DE BASIS VOOR ONTWIKKELING.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE BASIS VOOR ONTWIKKELING."

Transcriptie

1 STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS MARENLAND DE BASIS VOOR ONTWIKKELING. MARENLAND ACADEMIE Professionele groei De ontwikkeling van leerkrachten doet ertoe. Aandacht voor persoonlijke en professionele groei is een belangrijke randvoorwaarde om je werk goed te doen. Medewerkers krijgen ondersteuning in de vorm van coaching en persoonlijke ontwikkelingsplannen. Daarnaast kunnen zij via de Marenland Academie en persoonlijke- of team arrangementen nascholing volgen.

2 Loppersum, 4 juli Aan de directeuren en schoolteams. Hierbij presenteren wij de nascholingsactiviteiten in de Marenland Academie voor het schooljaar De cursussen worden zoveel mogelijk na schooltijd en in de avonduren verzorgd, de kosten worden uit het algemeen scholingsbudget (prestatiebox) betaald. De uren die worden besteed aan deelname en uitvoering vallen onder de deskundigheidsbevordering binnen het taakbeleid. Leerkrachten kunnen zich individueel aanmelden of de directeur adviseert een leerkracht een cursus te volgen. De scholing kan aansluiten bij het Persoonlijk ontwikkelingsplan en het Bekwaamheidsdossier. Naast de meerwaarde van kennis vergroten en verdiepen stimuleren we met deze werkwijze van de Marenland Academie ook de onderlinge contacten tussen scholen en collega s. Het scholingsaanbod laten we aansluiten bij behoeften en vragen. Ideeën en suggesties voor volgende schooljaren kunnen worden aangeven. De cursussen worden over het algemeen gegeven op de school met de meeste aanmeldingen. Voor elke cursus wordt een ondergrens van 12 aanmeldingen aangehouden. Elke school ontvangt hierbij een aantal exemplaren met het aanbod en daarbij een aanmeldingsformulier. Indien nodig kunnen extra exemplaren worden aangevraagd bij ons secretariaat. (Jos Sligter, tel: of per mail: Graag ontvangen wij de inschrijvingen uiterlijk 1 oktober 2013 op het onderwijsbureau. De cursisten ontvangen vervolgens persoonlijk, via de school, de nodige informatie. Wij verzoeken de directeuren het bijgaande aanbod onder de aandacht te brengen van de leerkrachten en invallers. We hopen met de cursussen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de onderwijsorganisaties. Met vriendelijke groeten, namens de voorbereidingsgroep Leonie Korteweg.

3 1. Basiscursus MFA (Medical First Aid) Hoe meer mensen met kennis van eerste hulp en reanimatie, hoe groter de kans dat een persoon in nood snel en doeltreffend kan worden geholpen. Hiermee wordt de veiligheid in het algemeen in onze maatschappij vergroot. Op school, tijdens de gymlessen, thuis maar ook op straat kunnen we elkaar, in het bezit van een elementaire kennis van eerstehulp, vlot en effectief te hulp schieten in het geval van gezondheidscalamiteiten. De tweedaagse MFA Europe Basiscursus Eerste Hulp (BLS) geeft de first responder voldoende handvaten om binnen de eerste minuten na een ongeval snel en effectief op te kunnen treden tot aan het moment waarop de hulpverlening wordt overgenomen door de gewaarschuwde externe professionele hulpverleningsinstanties. Data: nader te bepalen Max aantal deelnemers: 12 Locatie: Vragen: Cursus wordt gegeven door: onderwijsbureau Marenland Mirjam Berghuis, Crux

4 2. Herhalingscursus MFA (Medic First Aid) De herhalingscursus is voor een ieder die reeds in het bezit is van het diploma MFA en deze geldig wil houden. Met de herhaling worden alle handelingen weer geoefend en doorgenomen, om binnen de eerste minuten na een ongeval snel en effectief op te kunnen treden tot het moment waarop de hulpverlening wordt overgenomen door de gewaarschuwde externe professionele hulpdiensten. Datum: nader te bepalen Max aantal deelnemers: 12 Locatie: Vragen: Cursus wordt gegeven door: onderwijsbureau Marenland Mirjam Berghuis, Crux

5 3. Leergemeenschap voor leerkrachten in groep 6. In deze bijeenkomsten worden zoveel mogelijk leerkrachten van groep 6, homogeen of in een combinatiegroep bij elkaar gebracht om van en met elkaar te leren. Juist in groep 6 wordt het leerstofaanbod intensiever en zijn er voor leerlingen bij enkele vakgebieden moeilijke barrières te nemen. Bijvoorbeeld begrijpend lezen is een vak wat juist in groep 6 een sterke aanpak verdient. Met elkaar onderzoeken waar het onderwijs kan versterken, de aanpak extra aandacht verdient komt in deze leergemeenschap aan de orde. In de opzet zijn vijf plenaire bijeenkomsten eventueel uitgebreid met klassenbezoeken en bij elkaar kijken in de groepen 6 op verschillende scholen. In het aanbod Leren en professioneel handelen, wordt nagegaan wat effectief pedagogisch- en didactisch handelen is. Er wordt vanuit de praktijk en de wetenschap gekeken welke leerkrachtvaardigheden ertoe doen en welk kennisniveau van leraren van belang is als het gaat om de ontwikkeling van leerlingen. Er wordt een duidelijke relatie gelegd tussen literatuur, praktijk en de eigen professionele ontwikkeling. Tijdens bijeenkomsten komen indicatoren aan bod, waarvan aangetoond is dat deze van invloed zijn op het realiseren van kwalitatief goed onderwijs. Deze indicatoren worden in de dagelijkse praktijk gebracht van een leerkracht en kunnen worden omgezet in ontwikkelpunten tot kwalitatief sterker onderwijs. Activiteit: Leer- en werkgemeenschap van leerkrachten. Deelnemers: uitsluitend leerkrachten met een groep 6. Organisatie: Data en tijden: Begeleider: School in Marenland. dinsdag 15 oktober van incl broodje dinsdag 26 november idem dinsdag 21 januari 2014 idem dinsdag 25 maart 2014 idem dinsdag 20 mei idem Medewerker van het Seminarium voor Orthopedagogiek

6 4. Middenmanagement training. (vol) In Marenland zijn inmiddels meer dan 30 % van de leerkrachten benoemd in een LB functie. Hoe deze functie is ingevuld wisselt per school en per taakgebied. Enkele van u hebben een coördinerende taak gekregen, als bouwcoördinator, taalcoördinator etc. Wij bieden een middenmanagement opleiding gericht op de persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende in het schoolteam. Het ontdekken, waarderen en benutten van je eigen mogelijkheden. Jouw actuele leervragen zijn het uitgangspunt. Met creatieve methodes leer je door een andere bril te kijken. Naar hoe je leiding geeft aan jezelf en anderen. Je leert patronen herkennen, in jezelf en anderen, gericht op een goede samenwerking en ontwikkeling van de organisatie. Lestijden : verdeeld over twee jaar en vijf bijeenkomsten per schooljaar. Aantal deelnemers : minimaal 12 Aanmelding Uitvoering Locatie Vervolg op: : LB leerkrachten met een coördinerende- leidinggevende taak. : Bureau Meesterschap. : Kleine Antonius Zeerijp Dag 4: 18 september (Keimpe Strikwerda, human dynamics) Dag 5: 13 november (Joop Hakze) Dag 6: 22 januari 2014 (Marjolein) Dag 7: 26 maart 2014 (Joop) Dag 8: 21 mei 2014 (Marjolein en Joop, slotdag)

7 Opleiding Ambassadeur Kindvoorziening Ben je leerkracht, bouwcoördinator of schoolleider en wil je samen leren met andere vernieuwers in het onderwijs? Wij dagen je uit om ambassadeur van de Kindvoorziening te worden en wij ondersteunen je daarbij met een opleiding. De Kindvoorziening wordt het antwoord op de verminderde instroom van 0 tot 12 jarigen in het onderwijs en in de kinderopvang. Het IKC is ook een antwoord op de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen: 1 leerlijn van 0-12 jarigen. Afstemming en aansluiting van voorschool met vroegschool wordt steeds meer gedragen binnen de professionals van opvang en onderwijs, als ook vanuit Inspectie/ politiek. Wij willen aantrekkelijk, kwalitatief, betaalbaar en bereikbaar onderwijs en opvang blijven bieden. Vergaande samenwerking tussen de voorzieningen voor primair onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang is daarom noodzakelijk om een verantwoord en goed voorzieningen aanbod te creëren; de Kindvoorziening. Een school en opvang ineen, elkaar versterken en meerwaarde brengen voor de kinderen. In september 2013 start de opleiding Ambassadeur van de Kindvoorziening. Als ambassadeur ben je de kwartiermaker voor de Kindvoorziening voor de organisaties Marenland, Noordkwartier en Kids2b. Ook professionals van de andere onderwijs- en opvangorganisaties in Noord-Groningen worden uitgenodigd deel te nemen. In 6 bijeenkomsten worden de mogelijkheden van de kindvoorziening onderzocht. Samen met ervaringsdeskundigen leer je over nieuwe inzichten aan de hand van goede praktijkvoorbeelden. Als de opleiding is afgerond ken je de mogelijkheden van de kindvoorziening en kan je samen met anderen een kindvoorziening opzetten. Je kunt collega-professionals adviseren over de ontwikkeling van kindvoorzieningen. Je hebt een netwerk in Noord-Groningen van medeambassadeurs en vernieuwers. De opleiding is praktisch: je neemt je eigen school / opvang als casus de inleiders/begeleiders hebben zelf in de praktijk ervaring opgedaan. De inleiders en begeleiders zijn experts. De opleiding is interactief, je gaat zelf aan de slag je bezoekt goede voorbeelden in het land en doet mee.

8 Op onderdelen zal de groep gesplitst worden per functie en/of werksoort, dit is afhankelijk van de leervragen en kennisbehoefte. Praktische informatie De opleiding vindt plaats op de volgende data en tijdstippen: Dag 1: 9 oktober :00 uur 16:00 uur Thema: De pedagogische opdracht van de kindvoorziening Dag 2: 6 november :00 uur 16:00 uur Thema: Nieuw denken over leren en ontwikkelen van kinderen Dag 3: meeloopdag bij Kindvoorzieningen / Sterrenscholen in periode november/december/januari Dag 4: 22 januari :00 uur 16:00 uur Thema: Ontwikkelen van een nieuw onderwijs/opvangconcept Dag 5: 12 maart :00 uur 16:00 uur Thema: Multidisciplinair samenwerken en nieuwe competenties van professionals Dag 6 23 april :00 uur 16:00 uur Thema: Het inrichten en begeleiden van het veranderproces. Dag 7 15 mei :00 uur 13:00 uur Thema: Visie en samen veranderen Doelgroep: De opleiding is bedoeld voor leerkrachten, schooldirecteuren, teamleiders, coördinatoren van scholen en kindvoorzieningen in Noord-Groningen. De opleiding is een initiatief van het openbaar schoolbestuur Marenland en wordt mede georganiseerd en mogelijk gemaakt door het Kennisplatform Kindvoorzieningen Noord- Groningen.

9 Dag 1 De pedagogische opdracht van de kindvoorziening Datum: 9 oktober 2013 Tijdstip: 09:00 uur 16:00 uur Met medewerking van Jeannette Doornenbal, lector Integraal Jeugdbeleid - Hanzehogeschool Groningen en Elly Marwitz Lid Projectgroep Sterrenscholen Apeldoorn, voorheen unitdirecteur bij Stg. Leerplein 055 Waarom willen we een kindvoorziening waar kinderen komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en te ontmoeten? Wat is de context waarin de kindvoorziening ontwikkeld wordt, en wat is de waarde van een kindvoorziening voor kinderen, ouders, medewerkers en de samenleving. Onze kindvoorziening heeft de belangrijke taak om de kinderen te informeren, aan te moedigen en te vormen volgens de fundamentele waarden waarop onze samenleving is gebaseerd. Hierbij is onze democratie, een belangrijk uitgangspunt. De waarden: Respect voor het menselijk leven Individuele vrijheid en integriteit, De gelijke waarde van alle mensen De gelijkheid tussen vrouwen en mannen Solidair zijn met de zwakkeren en kwetsbaren Respect voor het milieu Het bieden van voldoende veiligheid voor het kind Het bieden van voldoende mogelijkheden voor de kinderen om persoonlijke vaardigheden en competenties te ontwikkelen Het bieden van voldoende mogelijkheden voor de kinderen voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Overdracht van waarden en normen Kinderen worden de nieuwe burgers. Wat betekent dit voor de vraag wat kinderen vandaag de dag moeten leren. Dat is een complexe opgave, gezien de complexiteit van de samenleving waarop kinderen moeten worden voorbereid. Sociologen spreken bijvoorbeeld van versnellen, van kennisintensiveren, van globaliseren. Ouders lukt het niet in hun eentje om hun kinderen voor te bereiden op deze samenleving; en de school evenmin. Er is een voorziening voor nodig, met verbrede tijd en ruimte, met mogelijkheden tot brede ontwikkeling.

10 Wat moet er met het oog op kind en samenleving geleerd worden in de tijd tussen gezin en samenleving? De huidige nadruk op taal en rekenen, op sociale competenties zijn goed, maar er is meer onder de zon. Het is dat meer, dat diepere zelf, wat professionals motiveert om met kinderen te werken. Hen kansen te bieden voor de toekomst impliceert niet alleen kinderen helpen het curriculum te doorlopen, maar hen ondersteunen bij het vinden van een plek in de wereld. Zowel voor henzelf als voor het voortbestaan van die wereld die we met elkaar delen. In één zin samengevat: kinderen tot wijsheid brengen. Deze eerste dag onderzoeken we het pedagogisch fundament van de Kindvoorziening: de aanleiding, de context en de kernwaarden van de kindvoorziening. Programma dag 1 08:45 09:00 uur Inloop 09:00-09:30 uur Welkom, introductie programma en kennismaking door Leonie Korteweg, initiatiefnemer opleiding en adj. Directeur Marenland. 09:30 10:30 uur Introductie Een pedagogisch ontwerp voor het Kindcentrum door Jeannette Doornenbal, lector Hanzehogeschool Groningen 10:30 10:45 uur pauze 10:45-12:00 Verbinding theorie met eigen praktijk en eigen overtuigingen door Elly Marwitz 12:00 13:00 uur Lunch 13:00 14:30 uur Verdieping: hoe leren kinderen van nu; wat hebben kinderen in de toekomstige samenleving nodig; wat is daarbij de rol van de leerkracht en ouders 14:30 14:45 uur Pauze 14:45 15:45 uur Ontwikkeling visie: Hoe ziet jouw droomschool eruit: wat staat er op de menukaart. In kleine groepen wordt de eerste aanzet gemaakt van een eigen visie op onderwijs en leren. 15:45 16:15 uur Afronding van de dag Opbrengst van de dag: een aanzet tot een eigen visie op onderwijs en leren.

11 Dag 2: Nieuw denken over leren en ontwikkelen van kinderen Datum: 6 november 2013 Tijdstip: 09:00 uur 16:00 uur met medewerking van Elly Marwitz Johan Gelderloos projectleider Sterrenscholen Apeldoorn Projectleider Slim Fit Scholen: Marius Berendse. SlimFit is een Onderwijs Innovatie Impuls door OCW gesteund met een driejarig begeleidings- en subsidie traject. Hans van der Most schooldirecteur Sterrenschool Apeldoorn Wat hebben kinderen nodig in de huidige en toekomstige samenleving en wat betekent dit voor ons onderwijsconcept? We verkennen nieuwe visies en stromingen en vertalen dit naar een eigen onderwijsconcept. We behandelen o.a. Slim Fitscholen waarbij gewerkt wordt vanuit een ander organisatieprincipe, Talentenkracht, competenties van de 21 ste Eeuw, Techniek, ICT en sociale media, Meervoudige intelligentie, Verlengde schooldag. We verdiepen ons in verschillende didactische en pedagogische visies; onderzoeken de verschillen en de overlappen en destilleren hieruit onze eigen visie voor de Kindvoorziening. We horen hoe verschillende professionals deze visie in de dagelijkse praktijk brengt. Op basis daarvan formuleren we onze eigen visie op onderwijs en leren voor de Kindvoorziening. Opbrengst van de dag: een formulering van wat de grootste vernieuwing c.q. uitdaging is voor jouw school wanneer je je droomschool zou mogen ontwikkelen. Programma dag 2 08:45 09:00 uur Inloop 09:00 09:15 uur Welkom 09:15 10:30 uur Verdieping van de eigen visie Inleiding door Elly Marwitz over nieuwe ontwikkelingen en stromingen Terughalen van de eigen visie die in dag 1 is geformuleerd en deze zo nodig aanvullen; 10:30 10:45 Pauze 10:45 11:30 Vervolg: Onderzoeken en vaststellen: wat is het verschil tussen NU & de droomschool. Zijn er al elementen van de menukaart die je herkent? Welke stromingen hebben we al in huis?

12 11:30 12:00 Keuze dagstage dag 3 Op basis van dag 1 en dag 2 wordt een keuze gemaakt voor het bezoek aan een kindcentrum. Er zijn meerdere mogelijkheden van scholenbezoek: 1) Laterna Magica: werkt met concept Natuurlijk Leren, en heeft jaarklassen losgelaten, werkt in units. 2) Sterrenschool Apeldoorn: heeft organisatiemodel andere schooltijden als uniciteit. 3) Sterrenschool De Vliegenier in Apeldoorn: digitaal leren. 4) SlimFitschool Basisschool Op t Hof (Tricht) heeft het leren op een SlimFit-wijze georganiseerd. 12:00 13:00 uur Lunch 13:00 13:30 uur Wat zijn nieuwe stromingen in opvang en onderwijs die hierbij aansluiten? vier korte introducties door de gastsprekers over nieuwe ontwikkelingen digitaal leren / doorbreken jaarstofklassensysteem door Elly Marwitz en Marius Berendse, SLIM FIT scholen Flexibele schooltijden door Hans van der Most, directeur Sterrenschool Apeldoorn Combinatie opvang/onderwijs 0-12 jaar of doorlopende leerlijn NSA - Vensterschoollocatiemanager Personeelsbeleid / teamsamenstelling door Johan Gelderloos 13:30 14:45 uur Open Space na de vier introducties kunnen de deelnemers antwoorden zoeken op de vragen die leven en het gesprek aangaan met de gastsprekers. 14:30 14:45 Pauze 15:00 15:30 uur Voor de meeloopstage wordt een kijkwijzer gemaakt: Wat zijn je vragen; naar welke antwoorden ben je op zoek? 15:30 16:00 uur Evaluatie en afronding

13 Dag 3 Excursie en 1 dagstage Gedurende een dag loop je mee met een docent of onderwijsassistent op een kindcentrum. Er wordt een kort verslag gemaakt van de dag met daarin de verdiepingsvragen die hieruit zijn voortgekomen. Op basis van deze verdiepingsvragen wordt dag 4 en 5 nader ingevuld. Tijdens dag 4 en 5 zal er zo nodig een splitsing gemaakt worden tussen werksoorten en functies (directeuren / professionals) afhankelijk van leervragen en kennisbehoefte. Dag 4 Ontwikkelen van een nieuw onderwijsconcept. Datum: Woensdag 22 januari 2014 Tijdstip: 9.00 uur uur Met medewerking van Johan Gelderloos, projectleider Sterrenschool Apeldoorn en Elly Marwitz Op basis van de gegevens van je eigen school of organisatie (aantallen kinderen, wensen ouders) en de visie op onderwijs, leren en opvang zoals je die in dag 1 en 2 hebt ontwikkeld, ontwerp je een onderwijs/ontwikkelconcept voor je eigen kindvoorziening. Ieder maakt voor de eigen school een onderwijs/ontwikkelconcept waarbij keuzes gemaakt tijd (vijfdagenmodel, flexibele schooltijden, verlengde schooldag, verschillende in- en uitstroommomenten, 52 weken), personeel (roosteren), taakverdeling (didactische en pedagogische taken, combinatiefuncties en een eigen passend functiehuis per school(concept)., individuele leerlijnen of groepsindeling. Per ontwerp wordt ook een kostenberekening gemaakt: kan dit uit met de huidige omvang van mijn school? Hoe kunnen we onderwijsgeld efficiënter inzetten? Aan de orde komen de verschillende keuzes die gemaakt worden t.a.v.: Tijdsindeling van onderwijs en opvang Dienstenpakket en breed aanbod op het gebied van onderwijs en opvang Leerlijn / groepssamenstellingen/ veerkracht Personeelsformatie en combinatiefuncties en inzet van medewerkers.

14 Dag 5 Multidisciplinair samenwerken en nieuwe competenties van professionals Datum: Tijdstip: Woensdag 12 maart uur Met medewerking van Maria Jongsma Vyvoj projectleider Verlengde Schooldag Groningen Met medewerking van locatiemanager vensterschool Groningen Werken als professional in een Kindvoorziening betekent interdisciplinair werken en samenwerken als één team onderwijs en opvang. Dat vraagt andere competenties van leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Het vraagt om een open cultuur van samenwerken. Niet meer koning in je eigen klas of groep. De taken en rollen worden anders verdeeld. De leerkracht wordt mentor en is eindverantwoordelijk voor het leerproces van kinderen. Dit betekent ook loslaten. Hoe ontwikkel je één team onderwijs en opvang. Misschien is de veranderende rol van professionals wel het taaiste stuk van het veranderproces. Ook vanwege de regels in de cao. Wat zijn de voetangels en klemmen? Hoe informeer je je team en hoe krijg je ze mee? Tijdens deze dag komt aan de orde: Interdisciplinair werken Nieuwe competenties van professionals de veranderende rol van de leerkracht en leiding multidisciplinaire teamsamenstelling Samenwerking tussen professionals Professioneel management Het begeleiden van het veranderproces Bijv. digitale leermethodes.

15 Dag 6 Het inrichten en begeleiden van het veranderproces. Datum: Woensdag 23 april 2014 Tijdstip: 9.00 uur uur. Met medewerking van Johan Gelderloos en Elly Marwitz Met medewerking van schoolleider brede school uit Heerenveen De ontwikkeling van kindvoorziening is een diepgaande verandering van het denken over en de inrichting van onderwijs en opvang. Dat vraagt kennis van zowel de inhoud van de verandering als kennis van verandermanagement. Deze twee samen vormen dynamisch duo dat zorg voor succesvol veranderen. In de opleiding is de inhoud al aan bod geweest. Maar zonder kennis van verandermanagement lukt het niet. Tijdens deze dag wordt antwoord gegeven op de volgende vragen en is er ruimte voor gesprek. Hoe richt ik het veranderproces in? Hoe zorg ik dat het veranderproces goed verloopt? Welke stappen moet ik zetten? Hoe informeer en overtuig ik mijn team? Hoe informeer en overtuig ik ouders? Hoe presenteer ik nieuwe concepten zodanig dat men mee wil? Wat zijn de eerste stappen die de school nu al kan zetten?

16 Dagdeel 7 : Visie en samen veranderen. Datum: Donderdagmorgen 15 mei 2014 Tijdstip: 9.00 uur uur Een organisatie kan niet veranderen zonder een heldere en vooral inspirerende visie. Het projectmatig creëren en de invloed op de mindset is deels een techniek. Met de 4D tool wordt een vaardigheid aangeleerd. Voor de verbinding is het model met de 4 Dimensies een belangrijke kapstok. De kern is dat een verhaal, een ontwikkeling, een visie alleen goed overgebracht kan worden als het in verbinding staat met de eigen beleving en de eigen ambitie. De woorden moeten iets in beweging brengen, inspireren. Door vanuit de 4 Dimensies te kijken, kun je zien op welk niveau je communiceert en of je dus iets in beweging brengt. Dimensies van denken en handelen. De 1e dimensie is de automatische piloot, je vertelt wel, maar je bent niet echt betrokken. In de 2e dimensie redeneer je vanuit eigen belang, aangezien je geen rekening met de ander houdt, roept dit weerstand op. De 3e dimensie gaat uit van respect en interesse, dit is de dimensie waarin de communicatie plaats moet vinden, de ontvangende partij staat er dan open voor. De 4e dimensie bereik je slechts enkele keren, er is dan zoveel samenhang dat datgene wat ontstaat heel oorspronkelijk is, hier vindt creatie en ontwikkeling plaats. Het 4D-denkraam is een manier om naar een organisatie te kijken. En kan aan het begin van een veranderingstraject ingezet worden. Het model wordt in stappen opgebouwd om tot resultaat te komen. Robert Coppenhagen is de ontwerper van het model waarbij het keerpunt uitgangspunt is, het keerpunt naar een nieuwe weg. Bij voldoende aanmeldingen wordt een 2-daags bezoek over de grens opgenomen. Daar is de integratie van voorzieningen in een gevorderd stadium.

17 6. Woordenschatontwikkeling binnen de basisschool. In Marenland neemt ongeveer 60% van de scholen de Cito woordenschattoets af. De uitkomst laat zien dat de woordenschat van de leerlingen niet altijd voldoet aan de landelijk norm. Hier zijn redenen voor maar wat vooral belangrijk is, is wat wij aanbieden in de school om de woordenschat te verbeteren. Bij woordenschatonderwijs gaat het niet alleen om woorden. Bij woorden als monteur, montage, monteren, monteurs en gemonteerd, gaat het om een hele woordfamilie woordfamilies in een taal kunnen bestaan uit wel individuele woorden. Dit idee kan goed in woordenschatonderwijs worden gebruikt om de leerlast van kinderen te verlagen en het ijzer te smeden als het heet is. Ook is er het verschijnsel dat bij luisteren, lezen, praten en schrijven, woorden worden gebruikt uit woordgroepen, die in dagelijks taalgebruik frequent bij elkaar voorkomen: geld besteden, tijd besteden en aandacht besteden. Vlot en functioneel woordgebruik hangt hier sterk mee samen en woordcombinaties in tekstverband dienen dus ook geleerd te worden. Deze cursus biedt een duidelijke structuur in de aanpak van woordenschatuitbreiding, via een vaste strategie door de hele school. Er wordt gewerkt middels de Viertakt methode van Marianne Verhallen. De cursus is vorig jaar gestart met inzicht in het aanbod in de onderbouw, de groepen 1, 2 en 3. Het aankomende schooljaar kunnen de leerkrachten van de groepen 4, 5 en 6 zich hierin bekwamen. Lestijden : vier bijeenkomsten van 3 uur, van uur Aantal deelnemers : 15 Aanmelding : Leerkrachten van groep 4, 5 en 6 Uitvoering : Ellen van der Veen Start : dinsdag 8 oktober 2013 bijeenkomst 1 dinsdag 14 januari 2014 bijeenkomst 2

18 7. De Electronische LeerOmgeving.(ELO) De elektronische leeromgeving heeft een plek verworven op enkele van onze scholen. Als je de verschillende ELO s gaat bekijken kom je al snel tot de conclusie dat de meeste ELO s ongeveer dezelfde mogelijkheden bieden. Ze bieden mogelijkheden voor communicatie, er is een ruimte waar de lesmaterialen geplaatst kunnen worden, er zijn administratieve mogelijkheden en een mogelijkheid om de activiteiten van leerlingen vast te leggen. Er zijn ELO s die gekoppeld kunnen worden aan een leerlingvolgsysteem en andere ELO s leggen de nadruk op de portfoliomogelijkheden van het systeem. Het is verstandig om, voordat je de mogelijkheden van de verschillende ELO s naast elkaar legt, in een aantal scenario s te beschrijven hoe de school denkt om te gaan met zo n leeromgeving. Wordt de ELO alleen vanuit school benaderd, of moet de leerling ook vanuit huis terecht kunnen in die leeromgeving? Welke mogelijkheden krijgen ouders: krijgen zij toegang tot (delen van) de digitale leeromgeving? De keuze van een ELO is lastig omdat je je niet moet beperken tot de mogelijkheden die wenselijk zijn voor je huidige onderwijs, maar ook de wensen die je zou kunnen hebben over een aantal jaar moet betrekken. U leest nog een aanbod in ontwikkeling. In het voorjaar van 2013 willen we een cursus aanbieden om te werken met de Electronische Leer Omgeving. U kan uw interesse aangeven en hoort vervolgens begin 2014 over de invulling.

19 8. Leerkrachtgedrag in groep en naar ouders vanuit de Roos van Leary Welke interactiestijl, wijze van communiceren geeft welke groepssfeer. We zullen in deze training met trainingsacteur aandacht besteden aan de het pedagogisch handelen van u als leerkracht en de invloed die dit handelen heeft op de groepssfeer en het welbevinden van de leerlingen. De wijze waarop u met de groep start is al van invloed op de groepssfeer. Welke fasen kent de groepsontwikkeling. We onderzoeken de verschillende leerkrachtprofielen en bekijken de, daarbij horende reactiepatronen van de leerlingen. In het tweede deel van deze training bekijken we de invloed van uw communicatiestijl op de gespreksvoering met ouders. Aan het einde van de workshop bent u in staat om uw eigen handelen af te stemmen op de behoeften van uw leerlingen en ouders. Lestijden : Eén bijeenkomst van 3 uur. Aantal deelnemers : 15 Aanmelding Uitvoering : Leerkrachten, intern begeleiders :Tiny van Iddekinge : Beppie Gerrits, trainingsacteur (Memesis) Start : woensdagmiddag 13 november van uur.

20 9. Effectief werken aan begrijpend lezen. De focus van goed begrijpend leesonderwijs ligt op het verwerven avn kennis en woordenschat en op het leren sturen van het leerproces. Deze twee pijlers moeten in de aanpak van begrijpend lezen evenveel aandacht krijgen.dan kan er effectief gewerkt worden. Leerlingen geven in interactie met de tekste betekenis aan de tekst en al lezende construeren zij de betekenis. De cursus zoomt onder andere in op zwakke en en sterke begrijpend lezers, de transfer van begrijpend lezen naar de zaakvakken en Nieuwsbegrip XL. Lestijden : Vier bijeenkomsten. Aantal deelnemers : 15 Aanmelding Uitvoering : Leerkrachten midden- en bovenbouw. : door Cedin Start : januari Leerstofplanning. Verdiepen in de eigen rekenmethode met een duidelijke planning. De afspraken over de leerstofplanningen op onze school: 1. In de leerstofwijzer staat beschreven hoe de leerstof voor de periode ingedeeld wordt. 2. Onder een leerstofplanning verstaan we: Een van tevoren vastgesteld overzicht van leerstof, te maken opdrachten en toetsen van rekenen voor een periode gelijk aan een methode blok. Wat willen we bereiken met de leerstofplanningen? 1. De leerkracht weet welke leerstof in de komende periode wordt behandeld; 2. De leerkracht weet welke leerstof in een DIM moet worden aangeboden 3. De leerkracht kan op grond van de planning een weekplanning maken; 4. De leerkracht weet wat er in de komende periode getoetst wordt; Organisatie: Tijdens de werkbijeenkomst maken we een planning van de leerstof en de

21 bijbehorende DIM lessen voor een langere periode (+/- 2 blokken per keer). Lestijden : Zes bijeenkomst van 2 uur. Aantal deelnemers : 15 Aanmelding : Leerkrachten groep en 8. Uitvoering Start : Hannie Leistra : maandag 9 september van uur. 11. Zo kun je me bereiken. De uitdaging voor jou als leerkracht is het bereiken van iedere leerling in je groep, met kennis over en inzicht in het proces communicatie model (PMC) Doordat je het basis persoonlijkheidstype van het kind leert identificeren en begrijpt welke persoonlijkheidsstructuur jezelf inzet, ontdek je hoe je alle leerlingen kunt motiveren en communicatie op maat kan bieden. 1. Inzicht in jezelf en de kinderen in je klas (ik zie je) Doel: - Kennis opdoen over andere manieren van kijken naar jezelf en naar het kind - Wat motiveert mij/ wat werkt demotiverend? Welke kinderen heb ik in de klas? - Welke belemmerende en stimulerende factoren spelen er mee - Wat zou ik kunnen doen om bepaalde kinderen beter te bereiken - Wat zou ik kunnen doen om mijn eigen energie positief te kunnen beïnvloeden 2. Lesinterventies plannen Doel: - Lesinterventie plan kunnen maken - Concrete lesinterventies bedenken en uitvoeren - Aandacht voor eigen energiehuishouding - Communicatie afstemmen op behoefte individuele leerling First followers Doel: - Zien dat het tweede gedrag leidt tot onrust - Weten wat jouw rol als leerkracht hierin is - Les interventie plan op je eigen rol schrijven - Agressie en ineffectief gedrag in de klas verminderen 3. Succesvolle strategieën

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Post-hbo-opleidingen 2015-2016

Post-hbo-opleidingen 2015-2016 Post-hbo-opleidingen 2015-2016 2 Inhoudsopgave Welkom bij het Marnix Onderwijscentrum.... 3 Leeswijzer... 5 Bevoegdheid bewegingsonderwijs... 6 Bevoegdheid bewegingsonderwijs - versneld NIEUW!... 8 Coördinator

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Jint

Schoolgids OBS De Jint Schoolgids OBS De Jint 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 DE SCHOOL 2 NAAM EN ADRES VAN DE SCHOOL VERKLARING VAN DE NAAM DE RICHTING SITUERING SCHOOLGROOTTE VOORZIENINGEN IN HET SCHOOLGEBOUW VOORZIENINGEN

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012 Samenwerkingsprogramma Zuidoost Workshops Schooljaar 2011-2012 Aanbod voorjaar 2012 Voorwoord Geachte directie, Dit schooljaar organiseert het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost, in opdracht van

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO Gepersonaliseerd leren SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

word een ster op onze school Schoolgids 2014-2015

word een ster op onze school Schoolgids 2014-2015 word een ster op onze school 0 Deze schoolgids is bedoeld voor: ouders/verzorgers van de kinderen van basisschool De Ruimte, voor mogelijk nieuwe kinderen, sollicitanten, studenten, andere instellingen

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Een IKC dat staat als een huis!

Een IKC dat staat als een huis! Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Spier ten Doesschate Mark van der Pol APS

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

ACADEMIE Programma 2012 2013

ACADEMIE Programma 2012 2013 P MPEBLÊD ACADEMIE Programma 2012 2013 Contact gegevens Pompeblêd Academie Ter attentie van Mw. A.J. van den Berg Postbus 592 8440 AN Heerenveen Telefoon: (06) 12 74 35 93 (0513) 657 385 E-mail: aj.vandenberg

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. DE KRING 2014-2015

SCHOOLGIDS O.B.S. DE KRING 2014-2015 SCHOOLGIDS O.B.S. DE KRING 2014-2015 O.B.S. De Kring Kasteelpad 4 3223 GE Hellevoetsluis 0181-318759 www.basisschooldekring.nl KINDEREN LEREN WAT ZE ONDERVINDEN Als een kind wordt bekritiseerd, leert het

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie