BIOGENIE 3.2 DEEL 1: ORGANISMEN ONTVANGEN PRIKKELS UIT HUN OMGEVING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIOGENIE 3.2 DEEL 1: ORGANISMEN ONTVANGEN PRIKKELS UIT HUN OMGEVING"

Transcriptie

1 BIOGENIE 3.2 DEEL 1: ORGANISMEN ONTVANGEN PRIKKELS UIT HUN OMGEVING Definitie kunnen geven van een prikkel (p.11) Definitie kunnen geven van een receptor (p.11) A) HET OOG De volgende delen van het oog benoemen op een figuur (p.22) hoornvlies hard oogvlies vaatvlies straallichaam iris (regenboogvlies) pupil netvlies gele vlek blinde vlek lens glasachtig lichaam oogzenuw. De functie kunnen geven van de volgende delen: lens (p.22, 25-27) netvlies (p.22, 25-27, 30-33) iris (p.22 / p.24) pupil (p.22 / p.24) oogzenuw (p ) De oorzaken en de correctie geven van: bijziendheid (p.28) verziendheid (p.28) ouder wordend oog (p.29) Bijziendheid, verziendheid herkennen op een tekening (p.28) B) HET OOR 1. Het gehoorzintuig Op een figuur van het oor de volgende delen kunnen aanduiden: oorschelp (p.50) gehoorgang (p.50, 52) trommelvlies (p.50, 52) hamer (p.52) aambeeld (p.52) stijgbeugel (p.52) ovaal venster (p.52, 54) rond venster (p.52, 54) buis van Eustachius (p.52) slakkenhuis (p.54) De functie kunnen geven van de volgende delen: oorschelp (3.1.1) gehoorgang (3.1.2) trommelvlies (3.1.3.)

2 2. Het evenwichtszintuig Op een figuur van het oor de volgende delen van het evenwichtszintuig kunnen aanduiden: de drie halfcirkelvormige kanalen (p.54, p.65) het voorhof (p.54, p.65) C) HET REUKZINTUIG thema 4 punten 1, 2 en 3 De bouw van het reukorgaan kunnen beschrijven De werking van het reukorgaan kunnen uitleggen. Het reukorgaan kunnen situeren op een figuur. D) HET SMAAKZINTUIG Bouw van de smaakzintuigen kunnen beschrijven (thema 5 punten 1, 2, 3 en 4) Werking van de smaakzintuigen uitleggen (thema 5 punt 4) De smaakpapillen kunnen aanduiden op een figuur (p.91 figuur 5.3) E) DE HUID 1. Structuur van de huid Op een figuur de delen van de huid kunnen herkennen en benoemen (p.100 figuur 6.4; p.101 figuren 6.5, 6.6. en 6.7; p.102 figuren 6.8 en 6.10) De functie kunnen geven van de verschillende delen (thema 6 punten 3 en 4) 2. De huidzintuigen Op een figuur van de huid de volgende zintuigen kunnen aanduiden: de lichaampjes van Merkel (p.104 figuur 6.12 "druklichaampjes) de lichaampjes van Meissner (p.104 figuur 6.12 "tastlichaampjes") de lichaampjes van Vater-Pacini (ONTBREEKT) Zeer bondig de functie van hoger genoemde lichaampjes kunnen geven (zie hieronder) Op een figuur kunen aanduiden: de lichaampjes van Krause (p.104 figuur 6.12 "koudereceptor) de lichaampjes van Rufini (p.104 figuur 6.12 "warmtereceptor) Zeer bondig de functie van hoger genoemde lichaampjes kunnen geven (p ) Op een figuur de pijnzintuigen kunnen herkennen en benoemen (p.104 figuur 6.12 "vrije zenuwuiteinden) De functie van de pijnzintuigen kunnen geven (p ) DEEL 2: REACTIE OP PRIKKEL, INFORMATIEOVERDRACHT EN IMPULSBEGELEIDING A) ZENUWSTELSEL Op een figuur de volgende structuren herkennen: neuron (p.156 figuur 9.6) centraal zenuwstelsel (p.166 figuur 9.27) hersenen (p.167 figuren 9.29) ruggenmerg (p.171 figuren 9.40 en p.172 figuur 9.43)) perifeer zenuwstelsel (p.166 figuur p.173 figuur 9.44) Bouw en functie bespreken van: neuronen (thema 9 punten 2 en 3) centraal zenuwstelsel (thema 9 punt 5 + punt 7) perifeer zenuwstelsel (thema 9 punt 6)

