Keuzemenu bij beroepsopdracht 5 Verpleegtechnische en voorbehouden handelingen voor verpleegkundigen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Keuzemenu bij beroepsopdracht 5 Verpleegtechnische en voorbehouden handelingen voor verpleegkundigen"

Transcriptie

1 Keuzemenu bij beroepsopdracht 5 Verpleegtechnische en voorbehouden handelingen voor verpleegkundigen BBL 4 AZ/ keuzemenu 5 verpleegtechnisch en voorbehouden handelingen/ juli 2008 Pagina 1 van 43

2 Overzicht keuzemenu Overzicht keuzemenu...2 Overzicht hoorcolleges, trainingen verpleegtechnische vaardigheden...3 Overzicht hoorcolleges, trainingen voorbehouden handelingen...5 Opdracht 1 De wet BIG...6 Opdracht 2 Vitale functies...8 Opdracht 3 Wonden, hechtingen verwijderen en drains Opdracht 4 Reanimatie...14 Opdracht 5 Medicatie...15 Opdracht 6 Katheteriseren en verzorgen suprapubische katheter...20 Opdracht 7 Zuurstof toedienen, uitzuigen en tracheostoma verzorgen...22 Opdracht 8 Maagsonde / Sondevoeding en voedingspomp...23 Opdracht 9 Stomazorg...29 Opdracht 10 Ambulante compressie therapie...31 Opdracht 11 Vena punctie...32 Opdracht 12 Perifere canule...33 Opdracht 13 Ontluchten van een toedieningsysteem...34 Opdracht 14 Intraveneuze medicatie toediening...35 Opdracht 15 Aanprikken van de port a cath...36 Opdracht 16 Verzorgen van de centrale lijn en een epiduraal katheter...37 Informatiemenu...38 Overige/ bijlage...39 VUT-format...39 STARRT-methode...40 Format 'Voorbereiding op de demonstratie van een verpleegtechnische handeling'...41 Gedragscriteria verpleegtechnische handeling...42 Verplicht menu Hoorcolleges: verpleegkunde, skills en TSV. Verpleegtechnisch handelingen opdracht 1 t/m 10 Keuze menu Voorbehouden handelingen 11 t/m 16 BBL 4 AZ/ keuzemenu 5 verpleegtechnisch en voorbehouden handelingen/ juli 2008 Pagina 2 van 43

3 Overzicht hoorcolleges, trainingen verpleegtechnische vaardigheden Thema HC/ WS/ OLG Training De wet BIG en de consequenties voor mijn handelen Vitale functies Wonden verzorgen Hechtingen verwijderen Drains verzorgen Begeleiden en voorlichten bij wonden / drains / hechtingen verwijderen Reanimatie Inleiding in de medicatie: regels, procedure Medicatie geven oraal, rectaal, druppels, transdermaal en zalven Medicatie inhalatie Insuline injecteren Bloedsuiker prikken Injectie klaarmaken Subcutaan injecteren Intramusculair injecteren Zorgaspecten bij zorgvragers met aandoeningen aan de urinewegen Katheteriseren man Katheteriseren vrouw Suprapubsiche katheter verzorgen Urinemonsters afnemen BBL 4 AZ/ keuzemenu 5 verpleegtechnisch en voorbehouden handelingen/ juli 2008 Pagina 3 van 43

4 Zorgaspecten bij zorgvragers met aandoeningen aan de luchtwegen Zuurstof toedienen Mond- en keelholte uitzuigen Tracheostoma verzorgen Complicaties en zorg bij maagsonde Maagsonde inbrengen/verzorgen PEG verzorgen Voedingspomp en bolus Continue voeden en intermitterend Verplegen van een zorgvrager met een stoma Vormen van stoma: UP en AP Indicatie voor een stoma Ileostoma Colostoma Enkelloops Dubbelloops Stomazorg AP Stomazorg UP Theorie rondom ACT Demonstratie ACT BBL 4 AZ/ keuzemenu 5 verpleegtechnisch en voorbehouden handelingen/ juli 2008 Pagina 4 van 43

5 Overzicht hoorcolleges, trainingen voorbehouden handelingen Thema HC/ WS/ OLG Training Vena punctie Inbrengen van een perifere canule Ontluchten van een toedieningsysteem Intraveneuze medicatie toediening Per bolus M.b.v perfusor M.b.v zijlijn M.b.v volume pomp Aanprikken van een port a cath Verzorgen van een centrale lijn en epiduraal katheter BBL 4 AZ/ keuzemenu 5 verpleegtechnisch en voorbehouden handelingen/ juli 2008 Pagina 5 van 43

6 Opdracht 1 De wet BIG Opdracht In de gezondheidszorg voer je regelmatig handelingen uit die een zeker risico kunnen inhouden voor de zorgvrager. Dat kan variëren van het geven van het kopje koffie aan een oudere man die door een verlamming niet goed kan slikken, tot het injecteren van een medicijn in een bloedvat. Wanneer je niet goed oplet kan de man zich zo erg verslikken dat de koffie in de luchtpijp terechtkomt, waardoor hij het erg benauwd kan krijgen. Wanneer je de injectienaald naast het bloedvat prikt kan het medicijn schade toebrengen aan het weefsel, waardoor de zorgvrager extra pijn lijdt. Je zult natuurlijk nooit met opzet onzorgvuldig handelen. Toch is het wel goed om te weten aan welke voorwaarden je moet voldoen om je beroep zorgvuldig te kunnen uitoefenen. De wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG wet), een wet waaraan iedere beroepsbeoefenaar zich moet houden, doet daarover een aantal uitspraken. Uit onderstaande voorbeelden blijkt dat als je als beroepsbeoefenaar fouten maakt onder het tuchtrecht valt Ongewenste intimiteiten leiden tot verwijdering uit het BIG-register De algemeen directeur van een zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten klaagt een verpleegkundige aan omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan ongewenste intimiteiten met vier bewoners. Twee meldingen heeft de verpleegkundige bekend, twee ontkend. Op grond van deze feiten verzoekt de klager om verwijdering van de verpleegkundige uit het BIG-register. De verpleegkundige is op staande voet ontslagen. De Arrondissementrechtbank heeft hem veroordeeld tot een taakstraf, een voorwaardelijke gevangenisstraf, onder voorwaarde van voortzetting van zijn psychiatrische behandeling. Het Tuchtcollege vindt dat ook in de toekomst patiënten of cliënten in een kwetsbare en afhankelijke positie kunnen komen ten opzichte van de verpleegkundige. Daarom moet een maatregel volgen die herhaling van ongewenste intimiteit onmogelijk maakt. Het Tuchtcollege legt daarom de volgende maatregel op: de verpleegkundige wordt uit het BIG-register geschrapt. (http://www.levv.nl/tuchtrecht/uitspraken/samenvattingen.php#uit53) Onjuiste medicatie toegediend; fout niet gemeld Een verpleegkundige dient binnen een paar weken twee maal een verkeerd medicijn toe bij dezelfde patiënt. De eerste keer verzuimde de verpleegkundige het etiket op de spuit te controleren; de tweede keer ging ze er na navraag bij collega's van uit dat de voorgeschreven Kefzol hetzelfde was als Keflin. De patiënt ondervond geen nadelige gevolgen. De verpleegkundige heeft de eerste fout gemeld; de tweede niet. De Inspecteur voor de Gezondheidszorg dient een klacht in bij het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven. De IGZ verwijt de verpleegkundige o.a. dat zij de vloeistof in de spuit niet gecontroleerd heeft, dat zij de tweede fout niet gemeld heeft en dat zij door af te gaan op een onduidelijke mededeling van een collega onzorgvuldig en niet professioneel gehandeld heeft. Het Tuchtcollege vindt deze klachten gegrond. Het college merkt daarbij o.a. op dat het niet melden van een fout in strijd is met het belang van een goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg en dat men niet (lichtvaardig) af mag gaan op mededelingen of uitlatingen van anderen tenzij het de daadwerkelijk ter zake deskundigen betreft. Het College overweegt tenslotte dat de eigen verantwoordelijkheid van een hulpverlener bepalend is voor de deugdelijkheid en zorgvuldigheid van diens professioneel handelen. De cultuur op de afdeling en de opvattingen van collega's spelen daarbij een rol van ondergeschikte betekenis. Het Tuchtcollege houdt rekening met het feit dat de verpleegkundige haar fouten inziet en geeft haar een waarschuwing. (http://www.levv.nl/tuchtrecht/uitspraken/samenvattingen.php#uit53) BBL 4 AZ/ keuzemenu 5 verpleegtechnisch en voorbehouden handelingen/ juli 2008 Pagina 6 van 43

7 Je gaat je verdiepen in de bijzonderheden van deze wet en wat de gevolgen zijn voor jou als beroepsbeoefenaar. Opdracht 1A Maak een presentatie (powerpoint, folder, poster, eigen creatie) waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: de wet BIG wat betekent de wet BIG; wat is op hoofdlijnen de inhoud van de wet BIG; voorbehouden handelingen wat is een voorbehouden handeling en geef voorbeelden; welke beroepsgroep mag welke voorbehouden handelingen uitvoeren; wat betekent: "onbevoegd is onbekwaam" en welke consequenties heeft dat voor jouw handelen; hoe kun je jezelf toetsen of je bekwaam bent om zorgvuldig te handelen; aan welke richtlijnen moet een arts voldoen wanneer hij een opdracht geeft om een voorbehouden handeling te laten verrichten; aan welke richtlijnen moet een verzorgende/ verpleegkundige voldoen om deze opdracht te mogen uitvoeren; welke consequenties hebben deze richtlijnen voor jouw handelen; 1B. Een discussie, onder begeleiding van de docent, over de volgende situatieschetsen: Een arts geeft mondeling de opdracht om bij een zorgvrager een blaaskatheter in te brengen. Mag de verpleegkundige/ verzorgende deze handeling verrichten? Een verpleegkundige/ verzorgende neemt telefonisch een opdracht aan van een arts. Zij heeft de naam van de arts niet goed gehoord en heeft verzuimd om er naar te vragen. Mag de opdracht worden uitgevoerd? Een deelnemer in opleiding krijgt de opdracht van een arts om een medicijn via het infuus toe te dienen. Mag de deelnemer deze opdracht uitvoeren? Mag de arts deze opdracht geven? De arts heeft een wijziging aangebracht aan een medicijn voor een zorgvrager. De naam van het medicijn is niet goed te lezen maar het lijkt op het medicijn wat de zorgvrager regelmatig toegediend krijgt. Mag dit medicijn toegediend worden? Een verwarde zorgvrager heeft zijn maagsonde verwijderd. Er is geen opdracht gegeven om de sonde opnieuw in te brengen. De verpleegkundige/ verzorgende besluit om de sonde weer in te brengen omdat de zorgvrager anders onvoldoende voeding binnen krijgt. Mag dat? BBL 4 AZ/ keuzemenu 5 verpleegtechnisch en voorbehouden handelingen/ juli 2008 Pagina 7 van 43

8 Opdracht 2 Vitale functies Als hulpverlener kun je geconfronteerd worden met levensbedreigende situaties doordat één of meerdere lichaamsfuncties plotseling uitvallen of verstoord raken. Er wordt dan verwacht dat je snel en accuraat kunt handelen. Gelukkig zijn er ook veel situaties die niet direct levensbedreigend zijn maar waarbij professionaliteit van de hulpverlener wordt verwacht. Tijdig de juiste metingen verrichten, registreren en doorgeven aan verantwoordelijken is essentieel voor het genezingsproces van de zorgvrager. Vaak zijn er regels op de afdeling over hoe je moet handelen in situaties wanneer de metingen die je doet afwijken. In deze opdracht ga je op zoek naar regels die hierover bestaan op de afdeling. Wanneer moet je bijvoorbeeld een arts waarschuwen bij temperatuursverhoging? Zijn daar algemene regels voor of verschilt dit per zorgvrager? Je zult merken dat niet alle regels op papier staan maar wel heel belangrijk zijn om te weten. Opdracht 2A In deze opdracht ga je vitale functies opnemen bij de zorgvrager en bijhouden. Dat betekent dat je aan de slag gaat met temperaturen, hartslag opnemen, bloeddruk meten en saturatie meten. Volg hiervoor de lessen waarin de docent demonstreert hoe je de vitale functies meet, registreert en vooral ook observeert. Oefen vooral veel met een mededeelnemer het observeren en meten van de temperatuur, hartfrequentie, de ademhaling en de bloeddruk, saturatie. Je kunt deze vaardigheid ook heel goed bij elkaar oefenen Je gaat zelf een lijst invullen waarop de vitale functies komen te staan zoals die gebruikt wordt op de afdeling. Meld je aan voor 'Verpleegtechnieken in Beeld' bij het skills. Wanneer je dat nog niet gedaan hebt is dat een echte MUST. BBL 4 AZ/ keuzemenu 5 verpleegtechnisch en voorbehouden handelingen/ juli 2008 Pagina 8 van 43

9 2B Werkstuk vitale functies: Maak gebruik van hoorcolleges om antwoord te krijgen op deze vragen. Beschrijf de regels die er op je afdeling bestaan over het handelen bij afwijkende waarden of voeg de protocollen en regels toe wanneer die op papier staan. Temperatuur hoe vindt temperatuursregulatie plaats in het lichaam? wat is een normale temperatuur? wanneer heeft iemand koorts? wat is de functie van koorts? welke verschijnselen heeft iemand die koorts heeft? Is koorts gevaarlijk? Leg uit. hoe verpleeg je iemand met koorts? wanneer heeft iemand ondertemperatuur? wat is de functie van ondertemperatuur? welke verschijnselen heeft iemand die ondertemperatuur heeft? is ondertemperatuur gevaarlijk? Leg uit. hoe verpleeg je iemand met ondertemp? wat is een koude rilling? hoe ontstaat een koude rilling? welke verschijnselen vertoont iemand met een koude rilling? hoe verpleeg je iemand met een koude rilling? op welke manieren en plaatsen kan je de lichaamstemperatuur meten? Hartslag: beschrijf de anatomie en fysiologie van de circulatie. wat is de normale hartfrequentie? onder welke omstandigheden gaat je hartfrequentie sneller/ langzamer? wat kunnen de gevolgen zijn van een te snelle/ te langzame hartactie? hoe kan je de hartfrequentie observeren? wat kan je nog meer aan de hartslag observeren? Leg per observatie uit waar die op kan duiden. Ademhaling: beschrijf de anatomie en fysiologie van de ademhalingsorganen. wat is de normale ademhalingsfrequentie? onder welke omstandigheden gaat je ademfrequentie sneller/ langzamer? wat kunnen de gevolgen zijn van een te snelle / te langzame ademhaling? hoe kan je de ademhaling observeren? wat kan je nog meer aan de ademhaling observeren, behalve de frequentie? Leg per observatie uit waar die op kan duiden. Bloeddruk wat is de bloeddruk en hoe komt deze tot stand? wat is een normale bloeddruk? onder welke omstandigheden gaat je bloeddruk omhoog/omlaag? wat kunnen de gevolgen zijn van een te hoge/ te lage bloeddruk? hoe kan je de bloeddruk observeren? wat kan je nog meer aan de bloeddruk observeren, behalve de hoogte ervan? Leg per observatie uit waar die op kan duiden. Saturatie hoe en wat meet je bij de saturatie? wat is een normale saturatie? onder welke omstandigheden gaat je saturatie omhoog /omlaag? wat kunnen de gevolgen zijn van een te hoge / te lage saturatie? hoe kan je de saturatie observeren? BBL 4 AZ/ keuzemenu 5 verpleegtechnisch en voorbehouden handelingen/ juli 2008 Pagina 9 van 43

10 Opdracht 3 Wonden, hechtingen verwijderen en drains. Wondverzorging is een vaardigheid die veel voorkomt in de praktijk. Daarnaast is wondverzorging heel divers en niet altijd even gemakkelijk. De wond kan klein zijn en simpel te behandelen, maar soms is wondverzorging heel complex. Je hebt operatiewonden, wonden die ontstaan na een ongeval, wonden die makkelijk ontstaan bij ziekte en nog veel meer. In deze opdracht ga je onderzoek doen naar verschillende wondsoorten, hoe je deze moet behandelen en wondverzorging toepassen. Er is veel in te onderzoeken en te doen, het is dan ook een grote opdracht. Het kan zijn dat je over deze opdracht een langere tijd gaat doen. Je zult er in het begin vooral in de theorie mee bezig zijn en pas later in de praktijk. Wel kun je alvast meekijken in de praktijk. Aan wondverzorging hangt meer vast dan alleen maar het verbinden van een wond. Een goede professionele observatie is bijvoorbeeld van essentieel belang voor de wondgenezing. Denk bij observatie niet alleen aan de wond maar juist ook aan motivatie van de zorgvrager, voeding, lichamelijke conditie, circulatie en medicijngebruik. Naast observatie is de begeleiding van de zorgvrager heel belangrijk. Zoals je ziet het gaat echt niet alleen om het verbinden. Verder heb je bij wondverzorging regelmatig te maken met drains en hechtingen verwijderen. In de gezondheidszorg maakt wondverzorging een grote ontwikkeling door. Regelmatig worden er nieuwe technieken toegepast en is er weer nieuwe toepassing van verbandmateriaal. Reden genoeg om je hier regelmatig in te verdiepen. Opdracht 3A In deze opdracht ga je wondverzorging toepassen. Dit is bij zorgvragers met: een rode wond; een gele wond; een zwarte wond; een wond en een drain; een wond waar hechtingen verwijderd moeten worden. Hierbij gaat het niet alleen om de handeling goed uit te voeren, maar juist ook om de observatie en begeleiding van de zorgvrager. De docent zal deze vaardigheden eerst demonstreren, voordat je het zelf gaat oefenen. Daarnaast ga je op zoek naar een protocol voor het afnemen van een wondkweek, met een motivatie waarom voor dit protocol gekozen is. BBL 4 AZ/ keuzemenu 5 verpleegtechnisch en voorbehouden handelingen/ juli 2008 Pagina 10 van 43

11 3B opdracht artikel Tegenwoordig worden wonden onderverdeeld in drie soorten volgens de WCS (woundcare Consultant Society) Maak een artikel (met foto s) waarin antwoord wordt gegeven op de volgende vragen: (Je kunt het aanvullen met artikelen die je aanspreken) Geef de definitie van een wond; Wat zijn de verschillende wondsoorten volgens WCS, werk dit uit; Welke algemene richtlijnen gelden er bij het uitvoeren van wondverzorging, denk hierbij aan de drie verschillende wondsoorten; Beschrijf in totaal 6 punten waar je rekening mee gaat houden in je handelen voor, tijdens en na de wondverzorging en waarom; Benoem vier bronnen die je denkt te kunnen gebruiken om je te verdiepen in wondverzorging. Ga in de nabespreking van dit werkstuk in gesprek met de docent en groepsgenoten over de 6 punten waar je rekening mee gaat houden bij de wondverzorging. Maak gebruik van wat je al gezien hebt in de praktijk of loop eens mee tijdens de wondverzorging Voor de uitwerking kun je gebruik maken van: - jaargangen verpleegkunde nieuws / bijzijn in het OLC - anatomieboek - Trajectboek verpleegkunde 302 bij wondverzorging - BSL werkcahier wondverzorging met CD wondverzorging - button wondverzorging: rode wond, gele wond PowerPoint wondverzorging op de computers van het OLC - skills; voorbeeldbakken wondverzorgingsmateriaal - Woon een hoorcollege bij over wondverzorging, maar ga zeker ook gebruik maken van cd-roms en videomateriaal. Misschien kun je als groep op de leervloer kijken naar beeldmateriaal. Spreek dat voor de planning met elkaar af Ga vooral veel oefenen op de leervloer of op het skills met het verzorgen van een rode en een gele wond. Zorg zelf weer voor observatielijsten bij wondverzorging (zorgcontext) maar misschien ook eens van transferpunt vaardigheidsonderwijs uit de werkcahiers (op OLC) 3C Maak een video-opname over één van de drie onderwerpen: 1) voorlichting geven aan zorgvrager over de ontstaanswijze van de wond en de behandeling die volgt, 2) instructies over de wondverzorging en gebruik van materialen aan de zorgvrager zodat deze zelf de wond leert verzorgen, 3) voorlichting aan de zorgvrager welke preventieve handelingen hij of zij kan nemen om de wondgenezing te verbeteren. Met ingevulde gedragscriteria lijst door medeleerling. BBL 4 AZ/ keuzemenu 5 verpleegtechnisch en voorbehouden handelingen/ juli 2008 Pagina 11 van 43

12 3D Formulier Wondoverzicht Wonden: (geef hieronder in het kort een uitleg over wat een wond is, wat de oorzaken kunnen zijn en welke complicaties er kunnen optreden. Denk aan je eigen praktijkervaring. Wat ben je al tegen gekomen) Rode wond Wat is het? Wat observeer je? Welke behandeling ken je? Gele wond Zwarte wond BBL 4 AZ/ keuzemenu 5 verpleegtechnisch en voorbehouden handelingen/ juli 2008 Pagina 12 van 43

13 3E Je leest het artikel uit de Nursing juli/ augustus 2005: dat gaat over het verzorgen van een redondrain: 'Het positieve van een negatieve kracht'. Dit artikel is ook te downloaden op: (via zorgverleners verpleegkunde verpleegkundig specialisten wondzorg) Het andere artikel, het verwijderen van bijzondere hechtingen (zoek de knoop), is ook zinvol om te lezen. Wanneer je wilt mag je daar natuurlijk ook vragen over stellen maar dat wordt dan vraag 5. Vanuit het artikel stel je vier vragen op die je wilt bespreken met de docent. Het kan zijn dat je een vraag wilt voorleggen aan de ziektekunde docent of aan de verpleegkunde docent. Vraag 1:.. Vraag 2:.. Vraag 3:.. Vraag 4:.. BBL 4 AZ/ keuzemenu 5 verpleegtechnisch en voorbehouden handelingen/ juli 2008 Pagina 13 van 43

14 Opdracht 4 Reanimatie Ik weet het alleen van horen zeggen: op 13 november 2004 's middags iets voor vijf uur 's middags heb ik een hartstilstand gehad. Het gebeurde bij mijn moeder waar we zoals gewoonlijk op zaterdagmiddag op bezoek waren. Mijn vrouw kan reanimeren, ze organiseert al zo'n 20 jaar cursussen en herhalingen in ons dorp. Ze zat naast me. Mijn jongste zoon was er ook, hij belde 112 en zo, mijn vrouw kon zich concentreren op reanimeren. De huisarts, die al gebeld was, kwam en nam het over. De ambulance kwam en ik kreeg shocks. 5 in totaal ter plekke, nog 2 in ambulance en nog 1 in het ziekenhuis. Voor mij zijn deze eerste dagen niet emotioneel beladen, ook later niet. Ik weet hier niets van. Voor de naasten des te erger. De grote vraag was: Hoe komt ie eruit? Opdracht 4A Ga naar en zoek informatie over de reanimatietechniek. Bestudeer het boekje van de Nederlandse Hartstichting en maak vragen die je kunt stellen aan de docent. Bestudeer de anatomie/fysiologie van het hart en longen uit de boeken die je in het bezit hebt. Ga naar het OLC en kijk op de CD-Rom: vitale functies en reanimatie. Klik op de onderdelen: vitale functies -anatomie en fysiologie en vervolgens op de onderdelen: respiratie, circulatie en fysiologie van de reanimatie. Zoek informatie op over: asystolie en Ventrikelfibrillatie. Volg de reanimatielessen. Laat je toetsen door een bevoegde reanimatie-instructeur. BBL 4 AZ/ keuzemenu 5 verpleegtechnisch en voorbehouden handelingen/ juli 2008 Pagina 14 van 43

15 Opdracht 5 Medicatie Medicatie is een hele grote opdracht waar je misschien wel een heel jaar mee bezig bent. Niet zo gek wanneer je bedenkt wat voor een verantwoordelijkheid je krijgt wanneer je medicijnen gaat delen. Neem dus de tijd om hier verantwoord mee om te gaan. Wat doe je allemaal wanneer jij je gaat richten op medicatie/ Je gaat onder andere het medicijngebruik controleren het medicijngebruik registeren medicijnen toedienen oraal rectaal vaginaal via de huid via de slijmvliezen via injectie observeren wat het effect is van het toedienen van medicatie. Opdracht 5A Je gaat je verdiepen in medicatie: dat betekent dat je 10 soorten medicijnen gaat uitwerken die voorkomen op de afdeling. Maak bij de uitwerking minimaal gebruik van de volgende vragen. 1. naam van het medicijn 2. mogelijke toedieningsvormen 3. tijdstip van toediening 4. aandachtspunten bij de toediening 5. de werking van het medicijn 6. de bijwerking van het medicijn en de verpleegkundige/ verzorgende interventies 7. uitscheiding van het medicijn en de consequenties voor jouw verpleegkundig/ verzorgend handelen 5B Je gaat een handboek medicatie voor jezelf maken zodat je makkelijk dingen kunt terug vinden tijdens je werk. Bedenk voor je het handboekje gaat maken, welk formaat het boekje moet hebben. Het is handig wanneer het zo groot (of klein) is dat je het in je zak kunt stoppen wanneer je gaat werken, of dat je het in je portfolio kunt stoppen. Je kunt zelf een boekje maken of een klein zakboekje kopen wat je in de loop van de opleiding steeds verder gaat vullen met belangrijke informatie. Het is dus eigenlijk een soort groeiboek voor de opleiding. Het is in ieder geval belangrijk dat het goed herkenbaar is, want je zult het regelmatig nodig hebben. Begin met het lezen van het bijgevoegde uittreksel van de geschiedenis van geneesmiddelen. Dit komt van de site een themasite van kennisnet.nl waar je veel informatie kunt vinden. BBL 4 AZ/ keuzemenu 5 verpleegtechnisch en voorbehouden handelingen/ juli 2008 Pagina 15 van 43

16 Ga op zoek naar informatie en beantwoord de volgende vragen: 1. Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot medicijnverstrekking van a) de arts b) de verzorgende/de verpleegkundige c) de zorgvrager 2. Zoek de vijf belangrijkste regels op met betrekking tot het foutloos toedienen van medicijnen. Neem deze regels op in je handboekje. 3. In de beroepscode voor verpleegkundigen en verzorgenden staan belangrijke uitgangspunten punten die te maken hebben met de uitoefening van ons beroep. Beschrijf bij de punten 1.1, 1.4 en 1.5 van de beroepscode de gevolgen die dit heeft voor: 1. het medicijngebruik controleren; 2. het medicijngebruik registeren en 3. medicijnen toedienen. Neem de uitwerkingen die jij belangrijk vindt op in je handboekje. 4. Lees de folder Gebruik Bekend en bestudeer de tekst over de verschillende vormen van geneesmiddelen. 5. Bekijk de Cd-rom Medicijnen 6. Zoek het antwoord op de volgende vragen: Waarom kun je medicijnen het beste staand of rechtop zittend en met water innemen? Waarom moet een antibioticakuur worden afgemaakt? Waarom is het belangrijk om medicijnen op de vastgestelde tijd in te nemen? 7. Bekijk in een werkboek of op zorgcontext de vaardigheden: toedienen medicijnen oraal, rectaal, vaginaal, toedienen van oog-, oor- en neusdruppels. 8. Oefen aan de hand van score- en/of observatielijsten deze vaardigheden op een pop of fantoom. 9. Ook van punt 5 tot en met 9 maak je een keuze om op te nemen in je handboekje. 10. Op de afdeling zul je vast het Geneesmiddelenrepertorium vinden. Dit boek wordt ieder jaar opnieuw samengesteld en daarin kun je belangrijkste informatie vinden met betrekking tot medicijnen. Het is best lastig zoeken en daarom is het belangrijk om er nu mee te oefenen. Zoek het medicijn: Normison. Beschrijf de belangrijkste werking en bijwerking van dit medicijn en de wijze van toedienen. BBL 4 AZ/ keuzemenu 5 verpleegtechnisch en voorbehouden handelingen/ juli 2008 Pagina 16 van 43

17 5C Je maakt een verklarende woordenlijst (zie onderstaand schema) die je toevoegt als bijlage in het 'persoonlijk handboek medicijnen'. Verklarende woordenlijst Benaming causaal Verklaring placebo bijwerking indicatie contra-indicatie complicatie toedieningwijze lokale werking systemische werking halfwaardetijd therapeutische breedte cumulatie interactie first-pass effect bloed-hersenbariërre overgevoeligheid resistentie gewenning verslaving BBL 4 AZ/ keuzemenu 5 verpleegtechnisch en voorbehouden handelingen/ juli 2008 Pagina 17 van 43

18 5D Volg de les over medicijnen. Demonstreer de volgende handelingen aan de docent instructeur en vraag aan de hand van de scorelijsten feedback: Medicatie toedienen: oraal Medicatie toedienen:rectaal Medicatie toedienen via oogzalf/ druppels Medicatie toedienen via oordruppels Medicatie toedienen via neusdruppels/spray Medicatie toedienen via inhalatie Medicatie toedienen: transdermaal 5E In de subgroep ga je het ziektebeeld diabetes mellitus uitwerken en nabespreken met de docent anatomie/ ziektekunde. Onder begeleiding van de docent bespreek je onderstaande situaties: Mevrouw Peters (68 jaar), 7.30 uur en heeft nog niet gegeten: bloedsuikerwaarde van 15 mmol/l. Liselotte (8 jaar), s middags: bloedsuikerwaarde van 6 mmol/ l De heer Klaver (75 jaar), uur: bloedsuikerwaarde van 3 mmol/ l Bastiaan (12 jaar), s avonds: bloedsuikerwaarde van 10 mmol/ l In de bespreking geef je aan: of dit normaal of afwijkend is, of we dan spreken van een hypo- of hyperglykemie, wat er voor mogelijke verschijnselen kunnen optreden, of en wat voor gevaar de afwijkende waarde geeft, hoe jij moet handelen. 5 F Je gaat de vaardigheden bloedsuiker prikken en insuline injecteren aanleren en oefenen. Laat hierbij de scorelijsten afteken door de docent of instructeur. 5G Volg de les over het klaarmaken. Demonstreer de handeling aan de docent instructeur en vraag aan de hand van de scorelijsten feedback. 5H Je geeft, volgens protocol, een subcutane injectie. Dit wordt door de docent of een instructeur beoordeeld aan de hand van het scoreformulier. 5I Je geeft, volgens protocol, een intramusculaire injectie. Dit wordt door de docent of een instructeur beoordeeld aan de hand van het scoreformulier. 5J Maak een uitwerking van het subcutaan injecteren. Hierin geef je antwoord op de volgende vragen: welke materialen heb je nodig; op welke plaatsen kun je subcutaan injecteren; wat zijn indicaties voor subcutaan injecteren; wat zijn contra-indicaties voor subcutaan injecteren; wat zijn complicaties van subcutaan injecteren; welke maatregelen tref je bij complicaties; hoe houd je rekening met: o veiligheid o hygiëne o ergonomisch werken o angst (hoeft niet opgenomen in je 'persoonlijk handboek medicijnen') BBL 4 AZ/ keuzemenu 5 verpleegtechnisch en voorbehouden handelingen/ juli 2008 Pagina 18 van 43

19 Maak een uitwerking van het intramusculair injecteren. Hierin geef je antwoord op de volgende vragen: welke materialen heb je nodig; op welke plaatsen kun je intramusculair injecteren; wat zijn indicaties voor intramusculair injecteren; wat zijn contra-indicaties voor intramusculair injecteren; wat zijn complicaties van intramusculair injecteren; welke maatregelen tref je bij complicaties; hoe houd je rekening met: o veiligheid o hygiëne o ergonomisch werken o angst (hoeft niet opgenomen in je 'persoonlijk handboek medicijnen') Deze uitwerkingen voeg je toe aan je 'persoonlijk handboek medicijnen'. BBL 4 AZ/ keuzemenu 5 verpleegtechnisch en voorbehouden handelingen/ juli 2008 Pagina 19 van 43

20 Opdracht 6 Katheteriseren en verzorgen suprapubische katheter Opdracht 6A Bestudeer de anatomie van de urinewegen. Inventariseer welke soorten katheters er zijn. Beschrijf de vorm, kenmerken en het doel van deze katheters. Beantwoord de volgende vragen: Wat zijn indicaties voor katheterisatie? Wat zijn contra-indicaties voor een katheterisatie? Bij welke ziektebeelden komt katheterisatie (vaak) voor? Geef een korte beschrijving van deze ziektebeelden. Wat zijn complicaties van katheterisatie? Wat zijn voor- en nadelen van een suprapubische katheter vergeleken met een verblijfskatheter? Op welke wijze wordt een suprapubische katheter ingebracht, en door wie? Zoek antwoord op de volgende vragen. Raadpleeg hierbij je handboeken en/of ander materiaal. Er zijn eenweg-, tweeweg, en driewegkatheters. Beschrijf de kenmerken ervan en wanneer ze gebruikt worden. Welk katheters worden gebruikt bij zelfkatheterisatie? Wat zou je voor een zorgvrager, die een katheter moet krijgen, kunnen doen die angstig en bang is? Waarom is het zo belangrijk dat zorgvragers binnen acht uur na een operatie geplast hebben? Waarom kan het zo zijn dat een zorgvrager na een operatie moeite heeft met plassen? Beschrijf één of meerdere zorgvragers waarbij een katheterisatie uitgevoerd werd met betrekking tot de volgende onderwerpen: a. Waarom kreeg de zorgvrager een eenmalige katheter of een verblijfskatheter? b. Wat voor soort katheter had de zorgvrager? c. Welke materialen werden gebruikt? d. Hoe vaak moest de verblijfskatheter verwisseld worden, en waar kun je deze informatie vinden? e. Hoe reageerde de zorgvrager op de katheterisatie? 6B Je gaat oefenen: op een fantoom een vrouw katheteriseren; op een fantoom een man katheteriseren; op een fantoom een suprapubische katheter verzorgen; een blaasspoeling uitvoeren; Laat van alle handelingen een scorelijst invullen. BBL 4 AZ/ keuzemenu 5 verpleegtechnisch en voorbehouden handelingen/ juli 2008 Pagina 20 van 43

Beroepsopdracht/ leermenu 5. Verpleegtechnische handelingen deel 2

Beroepsopdracht/ leermenu 5. Verpleegtechnische handelingen deel 2 Beroepsopdracht/ leermenu 5 Verpleegtechnische handelingen deel 2 Werkproces 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit Competenties: K: vakdeskundigheid toepassen L: materialen en middelen inzetten

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam OPLEIDING tot Verzorgende-IG Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak D Startbekaam Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. 1 D1.T1.KP.start.

Nadere informatie

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Beroepstaak D Verpleegtechnische vaardigheden en voorbehouden handelingen Crebo 95520 BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Bijlage 01 Overzicht verpleegtechnische en voorbehouden handelingen, die

Nadere informatie

Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014

Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014 Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014 Basiscursus 1: Het bepalen van een bloedsuiker en het toedienen van insuline maandag 08 september van 09.00 12.00 maandag 24 november van 09.00 12.00

Nadere informatie

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Beroepstaak D Verpleegtechnische vaardigheden en voorbehouden handelingen Crebo 95520 BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Bijlage 01 Overzicht verpleegtechnische en voorbehouden handelingen, die

Nadere informatie

Aftekenboekje MBO Verpleegkunde Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen

Aftekenboekje MBO Verpleegkunde Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen Aftekenboekje MBO Verpleegkunde Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen 2017-2018 MBO Verpleegkunde 2 Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen Naam student:

Nadere informatie

Beroepsopdracht / leermenu 5

Beroepsopdracht / leermenu 5 Beroepsopdracht / leermenu 5 Basistechnische handelingen deel 1 Werkproces 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit Competenties: K: vakdeskundigheid toepassen L: materialen en middelen inzetten T:

Nadere informatie

Beroepsopdracht 5, deel 1. Basistechnische handelingen

Beroepsopdracht 5, deel 1. Basistechnische handelingen Beroepsopdracht 5, deel 1 Basistechnische handelingen Werkproces: 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toetsing / Examinering... 4 Basistechnische handelingen, Beroepsopdracht

Nadere informatie

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde 1 Inleiding Beste student, De derde stage komt eraan. Je bent natuurlijk goed voorbereid om na het onderwijs op school naar de praktijk te gaan. Je stageperiode duurt

Nadere informatie

Scholingsaanbod vanaf 1 januari 2012

Scholingsaanbod vanaf 1 januari 2012 Scholingsaanbod vanaf 1 januari 2012 Maandag 16 januari 2012 van 09.00 12.00 Herhalingscursus 1: bloedsuiker bepalen, insuline spuiten, subcutaan en intramusculair injecteren, het toedienen van oor/oog/neus

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG, vanaf cohort 2013

Opleiding Verzorgende IG, vanaf cohort 2013 Beoordelingslijst voorbehouden en risicovolle verpleegtechnische handelingen Onderdeel van kwalificerende beroepsprestatie 2.4: uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden Opleiding Verzorgende IG, vanaf

Nadere informatie

Handleiding VTV BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding VTV BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding VTV BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg KD Maatschappelijke Zorg 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt 3.3: Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen KD Verzorgende-IG

Nadere informatie

Verpleegtechnische handeling: Datum: Handtekening docent: Naam docent: Paraaf docent:

Verpleegtechnische handeling: Datum: Handtekening docent: Naam docent: Paraaf docent: Verpleegtechnische handeling: Datum: Handtekening docent: Naam docent: Paraaf docent: 1 A: Casus 1 Handen wassen volgens protocol Handen desinfecteren volgens protocol Verplaatsen zorgvrager in bed (met

Nadere informatie

Overzicht vaardigheden

Overzicht vaardigheden Overzicht vaardigheden hbo Verpleegkunde Versie 1.1 Noordhoff Health Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 zorgpadhbo@noordhoff.nl Noordhoff Health, aantoonbaar beter. www.noordhoff-health.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen

Voorbehouden en risicovolle handelingen Voorbehouden en risicovolle handelingen Sonde inbrengen en verwijderen Verzorgenden IG/ verpleegkundigen - De cursist kan adequaat een maagsonde inbrengen via de mond/ keelholte bij een cliënt volgens

Nadere informatie

Inbrengen van een PEG- sonde door de MDL-arts

Inbrengen van een PEG- sonde door de MDL-arts Inbrengen van een PEG- sonde door de MDL-arts Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2014 pavo 1112 Inleiding Uw arts heeft met u besproken dat er binnenkort bij u (of uw familielid) een voedingssonde via

Nadere informatie

H.327280.0116. Inbrengen van een PEGsonde

H.327280.0116. Inbrengen van een PEGsonde H.327280.0116 Inbrengen van een PEGsonde 2 Inleiding Uw arts heeft met u besproken dat er binnenkort bij u (of uw familielid) een voedingssonde via de buikwand wordt geplaatst. Dit noemen we een PEG-sonde.

Nadere informatie

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Bijlage 01 Bijlage 02 Bijlage 03 Bijlage 04 Bijlage 05 Leerlijn BOL en BBL 4 jarig Leerlijn BOL en BBL Verkort Formuleblad Te toetsen vaardigheden per deel

Nadere informatie

Handboek SIPs. Overzicht SIPs V&V. versie 10.0 Januari 2010. H A N D B O E K SIPs; Overzicht SIPs V&V versie 10.0 Pagina 0 van 48

Handboek SIPs. Overzicht SIPs V&V. versie 10.0 Januari 2010. H A N D B O E K SIPs; Overzicht SIPs V&V versie 10.0 Pagina 0 van 48 Handboek SIPs Overzicht SIPs V&V versie 10.0 Januari 2010 H A N D B O E K SIPs; Overzicht SIPs V&V versie 10.0 Pagina 0 van 48 Inhoudsopgave 1. Revalidatie na ziekenhuisopname in verband met CVA (ZZP 9

Nadere informatie

Model raamovereenkomst voorbehouden handelingen

Model raamovereenkomst voorbehouden handelingen Model raamovereenkomst voorbehouden handelingen Zorginstelling (vertegenwoordiger van) artsen 1 (niet in dienst van de zorginstelling) 2 De ondergetekenden: 3 Organisatie 3 : Huisartsen Kring Haaglanden

Nadere informatie

Wanneer vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige vrijwilliger nodig is voor de begeleiding/zorg?

Wanneer vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige vrijwilliger nodig is voor de begeleiding/zorg? Wanr vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige nodig is voor de begeleiding/zorg? Kwaliteit is belangrijk: Tijdens de watersportactiviteiten op onze accommodaties die open staan voor individuele

Nadere informatie

Handboek SIPs. Overzicht SIPs V&V

Handboek SIPs. Overzicht SIPs V&V Handboek SIPs Overzicht SIPs V&V versie 6.0 September 2008 Inhoudsopgave 1. Revalidatie na ziekenhuisopname in verband met CVA (ZZP 9 VV)... 2 2: Kortdurend herstelgerichte verpleging en verzorging in

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Bloedvergiftiging. of sepsis

PATIËNTEN INFORMATIE. Bloedvergiftiging. of sepsis PATIËNTEN INFORMATIE Bloedvergiftiging of sepsis 2 PATIËNTENINFORMATIE Inleiding De arts heeft u verteld dat u of uw naaste een bloedvergiftiging heeft, ook wel sepsis genoemd. Een sepsis is een complexe

Nadere informatie

Verpleegtechnische handelingen Test jezelf.

Verpleegtechnische handelingen Test jezelf. Verpleegtechnische handelingen Test jezelf. Pagina 1 Weet jij hoe het zit met wetgeving, wanneer je bevoegd en bekwaam bent? Weet je alles van verpleegtechnisch handelen? Kun je deelnemen aan onderzoek?

Nadere informatie

Het inbrengen van een PEG of PEG (J)- sonde door de MDL-arts

Het inbrengen van een PEG of PEG (J)- sonde door de MDL-arts Het inbrengen van een PEG of PEG (J)- sonde door de MDL-arts Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding Uw arts heeft met u besproken dat er binnenkort bij u (of uw familielid)

Nadere informatie

Kijken in de luchtwegen

Kijken in de luchtwegen PATIËNTEN INFORMATIE Kijken in de luchtwegen Bronchoscopie 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over onderzoek bronchoscopie. Wij adviseren

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen 1

Bijlage 2. Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen 1 Bijlage 2 Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen 1 Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen van individuele arts of Verpleegkundig Specialist (VS) of Physician Assistent/PA aan de verpleegkundige/verzorgende

Nadere informatie

Anesthesie bij een nier of (nier) pancreas transplantatie

Anesthesie bij een nier of (nier) pancreas transplantatie Anesthesie bij een nier of (nier) pancreas transplantatie De zorg voor u rondom de operatie Inleiding U krijgt binnenkort een oproep voor de nier- of (nier)pancreastransplantatie, waarbij het nodig is

Nadere informatie

Opname bij COPD. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Opname bij COPD. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Opname bij COPD U bent opgenomen op de Verpleegafdeling Longziekten van Rijnstate Arnhem, omdat u last heeft van COPD. In deze folder leest u wat u van de opname kunt verwachten. Neem altijd uw verzekeringsgegevens

Nadere informatie

Algemene informatie rond de operatie. Chirurgie

Algemene informatie rond de operatie. Chirurgie Algemene informatie rond de operatie Chirurgie Inleiding U zult binnenkort een operatie ondergaan. Het is belangrijk u te realiseren dat ieder mens anders is en dat het verloop van iedere operatie (en

Nadere informatie

Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese

Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese Commissie en de Europese Commissie kan niet aansprakelijk

Nadere informatie

Voorbehouden, risicovol en overig

Voorbehouden, risicovol en overig Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Wet BIG 10 Voorbehouden, risicovol en overig Er wordt een onderscheid gemaakt in voorbehouden handelingen, risicovolle handelingen en overige

Nadere informatie

Trastuzumab (Herceptin )

Trastuzumab (Herceptin ) Trastuzumab (Herceptin ) Borstkanker (mammacarcinoom) De diagnose borstkanker is bij u vastgesteld. Dit wordt ook wel een mammacarcinoom genoemd. De behandeling van een mammacarcinoom bestaat uit een operatieve

Nadere informatie

Longgeneeskunde. Pneumonie. www.catharinaziekenhuis.nl

Longgeneeskunde. Pneumonie. www.catharinaziekenhuis.nl Longgeneeskunde Pneumonie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud De opnamedag... 4 Opname via de Spoedeisende Hulp... 4 Opname via de polikliniek... 4 Op de verpleegafdeling... 4 Wat gebeurt elke ochtend...

Nadere informatie

Risicomanagement Eindopdracht 1. 1-11-2013 Mellisa van der Linden 500637385 LG13-3IKZ1 Josan Kers

Risicomanagement Eindopdracht 1. 1-11-2013 Mellisa van der Linden 500637385 LG13-3IKZ1 Josan Kers Risicomanagement Eindopdracht 1 1-11-2013 Mellisa van der Linden 500637385 LG13-3IKZ1 Josan Kers 1 Inhoudsopgave 1. Begrippen Blz. 3 2. Casus 1: Fout in de uitvoering Blz. 3 2.1. Incidentanalyse Blz. 3,

Nadere informatie

Skillstrainingscentrum Limburg Verzorgende Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen

Skillstrainingscentrum Limburg Verzorgende Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Skillstrainingscentrum Limburg Verzorgende Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Module 3 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen 2016 / 2017 Urologie Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

CERTIFICAAT VAN DEELNAME:

CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Deze brochure biedt u een overzicht van de trainingen waarmee wordt toegewerkt naar een CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Certificeerbare eenheden Verzorgende IG Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen

Nadere informatie

Longontsteking (pneumonie)

Longontsteking (pneumonie) Longontsteking (pneumonie) In deze folder informeren wij u over wat een longontsteking is, hoe de behandeling verloopt en welke adviezen er zijn om uw herstel te bevorderen. Wat is een longontsteking?

Nadere informatie

Versneld herstel na een dikke darmoperatie

Versneld herstel na een dikke darmoperatie Versneld herstel na een dikke darmoperatie Chirurgie Beter voor elkaar 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 ERAS kwaliteitsprogramma 4 Eigen bijdrage aan herstel 4 Hoofdstuk 1 6 De periode voor de operatie 6 Intensive

Nadere informatie

Checklist bij ontslag

Checklist bij ontslag Checklist bij ontslag Checklist bij ontslag Vóórdat u naar huis gaat is het van belang dat een aantal zaken met u besproken is.in deze checklist staan vragen die u zichzelf moet stellen voordat u met ontslag

Nadere informatie

COPD: uw opname van dag tot dag

COPD: uw opname van dag tot dag Longgeneeskunde COPD: uw opname van dag tot dag www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud De opnamedag (dag 0)... 4 Wat gebeurt elke ochtend... 5 Dag 1... 6 Dag 2... 7 Dag 3... 7 Dag 4... 7 Dag 5... 8 Dag 6...

Nadere informatie

De behandeling van COPD

De behandeling van COPD PATIËNTEN INFORMATIE De behandeling van COPD op de afdeling Longgeneeskunde van het Maasstad Ziekenhuis 2 PATIËNTENINFORMATIE Inleiding Met deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over de

Nadere informatie

Risicovolle. Voorbehouden. Handelingen

Risicovolle. Voorbehouden. Handelingen Risicovolle en Voorbehouden Datum: correcte datum aangeven Pagina 1 van 11 Versie nr.: V1 01102012 Inleiding Op 1 december 1997 is de Wet BIG in werking getreden. De doelstelling van deze wet is het bevorderen

Nadere informatie

Het plaatsen van een PEG-sonde krijgt u alleen wanneer u langer dan vier tot zes weken moet worden gevoed met sondevoeding.

Het plaatsen van een PEG-sonde krijgt u alleen wanneer u langer dan vier tot zes weken moet worden gevoed met sondevoeding. Patiënteninformatie MDL Voedingsproblemen Wanneer u voedingsproblemen heeft krijgt u een PEG-sonde. PEG staat voor Percutane Endoscopische Gastrostomie, dat is een verbinding met de maag door de buikwand

Nadere informatie

Maatschappelijk handelen

Maatschappelijk handelen (Ambulance) Thema : Primary Survey Opvang van de laag complexe patiënt Januari 2014 - Het controleren van de vitale functies ( bloeddruk, saturatie, hartritme) - Het toedienen van O2 opgeleide van gegevens

Nadere informatie

H.40009.1115. Bloedvergiftiging (Sepsis)

H.40009.1115. Bloedvergiftiging (Sepsis) H.40009.1115 Bloedvergiftiging (Sepsis) Inleiding De arts heeft u verteld dat u of uw familielid een bloedvergiftiging heeft. Een bloedvergiftiging wordt ook wel sepsis genoemd. Een sepsis is een complexe

Nadere informatie

Wat is een PEG-sonde

Wat is een PEG-sonde Wat is een PEG-sonde Wat is een PEG-sonde PEG is de afkorting voor Percutane Endoscopische Gastrostomie. Dat betekent dat met behulp van een endoscopie door de huid heen een verbinding met de maag wordt

Nadere informatie

Deskundigheidsniveau medewerkers

Deskundigheidsniveau medewerkers Deskundigheidsniveau medewerkers Zorgtaken per deskundigheidsniveau Inleiding Dit document beschrijft de aard van de zorg die helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen bieden in zorgsituaties variërend

Nadere informatie

Beademing. Afdeling Intensive Care Locatie Veldhoven

Beademing. Afdeling Intensive Care Locatie Veldhoven Beademing Afdeling Intensive Care Locatie Veldhoven Inleiding Bij ziektes zoals longontsteking en andere ernstige infecties, maar ook na ongevallen of grote operaties kan de ademhaling tijdelijk onvoldoende

Nadere informatie

Bloedvergiftiging (sepsis)

Bloedvergiftiging (sepsis) Bloedvergiftiging (sepsis) Albert Schweitzer ziekenhuis december 2014 pavo 0661 Inleiding De arts heeft u verteld dat u of uw familielid een bloedvergiftiging heeft. Een bloedvergiftiging wordt meestal

Nadere informatie

Zelfinjectie bij erectiestoornissen. Poli Urologie

Zelfinjectie bij erectiestoornissen. Poli Urologie 00 Zelfinjectie bij erectiestoornissen Poli Urologie 1 In overleg met uw uroloog heeft u gekozen om zelf medicijnen te injecteren in het zwellichaam van de penis (auto-injectie therapie). Uw behandelend

Nadere informatie

Wat is een longontsteking?

Wat is een longontsteking? Longontsteking Wat is een longontsteking? Een longontsteking is een infectie van de longblaasjes en het omliggende weefsel. De infectie kan veroorzaakt worden door een bacterie of een virus, die u via

Nadere informatie

Littekenbreuk. Chirurgie. mca.nl

Littekenbreuk. Chirurgie. mca.nl Littekenbreuk Chirurgie mca.nl Inhoudsopgave Wat is een littekenbreuk? 3 Voorbereiding 3 Opname 4 Ontharen 4 Tijdens de operatie 4 Na de operatie 5 Complicaties 5 Controleafspraak 5 Uw vragen 6 Kosten

Nadere informatie

P.E.G. katheter. Endoscopie afdeling. Percutane Endoscopische Gastrostomie. Plaats: Endoscopie afdeling, straat 10. Datum:

P.E.G. katheter. Endoscopie afdeling. Percutane Endoscopische Gastrostomie. Plaats: Endoscopie afdeling, straat 10. Datum: Endoscopie afdeling P.E.G. katheter Percutane Endoscopische Gastrostomie Plaats: Endoscopie afdeling, straat 10 Datum: Tijd dat u zich moet melden: Tijd van het onderzoek: 1 U heeft met uw specialist/huisarts

Nadere informatie

RS-virus. Albert Schweitzer ziekenhuis Kinderafdeling januari 2015 pavo 0059

RS-virus. Albert Schweitzer ziekenhuis Kinderafdeling januari 2015 pavo 0059 RS-virus Albert Schweitzer ziekenhuis Kinderafdeling januari 2015 pavo 0059 Inleiding Uw kind is mogelijk besmet met het RS-virus. In deze folder leest u wat voor ziekte dit is en welke behandeling uw

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 3 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

Nadere informatie

Sondevoeding thuis. Kindergeneeskunde. Via neus-maagsonde. Inleiding. Sondevoeding. Toediening

Sondevoeding thuis. Kindergeneeskunde. Via neus-maagsonde. Inleiding. Sondevoeding. Toediening Kindergeneeskunde Sondevoeding thuis Via neus-maagsonde Inleiding U heeft van uw behandelend arts gehoord dat uw kind met sondevoeding naar huis gaat. In deze folder vindt u algemene informatie over wat

Nadere informatie

Longoperatie: VATS lobectomie

Longoperatie: VATS lobectomie Longoperatie: VATS lobectomie Met uw arts heeft u afgesproken dat u binnenkort wordt opgenomen voor een longoperatie vanwege een tumor in uw long. In deze folder vindt u meer informatie over de gang van

Nadere informatie

Uw zorgplan bij debulking ovariumcarcinoom Informatie voor patiënten

Uw zorgplan bij debulking ovariumcarcinoom Informatie voor patiënten Oncologie Uw zorgplan bij debulking ovariumcarcinoom Informatie voor patiënten Inleiding U bent opgenomen voor een buikoperatie omdat u mogelijk eierstokkanker heeft. In dit zorgplan leest u over het verloop

Nadere informatie

Beter voorbereid met ontslag. Effectief communiceren tijdens het ontslaggesprek

Beter voorbereid met ontslag. Effectief communiceren tijdens het ontslaggesprek Beter voorbereid met ontslag Effectief communiceren tijdens het ontslaggesprek Programma Inleiding ontslaggesprek relevantie moeder - evaluatieproject Beter voorbereid met ontslag : resultaten voormeting

Nadere informatie

Instructieteam. Zorgsaam Thuis

Instructieteam. Zorgsaam Thuis Zorgsaam Thuis Thuiszorg Instructieteam 1 Instructieteam Zorgsaam Thuis Zeeuws-Vlaanderen Deze informatie is bedoeld voor specialisten, huisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden, patiënten en diens

Nadere informatie

OPNAME IN EEN COPD ZORGPAD FRANCISCUS VLIETLAND

OPNAME IN EEN COPD ZORGPAD FRANCISCUS VLIETLAND OPNAME IN EEN COPD ZORGPAD FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Welkom in het Vlietland ziekenhuis en op afdeling longgeneeskunde. U bent opgenomen op de afdeling longgeneeskunde omdat uw klachten van de COPD

Nadere informatie

Percutane niersteenverwijdering

Percutane niersteenverwijdering Percutane niersteenverwijdering De uroloog heeft, na onderzoek, geconstateerd dat uw klachten worden veroorzaakt door een steen in de nier. In overleg met uw arts heeft u besloten dat deze niersteen zal

Nadere informatie

Het geven van sondevoeding door middel van hevelen aan uw kind thuis

Het geven van sondevoeding door middel van hevelen aan uw kind thuis Het geven van sondevoeding door middel van hevelen aan uw kind thuis Inleiding Uw kind is opgenomen op de afdeling pasgeborenen van de ZGT. Het drinken aan de borst of uit de fles kost op dit moment nog

Nadere informatie

Botoxinjecties bij blaasproblemen

Botoxinjecties bij blaasproblemen Botoxinjecties bij blaasproblemen Vanwege een overactieve blaas en de bijbehorende problemen heeft uw gynae- coloog of uroloog u een behandeling met botoxinjecties aangeraden. In deze folder leest u meer

Nadere informatie

Centrale katheter via de arm (PICC-lijn)

Centrale katheter via de arm (PICC-lijn) Oncologie Centrale katheter via de arm (PICC-lijn) i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Inleiding De arts of verpleegkundige heeft voorgesteld om bij u een katheter via de arm (PICC-lijn) in te

Nadere informatie

Plaatsing van een PEG-sonde

Plaatsing van een PEG-sonde Plaatsing van een PEG-sonde U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat er bij u een PEG-sonde wordt aangelegd. Dit is nodig als er maar heel weinig of geen voeding via uw mond, keel of slokdarm in

Nadere informatie

Endo-echografie van de luchtwegen EBUS

Endo-echografie van de luchtwegen EBUS Endo-echografie van de luchtwegen EBUS Afdeling longziekten Locatie Veldhoven U heeft een afspraak voor een endo-echografie (EBUS) Plak hier de sticker Wat is een endo-echografie of EBUS? Tijdens dit onderzoek

Nadere informatie

Training. Wondverzorging en zwachtelen

Training. Wondverzorging en zwachtelen Training Wondverzorging en zwachtelen Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Marianne Oosterwegel, Marian Bakker, Gerda Verhey Inhoudelijke redactie:

Nadere informatie

Chronisch Hartfalen. Wat is chronisch hartfalen?

Chronisch Hartfalen. Wat is chronisch hartfalen? Chronisch Hartfalen Wat is chronisch hartfalen? Omschrijving Hartfalen Hartfalen is een aandoening van het hart waarbij het hart niet meer in staat is om voldoende bloed uit te pompen en rond te pompen.

Nadere informatie

Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen

Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Module 5 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen 2016 / 2017 Intraveneuze toediening Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Eenvoudige verpleegtechnische. Informatie voor cliënten en ADL-assistenten

Eenvoudige verpleegtechnische. Informatie voor cliënten en ADL-assistenten Eenvoudige verpleegtechnische assistentie Informatie voor cliënten en ADL-assistenten Inhoud Eenvoudige verpleegtechnische assistentie 3 Uitgangspunten Fokus bij EVA-handelingen 4 Voorbehouden en niet-voorbehouden

Nadere informatie

Plaatsing van een PEG-katheter

Plaatsing van een PEG-katheter Plaatsing van een PEG-katheter U heeft met u behandelend arts afgesproken dat er bij u een PEG-katheter (PEG-sonde) wordt aangelegd. Dit is nodig als er maar heel weinig of geen voeding via uw mond, keel

Nadere informatie

ZELFKATHETERISATIE BIJ MAN OF VROUW

ZELFKATHETERISATIE BIJ MAN OF VROUW ZELFKATHETERISATIE BIJ MAN OF VROUW 25739 Inleiding De arts heeft met u besproken om u 'intermitterend zelfkatheterisatie' aan te leren. Dit betekent dat de blaas op gezette tijden met behulp van een katheter

Nadere informatie

Patiënteninformatiedossier (PID) Longkanker (longcarcinoom) onderdeel DE OPERATIE. LONGKANKER De operatie

Patiënteninformatiedossier (PID) Longkanker (longcarcinoom) onderdeel DE OPERATIE. LONGKANKER De operatie Patiënteninformatiedossier (PID) Longkanker (longcarcinoom) onderdeel DE OPERATIE LONGKANKER 2 INHOUD Inleiding... 4... 4 Mogelijke complicaties... 5 Opname op de afdeling... 5 Gevolgen van de longoperatie...

Nadere informatie

Longontsteking. Pneumonie

Longontsteking. Pneumonie Longontsteking Pneumonie Inleiding U bent opgenomen in het ziekenhuis en de arts heeft bij u de diagnose longontsteking (pneumonie) gesteld. De informatie in deze brochure is bedoeld als aanvulling op

Nadere informatie

Debulking ovariumcarcinoom Uw zorgplan

Debulking ovariumcarcinoom Uw zorgplan Debulking ovariumcarcinoom Uw zorgplan U bent opgenomen voor een buikoperatie omdat u mogelijk eierstokkanker heeft. In het zorgplan leest u over het verloop van de zorg rondom uw operatie. U vindt hierin

Nadere informatie

Versneld herstel na een dikke darmoperatie

Versneld herstel na een dikke darmoperatie Afdeling: Onderwerp: Chirurgie Versneld herstel na een dikke darmoperatie 1 www.ikazia.nl Versneld herstel na een dikke darmoperatie 800675 / november 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 ERAS kwaliteitsprogramma

Nadere informatie

Verzorging nierkatheter nefrostomie katheter

Verzorging nierkatheter nefrostomie katheter Verzorging nierkatheter nefrostomie katheter Polikliniek urologie U heeft zojuist een slangetje in uw nier gekregen om de urine weg te laten lopen. Dit slangetje wordt een nierkatheter of nefrostomie katheter

Nadere informatie

Individueel zorgplan COPD

Individueel zorgplan COPD Individueel zorgplan COPD Neem dit zorgplan mee naar elk bezoek aan uw zorgverleners Leg het zorgplan thuis op een opvallende plaats Bespreek de inhoud met uw naasten Inhoudsopgave van uw individueel zorgplan

Nadere informatie

Protocol Medicijn verstrekking & Medische handelingen op Magister Alvinus 2017/2018

Protocol Medicijn verstrekking & Medische handelingen op Magister Alvinus 2017/2018 Protocol Medicijn verstrekking & Medische handelingen op Magister Alvinus 2017/2018 Juli 2017 INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 1. Een leerling wordt ziek op school 2 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Nadere informatie

Voorwoord 7. Overzicht pictogrammen 9

Voorwoord 7. Overzicht pictogrammen 9 Inhoud Voorwoord 7 Overzicht pictogrammen Medicijnen uitzetten 2 Medicijnen controleren, toedienen en registreren 3 3 Toedienen van orale medicatie 4 Toedienen van rectale medicatie 7 Toedienen van vaginale

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen november 2010 Inhoud Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 Het kind wordt ziek op school... 3 Het verstrekken van medicijnen op verzoek...

Nadere informatie

Plastische Chirurgie. Hidradenitis Voorbereiding, nazorg en leefregels na het verwijderen van hidradenitis

Plastische Chirurgie. Hidradenitis Voorbereiding, nazorg en leefregels na het verwijderen van hidradenitis Plastische Chirurgie Hidradenitis Voorbereiding, nazorg en leefregels na het verwijderen van hidradenitis Algemeen Binnenkort wordt u opgenomen in het Diaconessenhuis, omdat u een operatie zal ondergaan,

Nadere informatie

Dagboek Intensive Care

Dagboek Intensive Care Dagboek Intensive Care Dagboek Intensive Care: Een hulpmiddel bij de verwerking van opname op een intensive care. Inleiding Een patiënt die opgenomen is op de afdeling Intensive Care ligt waarschijnlijk

Nadere informatie

MEDISCH CENTRUM WAALRE

MEDISCH CENTRUM WAALRE MEDISCH CENTRUM WAALRE Narcose Anesthesie Om een ingreep mogelijk te maken, is er een vorm van verdoving nodig, dit wordt anesthesie genoemd. Afhankelijk van de ingreep krijgt u een regionale of algehele

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Endo-echografie via de luchtpijp. Endo-echografie via de luchtpijp Endo-echografie via de luchtpijp.

Patiënteninformatie. Endo-echografie via de luchtpijp. Endo-echografie via de luchtpijp Endo-echografie via de luchtpijp. Patiënteninformatie Endo-echografie via de luchtpijp Endo-echografie via de luchtpijp 20160018 Endo-echografie via de luchtpijp.indd 1 1 16-12-16 09:55 Endo-echografie via de luchtpijp Endoscopiecentrum,

Nadere informatie

Bricker operatie (aanleg van een urinestoma) Afdeling Urologie

Bricker operatie (aanleg van een urinestoma) Afdeling Urologie Bricker operatie (aanleg van een urinestoma) Afdeling Urologie Uw uroloog heeft bij u een aandoening geconstateerd waarvoor het nodig is uw blaas te verwijderen en een urinestoma aan te leggen. Bij deze

Nadere informatie

Medische situaties op Konot-scholen

Medische situaties op Konot-scholen Medische situaties op Konot-scholen 1 Inhoud Beleid t.a.v. medische situaties op Konot-scholen Inleiding 3 Konot beleid 3 Medische situaties op school Inleiding 4 Aansprakelijkheid 4 De situaties 1. Het

Nadere informatie

Gebruik van een poortkatheter

Gebruik van een poortkatheter Gebruik van een poortkatheter Inhoud 1. Waarom heb ik een poortkatheter nodig? 2. Wat is een poortkatheter? 3. Hoe gebeurt de plaatsing van een poortkatheter? 4. Het gebruik van een poortkatheter 4.1.

Nadere informatie

Verwijderen van een blaassteen

Verwijderen van een blaassteen Urologie Verwijderen van een blaassteen www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is een blaassteen?... 3 Pre-operatieve screening... 3 Voorbereiding op de operatie... 3 De opname in ons ziekenhuis... 4 De

Nadere informatie

Nefrostomiekatheter Radboud universitair medisch centrum

Nefrostomiekatheter Radboud universitair medisch centrum Nefrostomiekatheter In overleg met uw behandelend arts is er besloten om bij u een nefrostomie-katheter in te brengen. In deze folder staat de gang van zaken rondom het plaatsen, het verzorgen en complicaties

Nadere informatie

Protocol Medisch handelen & Medicijnverstrekking

Protocol Medisch handelen & Medicijnverstrekking Protocol Medisch handelen & Medicijnverstrekking Inhoudsopgave Augustus 2016 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Een kind wordt ziek op school... 4 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek... 5 3.

Nadere informatie

Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen

Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Module 1b Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen 2015 / 2016 Injecteren, Glucose bepalen, Hechtingen/drains verwijderen

Nadere informatie

Waarom een tracheostoma? Tracheostoma

Waarom een tracheostoma? Tracheostoma Tracheostoma 2 Uw familielid of naaste is opgenomen op de intensive care en heeft ondersteuning van de ademhaling nodig. Deze folder geeft u informatie over het aanleggen van een tracheostoma. Het is aanvullende

Nadere informatie

Praten over behandelwensen en -grenzen

Praten over behandelwensen en -grenzen Praten over behandelwensen en -grenzen Praten over behandelwensen en -grenzen Informatie voor patiënten en familie Inleiding Als patiënt komt u in het UMC Utrecht met een bepaalde behandelwens. Meestal

Nadere informatie

H Port-a-Cath

H Port-a-Cath H.334274.0214 Port-a-Cath Inleiding In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot het plaatsen van een implanteerbare centraal veneuze katheter. Ook wel volledig implanteerbaar toedieningsysteem,

Nadere informatie

Epiduroscopie. Centrum voor Pijngeneeskunde. Centrumlocatie. Doel van de behandeling

Epiduroscopie. Centrum voor Pijngeneeskunde. Centrumlocatie. Doel van de behandeling Centrumlocatie De anesthesioloog heeft met u besproken dat de oorzaak van uw pijnklachten beoordeeld en mogelijk ook behandeld gaan worden middels een epiduroscopie. In deze folder willen wij u informeren

Nadere informatie

Het verwijderen van een nier

Het verwijderen van een nier Het verwijderen van een nier Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2015 pavo 0127 Inleiding Binnenkort wordt u in het ziekenhuis opgenomen voor het verwijderen van een nier. In deze folder leest u over

Nadere informatie