Deskundigheidsniveau medewerkers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deskundigheidsniveau medewerkers"

Transcriptie

1 Deskundigheidsniveau medewerkers Zorgtaken per deskundigheidsniveau Inleiding Dit document beschrijft de aard van de zorg die helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen bieden in zorgsituaties variërend van zeer laag complex niveau tot hoog complex niveau. Apart vermeld is de term voorbehouden handeling. Met name in zorgsituaties van gemiddeld complex tot hoog complex niveau komen deze handelingen voor. Voorbehouden handeling Een verpleegkundige of verzorgende individuele gezondheidszorg (VIG- er) mag binnen ABC- Zorgcomfort een voorbehouden handeling verrichten als voldaan is aan drie door de wet BIG gestelde voorwaarden: 1. De verpleegkundige/ VIG- er handelt in opdracht van een zelfstandig bevoegde (arts, tandarts of verloskundige) en kan dit aantonen met een uitvoeringsverzoek; 2. De verpleegkundige/ VIG- er handelt overeenkomstig de aanwijzingen van de zelfstandig bevoegde; 3. De verpleegkundige/ VIG- er mag een voorbehouden handeling alleen uitvoeren indien zowel hijzelf als de opdrachtgever redelijkerwijs mag aannemen dat hij beschikt over de bekwaamheid om de opdracht naar behoren uit te voeren. (onbekwaam is onbevoegd!) Er zijn drie voorbehouden handelingen die behoren tot de functionele zelfstandigheid van de verpleegkundige, hetgeen betekent dat de opdrachtgevende arts niet aan de eis van toezicht en tussenkomst hoeft te voldoen. Het gaat hierbij om injecties, catheterisaties en puncties. Verpleegkundigen/ VIG- ers mogen voorbehouden handelingen alleen uitvoeren als zij aantoonbaar hebben deelgenomen aan de twee jaarlijkse toetsing voorbehouden en risicovolle handelingen georganiseerd door of in opdracht van ABC- Zorgcomfort. Toetsing bekwaamheid ten aanzien van voorbehouden handelingen is onderdeel van het scholingsbeleid. 1

2 In uitzonderlijke situaties kan het voorkomen dat de juiste deskundigheid ten aanzien van voorbehouden handelingen niet per direct beschikbaar is binnen het personeelsbestand. Dit is ter beoordeling van de zorgmanager. Om continuïteit van veilige en verantwoorde zorg te kunnen garanderen, wordt de zorg in deze situaties ingekocht. Kwalificatieniveau 1 (huishoudelijke verzorging) Zeer laag complexe zorg: Wordt toegepast wanneer er ondersteuning bij het huishouden nodig is. De zorgverlener werkt bij zorgvragers die redelijk zelfstandig zijn maar hulp nodig hebben bij de huishouding. Bijvoorbeeld wanneer men slecht ter been is, of snel moe. Signaleringsfunctie: de zorgverlener onderhoudt contact met de zorgcoördinator, zodat er door de zorgcoördinator snel gereageerd kan worden als er meer of andere zorg of ondersteuning nodig mocht zijn. Zorgtaken: - Verzorging van het huishouden; - Een wandeling maken met de cliënt; - boodschappen doen; - huisdieren verzorgen; Kwalificatieniveau 2 (helpende) Laag complexe zorg: Naast het ondersteunen bij de huishouding is de helpende bevoegd om in beperkte mate hulp te bieden bij verzorgende taken. De helpende is niet bevoegd om meer complexe handelingen te verrichten. De helpende mag ondersteunen bij de algemene dagelijkse levensbehoefte in laag complexe zorgsituaties. Voetverzorging is daarvan uitgesloten, evenals ondersteuning bij de voet- en nagelverzorging van diabetici. De helpende onderhoudt contact met de zorgcoördinator. De signalerende functie van de helpende biedt de zorgvrager veiligheid; er kan direct door de zorgcoördinator ingespeeld worden op een veranderende zorgvraag. Zorgtaken: 2

3 Aan- en uittrekken van therapeutische kousen; Verwisselen van een blaaskatheterzak; Ondersteuning bij lichamelijke verzorging zoals wassen, aan- /uitkleden, haarverzorging, mondverzorging, nagelverzorging (handen); Ondersteuning bieden bij de maaltijd. Hulp en steun bieden aan de mantelzorg. Kwalificatieniveau 3 (verzorgende), VZ- AG (agogisch werk) en VZ- IG (individuele gezondheidszorg) Laag tot gemiddeld complexe zorg De verzorgende biedt ondersteuning bij de huishouding en geeft hulp bij de persoonlijke verzorging. In de uitvoering ligt de nadruk minder op huishoudelijke zorg. Het begeleiden, opvangen en verzorgen van de kinderen binnen een gezin behoort ook tot de taken van de verzorgende. Opvoedkundige taken vinden altijd plaats onder verantwoordelijkheid van de ouders. Ook het helpen bij oefeningen die de arts aan de zorgvrager heeft voorgeschreven behoort tot de taken van de verzorgende. Samen met de zorgvrager wordt een zorgplan gemaakt en uitgevoerd. Sociale hulp en begeleiding nemen een belangrijke plaats in. Zorgtaken Gereedmaken van injectie (risicovolle handeling, alleen VIG); Injecteren subcutaan (huidplooitechniek, voorbehouden handeling, alleen VIG); Injecteren subcutaan (loodrechttechniek, voorbehouden handeling, alleen VIG); Injecteren intramusculair (voorbehouden handeling, alleen VIG); Injecteren insuline subcutaan (voorbehouden handeling indien niet kant en klaar alleen VIG); Sondevoeding (PEG, risicovolle handeling alleen VIG); Aanbrengen van huidzalf met medicijnen; Verwisselen en verzorgen van een extern katheter; Bloedglucosewaarde bepalen (voorbehouden handeling); Steunkousen aan- en uittrekken; Medicijnen uitzetten en toedienen per os; 3

4 Toedienen van oogdruppels met medicijnen; Wondspoelen via katheter (voorbehouden handeling, alleen VIG); Zwachtelen; Verzorgen stoma (bij instabiele situatie alleen VIG); Toedienen zuurstof (niet bij kinderen), cylinder en concentrator klaarmaken voor gebruik (risicovolle handeling, alleen VIG); Reinigen trachea- binnencanule en verzorgen tracheastoma (voorbehouden handeling, alleen VIG); Vernevelen, m.u.v. vernevelen van Pentamidine; Palliatieve zorg; Kraamzorg; Ondersteuning bieden bij de maaltijd; Plannen van laag tot gemiddeld complexe zorg. Kwalificatieniveau 4 (verpleegkundige MBO niveau) Gemiddeld tot hoog complexe zorg De verpleegkundige op niveau 4 mag gespecialiseerde verzorging bieden. Het uitgangspunt is dat de zorgvrager zich zoveel mogelijk zelfstandig kan redden. De verpleegkundige coördineert alle activiteiten rond het gemiddeld tot hoog complexe verpleegproces. Ook het begeleiden, opvangen en verzorgen van de kinderen binnen het gezin valt onder de verantwoordelijkheid van de verpleegkundige. Opvoedkundige taken binnen het gezin vinden altijd plaats onder verantwoordelijkheid van de ouders. Zorgtaken Assisteren bij inbrengen van perifeer infuus; Wondverzorging; Palliatieve zorg; Gereedmaken injectiespuit (risicovolle handeling); Injecteren subcutaan (huidplooitechniek, voorbehouden handeling); Injecteren subcutaan (loodrechttechniek, voorbehouden handeling); 4

5 Injecteren intramusculair (voorbehouden handeling); Injecteren insuline subcutaan (voorbehouden handeling indien niet kant en klaar); Sondevoeding (PEG, risicovolle handeling); Aanbrengen van huidzalf met medicijnen; Verwisselen van een extern katheter; Bloedglucosewaarde bepalen; Steunkousen aan- en uittrekken; Medicijnen uitzetten en toedienen; Toedienen van oogdruppels; Wondspoelen via katheter (voorbehouden handeling); Zwachtelen; Verzorgen stoma; Toedienen zuurstof, cylinder en concentrator klaarmaken voor gebruik (risicovolle handeling) Reinigen trachea- binnencanule en verzorgen tracheastoma (voorbehouden handeling) Verwisselen infuussysteem, verwijderen en overschakelen van een infuus (risicovolle handeling) Vernevelen, m.u.v. vernevelen van Pentamidine; Kraamzorg; Ondersteuning bieden bij de maaltijd; Het plannen van zorg in gemiddeld tot hoog complexe zorg. Kwalificatieniveau 5 (verpleegkundige HBO niveau) Hoog complexe zorg De verpleegkundige op kwalificatieniveau 5 mag gespecialiseerde verzorging en verpleging bieden. De verpleegkundige observeert het totale functioneren van de zorgvrager. Daarnaast is hij of zij bevoegd om zorgvragers die afhankelijk zijn van apparaten te bewaken. Ook bij mensen bij wie de toestand door psychische of lichamelijke redenen instabiel is heeft de verpleegkundige een taak. Verder kan de verpleegkundige de 5

6 zorgvrager instructies geven m.b.t. het zelfstandig uitvoeren van verpleegkundige handelingen zoals bijvoorbeeld injecteren. Het uitgangspunt is dat de zorgvrager zich zoveel mogelijk zelfstandig kan redden. De verpleegkundige coördineert alle activiteiten rond het hoog complexe verpleegproces. Zorgtaken Aanreiken, uitzetten en toedienen van medicijnen; Inbrengen, gereedmaken en verwisselen van infuus: perifeer infuus, CVK, veneus poortsysteem, epiduraal en intrathecaal, hyodermoclyse, subcutaan, pompen; (voorbehouden handeling) Sondevoeding; Injecteren intracutaan (voorbehouden handeling); Injecteren subcutaan (huidplooitechniek, voorbehouden handeling); Injecteren subcutaan bij een kind (voorbehouden handeling); Injecteren intramusculair (voorbehouden handeling); Injecteren intramusculair bij een kind (voorbehouden handeling); Blaaskatheterisatie; (voorbehouden handeling); Bloedglucosewaarde meten; Zuurstof toedienen (risicovolle handeling); Wondverzorging; Drainage; Zwachtelen; Tractiebehandeling; Verzorgen en spoelen stoma (risicovolle handeling); Tracheacanule reinigen en verzorgen (risicovolle handeling); Vernevelen; Palliatieve zorg; Ondersteuning bieden bij de maaltijd; Het plannen van hoog complexe zorg. 6

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg ActiZ BTN LHV Verenso Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Opbouw 4 Hoofdstuk 2 Wettelijk kader 5 2.1

Nadere informatie

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Onder voorbehoud Onder voorbehoud Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onder drs.

Nadere informatie

Het leveren van zorgdiensten aan cliënten die geïndiceerd zijn voor aanvullende verpleeghuiszorg.

Het leveren van zorgdiensten aan cliënten die geïndiceerd zijn voor aanvullende verpleeghuiszorg. Functiebeschrijving verzorgende verzorgingshuis / verpleeghuis Functienaam: Verzorgende 3 IG (niveau 3 Individuele Gezondheidszorg) Kern of doel van de functie: Het met inachtneming van zorgvisie en zorgplannen

Nadere informatie

Verschillen tussen kwalificatieniveau 4 & 5 Samenvatting nav 'Gekwalificeerd voor de toekomst'

Verschillen tussen kwalificatieniveau 4 & 5 Samenvatting nav 'Gekwalificeerd voor de toekomst' Verschillen tussen kwalificatieniveau 4 & 5 Samenvatting nav 'Gekwalificeerd voor de toekomst' verplegen verzorgen vp 1e niv. Verpleegkundige 2e niveau verzorgende helpende 5 4 3 2 individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

DOSSIER ONDERZOEK TOEKOMST SENARIO S THUISZORG USER EXPERIENCE 1582044 KIMBERLEY BEERS, 1581800 CHARLOTTE JANUS & 1577004 TOINE LEGTERS

DOSSIER ONDERZOEK TOEKOMST SENARIO S THUISZORG USER EXPERIENCE 1582044 KIMBERLEY BEERS, 1581800 CHARLOTTE JANUS & 1577004 TOINE LEGTERS DOSSIER ONDERZOEK TOEKOMST SENARIO S THUISZORG USER EXPERIENCE 1582044 KIMBERLEY BEERS, 1581800 CHARLOTTE JANUS & 1577004 TOINE LEGTERS 1 INHOUD 1. INLEIDING ONDERZOEKS DOSSIER 3 1.1 DESKRESEARCH 3 1.2

Nadere informatie

Coöperatie: Coöperatieve Huisartsenpost t Hellegat, statutair gevestigd te Klaaswaal, gemeente Cromstrijen.

Coöperatie: Coöperatieve Huisartsenpost t Hellegat, statutair gevestigd te Klaaswaal, gemeente Cromstrijen. Doel: Dit protocol heeft als doel het in kaart brengen van juridische aspecten verbonden aan de functie van Triagist op een huisartsenpost van de Coöperatie en Triagisten daarin inzicht en sturing te geven

Nadere informatie

Florence komt bij u thuis Informatie over thuiszorg

Florence komt bij u thuis Informatie over thuiszorg Florence komt bij u thuis Informatie over thuiszorg Inleiding In de brochure Florence Thuiszorg vindt u belangrijke informatie over de zorgverlening die wij thuis bieden. Als u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder

Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Deze zorgovereenkomst kunt u gebruiken voor het maken van afspraken met een formele zorgaanbieder. Om vast te stellen of een zorgverlener een natuurlijk persoon

Nadere informatie

Datum 23 september 2014 Betreft Commissiebrief over meer duidelijkheid over de kinderen die vallen onder de Intensieve Kindzorg

Datum 23 september 2014 Betreft Commissiebrief over meer duidelijkheid over de kinderen die vallen onder de Intensieve Kindzorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Gegarandeerde zorg Kennismakingsgesprek / anamnese

Gegarandeerde zorg Kennismakingsgesprek / anamnese Gegarandeerde zorg Vivantes biedt u zorg en/of huisvesting, waarbij zoveel mogelijk tegemoet gekomen wordt aan uw eigen manier van leven. Deze zorgverlening is gebaseerd op en afgeleid van het visiedocument

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ Informatie voor bewoners en familie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat kunt u van ons verwachten?... 4 3. Zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)...

Nadere informatie

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn 2015 Opleidingsgids Zorg en Welzijn Samen werken aan ontwikkeling Inleiding Wie is WerkendLeren WerkendLeren is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van mens en organisatie. Door praktijkgeïntegreerd

Nadere informatie

Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2014

Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2014 Bijlage 13 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? 9 Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

De juiste zorg, prettig bij u thuis

De juiste zorg, prettig bij u thuis De juiste zorg, prettig bij u thuis Veelzijdig in zorg Care: Persoonlijke Verzorging en Verpleging Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader: algemeen deel Versie 2.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel Versienummer 2.1 Inlichtingen bij CIBG

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader Algemeen deel Versie 2.1 Bijlage 2f voor tandartsen Versie 1.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel

Nadere informatie

Doel. Inhoud. Medicijnbeheer en verstrekking

Doel. Inhoud. Medicijnbeheer en verstrekking Medicijnbeheer en verstrekking Doel Het verantwoord (laten) beheren en verstrekken van medicijnen aan cliënten met als doel dat de juiste cliënt de juiste medicatie op het juiste tijdstip en de juiste

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2012

Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2012 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2012 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Taken. ntwoo rdelijk heden. en vera

Taken. ntwoo rdelijk heden. en vera Taken en vera ntwoo rdelijk heden Taken en verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en gezondheidszorgpsycholoogspecialist Kamer Gezondheidszorgpsycholoog College Specialismen

Nadere informatie

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt.

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Studiegids Welkom bij FIST In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Frankelandgroep Interne Scholing en Training (FIST) is een stichting

Nadere informatie

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling, zonder BOPZ

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling, zonder BOPZ Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling, zonder BOPZ Informatie voor bewoners en familie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat kunt u van ons verwachten?... 4 3. Zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)...

Nadere informatie

Zorg thuis nodig? particulier persoonsgebonden budget

Zorg thuis nodig? particulier persoonsgebonden budget Zorg thuis nodig? particulier persoonsgebonden budget Florein zorgt, da s helder! Florein zorgt, da s helder! Er zijn tal van situaties te bedenken waarin u of iemand uit uw omgeving zorg nodig heeft.

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Inleiding Onze scholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe

Nadere informatie

Professioneel Statuut MMA

Professioneel Statuut MMA Professioneel Statuut MMA Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Algemeen 3 1 Inleiding en doelstellingen 3 2. Definities 3 3. Juridische kaders 5 B. Bestuur RAV 6 4. Taken en verantwoordelijkheden bestuur RAV algemeen

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg. in en vanuit het verpleeghuis

Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg. in en vanuit het verpleeghuis Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis f Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis Deze publicatie is geschreven door Prismant

Nadere informatie

beroepskader TAAKHERSCHIKKING

beroepskader TAAKHERSCHIKKING beroepskader TAAKHERSCHIKKING NEDERLANDSE ASSOCIATIE PHYSICIAN ASSISTANTS Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Dit document is tot stand gekomen door de inzet van de volgende betrokkenen: Vanuit

Nadere informatie