DE BASIS VOOR ONTWIKKELING.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE BASIS VOOR ONTWIKKELING."

Transcriptie

1 STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS MARENLAND DE BASIS VOOR ONTWIKKELING. MARENLAND ACADEMIE Professionele groei De ontwikkeling van leerkrachten doet ertoe. Aandacht voor persoonlijke en professionele groei is een belangrijke randvoorwaarde om je werk goed te doen. Medewerkers krijgen ondersteuning in de vorm van coaching en persoonlijke ontwikkelingsplannen. Daarnaast kunnen zij via de Marenland Academie en persoonlijke- of team arrangementen nascholing volgen.

2 Loppersum, 4 juli Aan de directeuren en schoolteams. Hierbij presenteren wij de nascholingsactiviteiten in de Marenland Academie voor het schooljaar De cursussen worden zoveel mogelijk na schooltijd en in de avonduren verzorgd, de kosten worden uit het algemeen scholingsbudget (prestatiebox) betaald. De uren die worden besteed aan deelname en uitvoering vallen onder de deskundigheidsbevordering binnen het taakbeleid. Leerkrachten kunnen zich individueel aanmelden of de directeur adviseert een leerkracht een cursus te volgen. De scholing kan aansluiten bij het Persoonlijk ontwikkelingsplan en het Bekwaamheidsdossier. Naast de meerwaarde van kennis vergroten en verdiepen stimuleren we met deze werkwijze van de Marenland Academie ook de onderlinge contacten tussen scholen en collega s. Het scholingsaanbod laten we aansluiten bij behoeften en vragen. Ideeën en suggesties voor volgende schooljaren kunnen worden aangeven. De cursussen worden over het algemeen gegeven op de school met de meeste aanmeldingen. Voor elke cursus wordt een ondergrens van 12 aanmeldingen aangehouden. Elke school ontvangt hierbij een aantal exemplaren met het aanbod en daarbij een aanmeldingsformulier. Indien nodig kunnen extra exemplaren worden aangevraagd bij ons secretariaat. (Jos Sligter, tel: of per mail: Graag ontvangen wij de inschrijvingen uiterlijk 1 oktober 2013 op het onderwijsbureau. De cursisten ontvangen vervolgens persoonlijk, via de school, de nodige informatie. Wij verzoeken de directeuren het bijgaande aanbod onder de aandacht te brengen van de leerkrachten en invallers. We hopen met de cursussen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de onderwijsorganisaties. Met vriendelijke groeten, namens de voorbereidingsgroep Leonie Korteweg.

3 1. Basiscursus MFA (Medical First Aid) Hoe meer mensen met kennis van eerste hulp en reanimatie, hoe groter de kans dat een persoon in nood snel en doeltreffend kan worden geholpen. Hiermee wordt de veiligheid in het algemeen in onze maatschappij vergroot. Op school, tijdens de gymlessen, thuis maar ook op straat kunnen we elkaar, in het bezit van een elementaire kennis van eerstehulp, vlot en effectief te hulp schieten in het geval van gezondheidscalamiteiten. De tweedaagse MFA Europe Basiscursus Eerste Hulp (BLS) geeft de first responder voldoende handvaten om binnen de eerste minuten na een ongeval snel en effectief op te kunnen treden tot aan het moment waarop de hulpverlening wordt overgenomen door de gewaarschuwde externe professionele hulpverleningsinstanties. Data: nader te bepalen Max aantal deelnemers: 12 Locatie: Vragen: Cursus wordt gegeven door: onderwijsbureau Marenland Mirjam Berghuis, Crux

4 2. Herhalingscursus MFA (Medic First Aid) De herhalingscursus is voor een ieder die reeds in het bezit is van het diploma MFA en deze geldig wil houden. Met de herhaling worden alle handelingen weer geoefend en doorgenomen, om binnen de eerste minuten na een ongeval snel en effectief op te kunnen treden tot het moment waarop de hulpverlening wordt overgenomen door de gewaarschuwde externe professionele hulpdiensten. Datum: nader te bepalen Max aantal deelnemers: 12 Locatie: Vragen: Cursus wordt gegeven door: onderwijsbureau Marenland Mirjam Berghuis, Crux

5 3. Leergemeenschap voor leerkrachten in groep 6. In deze bijeenkomsten worden zoveel mogelijk leerkrachten van groep 6, homogeen of in een combinatiegroep bij elkaar gebracht om van en met elkaar te leren. Juist in groep 6 wordt het leerstofaanbod intensiever en zijn er voor leerlingen bij enkele vakgebieden moeilijke barrières te nemen. Bijvoorbeeld begrijpend lezen is een vak wat juist in groep 6 een sterke aanpak verdient. Met elkaar onderzoeken waar het onderwijs kan versterken, de aanpak extra aandacht verdient komt in deze leergemeenschap aan de orde. In de opzet zijn vijf plenaire bijeenkomsten eventueel uitgebreid met klassenbezoeken en bij elkaar kijken in de groepen 6 op verschillende scholen. In het aanbod Leren en professioneel handelen, wordt nagegaan wat effectief pedagogisch- en didactisch handelen is. Er wordt vanuit de praktijk en de wetenschap gekeken welke leerkrachtvaardigheden ertoe doen en welk kennisniveau van leraren van belang is als het gaat om de ontwikkeling van leerlingen. Er wordt een duidelijke relatie gelegd tussen literatuur, praktijk en de eigen professionele ontwikkeling. Tijdens bijeenkomsten komen indicatoren aan bod, waarvan aangetoond is dat deze van invloed zijn op het realiseren van kwalitatief goed onderwijs. Deze indicatoren worden in de dagelijkse praktijk gebracht van een leerkracht en kunnen worden omgezet in ontwikkelpunten tot kwalitatief sterker onderwijs. Activiteit: Leer- en werkgemeenschap van leerkrachten. Deelnemers: uitsluitend leerkrachten met een groep 6. Organisatie: Data en tijden: Begeleider: School in Marenland. dinsdag 15 oktober van incl broodje dinsdag 26 november idem dinsdag 21 januari 2014 idem dinsdag 25 maart 2014 idem dinsdag 20 mei idem Medewerker van het Seminarium voor Orthopedagogiek

6 4. Middenmanagement training. (vol) In Marenland zijn inmiddels meer dan 30 % van de leerkrachten benoemd in een LB functie. Hoe deze functie is ingevuld wisselt per school en per taakgebied. Enkele van u hebben een coördinerende taak gekregen, als bouwcoördinator, taalcoördinator etc. Wij bieden een middenmanagement opleiding gericht op de persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende in het schoolteam. Het ontdekken, waarderen en benutten van je eigen mogelijkheden. Jouw actuele leervragen zijn het uitgangspunt. Met creatieve methodes leer je door een andere bril te kijken. Naar hoe je leiding geeft aan jezelf en anderen. Je leert patronen herkennen, in jezelf en anderen, gericht op een goede samenwerking en ontwikkeling van de organisatie. Lestijden : verdeeld over twee jaar en vijf bijeenkomsten per schooljaar. Aantal deelnemers : minimaal 12 Aanmelding Uitvoering Locatie Vervolg op: : LB leerkrachten met een coördinerende- leidinggevende taak. : Bureau Meesterschap. : Kleine Antonius Zeerijp Dag 4: 18 september (Keimpe Strikwerda, human dynamics) Dag 5: 13 november (Joop Hakze) Dag 6: 22 januari 2014 (Marjolein) Dag 7: 26 maart 2014 (Joop) Dag 8: 21 mei 2014 (Marjolein en Joop, slotdag)

7 Opleiding Ambassadeur Kindvoorziening Ben je leerkracht, bouwcoördinator of schoolleider en wil je samen leren met andere vernieuwers in het onderwijs? Wij dagen je uit om ambassadeur van de Kindvoorziening te worden en wij ondersteunen je daarbij met een opleiding. De Kindvoorziening wordt het antwoord op de verminderde instroom van 0 tot 12 jarigen in het onderwijs en in de kinderopvang. Het IKC is ook een antwoord op de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen: 1 leerlijn van 0-12 jarigen. Afstemming en aansluiting van voorschool met vroegschool wordt steeds meer gedragen binnen de professionals van opvang en onderwijs, als ook vanuit Inspectie/ politiek. Wij willen aantrekkelijk, kwalitatief, betaalbaar en bereikbaar onderwijs en opvang blijven bieden. Vergaande samenwerking tussen de voorzieningen voor primair onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang is daarom noodzakelijk om een verantwoord en goed voorzieningen aanbod te creëren; de Kindvoorziening. Een school en opvang ineen, elkaar versterken en meerwaarde brengen voor de kinderen. In september 2013 start de opleiding Ambassadeur van de Kindvoorziening. Als ambassadeur ben je de kwartiermaker voor de Kindvoorziening voor de organisaties Marenland, Noordkwartier en Kids2b. Ook professionals van de andere onderwijs- en opvangorganisaties in Noord-Groningen worden uitgenodigd deel te nemen. In 6 bijeenkomsten worden de mogelijkheden van de kindvoorziening onderzocht. Samen met ervaringsdeskundigen leer je over nieuwe inzichten aan de hand van goede praktijkvoorbeelden. Als de opleiding is afgerond ken je de mogelijkheden van de kindvoorziening en kan je samen met anderen een kindvoorziening opzetten. Je kunt collega-professionals adviseren over de ontwikkeling van kindvoorzieningen. Je hebt een netwerk in Noord-Groningen van medeambassadeurs en vernieuwers. De opleiding is praktisch: je neemt je eigen school / opvang als casus de inleiders/begeleiders hebben zelf in de praktijk ervaring opgedaan. De inleiders en begeleiders zijn experts. De opleiding is interactief, je gaat zelf aan de slag je bezoekt goede voorbeelden in het land en doet mee.

8 Op onderdelen zal de groep gesplitst worden per functie en/of werksoort, dit is afhankelijk van de leervragen en kennisbehoefte. Praktische informatie De opleiding vindt plaats op de volgende data en tijdstippen: Dag 1: 9 oktober :00 uur 16:00 uur Thema: De pedagogische opdracht van de kindvoorziening Dag 2: 6 november :00 uur 16:00 uur Thema: Nieuw denken over leren en ontwikkelen van kinderen Dag 3: meeloopdag bij Kindvoorzieningen / Sterrenscholen in periode november/december/januari Dag 4: 22 januari :00 uur 16:00 uur Thema: Ontwikkelen van een nieuw onderwijs/opvangconcept Dag 5: 12 maart :00 uur 16:00 uur Thema: Multidisciplinair samenwerken en nieuwe competenties van professionals Dag 6 23 april :00 uur 16:00 uur Thema: Het inrichten en begeleiden van het veranderproces. Dag 7 15 mei :00 uur 13:00 uur Thema: Visie en samen veranderen Doelgroep: De opleiding is bedoeld voor leerkrachten, schooldirecteuren, teamleiders, coördinatoren van scholen en kindvoorzieningen in Noord-Groningen. De opleiding is een initiatief van het openbaar schoolbestuur Marenland en wordt mede georganiseerd en mogelijk gemaakt door het Kennisplatform Kindvoorzieningen Noord- Groningen.

9 Dag 1 De pedagogische opdracht van de kindvoorziening Datum: 9 oktober 2013 Tijdstip: 09:00 uur 16:00 uur Met medewerking van Jeannette Doornenbal, lector Integraal Jeugdbeleid - Hanzehogeschool Groningen en Elly Marwitz Lid Projectgroep Sterrenscholen Apeldoorn, voorheen unitdirecteur bij Stg. Leerplein 055 Waarom willen we een kindvoorziening waar kinderen komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en te ontmoeten? Wat is de context waarin de kindvoorziening ontwikkeld wordt, en wat is de waarde van een kindvoorziening voor kinderen, ouders, medewerkers en de samenleving. Onze kindvoorziening heeft de belangrijke taak om de kinderen te informeren, aan te moedigen en te vormen volgens de fundamentele waarden waarop onze samenleving is gebaseerd. Hierbij is onze democratie, een belangrijk uitgangspunt. De waarden: Respect voor het menselijk leven Individuele vrijheid en integriteit, De gelijke waarde van alle mensen De gelijkheid tussen vrouwen en mannen Solidair zijn met de zwakkeren en kwetsbaren Respect voor het milieu Het bieden van voldoende veiligheid voor het kind Het bieden van voldoende mogelijkheden voor de kinderen om persoonlijke vaardigheden en competenties te ontwikkelen Het bieden van voldoende mogelijkheden voor de kinderen voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Overdracht van waarden en normen Kinderen worden de nieuwe burgers. Wat betekent dit voor de vraag wat kinderen vandaag de dag moeten leren. Dat is een complexe opgave, gezien de complexiteit van de samenleving waarop kinderen moeten worden voorbereid. Sociologen spreken bijvoorbeeld van versnellen, van kennisintensiveren, van globaliseren. Ouders lukt het niet in hun eentje om hun kinderen voor te bereiden op deze samenleving; en de school evenmin. Er is een voorziening voor nodig, met verbrede tijd en ruimte, met mogelijkheden tot brede ontwikkeling.

10 Wat moet er met het oog op kind en samenleving geleerd worden in de tijd tussen gezin en samenleving? De huidige nadruk op taal en rekenen, op sociale competenties zijn goed, maar er is meer onder de zon. Het is dat meer, dat diepere zelf, wat professionals motiveert om met kinderen te werken. Hen kansen te bieden voor de toekomst impliceert niet alleen kinderen helpen het curriculum te doorlopen, maar hen ondersteunen bij het vinden van een plek in de wereld. Zowel voor henzelf als voor het voortbestaan van die wereld die we met elkaar delen. In één zin samengevat: kinderen tot wijsheid brengen. Deze eerste dag onderzoeken we het pedagogisch fundament van de Kindvoorziening: de aanleiding, de context en de kernwaarden van de kindvoorziening. Programma dag 1 08:45 09:00 uur Inloop 09:00-09:30 uur Welkom, introductie programma en kennismaking door Leonie Korteweg, initiatiefnemer opleiding en adj. Directeur Marenland. 09:30 10:30 uur Introductie Een pedagogisch ontwerp voor het Kindcentrum door Jeannette Doornenbal, lector Hanzehogeschool Groningen 10:30 10:45 uur pauze 10:45-12:00 Verbinding theorie met eigen praktijk en eigen overtuigingen door Elly Marwitz 12:00 13:00 uur Lunch 13:00 14:30 uur Verdieping: hoe leren kinderen van nu; wat hebben kinderen in de toekomstige samenleving nodig; wat is daarbij de rol van de leerkracht en ouders 14:30 14:45 uur Pauze 14:45 15:45 uur Ontwikkeling visie: Hoe ziet jouw droomschool eruit: wat staat er op de menukaart. In kleine groepen wordt de eerste aanzet gemaakt van een eigen visie op onderwijs en leren. 15:45 16:15 uur Afronding van de dag Opbrengst van de dag: een aanzet tot een eigen visie op onderwijs en leren.

11 Dag 2: Nieuw denken over leren en ontwikkelen van kinderen Datum: 6 november 2013 Tijdstip: 09:00 uur 16:00 uur met medewerking van Elly Marwitz Johan Gelderloos projectleider Sterrenscholen Apeldoorn Projectleider Slim Fit Scholen: Marius Berendse. SlimFit is een Onderwijs Innovatie Impuls door OCW gesteund met een driejarig begeleidings- en subsidie traject. Hans van der Most schooldirecteur Sterrenschool Apeldoorn Wat hebben kinderen nodig in de huidige en toekomstige samenleving en wat betekent dit voor ons onderwijsconcept? We verkennen nieuwe visies en stromingen en vertalen dit naar een eigen onderwijsconcept. We behandelen o.a. Slim Fitscholen waarbij gewerkt wordt vanuit een ander organisatieprincipe, Talentenkracht, competenties van de 21 ste Eeuw, Techniek, ICT en sociale media, Meervoudige intelligentie, Verlengde schooldag. We verdiepen ons in verschillende didactische en pedagogische visies; onderzoeken de verschillen en de overlappen en destilleren hieruit onze eigen visie voor de Kindvoorziening. We horen hoe verschillende professionals deze visie in de dagelijkse praktijk brengt. Op basis daarvan formuleren we onze eigen visie op onderwijs en leren voor de Kindvoorziening. Opbrengst van de dag: een formulering van wat de grootste vernieuwing c.q. uitdaging is voor jouw school wanneer je je droomschool zou mogen ontwikkelen. Programma dag 2 08:45 09:00 uur Inloop 09:00 09:15 uur Welkom 09:15 10:30 uur Verdieping van de eigen visie Inleiding door Elly Marwitz over nieuwe ontwikkelingen en stromingen Terughalen van de eigen visie die in dag 1 is geformuleerd en deze zo nodig aanvullen; 10:30 10:45 Pauze 10:45 11:30 Vervolg: Onderzoeken en vaststellen: wat is het verschil tussen NU & de droomschool. Zijn er al elementen van de menukaart die je herkent? Welke stromingen hebben we al in huis?

12 11:30 12:00 Keuze dagstage dag 3 Op basis van dag 1 en dag 2 wordt een keuze gemaakt voor het bezoek aan een kindcentrum. Er zijn meerdere mogelijkheden van scholenbezoek: 1) Laterna Magica: werkt met concept Natuurlijk Leren, en heeft jaarklassen losgelaten, werkt in units. 2) Sterrenschool Apeldoorn: heeft organisatiemodel andere schooltijden als uniciteit. 3) Sterrenschool De Vliegenier in Apeldoorn: digitaal leren. 4) SlimFitschool Basisschool Op t Hof (Tricht) heeft het leren op een SlimFit-wijze georganiseerd. 12:00 13:00 uur Lunch 13:00 13:30 uur Wat zijn nieuwe stromingen in opvang en onderwijs die hierbij aansluiten? vier korte introducties door de gastsprekers over nieuwe ontwikkelingen digitaal leren / doorbreken jaarstofklassensysteem door Elly Marwitz en Marius Berendse, SLIM FIT scholen Flexibele schooltijden door Hans van der Most, directeur Sterrenschool Apeldoorn Combinatie opvang/onderwijs 0-12 jaar of doorlopende leerlijn NSA - Vensterschoollocatiemanager Personeelsbeleid / teamsamenstelling door Johan Gelderloos 13:30 14:45 uur Open Space na de vier introducties kunnen de deelnemers antwoorden zoeken op de vragen die leven en het gesprek aangaan met de gastsprekers. 14:30 14:45 Pauze 15:00 15:30 uur Voor de meeloopstage wordt een kijkwijzer gemaakt: Wat zijn je vragen; naar welke antwoorden ben je op zoek? 15:30 16:00 uur Evaluatie en afronding

13 Dag 3 Excursie en 1 dagstage Gedurende een dag loop je mee met een docent of onderwijsassistent op een kindcentrum. Er wordt een kort verslag gemaakt van de dag met daarin de verdiepingsvragen die hieruit zijn voortgekomen. Op basis van deze verdiepingsvragen wordt dag 4 en 5 nader ingevuld. Tijdens dag 4 en 5 zal er zo nodig een splitsing gemaakt worden tussen werksoorten en functies (directeuren / professionals) afhankelijk van leervragen en kennisbehoefte. Dag 4 Ontwikkelen van een nieuw onderwijsconcept. Datum: Woensdag 22 januari 2014 Tijdstip: 9.00 uur uur Met medewerking van Johan Gelderloos, projectleider Sterrenschool Apeldoorn en Elly Marwitz Op basis van de gegevens van je eigen school of organisatie (aantallen kinderen, wensen ouders) en de visie op onderwijs, leren en opvang zoals je die in dag 1 en 2 hebt ontwikkeld, ontwerp je een onderwijs/ontwikkelconcept voor je eigen kindvoorziening. Ieder maakt voor de eigen school een onderwijs/ontwikkelconcept waarbij keuzes gemaakt tijd (vijfdagenmodel, flexibele schooltijden, verlengde schooldag, verschillende in- en uitstroommomenten, 52 weken), personeel (roosteren), taakverdeling (didactische en pedagogische taken, combinatiefuncties en een eigen passend functiehuis per school(concept)., individuele leerlijnen of groepsindeling. Per ontwerp wordt ook een kostenberekening gemaakt: kan dit uit met de huidige omvang van mijn school? Hoe kunnen we onderwijsgeld efficiënter inzetten? Aan de orde komen de verschillende keuzes die gemaakt worden t.a.v.: Tijdsindeling van onderwijs en opvang Dienstenpakket en breed aanbod op het gebied van onderwijs en opvang Leerlijn / groepssamenstellingen/ veerkracht Personeelsformatie en combinatiefuncties en inzet van medewerkers.

14 Dag 5 Multidisciplinair samenwerken en nieuwe competenties van professionals Datum: Tijdstip: Woensdag 12 maart uur Met medewerking van Maria Jongsma Vyvoj projectleider Verlengde Schooldag Groningen Met medewerking van locatiemanager vensterschool Groningen Werken als professional in een Kindvoorziening betekent interdisciplinair werken en samenwerken als één team onderwijs en opvang. Dat vraagt andere competenties van leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Het vraagt om een open cultuur van samenwerken. Niet meer koning in je eigen klas of groep. De taken en rollen worden anders verdeeld. De leerkracht wordt mentor en is eindverantwoordelijk voor het leerproces van kinderen. Dit betekent ook loslaten. Hoe ontwikkel je één team onderwijs en opvang. Misschien is de veranderende rol van professionals wel het taaiste stuk van het veranderproces. Ook vanwege de regels in de cao. Wat zijn de voetangels en klemmen? Hoe informeer je je team en hoe krijg je ze mee? Tijdens deze dag komt aan de orde: Interdisciplinair werken Nieuwe competenties van professionals de veranderende rol van de leerkracht en leiding multidisciplinaire teamsamenstelling Samenwerking tussen professionals Professioneel management Het begeleiden van het veranderproces Bijv. digitale leermethodes.

15 Dag 6 Het inrichten en begeleiden van het veranderproces. Datum: Woensdag 23 april 2014 Tijdstip: 9.00 uur uur. Met medewerking van Johan Gelderloos en Elly Marwitz Met medewerking van schoolleider brede school uit Heerenveen De ontwikkeling van kindvoorziening is een diepgaande verandering van het denken over en de inrichting van onderwijs en opvang. Dat vraagt kennis van zowel de inhoud van de verandering als kennis van verandermanagement. Deze twee samen vormen dynamisch duo dat zorg voor succesvol veranderen. In de opleiding is de inhoud al aan bod geweest. Maar zonder kennis van verandermanagement lukt het niet. Tijdens deze dag wordt antwoord gegeven op de volgende vragen en is er ruimte voor gesprek. Hoe richt ik het veranderproces in? Hoe zorg ik dat het veranderproces goed verloopt? Welke stappen moet ik zetten? Hoe informeer en overtuig ik mijn team? Hoe informeer en overtuig ik ouders? Hoe presenteer ik nieuwe concepten zodanig dat men mee wil? Wat zijn de eerste stappen die de school nu al kan zetten?

16 Dagdeel 7 : Visie en samen veranderen. Datum: Donderdagmorgen 15 mei 2014 Tijdstip: 9.00 uur uur Een organisatie kan niet veranderen zonder een heldere en vooral inspirerende visie. Het projectmatig creëren en de invloed op de mindset is deels een techniek. Met de 4D tool wordt een vaardigheid aangeleerd. Voor de verbinding is het model met de 4 Dimensies een belangrijke kapstok. De kern is dat een verhaal, een ontwikkeling, een visie alleen goed overgebracht kan worden als het in verbinding staat met de eigen beleving en de eigen ambitie. De woorden moeten iets in beweging brengen, inspireren. Door vanuit de 4 Dimensies te kijken, kun je zien op welk niveau je communiceert en of je dus iets in beweging brengt. Dimensies van denken en handelen. De 1e dimensie is de automatische piloot, je vertelt wel, maar je bent niet echt betrokken. In de 2e dimensie redeneer je vanuit eigen belang, aangezien je geen rekening met de ander houdt, roept dit weerstand op. De 3e dimensie gaat uit van respect en interesse, dit is de dimensie waarin de communicatie plaats moet vinden, de ontvangende partij staat er dan open voor. De 4e dimensie bereik je slechts enkele keren, er is dan zoveel samenhang dat datgene wat ontstaat heel oorspronkelijk is, hier vindt creatie en ontwikkeling plaats. Het 4D-denkraam is een manier om naar een organisatie te kijken. En kan aan het begin van een veranderingstraject ingezet worden. Het model wordt in stappen opgebouwd om tot resultaat te komen. Robert Coppenhagen is de ontwerper van het model waarbij het keerpunt uitgangspunt is, het keerpunt naar een nieuwe weg. Bij voldoende aanmeldingen wordt een 2-daags bezoek over de grens opgenomen. Daar is de integratie van voorzieningen in een gevorderd stadium.

17 6. Woordenschatontwikkeling binnen de basisschool. In Marenland neemt ongeveer 60% van de scholen de Cito woordenschattoets af. De uitkomst laat zien dat de woordenschat van de leerlingen niet altijd voldoet aan de landelijk norm. Hier zijn redenen voor maar wat vooral belangrijk is, is wat wij aanbieden in de school om de woordenschat te verbeteren. Bij woordenschatonderwijs gaat het niet alleen om woorden. Bij woorden als monteur, montage, monteren, monteurs en gemonteerd, gaat het om een hele woordfamilie woordfamilies in een taal kunnen bestaan uit wel individuele woorden. Dit idee kan goed in woordenschatonderwijs worden gebruikt om de leerlast van kinderen te verlagen en het ijzer te smeden als het heet is. Ook is er het verschijnsel dat bij luisteren, lezen, praten en schrijven, woorden worden gebruikt uit woordgroepen, die in dagelijks taalgebruik frequent bij elkaar voorkomen: geld besteden, tijd besteden en aandacht besteden. Vlot en functioneel woordgebruik hangt hier sterk mee samen en woordcombinaties in tekstverband dienen dus ook geleerd te worden. Deze cursus biedt een duidelijke structuur in de aanpak van woordenschatuitbreiding, via een vaste strategie door de hele school. Er wordt gewerkt middels de Viertakt methode van Marianne Verhallen. De cursus is vorig jaar gestart met inzicht in het aanbod in de onderbouw, de groepen 1, 2 en 3. Het aankomende schooljaar kunnen de leerkrachten van de groepen 4, 5 en 6 zich hierin bekwamen. Lestijden : vier bijeenkomsten van 3 uur, van uur Aantal deelnemers : 15 Aanmelding : Leerkrachten van groep 4, 5 en 6 Uitvoering : Ellen van der Veen Start : dinsdag 8 oktober 2013 bijeenkomst 1 dinsdag 14 januari 2014 bijeenkomst 2

18 7. De Electronische LeerOmgeving.(ELO) De elektronische leeromgeving heeft een plek verworven op enkele van onze scholen. Als je de verschillende ELO s gaat bekijken kom je al snel tot de conclusie dat de meeste ELO s ongeveer dezelfde mogelijkheden bieden. Ze bieden mogelijkheden voor communicatie, er is een ruimte waar de lesmaterialen geplaatst kunnen worden, er zijn administratieve mogelijkheden en een mogelijkheid om de activiteiten van leerlingen vast te leggen. Er zijn ELO s die gekoppeld kunnen worden aan een leerlingvolgsysteem en andere ELO s leggen de nadruk op de portfoliomogelijkheden van het systeem. Het is verstandig om, voordat je de mogelijkheden van de verschillende ELO s naast elkaar legt, in een aantal scenario s te beschrijven hoe de school denkt om te gaan met zo n leeromgeving. Wordt de ELO alleen vanuit school benaderd, of moet de leerling ook vanuit huis terecht kunnen in die leeromgeving? Welke mogelijkheden krijgen ouders: krijgen zij toegang tot (delen van) de digitale leeromgeving? De keuze van een ELO is lastig omdat je je niet moet beperken tot de mogelijkheden die wenselijk zijn voor je huidige onderwijs, maar ook de wensen die je zou kunnen hebben over een aantal jaar moet betrekken. U leest nog een aanbod in ontwikkeling. In het voorjaar van 2013 willen we een cursus aanbieden om te werken met de Electronische Leer Omgeving. U kan uw interesse aangeven en hoort vervolgens begin 2014 over de invulling.

19 8. Leerkrachtgedrag in groep en naar ouders vanuit de Roos van Leary Welke interactiestijl, wijze van communiceren geeft welke groepssfeer. We zullen in deze training met trainingsacteur aandacht besteden aan de het pedagogisch handelen van u als leerkracht en de invloed die dit handelen heeft op de groepssfeer en het welbevinden van de leerlingen. De wijze waarop u met de groep start is al van invloed op de groepssfeer. Welke fasen kent de groepsontwikkeling. We onderzoeken de verschillende leerkrachtprofielen en bekijken de, daarbij horende reactiepatronen van de leerlingen. In het tweede deel van deze training bekijken we de invloed van uw communicatiestijl op de gespreksvoering met ouders. Aan het einde van de workshop bent u in staat om uw eigen handelen af te stemmen op de behoeften van uw leerlingen en ouders. Lestijden : Eén bijeenkomst van 3 uur. Aantal deelnemers : 15 Aanmelding Uitvoering : Leerkrachten, intern begeleiders :Tiny van Iddekinge : Beppie Gerrits, trainingsacteur (Memesis) Start : woensdagmiddag 13 november van uur.

20 9. Effectief werken aan begrijpend lezen. De focus van goed begrijpend leesonderwijs ligt op het verwerven avn kennis en woordenschat en op het leren sturen van het leerproces. Deze twee pijlers moeten in de aanpak van begrijpend lezen evenveel aandacht krijgen.dan kan er effectief gewerkt worden. Leerlingen geven in interactie met de tekste betekenis aan de tekst en al lezende construeren zij de betekenis. De cursus zoomt onder andere in op zwakke en en sterke begrijpend lezers, de transfer van begrijpend lezen naar de zaakvakken en Nieuwsbegrip XL. Lestijden : Vier bijeenkomsten. Aantal deelnemers : 15 Aanmelding Uitvoering : Leerkrachten midden- en bovenbouw. : door Cedin Start : januari Leerstofplanning. Verdiepen in de eigen rekenmethode met een duidelijke planning. De afspraken over de leerstofplanningen op onze school: 1. In de leerstofwijzer staat beschreven hoe de leerstof voor de periode ingedeeld wordt. 2. Onder een leerstofplanning verstaan we: Een van tevoren vastgesteld overzicht van leerstof, te maken opdrachten en toetsen van rekenen voor een periode gelijk aan een methode blok. Wat willen we bereiken met de leerstofplanningen? 1. De leerkracht weet welke leerstof in de komende periode wordt behandeld; 2. De leerkracht weet welke leerstof in een DIM moet worden aangeboden 3. De leerkracht kan op grond van de planning een weekplanning maken; 4. De leerkracht weet wat er in de komende periode getoetst wordt; Organisatie: Tijdens de werkbijeenkomst maken we een planning van de leerstof en de

21 bijbehorende DIM lessen voor een langere periode (+/- 2 blokken per keer). Lestijden : Zes bijeenkomst van 2 uur. Aantal deelnemers : 15 Aanmelding : Leerkrachten groep en 8. Uitvoering Start : Hannie Leistra : maandag 9 september van uur. 11. Zo kun je me bereiken. De uitdaging voor jou als leerkracht is het bereiken van iedere leerling in je groep, met kennis over en inzicht in het proces communicatie model (PMC) Doordat je het basis persoonlijkheidstype van het kind leert identificeren en begrijpt welke persoonlijkheidsstructuur jezelf inzet, ontdek je hoe je alle leerlingen kunt motiveren en communicatie op maat kan bieden. 1. Inzicht in jezelf en de kinderen in je klas (ik zie je) Doel: - Kennis opdoen over andere manieren van kijken naar jezelf en naar het kind - Wat motiveert mij/ wat werkt demotiverend? Welke kinderen heb ik in de klas? - Welke belemmerende en stimulerende factoren spelen er mee - Wat zou ik kunnen doen om bepaalde kinderen beter te bereiken - Wat zou ik kunnen doen om mijn eigen energie positief te kunnen beïnvloeden 2. Lesinterventies plannen Doel: - Lesinterventie plan kunnen maken - Concrete lesinterventies bedenken en uitvoeren - Aandacht voor eigen energiehuishouding - Communicatie afstemmen op behoefte individuele leerling First followers Doel: - Zien dat het tweede gedrag leidt tot onrust - Weten wat jouw rol als leerkracht hierin is - Les interventie plan op je eigen rol schrijven - Agressie en ineffectief gedrag in de klas verminderen 3. Succesvolle strategieën

DE BASIS VOOR ONTWIKKELING

DE BASIS VOOR ONTWIKKELING STICHTING ONDERWIJS MARENLAND DE BASIS VOOR ONTWIKKELING MARENLAND ACADEMIE 2014-2015 Professionele groei De ontwikkeling van leerkrachten doet ertoe. Aandacht voor persoonlijke en professionele groei

Nadere informatie

STICHTING ONDERWIJS MARENLAND

STICHTING ONDERWIJS MARENLAND STICHTING ONDERWIJS MARENLAND DE BASIS VOOR ONTWIKKELING MARENLAND ACADEMIE 2015-2016. Mensen opleiden kost veel geld, mensen niet opleiden kost kapitalen. Loppersum, 15 juni 2015 Aan de directeuren en

Nadere informatie

Geïntegreerde Kindvoorzieningen op het Groninger platteland

Geïntegreerde Kindvoorzieningen op het Groninger platteland Janny Reitsma Geïntegreerde Kindvoorzieningen op het Groninger platteland Kennisplatform Kindvoorzieningen Noord-Groningen Programma 1. Nieuw perspectief: kindvoorziening 2. Van Experiment naar Kennisplatform

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

Trainingen en workshops

Trainingen en workshops Trainingen en workshops 2014-2015 Voor professionals in de Kindcentra 0-13 in s-hertogenbosch (kinderopvang, peuterarrangement en basisonderwijs) Inhoud Algemene informatie Algemene informatie 2 Aanbod

Nadere informatie

Academie voor Sociale Studies. Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Academie voor Sociale Studies. Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Minor Licht Verstandelijk Beperkt Leerplanschema minor LVB Minor LVB Periode 1/3 Periode 2/4 Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Maak je eigen professionaliseringsplan!

Maak je eigen professionaliseringsplan! DAG VAN DE LERAAR 5 OKTOBER 2013 Maak je eigen professionaliseringsplan! Een minicursus Sectorraad Hoger Onderwijs CNV Onderwijs Academie Maak je eigen professionaliseringsplan! 1. Inleiding In de CAO

Nadere informatie

Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken in het basisonderwijs

Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken in het basisonderwijs Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken in het basisonderwijs 2 Inleiding Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken zijn naast het onderwijs in taal en rekenen belangrijk in het lesaanbod.

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school

Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school Wat is nu eigenlijk goed begrijpend leesonderwijs? Hoe ga ik om met verschillende leesniveaus? En hoe model ik begrijpend lezen

Nadere informatie

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting Visie op onderwijs en huisvesting Stichting Primair Onderwijs Zundert November 2015 0 Visie op onderwijs en huisvesting Aanleiding: Het onderwerp onderwijshuisvesting staat al geruime tijd op de Zundertse

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Pedagogisch fundament. handboek ikc leeuwarden

Pedagogisch fundament. handboek ikc leeuwarden Pedagogisch fundament handboek ikc leeuwarden pedagogisch fundament Inhoud Moreel kader IKC Leeuwarden Dit handboek is een hulpmiddel te komen tot een pedagogisch fundament voor een IKC s. Uitgangspunt

Nadere informatie

Minor Creatieve Intelligentie

Minor Creatieve Intelligentie Minor Creatieve Intelligentie Het creëren van flow in je organisatie Faculteit Economie en Management Minor Creatieve Intelligentie Ontwikkel jezelf in relatie tot je vakgebied Verbredende minor toegankelijk

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Montessori Zuid-Nederland Professionele ontwikkeling 2014-2015 Het menselijke individu kan zich zonder

Nadere informatie

PRESENTEERT. onderwijsteam MIKspecials. onderwijsteam MIKxer. onderwijsteam deskundigheidsbevordering

PRESENTEERT. onderwijsteam MIKspecials. onderwijsteam MIKxer. onderwijsteam deskundigheidsbevordering PRESENTEERT onderwijsteam MIKspecials onderwijsteam MIKxer onderwijsteam deskundigheidsbevordering Deskundigheidsbevordering De nieuwe beleidsperiode voor cultuureducatie is op 1 januari 2013 van start

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Betreft : Jaarverslag 2014-2015 Alblasserdam september 2015, Aan de ouder(s)

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Cursussen, conferenties en advies Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Overzicht cursusaanbod voor (startend) personeel in het onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing De AOb

Nadere informatie

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven.

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven. Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven. Colofon Het project Nu voor later is een gezamenlijk project van schoolbesturen

Nadere informatie

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus Augustus PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014 Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus De Noordster EHBO Maandag 18-08 & 25-08 19.30u-21.30u Dinsdag 19-08 13.00u-14.30u Landsmeerstraat

Nadere informatie

Mindful Coachen Amsterdam tweejarige opleiding

Mindful Coachen Amsterdam tweejarige opleiding Mindful Coachen Amsterdam Academie voor Open Bewustzijn Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen?

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs

Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs Omdat slimme mensen snel leren bieden wij korte interventies aan in de vorm van eendaagse trainingen, om u in een zo kort mogelijke tijd maximaal te

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Consulent taalvorming opleiding 2014-2016. Taalvorming

Consulent taalvorming opleiding 2014-2016. Taalvorming Consulent taalvorming opleiding 2014-2016 In september 2014 starten we met een nieuwe groep cursisten voor de opleiding Consulent Taalvorming. De opleiding is bedoeld voor docenten Nederlands en Pedagogiek

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

OPTIMUS Academie schooljaar 2015-2016

OPTIMUS Academie schooljaar 2015-2016 OPTIMUS Academie schooljaar 2015-2016 Ook komend schooljaar zal de OPTIMUS Academie weer beschikbaar zijn voor al onze collega s. Bij het formuleren van het aanbod zijn we uitgegaan van de wensen van leerkrachten

Nadere informatie

Pedagogisch PACT jonge kinderen

Pedagogisch PACT jonge kinderen Ontwikkelprogramma eh csi go g a de pn s i tr e l a e n o iss tsevn efo I rp Pedagogisch PACT jonge kinderen Een pact tussen uit onderwijs, kinderopvang en zorg 2013 Professionals in een sterke pedagogische

Nadere informatie

Schoolplan Juni 2015

Schoolplan Juni 2015 Schoolplan Juni 2015 Strategische thema s 2015-2019 Strategische thema's Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar* Vierde jaar Eigentijds onderwijs Leerkrachten spreken de zelfde taal en hebben gelijke beelden

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek - Staat talentherkenning en ontwikkeling bij u op school de komende jaren op de agenda? - Wilt u een rijke

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Het -introductieprogramma bestaat uit een aantal onderdelen, te weten:

Het -introductieprogramma bestaat uit een aantal onderdelen, te weten: Beleid Introductie Inleiding Goed personeelsbeleid is een voorwaarde voor het realiseren van kwalitatief goed onderwijs. Het is daarom van groot belang dat de medewerkers voldoen aan de kwaliteitsstandaarden.

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK?

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAT MAAKT UNIEK? WAAROM De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool in Nederland een grote mate van

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

OPTIMUS academie 2011-2012

OPTIMUS academie 2011-2012 academie 2011-2012 Evenals dit schooljaar willen we schooljaar 2011-2012 weer een stapje verder gaan in het aanbod van de academie. We merken dat steeds meer collega s de noodzaak van deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Handout Hoe worden wij een integraal kindcentrum?

Handout Hoe worden wij een integraal kindcentrum? Handout Hoe worden wij een integraal kindcentrum? Frank Studulski Kenniscentrum Kindcentra Deze handout gaat in op een veel gestelde vraag: hoe worden wij een integraal kindcentrum (IKC)? De handout geeft

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven Tumult Kick-off Voor wie: Docenten die (voor het eerst) aan de slag gaan met het lesmateriaal van Tumult. NB Ook andere docenten van de school zijn van harte welkom! Samen een goede start van het schooljaar

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Nascholingsaanbod 2015/2016. www.leerkracht.nu. Jolanda Roelfsema (MA)

Nascholingsaanbod 2015/2016. www.leerkracht.nu. Jolanda Roelfsema (MA) Nascholingsaanbod 2015/2016 Jolanda Roelfsema (MA) www.leerkracht.nu NASCHOLINGSAANBOD 2015/2016 Welkom bij Leerkracht.nu! In deze brochure leest u meer over het nascholingsaanbod van Leerkracht.nu! Dit

Nadere informatie

30 DAGEN FOCUS TRAINING

30 DAGEN FOCUS TRAINING BROCHURE 30 DAGEN FOCUS TRAINING Voor medewerkers van woningcorporaties In samenwerking met de corporatie-academie Informatie colofon en aanmeldprocedure: zie einde brochure Simpel en snel leren op je

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Conferentie VVE Arnhem Het Spel en de Knikkers

Conferentie VVE Arnhem Het Spel en de Knikkers Conferentie VVE Arnhem Het Spel en de Knikkers Over opbrengstgericht werken met jonge kinderen Wanneer: Tijdstip: Waar: Voor wie? Woensdag 4 juni 2014 13.30 17.00 uur MFC De Malburcht, Graslaan 97, Arnhem

Nadere informatie

WORKSHOP AANBOD DOELGROEP VSO HAVO VMBO-BL-REA KICKOFF ICT 4 JUNI 2014 LOCATIE VSO DUINVLEUGEL, WIJK AAN ZEE

WORKSHOP AANBOD DOELGROEP VSO HAVO VMBO-BL-REA KICKOFF ICT 4 JUNI 2014 LOCATIE VSO DUINVLEUGEL, WIJK AAN ZEE WORKSHOP AANBOD DOELGROEP VSO HAVO VMBO-BL-REA KICKOFF ICT 4 JUNI 2014 LOCATIE VSO DUINVLEUGEL, WIJK AAN ZEE Titel POV aan de hand van 6 didactische stappen. Korte beschrijving workshop De deelnemers maken

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse Www.daltondeventer.nl/nascholing Schoolontwikkeling op

Nadere informatie

OPTIMUS Academie schooljaar 2015-2016

OPTIMUS Academie schooljaar 2015-2016 OPTIMUS Academie schooljaar 2015-2016 Ook komend schooljaar zal de OPTIMUS Academie weer beschikbaar zijn voor al onze collega s. Bij het formuleren van het aanbod zijn we uitgegaan van de wensen van leerkrachten

Nadere informatie

Tumult Bijeenkomsten op school

Tumult Bijeenkomsten op school Tumult Bijeenkomsten op school Wil jij weten hoe je het meeste haalt uit het Tumult lesmateriaal? Ben je op zoek naar een inspirerende sessie met je mentorenteam? Boek dan een Tumult bijeenkomst! Onze

Nadere informatie

Gezin en systeemtherapeut in ontwikkeling

Gezin en systeemtherapeut in ontwikkeling Gezin en systeemtherapeut in ontwikkeling Basiscursus Systeemtherapie 132 uur Draaiboeknummer, verstrekt door bureau NVRG: D1118D (of als er gedeeltes gevolgd worden de nummers D11118B en D11118C) Docenten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Introductie Skills &Co! Learning Lab specifiek voor professionals uit het onderwijs. Workshop Het nieuwe inspectie kader

Inhoudsopgave. Introductie Skills &Co! Learning Lab specifiek voor professionals uit het onderwijs. Workshop Het nieuwe inspectie kader . Inhoudsopgave Introductie Skills &Co Learning Lab specifiek voor professionals uit het onderwijs Workshop Het nieuwe inspectie kader Opleidingen & trainingen Begeleiden van innovatie in onderwijs door

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse NDV-certificaat Leraar VO De afgelopen jaren hebben al

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

De Klankhof t Kofschip waar iedereen tot zijn recht komt

De Klankhof t Kofschip waar iedereen tot zijn recht komt Positionering De Klankhof en t Kofschip, Etten-Leur Kernwoorden: Je mag er zijn Vertrouwen Positief kijken naar jezelf en anderen Meervoudige intelligentie Samen de merkbelofte van De Klankhof t Kofschip:

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert.

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert. Nummer 2, jaargang 4, juli 2015 Special Cursusaanbod Bureau Herstel Beste lezer.. Voor je ligt de Herstel nieuwsbrief. Deze keer met als onderwerp het cursusaanbod van Bureau Herstel. Cursusaanbod voor

Nadere informatie

Product en prijzen 2014

Product en prijzen 2014 Product en prijzen 2014 1 Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met Social Media Rijbewijs... 3 Opbouw en inhoud lessenreeks... 4 Digitale leeromgeving... 5 Docentenomgeving... 6 Prijzen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Cursusaanbod Montessori Academie 2012-2013

Cursusaanbod Montessori Academie 2012-2013 Cursusaanbod Montessori Academie 2012-2013 De Montessori Academie is een onderdeel van het Montessori Kenniscentrum. Vanuit de Montessori Academie wordt jaarlijks een aantal cursussen aangeboden. Hieronder

Nadere informatie

Systemisch werken voor onderwijsprofessionals

Systemisch werken voor onderwijsprofessionals Systemisch werken voor onderwijsprofessionals Ze tje n o d ig? Nie u we in zich ten in je zelf? Waard e to evo e ge n aan gro ep sp ro ce ssen? Sy ste m isch werke n vo or o n d e rwijsp ro fe ssio n als

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Beantwoord jij deze vragen met ja Heb jij

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Coördinator Wetenschap en Techniek

Coördinator Wetenschap en Techniek Coördinator Wetenschap en Techniek De post-hbo opleiding Coördinator Wetenschap en Techniek heeft tot doel leraren en middenkaderfunctionarissen toe te rusten met inzichten en vaardigheden op het gebied

Nadere informatie

KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID

KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID Aanleiding: Scholen in de regio hebben geen behoefte aan een verruiming van het aanbod, maar aan het inzichtelijk maken van het aanbod en de keuzemogelijkheden,

Nadere informatie

Overzicht inbreng tot en met 22 en stagiaires/e-mails ( maandag 22 oktober 2012)

Overzicht inbreng tot en met 22 en stagiaires/e-mails ( maandag 22 oktober 2012) Overzicht inbreng tot en met 22 en stagiaires/e-mails ( maandag 22 oktober 2012) Financiën: -zorgdragen voor evenwicht tussen kosten van de plannen/beleid en inkomsten binnen ons bestuur -risicomanagement:

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

PROGRAMMA VERLENGDE LEERTIJD IKC DE SPRONG

PROGRAMMA VERLENGDE LEERTIJD IKC DE SPRONG PROGRAMMA VERLENGDE LEERTIJD IKC DE SPRONG Johan de Walestraat 1, Leeuwarden 058-2665909 info@ikcdesprong.nl Programma verlengde leertijd IKC de Sprong schooljaar 2015-2016 IKC de Sprong is een IKC met

Nadere informatie