Functionele beschrijving Feature list

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functionele beschrijving Feature list"

Transcriptie

1 Functionele beschrijving Feature list Creatiedatum : :26 Datum : :30 Versie : 0.3 Status : Ter review Auteur : Theo Theunissen Doc. Naam : Features v03.docx

2 ALGEMEEN Schermen Documentatie Veiligheid PROGRAMMERING Agenda Overzicht Begroting Relaties & Organisaties Financiële afspraken Rapportages PLANNING Middelen (techniek, AV etc.) Capaciteitsplanning Capaciteitsplanning naar exploitatie Verkocht en binnen PRODUCTIE Prijzenschema Plattegronden Rangschema s Stoelblokkades Verkoopvolgorde Locatie Ticketlay- outs Verkoopkanalen Extra Kosten Extra Kostentypes Producten Producten / Artikelen

3 Inkopen Verkopen Annuleer activiteit MARKETING Intranet Internet Publiceer data CMS Contenttypen Rapportages Tekst voor prospectus Mail van klanten Mediabeheer Sales dashboard Verwachte verkopen Mailingen VERKOOP & SERVICE Verkoop Kassa Verkoop UITburo Kassa Recente verkopen Relaties Organisaties Mijn verkopen Dutyrapporten Verkoop Internet Wachtrij Nog niet geprinte tickets Verwerken wachtrij FINANCIËN Mijn Kasopmaak Facturen Betalingen

4 AI Batches Ongeldige rekeningnummers Facturen en factuurregels Betaalregels Kasopmaak (verschillen) Borderel Rapportages MANAGEMENT Stamgegevens Prijzenschema Verantwoordelijke Rangnamen Tarieven Instellingen Activiteiten- statussen Verkoopstatus Verkoopkanalen Factuurvoetteksten Ticketlay- outs Landen Locaties Verkoopoptie Plattegronden BTW Extra kosten Genre, Labels Activiteits- typen Activiteits- type extra Betaalstatussen Financieel Dashboard Begroting Totaal verkopen Prognose vs. Actueel Verkopen per Activiteit Facturering grafisch Tickets grafisch Overige actueel Relaties Categorieën Postcodes Tussenvoegsels Kleurenwijzer Rapportages

5 BEHEER Beheer deze applicatie SaaS Privileges Business rules Aantal keer voorgekomen Codeer parameters Schermen Hulpmiddelen Help Items Groepen Gebruikers Web services Datatypen HELP Uitloggen Mijn Kwaliteitsverbetering Alle verbeteringen Statistieken EPSWiki Over INDEX 60 4

6 Algemeen is ingericht zoals in een theater gewerkt wordt. Dat betekent dat men gaat van inkoop, planning, programmering via marketing naar verkoop. Overige functies voor administratie en management zijn apart ingericht. De stappen zijn, hoewel flexibel in te delen, als volgt: Programmering Planning Productie Marketing Verkoop & Service Financiën Management Beheer Elk van deze onderdelen wordt functioneel besproken. Voor de leesbaarheid zijn een aantal kernwoorden vet gemarkeerd. omvat alles aspecten van een theater met uitzondering van die aspecten die aan wet- en regelgeving aan de orde is, zoals bijvoorbeeld CAO s en fiscale wet- en regelgeving. Schermen De schermen in hebben een standaardindeling. Dit waarborgt een efficiënt gebruiksgemak waardoor de aanleertijd voor kort is. In enkele gevallen zijn er specifieke schermen omdat het gebruik een andere schermindeling vereist, bijvoorbeeld het kassa verkoopscherm. Documentatie Elk scherm en elk onderdeel op het scherm is gedocumenteerd. Deze documentatie komt standaard met en kan uitgebreid of aangepast worden naar behoefte. Dit kan van toepassing zijn om sommige termen aan te passen aan de werkprocessen in het theater. Bovendien is er een EPSWiki waarin aanvullende informatie over staat van diverse aard. Veiligheid Ten aanzien van veiligheid is er een autorisatie op gebruiksniveau dat bepaald of schermen al dan niet getoond, gewijzigd, verwijdert of aangemaakt kunnen worden. In een aantal gevallen is de autorisatie verfijnd binnen een scherm waardoor een gegeven of functie al dan niet beschikbaar is. Om de betrouwbaarheid te borgen is er een uitgebreide auditing waarbij elke bewerking gelogd wordt. Dit geldt van het bekijken van gegevens tot het wijzigen van gegevens. 5

7 Vanzelfsprekend is er een technische beveiliging op systeemniveau zoals https, certificaat, gescheiden database en applicatieserver. Programmering Agenda In de agenda wordt een capaciteitsoverzicht gegeven van alle activiteiten. Dat is inclusief bouwdagen, rustdagen en commerciële verhuur. Voor alle zalen wordt in een overzichtelijk schema aangegeven in welke zaal, hoe laat, voor welk genre een activiteit gepland staat. Tevens wordt in de agenda aangegeven wat speciale dagen zijn zoals (school)vakanties, klassieke muziekweek enz. Met instelbare kleuren wordt aangegeven wat opgemerkt moet worden, zoals bijv. vervallen activiteiten, uitgevallen activiteiten enz. De planning van een productie met activiteiten gaat in een aantal stappen en kan al vanaf het eerste contact opgenomen worden in de agenda. De minimumgegevens zijn een (werk)titel van de productie en een geplande datum. Uitbreiden en verrijken kan in een later stadium. Indien een productie vaker speelt, zoals bijvoorbeeld een musical, dan kan met één keer opvoeren een reeks activiteiten opgevoerd worden. Iedere 6

8 activiteit binnen de reeks kan eigen financiële afspraken hebben, bijvoorbeeld voor door- de- weekse uitvoeringen, in het weekend of matinee. Dit is ook van toepassing op de titel, subtitel, uitvoerenden, beschrijvende tekst. Deze kunnen voor een reeks activiteiten in één keer ingesteld worden en desgewenst per activiteit overschreven worden. Dit is onder andere van toepassing bij premières en een wisselende cast. Voor elke productie is het mogelijk om afzonderlijk het impresariaat voor de financiële afspraak als bureau voor marketing op te geven. Dat geldt voor de organisatie en ook de contactpersonen kunnen apart opgegeven worden. gaat zo veel mogelijk uit van veel gebruikte en de facto standaarden en sluit in dit geval aan bij de structuur van het UITburo waarbij elke productie, activiteit, impresariaat enz. een eigen CIDN heeft. Dit geldt eveneens voor coderingen die het Centraal Bureau voor Statistiek hanteert voor het indelen van labels en genre s. Indien gewenst kan een eigen indeling gehanteerd worden. Elke activiteit heeft een speeltijd. Dit bepaald de definitieve bezetting van een zaal en gebruik van capaciteit. Er wordt eveneens rekening gehouden met bouwdagen, rustdagen, nazit en andere tijden dat de zaal bezet is ook als er niet gespeeld wordt. Er is een standaard instelling die eenvoudig aangepast kan worden. 7

9 Bij het plannen kan ook al aangegeven worden wat de financiële afspraken zijn. Er wordt tevens direct een begroting getoond waarin uitgerekend wordt wat het impresariaat en het theater overhouden. Dus direct aan de telefoon met het impresariaat heeft het theater en het impresariaat al een inzicht in de mogelijke opbrengsten en kosten. Er kan desgewenst een proefborderel opgesteld worden. Deze kan bijvoorbeeld als pdf afgedrukt worden en direct verstuurd worden. Het is vanuit het planningsscherm direct mogelijk om rangen en tarieven op te voeren. Dit kan desgewenst ook afzonderlijk bij de prijzenschema s. Het aantal rangen en tarieven is oneindig. In de praktijk is dit beperkt. Bij de berekening kunnen ook formules opgeven worden waarin afhankelijkheden gedefinieerd worden. Het uitgangspunt is het voltarief, ook wel normaaltarief genoemd. Het is tevens mogelijk om direct aan te geven of er sprake is van arrangementen waarbij een activiteit tegelijk verkocht wordt met bijvoorbeeld een diner, consumptie of anders. Arrangementen zijn ook vanuit de prijzenschema s te beheren. Er wordt gebruik gemaakt van een gewogen gemiddelde per zaal van de rangverdeling, indien van toepassing, zodat met een verwachte zaalbezetting, gemiddeld tarief, verkoopkosten, auteursrecht, btw en contractgegevens een berekening wordt gemaakt. Het aantal typen afspraken (verhuur, garantie, partage, uitkoop enz. is allemaal beschikbaar en kan aangepast en uitgebreid worden naar behoefte). Ieder denkbaar financieel contract is mogelijk in. 8

10 Tevens is het mogelijk om in de planning aan te geven wat taken en instructies zijn die overeengekomen worden met onder andere het impresariaat, culturele of zakelijke partners, specifieke afspraken met gezelschappen enz. Deze taken en instructies zijn aan de orde bij de voorbereiding en afhandeling van een optreden en komen op een duty rapoprt terecht. 9

11 Tenslotte moet aangegeven worden wat de rangindeling, verkoopvolgorde en statusindeling is. Voor vrije zit moet ook opgeven worden wat het maximaal aantal tickets is dat verkocht kan worden. De verkoopvolgorde kan desgewenst volgens plattegrond of vrije zit. Bij de verkoop kan ook nog aangegeven wordt wat bij verkoop volgens Best Available Seat de mogelijkheden zijn zoals wel/niet rijonderbreken of in een beperkte straal een stoel zodat men altijd bij elkaar zit. De instellingen worden bij de stamgegevens opgegeven. Met de ticketlayout wordt aangegeven wat op het ticket afgedrukt moet worden. In het onderdeel over stamgegevens wordt verder ingegaan op de ticketlayout. Overzicht Het Overzicht dient als ondersteuning van de programmeur gedurende de planning om bij te houden of het aantal genres, activiteits- typen, locaties, en financiële afspraken aan de norm voldoet die het theater stelt. Ter ondersteuning in de onderhandelingen met het impresariaat is het mogelijk om het overzicht per impresariaat op te vragen en desgewenst af te drukken zodat het overleg aanzienlijk efficiënter verloopt. 10

12 In geel wordt gemarkeerd als producties nog niet afgestemd zijn of nog niet volledig ingevuld zijn. Het werk voor de programmeur wordt hierdoor een stuk efficiënter. Begroting Met de begroting wordt een overzicht geproduceerd met alle relevante gegevens voor het management. Hierin staan onder andere de financiële afspraken in detail, evenals de verwachte zaalbezetting, gemiddelde tariefprijs en opbrengsten. Nadat de financiële afspraken de status begroting hebben, kunnen die afspraken alleen nog gewijzigd worden tot aan de borderel is gemaakt. De begroting wijzigt niet als financiële afspraken wijzigen omdat financiële afspraken een status hebben (o.a. begroting, borderel). De begroting dient dan als input voor de verantwoording naar bijvoorbeeld de gemeente, stichtingsbestuur of commissarissen. Relaties & Organisaties beheert alle relaties in één bestand. Relaties zijn betalende klanten, leveranciers of anders (o.a. scholen, beslissing- nemers, geïnteresseerden, 11

13 nieuwsbrief- adressen enz.). Vervolgens zijn er twee gezichtspunten op de relaties: ofwel organisatie ofwel contactpersonen waarbij contactpersonen onderdeel kunnen zijn van een organisatie. De wijze waarop relaties geïdentificeerd worden is aan de hand van adres. Relaties zonder adres, krijgen een dummy adres. Van een relatie wordt uitgegaan van een aantal open standaarden voor standaardgegevens. Zo wordt voor het tussenvoegsel gebruik gemaakt van het bestand van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) voor de definitie ervan. Dit waarborgt een standaardisering. Er wordt eveneens gebruik gemaakt van een postcodetabel voor het opzoeken en notatie van adresgegevens. De postcodetabel is open source. Een relatie kan een onbeperkt aantal categorieën toegekend krijgen waardoor segmentering en doelgroepen zeer nauwkeurig te benaderen zijn. Per relatie kan het totaal aantal bestellingen opgevraagd worden. 12

14 Financiële afspraken Alle financiële afspraken kunnen apart beheerd worden. Dit is nodig omdat de afspraken in het planbord niet meer gewijzigd kunnen worden zodra een verkoop heeft plaats gehad. Wijzigen zijn alleen door geautoriseerde gebruikers mogelijk. Financiële afspraken hebben een status. Dit is er één van: 1. planning 2. begroting 3. wijziging na begroting 4. borderel Een financiële afspraak kan nooit een lagere status krijgen, alleen een hogere. Dit waarborgt een correcte begroting en ook de mogelijkheid om wijzigingen door te voeren die effect hebben op het resultaat. 13

15 Rapportages Rapportages die specifiek van toepassing voor de planning en programmering worden hier opgegeven. Eén van de rapporten is het aantal opties. Het aantal ad hoc rapporten is oneindig. Alle rapporten kunnen bekeken worden als webpagina of geëxporteerd naar bijvoorbeeld Microsoft Excel. Planning Middelen (techniek, AV etc.) Functionaliteit moet nog uitgewerkt worden. Capaciteitsplanning Functionaliteit moet nog uitgewerkt worden. Capaciteitsplanning naar exploitatie Functionaliteit moet nog uitgewerkt worden. 14

16 Verkocht en binnen Bij het onderdeel verkocht en binnen is direct te zien bij een activiteit hoeveel tickets er verkocht zijn en hoeveel er al binnen zijn. Aan de hand van dit overzicht kan bepaald worden of de deuren al gesloten kan worden of dat er nog even gewacht moet worden. Tevens kan dir overzicht gebruikt worden in het geval van calamiteiten. De brandweer kan direct zien hoeveel mensen in het gebouw aanwezig zijn. Dit overzicht gaat uit van elektronische toegangscontrole, bijvoorbeeld met handscanners. Productie Prijzenschema Een prijzenschema bestaat uit een combinatie van rangen en tarieven, toegekend aan één of meerdere activiteiten. In een prijzenschema kunnen de tarieven een start- en einddatum hebben waarmee onder andere vroegboekkorting en last minute al vroeg ingesteld kan worden. Dit kan ook direct gedaan worden in het planningsscherm tot aan de eerste verkoop voor die activiteit. Het aantal rangen en tarieven is oneindig maar wordt in de praktijk beperkt. Hierbij zijn er vaker meer tarieven dan rangen in gebruik. In het scherm prijzenschema s kunnen wijzigingen ook doorgevoerd worden nadat de verkopen voor een activiteit al gestart zijn. Dit scherm is alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers. Wijzigingen komen voor om tarieven toe te voegen nadat de verkoop al gestart is, bijvoorbeeld omdat er een actietarief geïntroduceerd wordt in samenwerking met een regionaal dagblad. Er zijn meerdere prijzenschema s mogelijk bij één activiteit. Er zijn ook meerdere activiteiten mogelijk bij één prijzenschema. Het aantal prijzenschema s 15

17 is oneindig en het theater kiest zelf voor een geschikte toepassing, bijvoorbeeld een prijzenschema per contract met financiële afspraak. In een prijzenschema wordt uitgegaan van een voltarief. Andere tarieven zijn afgeleid van dit voltarief. Relaties tussen rangen en tarieven zijn mogelijk door gebruik te maken van formules. Het is bijvoorbeeld mogelijk om CJP standaard 2,50 korting te geven. Arrangementen zijn een speciaal geval van tarieven omdat met dat tarief er een aanvullend product of dienst tegelijk mee verkocht wordt. Dit kan bijvoorbeeld een diner, consumptie, taxirit of programmaboekje zijn. Met de reservering van een tarief kan een gestuurd worden naar de andere partij. Het restaurant hoeft bijvoorbeeld geen onderdeel te zijn van het theater. Hiermee is het mogelijk om de partner direct op de hoogte te stellen van een reservering. 16

18 Plattegronden De onderstaande functies zijn de stamgegevens. De beschrijving volgt bij de stamgegevens. De reden dat deze vermeld zijn bij de Productie is dat de geautoriseerde Productiegebruiker geen toegang hoeft te hebben tot alle stamgegevens maar wel de beschikking moet hebben om deze gegevens te wijzigen. In is het mogelijk om identieke functionaliteit een verfijnde autorisatie toe te kennen. Rangschema s Zie beschrijving bij stamgegevens. Stoelblokkades Zie beschrijving bij stamgegevens. Verkoopvolgorde Zie beschrijving bij stamgegevens. Locatie Zie beschrijving bij stamgegevens. Ticketlay- outs Zie beschrijving bij stamgegevens. Verkoopkanalen Deze functionaliteit is een kernfunctie in het verkoopbaar maken van activiteiten. In dit scherm komt een groot aantal gegevens bij elkaar waarin bepaald wordt wat wel en niet beschikbaar is. Uitgangspunt is dat er meerdere verkoopkanalen zijn. Een verkoopkanaal is een manier waarop verkoop plaatsvindt. Dat kan via de kassa, telefoon, internet zijn maar ook op een andere locatie of verkoop door derden. Per kanaal kan opgegeven worden of er een maximum aantal tickets van toepassing is, of serviceverkoop van toepassing is, de begin-, einddatum en de url na bevestiging. Een maximum aantal tickets kan van toepassing zijn via internet, bijvoorbeeld niet meer dan 9 tickets kunnen in één keer online besteld worden. In wordt onderscheid gemaakt tussen geen verkoop, automatische verkoop en service verkoop. Geen verkoop is van toepassing indien de stoelen niet beschikbaar zijn omdat op die plaats bijvoorbeeld een lichtinstallatie staat. Deze plaatsen kunnen door niemand verkocht worden. Automatische verkoop 17

19 betreft plaatsen die door iedereen verkocht kunnen worden. Plaatsen met het kenmerk automatische verkoop kunnen altijd via internet verkocht worden. Service verkoop is van toepassing op speciale plaatsen, bijvoorbeeld pers en rolstoelplaatsen. Deze plaatsen kunnen uitsluitend door kassamedewerkers verkocht worden. Per verkoopkanaal kan ingesteld worden of plaatsen met het kenmerk serviceverkoop beschikbaar zijn, of niet. Per verkoopkanaal kan opgegeven worden welke activiteiten beschikbaar zijn en welke niet. Per verkoopkanaal kan opgegeven worden welke tarieven beschikbaar zijn en welke niet. Per verkoopkanaal kan opgegeven worden welke klanten kunnen kopen en wie niet. Dit is onder andere van toepassing bij doelgroep marketing waarbij loyale bezoekers een voordeel gegund wordt. Per verkoopkanaal kan opgegeven worden welke producten beschikbaar zijn en welke niet. Per verkoopkanaal kan opgegeven worden welke betaalopties beschikbaar zijn en welke niet. Per verkoopkanaal kan opgegeven worden welke betaalopties voor de backoffice beschikbaar zijn en welke niet. Hiermee is het mogelijk om kassamedewerkers meer mogelijkheden ter beschikking te stellen dan kanaalkopers. Per verkoopkanaal kan opgegeven worden welke toeslagen en kortingen beschikbaar zijn en welke niet. Per verkoopkanaal kan opgegeven worden welke bezorgopties beschikbaar zijn en welke niet. Per verkoopkanaal kan opgegeven worden welke terugbetaalopties beschikbaar zijn en welke niet. Terugbetaalopties hoeven niet gelijk te zijn aan betaalopties. Bijvoorbeeld is excasso uitsluitend een terugbetaaloptie. Per verkoopkanaal kan opgegeven worden welke annuleringsopties beschikbaar zijn en welke niet. Per verkoopkanaal kan opgegeven worden welke berichten beschikbaar zijn en welke niet. 18

20 Extra Kosten Zie beschrijving bij stamgegevens. Extra Kostentypes Zie beschrijving bij stamgegevens. Producten is geheel ingesteld op de verkoop van tickets. Naast tickets zijn er ook andere producten en diensten die verkocht kunnen worden. Hiervoor de is mogelijkheid om producten en diensten op te voeren. Het is hiermee niet meer nodig om een activiteit of voorstelling aan te maken en te verkopen voor diners of programmaboekjes. Ticketverkopen en productverkopen zijn hiermee duidelijk onderscheiden. Producten / Artikelen In dit onderdeel wordt vastgesteld welke producten en artikelen in het assortiment opgenomen worden. Dit is inclusief productnaam, leverancier en 19

21 omschrijvingen. Inkopen Voor elk product dat verkocht gaat worden, moet het eerst ingekocht worden. Bij de inkoop moet het aantal, de inkoopprijs, de inkoper, de leverancier en leveringsdatum worden opgegeven. Hiermee is tevens een voorraadadministratie voor de producten in voorraad. 20

22 Verkopen Nadat het assortiment bepaald is, de inkopen gedaan zijn, moet het product verkoopbaar gesteld worden. Hiervoor is een BTW percentage nodig en een verkoopprijs. Annuleer activiteit Bij het uitvallen van een activiteit kan in één keer een volledige activiteit ongedaan gemaakt worden. Hiermee worden alle reserveringen. De enige keuzes die gemaakt moeten worden is de betreffende activiteit en de terugbetaalmethode. Vervolgens wordt een overzicht getoond waarin gekozen kan worden welke kosten wel en niet teruggeboekt moeten worden. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat wel de servicekosten teruggestort worden maar de bezorgkosten behouden blijven. Het criterium is welke kosten wel en welke kosten nog niet gemaakt zijn. Vervolgens wordt per verkoopkanaal de betreffende kosten berekend en eventueel teruggestort. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat servicekosten voor de kassa hoger zijn dan de servicekosten voor internet. Alleen de gemaakte kosten worden dan teruggeboekt. 21

23 Bij de terugbetaalwijze wordt het rekeningnummer gekozen waarmee de laatste betaling gedaan is. Als er geen bekend rekeningnummer is, bijvoorbeeld omdat er contact of via creditcard betaald is, komen deze rekeningnummers op een lijst waarmee contact gezocht kan worden voor terugbetaling. Marketing Intranet Indien van toepassing kan een intranet website onderhouden worden. De bespreking hiervan komt aan de orde bij het onderdeel CMS. Internet Indien van toepassing kan een intranet website onderhouden worden. De bespreking hiervan komt aan de orde bij het onderdeel CMS. Publiceer data Indien er een website is, kan er voor gekozen worden om de publieke website niet direct verbinding te laten maken met. Reden hiervoor kunnen zijn dat een fysiek gescheiden omgeving voor publieke website en theater te scheiden is veil CMS In zijn twee typen content die gepubliceerd worden. Als eerste is dat de beschrijving van de activiteiten met titel, uitvoerenden en beschrijvende tekst aangevuld met eventueel afbeeldingen. Onderdeel hiervan zijn de locaties, prijzen, rangen, genres enz. 22

24 Als tweede is dat algemene content die beschrijvingen geven van onder andere het theater, routebeschrijving, ad hoc pagina s enz. Het betreft hier de content van webpagina s die niet specifieke over een activiteit gaan. Bijvoorbeeld intranet kan onderdeel zijn van het CMS. Contenttypen Met de Contenttypen kunnen voor de publieke website speciale kenmerken worden opgegeven. Rapportages De beschrijving hiervan komt terug in het onderdeel Management. Gedefinieerde rapportages kunnen hier geraadpleegd worden indien de gebruiker geen toegang heeft tot alle rapportages. Tekst voor prospectus Het is mogelijk om de tekst voor de prospectus direct uit te laten komen. De vormgever heeft dan aanzienlijk minder werk in Adobe Indesign of Quark XPress. Mail van klanten Met dit onderdeel wordt alle communicatie met de klanten gedaan. Mail van klanten, relaties, impresariaten enz. komt via de mailbox terecht in. Medewerkers kunnen zien wat de status is van de vragen en gezamenlijk werken aan de inkomende mail. Standaardantwoorden kunnen met een FAQ snel afgehandeld worden. Mail kan automatisch gecategoriseerd worden om afgehandeld te worden door deskundige medewerkers. Ten slotte kan de communicatie beschikbaar gesteld worden aan de geadresseerde zodat hij een overzicht en inzicht kan hebben in alle correspondentie die er ooit gevoerd is. De behandeling van de correspondentie vanuit één centraal punt is zeer efficiënt, krachtig en klantvriendelijk. 23

25 Mediabeheer Met het mediabeheer heeft de marketeer de mogelijkheid om alle afbeeldingen, audio, video of online content via bijv. youtube.com te beheren. Analoog aan de producties met activiteiten waarbij een beschrijving bij de activiteit die beschrijving van de productie overschrijft, is dat ook van toepassing op de 24

26 mediaelementen. Dus als er bijvoorbeeld een afbeelding is toegekend aan een productie en die productie heeft meerdere activiteiten, dan is die afbeelding voor alle afbeeldingen van toepassing. Als er afbeelding aan een specifieke activiteit wordt toegekend uit die reeks, dan wordt voor die activiteit alleen die afbeelding gebruikt. Vanzelfsprekend kan optioneel copyright, contactgegevens (van de fotograaf) en het bijschrift opgegeven worden. Mediaelementen kunnen onderdeel uitmaken van een collectie voor gebruik in specifieke toepassingen op bijvoorbeeld de website. Het voordeel van mediabeheer op deze wijze is dat afbeeldingen en andere mediaelementen overzichtelijk bij elkaar blijven en beheerd kunnen worden, inclusief de publieke website. 25

27 Sales dashboard Verwachte verkopen Op basis van verkopen in het verleden kan per genre een verwachting worden gegeven wat het eindtotaal zal zijn voor specifieke voorstellingen, reeks van voorstellingen of het hele resterende seizoen. Dit middel geeft het theater de mogelijkheid om specifiek middelen in te zetten voor activiteiten die zo goed lopen als in de begroting opgegeven. Per activiteit wordt aangegeven wat de huidige verkopen zijn, de cumulatieve verkopen in dat genre gemeten in dagen voordat de activiteit speelt, de verwachting in tickets en de verwachte zaalbezetting als percentage van het totaal. Rood gemarkeerde items geven aan dat die activiteit onder het gemiddelde zit voor dat genre. Groen gemarkeerde items geven aan dat in de verwachting de bezetting meer dan 100% zou zijn, wat natuurlijk niet mogelijk is. Dit kan voorkomen als een favoriete voorstelling laat in het seizoen speelt en al in het begin van het seizoen vrijwel uitverkocht is. De statistische verwachting moet dan bijgesteld worden met werkelijke gegevens. Mailingen heeft de mogelijkheid om nieuwsbrieven op te stellen en te versturen. Er zijn een aantal nieuwsbrieven te onderscheiden: op initiatief van het theater zijn er de kostenbesparende en informerende nieuwsbrief, op initiatief van de geïnteresseerde is er de informerende nieuwsbrief. Bij de nieuwsbrieven op initiatief van het theater stelt het theater de inhoud van de nieuwsbrief op, stelt een doelgroep samen, stuurt een test en uiteindelijk de nieuwsbrief. 26

28 Indien het gaat om een kostenbesparende nieuwsbrief, bijvoorbeeld omdat een activiteit is uitgevallen, kan aan de bezoekers met een adres direct een bericht gestuurd. Voor de bezoekers zonder adres kan dan, indien telefoon of adres aanwezig, een bel- en verzendlijst opgesteld worden om deze mensen te informeren. Het selecteren van een doelgroep is mogelijk door visueel een aantal kenmerken te verzamelen. Het is mogelijk om aan de hand van de volgende kenmerken relaties te selecteren: Activiteiten Afstand Categorieën Genres Periode Verkochte kaartjes Tussen elk selectiecriterium zijn logische operatoren als NIET, EN of OF mogelijk. Men kan bijvoorbeeld alle bezoekers selecteren die naar Kabouter Plop geweest zijn maar niet naar Kruimeltje. Met betrekking tot de afstand is dit aan de hand van de postcode (van het theater) en een afstand in kilometer. 27

29 Verkoop & Service In het onderdeel Verkoop & Service wordt de ticketverkoop voor kassa en telefoon gedaan. 28

30 Er zijn twee verkoopmogelijkheden: snel en volledig. De snelle verkoopmethode is een anonieme verkoop waarbij alleen de activiteit en de prijs geselecteerd worden. Deze is onder andere van toepassing bij de avondkassa of als er een grote drukte is. Bij de volledige verkoopmethode worden persoonsgegevens, bezorgopties, producten en betaalopties volledig ingevuld. Relaties kunnen ter plekke aangemaakt of gewijzigd worden. Het relatiescherm is geïntegreerd in het verkoopscherm. Vanzelfsprekend kunnen relaties geselecteerd worden. Zoekcriteria zijn postcode + huisnummer, (delen van) de naam, het adres, plaatsnaam. Bij een verkoop kunnen tarieven geselecteerd worden die beschikbaar zijn gesteld bij de Verkoopkanalen. Bij iedere selectie wordt het te betalen bedrag direct getoond. Het is ook mogelijk om heel gebied in één keer te selecteren, bijvoorbeeld 150 stoelen. Bij de betaalopties is het mogelijk betalingen te stapelen, bijvoorbeeld de PODIUM Cadeaukaart en een PIN transactie. Indien er één betaaloptie is, hoeft de kassamedewerker slechts te klikken op de gewenste betaaloptie en het bedrag wordt direct ingevuld. De kassamedewerker hoeft dus niet uit te rekenen wat het te betalen bedrag moet zijn. Dit voorkomt fouten en is gebruiksvriendelijk. 29

31 Bij het verkoopscherm is informatie beschikbaar voor verkoper en duty manager. Hierin staat onder andere het aantal beschikbare en verkochte stoelen voor automatische verkoop en service verkoop, instructies en taken en relevante informatie voor de verkopers en duty managers. Het is mogelijk meerdere verkoopvenster tegelijk open te hebben. Ieder venster heeft een eigen sessie waardoor verkoop voor meerdere kanalen tegelijkertijd mogelijk is. Dit is onder andere van toepassing bij kassa en telefonische verkoop of waarbij voor meerdere partijen tickets verkocht worden. Verkoop Kassa Deze functionaliteit toonde activiteiten en kosten specifiek voor het verkoopkanaal Kassa. Verkoop UITburo Kassa Deze functionaliteit toonde activiteiten en kosten specifiek voor het verkoopkanaal UITburo. Recente verkopen Bij Recente verkopen worden alle verkopen getoond met de laatste als eerste. In het detailscherm zijn de volgende items in detail te bekijken en desgewenst te wijzigen: Relatie Bestelling Facturen Betalingen 30

32 - - Leveringen Historie De Relatie is al eerder besproken (zie aldaar). In de tab Bestellingen is een overzicht van alle tickets bij een activiteit. Als eerste worden de activiteiten getoond, als laatste de kosten bij de bestelling. Bestellingen kunnen in elk opzicht gewijzigd worden. De tab Bestellingen toont altijd de actuele bestelling. Als een bestelling gewijzigd is, staan de wijzigingen bij de tab Historie. In de tab Facturen worden de facturen getoond die een financieel verslag geven van de bestelling. Facturen kunnen een eigen header/footer hebben of geheel in een andere taal (bijv. Duits) zijn opgesteld. De kassamedewerker kiest op het moment van factureren voor een factuurlayout. In de tab Betalingen staan de betalingen die bij de factuur horen. Hier staan ook administratieve betalingen bij als aflettering. Bij de betalingen kan doorgelinked worden naar de specifieke betaalregel. Kassamedewerkers kunnen hier (beperkte) handelingen uitvoeren als het op SUCCESS zetten van een betaling. Bij de tab Leveringen staat of en hoe de tickets geleverd zijn. In de tab leveringen is ook een knop met daarop het openstaande bedrag en print. Dit is van toepassing als mensen aan de kassa komen die eerdere telefonisch besteld hebben. De kassamedewerker kan direct zien wat het openstaande bedrag is en door op de knop te drukken wordt de bestelling op SUCCESS gezet en de tickets afgedrukt. Vanzelfsprekend is er ook een knop om alleen tickets af te drukken zonder de bestelling op SUCCESS betaald te zetten. Het is te allen tijde mogelijk om etickets te leveren. De tab Historie bevat alle wijzigingen, indien een bestelling gewijzigd is. 31

v.1.48 Genkgo Handleiding Genkgo Events Professioneel evenement management in Genkgo

v.1.48 Genkgo Handleiding Genkgo Events Professioneel evenement management in Genkgo v.1.48 Genkgo Handleiding Genkgo Events Professioneel evenement management in Genkgo Inhoud Voordat u begint...3 In dit document...3 Boom...3 Instellingen...4 Tenaamstelling... 4 Adres... 4 Contactgegevens...

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

v.1.30 Genkgo Handleiding Webshop Applicatie Producten verkopen op uw website

v.1.30 Genkgo Handleiding Webshop Applicatie Producten verkopen op uw website v.1.30 Genkgo Handleiding Webshop Applicatie Producten verkopen op uw website Inhoud Voordat u begint...3 Het instellen van uw webshop...4 Verkoper gegevens...4 Tenaamstelling... 4 Adres... 4 Contactgegevens...

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie

Handleiding Official Portal

Handleiding Official Portal SPORTLINK, MEER TIJD VOOR SPORT Handleiding Official Portal KNBSB DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling

Nadere informatie

Beginnen met de Agenda & planning module

Beginnen met de Agenda & planning module Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010 2 Minimale stappen om te beginnen Introductie Hieronder wordt het minimum aantal stappen om te beginnen met de module Agenda & Planning kort beschreven.

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Hoe maak ik een verkoop factuur in Newbase?

Hoe maak ik een verkoop factuur in Newbase? Hoe maak ik een verkoop factuur in Newbase? Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 17 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet.

Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen klaarzetten(het sjabloon voor de termijnfactuur maken) Een periodieke

Nadere informatie

Onderwijstools 2.0, Kennisnet

Onderwijstools 2.0, Kennisnet Onderwijstools 2.0, Kennisnet Gebruikershandleiding Kennisnet. Leren vernieuwen. Stichting Kennisnet Paletsingel 32 T 0800 321 22 33 2718 NT Zoetermeer M info@kennisnet.nl Postbus 778 I kennisnet.nl 2700

Nadere informatie

theaterwise... 2 Doelstellingen... 2 Gebruikers... 2 Componenten... 2 Externe koppelingen... 2 Componenten... 3 theaterwise client...

theaterwise... 2 Doelstellingen... 2 Gebruikers... 2 Componenten... 2 Externe koppelingen... 2 Componenten... 3 theaterwise client... INHOUD theaterwise... 2 Doelstellingen... 2 Gebruikers... 2 Componenten... 2 Externe koppelingen... 2 Componenten... 3 theaterwise client... 3 theaterwise rapportages... 13 theaterwise manager... 14 theaterwise

Nadere informatie

Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase?

Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase? Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase? Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 15 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda.

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda. Agenda In Timewax is de plannings informatie zowel per resource als per project beschikbaar. In de agenda zijn alle gemaakte boekingen zichtbaar. De weergave van de agenda kan worden aangepast aan de behoefte

Nadere informatie

AFO 241 - Leveranciers

AFO 241 - Leveranciers AFO 241 - Leveranciers 241.1 Inleiding[//] Het systeem hanteert een authority bestand voor leveranciers waarin alle leveranciers opgenomen worden. Bij het invoeren van een bestelling wordt een leverancier

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. GROOTBOEK 3 1.1. ONDERHOUD 3 1.1.1. AFLETTERING 3 1.1.2.

Nadere informatie

Hoe maak ik een verkoop offerte in Newbase?

Hoe maak ik een verkoop offerte in Newbase? Hoe maak ik een verkoop offerte in Newbase? Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Oktober 2013 versie 1.0 pagina 1 van 16 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Handleiding Abakus compleet

Handleiding Abakus compleet Handleiding Abakus compleet SMS- en E-mail-Service Abakus Compleet Pagina 1 / 13 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Instellingen... 4 Globale instellingen... 4 Praktijk instellingen... 7 E-mail- en SMS-Service

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Versie mei 2014

Nieuwsbrief Versie mei 2014 Nieuwsbrief Versie mei 2014 Er heeft een grote update plaatsgevonden waarmee er meer functionaliteit is toegevoegd voor u. Graag brengen wij deze uitbreidingen onder uw aandacht. 1. Catering kunnen vastleggen

Nadere informatie

Kalender tool. Handleiding. Datum Versie applicatie 01 Versie document

Kalender tool. Handleiding. Datum Versie applicatie 01 Versie document Kalender tool Handleiding Auteur Bas Meijerink Datum 01-09-2016 Versie applicatie 01 Versie document 01D00 Inhoudsopgave 1. Doel van de tool - 3-2. Weergave van de kalender - 4-2.1 Standaard weergave...

Nadere informatie

Incura Handleiding. SMS- en E-mail-Service

Incura Handleiding. SMS- en E-mail-Service Incura Handleiding SMS- en E-mail-Service Incura 1 / 12 Inleiding De SMS- en E-mail-Service is een betaalde service die u als module kunt toevoegen aan Incura. Bij afname van deze module heeft u de mogelijkheid

Nadere informatie

Handleiding voor ondernemers

Handleiding voor ondernemers Handleiding voor ondernemers De directe invoer van content in de database van visitbrabant.nl Pagina 1 van 13 Inhoud Aanmaken of bewerken van een locatie...3 Details...3 Adresgegevens...4 Contactgegevens...4

Nadere informatie

Basis handleiding Reflex Booking Recreatiesoftware

Basis handleiding Reflex Booking Recreatiesoftware Basis handleiding Reflex Booking Recreatiesoftware Inhoud Inloggen Inrichten - stappen Werken met Reflex Booking Reservering maken Reservering bewerken Reservering annuleren Rapportages Online boeken Bijlage

Nadere informatie

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip User Guide

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip User Guide DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip User Guide INLOGGEN Gebruik uw login & wachtwoord om in te loggen op DHL INTRASHIP via https://www.intraship-dhl.be Via de MyDHL portaal via http://www.mydhl.com kan u ook op

Nadere informatie

Sioges Voorraadbeheer

Sioges Voorraadbeheer Programmeren artikelen: Sioges Voorraadbeheer Druk op PRG Artikelen & Tarieven Artikelen In het scherm verschijnen de Hoofdgroepen en gekoppelde Artikelen: Druk aan de linkerkant van het scherm op de juiste

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Deze handleiding is geschikt voor gebruikers van Rekeningbeheren.nl en S4Dunning. Rekeningbeheren.nl is de basis applicatie voor het uitvoeren van acties in batches en kan worden gezien als de lite versie

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

Handleiding voor ondernemers

Handleiding voor ondernemers Handleiding voor ondernemers De directe invoer van content in de database van visitbrabant.nl Pagina 1 van 12 Inhoud Aanmaken of bewerken van een locatie... 3 Nieuwe locatie aanmaken/ huidige bewerken...

Nadere informatie

Handleiding. Abstract Voor gebruikers van de CarianWop applicatie. Frank Boonen Frank.boonen@carian.eu

Handleiding. Abstract Voor gebruikers van de CarianWop applicatie. Frank Boonen Frank.boonen@carian.eu Handleiding Abstract Voor gebruikers van de CarianWop applicatie Frank Boonen Frank.boonen@carian.eu Inhoudsopgave 1. Inleiding... 0 2. CarianWop starten.... 1 3. CarianWop Dashboard.... 2 3.1. Printer...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie Gebruikershandleiding NEO facturatie Powered bij Twinfield NEO facturatie Copyright Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

VIPS Events, de nieuwe standaard van reserveren! 1. Algemeen

VIPS Events, de nieuwe standaard van reserveren! 1. Algemeen VIPS Events VIPS Events, de nieuwe standaard van reserveren! 1. Algemeen VIPS Events is een onderdeel van VIPS. Deze module heeft zich inmiddels ontwikkeld als een toonaangevend reserverings- en informatiesysteem

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding... 5 Eerste keer starten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Activeren... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inloggen...

Inhoudsopgave Inleiding... 5 Eerste keer starten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Activeren... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inloggen... Datum: 02-11-2010 1 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Eerste keer starten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Activeren... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inloggen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding?

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding? Inleiding BTW-verhoging 21% De tekst van dit document is van toepassing op versie B03 van Cash. De verwachte datum voor deze versie is 14 september 2012. Op 1 oktober 2012 wordt de btw 'hoog' verhoogd

Nadere informatie

Beginnen met de Relatiebeheer module

Beginnen met de Relatiebeheer module Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 23 juni 2010 2 Minimale stappen om te beginnen Hieronder worden de minimale stappen om te beginnen met de module Relatiebeheer kort beschreven. Deze stappen

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Handleiding. Abstract Voor gebruikers van de CarianWop applicatie. Frank Boonen Frank.boonen@carian.eu CARIANWOP VERSIE 3.0.0.1

Handleiding. Abstract Voor gebruikers van de CarianWop applicatie. Frank Boonen Frank.boonen@carian.eu CARIANWOP VERSIE 3.0.0.1 Handleiding Abstract Voor gebruikers van de CarianWop applicatie Frank Boonen Frank.boonen@carian.eu 1. Inleiding CarianWop is een aparte softwaremodule voor-geïnstalleerd op een Carian EasyTouchPos. De

Nadere informatie

M7537 In de database opgeslagen documenten opslaan op locatie

M7537 In de database opgeslagen documenten opslaan op locatie Module: Centix4 Office - één gelijktijdige gebruiker M7537 In de database opgeslagen documenten opslaan op locatie Tot nu toe was het alleen mogelijk om in de database opgeslagen documenten alleen te openen

Nadere informatie

U vult bij gebruikersnaam de gebruikersnaam in Bij wachtwoord vult u het wachtwoord in, let op dat dit hoofdletter gevoelig is

U vult bij gebruikersnaam de gebruikersnaam in Bij wachtwoord vult u het wachtwoord in, let op dat dit hoofdletter gevoelig is Inloggen U vult bij gebruikersnaam de gebruikersnaam in Bij wachtwoord vult u het wachtwoord in, let op dat dit hoofdletter gevoelig is Dan klikt u op de knop login. Als u bent ingelogd komt u in het start

Nadere informatie

Keuzeknoppen. Tip: Onder de knop Legenda zijn alle mogelijke statussen terug te vinden.

Keuzeknoppen. Tip: Onder de knop Legenda zijn alle mogelijke statussen terug te vinden. Uren In Timewax kunnen gemaakte uren worden geregistreerd. Dit kan worden gedaan per uur of een gedeelte van een uur. Een favorietenlijst maakt het mogelijk snel en gericht uren te kunnen schrijven. Ook

Nadere informatie

HANDLEIDING Q2000 Offerte

HANDLEIDING Q2000 Offerte HANDLEIDING Q2000 Offerte Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Backoffice...4 Offerte aanmaken...4 Offerte naar order...9 Offerte naar factuur...11 Offerte wijzigen...13 Offerte annuleren...14 Overige...15

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Inkoopopdrachten...4 Inkoopopdracht aanmaken...4 Levering maken van inkoopopdracht...9 Inkoopopdracht wijzigen...11 Inkoopopdracht annuleren...12

Nadere informatie

Handleiding Faxdiensten

Handleiding Faxdiensten Handleiding Faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 12 Nummer: 1018 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beheer E-Fax IN- en E-Fax OUT-diensten... 4 3. E-Fax-overzicht...

Nadere informatie

Batch factureren Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 1 December 2012

Batch factureren Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 1 December 2012 Batch factureren Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 1 December 2012 2 Methode 2: Batch factureren Er zijn twee methodes om facturen te maken. De eerste is via Facturering > Facturen > Stap voor

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING Inhoudsopgave 1. Belangrijkste spelregels... 3 2. Contact met tools4ever international support... 4 isupport webomgeving... 4 Eerste maal inloggen...

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

InnoShop. InnoShop Voorbeeldschermen. Webshop volledig geïntegreerd met SAP Business One

InnoShop. InnoShop Voorbeeldschermen. Webshop volledig geïntegreerd met SAP Business One Tutum BV Asterweg 19 D12 1031 HL Amsterdam Tel. +31 (0) 20 820 11 41 E-mail: info@tutum.nl Website: www.tutum.nl IBAN: NL42 INGB 0007 8961 31 KvK nummer: 57468303 InnoShop InnoShop Voorbeeldschermen Webshop

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Handleiding Club.Opleidingen

Handleiding Club.Opleidingen Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Opleidingen............................................................................................

Nadere informatie

Inboeken van een inkoop factuur in Newbase

Inboeken van een inkoop factuur in Newbase Inboeken van een inkoop factuur in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Service Pack notes CRM SPE SP3

Service Pack notes CRM SPE SP3 Service Pack notes CRM SPE SP3 Versie 1.1 INHOUD Opslag documenten in de database... 3 Wijzigen methodiek opslag documenten... 3 Controleren documenten... 3 Repareren documenten... 3 Documenten verplaatsen

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402 Handleiding Visual Planning Visual Planning Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Introductie. 5 1.1. Hartelijk Welkom. 5 1.2. Configuratie van Planning. 6 2. Planning. 7 2.1. Planbord inrichten.

Nadere informatie

Handleiding Online Kassa. Maart 2010

Handleiding Online Kassa. Maart 2010 Handleiding Online Kassa Maart 2010 2 Inhoudsopgave handleiding Online Kassa Verkopen Pagina 5 Dagstaat Pagina 7 Periodestaat Pagina 8 Omzet per Periode Pagina 9 Artikelen Pagina 10 Relaties Pagina 11

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Aanbodhandleiding Het verkopen van 2 e hands studiemateriaal

Aanbodhandleiding Het verkopen van 2 e hands studiemateriaal 1. 2 e hands studiematerialen verkopen via hlbookshop.nl hlbookshop.nl is een website speciaal voor studenten van de Hogeschool Leiden en biedt online alle materialen aan die nodig zijn voor een studie

Nadere informatie

Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010

Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010 Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010 Inleiding Er is met name geïnvesteerd in meer controle voor beheerders, zodat deze MWIB zelf beter kunnen beheren. De mogelijkheid om acties te verwijderen is toegevoegd,

Nadere informatie

Nieuwe ICF-module. Nb. Huidige berichten hoeven niet eerst volledig verwerkt te worden om te kunnen overstappen op deze nieuwe module.

Nieuwe ICF-module. Nb. Huidige berichten hoeven niet eerst volledig verwerkt te worden om te kunnen overstappen op deze nieuwe module. Nieuwe ICF-module Vanaf versie 5.1.4.26 is er een nieuwe ICF-module, voor de ENK Pro en Enterprise-gebruikers, die de samenstelling EF aan hebben staan. Het inlezen en verwerken van elektronische inkoopfacturen

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie.

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie. Standaard functies FashionBase ERP Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte Facturatie Offertes Orders en vanaf offertes Voorraadbeheer Relatiebeheer (CRM) Agenda Projectadministratie (optioneel)

Nadere informatie

CCV SalesPoint handleiding. Augustus 2017

CCV SalesPoint handleiding. Augustus 2017 CCV SalesPoint handleiding Augustus 2017 1 Even vooraf Inhoudsopgave CCV SalesPoint is de alles-in-één-oplossing om uw bedrijf efficiënter en makkelijker te managen. In deze handleiding beschrijven alle

Nadere informatie

Versie: 1.1 Datum: 24-11-2014. Handleiding Portal HostedXL

Versie: 1.1 Datum: 24-11-2014. Handleiding Portal HostedXL Versie: 1.1 Datum: 24-11-2014 Handleiding Portal HostedXL Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INLOGGEN... 4 2.1 GEBRUIKERS... 6 2.1.1 Nieuwe gebruiker aanmaken... 6 2.1.2 Bestaande gebruiker aanpassen...

Nadere informatie

Instellingen Groeps Login & app

Instellingen Groeps Login & app Instellingen Groeps Login & app Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Instellingen in The Nanny Kindplanning... 3 3. Mogelijkheden en keuzes in wijze van planning, registratie en facturatie... 4 3.1 Trajectplanning

Nadere informatie

Handleiding. imailingtool. Introductie

Handleiding. imailingtool. Introductie Handleiding imailingtool Handleiding...1 imailingtool...1 Introductie...1 2 Aan de slag!...2 2.1 Inloggen...2 2.2 Dashboard / Homepage...2 2.2.1 Uitleg dashboard...3 3 Adressenlijst...0 3.1 Een nieuwe

Nadere informatie

Speak Mailer. De voordelen

Speak Mailer. De voordelen Speak Mailer Speak Mailer is een krachtige en flexibele alles-in-één oplossing voor e-mail marketing. Met Speak Mailer kunt u op doelgerichte wijze uw relaties informeren over nieuwe ontwikkelingen en

Nadere informatie

AFO 495 - Beheer rekeningen

AFO 495 - Beheer rekeningen AFO 495 - Beheer rekeningen 495.1 Inleiding 495.1.1 Algemeen Het aanmaken en versturen van rekeningen is een relatief complex proces dat verloopt in meerdere stappen en waarbij diverse AFO s betrokken

Nadere informatie

Bulkfacturatie. Functioneel ontwerp uitbreiding Coachview.net. Dé nieuwe manier van samenwerken

Bulkfacturatie. Functioneel ontwerp uitbreiding Coachview.net. Dé nieuwe manier van samenwerken Bulkfacturatie Functioneel ontwerp uitbreiding Coachview.net Dé nieuwe manier van samenwerken 20 juni 2012 Pagina 1 van 10 Inleiding Dit document beschrijft de aanpassingen m.b.t. bulkfacturatie. Auteur(s):

Nadere informatie

Update PlusPort Academy november 2012

Update PlusPort Academy november 2012 Update PlusPort Academy november 2012 In dit document beschrijven we de verbeteringen die zijn doorgevoerd in de update van 8 november 2012. Inhoud 1. Aanpassingen in de trainingsdefinitie... 3 1.1. Zichtbaarheid

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Startgids 010 Factuur aanmaken. In deze startgids staat aangegeven hoe u een factuur kunt aanmaken in de Safe Concept webapplicatie.

Startgids 010 Factuur aanmaken. In deze startgids staat aangegeven hoe u een factuur kunt aanmaken in de Safe Concept webapplicatie. Startgids 010 Factuur aanmaken In deze startgids staat aangegeven hoe u een factuur kunt aanmaken in de Safe Concept webapplicatie. Inhoud Factuur... 3 Een nieuwe factuur maken... 4 Dagregistratie... 7

Nadere informatie

HANDLEIDING TEAMPAGINA S MIJNCLUB.NU

HANDLEIDING TEAMPAGINA S MIJNCLUB.NU HANDLEIDING TEAMPAGINA S MIJNCLUB.NU INHOUD INLEIDING... 2 De account... 2 Inloggen... 2 GEBRUIKERS MENU... 3 MIJN TEAM... 4 Bewerk team... 4 Spelers... 6 Wedstrijden... 7 Gespeelde wedstrijden... 8 Nog

Nadere informatie

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Inhoudsopgave 1. Afdrukinstellingen per klant 2. Reisroute 3. Hernoemen van velden 4. Zoeken middels geavanceerde selectie 5. Sales Forecast

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bewerken diensten...5 Bewerken evenementen...6 Bewerken ledensoort...7 Bewerken tijden...8 Schema soort...9 Schema schema tijden...10

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Bedrijven SEPA machtiging

Bedrijven SEPA machtiging Bedrijven SEPA machtiging Via Rabo Financial Logistics Portal (RFLP) kunt u gebruik maken van de toepassing Bedrijven SEPA machtiging om een machtiging te registreren voor Bedrijven Euroincasso s. Zonder

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

AFO 251 - Opbouw tijdelijk drukbestand

AFO 251 - Opbouw tijdelijk drukbestand AFO 251 - Opbouw tijdelijk drukbestand 251.1 Types drukwerk en geadresseerden[//] Het systeem onderscheidt standaard tien soorten drukwerk: Bestellingen (normaal) Bestellingen (spoed) Bestellingen (expresse)

Nadere informatie

Quickstart TreeCommerce Messenger

Quickstart TreeCommerce Messenger Quickstart TreeCommerce Messenger Om snel aan de slag te gaan met TreeCommerce Messenger is het belangrijk een aantal zaken in te stellen, en dat u op de hoogte bent van een aantal zaken. We hebben voor

Nadere informatie

Uitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening

Uitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening Uitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening Eigenaar (Gebruiker ) Huis 1 (Object) Huis 2 (Object) Reservering voor n Object, met n gekoppelde Reserveringsoort Reserveringsoort(en) bevat voorwaarden voor de

Nadere informatie

Handleiding Fleetinformatie Wagenparkbeheerder

Handleiding Fleetinformatie Wagenparkbeheerder Handleiding Fleetinformatie Wagenparkbeheerder www.dutchlease.nl Inleiding Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van onze Fleetinformatie tool. Voor een juiste werking van deze applicatie

Nadere informatie

Voorraad beheer Inloggen Bestand. Geen rechten Kasopmaak Financieel overzicht Optiek uitgebreid Contactlensprijzen beheer Klant samenvoegen

Voorraad beheer Inloggen Bestand. Geen rechten Kasopmaak Financieel overzicht Optiek uitgebreid Contactlensprijzen beheer Klant samenvoegen Geen rechten Kasopmaak Financieel overzicht Optiek uitgebreid Contactlensprijzen beheer Klant samenvoegen Orderstatus wi Mailing Planning Sjablonen Software updates Voorraad beheer Inloggen Bestand Vandaag

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Copyright BMW GROUP Belux / Revisie 0 BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Account In jouw beveiligde online account kan je overal en altijd evenementen en ticketproducten aanmaken en beheren.

Account In jouw beveiligde online account kan je overal en altijd evenementen en ticketproducten aanmaken en beheren. Account Account In jouw beveiligde online account kan je overal en altijd evenementen en ticketproducten aanmaken en beheren. Live chat In jouw account kan je direct vragen stellen aan onze specialisten.

Nadere informatie

INHOUD INHOUD...2. Handleiding massa facturatie Versie 0.2 juli

INHOUD INHOUD...2. Handleiding massa facturatie Versie 0.2 juli Handleiding massa facturatie Versie 0.2 juli 2013 INHOUD INHOUD...2 1 Inleiding...3 1.1 Is het nieuwe seizoen/periode aangemaakt.?... 3 1.2 Zijn de contributies voor het nieuwe seizoen/periode aangemaakt

Nadere informatie

HANDLEIDING E-CATALOGUE

HANDLEIDING E-CATALOGUE HANDLEIDING E-CATALOGUE VOOR DE ROL AANVRAGER GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot deze

Nadere informatie

Handleiding. citynavigator database Friesland.nl

Handleiding. citynavigator database Friesland.nl 1 Handleiding citynavigator database Friesland.nl 3 Inhoud Aanmaken of bewerken van een locatie 3 Details 3 Adresgegevens 4 Contactgegevens 5 Kalendergegevens 6 Media 7 Prijzen 7 Kenmerken 8 SEO 8 Aanmaken

Nadere informatie

Reeleezee online boekhouden

Reeleezee online boekhouden Release Notes versie 94 Inleiding Dit zijn de Release Notes van versie 94. De nieuwe klaargezet, u hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen. Onderstaand vindt u een overzicht versie wordt automatisch

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

Hunter Retail (POS) Documentatie v1.1. Documentatie Hunter-Retail (POS) Handleiding 1.1

Hunter Retail (POS) Documentatie v1.1. Documentatie Hunter-Retail (POS) Handleiding 1.1 Hunter Retail (POS) Documentatie v1.1 Documentatie Hunter-Retail (POS) Handleiding 1.1 1 Overzicht 1. Hoofdmenu Kassa (p. 03) 2. Artikelen toevoegen (p. 05) 3. Aangepaste artikelen (p. 08) 4. Artikelen

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Provincie Gelderland Handleiding Voortgangsrapportage, eindrapportage en verzoek vaststelling

Provincie Gelderland Handleiding Voortgangsrapportage, eindrapportage en verzoek vaststelling Provincie Gelderland Handleiding Voortgangsrapportage, eindrapportage en verzoek vaststelling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Overzicht rapportages bij een subsidie... 1 3 Instellingen... 2 4 Rapporteren

Nadere informatie