LU U > -- CD D CD D CD D. os s WO O CD D. ^dé^^bu^aodd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LU U > -- CD D CD D CD D. os s WO O CD D. ^dé^^bu^aodd"

Transcriptie

1 LU U > -- ii I os s WO O débuaodd

2 D G O G G O M O B I L is blangrijk godkopr dan n "gwon" auto, r is dus mindr rntvrlis n n lagr vrzkringsprmi. D motor is nvoudigrr n d ondrhoudskostn zijn daardoor lagr. Htt total gwicht is gring n dat btknt mindr blasting n n minimaal bnzinvrbruik. Aann blasting n vrzkring kost d Goggomobil maar f 2. - prpr wk n d kostn voor bnzin n oli zijn nog gn twtw cnt pr kilomtr Ondankss all nvoud is d G O G G O M O B I L toch n volwaardigg vortuig dat snl n vilig kan mdon in htt vrkr. Vooral bij ht inhaln van andr vrkr vrachtauto'ss. d. - is d snll acclrati van d twcylindrr twtactmotor n groot voordl: U blijft mt d G O G G O M O B I L nit in d vrkrsstroom "hangn". D G O G G O M O B I L gft U d rustig zkrhid van nn vilig n pittig vrvormiddl, dat zuinig is n waarvann d kwalitit door d mr dan afglvrd wagns al ruimschoots is bwzn. Bovndin zultt U d voldoning hbbn n auto t bzittn di opvaltt door n lux afwrking mt vl chroom, spiglgladd lakwrk n n vrzorgd intriur. rst rit in Uw G O G G O M O B I L zal ht bgin zijn van n total ommkr in Uw lvn! Zo'nn ign auto di altijd voor U n Uw gzin klaar staat gft ongknd moglijkhdn. U zult nu vrij n onafhanklijk kunnn rijdnn waarhn U wilt n Uw lvn zal rijkr zijn. Tott nu to warn d kostn van n auto voor privé-gbruik in ons land t hoog. En gwon auto is daarvoor t duur, hij kostt t vl gld aan ondrhoud n bnzin n zlfs als hij stil staat gaan d hog kostn voor blasting n vrzkring dóór. D G O G G O M O B I L mt zijn radicaal vrnvoudigd constructi hft ht nu moglijk gmaakt dat vln n jarnlang wnsdroomm - ht bzit van n ign auto - kunnn vrvulln! D brd durn aan bid zijdn van d G O G G O M O B I L maknn ht instappn zr gmakklijk. Ê0 'jf

3 > > ui ui T E C H N I S C H EE it>cvhccv voowivsfc bijzon G E G E V E N S Ruim zitplaats voor tw volwassnn n 2a3kindrn all passagirs-zitplaatsnn kunnn gmakklijk wordn vrwijdrd, dann is r plaats voor 175 kg bagag topsnlhid 0 km pr uurr bnzinvrbruik 25 km op 1 litr 4 vrsnllingn vooruit nn n achtruit 2 cylindr twtactmotor, vn sopl als n 4cylindrr virtact - VENTILATOR-KOELING, GEEN KOELWA- TER,, GEEN BEVRIEZINGSGEVAAR - lctrisch startr - 12 Volt 1300 Watt lichtinstallati motor, vrsnllingsbak n diffrntil inn één blok cardanaandrijving op bid achtrwiln pndlasvringg mt hydraulisch schokbrkrs hydraulisch rmmnn laag zwaartpunt: vast wgligging zlfdragnd carrossri vrchroomd bumprs n wildoppn ingbouwd vrwarming ook lvrbaar mt roldak GECONSTRUEERDD VOOR STALLING IN DE OPEN LUCHT, óók in d wintr.. DITT IS ALLES! Hirr zit U d motor, d aandrijving n d achtrass van d Goggomobil,, dit zijn all ondrdln di voorr d voortbwging zorgn.. Juistt di grot nvoud maaktt d Goggomobil zoo godkoop in ondrhoud.. PRIJS,, ghl complt mt vrwarming, stoplichtn, snlhidsmtr, richtingaanwijzrs,, lctrisch ruitnwissr n -hoorn, rsrvwil, grdschap n crick, achtruitkijkspigl,, vrchroomd bumprs n -wildoppn fl ** Evntul xtra's voorr ingbouwd voorruit n votnvrwarming fl. 55. voorr n oprolbaar opn dak fl. 50. Wijzigingnn in prijs n uitvoring voorbhoudn. ** Dz xtra's kunnn alln door d fabrik wordn ingbouwd n loss nalvringg hirvan is nit moglijk. Motor:: 23 cc vrtical twcylindr twtactt mt vntilatorkoling - gn watr, gnn bvrizingsgvaar. D vntilator iss dirct op d krukas gmontrd zondrr aandrijfrim of xtra lagrs. Boring 588 mm, slag 56 mm, vrmogn 17 PR bijj 5000 omw./min. Ovrbrnging:: 4 vrsnllingn vooruit n nn achtruit, twplatnkoppling in o l i b a d ;; motor, vrsnllingsbak n diffrntill in één cartr ggotn, cardanaandrijvingg op bid achtrwiln. Bnzintank:: Inhoud 25 litr waarvann 3,5 litr rsrv Elctrisch installati: Gcombinrd 12 Voltt 130 Watt dynamo/startr waarvan htt ankr zondr xtra lagrs of tandwilnn dirct op d krukas is gmontrd. Chassis:: Zlfdragnd carrossri di d ondrzijd ghl afsluit. Vooras:: Schommlasvring mt spiraalvr, scharnirpuntnn op z. g. silnt blos di gnn smring nodig nbbn. Hydraulisch schokbrkrs, stuur mt tandhugl-ovrbrnging.. Achtras:: Pndlasvring, vnns op silnt bloss glagrd. Hydraulisch schokbrkrs.. Rmmn:: Hydraulisch virwilrmmn,trommldiamtrr 180 mm. Handrm. Bandn:: Anti-slip bandn, maat 4.40X10". Carrossri:: Staln carrossri, 2 portirn mtt schuiframn, dsgwnst opn dak. Matn:: Wilbasis 1800 mm, spoorbrdt 1000 mm, total lngt 200 mm, grootst brdt 1280 mm, hoogt 1310 mm, grondsplingg 260 mm. Gwicht:: 386 kg. Topsnlhid:: 0 km pr uur. Klimvrmogn:: Brghllingn tot 34%. Vrbruik:: 25 km op 1 I. gmngd bnzin ( ƒ 0,45) Wgnblasting:: ƒ pr jaar. Vrzkring:: Prmi voor W. A. vrzkring ƒƒ 65. pr jaar.

4 ERR STAAT WAT ACHTER" DE GOGGOMOBIL! D firma Hans Glas t Dingolfing opgricht in 1883 n wrldbknd door haar Isariaa landbouwmachins n Goggo scootrs hft d fabrikag n d srvic vann d GOGGOMOBIL zéér srius n grondig voorbrid. Enn staf van d knapst constructurs uit d Duits motorrijwil- n autobranch hftt jarnlang aan d ontwikkling van dz zuinig wagn gwrkt n spciaal voorr d GOGGOMOBIL wrd n ghl niuw fabrik gbouwd n mt d mst modrn machins ingricht. Inn ht voorjaar van 155 kondn d rst GOGGOMOBILS wordn afglvrd nn dit niuw modl blk dirct n schittrnd succs t zijn. Ton latr uit d rvaringnn van d koprs blk dat d kwalitit voor gn nkl grotr auto ondrddd n dat d ondrhoudskostn maar winig bovn di van n scootr lagn,, wrd d vraag norm groot. D producti stg tot één complt GOGGOMOBIL pr 7 minutn n rds in Dcmbrr wrd d st wagn afglvrd. Toch kan d fabrik lang nit aan d vraag voldon n d koprs in Duitsland motn maandn gduld hbbn voor zijj n bstld GOGGOMOBIL ontvangn. Inn Ndrland, dat als n blangrijk xportmarkt spcial voorrang hft, gaat d aflvring vlot n n staf van vakkundig dalrs zorgt ovral in ons land voorr n god srvic.

5 pnr r *»»» o' \0 0 0.\PT d * $ * " " «* * ** {O \ O \ /\f f rüdt tn n o\ r r %%»Z**«Z***'**»Z**«Z***'** «o*** «o*** b, Zoo dd ' V%V.' ' ' rd oof f o f f dp && -< < o b* 6?Z.6?Z. sopjo ó.. d? nn dinq nvv P rt n l%v l% b s PP,,\O ó* «ooïï vo* * Q rs\ r d vv >VO--, ro1 1 j\on\ c c» t ff,\\ï-v -Ad d "..-ow"..-ow \»» d 3\v s s o»?& &»»?& &» ro v \Of f LL 3 f0b VV d * oo o la i' bt t,w\vv P : d,a, df,\d* * xjon n 1 ss ïoo d O dp' ' v% ioc\,,rn<-- «ril l oo o o nn. v n n x\hh doo<' ' \\f f o o oodd oo n \Aov v vjïp P 11 V\6 * tt Ptt P** * d.o A ï> \ 0 0vH H o, c 0, f d -< ", n\ O f vv.n "'' o\ n ON v \ o d f * A\\\Vt Vi *s* s \\nr \op p o(nsc 0 ff n - 0 ' on n n oo* * -Aao o b Aadn V,\o x/ó\ \s\ fv n non n,nn p on oo n o d» T Pp sn : w 0, 0 rn«\, p-: df f % do m \1 P \>** 0 * ** -. «* $$ V roo o 0 of ' d ó a n s T b -. nxnx U d,, V,vc c o Q O_. \ v \ ' ' v > > < * PO u o 1.V,\o <00 d nn P ü,\f - V', ' o v o' < tf tnx 55 n v/on n d A r ' - a < 6 V, _ i»» b x xd d'\rt rt ion nd < ; >> \x' n ' v\n.. 30\d d TT > d is\ 6 " v, :, * \. ; f o ** d! lqd \o* \o* Ad\.. j o o ; - d otn' nd w 0 N, Wö W.,, b " "" \ \ 0 oö ioon n df fn n 3 j...\ \ \ 0 uo nn V * 0 S> b S d\ c \ JJ* U t dc';,'.nb\ V V b* * \ c d* * \N N -\\p\ '' V o v \of f ow PIET OLYSLAGER SOIST-HOLLAND D dd v o V r>