INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 3"

Transcriptie

1

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Organisatie AZRR / RHRR AZRR / BIOS-groep AZRR / stafbureau Privacy Nazorg Klachten 5 3. Medewerkers Verpleegkundige Chauffeur 8 4. Financiën 9 5. Verzorgingsgebied en locaties Missie en visie Productiecijfers Ambulancezorg Van ambulancevervoer naar ambulancezorg Alarmnummer Meldkamer Ambulancezorg Alarmering Aanrijtijden Helikopter Mobiel Medisch Team Ziekenhuis Samenwerking Brandweer en politie GHOR 19 2 Op weg naar een efficiënte zorgverlening

3 1 INLEIDING Wie ooit te maken heeft gehad met een ambulance, heeft wellicht een heleboel vragen over de wereld achter de ambulancezorg en de medische hulpverlening. Welke organisatie is in de regio Rotterdam-Rijnmond verantwoordelijk voor ambulancezorg? Hoe komt een ambulance zo snel ter plaatse? Wat gebeurt er als het alarmnummer 112 wordt gebeld? Naar welk ziekenhuis rijdt een ambulance nadat de ambulancemedewerkers een patiënt hebben opgehaald? Hoe wordt ambulancezorg bekostigd? Al deze vragen komen in deze brochure aan bod. Daardoor krijgt u een compleet beeld van AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond, maar ook van het werk dat moet worden verzet voor en op het moment dat hulp van een ambulance noodzakelijk is. Wij hopen dat u na het lezen van deze brochure een goede indruk hebt gekregen van de ambulancezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond. 3

4 2 ORGANISATIE In de regio Rotterdam-Rijnmond wordt de ambulancezorg uitgevoerd door AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR). Deze organisatie bestaat uit een publiekrechtelijke ambulancedienst AZRR / RHRR en een privaatrechtelijke ambulancedienst AZRR / BIOS-groep. Deze twee organisaties worden ondersteund door een gezamenlijk stafbureau: AZRR / stafbureau. De beide ambulancediensten stellen zich ten doel om naar de patiënt toe zoveel als mogelijk als één organisatie naar buiten te treden. AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond werkt voortdurend aan de verbetering van ambulancezorg. De primaire patiëntenzorg wordt gewaarborgd door middel van het werken op basis van landelijke protocollen. Deze protocollen komen voort uit landelijke en internationale behandelmethoden en ervaringen. Er worden dan ook steeds nieuwe methoden en instrumenten ontwikkeld om de kwaliteit van deze zorg te verbeteren, zowel vakinhoudelijk als organisatorisch. Dit leidt tevens tot nieuwe procedures, werkinstructies en werkwijzen. In 2002 heeft dat geresulteerd in certificering van de organisatie. Door integrale kwaliteitszorg waarborgt de organisatie periodieke hercertificatie. 2.1 AZRR / RHRR AZRR / RHRR is ontstaan uit een samenvoeging van de ambulancediensten van de GGD Rotterdam e.o., de GGD Nieuwe Waterweg Noord en de GGD Zuid-Hollandse Eilanden. Sinds de samenvoeging in 2003 maakt AZRR / RHRR deel uit van de Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond (RHRR). Deze organisatie omvat tevens de Regionale Brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) 4 Op weg naar een efficiënte zorgverlening

5 en de Meldkamer voor de brandweer en de ambulancezorg. Bij AZRR / RHRR werken ongeveer tweehonderd medewerkers. 2.2 AZRR / BIOS-groep AZRR / BIOS-groep is ontstaan uit een fusie van twee particuliere ambulancediensten: Silo en Bornkamp. AZRR / BIOS-groep is onderdeel van BIOS Rijnmond Beheer BV dat totaal ongeveer zo n 300 medewerkers in dienst heeft. Tot BIOS Rijnmond Beheer BV behoren onder meer: BIOS Zorgvervoer BV, Silo Taxibedrijf BV en Zorgvervoercentrale Nederland BV. De centrale verzorgt de coördinatie van het zittend-ziekenvervoer in geheel Nederland. Bij AZRR / BIOSgroep werken ongeveer honderd medewerkers. 2.3 AZRR / stafbureau AZRR / RHRR en AZRR / BIOS-groep hebben gezamenlijk een aantal staffuncties ondergebracht in AZRR / stafbureau. Tot deze staffuncties behoren het medisch management, kwaliteit, opleidingen, informatievoorziening en beleid. Bij het stafbureau werken zeven medewerkers. 2.4 Privacy AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond is gehouden aan een medische beroepscode en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dat betekent dat alle informatie die een patiënt aan de ambulancebemanning geeft, strikt vertrouwelijk is. Hierop zijn twee uitzonderingen. Ten eerste gebruikt AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond de gegevens voor onderzoek naar de mogelijkheden om de patiëntenzorg te verbeteren. En ten tweede is AmbulanceZorg Rotterdam- Rijnmond in zeer uitzonderlijke gevallen verplicht om op last van justitie of politie patiëntgegevens te verstrekken. 2.5 Nazorg Bij schokkende gebeurtenissen is veelal geen tijd om met betrokkenen of omstanders te praten over de gebeurtenissen. Vaak bestaat daar wel behoefte aan. AZRR kan bij de omstanders informatie achterlaten en een telefoonnummer waarop de ambulancemedewerkers bereikbaar zijn. Op een rustig moment kan dan over de gebeurtenissen worden nagepraat en kunnen eventuele vragen worden beantwoord. Ook kan contact worden opgenomen met Slachtofferhulp Nederland. 2.6 Klachten Binnen AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond is een klachtenregeling vastgesteld. In dit reglement is vastgelegd dat er een commissie is ingesteld die de ingekomen klachten behandelt. Deze commissie bestaat uit vijf leden, onder wie een onafhankelijke voorzitter. Klachten die onredelijk zijn of betrekking hebben op voorvallen die langer dan een jaar geleden hebben plaatsgevonden worden 5

6 niet in behandeling genomen. Nadat een klacht schriftelijk is ingediend, vindt er in eerste instantie bemiddeling plaats. Mocht deze bemiddelingspoging niet slagen, dan buigt de klachtencommissie zich over de klacht. Uiterlijk twee maanden na ontvangst van de klacht doet de commissie uitspraak. Zij kan haar oordeel over de klacht aanvullen met aanbevelingen voor het treffen van maatregelen naar aanleiding van de ingediende klacht. Op die manier kan herhaling worden voorkomen. Er wordt jaarlijks een verslag gemaakt van de ingediende en behandelde klachten. 6 Op weg naar een efficiënte zorgverlening

7 3 MEDEWERKERS 3.1 Verpleegkundige De ambulanceverpleegkundige is primair verantwoordelijk voor de zorg van de patiënt. De verpleegkundige heeft een aantal jaren ervaring opgedaan in een ziekenhuis op het gebied van onder meer spoedeisende hulp, anesthesie of intensive care. Daarna heeft de verpleegkundige een éénjarige gespecialiseerde opleiding gevolgd op het gebied van ambulancezorg. De ambulanceverpleegkundige wordt regelmatig getraind en bijgeschoold om in alle gevallen bekwaam te kunnen handelen. De ambulanceverpleegkundige mag volgens de wet een aantal medische handelingen verrichten die zijn voorbehouden aan een arts, zoals het inbrengen van een infuus of een beademingspijp, het toedienen van medicatie via het infuus en het toedienen van een elektrische schok als er sprake is van een hartstilstand. 7

8 3.2 Chauffeur De ambulancechauffeur heeft een gespecialiseerde chauffeursopleiding gevolgd, waaronder een voortgezette rijopleiding. Hij is verantwoordelijk voor het veilig vervoeren van de patiënt en is tevens de rechterhand van de ambulanceverpleegkundige. Bij een ongeval zorgt hij voor een veilige werksituatie, zodat de verpleegkundige zich volledig op de patiënt kan richten. Samen met de ambulanceverpleegkundige vormt de chauffeur een team dat uitstekend moet kunnen samenwerken in het belang van de patiënt. 8 Op weg naar een efficiënte zorgverlening

9 4 FINANCIËN Anders dan bij politie en brandweer wordt de ambulancezorg niet bekostigd door de overheid uit de algemene middelen. Het zijn de zorgverzekeraars die jaarlijks een budget ter beschikking stellen, waarbij gewerkt wordt via vastgestelde tarieven. De ambulancediensten beschikken niet over een bovenmatig grote capaciteit aan personeel en materieel. Ambulancemedewerkers zijn voortdurend in touw. De inzet moet daarom zo efficiënt mogelijk worden gepland. De totale begroting van AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond bedraagt jaarlijks ongeveer 25 miljoen euro. 9

10 5 VERZORGINGSGEBIED EN LOCATIES Het verzorgingsgebied van AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond strekt zich uit over 22 gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze gemeenten zijn Albrandswaard, Barendrecht, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bernisse, Bleiswijk, Brielle, Capelle aan den IJssel, Dirksland, Goedereede, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Middelharnis, Oostflakkee, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne. Om bij een spoedgeval binnen de voorgeschreven termijn van vijftien minuten op de plaats van bestemming te kunnen zijn, beschikt AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond over 55 ambulances. Deze zijn verspreid over zestien standplaatsen in de regio Rotterdam-Rijnmond: één in Rotterdam-Centrum, twee in Rotterdam-Noord, twee in Rotterdam-Zuid en verder in Maassluis, Schiedam, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Hoogvliet, Ridderkerk, Spijkenisse, Brielle, Hellevoetsluis, Goedereede en Dirksland. * Een grote afbeelding van het verzorgingsgebied kunt u vinden op de binnenkant van de omslag. 10 Op weg naar een efficiënte zorgverlening

11 6 MISSIE EN VISIE De missie van AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond is om verantwoorde ambulancezorg te leveren in de regio Rotterdam-Rijnmond vanuit een doelmatige organisatie en in goede samenspraak met alle betrokken partijen, waarbij de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. In het verlengde van de missie is een aantal uitgangspunten geformuleerd: De patiënt behoort op een zo doelmatig mogelijke manier verantwoorde zorg te krijgen. Elke patiënt heeft recht op een gelijke kwaliteit van gezondheidszorg: de kwaliteit van de zorg mag in beginsel niet afhankelijk zijn van de plaats, aard en schaal van het incident. De beide ambulancediensten streven na om te komen tot een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie en om als één organisatie naar buiten te treden. De beide ambulancediensten werken samen op die onderdelen, waarvoor dat dienstig is voor beide organisaties. De meldkamer ambulancezorg verleent diensten ten behoeve van de samenwerkende ambulancediensten. De kwaliteit van de ambulancezorg wordt in belangrijke mate bepaald door de mate waarin en de wijze waarop ketenpartners (centralisten, ambulancepersoneel, huisartsen, mobiel medisch team, specialisten en ziekenhuizen) samenwerken. AmbulanceZorg Rotterdam- Rijnmond vormt de spil in de beleidsformulering en evaluatie van de ambulancezorg in ketenverband. 11

12 7 PRODUCTIECIJFERS Jaarlijks vervoert AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond in gevallen daadwerkelijk een patiënt. In circa gevallen wordt een patiënt ter plaatse behandeld. De overige ritten hebben een zogenoemd 'voorwaardenscheppend' karakter en hebben te maken met het herbezetten van ambulanceposten of het stand-by staan bij incidenten of evenementen. Bij een kwart van het aantal vervoerde patiënten gaat het om slachtoffers van ongevallen. Verder gaat het om patiënten die ziek zijn en die moeten worden vervoerd tussen huis en ziekenhuis of van de ene naar de andere zorginstelling. Soms worden patiënten ook naar andere delen van het land vervoerd. 12 Op weg naar een efficiënte zorgverlening

13 8 AMBULANCEZORG 8.1 Van ambulancevervoer naar ambulancezorg Bij veel mensen bestaat de indruk dat bij aankomst van een ambulance een patiënt in alle gevallen zo snel mogelijk naar een ziekenhuis moet worden vervoerd. De ambulancediensten in Nederland hebben zich echter de afgelopen jaren ontwikkeld van ambulancevervoer naar ambulancezorg. Dat betekent bijvoorbeeld dat een patiënt op de plaats van het ongeval zoveel als mogelijk wordt gestabiliseerd voordat hij naar het ziekenhuis wordt vervoerd. Ook bij andere gevallen begint de zorgverlening zodra de ambulancemedewerkers zijn gearriveerd. Deze behandeling wordt op weg naar het ziekenhuis voortgezet. Op deze manier kan in de medische hulpverlening belangrijke tijdwinst worden geboekt. Ambulancezorg is dus niet meer louter en alleen het vervoeren van patiënten naar en van het ziekenhuis. Soms blijkt het niet noodzakelijk een patiënt te vervoeren. In sommige gevallen neemt de ambulanceverpleegkundige contact op met de huisarts om te bepalen of het wel nodig is dat de patiënt naar het ziekenhuis wordt gebracht. 8.2 Alarmnummer 112 Als iemand in een acute, levensbedreigende situatie verkeert, dient het alarmnummer 112 te worden gebeld. Als de klachten minder ernstig zijn, moet men echter contact opnemen met de huisarts. Medewerkers van de 112-centrale vragen eerst of politie, brandweer dan wel een ambulance nodig is en waar de hulp precies nodig is. Bij gezondheidsproblemen wordt men direct doorverbonden met de Meldkamer Ambulancezorg. De centralist vraagt wat er precies aan de hand is en bepaalt of er een ambulance wordt gestuurd. 13

14 Ook kan de centralist instructie geven wat het beste kan worden gedaan totdat de ambulance arriveert. De centralist vraagt het telefoonnummer voor het geval de ambulancebemanning het adres niet meteen kan vinden. De centralist kan ook tot de conclusie komen dat andere medisch hulp op dat moment beter is. Alarmnummer is het landelijk alarmnummer voor politie, brandweer en ambulance bij spoedeisende situaties. Het nummer is gratis en kan met iedere telefoon worden gebeld. Het alarmnummer 112 moet bijvoorbeeld worden gebeld bij een ongeluk met gewonden of als er iemand dreigt te verdrinken. Bel 112 in ieder geval bij acute hartklachten: een snelle medische behandeling kan de kans op herstel aanzienlijk vergroten! 112 is niet bedoeld voor het bespreken van eenvoudige gezondheidsklachten, zoals griepklachten of een verstuikte enkel. Bel in dat geval de huisarts. Via 112 kan men geen dokter of ziekenhuis bereiken. Natuurlijk kan men 112 ook bellen bij brand, inbraak, beroving of een beginnende vechtpartij. Onterecht gebruik van 112 kan tot gevolg hebben dat anderen langer op hulp moeten wachten dan nodig. Als er geen sprake is van een acute situatie, moet een patiënt eerst contact (laten) opnemen met de huisarts, zijn vervanger of een huisartsenpost. De arts zal in overleg bepalen of ambulancezorg nodig is. Hij kan dan eventueel zelf om een ambulance vragen via de Meldkamer Ambulancezorg. 8.3 Meldkamer Ambulancezorg Mensen die de 112-centrale bellen worden voor de brandweer of de ambulancezorg doorverbonden met de Meldkamer Ambulancezorg (MKA). Dit is een onderdeel van het Regionaal Commando- en Verbindingscentrum (RCVC) in Rotterdam. Onder het RCVC valt ook de Regionale Alarmcentrale van Brandweer Rotterdam. De MKA en de brandweeralarmcentrale bevinden zich in één ruimte en de centralisten van beide diensten werken zoveel mogelijk samen en ondersteunen elkaar indien nodig bij de werkzaamheden. De alarmcentrale telt in totaal 35 personeelsleden. In de toekomst zal de meldkamer van de politie ook deel uitmaken van het verbindingscentrum, zodat ook de politie vanuit de meldkamer kan worden ingezet. Afhankelijk van de melding zorgt de MKA voor de alarmering van de noodzakelijke ambulances. Niet alleen via 112 komen daar meldingen binnen voor de oproep van ambulance, maar ook via directe telefoonlijnen. Het contact met de ambulances wordt onderhouden via radionetwerken waarbij verschillende frequentiekanalen ter beschikking staan. Op grond van de ontvangen berichten zorgt de MKA voor de inzet van extra ambulances als er meer hulp nodig is. Ook zorgt de MKA voor de vastlegging van alle communicatie en informatie rond een melding. 14 Op weg naar een efficiënte zorgverlening

15 De centralisten op de alarmcentrale bepalen aan de hand van het gesprek de urgentie en of het noodzakelijk is om een ambulance te sturen. Zij hebben hiervoor een vaste procedure in de vorm van een aantal vragen die aan de melder wordt gesteld. Hoe meer gerichte informatie de melder aan de centralist kan verstrekken, hoe beter dat het is. Soms ziet een situatie er ernstiger uit dan dat zij in werkelijkheid is, maar ook het omgekeerde kan voorkomen. De centralisten zijn getraind in het inschatten van de ernst van bepaalde ziektebeelden of verwondingen. Op de MKA is altijd minimaal één verpleegkundige aanwezig. Het is niet zo dat iedereen die met spoed om een ambulance vraagt, die ook automatisch krijgt toegewezen. Als iedere telefonische hulpvraag zou worden gehonoreerd met een ambulance, zouden de wagens in veel gevallen ten onrechte uitrukken en zijn dan niet meer beschikbaar voor echt ernstige gevallen. Jaarlijks wordt in ongeveer vijfentwintig tot dertig procent van de meldingen die via alarmnummer 112 binnenkomen geen ambulance gestuurd, omdat hiervoor geen noodzaak aanwezig is. 8.4 Alarmering Nadat de MKA een melding heeft ontvangen, zoekt de centralist uit welke vrije ambulance het dichtst bij de plaats van de melding is. De ambulancebemanning krijgt vervolgens via de telefoon of de mobilofoon de relevante gegevens te horen over het adres, de aard van het letsel of het ziektebeeld en de toestand van de patiënt. De centralist kan de ambulance indien nodig ook aanwijzingen geven over de aanrijroute. Als de ambulancemedewerkers de patiënt hebben gestabiliseerd en vervoersgereed hebben gemaakt, geven zij dit door aan de MKA. Als er sprake is van ernstig letsel of een levensbedreigend ziektebeeld, kan de centralist eventueel een voorwaarschuwing geven aan het ziekenhuis. Bij ernstig gewonde ongevalspatiënten kan bijvoorbeeld een spoedoperatie nodig zijn. Het behandelend team in het ziekenhuis kan zich hier dan vast op voorbereiden. 15

16 8.5 Aanrijtijden De ambulancestandplaatsen in de regio zijn zodanig gespreid dat op vrijwel iedere plaats in de regio binnen een aanvaardbare tijd medische hulp kan worden geboden. Men hanteert hiervoor normtijden, die afhankelijk zijn van de aard van de melding. Als de centralist van de Meldkamer Ambulancezorg bij een melding tot de conclusie komt dat er sprake is van een levensbedreigende situatie, komt de ambulance met spoed naar de patiënt toe. De ambulance streeft ernaar om binnen vijftien minuten bij de patiënt te zijn. Het gaat daarbij om een zogenoemde A1-rit. Als de situatie niet levensbedreigend is, dan mag de aanrijtijd langer duren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij veel vormen van botbreuken. Er is dan sprake van een A2-rit. In dat geval maakt de ambulance geen gebruik van zwaailicht en sirene en is de aanrijtijd afhankelijk van de verkeerssituatie en de plaats waar de patiënt zich bevindt. Als de situatie van de patiënt tijdens het wachten verslechtert, kan men natuurlijk altijd nogmaals 112 bellen. Spoedritten gaan uiteraard altijd voor. Over B-ritten wordt gesproken als er sprake is van besteld vervoer. Deze ritten kunnen van tevoren worden gepland omdat bekend is wanneer een patiënt moet worden vervoerd. Het gaat daarbij vaak om onderzoek of behandeling in een ziekenhuis waarbij de patiënt niet in staat is met eigen vervoer te reizen. Uiteraard kunnen ambulances in bijzondere gevallen worden vrijgemaakt van een bestelde rit als zich een melding met een hogere prioriteit aandient en op dat moment geen ander voertuig beschikbaar is. Een klein deel van het ambulancepotentieel in de regio wordt zo mogelijk vrijgehouden voor spoedritten en ook is een deel van de capaciteit vrij te maken voor bijstand aan andere regio's in geval van rampen of grote ongevallen, waarbij veel gewonden moeten worden behandeld. In zo n geval treedt het ambulancebijstandsplan van de desbetreffende regio in werking en kunnen afhankelijk van de behoefte uit heel Nederland ambulances worden opgeroepen. De normtijden zijn maatgevend, maar worden helaas niet altijd gehaald. Door de toenemende verkeersdrukte, verkeersremmende maatregelen en wegafsluitingen en deels door de relatief beperkte vrije capaciteit, komt het wel eens voor dat een ambulance later ter plaatse komt dan de norm aangeeft. De aanrijtijden worden in de regio Rotterdam-Rijnmond nauwkeurig bijgehouden. Bij elke melding wordt automatisch geregistreerd wanneer de melding binnenkomt, wanneer de ambulance vertrekt en wanneer de ambulance bij de patiënt arriveert. Op deze manier kan nauwlettend in de gaten worden gehouden of het aantal ambulances en het aantal standplaatsen voldoende zijn om de gewenste aanrijtijden te kunnen behalen. 16 Op weg naar een efficiënte zorgverlening

17 8.6 Helikopter In de regio Rotterdam-Rijnmond kan bij ernstige ongevallen of rampen ook een helikopter worden ingezet. Het traumateam dat met deze helikopter wordt vervoerd heeft tot taak de ambulancemedewerkers op de plaats van het ongeval te assisteren bij het stabiliseren van de patiënt. Daardoor kan de patiënt medisch gezien op de meest optimale manier worden vervoerd naar het ziekenhuis. Het team bestaat uit een arts, een verpleegkundige en natuurlijk een helikopterpiloot. De traumahelikopter heeft geen vervoerstaak maar brengt specialistische zorg naar de plaats van het ongeval. Vervoer van patiënten gebeurt bij voorkeur per ambulance, omdat tijdens de rit naar het ziekenhuis vooral bij ernstig gewonde patiënten voortzetting van de zorg noodzakelijk is. In een helikopter is dat niet ideaal. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer iedere seconde telt en alleen een spoedoperatie in een ziekenhuis de patiënt nog kan redden, wordt wel eens een patiënt met de helikopter naar het ziekenhuis gevlogen. De helikopter dient zo kort mogelijk bezet te zijn. De traumahelikopter heeft een inzetgebied van circa vijftig kilometer rond de standplaats in Rotterdam. De helikopter vliegt dus ook in andere verzorgingsgebieden. Soms wordt een vlucht afgebroken, omdat hulp van het traumateam niet meer nodig is. In veel gevallen echter heeft de inzet van het team wel degelijk nut. De helikopter maakt gemiddeld twee tot drie vluchten per dag. Indien het heli-team niet inzetbaar is, kan een Mobiel Medisch Team (MMT) over de weg naar de plaats van het ongeval worden gebracht. Dit gebeurt ook in de nachtelijke uren, omdat de helikopter nog niet s nachts inzetbaar is. 8.7 Mobiel Medisch Team Als er sprake is van een zeer ernstige situatie bij de patiënt en vervoer op dat moment niet verantwoord is, kan de ambulancebemanning ook de hulp inroepen van een Mobiel Medisch Team. Dit team bestaat uit een chirurg, een anesthesist en een verpleegkundige. Ter plaatse kan het team ingrijpende medische handelingen verrichten, bijvoorbeeld een spoedoperatie onder narcose. Een Mobiel Medisch Team is vierentwintig uur per dag beschikbaar. Ook kan eventueel gekozen worden voor de inzet van geschoolde vrijwilligers van een zogenoemd Sigma-team (Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie). Bij de behandeling van veel slachtoffers 17

18 kunnen ter plaatse tenten en behandelruimten worden opgezet door deze Sigma-teams. Zij zorgen daarbij voor het aanvullen van onder meer voorraden, infusen, zuurstof en verbandmaterialen. 8.8 Ziekenhuis Naar welk ziekenhuis een patiënt door de ambulance wordt vervoerd, hangt van een aantal zaken af. Patiënten kunnen zelf hun voorkeur uitspreken voor een bepaald ziekenhuis, maar voor bepaalde gevallen is er een protocol dat aangeeft naar welk ziekenhuis een patiënt wordt vervoerd. Vrijwel alle ziekenhuizen hebben de beschikking over een afdeling Spoedeisende Eerste Hulp, waar een breed scala aan letsels kan worden behandeld. Wanneer er echter sprake is van een ernstig trauma of hersenletsel, zal de patiënt worden vervoerd naar een zogenoemd traumacentrum. Dit is een ziekenhuis dat 24 uur per dag beschikt over voorzieningen voor zeer ernstig gewonde patiënten en in het bijzonder over een afdeling Neurochirurgie. In de regio Rotterdam-Rijnmond doet het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam dienst als traumacentrum. In totaal zijn in het verzorgingsgebied Rotterdam-Rijnmond dertien ziekenhuizen. Van deze ziekenhuizen beschikt de MKA over actuele gegevens over het aantal beschikbare bedden voor chirurgie en interne geneeskunde. Ook is er een overzicht van het aantal bedden voor specialistische zorg aan hartpatiënten in alle Rijnmondse ziekenhuizen. Als een patiënt in het ziekenhuis is gearriveerd omdat hij snel medische zorg nodig heeft, wordt de patiënt naar de spoedeisende hulp-afdeling gebracht. Daar is men al door de huisarts of de ambulanceverpleegkundige op de hoogte gebracht van de komst van een patiënt. De ambulanceverpleegkundige vertelt de verpleegkundige of de arts wat er met de patiënt aan de hand is en eventueel welke medicijnen de patiënt kreeg toegediend. Hierna zal het ziekenhuispersoneel de patiënt verder behandelen. Is de situatie van de patiënt kritiek of zorgwekkend, dan kondigt de ambulanceverpleegkundige de komst al tijdens de rit aan. Hij kan bijvoorbeeld vragen of er bij aankomst in het ziekenhuis een cardioloog, een chirurg of in het geval van ernstig letsel een zogenoemd traumateam klaar kan staan om de patiënt direct verder te behandelen. Een traumateam bestaat uit een chirurg, een anesthesist, een neuroloog en enkele spoedeisende-hulpverpleegkundigen. Zij zijn in staat de patiënt bij binnenkomst in het ziekenhuis volledig te onderzoeken en adequaat te behandelen. 18 Op weg naar een efficiënte zorgverlening

19 9 SAMENWERKING 9.1 Brandweer en politie Soms vragen de ambulancemedewerkers assistentie van de politie of de brandweer. Politie kan bijvoorbeeld zorgen voor het handhaven van de openbare orde. Op die manier kunnen de verpleegkundige en de ambulancechauffeur zich volledig richten op de zorg voor de patiënt. De politie roept op haar beurt de hulp in van ambulancebemanning bij twijfel over iemands gezondheidstoestand. Soms wordt door de ambulancebemanning de hulp ingeroepen van de brandweer. Dat is bijvoorbeeld het geval als de patiënt zich op een bovenverdieping bevindt en om medische redenen alleen horizontaal mag worden vervoerd. De brandweer kan een patiënt dan met een hoogwerker via een raam of een balkon veilig naar beneden halen. Het is ook mogelijk dat bij een verkeersongeluk de ambulanceverpleegkundige het niet verantwoord vindt om de patiënt uit de auto te halen. De brandweer kan in zo n geval de auto demonteren waardoor de patiënt beter is te behandelen. 9.2 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Bij een groot ongeluk of een ramp zal de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) zorgen voor meer ambulances. Op dat moment komt ook de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) in beeld. Bij een groot ongeval of een ramp moeten veel hulpverleners goed met elkaar kunnen samenwerken om slachtoffers te redden en te verzorgen. De GHOR zorgt ervoor dat iedereen binnen de geneeskundige sector goed is voorbereid en dat slachtoffers goed worden geholpen op het moment dat er echt een groot ongeluk gebeurt. 19

20 De GHOR Rotterdam-Rijnmond zorgt voor een optimale organisatie van de grootschalige geneeskundige hulpverlening in de regio. Naast een goede voorbereiding staat de GHOR dan ook 24 uur per dag paraat om de hulpverlening te coördineren, zodat bijvoorbeeld ambulances naar de juiste ziekenhuizen worden gestuurd. In de regio Rotterdam-Rijnmond is een bureau GHOR actief dat bestaat uit zo n twintig medewerkers. Daarnaast zijn bijna 300 mensen 24 uur per dag oproepbaar om te helpen bij de hulpverlening als er daadwerkelijk iets gebeurt. 20 Op weg naar een efficiënte zorgverlening

Op weg naar een efficiënte zorgverlening

Op weg naar een efficiënte zorgverlening Op weg naar een efficiënte zorgverlening INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 2.1. AZRR / RHRR 4 2.2. AZRR / BIOS-groep 5 2.3. AZRR / stafbureau 5 2.4. Privacy 5 2.5. Nazorg 5 2.6. Klachten 5

Nadere informatie

Aanrijdtijden Brandweer en Ambulance Tot en met 30 september 2013

Aanrijdtijden Brandweer en Ambulance Tot en met 30 september 2013 Aanrijdtijden Brandweer en Ambulance Tot en met 30 september 2013 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Ambulancezorg Actuele ontwikkelingen in de afgelopen negen maanden Ambulancezorg Prestaties Aanrijdtijden

Nadere informatie

/// Help ons beter helpen.

/// Help ons beter helpen. /// Help ons beter helpen. Als je 112 belt In het verkeer Bij zorgverlening ////////////////////////////////////////////////////////////// /// de mensen van de ambulance /// de mensen van de ambulance

Nadere informatie

Highlights Ambulances in-zicht 2011

Highlights Ambulances in-zicht 2011 Highlights Ambulances in-zicht 2011 Ambulancezorg Nederland brengt ieder jaar een sectorrapport uit waarmee breed inzicht geboden worden in de sector ambulancezorg. Het sectorrapport, Ambulances in-zicht,

Nadere informatie

Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening

Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening 1. Doelstelling Preshospitale zorgverlening, die acuut van aard kan zijn, wordt in dit protocol gedefinieerd als zorg, die om reden van

Nadere informatie

Ambulancezorg in Nederland. van melding tot overdracht

Ambulancezorg in Nederland. van melding tot overdracht Ambulancezorg in Nederland van melding tot overdracht 2 Inleiding Deze brochure gaat over ambulancezorg. Iedereen is bekend met ambulances; toch weten maar weinig Nederlanders wat er rondom ambulances

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 10: oktober 2013

Nieuwsbrief nr. 10: oktober 2013 Nieuwsbrief nr. 10: oktober 2013 Geachte relatie, Zoals u in de vorige nieuwsbrief wellicht hebt kunnen lezen, loopt het EHBOvoordeeltje (5% vroegboekkorting) nog tot het einde van de deze maand! Vorig

Nadere informatie

Protocol: Ongevallen Registratie

Protocol: Ongevallen Registratie Protocol: Ongevallen Registratie Deurne, april 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 1. Wat wordt verstaan onder ongevallen... 3 2. Registratie van ongevallen... 4 3.1. Wanneer invullen... 4 3.2. Hoe invullen...

Nadere informatie

Ambulancezorg en ziekenvervoer

Ambulancezorg en ziekenvervoer Ambulancezorg en ziekenvervoer Inhoud Kort en bondig Ambulancezorg samengevat Terreinbeschrijving en organisatie Wat is ambulancezorg? Aanbod Hoe groot is het aanbod en neemt het toe of af? Zijn er regionale

Nadere informatie

Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV

Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV BIJLAGEN Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV Meerjarenraming Producten BEGROTING

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp en triage

Spoedeisende Hulp en triage Spoedeisende Hulp en triage Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Laurentius Ziekenhuis. Op de afdeling SEH komen dagelijks 40 tot 70 patiënten. Een kwart van deze personen wordt met de

Nadere informatie

Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN

Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN Projectcode Versie 1.0 definitief Datum Januari 2012 Opstellers:: Robert Jan Houmes, medisch coordinator MMT Wim Thies, chief nurse MMT Mr Marie José Blondeau, jurist Erasmus MC Els van der Wallen, manager

Nadere informatie

Responstijden 2014 Brandweer en Ambulance

Responstijden 2014 Brandweer en Ambulance Responstijden 2014 Brandweer en Ambulance Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Jaarverslag 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 / 10 Opkomsttijden Ambulancezorg Context Met de inwerkingtreding van

Nadere informatie

AZRR - jaarverslag 2005 14-06-2006 15:37 Pagina 1

AZRR - jaarverslag 2005 14-06-2006 15:37 Pagina 1 AZRR - jaarverslag 2005 14-06-2006 15:37 Pagina 1 AZRR Jaarverslag 2005 AZRR - jaarverslag 2005 14-06-2006 15:37 Pagina 2 AZRR - jaarverslag 2005 14-06-2006 15:37 Pagina 3 VOORWOORD Hierbij presenteren

Nadere informatie

Beste Allemaal, Groeten, Joep Jongman

Beste Allemaal, Groeten, Joep Jongman Beste Allemaal, Hierbij het resultaat van mijn verslag wat ik moest maken voor school, van de meldkamer, waar ik woensdag 2 oktober geweest ben. Ik heb het heel erg fijn, leuk en leerzaam gevonden en ga

Nadere informatie

Inzetvoorstellen en codes

Inzetvoorstellen en codes Inzetvoorstellen en codes GHOR Groningen en de Meldkamer Ambulancezorg werken bij grootschalige calamiteiten met inzetvoorstellen. Een inzetvoorstel geeft aan hoeveel ambulances, functionarissen en eventueel

Nadere informatie

Alles over de ambulance Lesboekje voor groep 5 & 6

Alles over de ambulance Lesboekje voor groep 5 & 6 Alles over de ambulance Lesboekje voor groep 5 & 6 1 1 Colofon Dit lesboekje is uitgegeven door: Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489 8000 AL Zwolle T 038 422 57 72 F 038 422 26 47 info@ambulancezorg.nl

Nadere informatie

WensenAmbulance Amsterdam e.o. Richtlijnen WensenAmbulance Versie 1.3

WensenAmbulance Amsterdam e.o. Richtlijnen WensenAmbulance Versie 1.3 Criteria wens De patiënt bevindt zich in een (pre-) terminale fase of lijdt aan een ernstige chronische ziekte ten gevolge waarvan hij/zij niet in staat is op een andere manier dan liggend vervoerd te

Nadere informatie

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Roel Kerkhoff Beleidsmedewerker GHOR Reggie Diets Regionaal Opleidingscoördinator RAV / Officier van Dienst Geneeskundig

Nadere informatie

Naast deze informatie kun je van alles vinden over onze dienst op het internet; www.umcgambulancezorg.nl

Naast deze informatie kun je van alles vinden over onze dienst op het internet; www.umcgambulancezorg.nl Inleiding Je wilt een spreekbeurt houden op school over de ambulancehulpverlening. Wij vinden het leuk dat je belangstelling toont voor ons werk en willen je er dan ook graag informatie over geven. We

Nadere informatie

Spoedpost Zuid Kennemerland

Spoedpost Zuid Kennemerland Spoedpost Zuid Kennemerland 1 U bent gekomen naar de spoedpost Zuid Kennemerland (een samenwerkingsverband van het Spaarne Gasthuis en de Stichting Spoedposten Zuid Kennemerland). Naam patiënt: Datum en

Nadere informatie

Ambulancechauffeur i.o.

Ambulancechauffeur i.o. Voor alle standplaatsen van Ambulance Amsterdam zijn wij voor de opleiding van 1 november 2015 op zoek naar kandidaten voor de functie van: Ambulancechauffeur i.o. Arbeidsduur: 36 uur per week Functie-inhoud:

Nadere informatie

VOORWOORD. Rotterdam, juni 2004 J.A.M. Hartman, Directeur AZRR / RHRR S. Hesselink, Directeur AZRR / BIOS-groep L. van den Ouden, Hoofd MKA

VOORWOORD. Rotterdam, juni 2004 J.A.M. Hartman, Directeur AZRR / RHRR S. Hesselink, Directeur AZRR / BIOS-groep L. van den Ouden, Hoofd MKA AZRR Jaarverslag 2004 VOORWOORD Hierbij presenteren wij het tweede jaarverslag van AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond, inclusief het Kwaliteitsjaarverslag van de Meldkamer Ambulancezorg. Daar waar dat in

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

Spoedeisende hulp: Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten

Spoedeisende hulp: Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten Spoedeisende hulp: Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten De afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) biedt 24 uur per dag medische en verpleegkundige hulp bij situaties met een spoedeisend karakter. In

Nadere informatie

LEVENSBELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET EUROPESE ALARMNUMMER

LEVENSBELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET EUROPESE ALARMNUMMER LEVENSBELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET EUROPESE ALARMNUMMER ÉÉN NUMMER VOOR ÁLLE NOODHULPDIENSTEN Het kan u zomaar overkomen. U bent getuige of zelfs slachtoffer van een vechtpartij, overval of ander ernstig

Nadere informatie

Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2?

Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2? Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2? Jan de Nooij 1 1 Jan de Nooij, arts MG, Medisch Manager Ambulancezorg, RAV en MKA Hollands Midden, Leiden. Contact: jdenooij@ravhm.nl Jan de Nooij: Hoe voorspellend

Nadere informatie

Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54

Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54 Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54 Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Per jaar melden zich 28.000 mensen op de SEH voor een medische behandeling,

Nadere informatie

Bestuurlijke rapportage Toenemende druk op de acute zorg in Voorne-Putten

Bestuurlijke rapportage Toenemende druk op de acute zorg in Voorne-Putten Bestuurlijke rapportage Toenemende druk op de acute zorg in Voorne-Putten Inleiding Deze rapportage is opgesteld in samenwerking tussen Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) en Huisartsenposten Rijnmond

Nadere informatie

Als elke seconde telt...

Als elke seconde telt... www.hartslagnu.nl Als elke seconde telt......kunnen we dan op jou rekenen? Meld je nu aan als burgerhulpverlener Plotseling kan uw hulp nodig zijn! In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1000 inwoners een

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

FAQ s ZES MINUTEN ZONE KOUDENHOVEN. 1. Wat is een zes minuten zone? 2. Waarom wordt een Zes Minuten Zone ingericht? 3. Hoe werkt een Zes Minuten

FAQ s ZES MINUTEN ZONE KOUDENHOVEN. 1. Wat is een zes minuten zone? 2. Waarom wordt een Zes Minuten Zone ingericht? 3. Hoe werkt een Zes Minuten In de nieuwsbrief van de wijkvereniging kon u vorige week lezen over de voortgang van de Zes Minuten Zone in Koudenhoven. We hebben u in die brief een uitgebreide uitleg beloofd naar aanleiding van de

Nadere informatie

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ Programma Even voorstellen Beeldvorming De Calamiteiten coördinator VRGZ Even voorstellen Beeldvorming Gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Zuid Brandweer Meldkamer Ambulance Politie Calamiteiten coördinator

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Hartveilig wonen

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Hartveilig wonen AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 137502 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Onderwerp: Hartveilig wonen Besluit: 1. In te stemmen met deelname aan het project Hartveilig

Nadere informatie

Informatie over ambulancezorg voor spreekbeurt of werkstuk. Leuk dat je interesse hebt in de ambulancezorg!

Informatie over ambulancezorg voor spreekbeurt of werkstuk. Leuk dat je interesse hebt in de ambulancezorg! Leuk dat je interesse hebt in de ambulancezorg! Je wilt een spreekbeurt houden op school over de ambulancehulpverlening. Wij vinden het leuk dat je belangstelling toont voor ons werk en willen je er graag

Nadere informatie

VOORWOORD. Rotterdam, juni 2004

VOORWOORD. Rotterdam, juni 2004 AZRR Jaarverslag 2003 VOORWOORD Hierbij presenteren wij het allereerste jaarverslag van AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond, inclusief het Kwaliteitsjaarverslag van de Meldkamer Ambulancezorg. Dit gezamenlijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 208 Wet van 26 april 2012, houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV Stand van zaken per 1 april 2015 In het

Nadere informatie

Begroting 2016 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Begroting 2016 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Begroting 2016 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Programmabegroting 2016 - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 /68 Kerngegevens Naam: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Bezoekadres: World Port Center

Nadere informatie

Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! 010 249 39 39

Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! 010 249 39 39 Centrale Huisartsen Post Nieuwe Waterweg Noord Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! U leest hier wat u kunt doen als u met spoed een huisarts nodig heeft: tussen 17.00 s avonds en

Nadere informatie

Welkom op de Spoed Eisende Hulp (SEH)

Welkom op de Spoed Eisende Hulp (SEH) Welkom op de Spoed Eisende Hulp (SEH) Welkom op de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) van het St. Anna Ziekenhuis. Op deze afdeling zien we dagelijks dertig tot veertig patiënten. Een deel van deze patiënten

Nadere informatie

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Colofon Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon:038 422 57 72 fax: 038 422 26 47 secretariaatbt@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over sirenes en het basisscenario

Vragen en antwoorden over sirenes en het basisscenario Vragen en antwoorden over sirenes en het basisscenario Inhoudsopgave Waarschuwingssirenes van de overheid 3 Sirenetest 3 Bedrijfssirenes 3 De sirene bij rampen of grote ongevallen 4 Ontalarmering 4 Basisscenario

Nadere informatie

Calamiteitenplan Golfbanen het Woold.

Calamiteitenplan Golfbanen het Woold. Calamiteitenplan Golfbanen het Woold. Doel. Het calamiteitenplan heeft tot doel bij kleine en grote ongevallen en acute ziekten hulp te bieden. Uitvoering. Het calamiteitenplan is opgesteld door de secretaris

Nadere informatie

Specialisten van de VRU. Hoogtereddingsteam: voor redden op hoogte én diepte

Specialisten van de VRU. Hoogtereddingsteam: voor redden op hoogte én diepte Specialisten van de VRU Hoogtereddingsteam: voor redden op hoogte én diepte Nederland gaat de lucht in. Figuurlijk althans. De druk op de beschikbare ruimte wordt steeds groter en dus wordt er steeds hoger

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Symposium Samen in de acute zorg 2016 14 maart 2016 Inhoud presentatie: Visie op spoed (huisartsen)zorg tijdens ANW-uren Dokterswacht Friesland

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Document-informatie onderdeel van het kritische proces opschaling opgesteld door manager MKA & directie Ambulance Amsterdam

Nadere informatie

Gespecialiseerd Ambulancevervoer. Voor Psychiatrisch Patiënten Presentatie dd 21 05 2013 Door Bryan Tjon a Njoek, Chauffeur Jerzy Koopmans SPV

Gespecialiseerd Ambulancevervoer. Voor Psychiatrisch Patiënten Presentatie dd 21 05 2013 Door Bryan Tjon a Njoek, Chauffeur Jerzy Koopmans SPV Gespecialiseerd Ambulancevervoer Voor Psychiatrisch Patiënten Presentatie dd 21 05 2013 Door Bryan Tjon a Njoek, Chauffeur Jerzy Koopmans SPV Juni 1892 Pilot gespecialiseerd vervoer 2 jaar voorbereiding

Nadere informatie

Kernset 2013. peildatum: 31 december 2013

Kernset 2013. peildatum: 31 december 2013 Kernset 2013 peildatum: 31 december 2013 ALG Algemeen NAW-gegevens ALG 1.1 naam RAV / MKA / regio ALG 1.2 adres ALG 1.3 postcode ALG 1.4 woonplaats ALG 1.5 telefoonnummer ALG 1.6 faxnummer ALG 1.7 emailadres

Nadere informatie

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OBS JAN LIGTHART VLAARDINGEN

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OBS JAN LIGTHART VLAARDINGEN P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OBS JAN LIGTHART VLAARDINGEN INHOUDSOPGAVE - Inleiding - Het kind wordt ziek op school - Het verstrekken van medicijnen op verzoek BIJLAGEN: 1 Toestemmingsformulier

Nadere informatie

Op de Spoedpost en dan?

Op de Spoedpost en dan? Spoedeisende Hulp / Spoedpost Op de Spoedpost en dan? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Samenwerking huisartsen en ziekenhuis... 3 Gang van zaken op de Spoedpost... 3 Aanmelding... 3 Eerste inschatting

Nadere informatie

PICA Seminar Patiëntenlogistiek. Spreiding en bereikbaarheid acute zorg

PICA Seminar Patiëntenlogistiek. Spreiding en bereikbaarheid acute zorg PICA Seminar Patiëntenlogistiek Spreiding en bereikbaarheid acute zorg 1 10 december 2012 Spreiding en bereikbaarheid acute zorg Acute zorg, vraag, aanbod, patiëntenstromen Bereikbaarheid SEH s Spreiding

Nadere informatie

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN. Medicijnverstrekking

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN. Medicijnverstrekking P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN Inhoudsopgave - Inleiding. pag. 2 - Het kind wordt ziek op school pag. 3 - Het verstrekken van medicijnen op verzoek.. pag. 4 Bijlagen: 1. Toestemmingsformulier

Nadere informatie

Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten

Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten Aanleiding In Nederland overlijden per jaar ruim 15.000 mensen door plotselinge hartstilstand. Bij een hartstilstand

Nadere informatie

Landelijke Server-Digitale Vooraankondiging (LS-DV)

Landelijke Server-Digitale Vooraankondiging (LS-DV) Landelijke Server-Digitale Vooraankondiging (LS-DV) Informatie voor de zorgpartner (ziekenhuis, huisartsenpost) Het Acute Zorg Netwerk De afgelopen jaren hebben de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV-en)

Nadere informatie

Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar

Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar Doelstellingen: Het Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten (LPCGBI) heeft twee doelstellingen

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Sneller een ambulance in Deventer en omgeving

Sneller een ambulance in Deventer en omgeving Sneller een ambulance in Deventer en omgeving Een extra ambulancepost bij Deventer Noord goed voor ambulancezorg in de omgeving 1 Wat heeft het realiseren van een extra ambulancepost bij Deventer Noord

Nadere informatie

Incident Monstertruck Haaksbergen

Incident Monstertruck Haaksbergen Tijs Klaassen, Rapid Responder Ambulance Oost OvD-G GHOR Twente Start incident 28 september 2015 15:59:30 uur - Totaal 8 112-meldingen - Tijdens de eerste meldingen wordt door de melders aangegeven dat

Nadere informatie

Afdeling Dagverpleging

Afdeling Dagverpleging Afdeling Dagverpleging Inhoud Algemeen... 3 Wat zijn uw rechten en plichten als patiënt?... 3 Voorbereiding... 3 Opname... 4 Voorbereiding op de ingreep, de behandeling of het onderzoek... 4 Anesthesie...

Nadere informatie

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Hoofdstuk 1 Ambulancezorg; mobiele schakel in de (acute) zorgketen 1.1 Sectorrapport Ambulances-in-zicht 2011, artikel 4 en 6 Wet veiligheidsregio s

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Het traumateam. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Het traumateam. rkz.nl Patiënteninformatie Het traumateam rkz.nl Even voorstellen U heeft een ongeval gehad en staat daarom onder behandeling van het traumateam van het Rode Kruis ziekenhuis (RKZ). Het team stelt zich in deze

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen Op de huisartsenpost van Doktersdienst Groningen werken natuurlijk huisartsen.

Nadere informatie

Eenheid Rotterdam. Reactietijden politie spoedmeldingen

Eenheid Rotterdam. Reactietijden politie spoedmeldingen Eenheid Rotterdam Reactietijden politie Eenheid Rotterdam Alblasserdam Albrandswaard Barendrecht Binnenmaas Brielle Capelle aan den IJssel Cromstrijen Dordrecht Giessenlanden Goeree-Overflakkee Gorinchem

Nadere informatie

Publiekrechtelijke Overeenkomst

Publiekrechtelijke Overeenkomst Publiekrechtelijke Overeenkomst Grensoverschrijdende Buren-Ambulancehulpverlening De Stad Aken, de Kreis Aken en de Kreis Heinsberg in Duitsland vertegenwoordigt door resp. de Oberbürgermeister van Aken,

Nadere informatie

Informatie over. nietreanimeren

Informatie over. nietreanimeren Informatie over nietreanimeren Informatie over reanimeren De niet-reanimerenpenning: wat moet u weten? U heeft bij de NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, informatie aangevraagd

Nadere informatie

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland RAV S NOORD-HOLLAND EN FLEVOLAND KOMEN MET ÉÉN BOVENREGIONAAL GEWONDENSPREIDINGSPLAN In de provincies Noord-Holland en Flevoland zijn vijf Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV s) werkzaam, die ieder

Nadere informatie

Communicatietoolkit Verwantencontact

Communicatietoolkit Verwantencontact Communicatietoolkit Verwantencontact 088 269 00 00 Inhoud 1. Standaard berichten voor website en Twitter 2. Website Verwantencontact en animatie 3. Q en A voor burgers 4. Informatie over Verwantencontact

Nadere informatie

Begroting Veihgheidsregio Rotterdam-Rijnmond. I t. Programmabegroting Veihgheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 /68

Begroting Veihgheidsregio Rotterdam-Rijnmond. I t. Programmabegroting Veihgheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 /68 Begroting 2016 J I t z Veihgheidsregio Rotterdam-Rijnmond Programmabegroting 2016 - Veihgheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 /68 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Kerngegevens Naam: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Pagina 1

Calamiteitenprotocol Pagina 1 Calamiteitenprotocol Wensbus/Wensauto Dit protocol is opgesteld ten behoeve van alle vrijwilligers die een wensbus of wensauto rijden en geeft aan hoe te handelen bij calamiteiten. A. Waarom doen we dit

Nadere informatie

Afdeling Spoedeisende Hulp. Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten

Afdeling Spoedeisende Hulp. Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten Afdeling Spoedeisende Hulp Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten Inleiding U heeft zich gemeld bij de afdeling Spoedeisende Hulp. Alhoewel wij ons best doen om de wachttijden zo kort mogelijk te

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Medische wacht- en hulpdiensten zijn er steeds voor mensen die medische zorgen nodig hebben. De realiteit leert echter dat men vaak niet

Nadere informatie

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan.

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan. Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2016/2751 E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 6 Uw bericht van - Aanbieding financiële stukken en beleidsplan

Nadere informatie

Begeleiding bij het plaatsen van een Inwendige Cardioverter Defibrillator (ICD)

Begeleiding bij het plaatsen van een Inwendige Cardioverter Defibrillator (ICD) Cardiologie Begeleiding bij het plaatsen van een Inwendige Cardioverter Defibrillator (ICD) i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen U ontvangt deze folder omdat u in aanmerking komt voor het

Nadere informatie

Bijlage 1. Kernactiviteiten

Bijlage 1. Kernactiviteiten Bijlage 1 Kernactiviteiten Bijlage 1 Kernactiviteiten Profiel Maasstad Ziekenhuis Het Maasstad Ziekenhuis verleent medisch specialistische zorg (diagnostiek, behandeling en nazorg) en de daaraan gerelateerde

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO addendum Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities III Leeswijzer

Nadere informatie

Ambulancezorg in Nederland

Ambulancezorg in Nederland Koos Reumer, 2 februari 2015 Ambulancezorg algemeen Vereniging Ambulancezorg Nederland Ontwikkelingen binnen ambulancezorg Jonge sector Wet ambulancevervoer 1973 Tijdelijke wet ambulancezorg 2013 Vereniging

Nadere informatie

Protocol medisch handelen op school

Protocol medisch handelen op school Protocol medisch handelen op school Medicatiegebruik In principe wordt er op school géén medicatie verstrekt of toegediend aan leerlingen. Deze kunnen alleen worden verstrekt en/of toegediend als hierover

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. TRIAGE op spoed

PATIËNTEN INFORMATIE. TRIAGE op spoed PATIËNTEN INFORMATIE TRIAGE op spoed Beste mevrouw, mijnheer Wanneer je je op de spoedgevallendienst aan het loket aanmeldt, zal een verpleegkundige je zo snel mogelijk opvangen. Zij zal via het triagesysteem

Nadere informatie

Behandeld door adres Kenmerk directie Zorgmarkten Cure JKUK/mbrd/CI/08/01c

Behandeld door  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Cure JKUK/mbrd/CI/08/01c Aan de besturen van: - Algemene ziekenhuizen (010) - Academische ziekenhuizen (020) - Ambulancediensten (240) - CPA s (810) en zorgverzekeraars Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht

Nadere informatie

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op Hulp bij het herstel Als slachtoffer kunt u bij Slachtofferhulp Nederland terecht voor kosteloze ondersteuning op emotioneel, praktisch en juridisch gebied. Bent u slachtoffer van een misdrijf, zoals een

Nadere informatie

Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54

Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54 Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54 2 Gang van zaken op de SEH Bij het loket heeft u zich laten inschrijven en daarna heeft u plaatsgenomen in de wachtkamer. Hierna wordt u ontvangen door de triageverpleegkundige.

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch Handelen

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch Handelen Protocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelen Januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding over het wettelijk kader van dit protocol Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 1. De leerling

Nadere informatie

Gedwongen opgenomen. Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS)

Gedwongen opgenomen. Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS) Gedwongen opgenomen Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS) U kunt gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische instelling als er sprake is van gevaar voor uzelf of voor anderen

Nadere informatie

p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e 2

p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e 2 Eerste Hart Hulp Welkom Wij willen uw verblijf hier zo prettig mogelijk laten verlopen. In deze brochure vindt u informatie over de dagelijkse gang van zaken op onze afdeling. Afdeling Eerste Hart Hulp

Nadere informatie

p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e 2

p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e 2 Eerste Hart Hulp Welkom Wij willen uw verblijf hier zo prettig mogelijk laten verlopen. In deze brochure vindt u informatie over de dagelijkse gang van zaken op onze afdeling. Afdeling Eerste Hart Hulp

Nadere informatie

Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond

Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond Uitgangspunten voor de spoedeisende zorg Paul van Beers Amersfoort 7 april 2014 Aanleiding Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft in 2013 een zogeheten Kwaliteitsvisie Spoedeisende

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst Huisartsenzorg en GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Vastgesteld op 1 juli 2013 te Rotterdam Inhoudsopgave I. Partijen... 3 II. Overwegingen... 3 III. Doel en begrippen...

Nadere informatie

Functieprofiel Ambulanceverpleegkundige (uitgebreid)

Functieprofiel Ambulanceverpleegkundige (uitgebreid) Functieprofiel Ambulanceverpleegkundige (uitgebreid) Doelstelling van de functie: Verleent ambulancezorg aan patiënten, stelt een werkdiagnose en voert op basis daarvan conform protocol de noodzakelijke

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Calamiteitenplan Land in Zicht Datum: 23 januari 2017 Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Inhoud Belangrijke telefoonnummers... 3 Intern... 3 Hulpdiensten... 3 Adres spoedeisende zorg ziekenhuis...

Nadere informatie

Protocol Medisch Handelen & Medicijnverstrekking op het Johannes Fontanus College

Protocol Medisch Handelen & Medicijnverstrekking op het Johannes Fontanus College Protocol Medisch Handelen & Medicijnverstrekking op het Johannes Fontanus College 1 INLEIDING BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN In dit protocol wordt een onderscheid gemaakt tussen medisch handelen in het algemeen

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

Alles voor de patiënt

Alles voor de patiënt Alles voor de patiënt in De ambulancezorg Brabant-Zuidoost (AZ) staat voor verantwoorde ambulancezorg op maat, op het afgesproken moment en/of zo spoedig mogelijk. AZ biedt verantwoorde ambulancezorg door

Nadere informatie

In dit beknopte jaarbericht leggen wij verantwoording af over de door ons aan U geleverde zorg.

In dit beknopte jaarbericht leggen wij verantwoording af over de door ons aan U geleverde zorg. jaar bericht 2010 2010 Voorwoord Zorg kan altijd beter. Zorg moet beter. Wij stellen als samenleving terecht hoge eisen aan het gezondheidszorg systeem. UMCG Ambulancezorg heeft haar organisatie gespiegeld

Nadere informatie

Incidenten die de NOODZAAK van VEILIG WERKEN duidelijk maken! Veilig werken op hoogte in de Solar-branche

Incidenten die de NOODZAAK van VEILIG WERKEN duidelijk maken! Veilig werken op hoogte in de Solar-branche Incidenten die de NOODZAAK van VEILIG WERKEN duidelijk maken! Veilig werken op hoogte in de Solar-branche Auteur: Edwin Petersen Veiligheidskundige (MVK) Versie: Solar Solutions 2017 Inleiding Voorstellen

Nadere informatie