ALGEMENE VOORWAARDEN. Risico Waarschuwing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN. Risico Waarschuwing"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN Risico Waarschuwing (a) Vreemde Valuta handel en CFD s bij GKFX Financial Services Ltd zijn allemaal margehandel producten. Daarom dragen zij inherent een hoge mate van risico vergeleken met andere beleggingen en als zodanig kunt u meer verliezen dan uw initiële investering. Ze zijn allen wettelijk uitvoerbaar onder de Financial Services and Markets Act (b) Margehandel zijn investeringen op de prijsbeweging van een product. Ze worden gerealiseerd op basis van het verschil tussen de openingsprijs en de sluitingsprijs waarin gehandeld wordt. Ze kunnen in een andere valuta opgezet zijn dan in uw basisvaluta en daardoor kan uw winst of verlies onderhevig zijn aan vreemde valuta fluctuaties. (c) U moet niet beleggen in Margehandel producten alvorens u volledig begrijpt wat de bijbehorende risico s daarvan zijn en voordat u over voldoende beschikbare bronnen beschikt, dat in geval van, hoewel u het meest onwaarschijnlijk acht, wanneer een ongunstige beweging in de prijs van een product optreedt, u aan de financiële verplichtingen kunt voldoen in relatie tot margin/hefboom betalingen en verliezen. (d) Margehandel is hefboomhandel dat Versnelling toestaat, wat betekent dat u een grote belegging/ investering kunt doen door maar een kleine som geld als marge te plaatsen. Als de prijs in uw voordeel beweegt, kunt u uw winst grootschalig verhogen. Echter zelfs een kleine beweging in prijs tegen u kan tot substantiële verliezen leiden en kan het zijn dat u verzocht wordt meteen additionele marginvereiste te storten op uw rekening om uw belegging/positie open te houden. U bent hiervoor en voor alle verliezen die kunnen optreden wanneer uw posities gesloten zijn aansprakelijk. De potentiële verliezen, of winsten, voor margehandel producten zijn ongelimiteerd waar u altijd rekening mee moet houden bij het maken van beleggingsbeslissingen. (e) Niet alle producten kunnen 24 uur per dag worden verhandeld. Velen zijn gebonden aan strikte openings en sluitingstijden die kunnen variëren. Deze worden op onze Markt Informatie Sheet (MIS) gepost, die online beschikbaar is. W ij spannen ons in om deze actueel te houden zonder enige verplichting of aansprakelijkheid voor de uitvoering of accuraatheid. Als voorbeeld, nationale vrije dagen en klok aanpassingen in verband met daglicht besparingen (zomertijd-wintertijd) zullen effect hebben op de tijden wanneer u kunt handelen. Ook kan een markt worden opgeschort om diverse redenen en gedurende deze tijd zult u in de regel niet de mogelijkheid hebben om te handelen. (f) U plaatst orders op onze prijzen en niet op die van een beurs. Afhankelijk van de markt, zullen onze prijzen in de regel gebaseerd zijn op een beurs maar kunnen door verschillende redenen van de onderliggende waarde af fluctueren. Alle open posities kunnen alleen bij ons gesloten en beheerd worden. (g) De gelden van cliënten zijn door ons afgezonderd maar we behouden ons het recht voor om een deel of geheel ervan te gebruiken tot het niveau dat cliënt gebruikt om open posities aan te houden. Alle gelden van cliënten zijn onderworpen aan de cliënt gelden regels (Client Money Rules) van de FCA, behalve indien anders vermeld en zijn door FCA gegarandeerd onder de compensatie regeling financiële diensten (Financial Services Compensation Scheme) tot een maximum van (De eerste van in aanmerking komende claims worden volledig betaald, en daarna van het restant 90 % tot het maximum. Dit is vanaf 1 Januari 2010 gewijzigd naar een eenvoudige maximum van

2 (h) Als u enige twijfel heeft van welke aard dan ook over risico s met betrekking tot Vreemde Valuta s (FX) of Verschilcontracten (CFD s) bevelen wij u aan dat u zich eerst onafhankelijk en professioneel laat adviseren of ondersteunen alvorens u verdergaat. (i) Als u overweegt om te handelen in aandelen van een onderneming waarvoor u werkzaam bent, zult u zich eerst juridisch moeten laten adviseren om er zeker van te zijn dat u niet in strijd bent met enige regelgeving. (j) Margehandel is niet persé ontwikkeld om bestaande of traditionele investeringsmethoden te vervangen en is daarom niet geschikt voor iedereen. Introductie (a) GKFX ( ons, wij, onze, van ons, wij zelf ) is de handelsnaam van GKFX Financial Services Ltd, wat geautoriseerd is en gereguleerd wordt door de Financial Services Authority (FCA). Het adres van de FCA is 25 The North Colonnade, Canary W harf, London E14 5HS en is de website. Ons geregistreerde adres is GKFX Financial Services Ltd, 30 Charles II Street, London SW 1Y 4AE. (b) Deze algemene voorwaarden slaan zowel op Foreign Exchange (FX) oftewel Vreemde Valuta en voor Contracts for Difference (CFD). U stemt ermee in dat u gebonden bent aan die delen van deze overeenkomst die van toepassing zijn op de soort rekeningen die u aanhoudt en de type orders die u bij ons plaatst. (c) Deze algemene voorwaarden zijn een uiteenzetting van de overeenkomst tussen ons en de cliënt of klant ( U, Uw partij ) en dient aandachtig gelezen te worden samen met alle amendementen en addendums. (d) Deze algemene voorwaarden hebben op geen enkele wijze effect op uw statutaire rechten en vormen geen beperking van de door ons gedragen aansprakelijkheid naar u onder de Financial Services and Markets Act 2000 of enig andere regulering die ons door de FCA wordt opgelegd. (e) Als een deel van deze overeenkomst ongeldig wordt geacht of niet-afdwingbaar dan zal de rest van deze overeenkomst nog steeds geldig en afdwingbaar zijn. (f) Deze Algemene Voorwaarden worden de meest recente en van toepassing zijnde geacht en zal van kracht worden wanneer wij een rekening of rekeningen voor u openen of wanneer wij u op de hoogte stellen van het van kracht worden van deze nieuwe voorwaarden in plaats van de vorige versie. (g) Ze zullen van toepassing zijn op alle nieuwe en bestaande afgesloten posities. W e zullen u ten minste 10 werkdagen van te voren op de hoogte brengen van elke grote verandering die effect heeft. Dit kan per brief, , berichtgeving op de website of door enig ander middel dat door GKFX geschikt wordt geacht. (h) Hierin kunnen margin behoeftes of spreads niet inbegrepen zijn omdat deze snel kunnen wijzigen wegens marktontwikkelingen. Ook kunnen sommige markten opgeschort zijn of kan geen handel gedreven worden waarvoor wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk kunnen worden gesteld. (i) De woorden handel en positie en belegging zijn in deze voorwaarden onderling vervangbaar gebruikt.

3 (j) Bij acceptatie van deze voorwaarden en uw acceptatie door ons als een cliënt, garandeert u aan GKFX dat u iedere transactie van een positie/order die u bij ons uitvoert, direct met ons doet in overeenstemming met deze voorwaarden. (k) DAls cliënt van GKFX zult u alleen initiatief nemen om te handelen/beleggen als: U niet in strijd bent met enige wetgeving in het land waar u op dat moment bent. U 18 jaar of ouder bent. U bent niet bankroet of zit niet in een faillissements proces of bent niet onderworpen aan enige wettelijke regeling die u kan verhinderen zich te houden aan deze voorwaarden. De bij ons aangehouden persoonlijke gegevens van u actueel zijn. Als u bij een gereguleerd bedrijf werkzaam bent, u toestemming heeft gezocht bij uw compliance medewerker en u ons autoriseert om uw compliance afdeling te voorzien van kopieën van de transacties van uw persoonlijke rekening. Als u belegt terwijl u in strijd bent met één van de bovenstaande, zult u nog steeds verantwoordelijk en aansprakelijk worden gehouden voor alle transacties en de gerelateerde winsten of verliezen. Algemeen Terwijl Foreign Exchange (Vreemde Valuta) wereldwijd wordt verhandeld, worden CFD s dat niet. Bepaalde landen staan het gebruik ervan niet toe. Het is de verantwoordelijkheid van het individu om ervoor te zorgen dat zij in overeenstemming handelen met de lokale wetgeving die op hen van toepassing is, zowel in termen van houden van een rekening als de relevante van toepassing zijnde belastingwetgeving. Specifiek, staan wij niet toe dat ingezetenen van de Verenigde Staten of haar burgers een rekening bij ons houden. U stemt er mee in geen websites of handelsplatformen die met GKFX geassocieerd zijn vanuit de Verenigde Staten of enig ander land te zullen benaderen waar het tegen de wet van dat land kan zijn om met een Verenigd Koninkrijk gebaseerde onderneming zaken te doen. Alle prijzen en koersen die wij tonen in advertenties, reclames, op televisie of op onze website zijn alleen indicatief. Alléén de koersen op onze Internet Handelsplatformen zijn voor de handel beschikbaar met inachtneming van de andere voorwaarden in dit document. U gaat ermee akkoord dat waar mogelijk wij via elektronische weg zoals met u zullen communiceren. Als aanvulling hierop, wanneer juridisch van u gevraagd wordt om iets te accepteren waarvoor normaal gesproken een handtekening nodig is dan kan dit elektronisch worden gedaan door op de daarvoor bestemde knop/button te klikken of andere instructies op het scherm op te volgen via onze website. U zult ten allen tijde redelijke maatregelen treffen om verzekerd te zijn dat u geen computer virussen of dergelijke aan ons systeemnetwerk doorgeeft. Wij hebben het recht om de wettelijke voordelen en verantwoordelijkheden van deze overeenkomst, naar alleen ons eigen wil, aan een derde partij toe te wijzen na vooraf berichtgeving van minimaal 10 dagen. Binnen het kader van deze Voorwaarden dient GKFX Financial Services Ltd en GKFX Markets als dezelfde juridische entiteit te worden gezien.

