De wisselwerking tussen ontwerp en verkeersveiligheid. Mattijs Bekkers en Dirk de Baan 15 april 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De wisselwerking tussen ontwerp en verkeersveiligheid. Mattijs Bekkers en Dirk de Baan 15 april 2014"

Transcriptie

1 De wisselwerking tussen ontwerp en verkeersveiligheid Mattijs Bekkers en Dirk de Baan 15 april 2014

2 Welkom bij de voorstelling Cast en rolverdeling: Mattijs Bekkers Ontwerpleider Faseringen bij A-Lanes-A15 Verantwoordelijk voor alle faseringsontwerpen Spin in het web met vele taken Dirk de Baan Verkeersveiligheidsauditor (huh, wat?) Toetser van het wegontwerp in vier fasen en dan niet alleen de NOA maar ook voor uw buurvrouw 2

3 Het project in volle omvang 1. gereed 2x2 2. 2x2 rijstroken + 2x1 plusstrook 3. 2x3 rijstroken + 2x2 parallelstroken Nieuwe Botlekbrug Nieuwe parallelbanen Nieuw Knooppunt Vaanplein Totaal 85km aan extra rijstroken Nieuw Knooppunt Beneluxplein Nieuwe hefbrug (grootste hefconstructie in Europa) Renovatie van de Botlektunnel en Thomassentunnel Renovatie van ca. 36 kunstwerken Bouw van ca. 12 nieuwe kunstwerken 3

4 Stakeholders RWS als opdrachtgever RWS als wegbeheerder Havenbedrijf Rotterdam Gemeente Rotterdam, stadsontwikkeling Gemeenten Hoogvliet, Albrandswaard, Barendrecht, Spijkenisse, Brielle, Westvoorne Veiligheidsregio Rotterdam Verkeerscentrale Bedrijven en bewoners in de omgeving Kabels en Leidingen eigenaren Waterschappen Overige ondernemingen(ahoy /kraamzorginstelling / etc ) en dan ook nog Royal HaskoningDHV met audits 4

5 Een ontwerp dat óók verkeersveilig is? Grote slingers en brede wegprofielen dienen ontworpen te worden op Vo=100km/u conform ontwerprichtlijn NOA Comfortabele snelweg voorzien van witte belijning(sprayplast) Definitieve bewegwijzering en bebording Veilige inrichting van Bermen En natuurlijk tot slot (om het makkelijk te maken) Alle faseringsontwerpen dienen een verkeersveiligheidstoets(van een onafhankelijke verkeersveiligheidsauditor) te ondergaan conform het document de verkeersveiligheidsaudit augustus 2001(of daarvoor in plaats tredende document(en) 5

6 Verkeersveiligheidsaudits op rijkswegen Wat is het? Toetsinstrument voor de mate van verkeersveiligheid van de infrastructuur: alle typen wegen; Toetsing van het ontwerp van nieuwe wegen of van reconstructie van bestaande wegen; Hierdoor vóór aanleg of reconstructie verbetering van de verkeersveiligheid; Verkeersveiligheid wordt zo optimaal mogelijk in het ontwerp meegenomen en niet achteraf gerepareerd ; Uitgevoerd door onafhankelijke gecertificeerde auditors die niet bij het ontwerp betrokken zijn (of worden): Dirk de Baan Domien Overkamp Betty van de Wetering Gevaarlijke Stoffen Route 6

7 Verkeersveiligheidsaudits op rijkswegen Waarom doen we ze? Voor uw buren (m/v) Het doel van de verkeersveiligheidsaudit is het voorkomen van (ernstige) ongevallen door in de verschillende fasen van een project mogelijke verkeersveiligheidsproblemen te identificeren. Op basis van de auditresultaten / bevindingen dient de ontwerper in de volgende (ontwerp)fase het ontwerp te verbeteren en het verkeersveiligheidsniveau van het project te vergroten. Maar is geen vrijblijvende activiteit! Portland fase 1 7

8 Verplicht bij: Verplicht bij aanleg (Wet beheer rijkswaterstaatswerken): Hoofdweg (volgens definitie Tracéwet) Autosnelweg of autoweg (zijnde geen Hoofdweg) Weg van vier rijstroken (zijnde geen Hoofdweg) Verplicht bij wijziging of uitbreiding: Tussen knooppunten of aansluitingen of > 10 km Verbreding met ten minste één rijstrook Ombouw tot Hoofdweg (volgens definitie Tracéwet) Realisatie spits- of plusstrook Aansluitingen en knooppunten Poort op de A15 bij Vaanplein Niet verplicht bij faseringen (maar bij A-Lanes-A15 doen we ze toch). 8

9 Werkwijze bij een audit Vier fasen: 1) Voorontwerp / Voorlopig Ontwerp 2) Definitief Ontwerp 3) Net vóór openstelling voor verkeer 4) Drie maanden na openstelling voor verkeer Resultaat: een auditrapport met bevindingen, aanbevelingen en een ernstklasse: EA = Ernstige Afwijking van de richtlijn / groot veiligheidsrisico A = Afwijking van de richtlijnen / veiligheidsrisico O = Observatie of Opmerking 9

10 Nu de praktijk: A15-Portland

11 Fasering Portland Voorlopig ontwerp Alternatief ontwerp 11

12 Fasering Portland Inrichting conform eisen fasering vanuit contract; Dwarsprofielen en Alignementen conform Vo=100km/h (NOA) Veilig inrichten bermen Tijdelijke Waterhuishouding RVV bebording Verhardingen Portalen(systemen) Tijdelijke OV 12

13 Fasering Portland Fase 1 DE concept Visualisatie(eerste indruk wegbeeld) 13

14 Ontvangen tekeningen (n=35) voor VVA-2 Portland 14

15 Ontvangen tekeningen (n=35) voor VVA-2 Portland 15

16 Ontvangen tekeningen (n=35) voor VVA-2 Portland 16

17 Rapportage VVA s De aard van de bevinding is als volgt ingedeeld: 1: algemeen; 2: alignement; 3: dwarsprofiel tussen projectgrenzen; 4: aansluitingen; 5: kruispunten en kruisingen; 6: inrichting en uitrusting (bebording, markering, bebakening, bewegwijzering, openbare verlichting, afschermingsvoorzieningen). Hm. Nummer Beschrijving van het probleem Aanbeveling Ernst 17

18 VVA-2 Portland fase 1 (d.d. 19 juni 2012) 18

19 Reactienota op VVA-2 Portland fase 1 19

20 Reactienota op VVA-2 Portland fase 1 20

21 Fasering Portland Fase 1 DE definitief Aanbevelingen/opmerkingen ontwerp door externe stakeholders / VVA2 RWS als opdrachtgever RWS als wegbeheerder Havenbedrijf Rotterdam Gemeente Rotterdam, stadsontwikkeling Gemeenten Barendrecht Veiligheidsregio Rotterdam Verkeerscentrale 21

22 Fasering Portland Fase 1 DE definitief Wel meende RWS door middel van doorgetrokken strepen te regelen om rijstrookwisselingen door vrachtverkeer die nu juist naar die verzorgingsplaats zouden willen- de wisselafstand zou te kort zijn - tegen te gaan. Dat bleek vooraf voorspelbaar in de praktijk een illusie en we hebben dit niet dan ook niet gehandhaafd. Aardig detail is dat de huidige weefvakken bij Portland het zelfde principe van links uit en invoegen kennen en dat is eigenlijk geruisloos in gebruik genomen 22

23 Fasering Portland Fase 1 DE definitief 23

24 Fasering Portland Fase 1 DE definitief 24

25 Fasering Portland Fase 1 DE definitief 25

26 VVA-3 Portland fase 1 ( ) 26

27 VVA-3 Portland fase 1 ( ) 27

28 VVA-3 Portland fase 1 ( ) 28

29 VVA-3 Portland fase 1 ( ) 29

30 VVA-3 Portland fase 1 ( ) 30

31 Portland fase 1 open ( ) 31

32 VVA-4 Portland fase 1 ( ) 32

33 VVA-4 definitieve Parallelbaan ( ) Na ombouw Hoofdrijbaan Rechts is Parallelbaan Rechts aangepast 33

34 VVA-4 definitieve Parallelbaan ( ) De DRIP functioneert nu met file informatie 34

35 VVA-4 definitieve Parallelbaan ( ) Links uitvoegen blijft: een doorsteek van Parallelbaan naar Hoofdrijbaan 35

36 Reactie omgeving Roy Kokshoorn, Verkeerskundige - project A15 MAVA: Het ontwerpen van de A15 faseringen rond tankstation Portland is een ware uitdaging gebleken. Er ligt vanuit de omgeving een grote druk op het niet verslechteren van de doorstroming en veiligheid tijdens de ombouw van de A15. Door voor een vernieuwend faseringsontwerp te kiezen, ingekleed met de juiste beheersmaatregelen, is de doorlooptijd verkort en is het aantal fasering tot een minimum beperkt Koos van Rossen, Rijnmond Politie: Vanaf het moment dat Rijkswaterstaat de verkeerspolitie Rotterdam in een vroeg stadium benaderde met de ' voorzichtige vraag' wat wij er van zouden vinden om op een rijksweg met 3 rijstroken een linkse uitvoeger/invoeger te maken naar en van een verzorgingsplaats kwamen we er wat de verkeerspolitie betreft na enige afwegingen eigenlijk vlot uit. Een uitvoegstrook/invoegstrook/samenvoeging aan de linkerzijde gezien de rijrichting op rijkswegen is niet uitzonderlijk. Een uitdaging was de aanzienlijke hoeveelheid vrachtverkeer op rijstrook 1 met relatief langzame snelheden. Dat was nog onze voornaamste zorg. Het heeft voor zover ons bekend niet tot ernstige problemen geleid; we hoefden niet elke week op locatie op te treden bij ernstige ongevallen als gevolg van deze oplossing. Maarten Peters, Verkeersmanager A-Lanes-A15: Het oorspronkelijk faseringsontwerp bleek tot forse verkeershinder op de A15 te leiden, een ongewenste situatie. Daarom is onderzocht hoe de belangen van veilig verkeer, vlotte doorstroming op de A15 en een goede bereikbaarheid van de verzorgingsplaats het best behartigd konden worden. De oplossing was niet te vinden in enige richtlijn, maar is gevonden door het samenspel van professionals van alle betrokkenen. Niet alleen een goed ontwerp, maar ook de bewuste keuze voor maatregelen rondom het wegvak hebben bijgedragen aan het goede verloop van de werkzaamheden aan dit deel van MaVa. Jan Storm, technisch adviseur contractteam RWS: Voor het realiseren van de zuidelijke hoofdrijbaan A15 moest tijdelijk gebruik worden gemaakt van de daaronder al eerder gerealiseerde zuidelijke parallelbaan. Daardoor kwam het BVP en de verzorgingsplaats Portland buiten bereik van de automobilist. Alleen door het realiseren van een linker in- en uitvoeger zou Portland bereikbaar kunnen blijven. Als het niet gaat zoals het moet, moet het maar zoals het gaat. Deze uitdrukking past niet echt bij de totstandkoming van een veilig wegontwerp volgens Rijkswaterstaat. Alleen het daaraan denken deed intern RWS veel stof opwaaien. Uiteindelijk is de bereikbaarheid van het Portland toch gerealiseerd door het verkeer links te laten uit- en invoegen. Door monitoring is komen vast te staan dat gevaarlijke situatie zich nauwelijks hebben voorgedaan. Hierbij zou je kunnen stellen dat richtlijnen vooral richtlijnen zijn waar op verantwoorde wijze van kan worden afgeweken. 36

De verkeersveiligheidsaudit is in opmars! En wat is daaruit te leren?

De verkeersveiligheidsaudit is in opmars! En wat is daaruit te leren? De verkeersveiligheidsaudit is in opmars! En wat is daaruit te leren? Dirk de Baan, Royal HaskoningDHV met bijdrage van Betty van de Wetering, Royal HaskoningDHV Samenvatting Sinds 2009 is het aantal uitgevoerde

Nadere informatie

De 2+1-weg: N50 Zwolle-Kampen Rob de Bruijn (Rijkswaterstaat Oost-Nederland)

De 2+1-weg: N50 Zwolle-Kampen Rob de Bruijn (Rijkswaterstaat Oost-Nederland) 1 De 2+1-weg: N50 Zwolle-Kampen (Rijkswaterstaat Oost-Nederland) De N50, een belangrijke schakel in het hoofdwegennet, is een enkelbaans autoweg (1x2 rijstroken) met een stroomfunctie en een maximum snelheid

Nadere informatie

Groot onderhoud N218b

Groot onderhoud N218b Groot onderhoud N218b Vlot en Veilig Op het gebied van verkeer en vervoer wil de provincie een aantrekkelijke leefomgeving met een optimale infrastructuur. Snelle en veilige verbindingen voor auto, fiets,

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsaudits Royal HaskoningDHV

Verkeersveiligheidsaudits Royal HaskoningDHV Verkeersveiligheidsaudits Royal HaskoningDHV Datum Project Auditfase 1 Nationale stroomweg 1-11-2012 A58 - Goes-zuid variant West-B 1 Gemeente Goes 15-9 -2011 A58 Aansluiting Goes-Zuid op de A58 1 RWS-Zeeland

Nadere informatie

Verkeersmanagement vanuit de aannemer Ervaringen gebaseerd op het project A12 Utrecht Lunetten Veenendaal

Verkeersmanagement vanuit de aannemer Ervaringen gebaseerd op het project A12 Utrecht Lunetten Veenendaal Verkeersmanagement vanuit de aannemer Ervaringen gebaseerd op het project A12 Utrecht Lunetten Veenendaal Johan Borsje, Verkeersmanager Poort van Bunnik (Royal HaskoningDHV en per 1 september BAM Infraconsult)

Nadere informatie

ViA15 Reactienota Verkeersveiligheidsaudit Auditfase 1

ViA15 Reactienota Verkeersveiligheidsaudit Auditfase 1 ViA15 Reactienota Verkeersveiligheidsaudit Auditfase 1 RWS Projectbureau ViA15 21 februari 2017 Versie Definitief D1.0 BC2109 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. INFRASTRUCTURE Barbarossastraat 35 Postbus 151

Nadere informatie

Verslag expert judgement DVS hoofdvarianten Planstudie Ring Utrecht A27/A12

Verslag expert judgement DVS hoofdvarianten Planstudie Ring Utrecht A27/A12 RWS Utrecht, Projectteam Ring Utrecht DVS Ontwerp en Inrichting DVS Veiligheid Verslag expert judgement DVS hoofdvarianten Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Doel: in kader van het trechterproces vastleggen

Nadere informatie

Wat ging vooraf? Dit is gedaan aan de hand van het beoordelingskader uit de NRD (zie hiernaast).

Wat ging vooraf? Dit is gedaan aan de hand van het beoordelingskader uit de NRD (zie hiernaast). Proces en procedure Wat ging vooraf? Na de publicatie van de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) in december 2017 zijn: Wegontwerpen gemaakt van de alternatieven Smart Mobility-maatregelen vertaald

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsaudits t/m

Verkeersveiligheidsaudits t/m Verkeersveiligheidsaudits 11-9-2015 t/m 31-12-2018 1 Nationale stroomweg 7-5 -2018 Buitenring Parkstad Limburg - Aansluiting A76 Nuth 2 Royal HaskoningDHV 20-12-2017 Aansluiting Rotterdamsebaan op het

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsaudits Royal HaskoningDHV

Verkeersveiligheidsaudits Royal HaskoningDHV Verkeersveiligheidsaudits Royal HaskoningDHV Datum Project Auditfase 1 Nationale stroomweg 1-11-2012 A58 - Goes-zuid variant West-B 1 Gemeente Goes 15-9 -2011 A58 Aansluiting Goes-Zuid op de A58 1 RWS-Zeeland

Nadere informatie

PIJLER 2 Verkeersveiligheidsaudits (VVA) en

PIJLER 2 Verkeersveiligheidsaudits (VVA) en Pagina 33 van 126 PIJLER 2 sveiligheidsaudits (VVA) en inspecties (VVI) (Fiche 8) Veilige wegen kunnen verkeersonveilige situaties vermijden en voorkomen. veiligheidsaudits vormen de basis van het ontwerpproces

Nadere informatie

Publiekspanel Rijkswegen Noord Resultaten peiling 5- mei 2018

Publiekspanel Rijkswegen Noord Resultaten peiling 5- mei 2018 Publiekspanel Rijkswegen Noord Resultaten peiling 5- mei 2018 Rijkswegen Noord 15 juni 2018 Rijkswaterstaat Noord-Nederland, de Politie eenheid Noord-Nederland en het Openbaar Ministerie Noord-Nederland

Nadere informatie

Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012

Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012 Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december 2011 Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012 Rijkswaterstaat heeft voor de aansluiting Utrecht Noord een aantal mogelijke

Nadere informatie

Masterclass Transportveiligheid

Masterclass Transportveiligheid Masterclass Transportveiligheid Relevant congres, 2 december 2014 Nils Rosmuller, Lector Transportveiligheid (IFV/TNO) Hans Spobeck, programmamanager Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid (IFV)

Nadere informatie

Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein

Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein Ontsluiting Mainport Rotterdam (A15 MaVa) Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein Camiel Eurlings, de minister van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Bijlage III Longlist. Overzicht van maatregelen van de longlist

Bijlage III Longlist. Overzicht van maatregelen van de longlist Bijlage III Longlist Overzicht van maatregelen van de longlist Longlist Overzicht van de maatregelen 1 Standby zetten van de sleepdienst bij drukke punten waar regelmatig ongelukken gebeuren Overig 2 DRIP's

Nadere informatie

Kracht van Utrecht. De ladder van Verdaas Trede 5. Beter benutten bestaande infra: Opties voor binnen de bak van Amelisweerd

Kracht van Utrecht. De ladder van Verdaas Trede 5. Beter benutten bestaande infra: Opties voor binnen de bak van Amelisweerd Kracht van Utrecht De ladder van Verdaas Trede 5 Beter benutten bestaande infra: Opties voor binnen de bak van Amelisweerd MER 2 de fase en Kosten-Baten-Analyse-Aspecten Ir. Jan Fransen Drs. Jan Morren

Nadere informatie

Ontwerp-Tracébesluit A12 Zoetermeer - Zoetermeer Centrum. Aanleg plusstrook

Ontwerp-Tracébesluit A12 Zoetermeer - Zoetermeer Centrum. Aanleg plusstrook Ontwerp-Tracébesluit A12 Zoetermeer - Zoetermeer Centrum Aanleg plusstrook Status Eindversie Inhoud 1 Besluit Error! Bookmark not defined. 2 Indienen zienswijzen Error! Bookmark not defined. Pagina 3 van

Nadere informatie

Variantenstudie kruispunt Bernhardweg - Sloeweg

Variantenstudie kruispunt Bernhardweg - Sloeweg Variantenstudie kruispunt Bernhardweg - Sloeweg Gerealiseerd tracé Sloeweg voor bouwvak 2016. Variantenstudie Besluitvorming voorzien Provinciale Staten van 15 juli 2016 Wegaansluiting Bernhardweg - Sloeweg

Nadere informatie

* * Onderwerp Mededeling Voortgangsrapportage Verbreding Hogering Almere

* * Onderwerp Mededeling Voortgangsrapportage Verbreding Hogering Almere 1 Mededeling *2249829* Onderwerp Mededeling Voortgangsrapportage Kern mededeling: Het college van Gedeputeerde Staten informeert met regelmaat over de voortgang van de grote infrastructurele projecten

Nadere informatie

Tracébesluit A15 Maasvlakte-Vaanplein I Besluit

Tracébesluit A15 Maasvlakte-Vaanplein I Besluit Tracébesluit A15 Maasvlakte-Vaanplein I Besluit Pagina 4 van 23 Inhoud Besluit 7 Overige bepalingen 17 Beroepsmogelijkheden 19 Bijlage A Vast te stellen hogere grenswaarden per gemeente 21 Bijlage B

Nadere informatie

Files. We kunnen er samen wat aan doen.

Files. We kunnen er samen wat aan doen. Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inhoud Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inleiding Tip 1: Invoegen op snelheid Tip 2: Blijf bij drukte in uw rijstrook Tip 3: Gebruik de spitsstrook Tip 4:

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus

Nadere informatie

Calamiteitenplan op maat

Calamiteitenplan op maat Calamiteitenplan op maat Behorend bij Tracébesluit verdubbeling N33 Assen-Zuidbroek Datum 23 maart 2012 Kenmerk Status Definitief, versie 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Algemeen 4 2.1 Uitgangspunten project

Nadere informatie

Zienswijzenrapport. Aanvullende Kennisgeving. Aanpak Ring Zuid maakt Groningen klaar voor morgen. April 2012

Zienswijzenrapport. Aanvullende Kennisgeving. Aanpak Ring Zuid maakt Groningen klaar voor morgen. April 2012 Zienswijzenrapport Aanvullende Kennisgeving April 2012 Aanpak Ring Zuid maakt Groningen klaar voor morgen Nota van beantwoording naar aanleiding van de ingediende reacties op de aanvullende kennisgeving

Nadere informatie

Vergelijking VKA ontwerp en SHB&L voorstel voor afrit Hoevelaken 09/01/2017 1

Vergelijking VKA ontwerp en SHB&L voorstel voor afrit Hoevelaken 09/01/2017 1 Vergelijking VKA ontwerp en SHB&L voorstel voor afrit Hoevelaken 09/01/2017 1 Uitgangspunten van SHB&L voorstel Het SHB&L voorstel voldoet aan de Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen (ROA) 2014 en de Capaciteitswaarden

Nadere informatie

Milieueffectrapportage A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting

Milieueffectrapportage A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Milieueffectrapportage A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Datum Mei 214 Versie Definitief Pagina 2 van 9 Samenvatting Milieueffectrapport A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Mei 214 Samenvatting Voor

Nadere informatie

MIRT-Verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken. Inloopbijeenkomsten 19 april 2018, Sevenum

MIRT-Verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken. Inloopbijeenkomsten 19 april 2018, Sevenum MIRT-Verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken Inloopbijeenkomsten 19 april 2018, Sevenum Inhoud Waar staan we? Uitwerking alternatieven: wegontwerp Uitwerking alternatieven: smart mobility Onderzoek

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsaudit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen

Verkeersveiligheidsaudit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen Verkeersveiligheidsaudit 7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen Inhoud Dit document bestaat uit het auditrapport van Royal Haskoning DHV, een inleiding op de reactienota van de projectorganisatie anpak Ring

Nadere informatie

Brandweer Ambulance Politie in aantocht. Wat gaat de weggebruiker doen?

Brandweer Ambulance Politie in aantocht. Wat gaat de weggebruiker doen? Brandweer Ambulance Politie in aantocht. Wat gaat de weggebruiker doen? Ton Hendriks, ANWB Studiedag NIFV 18 december 2012 2 Centrale vraag: Welke kennis, ervaring en wensen hebben weggebruikers bij confrontatie

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Amsterdamsevaart

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Amsterdamsevaart STAATSCOURANT 7 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 63412 november 2018 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Amsterdamsevaart Nr. 2018/433509 Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Resultaten 10 e meting digitaal klantenpanel, mei 2015. A15 Maasvlakte-Vaanplein

Resultaten 10 e meting digitaal klantenpanel, mei 2015. A15 Maasvlakte-Vaanplein Resultaten 10 e meting digitaal klantenpanel, mei 2015 A15 Maasvlakte-Vaanplein Algemene kenmerken respondenten 2 Respons panelleden Omvang panel: 702 klantpanelleden (okt. 2014: 702 leden) Totale respons:

Nadere informatie

PARKEERBEBORDING FORMULE. PARKEERBEBORDING Verkeerspolitie Rotterdam-Koos van Rossen. Wat heeft de politie voor handhaving nodig?

PARKEERBEBORDING FORMULE. PARKEERBEBORDING Verkeerspolitie Rotterdam-Koos van Rossen. Wat heeft de politie voor handhaving nodig? PARKEERBEBORDING FORMULE PARKEERBEBORDING Inhoud presentatie Wat heeft de politie voor handhaving nodig? Wetgeving Hoe ver gaan we? Correcte toepassing verkeersmaatregelen Wat heeft de politie voor handhaving

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d N o t a C o m m i s s i e Onderwerp Aanbeveling voor de verduidelijking van snelheidslimieten langs provinciale wegen. Samenvatting Een te hoge snelheid vormt in veel

Nadere informatie

A4 tussen knooppunt Badhoevedorp (rechts) en Schipholtunnel (links). Bij knooppunt Badhoevedorp zijn de wegen in aanleg gestreept paars/blauw

A4 tussen knooppunt Badhoevedorp (rechts) en Schipholtunnel (links). Bij knooppunt Badhoevedorp zijn de wegen in aanleg gestreept paars/blauw Presentatie gegeven door Henk Heikoop op de FOSIM-gebruikersbijeenkomst van woensdag 14 juni 2017 in het Vergadercentrum van de Jaarbeurs (Beatrixtheater) te Utrecht Voor het wegvak van A4 Badhoevedorp

Nadere informatie

N223, Duurzaam Veilig Fase 3. Bewonersavond 9 november 2016

N223, Duurzaam Veilig Fase 3. Bewonersavond 9 november 2016 N223, Duurzaam Veilig Fase 3 Bewonersavond 9 november 2016 Agenda Doel van de avond Duurzaam Veilig Terugblik Onafhankelijk advies: conclusies en aanbevelingen Waar staan we nu? Vervolg 2 Doel van de avond

Nadere informatie

lil Mededeling Onderwerp Mededeling PS Voortgangsrapportage Verbreding Hogering Almere

lil Mededeling Onderwerp Mededeling PS Voortgangsrapportage Verbreding Hogering Almere PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling lil Onderwerp Mededeling PS Voortgangsrapportage Kern mededeling; Het college van Gedeputeerde Staten informeert met regelmaat over de voortgang van de grote infrastructurele

Nadere informatie

Ontwerp-Tracébesluit A15 Maasvlakte- Vaanplein (Tracébesluit A15 Maasvlakte Vaanplein wijziging 2017)

Ontwerp-Tracébesluit A15 Maasvlakte- Vaanplein (Tracébesluit A15 Maasvlakte Vaanplein wijziging 2017) Versie 24 van 20 juni 2017 Ontwerp-Tracébesluit A15 Maasvlakte- Vaanplein (Tracébesluit A15 Maasvlakte Vaanplein wijziging 2017) I Besluit Versie 24 van 20 juni 2017 Versie 24 van 20 juni 2017 Ontwerp-Tracébesluit

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: M20150812

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: M20150812 Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: M20150812 Locatie: Veldhoven, Mullerlaan; bushalten / doorsteek middenberm Datum uitgifte advies: 14-10-2015 Rol Veilig Verkeer

Nadere informatie

2 Uitvoering van de beoordeling

2 Uitvoering van de beoordeling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven Postbus 161 7400 AD Deventer Leeuwarden Amsterdam T +31 (0)570 666 222

Nadere informatie

Toelichting ontwerp Oudeweg

Toelichting ontwerp Oudeweg Toelichting ontwerp Oudeweg Samen met een vertegenwoordiging van bewoners, ondernemers en wijkraden is een eerste schetsontwerp doorstroming Oudeweg ontwikkeld met daarin de maatregelen uitgewerkt voor

Nadere informatie

Bijlage 2b. Verkeersveiligheidsaudit

Bijlage 2b. Verkeersveiligheidsaudit Bijlage 2b Verkeersveiligheidsaudit Zuidelijke ringweg Groningen Optimalisatie Julianaplein Verkeersveiligheidsaudit fase 1 Rijkswaterstaat Aanpak Ring Zuid 25 februari 2016 Definitief rapport BE4590 HASKONINGDHV

Nadere informatie

Reactienota Verkeersveiligheidsaudit fase 1

Reactienota Verkeersveiligheidsaudit fase 1 Reactienota Verkeersveiligheidsaudit fase 1 Project: Opdrachtgever: 28/1 Knooppunt Hoevelaken Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud Opdrachtnemer: Combinatie 1 28 Revisie: B Status: Definitief Datum:

Nadere informatie

PROJECTGROEP A4: Capaciteitsuitbreiding van de Rijksweg A4 RAPPORT 3: Dwarsprofielen en bewegwijzering NAAM: Reyndert van Vliet. Inhoudsopgave...

PROJECTGROEP A4: Capaciteitsuitbreiding van de Rijksweg A4 RAPPORT 3: Dwarsprofielen en bewegwijzering NAAM: Reyndert van Vliet. Inhoudsopgave... December 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij

Nadere informatie

Stand van zaken onderzoek Brienenoordcorridor Zuid

Stand van zaken onderzoek Brienenoordcorridor Zuid RWS INFORMATIE Stand van zaken onderzoek Brienenoordcorridor Zuid 1. Inleiding Het onderzoek naar het verbeteren van de doorstroming op het NMCA knelpunt in de Brienenoordcorridor in momenteel in volle

Nadere informatie

Publiekspanel Rijkswegen Noord Resultaten juni 2016

Publiekspanel Rijkswegen Noord Resultaten juni 2016 Publiekspanel Rijkswegen Noord Resultaten juni 2016 Rijkswegen Noord, 14 juli 2016 Rijkswaterstaat Noord-Nederland, de Politie eenheid Noord-Nederland en het Openbaar Ministerie Noord-Nederland maken zich

Nadere informatie

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Gemeente Sittard-Geleen : drs. ing. A.W.H. Erhardt : C0304-01-001 : Evaluatie Duurzaam Veilig Gemeente Sittard-Geleen : Evaluatie Duurzaam Veilig Ons kenmerk

Nadere informatie

Voorschrift Verkeersveiligheidsaudit

Voorschrift Verkeersveiligheidsaudit Voorschrift Verkeersveiligheidsaudit Voorwaarden, proces en uitvoering Datum 19 augustus 2010 Status Definitief Voorschrift Verkeersveiligheidsaudit Voorwaarden, proces en uitvoering Datum 19 januari

Nadere informatie

Bijlagen. Inhoudsopgave bijlagen. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat

Bijlagen. Inhoudsopgave bijlagen. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat Bijlagen Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat Inhoudsopgave bijlagen Tunnelveiligheidsplan Bijlage A Referenties Bijlage B Contactgegevens Bijlage C Langs- en dwarsdoorsneden ontwerp Bijlage D Situatietekeningen

Nadere informatie

markering van de grootste beweegbare hefbrug van Europa

markering van de grootste beweegbare hefbrug van Europa markering van de grootste beweegbare hefbrug van Europa Don Postma (Ontwerpmanager, Strukton) Nick de With (Safety Consultant, Fusacon) 2011 2012 2013 2014 2015 Inhoud presentatie Introductie project Uitleg

Nadere informatie

Presentatie SAA-project A9BAHO. Bedrijvenbijeenkomst Breikers Amstelveen. 27 september Kees Abrahamse Omgevingsmanager RWS. Inhoud presentatie

Presentatie SAA-project A9BAHO. Bedrijvenbijeenkomst Breikers Amstelveen. 27 september Kees Abrahamse Omgevingsmanager RWS. Inhoud presentatie Presentatie SAA-project A9BAHO Bedrijvenbijeenkomst Breikers Amstelveen 27 september 2018 Kees Abrahamse Omgevingsmanager RWS HB3600750 28-9-2018 Inhoud presentatie Voorgeschiedenis programma Schiphol-Amsterdam-Almere

Nadere informatie

AAN DE SLAG IN Uitvoeringsagenda van De Verkeersonderneming

AAN DE SLAG IN Uitvoeringsagenda van De Verkeersonderneming AAN DE SLAG IN 2011 Uitvoeringsagenda van De Verkeersonderneming Missie en doelstelling Missie De Verkeersonderneming verbetert de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven voor, tijdens en na de verbreding

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding...2. 2 Beoordeling op de verkeersveiligheid van het ontwerp...4. 3 Verkeersveiligheid op netwerkniveau...8

Inhoud. 1 Inleiding...2. 2 Beoordeling op de verkeersveiligheid van het ontwerp...4. 3 Verkeersveiligheid op netwerkniveau...8 Inhoud Inleiding.... Toelichting op het project.... Wijze van analyse.... Leeswijzer... Beoordeling op de verkeersveiligheid van het ontwerp.... Algemeen.... Verkeersveiligheidsaudit..... Algemeen.....

Nadere informatie

N35 i.r.t. Haarle. 24 november 2015 Wethouder Beintema

N35 i.r.t. Haarle. 24 november 2015 Wethouder Beintema N35 i.r.t. Haarle 24 november 2015 Wethouder Beintema Inhoud Proces tot op heden Financiën Bestuursovereenkomst Onderzochte varianten Gekozen variant Vervolgtraject Organisatie Communicatie en participatie

Nadere informatie

Jacqueline Verbeek-Nijhof:

Jacqueline Verbeek-Nijhof: 1 Wethouder Hans Keuken: welkom en doel Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof: toelichting project Tidal Flow Rijnbrug Harry Bruger: Toelichting deelprojecten Tidal Flow Rijnbrug Wethouder Hans Keuken:

Nadere informatie

effecten verbreding N279 op A2 en A50

effecten verbreding N279 op A2 en A50 Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 'shertogenbosch t.a.v. wethouder dhr. Hoskam Postbus 12345 5200 GZ 'shertogenbosch Contactpersoon mw. L. Kusters T 073 681 78 34 Classificatie

Nadere informatie

Aanpassen bewegwijzering

Aanpassen bewegwijzering Aanpassen bewegwijzering Aanpak van files op korte termijn Nota Mobiliteit Een moderne samenleving en mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de Nota Mobiliteit ligt er een gedegen plan

Nadere informatie

Bereikbare Drechtsteden

Bereikbare Drechtsteden Bereikbare Drechtsteden 13 februari 2017 Jantien Heijdeman Projectmanager RWS 2 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Sandelingen A15-N3 A15-PaS Wantijbrug N3 A16-N3 3 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Nr. Project Organisati Periode

Nadere informatie

Handleiding Verkeersveiligheidsaudit onderliggend wegennet

Handleiding Verkeersveiligheidsaudit onderliggend wegennet Handleiding Verkeersveiligheidsaudit onderliggend wegennet Informatie over de mogelijkheden en toepassing van de Verkeersveiligheidsaudit op het onderliggend wegennet. Deze brochure is gebaseerd op de

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat. Directie Oost-Nederland. Bibliotheek. Nr.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat. Directie Oost-Nederland. Bibliotheek. Nr. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Bibliotheek Nr.WE1410-131/VII ON PI : ig NOTA betr. Aannames m.b.t. de ontwikkeling van de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Wegontwerp en Tunnelveiligheid. Jan Van Steirteghem Projectdirecteur Coentunnel Construction v.o.f.

Wegontwerp en Tunnelveiligheid. Jan Van Steirteghem Projectdirecteur Coentunnel Construction v.o.f. Wegontwerp en Tunnelveiligheid Jan Van Steirteghem Projectdirecteur Coentunnel Construction v.o.f. Woord vooraf Tunnelveiligheid in de brede zin is een beladen onderwerp waar deze presentatie verder NIET

Nadere informatie

Hoofdvraag: Waardoor wordt in Nederland het fileprobleem veroorzaakt, en op welke wijze kan het worden opgelost?

Hoofdvraag: Waardoor wordt in Nederland het fileprobleem veroorzaakt, en op welke wijze kan het worden opgelost? Werkstuk door een scholier 1627 woorden 26 maart 2003 7,1 78 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Hoofdvraag: Waardoor wordt in Nederland het fileprobleem veroorzaakt, en op welke wijze kan het worden opgelost?

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor rotondes: wat te doen bij storing

Gebruikershandleiding voor rotondes: wat te doen bij storing Gebruikershandleiding voor rotondes: wat te doen bij storing Nieuwe blauwdruk rotonde of Wat te doen bij storingen? Minister Schultz kondigde eind augustus een nieuwe blauwdruk rotondes aan. Rotondes zijn

Nadere informatie

Flessenhalzen A4 en A12

Flessenhalzen A4 en A12 Flessenhalzen A4 en A12 Doel De regio s Amsterdam-Den Haag/Rotterdam-Utrecht beter met elkaar te verbinden en de doorstroming op de A4 en de A12 te verhogen via de aanleg van extra rijstroken op die delen

Nadere informatie

24-4-2015. Reconstructie N213. Projectteam. Patricia Rozenblad Projectleider. Marc de Loos Geluiddeskundige. Paul Bouman Technisch manager

24-4-2015. Reconstructie N213. Projectteam. Patricia Rozenblad Projectleider. Marc de Loos Geluiddeskundige. Paul Bouman Technisch manager Reconstructie N213 Projectteam Patricia Rozenblad Projectleider Marc de Loos Geluiddeskundige Paul Bouman Technisch manager 1 Waar is het mee begonnen/doel Ondertekening plan van aanpak N213 Ontwerp reconstructie

Nadere informatie

Informatie bijeenkomst A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen - selectiefase. Arnhem 27 mei 2015

Informatie bijeenkomst A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen - selectiefase. Arnhem 27 mei 2015 Informatie bijeenkomst A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen - selectiefase Arnhem 27 mei 2015 Doel bijeenkomst Toelichting op de aanmeldings- & selectie fase - Eerste kennismaking met project - Toelichting Tenderned

Nadere informatie

en waarom met de aanleg van de N207-Zuid het tegendeel wordt bereikt

en waarom met de aanleg van de N207-Zuid het tegendeel wordt bereikt EEN BETERE BEREIKBAARHEID EN LEEFBAARHEID VOOR DE REGIO WADDINXVEEN / BOSKOOP / HAZERSWOUDE en waarom met de aanleg van de N207-Zuid het tegendeel wordt bereikt (Aangepaste) presentatie najaarsbijeenkomst

Nadere informatie

Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting

Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Datum Maart 2015 Status Tracébesluit Pagina 2 van 7 Aanpassingen A1 Apeldoorn-Zuid Beekbergen Voor u ligt de samenvatting van het Tracébesluit A1

Nadere informatie

Jan Jaap van Dijke en Aart van Bree zijn de projectleiders N237. Jan Jaap van Dijke is verantwoordelijk

Jan Jaap van Dijke en Aart van Bree zijn de projectleiders N237. Jan Jaap van Dijke is verantwoordelijk Aanleiding De N237 tussen Utrecht en Amersfoort is een oude rijksweg. Na de aanleg van de A28 in 1986, verplaatste het verkeer zich van de N237 naar de A28. In de loop van de tijd is het op de A28 zo druk

Nadere informatie

Nut en noodzaak Parklaan

Nut en noodzaak Parklaan Nut en noodzaak Parklaan Onderbouwing bestemmingsplan Parklaan Eindrapport Gemeente Ede Februari 2015 definitief Nut en noodzaak Parklaan Onderbouwing bestemmingsplan Parklaan Eindrapport dossier : BD2436-100-100

Nadere informatie

Fasering of tijdelijke afzetting? Een technisch verhaal in mensentaal

Fasering of tijdelijke afzetting? Een technisch verhaal in mensentaal Versmalde rijstroken Fasering of tijdelijke afzetting? Een technisch verhaal in mensentaal Wie gele strepen op de weg ziet, denkt waarschijnlijk: werkzaamheden. Hetzelfde geldt voor tijdelijke afzettingen

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Datum 28 november 2011 Betreft Landelijke uitrol snelheidsverhoging

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Datum 28 november 2011 Betreft Landelijke uitrol snelheidsverhoging > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 8 september 2011

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 8 september 2011 Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 8 september 2011 Programma opening en welkom door wethouder Van der Zanden toelichting door projectleider van Duren pauze en gelegenheid voor vragen beantwoording

Nadere informatie

Mobiliteitsvisie Nissewaard Lokaal. Voorne-Putten en Nissewaard beter bereikbaar

Mobiliteitsvisie Nissewaard Lokaal. Voorne-Putten en Nissewaard beter bereikbaar Mobiliteitsvisie Nissewaard Lokaal Voorne-Putten en Nissewaard beter bereikbaar Colofon De mobiliteitsvisie Nissewaard Lokaal: Voorne-Putten en Nissewaard beter bereikbaar is een onderdeel van het verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Duurzaam Veilig(e) Wegen

Duurzaam Veilig(e) Wegen Duurzaam Veilig(e) Wegen Categoriseringskaart (2015) Kaart met de belangrijkste wegen in onze provincie. Dit is het wensbeeld van de wegcategorisering zoals wij dat graag zien. Provinciale wegen Duurzaam

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: >Hier komt de naam van dossier zoals in Meldpunt en wordt ingevoegd door meldpuntmedewerker< Locatie: Eenderparkweg in Ermelo

Nadere informatie

Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h

Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h Datum 12 december 2011 Bijlage(n) - Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h Achtergrond Het kabinet is voornemens de maximumsnelheid op autosnelwegen te verhogen naar 130

Nadere informatie

Snelheidsbeperkingen in MTM

Snelheidsbeperkingen in MTM Snelheidsbeperkingen in MTM Onderzoek naar de snelheidsinstellingen in MTM voor de verkeerscentrale Zuid-Nederland Datum 8 augustus 2011 Status Defintief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Ministerie

Nadere informatie

Startbeslissing. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Sliedrecht. Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht. Datum. Kenmerk IENM/BSK-2015/162912

Startbeslissing. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Sliedrecht. Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht. Datum. Kenmerk IENM/BSK-2015/162912 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Startbeslissing Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht / / / - - Datum Kenmerk IENM/BSK-2015/162912 DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, mw. drs. M.H. Schultz

Nadere informatie

Deelrapport Hoogwater? Vrije Weg! Toeritten A12 toerit 14, Woerden. 1 Deelrapport toerit Woerden (14 A2)

Deelrapport Hoogwater? Vrije Weg! Toeritten A12 toerit 14, Woerden. 1 Deelrapport toerit Woerden (14 A2) Deelrapport Hoogwater? Vrije Weg! Toeritten A12 toerit 14, Woerden 1 Deelrapport toerit Woerden (14 A2) Het project Hoogwater? Vrije weg! van de innovatieprogramma s Wegen naar de Toekomst en waterinnovatie

Nadere informatie

Toelichting commissie Grondgebied, Gemeente Brielle 5 februari Impact Realisatie Onderbouw Spoor Theemswegtracé

Toelichting commissie Grondgebied, Gemeente Brielle 5 februari Impact Realisatie Onderbouw Spoor Theemswegtracé Impact Realisatie Onderbouw Spoor Theemswegtracé Impact Realisatie Onderbouw Spoor Theemswegtracé Even voorstellen? Jeanette Quak, Adviseur Omgevingsmanagement Bouwcombinatie SaVe Esther Tibben, Adviseur

Nadere informatie

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Memo Aan: ECN Petten, de heer J. Schrover Van: Martin Wouters en Lucien De Baere Datum: 17 december 2015 Kopie: - Ons kenmerk: N002_INFRA_BE4386 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSRAPPORT

VERKEERSVEILIGHEIDSRAPPORT OOSTERWEELVERBINDING linkeroever met aansluiting aan Charles de Costerlaan TEN-wegen Verkeersveiligheidsaudit, fase ontwerp 1. INLEIDING 1.1 Dit verslag beschrijft fase 2 van de verkeersveiligheidsaudit

Nadere informatie

Handleiding Verkeersveiligheidsaudit onderliggend wegennet

Handleiding Verkeersveiligheidsaudit onderliggend wegennet Handleiding Verkeersveiligheidsaudit onderliggend wegennet Informatie over de mogelijkheden en toepassing van de Verkeersveiligheidsaudit op het onderliggend wegennet. 1 Deze brochure is gebaseerd op de

Nadere informatie

Deelrapport Hoogwater? Vrije Weg! A12 toerit 16 Nieuwegein/Papendorp

Deelrapport Hoogwater? Vrije Weg! A12 toerit 16 Nieuwegein/Papendorp Deelrapport Hoogwater? Vrije Weg! A12 toerit 16 Nieuwegein/Papendorp 1 Deelrapport toerit Nieuwegein/Papendorp, 16 A12 Het project Hoogwater? Vrije weg! van de innovatieprogramma s Wegen naar de Toekomst

Nadere informatie

Ontwerp-Verkeersbesluit A28 Zwolle-Zuid - aansluiting Ommen

Ontwerp-Verkeersbesluit A28 Zwolle-Zuid - aansluiting Ommen BEDRIJFSINFORMATIE Oost-Nederland Ordelseweg 2 8035 PB Zwolle Postbus 9070 6800 ED Arnhem www.rijkswaterstaat.nl Onderwerp Ontwerp-Verkeersbesluit A28 Zwolle-Zuid - aansluiting Ommen Contactpersoon Nils

Nadere informatie

Memo. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl

Memo. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl Memo Aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen Van: Buro SRO Datum: januari 2014 Onderwerp: toets reclamemast A2 Beesd aan objecten langs snelwegen Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG

Nadere informatie

N315: Trajectaanpak Ruurlo-Neede/N18

N315: Trajectaanpak Ruurlo-Neede/N18 N315: Trajectaanpak Ruurlo-Neede/N18 Onderdeel Rondweg Neede Haaksbergseweg: stand van zaken Peter Kettelarij (OG) en Ben van Ginkel (Projectmanager) Resultaten trajectverkenning N315 (Rondweg Neede en

Nadere informatie

aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins - (070) 326 15 91

aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins - (070) 326 15 91 MEMO aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins datum doorkiesnummer bijlage(n) 01-10-2013 (070) 326 15 87 - (070) 326 15 91 betreft Voorlopig Faseringsdraaiboek Haagweg

Nadere informatie

Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland. n.a.v. informatieavond 24 november

Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland. n.a.v. informatieavond 24 november Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland n.a.v. informatieavond 24 november Opmerkingen op shortlist Nummer Opmerking Reactie 5 (Tegengaan sluipverkeer) Sluipverkeer keihard aanpakken

Nadere informatie

Project. 094-09B Liesboslaan, Breda

Project. 094-09B Liesboslaan, Breda Project. 094-09B Liesboslaan, Breda Situatie Probleemstelling. De gemeente Breda heeft VVN Afd. Breda gevraagd om een advies over de verkeerssituatie Liesboslaan - Princenhagelaan te Breda. In het verleden

Nadere informatie

Definitief verkeersbesluit uitbreiding 30 km zone Veldwijk en Hooge Riet en instellen gesloten verklaring vrachtwagens Veldwijk

Definitief verkeersbesluit uitbreiding 30 km zone Veldwijk en Hooge Riet en instellen gesloten verklaring vrachtwagens Veldwijk STAATSCOURANT 8 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 64144 november 2017 Definitief verkeersbesluit uitbreiding 30 km zone Veldwijk en Hooge Riet en instellen gesloten verklaring

Nadere informatie

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied West. Februari 2015

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied West. Februari 2015 A13/A16 ROTTERDAM Toelichting Deelgebied West Februari 2015 TOELICHTING DEELGEBIED WEST Het gebied Het deelgebied West ligt binnen de gemeente Rotterdam. De A13/A16 sluit door middel van een (hoog) dijklichaam

Nadere informatie

Fileprobleem. Leerjaar 1, schooljaar De opdrachtgever

Fileprobleem. Leerjaar 1, schooljaar De opdrachtgever Fileprobleem Verkeersknooppunt Verkeerscentrale Leerjaar 1, schooljaar 2017-2018 1. De opdrachtgever Dagelijks maken miljoenen reizigers gebruik van het Nederlandse wegennet. Het wordt steeds drukker en

Nadere informatie

Inventarisatie evaluaties stedelijk verkeersmanagement

Inventarisatie evaluaties stedelijk verkeersmanagement Inventarisatie evaluaties stedelijk verkeersmanagement Een overzicht van de beschikbare kennis Florence Bloemkolk, Henk Taale 21 juni 2018 Stedelijk verkeersmanagement: wat is het? CROW: Verkeersmanagement

Nadere informatie

Op 28 januari 1997 heeft u ons gemachtigd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Op 28 januari 1997 heeft u ons gemachtigd tot het nemen van verkeersbesluiten. Raadsinformatiebrief Onderwerp Verkeersbesluiten Oude Grintweg Inleiding/aanleiding De reconstructie van de Oude Grintweg en de aanleg van het fietspad naar Boxtel naderen hun voltooiing. Ook het plaatsen

Nadere informatie

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg Notitie 60 80 km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg 1. INLEIDING In het kader van de herinrichting van de Antwerpsestraatweg is in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom een sober herinrichtingvoorstel

Nadere informatie

MEMO. Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Datum 27 januari 2012 Projectnummer Status Definitief Versie 6

MEMO. Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Datum 27 januari 2012 Projectnummer Status Definitief Versie 6 MEMO Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Onderwerp Evaluatie Spoedaanpak - ontwikkeling verkeersprestatie (VP) per project Datum 27 januari 212 Projectnummer 7211112 Status Definitief

Nadere informatie

Project Zuidasdok. Steven Delfgaauw en Ivo Visser. 28 april 2015 KIVI-TTOW

Project Zuidasdok. Steven Delfgaauw en Ivo Visser. 28 april 2015 KIVI-TTOW Project Zuidasdok Steven Delfgaauw en Ivo Visser 28 april 2015 KIVI-TTOW 1 Inhoud Zuidas en Zuidasdok Stand van zaken Uitdagingen Vragen uit de zaal 2 3 Zuidas Amsterdam Nieuw gemengd stedelijk gebied

Nadere informatie