BPV-informatiemap. BPV-informatiemap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BPV-informatiemap. BPV-informatiemap"

Transcriptie

1 BPV-informatiemap BPV-informatiemap

2 Schoolinformatie

3 Voorwoord Beste deelnemer, In deze BPV-map komen alle belangrijke zaken aan de orde die voor jouw Beroeps Praktijk Vorming (BPV) van belang zijn; de voorbereiding op de BPV, de BPV zelf, de begeleiding en de afronding van de BPV. De BPV maakt een belangrijk onderdeel uit van jouw opleiding. Jouw BPV vindt plaats bij een leerbedrijf waar je onder begeleiding van een praktijkopleider werkzaamheden uitvoert. Tegelijkertijd werk je aan jouw leervragen en aan BPV-opdrachten. Op je leerbedrijf pas je jouw kennis en vaardigheden daadwerkelijk toe in de praktijk. Je werkt aan een verdere verdieping van je competenties. Dit betekent dat je ook bezig bent met de vraag in welke richting jij je als persoon verder wilt ontwikkelen en hoe je jezelf als toekomstig beroepsbeoefenaar ziet. Van jouw leerbedrijf mag je verwachten dat je ook echt de gelegenheid krijgt om aan je leervragen, je eigen ontwikkeling en aan je BPV-opdrachten te kunnen en mogen werken. Heb je vragen of zijn er dingen die je wilt bespreken, ga naar je coach! Wij wensen je veel succes en plezier toe tijdens je BPV. Wellantcollege Voorwoord en leeswijzer BPV Wellantcollege

4 Leeswijzer Je hebt gekozen voor een leuke, intensieve, leerzame en praktische beroepsopleiding. Naast theoretische kennis over veel verschillende onderwerpen, is het belangrijk dat je diverse vaardigheden beheerst die nodig zijn bij het uitoefenen van het beroep. Ook is het van belang dat je de juiste beroepshouding hebt. Een deel van die kennis, vaardigheden en houding leer je op school, een ander deel kunnen we hier niet nabootsen. Deze leer je in de praktijk, tijdens de BPV. Wij hebben deze BPV-map ontwikkeld om je te informeren en te helpen en om alles wat je tijdens de BPV moet leren, doen en verzamelen te kunnen structureren. Deze map gebruik je bijvoorbeeld bij het maken van afspraken met je praktijkopleider en je coach. Ook vind je hierin allerlei beoordelings- en evaluatieformulieren. Bij de voortgang en beoordeling van jouw BPV speelt de inhoud van deze map een belangrijke rol. De BPV-map bestaat uit verschillende onderdelen die worden gescheiden door tabbladen, namelijk: Schoolinformatie Algemene informatie BPV Formulieren Opdrachten Bewijsstukken Proeve van Bekwaamheid Schoolinformatie Hier kan de locatie haar eigen schoolinformatie invoegen. Algemene informatie BPV Achter het tabblad Algemene informatie BPV tref je informatie aan die betrekking heeft op de BPV. Denk hierbij aan het doel van de BPV en de uitleg van belangrijke regels, bepalingen en begrippen zoals de praktijkovereenkomst, BPV-bezoeken, verzuim en dergelijke. Formulieren Om ervoor te zorgen dat de BPV gestructureerd verloopt, zijn diverse formulieren ontwikkeld die je moet gebruiken. Variërend van bezoekformulieren tot en met het beoordelingsformulier. Elk formulier heeft een eigen uitleg. Laat de formulieren in de map zitten. Vul ze niet in. Maak er kopieën van en gebruik die om in te vullen. De in te vullen formulieren zijn eveneens te downloaden via de Wellantsite. Opdrachten Achter het tabblad Opdrachten tref je de verschillende opdrachten aan die je tijdens je BPV moet uitwerken. Dit deel van de BPV-map zal in de loop van de tijd steeds verder gevuld worden. Bewijsstukken Bewijsstukken zullen aan bepaalde eisen en voorwaarden moeten voldoen. Wat deze eisen zijn, vind je hier. Daarnaast kunnen achter dit tabblad bewijsstukken komen te zitten die specifiek betrekking hebben op de BPV. Proeve van Bekwaamheid Achter dit tabblad vind je uitleg over de proeven en De groene standaard. Dit onderdeel is tevens bedoeld om daar de beschrijvingen van De groene standaard van de proeven die jij moet gaan doen aan toe te voegen. Voorwoord en leeswijzer BPV Wellantcollege

5 Algemene informatie BPV

6 Algemene informatie BPV Inhoudsopgave blz. Doel BPV 2 Verwachtingen 3 BPV-adres 4 Praktijkovereenkomst (POK) 5 Verzekering 6 Vormen van BPV 6 BPV-bezoeken 7 Beoordeling 7 Hoe komt jouw leerbedrijf aan informatie 8 Salaris / onkostenvergoeding 8 Beëindiging / wisseling 8 Verzuim 9 Urenregistratie 9 Portfolio 9 Veiligheid en hygiëne 10 Contactgegevens Wellantcollege 10 BPV in het buitenland (BOL) 11 Begrippen en afkortingen 12 Belangrijke informatie voor het Leerbedrijf Algemene informatie BPV Wellantcollege

7 Doel BPV De mbo-opleiding die je nu volgt, bestaat uit twee delen die niet los van elkaar kunnen bestaan: onderwijs op school en BPV (beroepspraktijkvorming) op een leerbedrijf. BPV wordt bij de BOLleerweg ook vaak stage genoemd. Het eigenlijke doel van de BPV is kortweg het in de praktijk aanleren van de kennis en het trainen van de vaardigheden behorende bij de gekozen opleiding. Bij de BPV zijn altijd drie partijen betrokken, jij als deelnemer aan de opleiding, jouw leerbedrijf en de school. Voor alle drie levert de BPV belangrijke voordelen op. We hebben een paar voordelen voor je op een rij gezet. Voordelen: Voor jou als deelnemer: Je krijgt de kans om het beroep in de dagelijkse praktijk te leren Je krijgt in de praktijk begeleiding van iemand uit het vak Je leert praktische problemen in de praktijk op te lossen Voor het leerbedrijf: Het draagt bij aan het opleiden van gemotiveerd en vakkundig personeel en de professionalisering van het vak Het zorgt ervoor dat enthousiaste, talentvolle jongeren behouden blijven voor de branche en geeft ze de kans om werkervaring op te doen Het blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs Voor de school: Deze kan samen met het bedrijfsleven werken aan een optimale opleiding Deze heeft voeding en contact met het bedrijfsleven Deze blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het bedrijfsleven Algemene informatie BPV Wellantcollege

8 Verwachtingen BPV is bij het mbo geen vrijblijvende zaak. Het is een belangrijk en verplicht onderdeel van jouw opleiding. Daarom hebben de betrokken partijen, samen met de overheid en verschillende landelijke organisaties, hun verwachtingen naar elkaar uitgesproken en afspraken gemaakt. We hebben de belangrijkste voor je op een rijtje gezet. Van jou als deelnemer wordt verwacht dat je op zoek gaat naar achtergrondinformatie over het leerbedrijf jezelf oriënteert op de branche, het beroep, het leerbedrijf en de leermogelijkheden weet wat je wilt en komt om te leren gemotiveerd bent akkoord gaat met de afspraken die zijn vastgelegd in de praktijkovereenkomst die de school levert jezelf goed presenteert aan het leerbedrijf je houdt aan de afspraken die in de praktijkovereenkomst zijn gemaakt de instructies opvolgt van jouw praktijkopleider terugkoppelt aan de coach op school zorgt dat alle onderdelen van het BPV-programma zijn afgerond en ingeleverd Van het leerbedrijf wordt verwacht dat het een erkend leerbedrijf is het kijkt of de verwachtingen van de deelnemer en het leerbedrijf op elkaar aansluiten het concrete afspraken met school en de deelnemer maakt over vorm, inhoud, begeleiding en beoordeling van de BPV het akkoord gaat met de afspraken die zijn vastgelegd in de praktijkovereenkomst die de school levert het zorgt voor de dagelijkse begeleiding en opleiding van de deelnemer op de werkvloer het zorgt voor een gekwalificeerde, gemotiveerde en toegankelijke praktijkopleider de praktijkopleider samen met de coach en de deelnemer begeleidings- en voortgangsgesprekken heeft de deelnemer aan het einde van de BPV een beoordeling geeft het contact heeft met school over de BPV-beoordeling van de deelnemer Van school wordt verwacht dat zij de deelnemer praktijkgericht op de BPV voorbereidt de deelnemer ondersteunt bij het zoeken naar een leerbedrijf bij de start van de BPV zorgt voor een heldere voorlichting over verantwoordelijkheden en verplichtingen van leerbedrijf en school zorgt voor een praktijkovereenkomst waarin de afspraken en regels zijn vastgelegd of waarin daarnaar wordt verwezen ervoor zorgt dat de deelnemer en praktijkopleider weten wie het aanspreekpunt op school is en wanneer deze bereikbaar is zorgt voor voldoende begeleiding conform de afspraken in de praktijkovereenkomst de voortgang en de aansluiting van de leerdoelen van de deelnemer op de mogelijkheden in het leerbedrijf bewaakt Algemene informatie BPV Wellantcollege