4 Definities GKFX = GKFX Financial Services Ltd SL = Stop Loss. Bid/Bied = De prijs waarvoor u kunt verkopen. Offer/Laat = De prijs waarvoor u kunt kopen. TP = Take Profit. (W instneming) Limiet Order = Een order om onder de huidige koers te kopen of boven de huidige prijs te verkopen. FX = Foreign Exchange (Vreemde Valuta). ITP = Internet Trading Platform. CFD = Contract for Difference. NTR = Notional Trading Requirement. FCA = Financial Services Authority. (Regulerend orgaan financiële markten in Verenigd Koninkrijk) MIS = Markt Informatie Sheet. P+L = Profit (winst) en loss (verlies). Tic / Pip / Point = De minimale beweging van de prijs/koers waarmee u kunt handelen die op de MIS wordt getoond. Spread = Het minimale verschil tussen bied- en laatkoers Slippage = Het verschil tussen een order niveau en het executie-niveau. Gapping = Als de prijs van een markt/product verspringt. Margin Call = Als de gelden op uw rekening minder worden en dat u gevraagd wordt om meer gelden hierop te storten om te voorkomen dat uw posities worden gesloten. (W anneer uw geldpositie niet toereikend is voor de vereisten voor uw handelsposities en de winsten en verliezen van uw open posities). Grey Market = Een markt/product dat nog steeds bij ons verhandelt wordt alhoewel de onderliggende actuele markt/product al gesloten is. Business Day = W erkdag, zonder weekenden en sommige officiële feestdagen. Long = Als u belegt zodanig dat u profiteert van de opgaande beweging van een markt/product. Ook wel genoemd buying of buy ( kopen of koop ). Short = Als u belegt, zodanig dat u profiteert van de neergaande beweging van een markt/product. Ook wel genoemd selling of sell ( verkopen of verkoop ).

5 Wet en Jurisdictie (a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle handel en alle type orders die met ons worden uitgevoerd en zijn de wetten van Engeland en W ales op van toepassing. (b) Als u in gebreke bent, behoudt GKFX Financial Services Limited en alle van zijn dochterondernemingen zich het recht om een zaak tegen u aan te spannen in een ander land en ander door de wet toegestane jurisdictie als wij het geschikt achten ongeacht waar u woonachtig was wanneer de rekening werd geopend, of wanneer de handel was uitgevoerd. (c) U zult als retail klant (kleine private klant) worden geclassificeerd behalve indien u met GKFX op schrift anders bent overeengekomen. Alhoewel; U kunt te allen tijde vragen, of wij kunnen u vragen om her geclassificeerd te worden als een Professionele Cliënt of Eligible Counterparty. Dit zal schriftelijk worden overeengekomen tussen beide partijen en dient u te verklaren dat u ervan op de hoogte bent dat u sommige rechten die u onder de FCA regels worden toegekend, zult verliezen door het tekenen van een verlies van a loss of protection notice (beschermingsverklaring). Om als professionele cliënt te worden beschouwd, dient u te garanderen dat: U aan spaartegoeden heeft. U ten minste 10 keer in de laatste vier kwartalen heeft gehandeld. U werkzaam bent of recent bent geweest waarbij kennis vereist is van de markten waarin u zult handelen. (d) Mocht u komen te overlijden zullen wij zodra een bewijs hiervan door ons wordt ontvangen, al uw open posities meteen sluiten, of zo snel als in de praktijk mogelijk is. Uw erfgenamen zullen dan de begunstigde zijn van alle aangehouden gelden en aansprakelijk zijn voor alle verliezen of verschuldigde bedragen. (e) U zult aansprakelijk zijn en GKFX volledig schadeloos stellen voor alle kosten, schadevergoedingen en andere juridische kosten die wij kunnen oplopen ten gevolge van het door u overtreden van deze voorwaarden of een andere nalatige handeling door u. (f) Het maximale bedrag waarvoor GKFX aansprakelijk kan worden gesteld in relatie tot enige financieel geleden verliezen door u, zal gelijk zijn aan de initiële margin behoefte voor die belegging. (g) Als deze Voorwaarden naar een andere taal zijn vertaald, dan gelden de originele Voorwaarden geschreven in het Engels die juridisch bindend worden geacht. Demo Rekeningen Toegang tot de demonstratie (demo)platform zal na 30 dagen worden opgeheven. Met de GKFX demo of virtuele rekening, belegt u niet met echt geld. Alle gelden die u verliest of verdient is fictief en kan niet worden getransfereerd naar een echte rekening, worden opgenomen of op enigerlei wijze terugbetaald. De demo rekening is puur voor oefening en demonstratie doeleinden en bevat een kleine selectie van de markten die wij aanbieden. De winsten en verliezen die u gemaakt heeft tijdens het beleggen in een demo omgeving hoeft niet persé weer te geven wat u zou hebben bereikt in een echte omgeving. FX en CFD s zijn volatiele

6 instrumenten en het is mogelijk om snel geld te verdienen of meer dan uw initiële inleg storting te verliezen. Rekeningen (a) GKFX kan uw aanvraag voor het openen van een rekening weigeren voor een bepaalde reden en is in geen geval verplicht u de reden hiervan te melden. (b) GKFX mag naar eigen wil uw persoonlijke gegevens aan een kredietbeoordelings bedrijf doorgeven die de gegevens kan bewaren van het onderzoek om uw gegevens te verifiëren bij het aanvragen van een rekening. (c) U heeft één overeenkomst tussen GKFX en u die al uw rekeningen bij ons beslaat, ook wanneer ze in verschillende effecten-klasses zijn (vb. FX of CFD s). Deze overeenkomst beslaat alle beleggingen, open of gesloten, orders en alle andere transacties. (d) In het geval dat wij gebruik maken van onze rechten om alle of sommige van uw posities te sluiten, sommige lopende orders te annuleren of uw rekening op te heffen, hebben wij het absolute recht om de liquide middelen op uw rekeningen die u aanhoudt bij GKFX of daaraan gelieerde partijen te consolideren. We kunnen ook, naar eigen wil, uw positieve rekeningsaldo s wegstrepen tegenover negatieve rekeningsaldo s en uw winsten van wat voor handel ook wegstrepen tegenover verliezen op open posities in een andere rekening. W e kunnen ook wat voor gelden dan ook wegstrepen tegen andere door u verschuldigde bedragen inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten en rente. In het geval dat aangehouden gelden in verschillende valuta zijn, zullen wij deze converteren naar één universele valuta tegen de geldende marktkoers, resulterend in één te betalen bedrag van ons naar u of van u naar ons. (e) U accepteert deze Voorwaarden en alle wijzigingen of toevoegingen voor alle rekeningen die u bij ons of bij gelieerde partijen aanhoudt, onafhankelijk of deze hoofd- of sub-rekeningen zijn en welk zakelijk terrein zij behelzen. Rekeningomvang (a) W e behouden ons het recht voor om een maximaal toegestane rekeninggrootte op te leggen die uw bij ons aanhoudt. Dit kan op hetzelfde worden opgezet voor de rekeningtypes (FX of CFD s) of verschillend. U kunt meer gelden op uw rekening aanhouden dan de rekeninglimiet maar het is niet toegestaan om meer dan uw rekeninglimiet te gebruiken voor handelsdoeleinden. (b) U kunt op de hoogte gebracht worden van deze rekening omvang/limiet bij acceptatie van uw rekening aanvraag en wij behouden ons het recht om deze op ieder moment zonder aankondiging te wijzigen. (c) De rekening omvang limiet heeft geen effect op de statutair geboden bescherming aan u in het eerder genoemde Financial Services Compensation Scheme. (d) W e zullen dit limiet in Amerikaanse Dollars, Euro s of GBP zetten en zal van hieruit toegepast worden naar de basisvaluta waarin uw rekening wordt gehouden.

7 (e) Als om wat voor reden dan ook uw open posities de voor uw rekening toegestane omvang overstijgt door een fout of andere reden, behouden wij ons het recht, zonder verplichting, uw rekening binnen de limieten terug te brengen door sommige of alle van uw open posities te sluiten. (f) Ongeacht de op uw rekening geplaatste maximum rekening limiet kunnen klanten substantieel meer verliezen of verdienen dan dit bedrag. Passwords (a) Het is van groot belang dat u uw wachtwoord veilig en vertrouwelijk bewaart en dat u onder geen enkel beding deze aan iemand anders onthuld. Niemand bij GKFX zal u ooit naar uw wachtwoord vragen. (b) Als u uw wachtwoord heeft gekozen, dan is het uw verantwoordelijkheid om zeker te stellen dat deze uniek, veilig en onwaarschijnlijk is dat deze door iemand anders wordt geraden. (c) Als u denkt dat de veiligheid van uw wachtwoord in gevaar is gebracht, dan dient u ons meteen informeren. GKFX accepteert geen aansprakelijkheid voor geen enkel ongeautoriseerd gebruik van uw rekening. (d) Het is ook belangrijk dat u uw gebruikersnaam / rekeningnummer veilig bewaart aangezien dit als onderdeel van onze identificatieproces wordt gebruikt. Communicatie en Contactgegevens (a) U verbindt zich ons huidige en actuele contact gegevens zult verstrekken bij het openen van een rekening en ons op de hoogte zult brengen van elke wijziging hierin. Deze moeten telefoonnummers bevatten waar u de gehele dag op te bereiken bent en uw huidig adres. (b) U verbindt zich ons te informeren van elke tijdelijke verandering in deze gegevens bijvoorbeeld wanneer u voor een vakantie weggaat, in geval dat we contact met u moeten opnemen voor een margin call (zie sectie Margin). (c) Als voor wat voor reden dan ook u niet te bereiken bent, dan is het uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u een overschot aan liquide middelen op uw rekening heeft en dat u procedures in het leven heeft geroepen die in staat zullen stellen dat uw rekening in goede orde blijft. Als u enige twijfel heeft of u dit kunt realiseren dan dient u alle open posities van orders te sluiten. (d) Elke belegging met uw rekening moet door u gedaan worden en niet door een derde partij, behalve indien u specifieke autorisatie heeft gegeven aan iemand anders om met uw rekening te beleggen via een officiële volmacht of handels autorisatie of als u een trading robot heeft geactiveerd. Als u iemand anders in staat heeft gesteld om met uw rekening te beleggen zonder vooraf een papieren overeenkomst met ons dan bent u nog steeds aansprakelijk voor alle uitgevoerde beleggingen met deze rekening. (e) Alle handel/beleggingen en orders van welke omschrijving dan ook moeten geplaatst worden via het ITP of, in extreme situaties via de telefoon. In geen geval zullen wij beleggingen of orders via e- mail, fax, post of SMS tekst berichten accepteren behalve indien u vooraf toestemming heeft gekregen van GKFX.

