De Belastingdienst in 24 uur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Belastingdienst in 24 uur"

Transcriptie

1 Meer weten? Kijk op of De Belastingdienst in 24 uur Heb je nog vragen over werken bij de Belastingdienst? Stuur dan een naar of bel (030) (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur). November 2012

2 7 momenten in 24 uur Werken voor de Belastingdienst betekent werken voor een beter Nederland. Het betekent ook werken in een op samenwerking gerichte organisatie die 24 uur per dag, 7 dagen per week doordraait. En die veel afwisselender is dan je wellicht denkt! Waar jaarlijks mil joenen aangiften worden behandeld. Waar maandelijks voor honderden miljoenen aan toeslagen worden uitbetaald. En waar de Douane dage lijks zorgt voor de vlotte en veilige in- en uitvoer van tonnen goederen. Deze brochure laat je een dag bij de Belastingdienst beleven. Het geeft je in 7 momenten een verrassend beeld van verschillende werkgebieden die je bij de Belastingdienst kunt vinden.

3 Met de modernste middelen fraude opsporen Werken bij de FIOD betekent een bijdrage leveren aan een fraudevrij Nederland. Een streven dat de opsporingsdienst van de Belastingdienst voortvarend en vasthoudend oppakt. Want belasting ontduiken, fraude en economische delicten ondermijnen een rechtvaardige en integere samen leving. Daarom zijn de medewerkers van de FIOD dag en nacht bezig met het opsporen van onrechtmatige en criminele activiteiten. Met als doel de daders voor de rechter te krijgen en daarmee te werken aan rechtsherstel. Een verdachte onder neming doorzoeken. Samen met de Officier van Justitie bij een bedrijf speuren naar bewijsmateriaal. De FIOD is het enige onderdeel van de Belasting - dienst dat het de burgers niet makke lijker maakt. De mensen en bedrijven die met de FIOD te maken krijgen, zijn het stadium van voorlichting, samenwerking of convenanten al lang gepasseerd. Wel werkt de FIOD veel samen met toezichthouders, zoals andere onderdelen van de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, de bijzondere opsporingsdiensten en onderdelen van de politie. Een speciale afdeling van de FIOD is de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE). Een team van rechercheurs dat contact heeft met bijvoorbeeld anonieme informanten. De informatie die dat oplevert, wordt nagetrokken waarna geprobeerd wordt om volgens een andere route gegevens te vinden. De meldingen vanuit de CIE zijn maar een klein deel van de totale dagelijkse stroom van informatie over mogelijke opsporingszaken. Een belangrijk deel van de meldingen komt via de Belastingdienst, waaronder ook de Douane en Toeslagen. Verder komen meldingen binnen via toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Zorgautoriteit. Niet elke melding wordt uiteindelijk een zaak voor de rechter. Wel wordt elke melding serieus genomen. De officier van justitie maakt uiteindelijk de inschatting of een zaak juridisch kans van slagen heeft, beslist of er strafrechtelijk wordt vervolgd en welke dwangmiddelen worden ingezet. Deze dwangmiddelen zoals telefoontaps, het aanhouden of meenemen voor verhoor hebben grote impact. Daar gaat de FIOD zorgvuldig en verantwoord mee om. Er gaat aan elk onderzoek dus een proces van analyses, overleg en vooronderzoek vooraf. Een traject dat vraagt om specialisten die verantwoorde keuzes maken. Wordt een zaak doorgezet, dan wordt een opsporingsteam samengesteld en begint het echte werk: het onderzoek waarin het bewijsmateriaal wordt verzameld en waar alles draait om waarheidsvinding en rechtsherstel. In het onderzoek worden zowel financiële als digitale recherchetechnieken gebruikt. Financiële recherche betekent follow the money. Daarbij worden de geldstromen die naar de fraudeur leiden gevolgd. Bij digitale recherche gaat de FIOD de digitale snelweg op om verdachte zaken op te sporen. Met dezelf de geavanceerde tech nieken die de plegers van de delicten gebruiken. Kortom, een enerverende wereld. Werken binnen deze wereld van de FIOD is alleen weggelegd voor mensen met een échte drive om fiscale en financieel-economische delicten aan te pakken. Mensen die je midden in de nacht kunt wakker maken voor een inval. Mensen die goed kunnen samenwerken, nieuwsgierig en flexibel zijn en tegen spanning kunnen. Een rechercheur Je moet na je vooropleiding je opsporingsbevoegdheid halen. Dat doe je via een interne opleiding die zes maanden duurt. Dan kan je rechercheur worden bij de FIOD. Spannend werk dat ertoe doet. Boeven vangen, dat is de beste samenvatting. Voordat we gaan rechercheren, overwegen we zorgvuldig welke middelen we gaan gebruiken. Bijvoorbeeld het afluisteren van een telefoon of het inschakelen van een observatieteam.

4 Een jurist Ik werk bij de afdeling invordering. De afdeling waar de zaken terechtkomen van belastingplichtigen die niet kunnen of willen betalen. Dat is overigens slechts ongeveer drie procent van de gevallen. Inhoudelijk erg interessant. Ik ben voortdurend bezig diverse belangen tegen elkaar af te wegen. Om daar uiteindelijk de rechtstaat mee te dienen. Je moet je dan grondig verdiepen in de zaak. Procederen tegen een belastingadviseur. In een zaak waarin onjuist is geadviseerd over btw-afdracht. Met recht werken voor het algemeen belang Werken als jurist bij de Belastingdienst betekent een bijdrage leveren aan een goed functionerende samenleving. Een samenleving waarin de regel geving wordt nageleefd. Waar partijen die gelijk hebben ook gelijk krijgen. Dat is belangrijk voor elke burger, elk bedrijf of elke overheids instantie. En ook voor de Belastingdienst, zeker gezien zijn cruciale functie als hoofd financier van Nederland. Juristen, ook met een niet-fiscale specialisatie, zijn dan ook onmisbaar bij de fiscus. De Belastingdienst is gezien zijn specifieke taak een bijzondere organisatie. Het is tegelijk ook een gewone organisatie waar ruim mensen werken. Een organisatie die (behalve de dagelijkse stroom aan fiscaal juridische vraagstukken) zoals elke grote organisatie te maken heeft met een groot aantal andere juridische zaken. Dus werken er bij de Belastingdienst ook veel juristen die niet gespecialiseerd zijn in fiscaal recht. Maar bijvoorbeeld ook juristen met een ander specialisme, zoals Europees recht of civiel recht. Veel van deze juristen houden zich bezig met zaken als belastingheffing en -invordering volgens een andere, niet fiscaal-juridische route. En bijvoorbeeld met het doorvoeren van regel geving vanuit Brussel. Maar ook met het opstellen of beoordelen van bijvoorbeeld inkoopcontracten of arbeidsrechtelijke kwesties. Het interessante van werken als jurist bij de fiscus is dat het nooit beperkt is tot één rechts gebied. Het is altijd breder dan dat. Ook krijgen juristen bij de Belastingdienst de kans om zaken die waard zijn om voor te vechten tot de bodem uit te zoeken. Erg belangrijk bij het aanpakken van bijvoorbeeld fraude. Want als mensen die frauderen hun gang kunnen blijven gaan, dan ondermijnt dat onze rechtsstaat. Het werk als jurist bij de Belastingdienst is niet alleen breed wat betreft het rechtsgebied. Ook qua belang en omvang van de zaken is er veel variëteit. Van EU-lidstaten tot aan individuele burgers. Van een verweerschrift voor een casus die gaat over relatief gering bedragen, tot aan een procedure met een belang van tweehonderd miljoen, bijvoorbeeld in de vastgoedsector. En het kost ongeveer evenveel tijd om ze af te handelen. Internationale samenwerking wordt steeds be lang rijker. Dus komen juristen bij de Belasting dienst ook over de grens. Soms om inter - na tionale bijeenkomsten bij te wonen over de invoering van Europese richtlijnen. Een breed en veelzijdig palet aan werkzaamheden dus. En dat binnen een grote organisatie waar actuele kwesties of acute incidenten die snel moeten worden opgelost, worden afgewisseld met structurele thema s. Met alle ruimte om door te groeien en je te ontwikkelen. Voor juristen met vrijwel elk specialisme is de Belastingdienst dan ook een ideale werkgever.

5 Audits en overleggen het klokje rond Werken als accountant bij de Belastingdienst betekent een bijdrage leveren aan een eerlijke economie. Want accountants gaan over de boeken van vooral middelgrote en zeer grote bedrijven. Zij onderzoeken en controle ren op efficiënte wijze of bedrijven voldoen aan de regels voor financiële verslaglegging en fiscale en Douane-regelgeving. En omdat deze cijfers de basis vormen voor aangiftes en aanslagen, zijn accountants een belangrijke schakel voor een correct verloop van het hele fiscale proces. Bezoek aan een bouwterrein. In een multidisciplinair team samen met andere instanties. Controleren op zwartwerkers en andere ongeoorloofde praktijken. Accountants bij de Belastingdienst zijn gewone accountants die buitengewoon werk doen. Ze beoordelen door andere accountants opgestelde financiële stukken, zoals de jaarrekening. Ze verzamelen input voor het behandelteam. Kijken of bedrijven zich houden aan gemaakte afspraken. Duiken in de boeken als ergens een vermoeden is van fraude of andere misstanden. En ze worden in uiteenlopende situaties als rekenmeester ingeschakeld. Een interessante mix aan taken en verantwoordelijkheden dus, die wordt uitgevoerd door ruim 700 accountants. Daarmee is de Belastingdienst eigenlijk óók een fors accountantskantoor. Een heel bijzonder kantoor, verspreid over het hele land met alle Nederlandse bedrijven als klant. Een kantoor waar hard wordt gewerkt. Als het nodig is ook buiten kantooruren. In grote lijnen is het werk van een accountant binnen de Belastingdienst in twee categorieën op te delen. Er is de klassieke, controlerende rol. Maar er is ook steeds vaker sprake van een werkwijze die is gebaseerd op samenwerking. En er zijn óók accountants die de rol van klantcoördinator vervullen. Deze verschillende rollen liggen in elkaars verlengde, maar er is natuurlijk sprake van overlap. Omdat het ondoenlijk is om alle Nederlandse bedrijven elk jaar te controleren, wordt er veel met steekproeven gewerkt. Er zijn allerlei manieren ontwikkeld om het gehele proces zo goed mogelijk te laten verlopen en fraude en misbruik aan te pakken. Maar vertrouwen en de wens om zoveel mogelijk samen te werken met de diverse organisaties en branches, vormen het uitgangspunt. Gelukkig willen de meeste bedrijven en organisaties vanuit zichzelf óók zo goed mogelijk aan hun fiscale verplichtingen voldoen. Zij zijn compliant zoals dat heet. Wat betekent dat gewerkt kan worden volgens het principe van horizontaal toezicht, op basis van vertrouwen. Waarbij de accountants monitoren of ze voldoen aan de voorwaarden en of ze zich aan de gemaakte afspraken houden. In de praktijk komt het erop neer dat accountants veel buiten de deur zitten. Of het nu gaat om controle bij een bouwterrein, het voeren van gesprekken, overleggen over procedures, controleren van administraties of spannende zaken als het meegaan met een nachtelijke inval. Ook krijgen accountants bij de Belastingdienst snel veel verantwoordelijkheid. Dat is ook niet verwonderlijk met een werkterrein van ruim twee duizend zeer grote en elfduizend middelgrote ondernemingen. Er is een snelle leercurve en jonge accountants krijgen alle ruimte om te laten zien wat ze kunnen. En door het populaire duale leertraject zijn er veel jonge accountants. Zij starten meteen na hun vooropleiding met de opleiding Accountancy en combineren dat met een baan bij de Belastingdienst. Een accountant Na mijn vwo heb ik het duale traject van de Belastingdienst gedaan. Daarbij studeerde ik aan NIVRA-Nyenrode terwijl ik tegelijkertijd op een Belastingdienstkantoor werkte. Wat ik leerde kon ik meteen toepassen in de praktijk. Inmiddels werk ik bij de unit Handel, Bouw en Industrie. Het leukste aan mijn werk vind ik dat ik bij veel verschillende bedrijven over de vloer kom. Zo n 70% van mijn tijd werk ik op locatie.

6 Op verantwoorde wijze miljarden per jaar uitbetalen Werken bij de Belastingdienst/Toeslagen betekent werken aan een solidai re samenleving. Want Toeslagen keert voor bepaalde noodzakelijke kosten tege moetkomingen uit. Geld dus. Als dat niet zou gebeuren, kunnen mensen financieel in de problemen komen. Het belang dat Toeslagen goed functio neert, is dan ook groot. Dat vraagt om gedreven en verantwoordelijke medewerkers die klantgericht denken en werken en eventuele problemen snel oplossen. Toeslagen zijn er voor kinderopvang, zorg en huur. Ook het kindgebonden budget valt eronder. Het is een onderdeel dat binnen de Belastingdienst een bijzondere plek inneemt. Want het is een onderdeel van de Belastingdienst dat bedragen uitkeert, in plaats van int. En niet zomaar bedragen, bij elkaar opgeteld gaat het jaarlijks om miljarden. Al die miljarden worden uitgekeerd door een organisatie van ongeveer 600 vaste medewerkers die grotendeels werken vanuit een centraal kantoor in Utrecht. De middelen hiervoor komen van de begrotingen van verschillende ministeries. Met die ministeries wordt nauw samenge werkt. Net als met andere onderdelen van de Belastingdienst. Met name op het gebied van inkomstenbelasting. Maar niet alleen binnen de Rijksoverheid wordt veel samengewerkt. Er is ook veel overleg met gemeentes, bijvoorbeeld om afspraken te maken over gegevensuitwisseling. En ook met andere instellingen en bedrijven. Denk daarbij aan kinderdagverblijven, woning bouw corpo ra ties, particuliere verhuurders en zorg verze keraars. Een van de redenen voor die samenwerking is dat Toeslagen voor het toekennen van de aanvragen en het aanpakken van misbruik voor een deel afhankelijk is van anderen. Van verhuurders bijvoorbeeld. Die hebben namelijk informatie over de hoogte van de huren. En kinderdagver blijven kunnen vertellen hoeveel uren kinderopvang er zijn geweest en tegen welke kosten. Door zorgvuldig te werken - en vooral door slim met betrokken instanties en bedrijven samen te werken - zorgen de mensen van Toeslagen dat mensen krijgen waar ze recht op hebben. Uiteraard speelt ICT ook hier een grote rol. En niet alleen bij het controleren van de aanvragen. Zo kunnen burgers op internet via MijnToeslagen 7x24 uur toeslagen aanvragen, wijzigen of stoppen. De mensen die werken bij Toeslagen hebben een grote verscheidenheid aan taken. Zoals het ver werken van de massale stroom aan vragen en alles wat daarbij komt kijken. En het beant woor - den van individuele vragen, die doorgespeeld worden via de Belasting Telefoon. Maar ook het afhandelen van bezwaarschriften en het voeren van procedures. Veel verschillende onderwerpen dus. Het maakt Toeslagen een boeiende plek om te werken voor mensen met hart voor de samenleving. Professionals met een goed verantwoordelijkheidsgevoel die, als mensen problemen hebben bij het aanvragen van toeslagen, doorwerken tot het probleem is opgelost. Bespreking met een gemeentelijk afdelingshoofd. Kijken hoe de gegevens van inwoners die recht hebben op toeslag het beste kunnen worden aangeleverd. Een medewerker Belastingdienst/Toeslagen Zonder ons zouden veel mensen financieel in de problemen komen. Mensen met een laag inkomen die recht hebben op huurtoeslag en het kindgebonden budget. Maar ook de grotere groep mensen die recht heeft op kinderopvangtoeslag en zorgtoeslag. Snelheid en service zijn erg belangrijk. Aanvragen controleren we voortdurend bij marktpartijen. En uiteraard met onze collega s binnen andere onderdelen van de Belastingdienst. Dankzij de moderne techniek gaat dat gelukkig allemaal razendsnel.

7 Een applicatie bouwen. Een proces waarbij veel partijen zijn betrokken. Een applicatieontwikkelaar Als ICT er bij de Belastingdienst werk ik in een omgeving die voortdurend in bewe ging is. Door veranderende wet geving en razendsnelle ontwikkelingen is er wel eens sprake van tijdsdruk. Maar er is ook voldoende gelegenheid voor research en development. Want onderzoeken hoe ICT het best kan worden ingezet voor goede dienstverlening aan burgers en bedrijven heeft hoge prioriteit. Steeds slimmer gebruik maken van ICT Werken voor de ICT van de Belasting dienst betekent een bijdrage leveren aan het makkelijker maken van het leven van heel veel Nederlanders. Automatisering is óók de sleutel tot efficiency. Het zorgt ervoor dat ruim 18 miljoen burgers en ondernemers tijd en dus ook geld besparen. En ook dat de medewerkers van de Belastingdienst hun werk optimaal kunnen doen. Om dat mogelijk te maken, draait het geavanceerde ICT-bedrijf van de Belastingdienst dag en nacht. ICT zorgt ervoor dat jaarlijks miljoenen aan - giftes kunnen worden gedaan en verwerkt. Dat talloze toeslagen worden aangevraagd en uitgekeerd. Dat de BelastingTelefoon goed kan functioneren en dat de Douane de goederenstroom kan controleren. En nog veel meer. De tijd dat je alleen schriftelijk aangifte kon doen, is minder lang geleden dan je denkt. Slechts 15 jaar. Toen kwam de Aangiftediskette en daarna de elektronische aangifte. En nu is er de voor ingevulde aangifte. Allemaal ICTtoepassingen die het leven voor burgers en bedrijven stukken makkelijker maken. ICT is tegenwoordig dan ook steeds meer de core business van de Belastingdienst. Dat vraagt om een grote en soepel draaiende organisatie die 24 uur per dag en 7 dagen per week in bedrijf is. Met ICT-medewerkers verspreid over het hele land. En met Apeldoorn als centrum. Daar worden de applicaties ontworpen, gebouwd en getest en het beheer en de exploitatie van alle systemen verzorgd. Een plezierige, moderne werkomgeving op een centrale plek. Als ICT er bij de Belastingdienst werk je in een omgeving die veel vraagt van de ontwerpers, ont wikkelaars en andere medewerkers. Dat roept om specialisten. Mensen die de nieuwste ICTkennis in huis hebben en weten toe te passen voor burgers en bedrijven. Maar ook mensen zonder een negen tot vijf mentaliteit die goed kunnen samenwerken en out of the box kunnen denken. De invoering van de vooraf ingevulde aangifte voor particulieren en het Ondernemersportal op internet, zijn mooie voorbeelden van toepassingen waarbij medewerkers hebben geëxcelleerd. Want om alle relevante informatie boven tafel te krijgen en in de juiste context en betrouwbaar te presenteren, moest een groot aantal verbindingen worden gelegd. En ingewik kelde applicaties worden ontworpen en gebouwd, die in gebruik juist makkelijk zijn! Daarbij maken wij gebruik van onder andere een van de grootste databases van Europa, krachtige mainframes en talloze servers. Deze systemen en databases zorgen ervoor dat alle andere ICTtoepassingen continu in de lucht zijn en worden doorontwikkeld. Heel belangrijk daarbij is een gedegen beveiliging en back-up van alle gegevens. Een mooiere klus op ICT-gebied is lastig voor te stellen. Werken bij de Belastingdienst als ICT er betekent niet alleen werken in een unieke omgeving, het biedt medewerkers ook de mogelijkheid voor een veelzijdige carrière. Zo is er veel ruimte voor het volgen van cursussen en opleidingen. En voor coaching door ervaren collega s.

8 ICT-systemen monitoren ICT is niet meer weg te denken bij de Belastingdienst. Mainframes en krachtige servers houden een van de grootste databases van Europa in de lucht. Die zijn wij continu aan het monitoren en optimaliseren. Voor de vooringevulde aangifte moet een groot aantal koppelingen worden gelegd. Met interne én externe databases. Er zit een enorme complexe techniek achter. De kunst van ons werk is te zorgen dat de klant daar niets van merkt. Bij ICT werken we continu aan optimalisatie. Het kernwoord is verhogen. Verhogen van productiviteit. Verhogen van de tevredenheid van de medewerkers. En als belangrijkste het verhogen van de tevredenheid van de klant.

9 Voorlichting geven aan een groep startende ondernemers. Over de fiscale zaken waarmee ze te maken krijgen. Een fiscalist Als inspecteur bij het team vastgoed, werk ik binnen een spannende branche. Veel bedrijven voldoen vrijwillig aan hun belastingverplichtingen. Daarmee kunnen we goed samenwerken. Helaas zijn er ook bedrijven die zich niet aan de regels houden. Als je er samen een stokje voor steekt dat deze bedrijven onder hun verplichtingen uitkomen, geeft dat een goed gevoel. Net als wanneer je bedrijven helpt om makkelijker aan hun fiscale verplichting te voldoen. Burgers en bedrijven zelfredzaam maken bij hun fiscale zaken Werken als fiscalist bij de Belastingdienst betekent een bijdrage leveren aan een beter en rechtvaardig Nederland. Zonder belastingen namelijk geen geld voor goede zorg, onderwijs, veiligheid, sociale zekerheid, infrastruc tuur en andere uitgaven die we belangrijk vinden. De fiscalisten bij de Belastingdienst hebben de belangrijke taak te zorgen dat burgers en bedrij ven de belasting ook écht betalen. Ze doen dat vooral door samen te werken en het makkelijker te maken aan de fiscale verplichtingen te voldoen. stond, kijken we nu veel meer naar het proces en hoe een organisatie zich gedraagt. Bij alles wat we doen, wille we steeds meer in de actua liteit werken: zo worden fiscale kwesties af ge handeld op het moment dat ze spelen. Dat scheelt veel uitzoekwerk of opzoeken van oude documenten achteraf. En de klant weet direct waar hij aan toe is. Fiscalisten bij de Belastingdienst zijn de spil van de Belastingdienst. Een spil die dag en nacht doordraait. Waar alle technische vakkennis samenkomt die nodig is om burgers en bedrijven van dienst te zijn en de belastingwetgeving op een goede en rechtvaardige manier uit te voeren. En zo op een solidaire manier te zorgen voor de middelen die nodig zijn om Nederland te laten draaien. Veel fiscalisten bij de Belastingdienst zijn inspecteur en hebben zo een cruciale rol bij het heffen, innen en controleren van belastingen. Maar eigenlijk zijn ze overal binnen de organisatie te vinden. Als behandelaar van bezwaar- en beroepschriften bijvoorbeeld. Of ontvanger, die niet gaat over het vaststellen van de hoogte van de te betalen belastingen, maar het innen ervan. Net als accountants en juristen, zijn er ook fisca listen met een leidinggevende rol als teammanager. Of als klantcoördinator, die algemeen aanspreekpunt is voor alle fiscale zaken van een bepaalde onderneming. Een belangrijke functie, zeker als het gaat om horizontaal toezicht dat steeds belangrijker wordt. Door dit horizontale toezicht verschuift het zwaartepunt van het einde van een aangiftetraject steeds meer naar het begin. En terwijl vroeger de controle van een aangifte centraal Een veel gehoorde reden om als fiscalist of fiscaal econoom bij de Belastingdienst aan de slag te gaan, of er lang te blijven, is dat het inhoudelijk interessant is. Fiscalisten bij bedrij ven of belastingadviseurs zijn vaak bezig met dezelfde materie, en worden ook geacht aquisitie te plegen. Allemaal leuk als het je ligt. Maar bij veel fiscalisten is de liefde voor het vak zo groot dat ze zoveel mogelijk met hun specialisme bezig willen zijn. En als je inhoudelijk bezig wil zijn, dan is er geen betere plek denkbaar dan de Belastingdienst. Voor fiscalisten dé bron. Met een praktisch oneindige stroom complexe en interessante fiscale vraagstukken.

10 BelastingTelefoon In een drukke periode rinkelt de BelastingTelefoon wel honderdduizend keer per dag. Het over grote deel van de vragen kunnen we direct afhandelen. Ruimere openingstijden zijn een mooi voorbeeld van het de mensen makkelijker maken. Want in maart, wanneer de meeste mensen aangifte doen, is de BelastingTelefoon op vrijdag langer bereikbaar en ook zaterdag overdag geopend. De BelastingTelefoon heeft één centraal nummer. Het welbekende Maar mijn collega s zitten verspreid over het hele land. Letterlijk van Groningen tot Heerlen.

11 Dag en nacht toezicht op internationale goederenstromen Werken bij de Douane betekent een bijdrage leveren aan Nederland als toonaangevend distributieland. Het betekent ook een bijdrage leveren aan onze veiligheid en die van andere Europese lidstaten. Want naast belastingen heffen en innen is het de taak van de Douane om zaken als verdo ven de middelen, wapens, besmette en bedreigde dieren en nagemaakte goede ren uit de gigantische goederenstroom te vissen. In een vroeg stadium, door geavanceerde technologie en slimme medewerkers. Nederland is dé toegangspoort tot Europa. Met onder andere Rotterdam als een van de grootste havens ter wereld, Schiphol als grote, internationale luchthaven, ons uitgebreide wegennetwerk en de Betuwelijn richting het Ruhrgebied. Jaarlijks verwerken we 25% van de totale invoer van de Europese Unie. Samen met onze export is het een belangrijke pijler van onze economie. Om alle in-, door- en uitvoer van goederen in goede banen te leiden, werken enkele duizenden douanemedewerkers dagelijks de klok rond. Zij zitten verspreid over het hele land. De meesten werken in de grote havens en op Schiphol. Het douaneproces is zoveel mogelijk geauto - ma ti seerd. Maar een belangrijk deel blijft mensen werk. Er is dan ook een grote verscheiden heid aan func ties, zowel op strategisch als uitvoerend niveau. Al die functies zijn onmisbare schakels voor een zo snel en soepel mogelijk lopend geheel. Van het invoeren van de gegevens van goederen die net zijn binnengekomen tot het vrijgeven van goederen voor vertrek. Maar ook het inschatten van de risico s van een lading en de fysieke controle ervan. Het begeleiden van speurhonden. En afspra ken maken met alle bedrijven die zich bezig houden met het internationale handelsverkeer. Dat laatste, contact onderhouden met bedrijven, is kenmerkend voor hoe de Douane werkt. Bedrijven die bijvoorbeeld bewezen hebben dat hun processen op orde zijn, worden op basis van dat vertrouwen gefaciliteerd om de in-, doorof uitvoer zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het draait allemaal om maatwerk. De Douane maar dat geldt voor de Belastingdienst als geheel wil het de burgers en ondernemers zo makkelijk mogelijk maken. Als bijvoorbeeld in de haven een terminalbedrijf iets wil vereenvoudigen, dan denkt de Douane mee. Om interessant te blijven als in- en doorvoerland is de Douane continue bezig sneller, efficiënter en doeltreffender te werken. Hierdoor kan het toezicht optimaal worden ingezet en kan steeds gerichter fysiek worden gecontroleerd. Een mooi voorbeeld hiervan is de komst van een X-ray scan voor containertreinen bij de Rotterdamse haven. Een geavanceerde installatie waar een trein met zestig km/uur doorheen kan rijden zodat pijlsnel een analyse kan worden gemaakt. En zo is de Douane voortdurend op zoek naar vooruitstrevende oplossingen. Een inte res san te werkgever voor gemotiveerde mensen. Én voor mensen die willen samenwerken; met het bedrijfsleven én met andere overheids organisaties. Een klantmanager Mijn klanten zijn diverse bedrijven in het havengebied. Ik ben verantwoordelijk voor alles wat met hen te maken heeft. Van het verlenen van een vergunning of certificaat en het begeleiden van startende ondernemingen, tot het monitoren van bedrijven. Douanewerk is spannend werk met een internationaal tintje dat dag en nacht doorgaat. En je krijgt alle ruimte je te ontwikkelen en je kennis te vergroten. Overleg met een chauffeur. Zorgen dat hij snel met zijn vracht op weg kan.

12 Controle Schiphol Bagage moeten we screenen op illegale of gevaarlijke spullen. Snelheid en klantvriendelijkheid staan daarbij voorop. We willen toch een visitekaartje van Nederland zijn. De Douane is voortdurend op zoek naar vooruitstrevende manieren om illegale zaken aan te pakken. Een mooi voorbeeld is onze geldhond. Die is getraind om inkt te ruiken en wordt ingezet om geldsmokkel tegen te gaan. Per vlucht wordt een risicoanalyse gemaakt. Op basis daarvan worden vrachtplaten gese lecteerd voor controle. Bij vluchten uit landen met een verhoogd risicoprofiel worden alle goederen gescand.

De Belastingdienst. De werkweek van. www.werkenvoornederland.nl. Meer weten? Kijk op werken.belastingdienst.nl

De Belastingdienst. De werkweek van. www.werkenvoornederland.nl. Meer weten? Kijk op werken.belastingdienst.nl De werkweek van De Belastingdienst Meer weten? Kijk op werken.belastingdienst.nl Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar werken@belastingdienst.nl Volg ons op Twitter via @BDcarriere en op LinkedIn

Nadere informatie

De Belastingdienst. De werkweek van. www.werkenvoornederland.nl. Meer weten? Kijk op werken.belastingdienst.nl

De Belastingdienst. De werkweek van. www.werkenvoornederland.nl. Meer weten? Kijk op werken.belastingdienst.nl De werkweek van De Belastingdienst Meer weten? Kijk op werken.belastingdienst.nl Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar werken@belastingdienst.nl Volg ons op Twitter via @BDcarriere en op LinkedIn

Nadere informatie

FIOD. Aansprekend opsporen

FIOD. Aansprekend opsporen FIOD Aansprekend opsporen 23 Inhoud Preventie en opsporing De organisatie Samenwerken tegen fraude Bijzondere Opsporingsdiensten 4 6 7 7 Van fraudemelding tot onderzoek en vervolging Stap 1: Meldingen

Nadere informatie

Ons kantoor. www.mudifin.nl

Ons kantoor. www.mudifin.nl 0 UW ONDERNEMING Ons kantoor In 2004 hebben wij, Ingrid en Michael Muyres, Mudifin opgericht. Inmiddels is ons kantoor uitgegroeid tot een full service organisatie op financieel en fiscaal gebied. Samen

Nadere informatie

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen Horizontaal toezicht Samenwerken vanuit vertrouwen 12345 "Bij gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden

Nadere informatie

BESPAAR OOK SERIEUS OP UW ACCOUNTANTS- KOSTEN

BESPAAR OOK SERIEUS OP UW ACCOUNTANTS- KOSTEN BESPAAR OOK SERIEUS OP UW ACCOUNTANTS- KOSTEN DE DIENSTEN VAN HET KUBUS PAKKET Belasting betalen en de administratie goed bijhouden hoort er voor elke ondernemer gewoon bij. Gelukkig wordt ondernemen een

Nadere informatie

Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Nieuwegein

Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Nieuwegein Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Nieuwegein Dit is CROP 1965: CROP opent de deuren van haar eerste kantoor. vijf decennia later zijn we een begrip in zakelijk Nederland en groeit CROP registeraccountants

Nadere informatie

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Blömer accountants en adviseurs Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Als professional op het gebied van accountancy en fiscale advisering zijn we u graag van dienst. Deskundig en betrokken

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

Lesbrief Iedereen betaalt belasting

Lesbrief Iedereen betaalt belasting Lesbrief Iedereen betaalt belasting inleiding Iedereen betaalt belasting» waar komt het geld vandaan?» waar gaat het geld naar toe?» nederland, europa en de wereld» Iedereen betaalt belasting 1 Iedereen

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

ZELFSTANDIG MAAR NIET ALLEEN Als adviseurs opereren de accountants, juristen en fiscalisten van de Scheers Groep volledig zelfstandig.

ZELFSTANDIG MAAR NIET ALLEEN Als adviseurs opereren de accountants, juristen en fiscalisten van de Scheers Groep volledig zelfstandig. GROOT BOEK REKENEN EN REDENEREN Mensen maken cijfers en letters. De Scheers Groep maakt er getallen en woorden van. Doortimmerd en doordacht. Het samenwerkingsverband van de Scheers Groep bundelt een schat

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Resultaten onderzoek toekomst van de jaarrekening

Resultaten onderzoek toekomst van de jaarrekening Resultaten onderzoek toekomst van de jaarrekening Er wordt veel geschreven over de jaarrekening. Zo zou het document achterhaald zijn, is er geen vraag naar, is het geschiedschrijving en levert het beperkte

Nadere informatie

freight is our trade www.neele.nl Nederlands

freight is our trade www.neele.nl Nederlands freight is our trade www.neele.nl Nederlands Full service logistieke dienstverlening Neele Logistics ontzorgt uw complete logistiek. Of u nu een vervoerder zoekt die goed de weg weet in Europa of een partij

Nadere informatie

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG Tijdens Koninginnedag in Amsterdam wordt een inwoner van Bergen op Zoom beroofd van zijn mobiele telefoon. Hij doet

Nadere informatie

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers De expertise van Loyalis is mensenwerk U wilt altijd het beste voor uw werknemers. Als HR-professional neemt u uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Geachte Mr., Informeert u zich tijdig wat het nieuwe dicteren kan betekenen voor u en uw organisatie. Maak vandaag nog gebruik van de aanbieding.

Geachte Mr., Informeert u zich tijdig wat het nieuwe dicteren kan betekenen voor u en uw organisatie. Maak vandaag nog gebruik van de aanbieding. Dicteerbrochure Ateq 08_190x277mm 01.indd 1 06-08-14 14:30 ONDERWERP: Oplossingen voor de moderne advocatuur OKTOBER 2014 Geachte Mr., Veel juridische professionals hebben vragen over het nieuwe werken,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst met het nieuwe dicteren. Oplossingen voor de moderne advocatuur

Klaar voor de toekomst met het nieuwe dicteren. Oplossingen voor de moderne advocatuur Klaar voor de toekomst met het nieuwe dicteren Oplossingen voor de moderne advocatuur Dicteren zoals u wilt werken De jurist van nu werkt sneller, flexibeler, mobieler en efficiënter dan ooit. Bij zo n

Nadere informatie

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Eversheds Faasen Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Wat verlangt u van Of u nu een sterke partner zoekt op uw eigen thuismarkt of als buitenlandse onderneming

Nadere informatie

Bijeenkomst 9. Kerntaken van de Douane. Strategische doelen van de douane. VGEM Algemeen. Stoppen niet gewenste goederen tegenhouden

Bijeenkomst 9. Kerntaken van de Douane. Strategische doelen van de douane. VGEM Algemeen. Stoppen niet gewenste goederen tegenhouden Bijeenkomst 9 VGEM Algemeen Kerntaken van de Douane Stoppen niet gewenste goederen tegenhouden Bewaken juiste toepassing van de wetgeving bewaken Heffen en innen heffen en innen van de belastingen Innoveren

Nadere informatie

Slimme ondernemers kennen de weg...

Slimme ondernemers kennen de weg... Slimme ondernemers kennen de weg... Als je de route kent, kom je nog eens ergens......en bereiken zo trefzeker hun bestemming Verspeek/Mutsaers zorgt voor trefzekere (financiële) begeleiding van het MKB.

Nadere informatie

Datum 3 oktober 2014 Onderwerp Berichtgeving over verzamelen gegevens door Belastingdienst en uitwisselen met andere overheidsinstanties

Datum 3 oktober 2014 Onderwerp Berichtgeving over verzamelen gegevens door Belastingdienst en uitwisselen met andere overheidsinstanties 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie en Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH

Nadere informatie

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld!

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! Kinderopvangtoeslag 2007 Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Kinderopvangtoeslag aanvragen Kinderopvangtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven

Nadere informatie

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten We know it takes a teamplayer to win Tijdelijke professionals duurzame resultaten RSM WMV Interim services 2/3 RSM WMV / Interim Services In de professionele interim-markt is er nadrukkelijk behoefte aan

Nadere informatie

Horizontaal toezicht met fiscaal dienstverleners in het MKB

Horizontaal toezicht met fiscaal dienstverleners in het MKB Horizontaal toezicht met fiscaal dienstverleners in het MKB Inhoud Organisatie Belastingdienst Wat is horizontaal toezicht? Aanleiding en doel horizontaal toezicht Diverse vormen van horizontaal toezicht

Nadere informatie

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID HEALTH WEALTH CAREER MERCER WERKNEMERS- ONDERZOEK SERIES WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID DUURZAME INZETBAARHEID PRODUCTIEVE, GEMOTIVEERDE EN GEZONDE WERKNEMERS DIE IN STAAT ZIJN

Nadere informatie

the european customs network

the european customs network the european customs network the european customs network Uw partner in douanezaken Heeft u handel met landen buiten de Europese Unie en dat zijn ook Zwitserland en Noorwegen? Dan weet u hoe belangrijk

Nadere informatie

2007 WODC, ministerie van Justitie / St. INTRAVAL. Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

2007 WODC, ministerie van Justitie / St. INTRAVAL. Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl COLOFON 2007 WODC, ministerie van Justitie / St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs In business for people. Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Bij de implementatie van onze HR- en salarissoftware wilt u

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT Exact Online CASE STUDY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT En daarna dat van ondernemers Onze branche staat

Nadere informatie

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De keukenkastjes hangen nu wel recht Familie Smit uit Venlo Onze nieuwe keuken was door de keukenleverancier niet goed gemonteerd. Op onze verzoeken

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Bovenop zaken. Goede dienstverlening is een professionele mentaliteit.

Bovenop zaken. Goede dienstverlening is een professionele mentaliteit. Bovenop zaken Bovenop zaken Joanknecht & Van Zelst bestaat ruim 65 jaar. Maakte alle golven van de conjunctuur mee. Bleef altijd scherp, zowel vakinhoudelijk als qua dienstverlenende mentaliteit. Decennia

Nadere informatie

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Toeslagen 2013 Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Inhoud Inleiding 3 Zorgtoeslag 4 Huurtoeslag 5 Kinderopvangtoeslag 7 Kindgebonden budget 8 Toeslag aanvragen

Nadere informatie

IT diensten op maat...

IT diensten op maat... IT diensten op maat... Even voorstellen. Interforce B.V. is een jong, dynamisch, kleinschalig automatisering- en dienstverlenend bedrijf van gedreven, klantgerichte en creatieve professionals, die stuk

Nadere informatie

U regelt een goede bak koffie voor uw mensen

U regelt een goede bak koffie voor uw mensen U regelt een goede bak koffie voor uw mensen Wij regelen de rest www.hlbvandaal-hrservices.nl klik op het huisje om terug te gaan naar dit menu klik op elk kopje voor meer informatie OVER HLB VAN DAAL

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SOCIAAL RAADSLIEDEN- WERK

NIEUWSBRIEF SOCIAAL RAADSLIEDEN- WERK NIEUWSBRIEF SOCIAAL RAADSLIEDEN- WERK 1 Actueel 7 Waar - wanneer Colofon In deze speciale uitgave van onze nieuwsbrief treft u een aantal wijzigingen aan die 1 januari zijn ingegaan. In 2014 veranderen

Nadere informatie

Convenant Franchise Supermarkten uitgelegd

Convenant Franchise Supermarkten uitgelegd Belastingdienst Convenant Franchise Supermarkten uitgelegd Deze informatie is bedoeld voor franchisenemers die willen deelnemen aan het convenant Franchise Supermarkten. Die deelname is van betekenis voor

Nadere informatie

ELKE ONDERNEMING TOPFIT

ELKE ONDERNEMING TOPFIT ELKE ONDERNEMING TOPFIT ONDERNEMERS- VERWACHTINGEN DE STRATEGIE VAN MKBTR Je bent ondernemer. Je gelooft in je eigen kunnen en succes. Misschien ben je al jaren actief of sta je klaar om te beginnen. Je

Nadere informatie

Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld!

Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld! Huurtoeslag 2007 Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld! 1 Ontdek of u in aanmerking komt 2 3 4 Huurtoeslag aanvragen Huurtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven Leuker kunnen we t niet maken. Wel

Nadere informatie

Rechte tellingen enquête digitale overheid

Rechte tellingen enquête digitale overheid Rechte tellingen enquête digitale overheid V001 - Wat is uw hoogst genoten opleiding? Lagere school 1458 3,0% LBO, MAVO, VMBO, MBO-1, eerste drie jaren van HAVO of VWO 16159 33,8% MBO 2-4, HAVO, VWO 15185

Nadere informatie

ESED. ESED direct marketing ESED

ESED. ESED direct marketing ESED logistics druk direct en marketing print design logistics direct marketing LOGISTIEK UITBESTEDEN LOGISCH TOCH? design logistics direct marketing LogiStiEK UitBEStEDEN, LogiScH toch? Heeft u te weinig opslagruimte?

Nadere informatie

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Wat is payrolling? Bij het runnen van een bedrijf komt veel kijken. Alleen al de inzet van personeel levert een hoop extra werk en administratieve rompslomp

Nadere informatie

Hoe AMBITIEUS. Werken bij Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het.

Hoe AMBITIEUS. Werken bij Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het. Hoe AMBITIEUS kun jij zijn? Werken bij Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het. Hoe confronterend kun jij zijn? Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het. Adviseren is soms ook confronteren. De kunst is om

Nadere informatie

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft?

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Netwerkbedrijf Endinet, de werkgever met energie Maar liefst 416.000 klanten in Zuidoost Brabant krijgen via kabels en leidingen van Endinet stroom

Nadere informatie

AviAtion Logistics 2011-2012

AviAtion Logistics 2011-2012 AviAtion Logistics 2011-2012 T TECHNIEK Aviation Logistics 2011-2012 Aviation Logistics: Slimme organisatie op de grond en in de lucht. De luchtvaart is een dynamische wereld. Het op vluchtschema laten

Nadere informatie

Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3

Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3 Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3 WAT IS BURO LUIKEN? 5 UW VOORDEEL 7 VOOR WIE INTERESSANT? 9 UW INVESTERING 11 DIGITAAL ONDERNEMEN 13 BUSINESSPARTNERS 15 PASSIE, MISSIE, VISIE 17 CONTACT 19 Welkom! Buro Luiken

Nadere informatie

Strategische doelstelling. Inhoud van deze presentatie FIOD. Visie. De Belastingdienst. Strategische intelligence bij de FIOD

Strategische doelstelling. Inhoud van deze presentatie FIOD. Visie. De Belastingdienst. Strategische intelligence bij de FIOD Strategische doelstelling Strategische intelligence bij de FIOD de blik naar buiten gericht NIK themadag, 7 Oktober 2010 Tineke Zwaagman Linda de Waal René van Beusekom De Belastingdienst onderhoudt en

Nadere informatie

Grip op fiscale risico s

Grip op fiscale risico s Grip op fiscale risico s Wat is een Tax Control Framework? Een Tax Control Framework (TCF) is een instrument van interne beheersing, specifiek gericht op de fiscale functie binnen een organisatie. Een

Nadere informatie

Vragen en antwoorden gesteld tijdens de Intermediairdagen voorjaar 2008 TOESLAGEN

Vragen en antwoorden gesteld tijdens de Intermediairdagen voorjaar 2008 TOESLAGEN Wanneer zijn de definitieve berekeningen over 2006 klaar? De definitieve berekeningen zijn in principe voor 1 april 2008 klaar, met uitzondering van de situaties waarin de aanvrager uitstel voor de aangifte

Nadere informatie

Technologie in detail

Technologie in detail Technologie in detail Pretec Precisietechniek BV Postbus 149 2250 AC Voorschoten Industrieweg 16-18 2254 AE Voorschoten t +31 (0)71 56 19 164 f +31 (0)71 56 18 119 e info@pretec.nl. Deel kennis en maak

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Financials met Meerwaarde

Financials met Meerwaarde Financials met Meerwaarde Bien Sûr Recruitment 2016 Bien Sûr Recruitment FINANCIELE KERNFUNCTIES Proactief financieel management en een alert risicomanagement is een dwingende noodzaak voor elke organisatie.

Nadere informatie

Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het.

Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Hoe ONDERSCHEIDEND kun jij zijn? Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Hoe Krachtig kun jij zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. In onze geïntegreerde aanpak staat teamwork

Nadere informatie

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Focus op uw kernactiviteiten. Dankzij onze brede juridische expertise.

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Focus op uw kernactiviteiten. Dankzij onze brede juridische expertise. Uniting Expertise, Accelerating Ambitions Focus op uw kernactiviteiten. Dankzij onze brede juridische expertise. U wilt zich focussen op uw core business. Daarom nemen wij u juridisch werk uit handen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 983 Vragen van de leden

Nadere informatie

Gait lore dolummolore faci te min heniatue te delit dolor iriustisis

Gait lore dolummolore faci te min heniatue te delit dolor iriustisis Gait lore dolummolore faci te min heniatue te delit dolor iriustisis am dolor? Leuker kunnen we het niet maken gezelliger wel! Kan jij zorgtoeslag krijgen? Leuker kunnen we het niet maken, wel gezelliger!

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Finding the optimal solution is An our open standard mind comes standard... Burdock is de verbindende schakel tussen opdrachtgevers

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie

management consultants De Innovatiebox partners in innovatie

management consultants De Innovatiebox partners in innovatie management consultants De Innovatiebox partners in innovatie VOORWOORD Beste lezer, Met enige trots presenteer ik u de samenwerking tussen De Breed & Partners en de internationaal gerespecteerde fiscalisten

Nadere informatie

Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen!

Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen! Zorgtoeslag 2006 Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen! 1 Ontdek of u in aanmerking komt 2 3 Zorgtoeslag aanvragen Ontvangen en wijzigen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 1... Zorgtoeslag

Nadere informatie

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De keukenkastjes hangen nu wel recht Familie Smit uit Venlo Onze nieuwe keuken was door de keukenleverancier niet goed gemonteerd. Op onze verzoeken

Nadere informatie

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren,

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren, Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009 Dames en heren, Goed dat we hier bijeen zijn om het Platform Internetveiligheid op te richten. Ik ben blij

Nadere informatie

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Case study Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Debiteurenbeheer is één van de grootste zorgen van managers in het bedrijfsleven. De moeilijke economische tijden van nu zien we terug

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut Met ruim 500 professionals en expertise in meer

Nadere informatie

Visie Wijkpolitie. Waakzaam en dienstbaar. Informatiefolder over de vernieuwde visie van de wijkpolitie. Rotterdam-Rijnmond

Visie Wijkpolitie. Waakzaam en dienstbaar. Informatiefolder over de vernieuwde visie van de wijkpolitie. Rotterdam-Rijnmond Visie Wijkpolitie Rotterdam-Rijnmond Informatiefolder over de vernieuwde visie van de wijkpolitie Waakzaam en dienstbaar Beste collega, Zowel binnen onze organisatie als daarbuiten volgen de ontwikkelingen

Nadere informatie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie LexPartners: uw full service juridische sparringpartner en huisadviseur Door het sterk gestegen belang voor ondernemingen

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

ZZP-pakket boekhouden online.

ZZP-pakket boekhouden online. ZZP-pakket boekhouden online. Wij bieden de volgende pakketten voor de ZZP-er en/of freelancer - ZZP-er online (Basis) - ZZP-er compleet pakket (Meekijkabonnement +) - ZZP-er totaal pakket (Online +) De

Nadere informatie

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op!

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op! Niet groter, maar slimmer en kleiner is het antwoord op onze huidige economische problemen. Abel accountants is een klein accountantskantoor. Bewust klein omdat wij geloven in persoonlijke contacten, een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2006 Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld!

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Zorgtoeslag aanvragen Zorgtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven Leuker kunnen

Nadere informatie

Startersbrochure YKV accountants & adviseurs

Startersbrochure YKV accountants & adviseurs Startersbrochure YKV accountants & adviseurs Wilhelminalaan 10 2405 ED Alphen aan den Rijn 0172-443674 Rietbaan 2b 2908 LP Capelle aan den IJssel 010-4219228 www.ykv.nl Over YKV accountants & adviseurs

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

in verhuur van IT en multimedia.

in verhuur van IT en multimedia. in verhuur van IT en multimedia. slim veilig voordelig bezoekers hebben de boodschap ontvangen Livingston levert jaarlijks voor meer dan 200 beurzen, evenementen en congressen IT-oplossingen op maat. Dit

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500EA den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken!

Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken! Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken! Wat is het Nieuwe Werken? Het Nieuwe Werken: ingericht op activiteiten In het Nieuwe Werken is de werkomgeving afgestemd op de activiteiten van de medewerkers.

Nadere informatie

Snel op weg naar de (digitale) rechtbank van 2016

Snel op weg naar de (digitale) rechtbank van 2016 Snel op weg naar de (digitale) rechtbank van 2016 Paul Aantjes MBA Marketing Manager Zakelijke Dienstverlening Inhoudsopgave 1. Omgeving Nederlandse advocatuur, uitdagingen 2013! 2. Visie orde van Advocaten

Nadere informatie

Zo werkt het voor kopers

Zo werkt het voor kopers Uw nieuwe huis aankopen voor een realistische prijs! Zo werkt het voor kopers sadasd De zeven voordelen van InternetBieden.nl 1. Marktconforme prijzen: het belang van kopers én verkopers 2. Aantrekkelijke

Nadere informatie

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik De partijen:

Nadere informatie

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN Exact Online CASE STUDY HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN LEIDEN TOT SUCCES VOOR ZOWEL ONDERNEMER ALS ZIJN

Nadere informatie

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindertoeslag 2008 Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindertoeslag De kindertoeslag is een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud

Nadere informatie

Drinkwater wij voegen er iets aan toe

Drinkwater wij voegen er iets aan toe Drinkwater wij voegen er iets aan toe Samen met u... Drinkwater is van levensbelang voor de maatschappij. Als de drinkwatervoorziening wegvalt, komt ons dagelijks leven vrijwel tot stilstand. Als drinkwaterbedrijf

Nadere informatie

ICT Accountancy. Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden

ICT Accountancy. Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden ICT Accountancy Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden Thema Betrouwbaar Administreren Misbruik Afrekensystemen Misbruik Afrekensystemen Internationaal probleem Veel oplossingsrichtingen Overleg Belastingdienst

Nadere informatie

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL !CCEPTå!UTOMATISERING 3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL - / / ) %æ#) * & %2 3 De boeken bijhouden in een mooie, moderne en snelle omgeving? Accept Financieel is dé complete software voor iedere

Nadere informatie

Visie op Hoogwaardig Handhaven

Visie op Hoogwaardig Handhaven Visie op Hoogwaardig Handhaven Fraudepreventie en repressie in balans Missie: Zakelijk, duidelijk en streng, om sociaal te kunnen zijn en blijven Gemeente Overbetuwe mei 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden:

Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden: Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden: Tussentijds actueel inzicht Wij zijn van mening dat tussentijdse cijfers van cruciaal belang zijn bij het nemen van beslissingen. Dit inzicht

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente!

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente! MELDDESK Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren van meldingen in de gemeente! MELDDESK WANT UW BURGER IS TOCH GEEN BIJZAAK! MeldDesk is een toonaangevend informatiesysteem voor gemeenten

Nadere informatie

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer samenvatting onderzoek Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer Kwalitatief internationaal onderzoek onder ondernemers in buurlanden over zakendoen met Nederlandse bedrijven Hoe is het gesteld

Nadere informatie

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT.

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT. MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD Omdat mensen tellen. DE TIJD VOOR VERANDERING IS NU De wereld verandert. Misschien wel sneller dan ooit. Snel schakelen wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie