wellantcollege ll MBO-vestigingen Wellantcollege: wellantcollege ll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "wellantcollege ll MBO-vestigingen Wellantcollege: wellantcollege ll"

Transcriptie

1 MBO-vestigingen Wellantcollege: wellantcollege ll Wellantcollege MBO, Cursussen & Trainingen Aalsmeer Linnaeuslaan 2, 1431 JV Aalsmeer tel: fax: Wellantcollege VMBO MBO Linnaeus Amsterdam Archimedesplantsoen JZ Amsterdam tel: , fax: Wellantcollege MBO Dordrecht Chico Mendesring WX Dordrecht tel: fax: Wellantcollege VMBO MBO Gorinchem Locatie Arkelse Onderweg Arkelse Onderweg 125A 4206 AG Gorinchem tel: fax: Wellantcollege VMBO MBO Gouda Ronsseweg 555, 2803 ZK Gouda tel: fax: Wellantcollege VMBO MBO Naarden Tenierslaan 2, 1412 JE Naarden tel: fax: Wellantcollege VMBO MBO Oegstgeest Lange Voort KD Oegstgeest tel: fax: Wellantcollege Chr. VMBO MBO Rijnsburg Sandtlaan 98, 2231 CE Rijnsburg Postbus 82, 2230 AB Rijnsburg tel: fax: Wellantcollege MBO Rijswijk Huis te Landelaan SG Rijswijk tel: fax: Wellantcollege VMBO MBO Rotterdam Bosdreef 111, 3062 CA Rotterdam tel: fax: Wellantcollege MBO, Cursussen & Trainingen Houten Randhoeve 2, 3992 XH Houten Postbus 210, 3990 GA Houten tel: fax: wellantcollege ll

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pag. Introductie 1. Beroepspraktijkvorming 1 Beroepspraktijkvorming 3 2 Betekenis voor u als leerbedrijf 4 3 Praktijkovereenkomst (POK) 4 4 Werktijden 5 5 Handelingen 5 6 Bijzondere handelingen 6 7 Begeleiding 7 8 Competenties 7 9 Niveau en kwalificaties 9 10 Vergoedingen Verzekeringen Communicatie, vragen en opmerkingen Erkenning leerbedrijf Fiscale tegemoetkoming Meer informatie Begrippenlijst 14 Een vak krijg je niet onder de knie door alleen maar lessen te volgen op school. Het vereist ook oefening in de praktijk. Die ervaring doet een deelnemer op tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV). Hij brengt, met andere woorden, een tijd door bij een erkend leerbedrijf. De BPV is een belangrijk onderdeel van zowel de beroepsopleidende leerweg (BOL) als de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Maar niet alleen de deelnemer heeft profijt van de BPV. Ook voor bedrijven biedt de BPV voordelen. Een bedrijf dat aandacht geeft aan scholing, is zich immers bewust van de noodzaak van goed opgeleid personeel. Door aan de BPV deel te nemen, kan het bedrijf beschikken over bekwame medewerkers. Een investering in de toekomst dus. Bovendien biedt de BPV interessante fiscale voordelen. Beroepspraktijkvorming wordt verzorgd door erkende leerbedrijven. Deze brochure is bedoeld voor bedrijven die een deelnemer op de werkvloer krijgen voor de beroepspraktijkvorming. In deze brochure wordt ingegaan op een aantal onderwerpen die met BPV te maken heeft en wordt antwoord gegeven op een aantal veelgestelde vragen. Heeft u behoefte aan meer informatie, dan kunt u de sites bezoeken of de informatietelefoonnummers bellen die in deze brochure zijn opgenomen. Ook kunt u contact opnemen met de BPV-coördinator van de school waar de deelnemer staat ingeschreven. 17 Cursusmogelijkheden 15 september 2007 Een deelnemer is een leerling van de BBL of de BOL. Omwille van de leesbaarheid is er voor gekozen alleen met 'hij' naar de deelnemer te verwijzen. Het spreekt evenwel voor zich dat daarmee ook de vrouwelijke deelnemer wordt bedoeld. 2 3

3 Beroepsprak tijkvorming POK 2. Betekenis voor u als leerbedrijf De deelnemer volgt een volwaardig deel van zijn opleiding op uw bedrijf. U, de deelnemer en de school maken samen een plan hoe de BPV wordt vormgegeven, waarbij de deelnemer uiteenzet wat hij wil leren. U geeft vervolgens aan wat de mogelijkheden bij uw bedrijf zijn. Uiteraard wordt u door de school geïnformeerd over het niveau van de opleiding en de fase waarin de deelnemer zich bevindt. Wat er vanuit de opleiding inhoudelijk wordt verwacht van de BPVperiode die de deelnemer in uw bedrijf doorbrengt, wordt aan het begin van de beroepspraktijkvorming (BPV) met u besproken. Zie hiervoor ook punt Praktijkovereenkomst (POK) De beroepspraktijkvorming maakt deel uit van de beroepsopleiding conform de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en maakt derhalve gebruik van een officieel document; de praktijkovereenkomst (POK). Deze overeenkomst wordt aan het begin van de BPVperiode door de volgende partijen ondertekend: De deelnemer (indien jonger dan 18, ook ouder of voogd) Het leerbedrijf De school Om de overeenkomst voor de beroepsbegeleidende leerweg te bekrachtigen vindt ook ondertekening plaats door Aequor, het kennis- en communicatiecentrum voor het bedrijfsleven en beroepsonderwijs. Het aangaan van een POK is wettelijk verplicht. Het is onder meer nodig voor een aantal fiscale aspecten en voor de verzekering. Deelnemers binnen de beroepsbegeleidende leerweg hebben naast de POK een arbeidsovereenkomst. De overeenkomst wordt in meervoud opgemaakt. Na ondertekening door alle partijen, ontvangen alle partijen een exemplaar. 4. Werktijden Tijden E en deelnemer die de beroepsopleidende leerweg volgt, wordt verwacht zich aan de werktijden te houden, zoals die in uw bedrijf gelden. Dat is natuurlijk niet van toepassing als u iets anders met hem overeenkomt of wanneer de arbeidstijden in strijd zijn met de arbeidswet. Voor de beroepsbegeleidende leerweg geldt de arbeidsovereenkomst die u met de deelnemer sluit. 5. Handelingen Handelingen De deelnemer moet kunnen aantonen wat hij tijdens zijn BPV leert. Hiervoor beschikt hij over een handelingenlijst met werkzaamheden die hij moet leren of uitvoeren tijdens de BPVperiode. Het is van groot belang dat u die lijst inziet. U neemt vervolgens de mogelijkheden binnen uw bedrijf door. Zodra de praktijkbegeleider vindt dat de deelnemer een bepaalde handeling goed beheerst of de opdracht is uitgevoerd, dan wordt die handeling op de lijst afgevinkt. 4 5

4 Bijzondere handelingen 6. Bijzondere handelingen Begeleiding 7. Begeleiding H et kan gebeuren dat aan een deelnemer op uw bedrijf gevraagd wordt een handeling te verrichten, waarvoor een wettelijke kwalificatie geldt of officiële erkenning is vereist. U kunt daarbij denken aan het gebruik van een motorkettingzaag, het rijden op de openbare weg met de landbouwtrekker, het bedienen van een vorkheftruck of werken met chemische bestrijdingsmiddelen. Het is in zulke ge- vallen van belang bij de deelnemer na te gaan of deze daarvoor voldoende gekwalificeerd is. Voor vragen kunt u hierover altijd contact opnemen met de BPV-coördinator op school. Vanuit de school wordt de deelnemer begeleid door een zogeheten BPV-begeleider, die in nauw contact staat met het bedrijfsleven. De BPV-begeleider komt tijdens de BPV-periode een aantal keren bij u langs. Tijdens die ontmoetingen wordt de voortgang en het leerproces van de deelnemer besproken. De deelnemer wordt zoveel mogelijk betrokken bij deze bezoeken. Als er voor u iets niet duidelijk is over de BPV, kunt u dat direct de eerste keer melden bij de begeleider. 8. Competenties Competentiegericht onderwijs In de nabije toekomst zullen alle deelnemers die een MBO-opleiding gaan volgen, starten in de competentiegerichte kwalificatiestructuur (CKS). Voorafgaand hieraan worden er nu al deelnemers in deze structuur opgeleid. In de CKS wordt schools leren nauwer verbonden aan praktijkleren. Het gaat in deze opleidingsstructuur om de samenhang tussen kennis, vaardigheden en houdingen van deelnemers. Op school wordt de deelnemer gestimuleerd om meer zelfstandig te leren en te werken onder begeleiding van een coach/begeleider. Portfolio Deelnemers worden voor een belangrijk deel zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Om dit in beeld te brengen houden ze een portfolio bij. Een portfolio is een verzameling van leer- en werkervaringen en een overzicht van wat de deelnemer moet leren voor zijn diploma. In zijn portfolio verzamelt de deelnemer bewijsstukken over wat hij heeft geleerd. Tijdens het leren in de praktijk, bij u op het leerbedrijf, leert de deelnemer voortdurend. Al deze leerervaringen moet de deelnemer opnemen in zijn portfolio. De werkverslagen met foto s en/of video vormen een deel van het bewijs dat de deelnemer verzameld om aan te tonen wat hij heeft geleerd. Begeleider en Coach In de competentiegerichte kwalificatiestructuur bent u als praktijkbegeleider de coach in de praktijk. U leert door middel van instructie, voordoen, geven van aanwijzingen enz. de deelnemer de vaardigheden die nodig zijn om een competent vakman te worden. Tijdens het coachen en begeleiden streeft u er naar dat de deelnemer niet alleen vaardig wordt in het uitvoeren van de handelingen, maar u stimuleert 6 7

5 de deelnemer om meer inzicht te krijgen in het waarom en waartoe van de werkzaamheden. Verder helpt u om werkzaamheden routinematig te gaan uitvoeren. Inzicht en routine kunnen worden verkregen door gesprekken tussen de praktijkbegeleider en de deelnemer over de achtergronden van het werk. Beoordelen van het portfolio De deelnemer heeft naast u als begeleider/coach in de praktijk ook op school een begeleider/coach. Deze persoon is vaak ook de BPV-begeleider. Gedurende het leerproces en de portfoliovorming worden op school reflectiegesprekken gehouden. Tijdens deze gesprekken moet duidelijk worden wat de deelnemer heeft geleerd, zowel in de praktijk als op school. Ook worden tijdens de portfoliovorming een of meer start proeven van bekwaamheid uitgevoerd bijvoorkeur op het leerbedrijf. Samen met de begeleider/ coach (BPV-begeleider) van de school beoordeelt u de deelnemer op de aanwezige competenties in het portfolio. Proeve van Bekwaamheid Aan het eind van de opleiding legt de deelnemer een proeve van bekwaamheid (PvB) af. Dit gebeurt in een echte beroepssituatie op het leerbedrijf. De PvB wordt beoordeeld door tenminste 2 bevoegde assessoren waarvan 1 uit het bedrijfsleven en 1 van school. De assessoren dienen onafhankelijk te zijn en geen directe band met de deelnemer te hebben. De assessoren beoordelen de proeve aan de hand van een goedgekeurde realistische praktische toets. Na de uitvoering van de toets volgt een reflectiegesprek met de deelnemer. Daarna volgt de beoordeling en de afsluiting. 9. Niveau en kwalificaties Kwalificaties D eelnemers die de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) volgen, gaan meerdere dagen naar school. De deelnemers van de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) gaan één dag per week naar school. Binnen deze leerwegen wordt onderscheid gemaakt in verschillende niveaus en kwalificaties na diplomering. 8 9

6 10 Niveau Omschrijving Kwalificatie na diplomering NIVEAU-1 NIVEAU-2 NIVEAU-3 NIVEAU-4 (BOL) NIVEAU-4 (BBL) ASSISTENT MEDEWERKER VAKBEKWAAM MEDEWERKER MIDDENKADER- FUNCTIONARIS SPECIALIST Soms wordt een gedeelte van de opleiding tijdelijk op een andere locatie gevolgd. Dat kan een periode op een praktijkschool zijn, een uitwisseling met een andere school Kan onder leiding eenvoudige werkzaamheden uitvoeren. Kan onder leiding werkzaamheden uitvoeren die een behoorlijke bekwaamheid vereisen. Kan zelfstandig werkzaamheden uitvoeren die een behoorlijke vakbekwaamheid vereisen en anderen aansturen. Kan zelfstandig werkzaamheden uitvoeren die een grote vakbekwaamheid vereisen en anderen leiding geven. Kan zelfstandig werkzaamheden uitvoeren die specialistische vaardigheden vereisen en anderen leiding geven. MBO-Opleidingen hebben verschillende niveaus. Dit schema geeft aan waarvoor deze niveaus opleiden. of een werkweek. Het spreekt voor zich dat de school u hiervan aan het begin van de BPV op de hoogte stelt. Vergoedingen 10. Vergoedingen H et sluiten van een arbeidsovereenkomst tussen een deelnemer van de BBL en uw bedrijf, gebeurt op basis van de CAO, als die er is. Deelnemers van de BOL ontvangen geen beloning van het leerbedrijf. Een onkosten en/of reiskostenvergoeding mag u wel geven. Echter: zodra deze vergoeding hoger is dan de gemaakte onkosten, is premieafdracht verschuldigd. Veel scholen vragen een vergoeding aan het bedrijf voor de BPV. Deze vergoeding is niet verplicht. De vergoeding wordt door de school gebruikt om het onderwijs aan de deelnemers op school te verbeteren. De vergoeding is fiscaal aftrekbaar. 11. Verzekeringen Verzekeringen zijn werkne- B BL-deelnemers mers met een arbeidsovereenkomst en dienen door uw bedrijf dus ook als zodanig te zijn verzekerd. De deelnemer dient u, net als iedere werknemer, aan te melden bij de bedrijfsvereniging. Aansprakelijkheidsverzekering Voor zover het niet onder uw eigen bedrijfsverzekeringen valt heeft Wellantcollege voor elke deelnemer in de BOL een speciale wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze dekt de schade aan uw bedrijf of aan derden waar de deelnemer aansprakelijk voor is. De verzekering is tijdens de gehele praktijkperiode op uw bedrijf van kracht. Ongevallen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering Het financiële risico van ongevallen tijdens werk- en reisuren m.b.t. de BOL-deelnemer is eveneens verzekerd. Daarnaast wordt de BOL-deelnemer collectief door Wellantcollege aangemeld voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De hiergenoemde verzekeringen zijn voor het leerbedrijf premievrij. Meer informatie over verzekeringen is te verkrijgen via de BPVcoördinator. 12. Communicatie, vragen en opmerkingen Opmerkingen AIs u, buiten de bezoeken van de BPV-begeleider om, wilt praten over het functioneren van de deelnemer, kunt u te allen tijde contact opnemen met uw BPVbegeleider. Als u desondanks met vragen of opmerkingen blijft zitten, kunt u ook contact zoeken met de BPV-coördinator. 11

7 Erkenning leerbedrijf Tegemoetkoming 13. Erkenning leerbedrijf 14. Fiscale tegemoetkoming Informatie over beroepspraktijkvorming E en leerbedrijf moet voldoen aan de eisen die volgens het erkenningreglement leerbedrijven van Aequor aan het leerbedrijf worden gesteld. Aequor (voorheen Lobas) is het kenniscentrum voor het bedrijfsleven en beroepsonderwijs. Alle erkende bedrijven zijn opgenomen in het register en hebben een eigen nummer. Via de website krijgt u toegang tot het register. voorgenoemde website. Een bedrijfsadviseur neemt vervolgens contact op voor een erkenninggesprek. Naast het erkennen van bedrijven kunnen deze adviseurs u informeren en helpen bij het optimaliseren van het opleidingsklimaat in uw bedrijf. Nog geen erkende praktijkbegeleider Voor nieuwe bedrijven die nog geen ervaring hebben met de begeleiding van MBO-deelne- B ij het opleiden van personeel kunnen werkgevers gebruik maken van de Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premie voor volksverzekeringen (WVA). Doel van deze wet is het bevorderen van de werkgelegenheid en het bevorderen van onderwijs. Anders gezegd kunt u de afdrachtvermindering zien als een vergoeding voor de investering en tijd die u in de begeleiding van de deelnemer stopt. Voor u als leerbedrijf zijn er aanzienlijke fiscale voordelen. Leerweg. De afdrachtvermindering kan oplopen tot een aantrekkelijk bedrag. Afdrachtvermindering BOL Mits er binnen uw bedrijf sprake is van afdracht loonbelasting en premie voor volksverzekeringen kunt u ook voor deelnemers van de Beroepsopleidende Leerweg in aanmerking komen voor afdrachtvermindering. Het gaat om deelnemers op het niveau MBO 1 en 2. Deze regeling is ingegaan op 1 januari Meer informatie Meer informatie over nadere voorwaarden en de mogelijkheden die de WVA biedt, vindt u op of via Ook bij de informatielijn van het studentenwezen, het Cfi, kunt u terecht voor vragen Evenals bij het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) Aanvragen erkenning Bedrijven die aangeven dat ze opgenomen willen worden in het register kunnen een aanvraag indienen bij Aequor. De aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de scholen of te downloaden via mers geldt, dat de begeleider van het bedrijf eerst een Basiscursus Praktijkopleider moet hebben gevolgd. Wellantcollege biedt deze cursus gedurende het hele schooljaar aan. Zie ook onder punt Cursusmogelijkheden. Afdrachtvermindering BBL De WVA biedt de mogelijkheid voor vermindering van de afdracht van loonbelasting voor deelnemers die de beroepspraktijkvorming volgen van de Beroepsbegeleidende Andere financiële mogelijkheden In sommige gevallen kunnen bedrijven een beroep doen op subsidies uit opleidingsfondsen. Dit zijn sectorale, veelal aan CAO gekoppelde fondsen. Via kunt u nalezen of er een dergelijk fonds is in uw sector

8 15. Meer informatie Informatie Met deze brochure hebben wij geprobeerd ant- de BPV-coördinator of -begeleider u natuurlijk contact opnemen met woord te geven op een aantal veel gestelde vragen staat ingeschreven. De gegevens van de school waar de deelnemer rondom de beroepspraktijkvorming. Mocht u echter nog treft u aan op de achterzijde van van de betreffende MBO-vestiging met vragen zitten, dan kunt deze brochure. 16. Begrippenlijst Nieuw begrip Beroepspraktijkvorming (BPV) leren in de praktijk, ook Praktijkleren genoemd Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) combinatie van BPV (werken) en deeltijdonderwijs Beroepsopleidende leerweg (BOL) combinatie van volletijdonderwijs en BPV (stage) BPV-begeleider medewerker van school die de deelnemer begeleidt, ook Leerlingbegeleider genoemd BPV-coördinator medewerker op de school die de BPV coördineert Competentiegerichte kwalificatiestructuur (CKS) structuur waarbij leren nauw verbonden is aan de praktijk Deelnemer hij of zij die de opleiding volgt Oud begrip Stage Leerlingstelsel Dagopleiding Stagebegeleider, consulent Stagecoördinator Kwalificatiestructuur Leerling, student, cursist Cursusmogelijkheden 17. Cursusmogelijkheden: Basiscursus praktijkopleider basiscursus Praktijkbegeleiders zijn mede verantwoordelijk voor het leerproces van de deelnemers op de werkplek. Deze cursus is gericht op het verwerven van vaardigheden bij het begeleiden van deelnemers in dat leerproces. De cursus wordt door Wellantcollege gratis aangeboden aan praktijkbegeleiders die deelnemers van Wellantcollege (gaan) begeleiden. Speciaal bedrijfsopleidingsplan (BOP) BOP U kunt een speciaal scholingsplan laten maken, dat is toegespitst op uw bedrijf. Wellantcollege beschikt over een afdeling Cursussen & Trainingen die samen met u een scholingsplan of trainingsprogramma opstelt. Dat gaat bijvoorbeeld uit van de doelstellingen van uw bedrijf. Ook een BPV-begeleidingsplan voor een deelnemer kan hierin meegenomen worden. Cursusaanbod Wellantcollege aanbod Wellantcollege heeft een breed aanbod aan cursussen. Een overzicht van deze cursussen kunt u vinden op Bovendien kan de afdeling Cursussen & Trainingen cursussen en trainingen op maat verzorgen. Leerbedrijf bedrijf waar deelnemers worden opgeleid Praktijkbegeleider medewerker van het leerbedrijf die de deelnemer begeleidt Praktijkovereenkomst (POK) overeenkomst tussen leerbedrijf, deelnemer, school (BOL) en kenniscentrum (BBL) Opleidingsbedrijf, stagebedrijf Praktijkopleider BPV-overeenkomst, stageovereenkomst of leerovereenkomst (LOK) Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wellantcollege Cursussen & Trainingen, tel: U kunt ook onze website bezoeken: Aan de in deze brochure opgenomen gegevens kunnen geen rechten worden ontleend

wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf

wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf Inleiding U maakt het vast wel eens mee, een onervaren maar potentiële werknemer loopt uw bedrijf binnen en vraagt of hij/zij

