VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 16 SEPTEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 16 SEPTEMBER 2014"

Transcriptie

1 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 16 SEPTEMBER 2014 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Reinildis Berben, Gie Goyvaerts, Gert Denollet, Machteld Hofmans Diane Tinnemans en Jan Wouters, raadsleden Rob Van den Audenaerde, secretaris Verontschuldigd: Walter Witvrouwen, raadslid De zitting is geopend om uur 1. Goedkeuring verslag openbare zitting Gert Denollet onthoudt zich omdat hij vorige raadszitting niet aanwezig was. De overige raadsleden keuren het verslag zonder opmerkingen goed. 2. Dienstencentrum: gunning glaspartijen en Rf- deur loket FEITEN EN CONTEXT Zoals opgenomen in de meerjarenplanning, zal er in het dienstencentrum een loket worden geïnstalleerd en meteen zal het bureel van de medewerkers worden aangepast. Een architecte maakte hiervoor een plan. Dat werd door de voorzitter toegelicht op de OCMW-raad van juni De werken zullen voor het grootste deel door de eigen technische dienst worden uitgevoerd. Enkel de glaspartijen en een Rf-deur (zie hieronder) dienen door een externe firma te worden geleverd en geplaatst. Hiervoor werd prijs gevraagd bij volgende firma s Adb Finish, Hoboken Morel bvba, Boechout Bouwbedrijf Menbo nv, Essen Kaconstruct, Beerse Pagina 1 van 14

2 Baeten Vanes, Rumst Er werd prijs gevraagd voor een wand met glazen deur met daarnaast een schuifraam met loketfunctie een wand met een Rf deur met daarnaast een Rf-raam met hoogte van de deur tot tegen de vloer Alleen de firma Menbo bezorgde een offerte t.b.v ,75 euro (btw inclusief) ARGUMENTATIE De gemeente werkte al samen met de firma Menbo en is tevreden over het werk van deze firma. De prijs in de offerte van Menbo is lager dan hetgeen de architecte had geraamd. FINANCIËLE IMPLICATIE Er is een investeringsbudget voorzien van ,00 voor de installatie van een loket in het dienstencentrum. De prijs voor de glaspartijen en Rf-deur (levering en plaatsing) op basis van de offerte van Menbo bedraagt 3.357,75 (btw inclusief). BESLUIT: eenparig Enig artikel: Aan de firma Bouwbedrijf Menbo nv, Spijker 65, 2910 Essen wordt de opdracht gegeven voor het leveren en plaatsen van een wand met glazen deur met daarnaast een schuifraam met loketfunctie een wand met een Rf- deur met daarnaast een Rf-raam met hoogte van de deur tot tegen de vloer voor de prijs van 3.357,75 euro (btw inbegrepen), op basis van de offerte van Bouwbedrijf Menbo van 20 juni Sociale dienst: plaatsen zoldervloerisolatie woningen Kievitslaan Dit agendapunt wordt uitgesteld naar een volgende raadszitting. Er dienen eerst meerdere offertes worden opgevraagd. Pagina 2 van 14

3 4. Sociale dienst: bestek vernieuwing ramen noodwoning FEITEN EN CONTEXT In het meerjarenplan is voor 2014 volgende actie opgenomen: Doelstelling 5: Het OCMW werkt actief mee aan een sociaal lokaal woonbeleid en heeft hierbij uitdrukkelijk aandacht voor het aanbod betaalbare huurwoningen in Hove Actieplan 5.4. De woningen die het OCMW aanbiedt worden goed onderhouden, kwalitatief in orde gebracht en energiezuiniger Actie: Ramen noodwoning vernieuwen ARGUMENTATIE De ramen in de noodwoning in de Hortensialei zijn dringend aan vernieuwing toe. Ze zijn verouderd, isoleren slecht, wat een te grote energiekost betekent voor de bewoners van deze woning. De technische dienst van de gemeente maakte een bestek op basis waarvan de markt kan worden bevraagd. JURIDISCHE GROND Wet van 24 december 1993 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen. FINANCIËLE IMPLICATIE Er is een budget voorzien van ,00. BESLUIT eenparig Enig artikel: Het bestek in bijlage voor de vernieuwing van de ramen en rolluiken van de noodwoning Hortensialei 35 wordt goedgekeurd. Pagina 3 van 14