9 BPV-adres Voordat je BPV kunt doen, zul je uiteraard eerst een geschikt leerbedrijf moeten hebben. Een leerbedrijf waar je de BPV wilt gaan volgen, moet erkend zijn door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB); zowel voor de opleiding als het niveau waar je voor ingeschreven staat. Je kunt via de site op zoek naar een leerbedrijf en controleren of het leerbedrijf de juiste erkenning heeft. Om een objectieve beoordeling te kunnen garanderen en er voor te zorgen dat je ook elders ervaring opdoet, mag dit geen bedrijf van familie zijn. Dit wordt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen toegestaan. Als een bedrijf niet in het register van erkende leerbedrijven staat, zal het bedrijf eerst moeten worden erkend. Om voor een erkenning in aanmerking te komen, dient het bedrijf onder meer opleidingsgeschikt en opleidingsbereid te zijn. Om erkend leerbedrijf te worden, moet er een aanvraag worden ingediend. Overleg eerst met de coach voordat deze actie wordt ondernomen. Het leerbedrijf moet niet alleen erkend zijn, het moet natuurlijk ook aansluiten bij jouw leerweg en je moet op het leerbedrijf kunnen werken aan jouw leervragen. Als je niet precies weet aan welke leervragen je moet gaan werken of wat de eisen zijn voor de Proeven van Bekwaamheid (PvB), neem dan contact op met je coach. Uitgangspunten Wat betreft jouw werkzaamheden en begeleiding dient jouw leerbedrijf onder meer de volgende uitgangspunten te onderschrijven: je praktijkopleider houdt er rekening mee dat je nog in opleiding bent en dat de BPV onderdeel van een leerproces is je wordt tijdens je BPV in de gelegenheid gesteld onder begeleiding werkzaamheden te verrichten die nodig zijn voor je opleiding de werkzaamheden hebben een relatie met de kwalificatiestructuur ( = je opleiding) waarbij het accent ligt op de komende PvB de praktijkopleider informeert jou voldoende over het leerbedrijf en de werkzaamheden Heb je een geschikt leerbedrijf gevonden dat is erkend, vul dan het Aanvraagformulier POK in. Een digitaal formulier vind je op onze Wellantsite. Algemene informatie BPV Wellantcollege

10 Praktijkovereenkomst (POK) Nadat jouw coach het Aanvraagformulier POK heeft goedgekeurd stelt de administratie aan de hand van jouw aanvraagformulier een POK op. De POK is wettelijk verplicht. In de POK worden de afspraken vastgelegd tussen jou, het leerbedrijf en de school. Het is een officieel contract, dus ga er zorgvuldig mee om. Nadat de POK is opgemaakt door de administratie dient deze nog te worden ondertekend. Eerst teken je zelf en als je nog geen 18 bent vraag je ook één van je ouders of je voogd om te tekenen. Daarna vraag je aan de vertegenwoordiger van jouw leerbedrijf een handtekening te zetten. Je hebt hiervoor uiterlijk twee weken de tijd. Binnen deze twee weken lever je de POK met handtekeningen weer in bij de administratie. (Naast deze route.zijn er nog andere mogelijkheden. Bij een aantal locaties wordt de POK door de administratie van school eerst per post naar het leerbedrijf opgestuurd om te ondertekenen. Nadat de door het leerbedrijf ondertekende POK door de administratie is terugontvangen, wordt aan jou (of je ouder/voogd) gevraagd om de POK te ondertekenen). De administratie zorgt ervoor dat de POK tot slot wordt ondertekend door de vertegenwoordiger van school en indien van toepassing door een vertegenwoordiger van SBB. Als alle handtekeningen erop staan, haal je bij de administratie een kopie op voor jezelf en één voor jouw leerbedrijf. Van de administratie hoor je wanneer je de kopieën op kunt halen. Geef één kopie aan jouw praktijkopleider/leerbedrijf en hou zelf de andere kopie. De school blijft in het bezit van het origineel. Pas wanneer alle bovenstaande stappen zijn afgerond en alle handtekeningen op de POK staan, is de BPV geldig. Let op! Zonder geldige getekende POK: geen geldige BPV de gemaakte BPV-uren tellen niet mee betrokken partijen hebben geen formele verplichtingen kun je problemen krijgen met de verzekering hebben leerbedrijven met een BBL-deelnemer geen recht op subsidie heb jij aan het eind van jouw opleiding geen recht op een diploma!! hebben BOL-deelnemers geen recht op studiefinanciering Kortom: Zorg dat de POK op tijd, dus voor de start van de BPV, is geregeld. Algemene informatie BPV Wellantcollege

11 Verzekering Als je de BBL-leerweg volgt, ben je werknemer en heb je naast de POK meestal een arbeidsovereenkomst. Je bent in dienst van het leerbedrijf en je valt, net als iedere werknemer, onder de bedrijfsverzekering(en) van jouw werkgever. Als je de BOL-leerweg volgt, word je tijdens de BPV op het leerbedrijf volgens de wet gezien als ondergeschikte van het bedrijf en in die hoedanigheid ben je meeverzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering(en) van het bedrijf. Voor BOL deelnemers heeft Wellantcollege de onderstaande verzekeringen afgesloten. Deze verzekeringen gelden niet tijdens de BPV van BBL-deelnemers! Aansprakelijkheidsverzekering Wanneer er tijdens BPV door jou schade aan de eigendommen van jouw leerbedrijf of aan derden wordt veroorzaakt, dan is er via de aansprakelijkheidsverzekering van de school een secundaire dekking voor niet verzekerde schades afgesloten. Je kunt hierbij denken aan een eigen risico dat van toepassing is op de aansprakelijkheidsverzekering van jouw leerbedrijf of bijvoorbeeld een niet verzekerde schade aan de inventaris. Ongevallenverzekering Tijdens BPV- en reisuren is voor jou een ongevallenverzekering van kracht. Hierin is tevens een beperkte aanvullende dekking opgenomen voor medische en/of tandheelkundige. Het betreft eveneens een secundaire dekking. De nota s voor medische en/of tandheelkundige behandelingen dienen altijd eerst bij de eigen zorgverzekeraar te worden ingediend. Een eventueel eigen risico of niet vergoede kosten i.v.m. bijv. het bereiken van een maximaal aantal fysiotherapiebehandelingen komen dan via de ongevallenverzekering voor vergoeding in aanmerking. De verzekeringen van Wellant zijn voor jouw leerbedrijf premievrij. Wel is er bij deze verzekeringen sprake van een eigenrisico voor het leerbedrijf van 250,-. Bovendien dekken de verzekeringen niet alles. Zo is het volgende onder meer niet verzekerd: het besturen van een motorvoertuig, tenzij er sprake is van landbouwvoertuigen waarvan het besturen een wezenlijk onderdeel is van het onderwijsprogramma en je in het bezit bent van een geldig trekkercertificaat of rijbewijs "joyriding" claims zullen altijd voor rekening komen van jezelf, of bij minderjarigheid voor rekening van je ouder(s), verzorger of jouw leerbedrijf diefstal, verduistering, verlies en/of beschadiging van jouw eigendommen of bezittingen op de plaats waar de BPV wordt verricht. Vormen van BPV BBL Als BBL-deelnemer leer je terwijl je werkt. Je werkt op jaarbasis minimaal 16 uur in de week. Je staat op de loonlijst en naast je werk kom je 1 tot 2 dagen per week naar school. Het kan voorkomen dat je je moet aanpassen aan de gebruikelijke werktijden of werkdagen van het leerbedrijf. I.v.m. de aan en- afwezigheidregistratie dient de school hiervan op de hoogte te zijn. Zorg ervoor dat jouw coach altijd op de hoogte is van de momenten waarop je, buiten de normale werktijden, op jouw leerbedrijf BPV volgt. BOL De BPV-dagen en tijden staan opgenomen in je rooster. Omdat je in principe altijd gedurende een hele werkdag op je leerbedrijf aanwezig bent, spreekt men ook over dagstage. Daarnaast wordt er verschil gemaakt tussen blok- en lintstage. Combinaties zijn ook mogelijk. Er is sprake van een lintstage als de BPV gedurende een langere periode (1 of 2 dagen in de week) plaatsvindt. Tijdens de andere dagen van de week ben je op school. Tijdens de blokstage ben je gedurende een relatief korte periode (minimaal 4 dagen per week) op je leerbedrijf aanwezig. Het is mogelijk dat je gedurende 1 of 2 dagen per week lessen dient te volgen op school. Algemene informatie BPV Wellantcollege

12 BPV-bezoeken Door een coach van school word je minimaal twee keer per schooljaar op het leerbedrijf bezocht. Voordat de coach op bezoek komt, maakt deze hiervoor eerst een afspraak met jouw praktijkopleider. Introductiegesprek Als de coach jou op het leerbedrijf aan het begin van je BPV voor het eerst bezoekt, zal het gesprek in het teken staan van kennismaking en informatie-uitwisseling. Aan de orde komen de volgende onderwerpen: wat je van elkaar verwacht leerdoelen en proeve wat je concreet gaat doen de planning hoe de begeleiding zal plaatsvinden Voortgangsgesprek Een volgend bezoek zal meestal in het teken staan van jouw voortgang. Tijdens dit gesprek zal er worden gesproken over: hoe het is gegaan en hoe je het er vanaf hebt gebracht hoe ver je bent gekomen en wat je hebt bereikt hoe het staat met de voortgang richting proeve wat je concreet gaat doen de planning Andere contacten Naast de twee standaard bezoeken per schooljaar heeft de coach telefonisch contact met de praktijkopleider. Als er aanleiding voor is, kan jij of kan de praktijkopleider natuurlijk altijd vragen om een extra contact. Overleg daarover met de coach en de praktijkopleider. Beoordeling Beoordelingsgesprek Bij de BBL zal de praktijkopleider aan het eind van het schooljaar (of zoveel eerder als de BPV stopt) een beoordeling geven. Bij de BOL dient dit na elke BPV te gebeuren. De BPV wordt door jouw praktijkopleider samen met jou geëvalueerd en het resultaat van de beoordeling wordt door jouw praktijkopleider met je besproken. Diploma-eis is dat de BPV aan het eind van jouw opleiding met goed gevolg moet zijn afgesloten. Het beoordelingsformulier wordt als bewijs voor de examencommissie opgenomen in jou examendossier. Bij de beoordeling wordt gekeken naar jouw: kennis/inzicht vaardigheden houding/instellng Formulieren die tijdens en/of ter voorbereiding op de gesprekken worden gebruikt, vind je elders in deze BPV-map. Algemene informatie BPV Wellantcollege