8 (f) W e zullen uw naam, uw rekeningnummer en andere persoonlijke gegevens gebruiken ter identificatie wanneer u handelt of een order achterlaat via het ITP of telefoon. Als u vermoedt dat de veiligheid van uw rekeningnummer en passwords is geschonden dan is het uw verantwoordelijkheid om ons meteen te informeren. (g) Als we ermee akkoord gaan, in een extreme omstandigheid een belegging of order op een andere manier te accepteren dan hierboven is vermeld dan kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden verliezen/schade als gevolg van een fout, vertraging of verzuim. (h) U stemt ermee in dat wij alle telefoongesprekken tussen u en ons overeenkomstig de FCA richtlijnen zullen opnemen en deze zullen het volledige eigendom van GKFX blijven en als bewijs worden gebruikt bij geschillen. (i) W e zullen u op regelmatige basis via elektronische overzichten sturen. Als u een fout ontdekt op uw rekening, dan dient u ons meteen of in elk geval binnen drie werkdagen te informeren. Dit behelst zowel onjuiste als ontbrekende beleggingen. (j) W e hebben op ieder moment het recht om met u te communiceren via telefoon, of op schrift om ieder aspect van uw rekening of onze bedrijfsvoering met u te bespreken of te communiceren ongeacht of het op dat moment direct relevant voor u is. Commissie / Kosten/ Belasting (a) GKFX brengt geen enkele commissie over de beleggingen in rekening. W e verdienen geld aan de spread wat het verschil is tussen de bied en de laat koers. (b) Het is uw eigen verantwoordelijkheid om belastingplicht te beoordelen en te betalen als gevolg van de resultaten van de door u uitgevoerde beleggingen. Als u hierover onduidelijkheden heeft, dan moet u onafhankelijk belastingadvies zoeken van een geautoriseerde partij binnen uw belasting jurisdictie. (U moet advies inwinnen van een accountant, de belastindienst of een ander relevante specialist). (c) W e behouden ons het recht om alle kosten of lasten die in de toekomst mochten ontstaan, (bijvoorbeeld een verandering in stamp duty betalingen in het geval van wijziging van de overheidsregelgevingen of de wet). (d) W e mogen iedere verhoging van kosten gerelateerd aan short gaan op een aandeel (vb. Plaatsen/ openen van een verkoop positie) als onze kosten door onze brokers zijn verhoogd (vb. Margin of financiering). (e) W ij hebben geen enkele verplichting om de door ons gemaakte winst, interest of andere vorm van beloning of verdiensten van een transactie onder geen enkele omstandigheid te onthullen. Storingen / Opnames / Saldi (a) U kunt te allen tijde online een storting doen op uw GKFX rekening via onze website. U kunt een breed scala aan methoden gebruiken die constant verder toenemen, details hiervan kunt u online vinden. Naast deze kunt u ook een bank overboeking doen direct van uw bank naar de onze, details hiervan kunt u op onze website vinden. Behalve indien anders overeengekomen met GKFX kunnen betalingen alleen worden gedaan vanuit de eigen persoonlijke bankrekening van de cliënt.

9 (b) U kunt op ieder moment om een betaling vanuit uw rekening verzoeken. Deze aanvragen worden dagelijks door onze afdeling rekeningen verwerkt. Alle terugbetalingen zullen naar de bron worden gedaan waarvan deze initieel zijn gestort. In het geval dat wij hiertoe niet in staat zijn omdat dit in strijd zou zijn met de stortingslimieten van betreffende financiële instellingen, zijn wij genoodzaakt de gelden direct naar uw bankrekening terug te storten. Dit zal in overeenstemming met onze strikte anti-witwas procedures plaatsvinden en kan betekenen dat u additionele identificatie dient te verschaffen en bewijsvoering dat de bankrekening aan u toebehoort. (c) W e behouden ons het recht voor om u interest te betalen over ongebruikte gelden op uw rekening en zullen u hiervan op de hoogte stellen als we dit willen gaan doen. Dit zal dagelijks worden berekend en maandelijks achteraf worden uitbetaald. We kunnen ook een minimum ongebruikte rekening saldo vaststellen waarbij dit van toepassing zal zijn. (Op dit moment is dit niet het geval aangezien wij geen interest ontvangen op cliëntengelden die op afgezonderde rekeningen staan.) (d) Zodra gelden op uw rekening zijn gestort, kunt u orders plaatsen door gebruik te maken van deze gelden. Als u een additionele belegging wilt doen maar onvoldoende margin hiervoor heeft, dient u eerst meer gelden op uw rekening te storten. (e) W e zullen alle kosten in relatie tot het nemen van stortingen van u doorleggen. Dit kan in de vorm van een door de debit/credit card bedrijf in rekening gebrachte commissie percentage zijn. (f) W e zullen alle kosten gerelateerd aan het transfereren van gelden terug naar uw bank, credit of debit card bedrijf doorleggen naar uw rekening wanneer u geld opneemt. (g) In alle gevallen kunt u alle niet gebruikte gelden op uw rekening verzoeken om aan u terug te betalen. Als, tussen de tijd van uw aanvraag tot de tijd dat wij uw aanvraag verwerken een open positie dusdanig heeft bewogen dat de gevraagde gelden niet m eer beschikbaar zijn, zullen we u hierover berichten. W e behouden ons tevens het recht om elke betaling tegen te houden als we van mening zijn dat dit benodigd zal zijn om te voorzien in toekomstige korte termijn betalingen. (h) In het onwaarschijnlijke geval dat u een negatieve saldo op uw rekening heeft, wat zou kunnen voorkomen vanuit een markt gapping (zie sectie over Negatieve Saldo s en Gapping) zult u verzocht worden om dit meteen op te lossen. Dit dient gedaan te worden door een debit/credit card of een andere gelijkwaardige directe betalingsmethode. (i) Als een negatieve saldo niet betaald blijf, behouden wij ons na 7 dagen het recht om iedere benodigde actie te ondernemen om deze schuld te herstellen en gedurende dit proces rente in rekening te brengen. (j) Alle retail cliënten gelden gestort bij GKFX zullen op een afgezonderde rekening worden gehouden in overeenstemming met de FCA Client Money Rules (Regels Cliënten Gelden). Als u een positie opent of een betting aangaat zult u uw volledige of een gedeelte van uw storting als initiële margin gebruiken. Deze margin zal steeds in de afgezonderde rekening worden aangehouden. Om uw posities in de vorm van dagelijkse winsten en verliezen en open posities open te blijven houden zal GKFX de benodigde transfers doen van en naar de afgezonderde rekening. Gedurende deze periode zult u geen juridische rechten hebben over deze gelden en in het onwaarschijnlijke geval van insolventie van de firma zult u geen rechten of claims over dit geld hebben als het gebruikt is om open posities te betalen.

10 (k) Onder de FCA Client Money Rules (Regelgeving Cliëntengelden) zullen de door ons aangehouden cliëntengelden niet langer als cliëntengelden worden geacht als het geld een schuld aan ons wordt als resultaat van het sluiten van een belegging die in een verlies resulteert. (l) GKFX behoudt zich het recht, in overeenstemming met sectie van de FCA s Clients Assets Sourcebook, om het volledige of gedeelte van de afgezonderde gelden van een niet retail cliënt te gebruiken als deze worden gebruikt voor de financiering van een open positie of bet (weddenschap). Deze gelden zullen op dat moment, vanuit juridisch oogpunt niet meer als cliëntengelden worden gezien, zullen niet worden afgezonderd en mogen door ons gebruikt worden in onze bedrijfsvoering. (m) In geen geval zal GKFX een derde partij betaling doen of accepteren behalve indien enkel naar zijn eigen wil het is overeengekomen in strikte naleving van anti geld wit-was regelgevingen. (n) In het geval dat een rekening slapende wordt gelaten of ongebruikt wordt gedurende 5 jaar kan GKFX procedures starten om contact op te nemen met de geregistreerde eigenaar van de rekening. In het geval van overlijden van de rekeninghouder zal een poging worden ondernomen om contact op te nemen met zijn erven of erfgenamen. Alle redelijke stappen zullen waar mogelijk worden ondernomen om de juridische eigenaar van de rekening te lokaliseren echter wanneer 12 maanden daarna geen contact is verkregen mag GKFX de rekening sluiten en zal de op de rekening aangehouden gelden niet langer als cliëntengelden beschouwen. Minimum / Maximum Alle markten die we aanbieden, in FX of CFD s hebben een minimum handelsvolume en een maximum handelsvolume. Deze zijn duidelijk in onze Markt Informatie Sheet (Markt Informatie Sheet) vermeld of kan opgevraagd worden door contact op te nemen met de servicedesk. Margin (a) W anneer een handel is geplaatst dient een initiële margin behoefte te worden voldaan. Dit is een minimum storting dat moet worden gedaan om deze positie te financieren. Dit is ook bekend als de Notional Trading Requirement (NTR) en is nodig als een vorm van garantie in het geval de belegging verlies begint te maken. (b) Deze gelden dienen beschikbare middelen zijn die via een debit/credit card of via Chaps of SW IFT aan ons betaald zijn. W e accepteren geen cheques behalve onder uitzonderlijke gevallen en alléén indien vooraf overeengekomen met GKFX. (c) Deze NTR s variëren zeer veel van product tot product en kan op de MIS worden gezien. (d) Als voorbeeld in FX kan het zo laag zijn als 1 procent van de totale werkelijke waarde van de handel, tot 50 procent voor een aandelenhandel als een CFD. (e) De NTR s voor al onze markten worden gepubliceerd in onze Markt Informatie Sheet (MIS) op onze website. (f) Deze kunnen veranderen al naar gelang de volatiliteit van de markt condities op dat moment zijn. Als we een NTR wijzigen en u heeft een open positie op dat moment, zullen wij ernaar streven u een week tijd voor deze verandering te geven.