3 B) REFLEXEN Weten wat een reflex is: uitleggen hoe een reflex tot stand komt (p.181) op een figuur met een reflexboog de aangeduide delen benoemen (p ) weten wat een impuls is (p ) Een impuls is een signaal dat door zenuwcellen en hun uitlopers wordt voortgeleid. op een figuur met een reflexboog de zin van de impulsen aanduiden (p ) C) GEWILDE BEWEGINGEN Kunnen uitleggen hoe een gewilde beweging tot stand komt (de zin van een impuls) (thema 9 punt 8.3) Op een figuur de motorische (bewegings-) en sensorische (gevoels-) centra situeren (thema 9 punt en 7.2.2) Kunnen uitleggen wat de gevolgen zijn van het niet functioneren van de motorische- en sensorische centra. bij niet-functioneren van motorische centra verlamming van het lichaamsdeel dat "bestuurd" wordt door het beschadigde deel van het motorisch centrum bij niet-functioneren van sensorische centra zintuiglijke handicap (blindheid, doofheid, anosmie (niet kunnen ruiken), ageusie (niet kunnen smaken), ongevoelig voor koude/warmte/pijn D) ENDOCRIENE KLIEREN Op een figuur de volgende klieren kunnen benoemen (p.142 figuur 8.5): hypofyse schildklier alvleesklier (zie eilandjes van Langerhans) bijnier geslachtsklieren; van de volgende klieren: één functie + de hormonen die ze produceert + effect ophet lichaam hypofyse (thema 10 punt en 5.3.3) schildklier (thema 10 p.202) alvleesklier (thema 10 punt 5.2) bijnier (thema 10 punt 6.2) geslachtsklieren (thema 10 punt 5.3.3)

4 BIOGENIE 4.2 DEEL 3: CLASSIFICATIE VAN ORGANISMEN A) RIJK VAN DE DIEREN De 5 groepen van de gewervelden kunnen geven met telkens enkele voorbeelden. ONTBREEKT De 9 verschillende groepen van de niet gewervelden kunnen geven met telkens 1 voorbeeld: ONTBREEKT B) RIJK VAN DE PLANTEN 1) Zaadplanten De zaadplanten kunnen indelen in naaktzadigen en bedektzadigen (thema 4 punt 2.3) De criteria kunnen geven waarop bovenstaande indeling steunt (thema 4 punt 2.3) Indeling kunnen maken in de bedektzadigen (thema 4 punt 2.4) Enkele families van de tweezaadlobbigen kennen (thema 4 punt 2.5) lipbloemigen kruisbloemigen vlinderbloemigen (zie aanvulling hieronder) papaverfamilie Een aantal criteria kunnen geven die typisch zijn voor bovenstaande families. ONTBREEKT VOOR VLINDERBLOEMIGEN 2) Varens, paardenstaarten en wolfsklauwen Indeling kunnen geven van de varens (paardenstaarten en wolfsklauwen). Op een figuur de varens, de paardenstaarten en de wolfsklauwen kunnen herkennen. De vegetatieve delen van een varen kunnen aanduiden op een figuur. De verschillende fases van de ontwikkelingscyclus van een varen kunnen identificeren, ordenen in chronologisch verband, schematiseren. TE BEPERKT 3) Mossen Indeling van mossen kunnen geven in bladmossen en levermossen. Op een figuur bladmossen en levermossen kunnen onderscheiden. De vegetatieve delen van bladmossen kunnen aanduiden op een figuur. De verschillende fasen van de ontwikkelingscyclus van het bladmos kunnen identificeren, ordenen in chronologisch verband, schematiseren. TE BEPERKT 4) Wieren De indeling van de wieren kunnen geven in groenwieren, roodwieren en bruinwieren. Weten dat de meeste wieren sporen als verspreidingsmiddel kunnen vormen waaruit rechtstreeks een nieuw wier ontwikkelt. TE BEPERKT

5 C) RIJK VAN DE ZWAMMEN De indeling van het zwammenrijk in: paddestoelen, schimmels en lichenen kunnen geven. (verouderd - zie hieronder) Twee criteria kunnen geven waardoor een organisme tot het zwammenrijk behoort (thema 6 punt 1) Betekenis van heterotroof en autotroof kunnen geven (thema 6 punt 1). Het verschil tussen parasieten en saprofieten kennen (thema 6 punt 1). ONTBREEKT - TE BEPERKT D) PROKARYOTEN (bacteriën en blauwwieren) + DEEL 6: BACTERIËN EN VIRUSSEN Weten dat er eencellige organismen bestaan waarbij het kernmateriaal niet omsloten is door een kernmembraan (p.42, p.113) Bacteriën en blauwwieren kunnen herkennen als voorbeeld. Een verband kunnen leggen tussen hun voedingswijze en voorkomen Weten hoe de vermenigvuldiging gebeurt in gunstige- en ongunstige omstandigheden (thema 8 p.112 kader onderaan + punt 1.4) Gedrag van bacteriën in ongunstige omstandigheden kunnen omschrijven (thema 8 punt 1.5) Bacteriën : bespreek de bouw + vorm (thema 8 punt 1.2) de levensvoorwaarden kunnen opsommen en uitleggen hoe bacteriën zich vermenigvuldigen (thema 8 punt 1.1, 1.4 en 1.5) hoe kan men voedselbederf voorkomen door een gezonde levenswijze (thema 8 punt de functies van de bacteriën in de natuur kunnen opsommen bacteriële infecties voorbeelden (thema 10 punt 2.2.1) bestrijdingsmethodes (thema 10 punt 2.3 en 2.4) rol van hygiëne (thema 10 punt 2.4.4) Virussen : bespreek de bouw kunnen uitleggen hoe nieuwe virussen worden gevormd virale infecties voorbeelden (thema 10 punt 2.2.4) bestrijdingsmethodes (thema 10 punt 2.3 en 2.4) rol van hygiëne (thema 10 punt 2.4.4) de invloed van AIDS op de menselijke gezondheid kunnen uitleggen - ONTBREEKT DEEL 4: ECOLOGIE A: thema 2 + thema 13 gegevens van ecologisch onderzoek van een zoetwaterbiotoop, een bodem of grasland kunnen interpreteren en verwerken relaties kunnen leggen tussen aanwezige organismen en de abiotische factoren van het onderzochte biotoop (thema 12 punt 1) een eenvoudige classificatie van de aanwezige planten, dieren, zwammen en ééncelligen kunnen opstellen. Voedselrelaties: een eenvoudige voedselketen en voedselweb kunnen opstellen en interpreteren.

6 B: begrippen autotrofe en heterotrofe voeding kunnen uitleggen en aantonen aan de hand van voorbeelden (p.43) C: begrip symbiose kunnen verklaren, de onderverdelingen: mutualisme, commensalisme en parasitisme kunnen geven en bespreken aan de hand van voorbeelden (thema 9 punt 3) begrip concurrentie kunnen verklaren (thema 11 punt 1) voedselkringloop met daarin: producent (thema 12 punt 2.2.1) consument (thema 12 punt 2.2.2) reducent (thema 12 punt 2.2.3) voedselrelaties zoals: coöperatie (p.166) symbiose (p.124) mutualisme (thema 9 punt 3.2) antibiose (ONTBREEKT) commensalisme (thema 9 punt 3.3) vormen van parasitisme (thema 9 punt 3.1) samenlevingsvormen (thema 11 punt 1.2): tijdelijke groepsvorming (p.165 D, E en F) blijvende groepsvorming (p.165 A, B en C) kolonie (ONTBREEKT) sociale staat (p.166) D: Piramides aantallen (thema 12 punt 3.1) biomassa (thema 12 punt 3.2) energie (thema 12 punt 3.3 en 3.4) E: Wisselwerking tussen koolstof- en zuurstofcyclus p.199 F: Begrippen verklaren en illustreren aan de hand van voorbeelden: ecosysteem (thema 12 punt 1.3) habitat (thema 2 punt 2.1 / thema 13 punt 2.2.) niche (thema 2 p.29 / thema 13 punt 2.2.) biotoop (thema 2 p.29) levensgemeenschap (thema 2 p.29) DEEL 5: MILIEU (thema 14) A) Milieuverontreiniging : relatie kunnen leggen tussen de aanwezigheid van verontreinigde factoren en de mogelijke invloeden ervan op de biotoop water of bodem. B) Verontreiniging van water of bodem : de wisselwerking kunnen geven tussen mens en milieu C) Alternatieven, verbetering, mogelijke oplossingen kunnen geven voor een duurzame ontwikkeling.

E C O L O G I E Ecologie Factoren die invloed hebben op het milieu: Niveaus van de ecologie:

E C O L O G I E Ecologie Factoren die invloed hebben op het milieu: Niveaus van de ecologie: E C O L O G I E Ecologie = wetenschap die bestudeert waarom bepaalde planten en dieren ergens in een bepaald milieu voorkomen en wat de relaties zijn tussen organismen en dat milieu Factoren die invloed

Nadere informatie

Project over het menselijk lichaam voor de bovenbouw van de basisschool. Met huid en haar

Project over het menselijk lichaam voor de bovenbouw van de basisschool. Met huid en haar Met huid en haar Project over het menselijk lichaam voor de bovenbouw van de basisschool Muurkrant. Iedere les gaat een groepje leerlingen verslag doen van wat er die les gedaan is en wat de leerlingen

Nadere informatie

HEIMELIJKE VERLOKKING Een nieuw perspectief op geurenmarketing

HEIMELIJKE VERLOKKING Een nieuw perspectief op geurenmarketing HEIMELIJKE VERLOKKING Een nieuw perspectief op geurenmarketing auteur: Drs. Roos Schippers Radboud Universiteit Nijmegen Arnhem, 25 augustus 2001 4 SAMENVATTING 9 INLEIDING 10 HOOFDSTUK 1: HUIDIGE TOEPASSINGEN

Nadere informatie

biologie Compex biologie 1,2 Compex

biologie Compex biologie 1,2 Compex Examen VWO 21 tijdvak 1 maandag 17 mei totale examentijd 3 uur tevens oud programma biologie Compex biologie 1,2 Compex Vragen 1 tot en met 17 In dit deel van het examen staan vragen waarbij de computer

Nadere informatie

ALS de diagnose is gesteld

ALS de diagnose is gesteld ALS de diagnose is gesteld Nour Mushe, Mathilde de Nood & Leona Verhelst 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Spierziekten 5 1.1 Verschillende spierziekten 5 1.2 De oorzaken van spierziekten 6 1.3 Amyotrofische

Nadere informatie

Burn-out en de fysiologie van het stresssysteem

Burn-out en de fysiologie van het stresssysteem Burn-out en de fysiologie van het stresssysteem van overleven naar leven Afstudeerscriptie voor medische basisvakken Bodymind opleidingen Henk-Jan van Reenen, mei 2011 www.lichaamsgerichte-therapie.org

Nadere informatie

Glaucoom: begrijpen wat er gebeurt

Glaucoom: begrijpen wat er gebeurt Glaucoom: begrijpen wat er gebeurt Er zijn vele soorten glaucoom met elk de eigen, specificieke kenmerken en risicofactoren. Glaucoomspecialist dr. Sicco thoe Schwartzenberg gaat terug naar de basis en

Nadere informatie

Zicht op natuur Praktijkgids voor goed natuuronderwijs op de basisschool. pagina 1 van 87

Zicht op natuur Praktijkgids voor goed natuuronderwijs op de basisschool. pagina 1 van 87 Zicht op natuur Praktijkgids voor goed natuuronderwijs op de basisschool. pagina 1 van 87 Zicht op natuur Praktijkgids voor goed natuuronderwijs op de basisschool. pagina 0 van 87 Woord Vooraf Toen we

Nadere informatie

Wat gebeurt er bij een allergie?

Wat gebeurt er bij een allergie? j4 Wat gebeurt er bij een allergie? Roy Gerth van Wijk ( 41), Huub Savelkoul ( 42, 43 en 44), Gerco den Hartog ( 43) en Frans Timmermans ( 45) Allergie is een complex verschijnsel Naast kennis omtrent

Nadere informatie

Heb je ze nog alle vijf?

Heb je ze nog alle vijf? Heb je ze nog alle vijf? Programma voor 2de en 3de kleuterklas & 1ste graad basisonderwijs Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Inleiding 3 Hoofdstuk 2: De gids 4 Hoofdstuk 3: Ontwikkelingsdoelen kleuters 5 3.1 Ontwikkelingsdoelen

Nadere informatie

Waar leven is, zijn ook Enzymen

Waar leven is, zijn ook Enzymen Waar leven is, zijn ook Enzymen De verschillende functies van de Enzymen zijn ontelbaar veelzijdig, net zo als bij Microorganismen, maar Enzymen zijn geen Micro organismen. Het betreft hier dus geen levende

Nadere informatie

Kinderen met een handicap in Tel

Kinderen met een handicap in Tel Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick Oudenampsen Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick

Nadere informatie

Genetische testen en gezondheid

Genetische testen en gezondheid Genetische testen en gezondheid Genetische testen en gezondheid We hebben allemaal een unieke combinatie van genen van onze ouders geërfd. Onze unieke combinatie van genen en de invloed van onze omgeving

Nadere informatie

Aardrijkskunde, wat is dat voor vak?

Aardrijkskunde, wat is dat voor vak? 2. Aardrijkskunde, wat is dat voor vak? door Joop van der Schee 2.1 Inleiding De eerste vraag bij vakdidactiek aardrijkskunde is: Wat moeten leerlingen met aardrijkskunde leren? En waarom? Waarom is aardrijkskunde

Nadere informatie

Werken met ernstig meervoudig beperkten

Werken met ernstig meervoudig beperkten Werken met ernstig meervoudig beperkten - Een informatiepakket voor zorgverleners die voor het eerst in aanraking komen met ernstig meervoudig beperkten - Auteur: Begeleiders: Lobke van Breukelen Bert

Nadere informatie

Risico's voor mensen met beperkingen bij calamiteiten

Risico's voor mensen met beperkingen bij calamiteiten Risico's voor mensen met beperkingen bij calamiteiten Quick scan Jack Wever - DSP-groep Harm Jonker - Vilans Paul van Soomeren - DSP-groep Anne van der Graaf - Vilans Risico's voor mensen met beperkingen

Nadere informatie

Operaties aan het oor

Operaties aan het oor KNO Operaties aan het oor BEHANDELING Operaties aan het oor Uw KNO-arts heeft voorgesteld om uw oorklachten te behandelen met een operatie. In deze folder vindt u meer informatie over de verschillende

Nadere informatie

Preventie op persoonlijke maat

Preventie op persoonlijke maat Preventie op persoonlijke maat JGZ biedt een uniek kader om de gevolgen van beginnende problemen bij kinderen positief te beïnvloeden, met name de problematiek die (nog) niet binnen een diagnostische classificatie

Nadere informatie

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Samengesteld door leden van het consortium Cognitieve Revalidatie (in alfabetische volgorde): Drs. D. Boelen Prof. Dr. W. Brouwer Drs. B. Dijkstra

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

De groene belofte. Algen. biowetenschappen en maatschappij kwartaal 3 2013

De groene belofte. Algen. biowetenschappen en maatschappij kwartaal 3 2013 De groene belofte Algen biowetenschappen en maatschappij kwartaal 3 2013 Cahier 3 2013 32 e jaargang Algen Het cahier is een uitgave van Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM) en verschijnt vier

Nadere informatie

NET-groep. Informatie over. neuro-endocriene tumoren (NET) de dunne darm de maag de pancreas de longen

NET-groep. Informatie over. neuro-endocriene tumoren (NET) de dunne darm de maag de pancreas de longen NET-groep Informatie over neuro-endocriene tumoren (NET) de dunne darm de maag de pancreas de longen 1 Deze brochure kwam tot stand in samenwerking met de Raad van Advies van de NET-groep Deze brochure

Nadere informatie

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO Leven en Natuurkunde MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO LEVEN EN NATUURKUNDE In deze lessenserie nemen we een kleine duik in de biofysica. De biofysica beschrijft levende systemen aan de

Nadere informatie

Autisme: het socioschema als

Autisme: het socioschema als Martine Delfos Autisme kent een korte, maar intensieve onderzoekstraditie. Er zijn met name drie belangrijke theorieën ontwikkeld, de theorie van de Theory of Mind, de theorie van de (Weak) Central Coherence

Nadere informatie

Oefenen met de ICF? Een handreiking voor KKB-ers. 10 juni 2010. Drs. C. Koolhaas. Extern adviseur: dr. Y.F. Heerkens (NPi)

Oefenen met de ICF? Een handreiking voor KKB-ers. 10 juni 2010. Drs. C. Koolhaas. Extern adviseur: dr. Y.F. Heerkens (NPi) Oefenen met de ICF? Een handreiking voor KKB-ers. 10 juni 2010 A.J.P. van Hemert MA Drs. C. Koolhaas (NVLF en logopedist) (NVLF) Extern adviseur: dr. Y.F. Heerkens (NPi) 1 Inhoud Voorwoord... 3 Deel I

Nadere informatie

All in One. Oplossingen: Goede voedselhygiëne en een goed educatieprogramma om de inwoners van Maraigudem bewust te maken en te informeren.

All in One. Oplossingen: Goede voedselhygiëne en een goed educatieprogramma om de inwoners van Maraigudem bewust te maken en te informeren. All in One Maraigudem, India: In dit dorpje bestaan veel problemen en ziekten die de ontwikkeling van het dorp remmen. Vele ziektes ontstaan door het eten van onhygiënisch bereid voedsel, waaronder vlees.

Nadere informatie