Nadere informatie

wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf

wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf Inleiding U maakt het vast wel eens mee, een onervaren maar potentiële werknemer loopt uw bedrijf binnen en vraagt of hij/zij

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Open dagen 2011-2012 Wellant mbo

Open dagen 2011-2012 Wellant mbo well ll antcollege Open dagen 2011-2012 gezondheid, zorg en welzijn RECREATIE, TOERISME EN SPORT Stad en landschap GROEN, water en energie teelt en productie techniek, technologie en ICT handel, ondernemerschap

Nadere informatie

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit namens het ministerie

Nadere informatie

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit namens het ministerie

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit namens het ministerie

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

10 speerpunten voor Goed groen onderwijs. Branchevereniging voor ondernemers in het groen

10 speerpunten voor Goed groen onderwijs. Branchevereniging voor ondernemers in het groen 10 speerpunten voor Goed groen onderwijs Branchevereniging voor ondernemers in het groen Onderwijs krijgt op veel verschillende manieren vorm in ons land. Waar moet Goed groen onderwijs aan voldoen? In

Nadere informatie

FLOWER DESIGN. Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam. 2010-2011 Flower Design, Bloem en Interieur:

FLOWER DESIGN. Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam. 2010-2011 Flower Design, Bloem en Interieur: FLOWER DESIGN Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam 2010-2011 Flower Design, Bloem en Interieur: - Medewerker Bloembinden (niv.2) BBL - Vakbekwaam Medewerker Bloembinden (niv.3)

Nadere informatie

Uitleg soorten Afdrachtverminderingen

Uitleg soorten Afdrachtverminderingen Uitleg soorten Afdrachtverminderingen Inhoud In het kort... 1 Verminderingen onderwijs... 1 BBL... 2 BOL... 3 'Zwart-op-wit' overeenkomst... 4 Meer info afdrachtverminderingen onderwijs... 5 Afdrachtvermindering

Nadere informatie

10 speerpunten onderwijs VHG

10 speerpunten onderwijs VHG 10 speerpunten onderwijs VHG 1. BPV bedrijf Een goed BPV bedrijf is cruciaal. De VHG is van mening dat bedrijven aan een minimum aantal eisen moet voldoen. Zo moeten goede begeleiding door een opgeleide

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Opleiden in het kappersvak 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 Portal 4 De opleiding Haarverzorging 5 Een student opleiden in uw bedrijf 5 Praktijkovereenkomst (POK)

Nadere informatie

STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER

STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER BROOD & BANKET 2017/2018 INFORMATIE PRAKTIJK OPLEIDING 2017-2018 CINGEL COLLEGE Afdeling Brood en Banket Terheijdenseweg 414 4826 AB Breda Hoofdlocatie Markendaalseweg 35

Nadere informatie

Werkplekleren: de Nederlandse casus

Werkplekleren: de Nederlandse casus www.ecbo.nl Werkplekleren: de Nederlandse casus Anneke Westerhuis 22 april 2016 Werkplekleren in Nederland 1. Werkplekleren in historisch perspectief 2. De organisatie van het Nederlandse mbo en de positie

Nadere informatie

STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER

STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER BROOD & BANKET 2016/2017 INFORMATIE PRAKTIJK OPLEIDING 2016-2017 CINGEL COLLEGE Afdeling Brood en Banket Terheijdenseweg 414 4826 AB Breda Hoofdlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

Voorwoord. Beste deelnemer,

Voorwoord. Beste deelnemer, BPV-informatiemap Voorwoord Beste deelnemer, In deze BPV-map komen alle belangrijke zaken aan de orde die voor jouw Beroeps Praktijk Vorming (BPV) van belang zijn; de voorbereiding op de BPV, de BPV zelf,

Nadere informatie

Sector Techniek. BPV-informatie. voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Sector Techniek. BPV-informatie. voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Sector Techniek BPV-informatie voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND BPV-informatie voor studenten BEN JE ZIEK? Meld dit bij jouw leerbedrijf en het OSB: Heerhugowaard

Nadere informatie

Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college

Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college ROC Leiden Opleiding kinderopvang gegroepeerd onder Welzijn. Informatie over BOL op niveau 3 en 4 beschikbaar middels doorklikken. BBL alleen voor

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud Inhoud BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst Inleiding 3 1. Hoe belangrijk is de POK eigenlijk? 5 2. Wat moet er in de POK staan? 6 2.1 De administratieve gegevens 6 2.2 De algemene

Nadere informatie

REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN

REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN 1 van 6 REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN Instroom bbl-3 vanaf 1 september 2015 (versie 1 oktober 2016) 2 van 6 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Financiële

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam. 2010-2011 Stedelijk Groen & Natuurbeheer:

Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam. 2010-2011 Stedelijk Groen & Natuurbeheer: Stedelijk Groen & Natuurbeheer Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam 2010-2011 Stedelijk Groen & Natuurbeheer: - Assistent natuur en groen (niv.1) BBL - Medewerker Buitenruimte

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJK- VORMING (BPV)

BEROEPSPRAKTIJK- VORMING (BPV) BEROEPSPRAKTIJK- VORMING (BPV) GIDS VOOR LEERBEDRIJVEN EN -INSTELLINGEN BPV informatie van bpv-gids voor leerbedrijven en -instellingen 1 Inhoud 1. De opleidingen van ROC Leiden... 4 2. Ons onderwijs...

Nadere informatie

BPV-informatiemap. BPV-informatiemap

BPV-informatiemap. BPV-informatiemap BPV-informatiemap BPV-informatiemap Schoolinformatie Voorwoord Beste deelnemer, In deze BPV-map komen alle belangrijke zaken aan de orde die voor jouw Beroeps Praktijk Vorming (BPV) van belang zijn; de

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN 1 van 6 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 oktober 2016) 2 van 6 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden...

Nadere informatie

BPV-informatiemap. BPV-informatiemap

BPV-informatiemap. BPV-informatiemap BPV-informatiemap BPV-informatiemap Schoolinformatie Voorwoord Beste deelnemer, In deze BPV-map komen alle belangrijke zaken aan de orde die voor jouw Beroeps Praktijk Vorming (BPV) van belang zijn; de

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL

Praktijkovereenkomst BBL Praktijkovereenkomst BBL Deelnemer : 12345 achternaam : Voorbeeldig voorletters : B. voornaam : Betsie geslacht : Vrouw geboortedatum : 1 januari 1998 geboortegemeente : Voorschoten adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent?

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent? Onderwijsassistent Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Een school, een groepsleraar en een lokaal met vaak 25 of meer kinderen. Dat kan heel gezellig zijn voor de leerlingen, maar voor de leraar

Nadere informatie

Regeling BPV / BBL. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding.

Regeling BPV / BBL. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Regeling BPV / BBL 1.1 Begrippen De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Kronenburgh Beroepsopleidingen: Het bevoegd gezag en verantwoordelijk

Nadere informatie

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Calibris richt zich vanuit haar wettelijke taken en maat schappelijke verantwoordelijkheid op de erkenning

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 (versie 13 juni 2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel 4 Aanvraag en uitbetaling

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 november 2015) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 2 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel

Nadere informatie

Wellantcollege Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus Amsterdam. Stedelijk Groen & Natuurbeheer:

Wellantcollege Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus Amsterdam. Stedelijk Groen & Natuurbeheer: Stedelijk Groen & Natuurbeheer Wellantcollege Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus Amsterdam Stedelijk Groen & Natuurbeheer: - Medewerker Buitenruimte (niv.2) BBL BOL - Vakbekwaam Hovenier (niv.3) BBL BOL

Nadere informatie

REGLEMENT LEERLINGBOUWPLAATSSUBSIDIE

REGLEMENT LEERLINGBOUWPLAATSSUBSIDIE 1 van 5 REGLEMENT LEERLINGBOUWPLAATSSUBSIDIE (versie 1 oktober 2016) 2 van 5 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden... 4 Artikel 3 Financiële tegemoetkoming... 4 Artikel 4 Beëindiging,

Nadere informatie

Bijdragen aan een krachtige leeromgeving voor leerlingen in de bouw en infra. Bouw aan vakmanschap. Word erkend leerbedrijf!

Bijdragen aan een krachtige leeromgeving voor leerlingen in de bouw en infra. Bouw aan vakmanschap. Word erkend leerbedrijf! Bijdragen aan een krachtige leeromgeving voor leerlingen in de bouw en infra. Bouw aan vakmanschap Word erkend leerbedrijf! bouw op kennis Een krachtige leeromgeving Je leert door te doen. Leerlingen leren

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

E X A M E N R E G E L I N G

E X A M E N R E G E L I N G E X A M E N R E G E L I N G niveau 1+2 (1 PvB) geldend voor competentiegerichte opleidingen niveau 1 en 2 met 1 PvB gestart vanaf 1 augustus 2010 INHOUD 1. Vaststelling regeling 2. Toelichting competentiegerichte

Nadere informatie

1 Zo werkt het mbo. Beste deelnemer,

1 Zo werkt het mbo. Beste deelnemer, MBO ROTTERDAM 1 Inhoud 1 Zo werkt het mbo... 3 1.1 Daarom Wellantcollege... 3 1.2 Mbo algemeen... 3 1.3 Leerwegen binnen het mbo... 3 1.4 Niveau van de opleidingen binnen het mbo... 4 1.5 Eisen binnen

Nadere informatie

BBL opleiding en stages doktersassistent

BBL opleiding en stages doktersassistent BBL opleiding en stages doktersassistent Een opleiding tot doktersassistent kan op verschillende manieren gevolgd worden. Het kan verkort, in deeltijd, schriftelijk of een combinatie. Het kan via een beroeps

Nadere informatie

E X A M E N R E G E L I N G

E X A M E N R E G E L I N G E X A M E N R E G E L I N G niveau 3 en 4 geldend voor competentiegerichte opleidingen niveau 3 en 4 gestart vanaf 1 augustus 2010 INHOUD 1. Vaststelling regeling 2. Toelichting competentiegerichte kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BOL

Praktijkovereenkomst BOL Praktijkovereenkomst BOL Student : 12345 Achternaam : Voorbeeldig Voorletters : B. Voornaam : Betsie Geslacht : Vrouw Geboortedatum : 1 januari 1998 Geboortegemeente : Voorschoten Adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

Een stagiair dát werkt verfrissend

Een stagiair dát werkt verfrissend Een stagiair Stagiairs zijn er in vele soorten en maten. In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn, wat ze kosten én welke opbrengsten u van een stagiair mag verwachten. dát werkt verfrissend Leren

Nadere informatie

Checklist WVA-Onderwijs Versie 27-01-2014 door [ naam]

Checklist WVA-Onderwijs Versie 27-01-2014 door [ naam] WVA Versie 27012014 door [ naam] Dit bestand bevat checklists voor de verschillende vormen van afdrachtvermindering onderwijs Sommige begrippen/ eisen zijn wat beknopt omschreven, dus voorkennis van de

Nadere informatie

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return 1. Verklaring gebruikte termen Social Return Arrangement Een arrangement is een samenwerkingsverband op maat, met specifieke afspraken binnen

Nadere informatie

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten Instroomreglement BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats of een praktijkplaats.

Nadere informatie

Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015

Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015 Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015 Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. SBB: het bestuur van de samenwerkingsorganisatie

Nadere informatie

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders!

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Leerbedrijven geven leerlingen de kans om ervaring op te doen in het beroep waarvoor zij opgeleid worden. Zij vervullen daarmee een belangrijke en onmisbare rol voor

Nadere informatie

Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht MBO Raad t.a.v. de heer Van Zijl Postbus 2051 3440 DB WOERDEN Locatie Utrecht Park

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 2 2 Bijlage praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 4 ROC West-Brabant Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

Stage beleid Cavent. KD- 17 Stage beleid Cavent 2014-07- 01 Pagina 1

Stage beleid Cavent. KD- 17 Stage beleid Cavent 2014-07- 01 Pagina 1 Stage beleid Cavent KD- 17 Stage beleid Cavent 2014-07- 01 Pagina 1 Inleiding Cavent biedt leerlingen uit het (beroeps)onderwijs mogelijkheden om stage te lopen. Om de kwaliteit hiervan te waarborgen en

Nadere informatie

A fbouw. Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1. Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink

A fbouw. Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1. Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink A fbouw Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17435 29 juni 2015 Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 24 april 2015

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Informatieblad. Afdrachtvermindering onderwijs. Nr. 3002. Afdrachtvermindering onderwijs algemeen

Informatieblad. Afdrachtvermindering onderwijs. Nr. 3002. Afdrachtvermindering onderwijs algemeen H h Informatieblad Afdrachtvermindering onderwijs Afdrachtvermindering onderwijs algemeen Op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) kunt u gebruikmaken

Nadere informatie

REGLEMENT STIMULERINGSREGELING 2014

REGLEMENT STIMULERINGSREGELING 2014 REGLEMENT STIMULERINGSREGELING 2014 (versie 22 mei 2014) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel 4 Aanvraag en uitbetaling aanvangssubsidie...

Nadere informatie

Datum 3 november 2014 Vragen van de leden Geurts en Omtzigt (CDA) over het bericht over terugvorderen van de WVA bij transportbedrijven

Datum 3 november 2014 Vragen van de leden Geurts en Omtzigt (CDA) over het bericht over terugvorderen van de WVA bij transportbedrijven >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

reglement erkenning leerbedrijven 2013

reglement erkenning leerbedrijven 2013 reglement erkenning leerbedrijven 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Leerbedrijf Het bedrijf of de organisatie die op grond van dit reglement bevoegd is om de beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2015 1 Jouw praktijkovereenkomst Een belangrijk onderdeel van jouw opleiding is de beroepspraktijkvorming.

Nadere informatie

FNV EN BEROEPSONDERWIJS

FNV EN BEROEPSONDERWIJS FNV EN BEROEPSONDERWIJS SANDRA TER MAAT WAAROM IS ONDERWIJS BELANGRIJK VOOR FNV? Jongeren moeten vaardigheden en kennis kunnen opdoen voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt Onderwijs heeft ook een

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Juli 2015 Samenvatting Van april tot en met eind juni 2015 heeft er een tevredenheidsonderzoek onder BPVbedrijven/instellingen

Nadere informatie

E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L

E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L niveau 1 en 2 met één PvB geldend voor opleidingen cohort 2014-2015 Examenregeling mbo beroepsgerichte deel voor opleidingen gestart

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS

BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS De ondergetekenden gaan akkoord met artikel 1 tot en met 10 op de achterzijde van deze overeenkomst overwegende dat op grond van het door de instelling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5813 22 maart 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 03 maart 2012, nr. WJZ/355918 (10191)

Nadere informatie

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Regeling BPV. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding.

Regeling BPV. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Regeling BPV 1.1 Begrippen De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Kronenburgh Beroepsopleidingen: Het bevoegd gezag en verantwoordelijk

Nadere informatie

Reglement erkenning leerbedrijven SBB

Reglement erkenning leerbedrijven SBB Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door Algemeen Bestuur SBB van 24 april 2015 Reglement erkenning leerbedrijven SBB Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.

Nadere informatie

Servicepakketten. De ondersteuning voor een effectieve inrichting van het praktijkleren.

Servicepakketten. De ondersteuning voor een effectieve inrichting van het praktijkleren. Servicepakketten Opleidingsfonds OVP De ondersteuning voor een effectieve inrichting van het praktijkleren. De ondersteuning voor een effectieve inrichting van praktijkleren. Product Advies functieprofiel

Nadere informatie

Informatiebrochure BPV

Informatiebrochure BPV Informatie over de BPV in Summa College: Summa Engineering en Summa Techniek Datum: 21 juni 2013 Auteur(s): Dimph van de Loo Versie: 0.1 Status: Definitief 2013 Summa College Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS III BEROEPSONDERWIJS september 2010

BPV-WEGWIJZER: BASIS III BEROEPSONDERWIJS september 2010 1 SAMENVATTING Het VMBO, MBO en HBO vormen samen de beroepskolom Het MBO wordt ingedeeld in vier niveaus: assistentenopleiding; beroepsopleiding; vakopleiding; middenkaderopleiding of specialistenopleiding.

Nadere informatie

gezamenlijke aanpak bpv

gezamenlijke aanpak bpv BPVprotocol gezamenlijke aanpak bpv In de Verbeteragenda bpv van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven met de bpv: Beroepspraktijkvorming in

Nadere informatie

1 Zo werkt het mbo. Beste deelnemer,

1 Zo werkt het mbo. Beste deelnemer, MBO Oegstgeest 1 Het Wellantcollege: de namen en enkele adressen Wellantcollege Langevoort 70 2341 KD Oegstgeest Tel. 071-517 32 16 Fax. 071-515 71 78 Centrale Dienst Postbus 177 3993 DD Houten Tel. 030

Nadere informatie

Zorghulp Helpende zorg welzijn

Zorghulp Helpende zorg welzijn Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 01 2014-2015 Zorghulp Helpende zorg welzijn www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 (definitieve versie : 13-08-2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie Er zijn vier richtingen:»

Nadere informatie

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010 Voorwoord Voor u ligt de profielschets praktijkbegeleider PMLF. Deze profielschets is gebaseerd op een, door de gezamenlijke kenniscentra ontwikkeld model en is geactualiseerd door het kenniscentrum PMLF

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar Maatregel 4 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 1-1-2015) Inhoudsopgave Artikel 1

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

BPV-gids. Groen licht voor succes!

BPV-gids. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! BPV-gids Het verzorgt vanuit een groen perspectief opleidingen voor vmbo en mbo. Samen met ROC Kop van Noord-Holland vormt het de coöperatie Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Groen

Nadere informatie

Versie januari 2011. Waterhulpverlening

Versie januari 2011. Waterhulpverlening Waterhulpverlening Waarom omzetten De huidige KNBRD bonds(strandwacht)diploma s A en B en de varendredden lijn zijn al vanaf voor de jaren tachtig in gebruik binnen Reddingsbrigade Nederland, waardoor

Nadere informatie

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Extra geld voor leerbanen in de carrosseriebranche. Alles over ESF-subsidie en OOC-bijdrage

Extra geld voor leerbanen in de carrosseriebranche. Alles over ESF-subsidie en OOC-bijdrage Extra geld voor leerbanen in de carrosseriebranche Alles over ESF-subsidie en OOC-bijdrage De leerling is de kwaliteit van morgen Ontgroening en vergrijzing; u hebt er vast al veel over gehoord of gelezen.

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 20 maart 2013 treedt in werking op 1 augustus 2013 2 1. Formulier praktijkovereenkomst Dit

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de 3 e klas HTL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het goed

Nadere informatie

Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen

Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen Geachte cliënt, Bij het in dienst nemen van werknemers die vanuit een uitkering bij u komen werken of jongere werknemers die nog studeren, kunt u aanspraak

Nadere informatie

Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015

Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015 Bepalingen Praktijkovereenkomst MBO Utrecht Model 2015-2016 Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015 I. Begrippen in de praktijkovereenkomst Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016 Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2015/2016 Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 Treedt in werking op 1 augustus 2015 2 1. Formulier praktijkovereenkomst

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS II KENNISCENTRUM PMLF december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS II KENNISCENTRUM PMLF december 2011 1 SAMENVATTING De belangrijkste werkzaamheden van het Kenniscentrum PMLF zijn: 1. onderhouden, ontwikkelen kwalificatiestructuur; 2. erkennen van leerbedrijven; 3. bevorderen van de kwaliteit van de BPV.

Nadere informatie

Achteraf. Elektronisch aanvraagformulier PRAKTIJKLEREN. 01.01.2014 t/m 31.12.2018

Achteraf. Elektronisch aanvraagformulier PRAKTIJKLEREN. 01.01.2014 t/m 31.12.2018 Subsidieregeling praktijkleren Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren (PRAKTIJKLEREN) is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Algemene informatie

Nadere informatie