11 Alhoewel in uitzonderlijke situaties behouden wij ons het recht voor om de verandering direct te implementeren wat kan betekenen dat u direct op een margin call wordt geplaatst over uw rekeningomvang. We zullen ernaar streven, als een dergelijke situatie zich voordoet om begripvol om te gaan met mogelijke problemen die kunnen optreden. (g) Alhoewel margin behoeftes in ons system geautomatiseerd is, is het uw verantwoordelijkheid te allen tijde op de hoogte te zijn van uw posities en de staat van uw rekening bij te houden en meer gelden op uw rekening te storten wanneer dit noodzakelijk is. Alle verliezen of additionele schades dat tot stand komt door het onvermogen om uw positie te sluiten zijn uw verantwoordelijkheid. (h) Onze MT4 platform zal uw posities liquideren wanneer uw vermogen, wat uw contante gelden plus uw open posities winsten/verliezen is, beneden de 10 % van de totaal benodigde margin voor al uw posities valt. (i) U zult een margin call situatie krijgen wanneer uw beschikbare gelden onder de nul uitkomt. Dit is wanneer uw contante saldo waarde plus uw margin verplichtingen plus uw winsten en verliezen, lager is dan nul. Het is uw verantwoordelijkheid om dit te monitoren en kunt het gemakkelijker beheren door gebruik te maken van stop loss orders (zie sectie over Orders). (j) W ij kunnen een margin call plaatsen. Dit vereist dat u meteen direct beschikbare gelden bij ons stort. W e accepteren geen aansprakelijkheid als u wel of niet op Margin Call bent geplaatst. (k) W e zijn gerechtigd om deze gelden op ieder moment te vragen om de margin call te dekken en u bent verplicht meteen beschikbare gelden te betalen om dit te dekken. W e kunnen naar volledig ons eigen wil uw positie(s) gedeeltelijk of volledig sluiten als uw verhandelbare gelden onder nul ligt. (l) Margin calls per telefoon, voic , , fax, brief of een andere door GKFX geschikt geachte methode plaatsvinden. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat wij altijd beschikken over de juiste en actuele gegevens in ons bestand zodat contact met u kan worden opgenomen. Als we niet in staat zijn u te bereiken maar een bericht hebben achtergelaten die van de margin call op de hoogte stelt, of niet in staat zijn in welke hoedanigheid dan ook met u in contact te komen, dan zult u geacht worden te zijn geïnformeerd. (m) Elke margin call meer dan of een equivalent hiervan die voor de middag London tijd is geplaatst, dient dezelfde dag voor uur London tijd te zijn betaald of wanneer het in de middag is geplaatst dan dient het voor uur volgende werkdag te zijn betaald. Omdat een margin call is geplaatst en u gelden voor de betaling aan het regelen bent, kunnen wij nog steeds uw posities of een deel ervan sluiten als de positie verder tegen u ontwikkeld. Gelden dienen beschikbaar te zijn en op onze rekening te staan om als geldig te worden geacht. (n) GKFX zal niet aansprakelijk zijn voor de door u geleden verliezen/schade voortkomende uit de sluiting van uw posities vanwege het feit dat de margin betaling niet binnen de gestelde tijd of methoden is verricht. (o) Margin betalingen kunnen middels debit of credit cards worden gedaan. Voor bedragen boven de of equivalenten hiervan, kunt u gebruik maken van een bankoverboeking of Chaps betaling. pago a través de CHAPS.

12 Beleggingen (a) Voor alle beleggingen of orders tussen u en ons zal GKFX als principale tegenpartij acteren. (b) Alle Spot en doorlopende Vreemde Valuta beleggingen rollen iedere dag tot de volgende werkdag als u een positie aanhoudt om New York tijd en aan financiering onderhevig zijn. Dit kan veranderen vanwege officiële feestdagen of andere omstandigheden en we zullen ernaar streven u van wijzigingen op de hoogte te brengen via onze website. Vreemde Valuta futures beleggingen zijn niet onderhevig aan financiering. (c) Alle beleggingen of orders die door ons worden uitgevoerd vinden plaats op basis van execution only basis (alléén uitvoering), behalve indien vooraf een schriftelijke overeenkomst is bereikt. (d) Alle beleggingen en orders door u geïnitieerd, worden behandeld als een aanbod van u om op onze koersen te handelen en kunnen wij naar volledig eigen wil accepteren of weigeren. Onze getoonde koers dient niet te worden geacht als een aanbod van ons om voor deze prijs te handelen. (e) W ij hebben geen verplichting om voorstellen te doen de risico-blootstelling die u heeft te reduceren. (f) Van ons kan niet verwacht worden en hebben geen licentie hiervoor om specifieke investeringsadviezen te geven of enige aanbeveling aan u te doen. Als een dergelijk advies is gegeven, bedoeld of onbedoeld en door u op is geacteerd dan is dit volledig uw eigen beslissing en kunnen wij niet op enigerlei wijze verantwoordelijk worden gehouden. (g) Informatie die door ons ten goede trouw aan u is verstrekt waarop door u wel of niet geacteerd is, met uitzondering van fraude of nalatigheid, zal er niet toe leiden dat wij verantwoordelijk worden gehouden voor de door u gemaakte verliezen of winsten. (h) Alle beleggingen door u uitgevoerd vinden plaats op basis van uw volledig eigen beoordeling ongeacht of u acteert op of vertrouwt op een door ons gegeven informatie over de betreffende markt/ product of het nu prijs/koers of aangehouden posities betreft. Alle beleggingen door u uitgevoerd in een dergelijke situatie zal als bindend en geldig worden geacht. (i) U dient volledig te begrijpen en uzelf ervan te vergewissen van alle benodigde financiële overwegingen door u voordat u een belegging doet. Hierin is inbegrepen de notional trading requirement (NTR) en de consequenties van een belegging die tegen de beoogde richting beweegt. j) Het is uw verantwoordelijkheid om ervan zeker te zijn dat u alle aspecten van een door u geplaatste belegging en de daarbij behorende regelgeving. Als u enige twijfel heeft op wat voor gebied betreffende een (k) W ij hebben geen enkele verplichting om een belegging van u te accepteren of het nu gaat om openen of sluiten van een positie als wij geloven dat wij daardoor onwettig handelen. In het geval dat een beleggingspositie is geopend behouden wij ons het recht om de rechten op de originele belegging te laten vervallen. (l) W e behouden ons het recht voor om iedere handel/belegging te schrappen of aan te passen die zijn ontstaan doordat de prijs fout was vanwege een kennelijke fout of een overmacht (zie latere secties).

13 (m) W ij zijn een internet gebaseerde handelsonderneming en als zodanig accepteert u dat er foutrisico s zijn met uw internet connectie naar onze website en dat onze Internet Trading Platform (ITP) kan falen. In dergelijke situaties accepteert u alle aansprakelijkheid voor alle handelsverliezen die u als gevolg hiervan mocht lijden en dient u meteen met GKFX in contact te treden zodat wij kunnen proberen te helpen. Als u problemen mocht ervaren is het van groot belang dat u meteen contact opneemt met de trading desk. (n) Als u een belegging plaatst, dan handelt u met onze prijs. W ij zijn de tegenpartij. U verkoopt op onze bied prijs/koers en koopt op onze laat prijs/koers. Alle orders worden op dezelfde manier behandeld en worden op onze bied en laat prijzen getriggerd. (o) U kunt tegengestelde posities aanhouden bij GKFX. Dit betekent dat u voor het zelfde product long en short kunt gaan. U dient voorzichtig te zijn wanneer u een positie wilt sluiten zodat u een specifieke positie sluit en niet in plaats daarvan een nieuwe positie creëert die de tegengestelde richting heeft. Terwijl dit uw exposure zal beperken, heeft u meer open posities. (p) U kunt als u wilt een gedeelte van uw positie sluiten door een lager bedrag op de trading ticket in te voeren dan de het reeds openstaande bedrag. (q) Als uw belegging niet automatisch doorrolt omdat het een expiratie datum heeft zoals in de futures markt, dan zal deze automatisch sluiten op uw rekening voor de op dat moment geldende sluitingskoers. Deze koers zal niet altijd worden bepaald volgens de MIS en in extreme gevallen behoudt GKFX zich het recht om een sluitings spread toe te voegen aan deze prijs/koers om een eerlijke prijs te krijgen waarbij we de positie un-hedgen (van hedging afhalen). Dit zou typisch kunnen voorkomen in tijden van extreme volatiliteit of beperkte liquiditeit. (r) In zeer zeldzame situaties behoudt GKFX zich het recht om de expiratiedatum van een product vooruit te schuiven als de markt liquiditeit dusdanig is dat het voor ons onmogelijk is om onze hedge in de markt te sluiten. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn omdat een markt limit down gaat die hetzelfde effect kan hebben als een markt die gesloten wordt. (s) Als GKFX een belegging afwijst om wat voor reden dan ook, is het uw volledig eigen verantwoordelijkheid om u ervan zeker te stellen op de hoogte te zijn welke posities u heeft en welke niet zullen openen als consequentie hiervan en indien nodig probeert om opnieuw te beleggen om de door u gewenste resultaat te bereiken. (t) Beleggingen in FX of CFD s vinden altijd plaats in de Notional Amount of via Lots die in de Markt Informatie Sheet (MIS) wordt vermeld. (1) Dit betekent dat als u belegt in FX (Vreemde Valuta), als u Euro s tegenover US Dollar wilt kopen, u 1 lot zou kopen. U zou maar 0,1 lot kunnen kopen als u wilt kopen. (2) Als u handelt in aandelen en u zou 1 CFD kopen, dan zou u 1 aandeel kopen. Dus als u aandelen Microsoft wilt kopen zou u CFD s kopen. (Zie voorbeeld in de Appendix)

