CV Henk Groeneveld (22 maart 1961) InterimManagement PRojectmanagement Opleidingen VerkeersAdvisering. opleidingen cursussen werkervaring

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CV Henk Groeneveld (22 maart 1961) InterimManagement PRojectmanagement Opleidingen VerkeersAdvisering. opleidingen cursussen werkervaring"

Transcriptie

1 CV Henk Groeneveld (22 maart 1961) opleidingen cursussen werkervaring InterimManagement PRojectmanagement Opleidingen VerkeersAdvisering Opleidingen Verkeerskunde Politiediploma A/B HAVO Groeneveld - Improva Hof van Polanen EE Waspik tel: mob: Algemeen Profiel Henk is meer dan alleen Verkeerskundige. Inzetbaar voor iedere wegbeheerder van RWS tot waterschap, voor iedere GWW onderneming of samenwerkingsverband en voor alle grote organisaties met eigen terreinen. Henk beschikt over uitgebreide kennis van ROA/ RONA en Handboeken Wegontwerp. Hij heeft uitgebreide kennis van en ervaring in DVM/ VTI, VRI en bewegwijzering. (Faserings-)ontwerpen, verificaties, validatie en (baseline) reviews. Verder heeft hij kennis van en ervaring in Omgevingsmanagement (nat en droog, waterschap en provincie), kennis van en ervaring in Inkoopen Contractmanagement, is hij in staat om Tenderbeelden te vertalen naar ontwerp, realisatie en oplevering. Ook is hij uitstekend in staat om verkeersmodellen te interpreteren, om deze gericht te laten voeden en om integrale oplossingen aan de gesignaleerde knelpunten te koppelen. Cursussen VCA (VOL) Economie Marketing & Consumentengedrag Publiekrecht Bouwkunde Bestemmingsplannen (Kenniscentrum voor Overheid en Bestuur B.V.) Adviesvaardigheden Beleidsteksten schrijven Diverse automatiseringscursussen Verkeersongevallen analyse (Politie Instituut Verkeer en Milieu) Projectmanagement (Nederlandse Politie Academie / Kc) Ziekteverzuimbeheersing Duurzaam veilige infrastructuur buiten de bebouwde kom Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer Functioneringsgesprekken en beoordelingen Milieu cursus Kerninstructeur Wegenverkeerswetgeving Bedrijfsprocessensysteem Personeelsmanagement Communicatie Aanvullend Softwarekennis Inzetbaar als MS Office Verkeers- en RO-adviseur, projectleider, projectmanager, coach, mediator

2 Talen Nederlands Engels Duits Werk-/denkniveau Spreken Uitstekend HBO+ Schrijven Uitstekend Werkervaring 06/ heden Zelfstandig ondernemer Groeneveld-Improva Consultancy B.V. Groeneveld-Improva organiseert Interimmanagement, Projectmanagement, Opleidingen en Verkeersadvisering. Specialisatie in juridische- beleid- en beheervraagstukken en omgevingsmanagement. Heeft een sterk netwerk met andere ondernemers. Functies Opdrachtgevers Doorlopend advieswerk Mobiliteitsadviseur, Verkeersjurist, Senior verkeersadviseur, Senior beleidsadviseur verkeer en vervoer, Projectmanager, Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer, Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening, Adviseur Goede Ruimtelijke Onderbouwing Diverse grote aannemers, Shell Moerdijk (Petrochemie), Shell Pernis (Raffinaderij), Shell International en NAM (Plant Den Helder), gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Alblasserdam, Gemeente Amsterdam/ Stadsdeel De Baarsjes, Gemeente Weert, Gemeente Oostzaan, Gemeente Leerdam, Gemeente Rotterdam/ deelgemeente Kralingen-Crooswijk, Gemeente Rotterdam/ deelgemeente Hillegersberg- Schiebroek, Gemeentewerken Rotterdam, Gemeente Giessenlanden, Provincie Utrecht, waterschap De Groote Waard. Shell en NAM Opmaken van diverse beleidsnotities waaronder meerjaren-wegenonderhoud plannen; Geven van presentaties en trainingen; Behandeling van juridische - en veiligheidsvraagstukken; Opzetten van een wegenbeheerorganisatie; Organiseren aanbestedingen meerjaren-wegenonderhoud; Realisatie verkeerscirculatie bedrijfsterrein (beleidsplan); Vertaling van beleid naar beheernota s; Verantwoordelijk voor kwaliteitsopnames van wegen en aanvullende maatregelen; Adviseur voor toezicht- en handhavingsvraagstukken. 05/ /2015 Ingenieursbureau Optimus Advisering Projectengineer/ projectleider Ontwerp en faseringen project A15 Maasvlakte Vaanplein. Invulling van planvorming tot realisatie van het DBFM contract vooral voor wat betreft het volledig en veilig en volledig beschikbaar houden van de weg waarbij alle technische installaties blijvend functioneren. Hierbij is voortdurend afgestemd met het verkeersmanagementteam van Rijkswaterstaat Rhoon en zijn in- en externe stakeholders uitvoerig betrokken; Projectleider/ omgevingsmanager aansluiting N218 (Hartelbrug) op A15. Dit project is van planvormingsfase, voorbereidingsfase tot en met realisatiefase geheel ingevuld. Hierbij is ook de afstemming met de verkeerscentrale in alle fases doorlopen. De beschikbaarheid van de weg (A15) is dedurende het werk volledig gebleven; Verzorgen proces Reviews en Validaties; Verzorgen van het up to date houden van de risico s en de beheersmaatregelen van alle verkeerstechnische installaties, de bewegwijzering en de dynamische openbare verlichting Afhandeling van vragen van belanghebbenden en stakeholders voor provincie Zuid-Holland, gemeente Spijkenisse, het Havenbedrijf en Rijkswaterstaat; Informatieverwerking van Spitsmijden (Minder Hinder/ Beter Benutten) om de verkeersfaseringen zo in te richten dat de beschikbaarheid van de weg geen nadelige gevolgen had van de bouw; Afstemmen met aannemers, wegendistricten, verkeerscentrale, aanpalende wegbeheerders.

3 05/ /2013 Projecten Ingenieursbureau Vormtech Adviseur Senior business developer; Ontwikkelaar Publiek Private Samenwerkingsverbanden (voorbereiding Delft Bereikbaar); Vertaler uitkomsten Verkeersmodellen. MaasvlakteVaanplein-A15, SAA Ontwikkelingen Schiphol-Amsterdam-Almere, Stadshavens Rotterdam, A15-A16-N3 Drechtsteden. Het samen met Rijkswaterstaat sturen op het voorkeurstracé A13-A16 waarbij alle belanghebbenden in diverse overlegrondes zijn gehoord. Het mede uitwerken van de voorkeursvariant die moet leiden tot het Tracébesluit. 05/ /2012 TNO Delft/ Mobility en Gebouwde Omgeving Projectengineer Incident Management/ Senior business developer Urban Strategy Modelbenadering van de gevolgen van te nemen verkeersmaatregelen door de aannemers in de Schiphol Amsterdam Almere SAA deelprojecten. Kartrekker van Incident Management (IM) met Rijkswaterstaat Utrecht; Het evalueren van de effecten van diverse spitsmijdprojecten waaronder Arnhem Nijmegen voor Rijkswaterstaat Den Haag. 07/ /2010 Shell International Verkeersadviseur voor een aantal nieuwbouwlocaties 09/ /2009 Gemeente Rotterdam/ Gemeentewerken/ Werven Projectmanager Coördinator verbetertraject tijdelijke verkeersmaatregelen; Trainer/coach voor medewerkers buitenruimte; Omgevingsmanagement Werven; Opstellen nieuw Handboek Werkprocessen TVM. 08/ /2011 Gemeente Rotterdam/ deelgemeente Hillegersberg Schiebroek Coördineren, bestuurlijk adviseren en begeleiden van diverse projecten voor de (deel)gemeente: Omgevingsmanager Ontwikkeling Rijksweg A13 A16 en beoordelen trajectnota/milieu Effect Rapportage (MER) A13 A16. Uitwerken MER; Omgevingsmanager Ontwikkeling Vlinderstrik. Natuurcompensatie voor de Ontwikkeling Rijksweg A15, (Maasvlakte Vaanplein MaVa); Omgevingsmanager Realisatie Randstadrail; Omgevingsmanager Realisatie Zoetermeer/ Rotterdamlijn (ZoRolijn); Coördineren van de projectgroep realisatie Deelgemeentelijk Waterplan; Opstellen reactie trajectnota/mer Rotterdam Airport; Verzorgen van inspraakmogelijkheden voor belanghebbenden en uitwerken van de informatie bij de diverse genoemde projecten en deze delen met stakeholders als provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat; Organiseren van diverse meerjaren aanbestedingstrajecten; Informatie inbrengen ten behoeve van de planning en control cyclus. 02/ /2010 Gemeente Giessenlanden Senior adviseur Schrijven Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2010; Bestuurlijk adviseur Bestuurlijke Adviesgroep (BAG) ontwikkeling Rijksweg A27; Ambtelijk vertegenwoordiger van de BAG bij Rijkswaterstaat Den Bosch en Rijkswaterstaat Rotterdam (i.v.m. Knooppunt Gorinchem A15 A27); Wegbeheerder/ opsteller meerjarenonderhoudprogramma wegen Gemeente Rotterdam/deelgemeente Kralingen-Crooswijk Senior adviseur Leveren Second Opinion Park + Ride locatie Kralingse Zoom door de dienst Stadsontwikkeling; Begeleiden opmaak nieuwe Goede Ruimtelijke Onderbouwing P+R Kralingse Zoom. Verzorgen stakeholderoverleg met Rijkswaterstaat over de effecten op A16 (A20, A4 en A15) De Ruit van Rotterdam.

4 06/ /2009 Gemeente Leerdam Wegwerken van circa 50 oude RO en Verkeer en Vervoer gerelateerde zaken ( ); Stakeholdermanager en bestuurlijk adviseur (Bestuurlijke Adviesgroep) terzake de ontwikkeling van Rijksweg A2; Ambtelijk vertegenwoordiger van de gemeente en de gemeentelijke belangen bij de ontwikkeling van die Rijksweg. 02/ /2008 Gemeente Alblasserdam Projectmanager en omgevingsmanager. Aansturing/ invulling geven aan diverse projecten Wegreconstructies en opstellen meerjaren onderhoudsprogramma s; Ontwikkeling en bouw brede school/ zwembad en brandweerkazerne; 'Omvorming van de voormalige werfterreinen naar bouwlocatie en realisatie hiervan waaronder Mercon Kloos/ Verolme/ Van der Giessen De Noord; Openstelling 2e hoofdontsluitingsweg voor alle verkeer; Verkeersstudie A15-N3 met Regio Drechtsteden en Rijkswaterstaat; Afhandeling publieksvragen; Opstellen vergunningen; Adviseur bij juridische vraagstukken. 01/ /2009 Gemeente Oostzaan Schrijver Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan Adviseur omgaan met sluipverkeer door ontwikkeling Rijksweg A10 (A8,7). 12/ /2007 Gemeente Weert Projectleider tracéstudie provinciale weg N280 08/ /2008 Provincie Utrecht Projectleider diverse verkeersveiligheids- en educatieprojecten uit het programma Permanente Verkeerseducatie SportBoB, Veilig Rijden 50+, Scootmobielcursus en Praktijklessen voor de beginnende bromfietser; Medeontwikkelaar accountmanagement; Medeopsteller Werkplan /2006 Gemeente Alblasserdam Opstellen notitie Instellen gevaarlijke stoffenroute óf niet? in samenwerking met de milieudienst van Regio Drechtsteden. 06/ /2006 Stadsdeel De Baarsjes Gemeente Amsterdam Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer Opstellen nieuw concept wegenbeleidsplan; Wegbeheervraagstukken; Afhandeling publieksvragen; Parkeervraagstukken; Opsteller vergunningen. 12/ /2006 Provincie Noord-Brabant Senior consultant Robberts Kenniscentrum/Verkeersjurist en gebiedsmanager Zuid - Oost Afhandelen aansprakelijkstellingen; Wegenoverdracht van diverse provinciale wegvakken aan gemeenten; Beheervraagstukken als wegenonderhoud, bewegwijzering, openbare verlichting; Aanspreekpunt voor RWS terzake van groot onderhoud Rijksweg A2; Behandelaar vraagstukken Samenwerkingsverband (Stakeholders)\ Regio Eindhoven; Beleidvorming, zoals inrichten gedenkplaatsen langs openbare wegen; Organisatieadvisering; Implementatie DuurzaamVeilig fase 2. Doorlopende Lesactiviteit NTH/NEA NOVI Hogeschool Utrecht Docent Verkeersveiligheid en infra; Verkeersveiligheid en procedures; Verkeersveiligheidanalyses.

5 06/ /2005 Ingenieursbureau Traffic Consultants B.V. Senior adviseur/ omgevingsmanager bij gemeente Alblasserdam Procesorganisator/ adviseur revitalisering bedrijventerrein/ parkmanagement; Projectleider ontsluiting bedrijventerreinen; Adviseur revitalisering bedrijventerrein/ parkmanagement; Projectleider aanpassing bebouwde komgrenzen; Coördinator aanpassen route vervoer gevaarlijke stoffen; Projectleider invoeren parkeerexcessenverordening; Projectleider van R.O./ juridische verkeersvraagstukken waaronder openstelling van wegen, afsluiting van wegen, overdracht van wegen etc.; Verantwoordelijk voor het Uitvoeringsprogramma (beleidsvertaling naar operationele beheerprocessen); Verantwoordelijk voor de beleidslijn Tijdelijke Verkeersmaatregelen; Verantwoordelijk voor het opmaken van complexe verkeersbesluiten en aanwijzingsbesluiten; Adviseur van interne afdelingen ter zake van beheervraagstukken, beleidsvertalingen, wetswijzigingen (Algemene wet bestuursrecht) en ter zake van diverse vergunningsadviezen; Verantwoordelijk voor de verkennende studie van Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden in Alblasserdam; Deelnemer aan verschillende interdisciplinaire overlegstructuren in en buiten de regio. RWV - ROV Drechtsteden; Verantwoordelijk voor diverse zakelijke overeenkomsten waaronder privaatrechtelijke overeenkomsten tussen openbaarvervoer ondernemers Arriva, Fast Ferry met de provincie, dienst der Domeinen en gemeente; Adviseur inzake publiekrechtelijke toezicht en handhavingsvraagstukken; Mede realisator van het Integraal Veiligheidsplan. 08/ /2005 Projectbureau Alblasserdam van de gemeente Alblasserdam Projectleider ontsluiting bedrijventerreinen Nieuwland en Hoogendijk op Rijkswegen N915 en A15; Maken ontwerp- en uitvoeringsplan bewegwijzering N915; Projectleider aanpassing bewegwijzering, energiezuinige/ dynamische openbare verlichting; Organiseren van het Design, Built, Maintenance en Finance aanbestedingsbeleid. 12/ /2004 Gemeente Groenlo Mobiliteitsadviseur Inventariseren van basisinformatie voor het opzetten van een verkeerscirculatieplan; Schrijver van de visie op infra-ontwikkeling en het autoluw maken van de binnenstad. 12/ /2004 Gemeente Bernisse Consultant Robberts Kenniscentrum/ Ruimtelijke vraagstukken Wegbeheerder/ adviseur verkeersbeleid; Signaleren landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen en deze vertalen naar gemeentelijk beleid; Contactpersoon voor Rijkswaterstaat m.b.t. aanpassingen van de wegaansluitingen N57; Schrijver van het concept gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan; Beleidsnota s maken voor het bestuur om beleid, beheer, financiën en planning van meerjaren wegenonderhoud goed te koppelen; Schrijven van een transparant aanbestedingsbeleid. 07/ /2002 Waterschap De Groote Waard Wegbeheerder/ eindverantwoordelijk beleidsmedewerker voor het totale pakket Verkeer en Vervoer; Secretaris Commissie Waterkeringen en Wegen; Invulling geven aan verandermanagement i.v.m. de fusie van de waterschappen; Vertegenwoordiger van het waterschap bij rechtbankzaken; Verantwoordelijk schrijver van het Regionale Verkeers- en Vervoersplan; Schrijver van beleidsnota s voor Duurzaam Veilig projecten; Invullen van het afdelingsplan ten aanzien van wegen en opsteller van de meerjarenbegroting Wegbeheer; Organiseren van het opmaken, gunnen en begeleiden van

6 onderhoudsbestekken, aanbestedingen en subsidie aanvragen; Organiseren en begeleiden van inspraak- en informatieavonden; Kartrekker Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid; Lid van de werkgroep Techniek en Uitvoering. Onder meer meegewerkt aan uniformeren van belijning en uniformering van bebouwde komgrenzen; Omgevingsmanagement aanleg busbaan N217 en de aanleg van de HSL Hoeksche Waard in samenwerking met provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat; Samen met de provincie Zuid-Holland verantwoordelijk voor de voorbereiding van de notariële aktes als gevolg van de implementatie van de wet Herverdeling Wegenbeheer in de Hoeksche Waard Korps Rijkspolitie/ Regiopolitie: Verandermanager om te komen tot Regiopolitie in Zuid-Holland; ; Verkeersadviseur voor Rijk, provincie en gemeenten ten aanzien van verkeers- en handhavingaspecten, verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling en (civiele) verkeerstechniek; ; Docent Wegenverkeerswetgeving en Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA); Hulpofficier van Justitie; ; Postcommandant gemeente Cromstrijen; ; Kaderlid Veiligheidsdienst Koninklijk Huis; ; Medewerker Algemene Politiedienst. De huisstijl en website van Groeneveld Improva zijn ontworpen door Grafisch Ontwerp & Adviesbureau DG Graphic Design

CURRICULUM VITAE. Personalia Liesbeth Jansen Geboorte datum en plaats 29 mei 1953 Rotterdam

CURRICULUM VITAE. Personalia Liesbeth Jansen Geboorte datum en plaats 29 mei 1953 Rotterdam CURRICULUM VITAE Personalia Naam Liesbeth Jansen Geboorte datum en plaats 29 mei 1953 Rotterdam Woonplaats en pc Terschuur 3784 WS Adres Broekhuizenstraat 9 Telefoonnummer 06-53453103 email info@escalebv.nl

Nadere informatie

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Aangepaste versie naar aanleiding van de vaststelling door de gemeenteraad op 11 november 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanbiedingsbrief...3 1 Inleiding...5

Nadere informatie

Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden

Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden FUNCTIEGEBOUW Definitief Vastgesteld 19 december 2012 2 Inhoud INHOUD... 3 1. INLEIDING... 4 2. OPBOUW FUNCTIEHUIS EN FUNCTIERASTER... 5 3. GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

Citatenboekje Klanteninterviews

Citatenboekje Klanteninterviews Citatenboekje Klanteninterviews Her ijking Specialistische Diensten mei 2003 ............................................................................................. Colofon Uitgegeven door: Werkgroep

Nadere informatie

Curriculum Vitae Bijgewerkt tot 29-08-2014. Jean Marcel Laumen

Curriculum Vitae Bijgewerkt tot 29-08-2014. Jean Marcel Laumen Curriculum Vitae Bijgewerkt tot 29-08-2014 Naam: Wonende te: Jean Marcel Laumen Voorschoten Ik ben een dynamische manager met een rijke ervaring op vele vakgebieden. Ik ben een coachende manager, ik denk

Nadere informatie

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID)

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID) RIJKSWATERSTAAT Systeemintegratie en Omgevingsmanagement project Mobiliteitsaanpak In de jaren 2010, 2011 en 2012 is door Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur (DI) het project Mobiliteitsaanpak uitgevoerd.

Nadere informatie

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Versie 21 mei 2012 2 Jaarstukken 2011 GR Drechtsteden Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Programma s...8 2.1 Bureau Drechtsteden... 8 2.2

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Opleiding. Werkervaring. Curriculum Vitae. Roeleven. Duko. ir. 06-17236225. Nederlandse

Persoonlijke gegevens. Opleiding. Werkervaring. Curriculum Vitae. Roeleven. Duko. ir. 06-17236225. Nederlandse Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Achternaam Roeleven Voornamen Titel Telefoonnummer Nationaliteit Duko ir. 06-17236225 Nederlandse Geboortedatum 24 februari 1966 Opleiding Algemeen: 1978-1984 V.W.O.

Nadere informatie

Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma

Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma Op de volgende programma s wordt in de inventarisatie ingegaan: 1. Bestuurlijke vernieuwing 2. Veiligheid 3. Openbare ruimte 4. Verkeer en vervoer 5. Economische

Nadere informatie

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects CURRICULUM VITAE: Naam: Dijkstra, Warner Adres: Appelgaard 41 2995 XP Heerjansdam Geboortedatum: 23 maart 1971 Telefoonnummer: 078-677 1380 06-23241098 E-mail: warner.dijkstra@wdconsultancy.nl Profielschets:

Nadere informatie

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen.

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen. RWS Projectmanagement Meldingensysteem De DID optimaliseert haar Service Desk DVM en gaat geautomatiseerd invulling geven aan het proactief storingenbeheer van de Dynamische Verkeers Management (DVM) ketens.

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant

Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 3 2. Deelbegrotingen bestuurscommissies / portefeuilles 2.1 Algemeen Bestuur 5 2.2 Arbeidsparticipatie 11 2.3 Economische Zaken,

Nadere informatie

HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel

HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel IPMA-NL interessegroep Professie & Hoger Onderwijs versie 3 - januari 2014 drs Arjan van Bommel, arjan@van-bommel.org 1. Inleiding Jong

Nadere informatie

Begr Begroting 2004 oting 2004

Begr Begroting 2004 oting 2004 Begroting 2004 Begroting 2004 Gedeputeerde staten van Drenthe September 2003 FC03052001 Begroting 2004 Colofon Productie: Grafische verzorging: Stafgroep Financiën en Control Docucentrum provincie Drenthe

Nadere informatie

magazine op eigen benen? Adaptive Cruise Control ACC slim én coöperatief aansturen dankzij nieuw raamwerk.

magazine op eigen benen? Adaptive Cruise Control ACC slim én coöperatief aansturen dankzij nieuw raamwerk. Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. 10 e Jaargang Nr. 1, 2015 nm-magazine.nl magazine Staat regionaal operationeel verkeersmanagement na vijftien jaar op eigen benen? Stedelijk incidentmanagement

Nadere informatie

Curriculum Vitae E. A. Nijboer

Curriculum Vitae E. A. Nijboer Curriculum Vitae E. A. Nijboer Personalia Naam : Drs. E.A. Nijboer (Lilian) Woonplaats : Leusden Geboortedatum : 10-01-1975 : Projectmanager Geslacht : V Nationaliteit : Nederlandse E-mail : l.nijboer@activeconsulting.nl

Nadere informatie

HAVENSCHAP MOERDIJK. Kwartaalrapportage

HAVENSCHAP MOERDIJK. Kwartaalrapportage HAVENSCHAP MOERDIJK Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Programma Ruimtelijke ordening, Milieu & Duurzaamheid 2 - Ruimtelijke ordening 2 - Milieu 3 - Duurzaamheid 4 Programma

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Ing. Johannes Wilhelmus Maria (Jos) van Maarschalkerweerd

Curriculum Vitae. Ing. Johannes Wilhelmus Maria (Jos) van Maarschalkerweerd T +31 618609473 E jos@zichtopinfra.nl W zichtopinfra.nl A Hobbemaplantsoen 31 1701 KD Heerhugowaard Curriculum Vitae Ing. Johannes Wilhelmus Maria (Jos) van Maarschalkerweerd Naam Geboortedatum 27 december

Nadere informatie

RIVV 2006 2010. (concept DB 23-11-2005)

RIVV 2006 2010. (concept DB 23-11-2005) RIVV 2006 2010 (concept DB 23-11-2005) INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 ONTWIKKELING BELEID 1.1 Rijksbeleid 1.1.1 Nota Mobiliteit 1.1.2 Invoering BDU 1.1.3 Begroting Verkeer en Waterstaat 1.1.4 Meerjaren Investeringsprogramma

Nadere informatie

Harm Hermant. Skills. Competenties. Opleidingen

Harm Hermant. Skills. Competenties. Opleidingen Harm Hermant Verbindende Manager met 25 jaar ervaring in de gemeentelijke gebiedsontwikkeling en in het professionaliseren van lijn- en projectorganisaties. Heb sterke affiniteit met het publiek/private

Nadere informatie

Bijlage 1: Projecten 2007

Bijlage 1: Projecten 2007 Bijlage 1: Projecten projectnummer pagina Provincie Gelderland Project 7P1 51 Project 7P2 53 Project 7P3 55 Project 7P4 57 Project 7P5 59 Project 7P6 63 Provincie (ID) Project 7P7 65 Project 7P8 67 Project

Nadere informatie

Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018. Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Status: algemeen bestuur

Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018. Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Status: algemeen bestuur Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018 Metropoolregio Rotterdam Den Haag Status: algemeen bestuur 19 december 2014 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 1 Samenhang en opbouw begroting

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. ing. Han Schreuder. Adviseur Asset Management SAMENVATTING WERKERVARING

CURRICULUM VITAE. ing. Han Schreuder. Adviseur Asset Management SAMENVATTING WERKERVARING CURRICULUM VITAE ing. Han Schreuder Adviseur Asset Management Telefoon (055) 2000 253 Mobiel (06) 3083 8018 Email jschreuder@bureauhetloo.nl Nationaliteit Nederlandse Geboortedatum 3 april 1985 Woonplaats

Nadere informatie

1 Inleiding...4. 2 Bestuurlijke Zaken...7. 2.1 Wetgeving...7 2.2 Gemeenschappelijke regeling...7 2.3 Samenwerking met andere overheden...

1 Inleiding...4. 2 Bestuurlijke Zaken...7. 2.1 Wetgeving...7 2.2 Gemeenschappelijke regeling...7 2.3 Samenwerking met andere overheden... JAARVERSLAG 2003 Stadsregio Rotterdam Postbus 21051 3001 AB Rotterdam telefoon: 010-4172389 fax: 010-4047347 e-mail:sr@sr.rotterdam.nl website: www.stadsregio.rotterdam.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...4

Nadere informatie

Ingenieursbureau (Mechanical Engineering) Zakelijke dienstverlening Overheid Banken & Verzekeringen Olie- & Gasindustrie Zorginstellingen

Ingenieursbureau (Mechanical Engineering) Zakelijke dienstverlening Overheid Banken & Verzekeringen Olie- & Gasindustrie Zorginstellingen Curriculum Vitae A.B.Dijkema Naam Geboortedatum Adres PC & Woonplaats Telefoon E-mail adres Werkervaring vanaf Talen Opleiding Bram Dijkema 03 februari 1957 Niekerkerdiep Noordzijde 21 9805 TG BRILTIL

Nadere informatie

Maatschappelijke Kosten-batenanalyses

Maatschappelijke Kosten-batenanalyses Maatschappelijke Kosten-batenanalyses De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in de besluitvorming in Nederland. In een MKBA worden alle maatschappelijke effecten van

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Gedreven Open Sterk inlevingsvermogen Gestructureerd Resultaatgericht Eerlijk. 1999 2005 (diploma behaald)

Curriculum Vitae. Gedreven Open Sterk inlevingsvermogen Gestructureerd Resultaatgericht Eerlijk. 1999 2005 (diploma behaald) Curriculum Vitae Martijn Baarendse MSc 27 januari 1987, woonachtig te Udenhout 06 42 36 65 84 m.baarendse@facilityestate.nl Gedreven Open Sterk inlevingsvermogen Gestructureerd Resultaatgericht Eerlijk

Nadere informatie

Procesovereenkomst Spoorzone Delft

Procesovereenkomst Spoorzone Delft Procesovereenkomst Spoorzone Delft Partijen 1. De Minister van Verkeer & Waterstaat, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen "V&W"; 2. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Personalia: : Gerardus Arend (roepnaam: Ard) Woonadres : Koningstraat 5. Telefoon : 06-45364722 : ard.smit@ccinfra.nl.

CURRICULUM VITAE. Personalia: : Gerardus Arend (roepnaam: Ard) Woonadres : Koningstraat 5. Telefoon : 06-45364722 : ard.smit@ccinfra.nl. CURRICULUM VITAE Personalia: Naam : Smit Voornamen : Gerardus Arend (roepnaam: Ard) Woonadres : Koningstraat 5 Postcode : 6881 MP Woonplaats : Velp (gld) Telefoon : 06-45364722 E-mail : ard.smit@ccinfra.nl

Nadere informatie