De Belastingdienst in 24 uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Belastingdienst in 24 uur"

Transcriptie

1 Meer weten? Kijk op of De Belastingdienst in 24 uur Heb je nog vragen over werken bij de Belastingdienst? Stuur dan een naar of bel (030) (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur). November 2012

2 7 momenten in 24 uur Werken voor de Belastingdienst betekent werken voor een beter Nederland. Het betekent ook werken in een op samenwerking gerichte organisatie die 24 uur per dag, 7 dagen per week doordraait. En die veel afwisselender is dan je wellicht denkt! Waar jaarlijks mil joenen aangiften worden behandeld. Waar maandelijks voor honderden miljoenen aan toeslagen worden uitbetaald. En waar de Douane dage lijks zorgt voor de vlotte en veilige in- en uitvoer van tonnen goederen. Deze brochure laat je een dag bij de Belastingdienst beleven. Het geeft je in 7 momenten een verrassend beeld van verschillende werkgebieden die je bij de Belastingdienst kunt vinden.

3 Met de modernste middelen fraude opsporen Werken bij de FIOD betekent een bijdrage leveren aan een fraudevrij Nederland. Een streven dat de opsporingsdienst van de Belastingdienst voortvarend en vasthoudend oppakt. Want belasting ontduiken, fraude en economische delicten ondermijnen een rechtvaardige en integere samen leving. Daarom zijn de medewerkers van de FIOD dag en nacht bezig met het opsporen van onrechtmatige en criminele activiteiten. Met als doel de daders voor de rechter te krijgen en daarmee te werken aan rechtsherstel. Een verdachte onder neming doorzoeken. Samen met de Officier van Justitie bij een bedrijf speuren naar bewijsmateriaal. De FIOD is het enige onderdeel van de Belasting - dienst dat het de burgers niet makke lijker maakt. De mensen en bedrijven die met de FIOD te maken krijgen, zijn het stadium van voorlichting, samenwerking of convenanten al lang gepasseerd. Wel werkt de FIOD veel samen met toezichthouders, zoals andere onderdelen van de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, de bijzondere opsporingsdiensten en onderdelen van de politie. Een speciale afdeling van de FIOD is de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE). Een team van rechercheurs dat contact heeft met bijvoorbeeld anonieme informanten. De informatie die dat oplevert, wordt nagetrokken waarna geprobeerd wordt om volgens een andere route gegevens te vinden. De meldingen vanuit de CIE zijn maar een klein deel van de totale dagelijkse stroom van informatie over mogelijke opsporingszaken. Een belangrijk deel van de meldingen komt via de Belastingdienst, waaronder ook de Douane en Toeslagen. Verder komen meldingen binnen via toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Zorgautoriteit. Niet elke melding wordt uiteindelijk een zaak voor de rechter. Wel wordt elke melding serieus genomen. De officier van justitie maakt uiteindelijk de inschatting of een zaak juridisch kans van slagen heeft, beslist of er strafrechtelijk wordt vervolgd en welke dwangmiddelen worden ingezet. Deze dwangmiddelen zoals telefoontaps, het aanhouden of meenemen voor verhoor hebben grote impact. Daar gaat de FIOD zorgvuldig en verantwoord mee om. Er gaat aan elk onderzoek dus een proces van analyses, overleg en vooronderzoek vooraf. Een traject dat vraagt om specialisten die verantwoorde keuzes maken. Wordt een zaak doorgezet, dan wordt een opsporingsteam samengesteld en begint het echte werk: het onderzoek waarin het bewijsmateriaal wordt verzameld en waar alles draait om waarheidsvinding en rechtsherstel. In het onderzoek worden zowel financiële als digitale recherchetechnieken gebruikt. Financiële recherche betekent follow the money. Daarbij worden de geldstromen die naar de fraudeur leiden gevolgd. Bij digitale recherche gaat de FIOD de digitale snelweg op om verdachte zaken op te sporen. Met dezelf de geavanceerde tech nieken die de plegers van de delicten gebruiken. Kortom, een enerverende wereld. Werken binnen deze wereld van de FIOD is alleen weggelegd voor mensen met een échte drive om fiscale en financieel-economische delicten aan te pakken. Mensen die je midden in de nacht kunt wakker maken voor een inval. Mensen die goed kunnen samenwerken, nieuwsgierig en flexibel zijn en tegen spanning kunnen. Een rechercheur Je moet na je vooropleiding je opsporingsbevoegdheid halen. Dat doe je via een interne opleiding die zes maanden duurt. Dan kan je rechercheur worden bij de FIOD. Spannend werk dat ertoe doet. Boeven vangen, dat is de beste samenvatting. Voordat we gaan rechercheren, overwegen we zorgvuldig welke middelen we gaan gebruiken. Bijvoorbeeld het afluisteren van een telefoon of het inschakelen van een observatieteam.

4 Een jurist Ik werk bij de afdeling invordering. De afdeling waar de zaken terechtkomen van belastingplichtigen die niet kunnen of willen betalen. Dat is overigens slechts ongeveer drie procent van de gevallen. Inhoudelijk erg interessant. Ik ben voortdurend bezig diverse belangen tegen elkaar af te wegen. Om daar uiteindelijk de rechtstaat mee te dienen. Je moet je dan grondig verdiepen in de zaak. Procederen tegen een belastingadviseur. In een zaak waarin onjuist is geadviseerd over btw-afdracht. Met recht werken voor het algemeen belang Werken als jurist bij de Belastingdienst betekent een bijdrage leveren aan een goed functionerende samenleving. Een samenleving waarin de regel geving wordt nageleefd. Waar partijen die gelijk hebben ook gelijk krijgen. Dat is belangrijk voor elke burger, elk bedrijf of elke overheids instantie. En ook voor de Belastingdienst, zeker gezien zijn cruciale functie als hoofd financier van Nederland. Juristen, ook met een niet-fiscale specialisatie, zijn dan ook onmisbaar bij de fiscus. De Belastingdienst is gezien zijn specifieke taak een bijzondere organisatie. Het is tegelijk ook een gewone organisatie waar ruim mensen werken. Een organisatie die (behalve de dagelijkse stroom aan fiscaal juridische vraagstukken) zoals elke grote organisatie te maken heeft met een groot aantal andere juridische zaken. Dus werken er bij de Belastingdienst ook veel juristen die niet gespecialiseerd zijn in fiscaal recht. Maar bijvoorbeeld ook juristen met een ander specialisme, zoals Europees recht of civiel recht. Veel van deze juristen houden zich bezig met zaken als belastingheffing en -invordering volgens een andere, niet fiscaal-juridische route. En bijvoorbeeld met het doorvoeren van regel geving vanuit Brussel. Maar ook met het opstellen of beoordelen van bijvoorbeeld inkoopcontracten of arbeidsrechtelijke kwesties. Het interessante van werken als jurist bij de fiscus is dat het nooit beperkt is tot één rechts gebied. Het is altijd breder dan dat. Ook krijgen juristen bij de Belastingdienst de kans om zaken die waard zijn om voor te vechten tot de bodem uit te zoeken. Erg belangrijk bij het aanpakken van bijvoorbeeld fraude. Want als mensen die frauderen hun gang kunnen blijven gaan, dan ondermijnt dat onze rechtsstaat. Het werk als jurist bij de Belastingdienst is niet alleen breed wat betreft het rechtsgebied. Ook qua belang en omvang van de zaken is er veel variëteit. Van EU-lidstaten tot aan individuele burgers. Van een verweerschrift voor een casus die gaat over relatief gering bedragen, tot aan een procedure met een belang van tweehonderd miljoen, bijvoorbeeld in de vastgoedsector. En het kost ongeveer evenveel tijd om ze af te handelen. Internationale samenwerking wordt steeds be lang rijker. Dus komen juristen bij de Belasting dienst ook over de grens. Soms om inter - na tionale bijeenkomsten bij te wonen over de invoering van Europese richtlijnen. Een breed en veelzijdig palet aan werkzaamheden dus. En dat binnen een grote organisatie waar actuele kwesties of acute incidenten die snel moeten worden opgelost, worden afgewisseld met structurele thema s. Met alle ruimte om door te groeien en je te ontwikkelen. Voor juristen met vrijwel elk specialisme is de Belastingdienst dan ook een ideale werkgever.