14 Doorrollende Beleggingen (a) Doorrollende beleggingen hebben geen theoretische expiratiedatum. Deze worden door ons automatisch doorgerold bij sluiting van de werkdag en kan aan financieringskosten (of opbrengsten) onderworpen zijn afhankelijk van welke markt het is. Als er onvoldoende gelden op uw rekening zijn op het moment dat de belegging wordt doorgerold, behoudt GKFX zich het recht om de positie niet door te rollen en zal het ter expiratie volgens de marktprijs worden gelaten. (b) Alle doorrollende beleggingen of het nu FX of CFD s betreft zijn aan financiering onderworpen. Deze worden op verschillende manieren berekend. Voor FX wordt deze berekend door gebruik te maken van de marktkoers bekend als tom next. (c) Voor alle andere doorrollende beleggingen wordt de financiering berekend door gebruik te maken van de geldende rente tarieven van het betreffende product met een maximum van 2 % aan kosten. Dus wanneer u long staat (kopen) dan wordt u tot 2 % bovenop de overnight financieringsrente van de basis valuta van die markt in rekening gebracht gebaseerd op het equivalente marktwaarde van de belegging. Afhankelijk van de koersen op dat moment kan dit ertoe leiden dat u kosten in rekening wordt gebracht ongeacht of u long of short staat. (Als voorbeeld, als de rente 1 % is, wordt u 1-2= 1 % in rekening gebracht). W e behouden ons het recht om de berekeningswijze van deze financiering aan te passen. (d) Behalve FX, worden onze doorrollende beleggingen in de regel gebaseerd op de onderliggende markt. Alhoewel, incidenteel kunnen deze prijzen significant anders zijn dan de onderliggende markten op dat moment voor worden verhandeld omdat we voor sommige markten baseren op de futures prijzen / koersen aangepast met een fair value. Dit is een vrij gebruikelijke marktpraktijk en stelt ons in staat om sommige markten buiten de gestelde uren aan te bieden en ook wanneer na belangrijk nieuwsberichten als de normaal gezien onderliggende marktprijs stil staat of vrij breed is. Dit wordt berekend door de Futures Prijs te nemen en daarvan de geschatte dividend of index punten af te trekken en daarbij de kosten voor het aanhouden gebaseerd op de rentetarieven op te tellen. In sommige gevallen kunnen wij een custom (eigen of specifiek) of unieke markt aanbieden waarbij de onderliggende markt niet aanwezig is. In zulke gevallen zal GKFX deze grijze markt zo eerlijk en transparant mogelijke prijzen/koersen geven. (e) GKFX kan volledig naar eigen inzicht de winsten en verliezen van doorrollende beleggingen van een cliënt kristalliseren. Deze kristallisatie, ook wel bekend als bed and breakfast, zal worden gedaan op de huidige middenkoers/prijs van dat moment en zal geen boete kosten van toepassing zijn of een spread van toepassing zijn. Een cliënt mag op ieder moment een verzoek indienen om een bed and breakfast uit te laten voeren op een doorrollende positie om de winst of verlies te kristalliseren. Voor deze service kan een nominaal bedrag in kosten worden gebracht.

15 Futures Beleggingen Alle niet-doorrollende beleggingen worden behandeld als een future. Behalve indien het een doorrollende future is, het op een specifieke datum en tijd zal expireren. Deze gegevens kunt u vinden in onze Market Information Sheets. Markten (a) GKFX biedt een uitgebreide range van markten aan die constant verder ontwikkeld. De MIS (Market Information Sheets) zullen online worden geactualiseerd om alle toevoegingen en aanpassingen in de markten of de specificaties van deze markten die we aanbieden weer te geven. (b) Het is belangrijk dat u zich op de hoogte houdt van de specificaties van deze markten aangezien deze kunnen veranderen. (c) Geen enkele van de markten waarvoor GKFX koersen aanbiedt, wordt met fysieke levering van dat product afgerekend. Alle markten worden afgerekend met contanten, door of een betaling van ons aan u of van u aan ons. (d) U heeft geen juridische rechten over een onderneming in de vorm van dividenden, stemrecht of eigenaarschap als u handelt in aandelen in de vorm van CFD s. (e) Alhoewel alle inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat de prijzen die GKFX publiceert over onze ITP correct zijn, kunnen deze incidenteel niet correct zijn. In zulke gevallen kan GKFX niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele geleden verliezen/schade als gevolg van het niet voor deze prijs kunnen handelen. (f) In het geval dat iets een storing aan de markt veroorzaakt kan GKFX volledig zelf besluiten een markt te sluiten, orders te annuleren of orders te goeder trouw tot een niveau te vullen dat zij als passend beschouwd. Dit kan betekenen dat u meteen op een margin call wordt geplaatst, wat betekent dat u dicht tegen het sluiten van uw posities aanstaat omdat uw gelden opraken. Spreads (a) Te allen tijde zullen alle inspanningen worden gedaan om de spreads zo krap mogelijk te houden zolang een markt open is en ook bij out of hours markt (als we na openingsuren daarna de markt nog open houden.) (b) GKFX behoudt zich het recht om zijn spreads op ieder moment in iedere markt zonder reden aan te passen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn, gebrek aan liquiditeit, volatiele condities of een out of hours markt. (c) Gedurende deze tijd kunnen we ook onze maximum handelsbedrag aanpassen. Orders (a) Een order is een verzoek van u, aan ons, om een handel te verrichten wanneer een bepaalde prijs in een product is bereikt. Dit kan resulteren in het openen van een nieuwe positie of het sluiten van een bestaande positie.

16 (b) Orders vallen in drie belangrijke soorten. Deze zijn Limiet, Stop en Stop Loss. (c) Een Limiet order is een order om te verkopen voor een hogere prijs dan de huidige koers of een koop order voor een lagere prijs dan waar de huidige koers is. Als deze Lim iet order wordt uitgevoerd, dan kan dit of de opening van een nieuwe positie of de sluiting van een bestaande betekenen. (d) Een Stop is een order voor het kopen op een hoger niveau dan waar de huidige koers is of te verkopen voor een lagere koers dan waar de huidige koers is. In de regel wordt een Stop gebruikt om een nieuwe positie te openen terwijl een Stop Loss wordt gebruikt om een positie te sluiten. (e) Een Stop Loss is een order dat wordt toegevoegd aan een bestaande positie. Het is een order om te kopen voor een hogere prijs dan waar de huidige prijs is of te verkopen voor een prijs dat lager is dan de huidige prijs. Als een Stop Loss wordt uitgevoerd, zal het de bestaande positie sluiten waaraan het gekoppeld is. (f) Het is belangrijk te beseffen dat als u een Stop order plaatst in plaats van een Stop Loss order om een open positie te sluiten wanneer het gegeven prijsniveau is bereikt, dan zal deze order nog steeds actief zijn ook wanneer u de handel of positie manueel sluit. U dient dan de Stop handmatig te annuleren. (g) Stop Loss orders zijn GTC (Good Till Cancelled) (=geldig tot annulering) waar Stop of Limiet orders GTC of GT (Good Till)(=geldig tot) wat betekent dat u kunt kiezen wanneer het expireert. (h) Alle orders zullen alleen worden getriggerd wanneer de koersen van GKFX de niveau s bereiken of erdoor gaan. Voor KOOP orders, zal dat zijn wanneer onze LAAT koers dat niveau bereiken. Voor Verkoop orders wanneer onze BIED koersen dat niveau bereiken. (i) W e behouden ons het recht een order niet uit te voeren als u onvoldoende gelden op uw rekening heeft om te voldoen aan de NTR (Notional Trading Requirement) op het moment dat het wordt getriggerd. (j) Alle orders worden ingevuld op een Niet gegarandeerde basis. Dit betekent dat GKFX niet garandeert om een type order te vullen volgens de exact gevraagde prijs. W e zullen altijd ernaar streven om orders volgens de gevraagde prijs te vullen, waar we kunnen, of voor een beter niveau als het mogelijk is. Echter er kunnen situaties zijn waarbij dit niet het geval is, wanneer een markt prijs onderhevig is aan gapping bijvoorbeeld zullen wij de volgende voor ons beschikbare prijs invullen. (Zie gapping sectie). (k) Alle orders, onafhankelijk van het type, kunnen alleen worden getriggerd tijdens de GKFX markt openingstijden voor de desbetreffende individuele markt (Zie Markt Informatie Sheet MIS). (l) Alle orders kunnen alleen met een minimale afstand van de GKFX koers van dat moment worden ingezet. Dit kunt u zien bij de deal ticket of de MIS of door contact op te nemen met de klantenservice. (m) Op de Meta Trader 4 platform kunt u een trailing stop loss instellen die automatisch opwaarts of neerwaarts met uw positie beweegt en als u geld verdient. Dit zal alleen werken als u ingelogd bent op het platform. (n) W e behouden ons het recht om elke wijziging aan iedere type bestaande order te weigeren.

17 Gapping Geen enkele markt is immuun voor gapping. Dit gebeurt wanneer een marktkoers (ver)springt (gapt) meestal ten gevolge van een nieuwsbericht. In geval van aandelen, zou dit kunnen plaatsvinden nadat de resultaten worden bekend gemaakt of een winstwaarschuwing. Voor andere markten kan dit gebeuren na sommige belangrijke economische berichten. W e zullen, wanneer een dergelijke situatie voorkomt, ernaar streven u de prijs te geven die als eerste aan ons ter beschikking komt. Door zijn aard kan de betreffende markt naar boven of naar beneden springen (gappen). Dit is van belang als u een order heeft om op die markt te kopen of te verkopen. Als voorbeeld: (a) Als u long gaat op aandelen en u heeft een stop loss order in het system om uw posities te verkopen als de markt naar beneden gaat en u wilt niet al te veel geld verliezen, als dan de markt naar beneden verspringt (gapt) dan kan het door uw ingestelde prijsniveau gaan naar een lagere prijs waar uw order zal worden gevuld. Dus u zou meer geld verliezen dan u hiertoe bereid was. In uitzonderlijke situaties zou dit kunnen leiden dat u een negatieve saldo op uw rekening heeft waarvoor u juridisch aansprakelijk bent. (b) U kunt ook voordeel halen uit het verspringen (gapping) bijvoorbeeld als u short gaat op een markt met een limiet order in het system om winst te nemen op een lagere koersniveau en dan weer terug te kopen. Als de markt door uw limiet verspringt (gapt) dan zou u de positie terug kunnen kopen tegen een betere koers dan u had bedoeld. Financiering GKFX zal normaal gesproken op dagelijkse basis de financiering berekenen vanwege de posities die u overnight aanhoudt, behalve als het futures contracten betreft. (a) Op FX betekent dit de kosten om uw positie naar voren door te rollen van de ene werkdag naar de volgende. Als regel geldt voor FX handel twee werkdagen vooruit en we gebruikten waar mogelijk markttarieven om u de best mogelijke prijs te geven om uw positie door te rollen. Dit wordt over het algemeen gedaan op iedere positie die op 17:00 New York tijd (EST) wordt aangehouden en rollen hem door gebruik te maken van Tom Next punten naar de volgende werkdag. Deze financiering kan resulteren in door u te betalen of te ontvangen gelden afhankelijk van uw positie en in welke valutaparen u uw positie heeft. Het is meer waarschijnlijk dat u financiering ontvangt als u long gaat voor een valuta met een hogere rentetarief dan degene waarvoor u short gaat. De financiering wordt berekend op de werkelijke nominale waarde van uw belegging. Esta financiación podría conllevarle el pago o la percepción de fondos dependiendo de su posición y de los pares de divisas con los que usted se posicionó. Tendrá más probabilidades de percibir financiación si usted se posiciona en long con una moneda con una mayor tasa de interés que si se posiciona en short. La financiación se calculará sobre el valor nominal actual de su posición.

18 (b) Op Aandelen, Indices en Commodities wordt de financiering ook gebaseerd op de werkelijke waarde van de aangehouden beleggingen. Als u long gaat, leent u effectief gelden om uw belegging aan te houden en zult u daarvoor tot 2 % meer dan de geldende rente tarief in rekening worden gebracht. Als u short gaat stort u effectief gezien gelden om de belegging aan te houden en zult u tot 2 % onder de geldende rentetarief worden gecrediteerd. Dit wordt berekend door gebruik te maken van de dagelijkse sluitingskoers van het product. W anneer rentetarieven laag zijn, kan dit resulteren in het in rekening brengen van rentekosten. We behouden ons het recht om op ieder moment de financieringstarieven of berekeningsmethoden aan te passen. (Zie voorbeelden in de Appendix) Out of Hours Markets (handelstijden buiten de reguliere markt) GKFX mag volledig zelf besluiten een grey market (grijze markt) aan te bieden in iedere markt van zijn keuze. Het zal de prijs van deze markt baseren op andere relevante markten die open zijn door gebruikmaking van een complexe algoritme. Alle orders zullen worden gemonitord zolang deze markt bij GKFX open is. Controleer de MIS voor handelstijden. Corporate Actions GKFX mag volledig zelf besluiten een grey market (grijze markt) aan te bieden in iedere markt van zijn keuze. Het zal de prijs van deze markt baseren op andere relevante markten die open zijn door gebruikmaking van een complexe algoritme. Alle orders zullen worden gemonitord zolang deze markt bij GKFX open is. Controleer de MIS voor handelstijden.alle handel in Aandelen en Indices zijn onderworpen aan de bedrijfsvoering. (a) GKFX zal alle handel aanpassen waar de bedrijfsvoering effect kan hebben. (b) Dit kan ten gevolge van aandeelvermindering, consolidatie, reclassificatie, uitgeven bonus aandelen of enig andere gebeurtenis dat naar volledig eigen inzicht en beslissing van GKFX daartoe passend wordt geacht. (c) Deze aanpassing kan in sommige gevallen ertoe leiden dat de initiële belegging geannuleerd wordt en vervangen wordt door een nieuwe belegging tegen een nieuwe prijs. (d) In het geval van een regelrechte overname van de onderneming, als u een handelspositie hierop heeft zullen wij deze positie op de uiteindelijk overeengekomen verkoopprijs sluiten. (e) In geen enkele fase heeft u enig stemrecht in de betreffende onderneming.

19 Order Executie Beleid Algemeen (a) GKFX is gereguleerd door de FCA en dient het als zodanig een executie beleid te volgen. Dit beleid is van toepassing op alle handel en geplaatste orders die door GKFX worden verwerkt. (b) GKFX Executie Beleid vormt als zodanig een onderdeel van onze Algemene Voorwaarden waarbij u door acceptatie van de Algemene Voorwaarden akkoord gaat met de voorwaarden van onze Order Executie Beleid. Dit beleid is van toepassing op alle orders en handel voor zowel retail als professionele klanten. (c) GKFX biedt margehandel diensten in Foreign Exchange (Vreemde Valutaparen) en CFD s. Het is de alleen de eigen beslissing van GKFX om te bepalen welke markten het aan zijn klanten aanbiedt en doet dit niet als broker/tussenpersoon maar als principle en tegenpartij voor iedere handel. Als zodanig wordt iedere door GKFX aangeboden markt als een derivaat van de onderliggende markt aangeboden en zijn wij de enige plaats van verwerking waar u via ons toegang toe heeft. (d) GKFX faciliteert financiële transacties via tal van online handels terminals afhankelijk van op welke markt u wilt handelen. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als er een IT storing is, wordt ook telefonisch handelen geaccepteerd. (e) GKFX biedt een 24 uurs dienst gedurende vijf dagen per week. Niet alle markten zullen open of verhandelbaar zijn tijdens deze tijden, alle relevante informatie over dit onderwerp is te vinden in onze Market Information Sheets (MIS). (f) GKFX kan naar zijn eigen wil en beslissing sommige of alle posities van een cliënt hedgen in de onderliggende markt. GKFX heeft in geen geval een fiduciaire plicht tegenover haar cliënt als een agent of broker ander dan haar normale verplichting onder de financiële regelgevingen. (g) Terwijl alle inspanning wordt gedaan om te verzekeren dat GKFX prijzen de best beschikbare voor haar cliënten zijn, is er geen garantie dat u ergens anders geen betere prijs kunt krijgen. Factoren De door GKFX ingevoerde executie beleid monitort diverse factoren die uiteindelijk effect hebben op dit beleid. De meest belangrijke daarvan zijn naar onze mening: (a) Koers: GKFX neemt de onderliggende marktprijs van het derivaat dat zij aanbiedt en past daarop een algoritme om haar eigen marktprijs te bereiken. De onderliggende informatie stroom dat GKFX gebruikt, kan van één bron of beurs zijn of in het geval van FX van diverse bronnen. Wanneer diverse bronnen worden gebruikt, worden de beste bied en laat combinaties gebruikt om altijd een krappe spread te houden. (b) Kosten: Onze marktkoers zal vaak verschillen van de onderliggende omdat het ook commissies, financiering en in geval van aandelen ook dividenden kan bevatten.

20 (c) Liquiditeit: De prijs van GKFX is in tegenstelling tot de onderliggende markt, over het algemeen goed tot een bepaalde grootte. Om deze additionele liquiditeit aan de markt te houden kan GKFX een andere spread op de prijs aanhouden dan de onderliggende markt heeft. (d) Snelheid van executie: Om de snelheid van executie te faciliteren, heeft GKFX een maximum handelsgrootte vastgesteld voor iedere markt, te zien in de MIS. Deze limiet wordt regelmatig gemonitord en neemt vele factoren in overweging inclusief liquiditeit en volatiliteit om een omvang te bepalen die wij zeker kunnen accepteren zonder de executie snelheid te beïnvloeden. Orders (a) Een order zal worden getriggerd op onze prijs. Dit betekent dat een Koop order zal worden getriggerd wanneer onze Laat koers naar dat niveau gaat en een Verkoop order zal worden getriggerd wanneer onze Bied koers naar dat niveau gaat. (b) Alle orders zullen gevuld worden op de gevraagde niveau s of waar mogelijk beter. Er zijn, in bepaalde gevallen, situaties waarbij dit niet mogelijk is. Als een markt door de gevraagde prijsniveau van een order verspringt (gapping) dan zal GKFX uw order met de volgende beschikbare prijs vullen of beter. (Zie sectie over gapping). (c) Als een order getriggerd is (of meerdere gelijksoortige orders) en het is voor een bedrag groter dan onze normale maximum handelsvolume (te zien op onze MIS) dan kan dit erin resulteren dat order(s) met een slechter niveau worden gevuld vanwege liquiditeitskwesties. (d) Buiten onze normale markt handelsuren zullen geen orders worden getriggerd. Deze zijn te zien op onze MIS. (e) Als we een Grey market oftewel Grijze markt aanbieden waarin een order aanwezig is, dan zal deze getriggerd worden als onze prijs naar dit niveau gaat ook als is de onderliggende markt gesloten. (f) Orders kunnen GTC (Good till cancelled by the client = Geldig tot annulering..door de klant) of GT (Good till. A time = Geldig tot.een tijd gespecificeerd door de cliënt). Andere Alhoewel de de vier factoren hierboven door GKFX als de belangrijkste worden beschouwd in onze beste executie beleid zijn er veel andere situaties die kunnen optreden en tot prijsvariaties kunnen leiden. (a) Sommige markten die door GKFX worden aangeboden, worden buiten de normale markt uren aangeboden en zijn als zodanig bekend als grey markets (grijze markten). Terwijl alle inspanning wordt gedaan om de prijzen en spreads consistent te houden, kan dit in deze situaties niet altijd mogelijk zijn tijdens in het bijzonder volatiele periodes of tijdens periodes van illiquiditeit in overeenkomstige markten. (b) Door GKFX in rekening gebrachte financieringskosten zijn eerlijk, concurrerend en transparant. Voor niet-fx markten, als financieringskosten (of credit) zijn gemaakt, dan wordt dit gedaan met een uplift van 2 %. Dit betekent dat de additionele financieringskosten aan de klant maar 2 % boven of onder de van toepassing zijnde rente tarieven ligt. Voor FX wordt de geldende marktrentetarieven gebruikt met geen additionele spreads of kosten.

