Bewaarnumm er: samen veranderen door nieuwe wetten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bewaarnumm er: samen veranderen door nieuwe wetten"

Transcriptie

1 oktober 2014 Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers Bewaarnumm er: samen veranderen door nieuwe wetten

2 Inhoud In dit bewaarnummer over de nieuwe wetten staan de volgende onderwerpen: Samen Goed Leven 3 Veranderingen in de zorg vanaf 1 januari Informatie per nieuwe wet: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) 6 Voorbeeld: Pieter en de Wmo Jeugdwet 12 Wet langdurige zorg 15 Participatiewet 18 Persoonsgebonden budget en de nieuwe wetten 19 Agenda 21 Waar vind ik welke informatie? 22 Contactinformatie per gemeente 23 2

3 Samen Goed Leven Met hulp van familie, vrienden en vrijwilligers kun je veel kleine en grote problemen oplossen. SDW levert zorg op maat. Met ondersteuning vanuit de eigen omgeving kunnen mensen zo zelfstandig mogelijk blijven leven. 3

4 Veranderingen in de zorg vanaf 1 januari 2015 Vanaf 1 januari 2015 betalen de gemeenten een deel van de zorg via de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet. De gemeente kijkt straks samen met jou wat je zelf kunt doen. En waar jouw talenten liggen. Ook worden je familie, vrienden, buren of vrijwilligers steeds belangrijker. Misschien kunnen zij je met sommige dingen helpen. De gemeente kijkt naar wat je echt nodig hebt aan ondersteuning. 4 Wat betekent dit voor jouw ondersteuning? Op dit moment zijn de gemeenten en zorgorganisaties in gesprek over de inhoud van de dienstverlening. En over de manier waarop dit moet gebeuren. SDW verwacht in het najaar meer duidelijkheid te krijgen. Het is al wel bekend dat er minder geld is voor de zorg. Zodra we meer weten wat dat voor jou betekent, laten we je dat zeker weten. In veel gevallen verandert er niet meteen iets voor jou. Maar het kan gebeuren dat de gemeente zegt dat je een andere begeleider krijgt. Of dat je dagbesteding op een andere plek krijgt. Dit kan leiden tot een nieuwe zorgovereenkomst. Maar de gemeente stopt per 1 januari 2015 niet zomaar met de ondersteuning die je nu krijgt. We gaan op tijd met jou in gesprek als er veranderingen aankomen. Samen kijken we wat er bij jou past.

5 Over welke wetten gaat het? Nu betaalt de AWBZ jouw ondersteuning. De AWBZ is er vanaf 1 januari 2015 niet meer. Een deel van de ondersteuning uit de AWBZ gaat naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Een ander deel gaat naar de nieuwe Jeugdwet. Ondersteuning aan mensen die heel veel zorg nodig hebben, gaat naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Verderop in dit bewaarnummer vertellen we per wet wat deze betekent. Waarom verandert de overheid de zorg? Misschien denk je wel: De ondersteuning aan mij was goed. Waarom verandert nu alles? Dat komt omdat de maatschappij verandert. Ouderen vinden het bijvoorbeeld belangrijk om zo lang mogelijk in hun eigen huis te kunnen blijven wonen. En mensen met een beperking willen zo zelfstandig mogelijk leven. De nieuwe wetten maken dat beter mogelijk. Ook zijn de veranderingen nodig omdat de zorg anders te duur wordt. 5 Praat erover met je begeleider We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over de veranderingen. Kijk daarom eens op de handige website Je kunt er ook met je persoonlijk begeleider over praten. Omdat overheid en gemeenten nog beslissingen moeten nemen, kunnen nog niet alle vragen beantwoord worden. Maar jouw begeleider gaat graag met je in gesprek. Of stel je vragen aan jouw cliëntadviseur van SDW Startpunt: of telefoon

6 Informatie per wet: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) Ondersteuning Wmo 2015 Voor wie is de Wmo 2015? De Wmo 2015 is er voor volwassenen vanaf 18 jaar die zelfstandig wonen of bij hun ouders wonen. Geldt dat voor jou en werk je op een dagbestedingslocatie? Of komt er begeleiding bij jou thuis? Of logeer je wel eens bij SDW? Dan betaalt de Wmo 2015 straks die ondersteuning. De gemeente waar jij woont, is verantwoordelijk voor de Wmo Burger meldt zich Ik heb een beperking en thuis lukt het niet meer zonder ondersteuning 4. Passende ondersteuning Gemeente neemt een besluit. Cliënt kan hier eventueel bezwaar op maken en eventueel beroep doen op de rechter. Gezinsverband? Algemene voorziening? 2. Gesprek met gemeente Met cliëntondersteuning/mantelzorger Wat doet de Wmo 2015? Cliënt heeft recht op onderzoek Familie of kennis? Zorg in natura Voorlichting over mogelijkheden PGB Alle leefgebieden (schulden, De Wmo 2015 gaat ervan uit dat werk en inkomen, en Jeugdzorg) mensen zoveel mogelijk mee Eigen kracht? moeten kunnen doen in de samenleving. 6 WEKEN De gemeente kijkt daarbij naar jouw talenten en 2 WEKEN verslag 3. Aanvraag mogelijkheden. Wat kun je zelf? En waarmee kunnen jouw Maatwerk voorziening familie, je vrienden, buren of Bijvoorbeeld een traplift vrijwilligers jou helpen? Heb je daarnaast nog specialistische hulp nodig? Bijvoorbeeld van een professionele organisatie als SDW. Deze vragen stelt iemand van de gemeente in een gesprek aan jou. Op basis van het gesprek bepaalt de gemeente welke ondersteuning jij krijgt.

7 Wmo overgangsjaar Heb je een indicatie die in 2015 of later afloopt? Dan heb je recht op dezelfde soort ondersteuning tot het einde van jouw indicatie of uiterlijk tot 31 december Dat heet: het overgangsrecht. Daarna bepaalt de gemeente waar jij woont welke ondersteuning jij nodig hebt. Dat doet de gemeente op basis van een gesprek. De gemeente maakt met jou een afspraak voor een gesprek. Dat kan in iedere gemeente anders gebeuren. Meer informatie Heb je vragen over de Wmo 2015? Praat er dan met je persoonlijk begeleider over. Samen gaan jullie op zoek naar antwoorden en mogelijkheden. Of neem contact op met jouw cliëntadviseur van Startpunt: of telefoon Daarnaast kun je op internet ook veel informatie vinden. Bijvoorbeeld op de volgende websites: Op basis van je huidige indicatie kun je nagaan wat er voor jou verandert. Ook vind je er veel vragen met de antwoorden erbij. Onder: Ik ben al cliënt > Nieuws voor jou hebben we een gedeelte gemaakt met informatie over de Wmo Ook vind je hier een folder over de Wmo 2015 die we voor jou gemaakt hebben. Webjuf Steffie legt op deze website in makkelijke taal de nieuwe wetten uit. De website verwacht dat dit gedeelte in oktober klaar is. 7

8 Wmo 2015 Wmo-begrippen uitgelegd Hieronder vind je een overzicht van woorden die veel gebruikt worden bij de Wmo-begrippen Met daarbij een uitleg wat ermee bedoeld begrepen wordt. Participatie Meedoen in de maatschappij: wonen, werken en contact met anderen. Zelfregie In hoeverre kan iemand de touwtjes in handen houden? Ook als hij zorg of begeleiding nodig heeft. Keukentafelgesprek Consulent van de gemeente voert intakegesprek bij iemand thuis. Alle levensgebieden Belangrijke terreinen waarop iemands leven zich afspeelt, zoals wonen, werken, sociale contacten. Compensatieplicht Plicht van gemeenten om mensen met een beperking te ondersteunen als ze niet meer goed kunnen meedoen in de maatschappij. Of niet meer op eigen benen kunnen staan. Eigen kracht Zelf problemen kunnen oplossen. Integraal werken Bij begeleiding of ondersteuning uitgaan van alle levensgebieden. Kanteling Anders gaan werken en daarbij uitgaan van behoeftes en mogelijkheden van mensen. Ontschotting Meer samenwerken en uitgaan van samenhang. Respijtzorg Hierop kan de mantelzorger een beroep doen als hij even een pauze nodig heeft. Samenredzaamheid Mensen staan niet alleen, maar kunnen samen met andere - op eigen kracht - meedoen. Transitie Overgang of verandering. Gemeenten werken nu bijvoorbeeld aan transities in de jeugdzorg en Wmo. Informele zorg Vrijwillige, onbetaalde hulp. Wederkerigheidprincipe Mensen die een uitkering krijgen moeten daarvoor iets terug doen. Wmo Afkorting voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Zelfredzaam Op eigen benen kunnen staan: lichamelijk, verstandelijk, geestelijk en financieel. bron: RIBW Nijmegen & Rivierenland 8

9 Voorbeeld: Pieter en de Wmo 2015 Kun je wat over jezelf vertellen? Ik ben Pieter, 36 jaar en ik woon in een mooi appartement in Bergen op Zoom. Ik werk 4 dagen in de week in een supermarkt. Ik heb een matig verstandelijke beperking. Ik vind soms dat alles om mij heen wel snel verandert. Dat vind ik wel lastig. Dan raak ik soms het overzicht kwijt. 3 keer in de week komt een begeleider van SDW bij mij thuis. Dan nemen we samen de post door. Want sommige brieven vind ik lastig te begrijpen. Samen met mijn begeleider weet ik dan wat ik moet doen. Ook kan ik met hem bespreken als er op mijn werk of thuis iets niet goed gaat. En hij helpt me met het huishouden. Zodat het geen troep wordt. Ik moet wel zelf afwassen en schoonmaken, hoor. Maar ik vind het lastig wanneer ik wat moet doen. Samen maken we dan een planning. Of hij leert mij hoe ik iets moet doen. Mijn moeder helpt mij trouwens altijd met het bed opmaken. En soms maakt ze een boodschappenlijstje voor me, zodat ik niets vergeet. 9

10 Voorbeeld Wat wil je voor de toekomst? Ik wil het graag zo houden, zoals het nu gaat. Met de hulp van SDW kan ik zelfstandig blijven wonen. Natuurlijk heb ik liever geen hulp, maar ik weet dat het dan mis gaat. Dan vergeet ik rekeningen te betalen of ik vergeet afspraken. Zijn er dingen waar je je zorgen over maakt? Ja, ik maak me zorgen over wat er allemaal gaat veranderen. Misschien krijg ik minder begeleiding? Ik weet het niet. Ik word soms boos omdat ik niet weet wat er straks verandert. Want ik wil wel in mijn appartement blijven wonen. Wat is voor jou belangrijk in je ondersteuning? Dat de begeleider mij begrijpt. En dat dingen rustig uitgelegd worden. Ik heb geleerd dat ik me beter voel als mijn week overzichtelijk is. Dat krijg ik alleen echt niet voor elkaar. De begeleiding weet nu ook hoe ze moeten reageren als ik in paniek of boos ben. Wat verandert er straks voor Pieter? Pieter heeft een AWBZ-indicatie voor Begeleiding individueel voor heel In 2015 krijgt hij daarom nog steeds 3 keer in de week de begeleiding aan huis. De gemeente waar Pieter woont, betaalt die ondersteuning. In dit voorbeeld is dat dus de gemeente Bergen op Zoom. 10

11 Voorbeeld Het kan wel zijn dat Pieter een andere begeleider krijgt. SDW is met de gemeente in gesprek om in 2015 begeleiding aan Pieter te blijven geven. De gemeente beslist over de begeleiding van Pieter Als er iets verandert, dan gaat SDW met Pieter in gesprek. Pieter heeft na 2015 ook nog begeleiding nodig. Hij moet zich daarvoor dan melden bij de gemeente waar hij woont, Bergen op Zoom. De gemeente kijkt dan wat Pieter zelf kan. Ook kijkt de gemeente waar Pieters familie zoals zijn ouders hem bij kunnen helpen. Nu helpt zijn moeder hem bij het bed opmaken en het maken van een boodschappenlijstje. Maar misschien kan zij ook wel de post met hem doornemen? De gemeente besluit daarna of Pieter nog ondersteuning nodig heeft van een professionele organisatie, zoals SDW. Daarbij vindt de gemeente het belangrijk dat iemand zo zelfstandig mogelijk kan leven. En mee kan doen in de samenleving. De ondersteuning van een professionele organisatie betaalt de gemeente uit de Wmo Het is dus belangrijk dat Pieter voor het gesprek goed nadenkt over welke ondersteuning hij echt nodig heeft. Dit kan hij overleggen met zijn ouders, zijn persoonlijk begeleider en zijn cliëntadviseur van Startpunt. Dit voorbeeld is verzonnen. 11

12 Informatie per wet: Jeugdwet Voor wie is de Jeugdwet? Een groot deel van de kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met een beperking of ondersteuningsvraag vallen vanaf 1 januari 2015 onder de Jeugdwet. De gemeente waar je woont, betaalt dan de ondersteuning. De volgende ondersteuning gaat naar de Jeugdwet: Begeleiding individueel: ambulante begeleiding aan huis of op school Begeleiding in een groep: bijvoorbeeld op een kinderdagcentrum Persoonlijke verzorging (als deze samenhangt met de verstandelijke beperking) Logeren Pleegzorg Alle ondersteuning voor licht verstandelijk gehandicapten (LVG) tot 18 jaar Therapie (behandeling) thuis, op school of op het therapiecentrum van SDW voor kinderen tot 18 jaar die thuis wonen. Niet voor alle kinderen is de Jeugdwet passend. Kinderen met een (zeer) ernstige verstandelijke of meervoudige beperking en die 24 uur per dag zorg nodig hebben, vallen straks onder de Wet langdurige zorg (Wlz). 12

13 Jeugdwet Wat doet de Jeugdwet? De nieuwe Jeugdwet wil dat kinderen en jongeren gezond en veilig op kunnen groeien. En dat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Het kan zijn dat een kind problemen heeft bij de ontwikkeling. Met de nieuwe Jeugdwet moeten die problemen op tijd gezien worden. Zodat er ondersteuning gegeven kan worden in het gezin, op school of in de buurt. In de tekening hieronder zie je wat het verschil is tussen de situatie nu en de nieuwe Jeugdwet. Met de nieuwe Jeugdwet betaalt de gemeente voor alle Jeugdwet soorten ondersteuning. 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur is daarbij het uitgangspunt. Huidige situatie Vanaf januari ,1% 21,7% Zvw 38,7% Awbz Provincie Gemeente Rijk 9,8% 4,7% Jeugdwet Gemeenten* Jeugd geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz) Zorg voor jeugd met verstandelijke beperkingen, Jeugd geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz) Preventie, opgroei- en opvoedondersteuning Gesloten jeugdzorg Jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering Preventie, jeugdhulp (opvoed - en opgroeiondersteuning, gespecialiseerde zorg (j-lvb, j-ggz)), jeugdbescherming en jeugdreclassering Huidige situatie Vanaf januari gezin, 1 plan, 1 regisseur 13 Gemeente Rijk Provincie

14 Jeugdwet Als ouders kun je ondersteuning voor je kind aanvragen bij de gemeente waar jouw kind is ingeschreven. De gemeente kijkt dan wat jullie als gezin zelf kunnen. En waarmee familie, vrienden, buren of vrijwilligers kunnen helpen. Dat vraagt iemand van de gemeente in een gesprek. Heb je daarnaast nog specialistische hulp nodig? Bijvoorbeeld van een professionele organisatie als SDW. Op basis van een gesprek bepaalt de gemeente waar je woont welke ondersteuning je krijgt overgangsjaar Heb je een indicatie die in 2015 of later afloopt? Dan heb je recht op dezelfde soort ondersteuning tot het einde van jouw indicatie of uiterlijk tot 31 december Dat heet het overgangsrecht. Daarna bepaalt de gemeente waar je woont welke ondersteuning jij nodig hebt. Dat doet de gemeente op basis van een gesprek. Meer informatie Heb je vragen over de Jeugdwet? Praat er dan met je persoonlijk begeleider over. Samen zoeken jullie naar antwoorden en mogelijkheden. Of stel je vraag aan jouw cliëntadviseur van Startpunt: of telefoon Daarnaast kun je op internet ook veel informatie vinden. Bijvoorbeeld op de volgende websites: Op basis van je huidige AWBZindicatie kun je op deze website nagaan wat er verandert. Onder Ik ben al cliënt > Nieuws voor jou hebben we een gedeelte gemaakt met informatie over de Jeugdwet. Ook vind je hier een folder over de Jeugdwet.

15 Informatie per wet: Wet langdurige zorg (Wlz) Voor wie is de Wlz? De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen met een beperking die 24 uur per dag (levenslang) zorg nodig hebben. Deze mensen kunnen niet zelfstandig thuis wonen. Ook niet met ondersteuning van hun netwerk, de gemeente of met verpleging/verzorging aan huis. Ze noemen dat ook wel: een zware zorgbehoefte. Waarschijnlijk komt per 1 januari 2015 de nieuwe Wlz. Deze wet vervangt de AWBZ. Een deel van de ondersteuning die nu nog door de AWBZ wordt betaald, gaat naar de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Over die wetten heb je al kunnen lezen in dit bewaarnummer. Wat overblijft aan zorg en ondersteuning vanuit de AWBZ gaat naar de Wlz. Wat doet de Wlz? De Wlz biedt ondersteuning aan mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Hierover heb je een gesprek met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze zorg wordt dus niet betaald door de gemeente, maar net als nu door het zorgkantoor. Het CIZ kijkt of je recht hebt op Wlz-zorg. 15 De Wlz biedt een volledig pakket aan zorg: verblijf in een instelling; persoonlijke verzorging;

16 Wet langdurige zorg begeleiding; verpleging; behandeling; individueel gebruik van hulpmiddelen om te bewegen en voor vervoer; vervoer van en naar dagbesteding en dagbehandeling; aanpassing aan de woning. 16 Na het besluit van het CIZ heb je de keuze uit: verblijf in een instelling; zorg thuis met een volledig pakket thuis (vpt); een persoonsgebonden budget (pgb).

17 Wet langdurige zorg Overgangsregeling Heb jij nu een AWBZ-indicatie? Dan komt er een overgangsregeling. Dat heet het overgangsrecht. Bijvoorbeeld: woon jij nu al in een instelling met een AWBZ-indicatie voor verblijf? Dan val je straks onder de Wlz en mag je in de instelling blijven wonen. Meer informatie Heb je vragen over de overgangsregeling? Of vragen over de Wet langdurige zorg? Stel ze aan je persoonlijk begeleider. Misschien weet die ook niet alle antwoorden. Maar jouw begeleider gaat graag met je op zoek naar antwoorden. Of stel je vragen aan jouw cliëntadviseur van Startpunt: of telefoon Daarnaast kun je op internet ook veel informatie vinden. Bijvoorbeeld op de volgende websites: (in oktober) 17

18 Informatie per wet: Participatiewet Voor wie is de Participatiewet? Kun jij wel werken, maar heb je daarbij ondersteuning nodig? de Participatiewet kan jou ondersteuning bieden om aan een onbetaalde of misschien zelfs betaalde baan te komen. Wat doet de Participatiewet? Participatie betekent: meedoen. De gemeente is verantwoordelijk voor de Participatiewet. De gemeente wil dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen in de samenleving. Dat betekent bijvoorbeeld dat mensen die kunnen werken, ook de mogelijkheid krijgen om te werken. Ook als zij daar ondersteuning bij nodig hebben. De gemeente bepaalt welke ondersteuning het beste bij jou past. Meer informatie Heb je vragen over de Participatiewet? Praat er eens over met jouw persoonlijk begeleider of jouw cliëntadviseur van Startpunt. Misschien weet die ook niet alle antwoorden. Maar je begeleider of cliëntadviseur gaat graag samen met jou op zoek naar antwoorden. 18

19 Persoonsgebonden budget en de nieuwe wetten Betaal jij de ondersteuning die je van SDW krijgt uit een persoonsgebonden budget (pgb)? Op dit moment krijg je dan jouw pgb van het zorgkantoor op je eigen bankrekening gestort. Dat verandert in Jouw pgb wordt in 2015 overgemaakt naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt jouw zorgverleners, zoals SDW. Jij geeft de SVB de opdracht om de rekening te betalen. Dit wordt trekkingsrecht genoemd. Waarom wordt het trekkingsrecht ingevoerd? Het trekkingsrecht moet misbruik van het pgb voorkomen. Zodat ook in de toekomst het pgb kan blijven bestaan. Het trekkingsrecht vermindert ook de administratieve lasten van pgb-houders. De SVB verzorgt de betalingen vanuit jouw budget en voert de eventuele werkgeverstaken voor je uit. Overgangsjaar 2015 Ook voor pgb-houders geldt 2015 als een overgangsjaar. In de vorige hoofdstukken kun je per wet bekijken wat dat overgangsrecht betekent. 19

20 PGB ook bij nieuwe wetten Het kiezen voor een pgb is altijd een bewuste en vrijwillige keuze van de aanvrager. Ook binnen de nieuwe wetten blijft de mogelijkheid van een pgb bestaan. Binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet informeert de gemeente waar je woont jou over de mogelijkheden en de gevolgen van de keuze voor een pgb in plaats van een voorziening in natura. De gemeente besluit ook of je voor een pgb in aanmerking komt. Meer informatie Heb je vragen over je pgb in 2015 of het trekkingsrecht? Praat er eens over met je persoonlijk begeleider. Misschien weet die ook niet alle antwoorden. Maar samen kunnen jullie op zoek gaan naar antwoorden. Of stel je vraag aan jouw cliëntadviseur van Startpunt: of telefoon Ook op internet kun je veel informatie vinden. Bijvoorbeeld: Onder NIEUW: Wat verandert de komende jaren vind je veel informatie over het pgb en de nieuwe wetten. Als lid van de belangenvereniging Per Saldo kun je inloggen op deze site. Dan is er nog meer informatie voor jou beschikbaar. Hier vind je onder Ik ben al cliënt > Nieuws voor jou ook informatie informatie over het pgb. Bijvoorbeeld een overzicht met situaties en wat daarbij verandert. 20

21 Agenda Wanneer? Na de zomer Oktober Vanaf november Vanaf half november Wat? De Tweede Kamer in Den Haag bespreekt het wetsvoorstel van de Wet langdurige zorg. Gemeenten sluiten contracten met zorgaanbieders, zoals SDW. In die contracten staat welke en hoeveel ondersteuning de gemeente betaalt vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Bekend wordt of er vanaf 1 januari veranderingen in de ondersteuning aan jou zullen zijn. Als er veranderingen zijn, dan informeren we jou. Had je in 2013 recht op de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)? Dan krijg je een brief van het CAK met de vraag of zij jouw gegevens over mogen dragen naar de gemeente waar jij woont. Hiervoor moet je een bijgevoegde antwoordkaart invullen. 1 januari 2015 Nieuwe wetten van start. Na 1 januari 2015 Loopt jouw indicatie af? Dan beslist de gemeente welke ondersteuning jij krijgt. 21

22 Waar vind ik welke informatie? In de voorgaande hoofdstukken zijn diverse websites genoemd. Op deze pagina hebben we de handigste websites voor je op een rijtje gezet: Op basis van je huidige AWBZ-indicatie kun je nagaan wat er voor jou verandert. Je vindt hier ook veelgestelde vragen met antwoorden, zoals: Moet ik de gemeente bellen voor mijn ondersteuning? Hoe lang duurt het overgangsrecht? Houd ik dezelfde begeleider / locatie? Kan ik mijn AWBZ-indicatie nog verlengen? Moet ik zelf iets betalen? Wat gebeurt er na 2015? Ik heb zware AWBZ-zorg thuis. Ga ik naar de Wmo? In makkelijke taal legt webjuf Steffie uit wat de nieuwe wetten betekenen. De website verwacht dat dit gedeelte in oktober klaar is. Klik op ik ben al clënt en dan op nieuws voor jou. Hier heeft SDW per wet in eenvoudige taal informatie staan. Ook vind je er folders over de Wmo 2015 en de Jeugdwet. 22

23 Contactgegevens gemeenten Gemeente Roosendaal Stadserf NK Roosendaal tel Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan AR Bergen op Zoom tel Gemeente Halderberge Parklaan GJ Oudenbosch tel Gemeente Steenbergen Buiten de Veste GA Steenbergen tel Gemeente Rucphen Binnentuin RW Rucphen tel Gemeente Woensdrecht Huijbergseweg GC Hoogerheide tel Gemeente Etten-Leur Roosendaalseweg AA Etten-Leur tel Gemeente Tholen Hof van Tholen DZ Tholen tel Gemeente Moerdijk Pastoor van Kessellaan BJ Zevenbergen tel Gemeente Zundert Markt CN Zundert tel

24 Sam en Goed Leven Mensen met een verstandelijke beperking moeten net als iedereen kunnen leven, leren, werken en wonen zoals zij dat willen. SDW gaat daarbij uit van de mogelijkheden en eigen kracht van de cliënt. Om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving, kan de cliënt begeleiding, ondersteuning en/of behandeling van SDW krijgen. Daarvoor werkt SDW samen met het sociale netwerk van de cliënt, vrijwilligers en de reguliere voorzieningen in de maatschappij. Vanuit deze visie leggen wij een stevige basis om Samen te komen tot een Goed Leven. colofon Eindredactie en opmaak Afdeling Marketing & Communicatie SDW Picto s: Oplage: 2500 SDW Vragen of reageren? SDW Startpunt Postbus 33, 4700 AA Roosendaal

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo 2015

Van AWBZ naar Wmo 2015 Van AWBZ naar Wmo 2015 Wat betekent de Wet maatschappelijke ondersteuning? i Informatie voor cliënten Inhoud Pagina Voor wie is deze folder?.................................3 Wie betaalt jouw ondersteuning?...3

Nadere informatie

Van AWBZ naar Jeugdwet

Van AWBZ naar Jeugdwet Van AWBZ naar Jeugdwet Wat betekent de Jeugdwet? i Informatie voor ouders/verzorgers Inhoud Van AWBZ naar Jeugdwet.... 3 Welke ondersteuning gaat naar de Jeugdwet?... 4 Wat zijn de doelen van de Jeugdwet?...

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 Begeleiding Begeleiding Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die meer informatie wil over begeleiding, in groepsverband of individueel. De nieuwe

Nadere informatie

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Wat is trekkingsrecht? Begin september heeft u een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het PGB via trekkingsrecht.

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet Informatie voor ouders/verzorgers 1 Wegwijzer Informatie over de veranderingen in de financiering van de zorg voor uw kind in 2015 In 2015 gaat er veel veranderen in de financiering

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 4 De Jeugdwet 32 Ben je jonger dan 18 jaar en heb je begeleiding nodig? Dan krijg je te maken

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Ondersteuning thuis Mensen

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN.

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN. Iedere week worden in Aalten Actueel de openbare bekendmakingen gepubliceerd. U kunt het actuele nieuws volgen op www.aalten.nl, facebook en twitter. 9 december 2014 Gewijzigde data afvalinzameling en

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Decentralisaties Ook de gemeente Waddinxveen heeft er mee te maken. Wat houden de decentralisaties in? Waar komt het vandaan? Waarom? 7 Oktober 2014 Waar komt het vandaan? Samen voor elkaar: de samenleving

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

Jeugdhulp. Jij bent jonger dan 18 Jouw regio heeft een contract met Frion

Jeugdhulp. Jij bent jonger dan 18 Jouw regio heeft een contract met Frion Jeugdhulp Jij bent jonger dan 18 Jouw regio heeft een contract met Frion Jij bent jonger dan 18. Jouw zorg valt onder de zorg van de Jeugdwet. Je krijgt begeleiding van Frion. Frion heeft een contract

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Veelgestelde vragen & antwoorden zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Algemeen Wat verandert er? De zorg in Nederland wordt vanaf 2015 geregeld in vier wetten: De Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Wlz en Wmo Ouderavond de Ziep. Door: Eva van der Kraan Datum: 10 november 2015

Wlz en Wmo Ouderavond de Ziep. Door: Eva van der Kraan Datum: 10 november 2015 Wlz en Wmo Ouderavond de Ziep Door: Eva van der Kraan Datum: 10 november 2015 Programma Uitleg op hoofdlijnen: - Wmo - Wlz - Onafhankelijke cliëntondersteuning (Toekomstig) begeleid wonen: Wlz of Wmo?

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij

Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij Hoe krijg ik zorg en ondersteuning op Urk? U woont op Urk en u heeft een vraag over zorg, jeugd of werk. De eerste vraag is dan: Wat kunt u

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis

Ik heb hulp en ondersteuning thuis Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Voor mensen vanaf 18 jaar die ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren.

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 samenwerkende gemeenten JEUGDHULPRIJNMOND Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Van de site www.hoeverandertmijnzorg.nl Inhoudsopgave Jeugdzorg 6 Wat is ambulante jeugdhulp? 6 Wat

Nadere informatie

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen!

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Klik op een van de kwadranten voor meer informatie Klik op de cirkel Zorgstelsel voor een totaaloverzicht WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Ambulante ondersteuning

Ambulante ondersteuning Leven zoals jij dat wilt Ludo s motto: Neervallen, opstaan, kroontje rechtzetten en verder gaan! Ondersteund door SDW Welke informatie vind je in deze brochure? Heb jij bij lastige zaken wat hulp nodig

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp Veranderingen in de zorg. Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Het kabinet wil de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vanaf 2015 ingrijpend hervormen. De taakverdeling ziet er vanaf 2015 op hoofdlijnen

Nadere informatie

Veranderingen in de financiering van zorg

Veranderingen in de financiering van zorg Veranderingen in de financiering van zorg Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor alle cliënten van De Twentse Zorgcentra en hun wettelijk vertegenwoordigers. Waar gaat deze brochure

Nadere informatie

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad Dit is de presentatie de wordt gehouden tijdens de informatiebijeenkomsten Veranderingen in de zorg in Almere. We hebben de informatie zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Actualiteiten en pgb. Waar gaan we het over hebben? Wat is jouw beperking? Hans van der Knijff. 28 november 2014

Actualiteiten en pgb. Waar gaan we het over hebben? Wat is jouw beperking? Hans van der Knijff. 28 november 2014 Actualiteiten en pgb Hans van der Knijff 28 november 2014 Waar gaan we het over hebben? Wat is je beperking Aanvraag Pgb in Wmo Pgb in Jeugdwet Pgb in Zorgverzekeringswet Wet langdurige zorg/ Awbz Wat

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Hans van der Knijff 30 september 2015 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

SDWNIEUWS. > En nog meer! Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers september 2011

SDWNIEUWS. > En nog meer! Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers september 2011 SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers september 2011 MET BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR JOU, LEES DIT BLAD GOED! Veranderingen in zorg en veiligheid Sneller antwoord op jouw

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Inleiding Van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebt u een ZorgProfiel (ZP) ontvangen waarmee u recht hebt op zorg vanuit de Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Zelfstandig Wonen & Leven Opvoeden & Jeugdhulp Werk & Inkomen

Zelfstandig Wonen & Leven Opvoeden & Jeugdhulp Werk & Inkomen Zelfstandig Wonen & Leven Opvoeden & Jeugdhulp Werk & Inkomen INHOUDSOPGAVE 1. Hulp of ondersteuning nodig? 4 Waarvoor kunt u bij t Loket terecht? 5 Wie werken er bij t Loket? 5 Hoe werken we? 5 2. Ik

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Langdurige zorg nodig? De keuze is aan u! Hebt u blijvend, veel en vaak zorg nodig? En 24 uur per dag toezicht of zorg in de nabijheid nodig?

Nadere informatie

Nederland verandert, de zorg verandert mee. Hoe zit het in Moerdijk?

Nederland verandert, de zorg verandert mee. Hoe zit het in Moerdijk? Nederland verandert, de zorg verandert mee. Hoe zit het in Moerdijk? Per 1 januari 2015 gaat er veel veranderen. Gemeenten zijn dan verantwoordelijk voor jeugdhulp, ondersteuning bij zelfstandig wonen

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a.

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Misverstanden over WMO 2015 Mantelzorgcompliment aanvragen Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

Programma 18 november 2014

Programma 18 november 2014 Programma 18 november 2014 19.30 uur Welkom voorzitter 19.35 uur Veranderingen in de zorg Henk Procé, gemeente 19.50 uur PGB 2015 in Zwolle 20.00 uur Veranderingen PGB Bianca van Venetiën SVB 20.30 uur

Nadere informatie

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd.

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd. Welkom bij De Zijlen Wie wil het niet? Wonen in een prettig dorp of in een leuke buurt. Waar je kunt zijn wie je bent en je leven kunt leiden zoals dat bij jou past. Waar je meedoet aan dat wat er om je

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? De zorg is de afgelopen tijd ingrijpend veranderd. Maar u kunt nog steeds een gemeentelijk persoonsgebonden budget (pgb) krijgen uit

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu?

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? CZ zorgkantoren wijst u de weg versie 2, april Zelf zorg inkopen met een budget 2013 1 Inhoudsopgave 1 Ontvangen van het indicatiebesluit 4 2 Ontvangen van het pgb

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatie voor cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatie voor cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatie voor cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Inhoudsopgave Pagina Informatie over de Wmo 2 Algemene, persoonlijke en gemeentelijke voorzieningen 5 Wat betekent dat voor jou?

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor regelt uw langdurige zorg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor regelt uw langdurige zorg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor regelt uw langdurige zorg Langdurige zorg nodig? De keuze is aan u! Hebt u blijvend, veel en vaak zorg nodig? En 24 uur per dag toezicht of zorg in de nabijheid

Nadere informatie

Zelfstandiger leren leven bij Next Level Sterker in de samenleving.

Zelfstandiger leren leven bij Next Level Sterker in de samenleving. Zelfstandiger leren leven bij Next Level Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Anouk woont al jaren bij een leefgroep voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Maar ze wil zelfstandiger

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Jeugdhulp Persoonsgebonden budget

Jeugdhulp Persoonsgebonden budget Jeugdhulp Persoonsgebonden budget www.heerde.nl Hoe werkt dit? Heeft u een ondersteuningsvraag voor uw kind? Dan gaat een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met u in gesprek. Daarbij

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Actualiteiten en 2015

Actualiteiten en 2015 Actualiteiten en 2015 Hans van der Knijff 17 november 2014 Motieven voor het pgb Keuze zorgverlener die bij je past Werkwijze en taken in overleg vaststellen Flexibiliteit in inzet Hulp waar en wanneer

Nadere informatie

Actualiteiten en 2015

Actualiteiten en 2015 Actualiteiten en 2015 Hans van der Knijff 14 november 2014 Motieven voor het pgb Keuze zorgverlener die bij je past Werkwijze en taken in overleg vaststellen Flexibiliteit in inzet Hulp waar en wanneer

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Handige Websites. ZorgbelangGelderland.nl Dè consumentenorganisatie voor gebruikers van zorg en welzijn. http://www.zorgbelanggelderland.

Handige Websites. ZorgbelangGelderland.nl Dè consumentenorganisatie voor gebruikers van zorg en welzijn. http://www.zorgbelanggelderland. Handige Websites Rijksoverheid www.dezorgverandertmee.nl, Het Informatiepunt langdurige zorg en jeugdhulp is via het telefoonnummer 0800 0126 bereikbaar voor vragen. Als u belt, houdt u dan uw indicatiebesluit

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff november 2013 Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek Regeerakkoord/zorgakkoord/beleidsbrief 25 april/begroting 2014/herfstakkoord

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie