Informatie dienstverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie dienstverlening"

Transcriptie

1 react vate Informatie dienstverlening zorg voor werk! voor werk de warme zakelijkheid in GGZ en Werk Wij begeleiden mensen door turbulente tijden en helpen doelen te verwezenlijken vanuit ons ketenaanbod van zorg tot arbeidsmarkt Continuïteit van loop- en levensbaan Een gezond bedrijf met gezonde medewerkers. Een ambitie die u als werkgever deelt met uw mensen. Want medewerkers die vitaal en in balans zijn voelen zich lekker en hebben plezier in hun werk. Ze willen goede prestaties halen, groeien en zich verder ontwikkelen. Dit vorm dé basis voor een duurzame inzet. Van uw organisatie vraagt het continue aandacht om dit te bereiken en te behouden. Want alles en iedereen heeft te maken met veranderingen; uw organisatie zelf en uw mensen. In privé situaties of op het werk. Zo kan het zijn dat zij zich verder willen ontwikkelen op een andere plek in de organisatie, ze worden ziek of er ontstaat een reden om de samenwerking te beëindigen. Met de Wet verbetering Poortwachter en vernieuwing van de Ziektewet heeft elke werkgever en elke werknemer belang bij effectieve en succesvolle re-integratie en duurzame inzet. Steeds zijn er nieuwe omstandigheden die uw aandacht vragen en soms zijn het specifieke vraagstukken waar u specifieke hulp bij kunt gebruiken. Onze dienstverlening re-activate kan u deze hulp bieden. Wij bieden een ketenaanbod van zorg tot arbeidsmarkt waarbij onze focus ligt op werk. U kunt onze expertise inhuren voor trajecten op het gebied van: Vitaliteit, preventie en loopbaan coaching Outplacement en re-integratie waaronder 1e -, 2e - en 3e spoor. Ons volledige aanbod aan loopbaan-assessments Gespecialiseerde zorgtrajecten die vaak onder de basisverzekering ziektekosten vallen. Zelf kiezen werkt Uw medewerker is bij ons in goede handen en krijgt hulp op maat. Dit doen we door ons in te leven in zijn hele verhaal (volle breedte), zodat wij kunnen inschatten waar we ons in de begeleiding op moeten richten (multidisciplinaire aanpak). In onze dienstverlening staat ons motto zelf kiezen werkt centraal. Zelf kiezen werkt gaat uit van de kracht van ieder mens om zelf verantwoordelijkheid over het leven te nemen. Dit geeft het beste resultaat voor de medewerker en de werkgever. We helpen u en uw medewerkers om de gewenste continuïteit van loop- en levensbaan te realiseren.

2 re-activate onderscheid zich door: Geïntegreerde dienstverlening, het ketenaanbod van zorg tot arbeidsmarkt: Professionals zijn gekwalificeerd voor hele keten: keten expertise. Gecoördineerde afstemming van verschillende trajecten: effectiviteit. One stop shopping: tijdwinst, geen derde partijen nodig. Financieringsvoordeel: lasten verdeeld tussen ZvW, werkgever en/of uitkeringsinstantie. Identiteit in aanpak en werkwijze Zelf kiezen werkt: duidelijke visie op rol kandidaat. Kosteneffectief door smart clientprocessen die ook maatwerk mogelijk maken. We kijken naar de volle breedte van iemands vraagstuk en bieden dan de nodige multidisciplinaire & professionele begeleiding. De schakels van de keten Wij willen bijdragen aan een ontspannen en gezonde werkomgeving. Met ons vitaliteitsprogramma helpen we mensen vanuit hun talent optimaal te functioneren en voorkomen we uitval door te werken aan de fysieke en mentale gezondheid. Hiermee streven we naar autonomie in gezondheid en loopbaan en scheppen we een basis voor werkgevers en werknemers voor het behalen van individuele en teamresultaten. Wij begeleiden mensen op diverse manieren naar het gewenste werk. Bijvoorbeeld bij een carrièrestap, veranderingen in de organisatie of vanuit ziekte weer terug naar het eigen of nieuw werk (Wet Verbetering Poortwachter). Dit doen wij door het aanbieden van trajecten voor individuele loopbaanontwikkeling, outplacement en re-integratie, waaronder 1e-, 2e- en 3e spoor. Soms is extra zorg nodig om de eigen weg (weer) te vinden. Er kan sprake zijn van psychiatrische of psychische problematiek, vaak ook in combinatie met fysieke problemen. Wij bieden bij verwijzing van huisarts of Arboarts de mogelijkheid voor curatieve specialistische zorg in de vorm van BGGZ & SGGZ. Altijd gericht op herstel en vanuit mogelijkheden en talenten weer participeren en bijdragen in en aan de maatschappij. Het proces Elk traject start met een oriënterend gesprek, dat is vrijblijvend. Alle partijen kunnen elkaar ontmoeten en beslissen vooraf of er een goede match kan ontstaan. Hierna volgt een intakeprocedure, afhankelijk van de situatie wordt voor één of meerdere van de lijnen van het ketenaanbod gekozen. Er kunnen ook verschillende trajecten parallel of opeenvolgend worden uitgevoerd. Elk traject wordt beschreven in een plan, dat wordt gemonitord vanuit de registratie systemen en evaluaties. Periodiek wordt de voortgang gerapporteerd. Bijsturen is altijd mogelijk.

3 intakefase zorg diagnose behandelplan uitvoerfase evaluaties rapportages coördinatie resultaat herstel oriëntatiefase intakefase werk assessments trajectplan uitvoerfase evaluaties rapportages coördinatie resultaat werk hervatting of nieuw werk intakefase vitaliteit assessments advies plan van aanpak uitvoerfase evaluaties rapportages coördinatie resultaat vitaliseren loop- en levensbaan proces in beeld Opdrachtgever, voorwaarden en financiering van de ketenonderdelen De keten kan uit verschillende bronnen worden gefinancierd. Door de juiste dienstverlening vanuit de juiste bron te financieren is de inzet van hoogwaardige professionals mogelijk. aanbod: * Basis GGZ * Specialistische GGZ aanbod individueel: * loopbaanbegeleiding * re-integratie, w.o. 1e, 2e en 3e spoor * outplacement aanbod individueel en groep: * vitaliteitsprogramma voorwaarde voor traject: * verwijzing * hoofdbehandelaar: diagnose * keuze client voorwaarde voor traject: * opdracht * keuze client * inschatting intake voorwaarde voor traject: * opdracht * keuze client * inschatting intake financiering: * ZVW financiering: * werkgever * gemeente/ UWV * particulier financiering: * werkgever * gemeente/ UWV * particulier kan parallel: eigen voorwaarden en eigen financiering doorstroom doorstroom uitstroom uitstroom uitstroom

4 Keten expertise: voor elk traject inzet van professionals en kennis van zorg tot werk. In het aanbod is ongeacht voor welke trajectvorm wordt gekozen altijd de totale ketenexpertise voorhanden. Zo kan de arbeidsdeskundige altijd worden geraadpleegd, of is een advies van psycholoog of psychiater binnen een re-integratietraject geen uitzondering. Elk traject heeft een coördinator die de verschillende in het traject werkzame professionals effectief laat samenwerken en die ook voortgang en budget bewaakt. traject reactivate oriëntatiefase keuze intakefase trajctplan uitvoerfase evaluatie uitvoerfase evaluatie afsluitfase & nazorg beschikbare professionals psychiaters, psychologen (GZ, Klinisch, A&O), arbeidsdeskundigen, agogen, orthopedagogen, pedagogen, fysiotherapeuten, ergonomen, diëtisten, maatschappelijk werk, vaktherapeuten coaches (algemeen, loopbaan, life style), lichaamsgericht (fysio-, haptotherapie, fitness), voor zelfstandig ondernemer (ondernemersplan, marketing, basis administratie en fiscus) en trainers (netwerk, presentatie, mindfulness, vacature search) assessors combinatie van professionals op gebied van bewustzijn over en actie nemen tot ontwikkelen, bevorderen en vasthouden van de eigen vitaliteit. Wel of niet in combinatie met maatwerk assessments Voor realiseren continuïteit van loopbaan en levensbaan. keten expertise Kennis over mensen in werk, organisaties en daarbuiten. Kennis actuele wet- en regelgeving verzuim, ontslag en uitkeringen. Kennis van rechten & plichten werkgever en werknemer. Aanbod in assessments, arbeidsdeskundig onderzoek, diagnostiek. Kennis van en over huidige arbeidsmarkt. Kennis voor zelfpresentatie, netwerk opbouwen en gebruiken. Voor start als ZZP-er of ondernemer. Aanbod in e-coaching & webportal vacature search. Kennis over vitaliseren en verzuimpreventie. Specialismen voor psychische problematiek en aanpak voor herstel.

5 Inhoudelijk Het traject heeft als basis de diagnose van hoofdbehandelaar en wordt vastgelegd in een behandelplan. Het behandelplan wordt qua omvang, soort interventies en intensiteit gedefinieerd door de keuze van een zorgpad. Deze keuze is mede gebaseerd op de complexiteit van de casus, ervaring van de professionals en afstemming met de cliënt. Het behandelplan wordt opgedeeld in deelplannen per betrokken professional, elk met eigen SMART doelstellingen waarmee het werken naar resultaat overzichtelijk en effectief is. Het traject wordt overal op resultaat, cliënttevredenheid en budget gemonitord door de Zorgcoördinator. Elk zorgtraject kent een begin-, midden- en eindmeting en evaluatie conform. Het vitaliteitstraject bestaat uit drie basiselementen: 1. Trainen van leidinggevenden om tijdig te kunnen signaleren waar werknemers vast kunnen lopen 2. Assessments en e-tools om de eigen vitaliteit te monitoren 3. Individueel traject om loop- en levensbaan te vitaliseren en vitaal te houden. Elk traject wordt op maat afgestemd op de (individuele) omstandigheden en in een Plan van Aanpak vorm gegeven. De uitvoer van het plan vindt plaats onder begeleiding van de eigen coach. De basis van een traject naar werk is een drietal fasen: intake-, uitvoer- en afsluitfase. In schema: INTAKEFASE: informatie verzamelen, analyse en advies resultaat: trajectplan en advies inhoud: Intake: inzicht gevend interview Optioneel: 3-gesprek werkgever, werknemer, re-activate UITVOERFASE: informatie verzamelen, analyse en resultaat: volwaardig speler arbeidsmarkt, op weg naar nieuwe werk inhoud: Profileren: Opbouwen kennis begeleid door onze coaches en specialisten Positioneren: Het leren van vaardigheden vanuit coaching en training Vormgeven 1e spoor: De weg terug naar de eigen werkplek werkplek Vormgeven 2e en 3e spoor: De weg naar jouw nieuwe werkplek Evaluatie rapportage(s) AFSLUITFASE: evaluatie en afronden traject resultaat: evaluatie van het traject eneindverslag inhoud: Evaluatie Exitgesprek voor cliënt en opdrachtgever Eindrapportage Nazorg

6 react vate zorg voor werk! voor werk Wij gaan uit van de kracht van ieder mens als bron. De kracht waarmee aanspraak gemaakt kan worden op het vermogen tot aanpassen en het voeren van een eigen regie ten aanzien van de fysieke, mentaal/emotionele, spirituele en werkomstandigheden die het leven biedt 1. Door het maken van keuzes worden wij ons bewust van onze talenten en mogelijkheden en kunnen we zelf de verantwoordelijkheid nemen om ons vermogen tot aanpassen praktisch vorm te geven. Ons motto is daarom ook: zelf kiezen werkt! 1 Vrij naar definitie gezondheid Huber et al, 2011

!"#$%&""#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor

!#$%&#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Weer aan het werk na verzuim Verzuim en ook langdurig verzuim komt voor in elk bedrijf. Bij elke vorm van verzuim is het voor werkgever en werknemer van belang

Nadere informatie

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten Verzuim & re-integratie diensten Arbeidsdeskundige Expert Wat is een arbeidsdeskundige? Arbeidsdeskundigen zijn specialisten in de 3 hoek Mens Werk en Inkomen. Zij zorgen voor een onafhankelijke, professionele

Nadere informatie

Informatiebrochure 1

Informatiebrochure 1 Informatiebrochure 1 SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@samen.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijn van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s. Er is meer

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s.

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding & Jobcoaching 2 Inhoudsopgave Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Inleiding blz. 4 Kennismakingsgesprek blz. 6 Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO)

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie Een andere kijk op werken kanker en re-integratie human support grensverleggend mensenwerk Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte, dus krijgen organisaties en werkgevers in toenemende mate te maken

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Diensten portfolio. Maak kennis met ons. Middelhoff & Verstegen 076-523 30 20 info@middelhoff.nl www.middelhoff.nl

Diensten portfolio. Maak kennis met ons. Middelhoff & Verstegen 076-523 30 20 info@middelhoff.nl www.middelhoff.nl Diensten portfolio Maak kennis met ons Middelhoff & Verstegen 076-523 30 20 info@middelhoff.nl www.middelhoff.nl iddelhoff & Verstegen BV is een samensmelting van twee organisaties die al sinds 1998 actief

Nadere informatie

Ons bureauprofiel. Loopbaanadviseurs. Wie wij zijn: Onze visie. Waar wij voor staan:

Ons bureauprofiel. Loopbaanadviseurs. Wie wij zijn: Onze visie. Waar wij voor staan: Stevensweg 42 3319 AK Dordrecht T 078 6453816 info@stehouwervink.nl www.stehouwervink.nl KvK: 24301459 Ons bureauprofiel Wie wij zijn: Wij zijn een gedreven adviesbureau met zelfstandige professionals

Nadere informatie

adelante arbeidsreïntegratie assessment functioneel arbeidsadvies Vroege Interventie

adelante arbeidsreïntegratie assessment functioneel arbeidsadvies Vroege Interventie adelante arbeidsreïntegratie assessment functioneel arbeidsadvies Vroege Interventie 1 Adelante is een zorggroep voor volwassenenrevalidatie, arbeidsreïntegratie, kinderrevalidatie, onderwijs en wonen

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt!

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt! Percuris Re-integratie & Jobcoaching Gewoon doen werkt! Wij handelen daadkrachtig en resultaatgericht Percuris is een deskundige partner voor re-integratie, jobcoaching en outplacement. Organisaties, bedrijven

Nadere informatie

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West BELASTBAARHEIDSMANAGERS benut uw mogelijkheden 1 Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Ons credo is: ARBO West Benut Uw Mogelijkheden. Hiermee

Nadere informatie

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids Livvit Gids 2013 2 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen, en zo hun vertrouwen uitgesproken in Zilveren Kruis

Nadere informatie

CZ zorgverzekeringen en bedrijfszorg 2015. Zorgen voor is vooruit kijken

CZ zorgverzekeringen en bedrijfszorg 2015. Zorgen voor is vooruit kijken CZ zorgverzekeringen en bedrijfszorg 2015 Zorgen voor is vooruit kijken 1 Mensen zijn de energiebron van elk bedrijf Houd uw medewerkers gezond en inzetbaar En laat ons u daarbij helpen Een goede collectieve

Nadere informatie

LUTEIJN GROEP. Sterke mensen, sterke organisaties

LUTEIJN GROEP. Sterke mensen, sterke organisaties LUTEIJN GROEP Sterke mensen, sterke organisaties 3 Luteijn Groep, omdat mensen het verschil maken. We laten graag zien waar Luteijn voor staat en op welke manier dit een bijdrage kan leveren aan de resultaten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Geselecteerde dienstverleners:

Inhoudsopgave. Geselecteerde dienstverleners: Inhoudsopgave Voorwoord 5 Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid 6 Project Gezond SW 7 Stappenplan 8 Totaalconcept 10 Vijf kwadrantenmodel (eigen regiemodel) 11 Handleiding bij de staalkaart en internetportal

Nadere informatie

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Toolkit 4you(th) samenwerking GGZ UWV Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Inhoud toolkit Pagina 1. Inleiding 03 2. Vormen van samenwerking 6 - Varianten van samenwerkingen uitgewerkt 8 - Wijzigingen 10

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

Present! Gids 2015 Oplossingen voor uw gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg

Present! Gids 2015 Oplossingen voor uw gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg Present! Gids 2015 Oplossingen voor uw gezondheidsmanagement Altijd zeker van goede Zorg 2 Inhoudsopgave 5 Present! van Avero 6 Praktische zaken 8 Begrippenlijst Present! Persoonlijk 12 Werkplekonderzoek

Nadere informatie

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Aanpak op maat Kostenreductie Financieel flexibel Uw gesprekspartner Zet het verzuim op uw agenda

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Aanpak op maat Kostenreductie Financieel flexibel Uw gesprekspartner Zet het verzuim op uw agenda de verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Aanpak op maat Kostenreductie Financieel flexibel Uw gesprekspartner Zet het verzuim op uw agenda Zet het verzuim op uw agenda Gezond en gemotiveerd

Nadere informatie