4 Pagina 4 van 14

5 5. Sociale dienst: energietraject bij cliënten FEITEN EN CONTEXT In het meerjarenplan is voor 2014 volgende actie opgenomen: Doelstelling 6: De sociale dienst zorgt voor een integrale ondersteuning en begeleiding van de cliënt Actie plan 6.4 Specifieke aandacht voor de woonkost van cliënten Actie 6.4.2: De V-test wordt gepromoot bij de cliënten Actie 6.4.3: Cliënten worden aangespoordrationeel om te gaan met energieverbruik ARGUMENTATIE De woonkost is voor vele cliënten van de sociale dienst niet in verhouding met het inkomen. Eén van de mogelijkheden om hierin verbetering te brengen is om rationeel om te gaan met energie(verbruik). De wooncoach deed een voorstel om cliënten hiervoor te sensibiliseren en hen te ondersteunen om de energiekost daadwerkelijk te verminderen. FINANCIËLE IMPLICATIE Het uitvoeren van dit energietraject heeft geen bijkomende financiële implicaties. BESLUIT: De OCMW-Raad neemt kennis van het energietraject zoals hieronder uiteen gezet: HET ENERGIETRAJECT Bedoeling is om alle cliënten Bewust te maken van het feit dat energie duur is en er mogelijkheden zijn om hier te besparen Een concreet aanbod te doen van maatregelen en initiatieven op maat die een positieve impact hebben op het energieverbruik of de kost daarvoor Te ondersteunen om deze maatregelen/initiatieven ook effectief toe te passen Het OCMW, in de persoon van de wooncoach Annemie Kempenaers, zal dit energietraject coördineren en hiervoor samenwerken met de gemeente, IGEAN Energielening, Natuurpunt (energiesnoeiers). Werkwijze: Het traject begint bij de intake van nieuwe cliënten. In het intakeformulier zal worden opgenomen of de cliënt: o Wel/niet in aanmerking komt voor een energiescan (de meeste cliënten zullen in aanmerking komen) o Wel/niet een energiescan willen laten uitvoeren o Al dan niet recent (afgelopen twee jaar) de prijzen van de energieleverancier nog hebben vergeleken met andere aanbieders (via b.v. groepsaankoop of V-test) Deze toetsing zal ook gebeuren bij LAC-cliënten, cliënten met een budgetmeter, cliënten die financiële steun vragen m.b.t. energie, cliënten in budgetbegeleiding, cliënten met RMI en gewaarborgd inkomen voor bejaarden, OMNIO-statuut en cliënten met verhoogde Pagina 5 van 14

6 tegemoetkoming. Ook klanten van poetsdienst en DGAT kunnen in dit traject stappen op voorstel van de medewerkers poets/dgat. De cliënt zal uitdrukkelijk worden gemotiveerd om een energiescan te laten uitvoeren. Als de energiescan is uitgevoerd o krijgt de cliënt een rapportje van Natuurpunt met aanbevelingen voor verbetering o krijgt het OCMW een bericht van Natuurpunt De wooncoach contacteert de cliënt en maakt een afspraak om samen het rapportje te bespreken en te bekijken hoe de aanbevelingen kunnen worden uitgevoerd o op eigen initiatief van de cliënt o op initiatief van de verhuurder/eigenaar o door een vakman o i.s.m. de klusjesdienst o met/zonder financiële steun van het OCMW/Igean Energielening/energiepremies De wooncoach zal de cliënten hierbij waar nodig ondersteunen en begeleiden. Cliënten die recent de prijzen van hun energieleverancier niet vergeleken met die van andere aanbieders, worden aangemoedigd om (zo nodig samen met de wooncoach) de V- test uit te voeren of deel te nemen aan een groepsaankoop energie als er in de nabije toekomst één wordt gepland. De wooncoach bekijkt ook het gedrag van de cliënt m.b.t. energieverbruik en geeft concrete tips en aanbevelingen om dat gedrag te wijzigen. DE GROEPSAANKOPEN ENERGIE Geregeld worden er (door de provincie) groepsaankopen energie georganiseerd. De OCMWcliënten (zoals hierboven beschreven) zullen worden aangemoedigd om hieraan deel te nemen. Het OCMW (de wooncoach) werkt hiervoor nauw samen met de gemeente (milieuambtenaar en huisvestingsambtenaar). Voor de groepsaankoop die gepland is najaar 2014 wordt er zo gewerkt: Publiciteit maken o via Info-Hove o Website OCMW o Affiches en folders in wachtzaal Een reeks cliënt waarvan wordt ingeschat dat deelname aan de groepsaankoop interessant is wordt persoonlijk aangeschreven om hen te motiveren om deel te nemen en indien gewenst gebruik te maken van het inschrijfmoment op het gemeentehuis. DE IGEAN ENERGIELENING Via het energietraject zal duidelijk worden welke cliënten baat kunnen hebben bij de Igean energielening. Waar nodig zal de wooncoach hier ook de verhuurder betrekken. Deze lening zal verder worden gepromoot via: Folders en affiches in OCMW-huis en dienstencentrum Artikel Info Hove Pagina 6 van 14

7 Website Via MA s sociale dienst Via medewerkers poets en DGAT 6. Algemeen bestuur: uitbreiding managementteam FEITEN EN CONTEXT Het OCMW-decreet stelt dat het managementteam (MAT) van het OCMW bestaat uit de financieel beheerder, de secretaris en alle andere leden die geen mandataris zijn en waarvan de deelname aan het MAT nuttig wordt geacht voor het OCMW. De voorzitter van het OCMW maakt met raadgevende stem deel uit van het MAT. Op de raadszitting van 2 augustus 2011 werden de dienstencentrumleider en de coördinator van de poetsdienst/gezinszorg toegevoegd aan het MAT. In de ontwikkeling van het MAT is het aangewezen om ook een afgevaardigde van de sociale dienst formeel in het MAT op te nemen. ARGUMENTATIE Voor de werking van het MAT en het OCMW is het aangewezen dat ook de sociale dienst is vertegenwoordigd in het MAT. De coördinator van het LOI is hiervoor best geplaatst. Zij is informeel al enkele maanden aanwezig op de vergaderingen van het MAT. Het is de OCMW-raad die de leden van het MAT dient aan te stellen. JURIDISCHE GROND In het OCMW-decreet van 19 december 2008 staat in artikel 95 en volgende de samenstelling en werking van het MAT toegelicht. ADVIES Het MAT geeft positief advies bij dit voorstel. BESLUIT: eenparig Enig artikel: Met onmiddellijke ingang wordt de LOI-coördinator van de sociale dienst toegevoegd aan het managementteam. 7. Algemeen bestuur: samenstelling welzijns- en gezondheidsoverleg De voorzitter stelt voor om dit agendapunt te verdagen omdat er vanuit het College van burgemeester en schepenen een tegenvoorstel werd ontwikkeld om overleg m.b.t. gezondheid vorm te geven. Het voorstel is om professionele zorgverleners (b.v. huisartsen en kinesisten) samen te brengen. Daarnaast zal één keer per jaar het zogenaamde middenveld worden uitgenodigd om de realisaties en plannen van het OCMW te bespreken. De leden van de OCMW-raad gaan akkoord om dit agendapunt te verdagen en vinden het voorgestelde idee m.b.t. gezondheidsoverleg zinvol. Pagina 7 van 14

8 8. BBC: voortgangsmeting De Raad neemt kennis van het BBC-voortgangsrapport dat door de secretaris uitgebreid wordt toegelicht. 9. Algemeen bestuur: kwartaalrapportage De Raad neemt kennis van het kwartaalrapport. De voorzitter vestigt hierbij de aandacht op het toenemend aantal leefloners en de lagere ontvangsten van LOI-subsidie omwille van meer leegstand in het LOI ten gevolge van een lagere instroom asielzoekers in ons land. 10. Algemeen bestuur: de opdracht van het OCMW Agendapunt toegevoegd door de fractie van Hove Beweegt, conform art. 32 van het OCMWdecreet: Raadslid Gie Goyvaerts licht toe: De fractie Hove Beweegt vindt het een goed moment om dit thema te agenderen en te bespreken op de OCMW-raad. De discussie over de integratie OCMW-gemeente is immers erg actueel. Binnen deze discussie moeten we nadenken over de opdracht van het OCMW. De meeste aandacht gaat nu naar de beheers- en beleidsmatige aansturing van het OCMW: in welke vorm moet het OCMW worden gegoten? Maar onze fractie wil bewaken dat deze discussie de eigenlijke opdracht van het OCMW niet laat ondersneeuwen. We willen de essentiële opdrachten van het OCMW bovenhalen. Die opdracht zien we in drie hoofdlijnen: Kernbegrip is het recht een leven te leiden in waardigheid Dat is een niet altijd objectief te maken criterium. Het OCMW moet het mogelijk maken dat mensen die dit niet zelf kunnen realiseren hierbij worden ondersteund, vanuit een globale benadering. Die globale benadering vinden we essentieel. Maar je mag niet wachten tot iemand in onwaardigheid zit om pas dan in te grijpen. Het OCMW heeft dus ook een proactieve opdracht. Misschien zijn we daar niet altijd even systematisch mee bezig. Tweede hoofdlijn is dat dit een recht is en geen toevallig initiatief uit de hulpverlening. Het is een afdwingbaar recht met een aantal condities. De cliënten moeten de rechten kennen, weten hoe ze die moeten uitoefenen en hierbij ondersteund worden zodat ze dit aankunnen. Elke burger is wel verantwoordelijk voor zijn eigen leven, goedschiks en kwaadschiks. De cliënt is vrij om de aangeboden steun wel of niet aan te wenden. Laatste hoofdlijn is: Deze opdracht is toegekend aan een openbare dienst, ongeacht de structuur. Het is voor ons belangrijk dat dit een openbare opdracht blijft en niet b.v. naar een CAW of mutualiteit gaat. Dit moet een gemeentelijke, lokale opdracht blijven. Pagina 8 van 14

9 Dit alles is geen statisch gegeven. We moeten mee evolueren en de evoluerende context opvolgen en naar de toekomst kijken. Deze discussie moet niet enkel op lokaal vlak gebeuren, maar ook met andere lokale besturen, andere actoren, met Vlaanderen en mogelijk zelfs op federaal niveau. Deze tekst is een poging om een uitdrukkelijke achtergrond te maken voor de werking van het OCMW/bijzonder comité sociale dienst. Gert Denollet: Ik vind dat we wat in de tekst staat al in grote mate doen. Mogelijk leggen we wel teveel nadruk op ouderen. Er zijn toch aanwijzingen dat ouderen in Hove die welstellend zijn, minder gebruik maken van b.v. diensten van het dienstencentrum. Preventie is wel een aandachtspunt. Soms is het wel moeilijk te weten te komen wanneer iemand in de problemen dreigt te komen omdat dit tot de privésfeer behoort. Gie Goyvaerts: Met deze tekst willen we niet zeggen dat we het niet goed doen, maar willen we pleiten om te blijven doen wat we doen. Voorzitter: Het is zinvol om gezamenlijk een draagvlak te formuleren om hetgeen we nu doen te blijven uitdragen. Want dat staat allemaal wel ter discussie. Diane Tinnemans: Begrijpt niet waarom Hove Beweegt dit nu wil agenderen. Gie Goyvaerts We merken dat de opdracht van het OCMW nu ter discussie ligt. Ook in onze middens wordt gezegd dat het OCMW zich moet beperken tot individuele behoeften van mensen met een manifeste behoefte. Dat wil zeggen dat collectieve inspanningen niet meer zullen worden gebeuren, zoals bv m.b.t. huisvesting, maaltijden,... Onze tekst is een verdediging tegen de stemmen die opgaan om het OCMW te beperken tot enkel interventies bij individuen die het moeilijk hebben. We willen dus de huidige opdracht van het OCMW bestendigen. Maar we willen niet stilstaan. Een aantal zaken moeten nog evolueren, bv preventie. Het opzetten van nieuwe structuren mag er niet toe leiden dat bepaalde zaken tussen wal en schip dreigen verloren te gaan. Diane Tinnemans: Ik begrijp die angst m.b.t. de opdracht van het OCMW niet. Gie Goyvaerts: De komende jaren zal er een discussie zijn over de verhouding OCMW en gemeente. Die moeten we niet alleen ondergaan, we moeten hierover praten met op de achtergrond: wat willen we doen? We moeten de vrijheid die we hebben om dit vorm te geven invullen. Gert Denollet: Integratie betekent niet per definitie de dood van het OCMW. Integratie kan misschien wel drempelverlagend zijn en meer cliënten betekenen. Wij willen dat de huidige dienstverlening in de nieuwe structuur moet overeind blijven. Pagina 9 van 14

10 Voorzitter: Ik denk dat Vlaanderen veel vrijheid zal laten om die nieuwe structuur zelf lokaal in te vullen. Gie Goyvaerts: Onze stem moet gehoord worden in deze discussie, we moeten die niet ondergaan. Het lokaal sociaal beleid is een beleid van OCMW en gemeente. Voorzitter: Ik hoor van de fractie CD&V Open VLD dat er een overfocus zou zijn op de doelgroep ouderen. Ik volg dit niet helemaal. Diane Tinnemans: We spreken weinig over andere doelgroepen, bv alleenstaanden, waar een grotere nood is dan bij ouderen. Gie Goyvaerts roept de raadsleden op om de uitgangspunten van de tekst indachtig te zijn bij verdere discussies over de toekomst van het OCMW. Diane Tinnemans stelt dat ze noch het nut, noch de opportuniteit, noch de dringendheid inziet van deze bespreking, gezien deze opdrachten voor het OCMW decretaal omschreven zijn. Zij keurt de basisbeginselen persoonlijk dan ook niet mee goed. De andere raadsleden stellen dat ze de uitgangspunten uit deze tekst wel onderschrijven. Tekst fractie Hove Beweegt De opdracht van het OCMW Artikel 1 van de OCMW-wet van 8 juli 1976 stelt: Elk persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel, eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn opgericht die, onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren. vertrekkend vanuit deze wettelijke opdracht, houdt dit in : 1. Dat er een recht is voor iedereen, die op het grondgebied van de gemeente Hove verblijft, in de mogelijkheid te zijn, een leven te leiden, dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Het centrale begrip hierin is 'menselijke waardigheid'. 'menselijke waardigheid' kan objectief worden omschreven, maar wordt natuurlijk ook subjectief 'beleefd': de objectieve component : een 'waardig bestaan' betekent: ** een lichamelijke en geestelijke gezondheid veiligheid en onschendbaarheid als persoon een relatie ontwikkelen met de materiële en natuurlijke omgeving een zinvolle relatie ontwikkelen met andere personen in staat zijn of worden gesteld, op volwaardige wijze deel te nemen aan de samenleving Pagina 10 van 14

11 in staat zijn om de eigen intellectuele en andere mogelijkheden en vaardigheden zowel in werk als recreatie te benutten en verder te ontwikkelen in staat zijn op deze vlakken een eigen levensplan te bepalen en uit te voeren ( dus de subjectieve component te realiseren ) het spreekt voor zich, dat dit geen statisch gegeven is, maar mee evolueert met het geheel van de samenleving; de subjectieve component betekent, dat een mens moet kunnen kiezen, welk leven hij of zij wil leiden, en daarin zijn / haar mogelijkheden maximaal moet kunnen benutten; dit kan dus niet door andere personen of instanties worden bepaald. Uiteraard moet iedereen daarbij rekening houden met het effect van zijn of haar keuzes op zijn/ haar omgeving. Dat het subjectief is, betekent ook niet, dat het grenzeloos is: het zal beperkt zijn door de context van het geheel van de samenleving. Het is evident, dat deze keuzes ook zullen veranderen, naarmate iemand ontwikkelt / evolueert. We stellen vast, dat ook niet iedereen in staat is, voor hem/haarzelf en zijn/haar omgeving een dergelijke visie, plan en uitvoering ervan te bepalen en/of te realiseren: dit is in vele gevallen net de opdracht van begeleiding en hulp. Waaruit blijkt, dat het niet voldoende is, er één aspect van het leven ( wonen, werken, ) uit te lichten, en enkel dat te viseren, als ook met betrekking tot andere aspecten van het bestaan de mogelijkheden ( al dan niet tijdelijk ) beperkt zijn: een globale benadering van de cliënt / burger is dan ook noodzakelijk. Breder dan het OCMW, ligt daar ook de opdracht van het 'Sociaal Huis', namelijk het verzekeren dat alle aspecten van het leven aan bod komen: het OCMW moet in dat kader samenwerken, om bvb voor huisvesting, arbeids(traject)begeleiding, etc... in te staan. Een menswaardig bestaan verzekeren mag en kan ook niet betekenen, dat gewacht moet worden, tot die waardigheid ( op het vlak van de hogergenoemde aspecten ** ) bedreigd wordt of in het gedrang is. Vandaar het belang van artikel 57 van de OCMW-wet: het OCMW verzekert niet alleen lenigende of curatieve, doch ook preventieve hulp. Dit houdt in, dat door het OCMW de maatschappelijke risico's ( eventueel van specifieke groepen ) worden ingeschat, omschreven, en dat daaraan een strategie van preventieve actie wordt gekoppeld: bvb het vermijden van schuldopbouw, van eenzaamheid, van dakloosheid, van bedreiging van de gezondheid, enz enz... Deze opdracht draagt het OCMW niet alleen, en de ervaring met 'Buitenspel' leert, dat het nodig is, samen te werken met onderwijsinstellingen, wat deze er dan niet van ontslaat, zelf ook deze opdracht op te nemen. Hetzelfde geldt voor begeleiding in problematische opvoedingssituaties. Op sommige domeinen kan en dient het OCMW dit ook collectief te verzekeren: toegang tot kwaliteitsvolle sociale huisvesting bvb, thuiszorg, enz. Het OCMW kan en mag zich dus niet beperken tot het ingaan op individuele noden en behoeften, wanneer die zich manifest stellen. Het begrip 'dienstverlening' houdt gezien het bovenstaande dan ook veel meer in dan het ingaan op acute noden, wanneer de cliënt er om vraagt. Het OCMW zal - in de context van het 'Sociaal Huis' - dus niet alleen geïntegreerd werken, maar ook pro-actief en preventief. Pagina 11 van 14

12 2. Dat elk persoon recht heeft op maatschappelijke dienstverlening Het centrale begrip hierin is 'recht'. Dus geen gunst, of iets dat mits goodwill wordt toegezegd, maar een recht dat opeisbaar en afdwingbaar is. Over welke rechten het gaat, vloeit voort uit de omschrijving van de 'menselijke waardigheid' hierboven. Het OCMW van Antwerpen legde dit vast in een aantal 'grondrechten', die herkenbaar en operationaliseerbaar zijn, zowel aan de kant van de burger, als aan de kant van de organisatie: het recht op wonen, werken, welzijn, gezondheid, (participatie aan) cultuur, en op persoonlijke ontwikkeling. Het voordeel hiervan is, dat de realisatie van die rechten zowel voor de organisatie als voor de burger concreet kunnen worden omschreven, inclusief de wijze, waarop de rechte kunnen worden gerealiseerd. Elk OCMW werkt dit operationeel uit binnen de eigen context, maar volgende voorwaarden dienen absoluut vervuld te worden: de burgers / bewoners moeten hun rechten kennen: uiteraard wil dit zeggen, dat de burgers hierover uitdrukkelijk worden geïnformeerd; het is zeker niet voldoende te veronderstellen, dat ze gekend zijn. Dit betekent, dat bepaalde groepen op gerichte wijze dienen te worden aangesproken, niet omdat zij andere rechten zouden hebben, maar omdat er voor hen allicht andere modaliteiten ( van toegang, begeleiding, ondersteuning ) gelden. Het betekent ook, dat deze informatie permanent, duidelijk en begrijpelijk beschikbaar moet zijn. Alle mogelijkheden van communicatie dienen te worden benut, om dit te verzekeren. Ook hier speelt het 'Sociaal Huis' de rol, meer communicatiekanalen te benutten, en 'aanspreekbaarheid' te vergroten. de burger moet in staat zijn, deze rechten uit te oefenen. Voor sommige individuen en groepen betekent dit, dat hen de mogelijkheden worden geboden, hun rechten te laten gelden ( bvb door procedures voor toegang tot sociale huisvesting ). Voor anderen inzonderheid kansarmen is het uitoefenen van rechten niet evident, omdat zij er niet in slagen, de mogelijkheden die de samenleving biedt te benutten, of er zelfs geen toegang toe hebben. Vertaald naar het OCMW betekent dit dat het zijn taak is, voor kansarmen de mogelijkheid te scheppen waar en wanneer nodig met begeleiding uit hun situatie te geraken, zodat ze op eigen krachten toch toegang kunnen verwerven tot de mogelijkheden, die de samenleving biedt.!! Dit houdt dus in: onderzoeken wie in kansarmoede verkeert, waarom en op welke domeinen. En vooral: wat is nu juist nodig, om voor hen de mogelijkheden te creëren, er uit te geraken; proactief. Per definitie betekent dit, dat de opdracht van het OCMW steeds ( mee ) zal evolueren. Kansarmen hebben dus het recht, dat hen die kansen worden geboden. maar ook dat volstaat niet : elke burger moet in staat zijn, zijn of haar rechten ook te realiseren. Dit veronderstelt een dienstverlening, die daarop is ingesteld: toegankelijk, respectvol, behulpzaam, alert en efficiënt. Efficiëntie betekent in deze context: alle mogelijkheden benutten om de cliënt in staat te stellen, al zijn/ haar rechten te realiseren, en daar waar nodig en gewenst ondersteunend en begeleidend in optreden. Efficiëntie betekent ook, dat wordt opgevolgd, of de cliënt hierin slaagt. Pagina 12 van 14

13 Het kan ook nodig zijn, andere diensten voor de cliënt toegankelijk te maken, en hem of haar daarheen toe te leiden, in plaats van simpelweg te verwijzen. Dit alles doet geen afbreuk aan het feit, dat de burger / cliënt verantwoordelijk is en blijft - en waar nodig daarin moet worden ondersteund of begeleid - voor de eigen keuzen, het gebruik maken van de mogelijkheden die worden geboden, en dat mag worden verwacht dat hij of zij daar een actieve en bewuste rol in speelt. 3. Er worden Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn opgericht, die tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren. De wetgever legt uitdrukkelijk een belangrijke verantwoordelijkheid om het bovenstaande te organiseren en te verzekeren bij een lokale openbare instantie: het OCMW. Een lokale openbare instantie die zowel in haar leiding, beheer als organisatie een hoge mate van autonomie wordt toebedeeld. We mogen ervan uitgaan, dat deze relatief autonome organisatie er op gericht is, deze opdracht op de meest adequate wijze te vervullen, en hiertoe over de nodige middelen, mensen en organisatie beschikt. Het spreekt voor zich, dat deze organisatie moet beschikken over personeel, dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van hogergenoemde opdracht, en daartoe over de nodige deskundigheden en vaardigheden beschikt, én de mogelijkheden heeft, zich uitsluitend en adequaat toe te leggen op deze taak ( de sociale dienst is dus geen gemeentelijke activiteit ). Deze 'relatieve autonomie' sluit samenwerking(sverbanden) niet uit, wel integendeel: de opdracht mogelijkheden te scheppen voor iedereen, om een menswaardig leven te leiden is te zwaar, omvangrijk en belangrijk om door een kleine lokale dienstverlenende organisatie alleen te worden gedragen. Samenwerking met gemeentelijke diensten, andere OCMW's en andere dienstverlenende organisaties dient verder te worden ontwikkeld. Dit kan zich niet beperken tot goede contacten of onderlinge verwijzingen. Ook hiervoor biedt het 'Sociaal Huis' een kader en een structuur, om dergelijke samenwerking meer te laten zijn dan een formele 'overeenkomst', maar een meerwaarde te bieden naar de burger toe, zowel op het vlak van toegankelijkheid als op het vlak van efficiënte taakverdeling - én onderlinge communicatie. De opdracht van het OCMW uitvoeren vraagt van samenwerking(sverbanden) dat zij zich inschrijven in dezelfde opdracht, en dat deze instellingen en diensten zich ook aanpassen aan dit objectief, en hun werking er ook op afstellen. Dat vraagt structureel onderlinge afstemming, die dikwijls een bovenlokaal karakter zal krijgen ( bvb sociale huisvesting ). Als het OCMW in samenwerking met andere organisaties deze opdracht ernstig wil nemen, dan zal het : onderzoeken ( en niet alleen individuele situaties, maar ook systemen van uitsluiting ) alle burgers informeren ( bijzonder de kansarmen) over hun rechten en mogelijkheden betrekken ( bestrijden van uitsluiting betekent ook: verzekeren van participatie en integratie ) toegankelijkheid van diensten optimaliseren begeleiden en ondersteunen optreden opvolgen of de cliënt er in slaagt, zijn rechten waar te maken. Pagina 13 van 14

14 De grote uitdaging is, evoluties te zien, en dus ook toekomstige problemen te voorzien. Dat geldt breed maatschappelijk, maar ook op lokaal vlak. Bovendien moet gevolgd worden, welke de consequenties zijn van maatschappelijke evoluties, zoals werkloosheid van bepaalde groepen, vergrijzing, groeiende diversiteit en commercialisering van bepaalde dienstverlening. Van de 'voogdij-overheid' mag worden verwacht, dat zij het kader en een adequaat deel van de middelen verstrekt, om deze opdracht te vervullen, en dat de regelgeving ook voortdurend in functie hiervan evolueert. De hele sector van de publieke sociale dienstverlening zou in staat moeten zijn, met deze instanties in dialoog te treden, waarbij ook het signaleren van problemen en evoluties op het terrein tot de opdracht van het OCMW behoort. 11. Mededelingen van de voorzitter - Op 14 oktober a.s. is er om 20u00 de infoavond Armoede de wereld nog niet uit. Minister Homans werd uitgenodigd, maar kan niet aanwezig zijn. Parlementslid voor de N-VA Piet De Bruyn zal haar vervangen. De voorzitter rekent op een talrijke aanwezigheid. - Omwille van deze infoavond wordt de OCMW-raad van oktober verplaatst naar 15 oktober 20u00. - Op 24 september a.s. komt de werkgroep toekomst dienstencentrum voor de eerste keer samen. - Het seniorenfeest vindt plaats op 28 oktober a.s., iedereen van harte welkom. Aldus vastgesteld in de zitting van Voor de Raad van Maatschappelijk Welzijn: Op last, Rob Van den Audenaerde Secretaris Goedele Breyne Voorzitter Pagina 14 van 14

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 19 JANUARI 2016

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 19 JANUARI 2016 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 19 JANUARI 2016 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Verontschuldigd: Gert Denollet, Reinildis Berben, Tinne Hoes, Machteld Hofmans, Diane

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Gert Denollet, Machteld Hofmans, Diane Tinnemans, Walter Witvrouwen en Jan

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 23 JUNI 2015

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 23 JUNI 2015 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 23 JUNI 2015 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Gert Denollet, Gie Goyvaerts, Machteld Hofmans, Walter Witvrouwen en Jan Wouters,

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 19 MAART 2013

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 19 MAART 2013 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 19 MAART 2013 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Reinildis Berben, Gert Denollet, Gie Goyvaerts, Machteld Hofmans, Diane Tinnemans,

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Reinildis Berben, Gert Denollet, Gie Goyvaerts, Machteld Hofmans, Diane Tinnemans,

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 28 APRIL 2015

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 28 APRIL 2015 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 28 APRIL 2015 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Verontschuldigd: Nelly Bellens, Reinildis Berben, Gie Goyvaerts, Gert Denollet, Machteld

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 17 FEBRUARI 2015

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 17 FEBRUARI 2015 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 17 FEBRUARI 2015 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Reinildis Berben, Gie Goyvaerts, Gert Denollet, Machteld Hofmans Diane

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter, Marleen De Noyette,

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 10 DECEMBER 2013

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 10 DECEMBER 2013 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 10 DECEMBER 2013 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Verontschuldigd: Nelly Bellens, Reinildis Berben, Gert Denollet, Gie Goyvaerts, Machteld

Nadere informatie

ZITTING VAN 28 JANUARI 13

ZITTING VAN 28 JANUARI 13 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 28 JANUARI 13 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Heleen Vangeel en Freya Verlinden

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 februari 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Ronde van Vlaanderen 28/1/15 12/2/15 Hasselt, Gent, Torhout, Malle, Leuven Inhoud 2 - Vlaams regeerakkoord

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling OCMW Lede - Beleidsnota 2009 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2009. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2009 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na Hoorzitting Vlaams parlement 12 mei 2015 Mark Suykens, Piet Van Schuylenbergh Inhoud 1. VVSG neemt akte van Vlaamse keuzes 2.

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 maart 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, Lijst met ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van maandag 19 september 2016 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds.

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds. Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Datum:

Nadere informatie

3. Inspraak - Participatie aan het beleid

3. Inspraak - Participatie aan het beleid kwaad berokkenen. Vaak is de zorgverlener zich dus niet bewust van de gevolgen van zijn handelingen (vandaar de be tussen haakjes). Voor Vlaanderen bestaat er een Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

Nadere informatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Voorstel tot aanbevelingen van VIVAS I. Inleiding...2 II. Het erkenningsbesluit en bewonersparticipatie...2 1 Prestatiebeoordeling

Nadere informatie

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 oktober 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10 februari 2016

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10 februari 2016 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10 februari 2016 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Ceyssens Noëlla, Cousaert Roger, Feyen Magda, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine,

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2008.

Zitting van 16 september 2008. Zitting van 16 september 2008. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe en Lesage, leden; Dedecker, secretaris. Raadslid Huys is verontschuldigd. Raadslid

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven

De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven OCMW-wet 1976: vertrek van een nieuw maatschappijproject Artikel 1: Elke persoon

Nadere informatie

Maatschappelijke kwetsbaarheid. Deskundige en onafhankelijke ondersteuning. Gemeenschappelijke problemen

Maatschappelijke kwetsbaarheid. Deskundige en onafhankelijke ondersteuning. Gemeenschappelijke problemen M I S S I E 'Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.' Mensen hebben recht op werk, sociale bescherming, behoorlijke huisvesting, een gezond leefmilieu, op culturele en maatschappelijke ontplooiing.

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Zitting van 24 januari 2017 Samenstelling: Aanwezig: de heer Roger Seys; mevrouw Sonja Surkyn; de heer Michel Schepens; de heer Tim Theunis; mevrouw

Nadere informatie

REGIOHUIZEN Inleiding: Esther Van den Bossche (LMN Schelde-Rupel) Moderator: Dr. Stefan Teughels (LMN Turnhout)

REGIOHUIZEN Inleiding: Esther Van den Bossche (LMN Schelde-Rupel) Moderator: Dr. Stefan Teughels (LMN Turnhout) REGIOHUIZEN Inleiding: Esther Van den Bossche (LMN Schelde-Rupel) Moderator: Dr. Stefan Teughels (LMN Turnhout) in Vlaanderen 45 Netwerken 27 Waarom regiohuizen Zeer ruim aanbod aan paramedici Onduidelijk

Nadere informatie

Regio-traject OCMW s rond aanvullende financiële steun 2007-2013

Regio-traject OCMW s rond aanvullende financiële steun 2007-2013 Regio-traject OCMW s rond aanvullende financiële steun 2007-2013 13 OCMW s Zuid-West-Vlaanderen Info- en vormingsavond referentiebudgetten nov/dec 2013 Overzicht Regio-traject In opdracht van regio-overleg

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 februari 2017

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 februari 2017 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 februari 2017 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Ceyssens Noëlla, Cousaert Roger, Croisiaux Katrien, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-23-06-2015 1. Doel OCMW Maldegem respecteert de integriteit van de gebruiker en neemt maatregelen om deze te waarborgen. OCMW Maldegem neemt in het bijzonder

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Raadsleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Ze zijn voortdurend in een dubbele positie: aan de ene kant dienen

Nadere informatie

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 GEMEENTE KALMTHOUT Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 INHOUD 1. SITUERING... 1 1.1 Wettelijk kader... 1 1.1.1 Standaardregime... 1 1.1.2 Eigen

Nadere informatie

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis Verslag OCMW-raad 15/11/2017 1. Goedkeuring verslag vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte goed te keuren. Goedgekeurd

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria, Dieltjens

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Gemeenschappelijke Aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen Zitting van 2 mei 2017 Samenstelling: Aanwezig: de heer Leo Verelst, voorzitter; mevrouw Annemie De Winter, raadslid; mevrouw Annemie Vervoort, raadslid; mevrouw

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG ZONERAAD van 30 JUNI 2017

OPENBAAR VERSLAG ZONERAAD van 30 JUNI 2017 OPENBAAR VERSLAG ZONERAAD van 30 JUNI 2017 Burgemeester van de gemeente Aanwezig Boechout Koen T Sijen veronstschuldigd Borsbeek Dis Van Berckelaer aanwezig Brasschaat Koen Verberck aanwezig Brecht Luc

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punten gemeenschappelijke aankoopcentrale Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Convenant 2014-2016 tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Tussen de stad Lier vertegenwoordigd door de OCMW-raad voor wie optreden Marleen Vanderpoorten, voorzitter en Katleen Janssens,

Nadere informatie

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage OCMW Waasmunster RD 2010/9 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 13 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) Zonder voorwerp 12. OPVANG

Nadere informatie

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 1 Lokaal sociaal beleid: een sterk verhaal Decreet

Nadere informatie

PROCEDURE 23/07/2015: Overgang NBMV. Om toegewezen te worden aan een individuele opvangstructuur, moet de NBMV (cumulatieve voorwaarden) :

PROCEDURE 23/07/2015: Overgang NBMV. Om toegewezen te worden aan een individuele opvangstructuur, moet de NBMV (cumulatieve voorwaarden) : 1. Doelgroep Om toegewezen te worden aan een individuele opvangstructuur, moet de NBMV (cumulatieve voorwaarden) : 1.1. Een machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden hebben, bv. ten gevolge van:

Nadere informatie

3/04/2015. De OCMW s opdoeken: een goed idee? Situatie in Vlaanderen. Inhoud

3/04/2015. De OCMW s opdoeken: een goed idee? Situatie in Vlaanderen. Inhoud Inhoud De OCMW s opdoeken: een goed idee? Situatie in Vlaanderen AV afdeling OCMW s AVCB-VSGB 26/3/2015 De relatie gemeente-ocmw vandaag Vlaams regeerakkoord 2014-2019 en motie Vlaams parlement Conceptnota

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID Advies 2016-17 / 29.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1 algemeen 3 3.2 geringe traditie 4 3.3 aanvullende werking

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Actieplan Oostende. 1. Achtergrond

Actieplan Oostende. 1. Achtergrond Actieplan Oostende 1. Achtergrond Filip De Rynck (Hogeschool Gent) en Jim Baeten (tri.zone) begeleiden dit project. Gwenny Cooman is de interne coördinator voor Oostende. 2. Wat bedoelen we met participatiebeleid?

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie