Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen"

Transcriptie

1 Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014

2 Inhoud 1 Inleiding Algemeen Risico-overzicht Algemene ongevallen Bedreiging door externe gevaren De organisatie van hulpverlening Inleiding Veiligheid is ieders aangelegenheid Organisatie van de Avond Vierdaagse Engelen Taken en verantwoordelijkheden Deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers De Veiligheidscoördinator De Evenementorganisatie Het Crisisteam Richtlijnen en instructies Inleiding Deelnemers, vrijwilligers en bezoekers Algemeen Richtlijnen / instructies De deelnemers: De veiligheidscoördinator Algemeen Bijlage 1 Belangrijke telefoonnummers: Bijlage 2 Lijst vrijwilligers en telefoonnummers Bijlage 3 Instructie EHBO ers...9 Calamiteitenplan 2014 Pagina 1 van 10

3 1 Inleiding 1.1 Algemeen Dit calamiteitenplan is gebaseerd op de (onvoorziene) risico s die samen kunnen hangen met het houden / organiseren van de Avond 4 daagse Engelen. Het houden / organiseren van een avond 4 daagse brengt bepaalde (onvoorziene) risico s met zich mee. Dit calamiteitenplan beoogt de negatieve gevolgen van deze risico s te voorkomen en te beperken. In hoofdstuk 2 van dit plan is een overzicht van de bedreigingen waaraan een evenement kan worden blootgesteld, opgenomen. Hoofdstuk 3 behandelt de organisatie van hulpverlening van de Avond 4 Daagse. In hoofdstuk 4 is de hulpverlening beschreven en de wijze waarop er bij welke incidenten moet worden gehandeld. Eenzelfde overzicht, gerangschikt naar incident is als actieplan (hoofdstuk 5) opgenomen. Alle relevante contactgegevens, een checklist, en een aantal noodzakelijke formulieren zijn opgenomen in de bijlagen onder Hoofdstuk 6. Calamiteitenplan 2014 Pagina 2 van 10

4 2 Risico-overzicht De bedreigingen waaraan een evenement en de daarbij aanwezigen personen kunnen zijn blootgesteld, zijn vastgelegd in het onderstaande risico-overzicht. 2.1 Algemene ongevallen Het onwel worden of het optreden van lichamelijk letsel bij deelnemer, vrijwilliger of toeschouwer Het ontstaan van een brand op of aan de route, dan wel in een controlepost of start en finish Het optreden van een storing in een (tijdelijke) technische installatie. 2.2 Dreigingen door externe gevaren het ontstaan van schade door natuurgeweld (regen, storm, onweer, bliksem); bedreiging door een calamiteit in de omgeving van de Avond 4 Daagse zoals; ongeval brand explosie een ongeval in de route In dit plan word besproken hoe ongevallen e.d. kunnen worden voorkomen en als ze zich wel voordoen hoe men moet handelen (hulpverlening). Calamiteitenplan 2014 Pagina 3 van 10

5 3 De organisatie van hulpverlening 3.1 Inleiding De basis van de hulpverlening wordt gevormd door de volgende uitgangspunten: Veiligheid is ieders aangelegenheid Dit houdt in dat iedereen die bij de Avond 4 Daagse betrokken is, óók zelf verantwoordelijk is voor de veiligheid. Iedereen moet onveilige situaties melden en indien mogelijk voorkomen. 3.2 Organisatie van de Avond Vierdaagse Engelen De Avond 4 Daagse kent een maximaal aantal deelnemers / wandelaars. Hierop zijn alle maatregelen gebaseerd, zoals het aantal EHBO-ers, afsluiten van wegen, inschakelen van hulpdiensten etc Voor alle zaken m.b.t. veiligheid is een centraal aanspreekpunt nl. de veiligheidscoördinator. 3.3 Taken en verantwoordelijkheden Deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers Deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers moeten voor zover mogelijk relevant worden geïnformeerd over hun veiligheid. Deelnemers en toeschouwers moeten de aanwijzingen opvolgen die door de organisatie (vrijwilligers) worden gegeven. overig Een centraal meldpunt o dat gebeld wordt in geval van een calamiteit o van waaruit alle acties worden gecoördineerd die nodig zijn om de calamiteit te bestrijden o is contactpersoon voor hulpdiensten Deelnemers: o parkeren op de aangewezen plaatsen o niet van de route afwijken o aanwijzingen opvolgen o etc Vrijwilligers o hebben instructies gekregen om escalaties te voorkomen en correct te handelen bij een calamiteit o beschikken over lijst telefoonnummers o zo mogelijk een snel kiesnummer op gsm ingesteld voor noodnummer noodnummer op deelnemer kaartjes Calamiteitenplan 2014 Pagina 4 van 10

6 geen zwerfvuil achterlaten op de routes gedragsregels opnemen De Veiligheidscoördinator De veiligheidscoördinator of zijn plaatsvervanger is tijdens dit evenement belast met de veiligheidsmaatregelen, zoals deze in het hulpverleningsplan zijn vastgelegd. Hij is verantwoordelijk voor: Inschakelen van aanwezige EHBO ers Inschakelen externe hulpdiensten De veiligheidscoördinator bij incidenten: beoordeelt de aard en omvang van de calamiteit / incident roept het bestuur bijeen indien noodzakelijk laat ontruiming in gang zetten indien noodzakelijk brengt verslag uit aan het bestuur De organisatie De organisatie van de Avond 4 Daagse is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het hulpverleningsbeleid. De organisatie is in dit kader verantwoordelijk voor het (doen) instrueren van de deelnemers en vrijwilligers op de dag(en) van de Avond 4 Daagse. beschikt over alle actuele informatie van en over de routes controleert weersomstandigheden een aantal uren voor de start/vertrek organiseert start en finish (dranghekken, parkeren etc ) zet wegen en kruisingen af zorgt voor instructies voor de vrijwilligers zorgt voor EHBO voorzieningen Het Crisisteam Bij een grote calamiteit treedt het bestuur op als crisisteam. Calamiteitenplan 2014 Pagina 5 van 10

7 4 Richtlijnen en instructies 4.1 Inleiding Dit hoofdstuk geeft richtlijnen en instructies voor de verschillende betrokkenen binnen hulpverlening. hulpverlening. 4.2 Deelnemers, vrijwilligers en bezoekers Algemeen De organisatie zorgt ervoor dat er op de start/finish blusmiddelen aanwezig zijn. De organisatie draagt zorg voor een veilige omgeving (veiligheid elektra; degelijkheid van installaties) De organisatie zet wegen op zodanige wijze af dat de veiligheid optimaal is en wijst andere weggebruikers op de routes van de avond 4 daagse Richtlijnen / instructies Iedere vrijwilliger dient bekend te zijn met: de naam en het telefoonnummer van de veiligheidscoördinator de op de Avond 4 Daagse geldende instructies en algemeen geldende richtlijnen: de telefoonlijst van andere vrijwilligers en bestuur; de plaatsing van de EHBO middelen; de EHBO post dient in het kader van de hulpverlening gegeven instructies / aanwijzingen op te volgen; De deelnemers / bezoekers De deelnemers & bezoekers dienen aanwijzingen gegeven door de organisatie & vrijwilligers op te 4.3 De veiligheidscoördinator Algemeen De veiligheidscoördinator ontvangt alle meldingen met betrekking tot de hulpverlening. Zijn telefoonnummer wordt aan alle vrijwilligers bekend gemaakt. De veiligheidscoördinator is tijdens de Avond 4 Daagse permanent bereikbaar. Afhankelijk van de aard en omvang van de calamiteit / incident registreert de veiligheidscoördinator de van belang zijnde gegevens en schakelt zo nodig de hulpdiensten in. Als er een motorvoertuig is betrokken bij een incident dient zo mogelijk het kenteken worden geregistreerd en doorgegeven. Tevens kunnen foto s of filmpjes aan de coördinator worden gestuurd. De veiligheidscoördinator is bij de start / finish aanwezig. Calamiteitenplan 2014 Pagina 6 van 10

8 5 Bijlage 1 Belangrijke telefoonnummers: Extern Alarmnummer: 112 Veiligheidscoördinator: Ambulancedienst: Via centrale meldpunt Arts: Via centrale meldpunt Politie: Via centrale meldpunt Brandweer: Via centrale meldpunt Calamiteitenplan 2014 Pagina 7 van 10

9 6 Bijlage 2 Lijst vrijwilligers en telefoonnummers In verband met het privacy beleid is deze alleen beschikbaar voor het bestuur. Calamiteitenplan 2014 Pagina 8 van 10

10 7 Bijlage 3 Instructie EHBO ers Tijdens de Avond 4 Daagse is er een EHBO post ingesteld. Deze EHBO post is gesitueerd bij de start / finish. De ambulante ehbo-er(s) zijn duidelijk herkenbaar (hesje) De EHBO-ers hebben de beschikking over uitgebreide EHBO sets. De EHBO-er verzorgt verwondingen en zorgt dat een slachtoffer bij ernstige verwondingen gestabiliseerd wordt zodat vervoer (per ambulance) mogelijk is. Op hun verzoek wordt een ambulance ingeschakeld. Op iedere controlepost zijn voldoende pleisters beschikbaar. Calamiteitenplan 2014 Pagina 9 van 10

Calamiteitenplan evenementen. Een richtlijn voor organisatoren

Calamiteitenplan evenementen. Een richtlijn voor organisatoren Calamiteitenplan evenementen Een richtlijn voor organisatoren Autorisatie OPSTELLERS: Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: @ [2013], Veiligheidsregio Twente, Enschede, Auteursrechten voorbehouden.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

Model draaiboek evenementen Twente. Model calamiteitenplan voor grootschalige publieksevenementen. Regio Twente

Model draaiboek evenementen Twente. Model calamiteitenplan voor grootschalige publieksevenementen. Regio Twente Model calamiteitenplan voor grootschalige publieksevenementen Regio Twente Pagina 1 van 25 Versie 1.0, 7 februari 2011 Pagina 2 van 25 Versie 1.0, 7 februari 2011 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 5 2 Beschrijving

Nadere informatie

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip? Format Calamiteitenplan gemeente Bussum Dit document toont een manier om uw calamiteitenplan in te delen. Het is een handreiking. U kunt van de voorgestelde opbouw afwijken. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Nadere informatie

HANDLEIDING CALAMITEITEN- EN ONTRUIMINGSPLAN

HANDLEIDING CALAMITEITEN- EN ONTRUIMINGSPLAN HANDLEIDING CALAMITEITEN- EN ONTRUIMINGSPLAN Stichting Zandstock Afdeling Secretariaat: opgesteld door: P.M. Baltus J.G.N. de Haan Julianasstraat 58 van Beusekomstraat 11 1756 TN t Zand 1756 EC t Zand

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

Veiligheidsplan Evenementen

Veiligheidsplan Evenementen Veiligheidsplan Evenementen Naam evenement Datum evenement Locatie evenement Download de meest recente versie van het veiligheidsplan op www.raalte.nl. Het veiligheidsplan kan digitaal worden ingevuld,

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan 2013-2014

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Goedkeuring Het format schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad SKVOB eo en GMR. Voorzitter College van Bestuur SKVOB e.o. (naam en handtekening) Voorzitter

Nadere informatie

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Stempel brandweer Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Reaktie BV Maart 2010 1.0 Definitief document

Nadere informatie

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan Pagina: 1 van 5 Calamiteiten- / ontruimingsplan Calamiteiten zijn onverwachte en veelal heftige gebeurtenissen die zeer ingrijpend zijn voor de aanwezige kinderen en personeel op een kinderopvanglocatie.

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V.

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V. Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. 8 april 2014 Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. In opdracht van: Opgesteld door: Van Werven Biomassa B.V Duurt-PMC Biddingringweg 23 Spijksterriet 24 8256

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Werkwijzer 4

Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Werkwijzer 4 Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Ontruimingsplan clubgebouw Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Werkwijzer 4 1. Objectgegevens 5 1.1 Naam en adres clubgebouw 5 1.2 Verantwoordelijke contactpersonen

Nadere informatie

HANDBOEK BEDRIJFSHULPVERLENING Versie 1-11-11 format: 211210

HANDBOEK BEDRIJFSHULPVERLENING Versie 1-11-11 format: 211210 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. DOELSTELLING, REIKWIJDTE EN BEHEER VAN HET BHV-HANDBOEK... 3 2.1 Doelstelling van het BHV-handboek... 3 2.2 Reikwijdte van het BHV-handboek... 3 2.3 Beheer van het BHV-handboek...

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan clubgebouw. Gooise Atletiek Club. te Hilversum

Ontruimingsplan clubgebouw. Gooise Atletiek Club. te Hilversum Ontruimingsplan clubgebouw Gooise Atletiek Club te Hilversum Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: achter de bar in de bestuurskamer clubhuis beheerder Opgesteld door: Bestuur Henny Vos Contactpersoon:

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat Voor locatie: Gymnasium Juvenaat Versie: 1.0 d.d. 01-10-2013 Opgesteld door: R van Schaik Goedgekeurd door: Geert Derkse Bestuursraad SKVOB e.o: d.d.

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014

Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014 Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014 Het format van dit schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Katholiek Voortgezet

Nadere informatie

Datum revisie Revisie Pagina. Calamiteitenplan. 1 van 55 01-01-2013 1.11. Calamiteitenplan. Opgesteld door: Floor Consult B.V.

Datum revisie Revisie Pagina. Calamiteitenplan. 1 van 55 01-01-2013 1.11. Calamiteitenplan. Opgesteld door: Floor Consult B.V. 1 Calamiteitenplan Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Voorwoord Een noodsituatie (calamiteit) kan zich overal en te allen tijde voordoen. Een calamiteit is ook altijd onverwacht! Om een onverwachte

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. Brede Maatschappelijke voorziening Linne

CALAMITEITENPLAN. Brede Maatschappelijke voorziening Linne CALAMITEITENPLAN Brede Maatschappelijke voorziening Linne Beheer Calamiteitenplan: R.K. Basisschool Triangel Linnerhof 36, 6067EJ Linne Telefoon: 0475-462321 e-mail directie.triangell@innovo.nl Website

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Olympia gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Olympia gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Olympia gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Up date 1.2 16-01-2015 Jaarlijkse update en check Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding...

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPROTOCOLLEN SPORTBEDRIJF TILBURG SPORTHALLEN GYMZALEN

VEILIGHEIDSPROTOCOLLEN SPORTBEDRIJF TILBURG SPORTHALLEN GYMZALEN VEILIGHEIDSPROTOCOLLEN SPORTBEDRIJF TILBURG AANSPRAKELIJKHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ ALGEMENE OPENSTELLING, HUUR & VERHUUR VAN ZWEMACCOMMODATIES IJSSPORTACCOMMODATIES SPORTHALLEN GYMZALEN SPORTHALLEN

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan Inhoudsopgave Inleiding 3 1.Ontruimingsplan 3 2 Kinder-EHBO en BHV 3 3 Bedrijfshulpverlening 3 3.1 Doel van bedrijfshulpverlening 3 3.2 Uitgangspunt 3 3.3 Categorie├źn direct

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014

Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014 Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014 Het format van dit schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Katholiek Voortgezet

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave CALAMITEITENPLAN ORGANISATIE Een calamiteitenplan voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten, die zich in. voor zouden kunnen doen. Hierdoor kunnen de omvang

Nadere informatie

Plan van aanpak. Krimpen Presents. Datum Evenement: 30 april 2013

Plan van aanpak. Krimpen Presents. Datum Evenement: 30 april 2013 Plan van aanpak Krimpen Presents Datum Evenement: 30 april 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 DEEL1: VEILIGHEIDSBELEID... 5 1. Beschrijving evenement... 5 1.1 Algemene gegevens...5 1.2 Programma...6 2.

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Stichting Scouting Alphen aan den Rijn (Verlengde Aarkade 24, 2406 LB Alphen aan den Rijn) Voor gebruikers van t Kraaiennest

Stichting Scouting Alphen aan den Rijn (Verlengde Aarkade 24, 2406 LB Alphen aan den Rijn) Voor gebruikers van t Kraaiennest A: Inhoudsopgave: A. Inhoudsopgave 1 B. Inleiding en toelichting 2 1. Algemene gegevens 3 2. Persoonsgegevens 3 3. Situering 3 4. Voorzieningen 4 5. Brandmeld en alarmeringsvoorzieningen 4 6. Algemene

Nadere informatie

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan grootschalige evenementen Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan

Nadere informatie

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV)

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Vereisten, rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden 1 juni 2007 Status Definitief Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30

Nadere informatie

Betreft: Huisreglement INLEIDING

Betreft: Huisreglement INLEIDING Betreft: Huisreglement INLEIDING Veiligheid, gezondheid en milieu worden gezien als integraal en essentieel onderdeel van de activiteiten binnen F5 Projectengroep B.V. Het bedrijfsbeleid is er op gericht

Nadere informatie