13 Hoe komt jouw leerbedrijf aan informatie Alle leerbedrijven die een deelnemer hebben, krijgen van de school de nodige informatie. Dit gebeurt, behalve bij de bedrijfsbezoeken, ook schriftelijk. Website Veel informatie voor de leerbedrijven is te vinden in een speciale digitale brochure op de Wellantwebsite. Zie Bovendien hebben verschillende Wellantlocaties een eigen plek op de Wellantsite waar bedrijven terecht kunnen voor informatie; de bedrijvendesk. De BPV-nieuwsbrief Verschillende locaties versturen periodiek een BPV-nieuwsbrief naar de leerbedrijven met daarin nieuws over school en de BPV. De BPV-nieuwsbrieven zijn ook terug te vinden op de de website, eveneens onder de betreffende bedrijvendesk van de locatie. BPV-map Een andere belangrijke informatiebron is deze BPV-map. Ook jouw leerbedrijf kan hier de nodige informatie in vinden. Neem de map dus samen met jouw praktijkopleider goed door. Geef je praktijkopleider wel eerst de gelegenheid de map te lezen. Hierdoor ben je beiden goed op de hoogte. In de map tref je ook een formulier aan met belangrijke informatie voor je praktijkopleider. Geef dit formulier bij de start van de BPV aan jouw praktijkopleider. Salaris / onkostenvergoeding Als BBL-deelnemer ontvang je salaris. Je hebt naast jouw POK meestal een arbeidsovereenkomst die wordt afgesloten op basis van de CAO. Of de lesdag(en) wordt(en) doorbetaald, is afhankelijk van de CAO. Als BOL-deelnemer ontvang je geen beloning van het leerbedrijf. Het leerbedrijf mag jou wel een onkosten- en/of reiskostenvergoeding geven. Maak van te voren met jouw leerbedrijf duidelijke afspraken over eventuele vergoedingen en laat deze bij voorkeur schriftelijk vastleggen. Dus: BPVvergoedingen zijn zaken die tussen jou als deelnemer en het leerbedrijf geregeld dienen te worden. Reiskosten of andere onkosten worden niet vergoed door de school. Beëindiging / wisseling Niet alleen jij als deelnemer aan de BBL-opleiding bent gebonden aan jouw dienstverband met jouw leerbedrijf, ook als deelnemer aan een BOL-opleiding kun je niet zomaar weggaan bij je leerbedrijf. Je zult je moeten houden aan de afgesproken duur van de POK, anders is er sprake van contractbreuk. Ook mag er niet worden gewisseld van leerbedrijf. Mocht dit om zwaarwegende redenen toch nodig zijn, dan kan dit alleen in overleg met en na toestemming van de coach; wisselen zonder overleg betekent dat de BPV ongeldig is. Wisselen van leerbedrijf betekent dat er een nieuwe POK opgemaakt moet worden. Algemene informatie BPV Wellantcollege

14 Verzuim Verzuim is afwezigheid tijdens de BPV. Er is sprake van geoorloofd verzuim als je door ziekte of een ongeval, mits op de juiste wijze gemeld, geen BPV kunt doen of met enige vertraging aan je BPV kunt beginnen. Er is sprake van ongeoorloofd verzuim als jijzelf in gebreke bent gebleven (bijvoorbeeld afwezig zonder een geldige reden) of ziektedagen hebt en je hebt je niet ziek gemeld. In dit geval dienen de BPV- dagen te worden ingehaald. Hieronder volgen de regels bij afwijkende BPV-dagen: Incidenteel: wanneer je slechts voor een enkele keer op een andere dag de BPV wilt doen, kan dit in goed overleg met je praktijkopleider en dien je jouw coach hiervan op de hoogte te stellen. Structureel: als de omstandigheden zo zijn dat je zou moeten afwijken van de reguliere BPV dagen, dien je dit eerst te overleggen met je coach. Jouw werktijden zijn zoveel mogelijk gelijk aan die van het overige personeel. Je houdt je aan de werktijden van het bedrijf. Natuurlijk kom je op tijd. Als je een BOL-opleiding volgt, wordt er in de schoolvakanties in principe geen BPV gedaan, tenzij je uren moet inhalen; dit overleg je van te voren met je praktijkopleider en coach. Als je ziek bent bel je voor aanvang van de werktijd het leerbedrijf EN vóór 9.00 uur de school om dit te melden. Als je weer beter bent, moet je dit bij het leerbedrijf en de school melden. Urenregistratie Tijdens de BPV moet er een urenregistratie worden bijgehouden. Het formulier dat hiervoor moet worden gebruikt, tref je in deze map achter het tabblad Formulieren of krijg je nog van je coach. Zorg dat het formulier wordt bijgehouden en dat de vereiste handtekeningen er op staan. Het formulier van de urenregistratie wordt als bewijs voor de examencommissie opgenomen in jou examendossier. Portfolio Van alles wat je leert, moet je zelf kunnen bewijzen dat je het hebt geleerd. Jouw bewijzen stop je in je portfolio. Zo n bewijs kan zijn de uitslag van een toets, de beoordeling van een opdracht in de praktijk, een verslag, enz. Belangrijk is dat de bewijzen bewaard blijven. De bewijzen kunnen digitaal zijn, bijvoorbeeld verslagen en foto s, maar het kunnen ook tastbare producten zijn, zoals collages, ontwerpen of schetsen. Jij moet al je bewijzen zorgvuldig bewaren. Je gebruikt ze namelijk om aan te tonen dat je vooruit gaat binnen je opleiding Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw portfolio. Dat betekent dat je het zelf overzichtelijk indeelt en dat je het bijhoudt. Je coach kan je hierbij helpen. Je portfolio bevat dus bewijsmateriaal van jouw studievoortgang. Gedurende het leerproces en de portfoliovorming worden reflectiegesprekken gehouden. Tijdens deze gesprekken moet duidelijk worden wat je hebt geleerd, zowel in de praktijk op jouw leerbedrijf als op school. Het portfolio speelt hierbij dus een belangrijke rol. Bewijsstukken die specifiek betrekking hebben op de BPV stop je achter het tabblad bewijsstukken in deze map. Algemene informatie BPV Wellantcollege

15 Veiligheid en hygiëne Dat veiligheid op jouw werkplek belangrijk is, spreekt voor zich. Je houdt je dus op het leerbedrijf aan de Arbo-wet en de bedrijfsregels. Je gebruikt beschermende kleding of middelen die verplicht zijn, worden aangeboden of aanbevolen. Voor bepaalde handelingen geldt dat je een bepaalde leeftijd moet hebben of dat er een wettelijke kwalificatie of erkenning nodig is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het gebruik van een motorkettingzaag, het rijden op de openbare weg met de landbouwtrekker, het bedienen van een vorkheftruck of werken met chemische bestrijdingsmiddelen. Zo mag jij als deelnemer: nooit zonder certificaat met een motorkettingzaag werken onder de 18 jaar niet met bestrijdingsmiddelen werken onder de 18 jaar niet op een tractor rijden, tenzij je in het bezit bent van een officieel trekkerrijbewijs De school aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als deze regels of andere regels van de Arbowet worden overtreden. Ook hygiëne op de werkvloer is belangrijk. Voor alle leerbedrijven geldt dat er hygiënisch gewerkt moet worden. Om gezondheidsrisico s zoveel mogelijk te vermijden, is het bijvoorbeeld in de sector dier belangrijk dat je jouw praktijkopleider vraagt of er speciale eisen zijn voordat je met de dieren mag werken. Je kunt hierbij denken aan vaccinaties (inentingen) of beschermende kleding. In geval van een uitbraak van besmettelijke dierziekten kan de BPV tijdelijk onderbroken worden. Dit kan op last van de overheid, het Wellantcollege of het leerbedrijf gebeuren. Contactgegevens Wellantcollege Wijzigingen van adres, telefoonnummer enz. moeten meteen doorgegeven worden aan de administratie op school, jouw coach en je praktijkopleider. Heb je vragen aan de school, of heeft jouw praktijkopleider vragen of opmerkingen waar jij het antwoord niet op weet, neem dan contact op met je coach. Elke deelnemer krijgt aan het begin van het studiejaar te horen wie zijn of haar coach is. Speciaal voor jouw praktijkopleider is er aan het eind van dit hoofdstuk een formulier toegevoegd met contactgegevens en belangrijke informatie. Haal dit formulier uit de map en geef het aan jouw praktijkopleider/leerbedrijf. Algemene informatie BPV Wellantcollege

