1 Zo werkt het mbo. Beste deelnemer,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Zo werkt het mbo. Beste deelnemer,"

Transcriptie

1 MBO ROTTERDAM 1

2 Inhoud 1 Zo werkt het mbo Daarom Wellantcollege Mbo algemeen Leerwegen binnen het mbo Niveau van de opleidingen binnen het mbo Eisen binnen het mbo Hoe laat je zien dat je aan de wettelijke eisen voldoet? Wellant mbo Intake & instaptoetsen Maken van een persoonlijk opleidingsplan Leren en bewijzen Beroepspraktijkvorming (BPV) Reflecteren Proeve van Bekwaamheid (PvB) Wellantcoaching en -begeleiding Coaching Begeleiding Ook handig om te weten Indeling van het schooljaar Onderwijstijd en Rooster Aanwezigheid Vakanties Overstappen naar een andere opleiding Afspraken en overeenkomsten Tot slot

3 1 Zo werkt het mbo Beste deelnemer, Welkom op Wellant mbo! Wij vinden het fijn dat je voor Wellantcollege hebt gekozen en willen je graag goed informeren. In deze gids staan de belangrijkste dingen die je moet weten als je bij ons een opleiding gaat volgen. Voor andere dingen die ook belangrijk zijn, geven we aan waar je die kunt vinden. Anders wordt het zo n dik boekwerk. 1.1 Daarom Wellantcollege Trots zijn op je werk, dat is een lekker gevoel. Weet je al waar je aan de slag wilt? Of wil je voor jezelf beginnen? Wat je droom ook is, je krijgt een vliegende start bij Wellantcollege. De toekomst is groen Het is moeilijk om te voorspellen hoe de toekomst er precies uit gaat zien. Wat we zeker weten, is dat duurzaam denken steeds belangrijker wordt. Rekening houden met de wereld om je heen. Het is hard nodig. Overheden en bedrijven hebben het er steeds vaker over, maar weten niet goed hoe. Jij kunt ze daarbij gaan helpen. Want Wellantcollege helpt jou door groen te leren denken, zodat jij je steentje kunt bijdragen. En als je wilt, verdient het nog goed ook! 1.2 Mbo algemeen Een mbo-opleiding is een beroepsopleiding. Een beroepsopleiding bereidt je voor op een beroep, maar helpt jou ook goed mee te kunnen draaien in de maatschappij. Dit betekent dat je aan het eind van je opleiding: de kennis en vaardigheden bezit die je nodig hebt in het beroep en voor het functioneren in de maatschappij; die kennis en vaardigheden op de goede manier en op het juiste moment weet te gebruiken; je gedraagt zoals binnen het beroep en de maatschappij van jou wordt verwacht. 1.3 Leerwegen binnen het mbo Omdat niet iedereen hetzelfde is, kun je op twee manieren je studie doen. Zo n manier heet een leerweg. Wil je meer theorie? Dan kies je de leerweg waarbij je op school zit en BPV (beroepspraktijkvorming) doet bij een leerbedrijf. Je kunt ook kiezen om meteen te gaan werken. Dan leer je veel van het beroep in de praktijk en ga je één dag per week naar school. BOL Beroeps Opleidende Leerweg: Je leert op school en wisselt de lessen af met BPV op verschillende leerbedrijven. BBL Beroeps Begeleidende Leerweg: Je gaat 3 à 4 dagen werken en 1 dag naar school. 3

4 1.4 Niveau van de opleidingen binnen het mbo Er zijn opleidingen op vier niveaus. Niveau Duurt gemiddeld Wat word je? Wat kun je? 1 1 jaar Assistent Je kunt onder leiding werkzaamheden uitvoeren. 2 2 jaar Medewerker Je kunt onder leiding werkzaamheden uitvoeren die een behoorlijke vakbekwaamheid vereisen. 3 2 à 3 jaar Vakbekwaam medewerker 4 3 à 4 jaar Middenkaderfunctionaris 4+ 3 à 4 jaar Specialist / Middenkaderfunctionaris Je kunt zelfstandig werkzaamheden uitvoeren die een behoorlijke vakbekwaamheid vereisen en anderen aansturen. Je kunt zelfstandig werkzaamheden uitvoeren die een grote vakbekwaamheid vereisen en aan anderen leiding geven. Je kunt zelfstandig gespecialiseerde werkzaamheden en complexe opdrachten uitvoeren in een contextrijke omgeving die een grote vakbekwaamheid vereisen. Daarnaast kan je aan anderen leiding geven. Aan de vier wettelijke niveaus heeft Wellantcollege een extra niveau toegevoegd. Deze noemen we binnen Wellantcollege mbo+ opleidingen. Bij deze niveau 4+ opleidingen worden extra onderdelen aan het onderwijsprogramma toegevoegd. Meer Informatie over de leerwegen en de niveaus vind je op Eisen binnen het mbo Binnen het mbo kennen we toelatingseisen en diploma-eisen. Toelatingseisen Binnen het mbo gelden voor de verschillende niveaus verschillende toelatingseisen: Niveau 1: geen toelatingseis Niveau 2: vmbo BB of mbo niveau 1 Niveau 3: vmbo KB/GL/TL of mbo niveau 2 Niveau 4: vmbo KB/GL/TL of mbo niveau 3 De mbo+ opleidingen hebben extra toelatingseisen. 4

5 Diploma-eisen Om je diploma te behalen, moet je voldoen aan de eisen gesteld aan: Beroep Loopbaan en burgerschap Rekenen Moderne vreemde talen Nederlands Beroep Moderne Vreemde Talen Nederlands & Rekenen Loopbaan & Burgerschap De eisen kun je terugvinden in: 1. Het kwalificatiedossier ( 2. De examenregeling ( 1.6 Hoe laat je zien dat je aan de wettelijke eisen voldoet? Voordat je een diploma krijgt, zijn er wettelijke eisen waaraan je moet voldoen. We hebben ze hieronder op een rijtje gezet. Eisen gesteld aan het beroep Je hebt voldoende geleerd tijdens je beroepspraktijkvorming (BPV). o Je hebt voldoende uren BPV gedaan op een erkend leerbedrijf. o Je kunt aantonen dat je theorie in de praktijk kunt toepassen Als bewijs hiervoor geldt een urenregistratie en een evaluatie en beoordeling van de praktijkopleider na iedere BPV-periode. Daarnaast heb je voldoende geleerd en ben je competent bevonden. Aan deze eis voldoe je, als je alle Proeven van Bekwaamheid hebt behaald. Een Proeve van Bekwaamheid (PvB) is een praktisch ingericht examen. Dit betekent dat je in een echte praktijksituatie laat zien dat je het vak beheerst. Je mag op voor een PvB als je coach na het go/no-go-gesprek vindt dat jij hier klaar voor bent. Eisen gesteld aan loopbaan en burgerschap Wellantcollege leidt je niet alleen op voor een beroep, maar wil je ook voorbereiden op jouw loopbaan en op een plek in de maatschappij. Met het behalen van de PvB heb jij je voortgang laten zien op het onderdeel loopbaan. Voor wat betreft de burgerschapsonderwerpen kun je aantonen dat jij je voldoende hebt ontwikkeld. Eisen gesteld aan moderne vreemde talen Bij sommige opleidingen gelden volgens het kwalificatiedossier ook eisen voor moderne vreemde talen. Met een examen toon je aan dat je voldoet aan het vereiste niveau. Eisen gesteld aan Nederlands en rekenen Vanaf 1 augustus 2010 moet iedere deelnemer die start met een nieuwe opleiding examen doen in de Nederlandse taal en rekenen. Met een afgerond examen Nederlandse taal en een afgerond examen rekenen voldoe je aan deze eisen. De eisen aan deze examens kun je vinden in de examenregeling. 5

6 2 Wellant mbo Het opleidingstraject bij Wellantcollege ziet er zo uit: Intake Instaptoetsen Proeve(n) van Bekwaamheid Nederlands Rekenen Moderne Vreemde Talen Diplomering Toetsing & Examinering Een aantal van deze onderdelen lichten wij op de volgende pagina s nader toe: 1. Intake & instaptoetsen 2. Maken van een persoonlijk opleidingsplan 3. Leren en bewijzen 4. Beroepspraktijkvorming (BPV) 5. Reflecteren 6. Proeve van Bekwaamheid (PvB) 2.1 Intake & instaptoetsen Het eerste gesprek over jouw opleiding heeft al plaatsgevonden: het intakegesprek. Dit was een onderdeel van de inschrijving en voor jou een belangrijke eerste stap. In dit gesprek kijken we of de gekozen opleiding, leerweg en het niveau voor jou de juiste keuze is. Jij wilt immers je diploma halen. Een ander onderdeel van de inschrijvingsprocedure is de instaptoetsen. Je maakt zo n instaptoets voor Nederlands en rekenen. Als dat voor jouw opleiding geldt, maak je ook een instaptoets voor Engels. De uitslag van deze toets geeft jouw instapniveau voor taal en rekenen aan. 6

7 Intake Instaptoetsen Proeve(n) van Bekwaamheid Nederlands Rekenen Moderne Vreemde Talen Diplomering Toetsing & Examinering 2.2 Maken van een persoonlijk opleidingsplan Aan het begin van je opleiding maak je samen met je coach een persoonlijk opleidingsplan (POP). In dit plan zet je wat je al kunt en wat je nog moet leren om je diploma te behalen. Dat zijn je leervragen. In de eerste periode op school bekijk je samen met je coach of er onderdelen zijn waar je voor een deel of volledig aan voldoet. Dit doe je door jezelf te spiegelen aan de leertaken en de aanvullende eisen. Bij het spiegelen gebruik je: de uitslagen van je instaptoetsen eventueel je diploma s en/of portfolio van een vorige opleiding ervaringen uit (vakantie)werk en/of hobby s 2.3 Leren en bewijzen Leren Je leert op school en in de praktijk (op een leerbedrijf). Op beide plaatsen werk je aan de leertaken en leereenheden. Leertaken zijn afgeronde onderdelen die tezamen toewerken naar het behalen van je diploma. In de leertaken staat omschreven wat Wellantcollege van jou verwacht en hoe je moet kunnen functioneren om bekwaam te zijn. Bij elke leertaak hoort een aantal leereenheden. Dit zijn activiteiten die je kunt doen om je te bekwamen. Denk hierbij aan praktijkopdrachten, lessen, excursies en werkzaamheden tijdens de BPV. Bij leereenheden die worden aangeboden krijg je begeleiding van de docenten. De leereenheden waar je op jouw leerbedrijf aan werkt, doe je onder begeleiding van je praktijkopleider (de begeleider vanuit het leerbedrijf). 7

8 Bewijzen De coach volgt jouw ontwikkelingen op de leertaken. In de reflectiegesprekken die je één keer per onderwijsperiode hebt, bewijs jij wat je hebt geleerd. In je POP heb je samen met de coach nagedacht over hoe je jouw ontwikkeling gaat bewijzen en hebben jullie afspraken gemaakt. Bewijs hoeft niet alleen te komen vanuit school of de BPV. Het kan ook komen van de dingen die je doet tijdens een hobby of een bijbaan. Alles wat je leert, kan nuttig zijn voor je opleiding en je ontwikkeling. Voorbeelden van bewijzen zijn: een beoordeling van een docent van een opdracht een BPV-verslag de uitslag van een toets een beoordeling van je BPV-begeleider een certificaat van een training die je hebt gevolgd een beoordeling van een andere expert of specialist Je maakt voor de beoordeling afspraken met je coach over wie jouw bewijs beoordeelt (valideert). Dat kan bijvoorbeeld een specialist zijn in dat onderwerp, zoals een (gast)docent of praktijkopleider. Vaak is één bewijsstuk bij één leertaak niet genoeg. Voor alle bewijzen geldt dat zij voorzien moeten zijn van een datum, handtekening en naam/functie van de beoordelaar. Je bewijzen bewaar je in je portfolio. Een portfolio is een verzameling van eigen werk waarmee je kan laten zien wat je weet en kan. De bewijzen die je bewaart, kunnen digitaal zijn, bijvoorbeeld verslagen, filmpjes en foto s. Maar ook tastbare producten, zoals collages, ontwerpen of schetsen. Let erop dat je al je bewijzen zorgvuldig bewaart. Je gebruikt ze namelijk om aan te tonen dat je vooruit gaat binnen je opleiding. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw portfolio. Binnen Wellantcollege heb je de mogelijkheid om jouw bewijzen op te slaan in een digitaal portfolio. Het digitale portfolio kun je vinden in Trajectplanner. Trajectplanner is een computerprogramma dat Wellantcollege gebruikt om samen met jou je ontwikkeling in je opleiding te volgen. Doordat het een digitaal programma is, kun je ook thuis inloggen. In de eerste 3 weken op school leer je van je coach tijdens het klassikale coachingsuur hoe je met trajectplanner om moet gaan. 2.4 Beroepspraktijkvorming (BPV) Om te zorgen dat je opleiding goed aansluit op het echte leven, hebben we veel relaties en contacten bij toonaangevende bedrijven en instellingen. Daar kun jij je BPV doen. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor het vinden van een leerbedrijf. Als het nodig is kan je jouw coach om hulp vragen. De BPV volg je bij een erkend leerbedrijf. Dit leerbedrijf voldoet aan de eisen die door het kenniscentrum Aequor aan het leerbedrijf zijn gesteld. Alle erkende leerbedrijven zijn opgenomen in een register en te vinden op De BPV op jouw leerbedrijf start met een introductieperiode. In deze periode maak je, voor zover je dat nog niet hebt gedaan, kennis met het bedrijf, de bedrijfsregels, bedrijfscultuur en uiteraard ook met je collega s. 8

9 Tijdens de BPV bezoekt jouw coach je leerbedrijf. Daarbij zal het eerste bezoek in het teken staan van kennismaking en informatie-uitwisseling. Tijdens dit gesprek worden er afspraken gemaakt over: wat je van elkaar verwacht wat je in de praktijk gaat leren de planning de begeleiding Tijdens de periode die daarop volgt, werk je op het leerbedrijf aan jouw leervragen en werk je aan het verzamelen van voldoende bewijzen. Je hebt met je praktijkopleider een aantal voortgangsgesprekken. Tijdens die gesprekken krijg je advies, tips en kijk je samen hoe het gaat. Aan het eind van de BPV zal de praktijkopleider de BPV beoordelen en het resultaat met jou bespreken. Het resultaat wordt vastgelegd in trajectplanner. 2.5 Reflecteren Intake Instaptoetsen Proeve(n) van Bekwaamheid Nederlands Rekenen Moderne Vreemde Talen Diplomering Toetsing & Examinering Je wilt natuurlijk weten hoe goed je het doet. Daar zijn de reflectiegesprekken voor. Die voer je met je coach. Het schooljaar is verdeeld in vier onderwijsperioden en per periode heb je minimaal één reflectiegesprek. Daarin kijk je terug op wat je hebt gedaan. Je stelt samen met je coach vast waar je nu staat en hoe je verder gaat. Het reflectiegesprek gaat dus over je voortgang. Afhankelijk van de duur van de BPV zullen er ook reflectiegesprekken op jouw leerbedrijf plaatsvinden. Bij deze reflectiegesprekken is niet alleen jouw coach, maar ook jouw praktijkopleider aanwezig. Terugkijken Met je coach kijk je terug naar je persoonlijk opleidingsplan (POP). Heb je geleerd wat je wilde leren? Wat vond je van je aanpak? Vaststellen Daarna kijken we naar hoe jij je hebt ontwikkeld. Je weet waar je stond toen je aan de leertaken begon. Op basis van het bewijsmateriaal dat je hebt verzameld, stelt je coach vast welke leerwinst jij behaald hebt voor de verschillende leertaken. De coach kijkt hierbij ook naar het oordeel van anderen (docenten en/of praktijkopleiders). 9

10 De coach legt deze leerwinst vast, waardoor je steeds een overzicht hebt van jouw voortgang binnen de opleiding. Vooruitkijken Naar aanleiding van wat je geleerd hebt in de voorafgaande onderwijsperiode, bekijk je samen met je coach wat je nog moet leren om je diploma te behalen. Opnieuw bepaal je aan welke leertaken je gaat werken en welke leereenheden je doet. Op basis hiervan stel jij je POP bij. Hier wordt een kort verslag van gemaakt. Dit verslag komt in Trajectplanner in jouw dossier bij Gesprekken. 2.6 Proeve van Bekwaamheid (PvB) Proeve(n) van Bekwaamheid Intake Instaptoetsen Nederlands Rekenen Moderne Vreemde Talen Diplomering Toetsing & Examinering In de praktijk komt het er op aan! Een belangrijk onderdeel van je examen is dus de Proeve van Bekwaamheid. Dit is een praktisch ingericht examen. Dat wil zeggen dat je in een echte praktijksituatie laat zien dat je (een deel van) het vak beheerst. Voordat je een Proeve van Bekwaamheid gaat doen, heb je natuurlijk al laten zien dat je daar klaar voor bent. Dan weten jouw coach, jouw praktijkopleider en jijzelf dat je de leertaken beheerst. Dat voelt lekker en is goed voor je zelfvertrouwen! Je hebt een gesprek met jouw coach, een zogenaamd go/no-go-gesprek. Hij of zij zal je kritisch bevragen over diverse zaken die belangrijk zijn voor deze proeve. Zowel je coach als je praktijkopleider en het onderwijsteam moeten hun vertrouwen uitspreken. Uiteindelijk beslist de coach of je mag deelnemen aan een PvB. 10

11 3 Wellantcoaching en -begeleiding Tijdens je opleiding begeleiden verschillende mensen je op verschillende manieren. Vanuit school is er een team van docenten waarvan er één jouw coach is. Tijdens de BPV word je begeleid door de praktijkopleider. Met leerproblemen en persoonlijke problemen kun je op school terecht bij de mentor. Jouw mentor/coach verwijst je door als het nodig is. In dit hoofdstuk wordt een aantal rollen verder toegelicht. 3.1 Coaching Coach Hoe graag je het ook zelf wilt doen, een beetje hulp kan soms ook fijn zijn. Je hebt vanaf de start van je opleiding een persoonlijk begeleider; jouw coach. Hij of zij is de persoon die: je tijdens de opleiding helpt je tijdens de BPV vanuit school begeleidt de reflectiegesprekken met je voert samen met jou je voortgang in de gaten houdt je helpt bij het maken van keuzes tijdens jouw opleiding Je kunt met van alles bij jouw coach terecht. Als je coach je niet kan helpen, helpt de coach je op weg naar iemand die dat wel kan. Coachgroep Jij zit in een coachgroep samen met andere deelnemers die dezelfde coach hebben. Ten minste één keer per week kom je met deze coachgroep bij elkaar. Dit heet een coachgroepbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten leer je onder andere: een persoonlijk opleidingsplan maken werken in trajectplanner een portfolio opbouwen je voor te bereiden op een reflectiegesprek je voor te bereiden op diverse gesprekken op je BPV-plek hoe je het meest uit de BPV kunt halen hoe je moet leren hoe je je loopbaan kunt plannen Met veel van deze zaken oefen je met je groepsgenoten, waardoor je van elkaar leert. Een coachgroepbijeenkomst is een goed moment om jouw coach dingen te vragen die onduidelijk zijn. Ook kun je het hebben over dingen die je lastig vindt op school en in de BPV. De coach zal jou en je groepsgenoten vragen hoe het gaat in de opleiding. 3.2 Begeleiding Als er problemen zijn waardoor je niet verder kunt, is het belangrijk om daarover te praten. Hiervoor kun je uiteraard bij jouw coach/mentor terecht. Maar we hebben nog meer specialisten in huis bij wie je terecht kunt. Hieronder staat er een aantal vermeld. Wil je hier meer van weten? De coach vertelt je er graag meer over. Er blijven situaties bestaan waarvoor de school geen begeleiding kent. Als dat gebeurt, word je doorverwezen naar externe hulp. 11

12 Decaan De decaan kan je begeleiden bij vragen over jouw loopbaan. Hij of zij praat met jou over jouw wensen, ambities en mogelijkheden. Zo ontwikkel je langzamerhand een beeld van jezelf en van jouw studie- en beroepsmogelijkheden. De decaan kan je helpen bij het maken van keuzes gedurende de leerweg en bij de uitstroom naar vervolgopleidingen. Vertrouwenspersoon Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht als je te maken hebt met agressie, geweld, seksuele intimidatie of bijvoorbeeld discriminatie. Maar ook als je ziet dat iemand anders hier last van heeft, kun je daarmee naar de vertrouwenspersoon toestappen. Zorgcoördinator Je kunt in aanmerking komen voor leerling-gebonden financiering (lgf) als bij jou bijvoorbeeld autisme, ADHD, bijna-doofheid of borderline vastgesteld is. Lgf noemen ze ook wel rugzak. Je hebt naast de basisbegeleiding nog extra hulp nodig om de opleiding te kunnen volgen. Aangezien ieder mens anders is, wordt in kaart gebracht wat bij jou specifiek speelt en hoe wij er op school en op het leerbedrijf zo veel mogelijk rekening mee kunnen houden. Zorgteam Op school is een zorgteam aanwezig dat je met problemen op school, stage of thuis kan helpen. Zodra de problemen je leerprestaties op school gaan beïnvloeden, neem dan contact met ons op (natuurlijk kan je ook met andere problemen terecht). Het doel van de hulp, is samen met jou te kijken hoe je met je probleem om kunt gaan zodat er een werkbare situatie ontstaat. Via je coach, mentor of teamleider kan je contact opnemen met iemand van het zorgteam. 12

13 4 Ook handig om te weten Hier vind je alle praktische zaken die je moet weten, zodat je de opleiding soepel kunt volgen. 4.1 Indeling van het schooljaar Het schooljaar is verdeeld in vier periodes van ongeveer tien weken. In de laatste week van een periode vindt een reflectie gesprek plaats en worden nieuwe afspraken gemaakt voor de volgende periode. Elke onderwijsperiode vormt een afgerond geheel. In deze periodes werk je aan leereenheden op school en op je leerbedrijf. De jaarplanner wordt door je coach uitgedeeld 4.2 Onderwijstijd en Rooster Onderwijstijd Als BOL-deelnemer moet je minimaal 850 uur onderwijs volgen (de uren waarin je BPV doet, tellen mee) om recht te behouden op studiefinanciering. Voor de BBL-deelnemer gaat het om 300 uur. Wij maken de roosters zo, dat je hier ruim aan kunt voldoen. Rooster Het rooster wordt voor het begin van een periode bekendgemaakt. Je kunt het rooster vinden op intranet. Soms wordt het rooster tussentijds aangevuld en bijgesteld. Vrijstellingen leiden tot aangepaste tijden. Af en toe vervallen leeractiviteiten, bijvoorbeeld doordat er een docent ziek is of bijscholing volgt. Begin- en einduren vervallen dan in het algemeen. Andere docenten nemen zo veel mogelijk leeractiviteiten over. Om je op tijd te kunnen waarschuwen, zijn de volgende afspraken gemaakt: In elke klas wordt een belrooster gemaakt. De docent die zich ziek meld belt de eerste deelnemer op de lijst. Dit belrooster wordt alleen gebruikt als een docent zich ziek meld in de avonduren. Meld een docent zich s ochtends ziek dan gaat er een groeps-sms uit 4.3 Aanwezigheid Je bent verplicht alle schooldagen aanwezig te zijn. Er zijn leereenheden die je uitvoert op andere plaatsen dan jouw leerbedrijf of de school. Samen met jouw coach maak je hier afspraken over. Wanneer de werkgever de lesdag geheel of gedeeltelijk doorbetaalt, ben je verplicht bij lesuitval te gaan werken (dit geldt voor de BBL). Als je niet aanwezig kunt zijn, moet je je telefonisch afmelden bij de receptie van school. Loop je op die dag ook BPV dan meld je je ook af op je BPV-bedrijf. De school registreert je aanwezigheid. Wanneer je vaker of langer afwezig bent, meldt Wellantcollege dit bij de betreffende instantie. Wij hebben als school meldplicht wanneer: jij leerplichtig ( tot 18 jaar) bent en in een periode van vier weken zestien uur of meer afwezig bent geweest;of 3 dagen achter elkaar ongeoorloofd afwezig bent geweest; jij tussen de 18 en 23 jaar bent én geen startkwalificatie hebt (diploma minimaal op niveau 2 mbo of een havodiploma) en je een maand of langer het onderwijs zonder 13

14 geldige reden niet meer volgt. Jouw studiefinanciering vervalt als je vijf weken achter elkaar zonder geldige reden afwezig bent geweest. Wellantcollege en jouw leerbedrijf informeren elkaar als dat nodig is over jouw aanwezigheid. 4.4 Vakanties Hieronder vind je jouw vakantierooster. Vakantierooster schooljaar Herfstvakantie 15 oktober t/m 23 oktober 2011 Kerstvakantie 24 december 2011 t/m 8 januari 2012 Voorjaarsvakantie 27febrari t/m 2 maart Goede Vrijdag 6 april 2012 Pasen 8 en 9 april 2012 Meivakantie 28 april t/m 6 mei 2012 Koninginnedag/Bevrijdingsdag vallen in meivakantie Hemelvaart 17 mei 2012 Pinksteren 27 en 28 mei 2012 Zomervakantie Start 9 juli Buiten de vakanties om heb je geen vrij, tenzij je hier toestemming voor hebt gekregen van het bevoegd gezag. Jouw coach kan je hierbij helpen. 4.5 Overstappen naar een andere opleiding Toch niet de juiste opleiding gekozen? Vervelend, zeker voor jou! Gelukkig zijn er allerlei mogelijkheden om over te stappen naar een andere opleiding. Maak zo snel mogelijk een afspraak met jouw coach. Dan kunnen jullie samen die mogelijkheden bespreken. Verder staat in de examenregeling beschreven hoe er wordt omgegaan met PvB s die je al behaald hebt. Je moet in ieder geval een nieuwe onderwijsovereenkomst en een nieuwe praktijkovereenkomst tekenen. 4.6 Afspraken en overeenkomsten Leerlingenstatuut Wellantcollege heeft een leerlingenstatuut. Hierin kun je lezen wat jouw rechten zijn als je bij ons onderwijs volgt. Ook staat hierin beschreven wat wij van jou verwachten. In het leerlingenstatuut staat onder andere: onze klachtenregeling je recht op inspraak ons rookbeleid meldingen die wij moeten doen aan DUO Dit leerlingenstatuut staat op de website van Wellantcollege: Examenregeling In onze examenregeling kun je alles lezen wat te maken heeft met examens. 14

15 Er staat beschreven waar je aan moet voldoen om examen te mogen doen. Ook staat in de regeling beschreven waar de examens over gaan en hoe wordt bepaald of je hiervoor bent geslaagd. De examenregeling CKS die bij jouw opleiding hoort, is te vinden op de website van Wellantcollege: Schoolregels Binnen het gebouw draag je geen hoofdbedekking, tenzij je toestemming hebt gekregen van de teamleider. In de gangen en lokalen wordt niet gegeten en gedronken. Binnen de school maak je geen gebruik van je mobiele telefoon. In de kantine mag gebeld worden. Dit geldt ook voor andere apparaten met vergelijkbare functies zoals MP3 spelers, camera s, spelcomputers, ipods, e.d. Dit jaar gaan wij van start om de school rookvrij te krijgen. Dit doen wij in fases. Voor dit schooljaar betekent dat dat je buiten mag roken op een daarvoor aangeven plek. De onderwijsovereenkomst ( OOK) Met de onderwijsovereenkomst beloven we jou dat wij voor een goede opleiding zorgen. Jij belooft dat jij je best gaat doen om zoveel mogelijk te leren en uiteindelijk je diploma te behalen. Deze moet je voor de duur van de opleiding ondertekenen. Als je nog geen 18 jaar bent, zal deze overeenkomst getekend moeten worden door een ouder/voogd. Ook de school ondertekent de overeenkomst. Zowel jij als de school hebben rechten en plichten. Deze zijn te vinden in Voorwaarden Onderwijsovereenkomst van Wellantcollege. Je kan deze voorwaarden vinden op intranet. Praktijkovereenkomst (POK) Met de praktijkovereenkomst maken we samen met het leerbedrijf afspraken met jou over wat je in de praktijk gaat leren, wie jou begeleidt en hoe lang de BPV-periode duurt. In de POK staat hoe lang de BPV duurt. De POK moet worden ondertekend door jou als deelnemer en als je jonger bent dan 18 jaar door een ouder/voogd. Daarnaast wordt de POK ondertekend door het leerbedrijf, de school en bij de BBL door het kenniscentrum Aequor. 4.7 Tot slot Wij vertrouwen erop dat je met deze onderwijsgids op de hoogte bent van de belangrijkste zaken die je nodig hebt voor jouw opleiding bij Wellantcollege. Voor aanvullende vragen kun je altijd bij je coach terecht. Wij wensen je een fijne studietijd en een succesvolle opleiding toe! 15

1 Zo werkt het mbo. Beste deelnemer,

1 Zo werkt het mbo. Beste deelnemer, MBO Oegstgeest 1 Het Wellantcollege: de namen en enkele adressen Wellantcollege Langevoort 70 2341 KD Oegstgeest Tel. 071-517 32 16 Fax. 071-515 71 78 Centrale Dienst Postbus 177 3993 DD Houten Tel. 030

Nadere informatie

Het Wellantcollege: de namen en enkele adressen

Het Wellantcollege: de namen en enkele adressen MBO Rijnsburg 1 Beste deelnemer, Welkom op Wellantcollege Chr. MBO Rijnsburg. Je bent ingeschreven voor een van onze opleidingen en we willen je daar graag over informeren. Daarom hebben we deze onderwijsgids

Nadere informatie

OPLEIDINGSGIDS WELLANTCOLLEGE. Chr. MBO Rijnsburg

OPLEIDINGSGIDS WELLANTCOLLEGE. Chr. MBO Rijnsburg OPLEIDINGSGIDS WELLANTCOLLEGE Chr. MBO Rijnsburg 2010 2011 1 Beste deelnemer, Welkom op Wellantcollege Chr. MBO Rijnsburg. Je bent ingeschreven voor een van onze opleidingen en we willen je daar graag

Nadere informatie

BPV Informatiepakket Wellantcollege Gorinchem MBO. Deel 1: Informatie vestiging Gorinchem Deel 2: Onderwijsgids 2012-2013

BPV Informatiepakket Wellantcollege Gorinchem MBO. Deel 1: Informatie vestiging Gorinchem Deel 2: Onderwijsgids 2012-2013 1 BPV Informatiepakket Wellantcollege Gorinchem MBO Deel 1: Informatie vestiging Gorinchem Deel 2: Onderwijsgids 2012-2013 Gorinchem, juli 2012 Betreft: start opleidingsjaar Beste praktijkopleider, Hierbij

Nadere informatie

Studiegids Startbaan AKA

Studiegids Startbaan AKA Studiegids Startbaan AKA Opleiding: BOL Inhoudsopgave 1. Startbaan AKA 2. Inhoud van de opleiding 3. De opleiding - School - BPV - Begeleiding - Examinering 4. Het diploma 5. Regelingen en documenten in

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Studie informatiegids 2014-2015 Wellantcollege mbo Rijnsburg

Studie informatiegids 2014-2015 Wellantcollege mbo Rijnsburg Studie informatiegids 2014-2015 Wellantcollege mbo Rijnsburg Schoolgids Wellant Houten mbo - 2013-2014 1 Beste student, Welkom op Wellant Rijnsburg! Fijn dat je voor het Wellantcollege hebt gekozen. In

Nadere informatie

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids Praktijkroutes 2015-2016 Friesland College

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 Opleiding : Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Crebo : 90440 Niveau : 1 Duur opleiding : 1 jaar Leerweg : BOL Inhoud Inleiding blz. 2 Welk werk doet een assistent blz.

Nadere informatie

FLOWER DESIGN. Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam. 2010-2011 Flower Design, Bloem en Interieur:

FLOWER DESIGN. Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam. 2010-2011 Flower Design, Bloem en Interieur: FLOWER DESIGN Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam 2010-2011 Flower Design, Bloem en Interieur: - Medewerker Bloembinden (niv.2) BBL - Vakbekwaam Medewerker Bloembinden (niv.3)

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Veehouderij

Wat maak jij. morgen mee MBO. Veehouderij Wat maak jij morgen mee MBO Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dat is maar goed ook. We hebben een groene wereld nodig, waarin jij en je omgeving goed kunnen leven. Daar zijn

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Opleiden in het kappersvak 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 Portal 4 De opleiding Haarverzorging 5 Een student opleiden in uw bedrijf 5 Praktijkovereenkomst (POK)

Nadere informatie

Welkom bij Wellant Rotterdam! De toekomst is groen. Beste student,

Welkom bij Wellant Rotterdam! De toekomst is groen. Beste student, Beste student, Welkom bij Wellant Rotterdam! Wij vinden het fijn dat je voor Wellant hebt gekozen en we willen je graag goed informeren. In deze gids vind je alle belangrijke zaken die te maken hebben

Nadere informatie

wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf

wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf Inleiding U maakt het vast wel eens mee, een onervaren maar potentiële werknemer loopt uw bedrijf binnen en vraagt of hij/zij

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

E X A M E N R E G E L I N G

E X A M E N R E G E L I N G E X A M E N R E G E L I N G niveau 3 en 4 geldend voor competentiegerichte opleidingen niveau 3 en 4 gestart vanaf 1 augustus 2010 INHOUD 1. Vaststelling regeling 2. Toelichting competentiegerichte kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014 Wellantcollege Houten mbo

Studiegids 2013-2014 Wellantcollege Houten mbo Studiegids 2013-2014 Wellantcollege Houten mbo Studiegids Wellant Houten mbo - 2013-2014 1 Beste student, Welkom bij Wellant Houten! Wij vinden het fijn dat je voor Wellant hebt gekozen en we willen je

Nadere informatie

Assistent Installatie- en constructietechniek (inclusief elektrotechniek) BBL

Assistent Installatie- en constructietechniek (inclusief elektrotechniek) BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25253 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Korianderstraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Binnen

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen

Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen Algemene regeling voor Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen Colofon Algemeen geldende regeling voor Onderwijs en Examinering voor leerlingen ROC ASA Vastgesteld 24 mei 2011 Kenmerk: U110389/OW

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Assistent Logistiek BBL

Assistent Logistiek BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25254 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Korianderstraat, Arnhem Je voert onder begeleiding van

Nadere informatie

wellantcollege ll Studiegids mbo Studiegids 2017 / 2018

wellantcollege ll Studiegids mbo Studiegids 2017 / 2018 wellantcollege ll Studiegids mbo Studiegids mbo 2017 / 2018 2016 / 2017 Inhoud Voorwoord 1 Inleiding 3 1. Algemene informatie over Wellantcollege 4 1.1 Student centraal; wie doet wat? 4 1.2 Jouw veiligheid

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Kok Crebonummer : 90760 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015 1 In een

Nadere informatie

E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L

E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L niveau 1 en 2 met één PvB geldend voor opleidingen cohort 2014-2015 Examenregeling mbo beroepsgerichte deel voor opleidingen gestart

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Brood en Banket Opleiding : Uitvoerend Bakker Crebonummer : 95747 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort 1 : 2015 Versie:

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Assistent Installatie- en constructietechniek (inclusief Elektrotechniek) BOL

Assistent Installatie- en constructietechniek (inclusief Elektrotechniek) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25253 1 jaar Entree BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Korianderstraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Binnen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Studiegids 2015-2016 Wellantcollege Gouda mbo

Studiegids 2015-2016 Wellantcollege Gouda mbo Studiegids 2015-2016 Wellantcollege Gouda mbo Studiegids Wellant Houten mbo - 2013-2014 1 Beste student, Welkom bij Wellant Gouda! Wij vinden het fijn dat je voor Wellant hebt gekozen en we willen je graag

Nadere informatie

Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie BBL

Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25252 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Alexanderstraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Binnen

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie Er zijn vier richtingen:»

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Inleiding Beste student, Het toelatingsbeleid van Lentiz MBO Greenport is er op gericht je in de meest geschikte opleiding te plaatsen. Dat moet voor jou ook haalbaar

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

iets voor jou? Leerlingzorg

iets voor jou? Leerlingzorg iets voor jou? Leerlingzorg Leerlingzorg Waarom deze wegwijzer? Soms heb je wel eens vragen maar weet je niet waar je ze kunt stellen of waar je hiervoor heen moet op school. Deze wegwijzer zal je helpen

Nadere informatie

over de start in augustus van het cursusjaar voor de BBL studenten van de afdeling Verzorging

over de start in augustus van het cursusjaar voor de BBL studenten van de afdeling Verzorging Informatieboekje over de start in augustus van het cursusjaar 2017-2018 voor de BBL studenten van de afdeling Verzorging locatie Utrecht Utrecht: Vondellaan 174-176 3521 GH Utrecht Tel. 030-7541400 1 INHOUD

Nadere informatie

wellantcollege ll Studiegids mbo 2017 / 2018

wellantcollege ll Studiegids mbo 2017 / 2018 wellantcollege ll Studiegids mbo Studiegids mbo 2017 / 2018 2016 / 2017 Inhoud Voorwoord 1 Inleiding 3 1. Algemene informatie over Wellantcollege 4 1.1 Student centraal; wie doet wat? 4 1.2 Jouw veiligheid

Nadere informatie

STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER

STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER BROOD & BANKET 2017/2018 INFORMATIE PRAKTIJK OPLEIDING 2017-2018 CINGEL COLLEGE Afdeling Brood en Banket Terheijdenseweg 414 4826 AB Breda Hoofdlocatie Markendaalseweg 35

Nadere informatie

OER. (Onderwijs- en Examenregeling ) Facilitair medewerker niveau 2. Opleiding: Facilitair Medewerker Crebonummer: KBB: SBB

OER. (Onderwijs- en Examenregeling ) Facilitair medewerker niveau 2. Opleiding: Facilitair Medewerker Crebonummer: KBB: SBB OER (Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016) Facilitair medewerker niveau 2 Opleiding: Facilitair Medewerker Crebonummer: 95751 KBB: SBB Niveau: 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur: 1 jaar 2015-2016 Cohort:

Nadere informatie

Assistent Dienstverlening en Zorg BBL

Assistent Dienstverlening en Zorg BBL werk je op basis van een schoonmaakprogramma. Crebo Duur Niveau Leerweg 25251 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Alexanderstraat,

Nadere informatie

Wat zijn jouw rechten en plichten?

Wat zijn jouw rechten en plichten? Wat zijn jouw rechten en plichten? 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1 Over het mbo... 3 2 Toelatingseisen... 4 3 Diploma-eisen... 4 4 Studiebelasting... 7 5 Leren bij Wellantcollege... 8 6 Begeleiding... 9 7

Nadere informatie

Studiegids Wellantcollege Houten mbo

Studiegids Wellantcollege Houten mbo Studiegids 2015-2016 Wellantcollege Houten mbo Studiegids Wellant Houten mbo - 2013-2014 1 Beste student, Welkom bij Wellant Houten! Wij vinden het fijn dat je voor Wellant hebt gekozen en we willen je

Nadere informatie

STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER

STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER BROOD & BANKET 2016/2017 INFORMATIE PRAKTIJK OPLEIDING 2016-2017 CINGEL COLLEGE Afdeling Brood en Banket Terheijdenseweg 414 4826 AB Breda Hoofdlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

E X A M E N R E G E L I N G

E X A M E N R E G E L I N G E X A M E N R E G E L I N G niveau 1+2 (1 PvB) geldend voor competentiegerichte opleidingen niveau 1 en 2 met 1 PvB gestart vanaf 1 augustus 2010 INHOUD 1. Vaststelling regeling 2. Toelichting competentiegerichte

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Gespreksvragen domeinleider met studenten Schilders 2x BOL-1+2x BOL-2,

Gespreksvragen domeinleider met studenten Schilders 2x BOL-1+2x BOL-2, samenhang Vind je dat er een goede balans is tussen theorie en praktijk (verhouding kennis, vaardigheden, houding)? Meer uitleg tijdens de theorie uren, ook vakleer, klassikaal uitleg. Sluit de theorie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Horeca Assistent Crebonummer : 90660 KBB : SBB Niveau : 1 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Plantenteelt. incl. Sierteelt

Wat maak jij. morgen mee MBO. Plantenteelt. incl. Sierteelt Wat maak jij morgen mee MBO incl. Sierteelt Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dat is maar goed ook. We hebben een groene wereld nodig, waarin jij en je omgeving goed kunnen

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3 Stage map Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander Leerjaar: 3 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen (SB). Tijdens

Nadere informatie

Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam. 2010-2011 Stedelijk Groen & Natuurbeheer:

Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam. 2010-2011 Stedelijk Groen & Natuurbeheer: Stedelijk Groen & Natuurbeheer Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam 2010-2011 Stedelijk Groen & Natuurbeheer: - Assistent natuur en groen (niv.1) BBL - Medewerker Buitenruimte

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Eerste Autoschadehersteller Crebonummer : 25226 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Opleidingsgids Allround Metselaar

Opleidingsgids Allround Metselaar Opleidingsgids Allround Metselaar Studiejaar: 2016-2017 Niveau: 3 Crebo: 25102 Leerweg: BBL 1. Woord vooraf 3 2. Leeswijzer 5 3. De opleiding op één A4 6 4. Het beroep Allround Metselaar 7 4.1. Wat doet

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk Wat maak jij morgen mee MBO Loonwerk Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dat is maar goed ook. We hebben een groene wereld nodig, waarin jij en je omgeving goed kunnen leven.

Nadere informatie

Informatiegids 2015-2016 Wellantcollege Rijswijk mbo

Informatiegids 2015-2016 Wellantcollege Rijswijk mbo Informatiegids 2015-2016 Wellantcollege Rijswijk mbo Schoolgids Wellant Houten mbo - 2013-2014 1 Welkom op Wellant Rijswijk! Fijn dat je voor het Wellantcollege hebt gekozen. In deze gids vind je de belangrijkste

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor Automotive Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autoschadehersteller Crebonummer : 25225 KBB : Innovam Niveau : 2 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Onderwerpen. Waarom samenwerking Praktijkonderwijs- MBO Doel Procedure Inhoud Praktische zaken Vragen

Onderwerpen. Waarom samenwerking Praktijkonderwijs- MBO Doel Procedure Inhoud Praktische zaken Vragen Februari 2017 Onderwerpen Waarom samenwerking Praktijkonderwijs- MBO Doel Procedure Inhoud Praktische zaken Vragen Entree opleiding 1 Opleiding 1 Kwalificatiedossier 9 uitstroomprofielen Keuze uit: Reguliere

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Programma Opening Teamleider Examenjaar: Info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch Mw. van Esch Decaan dhr. R. van Kins Examensecretariaat: Mw. S. Maitimu

Nadere informatie

barendrecht I bleiswijk I goes I middelharnis Informatiegids voor leerbedrijven MBO Edudelta Onderwijsgroep

barendrecht I bleiswijk I goes I middelharnis Informatiegids voor leerbedrijven MBO Edudelta Onderwijsgroep MBO barendrecht I bleiswijk I goes I middelharnis Informatiegids voor leerbedrijven MBO Edudelta Onderwijsgroep Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Wat is het doel van de BPV? 5 Wat moet er geregeld

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Programma Opening en info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch teamleider examenjaar Decaan Kennismaking met mentoren Het examen naar het CE in mei 2015 Schoolexamens

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Horeca Opleiding : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Crebonummer : 94153 KBB : SBB Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2015-2018 Cohort 1 : 2015

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Studiegids (startpakket): 2013-2014 Wellant mbo. locatie Wellantcollege Gorinchem

Studiegids (startpakket): 2013-2014 Wellant mbo. locatie Wellantcollege Gorinchem Studiegids (startpakket): 2013-2014 Wellant mbo locatie Wellantcollege Gorinchem Beste student, Welkom op Wellantcollege Gorinchem Wij vinden het fijn dat je voor Wellant mbo hebt gekozen en we willen

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 1 september 2015

Ouderavond 4 e leerjaar 1 september 2015 Ouderavond 4 e leerjaar 1 september 2015 Programma Opening en info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch teamleider examenjaar Mw. van der Heijden- van der Sluis Kennismaking met mentoren Het examen naar

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Assistent verkoop/retail (inclusief Logistiek en Mode & Textiel) BOL

Assistent verkoop/retail (inclusief Logistiek en Mode & Textiel) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25257 1 jaar Entree BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Korianderstraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Binnen

Nadere informatie

Assistent verkoop/retail BBL

Assistent verkoop/retail BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25257 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Korianderstraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Binnen

Nadere informatie

Opleidingsgids. Technicus engineering. Uitstroom: Elektrotechniek

Opleidingsgids. Technicus engineering. Uitstroom: Elektrotechniek Opleidingsgids Technicus engineering Uitstroom: Elektrotechniek Niveau: 4 Crebo: 25297 Leerweg: BOL Studiejaar: 2016-2017 1. Woord vooraf 3 2. Leeswijzer 5 3. De opleiding op één A4 6 4. Het beroep Technicus

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Brood en Banket Opleiding : Zelfstandig Werkend Banketbakker Crebonummer : 95748 KBB : SBB Niveau : 3 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2018 Cohort

Nadere informatie

Voorwoord. Beste deelnemer,

Voorwoord. Beste deelnemer, BPV-informatiemap Voorwoord Beste deelnemer, In deze BPV-map komen alle belangrijke zaken aan de orde die voor jouw Beroeps Praktijk Vorming (BPV) van belang zijn; de voorbereiding op de BPV, de BPV zelf,

Nadere informatie

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 Naam deelnemer Naam opleiding BPV bedrijf : : : Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Checklist te gebruiken bij start- en eind BPV-periode 4 1.2 Omvang

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener BOL

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener BOL Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25489 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Veluwestraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE In Nederland is er

Nadere informatie

wellantcollege ll MBO-vestigingen Wellantcollege: wellantcollege ll

wellantcollege ll MBO-vestigingen Wellantcollege: wellantcollege ll MBO-vestigingen Wellantcollege: wellantcollege ll Wellantcollege MBO, Cursussen & Trainingen Aalsmeer Linnaeuslaan 2, 1431 JV Aalsmeer tel: 0297 32 46 88 fax: 0297 34 54 19 E-mail: mbo.aalsmeer@wellant.nl

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

Niveau 2; Natuur en groene ruimte Surprising nature Watermanagement / Cultuurtechniek Bos- en Natuurbeheer Tuin, Park & Landschap

Niveau 2; Natuur en groene ruimte Surprising nature Watermanagement / Cultuurtechniek Bos- en Natuurbeheer Tuin, Park & Landschap Niveau 2; Natuur en groene ruimte Watermanagement / Cultuurtechniek Bos- en Natuurbeheer Medewerker buitenruimte De medewerker buitenruimte heeft een breed werkterrein en verricht uitvoerende werkzaamheden

Nadere informatie

Verkoper BOL\BBL 2014-2015

Verkoper BOL\BBL 2014-2015 Verkoper BOL\BBL 2014-2015 Sector CHTUvV - afdeling Handel 2 Inhoudsopgave Inleiding 1 Algemene informatie 4 1.1 De sector 4 1.2 Jaarplanning 2014-2015 4 1.3 Rooster en lestijden 5 1.4 Aanwezigheid en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1,5-2 jaar Cohort 1 :

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor BFHTSV Kwalificatiedossier : Particuliere beveiliging Crebonummer : 23161 Opleiding : Beveiliger Crebonummer : 25407 Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie 2018-2019 Er zijn

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Opleiding: Chauffeur Goederenvervoer Niveau : 2 Opleidingsduur: 2 jaar EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Cohort: 2015 2017 Sector: T &V Team: T&L 1.Examenoverzicht 1.1.Specifieke examens Beroep

Nadere informatie

Sociaal-cultureel werker

Sociaal-cultureel werker Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25488 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Veluwestraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE In Nederland is

Nadere informatie