Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure"

Transcriptie

1 Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure

2

3 Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure

4 Algemene informatie Deze Informatiebrochure kunt u gebruiken als zich tijdens uw bezoek of gebruik een incident voordoet. is gelegen aan de Nieuweweg 8 te Hoogezand en maakt onderdeel uit van de Gemeente HoogezandSappemeer. Het Sportcentrum beschikt over een BHV plan; BHV staat voor Bedrijfshulpverlening. Elke organisatie dient volgens de ARBO wetgeving zijn BHV organisatie beschreven te hebben. De organisatie is verplicht elke in dienst zijnde medewerker/ oproepkracht en eventuele bezoekers/ gebruikers op de hoogte te stellen van de BHV organisatie. De BHV plannen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling waar hij of zij werkzaam/ actief is. Het BHV plan is onder andere in te zien bij de receptie, horeca (bij Zwembad/ Kalkwijckhal) of directie van het Sportcentrum. Gebruikers Gebruikers zijn personen of organisaties die gebruik maken van het Sportcentrum. Het betreft hier partijen die ruimte huren middels een contract of verenigingen /organisaties die op basis van afspraken met de verhuurder ruimten gebruiken voor bijvoorbeeld sportactiviteiten of andere evenementen. Gebruikers dienen zich te houden aan de voor de organisatie geldende procedures bij incidenten. Doel van Bedrijfshulpverlening Het doel van een BHV organisatie is om in geval van (dreigende) noodsituaties als organisatie snel en tijdig te kunnen optreden, door het inzetten van deskundige medewerkers zodat de noodsituatie wordt opgeheven dan wel de negatieve gevolgen van de situatie worden beperkt of zelfs voorkomen. Verder heeft de BHV informatie een informatieve- en preventieve functie. Het maakt alle betrokkenen bewust van de mogelijke risico s binnen een organisatie. Informatiebrochure BHV Elke gebruiker dient op de hoogte te zijn van de procedures die geleden bij incidenten, die zijn afgesproken binnen de organisatie waar hij of zij actief is. Deze brochure wordt aan de bezoekers/ gebruikers van de accommodatie verstrekt en zij dienen zich aan de hand van deze informatie op de hoogte te stellen van de procedures. Deze brochure is een compacte samenvatting van de feitelijke procedures voor incidenten en geeft de gebruiker inzicht in hoe te handelen in een bepaalde noodsituaties. Bedrijfshulpverlener Binnen het Sportcentrum is een aantal medewerkers opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Deze medewerkers hebben een tweedaagse opleiding Bedrijfshulpverlening gevolgd en de opleiding afgesloten met het BHV diploma. Jaarlijks dienen deze medewerkers de herhalingscursus BHV te volgen. In deze opleiding worden basis EHBO vaardigheden aangeleerd, leert men brandpreventieve maatregelen te treffen en een beginnende brand te bestrijden. Daarnaast worden de intern afgesproken procedures rondom incidenten getraind.

5 Herkenbaarheid bedrijfshulpverleners De bedrijfshulpverleners binnen de organisatie zijn tijdens oefeningen en bij incidenten herkenbaar aan de geel/rode hesjes met op de rugzijde vermeld: BHV of Ploegleider. Ploegleiders zijn medewerkers die verschillende taken coördineren tijdens incidenten. Oefeningen De organisatie is verplicht om jaarlijks eenmaal te oefenen met een gedeeltelijke of gehele ontruiming van het gebouw. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats. Tijdens oefeningen zijn gebruikers verplicht de aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners op te volgen. Tijdens een evacuatie oefening dient iedereen het gebouw te verlaten en naar de aangewezen verzamelplaats te gaan. Incidenten Te vaak wordt gedacht dat incidenten uitsluitend betrekking hebben op een uitbrekende brand of plotselinge rookontwikkeling. Dit is onjuist. Door de vele preventieve maatregelen is het brandrisico in Nederland relatief klein. Veel vaker wordt een organisatie geconfronteerd met incidenten als een onwelwording of ongeluk van bezoekers, gebruikers of medewerkers. Er kan ook sprake zijn van een bommelding of gaslucht. Bij hartinfarcten of hartstilstanden en/ of ernstige ongevallen is het van groot belang dat de bedrijfshulpverleners/ EHBO ers bijvoorbeeld met een reanimatie of defibrillatie zouden moeten zouden starten van een onwel geworden persoon of bezoeker. Alleen maar bellen zal in de meeste gevallen niet voldoende zijn, aangezien de acute eerste hulpverlening zo spoedig mogelijk dient te worden gestart. Gedragsregels ter voorkoming van incidenten Zet zelfsluitende brand- of rookwerende deuren nooit vast in geopende stand met dozen, voorwerpen e.d. Houd meterkasten en stook /cv ruimten vrij van materialen Houd vluchtroutes en nooduitgangen vrij van obstakels Draag zorg voor voldoende afstand tussen lampen, warmte bronnen en stoffering zoals gordijnen Laat niet onnodig elektrische apparatuur aanstaan Vermijd zoveel mogelijk verlengkabels en snoeren Vermijd teveel stekkers op een verdeeldoos en zorg voor een adequate en alternatieve oplossing Wees zeer voorzichtig met open vuur zoals branders, lassen of andere bronnen en tref preventieve maatregelen

6 Eerste Hulp Bij Ongelukken Gebruikers van het Sportcentrum die in georganiseerd verband gebruik maken van (een deel van) de accommodatie, zijn zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een getraind persoon op het gebied van EHBO. In huurcontracten en/ of andersoortige afspraken wordt dit duidelijk aangegeven. Dit houdt in dat de betreffende gebruikers zelf zorgdragen voor aanwezigheid en eventuele inzet van EHBO getrainde personen. Gebruikers kunnen wel gebruik maken van de EHBO voorzieningen waarover het Sportcentrum beschikt. Te denken valt hierbij aan de EHBO koffers, AED (defibrillator) brancard en EHBO ruimten. Bekendheid met het gebouw Tijdens oefeningen of incidenten is het van belang dat gebruikers het gebouw goed kennen. Dit betekent dat u als (nieuwe) gebruiker niet alleen het onderdeel van de accommodatie waar u actief bent goed kent maar dat u ook in de overige delen van het gebouw uw weg kunt vinden. Op diverse plaatsen hangen plattegronden met groene pijlen die de vluchtroutes aangeven. Informeer bij uw aanspreekpunt of bij het management van het Sportcentrum naar de mogelijkheden van een rondleiding. Tijdens de rondleiding kunt u zich ook op de hoogte stellen van de plaatsen waar bijvoorbeeld verbandkoffers, defibrillator en andere hulpmiddelen zijn gesitueerd, zie hiervoor ook pagina 9 van deze brochure. Ten tijde van gebruik van de accommodatie dient u voorafgaand in ieder geval op de hoogte te zijn van: De wijze van alarmeren De ligging van vluchtroutes en nooddeuren De plaats van brandblusapparatuur, EHBO koffers, AED (defibrillator), brancards en overige hulpmiddelen De werking van telefoon of andere communicatieapparatuur Meld gebreken en/of onregelmatigheden ten alle tijden bij de receptie of horeca. Alarmering intern Incidenten dienen te worden doorgeven aan: de receptie of horeca Zwembad/ Kalkwijckhal: (intern 4310); of Horeca Europahal: (intern 4317) Alarmering extern Mocht u met de mobiele telefoon 112 bellen, dan komt u bij de meldkamer Noord-Nederland. Vraag die je krijgt is wilt u brandweer ambulance of politie, daarna melden aan de receptie van het Sportcentrum, zodat zij de hulpverleningsdiensten kunnen opvangen.

7 Receptie / Horeca Dit is het centrale punt van waaruit verschillende acties worden gecoördineerd tijdens incidenten. Indien het Zwembad en de Kalkwijckhal gesloten zijn maar de Europahal wel in gebruik is, is de Horeca in de Europahal het centrale punt. Instructies bij incidenten Gebruikers dienen de instructies van de bedrijfshulpverleners op te volgen. Oriëntatie plattegronden In de meeste ruimten van het gebouw hangen plattegronden van de indeling van het gebouw. U bent als gebruiker verplicht zich op de hoogte te stellen van de indeling van het gebouw en te weten waar de nooduitgangen zich bevinden. Vluchtroutes worden op deze tekeningen met groene pijlen aangegeven. Locatie hulp- en reddingsmiddelen Gebruikers dienen op de hoogte te zijn waar de blusmiddelen, defibrillator, brancards en de verbandkoffers zich bevinden. Een overzicht van de middelen met locatie is opgenomen op pagina 7 van deze brochure. Registratie incidenten Gebruikers die geconfronteerd worden met een incident, dienen hier melding van te maken middels registratieformulieren die verkrijgbaar zijn bij de receptie / horeca. Hieronder vallen ook bijna incidenten naar aanleiding van bijvoorbeeld onveilige situaties. Incidenten worden periodiek geëvalueerd. Op basis hiervan kunnen ook eventuele preventieve maatregelen binnen het Sportcentrum worden getroffen. Alarmering De accommodatie is uitgerust met een alarminstallatie ook wel de slow-whoop genoemd. Deze installatie maakt bij brand een korte toon die aanzwelt en daarna weer afzwakt. Binnen het sportcentrum wordt een brandmelding mondeling en/of met de omroepinstallatie bekend gemaakt door het (om)roepen van brand of oefening. Indien er sprake is van een valse melding dan wordt dit eveneens omgeroepen via de omroepinstallatie.

8 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Melding incidenten Alle voorkomende incidenten melden bij de meldpunten van Sportcentrum De Kalkwijck: Zwembad/ Kalkwijckhal: Receptie of Horeca; of Europahal: Horeca indien bemand, anders zie Zwembad/ Kalkwijckhal Instructies opvolgen Volg ten alle tijden de instructies op van de bedrijfshulpverlening (herkenbaar aan de geel/ rode hesjes) van. Wat te doen bij ontruiming Volg de aanwijzingen van de bedrijfshulpverlening en/ of brandweer op Volg de vluchtroutes (zie plattegronden aan de muren) en ga niet allemaal door dezelfde uitgang, maar maak gebruik van nooduitgangen Orde en rust zijn belangrijk, zodat een ieder veilig het gebouw kan verlaten Als u het gebouw heeft verlaten, verzamel dan op de aangegeven evacuatieplaats Registratie op de evacuatieplaats voorkomt dat brandweer onnodig het gebouw dient te doorzoeken en risico s loopt Indien iemand vermist wordt vraag dan aan anderen of zij weten waar de persoon is Ga bij elkaar staan zodat controle mogelijk is Belangrijke telefoonnummers: Receptie / Horeca (intern 4310) Horeca Europahal (intern 4317) Politie Hulpdiensten /alarmnummer Doktersdienst (buiten kantooruren) Overzicht hulp- en reddingsmiddelen Hulp- of reddingsmiddel 1 x Verbandkoffer 1 x Verbandkoffer 1 x Verbandkoffer 1 x Defibrillator / AED 2 x Brancards Locatie EHBO ruimte Zwemzaal Receptie Europahal Receptie EHBO ruimte Zwemzaal/ Kalkwijckhal

9 Zwembad - Kalkwijckhal - Europahal Locaties Nieuweweg 6 (Europahal) en 8 (Zwembad/ Kalkwijckhal) Directie Mevrouw H.G. Schut (Directeur) De heer R. Westers (Manager Bedrijfsvoering) Postadres Postcode Nieuweweg BM Hoogezand Telefoon Website Hoogezand,

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Datum revisie Revisie Pagina. Calamiteitenplan. 1 van 55 01-01-2013 1.11. Calamiteitenplan. Opgesteld door: Floor Consult B.V.

Datum revisie Revisie Pagina. Calamiteitenplan. 1 van 55 01-01-2013 1.11. Calamiteitenplan. Opgesteld door: Floor Consult B.V. 1 Calamiteitenplan Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Voorwoord Een noodsituatie (calamiteit) kan zich overal en te allen tijde voordoen. Een calamiteit is ook altijd onverwacht! Om een onverwachte

Nadere informatie

Voorbeeldontruimingsplan 1

Voorbeeldontruimingsplan 1 Dit document bevat een model voor een ontruimingsplan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen ontruimingsplan maken. Voorbeeldontruimingsplan 1 Met het model voor een ontruimingsplan kunt u eenvoudig uw eigen

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Update 1.3 01-11-2013 Jaarlijkse check en update 1.4 30-01-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Olympia gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Olympia gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Olympia gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Up date 1.2 16-01-2015 Jaarlijkse update en check Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening

Handboek Bedrijfshulpverlening Handboek Bedrijfshulpverlening Rev. Datum Opgesteld door Goedgekeurd directie Goedgekeurd Arbodienst 0 15-03- BME, M.C. 99 Mulder 1 06-05- BME, M.C. 99 Mulder 2 01-09- BME, M.C. 99 Mulder 3 01-12- BME,

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp. Volgens NEN 8112:2010

Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp. Volgens NEN 8112:2010 Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Volgens NEN 8112:2010 Januari 2014 Colofon Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem- Alexander, Bennebroekerweg 800, Hoofddorp. Auteur:

Nadere informatie

HANDBOEK BEDRIJFSHULPVERLENING Versie 1-11-11 format: 211210

HANDBOEK BEDRIJFSHULPVERLENING Versie 1-11-11 format: 211210 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. DOELSTELLING, REIKWIJDTE EN BEHEER VAN HET BHV-HANDBOEK... 3 2.1 Doelstelling van het BHV-handboek... 3 2.2 Reikwijdte van het BHV-handboek... 3 2.3 Beheer van het BHV-handboek...

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0 070-3873527 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 2 2 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 3 2.1 Gebruikers gebouw 3 2.2 Beheerder gebouw 3 2.3 Omschrijving gebouw 4 2.4 Technische ruimten

Nadere informatie

Calamiteitenplan evenementen. Een richtlijn voor organisatoren

Calamiteitenplan evenementen. Een richtlijn voor organisatoren Calamiteitenplan evenementen Een richtlijn voor organisatoren Autorisatie OPSTELLERS: Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: @ [2013], Veiligheidsregio Twente, Enschede, Auteursrechten voorbehouden.

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Werkwijzer 4

Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Werkwijzer 4 Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Ontruimingsplan clubgebouw Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Werkwijzer 4 1. Objectgegevens 5 1.1 Naam en adres clubgebouw 5 1.2 Verantwoordelijke contactpersonen

Nadere informatie

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert Dit document bevat het veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert vastgesteld d.d. 15 februari 2012. H. Sonnemans, Directeur Menswel Sport Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert 1 VEILIGHEIDSPLAN SPORTCOMPLEX

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan Inhoudsopgave Inleiding 3 1.Ontruimingsplan 3 2 Kinder-EHBO en BHV 3 3 Bedrijfshulpverlening 3 3.1 Doel van bedrijfshulpverlening 3 3.2 Uitgangspunt 3 3.3 Categorie├źn direct

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2

INHOUDSOPGAVE. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Blz. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2 2. Inleiding: 3 2.1 toelichting 3 2.2 toelichting algemeen 4 3. Situatieschets locatie Gudulakerk te Lochem: 3.1 lokaal 5 3.2 regionaal

Nadere informatie

Ontruimingsplan clubgebouw. Gooise Atletiek Club. te Hilversum

Ontruimingsplan clubgebouw. Gooise Atletiek Club. te Hilversum Ontruimingsplan clubgebouw Gooise Atletiek Club te Hilversum Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: achter de bar in de bestuurskamer clubhuis beheerder Opgesteld door: Bestuur Henny Vos Contactpersoon:

Nadere informatie

Veiligheidsplan Evenementen

Veiligheidsplan Evenementen Veiligheidsplan Evenementen Naam evenement Datum evenement Locatie evenement Download de meest recente versie van het veiligheidsplan op www.raalte.nl. Het veiligheidsplan kan digitaal worden ingevuld,

Nadere informatie

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49 49 ONTRUIMINGS- PLAN Ondanks dat er vooraf voorzieningen worden getroffen, kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Een ontruimingsplan is een voorbereidingsplan en kan als voorbereiding

Nadere informatie

CALAMITEITTENPLAN VOOR HET KOMPAS LOCATIE HEUVELSTRAAT. Pagina INHOUD 2. Inleiding... 4. Algemene gegevens... 5. 1. Voorzorgsmaatregelen.

CALAMITEITTENPLAN VOOR HET KOMPAS LOCATIE HEUVELSTRAAT. Pagina INHOUD 2. Inleiding... 4. Algemene gegevens... 5. 1. Voorzorgsmaatregelen. 1 CALAMITEITTENPLAN VOOR HET KOMPAS LOCATIE HEUVELSTRAAT Pagina INHOUD 2 Inleiding... 4 Algemene gegevens... 5 1. Voorzorgsmaatregelen. 6 1.1 Externe alarmering... 6 1.2 Interne alarmering 6 1.3 Blusmiddelen...

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2 Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706 CONCEPT 2 Pagina 1 Inhoudsopgave Paginanummering Gegeven locatie 3 Inleiding 4 1 Toelichting ontruimingsplan 4 2 Algemene gegevens locatie 4 3 Brandpreventieve

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Auteur: B. Demir (Veiligheidscoordinator) Opdrachtgeve r: PZH Status: Concept Versie: 2.0 Datum: Bestandsnaam : Aantal pagina's: 56 (exclusief voorbladen) Pagina II VOORWOORD Voor het schrijven van het

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart Versie 2.0 28-08-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding en toelichting 3 2 De kerkenraad 4 3 Situatietekening 5 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 6 5 Alarmeringsprocedure intern en

Nadere informatie

Model draaiboek evenementen Twente. Model calamiteitenplan voor grootschalige publieksevenementen. Regio Twente

Model draaiboek evenementen Twente. Model calamiteitenplan voor grootschalige publieksevenementen. Regio Twente Model calamiteitenplan voor grootschalige publieksevenementen Regio Twente Pagina 1 van 25 Versie 1.0, 7 februari 2011 Pagina 2 van 25 Versie 1.0, 7 februari 2011 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 5 2 Beschrijving

Nadere informatie

Calamiteitenen ontruimingsplan

Calamiteitenen ontruimingsplan Calamiteitenen ontruimingsplan Emmeloord Versie: 4 mei 2012 Aangepast 5-2-2013 (hfdst 13.1 en bijlage 10) Aangepast 21-3-2013: bijlage 9 telnrs Zuyderzee College Inhoudsopgave Pag. 1. Algemeen 1 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN 2 P 20 6 te 7 P imur iet. pecer.v C HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN G INHOUD PAGINA Voorwoord 3 0 Onderwerp en toepassingsgebied 6 1 Indeling van het ontruimingsplan 6 2 Inleiding en/of toelichting 7 3 Situatietekening

Nadere informatie

HANDLEIDING CALAMITEITEN- EN ONTRUIMINGSPLAN

HANDLEIDING CALAMITEITEN- EN ONTRUIMINGSPLAN HANDLEIDING CALAMITEITEN- EN ONTRUIMINGSPLAN Stichting Zandstock Afdeling Secretariaat: opgesteld door: P.M. Baltus J.G.N. de Haan Julianasstraat 58 van Beusekomstraat 11 1756 TN t Zand 1756 EC t Zand

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Stempel brandweer Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Reaktie BV Maart 2010 1.0 Definitief document

Nadere informatie

Calamiteitenplan. REILING STERKSEL BV Pastoor Thijssenlaan 43, Sterksel Telefoon: 040-2261554. Plaats, datum: Sterksel 2011

Calamiteitenplan. REILING STERKSEL BV Pastoor Thijssenlaan 43, Sterksel Telefoon: 040-2261554. Plaats, datum: Sterksel 2011 Calamiteitenplan REILING STERKSEL BV Pastoor Thijssenlaan 43, Sterksel Telefoon: 040-2261554 Plaats, datum: Sterksel 2011 Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 1 van 27 Inhoud Pagina 1 Verantwoording

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Stichting Scouting Alphen aan den Rijn (Verlengde Aarkade 24, 2406 LB Alphen aan den Rijn) Voor gebruikers van t Kraaiennest

Stichting Scouting Alphen aan den Rijn (Verlengde Aarkade 24, 2406 LB Alphen aan den Rijn) Voor gebruikers van t Kraaiennest A: Inhoudsopgave: A. Inhoudsopgave 1 B. Inleiding en toelichting 2 1. Algemene gegevens 3 2. Persoonsgegevens 3 3. Situering 3 4. Voorzieningen 4 5. Brandmeld en alarmeringsvoorzieningen 4 6. Algemene

Nadere informatie