16 BPV in het buitenland (BOL) BPV in het buitenland noemen we officieel IBPV (Internationale Beroepspraktijkvorming). In plaats daarvan wordt er op school vaak over buitenlandstages gesproken. BPV in het buitenland werkt vaak zeer verrijkend. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de IBPV goed verloopt. Dit heb je voor een belangrijk deel zelf in de hand door je goed voor te bereiden en je goed te oriënteren. Vooral als je kiest voor een land buiten de Europese Unie, dan is een IBPV heel ingrijpend. Er moet heel wat geregeld worden: welk land, welk adres, periode/tijdsduur, reis boeken, verzekering regelen, financiering, paspoort, evt. werkvergunning aanvragen en contacten met de ambassade om maar eens wat te noemen. Je coach of contactpersoon internationale betrekkingen kan jou informeren over specifieke eisen bij de IBPV. Hieronder noemen we enkele algemene aandachtspunten. Voor de IBPV is net als voor de BPV een Praktijkovereenkomst (POK) noodzakelijk. Dus kun je alleen je IBPV doen bij een door SBB geaccrediteerd/geregistreerd leerbedrijf. Mits de IBPV niet langer duurt dan 3 maanden is er binnen de Europese Unie (EU) geen werkvergunning nodig. Bij alle andere landen buiten de EU wel. Bijv. Amerika, Canada en Australië. Voor verschillende landen buiten de EU gelden specifieke voorwaarden. De belangrijkste staan in de Handleiding Internationale BPV. Zie voor uitgebreide informatie: Handleiding I-BPV ( Intranet Wellant - Start > Organisatie > Netwerken > Wellant Internationaal > Stage in het buitenland). Voor de IBPV dient gebruik te worden gemaakt van een checklist. Pas als aan alle voorwaarden op deze lijst is voldaan, kan de IBPV van start. Voor een IBPV zal verplicht een verzekeringspakket afgesloten moeten worden. Dit verzekeringspakket heet: Insurance Passport for Students (IPS). Dit pakket dekt veel risico s. Motorvoertuigen, zoals auto s, motoren, bromfietsen etc. zijn echter te allen tijde uitgesloten van dekking. Deze uitsluiting geldt ook voor kostbare apparatuur en het besturen van voertuigen, zoals combines. Als je gebruik maakt van een Europese subsidie via Wellant, wordt deze IPS automatisch voor je afgesloten. Algemene informatie BPV Wellantcollege

17 Begrippen en afkortingen Verschillende termen over je BPV op een rij: BBL BPV BPV-map BOL BPV-periode Coach Deelnemer IBPV IPS Portfolio Praktijkopleider Praktijkovereenkomst SBB Beroepsbegeleidende leerweg; dit is een leerweg waarbij de deelnemer minimaal 60% van de opleiding doorbrengt in de beroepspraktijk Beroepspraktijkvorming; het deel van je opleiding dat je doorbrengt in de beroepspraktijk Map met informatie en uitleg over de BPV Beroepsopleidende leerweg; dit is een leerweg waarbij de deelnemer minimaal 20% en maximaal 60% van de opleiding doorbrengt in de beroepspraktijk De afzonderlijke periode die de BOLdeelnemer doorbrengt in de beroepspraktijk Hij of zij die jou tijdens je BPV vanuit school begeleidt Hij of zij die de opleiding volgt Internationale beroepspraktijkvorming; de tijd die de deelnemer doorbrengt in de buitenlandse beroepspraktijk Insurance Passport for Students; verplicht verzekeringspakket voor IBPV Verzameling van bewijzen die jouw studievoortgang aantoont Hij of zij die jou tijdens je BPV op je leerbedrijf begeleidt Overeenkomst tussen jou, het leerbedrijf en de school, waarin afspraken zijn vastgelegd over jouw BPV; afgekort tot POK Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, dat bedrijven van een erkenning voorziet Algemene informatie BPV Wellantcollege

18 Belangrijke informatie voor het Leerbedrijf Wellantcollege mbo <locatie> <adres> <postcode en plaats> <telefoon> < adres> Geef dit formulier aan jouw praktijkopleider/leerbedrijf Contactpersonen Naam Functie Telefoon Teamleider Vertrouwenspersoon Decaan Administratie Belangrijke formulieren die door u getekend moeten worden Praktijkovereenkomst (POK) Formulieren n.a.v. coachbezoeken BPV Formulier Beoordelings- en evaluatiegesprek BPV Formulier Aan- en afwezigheidregistratie BPV BPV-map De deelnemer heeft een BPV-map ontvangen, hierin staat veel informatie over de BPV. Ons advies is om deze map eerst door te lezen en dan gezamenlijk door te nemen. Vragen en klachten Wanneer u van mening bent dat de deelnemer niet naar behoren functioneert, verzoeken wij u om direct contact op te nemen met de coach. Mocht u de naam van deze persoon niet bij de hand hebben, dan kunnen bovenstaande contactpersonen u verder helpen. Verzuim Als de deelnemer afwezig is en u heeft niets van hem/haar gehoord, dan kan er sprake zijn van ongeoorloofd verzuim of er kan iets anders aan de hand zijn. U dient dan contact op te nemen met school. Als de deelnemer ziek is, of er is een andere geldige en dringende reden voor verzuim, dan meldt de deelnemer dat zelf. Dit doet hij zowel bij u als op school. Subsidie Praktijkleren Leerbedrijven die een BBL-deelnemer in dienst hebben, kunnen in aanmerking komen voor compensatie van de gemaakte begeleidingskosten. Voor leerbedrijven kan dit een aanzienlijk financieel voordeel opleveren. Informatie over de voorwaarden en mogelijkheden is te vinden via Sommige bedrijven kunnen via Colland in aanmerking komen voor een subsidie; zie Informatie over uitkeringsmogelijkheden specifiek in de hovenierssector is te verkrijgen via Florium, zie Nadere Informatie Niet alleen in de BPV-map van de deelnemer treft u belangrijke informatie. Ook op onze website kunt u belangrijke informatie vinden. Bijv. een digitale brochure speciaal voor u als leerbedrijf, maar ook informatie over roosters en schoolvakanties; zie Algemene informatie BPV Wellantcollege

19 Formulieren

20 Aanvraagformulier Praktijkovereenkomst BBL/BOL De Aanvraag Dit digitale formulier vind je op onze website; Met dit formulier vraag je een Praktijkovereenkomst (POK) aan. Overleg voor de juiste gegevens van het leerbedrijf met je toekomstige praktijkopleider. Doel Met behulp van de gegevens op het formulier wordt er een POK aangemaakt die je nodig hebt om BPV te mogen volgen bij een leerbedrijf. Formulier De aanvraag gaat naar de administratie die de aanvraag verwerkt. Nadat de coach zijn goedkeuring heeft gegeven, de erkenning en de overige gegevens zijn gecontroleerd, wordt de POK aangemaakt. Een onvolledig of onjuist ingevulde aanvraag kan niet in behandeling worden genomen. Een voorbeeld van de POK vind je op de volgende pagina s. Aanvraagformulier Praktijkovereenkomst BBL-BOL Wellantcollege

21 Praktijkovereenkomst BBL/BOL Student : Achternaam : Voorbeeldig Voorletters : B. Voornaam : Betsie Geslacht : Vrouw Geboortedatum : 1 januari 1998 Geboortegemeente : Voorschoten Adres : Voorbeeldstraat 1 Postcode : 1892XH Plaats : HOUTEN Werkgever/leerbedrijf Naam : De Vooruitloper BV Adres : Hollandplein 9 Postcode : 2381 PZ Plaats : HAZERSWOUDE-DORP adres : Leerbedrijf ID : Onderwijsinstelling Naam : Wellantcollege Gouda Adres : Ronsseweg 555 Postcode : 2803 ZK Plaats : GOUDA Komen het volgende overeen: Artikel 1 Doel praktijkovereenkomst Het doel van deze praktijkovereenkomst is het vastleggen van afspraken over beroepspraktijkvorming, zodat het uitbreiden van kennis en ervaring gerealiseerd kan worden wat noodzakelijk is voor het voltooien van een beroepsopleiding in het kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Artikel 2 Beroepspraktijkvorming beroepsopleiding (in te vullen door Wellantcollege) De beroepspraktijkvorming wordt uitgevoerd in het kader van: Naam opleiding : Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging, paardenhouderij) Code opleiding : Kwalificatieniveau : Niveau 2 Leerweg : BBL Artikel 3 Duur en omvang beroepspraktijkvorming Ingangsdatum BPV : Einddatum BPV : Het aantal overeengekomen klokuren beroepspraktijkvorming per week bedraagt: BBL : 32 Contractnummer: Voorbeeld Praktijkovereenkomst BBL/BOL Wellantcollege Nederlands

22 Student Wettelijk vertegenwoordiger (*) Naam: Handtekening Naam: Handtekening Plaats: Datum: Plaats: Datum: Namens de werkgever/leerbedrijf Naam: Handtekening Namens Wellantcollege Naam: Handtekening Plaats: Datum: Plaats: Datum: (*) Indien de student minderjarig is tekent ook de wettelijke vertegenwoordiger Bij bovenstaande is gelet op: A. Artikel en van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), houdende bepalingen met betrekking tot de beroepspraktijkvorming en de totstandkoming van de praktijkovereenkomst; vervangende praktijkplaats. B. De gunstige beoordeling van het leerbedrijf (als bedoeld in artikel van de WEB) door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), Boris Pasternaklaan 4, 2719 DA, Zoetermeer. In aanmerking nemende: C. Dat onderwijs in de praktijk van het beroep deel uitmaakt van elke beroepsopleiding volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs; Onderwijs- en Examenregeling D. Dat de student is ingeschreven bij Wellantcollege op grond van een onderwijsovereenkomst; E. Dat de student in het kader van deze overeenkomst te verrichten activiteiten een leerfunctie hebben. Contractnummer: Voorbeeld Praktijkovereenkomst BBL/BOL Wellantcollege Nederlands

23 Praktijkovereenkomst Algemene Voorwaarden Overal in deze overeenkomst waar hij / zijn staat vermeld, kan ook zij / haar worden gelezen. Artikel 4 Inhoud van de beroepspraktijkvorming 1. Uitgangspunt van de beroepspraktijkvorming zijn de voor de opleiding geldende onderwijsen vormingsdoelen zoals opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding. 2. Aan de beroepspraktijkvorming ligt een inhoudelijk plan voor de beroepspraktijkvorming ten grondslag dat in de Onderwijs- en Examenregeling is opgenomen, of waarnaar wordt verwezen. 3. De Onderwijs en Examenregeling is voor elke student op een toegankelijke plaats in te zien. Artikel 5 Begeleiding Namens het leerbedrijf is een praktijkopleider belast met de begeleiding van de student. De coach van Wellantcollege zal het verloop van de beroepspraktijkvorming volgen door het onderhouden van regelmatige contacten met de praktijkopleider en de student. Artikel 6 Beoordeling Wellantcollege heeft de eindverantwoordelijkheid bij de beoordeling van de beroepspraktijkvorming. 1. De procedure van de beoordeling van de beroepspraktijkvorming staat beschreven in de BPV-procedure als onderdeel van de Onderwijs- en Examenregeling. 2. Het bevoegd gezag betrekt bij de beoordeling het oordeel van het leerbedrijf, met inachtneming van de BPV-procedure. Het leerbedrijf stelt aan het eind van de beroepspraktijkvorming - of indien van toepassing eerder - een rapportage op over het functioneren van de student tijdens de beroepspraktijkvorming bij het leerbedrijf. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het daarvoor afgesproken formulier. Artikel 7 Deelname examens De student wordt door het leerbedrijf in staat gesteld deel te nemen aan toetsen of examens van Wellantcollege die tijdens de periode van de beroepspraktijkvorming plaatsvinden, tenzij vooraf anders bepaald. Artikel 8 Beoordeling beroepspraktijkvorming Het leerbedrijf verklaart zich bereid beoordeling van de beroepspraktijkvorming, indien mogelijk, op de praktijkplaats te doen plaatsvinden. Het leerbedrijf verklaart zich bereid - bij afronding van het schooljaar of indien eerder bij afronding van de beroepspraktijkvorming - zorg te dragen voor een ondertekende schriftelijke beoordeling van de beroepspraktijkvorming. Artikel 9 Aansprakelijkheid en verzekeringen 1. Het leerbedrijf is jegens de student aansprakelijk voor schade die de student tijdens of in verband met de beroepspraktijkvorming lijdt, tenzij het leerbedrijf aantoont dat hij de in artikel 7:658 lid 1 Burgerlijk Wetboek genoemde verplichtingen is nagekomen, of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de student. 2. Wellantcollege is niet aansprakelijk voor schade die tijdens of in verband met de beroepspraktijkvorming door de student aan het leerbedrijf of aan derden is toegebracht. Het leerbedrijf is verzekerd tegen het financiële risico van wettelijke bedrijfsaansprakelijkheid, ook tegenover student. 3. Wellantcollege sluit ten behoeve van de student een aansprakelijkheids- en een ongevallenverzekering af. Dit betreft een secundaire dekking, als gevolg waarvan de aansprakelijkheid van het leerbedrijf voorgaat (primaire dekking). 4. De verzekeringen van Wellantcollege zijn voor het leerbedrijf premievrij. Wel is er bij deze verzekeringen sprake van een eigen risico van 250,-. De verzekering van Wellantcollege omvat niet: het besturen van een motorvoertuig, tenzij er sprake is van landbouwvoertuigen waarvan het besturen een wezenlijk onderdeel is van het onderwijsprogramma en de student in het bezit is van een geldig trekkercertificaat of rijbewijs; "joyriding" claims zullen altijd voor rekening komen van de student, of bij Voorbeeld Praktijkovereenkomst BBL/BOL Wellantcollege Nederlands

24 minderjarigheid voor rekening van diens ouder(s), verzorger of het leerbedrijf; diefstal, verduistering, verlies en/of beschadiging van eigendommen of bezittingen van de student op de plaats waar de beroepspraktijkvorming wordt verricht. 5. De hier bedoelde verzekering is uitsluitend van toepassing voor BOL-studenten. BBLstudenten vallen rechtstreeks onder de verzekering van het leerbedrijf. 6. Beroepspraktijkvorming in het buitenland is alleen toegestaan als de student een IPS (Insurance Passport for Students) heeft afgesloten. IPS biedt een wereldwijde dekking. Artikel 10 Gedragsregels en veiligheid 1. De student is verplicht de binnen het leerbedrijf in belang van orde, veiligheid en gezondheid gegeven regels, voorschriften en aanwijzingen in acht te nemen. Hij wordt over deze regels ingelicht. 2. Het leerbedrijf treft, overeenkomstig de Arbeidsomstandighedenwet, maatregelen die gericht zijn op de bescherming van de lichamelijke en geestelijke veiligheid van de student. Artikel 11 Geheimhouding De student is verplicht alles geheim te houden wat hem onder geheimhouding wordt toevertrouwd of wat er als geheim te zijner kennis is gekomen of waarvan hij het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs moet begrijpen. Artikel 12 Aan- en afwezigheid Voor de aan- en afwezigheid tijdens de beroepspraktijkvorming gelden voor de student de regels zoals deze door het leerbedrijf gehanteerd worden evenals de regels zoals deze in de onderwijsovereenkomst tussen student en Wellantcollege zijn afgesproken. Daarnaast gelden de volgende verplichtingen. 1. De student is verplicht het in deze overeenkomst vermelde aantal overeengekomen dagen/uren beroepspraktijkvorming binnen het leerbedrijf te volgen. 2. De student is verplicht geoorloofd verzuim inzake de beroepspraktijkvorming vooraf te melden aan Wellantcollege en het leerbedrijf. 3. De student is verplicht de verzuimde beroepspraktijkvorming-uren in te halen. 4. Het leerbedrijf verklaart zich bereid ongeoorloofd verzuim inzake de beroepspraktijkvorming nog dezelfde dag te melden aan Wellantcollege. 5. Het leerbedrijf verklaart zich bereid het in deze overeenkomst vermelde aantal overeengekomen dagen/uren beroepspraktijkvorming aan te bieden. 6. Het leerbedrijf verklaart zich bereid - bij afronding van het schooljaar of indien eerder bij afronding van de beroepspraktijkvorming - zorg te dragen voor een ondertekende verantwoording van de gemaakte uren beroepspraktijkvorming. Artikel 13 Problemen en conflicten tijdens de beroepspraktijkvorming 1. Bij problemen of conflicten tijdens de beroepspraktijkvorming richt de student zich in eerste instantie tot de praktijkopleider en/of de coach. Deze trachten in gezamenlijk overleg met de student tot een oplossing te komen. 2. Wanneer de student vindt dat het probleem of conflict niet naar zijn tevredenheid is opgelost, kan de student een klacht indienen bij de coach van school of een medewerker die hij daarvoor het meest geschikt vindt. De student heeft er recht op dat zijn klacht serieus wordt behandeld. De aangesproken persoon spreekt met de student af wanneer hij terugkomt op de klacht of verwijst de student door naar de klachtenprocedure van Wellantcollege. Artikel 14 Beëindiging De praktijkovereenkomst eindigt: Door beëindigen van de onderwijsovereenkomst tussen de student en Wellantcollege; Door het verstrijken van de termijn waarop deze praktijkovereenkomst van toepassing is, dan wel een overstap naar een andere opleiding binnen Wellantcollege wordt gemaakt; Na afronding van het examen of de examens van de opleiding waarop deze overeenkomst betrekking heeft; Indien de student de school (voortijdig) verlaat dan wel de student door Wellantcollege is uitgeschreven; Bij onderling goedvinden van Wellantcollege, de student en het leerbedrijf, nadat dit schriftelijk door partijen is bevestigd; Voorbeeld Praktijkovereenkomst BBL/BOL Wellantcollege Nederlands

25 Indien de student zich, ondanks nadrukkelijke waarschuwing, niet houdt aan gedragsregels volgens artikel 10: gedragsregels van deze overeenkomst, nadat dit schriftelijk is bevestigd door het leerbedrijf en/of Wellantcollege; Indien één der partijen op grond van zwaarwegende omstandigheden beëindiging van deze overeenkomst noodzakelijk acht en in redelijkheid niet verlangd kan worden de overeenkomst te laten voortduren; Wanneer Wellantcollege, de student of het leerbedrijf de hem bij wet of de praktijkovereenkomst opgelegde verplichtingen niet nakomt; Wanneer, indien daar sprake van is, de arbeidsovereenkomst tussen de student en het leerbedrijf wordt beëindigd; Door ontbinding of door verlies van rechtspersoonlijkheid van het leerbedrijf of wanneer het leerbedrijf ophoudt het in de praktijkovereenkomst bedoelde beroep of het genoemde bedrijf uit te oefenen; Wanneer de erkenning van het leerbedrijf (zoals bedoeld in de WEB) is ingetrokken. Bij voortijdige beëindiging van de praktijkovereenkomst stelt de desbetreffende partij de andere partijen daarvan schriftelijk op de hoogte. Artikel 15 Vervangende praktijkplaats Indien Wellantcollege en het betrokken kenniscentrum na het sluiten van de praktijkovereenkomst vaststellen dat de praktijkplaats niet of niet volledig beschikbaar is, de begeleiding tekort schiet of ontbreekt, het leerbedrijf niet langer beschikt over een gunstige beoordeling (als bedoeld in art van WEB) of indien er sprake is van andere omstandigheden die maken dat de beroepspraktijkvorming niet naar behoren plaatsvindt, zorgen Wellantcollege en het betrokken kenniscentrum ervoor dat een toereikende vervangende voorziening zo spoedig mogelijk beschikbaar wordt gesteld. Artikel 17 Problemen en conflicten bij seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of geweld 1. Het leerbedrijf treft maatregelen die gericht zijn op de voorkoming of bestrijding van vormen van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of geweld. 2. In het geval van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en/of geweld, heeft de student het recht om de werkzaamheden direct neer te leggen zonder dat dit reden is voor een negatieve beoordeling. 3. De student moet de werkonderbreking direct melden bij de praktijkopleider en de coach. Wanneer dit niet mogelijk is meldt de student de werkonderbreking bij de vertrouwenspersoon van het leerbedrijf of van Wellantcollege. Artikel 18 Nederlands Recht Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Artikel 19 Slotbepaling 1. In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslissen Wellantcollege en het leerbedrijf na overleg met de student. Indien het gaat om zaken die de verantwoordelijkheid van het kenniscentrum raken, wordt deze organisatie daarbij betrokken. 2. Student en leerbedrijf verklaren dat zij de documenten waarnaar in deze overeenkomst wordt verwezen hebben ontvangen en/of daarvan hebben kennisgenomen. Actoren: student = leerling/deelnemer coach= begeleider onderwijs Wellantcollege = school / onderwijsinstelling leerbedrijf = praktijkbiedende organisatie praktijkopleider = begeleider leerbedrijf wettelijke vertegenwoordiger = ouder / voogd Artikel 16 Nieuwe overeenkomst Indien de student niet binnen de gestelde tijdsduur de beroepspraktijkvorming met goed gevolg heeft afgerond kunnen de partijen een gewijzigd praktijkvormingstraject overeenkomen. Dit wordt schriftelijk vastgelegd in een nieuw op te maken praktijkovereenkomst. Voorbeeld Praktijkovereenkomst BBL/BOL Wellantcollege Nederlands

26 Introductiegesprek BPV (praktijkopleider, deelnemer en coach) Het gesprek Als je bij de start van de BPV door je coach op jouw leerbedrijf wordt bezocht, staat dit bezoek in het teken van een introductiegesprek. Tijdens dit gesprek maakt jouw coach kennis met je praktijkopleider (als ze elkaar nog niet kennen) en maak je met z n drieën afspraken over de BPV. Tijdens het introductiegesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde: wat je van elkaar verwacht leerdoelen en proeve wat je daadwerkelijk gaat doen de planning hoe de begeleiding zal plaatsvinden Doel Na dit gesprek is voor iedereen duidelijk wat er van hem of haar verwacht wordt tijdens de BPV en kun je op je leerbedrijf met de gemaakte afspraken aan de slag. Formulier Er wordt voor het gesprek gebruikgemaakt van het formulier Introductiegesprek BPV. Jij bent degene die dit formulier tijdens het gesprek invult. Dit formulier wordt door de drie betrokken partijen ondertekend. Jij bewaart dit formulier zorgvuldig in je map en zorgt ervoor dat je coach een digitale versie heeft en je praktijkopleider een kopie. Je coach zorgt ervoor dat dit formulier beschikbaar komt in Trajectplanner. Introductiegesprek BPV Wellantcollege

27 Formulier Introductiegesprek BPV (praktijkopleider, deelnemer en coach) Gegevens Naam deelnemer Naam leerbedrijf Naam praktijkopleider Naam coach Naam opleiding BPV periode van tot Datum gesprek Klas Gesprekspunten Aantekeningen Wat verwachten jij, de praktijkopleider en school van elkaar? Aan welke leerdoelen ga je werken en op welke proeve ga jij je voorbereiden? Welke activiteiten en werkzaamheden ga je daadwerkelijk verrichten? Hoe is je planning? Wanneer ga je wat doen? Hoe zal de begeleiding plaatsvinden? (Denk hierbij o.a. aan begeleiding door jouw praktijkopleider en de voortgangsgesprekken) Introductiegesprek BPV Wellantcollege

28 Nog enkele praktische zaken: Aan welke regels moet je je houden op dit bedrijf (denk aan kleding- en veiligheidsvoorschriften)?.... Op welke dagen ben je aanwezig op je leerbedrijf (denk aan overwerk, vakantie en overige vrije dagen)?.... Is de praktijkovereenkomst (POK) ingevuld, ondertekend en ingeleverd?... Wanneer zullen de voortgangsgesprekken tussen jou en de praktijkopleider plaatsvinden?.... Aanvullende opmerkingen: Tekenen voor akkoord Datum.. Handtekening praktijkopleider.. Handtekening deelnemer.. Handtekening coach.. Introductiegesprek BPV Wellantcollege

29 Voortgangsgesprek BPV (praktijkopleider, deelnemer en coach) Het gesprek Vervolgbezoeken aan jouw leerbedrijf zullen meestal in het teken staan van een voortgangsgesprek. Tijdens dit gesprek zal er worden gereflecteerd. Reflecteren is terugkijken en nadenken over gemaakte keuzes en activiteiten. Tijdens dit gesprek wordt gekeken hoe je het hebt gedaan, hoe ver je bent gekomen en wat en wanneer je de komende periode gaat doen. Daarnaast wordt de voortgang richting proeve besproken. Tijdens het voortgangsgesprek worden de volgende punten besproken: hoe het is gegaan en hoe je het er vanaf hebt gebracht hoe ver je bent gekomen en wat je hebt bereikt hoe het staat met de voortgang richting proeve wat je daadwerkelijk gaat doen de planning Doel Het doel van het voeren van een voortgangsgesprek is het vergroten van begrip en inzicht in jouw functioneren. De voortgangsgesprekken zijn een hulpmiddel bij het leerproces; ze verbeteren je leerprestaties en zelfstandigheid. Formulier Er wordt voor het voortgangsgesprek gebruik gemaakt van het formulier Voortgangsgesprek BPV Jij bent degene die dit formulier tijdens het gesprek invult. Dit formulier wordt door alle drie de partijen ondertekend. Jij bewaart dit formulier zorgvuldig in je map en zorgt ervoor dat je coach een digitale versie heeft en je praktijkopleider een kopie. Je coach zorgt ervoor dat dit formulier beschikbaar komt in Trajectplanner. Voortgangsgesprek BPV Wellantcollege

Praktijkovereenkomst BOL

Praktijkovereenkomst BOL Praktijkovereenkomst BOL Student : 12345 Achternaam : Voorbeeldig Voorletters : B. Voornaam : Betsie Geslacht : Vrouw Geboortedatum : 1 januari 1998 Geboortegemeente : Voorschoten Adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL

Praktijkovereenkomst BBL Praktijkovereenkomst BBL Deelnemer : 12345 achternaam : Voorbeeldig voorletters : B. voornaam : Betsie geslacht : Vrouw geboortedatum : 1 januari 1998 geboortegemeente : Voorschoten adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL

Praktijkovereenkomst BBL Praktijkovereenkomst BBL Deelnemer : 12345 achternaam : Voorbeeldig voorletters : B. voornaam : Betsie geslacht : Vrouw geboortedatum : 1 januari 1998 geboortegemeente : Voorschoten adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO In aanmerking nemende: 1. De gunstige beoordeling van het leerbedrijf door Savantis (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB). 2. dat onderwijs in de praktijk

Nadere informatie

VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST

VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST In aanmerking nemende: 1. De gunstige beoordeling van het stagebedrijf door Savantis (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB). 2. dat onderwijs in de praktijk van het beroep

Nadere informatie

BPV-informatiemap. BPV-informatiemap

BPV-informatiemap. BPV-informatiemap BPV-informatiemap BPV-informatiemap Schoolinformatie Voorwoord Beste deelnemer, In deze BPV-map komen alle belangrijke zaken aan de orde die voor jouw Beroeps Praktijk Vorming (BPV) van belang zijn; de

Nadere informatie

Voorwoord. Beste deelnemer,

Voorwoord. Beste deelnemer, BPV-informatiemap Voorwoord Beste deelnemer, In deze BPV-map komen alle belangrijke zaken aan de orde die voor jouw Beroeps Praktijk Vorming (BPV) van belang zijn; de voorbereiding op de BPV, de BPV zelf,

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 20 maart 2013 treedt in werking op 1 augustus 2013 2 1. Formulier praktijkovereenkomst Dit

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden

Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van ROC Leeuwenborgh heeft op 30 juni 2016 ingestemd met de model-praktijkovereenkomst van ROC Leeuwenborgh en de bijbehorende

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie

Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie 2017.1 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van SVO vakopleiding food heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van SVO vakopleiding food en

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016 Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2015/2016 Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 Treedt in werking op 1 augustus 2015 2 1. Formulier praktijkovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BPV-blad

Algemene voorwaarden BPV-blad Algemene voorwaarden BPV-blad 1. Randvoorwaarden 1.1. De leerlingenraad van het Hout- en Meubileringscollege heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van het Hout- en Meubileringscollege en de

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst. Ondergetekenden: Komen het volgende overeen:

Praktijkovereenkomst. Ondergetekenden: Komen het volgende overeen: Praktijkovereenkomst Ondergetekenden: Student Achternaam : Haringman Voorletters : J. Voornaam : Jasmijn Geslacht : Vrouw Geboortedatum : 4 december 1997 Geboortegemeente : Huizen Adres : Huizermaatweg

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort )

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort ) PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort 2016-2017) 1. Randvoorwaarden 1.1 De studentenraad van naam instelling heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van naam instelling

Nadere informatie

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst Versie 2011 Beroepspraktijkvormingsovereenkomst Ondergetekenden: 1. De onderwijsaanbieder: Smink Culinair, gevestigd te Nieuwleusen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door: R. Smink. 2. De deelnemer: Volledige

Nadere informatie

Overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming

Overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming Ondergetekenden, Overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming cursist¹: voorletters: roep adres: postcode + woonplaats: geboortedatum: geboren te: nationaliteit: vertegenwoordigd door²: adres: postcode

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011 Praktijkovereenkomst Versie september 2011 Inhoud 1. Formulier praktijkovereenkomst...3 2. Bijlage behorend bij het formulier praktijkovereenkomst...5 3. Uitleg van de praktijkovereenkomst...7 3.1 Uitleg

Nadere informatie

Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015

Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015 Bepalingen Praktijkovereenkomst MBO Utrecht Model 2015-2016 Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015 I. Begrippen in de praktijkovereenkomst Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Stageovereenkomst Algemene voorwaarden

Stageovereenkomst Algemene voorwaarden Stageovereenkomst Algemene voorwaarden 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van ROC Leeuwenborgh heeft op 30 juni 2016 ingestemd met de model-praktijkovereenkomst van ROC Leeuwenborgh en de bijbehorende

Nadere informatie

overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming

overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming Ondergetekenden, cursist¹: overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming voorletters: 1 e voornaam voluit: adres: postcode + woonplaats: geboortedatum: geboren te: nationaliteit: sofinummer: vertegenwoordigd

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 2 2 Bijlage praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 4 ROC West-Brabant Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden

Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden Algemene Voorwaarden Versie: definitieft,1.0. Datum: 24maart 2015 Documentnummer: Intern/1509350 (vastgesteld College van

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze POK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze POK is afgesloten gelet op: a. artikel 7.2.8 en 7.2.9 van de Wet Educatie Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2015 1 Jouw praktijkovereenkomst Een belangrijk onderdeel van jouw opleiding is de beroepspraktijkvorming.

Nadere informatie

Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning

Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning Algemene Voorwaarden behorende bij de Praktijkovereenkomst Kenmerk: BO 20120828-jlj081 Versie

Nadere informatie

Ondergetekenden: 1. De Stichting Clusius College, gevestigd te Alkmaar. Hierna te noemen de onderwijsinstelling.

Ondergetekenden: 1. De Stichting Clusius College, gevestigd te Alkmaar. Hierna te noemen de onderwijsinstelling. Student nr: Ondergetekenden: 1. De Stichting Clusius College, gevestigd te Alkmaar. Vertegenwoordigd door :, vestigingsdirecteur mbo vestiging te: Hierna te noemen de onderwijsinstelling. 2a. De student

Nadere informatie

wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf

wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf Inleiding U maakt het vast wel eens mee, een onervaren maar potentiële werknemer loopt uw bedrijf binnen en vraagt of hij/zij

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2016/2017 Versie 1.1 d.d

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2016/2017 Versie 1.1 d.d Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2016/2017 Versie 1.1 d.d. 03.03.16 Inhoud 1 Opleidingsblad praktijkovereenkomst (versie 1) 3 2 Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst 5 3 Addendum:

Nadere informatie

wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf

wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf Inleiding U maakt het vast wel eens mee, een onervaren maar potentiële werknemer loopt uw bedrijf binnen en vraagt of hij/zij

Nadere informatie

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud Inhoud BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst Inleiding 3 1. Hoe belangrijk is de POK eigenlijk? 5 2. Wat moet er in de POK staan? 6 2.1 De administratieve gegevens 6 2.2 De algemene

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

(indien de leerling minderjarig is)

(indien de leerling minderjarig is) Stageovereenkomst 2013-2014 Ondergetekenden: Geboortedatum Klas: 3b1 / 3b2 / 3k M/V Ouder(s)/Verzorger(s) (indien de leerling minderjarig is) Praktijkbiedende organisatie Vertegenwoordigd door Onderwijsinstelling

Nadere informatie

Informatiegids beroepspraktijkvorming

Informatiegids beroepspraktijkvorming Informatiegids beroepspraktijkvorming Informatiegids beroepspraktijkvorming ID College Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Wat is beroepspraktijkvorming? 4 2 Wettelijke kaders en landelijke afspraken 5 2.1 Accreditatie

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS

BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS De ondergetekenden gaan akkoord met artikel 1 tot en met 10 op de achterzijde van deze overeenkomst overwegende dat op grond van het door de instelling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten Geldig per 1 augustus 2014 Geldigheid en inwerkingtreding Deze algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten zijn van toepassing op alle deelnemers die zijn ingeschreven

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Opleiden in het kappersvak 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 Portal 4 De opleiding Haarverzorging 5 Een student opleiden in uw bedrijf 5 Praktijkovereenkomst (POK)

Nadere informatie

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3 Stage map Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander Leerjaar: 3 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen (SB). Tijdens

Nadere informatie

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group Opleidingsblad Deze examenovereenkomst wordt gesloten door een examendeelnemer of extraneus die niet eerder door de onderwijsinstelling is ingeschreven als deelnemer aan een beroepsopleiding en die uitsluitend

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN STAGEOVEREENKOMST ROC van FLEVOLAND

ALGEMENE BEPALINGEN STAGEOVEREENKOMST ROC van FLEVOLAND ALGEMENE BEPALINGEN STAGEOVEREENKOMST ROC van FLEVOLAND Uitgave : ROC van Amsterdam / ROC van Flevoland Auteur : E. Fischer, DOI Traject OR ROCvA : n.v.t. Traject OR ROCvF : n.v.t. Traject CSR ROCvA en

Nadere informatie

Werkplekleren: de Nederlandse casus

Werkplekleren: de Nederlandse casus www.ecbo.nl Werkplekleren: de Nederlandse casus Anneke Westerhuis 22 april 2016 Werkplekleren in Nederland 1. Werkplekleren in historisch perspectief 2. De organisatie van het Nederlandse mbo en de positie

Nadere informatie

wellantcollege ll MBO-vestigingen Wellantcollege: wellantcollege ll

wellantcollege ll MBO-vestigingen Wellantcollege: wellantcollege ll MBO-vestigingen Wellantcollege: wellantcollege ll Wellantcollege MBO, Cursussen & Trainingen Aalsmeer Linnaeuslaan 2, 1431 JV Aalsmeer tel: 0297 32 46 88 fax: 0297 34 54 19 E-mail: mbo.aalsmeer@wellant.nl

Nadere informatie

Servicedocument Stages in het mbo

Servicedocument Stages in het mbo Servicedocument Stages in het mbo Samengesteld door Stichting van de Arbeid, AWVN, MBO Raad, Colo en JOB en ondersteund door de ministeries van OCW en SZW, december 2006 Servicedocument Stages in het mbo,

Nadere informatie

DEEL 1 BPV-GIDS: INFORMATIE OVER DE BPV

DEEL 1 BPV-GIDS: INFORMATIE OVER DE BPV DEEL 1 BPV-GIDS: INFORMATIE OVER DE BPV VOORWOORD... 3 HOOFDSTUK 1: HET BPV-TEAM... 4 1.1 EVEN VOORSTELLEN... 4 1.2 WAT MAG JE VERWACHTEN VAN HET BPV-TEAM?... 4 1.2.1 Coördinator bpv... 4 1.2.2 Bpv begeleiders...

Nadere informatie

1 Zo werkt het mbo. Beste deelnemer,

1 Zo werkt het mbo. Beste deelnemer, MBO ROTTERDAM 1 Inhoud 1 Zo werkt het mbo... 3 1.1 Daarom Wellantcollege... 3 1.2 Mbo algemeen... 3 1.3 Leerwegen binnen het mbo... 3 1.4 Niveau van de opleidingen binnen het mbo... 4 1.5 Eisen binnen

Nadere informatie

ARCUS COLLEGE OPLEIDINGEN HANDEL & ONDERNEMERSCHAP BPV-GIDS 2015/2016 INFORMATIE OVER DE BPV

ARCUS COLLEGE OPLEIDINGEN HANDEL & ONDERNEMERSCHAP BPV-GIDS 2015/2016 INFORMATIE OVER DE BPV ARCUS COLLEGE OPLEIDINGEN HANDEL & ONDERNEMERSCHAP BPV-GIDS 2015/2016 INFORMATIE OVER DE BPV VOORWOORD HOOFDSTUK 1: HET BPV-TEAM 1.1 EVEN VOORSTELLEN 06 1.2 WAT MAG JE VERWACHTEN VAN HET BPV-TEAM? 06 1.2.1

Nadere informatie

BPV-GIDS: INFORMATIE OVER DE BPV

BPV-GIDS: INFORMATIE OVER DE BPV BPV-GIDS: INFORMATIE OVER DE BPV VOORWOORD... 2 HOOFDSTUK 1: HET BPV-TEAM... 3 1.1 EVEN VOORSTELLEN... 3 1.2 WAT MAG JE VERWACHTEN VAN HET BPV-TEAM?... 3 1.2.1 Coördinator bpv... 3 1.2.2 Bpv-begeleiders...

Nadere informatie

reglement erkenning leerbedrijven 2013

reglement erkenning leerbedrijven 2013 reglement erkenning leerbedrijven 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Leerbedrijf Het bedrijf of de organisatie die op grond van dit reglement bevoegd is om de beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Informatiegids Beroepspraktijkvorming ROC ID College

Informatiegids Beroepspraktijkvorming ROC ID College Informatiegids Beroepspraktijkvorming ROC ID College Versie 0.3 december 2012 1 Inhoudsopgave 0 Inleiding...4 1 Wat is Beroepspraktijkvorming?...4 2 Wettelijke kaders en Landelijke afspraken...4 Accreditatie...4

Nadere informatie

BPV-gids SUMMA... SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven

BPV-gids SUMMA... SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven SUMMA... SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven Inhoud 1. Voorwoord 4 2. Wat vind ik waar? 5 3. De opleiding en BPV 6 3.1. De programmering van de BPV in de opleiding: BPV-programma 6 3.2.

Nadere informatie

Regeling BPV / BBL. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding.

Regeling BPV / BBL. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Regeling BPV / BBL 1.1 Begrippen De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Kronenburgh Beroepsopleidingen: Het bevoegd gezag en verantwoordelijk

Nadere informatie

Leerwerkovereenkomst. De Starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres

Leerwerkovereenkomst. De Starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres Leerwerkovereenkomst De Starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres : : :

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Buitenland BPV HANDLEIDING

Buitenland BPV HANDLEIDING Buitenland BPV HANDLEIDING 2012/2013 Heliumweg 1 Postbus 60080 1320 AB Almere tel.: 088-0205400 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Waarom zou je dat doen?... 4 Voorbereiding... 5 Voorwaarden... 5 Groenhorst

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Regeling bindend studieadvies

Regeling bindend studieadvies Versie Datum Omschrijving Door 1.0 2.0 2.1 2.2 Jan 2013 Jun 2014 Jul 2014 Juli 2015 07-01-2016 Aanpassing: BBL/BOL apart beschreven Toevoeging bindend studieadvies Entree opleiding (C) Vaststelling College

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

Informatiegids beroepspraktijkvorming

Informatiegids beroepspraktijkvorming Informatiegids beroepspraktijkvorming Cohort 2016 Informatiegids beroepspraktijkvorming 2 Informatiegids beroepspraktijkvorming ID College Cohort 2016 Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Wat is beroepspraktijkvorming?

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

De Algemene Voorwaarden vormen samen met het BPV-blad de praktijkovereenkomst als bedoeld in artikel WEB.

De Algemene Voorwaarden vormen samen met het BPV-blad de praktijkovereenkomst als bedoeld in artikel WEB. Praktijkovereenkomsten Algemene Voorwaarden Geldig per 1 augustus 2016 Geldigheid en inwerkingtreding Deze Algemene Voorwaarden Praktijkovereenkomsten zijn van toepassing op alle deelnemers die zijn ingeschreven

Nadere informatie

BPV-GIDS: INFORMATIE OVER DE BPV

BPV-GIDS: INFORMATIE OVER DE BPV BPV-GIDS: INFORMATIE OVER DE BPV VOORWOORD... 0 HOOFDSTUK 1: HET BPV-TEAM... 1 1.1 EVEN VOORSTELLEN... 1 1.2 WAT MAG JE VERWACHTEN VAN HET BPV-TEAM?... 1 1.2.1 Coördinator bpv... 1 1.2.2 Bpv-begeleiders...

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Informatiegids Beroepspraktijkvorming mborijnland. Cohort 2017

Informatiegids Beroepspraktijkvorming mborijnland. Cohort 2017 Informatiegids Beroepspraktijkvorming mborijnland Cohort 2017 BEROEPSPRAKTIJKVORMING INFORMATIEGIDS 1 Inhoud Inleiding 3 1. Wat is beroepspraktijkvorming? 4 2. Wettelijke kaders en landelijke afspraken

Nadere informatie

S P O R T E N B E W E G E N A R N H E M. Stage map. Profiel / Keuzevak: Bewegingsagogie (BAG) Docent: Lindy Hendrikx- Jans.

S P O R T E N B E W E G E N A R N H E M. Stage map. Profiel / Keuzevak: Bewegingsagogie (BAG) Docent: Lindy Hendrikx- Jans. Stage map Profiel / Keuzevak: Bewegingsagogie (BAG) Docent: Lindy Hendrikx- Jans Leerjaar: 4 1 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Opleidingsblad en Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509349 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Contractnummer:. Ondergetekenden: 1. stichting Gilde Opleidingen, gevestigd te Roermond, en ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen Gilde Opleidingen, en 2.

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING 2017 2018 / 4 VMBO-TL TITEL: NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED DEADLINE INLEVEREN PROFIELWERKSTUK 23 MAART 2018

Nadere informatie

OVEREENKOMST WERKPLEKLEREN

OVEREENKOMST WERKPLEKLEREN Betrokken partijen, 1. Eindhoven School of Education, verder te noemen ESoE, onderdeel van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) vertegenwoordigd door Mw. Drs. M. Gardenier Opleidingscoördinator

Nadere informatie

4.8 De student en in het geval van minderjarigheid de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft altijd recht op inzage in het eigen dossier.

4.8 De student en in het geval van minderjarigheid de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft altijd recht op inzage in het eigen dossier. ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC TOP 2015-2016 4 Aard van de overeenkomst 4.1. De Algemene Voorwaarden vormen samen met het opleidingsblad de onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

MODEL PRAKTIJKOVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS

MODEL PRAKTIJKOVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS De ondergetekenden MODEL PRAKTIJKOVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS 1. De beroepspraktijkplaatsbiedende organisatie - Bedrijf :.... - Adres :... - Postcode :... - Woonplaats :... hier vertegenwoordigd door:......

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST

ONDERWIJSOVEREENKOMST ONDERWIJSOVEREENKOMST Ondergetekenden: Smink Culinair, gevestigd te Nieuwleusen, dezer rechtsgeldig vertegenwoordigd door de eigenaar in de persoon van Rob Smink en de deelnemer hierna te noemen: de deelnemer

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden - De studentenraad van MBO SGB Bonaire heeft ingestemd met deze onderwijsovereenkomst voor het MBO m.i.n. 1-8-2013; - Op deze overeenkomst is Caribisch en Nederlands

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 Naam deelnemer Naam opleiding BPV bedrijf : : : Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Checklist te gebruiken bij start- en eind BPV-periode 4 1.2 Omvang

Nadere informatie

Erasmus Subsidie voor Studenten AERES MBO. Harm Holleman

Erasmus Subsidie voor Studenten AERES MBO. Harm Holleman Erasmus Subsidie voor Studenten AERES MBO Harm Holleman Voorwoord Dit document is opgesteld voor Studenten AERES MBO als toelichting op het Erasmus programma KA-1 SCALA 12. (2017-2018) Aeres MBO heeft

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 Opleiding : Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Crebo : 90440 Niveau : 1 Duur opleiding : 1 jaar Leerweg : BOL Inhoud Inleiding blz. 2 Welk werk doet een assistent blz.

Nadere informatie

dat aan de inschrijving van de student bij de instelling een overeenkomst tussen de instelling en de student ten grondslag dient te liggen;

dat aan de inschrijving van de student bij de instelling een overeenkomst tussen de instelling en de student ten grondslag dient te liggen; ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSOPLEIDING NIMETO UTRECHT Ondergetekenden: 1. De onderwijsinstelling Nimeto Utrecht gevestigd Smijerslaan 2, te Utrecht te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Stichting

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie september 2013 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie 24 september 2015 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. PORTFOLIO...

INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. PORTFOLIO... Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. PORTFOLIO... 3 1.1 WAT IS EEN PORTFOLIO?... 3 1.2 INHOUD VAN HET PORTFOLIO... 3 1.3 BEWIJZEN IN JE PORTFOLIO... 4 1.3.1 Invullen bewijskaart... 4 1.3.2

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding Versie 2012

Nieuwe. Handleiding Versie 2012 Nieuwe Handleiding Versie 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Doel van de Nieuwe Praktijkwijzer... 5 3. Uitgangspunten voor de (Nieuwe) Praktijkwijzer... 5 4. Instrumenten van

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJKVORMING IN. Informatiegids voor student, docent en bedrijf

BEROEPSPRAKTIJKVORMING IN. Informatiegids voor student, docent en bedrijf BEROEPSPRAKTIJKVORMING IN Informatiegids voor student, docent en bedrijf September 2017 2 INHOUD Inleiding 3 1 Organisatie van de BPV 4 2 Rollen en verantwoordelijkheden van betrokken personen tijdens

Nadere informatie

Regeling BPV. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding.

Regeling BPV. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Regeling BPV 1.1 Begrippen De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Kronenburgh Beroepsopleidingen: Het bevoegd gezag en verantwoordelijk

Nadere informatie

Servicedocument Stages in het mbo

Servicedocument Stages in het mbo Servicedocument Stages in het mbo Samengesteld door Stichting van de Arbeid, AWVN, MBO Raad, Colo en JOB en ondersteund door de ministeries van OCW en SZW, december 2006. In december 2009 is de tekst voor

Nadere informatie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie S t a g e o v e r e e n k o m s t Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie De decaan van de Subfaculteit Wijsbegeerte, Universiteit Utrecht, als mandataris van het College

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN 2016 2017 / 4 VMBO-TL Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk INHOUDSOPGAVE INLEIDING pagina 1 TITEL pagina 2 SNUFFELSTAGE pagina

Nadere informatie

gezamenlijke aanpak bpv

gezamenlijke aanpak bpv BPVprotocol gezamenlijke aanpak bpv In de Verbeteragenda bpv van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven met de bpv: Beroepspraktijkvorming in

Nadere informatie

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: KBB Leerbedrijf Reglement Student Onderwijsinstelling BPV Leermeester Praktijkbegeleider Het

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1 Faculteit Bètawetenschappen Universiteit Utrecht, hierna te noemen stagevrager, hier vertegenwoordigd door de hieronder vermelde stagedocent, en Naam bedrijf/instelling: Hierbij vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

Hierbij bevestigen wij de afspraak met betrekking tot het gezamenlijk opleiden van een leerling in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)

Hierbij bevestigen wij de afspraak met betrekking tot het gezamenlijk opleiden van een leerling in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) Terborg, Betreft: leer-arbeidsovereenkomst. Geachte heer, Hierbij bevestigen wij de afspraak met betrekking tot het gezamenlijk opleiden van een leerling in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) In uw

Nadere informatie

HCFlex Stageboekje (Reglement)

HCFlex Stageboekje (Reglement) HC Flex HCFlex Stageboekje (Reglement) Inhoud 1. Met wie heb je te maken tijdens jouw opleiding?... 3 Het leerbedrijf... 3 Regionaal opleidingscentrum... 3 HCFlex (Human Capital Flex)... 3 Contactgegevens...

Nadere informatie

BPV-gids. Opleidingen Maatschappelijke zorg SUMMA WELZIJN 2015-2016. 2015 Summa College

BPV-gids. Opleidingen Maatschappelijke zorg SUMMA WELZIJN 2015-2016. 2015 Summa College SUMMA WELZIJN Opleidingen Maatschappelijke zorg 2015-2016 2015 Summa College Inhoud 1. Voorwoord 4 2. Wat vind ik waar? 4 3. De opleiding en BPV 6 3.1. De programmering van de BPV in de opleiding: BPV-programma

Nadere informatie