UITEENZETTING VAN DE RISICO'S VAN DE HANDEL IN CFD s MET INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED ("IB UK")

UITEENZETTING VAN DE RISICO'S VAN DE HANDEL IN CFD s MET INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED (IB UK) UITEENZETTING VAN DE RISICO'S VAN DE HANDEL IN CFD s MET INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED ("IB UK") 1. De handel in CFD's is riskant en u kunt meer verliezen dan u inlegt. De handel in Contracts for

Nadere informatie

OMGAAN MET MARGIN CALLS. Maintenance Call

OMGAAN MET MARGIN CALLS. Maintenance Call Money Due Call Regular Equity Fed Call Concentrated Day Trading Call De waarde van uw rekening voldoet niet aan de vereiste marge (Margin Equity < Margin Requirement). 1. Om op de margin- en short rekening

Nadere informatie

«De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices»

«De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices» Tradingstrategieën voor CFD's «De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices» Spreker: Philippe Dassonville WH Selfinvest 1) Ons bedrijf en haar diensten 2) CFD op indices 3) Morning Buy

Nadere informatie

INTERNATIONALE OVERBOEKING PRODUCTINFORMATIE

INTERNATIONALE OVERBOEKING PRODUCTINFORMATIE INTERNATIONALE OVERBOEKING PRODUCTINFORMATIE Wat kunt u verwachten op deze pagina? ICBC Amsterdam biedt u graag de Multi Valuta Rekening aan. De Rekening is kosteloos en geschikt voor Betalen, Sparen,

Nadere informatie

Uw rekening en rekeningoverzicht begrijpen

Uw rekening en rekeningoverzicht begrijpen Uw rekening en rekeningoverzicht begrijpen Deze gids helpt u uw rekeningoverzicht vermeld op Penson s intranet website te begrijpen. De eerste sectie geeft een uitleg van de meest belangrijke pagina s

Nadere informatie

CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren.

CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren. Wat zijn CFD s? CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren. Anders omschreven is het een overeenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden debet geld DEGIRO

Voorwaarden debet geld DEGIRO Voorwaarden debet geld DEGIRO Inhoud Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Contractuele relatie... 3 Artikel 3. Kredietregistratie... 4 Artikel 4. Debet geld... 4 Artikel 5. Execution only... 5 Artikel

Nadere informatie

SPAAR EN DEPOSITO (MULTI VALUTA) PRODUCTINFORMATIE

SPAAR EN DEPOSITO (MULTI VALUTA) PRODUCTINFORMATIE SPAAR EN DEPOSITO (MULTI VALUTA) PRODUCTINFORMATIE Wat kunt u verwachten op deze pagina? ICBC Amsterdam biedt u graag de Multi Valuta Rekening aan. De Rekening is kosteloos en geschikt voor Betalen, Sparen,

Nadere informatie

Via het scherm Quote Views ziet u de belangrijkste indexen: Nasdaq, Dow Jones en S&P

Via het scherm Quote Views ziet u de belangrijkste indexen: Nasdaq, Dow Jones en S&P Deze gebruiksaanwijzing voor het WH Basic platform is gemaakt om u snel op weg te helpen. Stap voor stap maakt u kennis met de verschillende mogelijkheden van het platform. [Status Button] Deze knop laat

Nadere informatie

Week 3.

Week 3. Cursus Beleggen Week 3 www.cursus-beleggen.net Inleiding De afgelopen week bent u aan de slag gegaan met het uitvoeren van technische analyses. Enkele dagen geleden hebben wij u laten zien hoe wij deze

Nadere informatie

Aandelen van uw Stock Plan Account verhandelen

Aandelen van uw Stock Plan Account verhandelen Aandelen van uw Stock Plan Account verhandelen Volg de onderstaande stappen om een positie te openen voor de verkoop van uw bedrijfsaandelen.* Voordat u uw transactie plaatst We raden u aan bij Fidelity

Nadere informatie

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Hier vindt u de voorwaarden voor de Evi Spaarrekening. In deze voorwaarden regelen wij hoe wij met elkaar omgaan en welke afspraken er zijn over de Evi Spaarrekening.

Nadere informatie

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Lees dit document zorgvuldig en bewaar het voor toekomstig gebruik idealing.com Limited, freepost LON13628,

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED Dit document is een Nederlandse vertaling van het Engelstalige document Notice of clearing

Nadere informatie

Stuur samen met dit Aanvraagformulier een GEWAARMERKTE KOPIE mee van 1 document van lijst A en 1 ORIGINELE of GEWAARMERKTE KOPIE document van lijst B.

Stuur samen met dit Aanvraagformulier een GEWAARMERKTE KOPIE mee van 1 document van lijst A en 1 ORIGINELE of GEWAARMERKTE KOPIE document van lijst B. Individueel Aanvraagformulier Belangrijk Stuur samen met dit Aanvraagformulier een GEWAARMERKTE KOPIE mee van 1 document van lijst A en 1 ORIGINELE of GEWAARMERKTE KOPIE document van lijst B. Lijst A:

Nadere informatie

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN Deze Algemene Mutatievoorwaarden & Vergoedingen maken integraal onderdeel uit van de Voorwaarden Trend Invest. 1. ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN

Nadere informatie

Realiseer betere valutakoersen bij uw eigen bank!

Realiseer betere valutakoersen bij uw eigen bank! Strategic Finance Solutions Interest Rate Risk Management Currency Risk Management Februari 2014 ICC White Paper Bedrijven die valutatransacties doen in de contante ( spot ) markt krijgen op het moment

Nadere informatie

GEBRUIKERS VOORWAARDEN

GEBRUIKERS VOORWAARDEN GEBRUIKERS Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van het YorCity platform en alle anderen die interactie voeren met YorCity, op welke wijze en via welk onderdeel van het YorCity

Nadere informatie

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen:

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: Openingsformulier Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: 1 Vul alle gegevens

Nadere informatie

Voorwaarden debet effecten DEGIRO

Voorwaarden debet effecten DEGIRO Voorwaarden debet effecten DEGIRO Inhoud Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Contractuele relatie... 3 Artikel 3. Debet effecten... 4 Artikel 4. Execution only... 4 Artikel 5. Orders... 5 Artikel 6.

Nadere informatie

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 1. Wat is FATCA?

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 1. Wat is FATCA? Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 1. Wat is FATCA? FATCA, de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act is een belangrijke ontwikkeling in de strijd tegen belastingontduiking door Amerikanen

Nadere informatie

Uw CFD/FX rekeningoverzicht begrijpen:

Uw CFD/FX rekeningoverzicht begrijpen: Uw CFD/FX rekeningoverzicht begrijpen: WHS ProStation WHS FutureStation Versie: 16.06 2011 1 Bischikbare rapporten Rekening Historiek rapport Geeft een overzicht over een bepaalde periode voor: alle uitgevoerde

Nadere informatie

Beleggen in valuta is een andere benaming voor beleggen in Forex, beleggen in FX en handelen in valuta.

Beleggen in valuta is een andere benaming voor beleggen in Forex, beleggen in FX en handelen in valuta. Basisvaluta In Forex is dit de valuta die de belegger koop of verkoopt. In EURUSD is EUR bijvoorbeeld de basisvaluta, wat betekent dat één eenheid EUR een variabel bedrag aan USD waard kan zijn. Als u

Nadere informatie

Handleiding Systemshop

Handleiding Systemshop Handleiding Systemshop Handleiding SystemShop 1. Abonneren op een systeem 2. Activeren van een systeem 3. Stoppen met een systeem 4. Aanpassen van een factor 5. Systeem gedeactiveerd 6. Verschillende systemen

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer Amsterdam, 15 september 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

LYNX Masterclass: Futures handelen

LYNX Masterclass: Futures handelen LYNX Masterclass: Futures handelen Tycho Schaaf 21 januari Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij LYNX vanaf 2007 Handelservaring in aandelen, opties & futures

Nadere informatie

Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid

Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid Definities Voorwaarden: Deze materiaal verkoopvoorwaarden (hierna MVV ). Fon Technology, S.L.: Het bedrijf dat de producten, die via deze website aan de klanten

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende waarde 5 Uitoefenprijs 5 Looptijd

Nadere informatie

Turbo Thema: de basis van Turbo s

Turbo Thema: de basis van Turbo s februari 2012 Turbo Thema: de basis van Turbo s Beleg slim, beleg Turbo RBS, februari 2012 Introductie Seminars in 2012 Eerste maandag: seminar 'Ontmoet RBS' Webinars in 2012 Eerste dinsdag: de gouden

Nadere informatie

Voorwaarden derivaten

Voorwaarden derivaten Voorwaarden derivaten 2 Artikel 1. Toepasselijkheid en definities 1.1 Deze voorwaarden regelen, in aanvulling op de Voorwaarden voor Beleggingsdienstverlening, de verhouding tussen Kempen & Co en Cliënt

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland.

Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland. Effectieve datum: 22 september, 2012 Introductie Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland. Definities BrowserTech product(en) wordt gebruikt als

Nadere informatie

LYNX Masterclass: Futures handelen bij LYNX

LYNX Masterclass: Futures handelen bij LYNX LYNX Masterclass: Futures handelen bij LYNX Tycho Schaaf 17 augustus 2017 Spreker Tycho Schaaf Beleggingsspecialist bij LYNX Algemeen Uw vragen kunt u direct in de chat stellen Waar mogelijk/relevant probeer

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Profielen

Nadere informatie beleggingsdiensten. Profielen Nadere informatie beleggingsdiensten Profielen Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO met u is aangegaan

Nadere informatie

DEBIT CARD PRODUCTINFORMATIE

DEBIT CARD PRODUCTINFORMATIE DEBIT CARD PRODUCTINFORMATIE Wat kunt u verwachten op deze pagina? ICBC Amsterdam biedt u graag de Multi Valuta Rekening aan. De Rekening is kosteloos en geschikt voor Betalen, Sparen, Deposito s, Internationale

Nadere informatie

Risk Control Strategy

Risk Control Strategy Structured products January 2016 Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co

Nadere informatie

LYNX Masterclass: 4 essentiële aspecten die u moet weten over Europese futures

LYNX Masterclass: 4 essentiële aspecten die u moet weten over Europese futures LYNX Masterclass: 4 essentiële aspecten die u moet weten over Europese futures Tycho Schaaf 1 maart Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij LYNX vanaf 2007 Handelservaring

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015 Algemene voorwaarden Online Verzendservice 2015 Inhoud Algemene voorwaarden Online Verzendservice 3 Geldigheid Leveringsvoorwaarden 4 1. Definities 5 2. Registratie en Bestelling 6 3. Vervoer en Aflevering

Nadere informatie

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen:

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: Openingsformulier Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: 1 Vul alle gegevens

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Beleggingsdiensten

Nadere informatie beleggingsdiensten. Beleggingsdiensten Nadere informatie beleggingsdiensten Beleggingsdiensten Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO met u is aangegaan

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

LYNX Masterclass: 4 essentiële aspecten die u moet weten over Amerikaanse futures

LYNX Masterclass: 4 essentiële aspecten die u moet weten over Amerikaanse futures LYNX Masterclass: 4 essentiële aspecten die u moet weten over Amerikaanse futures Tycho Schaaf 8 maart Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij LYNX vanaf 2007

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank In dit overzicht vindt u de tarieven voor de beleggings dienstverlening van de Rabobank. Laten beleggen Rabo BeheerdBeleggen fondsen Rabo RendeMix Basis dienst verlening

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies Amsterdam, 8 oktober 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Putoptie. 1Productinformatie!

Putoptie. 1Productinformatie! Putoptie 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

De unieke AutoStop CFD s

De unieke AutoStop CFD s De unieke AutoStop CFD s Een mooi alternatief voor certificaten zoals turbo s enz. Waarschuwing : CFD's zijn speculatieve producten met een hefboomeffect. Dit kan zorgen voor verliezen die hoger oplopen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Scalping op. Futuresaparen. «Scalping strategieën op beursindexen» WHS NanoTrader: gratis op proef

Scalping op. Futuresaparen. «Scalping strategieën op beursindexen» WHS NanoTrader: gratis op proef Scalping op Futuresaparen «Scalping strategieën op beursindexen» 1) Wat is scalping? 2) Futures op indexen 3) Trading Range Index Scalper 4) Wat kost een futures trade? WH SELFINVEST Maaltecenter Blok

Nadere informatie

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211 voorwaarden derivaten 1 Artikel 1 - Definities, Order, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Derivaten hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in de

Nadere informatie

VREEMDE VALUTA DIENSTEN PRODUCTINFORMATIE

VREEMDE VALUTA DIENSTEN PRODUCTINFORMATIE VREEMDE VALUTA DIENSTEN PRODUCTINFORMATIE Wat kunt u verwachten op deze pagina? ICBC Amsterdam biedt u graag de Multi Valuta Rekening aan. De Rekening is kosteloos en geschikt voor Betalen, Sparen, Deposito

Nadere informatie

TARIEVEN EN VOORWAARDEN BEDRIJVEN

TARIEVEN EN VOORWAARDEN BEDRIJVEN TARIEVEN EN VOORWAARDEN BEDRIJVEN Januari 2015 DIENSTEN BESCHIKBAAR OP HET FX4BIZ TREASURER PLATFORM Mogelijkheid om een overdracht naar derden te verzenden. Mogelijkheid om een overdracht van derden te

Nadere informatie

Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid

Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Dit Orderuitvoeringsbeleid maakt deel uit van de klantenovereenkomsten, als uiteengezet in de gebruikersovereenkomst. 1. ZAKEN VOEREN 1.1. In

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Belangrijk: Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Engelse taal en vertaald naar het Nederlands. De contractuele relatie tussen U en AYONDO MARKETS is vastgelegd in de engelstalige Algemene Voorwaarden.

Nadere informatie

Hoe ver komt u met uw spaargeld?

Hoe ver komt u met uw spaargeld? Hoe ver komt u met uw spaargeld? Sharesave Sharesave biedt u de mogelijkheid om gedurende drie jaren maandelijks geld te sparen en dit spaargeld te gebruiken om aandelen van Thomas Cook Group plc te kopen

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Corporate actions

Nadere informatie beleggingsdiensten. Corporate actions Nadere informatie beleggingsdiensten Corporate actions Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO met u is aangegaan

Nadere informatie

TARIEVEN EN VOORWAARDEN PARTICULIEREN

TARIEVEN EN VOORWAARDEN PARTICULIEREN TARIEVEN EN VOORWAARDEN PARTICULIEREN Januari 2015 FX4Biz Tarieven en voorwaarden Januari 2015 DIENSTEN BESCHIKBAAR Mogelijkheid om een overdracht naar derden te verzenden Mogelijkheid om een overdracht

Nadere informatie

BemiddelingskostenClaim

BemiddelingskostenClaim BemiddelingskostenClaim Algemene voorwaarden van BemiddelingskostenClaim Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: BemiddelingskostenClaim: De handelsnaam van

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

De consument beschikt niet over het recht om de koop ongedaan te maken.

De consument beschikt niet over het recht om de koop ongedaan te maken. OVEREENKOMST VOOR HET PLAATSEN VAN EEN ADVERTENTIE Identificatie van de partijen Enerzijds, SPRL JSWR Consulting, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in België onder het nummer 0846.338.559

Nadere informatie

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van Yourdialerapp.com met betrekking tot mobiele telecommunicatieservices aangegaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V.

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Green Claim: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green Claim

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V.

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Green Claim: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green Claim

Nadere informatie

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN Deze Algemene Mutatievoorwaarden & Vergoedingen maken integraal onderdeel uit van de Voorwaarden Trend Invest. 1. ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V.

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V. Beste klant, Op basis van de ervaringen die we hebben opgedaan met de verkoop van onze First Edition Fairphones hebben we de Algemene Voorwaarden gewijzigd om de procedure voor de aanschaf van de volgende

Nadere informatie

«Trenduitbraken traden met CFD s met de MACD 1% strategie» Philippe Dassonville WH Selfinvest

«Trenduitbraken traden met CFD s met de MACD 1% strategie» Philippe Dassonville WH Selfinvest Tradingstrategieën voor CFD's «Trenduitbraken traden met CFD s met de MACD 1% strategie» Spreker: Philippe Dassonville WH Selfinvest 1) Ons bedrijf en haar diensten 2) CFD op indices 3) Trenduitbraken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - Klachtenregistratie.com

ALGEMENE VOORWAARDEN - Klachtenregistratie.com ALGEMENE VOORWAARDEN - Klachtenregistratie.com Wij, Woweb B.V., bieden via Software-as-a-Service ( SaaS ) de software Klachtenregistratie.com (de Software ) aan. Dit betekent dat wij u via het internet

Nadere informatie

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE DE SOFTWARE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

Cylinder. 1Productinformatie!

Cylinder. 1Productinformatie! Cylinder 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 1 Inleiding Deze Service Level Agreement (SLA) heeft betrekking op de Diensten die door ISP-Systems B.V. worden geleverd aan Opdrachtgever. Doelstelling

Nadere informatie

Privacy Verklaring versie 01-10-2015

Privacy Verklaring versie 01-10-2015 Privacy Verklaring versie 01-10-2015 1. Algemene bepalingen inzake gegevensverwerking 1.1. Met gegevensverwerking wordt het verzamelen, vastleggen, arrangeren, bewaren, wijzigen, openbaar maken, overleggen,

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

NanoTrader Nieuwe AccountBar

NanoTrader Nieuwe AccountBar NanoTrader Nieuwe AccountBar Document Versie 1.1 www.fipertec.com New AccountBar 2 Content 1 Features van de Nieuwe AccountBar... 4 1.1 Overzicht... 4 1.2 De nieuwe AccountBar gebruiken... 4 1.3 Switchen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V.

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Overstappen.nl Homeservices maakt het mogelijk om via haar Dienst de Producten van verschillende Aanbieders te vergelijken. Daarnaast kan

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster

Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster November 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemeen... 3 Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen... 3 Artikel 3 Licenties en modules... 3 Artikel 4 - Prijs... 4 Artikel

Nadere informatie

Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd.

Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd. Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd. DISCLAIMER De thans voor u liggende Nederlandse vertaling van de Terms & Conditions van Memesyne Ltd. is slechts bedoeld om het lezen van de oorspronkelijke Terms

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vrijelijfrente.nl. Datum:

Algemene voorwaarden Vrijelijfrente.nl. Datum: Algemene voorwaarden Vrijelijfrente.nl Datum: 15-05-2017 Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden - 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen die door Vrijelijfrente.nl, gevestigd te

Nadere informatie

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten 5.1 Opties, termijncontracten en andere titels Opties en warrants Termijncontracten Swaps en gestructureerde producten 5.2 De markt voor derivaten Handelsplaatsen

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten met Ispecialist Deurne voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten met Ispecialist Deurne voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Reparatie voorwaarden Alle opdrachten voor de reparatieservice ( service ) van een klant ( u ) die door Ispecialist Deurne worden geaccepteerd, zijn uitsluitend en strikt geldig op de onderstaande voorwaarden.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - Employes

ALGEMENE VOORWAARDEN - Employes ALGEMENE VOORWAARDEN - Employes Wij, Employes B.V., bieden via Software-as-a-Service ( SaaS ) de software Employes (de Software ) aan. Dit betekent dat wij u via het internet toegang bieden tot de Software

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Silent Circle dienst

Aanvullende voorwaarden Silent Circle dienst Aanvullende voorwaarden Silent Circle dienst INHOUDSOPGAVE 1. VOORWAARDEN SILENT CIRCLE DIENST... 3 1.1 UW DIENST SILENT CIRCLE... 3 2. RECHTEN, BEPERKINGEN EN BEVEILIGINGSMAATREGELEN... 4 2.1 SILENT CIRCLE

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5 Call spread 5 Gedekt geschreven call 7 3. Bear

Nadere informatie

do not print this layer Trading Manual

do not print this layer Trading Manual do not print this layer Trading Manual PureDMA Trading Manual Inhoud Inhoud 01 DMA handelen: een introductie Wat is DMA? Voordelen van DMA 02 Van Start Gaan DMA Activeren in PureDeal Permissions & Data

Nadere informatie