5 Audits en overleggen het klokje rond Werken als accountant bij de Belastingdienst betekent een bijdrage leveren aan een eerlijke economie. Want accountants gaan over de boeken van vooral middelgrote en zeer grote bedrijven. Zij onderzoeken en controle ren op efficiënte wijze of bedrijven voldoen aan de regels voor financiële verslaglegging en fiscale en Douane-regelgeving. En omdat deze cijfers de basis vormen voor aangiftes en aanslagen, zijn accountants een belangrijke schakel voor een correct verloop van het hele fiscale proces. Bezoek aan een bouwterrein. In een multidisciplinair team samen met andere instanties. Controleren op zwartwerkers en andere ongeoorloofde praktijken. Accountants bij de Belastingdienst zijn gewone accountants die buitengewoon werk doen. Ze beoordelen door andere accountants opgestelde financiële stukken, zoals de jaarrekening. Ze verzamelen input voor het behandelteam. Kijken of bedrijven zich houden aan gemaakte afspraken. Duiken in de boeken als ergens een vermoeden is van fraude of andere misstanden. En ze worden in uiteenlopende situaties als rekenmeester ingeschakeld. Een interessante mix aan taken en verantwoordelijkheden dus, die wordt uitgevoerd door ruim 700 accountants. Daarmee is de Belastingdienst eigenlijk óók een fors accountantskantoor. Een heel bijzonder kantoor, verspreid over het hele land met alle Nederlandse bedrijven als klant. Een kantoor waar hard wordt gewerkt. Als het nodig is ook buiten kantooruren. In grote lijnen is het werk van een accountant binnen de Belastingdienst in twee categorieën op te delen. Er is de klassieke, controlerende rol. Maar er is ook steeds vaker sprake van een werkwijze die is gebaseerd op samenwerking. En er zijn óók accountants die de rol van klantcoördinator vervullen. Deze verschillende rollen liggen in elkaars verlengde, maar er is natuurlijk sprake van overlap. Omdat het ondoenlijk is om alle Nederlandse bedrijven elk jaar te controleren, wordt er veel met steekproeven gewerkt. Er zijn allerlei manieren ontwikkeld om het gehele proces zo goed mogelijk te laten verlopen en fraude en misbruik aan te pakken. Maar vertrouwen en de wens om zoveel mogelijk samen te werken met de diverse organisaties en branches, vormen het uitgangspunt. Gelukkig willen de meeste bedrijven en organisaties vanuit zichzelf óók zo goed mogelijk aan hun fiscale verplichtingen voldoen. Zij zijn compliant zoals dat heet. Wat betekent dat gewerkt kan worden volgens het principe van horizontaal toezicht, op basis van vertrouwen. Waarbij de accountants monitoren of ze voldoen aan de voorwaarden en of ze zich aan de gemaakte afspraken houden. In de praktijk komt het erop neer dat accountants veel buiten de deur zitten. Of het nu gaat om controle bij een bouwterrein, het voeren van gesprekken, overleggen over procedures, controleren van administraties of spannende zaken als het meegaan met een nachtelijke inval. Ook krijgen accountants bij de Belastingdienst snel veel verantwoordelijkheid. Dat is ook niet verwonderlijk met een werkterrein van ruim twee duizend zeer grote en elfduizend middelgrote ondernemingen. Er is een snelle leercurve en jonge accountants krijgen alle ruimte om te laten zien wat ze kunnen. En door het populaire duale leertraject zijn er veel jonge accountants. Zij starten meteen na hun vooropleiding met de opleiding Accountancy en combineren dat met een baan bij de Belastingdienst. Een accountant Na mijn vwo heb ik het duale traject van de Belastingdienst gedaan. Daarbij studeerde ik aan NIVRA-Nyenrode terwijl ik tegelijkertijd op een Belastingdienstkantoor werkte. Wat ik leerde kon ik meteen toepassen in de praktijk. Inmiddels werk ik bij de unit Handel, Bouw en Industrie. Het leukste aan mijn werk vind ik dat ik bij veel verschillende bedrijven over de vloer kom. Zo n 70% van mijn tijd werk ik op locatie.

6 Op verantwoorde wijze miljarden per jaar uitbetalen Werken bij de Belastingdienst/Toeslagen betekent werken aan een solidai re samenleving. Want Toeslagen keert voor bepaalde noodzakelijke kosten tege moetkomingen uit. Geld dus. Als dat niet zou gebeuren, kunnen mensen financieel in de problemen komen. Het belang dat Toeslagen goed functio neert, is dan ook groot. Dat vraagt om gedreven en verantwoordelijke medewerkers die klantgericht denken en werken en eventuele problemen snel oplossen. Toeslagen zijn er voor kinderopvang, zorg en huur. Ook het kindgebonden budget valt eronder. Het is een onderdeel dat binnen de Belastingdienst een bijzondere plek inneemt. Want het is een onderdeel van de Belastingdienst dat bedragen uitkeert, in plaats van int. En niet zomaar bedragen, bij elkaar opgeteld gaat het jaarlijks om miljarden. Al die miljarden worden uitgekeerd door een organisatie van ongeveer 600 vaste medewerkers die grotendeels werken vanuit een centraal kantoor in Utrecht. De middelen hiervoor komen van de begrotingen van verschillende ministeries. Met die ministeries wordt nauw samenge werkt. Net als met andere onderdelen van de Belastingdienst. Met name op het gebied van inkomstenbelasting. Maar niet alleen binnen de Rijksoverheid wordt veel samengewerkt. Er is ook veel overleg met gemeentes, bijvoorbeeld om afspraken te maken over gegevensuitwisseling. En ook met andere instellingen en bedrijven. Denk daarbij aan kinderdagverblijven, woning bouw corpo ra ties, particuliere verhuurders en zorg verze keraars. Een van de redenen voor die samenwerking is dat Toeslagen voor het toekennen van de aanvragen en het aanpakken van misbruik voor een deel afhankelijk is van anderen. Van verhuurders bijvoorbeeld. Die hebben namelijk informatie over de hoogte van de huren. En kinderdagver blijven kunnen vertellen hoeveel uren kinderopvang er zijn geweest en tegen welke kosten. Door zorgvuldig te werken - en vooral door slim met betrokken instanties en bedrijven samen te werken - zorgen de mensen van Toeslagen dat mensen krijgen waar ze recht op hebben. Uiteraard speelt ICT ook hier een grote rol. En niet alleen bij het controleren van de aanvragen. Zo kunnen burgers op internet via MijnToeslagen 7x24 uur toeslagen aanvragen, wijzigen of stoppen. De mensen die werken bij Toeslagen hebben een grote verscheidenheid aan taken. Zoals het ver werken van de massale stroom aan vragen en alles wat daarbij komt kijken. En het beant woor - den van individuele vragen, die doorgespeeld worden via de Belasting Telefoon. Maar ook het afhandelen van bezwaarschriften en het voeren van procedures. Veel verschillende onderwerpen dus. Het maakt Toeslagen een boeiende plek om te werken voor mensen met hart voor de samenleving. Professionals met een goed verantwoordelijkheidsgevoel die, als mensen problemen hebben bij het aanvragen van toeslagen, doorwerken tot het probleem is opgelost. Bespreking met een gemeentelijk afdelingshoofd. Kijken hoe de gegevens van inwoners die recht hebben op toeslag het beste kunnen worden aangeleverd. Een medewerker Belastingdienst/Toeslagen Zonder ons zouden veel mensen financieel in de problemen komen. Mensen met een laag inkomen die recht hebben op huurtoeslag en het kindgebonden budget. Maar ook de grotere groep mensen die recht heeft op kinderopvangtoeslag en zorgtoeslag. Snelheid en service zijn erg belangrijk. Aanvragen controleren we voortdurend bij marktpartijen. En uiteraard met onze collega s binnen andere onderdelen van de Belastingdienst. Dankzij de moderne techniek gaat dat gelukkig allemaal razendsnel.

7 Een applicatie bouwen. Een proces waarbij veel partijen zijn betrokken. Een applicatieontwikkelaar Als ICT er bij de Belastingdienst werk ik in een omgeving die voortdurend in bewe ging is. Door veranderende wet geving en razendsnelle ontwikkelingen is er wel eens sprake van tijdsdruk. Maar er is ook voldoende gelegenheid voor research en development. Want onderzoeken hoe ICT het best kan worden ingezet voor goede dienstverlening aan burgers en bedrijven heeft hoge prioriteit. Steeds slimmer gebruik maken van ICT Werken voor de ICT van de Belasting dienst betekent een bijdrage leveren aan het makkelijker maken van het leven van heel veel Nederlanders. Automatisering is óók de sleutel tot efficiency. Het zorgt ervoor dat ruim 18 miljoen burgers en ondernemers tijd en dus ook geld besparen. En ook dat de medewerkers van de Belastingdienst hun werk optimaal kunnen doen. Om dat mogelijk te maken, draait het geavanceerde ICT-bedrijf van de Belastingdienst dag en nacht. ICT zorgt ervoor dat jaarlijks miljoenen aan - giftes kunnen worden gedaan en verwerkt. Dat talloze toeslagen worden aangevraagd en uitgekeerd. Dat de BelastingTelefoon goed kan functioneren en dat de Douane de goederenstroom kan controleren. En nog veel meer. De tijd dat je alleen schriftelijk aangifte kon doen, is minder lang geleden dan je denkt. Slechts 15 jaar. Toen kwam de Aangiftediskette en daarna de elektronische aangifte. En nu is er de voor ingevulde aangifte. Allemaal ICTtoepassingen die het leven voor burgers en bedrijven stukken makkelijker maken. ICT is tegenwoordig dan ook steeds meer de core business van de Belastingdienst. Dat vraagt om een grote en soepel draaiende organisatie die 24 uur per dag en 7 dagen per week in bedrijf is. Met ICT-medewerkers verspreid over het hele land. En met Apeldoorn als centrum. Daar worden de applicaties ontworpen, gebouwd en getest en het beheer en de exploitatie van alle systemen verzorgd. Een plezierige, moderne werkomgeving op een centrale plek. Als ICT er bij de Belastingdienst werk je in een omgeving die veel vraagt van de ontwerpers, ont wikkelaars en andere medewerkers. Dat roept om specialisten. Mensen die de nieuwste ICTkennis in huis hebben en weten toe te passen voor burgers en bedrijven. Maar ook mensen zonder een negen tot vijf mentaliteit die goed kunnen samenwerken en out of the box kunnen denken. De invoering van de vooraf ingevulde aangifte voor particulieren en het Ondernemersportal op internet, zijn mooie voorbeelden van toepassingen waarbij medewerkers hebben geëxcelleerd. Want om alle relevante informatie boven tafel te krijgen en in de juiste context en betrouwbaar te presenteren, moest een groot aantal verbindingen worden gelegd. En ingewik kelde applicaties worden ontworpen en gebouwd, die in gebruik juist makkelijk zijn! Daarbij maken wij gebruik van onder andere een van de grootste databases van Europa, krachtige mainframes en talloze servers. Deze systemen en databases zorgen ervoor dat alle andere ICTtoepassingen continu in de lucht zijn en worden doorontwikkeld. Heel belangrijk daarbij is een gedegen beveiliging en back-up van alle gegevens. Een mooiere klus op ICT-gebied is lastig voor te stellen. Werken bij de Belastingdienst als ICT er betekent niet alleen werken in een unieke omgeving, het biedt medewerkers ook de mogelijkheid voor een veelzijdige carrière. Zo is er veel ruimte voor het volgen van cursussen en opleidingen. En voor coaching door ervaren collega s.

8 ICT-systemen monitoren ICT is niet meer weg te denken bij de Belastingdienst. Mainframes en krachtige servers houden een van de grootste databases van Europa in de lucht. Die zijn wij continu aan het monitoren en optimaliseren. Voor de vooringevulde aangifte moet een groot aantal koppelingen worden gelegd. Met interne én externe databases. Er zit een enorme complexe techniek achter. De kunst van ons werk is te zorgen dat de klant daar niets van merkt. Bij ICT werken we continu aan optimalisatie. Het kernwoord is verhogen. Verhogen van productiviteit. Verhogen van de tevredenheid van de medewerkers. En als belangrijkste het verhogen van de tevredenheid van de klant.

9 Voorlichting geven aan een groep startende ondernemers. Over de fiscale zaken waarmee ze te maken krijgen. Een fiscalist Als inspecteur bij het team vastgoed, werk ik binnen een spannende branche. Veel bedrijven voldoen vrijwillig aan hun belastingverplichtingen. Daarmee kunnen we goed samenwerken. Helaas zijn er ook bedrijven die zich niet aan de regels houden. Als je er samen een stokje voor steekt dat deze bedrijven onder hun verplichtingen uitkomen, geeft dat een goed gevoel. Net als wanneer je bedrijven helpt om makkelijker aan hun fiscale verplichting te voldoen. Burgers en bedrijven zelfredzaam maken bij hun fiscale zaken Werken als fiscalist bij de Belastingdienst betekent een bijdrage leveren aan een beter en rechtvaardig Nederland. Zonder belastingen namelijk geen geld voor goede zorg, onderwijs, veiligheid, sociale zekerheid, infrastruc tuur en andere uitgaven die we belangrijk vinden. De fiscalisten bij de Belastingdienst hebben de belangrijke taak te zorgen dat burgers en bedrij ven de belasting ook écht betalen. Ze doen dat vooral door samen te werken en het makkelijker te maken aan de fiscale verplichtingen te voldoen. stond, kijken we nu veel meer naar het proces en hoe een organisatie zich gedraagt. Bij alles wat we doen, wille we steeds meer in de actua liteit werken: zo worden fiscale kwesties af ge handeld op het moment dat ze spelen. Dat scheelt veel uitzoekwerk of opzoeken van oude documenten achteraf. En de klant weet direct waar hij aan toe is. Fiscalisten bij de Belastingdienst zijn de spil van de Belastingdienst. Een spil die dag en nacht doordraait. Waar alle technische vakkennis samenkomt die nodig is om burgers en bedrijven van dienst te zijn en de belastingwetgeving op een goede en rechtvaardige manier uit te voeren. En zo op een solidaire manier te zorgen voor de middelen die nodig zijn om Nederland te laten draaien. Veel fiscalisten bij de Belastingdienst zijn inspecteur en hebben zo een cruciale rol bij het heffen, innen en controleren van belastingen. Maar eigenlijk zijn ze overal binnen de organisatie te vinden. Als behandelaar van bezwaar- en beroepschriften bijvoorbeeld. Of ontvanger, die niet gaat over het vaststellen van de hoogte van de te betalen belastingen, maar het innen ervan. Net als accountants en juristen, zijn er ook fisca listen met een leidinggevende rol als teammanager. Of als klantcoördinator, die algemeen aanspreekpunt is voor alle fiscale zaken van een bepaalde onderneming. Een belangrijke functie, zeker als het gaat om horizontaal toezicht dat steeds belangrijker wordt. Door dit horizontale toezicht verschuift het zwaartepunt van het einde van een aangiftetraject steeds meer naar het begin. En terwijl vroeger de controle van een aangifte centraal Een veel gehoorde reden om als fiscalist of fiscaal econoom bij de Belastingdienst aan de slag te gaan, of er lang te blijven, is dat het inhoudelijk interessant is. Fiscalisten bij bedrij ven of belastingadviseurs zijn vaak bezig met dezelfde materie, en worden ook geacht aquisitie te plegen. Allemaal leuk als het je ligt. Maar bij veel fiscalisten is de liefde voor het vak zo groot dat ze zoveel mogelijk met hun specialisme bezig willen zijn. En als je inhoudelijk bezig wil zijn, dan is er geen betere plek denkbaar dan de Belastingdienst. Voor fiscalisten dé bron. Met een praktisch oneindige stroom complexe en interessante fiscale vraagstukken.

10 BelastingTelefoon In een drukke periode rinkelt de BelastingTelefoon wel honderdduizend keer per dag. Het over grote deel van de vragen kunnen we direct afhandelen. Ruimere openingstijden zijn een mooi voorbeeld van het de mensen makkelijker maken. Want in maart, wanneer de meeste mensen aangifte doen, is de BelastingTelefoon op vrijdag langer bereikbaar en ook zaterdag overdag geopend. De BelastingTelefoon heeft één centraal nummer. Het welbekende Maar mijn collega s zitten verspreid over het hele land. Letterlijk van Groningen tot Heerlen.

11 Dag en nacht toezicht op internationale goederenstromen Werken bij de Douane betekent een bijdrage leveren aan Nederland als toonaangevend distributieland. Het betekent ook een bijdrage leveren aan onze veiligheid en die van andere Europese lidstaten. Want naast belastingen heffen en innen is het de taak van de Douane om zaken als verdo ven de middelen, wapens, besmette en bedreigde dieren en nagemaakte goede ren uit de gigantische goederenstroom te vissen. In een vroeg stadium, door geavanceerde technologie en slimme medewerkers. Nederland is dé toegangspoort tot Europa. Met onder andere Rotterdam als een van de grootste havens ter wereld, Schiphol als grote, internationale luchthaven, ons uitgebreide wegennetwerk en de Betuwelijn richting het Ruhrgebied. Jaarlijks verwerken we 25% van de totale invoer van de Europese Unie. Samen met onze export is het een belangrijke pijler van onze economie. Om alle in-, door- en uitvoer van goederen in goede banen te leiden, werken enkele duizenden douanemedewerkers dagelijks de klok rond. Zij zitten verspreid over het hele land. De meesten werken in de grote havens en op Schiphol. Het douaneproces is zoveel mogelijk geauto - ma ti seerd. Maar een belangrijk deel blijft mensen werk. Er is dan ook een grote verscheiden heid aan func ties, zowel op strategisch als uitvoerend niveau. Al die functies zijn onmisbare schakels voor een zo snel en soepel mogelijk lopend geheel. Van het invoeren van de gegevens van goederen die net zijn binnengekomen tot het vrijgeven van goederen voor vertrek. Maar ook het inschatten van de risico s van een lading en de fysieke controle ervan. Het begeleiden van speurhonden. En afspra ken maken met alle bedrijven die zich bezig houden met het internationale handelsverkeer. Dat laatste, contact onderhouden met bedrijven, is kenmerkend voor hoe de Douane werkt. Bedrijven die bijvoorbeeld bewezen hebben dat hun processen op orde zijn, worden op basis van dat vertrouwen gefaciliteerd om de in-, doorof uitvoer zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het draait allemaal om maatwerk. De Douane maar dat geldt voor de Belastingdienst als geheel wil het de burgers en ondernemers zo makkelijk mogelijk maken. Als bijvoorbeeld in de haven een terminalbedrijf iets wil vereenvoudigen, dan denkt de Douane mee. Om interessant te blijven als in- en doorvoerland is de Douane continue bezig sneller, efficiënter en doeltreffender te werken. Hierdoor kan het toezicht optimaal worden ingezet en kan steeds gerichter fysiek worden gecontroleerd. Een mooi voorbeeld hiervan is de komst van een X-ray scan voor containertreinen bij de Rotterdamse haven. Een geavanceerde installatie waar een trein met zestig km/uur doorheen kan rijden zodat pijlsnel een analyse kan worden gemaakt. En zo is de Douane voortdurend op zoek naar vooruitstrevende oplossingen. Een inte res san te werkgever voor gemotiveerde mensen. Én voor mensen die willen samenwerken; met het bedrijfsleven én met andere overheids organisaties. Een klantmanager Mijn klanten zijn diverse bedrijven in het havengebied. Ik ben verantwoordelijk voor alles wat met hen te maken heeft. Van het verlenen van een vergunning of certificaat en het begeleiden van startende ondernemingen, tot het monitoren van bedrijven. Douanewerk is spannend werk met een internationaal tintje dat dag en nacht doorgaat. En je krijgt alle ruimte je te ontwikkelen en je kennis te vergroten. Overleg met een chauffeur. Zorgen dat hij snel met zijn vracht op weg kan.

12 Controle Schiphol Bagage moeten we screenen op illegale of gevaarlijke spullen. Snelheid en klantvriendelijkheid staan daarbij voorop. We willen toch een visitekaartje van Nederland zijn. De Douane is voortdurend op zoek naar vooruitstrevende manieren om illegale zaken aan te pakken. Een mooi voorbeeld is onze geldhond. Die is getraind om inkt te ruiken en wordt ingezet om geldsmokkel tegen te gaan. Per vlucht wordt een risicoanalyse gemaakt. Op basis daarvan worden vrachtplaten gese lecteerd voor controle. Bij vluchten uit landen met een verhoogd risicoprofiel worden alle goederen gescand.