CV Henk Groeneveld (22 maart 1961) InterimManagement PRojectmanagement Opleidingen VerkeersAdvisering. opleidingen cursussen werkervaring

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CV Henk Groeneveld (22 maart 1961) InterimManagement PRojectmanagement Opleidingen VerkeersAdvisering. opleidingen cursussen werkervaring"

Transcriptie

1 CV Henk Groeneveld (22 maart 1961) opleidingen cursussen werkervaring InterimManagement PRojectmanagement Opleidingen VerkeersAdvisering Opleidingen Verkeerskunde Politiediploma A/B HAVO Groeneveld - Improva Hof van Polanen EE Waspik tel: mob: Cursussen (VO) (VO) (VO) VCA (VOL) Economie Marketing & Consumentengedrag (Beroepsopleiding Makelaars) Publiekrecht (Beroepsopleiding Makelaars) Bouwkunde (Beroepsopleiding Makelaars) Bestemmingsplannen (Kenniscentrum voor Overheid en Bestuur B.V.) Adviesvaardigheden (Zuidema) Beleidsteksten schrijven (Boertien) Diverse automatiseringscursussen (Broekhuis) Verkeersongevallen analyse (Politie Instituut Verkeer en Milieu) Projectmanagement (Nederlandse Politie Academie / Kc) Ziekteverzuimbeheersing (NPA) Duurzaam veilige infrastructuur buiten de bebouwde kom (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (PIVM) Functioneringsgesprekken en beoordelingen (NPA) Milieu cursus (Landelijk Selectiecentrum Opleidingen Politie) Kerninstructeur Wegenverkeerswetgeving (PIVM) Bedrijfsprocessensysteem (Regiopolitie Utrecht) Personeelsmanagement (Leidse Onderwijs Instelling) Communicatie (NPA) Aanvullend Automatiseringskennis Inzetbaar als MS Office Verkeers- en RO-adviseur, projectleider, projectmanager, coach, mediator Werkervaring 12/ heden Zelfstandig ondernemer/ adviseur bij Groeneveld-Improva. Groeneveld-Improva organiseert Interimmanagement, Projectmanagement, Opleidingen en Verkeersadvisering. Specialisatie in juridische- beleid- en beheervraagstukken. Vanaf mei 2013 weer volledig zelfstandig, maar met een sterk samenwerkingsverband met andere ondernemers. Samen is namelijk nog beter maatwerk te leveren.

2 Functies Opdrachtgevers Projecten Doorlopend advieswerk 05/ /2013 Projecten Mobiliteitsadviseur, Verkeersjurist, Senior verkeersadviseur, Senior beleidsadviseur verkeer en vervoer, Projectmanager, Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer, Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening, Goede Ruimtelijke Onderbouwing o.a. Croon-Strabag d.t.v. Optimus Advisering, Shell Moerdijk (Petrochemie), Shell Pernis (Raffinaderij), Shell International en NAM (Plant Den Helder), gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Alblasserdam, Stadsdeel De Baarsjes Gemeente Amsterdam, Gemeente Weert, Gemeente Oostzaan, Gemeente Leerdam, Gemeente Rotterdam/ deelgemeente Kralingen-Crooswijk, Gemeente Rotterdam/ deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, Gemeentewerken Rotterdam, Gemeente Giessenlanden o.a. Uitbreiding Rijksweg A15 van Maasvlakte Vaanplein. 1 van de 1,5 mljrd EURO projecten van het Ministerie. Verantwoordelijk voor de verkeersfaseringen van Vaanplein tot Rhoon. Als projectmanager bij gemeente Alblasserdam o.a. een vitaliseringstudie gedaan voor het fietsproject op het dijklint van Alblasserdam Shell Pernis en Shell Moerdijk (bedrijfsterreinen) Opmaken van diverse beleidsnotities; Geven van presentaties; Behandeling van juridische vraagstukken; Opmaken van civieltechnische nota s; Opzetten van een wegenbeheerorganisatie; Advisering aanbestedingen wegenonderhoud; Realisatie verkeerscirculatie bedrijfsterrein (beleidsplan); Uitwerken veiligheidsvraagstukken; Vertaling van beleid naar beheernota s; Verantwoordelijk voor kwaliteitsopnames van wegen en aanvullende maatregelen; voor toezicht- en handhavingsvraagstukken. Ingenieursbureau Vormtech (in deeltijd) Senior business developer; Ontwikkelaar Publiek Private Samenwerkingsverbanden; Verkeersmodellen. MaasvlakteVaanplein-A15, SAA Ontwikkelingen Schiphol-Amsterdam-Almere, Stadshavens Rotterdam, A15-A16-N3 Drechtsteden. 05/ /2012 TNO Delft/ Thema Mobiliteit/ Thema Gebouwde Omgeving Senior business developer (in deeltijd) 07/ /2010 Shell International Verkeersadviseur nieuwbouw 09/ /2009 Gemeente Rotterdam/ Gemeentewerken/ Werven Coördinator verbetertraject tijdelijke verkeersmaatregelen; Trainer/coach voor medewerkers buitenruimte; Opstellen nieuw Handboek Werkprocessen TVM. 08/ /2011 Gemeente Rotterdam/ deelgemeente Hillegersberg Schiebroek Coördineren, bestuurlijk adviseren en begeleiden van diverse projecten voor de deelgemeente: Ontwikkeling Rijksweg A13 A16 en beoordelen trajectnota/mer A13 A16; Ontwikkeling Vlinderstrik. Natuurcompensatie voor de ontwikkeling 2 e Maasvlakte; Realisatie Randstadrail; Realisatie ZOetermeer/ ROtterdamlijn (ZORO lijn); Coördineren van de projectgroep realisatie Deelgemeentelijk Waterplan. Opstellen reactie trajectnota/mer Rotterdam Airport. 02/ /2010 Gemeente Giessenlanden Schrijven Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2010; Bestuurlijk adviseur ontwikkeling rijksweg A27.

3 Gemeente Rotterdam/deelgemeente Kralingen-Crooswijk Leveren Second Opinion Park + Ride locatie Kralingse Zoom; Begeleiden opmaak nieuwe Goede Ruimtelijke Onderbouwing P+R Kralingse Zoom. 06/ /2009 Gemeente Leerdam Wegwerken van circa 50 oude RO en Verkeer en Vervoer gerelateerde zaken ( ). 08/ /2008 Gemeente Alblasserdam Projectmanager Aansturing/ invulling geven aan diverse projecten waaronder: Wegreconstructies; Bouw brede school; Bouw zwembad; Bouw brandweerkazerne; Bouwprojecten Mercon Kloos/ Verolme-Alblasserwerf/ Haven Zuid; Openstelling 2e hoofdontsluitingsweg voor alle verkeer; Verkeersstudie A15-N3 02/ /2007 Gemeente Alblasserdam Senior beleidsadviseur Diverse werkzaamheden; Projectleiding Verkeer & Vervoer bij projecten t.b.v. omvorming voormalige bedrijventerreinen van Verolme, Haven- Zuid, Mercon Kloos etc; bij juridische vraagstukken. 01/ /2009 Gemeente Oostzaan Schrijver Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan 12/ /2007 Gemeente Weert Projectleider tracéstudie provinciale weg N280 08/ /2008 Provincie Utrecht Projectleider diverse projecten Permanente Verkeerseducatie SportBoB, Veilig Rijden 50+, Scootmobielcursus en Praktijklessen voor de beginnende bromfietser; Medeontwikkelaar accountmanagement; Medeopsteller Werkplan /2006 Gemeente Alblasserdam Opstellen notitie Instellen gevaarlijke stoffenroute óf niet? 06/ /2006 Stadsdeel De Baarsjes Gemeente Amsterdam Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer Opstellen nieuw wegenbeleidsplan; Wegbeheervraagstukken; Klachtenbehandeling; Parkeervraagstukken. 12/ /2006 Provincie Noord-Brabant Verkeersjurist Afhandelen aansprakelijkstellingen; Wegenoverdracht van diverse provinciale wegvakken aan gemeenten; Beheervraagstukken; Aanspreekpunt voor RWS terzake van groot onderhoud Rijksweg A12; Vraagstukken Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Beleidvorming; Organisatieadvisering; Implementatie DuurzaamVeilig fase 2. Doorlopende Lesactiviteit NTH/NOVI hogeschool Utrecht Docent Verkeersveiligheid en infra; Verkeersveiligheid en procedures; Verkeersveiligheidanalyses.

4 06/ /2005 Senior verkeersadviseur bij Traffic Consultants B.V. Gemeente Alblasserdam Procesorganisator/ adviseur bij diverse beleids- en beheervraagstukken; Projectleider ontsluiting bedrijventerreinen; revitalisering bedrijventerrein/ parkmanagement; Projectleider aanpassing bebouwde komgrenzen; Coördinator aanpassen route vervoer gevaarlijke stoffen; Projectleider invoeren parkeerexcessenverordening; Projectleider van R.O./ juridische verkeersvraagstukken waaronder openstelling van wegen, afsluiting van wegen, overdracht van wegen etc.; Verantwoordelijk voor het Uitvoeringsprogramma (beleidsvertaling naar operationele beheerprocessen); Verantwoordelijk voor de beleidslijn Tijdelijke Verkeersmaatregelen; Verantwoordelijk voor het opmaken van complexe verkeersbesluiten en aanwijzingsbesluiten; van interne afdelingen ter zake van beheervraagstukken, beleidsvertalingen, wetswijzigingen (Algemene wet bestuursrecht) en ter zake van diverse vergunningsadviezen; Verantwoordelijk voor de verkennende studie van Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden in Alblasserdam; Deelnemer aan verschillende interdisciplinaire overlegstructuren in en buiten de regio. RWV - ROV Drechtsteden; Verantwoordelijk voor diverse zakelijke overeenkomsten waaronder privaatrechtelijke overeenkomsten tussen openbaarvervoer ondernemers Arriva, Fast Ferry met de provincie, dienst der Domeinen en gemeente; inzake publiekrechtelijke toezicht en handhavingsvraagstukken; Mede realisator van het Integraal Veiligheidsplan. 12/ /2004 Senior verkeersadviseur bij het Kenniscentrum voor Overheid en Bestuur B.V.: Gemeente Ede Consultant/ Verkeerskundige/ Verkeersjurist Vertegenwoordigen van de gemeente bij commissies en bij juridische rechtsgang; Projectleider maatregelenpakket diverse voorzieningen i.v.m. aanleg Rijksweg A30 waaronder wegafsluitingen, routeaanpassingen, planschaderegelingen etc.; Opzetten van onder andere het beleid vervoer gevaarlijke stoffen; Vraagbaakfunctie voor diverse R.O./ milieuzaken; Verantwoordelijk voor diverse overleggen met regionale partners ter zake van beheervraagstukken, aanbestedingsbeleid, openbaar vervoervraagstukken etc. 08/ /2005 Projectbureau Alblasserdam van de gemeente Alblasserdam Projectleiding van een voorbereidings- en realisatietraject van een ontsluitingstracé van een bedrijvenpark; Organiseren van het (alternatieve) aanbestedingsbeleid (RAW/ UAV GC 2000). 11/ /2004 Shell Nederland te Pernis Schrijven van verkeerscirculatieplannen (chemieterrein/ terrein rond centraal kantoor); Organiseren van het communicatietraject met de diverse gebruikers van het terrein in Pernis; Advisering over de totale beheeraanpak van wegen op alle Shell terreinen en initiëren van het uitvoeringstraject bij de huidige wegbeherende afdeling. 12/ /2004 Gemeente Groenlo Inventariseren van een verkeerscirculatieplan; Opzetten van een toekomsttraject; Het autoverkeerluw maken van de binnenstad; Het organiseren van een communicatietraject.

5 07/ /2004 Opdrachtgevers Robberts, Robberts Kenniscentrum, Sargas, Maandag Consultant, Verkeerskundige, Verkeersjurist, Projectmanager / adviseur alternatieve (UAV-gc) aanbestedingen, verkeerscirculatie Shell Nederland, Gemeente Rotterdam, Gemeente Ede, Gemeente Alblasserdam, Projectbureau Alblasserdam, Gemeente Groenlo, Gemeente Bernisse 07/ /2004 Gemeente Rotterdam Consultant/ Verkeerskundige Schrijven van de Richtlijnen Aanpak Tijdelijke VerkeersMaatregelen; Implementatie van de uitgeschreven materie in de organisatie Gemeentewerken Rotterdam door middel van het geven van cursussen aan werfmanagers, werfbeheerders en medewerkers van de 12 werven in de deelgemeentes; Zorgdragen voor evaluatie, nazorg en vervolgaanpak; Organiseren en verzorgen van themadagen toezicht en handhaving. 07/ /2003 Gemeente Alblasserdam Consultant/ Verkeerskundige Adviseren over beleidsaspecten in algemene zin; Signaleren landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen en vertalen naar gemeentelijk beleid; Ontwikkelen van een interlokaal verkeers- en vervoersbeleid inclusief de bijbehorende verkeersveiligheidsplannen; Coördineren/ beantwoorden van vragen bij multidisciplinaire onderwerpen. Verwerven van subsidies voor projecten; Leveren van een verkeerskundige inbreng in ruimtelijke plannen en herinrichtingsprojecten; Deelnemen aan regionale overlegverbanden; Voeren van secretariaat van de lokale werkgroepen; Onderhouden van contacten met overheden en belangengroepen; Voorbereiden en uitwerken van verkeersbesluiten; Adviseren over verkeerskundige aspecten van verkeersgerelateerde vergunningen op grond van de Algemene Politie Verordening; Adviseren over en vertegenwoordigen van de gemeente bij bezwaar- en beroepsprocedures; Behandelen van handhavingsvraagstukken; Toetsen en uitvoeren van aanbestedingsbeleid; Organisatie van aanbestedingsbeleid; Houden van inloop- en inspraakavonden en hoorzittingen; Runnen van diverse projecten, zoals aanleg en reconstructie van wegen, opstellen parkeerbalans, verkeersveiligheidsprojecten, enz; Coaching van personeel. 12/ /2004 Gemeente Bernisse Consultant/ Verkeerskundige Adviseren over beleidsaspecten; Signaleren landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen en vertalen naar gemeentelijk beleid; Ontwikkelen van een lokaal verkeers- en vervoersbeleid inclusief de bijbehorende verkeersveiligheidsplannen; Beleidsnota s maken voor het bestuur om beleid, beheer en financiën goed te koppelen; Organiseren van een transparant aanbestedingsbeleid. 07/ /2002 Waterschap De Groote Waard te Klaaswaal Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer Verkeerskundige/ Beleidsmedewerker eindverantwoordelijk voor het totale pakket Verkeer en Vervoer binnen de afdeling Beleid Beheer en Bedrijfsbureau; Secretaris Commissie Waterkeringen en Wegen; Vertegenwoordiger van het waterschap bij rechtbankzaken; Verantwoordelijk schrijver van het algemene verkeersbeleid en voor het beleid dat zich richt op het beheer en onderhoud van wegen; Ontwikkelen van visies en beleidsuitgangspunten op het gebied van verkeer en vervoer; Schrijven van beleidsnota s voor het reguliere wegenonderhoud, voor Duurzaam Veilig projecten en voor diverse reconstructiewerken;

6 Schrijven van het wegengebruikplan Over Wegen met daarin onder andere: Wegcategorisering, de inrichting van de weg, handhavingsaspecten, openbaar vervoer, vrachtwagenroutering en kwaliteit van de leefomgeving; Invullen van het afdelingsplan ten aanzien van wegen Opstellen van (meerjaren) begroting ism met het managementteam; Organiseren van het opmaken van bestekken, aanbestedingen, diverse werkoverleggen en de subsidie aanvragen; Organiseren van inspraak- en informatieavonden; Deelnemen in de Regionaal Project- en Werkgroep Verkeersveiligheid; Werken aan diverse projecten, onder andere: realisatie busbaan en de aanleg van de HSL door de Hoeksche Waard; Samen met de provincie Zuid-Holland verantwoordelijk voor de vertalingen van de wet Herverdeling Wegenbeheer in de Hoeksche Waard Wat betekent de Wet herverdeling wegenbeheer van het landelijk beheergebied Korps Rijkspolitie/ Regiopolitie: Medewerker algemene politiedienst Leidinggevend Postcommandant Gemeente Cromstrijen (Numansdorp en Klaaswaal); Meewerkend kaderlid; Senior verkeersadviseur; Verkeersadviseur voor gemeenten ten aanzien van verkeers- en handhavingaspecten, verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling en (civiele) verkeerstechniek; Docent (Wegenverkeerswetgeving/ Buitengewoon Opsporingsambtenaar); Postcommandant; Hulpofficier van Justitie; Kaderlid Veiligheidsdienst Koninklijk Huis; Medewerker Algemene Politiedienst; De huisstijl en website van Groeneveld Improva zijn ontworpen door Grafisch Ontwerp & Adviesbureau DG Graphic Design

CV Henk Groeneveld (22 maart 1961) InterimManagement PRojectmanagement Opleidingen VerkeersAdvisering. opleidingen cursussen werkervaring

CV Henk Groeneveld (22 maart 1961) InterimManagement PRojectmanagement Opleidingen VerkeersAdvisering. opleidingen cursussen werkervaring CV Henk Groeneveld (22 maart 1961) opleidingen cursussen werkervaring InterimManagement PRojectmanagement Opleidingen VerkeersAdvisering Opleidingen 1996-1998 1980-1987 1979 Verkeerskunde Politiediploma

Nadere informatie

Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden

Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden FUNCTIEGEBOUW Definitief Vastgesteld 19 december 2012 2 Inhoud INHOUD... 3 1. INLEIDING... 4 2. OPBOUW FUNCTIEHUIS EN FUNCTIERASTER... 5 3. GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Personalia Liesbeth Jansen Geboorte datum en plaats 29 mei 1953 Rotterdam

CURRICULUM VITAE. Personalia Liesbeth Jansen Geboorte datum en plaats 29 mei 1953 Rotterdam CURRICULUM VITAE Personalia Naam Liesbeth Jansen Geboorte datum en plaats 29 mei 1953 Rotterdam Woonplaats en pc Terschuur 3784 WS Adres Broekhuizenstraat 9 Telefoonnummer 06-53453103 email info@escalebv.nl

Nadere informatie

Curriculum vitae dr. ir. E.L. (Betty) Mantz-Thijssen (1953)

Curriculum vitae dr. ir. E.L. (Betty) Mantz-Thijssen (1953) Curriculum vitae dr. ir. E.L. (Betty) Mantz-Thijssen (1953) Algemene gegevens Nederlandse nationaliteit. Geboren op 17 februari 1953 te Wageningen. Gehuwd. Twee kinderen: dochter (31 jaar) en zoon (29

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Adres: Essesteijnstraat 145. Telefoonnummer: 06 1230 9449. Geboortedatum: 18-03-1969

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Adres: Essesteijnstraat 145. Telefoonnummer: 06 1230 9449. Geboortedatum: 18-03-1969 Curriculum Vitae Personalia Achternaam: Langerak Voornaam: Lennert Adres: Essesteijnstraat 145 Postcode 2272 XT Woonplaats: Voorburg Telefoonnummer: 06 1230 9449 Email: lennert@uenl.nl Website: www.uenl.nl

Nadere informatie

Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma

Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma Op de volgende programma s wordt in de inventarisatie ingegaan: 1. Bestuurlijke vernieuwing 2. Veiligheid 3. Openbare ruimte 4. Verkeer en vervoer 5. Economische

Nadere informatie

Curriculum Vitae Toine Dam

Curriculum Vitae Toine Dam Curriculum Vitae Toine Dam 05/2015 Naam A.A.J.M. - Toine Dam Woonplaats Tilburg Geboortedatum 26 juni 1960 Profiel Sinds september 2006 fulltime werkzaam als zelfstandig interim,- project,- en verandermanager,

Nadere informatie

Curriculum Vitae PERSOONLIJKE GEGEVENS OPLEIDING EN AANVULLENDE STUDIES SPECIALISMEN

Curriculum Vitae PERSOONLIJKE GEGEVENS OPLEIDING EN AANVULLENDE STUDIES SPECIALISMEN Wetering Civiele Techniek B.V. Motetstraat 9 E: kees@wetering-ct.nl Advies & Projectmanagement 7323 LD Apeldoorn M: 06-30 23 22 60 Curriculum Vitae PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Kees (C.) van de Wetering

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. Ing. C.H. (Carel) Smits Telefoon: 06-26 88 10 85 carel@quadraat.nu Geboortedatum: 20 oktober 1977

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. Ing. C.H. (Carel) Smits Telefoon: 06-26 88 10 85 carel@quadraat.nu Geboortedatum: 20 oktober 1977 Persoonlijke gegevens Naam: Ing. C.H. (Carel) Smits Telefoon: 06-26 88 10 85 E-mail: carel@quadraat.nu Geboortedatum: 20 oktober 1977 Werkervaring 2008 - heden Projectmanager bij 2005-2008 Projectleider

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. : drs. Erwin Koedam Telefoon : 06-14 59 08 02 : erwin@quadraat.nu Geboortedatum : 25 maart 1987.

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. : drs. Erwin Koedam Telefoon : 06-14 59 08 02 : erwin@quadraat.nu Geboortedatum : 25 maart 1987. Persoonlijke gegevens Naam : drs. Erwin Koedam Telefoon : 06-14 59 08 02 E-mail : erwin@quadraat.nu Geboortedatum : 25 maart 1987 Werkervaring 2013 - heden Fulltime projectleider bij Quadraat Projectmanagement

Nadere informatie

Curriculum vitae Ir. M.H. Meerburg

Curriculum vitae Ir. M.H. Meerburg Curriculum vitae Ir. M.H. Meerburg Profiel Marjolein kan haar passies voor mensen en bouwen kwijt als (strategisch) omgevingsmanager in infrastructurele werken, onder het motto Samen bouwen. Ze is actiegericht

Nadere informatie

Toelichting: De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant en voorzien van een goedkeurende controleverklaring.

Toelichting: De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant en voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Besluit Algemeen Bestuur Bleizo juli 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 Bijlage(n): a) Jaarrekening 2014 b) Controleverklaring (Accountantsverslag 2014) c) Advies Rekeningcommissie Toelichting: De jaarrekening

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Harm Hermant. Skills. Competenties. Opleidingen

Harm Hermant. Skills. Competenties. Opleidingen Harm Hermant Verbindende Manager met 25 jaar ervaring in de gemeentelijke gebiedsontwikkeling en in het professionaliseren van lijn- en projectorganisaties. Heb sterke affiniteit met het publiek/private

Nadere informatie

1987: Stagiaire, De Wet Shand, consulting engineers te Pretoria, Zuid-Afrika. Ontwerper en assistent bij diverse civieltechnische projecten

1987: Stagiaire, De Wet Shand, consulting engineers te Pretoria, Zuid-Afrika. Ontwerper en assistent bij diverse civieltechnische projecten Curriculum Vitae datum: oktober 2014 document: 07.132/10 projectnr: Bdv014.0 Curriculum Vitae A.J.M. Messelaar Arjan Messelaar heeft zowel een civieltechnische als een bedrijfskundige achtergrond. Tevens

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE RIJSWIJK 2013-2016

PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE RIJSWIJK 2013-2016 PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE RIJSWIJK 2013-2016 VOORWOORD Niet eerder was het opstellen van de begroting zo moeilijk als nu het geval was. Immers, de economische crisis werkt nog steeds door, op tal van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 5. Programma s inhoudelijk 11. Programma s financieel 43. paragraaf 1 lokale heffingen 47. paragraaf 2 weerstandsvermogen 53

Hoofdstuk 1 Inleiding 5. Programma s inhoudelijk 11. Programma s financieel 43. paragraaf 1 lokale heffingen 47. paragraaf 2 weerstandsvermogen 53 Jaarstukken 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Jaarverslag Hoofdstuk 2 Programma s Programma s inhoudelijk 11 Programma s financieel 43 Hoofdstuk 3 Paragrafen paragraaf 1 lokale heffingen 47 paragraaf

Nadere informatie

Robin Kleen. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 29 november 1975, woonachtig te Rotterdam 06 24 22 05 30 r.kleen@facilityestate.

Robin Kleen. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 29 november 1975, woonachtig te Rotterdam 06 24 22 05 30 r.kleen@facilityestate. CURRICULUM VITAE Robin Kleen 29 november 1975, woonachtig te Rotterdam 06 24 22 05 30 r.kleen@facilityestate.nl Profiel Robin Kleen is een professionele projectmanager die zich laat kenmerken door daadkracht,

Nadere informatie

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Aangepaste versie naar aanleiding van de vaststelling door de gemeenteraad op 11 november 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanbiedingsbrief...3 1 Inleiding...5

Nadere informatie

Beleidsinhoudelijke verantwoording 2013

Beleidsinhoudelijke verantwoording 2013 Beleidsinhoudelijke verantwoording 2013 Het is een onderdeel van jaarstukken 2013 en betreft de beleidsinhoudelijke verantwoording over de programma s in de begroting 2013. 1.Centrum van de Achterhoek

Nadere informatie

Projectenparade 2003. Início Heemraadssingel 111 3022 CC Rotterdam www.inicio.nl

Projectenparade 2003. Início Heemraadssingel 111 3022 CC Rotterdam www.inicio.nl Projectenparade 2003 Início Heemraadssingel 111 3022 CC Rotterdam www.inicio.nl Structuurvisie Nieuw Crooswijk In het kader van de herstructurering van de wijk Nieuw Crooswijk voor de komende 15 jaar is

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Beroepsprofiel Archivaris (archiefbeherende instelling) werkdocument blad 1 van 19. Versie 4 van 11 oktober 2004.

INHOUDSOPGAVE. Beroepsprofiel Archivaris (archiefbeherende instelling) werkdocument blad 1 van 19. Versie 4 van 11 oktober 2004. blad 1 van 19 Versie 4 van 11 oktober 2004. In dit profiel wordt steeds gesproken over "de archivaris" in de mannelijke vorm. Waar dat aan de orde is, kunt u ook de vrouwelijke grammaticale vorm "zij"

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Samenwerken Besluitvaardig Flexibel Integer Klantgericht Resultaatgericht Stressbestendig

Curriculum Vitae. Samenwerken Besluitvaardig Flexibel Integer Klantgericht Resultaatgericht Stressbestendig Curriculum Vitae Robin Kleen 29 november 1975, woonachtig te Rotterdam 06 24 22 05 30 r.kleen@facilityestate.nl Samenwerken Besluitvaardig Flexibel Integer Klantgericht Resultaatgericht Stressbestendig

Nadere informatie

P R O D U C T E N R A M I N G

P R O D U C T E N R A M I N G P R O D U C T E N R A M I N G 2 0 0 9 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENRAMING. DEEL A: PRODUCTEN Blz Matrix beleidsvelden en producten Recapitulatie, raming naar beleidsvelden Recapitulatie, raming naar hoofdfuncties

Nadere informatie

LEESWIJZER... 5 SAMENVATTING... 7 PROGRAMMA S... 9 PROGRAMMA

LEESWIJZER... 5 SAMENVATTING... 7 PROGRAMMA S... 9 PROGRAMMA Versie DB 2011 2 Inhoudsopgave LEESWIJZER... 5 SAMENVATTING... 7 PROGRAMMA S... 9 PROGRAMMA 1. RUIMTE... 11 PROGRAMMA 2. LANDSCHAP...17 PROGRAMMA 3. SAMENLEVING...21 PROGRAMMA 4. VEILIGHEID... 23 PROGRAMMA

Nadere informatie

Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn

Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn Mobiel: 06 235 73 273 E-mail: info@dancoenen.nl Website: www.dancoenen.nl http://nl.linkedin.com/in/coenen Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant

Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 3 2. Deelbegrotingen bestuurscommissies / portefeuilles 2.1 Algemeen Bestuur 5 2.2 Arbeidsparticipatie 11 2.3 Economische Zaken,

Nadere informatie

Inleiding Inrichting begroting Algemeen beeld Risico s

Inleiding Inrichting begroting Algemeen beeld Risico s Inleiding En garde! Het collegewerkprogramma laat duidelijk zien dat we voortvarend onze ambities oppakken. Op veel gebieden investeren wij in Rijswijk, op straat, in de economie, in de samenleving, in

Nadere informatie

Samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse overheden en VNG International. Nederlandse gemeenten en Suriname

Samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse overheden en VNG International. Nederlandse gemeenten en Suriname Samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse overheden en VNG International Nederlandse gemeenten en Suriname NEDERLANDSE GEMEENTEN EN SURINAME Samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse overheden

Nadere informatie

O L E R I O. Curriculum Vitae. Persoonlijke Gegevens

O L E R I O. Curriculum Vitae. Persoonlijke Gegevens Curriculum Vitae Persoonlijke Gegevens Naam : Olij Voornamen : Paul Michael Adres : Singelweide 96 Postcode Woonplaats : 1967 HD HEEMSKERK Mobiel : 06 26 012 587 e-mail : p.m.olij@olerio.nl Website : www.olerio.nl

Nadere informatie