SintLucas creative community

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SintLucas creative community"

Transcriptie

1 Geïntegreerd jaardocument 2013

2 Geïntegreerd jaardocument 2013 SintLucas creative community Voorwoord Het vertrekpunt van al onze activiteiten en inspanningen is het waarmaken van onze missie: SintLucas heeft succes als onze leerlingen en studenten tijdens én na de opleiding succesvol zijn. Deze missie vraagt om een school die midden in de samenleving staat en flexibel kan inspelen op de snel opeenvolgende ontwikkelingen in de creatieve industrie en het creatief ambacht. SintLucas ontwikkelt zich daarom tot een creative community waar leerlingen, studenten en medewerkers samen met het bedrijfsleven, andere scholen en culturele instellingen werken aan een toekomst in de creatieve industrie en in het creatieve ambacht. De creative community vormt de basis voor de onderwijsvisie die we in 2013 hebben ontwikkeld; een gezamenlijke visie die kaders en inspiratie biedt aan allen die bij het onderwijs van SintLucas zijn betrokken. Met het bedrijfsleven en hbo s werken we aan aantrekkelijke en toekomstbestendige opleidingen die blijven aansluiten bij de ontwikkelingen van de 21 e eeuw. In het kader van de herijking van kwalificatiedossiers en het intensiveren van sommige opleidingen - Focus op vakmanschap- hebben we een nieuwe onderwijsprogrammering en nieuwe curricula voorbereid. Onze strategie blijft gericht op unieke, specialistische opleidingen, continu vernieuwen in pedagogiek, didactiek en vakinhoud en toonaangevende prestaties. In de afgelopen jaren is bij SintLucas veel energie gestoken in het richten en inrichten van onze organisatie. Vanaf 2013 ligt de nadruk op verrichten: welk gedrag is nodig en welke resultaten en opbrengsten willen wij halen. Dit vraagt om resultaatverantwoordelijk werken. Toponderwijs kan alleen geboden worden met onderwijsprofessionals die eigenaar zijn van het onderwijs en de ruimte krijgen om flexibel te kunnen omgaan met ontwikkelingen. Onze organisatie verandert naar een netwerkorganisatie waar medewerkers intern en extern betekenisvolle relaties aangaan om waarde te creëren voor de leerlingen en studenten, voor zichzelf en voor Sintlucas. Om het onderwijsproces optimaal te faciliteren zijn ook state of the art gebouwen en faciliteiten noodzakelijk. In 2013 is het contract getekend voor een nieuw schoolgebouw van SintLucas Eindhoven op Strijp S, dé creatieve stad van Zuid-Nederland. In Boxtel is gestart met de bouw van nieuwe ateliers voor de opleidingen Vormgeven & ambacht. In dit jaarverslag geven wij een overzicht van onze activiteiten, ontwikkelingen en prestaties in 2013, waarvoor wij ons gezamenlijk binnen de creative community hebben ingezet. Om onze ambitie waar te maken: toonaangevend te blijven in de top 5 van vmbo en mbo scholen in Nederland. Namens allen van SintLucas College van bestuur Walther Tibosch Ruud Rabelink Eindhoven, mei

3 Leeswijzer Met het geïntegreerd jaardocument legt SintLucas verantwoording af aan stakeholders zoals leerlingen, studenten en hun ouders, bedrijfsleven, toeleverend en afnemend onderwijs en overheden over de activiteiten, ontwikkelingen en resultaten in Het geïntegreerde jaardocument is als volgt opgebouwd: Voorwoord college van bestuur Hoofdstuk 1 belicht de visie en de strategische koers van SintLucas. Hoofdstuk 2 laat de belangrijkste ontwikkelingen binnen het onderwijs van SintLucas zien. Hoofdstuk 3 geeft een beeld van de resultaten van het afgelopen jaar. Het bevat onder andere cijfers over de in- en doorstroom van leerlingen en studenten, het jaar- en diplomaresultaat en vroegtijdig schoolverlaters. Hoofdstuk 4 bevat de verantwoording in de vorm van onderzoek onder stakeholders, een verslag van de Raad van Toezicht en van de ondernemingsraad. Hoofdstuk 5 gaat over het personeelsbeleid. Hoofdstuk 6 belicht de ontwikkelingen en processen op het gebied van bedrijfsvoering. Hoofdstuk 7 gaat in op de ontwikkeling op het gebied van onderwijs en ICT. Hoofdstuk 8 schetst een beeld van de huisvesting bij SintLucas Hoofdstuk 9 laat zien de belangrijkste samenwerkingsprojecten van SintLucas in 2013 zien. Hoofdstuk 10 bevat de financiële gegevens en toelichting bij de jaarrekening Hoofdstuk 11 belicht de toekomstige ontwikkelingen van SintLucas. Het jaarverslag sluit af met de controleverklaring van een onafhankelijke accountant. Tabellen en grafieken zijn niet als aparte bijlagen opgenomen, maar direct bij de verklarende tekst geplaatst. 3

4 INHOUDSOPGAVE 1. SINTLUCAS CREATIVE COMMUNITY PROFIEL OPLEIDINGSPORTFOLIO ONDERWIJS INLEIDING ONDERWIJS ALGEMEEN MBO BOXTEL MBO EINDHOVEN VMBO SINTLUCAS PRO RESULTATEN/INDICATOREN INLEIDING CREBO-NUMMERS MBO-OPLEIDINGEN INSTROOM OPBOUW LEERLINGEN- EN STUDENTENPOPULATIE Interne doorstroom vmbo mbo OPBRENGSTEN VMBO Keuze leerweg vmbo RENDEMENT MBO Diplomaresultaat Jaarresultaat Diploma- en jaarresultaat VROEGTIJDIGE SCHOOLVERLATERS (VSV) INLEIDING TEVREDENHEID LEERLINGEN EN STUDENTEN Leerlingen onderzoek Studenten onderzoek MBO Rond-de-tafel gesprekken met leerlingen en studenten Oud-studenten MEDEWERKERS OUDERS BEDRIJFSLEVEN Bedrijfstevredenheidsonderzoek stage bedrijven MEDEZEGGENSCHAP EN TOEZICHT OR Raad van Toezicht KLACHTEN GOOD GOVERNANCE PERSONEEL & ORGANISATIE INLEIDING FEITEN EN CIJFERS Medewerkers naar leeftijd en geslacht Verzuimpercentage (exclusief zwangerschapsverlof)

5 5.3. ORGANISATIEWIJZIGING SCHOOLLEIDING RESULTAATVERANTWOORDELIJK WERKEN PROFESSIONALISERING HR-BELEID EN DIGITALE PERSONEELSDOSSIERS NETWERKSCHOOL EN ORGANISATIE ONTWERP ADMINISTRATIE KWALITEITSZORG FINANCIËN RISICOMANAGEMENT ONDERWIJS& ICT INLEIDING TECHNIEK APPLICATIES ICT VAARDIGHEDEN TABLETS IN LESSEN VMBO HUISVESTING & FACILITEITEN HUISVESTING EINDHOVEN HUISVESTING BOXTEL FACILITAIR SAMENWERKING INLEIDING ADOBE PARTNER BY DESIGN SAMENWERKING CHINESE CHANGZOU ART VOCATIONAL COLLEGE RAAD VAN ADVIES SAMENWERKING CIBAP FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIËLE GEGEVENS EN TOELICHTING FINANCIËLE POSITIE KENGETALLEN BEZOLDIGING VAN BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS BEGROTING TREASURY MANAGEMENT HET GEVOERDE BELEID INZAKE DE BEHEERSING VAN UITKERING NA ONTSLAG NOTITIE HELDERHEID HANDREIKING PUBLIEK-PRIVATE ARRANGEMENTEN TOEKOMSTPARAGRAAF INLEIDING STRATEGISCHE HUISVESTING HUISVESTINGPLANNEN STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING KWANTITATIEVE INDICATOREN FOCUS OP CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

6 1. SINTLUCAS CREATIVE COMMUNITY 1.1. Profiel SintLucas is een vakcollege voor beroepen in de creatieve industrie en het creatieve ambacht. SintLucas werkt vanuit twee locaties, Boxtel en Eindhoven en drie herkenbare organisatorische onderwijseenheden, vmbo, mbo en SintLucas Pro, een BV voor contractonderwijs. Dagelijks werken 3200 studenten en leerlingen aan de ontwikkeling van hun vakmanschap. Hierbij worden ze begeleid door zo n 350 (onderwijs)professionals. Het leren en vormen van de leerlingen, studenten en medewerkers is het vertrekpunt van alle activiteiten en inspanningen. De gezamenlijke missie hierbij is tweeledig: Een Sint geeft het beste van zichzelf om het beste uit zichzelf en anderen te halen en Wij hebben succes als onze leerlingen en studenten tijdens en ná SintLucas succes hebben. SintLucas ontwikkelt zich tot een creative community die midden in de samenleving staat en leerlingen, studenten en medewerkers verbindt met het bedrijfsleven, andere onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Binnen en buiten school, online en via social media, 24/7 en over de landsgrenzen heen werken zij samen aan onze toekomst in de creatieve industrie en het creatieve ambacht. Ze zijn verbonden omdat ze dezelfde passie delen. En werken vanuit gemeenschappelijke waarden: trots, professioneel, gedreven, eigenzinnig en ondernemend. Iedereen ontdekt en ontwikkelt zijn eigen talent, werkt vanuit zijn eigen ambitie en stelt deze ten dienste van de community om bij te dragen aan een groter geheel. Ze halen het beste uit elkaar door met elkaar samen te werken, elkaar uit te dagen, elkaar feedback te geven en op het eigen handelen te reflecteren. De community is dynamisch en zonder hiërarchie; een open cultuur waarin respect voor elkaar en gelijkwaardigheid voorop staan. Netwerken is cruciaal, innovatie en kennisdeling gebeurt door co-creatie. Ontmoetingen leiden tot betekenisvolle relaties die bijdragen aan de ontwikkeling van ons onderwijs. Figuur 1. Organogram SintLucas creative community 6

7 De creative community is de basis waarin de onderwijsvisie vorm krijgt. In de creative community: werken wij aan de vervulling van ambities leren en werken wij in co-creatie ontdekken wij onze kracht en identiteit leren en werken wij in een contextrijke omgeving en gaan wij duurzaam om met mensen en middelen. SintLucas is een organisatie met een hoog ambitieniveau. SintLucas wil tot de top vijf van vmbo- en mbo-scholen van Nederland behoren, zowel wat betreft onderwijskwaliteit, opbrengsten als indicatoren gericht op (financiële) continuïteit. De strategie van SintLucas is gericht op het bieden van unieke opleidingen zowel qua opleidingsportfolio als ook vakinhoud. De onderwijsprofessionals zijn hierbij aan zet. Zij zijn eigenaar van het onderwijs en gaan vanuit de netwerkorganisatie betekenisvolle relaties aan met toonaangevende partners om waarde te creëren voor SintLucas, de leerling, student en zichzelf. Daarnaast zal SintLucas als first mover continu vernieuwend zijn op het gebied van didactiek en pedagogiek waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van ICT en social media. Het onderwijs wordt eenvoudig georganiseerd door harmonisatie van processen en het efficiënt en effectief inzetten van mensen en middelen. Dit maakt dat SintLucas toonaangevende prestaties levert op het gebied van tevredenheid van stakeholders, rendementen en de beoordeling van de Inspectie Opleidingsportfolio SintLucas biedt voor het mbo een gevarieerd aanbod creatief-technische opleidingen in Eindhoven en Boxtel (zie tabel 1.; in paragraaf 3.2 staat een overzicht van de kwalificatiedossiers die Sint Lucas aanbiedt). Beide locaties hebben een eigen signatuur en opleidingsportfolio. SintLucas Boxtel is gericht op vormgeven, ambacht, media en commercie. SintLucas Eindhoven op vormgeven, techniek, media en evenementen. De vmbo-opleiding van SintLucas in Eindhoven heeft drie leerwegen: kader, gemengd en gemengde leerweg excellent (gelijk aan theoretisch). Tabel 1.0 Opleidingsaanbod mbo

8 2. ONDERWIJS 2.1 Inleiding Door de veranderingen in de creatieve industrie en in het creatieve ambacht en door de ambities van SintLucas, blijft het onderwijs in beweging. In dit hoofdstuk komen de belangrijkste ontwikkelingen binnen het onderwijs van SintLucas in 2013 aan bod Onderwijs algemeen Onderwijsvisie In 2013 heeft SintLucas een onderwijsvisie ontwikkeld die de komende jaren richting en inspiratie geeft aan ons denken en handelen in relatie tot het onderwijs bij SintLucas. Daarnaast laat de onderwijsvisie zien waar SintLucas voor staat. De onderwijsvisie is bedoeld voor iedereen die bij het onderwijs is betrokken: leerlingen, studenten, medewerkers, maar ook ouders, bedrijven en andere scholen waarmee SintLucas samenwerkt. Zij zijn ook geraadpleegd om tot de visie te komen. Daarnaast zijn kenmerken van onze leerling- en studentpopulatie, (hedendaagse) theorieën over onderwijs en ontwikkelingen in de creatieve industrie en maatschappij gebruikt. De onderwijsvisie krijgt vorm binnen de SintLucas creative community en bestaat uit de volgende vijf uitgangspunten: In de creative community SintLucas 1. werken wij aan de vervulling van ambities Jonge mensen met talent en ambitie worden toegelaten. We worden uitgedaagd om naar boven te reiken. Met levensechte projecten, topmodules en werkervaringen in binnen- en buitenland krijgen we extra bagage en sturen we onze ontwikkeling. Zo onderscheiden we ons van anderen en worden we de vakmensen van de toekomst. Bij SintLucas streven we er naar de beste te zijn! 2. leren en werken we in co-creatie Iedereen die verbonden is met de community - leerlingen, studenten, medewerkers maar ook ouders, bedrijven en andere scholen draagt bij aan ons onderwijs. Persoonlijk, online, via social media; continu. Ontwikkelingen op vakinhoudelijk, maatschappelijk en technologisch gebied inspireren ons en maken ons nieuwsgierig. We houden elkaar hierbij de spiegel voor: wat draagt bij aan onze eigen ontwikkeling en bij de ontwikkeling van de ander. 3. ontdekken en ontwikkelen we onze kracht en identiteit Wat we gaan ontdekken is: Wie ben ik? Wat kan ik? En wat wil ik worden? Met feedback en begeleiding vinden we onze kracht en ontwikkelen we onze identiteit. Keuzemogelijkheden die aansluiten bij ons talent en onze ambitie stimuleren ons? We groeien in zelfverantwoordelijkheid en zelfsturing. En worden geprikkeld om continu te blijven leren. 4. leren en werken we in een contextrijke omgeving De praktijk vormt de basis van ons onderwijs, de grens tussen school en de beroepsomgeving vervaagt. Onze leeromgeving lijkt op onze toekomstige werkplek, we werken aan levensechte opdrachten uit de praktijk en starten misschien wel een studentbedrijf. Ook leren we steeds meer op locatie. Het leren binnen en buiten de school draagt bij aan de ontwikkeling van onze (beroeps)identiteit. 5. zetten we mensen, middelen en materialen bewust en verantwoord in Maatschappelijk verantwoord gedrag en duurzaamheid staan bij SintLucas hoog in het vaandel. Door ons bewust te zijn van de waarde van middelen en omstandigheden van mensen, worden we kritische producenten en consumenten. Het onderwijs bepaalt de inzet van mensen en middelen bij SintLucas. Samen denken we over de beste manieren om te leren waarbij ICT en social media steeds belangrijker worden. Kijk voor de volledige onderwijsvisie op Focus op vakmanschap Er is veel aandacht voor focus op vakmanschap, kwaliteitsverbetering door intensievere en indien mogelijk, kortere opleidingsprogramma s en een eenvoudige kwalificatiestructuur. In 2013 heeft SintLucas de voorbereidingen gestart om te intensiveren naar 1000 klokuren. Voor veel opleidingen binnen SintLucas is dit niet heel ingrijpend, omdat er al voldoende uren worden geprogrammeerd. Voor de opleidingen waarvoor wel intensivering nodig is, wordt ingezet op extra uren taal en rekenen. Ook is geïnvesteerd in de invulling van de keuzedelen. Tevens zijn er voorbereidingen gestart om de

9 niveau 4 opleidingen Media- en evenementenmanagement en Podium- en evenemententechniek te verkorten naar 3 jaar met ingang van schooljaar Met name het college van bestuur heeft veel energie gestoken in het landelijke debat rondom de lijst van 3- en 4-jarige niveau 4 opleidingen; SintLucas wil haar specialistische en unieke opleidingen zoveel mogelijk in 4 jaar uitvoeren. Toetsing en examinering In 2013 zijn een aantal veranderingen doorgevoerd met betrekking tot de examinering binnen SintLucas. Vanuit twee verschillende examenorganisaties (SintLucas en de eindhovense school) is er nu één handboek examinering waarin een zelfde manier van werken beschreven staat. Daarnaast zijn er nu studiegidsen Examinering in plaats van het Onderwijs- en examenreglement (OER). De studiegidsen zijn in heldere taal opgesteld en toegankelijk voor alle betrokkenen op de website en het Portaal (intranet) van SintLucas. Ook het examenreglement is aangepast. In de loop van het studiejaar worden alle meesterproeven herzien en opnieuw vastgesteld. De invoering van de centrale examinering is in 2013 voorbereid door deel te nemen aan de pilotexamens. De organisatie hiervan is verder verbeterd en loopt nu zodanig goed dat er geen onregelmatigheden meer worden verwacht bij de invoering van de centrale examinering in Voor het beleidsplan Taal en rekenen is een ontwikkelgroep ingericht en zijn voorbereidingen getroffen voor een beleidsnotitie die in 2014 verder wordt uitgewerkt. Er is een start gemaakt met het inrichten van de examenstructuur in Magister zodat de diploma's en resultatenlijsten voortaan uit Magister komen. In november 2013 is de Examencommissie getraind. Resultaat van deze training is een gedetailleerde planning van de werkzaamheden van de Examencommissie waardoor beter kan worden gestuurd. Op het Portaal (intranet) is een centrale site ingericht waar de examencommissie ingericht met al het materiaal is bestemd voor de leden van de Examencommissie. Project Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Begin 2013 is bij SintLucas het project Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) gestart. Onder leiding van MBO Diensten en Cinop is SintLucas Eindhoven met een aantal andere mbo-scholen- aan de slag gegaan met visie -en beleidsontwikkeling en deskundigheidsbevordering op het gebied van LOB. De deskundigheidsbevordering is tweeledig en staat onder leiding van Nard Kronenberg, extern loopbaanadviseur. Twee docenten zijn opgeleid tot schoolcoach om binnen SintLucas docenten te trainen en coachen in de nieuwe LOB-aanpak. Daarnaast heeft een team van tien docenten een training loopbaanreflectiegesprekken gevolgd. Dit zijn docenten die in het eerste jaar van het nieuwe curriculummodel in Eindhoven met LOB aan de slag gaan, namelijk: Een nieuwe invulling van een rol vraagt ook om een andere naam. Zij heten daarom vanaf het schooljaar niet meer als studieloopbaanbegeleider maar loopbaancoach. Naast deskundigheidsbevordering wordt gewerkt aan visie en beleid rondom LOB. De projectgroep die zich hierover buigt bestaat uit de schoolcoaches, een onderwijsadviseur en een schoolleider. Ze worden hierbij ondersteund door een deskundige van Cinop. Om de visie en beleidsuitgangspunten te laten aansluiten bij de bredere ontwikkelingen binnen en buiten SintLucas, worden de ideeën van de projectgroep getoetst bij een klankbordgroep van medewerkers van beide locaties. Het curriculummodel dat in in Eindhoven van start gaat, vraagt expliciet om herdefiniëring en doorontwikkeling van loopbaanbegeleiding. Het is daarom een natuurlijk moment om dit project hieraan te koppelen. Er wordt echter op meerdere plekken binnen SintLucas nagedacht over (loopbaan)begeleiding en gezocht naar dit de komende jaren handen en voeten kan krijgen. Het visieen beleidsplan dat in het LOB-project ontwikkeld wordt, zal daarom op termijn SintLucas-breed een leidraad worden voor de inzet van loopbaanbegeleiding. De schoolcoaches gaan een belangrijke rol spelen in het verspreiden en ondersteunen van deze andere manier van kijken naar LOB. Taal- en rekenonderwijs De overheid voert in het mbo referentieniveaus taal en rekenen voor alle opleidingen in. Deze niveaus worden getoetst via centraal ontwikkelde, landelijke examens. Van 2010 tot 2013 is jaarlijks een budget van 50 miljoen naar de mbo-instellingen gegaan, specifiek bestemd voor intensivering van het taal- en rekenonderwijs. Van de instellingen wordt verwacht dat ze deze middelen besteden aan activiteiten die gericht zijn op intensivering van het taal- en rekenonderwijs en dat ze dat doen op basis van een meerjarig Implementatieplan Nederlandse taal en rekenen Eind 2012 wordt 9

10 bekend gemaakt dat het meetellen van Nederlands en rekenen in de zak-/slaagbeslissing resp. 1 en 2 jaar is uitgesteld. De subsidieregeling voor de instellingen is hiermee ook in 2013 nog van kracht. SintLucas heeft een implementatieplan Taal en Rekenen voor het mbo opgesteld voor de periode De volgende drie pagina s geven inzicht in de activiteiten en een verantwoording van de besteding van de middelen in

11 Tabel 2.0. Ondernomen activiteiten, bestede middelen en bereikte deelnemers en medewerkers VERANTWOORDING PROJECT INTENSIVERING TAAL EN REKENEN 2013 SintLucas ACTIVITEIT T - R ACTIE bestede middelen inkoop bestede middelen personeel totaal bestede middelen aantal bereikte deelnemers aantal bereikte personeelsleden A. Aanpassing didactiek en pedagogiek TR Ontwikkelen nominale ontwikkellijn binnen het curriculum 964, , TR Opzetten curriculum inclusief urentabel, studiebelasting en definities ja/nee-momenten voor: -nominale ontwikkellijn -meer-/weertrajecten -extra ondersteuning B. Toetsing C. Extra onderwijstijd TR T Opstellen (en implementeren) dyslexieprotocol allen TR Opstellen / herzien visie en beleid n.v.t. 29 TR Deelnemen aan pilotexamens COE n.v.t. R Inzet TOA toets 5351, , T Ontwikkelen instellingsexamens n.v.t. 18 Extra begeleiding door 2 experts voor studenten met taal- e/o rekenachterstand n.v.t. R Extra onderwijstijd rekenen n.v.t. T Extra onderwijstijd taal D. Faciliteiten TR Optimaal functioneren Reken- en Taalblokken als digitaal leer- en n.v.t. toetsinstrument TR Oriëntatie op en aanschaf van methoden n.v.t. TR Docentlicenties Reken- en Taalblokken 505, ,5 n.v.t. 12 E1. Professionalisering docenten T Certificering taalassessoren n.v.t. 16 TR Diverse externe bijeenkomsten taal, rekenen, examinering n.v.t. 29 TR Vakliteratuur 7,97 0 7,97 n.v.t. 4 E2. Professionalisering overigen TR Diverse externe bijeenkomsten taal, rekenen, examinering n.v.t. 1 F. Andere activiteiten TR Wet- en regelgeving (examinering) taal en rekenen: uitzoeken en n.v.t. allen informeren TR Overleg en afstemming vakgroep n.v.t. 29 TOTAAL 17228, ,74 11

12 Reflectie op behaalde resultaten Onderdeel A: Beeld van de behaalde resultaten, mede in relatie tot het implementatieplan Subsidie 2013: Ontvangen subsidie van Min. OC&W Niet besteed Totaal te besteden Zoals terug te vinden bij onderdeel 1, zijn de werkelijke kosten in 2013: Aanpassing didactiek en pedagogiek ,16 Toetsing ,11 Extra onderwijstijd ,00 Faciliteiten 1.945,50 Professionalisering docenten 7.892,97 Professionalisering overigen 420,00 Andere activiteiten ,00 Totaal besteed ,74 In 2013 is ,74 besteed aan het project intensivering taal en rekenen. Dit is ten opzichte van de toegekende subsidie voor 2013 een besparing van ( ,74 =) , heeft vooral in het teken gestaan van: 1. Extra onderwijstijd voor Nederlands en rekenen (m.n. locatie Eindhoven) 2. Extra begeleiding van studenten met een rekenachterstand (m.n. locatie Boxtel) 3. Deelname aan pilotexamens 2F en 3F 4. Overleg en afstemming binnen de vakgroepen 5. Professionalisering van de docenten Nederlands en Engels (certificering tot taalassessor) 6. Inzet van toetsinstrumentarium voor rekenen Kijkende naar de gerealiseerde acties in 2013 in relatie tot het implementatieplan, kan geconcludeerd worden dat een aantal belangrijke stappen zijn gezet. Zo zijn alle taaldocenten met een caoaanstelling opgeleid en gecertificeerd tot taalassessor. Ook is structureel deelgenomen aan de COE pilotexamens 2F en 3F op beide locaties en is ingezet op het betrouwbaar vaststellen van het niveau en de voortgang wat betreft rekenen (inzet TOA-toets in leerjaar 1 en 2). Op locatie Eindhoven is in de tweede helft van 2013 gestart met het werken met dagdelen Nederlands, rekenen, Engels met als doel meer op niveau te kunnen gaan werken. Tot slot heeft SintLucas ingezet op het aantrekken van meer gekwalificeerd personeel (m.n. locatie Boxtel voor het vak rekenen). Er zijn echter ook een aantal geplande acties die in 2013 onvoldoende gerealiseerd zijn. Deze activiteiten worden in 2014 gecontinueerd (zie onderdeel C). Onderdeel B: Reflectie op de behaalde resultaten in relatie tot de beoogde effecten op taal- en rekenprestaties van deelnemers. In 2013 hebben circa 110 (2F) en circa 965 (3F) studenten deelgenomen aan de pilotexamens Nederlands en rekenen. Om een indicatie te geven van de behaalde resultaten, worden hieronder een aantal resultaten van de pilotexamens afgenomen in 2013 weergegeven: - Op de examens 2F afgenomen in de eerste helft van 2013 (deelnemers van niveau 2 en 3) scoorden de studenten gemiddeld een 6,8 voor Nederlands (totaal 58 deelnemers, 86% voldoende) en een 5,7 voor rekenen (61 deelnemers, 56% voldoende). Bij deze afname lagen de scores voor beide onderdelen iets boven het landelijk gemiddelde. - Op het examen Nederlands 3F afgenomen in de tweede helft van 2013 (deelnemers van leerjaar 3 en 4 van niveau 4) scoorden de studenten in Eindhoven en Boxtel gemiddeld resp. een 6,0 (totaal 257 deelnemers, 60% voldoende) en een 6,9 (totaal 172 deelnemers, 59% voldoende) voor Nederlands. Voor beide locaties ligt deze score van deze afname iets boven het landelijk gemiddeld. - Op het examen rekenen 3F afgenomen in de tweede helft van 2013 (deelnemers van leerjaar 3 en 4 van niveau 4) scoorden de studenten in Eindhoven en Boxtel gemiddeld resp. een 5,2 12

13 (totaal 270 deelnemers, 37% voldoende) en een 5,0 (totaal 221 deelnemers, 29% voldoende) voor rekenen. Voor beide locaties ligt deze score van deze afname iets boven het landelijk gemiddeld. Geconcludeerd kan worden dat met name rekenen voor deze deelnemers nog altijd een probleem vormt, ondanks de extra onderwijstijd en begeleiding die hen geboden is. Over het algemeen liggen de scores van de studenten echter veelal iets boven het landelijk gemiddelde. Onderdeel C: Conclusies op basis van deze reflectie met betrekking tot eventuele bijstelling van het implementatieplan van april Voor 2014 zullen met name acties op het gebied van de ontwikkeling van een duidelijke visie en beleid op het gebied van taal en rekenen en het ontwikkelen van eenduidige leerlijnen met bijbehorende curricula, toetsing en lesmaterialen centraal staan. De uitdaging zal zijn om een passend onderwijsaanbod voor iedere student te creëren, waarbij zowel ruimte is voor remediëren als voor excelleren. Hierbij hoort ook het verder kwalificeren van ons taal- en rekenpersoneel en het aantrekken van nieuw personeel. Een duidelijke onderlinge rol- en taakverdeling binnen de vakgroepen en mogelijkheden tot structureel overleg en ontwikkeltijd zijn hierbij essentiële randvoorwaarden. Begeleiding Zorgleerlingen Bij SintLucas ligt de basisbegeleiding, de eerste lijn, van leerlingen van het vmbo bij de mentor en bij mbo-studenten bij de studieloopbaanbegeleider/loopbaancoach. In beide gevallen is binnen de begeleidingsstructuur deze persoon de centrale figuur, de spin in het web. Hij of zij is aanspreekpunt voor de leerling of student, de ouders/verzorgers en collega-docenten. De afgelopen jaren is behoorlijk geïnvesteerd in professionalisering van de medewerkers in het kader van de begeleiding van leerlingen of studenten. Naast de basisbegeleiding zijn er nog verschillende begeleidingstrajecten: advies en ondersteuning vanuit de Zorgadviesteams (ZAT s) en het klein zorgteam en LGF begeleiding voor leerlingen/studenten met een leerlinggebonden financiering (LGF). Zorgadviesteam (ZAT) en klein zorgteam Binnen SintLucas (Eindhoven en Boxtel, vmbo en mbo) bestaan drie Zorgadviesteams (ZAT). Deze teams zijn bedoeld om leerlingen en studenten met leer- en ontwikkelingsproblemen, psychische problemen en/of problemen op sociaal-emotioneel gebied, waardoor studeren en/of schoolse activiteiten in het gedrang komen, kortdurend te begeleiden dan wel door te verwijzen naar passende externe hulpverlening/ondersteuning. De insteek van de zorg is niet hulp verlenen maar primair signaleren en doorverwijzen. De school is een belangrijke vindplaats en tijdig melden bij het ZAT voorkomt voortijdig uitval. De ZAT-teams werken samen met interne en externe specialisten zoals schoolmaatschappelijk werk, orthopedagoog, leerplichtambtenaar, GGD, wijkagent, MEE en RMC. Naast het ZAT is op het mbo op beide locaties ook een klein zorgteam. Dit klein zorgteam bestaat uit begeleidingscoördinatoren, de zorgcoördinator, orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werker. De begeleidingscoördinatoren vormen de brug tussen student, Slb er/loopbaancoach, schoolleider en het ZAT/zorgcoördinator. Slb ers/loopbaancoaches en mentoren zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het signaleren van problemen en het aanmelden bij het ZAT. Dit gaat volgens vastgestelde procedures. Nieuwe aanmeldingen ZAT: - VMBO 25 (schooljaar 2012/2013) - MBO 86 (41 Eindhoven en 45 Boxtel - kalenderjaar 2013) Rugzakbegeleiding (LGF begeleiding) De begeleiding van leerlingen/studenten met LGF, ofwel rugzakje, is in 2013 ongewijzigd geweest. Leerlingen/studenten met LGF krijgen een coach toegewezen die hen ondersteunt in hun schoolse functioneren. De begeleiding richt zich met name op het plannen en organiseren van schoolwerk en het sociaal functioneren van de student maar is te allen tijde maatwerk. Het overgrote deel van de LGF leerlingen/studenten bij SintLucas heeft een stoornis in het autistische spectrum. Door de coaching valt slechts een gering aantal van deze studenten voortijdig uit. Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014, komt de LGF te vervallen en daarmee het geoormerkte geld. Gelden ten behoeve van extra begeleiding/ondersteuning worden dan opgenomen in de lumpsum en voor het vmbo verdeeld door het samenwerkingsverband RSV-VO Eindhoven Kempenland onder de deelnemende scholen. Totaal aantal studenten/leerlingen met een LGF ( ): - vmbo: 21 - mbo: 85 (61 Eindhoven, 24 Boxtel) 13

14 Verzuimbegeleiding Binnen het vmbo en mbo van SintLucas is ook in 2013 ingezet op het voorkomen van verzuim. Zowel over ongeoorloofd als geoorloofd verzuim zijn duidelijke afspraken gemaakt met de leerplichtambtenaar en de GGD. De wettelijke meldingen zijn geborgd. Het project door-starters op locatie Eindhoven (mbo) dat in 2011 als pilot is gestart is in enigszins aangepaste vorm in 2013 voortgezet. Dit project is voor studenten die nog leerplichtig zijn maar niet de juiste opleiding hebben gekozen en dreigen uit te vallen. Via het project doorstarters wordt deze studenten de kans geboden om de laatste maanden van het studiejaar nuttig te besteden. Ze volgen een aantal vakken die voor hen relevant zijn en daarnaast lopen ze stage of werken ze. Het project is ook in 2013 goed verlopen. Een aantal studenten heeft hiermee een zinvolle invulling gehad van het tweede semester en is succesvol ingestroomd op een andere opleiding. Het project wordt in 2014 gecontinueerd. Warme overdracht Zowel voor vmbo als voor mbo geldt dat de aanmelding van nieuwe studenten in eerste instantie schriftelijk gebeurt door de leerling/student en de aanleverende school. Als daar aanleiding toe is zal de zorgcoördinator of ander lid van de intakecommissie contact opnemen met de aanleverende school om nadere informatie te vragen. In veel gevallen, in ieder geval daar waar sprake is van een LGF, zal de aangemelde student een gesprek met de zorgcoördinator (en orthopedagoog) hebben. Voor het vmbo geldt dat alle leerlingen die deelnemen aan de intake een gesprek hebben met een lid van de intakecommissie (zorgcoördinator en orthopedagoog maken hier deel van uit). Doel van dit gesprek is de begeleidingsvraag goed in beeld te brengen en een inschatting te maken of SintLucas in die begeleidingsvraag kan voorzien. Uitgangspunt is dat de leerling/student in staat moet zijn om de opleiding met een diploma af te sluiten. Speerpunten begeleiding voor 2014 Implementeren van de ondersteuningsprofielen in het kader van de Wet Passend Onderwijs Communiceren van consequenties van Passend Onderwijs binnen alle lagen van de organisatie Scholen van loopbaancoaches/mentoren in het omgaan met de meest voorkomende leer-, gedragsen sociaal-emotionele problematiek Betere afstemming van processen en procedures tussen de twee locaties Eindhoven en Boxtel. Passend onderwijs Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. Dit houdt in dat met ingang van die datum de leerlinggebonden financiering (LGF/ rugzakje ) wordt afgeschaft. Mbo-instellingen zijn vanaf dan zelf verantwoordelijk voor het organiseren en vormgeven van hun eigen ondersteuningsaanbod, waarbij het de bedoeling is dat ze de extra begeleiding en ondersteuning verbreden tot alle studenten die dat nodig hebben. SintLucas heeft voor passend onderwijs een beleidsnotitie en een actieplan ontwikkeld. Hoewel de uitgangspunten van passend onderwijs bij SintLucas gelden voor zowel het vmbo als mbo zijn er verschillen in de uitvoering. Voor het vmbo maakt SintLucas nadere afspraken met de scholen binnen het samenwerkingsverband RSV-VO Eindhoven-Kempenland SintLucas heeft de verplichting het aanbod aan (extra) ondersteuning helder te formuleren en openbaar te maken. Ook binnen de school moet transparantie bestaan over welke (extra) ondersteuning geboden kan worden. Begin 2014 wordt een communicatieplan ontwikkeld dat betrokkenen in- en extern optimaal informeert over passend onderwijs bij SintLucas. BPV en levensecht werk Met het samengaan van SintLucas en de eindhovense school is er een noodzaak om de BPVorganisatie en -uitvoering op beide locaties te stroomlijnen. Hetzelfde geldt voor de projecten die SintLucas studenten uitvoeren voor echte klanten binnen (binnen het onderwijs) of in de SintLucas Studio waar SintLucas studenten stage lopen. Met ingang van het nieuwe schooljaar is een manager Projecten en bedrijfscontacten aangenomen die onder meer de taak heeft om beide activiteiten in- en extern optimaal te organiseren. Uitgangspunt is dat de contacten met het bedrijfsleven, overheden en andere organisaties centraal worden beheerd. De rol van de huidige bpv-consulent wordt in deze nieuwe situatie omgevormd tot de bredere rol van accountmanager (buitendienst), die niet alleen contactpersoon is voor stageplekken, maar ook voor levensechte opdrachten en andere vragen van klanten. In overleg met de klant wordt bekeken of een opdracht een stageplek, een project voor de SintLucas Studio, voor of voor de projectenbank wordt waar ook oud-studenten toegang tot hebben. Deze workflow zal met ingang van studiejaar worden geïmplementeerd. 14

15 Figuur 2. Projectflow SintLucas Aansluiting Hbo Naar aanleiding van de nieuwe regelgeving van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap in het kader van de Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs wordt het steeds belangrijker dat studenten goed worden begeleid in en voorbereid op hun studiekeuzeproces. SintLucas biedt studenten diverse activiteiten die enerzijds zijn gericht op informeren, zoals hbovoorlichting en portfolio-workshops, en anderzijds op voorbereiding op het hbo. Hiervoor krijgen studenten de mogelijkheid om deel te nemen aan drie hbo- topmodules. Samen met diverse hogescholen zijn modules ontwikkeld waarin studenten gedurende 15 weken een dag per week kennismaken met verwante hbo-opleidingen en het hbo-onderwijs. De modules zijn gericht op de opleidingen Kunsten, Creatieve Industrie en Communicatie Multi Media Design. Na afronding zijn studenten optimaal voorbereid voor een toelatingstraject en/of studiekeuzecheck of kunnen ze besluiten dat hbo-onderwijs niet bij hen past. De modules zijn tweemaal aangeboden en worden na evaluatie bijgesteld om in schooljaar weer van start te gaan. Zowel studenten als deelnemende hbo-instellingen ervaren de modules als een goede bijdrage aan het studiekeuzetraject dat studenten doorlopen GROW In september 2013 start SintLucas GROW, een tweejarig programma voor oud-studenten die onder begeleiding hun vleugels willen uitslaan. Ze willen wel zelfstandig ondernemer worden, maar missen nog de ervaring. Ze willen leren, maar niet nog een vierjarige hbo-opleiding volgen. Tien oudstudenten met verschillende achtergronden sluiten zich aan bij SintLucas Grow. Tegen vergoeding krijgen ze een werkplek in het VideoLab (een gebouw op Strijp S in Eindhoven) met een aantal faciliteiten en worden begeleid en gecoacht door zelfstandig ondernemende docenten. Naast te ervaren hoe het is om zelfstandig ondernemer te zijn, verrijken de deelnemers aan Grow zich met kennis en vaardigheden op verschillende gebieden door het volgen van workshops op het gebied van onder meer marketing en communicatie, acquisitie, portfolio-opbouw, storytelling en bijvoorbeeld trendwatching. De studenten nemen individueel deel, maar voeren ook gezamenlijke opdrachten uit. Juist doordat de deelnemers verschillende opleidingen bij SintLucas gevolgd hebben, delen ze onderling kennis en ontstaat er een open source op het gebied van creatief ondernemerschap. De locatie Strijp S draagt hier aan bij omdat er veel creatieve ondernemers gevestigd zijn die openstaan voor samenwerking. Vanaf september 2014 zal een nieuwe lichting Growers zich aansluiten. 15

16 2.3 MBO Boxtel Netwerkschool SintLucas is een van de vijf mbo-instellingen die de afgelopen jaren het onderwijs verder heeft ontwikkeld met het model van de Netwerkschool. Doel van het landelijke project is het mbo kwalitatief beter, toegankelijker en efficiënter in de bedrijfsvoering te maken. SintLucas ontwikkelt het model van de Netwerkschool binnen de opleiding Mediavormgever. De student staat centraal en doorloopt de opleiding Mediavormgever op maat en in eigen tempo. Het onderwijsconcept van de Netwerkschool sluit in grote mate aan bij de onderwijsvisie die in 2013 voor heel SintLucas is vastgesteld. In 2013 is de focus van de Netwerkschool SintLucas gericht op de volgende aspecten: Meer verantwoordelijkheid bij de teamleden Stond 2012 al in het teken van de medewerker meer aan het roer, in 2013 is dit verder uitgebouwd. De werkgroep HR heeft in mei 2013 haar visie op arbeidsrelaties voor de toekomst gepresenteerd aan het team (Emplus). Een van de onderdelen van de visie is met het traject Talentlab verder vormgegeven, met als resultaat een CLOU (Colleague letter of understanding) van elk teamlid. Naast dit traject is ook op cultuurverandering geïnvesteerd met de aanwezigheid van een teamcoach. Na het observeren van teamprocessen en de feedback richting het team is de onderlinge samenwerking en het vertrouwen in elkaar sterk verbeterd. Enkele andere opvallende veranderingen: 1. Was het voorheen normaal dat de schoolleider de teamplannen maakte, in 2013 heeft het hele team dat voor het eerst zelf gedaan. 2. Het teamplan is gerealiseerd door 12 werkgroepen. Elke werkgroep maakt zijn eigen activiteitenplan, waarbij het de taak van de coördinerende docenten binnen het team is om dit te spiegelen aan het teamplan. 3. De verantwoording over de kwaliteit van het onderwijs richting Inspectie is in grote mate door het team gemaakt. 4. Een vernieuwde besluitvormingsstructuur is uitgeprobeerd, het team is op het punt om van collectieve besluitvorming over te stappen naar gedelegeerde besluitvorming per werkgroep (vertrouwen). 5. Bij teamoverleggen is een coach aanwezig, die met name cultuuraspecten bekijkt. Onderling feedback geven komt op gang, maar is nog moeilijk. Het team wil dit echter aangaan en maakt vorderingen. Keuzemogelijkheden voor de student (eigenaarschap student) Om recht te doen aan de uitgangspunten van de Netwerkschool en de onderwijsvisie zijn keuzemogelijkheden binnen het onderwijsleerproces onontbeerlijk. Mede door de ontwikkelkracht binnen de Netwerkschool zijn er (SintLucas breed) meer keuzemogelijkheden ontwikkeld voor de student: 1. De student maakt in fase 2 een keuze voor een van de drie stromen: H = voorbereiden op een vervolgstudie aan het HBO O = voorbereiden op het starten van een eigen onderneming W = voorbereiden op het werken in een organisatie 2. Binnen het beroepsgerichte basisprofiel en de H-O-W onderdelen zijn er keuzemogelijkheden uit verschillende leeractiviteiten. Dit kunnen modules zijn of projectvormen zoals (levensechte opdrachten in het onderwijs) of een studentenonderneming. 3. De student heeft een keuze in zijn BPV-bedrijf mits dit is geaccrediteerd en de student de noodzakelijke werkprocessen binnen het bedrijf kan leren en/of examineren. 4. De niveau 4 student kan als hij voldoet aan de criteria de zogenaamde Northamptonroute volgen. Dit houdt in dat hij in fase 2 delen van het onderwijsprogramma via de bridging modules volgt, hij zijn Engels op IELTS 6 brengt en een acceleratie binnen zijn reguliere programma realiseert, zodat hij in het laatste gedeelte van fase 3 aan het bachelortraject kan beginnen. De student heeft dan naast zijn SintLucas diploma een BA (britse bachelor). Bovengenoemde keuzemogelijkheden zijn onderdeel van het curriculum. Daarnaast kan de student, om zijn ambities waar te maken, er voor kiezen om activiteiten buiten het curriculum te volgen zoals het opzetten van een mini-onderneming, zitting te nemen in de studentenadviesraad of topmodules te volgen. Onderwijsinhoud Nagenoeg al het onderwijsmateriaal binnen de Netwerkschool is digitaal voorhanden via het Portaal (intranet). Dit materiaal moet verder ontwikkeld worden met de moderne middelen die ter beschikking 16

17 staan. In 2013 zijn projecten uitgevoerd om het lesmateriaal in co-creatie met SintLucas studenten te verrijken. Dit leverde echter niet het verwachte resultaat. In 2014 zal een project worden gestart met met studenten van de Fontys Hogeschool die zich hebben gespecialiseerd in deze materie. Studentbedrijven In samenwerking met het GOC is een experiment gestart met studenten die hebben gekozen voor de stroom Ondernemen. Zij vervullen hun laatste BPV-periode binnen hun eigen studentenbedrijf. Hierbij worden zij begeleid door zogenaamde nestoren, die deels afkomstig uit de creatieve industrie, maar deels ook uit een geheel andere branche waarin zij zich als ondernemer hebben bewezen. Onderwijslogistiek Naast succesvolle ontwikkelingen zijn er ook doelstellingen binnen de Netwerkschool die achterblijven. Een van die doelstellingen is het volledig automatiseren van het primaire proces, rekening houdend met de ambities (keuzes) van een student. Er komt nog veel handwerk en werkzaamheden door externe adviseurs bij kijken; de periode tot december 2014 staat vooral in het teken om deze doelstelling alsnog te realiseren. Project 360 Design In de toegepaste vormgevingsbranche is, naast de behoefte aan vakspecialisten op deelgebieden, een duidelijk vraag naar generalisten; vormgevingsprofessionals die een brede kennis hebben over de integratie van zowel 2D-, als 3D-aspecten in het designproces. SintLucas wil als MBO-vakschool graag aan deze vraag voldoen en onderzoekt binnen Project Design hoe deze benadering van het vakgebied binnen het curriculum mogelijk kan worden gemaakt. In deze verkenning worden ook andere aspecten meegenomen van een designwereld die momenteel volop in transitie is. Denk hierbij aan de nieuwe werkgebieden en beroepsrollen die in de designwereld (zijn) ontstaan, de verschillende vormen van co-creatie, het steeds vaker werken als vormgever in een multidisciplinair team en de voortdurende ontwikkelingen op technologisch gebied. Deze en andere ontwikkelingen, vormen uitgangspunten voor de manier waarop SintLucas straks haar beginnende beroepsbeoefenaars, goed voorbereid, aan de creatieve industrie wil afleveren. In schooljaar is aandacht besteed aan een overkoepelend kader waarbinnen de verschillende uitstroomprofielen 2D en 3D van SintLucas Boxtel elkaar vinden op vormgevingsgebied. Schooljaar staat in het teken van het doordenken en uitwerken van zowel de inhoudelijke, als de logistieke consequenties van een modulair curriculum waarin de student kan kiezen tussen een breed 2D/3D-profiel en/of een meer specialistisch profiel op deelgebieden. Er zijn hiervoor drie werkgroepen ingericht. Een werkgroep Leerlijnen 360 met als doelstelling een integraal modulair leerlijnenformat te ontwikkelen. Een werkgroep Integratie 3D, met als doelstelling om in schooljaar 2014/2015 tussen de 3D-profielen al enkele profiel-overstijgende modules aan te bieden. En de werkgroep Denktank 360, waarin vanuit bovengenoemde invalshoeken, nagedacht wordt over de inhoud en structuur van een curriculum. Creatief vakman Glas In augustus 2013 neemt SintLucas de opleiding Glas over van Vakschool Schoonhoven. Onder de vlag van Creatief vakman gaat de opleiding in 2008 op Vakschool Schoonhoven van start. Tot die tijd bestond er geen opleiding voor glazeniers in Nederland en werden mensen intern in de bedrijven opgeleid. De opleiding is dan ook opgezet in nauwe samenwerking met de brancheorganisatie OVG (Ondernemers Vereniging Glazeniers). De opleiding sluit aan bij de opleiding Creatief vakman van SintLucas waarin reeds de materialen leer, textiel en keramiek worden aangeboden. Al eeuwenlang worden technieken van glas-in-lood en brandschilderen toegepast in ramen van kerken, kastelen en oude panden. Tegenwoordig werkt een glazenier ook voor kunstenaars en bedrijven die kunstobjecten of gebruiksvoorwerpen van glas ontwerpen. Hierbij worden nieuwe technieken als fusing (samensmelten) en slumpen (uitzakken van glas) toegepast. 2.4 MBO Eindhoven Vormgeven, media & technologie Project CUE staat voor CUrriculum Eindhoven en is tevens een teken/signaal, a cue, om het ontwikkelen van een nieuw flexibeler curriculum voor Vormgeven, media & technologie in gang te zetten. Een projectleider, de curriculumverantwoordelijken en een onderwijsadviseur vormen de werkgroep CUE. Vanuit interviews en vanuit de onderwijsvisie is begin 2013 een globale schets van 17

18 het nieuwe curriculum gemaakt en zijn daarna de onderwijsmaterialen voor fase 1 concreet ontwikkeld. Ook is er een systematiek met keuzemogelijkheden bedacht voor de student in fase 1. In augustus 2013 is de eerste groep studenten van Vormgeven, media & technologie gestart in het nieuwe curriculum. Na de uitvoering van het eerste deel, is dit met studenten geëvalueerd. Toetsing aan het bedrijfsleven moet nog gebeuren. Begin 2014 vindt de verdere ontwikkeling van fase 2 en 3 van het curriculum plaats. Streven is om flexibeler te worden in tijd, plaats, tempo, keuzes, stage, projecten, modules en werkvormen/didactiek. Het project geeft intern input aan andere projecten zoals de logistieke organisatie van het onderwijs, het studentvolgsysteem en flexibele leeromgevingen. In project CUE worden de ervaringen uit de Netwerkschool gebruikt. Werkwijzen en gebruikte termen worden afgestemd, zodat in de toekomst uitwisselingen binnen het curriculum gemakkelijk kunnen plaatsvinden. Ook zijn de opleidingen in Eindhoven opgebouwd in drie fasen: fase 1 oriënteren fase 2 verbreden & verdiepen, fase 3 specialiseren, diplomeren, voorbereiden op toekomstambitie. Elke studiefase en/of subfase wordt afgesloten met een turningpoint. In fase 1 staat oriënteren centraal. De student voert meerdere korte beroepsgerichte kennismakingsprojecten uit van verschillende opleidingen en profielen en mag kiezen uit een gevarieerd aanbod. Daarnaast werkt hij aan persoonlijke ontwikkeling (personality), creatieve ontwikkeling (creativity) en Nederlands, rekenen en Engels (NRE). Na 13 weken gaat hij voorsorteren in een opleidingsstroom (mediavormgeven & audiovisueel of mediavormgeven & interactief). Hij ontwikkelt een brede basis in alle opleidingen die in de stroom zitten door middel van verplichte en keuzeprojecten en trainingen. Aan het eind van fase 1, gemiddeld na een jaar, krijgt de student een bindend studieadvies en mag hij wel of niet verder met fase 2. In fase 2 staat verbreden en verdiepen centraal. Door de keuzes die hij maakt, kan hij zich verder verbreden of juist verder verdiepen en komt geleidelijk in een opleiding terecht. Hij voert steeds meer levensechte opdrachten uit en doet praktijkervaring op in de beroepspraktijkvorming (stage). In fase 2 komt hij verschillende turning points tegen, beslismomenten waarop de student met zijn loopbaancoach terugkijkt op zijn prestaties en samen beslist hoe hij verder kan in zijn opleiding. Ook kijken ze vooruit naar zijn persoonlijke aandachtspunten en de volgende leeractiviteiten. In fase 2 kan de student al een aantal examens voor zijn diploma behalen, bijvoorbeeld voor Nederlands, Engels en rekenen en soms ook al voor beroepsgerichte examenonderdelen. Aan het eind van fase 2 kiest de student definitief een profiel waarin hij zich specialiseert. In fase 3 staat specialiseren, diplomeren en voorbereiden op de toekomstambitie centraal. Hij weet welk diploma hij gaat behalen. Hij voert leeractiviteiten op school uit en in de beroepspraktijkvorming. Hij doet beroepsgerichte examens op school en/of in de beroepspraktijk en hij rondt alle examens af. Daarnaast volgt hij een keuzeprogramma om zich voor te bereiden op zijn toekomstambitie: werken, ondernemen of doorstromen naar het hbo. 18

19 Figuur 3. Vormgeven, media & technologie Podium- en evenemententechniek De opleiding Podium- en evenemententechniek fase 1 heeft vanaf augustus 2013 gedeeltelijk meegedaan met de nieuwe kennismakingsmodules (Practice) en het onderdeel Creativity van Vormgeven, Media en Technologie. Zo maken de studenten breder kennis met de creatieve branche waar de opleiding onderdeel van is. Naast de brede kennismaking zijn er vooral dagdelen gepland met specifiek op Podium- en evenemententechniek gerichte trainingen en modules. Ook is gestart met de invoering van de loopbaancoach, die loopbaanoriëntatie- en begeleiding biedt. Leren in de praktijk is voor studenten van de opleiding Podium- en evenemententechniek cruciaal. Ook in 2013 hebben ze meegewerkt aan diverse externe projecten. Onder andere bij het Kerst Wintercircus in het Parktheater in Eindhoven en bij de jongerenproductie Alice samen met Stichting Theaterplan. Tevens is SintLucas een samenwerking gestart met poppodium De Effenaar, eeerstejaars studenten mogen hier backstage werkervaring opdoen. Een vergelijkbare samenwerking met Dynamo wordt besproken. Experts vanuit SintLucas Eindhoven werken mee aan de ontwikkeling van het vernieuwde kwalificatiedossier samen met OSAT, Kenniscentrum GOC en andere scholen. Naast de invoering van een nieuw kwalificatiedossier wordt de opleiding Podium- en evenemententechniek niveau 4 vanaf augustus 2014 ingekort van vier naar drie jaar. Door nauw betrokken te zijn bij deze ontwikkelingen bereidt het team zich voor op de aankomende wijzigingen. Media- & evenementenmanagement Het curriculum is tussen 2011 en 2013 in zijn geheel gemoderniseerd naar aanleiding van ontwikkelingen in de branche, ook de personeelsamenstelling en gastdocentschappen zijn daarop afgestemd. Daarnaast is op basis van feedback van studenten het onderwijs verder verbeterd om hun onderwijsbeleving te optimaliseren stond in het teken van het verder verbeteren van de opleidingsinhoud, de kwaliteit en de samenwerking in het team met bijbehorende cultuuromslag. Het resultaat is een open cultuur en samenwerking tussen studenten en docenten binnen de opleiding. Er is een opleidingscommissie samengesteld met studenten uit alle leerjaren die periodiek om feedback wordt gevraagd. De opleiding Media- en evenementenmanagement fase 1 heeft vanaf augustus 2013 gedeeltelijk meegedaan met de nieuwe kennismakingsmodulen (Practice) en het onderdeel Creativity van Vormgeven, Media en Technologie. Studenten maken zo breder kennis met de creatieve branche waar ze later werkzaam in zullen zijn. De opbouw van het onderwijs is meer gestructureerd over alle leerjaren heen. Zowel inhoud als beoordeling is concentrisch opgebouwd en duidelijk voor elke student. De doorlooptijd van projecten is verkort waardoor meer afwisseling wordt ervaren. Gedurende de opleiding worden de interne en externe projecten steeds complexer en divers. Studenten krijgen verder in de opleiding steeds meer ruimte om hun eigen portfolio op te bouwen ter voorbereiding op doorstroom in het hbo, werken of ondernemen. Zo draaien ze hun eigen projecten voor opdrachtgevers als Wish, Bavaria open air, Van Abbe museum, MU, Extrema of Paaspop. De 19

20 wens is om studenten Media- en evenementenmanagement ook steeds meer in te zetten als projectmanager binnen het projectbureau van SintLucas. Om meerwaarde te bieden naast het diploma Mediamanagement kunnen studenten uit fase 2 en 3 een certificaat Medewerker evenementenorganisatie behalen door een extra examenonderdeel te doen. Mediaproductie Mediaproductie omvat de opleidingen Digital Publisher (niveau 3), Printmedia, Signmaker en Tentoonstellingsbouwer (niveau 2 en 3). Waar voorheen de opleidingen vooral naast elkaar bestonden is in 2013 de samenwerking gezocht. Doel is om de doorstroom van Signmaker en Printmedia naar Digitial Publisher en vervolgens naar niveau 4 opleidingen optimaal te laten verlopen. Digital publisher In 2013 hebben de docenten het curriculum van Digital publisher kritisch onder de loep genomen. De projecten/modules/leerlijn en de trainingen zijn beter op elkaar afgestemd. Inhoudelijk is tabletpublishing een belangrijk onderdeel van het bijgestelde curriculum geworden. Het curriculum is gevisualiseerd en zichtbaar gemaakt in de leeromgeving, zodat studenten zicht hebben op de opbouw van de opleiding. Vervolgens is er een systematiek ontwikkeld voor het digitaal publiceren van alle leermaterialen en docentmaterialen op het Portaal van SintLucas. Daarnaast is gestart met het ontwikkelen van een app waarmee studenten via een Ipad het leermateriaal kunnen inzien. Printmedia en Signmaker Het onderwijs van Printmedia en Signmaker is steeds meer gericht op externe opdrachten. Zo hebben de studenten het print- en signwerk verzorgd voor de Ontdekfabriek en de Dutch Design week. Het team onderzoekt hoe signtoepassingen op het gebied van interieurvormgeving en carwrapping in het curriculum kunnen worden opgenomen. Dit biedt de studenten verdiepings- en verbredingsmogelijkheden. Tentoonstellingsbouwer Voor de opleiding tentoonstellingsbouwer zijn de meesterproeven voor de eerste lichting studenten ontwikkeld. Toch is besloten om de opleiding af te bouwen en geen nieuwe studenten meer aan te nemen. Dit omdat de kleine opleiding te duur is, te veel specifieke faciliteiten binnen de school in Eindhoven vergt en er slechts beperkte animo voor de opleiding is onder de studenten VMBO Onderwijs algemeen In het kalenderjaar 2013 is de implementatie van de onderwijsvisie verder uitgevoerd. Het document Ons Onderwijs is met de SintLucas brede onderwijsvisie uitgewerkt tot het teamplan Het gebruik van een door de vakgroep vastgestelde leerlijn voor de examenvakken werpt zijn eerste vruchten af. Ook zijn de examenuitslagen geanalyseerd wat heeft geresulteerd in een verbeterplan voor elk examenvak. Tussentijdse formatieve toetsen geven zicht op hoe de leerlingen de stof hebben begrepen en verwerkt. Vanuit School aan Zet is een docente aan de slag gegaan de GO-projecten van de eerstejaars leerlingen tegen het licht te houden. Na een enquête en de analyse van de uitkomsten ervan zijn een aantal interventies ingezet. Enerzijds het inzetten van meerdere leerstrategieën om de leerlingen meer uit te dagen, anderzijds om de projecten nog meer contextrijk te maken. Van de competenties die aan elk project zijn toegevoegd wordt de mate van beheersing gemonitord. De lessentabel met gemiddeld 12 uur creatieve vakken, blijft het belang aangeven van de verdere ontwikkeling van het vmbo tot een creatieve school. In dit kader past ook het behalen van het zevende Guinnessrecord op rij, het grootste mozaïek gemaakt van kralen en geïnspireerd op een tekening van Escher. Taal en rekenen De implementatie van de kernvakken taal en rekenen verloopt naar wens, al is er veel werk aan de winkel gezien de soms grote achterstanden waarmee leerlingen binnenkomen. De taalcoördinator werkt nauw samen met de rekencoördinator en de orthopedagoge. De keuze welke leerlingen in eerste instantie in aanmerking komen voor extra hulp en lessen worden goed overwogen. Deze leerlingen worden goed gemonitord om op die manier ook te kunnen vaststellen of en in welke mate zij vooruitgang boeken. De kwaliteit van de toetsing krijgt steeds meer vorm door naast het PTA bezig zijn een beleidsplan Toetsing te ontwikkelen. De uitgangspunten van RTTI (reproductie, toepassen in bekende situaties, toepassen in onbekende situaties en inzicht) worden hierin meegenomen. Daarnaast wordt duidelijk aangeven wat de visie is op formatieve en summatieve toetsen en hoe beiden in het onderwijsproces kunnen worden ingezet. 20

21 Curriculum Het curriculum is op orde en een docent heeft de opdracht gekregen binnen de leergemeenschap SintLucas de doorlopende leerlijnen naar het mbo te onderzoeken en te bespreken met betrokkenen en schoolleiders. Ook wordt onderzocht waar de eigen leerlingen winst hebben ten opzichte van nieteigen leerlingen die in het mbo instromen. Dit kan onder meer in tijd, in extra onderwijsmodules die leerlingen kunnen volgen of in verdieping van bepaalde onderdelen zitten. Professionalisering medewerkers Het ingezette traject van het upgraden van de didactische en pedagogische kwaliteiten van het docententeam heeft tot verbeteringen geleid. Docenten passen de verworven nieuwe principes toe in hun lessen. Er is extra aandacht voor differentiëren / omgaan met verschillen. Docenten geven een inkijk in hun vorderingen door presentaties te verzorgen op de studiemiddagen, vaak aan de hand van opnames in de klas. De scholing heeft tot nu toe veel losgemaakt en het lesgeven en het praten erover staat hoog op de agenda. Gebruik van ICT Er wordt op allerlei manieren gebruik gemaakt van ICT-middelen. Veel docenten illustreren onderdelen van hun les met behulp van het digibord. Vanuit School aan Zet is een docent bezig met de ontwikkeling van flipping the classroom. De sectie Engels werkt met Ipads evenals de vakgroep lichamelijke oefening die de Ipad onder meer gebruikt om leerlingen feedback te geven aan de hand van het opgenomen beeld. In veel lessen wordt gebruik gemaakt van digitale lesonderdelen, bijvoorbeeld bij Omgangskunde waar de digitale lessen van Tumult worden ingezet. Magister is uitgebreid met een ELO waarin al veel digitaal materiaal is opgeslagen, het huiswerk wordt gezet en de planning SintLucas Pro 2013 is een transitiejaar voor SintLucas Pro (statutaire naam SintLucas Pro B.V.). Er is een start gemaakt met ontvlechting van de twee entiteiten binnen SintLucas Pro, Identiteit & Document en. Eind 2013 is besloten te stoppen met de activiteiten van Sintlucas Pro Identiteit & Document. SintLucas Pro Creatieve industrie & ambacht is gericht op het trainen en opleiden van professionals die up to date willen blijven in de creatieve industrie of het creatieve ambacht. Ook mensen die een carrièreswitch overwegen naar de creatieve sector, als werknemer of als ondernemer, zijn bij SintLucas Pro aan het juiste adres. De focus van SintLucas Pro Creatieve industrie & ambacht ligt op het aansluiten bij de SintLucas creative community: de vorm en inhoud moeten versterkend zijn aan de verbinding van het onderwijs van SintLucas met het bedrijfsleven, overheden en instellingen. De creatieve industrie verandert. De opleidingen DTP, mediavormgeven en webdesign worden vanaf 2014 afgebouwd. Het nieuwe aanbod van SintLucas Pro is gebaseerd op zes pijlers: creativiteit en ondernemen, creatieve ambachten, communicative design, maatwerk, visualiseren en creatief technische tools. De leertrajecten op mbo-hbo niveau variëren in duur van enkele maanden tot twee jaar. Er is een duidelijke behoefte aan maatwerk opleidingen. Een kleinschalige aanpak en een sterk netwerk zijn daarin de spil. Vanaf 2014 wordt gewerkt met kernteams en klankbordgroepen bestaande uit ervaren experts uit de velden. Naast het opleiden van externen richt SintLucas Pro zich op het professionaliseren van SintLucas medewerkers (mbo en vmbo). Trainingen, docentstages of projecten kunnen hierin het middel zijn. De samenwerking met Adobe (Partners by Design Programme) is hiervan een voorbeeld. 21

22 3. RESULTATEN/INDICATOREN 3.1. Inleiding Dit hoofdstuk laat de resultaten van SintLucas in 2013 zien. Het bevat cijfers over de in- en doorstroom van leerlingen en studenten, de opbrengstenkaart, het diplomaresultaat, het jaarresultaat en vroegtijdige schoolverlaters. 3.2 crebo-nummers mbo-opleidingen Tabel 3.0. Overzicht crebo-nummers mbo-opleidingen SintLucas Eindhoven kwalificatiedossier opleiding niveau AV-productie AV-specialist Fotograaf DTP-er Allround DTP-er Game artist Game artist Mediamanagement Mediamanager Applicatie- en mediaontwikkeling Gamedeveloper Mediadeveloper Mediavormgever Animatie/audiovisuele vormgeving Interactieve vormgeving Podium- en evenemententechniek Podium- en evenemententechnicus Geluid Podium- en evenemententechnicus Licht Podium- en evenemententechnicus Podium & Rigging Printmedia Basismedewerker Printmedia Digitaal Drukker Drukker Signmaker Medewerker sign Allround signmaker 3 Tabel 3.1. Overzicht crebo-nummers opleidingen SintLucas Boxtel kwalificatiedossier opleiding niveau Mediavormgever Grafische vormgeving Interactieve vormgeving Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie Middenkader-functionaris afbouw en onderhoud Stand-, winkel- en decorvormgever Vormgever productpresentatie Projectleider in- en exterieur 4 22

23 kwalificatiedossier opleiding niveau Specialist schilderen Specialist decoratie en restauratie Creatief vakmanschap Glazenier Keramist Ambachtelijk Schoenmaker Hoedenmaker Lederwarenmaker Instroom De onderstaande tabel geeft de instroom van nieuwe leerlingen en studenten per schooljaar weer. Tabel 4.0. Instroom SintLucas Schooljaar School '07-'08 '08-'09 '09-'10 '10-'11 '11-'12 '12-'13 13-'14 MBO Eindhoven VMBO MBO Boxtel Eindtotaal Grafisch ziet de instroom er als volgt uit: Grafiek 5. Instroom SintLucas VMBO SintLucas Eindhoven: De stijging van de instroom, van 103 leerlingen in naar 150 in , heeft te maken met de kwaliteitsslag die het vmbo de afgelopen jaren heeft gemaakt. Daarnaast is er veel energie gestoken in het bezoeken van basisscholen om het SintLucas vmbo bekender te maken bij leerlingen en onderwijzers in de regio. In de toekomst is het streefcijfer voor de instroom 135 nieuwe leerlingen (leerjaar 1: 125, leerjaar 2: 4 en leerjaar 3: 6). MBO SintLucas Eindhoven: De daling van de instroom bij de niveau 4 opleidingen sinds wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling bij de opleiding Mediavormgever. Voor geldt er ook een forse 23

24 daling bij de opleiding Podium- en Evenemententechniek. Het streefcijfer voor aankomende schooljaren ligt rond de 470. MBO SintLucas Boxtel: De afgelopen jaren is het aantal aanmeldingen fors hoger geweest dan de beschikbare plaatsen (bijna dubbel zoveel). Ongeveer de helft van het aantal aanmeldingen wordt aangenomen. De instroom zal in de toekomst niet veel afwijken van het aantal in afgelopen jaren Opbouw leerlingen- en studentenpopulatie De studentenpopulatie is opvallend verschillend tussen SintLucas Boxtel en SintLucas Eindhoven voor wat betreft het geslacht. Bij alle opleidingen van het SintLucas Boxtel is de vrouwelijke student in de meerderheid. Bij SintLucas Eindhoven is bij bijna iedere studierichting de mannelijke vertegenwoordiging hoger dan de vrouwelijke. In absolute zin volgen mannelijke (79% Eindhoven en 21% Boxtel) en vrouwelijke (35% Eindhoven en 65% Boxtel) deelnemers ons onderwijs. Het verschil in geslacht is waarschijnlijk toe te schrijven aan de aard van opleidingen die bij SintLucas Eindhoven, meer dan bij het SintLucas Boxtel, technisch van aard zijn. Tabel 6.0. Studentenpopulatie naar geslacht SintLucas Boxtel Naam groep aantallen M %M V %V Totaal Creatief vakman (CRV) 8 11% 62 89% 70 Mediavormgever % % 326 P-jaar 2D/3D 72 21% % 342 P-jaar Creatief vakman/specialist schilderen 10 14% 64 86% 74 Projectleider in- en exterieur (PIE) 26 15% % 171 Specialist schilderen (SDR) 7 10% 60 90% 67 Stand- winkel- en decorvormgever (SWD) 72 31% % 233 Vormgever productiepresentatie (VPP) 11 6% % 179 Eindtotaal % % 1462 Tabel 6.1. Leerling- en studentenpopulatie naar geslacht SintLucas Eindhoven Naam groep aantallen M %M V %V Totaal Audiovisuele vormgeving 59 88% 8 12% 67 AV-productie 84 81% 20 19% 104 Crossmedia 64 40% 95 60% 159 DTP-er % 50 37% 135 Fotografie 12 27% 32 73% 44 Game artist 92 80% 23 20% 115 Gamedeveloper % 0 0% 39 Interactieve Vormgeving 69 69% 31 31% 100 Mediadeveloper % 0 0% 33 Mediamanagement 65 56% 52 44% 117 P-jaar VMT % 80 30% 270 Podium- en Evenemententechniek % 11 7% 157 Signmaker/Printmedia 54 71% 22 29% 76 VMBO % % 390 Eindtotaal % % Interne doorstroom vmbo mbo Een deel van de instroom van het mbo komt van het vmbo van SintLucas. Het percentage leerlingen dat intern doorstroomt, neemt af. In het kader van de verticale doorstroom is de interne doorstroom wel een speerpunt en is het de bedoeling dat die in de toekomst weer gaat toenemen. In het schooljaar is een project gestart met als doel om de interne doorstroom naar het MBO te bevorderen. De jaren die vermeld staan zijn altijd examenjaren betekent dat de vmbo-leerling in het studiejaar zijn diploma heeft gehaald. 24

25 Grafiek 7.0. Interne doorstroom vmbo-mbo SintLucas Doorstroom VO-MBO % Examenjaar 60% 40% 20% 0% geslaagd VMBO doorstroom vmbo - mbo Stichting (abs) doorstroom vmbo - mbo Stichting (%) 3.5. Opbrengsten vmbo Elk jaar geeft de inspectie een oordeel over de kwaliteit van de vmbo-leerwegen die een school aanbiedt. Dit doet ze voornamelijk op basis van normindicatoren. De normindicatoren voor de beoordeling van de opbrengsten van een leerweg zijn: De leerlingen van de afdeling behalen in de onderbouw het opleidingsniveau dat mag worden verwacht. De leerlingen lopen weinig vertraging op in de bovenbouw van de afdeling. De leerlingen van de afdeling behalen voor hun centraal examen de cijfers die mogen worden verwacht. Bij de afdeling zijn de verschillen tussen het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen van een aanvaardbaar niveau. Onderstaande tabel laat de opbrengsten van het vmbo zien voor het studiejaar Tabel 8.0. Overzicht opbrengsten vmbo SintLucas Leerwegen vmbo basis kader gemengd 1 rendement onderbouw v v v 2 rendement bovenbouw v v v 3 gemiddeld cijfer centraal examen v v v 4 verschil cijfer schoolexamen en centraal examen v v o eindresultaten v v v Zoals in tabel 6.0 valt af te lezen, heeft de gemengde beroepsgerichte leerweg bij de indicator verschil cijfer schoolexamen en centraal examen een negatieve score. Elke andere leerweg en indicator heeft een voldoende (de hoogste score). Het resulteert in alle gevallen in een positief (v) eindresultaat of oordeel. Het zijn voorlopige resultaten voor het schooljaar Bij publicatie van de opbrengstenkaart op de site van de Inspectie van het Onderwijs zijn de resultaten pas definitief 1. Ga naar voor het oordeel en de opbrengstenkaart van het SintLucas Keuze leerweg vmbo Om te voorkomen dat leerlingen terechtkomen bij de leerweg die niet bij hen past, moet beter gekeken worden naar waar een leerling thuishoort. Het advies van de basisschool is niet het enige dat meeweegt in deze beslissing. Om beter inzicht te krijgen in de kennis en kwaliteit van de leerlingen, zal voortaan aan het eind van ieder studiejaar een citotoets worden gehouden. Met een uniforme citotoets is het mogelijk om via een objectieve en uniforme toets inzicht te verkrijgen in het niveau en de voortgang van de leerling. Naar verwachting is een leerling dan beter te plaatsen met ondersteuning die meer aansluit bij zijn/haar behoefte. 1 Bij het opstellen van het jaarverslag waren de resultaten nog niet gepubliceerd (d.i. opbrengstenkaart 2014) en gaat het derhalve om voorlopige resultaten. 25

26 3.6. Rendement mbo Voor het bepalen van succes van onderwijsinstellingen op mbo-niveau zijn meerdere indicatoren mogelijk. De afgelopen jaren hebben beide scholen het deelnemerssucces als de centrale indicator voor kwalificatiesucces gehanteerd. Vanaf het studiejaar worden de indicatoren jaarresultaat en diplomaresultaat gehanteerd, die gebaseerd zijn op de inspectienormen en de mbo benchmark Diplomaresultaat De basisdefinitie die de onderwijsinspectie hanteert met betrekking tot het diplomaresultaat is als volgt: In deze berekening wordt het volgende meegenomen: Bekostigde deelnemers, niet-bekostigde deelnemers (niet zijnde contractdeelnemers), examendeelnemers en overige gediplomeerden in de jaarperiode (deelnemers die zijn ingestroomd na de teldatum en gediplomeerd zijn uitgestroomd voor de volgende teldatum); Eerder behaalde diploma s tellen mee Jaarresultaat De basisdefinitie die de onderwijsinspectie hanteert met betrekking tot het jaarresultaat is als volgt: In deze berekening wordt het volgende meegenomen: Eerder behaalde diploma s tellen niet mee; Tussentijds (in het jaar) behaalde diploma s tellen mee. Met andere woorden de datum waarop het diploma is behaald, is bepalend voor wat er in de teller staat; Wanneer een deelnemer in een meetperiode meerdere diploma s behaalt wordt het hoogste diploma geteld; Diploma- en jaarresultaat De onderstaande tabel laat de resultaten van beide scholen zien vergeleken met de landelijke benchmark voor vakscholen (=vergelijkingsgroep). Tabel 9.0. Overzicht diploma- en jaarresultaat SintLucas Diplomaresultaat (DR) Jaarresultaat (JR) SintLucas Boxtel 69% 77% 78% 75% 79% 69% 78% 78% 75% 79% SintLucas Eindhoven 53% 56% 60% 63% 76% 56% 56% 61% 63% 77% Stichting SintLucas 61% 66% 69% 71% 77% 62% 65% 69% 71% 78% Vegelijkingsgroep vakscholen 61% 63% 63% 66% nb 63% 65% 64% 67% nb Inspectie norm 67,3% 67,3% 67,3% 67,3% 67% 64,2% 64,2% 64,2% 64,2% 64,2% nb: niet bekend, deze gegevens zijn nog niet openbaar en bekend. Het rendement is voldoende wanneer het jaar- of het diplomaresultaat, of allebei, boven de norm van de inspectie zitten. Voor de stichting geldt dat beide resultaten in boven de norm van de inspectie zitten en ook boven die van de vergelijkingsgroep. Voor is dat resultaat ook nog verbeterd. Het gaat om voorlopige interne berekeningen. Wanneer we naar de afzonderlijke scholen kijken zien we dat SintLucas Boxtel voor zowel het diploma- als het jaarresultaat al jaren ruim boven de norm zit. Voor SintLucas Eindhoven geldt dat de beide resultaten sinds aan het stegen zijn en dat ze in ook boven de norm van de inspectie zitten. Deze verbetering is toe te wijzen aan het inzetten van gerichte acties om de uitval tegen te gaan. Verbetering van het rendement blijft bij SintLucas Eindhoven ook voor 2014 een speerpunt. 26

27 Grafisch zien de beide rendementscijfers er als volgt uit: Grafiek 10. Diplomaresultaat en Jaarresultaat Diplomaresultaat 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SintLucas Boxtel SintLucas Eindhoven Stichting SintLucas Vegelijkingsgroep vakscholen Inspectie norm 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jaarresultaat SintLucas Boxtel SintLucas Eindhoven Stichting SintLucas Vegelijkingsgroep vakscholen Inspectie norm 3.7. Vroegtijdige schoolverlaters (VSV) De onderstaande tabel laat de resultaten van beide scholen zien vergeleken met de landelijke gegevens (bron: de VSV verkenner, Tabel 11. Percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters SintLucas Naam instelling SintLucas VO 3,2% 4,0% 2,3% 3,2% 2,3% 1,2% 0,6% 0,6% Vergelijkingsgroep VO 1,7% 1,5% 1,3% 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% 0,6% SintLucas MBO 3,8% 4,8% 4,0% 4,4% 3,3% 3,5% 2,8% 2,5% Vergelijkingsgroep MBO 9,3% 9,0% 8,5% 7,8% 7,5% 7,2% 6,9% 5,7% De aanpak en begeleiding van studenten die dreigen uit te vallen bij SintLucas, werpt zijn vruchten af. Sinds is het aantal vsv ers voor zowel bij het vmbo als bij het mbo sterk afgenomen. Bij het mbo is het verschil met de vergelijkingsgroep groot. 27

28 4. VERANTWOORDING 4.1. Inleiding De tevredenheid van leerlingen, studenten, medewerkers, ouders en het bedrijfsleven wordt regelmatig getoetst. In dit hoofdstuk wordt per groep een kort overzicht van de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Daarnaast zijn in dit hoofdstuk de bevindingen van de inspectie van het onderwijs vermeld en is de verantwoording van de OR opgenomen. Tot slot wordt aandacht besteed aan klachten Tevredenheid leerlingen en studenten Leerlingenonderzoek Het vmbo van SintLucas onderzoekt jaarlijks de tevredenheid van de leerlingen. Het ene jaar wordt deelgenomen aan de landelijke LAKS-monitor. Het andere jaar voert SintLucas zelf een tevredenheidsonderzoek uit onder alle leerlingen. In 2013 hebben de leerlingen de raadpleging van SintLucas ingevuld. Bij deze leerling raadpleging wordt uitgegaan van de vragen van de LAKS-monitor. Aandachtspunten; Rooster en roosterwijzigingen Schone school Ook bevraagt SintLucas de brugklassers van het vmbo over de overstap naar de middelbare school en de eerste ervaringen met SintLucas. Grafiek 12. Rapportcijfers Brugklassers onderzoek SintLucas VMBO: SintLucas streeft naar een tevredenheid van minimaal een 7, Studenten onderzoek MBO De tevredenheid van studenten bij SintLucas wordt jaarlijks onderzocht. Het ene jaar wordt deelgenomen aan de landelijke JOB-monitor. Het andere jaar voert SintLucas zelf een tevredenheidsonderzoek uit onder alle studenten. In 2013 hebben de studenten de studentenraadpleging van SintLucas ingevuld. Over het algemeen zijn de studenten positief over SintLucas. Aandachtspunten: Stagebegeleiding vanuit SintLucas. Doorgeven roosterwijzigingen Internetverbinding Rond-de-tafel gesprekken met leerlingen en studenten Een aantal maal per jaar vinden gesprekken plaats tussen de schoolleider en leerlingen/ studenten. In deze gesprekken worden onder andere de conclusies uit de tevredenheidonderzoeken besproken. Studenten en leerlingen geven aan wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden. Aandachtspunten worden door de schoolleiding meegenomen als input voor verbeterplannen. 28

29 Oud-studenten Hoe oud-studenten terugkijken op hun opleiding en wat hun ervaringen in het bedrijfsleven of op een vervolgopleiding zijn, geeft SintLucas belangrijke input voor de onderwijsontwikkeling. Jaarlijks zet DUO Onderwijsonderzoek het onderzoek MBO kaart uit onder de afgestudeerden van het afgelopen jaar. Ook worden de studenten bevraagd die twee jaar eerder zijn afgestudeerd. Beide onderzoeken worden door ongeveer de helft van de oud-studenten die worden aangeschreven ingevuld. Grafiek 13. Overzicht vervolgstap oud-studenten SintLucas 2012, 6 maanden na afstuderen Van de studenten die zijn gaan werken, had 78% van de studenten van SintLucas, locatie Boxtel binnen 3 maanden een baan. Van de studenten van SintLucas locatie Eindhoven had 91% binnen 3 maanden een baan. Binnen 6 maanden hadden bijna alle studenten een eerste baan. Bij SintLucas, locatie Boxtel is 90% (2011: 91%) van de oud-studenten tevreden over het nut van de opleiding. Bij SintLucas, locatie Eindhoven zegt 74% (2011: 74%) tevreden te zijn. Gediplomeerden SintLucas 2010: 2,5 jaar na afstuderen Tweeënhalf jaar na afstuderen geven studenten van SintLucas Boxtel aan dat 30% werkt, 54% studeert, 11% combineert studie en werk, 4% is werkloos en 1% doet iets anders. Van deze groep studenten geeft 90% aan dat ze achteraf opnieuw voor SintLucas zouden kiezen. Oud-studenten van SintLucas, locatie Eindhoven geven aan dat na afstuderen 38% werkt, 49% studeert, 5% studie en werk combineert en 8% werkloos is. Van deze groep zou 64% weer voor SintLucas kiezen Medewerkers Om het jaar wordt binnen SintLucas de SintLucas Organisatie Ontwikkelingsscan uitgezet onder medewerkers. In deze ontwikkelingsscan kunnen medewerkers hun mening geven over bijvoorbeeld de visie van de school, het personeelsbeleid, cultuur, onderwijsprocessen, begeleiding van studenten, communicatie en verantwoording. Grafiek 14. Rapportcijfer SLOS (SintLucas Organisatie Ontwikkelingsscan) SintLucas streeft naar een tevredenheid van minimaal een 7,0. Aandachtspunten: Aandacht inwerken nieuwe medewerkers Informatie en communicatie 29

30 Op verzoek van het ministerie van OCW heeft de MBO-raad een MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) samengesteld. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om een landelijke benchmark samen te stellen van de MBO instellingen. In dit onderzoek geven onze medewerkers SintLucas een 7,9 voor algemene tevredenheid. Landelijk geven medewerkers van MBO instellingen een 6, Ouders Voor het meten van de tevredenheid van ouders wordt een cyclus van twee jaar aangehouden. In 2013 zijn de ouders van zowel het VMBO als het MBO bevraagt naar hun ervaringen met SintLucas. De ouders van het VMBO geven SintLucas een 7,6. De ouders van MBO Boxtel geven een 7,8 en de ouders van MBO Eindhoven een 7,0. Aandachtspunten: Stagebegeleiding vanuit SintLucas Duidelijkheid wat verwacht wordt bij toetsing/ examinering SintLucas streeft naar een minimale tevredenheid van 7, Bedrijfsleven Bedrijfstevredenheidsonderzoek stage bedrijven Jaarlijks wordt met het bedrijfstevredenheidsonderzoek gemeten wat de stagebedrijven vinden van SintLucas. Dit onderzoek geeft inzicht in de ervaringen van bedrijven met de invulling en het verloop van de stage alsmede de ondersteuning en begeleiding vanuit SintLucas. Grafiek 15. Rapportcijfer Bedrijfstevredenheidsonderzoek SintLucas Er wordt gestreefd naar een bedrijfstevredenheid van minimaal 7,0. Aandachtspunten; bedrijven op de hoogte houden van onderwijsontwikkelingen begeleiding vanuit SintLucas 4.6. Medezeggenschap en toezicht Het nemen van verantwoordelijkheid en het bereid zijn om verantwoording af te leggen hoort bij een ondernemende en professionele organisatie. Sintlucas investeert flink in haar horizontale legitimering. Jaarlijks worden meerdere bijeenkomsten georganiseerd waarin leerlingen, studenten, ouders, medewerkers, bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden worden geïnformeerd over de ontwikkelingen die Sintlucas doormaakt. In het kader van governance hecht Sintlucas aan kwalitatief zeer hoogwaardige medezeggenschaps- en toezicht houdende organen. SintLucas prijst zich gelukkig met de inbreng en inzet van onze leerlingenraad, studentenraad, ouderraad en Raad van Toezicht OR Na in 2012 een positief advies gegeven te hebben met betrekking tot de verhuizing van locatie Eindhoven, heeft de OR in 2013 geconstateerd dat de vervolgstappen op een correcte wijze zijn gezet. In Eindhoven zijn de voorbereidingen voor de nieuwbouw in volle gang en in Boxtel is een start gemaakt met de bouw van een nieuw atelier dat zoals het er uitziet in het studiejaar in gebruik genomen gaat worden. 30

31 De OR heeft in 2013 instemming verleend aan de uitwerking van de vakantieregeling voor de geleding OBP2014. Evenals in 2012 worstelt de OR nog steeds met het gegeven dat de afstand richting werkvloer nog steeds groter is dan ten tijde van de medezeggenschapsraad. Weliswaar is in 2013 (zeker in vergelijking met 2012) het vertrouwen in de organisatie om haar verantwoording richting werkvloer te nemen gegroeid, maar er kunnen nog stappen gezet worden. De OR heeft moeten constateren dat de interne communicatie nog steeds niet op het gewenst niveau is. De afstand tot allerlei betrokkenen binnen de stichting (medewerkers, studenten/leerlingen en ouders/verzorgers) verkleinen is iets dat de OR ook in 2013 op de agenda heeft laten staan. Daarnaast steekt de OR de hand ook in eigen boezem: we moeten ons beter zichtbaar maken binnen onze organisatie. Binnen de teams is een vervolg gegeven aan de ingezette koers met betrekking tot het resultaatverantwoordelijk werken. Een aantal teams zijn op de goede weg maar helaas zijn er dus nog teams die niet zo ver gevorderd zijn als gewenst. De OR vindt het wenselijk dat hierin gezamenlijk wordt opgetrokken. Het goed werkgeverschap krijgt steeds meer gestalte. Het CVB heeft hierin het voortouw genomen en in de daadwerkelijke invulling hiervan heeft de OR het vertrouwen. De beoordelings- en functioneringssystematiek van de laatste jaren ( 360 ) loopt op zijn einde en als voorbereiding op nieuwe systematiek zal de OR deelnemen in de evaluatie van de gehanteerde systematiek. De OR heeft er het vertrouwen in dat de ingezette koers en de verwachte ontwikkelingen in 2014 verder vorm krijgen en zal waar wenselijk en noodzakelijk haar advies c.q. instemming verlenen. Het on speaking terms zijn en blijven met het CVB ziet de OR als een bijzonder goed Raad van Toezicht Met een grote mate van betrokkenheid volgen de vijf leden van de Raad van Toezicht de ontwikkelingen van SintLucas. De Raad geeft gestructureerd invulling aan haar toezichthoudende taak, haar klankbordfunctie (vooral in de audit- en bouwcommissie en onderwijscommissie) en haar taak als werkgever (jaarlijkse evaluatie, beoordeling en remuneratie van het college van bestuur). Elk kwartaal wordt de zorgvuldig opgebouwde managementinformatie doorgenomen en stil gestaan bij de opbrengsten van het onderwijs. Daarnaast worden de begroting, de jaarrekening, het geïntegreerde jaardocument en de managementletter van de accountant doorgenomen en goedgekeurd. Op hoofdlijnen worden ook de jaarlijks voorgenomen activiteiten en de ontwikkeling van de organisatie doorgenomen. Zo werd dit jaar intensief gesproken over de voorbereidingen die nodig zijn in het kader van implementatie van focus op vakmanschap, de wijziging van de schoolleiding (focus op onderwijs en mens, focus op onderwijslogistiek en projecten, focus op arbeidsmarkt & innovatie) en de projecten jij bent aan zet en de puntjes op de i (het invoeren van resultaatverantwoordelijk werken). De toekomstige huisvesting van SintLucas stond elke vergadering op de agenda. De belangrijkste ontwikkelingen zijn de aankoop van het Natlab op Strijp S, de verkoop van de huidige locatie Flotowlaan 1 aan de gemeente Eindhoven en de voorbereiding van de realisatie van ateliers in Boxtel voor de opleiding Creatief Vakman. Heel intensief is de businesscase Natlab door de auditcommissie en de Raad besproken en heeft de Raad ingestemd met de aan- en verkoopovereenkomst met de gemeente Eindhoven. In de volgende fase is ingestemd met het instellen van het projectteam en het ontwerpteam. Eind 2013 is het voorlopig ontwerp gepresenteerd en werden de contouren van Sintlucas creative community Natlab- Strijp S zichtbaar. In het kader van de ontwikkeling van de creative community is gesproken over het innovatieve project SintlucasGrow. Dit is een twee jarig programma waarin afgestudeerden de kans krijgen om op Strijp S onder de paraplu van Grow te starten met hun bedrijfjes. Negen bedrijfjes zijn zo gestart. Binnen Sintlucas Pro, de B.V. van waaruit een leven lang leren wordt georganiseerd, is de entiteit Identiteit & Document steeds verder weggedreven van de kernactiviteiten van Sintlucas. Daarom heeft de directie de twee entiteiten (Identiteit & Document en Creativiteit & Ambacht) gesplitst. Tevens is van de Raad van Commissarisen goedkeuring verkregen om uiterlijk per de activiteiten van Identiteit & Document te beëindigen. 31

32 Het college van bestuur heeft de Governance code van de MBO raad ondertekend. Zowel de leden van het college van bestuur als de Raad van Toezicht van Sintlucas gaan verder en hebben een integriteitsverklaring opgesteld en ondertekend. De Raad van Toezicht heeft in samensprak met het college van bestuur aan zowel een lid als de voorzitter gevraagd om na hun tweede zittingstermijn nog voor een bepaalde tijd aan te blijven. Beide leden van de Raad van Toezicht zijn als lid van de auditcommissie met hun expertise zeer betrokken bij de ontwikkeling van het bouwplan Natlab-Strijp S. In de loop van 2014 wordt de Raad van Toezicht met een nieuw te werven lid uitgebreid die op een nog nader vast te stellen tijdstip de voorzitter zal opvolgen. Namens de Raad van toezicht, Guus Hoefsloot, voorzitter 4.7. Klachten SintLucas streeft ernaar problemen zo dicht mogelijk bij de oorzaak bespreekbaar te maken en op te lossen. Hierdoor groeien weinig klachten uit tot formele klachten. Door het management zijn achttien klachten behandeld. Deze klachten hebben betrekking op begeleiding, de intake, bevordering, lesuitval, het gebouw en stage. De algemene klachtencommissie heeft één klacht behandeld. Deze klacht werd ingediend door een ouder van een vmbo-leerling; de klachtencommissie heeft geadviseerd de ingediende klacht af te wijzen. De klachtencommissie Bezwaar en beroep examens en de commissie Ongewenst gedrag hebben in 2013 geen klachten ontvangen. Ook zijn er geen klachten gemeld bij de Ombudslijn mbo Good governance SintLucas leeft de governancecode Goed bestuur in de bve-sector na, wijkt hierin niet af van de code en legt hierover jaarlijks verantwoording af. Documenten met betrekking tot good governance en overige governance-elementen zijn te raadplegen via de website 32

33 5. PERSONEEL & ORGANISATIE 5.1. Inleiding Het jaar 2013 heeft zich op HR gebied vooral gekenmerkt in de verdere harmonisatie van beleid, procedures en regelingen voor de totale organisatie. Met betrekking tot de verdergaande inrichting van het personeelssysteem Afas Profit zijn werkprocessen beschreven en workflows gedigitaliseerd Feiten en cijfers Medewerkers naar leeftijd en geslacht Tabel 16. Leeftijdsopbouw SintLucas Leeftijdsopbouw 2013 Categorie Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec en ouder Gem. leeftijd vrouwen Gem. leeftijd mannen De gemiddelde leeftijd is bij de mannen wat afgenomen in verband met uitstroom met FPU of vanwege de pensioengerechtigde leeftijd. Daarnaast heeft er instroom van jonge medewerkers plaatsgevonden. Tabel 17. Overzicht verdeling in fte en m/v verhouding SintLucas Headcount en FTE overzicht 2013 Headcount / FTE Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totale Headcount Totale FTE 229,5 231,8 232,0 231,1 231,1 231,5 225,7 232,2 237,6 238,8 240,4 240,1 Fulltimers Headcount Parttimers Headcount Overige Headcount Fulltimers FTE 106,3 106,3 106,3 104,4 104,4 104,4 102,4 104,4 104,4 105,4 105,4 105,4 Parttimers FTE 123,3 125,5 125,7 126,8 126,8 127,2 123,3 127,8 133,2 133,4 135,0 134,7 Overige FTE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vrouwen Headcount Mannen Headcount Vrouwen FTE 100,1 100,8 101,0 102,1 102,1 102,1 99,0 102,9 106,2 107,2 108,0 109,0 Mannen FTE 129,4 130,9 130,9 129,0 129,0 129,4 126,6 129,2 131,4 131,6 132,4 131,1 Het aantal FTE en aantal medewerkers kent een groei van ca. 5%. Dit als gevolg van de uitbreiding van formatie bij het Vmbo (groei aantal studenten) en de instroom van gastdocenten naar een Cao contract in het kader van bijzondere vakexpertise, met name op locatie Eindhoven. 33

34 Verzuimpercentage (exclusief zwangerschapsverlof) Verzuimpercentage 5,66% 5,1% Grafiek 18. Overzicht verzuimpercentages Uit de verzuimcijfers blijkt dat met name het middellang en lang verzuim aandacht vraagt. Er is een structurele daling ingezet van het verzuimpercentage maar het kader van 4,5% is nog niet behaald. De verwachting is dat de zichtbare daling zich echter in 2014 voortzet Organisatiewijziging schoolleiding Met ingang van schooljaar heeft een wijziging plaatsgevonden in de organisatie van de schoolleiding. Van zes schoolleiders mbo die allemaal integraal verantwoordelijk waren voor het onderwijs is de verdeling gemaakt tussen twee schoolleiders onderwijs & mens en een schoolleider onderwijs & logistiek. De schoolleider onderwijs & mens is verantwoordelijk voor de (ontwikkeling van) de onderwijsinhoud en het leidinggeven aan de onderwijsteams. De schoolleider met focus op onderwijslogistiek & -organisatie is verantwoordelijk voor het in overleg en afstemming met schoolleiding en opleidingsteams plannen en organiseren van het onderwijs naar plaats, tijd, ruimte en persoon). Daarnaast is een manager Projecten & bedrijfscontacten aangenomen die in overleg met de schoolleiding, onderwijsteams en het management de kwaliteitsbewaking en realisatie van Beroepspraktijkvorming (voldoende kwalitatieve BPV plaatsen, Bedrijfstevredenheidsonderzoek, administratieve afhandeling, opleiding praktijkopleiders), de schoolstudio s en de activiteiten waarbij leerlingen, studenten, medewerkers direct in contact komen met de bedrijfsrelaties en de arbeidsmarkt Resultaatverantwoordelijk werken Professionals bij SintLucas krijgen maximale ruimte om hun resultaten te behalen. Meer ruimte betekent ook verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen over die resultaten die vooraf zijn overeengekomen. Resultaatverantwoordelijk werken is een manier van werken die past bij de onderwijs- en organisatievisie van SintLucas. De ontwikkeling heeft plaatsgevonden langs drie niveaus nl. de resultaatverantwoordelijke organisatie, leiderschap en teamontwikkeling. Er zijn een aantal 34

35 werksessies met leidinggevenden georganiseerd en alle teams hebben teamontwikkelingsdagen ingevuld gericht op de onderwijsvisie de creative community samenwerking. Sommige teams hebben zich gefocust op een onderdeel, andere teams zijn wat verder en hebben inmiddels hun activiteitenplan omgezet naar een resultatenplan. Zowel het leiderschap als de teamontwikkeling verdient in 2014 nog veel aandacht. Zodat uiteindelijk meer gefocust kan worden op de ambitie, het talent en de professionele inzet van de individuele medewerker Professionalisering Het afgelopen jaar is veel geïnvesteerd in professionalisering van medewerkers van SintLucas. De professionalisering heeft zich geconcentreerd op vijf gebieden namelijk: Pedagogisch Didactisch Vakmatig ICT Samenwerking Het pedagogisch en didactisch ontwikkeltraject wordt teamgericht ingezet. De ICT scholing heeft bestaan uit scholingsactiviteiten ten aanzien van Magister en SharePoint. De vakmatige scholing wordt voornamelijk individueel ingezet en elk team heeft minimaal één of meerdere sessies besteed aan resultaatverantwoordelijk werken, teamrollen en communicatie. Het managementteam is in 2013 gestart met een opleidingstraject gericht op ander leiderschap (coachend en faciliterend) wat past bij het leiden van resultaatverantwoordelijke teams HR-beleid en digitale personeelsdossiers Elk jaar vindt stapsgewijs harmonisatie van HR beleid plaats, zoals in 2013 de baporegeling. Het komende jaar worden de tertiaire arbeidsvoorwaarden doorgelicht en wordt een totaal pakket samengesteld voor alle Cao medewerker, gastmedewerker en studenten en alumni. In november 2013 is het digitale personeelsdossier opengesteld voor alle OBP medewerkers. Medewerkers beschikken daardoor over een actuele status van contracten, loongegeven en verzuimverloop. Het digitale bekwaamheidsdossier geeft de mogelijkheid om scholingsaanvragen, gevolgde scholing en verslagen van gesprekken toe te voegen. Deze digitale weg biedt de juiste ondersteuning van medewerkers in het vergroten van het eigenaarschap ten aanzien van de eigen professionaliteit Netwerkschool en organisatie ontwerp De werkgroep HR vanuit de Netwerkschool heeft zich het afgelopen jaar gebogen over de ontwikkeling van de Netwerkschool en de gevolgen hiervan voor HR-thema s. Het door deze groep ontwikkelde organisatieontwerp gaat uit van het eigenaarschap en de zelfverantwoordelijkheid van de professional. Het ontwerp past naadloos op de nieuwe onderwijsvisie. Inmiddels worden diverse elementen nader uitgewerkt en meegenomen in de doorontwikkeling van SintLucas. Een concreet voorbeeld is de wijze van beoordeling en het performancemanagement, elementen die in de gesprekken- en beoordelingscyclus in 2014 wordt. 35

36 6. BEDRIJFSVOERING 6.1. Administratie De administratieve processen zijn in 2013 nadrukkelijk opnieuw geïnventariseerd vanuit de wens tot uniformiteit tussen de beide locaties. Efficiency en effectiviteit zijn de toverwoorden. De integratie van de ondersteunende onderwijsservice-teams, respectievelijk Eindhoven en Boxtel, onder aansturing van een manager onderwijslogistiek en organisatie, laten al duidelijke voordelen zien t.o.v. de oude werkwijze. Behalve duidelijke inhoudelijke verbeteringen m.b.t. de studentenapplicatie Magister, zorgt deze opzet en inrichting ook voor continuïteit in de dagelijkse bedrijfsvoering t.b.v. leerlingen, studenten en docenten. Vanaf het nieuwe schooljaar is er één centrale Magister-database. Hierdoor is er een centraal (digitaal) loket voor nieuwe aanmeldingen en een centrale procesgang ten behoeve van de uitwisseling met DUO voor alle leerling- en studentmutaties Kwaliteitszorg Vanuit de gedachte van in control zijn en blijven, heeft het team kwaliteitszorg zich in 2013, naast de reguliere activiteiten specifiek gericht op de volgende items: inrichting van een resultatenplan als hulpmiddel bij Resultaat Verantwoordelijk Werken. Een nieuwe filosofie om professionele ruimte en bevoegdheid dieper in de organisatie te kunnen beleggen. Teams binnen onderwijs en ondersteunende diensten zijn langs de lijn van een achttal thema s zelf aan zet om acties en prioriteiten te formuleren, als verlengde van centrale doelstellingen. inrichting en gebruik van een document- en vergaderomgeving binnen SharePoint, waardoor we anywhere, anytime, anyplace kunnen werken aan de gezamenlijke doelstellingen van SintLucas. archivering vertaald naar een centraal beleid en uitgangspunten over bewaartermijnen, waar archiveren en wie verantwoordelijk. een intern controleprogramma, met inventarisatie van data, verantwoording en processen als input voor een controleprotocol. Hierbij zijn we de vooruitgeschoven post binnen SintLucas voor bewaking van kwaliteit m.b.t. o.a. subsidiegelden, NAW gegevens, labels, codes, bronfoto s en procedures. het verder uitbouwen van de al eerder ontwikkelde instrumenten voor het monitoren van de kwaliteit van het onderwijs: hierbij gaat het om een set van prestatie-indicatoren (kwantitatieve gegevens) die de output van de dagelijkse (onderwijs)processen meten. Door deze gegevens te vergelijken met een vooraf gestelde norm, krijgen we inzicht op welke gebieden wij moeten bijsturen. Maar het gaat ook om tevredenheidsonderzoeken onder de stakeholders. Deze onderzoeken geven meer inzicht in de kwalitatieve aspecten van ons onderwijs. En daarnaast voeren we ook externe audits uit om een integrale en onafhankelijke beoordeling van de kwaliteit te krijgen Financiën Deze afdeling verwerkt onze boekhouding en geeft inzicht in de noodzakelijke financiële indicatoren. Verdere optimalisatie was speerpunt Hierbij zijn de nodige items de revue gepasseerd, waaronder: inrichting en gebruik van een online automatiseringspakket, Qlikview, ter verbetering van de managementinformatie op financieel gebied. centrale organisatie en inrichting van de administratie van studiereizen, ons SintLucasfonds, en nieuwe procedures m.b.t. factuurafhandeling Risicomanagement SintLucas opereert in een dynamische en complexe omgeving en dit brengt risico s met zich mee. Het risicoprofiel is de afgelopen jaren gestegen door de vele veranderingen in de (onderwijs)omgeving. Enerzijds moeten we goed sturen en beheersen en anderzijds moeten we zorgen voor adequaat toezicht en transparante verantwoording. SintLucas hanteert als leidraad voor goed bestuur de governance-code BVE. Risicomanagement vormt een belangrijke bouwsteen van goed bestuur. Bij risicomanagement staan het gestructureerd beoordelen, beheersen en bewaken van risico s die het behalen van de doelstellingen kunnen bedreigen, centraal (wat kan er fout gaan). Risicobeheersing SintLucas onderscheidt naast financiële en strategische, operationele risico s die voortkomen uit externe ontwikkelingen of uit de eigen bedrijfsvoering. Niet alle risico s zijn echter relevant. Het gaat 36

37 alleen om die risico s die het behalen van onze doelstellingen bedreigen (risico s die er toe doen). Wij willen die risico s proactief managen en niet achteraf reageren. Wij spreken dan ook van integraal risicomanagement waarbij het managen van risico s op basis van organisatiedoelstellingen wordt geïntegreerd en gecoördineerd over de gehele organisatie (primair proces en ondersteunende diensten). Integraal risicomanagement betekent dat de risico s worden beoordeeld, beheerst en bewaakt als onderdeel van de planning- en controlcyclus. Werking Het afgelopen jaar is veel aandacht en energie besteed aan het formuleren van de beleidsnotitie en de implementatie van dit beleid. Op niveau van Bedrijfsvoering zijn de kaders geformuleerd en met College van Bestuur en vervolgens alle leidinggevenden is de verdere uitrol vorm gegeven. De slag moet nu gemaakt worden naar de implementatie in alle Resultaat Verantwoordelijke Teams, waarbij het van belang is, dat de risico s en de beheersing daarvan worden meegenomen in de verantwoordingsgesprekken en documenten. 37

38 7. ONDERWIJS & ICT 7.1. Inleiding ICT speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van top onderwijs. Zowel in de techniek als in de applicaties die SintLucas gebruikt moet een verbeterslag worden gemaakt. Ook het up to date houden van medewerkers op het gebied van ICT is van belang Techniek In 2013 is locatie Boxtel aangesloten op Surfnet en de school is nu voorzien van een stabiele internetontsluiting. De volgende stap is het verbeteren van het draadloos netwerk op beide locaties. Daarvoor zijn in dit jaar de eerste stappen gezet. In het najaar is gestart met het project Revitalisatie Telefonie. Ook daarvoor is verbetering van het netwerk noodzakelijk omdat bellen in de nieuwe situatie via de computer verloopt. Ook in het najaar zijn voorbereidingen getroffen om het serverpark onder te brengen bij ICTdienstverlener IT-Workz. Het feitelijk overzetten zal plaatsvinden in Hiermee ontstaat meer ruimte om te focussen op het onderwijs Applicaties SharePoint Binnen SharePoint ontwikkelt SintLucas een Portaal dat het single point of information wordt waar iedere medewerker, leerling en student (en in de toekomst ook andere stakeholders) op ieder moment, vanaf elke plaats (met internet) toegang toe hebben. Daarnaast faciliteert het Portaal mogelijkheden tot samenwerking en het delen van informatie. Naast het Portaal beschikt SintLucas binnen SharePoint ook over de Mijn Site. Iedere medewerker en student heeft de beschikking over een Mijn Site die bestaat uit een persoonlijk deel en een publiek deel voor het delen van informatie. In het kort zijn het Portaal en de Mijn Site de middelen die op vier domeinen gaan ondersteunen: 1. Onderwijs Al het onderwijsmateriaal voor het mbo wordt ontsloten in en op het Portaal. (Het onderwijsmateriaal voor het vmbo staat op Magister). Het Portaal biedt voor docenten een startpagina voor begeleiding. 2. Communicatie Nieuws, mededelingen en de algemene jaarplanner worden via SharePoint gepubliceerd. Het management en alle diensten hebben beleidsinformatie en belangrijke documenten en formulieren beschikbaar op het Portaal. 3. Documentenbeheer Alle documenten worden opgeslagen en gedeeld via het Portaal en de Mijn Site. 4. Bedrijfsvoering Het Portaal speelt een ondersteunende rol in de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld waar het gaat om vergaderen (vergadersites) of budgettering. In 2013 heeft iedere medewerker een basisopleiding SharePoint gevolgd. Er zijn key-users benoemd die de ontwikkeling van het Portaal per team en afdeling voor hun rekening nemen. Vanaf oktober 2013 loopt de interne nieuwsvoorziening via het Portaal en hebben de meeste diensten hun site op orde. In 2014 zullen de onderwijsteams het onderwijsmateriaal plaatsen, zodat studenten met ingang van op het Portaal terecht kunnen voor al hun leermateriaal. Magister In het voorjaar is gestart met het project Samenvoeging Magister. SintLucas is net voor de zomervakantie overgegaan naar één database voor de gehele school. Daarnaast is de wijze van inloggen voor iedereen uniform. Volgende stap is het intern afstemmen van alle processen. De fusie van de twee scholen krijgt hier qua systemen vorm. Xedule Xedule is sinds voorjaar 2012 het roosterpakket van SintLucas. In dat jaar waren er nog veel koppelingsproblemen met Magister. In 2013 zijn de koppelingsproblemen opgelost en kunnen de studenten en leerlingen beschikken over hun juiste rooster in Magister. 38

39 In het project de Netwerkschool van de opleiding Mediavormgever wordt geëxperimenteerd met individuele roostering en dus maatwerk voor studenten. Daar wordt de koppeling tussen Xedule en Magister extra op de proef gesteld en liggen er nog uitdagingen om dit te realiseren ICT-vaardigheden Na de zomer is er een aanbod van ICT gerelateerde cursussen gedaan. Naast de basiscursus SharePoint zijn cursussen Excel en Outlook voor secretariaatsmedewerkers. gegeven. Dit aanbod zal met enige regelmaat herhaald worden om iedere medewerker de mogelijkheid te geven zich verder te bekwamen in het toepassen van ICT Tablets in lessen VMBO Ter ondersteuning voor het leerproces is in het najaar van 2013 in het VMBO een aantal docenten gestart met de inzet van tablets in de klas. Deze tablets worden gebruikt voor differentiatie in de groep. Er is extra oefening voor leerlingen die dat nodig hebben en opdrachten om verder te kijken dan de leerstof voor die leerlingen die uitgedaagd willen worden. 39

40 8. HUISVESTING & FACILITEITEN 8.1. Huisvesting Eindhoven In 2013 is met de gemeente Eindhoven een overeenkomst getekend voor de overname van een deel van het voormalige NatLab op Strijp S. Strijp-S is het creatieve hart van Zuid-Nederland. De locatie draagt bij aan de ontwikkeling van SintLucas tot een creative community. De creatieve bedrijvigheid op Strijp S en evenementen als de Dutch Design Week, STRP-biennale en GLOW-S, bieden SintLucas de ideale omgeving voor contextrijk en innovatief onderwijs. Daarnaast kan SintLucas in het Natlab een state of the art gebouw realiseren dat aansluit bij de eisen die het hedendaags onderwijs en de vakgebieden waarvoor SintLucas opleidt, stellen: leren, werken, ontmoeten, samenwerken en presenteren. De verhuizing draagt daarmee bij aan de ambitie van SintLucas. Er zijn voorstellen geweest van architecten en met architectenburo Arup Cepezed is het programma van eisen omgezet naar een vlekkenplan, dat eind van 2013 geleid heeft tot een voorlopig ontwerp. In 2014 wordt dit voorlopig ontwerp verder uitgewerkt tot definitief ontwerp en gunning tot bouw. In het huidige gebouw zullen grote investeringen ten aanzien van onderhoud of comfort niet meer plaatsvinden. Wel wordt geïnvesteerd in voorzieningen die nodig zijn om goed en attractief onderwijs mogelijk te maken en blijft de zorg voor een schone, veilige en gastvrije omgeving. Wel is nog nieuw meubilair aangekocht voor de aula en zijn enkele leeromgevingen van het vmbo en mbo opnieuw ingericht evenals een toetslokaal. De afdeling SintLucas Pro Identity is verhuisd naar het Techniekhuys in Veldhoven, SintLucas Pro Creative is intern geherhuisvest Huisvesting Boxtel In het voorjaar van 2013 is de vleugel voor de 3D-opleidingen gerestyled en voorzien van nieuw meubilair. In het najaar is gestart met de bouw van ateliers voor de opleidingen Vormgeven & ambacht. Deze afdeling zit op diverse plekken door het gebouw gehuisvest, maar krijgt in 2014 een nieuwe, inspirerende leer- en werkomgeving waar ambacht en innovatieve technieken samenkomen Facilitair Er is meer en meer aandacht voor efficiency en afstemming van integrale vraagstukken. In 2013 stond Inkoop centraal. Alle contracten van leveranciers zijn inzichtelijk gemaakt en er is een spendanalyse gedaan. Aan het einde van het jaar is gestart met de implementatie van een digitaal inkoop- en bestelsysteem dat het hele proces van inkoop, bestellen en factureren efficiënter en transparanter maakt. 40

41 9. SAMENWERKING 9.1. Inleiding Om toponderwijs te realiseren is samenwerking met bedrijven en andere scholen cruciaal. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste samenwerkingsverbanden in Adobe Partner by Design SintLucas wordt in 2013 toegelaten tot een van de 30 partners in het internationale Adobe programma Partners by Design. Dit is een wereldwijd netwerk van scholen op het gebied van kunst, design, game-ontwikkeling en film. Naast SintLucas zijn onder andere lid de School of Visual Arts in New York en het Royal College of Art in London. Het lidmaatschap biedt het voordeel dat SintLucas eerder kan beschikken over de nieuwste versies van Adobe programma s. Studenten en medewerkers kunnen Adobe producten testen en meedenken over de ontwikkeling. Verder geeft het de deelnemende scholen de kans om onderling ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. Deze samenwerking biedt een interessant platform voor de studenten en medewerkers om zich internationaal te profileren 9.3. Samenwerking Chinese Changzou Art Vocational College SintLucas ondertekende op 26 april in De Efteling een intentieverklaring om de samenwerking met het Chinese Changzhou Art Vocational College voort te zetten. De directeur internationale uitwisseling en samenwerking en een docent van de Chinese school brengen ook een bezoek aan SintLucas in Boxtel. Ze waren te gast in Tilburg vanwege een uitwisseling tussen Changzhou en deze Brabantse stad. Beide steden werken al vijftien jaar met elkaar samen op het gebied van economie, onderwijs en cultuur. De uitwisseling tussen beide scholen ontstond drie jaar geleden tijdens een handelsmissie van de Provincie Brabant. Inmiddels zijn twee docenten van SintLucas twee keer op bezoek geweest in Changzhou. De laatste keer was in maart 2013 in het kader van een teach-the-teacher project. Drie weken lang lieten ze docenten en studenten kennismaken met de onderwijsmethode van SintLucas. Het creatief denken stond daarbij centraal. Internationale positie SintLucas SintLucas heeft een duidelijk internationaliseringsbeleid geformuleerd. SintLucas investeert al jarenlang in internationale samenwerking door studenten de mogelijkheid te bieden in het buitenland stage te lopen. Ook zijn er diverse trajecten met buitenlandse hogescholen en universiteiten. De curricula van de opleidingen zijn op elkaar afgestemd waardoor studenten succesvol kunnen doorstuderen. Het is van belang de internationale positie van SintLucas verder te onderzoeken. Hoogwaardig internationaal gericht onderwijs is het logische gevolg van de internationalisering van de arbeidsmarkt Raad van Advies Unieke opleidingen zijn alleen te ontwikkelen en te verzorgen in samenspraak met toonaangevende bedrijven. Daarom heeft Sintlucas een hechte relatie met het bedrijfsleven. Voor elke opleiding is een klankbordgroep bedrijven ingericht. De opleidingsteams nodigen tenminste twee keer per jaar de bedrijven uit om in dialoog de inhoud van de opleiding te optimaliseren. Het college van bestuur heeft een raad van advies ingesteld met experts uit het bedrijfsleven, de wereld van onderzoek en het onderwijs. Vanuit helicopterperspectief wordt naar Sintlucas en haar opleidingsaanbod gekeken. De leden van de raad van advies zijn gepokt en gemazeld in de creatieve industrie en het creatieve ambacht, ICT & onderwijs, marketing & social media. De grote lijnen van deze raad inspireren en stimuleren Sintlucas in haar volgende stappen op weg naar invulling van de Creative Community. De leden van de Raad van Advies zijn : Elrie Bakker, Camilla van de Boom, Kiji van Eijk, Mark Hoevenaars, Erik Kessels, Norbert Panken, dr. prof. J.M. Marc Vermeulen, dr. prof Wijnand Ijselstein 9.5. Samenwerking Cibap Eind 2013 is het college van bestuur gesprekken gestart met Cibap om te kijken waar SintLucas en Cibap met elkaar kunnen optrekken en wat dat betekent voor beide organisaties. Een aantal ontwikkelingen zijn van belang. De samenwerking met Creative Spirit (de zes grafische/creatieve vakscholen) is onvoldoende saamhorig gebleken, waardoor het de positie als vakinstellingen niet heeft versterkt. 41

42 SintLucas ziet een noodzaak en veel mogelijkheden in de samenwerking tussen de creatieve vakscholen. Een strategische samenwerking tussen SintLucas en Cibap zou hiervoor een goede start kunnen zijn. Andere scholen kunnen hier op aanhaken, als de randvoorwaarden zijn geformuleerd (onderwijsinhoudelijk en aanbod). Zowel naar het beroepen- als het onderwijsveld kan een samenwerking meer volume maken en krachten ontwikkelen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het afsluiten van strategische allianties met hboinstellingen, voor ontwikkelingen op het gebied van innovaties et cetera. Van belang is dan wel dat beide instellingen van onbesproken gedrag zijn (excellent organization) en elkaar kunnen versterken op innovaties en inhoud. Dat betekent dat de beide scholen waar mogelijk gezamenlijk optrekken en zich dus ook in communicatief opzicht sterk positioneren. In 2014 wordt deze samenwerking nader uitgewerkt. 42

43 10. FINANCIEEL JAARVERSLAG Financiële gegevens en toelichting Tabel 18. Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2013 SintLucas Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012 Baten Rijksbijdragen Baten werk in opdracht van derden Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten Saldo exploitatie Grondslagen De grondslagen voor het bepalen van het saldo van baten en lasten zijn niet gewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Niet geoormerkte subsidies worden als baten verantwoord in het jaar waarin ze zijn toegekend. Geoormerkte subsidies worden naar rato van de looptijd als baten verantwoord in het jaar waarin de daarmee samenhangende lasten worden verantwoord. Deze lasten worden verantwoord voor zover een goedgekeurde financiële (tussen)rapportage daarin voorziet. De afschrijvingslasten worden berekend op basis van een vast percentage van de historische aanschafwaarde, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Baten Het totaal van de baten was in 2013 ca. 0,30 mln. (1,1%) hoger dan in voorgaand jaar en ca. 0,90 mln. (3,5%) hoger dan begroot voor De rijksbijdragen zijn ca. 0,79 mln. hoger dan in 2012 en ca. 0,96 mln. hoger dan begroot voor Hiervoor zijn een aantal redenen: stijging van het landelijke budget voor de lumpsum in het MBO (deelnemersvergoeding), de extra subsidies voor professionalisering MBO en School Ex en de uit het herfstakkoord verstrekte extra subsidies (inclusief een subsidie voor jonge leerkrachten in het VO). De baten werk in opdracht van derden als gevolg van minder omzet zijn ca. 0,14 mln. lager dan in 2012 en ca. 0,11 mln. lager dan begroot voor Bij de overige baten minder ontvangsten uit additionele subsidies (o.a. Netwerkschool) ten opzichte van de realisatie van Meer vergoedingen wegens zwangerschap/lerarenbeurs in 2013 dan begroot voor

44 Lasten De totale lasten zijn in 2013 met ca. 0,86 mln. (3,4%) gestegen t.o.v. de realisatie van De stijging t.o.v. de begroting 2013 bedraagt ca. 0,14 mln. (0,5%). De stijging t.o.v is het gevolg van: stijging van de personele lasten ( 1,16 mln.) stijging van de afschrijvingen ( 0,06 mln.) daling van de huisvestingslasten ( 0,15 mln.) daling van de overige lasten ( 0,20 mln.) Onderstaand worden deze posten nader toegelicht. Personele lasten De hogere personele lasten worden voornamelijk veroorzaakt door de hogere dotaties aan de voorziening voor overige personeelslasten voor wachtgeldverplichtingen aan ex-medewerkers (in 2012 ca. 0,2 mln. en in 2013 ca. 0,7 mln.) en de hogere kosten voor inhuur van medewerkers (in 2013 ca. 0,2 mln. hoger dan in 2012). Verder zijn ook de premies sociale verzekeringen en de pensioenlasten aanmerkelijk gestegen met ca. 0,2 mln. Afschrijvingslasten De stijging van de afschrijvingen is minder dan begroot vanwege het moeten uitstellen van geplande uitbreiding in Boxtel. Huisvestingslasten De daling van de huisvestingslasten is het gevolg van (incidenteel) hogere verbouwingskosten in Overige lasten De daling van de overige lasten is het gevolg van incidenteel hogere lasten voor marketing in 2012 en de daling van uitgaven voor materialen, onderwijsactiviteiten en klein inventaris/reparatie. 44

45 10.2. Financiële positie Tabel 19. Geconsolideerde balans SintLucas Activa Vaste activa Immateriële vaste activa 0 0 Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Andere vaste bedrijfsmiddelen In uitvoering Financiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen: Debiteuren Overige vorderingen/overlopende activa Effecten Liquide middelen Passiva Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve (publiek) Bestemmingsreserve (privaat) Bestemmingsfonds (privaat) Voorzieningen Onderhoudsvoorziening Overige voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Kredietinstellingen Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige kortlopende schulden/overlopende passiva Grondslagen De waarderingsgrondslagen van de activa en passiva zijn in 2013 niet gewijzigd ten opzichte van Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingwaarde onder aftrek van de 45

46 lineair berekende afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur. De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. De financiële positie is in 2013 verbeterd. Dit geldt met name voor de liquiditeit. De liquide middelen zijn gegroeid met 3,0 mln. De reservepositie is toegenomen met 1,1 mln. door de toevoeging van het positieve exploitatieresultaat Het bestemmingsfonds privaat (SintLucas PRO) is aanmerkelijk gedaald met 0,4 mln. Dit is voor een groot deel het gevolg van het treffen van een voorziening van bijna 0,3 mln. ter dekking van beëindigingsregelingen van medewerkers betrokken bij het onderdeel Identity en anderzijds het negatieve resultaat op contractactiviteiten in de deelneming voor Kengetallen Tabel 20. Kengetallen Financieel (in ) gecons. balans/staat van b&l Totale baten Totale lasten Exploitatieresultaat Eigen vermogen Solvabiliteit 0,87 0,88 0,86 0,86 Liquiditeit 4,64 3,77 2,58 2,00 Rentabiliteit 4,04% 6,58% 0,51% 4,24% Weerstandsvermogen 135,55% 133,43% 132,59% 132,59% Totale lasten/aantal leerlingen Deelnemersaantallen (teldatum 1 oktober) BOL BBL VMBO totaal Rendementen onderwijs Diploma's BOL/BBL Diploma's VMBO

47 10.4. Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders Tabel 21. Bezoldiging bestuur en toezichthouders Taakomvang Beloning Belastbare vaste en variabele onkosten Voorz. Beloning Betaalbaar Uitkering wegens beëindiging dienstverband Bestuurders in FTE 2013 EUR 2013 EUR 2013 EUR 2013 EUR G.J.W.C.M. Tibosch 1, R. Rabelink 1, Totaal bestuurders Toezichthouders G. Hoefsloot K. Albert M. Herweijer R. van 't Klooster A. Schouten Totaal toezichthouders In de jaarrekening is ultimo 2013 in de voorziening voor personele lasten euro opgenomen t.b.v. vergoedingen die in de toekomst beschikbaar worden gesteld ter compensatie van niet genoten verlof (80 uur op jaarbasis) aan de leden van het College van Bestuur. De bestuurders en toezichthouders hebben de governancecode en de beloningscode ondertekend. Deze code wordt gevolgd behoudens wanneer beloningsafspraken al bestonden voordat de code van kracht werd. 47

48 10.5. Begroting 2014 Tabel 22. Begroting Begroting 2014 Realisatie 2013 Begroting 2013 Baten Rijksbijdragen Baten werk in opdracht van derden Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten Saldo exploitatie Baten De totale baten worden voor 2014 ca. 0,6 mln. (2,3%) hoger begroot dan in 2013 en ca. 0,3 mln. (1,2%) lager dan gerealiseerd in De rijksbijdragen worden ca. 0,96 mln. hoger begroot dan in 2013 en nagenoeg gelijk aan de realisatie van 2013 Verhoging rijksbijdrage MBO en VMBO De baten werk in opdracht van derden zijn voor 2014 ca. 0,09 mln. lager dan de begroting van 2013 en ca. 0,19 mln. hoger dan gerealiseerd in De overige baten zijn ca. 0,45 mln. lager dan begroot voor 2013 en ca. 0,50 mln. lager dan gerealiseerd in Voornamelijk door het niet opnemen in de begroting van vergoedingen wegens zwangerschap/lerarenbeurs. Lasten De begrote totale lasten stijgen in 2014 met ca. 0,6 mln. (2,3%) t.o.v. de begroting van De stijging t.o.v. de realisatie 2013 bedraagt ca. 0,44 mln. (1,7%) en is het gevolg van: Stijging van de personeelslasten ( 0,40 mln.) stijging van de afschrijvingen ( 0,12 mln.) 48

49 Onderstaand worden deze posten nader toegelicht. Personeelslasten De personeelslasten zullen in 2014 stijgen vanwege de groei van het aantal studenten. Afschrijvingslasten De stijging van de afschrijvingen in 2014 wordt veroorzaakt door de hogere afschrijving gebouwen vanwege de te realiseren uitbreiding in Boxtel in Treasury management SintLucas maakt gebruik van een treasury-statuut waarin o.a. wordt aangegeven dat SintLucas handelt conform de voorgeschreven richtlijnen inzake beleggen en belenen. Uiteraard kan SintLucas geen verplichtingen aangaan met een (verhoogd) risico. De tijdelijke overtollige liquiditeiten zijn ondergebracht in obligaties met een hoge rating. Tabel 23. Treasury management Soort obligatie Eindjaar Rente Nominale waarde Geamortiseerde kostprijs per BNG 04/ , Nederland 04/ , BNG 05/ , Rabobank 06/ , Ned.Waters.bank 10/ , Nederland 07/ , Nederland 08/ , Rabobank 08/ , Barclays 09/ , Nederland 09/ , Ned.Waters.bank 05/ , Oostenrijk 04/ , Totaal Het gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkering na ontslag SintLucas brengt de financiële verplichtingen als gevolg van uitkeringen van gewezen personeelsleden in beeld en treft hier passende maatregelen voor in de vorm van voorzieningen. Het verloop van de uitkeringen wordt gevolgd aan de hand van overzichten van het UWV en Loyalis/KPMG Notitie helderheid 1 - Adequate verantwoording uitbesteding Bij SintLucas heeft in het jaar 2013 geen uitbesteding van onderwijs plaatsgevonden. 2 - Overzicht van de bedragen uit de rijksbijdrage die gemoeid zijn met investeringen in private activiteiten, met aanduiding van de activiteiten waarvoor die bedragen zijn geïnvesteerd. SintLucas investeert niet (met bedragen uit de rijksbijdrage) in private activiteiten. 3 - Het verlenen van vrijstellingen Bij SintLucas worden vrijstellingen zodanig toegepast dat voldaan blijft worden aan de gestelde normen inzake te realiseren onderwijstijd. De beslissingen hierover worden genomen door de schoolleider. 4 - Les-en cursusgeld niet betaald door de deelnemer zelf SintLucas beschikt niet over een eigen fonds voor les- en cursusgelden. Voor BBL-deelnemers (in studiejaar slechts 1 deelnemer en vanaf studiejaar geen deelnemers) verstrekken BPV-bedrijven een machtiging voor de betaling van o.a. het cursusgeld met instemming van de student. 49

50 5 - In- en uitschrijving en inschrijving van deelnemers in meer dan één opleiding tegelijk Voor in- en outputbekostiging wordt de deelnemer voor één opleiding aangemerkt. Er zijn geen deelnemers die meer dan één opleiding tegelijk volgen. Er wordt flexibel in- en uitgestroomd, het hele jaar door. Er wordt op toegezien, dat het aantal jaren opleiding dat aan de eisen van omvang en instellingstijd voldoet, overeenkomt met het aantal inschrijvings- cq bekostigingsjaren. Gedurende het schooljaar komt uitstroom en doorstroom voor. Het is geen beleid om direct na 1 oktober bij SintLucas deelnemers uit te schrijven. In de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2013 zijn 31 deelnemers uitgeschreven. In onderstaand overzicht is de verdeling zichtbaar: OMMEZWAAI ONGEDIPLOMEERDE UITSTROOM GEDIPLOMEERD (EN UITSTROOM) Opleiding Doorstroom van andere opleiding aug tm dec Doorstroom naar andere opleiding aug tm dec augustus + september oktober november + december augustus + september oktober november + december VMBO MBO Boxtel P-jaar 2D/3D P-jaar Creatief Vakman/Specialist Schilderen Creatief Vakman (CRV) Specialist schilderen (SDR) Mediavormgever Projectleider in- en exterieur (PIE) Stand- winkel- en decorvormgever (SWD) Vormgever productiepresentatie (VPP) MBO Eindhoven P-jaar VMT Podium- en Evenemententechniek Mediamanagement DTP-er Signmaker/Printmedia Crossmedia Interactieve vormgeving Mediadeveloper Audiovisuele vormgeving AV-productie Fotografie Gamedeveloper Game artist Totaal Stichting Zoals we kunnen zien zijn er 11 uitschrijvingen in deze periode met diploma en 20 zonder diploma. Welke van deze deelnemers hun studie bij een andere instelling vervolgt is niet bekend. Deze informatie is wel bij DUO bekend, maar wordt niet gedeeld i.v.m. privacy. 6 - De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven Bij SintLucas zijn geen deelnemers die een andere opleiding volgen dan waarvoor ze zijn ingeschreven. Bij wijziging van crebo-code binnen de voltijdstudie wordt de onderwijsovereenkomst aangepast. Zoals we in het bovenstaande overzicht kunnen zien, betreft het voor onze instelling 14 zogenaamde omzwaaiers. Er heeft gedurende het jaar geen wijziging plaatsgevonden van deeltijdnaar voltijdstudie of vice versa. 7 - Maatwerktrajecten Bij SintLucas vinden geen maatwerktrajecten plaats. 8 - Buitenlandse deelnemers In 2013 zijn er 11 buitenlandse deelnemers die onderwijs volgen op de locaties van SintLucas in Nederland. Hun officiële woonadres is buiten Nederland, maar ze verblijven rechtmatig in Nederland. Het betreft 8 deelnemers uit België en 3 deelnemers uit Duitsland Handreiking publiek-private arrangementen Bij SintLucas zijn geen publiek-private arrangementen afgesloten en is de handreiking niet van toepassing (zie 8.8 onderdeel 2). 11. TOEKOMSTPARAGRAAF 50

51 11.1. Inleiding SintLucas is in Zuid-Nederland de vakinstelling met specialistische mbo-opleidingen voor de creatieve industrie en het creatieve ambacht. Het onderwijs van beide scholen is gericht op ontmoeting, vorming en ontwikkeling, waarin het uitbouwen van de SintLucas creative community een belangrijke rol speelt. Creativiteit, techniek, en ondernemerschap vormen de pijlers onder het curriculum. In het kader van contextrijk leren werken studenten zo veel als mogelijk aan levensechte opdrachten. Onderwijsgevenden worden gestimuleerd om onderwijsondernemer te zijn. Naast onderwijs behoort het opbouwen en uitbouwen van netwerken tot de opdracht van de onderwijsprofessionals van SintLucas. Wie de beste bedrijven/scholen/instellingen aan zich weet te binden heeft het beste onderwijs! Samenwerkingspartners leveren een belangrijke bijdrage aan het onderwijsaanbod door het verzorgen van gastlessen, workshops, masterclasses, aanbieden van stageplaatsen, zitting te nemen in adviesraden, het beoordelen van toetsen en meesterproeven en het gunnen van levensechte opdrachten. De nieuwe locatie in Eindhoven op Strijp S is uitermate geschikt om de SintLucas creative community verder te ontwikkelen. Vooral de bestaande dynamiek op deze locatie draagt bij aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs. Het levensecht werken krijgt een enorme impuls en ondernemers van Strijp S kunnen gebruik maken van de faciliteiten van SintLucas (printshop, signshop, fablab et cetera). In 2014 wordt alumni-beleid ontwikkelt om de positie van oud-studenten binnen de creative community te waarborgen. Oud-studenten spelen een belangrijke rol in het onderwijs van SintLucas, SintLucas kan oud-studenten begeleiden en faciliteren in hun verdere ontwikkeling naar bijvoorbeeld zelfstandig ondernemerschap of in het kader van een leven lang leren. Ook de banden met onderwijsinstellingen krijgen de komende jaren nadrukkelijker vorm. De combinatie van studenten en oud-studenten van SintLucas samen met de creatieve studenten van andere instellingen als Summa, Design Academy, Fontys en de TUe levert nu in voorkomende gevallen al zeer interessante combinaties en ervaringen op. SintLucas bevindt zich in een redelijk stabiele regio en positie. Het beleid om een minimaal aantal studenten te behouden wordt geborgd door samenwerking te zoeken met vmbo-scholen in Zuid- Nederland in de vorm van satellietscholen Strategische huisvesting In juli 2014 zal de oplevering van de ateliers in Boxtel plaatsvinden. De leeromgevingen van de richting 3D zijn opnieuw ingericht. Omdat de school in Eindhoven in 2016 gaat verhuizen naar Strijp S, wordt nog maar minimaal geïnvesteerd in het gebouw. Wel zijn een aantal ruimtes van het vmbo en het mbo opnieuw ingericht Huisvestingplannen In Boxtel is de huisvesting gereed voor de komende jaren. Er zijn geen plannen tot uitbreiding. Alle gebouwen zijn in eigendom en in zeer goede staat van onderhoud en inrichting. Er loopt een haalbaarheidsonderzoek om de bibliotheek van Boxtel en Podium Boxtel in het gebouw in Boxtel te huisvesten. Dit zal dan geschieden op basis van een meerjaren huurovereenkomst. Tevens loopt er een haalbaarheidsonderzoek om ongeveer 30 parkeerplaatsen te huren in de buurt van de school. In Eindhoven staat in 2016 de verhuizing gepland naar het nieuwe gebouw op Strijp S. Dit gebouw zal ongeveer M2 bvo groot zijn en volledig in eigendom. Hier zal nadrukkelijk gestreefd worden naar het openstellen van het gebouw door samenwerking met het bedrijfsleven op Strijp en overige partners Strategische personeelsplanning Wil SintLucas flexibel en slagvaardig blijven dan is het van belang om een goed beeld te schetsen van de strategische formatie voor de komende jaren. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn: De kernteams zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan een herkenbare groep leerlingen/studenten en bestaat alleen uit Cao-docenten met een minimale omvang van 0,6 fte. Cao-docenten zijn hoogwaardige professionals op pedagogisch-didactisch handelen, ict en onderwijs en beschikken over een uitmuntende vakfocus. Flexibiliteit wordt geborgd door de inzet van een interne flexibele schil (bestaande uit vakprofessionals die breed kunnen worden ingezet) en een externe flexibele schil (bestaande uit top vakexperts). Er wordt gestreefd naar een percentage flexibele inzet van % van de totale personele kosten. De formatie, direct betrokken bij het onderwijs aan leerlingen/studenten, bestaat uit 10% instructeur of assistentenfuncties 55% LB docent 30% LC docent 5% LD docent. 51

52 Het bevorderen van mobiliteit; Cao medewerkers zullen steeds meer worden uitgedaagd om zich een tijdelijke periode te verbinden aan een team of project. Na 3-4 jaar vindt een turning point plaats waarin de persoonlijke ambitie van de medewerker en de toegevoegde waarde besproken wordt in het licht van de ambitie van SintLucas. Voor externe gastmedewerkers geldt een maximale periode van drie jaar. Tot en met 2019 vindt uitstroom plaats van 18,24 fte, voornamelijk docentenformatie. Invulling zal plaatsvinden op basis van de uitgangspunten zoals hierboven omschreven. De cao-formatie zal ingevuld worden met jonge, creatieve, ondernemende onderwijsprofessionals, zodat de gemiddelde leeftijd wordt verlaagd (nu: m = 51 jaar / v = 44 jaar). Daarnaast wordt een actief beleid ingezet ten aanzien van loopbaanontwikkeling, mobiliteit en toegevoegde waarde voor (gast-)medewerker en organisatie Kwantitatieve indicatoren A1.1 Personele bezetting in FTE (stand 31/12) 300,0 250,0 200,0 150,0 Personele bezetting in fte (stand 31/12) Management / Directie Onderwijzend Personeel 100,0 overige medewerkers 50,0 0, Toelichting: de personele bezetting zal zich, in lijn met de aantal studenten/deelnemers stabiel blijven ontwikkelen. Gedurende de komende jaren is er natuurlijk verloop en zal conform personeelsbeleid meer flexibele schil worden aangesproken voor vervangende inzet. 52

53 A1.2 Studenten/deelnemersaantallen Studenten/deelnemersaantallen MBO VMBO Toelichting: het aantal deelnemers blijft rond het strategisch bepaald minimum van leerlingen/studenten. A2.1 Balans-Activa Balans - Activa bedragen in Vaste Activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende Activa Toelichting: de vaste activa stijgen relatief fors door naar ruim 45 mln. o.a. door de investering in ons nieuwe gebouw op Strijp-S. Het bestaande pand in Eindhoven wordt in 2016 verkocht. De daling financiële vaste activa komt door het vrijvallen van obligaties die aangewend gaan worden voor de financiering van de nieuwbouw in Eindhoven. De daling vlottende activa komt vooral door een lager bestanddeel kortlopende obligaties. A2.2 Balans-Passiva Balans - Passiva bedragen in Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve publiek Bestemmingsreserve privaat Bestemmingsfonds publiek Bestemmingsfonds privaat Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Toelichting: het eigen vermogen laat een bestendige groei zien door een constant exploitatieresultaat gedurende de komende jaren. De daling van de post voorzieningen in 2014 is vanwege de afwikkeling van een drietal personeelsdossiers vanwege beëindiging dienstverband. De financieringsontwikkeling is volledig toe te schrijven aan de voorgenomen investering in het nieuwe pand in Eindhoven. De in gebruik name staat gepland voor medio

54 A2.3 Staat / Raming van Baten en Lasten Toelichting: de resultante van een stabiele ontwikkeling in deelnemers aantallen en een hierop aangepaste formatie geeft de bovenstaande ontwikkeling m.b.t. baten en lasten. Opvallend is de daling van de baten werk i.o.v. derden in 2014 doordat afscheid is genomen van de activiteit Identity & Documents binnen de Contract B.V. en de daling van de overige baten doordat de subsidie Netwerkschool is komen te vervallen. Het saldo financiële bedrijfsvoering gaat van een positief saldo naar een negatief saldo door meer betaalde rente financieringen, dan ontvangen rente spaarsaldi. B1. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem Vanuit risicomanagement is in afstemming met onderwijs-leidinggevenden en managers stafdiensten een inventarisatie gemaakt van alle mogelijke risico s (rendement, uitval, beveiliging, Arbo, financieel, wet- en regelgeving et cetera). We staan nog maar aan het begin van dit traject en kiezen voor een implementatie op basis van prioritering KansxImpact=Risico. De dienst Kwaliteitszorg en Planning & Control heeft een eigen controleprogramma gemaakt en voert dit uit met rapportages naar leidinggevenden. De verbeteracties worden vervolgens weer besproken in teams en geregistreerd in ons resultatenplan. Teams gaan er mee aan de slag, monitoren regelmatig de voortgang en Planning & Control rapporteert. Hiermee is de PDCA-cyclus ingebed in onze organisatie. B2. Beschrijving van de belangrijkste risico s en onzekerheden Tijdsplanning nieuwbouw Strijp-S. Er zijn nog onzekerheden m.b.t. het vergunningstraject. Onze financiële reserve is echter ruim voldoende, dus eventuele extra onderhoudskosten in het bestaande gebouw zijn goed betaalbaar. En omdat de verhuizing gekoppeld is aan de overdracht van het oude gebouw aan de koper, is het risico van geen huisvesting geen issue. Beoogde groei aantal leerlingen vmbo. Door de verwachte krimp van het aantal leerlingen in Zuid-Nederland is de beoogde groei een ambitieuze doelstelling. Dit risico wordt fors verminderd doordat binnen het mbo bewust een dalend aantal studenten wordt beoogd, terwijl er nog een overschot is aan aanmeldingen. Selectie aan de poort geeft de mogelijkheid om bij een lager aantal leerlingen vmbo toch het besluit te nemen om een hoger aantal studenten mbo te plaatsen. ICT inbedden in het onderwijs. Betrokkenen zijn druk met het implementeren van een goed werkend leerling-volg-systeem, maar zowel de techniek als het gebruik binnen SintLucas zijn geen vanzelfsprekendheid. Momenteel worden de eventuele tekorten in de infrastructuur onderzocht, en is extra budget vrij gemaakt voor scholing ICT en wordt nadrukkelijk gestuurd op het implementeren van procesmatig werken met de hulpmiddelen die er zijn. 54

WELKOM. Frank Heezemans. Senior onderwijsadviseur SintLucas

WELKOM. Frank Heezemans. Senior onderwijsadviseur SintLucas WELKOM Frank Heezemans Senior onderwijsadviseur SintLucas DE TEKST SintLucas is een vakinstelling met een breed aanbod aan creatief-technische opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. Jaarlijks stromen zo n

Nadere informatie

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 1 Studiegids opleiding Vormgeven communicatie & ruimte Fase 1 - Cohort 2015 Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 2 Leeswijzer 3 Wettelijke onderdelen onderwijs 4 Het beroepsgerichte deel 4 Nederlands

Nadere informatie

Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen. Korte versie

Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen. Korte versie Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen Korte versie Colofon Titel Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen Auteur Christel Kuijpers en

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

Kaderbrief studiejaar 2013-2014

Kaderbrief studiejaar 2013-2014 Kaderbrief studiejaar 2013-2014 Het samengaan van onze twee vakinstellingen tot een krachtige school met uitstekende opleidingsmogelijkheden voor ondernemers en werknemers in de creatieve industrie verloopt

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG.. Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 TAAL EN REKENEN VAN BELANG toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 INHOUD Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 Resultaten VMBO in de regio Den Haag... 7 1.1 Totaal overzicht van de afgenomen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

klein, veilig, ondernemend

klein, veilig, ondernemend klein, veilig, ondernemend Talent optimaal ontwikkelen door uitdagend onderwijs op maat. Locatieplan 2013-2016 16-05-2013 1 Inhoud 1 Inleiding p. 3 2 Visie en ambities p. 3 3 Onderwijs p. 4 4 Personeel

Nadere informatie

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5 DAG VAN DE BEROEPSKOLOM MBO-HBO 9 O K TO B E R 20 1 5 Doelen Kijken wat al goed werkt Nagaan of iets bijdraagt aan de kwaliteit van de aansluiting en doorstroom Aangeven wat kan verder worden uitgewerkt

Nadere informatie

LOB scan voor MBO werkversie 1

LOB scan voor MBO werkversie 1 Uitleg bij invullen LOB-scan; Stap 1: de LOB -scan is verdeeld in 12 componenten (donker grijze balken). Onder ieder component zijn een aantal elementen (witte vlakken) geformuleerd. Per element geeft

Nadere informatie

Passende Ondersteuning

Passende Ondersteuning Passende Ondersteuning Voor auditief en communicatief beperkte leerlingen in het MBO Platform Gehandicapten MBO Robert Bekman en Gerda Egtberts, 9 april 2015 Onderwerpen Wet- en regelgeving Instellingen

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Taal en Rekenen - Wat gebeurt er allemaal? Btg MEI 23 april 2010. Rianne Reichardt

Taal en Rekenen - Wat gebeurt er allemaal? Btg MEI 23 april 2010. Rianne Reichardt Taal en Rekenen - Wat gebeurt er allemaal? Btg MEI 23 april 2010 Rianne Reichardt Wet- en regelgeving Taal- en rekenniveau omhoog Invoering referentiekader Meijerink Invoering centrale examinering taal

Nadere informatie

Opbrengst vsv cafe 3 april talentontwikkeling Pagina 1

Opbrengst vsv cafe 3 april talentontwikkeling Pagina 1 Opbrengst van de werkgroepen tijdens het VSV Cafe 3 april met als Thema talentontwikkeling Stelling 1 Talentontwikkeling is de benadering om tot een positieve leerattitude te komen. Centraal staat de erkenning

Nadere informatie

Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo

Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Stappenplan invoering vernieuwing programma s vmbo Regelmatig wordt de vraag gesteld of er een stappenplan is waarin zaken staan die geregeld moeten zijn voor de nieuwe examenprogramma s in school van

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

Voordat begonnen kan worden met de praktische voorbereiding voor de lessen moet er eerst een schoolvisie op het nieuwe programma zijn

Voordat begonnen kan worden met de praktische voorbereiding voor de lessen moet er eerst een schoolvisie op het nieuwe programma zijn Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Recentelijk werd de vraag gesteld door docenten of er een stappenplan is van zaken die geregeld moeten zijn voor je van start kunt gaan

Nadere informatie

Stappenplan: uitgangspunten formuleren onderwijsberoepskolom

Stappenplan: uitgangspunten formuleren onderwijsberoepskolom Stappenplan: uitgangspunten formuleren onderwijsberoepskolom Het vmbo en het hbo zijn volop in ontwikkeling. Veranderingen in zowel het vmbo als het hbo hebben effect op het mbo. Met de invoering van de

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL. MBOvt. versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject. florijn.nl

14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL. MBOvt. versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject. florijn.nl MBOvt versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject florijn.nl THINK GLOBAL ACT LOCAL 14-15 MBOvt versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject Het Florijn College biedt Middelbaar Beroepsonderwijs

Nadere informatie

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM Amstelveen, 18 april 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 2.1. Profiel OPPstap Zorg en Welzijn 4 2.2. Het voorafgaande

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013 Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen Kenniscentrum EVC, januari 2013 1 Aanleiding Sociale partners in Zorg en Welzijn stelden in het voorjaar

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 14RC C4 BRIN nummer : 14RC 04 VMBOGT Onderzoeksnummer : 275137 Datum

Nadere informatie

ITTL. Informatietechnologie voor de Theoretische Leerweg van het VMBO

ITTL. Informatietechnologie voor de Theoretische Leerweg van het VMBO ITTL. Informatietechnologie voor de Theoretische Leerweg van het VMBO Het vak Informatietechnologie voor de Theoretische Leerweg van het VMBO ITTL is een algemeen vormend vak dat zich richt op de beroepspraktijk

Nadere informatie

Geef me een baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken (Confusius)

Geef me een baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken (Confusius) Geef me een baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken (Confusius) Info avond 7 nov. 2016 met diploma overstap naar vervolgonderwijs belangrijke aandachtspunten procedure afspraken Kiezen in

Nadere informatie

Onderzoek naar Experimenten

Onderzoek naar Experimenten Onderzoek naar Experimenten doorlopende leerlijnen vo-mbo Samenvattende conclusies Conclusies en aanbevelingen uit het themaonderzoek naar experimenten doorlopende leerlijnen vo-mbo mei 2016 Voorwoord

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzc vbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiop Concept eamenprofiel 3.0 C&M asdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwert

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Plaats : Delft BRIN nummer : 26MJ 00 PRO Onderzoeksnummer : 253466 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 6 december 2013 Pagina 2 van 9

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Samenwerken aan LOB Jongeren beter toerusten voor het maken van passende keuzes in de eigen loopbaan door bewust

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

PASSIE VOOR ONLINE LEREN. www.profijt.nu

PASSIE VOOR ONLINE LEREN. www.profijt.nu PASSIE VOOR ONLINE LEREN www.profijt.nu WAT IS PROFIJT? Het Praktijkonderwijs heeft behoefte aan een systeem waarin alle dagelijkse processen op een logische wijze en in één platform worden vastgelegd.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

De kracht van samenwerking. Brainport Development, 2014

De kracht van samenwerking. Brainport Development, 2014 1 De kracht van samenwerking Brainport Development, 2014 2 De kracht van samenwerking Brainport Development, 2014 VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO Henk

Nadere informatie

TOA: Toolkit én schatkist

TOA: Toolkit én schatkist TOA: Toolkit én schatkist Ruim 1,7 miljoen toetsen afgenomen. Wat weten we nu? Taal en rekenen 2 jaar onderweg en wat heeft ons dit nu gebracht? Bekijk de resultaten van 2 jaar meten. Bureau ICE is in

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 Van: kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant 1 Beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM Definitief rapport

KWALITEITSONDERZOEK GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM Definitief rapport KWALITEITSONDERZOEK GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM Definitief rapport een inspectierapport onderzoeksnummer: 103324 BRIN 23JA Breda, 8 december 2008 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum Marketing, communicatie en evenementen

Toelichting voorbeeldcurriculum Marketing, communicatie en evenementen voorbeeldcurriculum Marketing, communicatie en evenementen Profielen Medewerker marketing en communicatie (MMC) (niveau 4) Medewerker evenementenorganisatie (MEO) (niveau 4) Onderdeel Algemeen Aandachtspunten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Albeda College te Rotterdam Horeca-ondernemer/-manager/Ondernemer horeca/bakkerij ICT-medewerker (Medewerker beheer ICT) Sociaal-cultureel werker Administrateur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

INHOUD WHITEPAPER KEUZEDELEN

INHOUD WHITEPAPER KEUZEDELEN WHITEPAPER Met ingang van schooljaar 2016-2017 krijgt een mbo-opleiding in het kader van de herziene kwalificatiestructuur niet alleen te maken met basisdelen en profieldelen, maar ook met keuzedelen.

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 16/17 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag OOG voor het MBO staat voor Onafhankelijke Onderwijsgroep voor het MBO ; Een groep onderwijskundig

Nadere informatie

Presentatie. Rico Vervoorn, MBO Raad Amieke de Rapper, Friesland College

Presentatie. Rico Vervoorn, MBO Raad Amieke de Rapper, Friesland College Presentatie 3 scenario s voor breed opleiden 5 redenen om breed op te leiden 5 tips om breed op te leiden Breder dan breed Opleiding Dienstverlening Friesland College Voorbereiding Leereenheden Structuur

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek Logistiek supervisor - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek

Nadere informatie

Rekenconferentie Je kunt rekenen op de rekendocent 6 december 2011

Rekenconferentie Je kunt rekenen op de rekendocent 6 december 2011 Rekenen in het mbo: Stand van zaken regelgeving Rekenconferentie Je kunt rekenen op de rekendocent 6 december 2011 Rianne Reichardt Onderwerpen Algemene regelgeving Rekenen in het mbo Invoering referentieniveaus

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

De kracht van vakmanschap

De kracht van vakmanschap De kracht van vakmanschap Presentatie Anky Veldman, voorzitter Btg ZWS Kennisdelingsconferentie 29 maart 2012 Vers van de Pers A. V&VN voorstel beroepsniveau s B. Actieplan Focus op Vakmanschap C. Kenmerken

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2014

GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2014 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2014 MEI 2015 VOORWOORD De SintLucas creative community is actief. Met leren en werken. Met samenwerken en delen, ontwikkelen en verbeteren, presenteren en exposeren. In dit

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO April 2014 Kenschets 1963 Ons onderwijsbestel 1963 (opmaat voor Mammoetwet ) Van Mammoet 1968 Industriële vormgeving: lineair

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Bedrijfsomvang aantal werkzame personen in % aantal glazeniersbedrijven 73%

Bedrijfsomvang aantal werkzame personen in % aantal glazeniersbedrijven 73% GLAZENIERS Inleiding De glazeniersbranche is een kleinschalige branche 1, die de laatste tien jaar sterk is gegroeid. Het grootste deel van de omzet is afkomstig uit het vervaardigen en restaureren van

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie 31 497 Passend onderwijs Nr. 309 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan

Nadere informatie

Jaarresultaten Groenhorst Velp vmbo

Jaarresultaten Groenhorst Velp vmbo Jaarresultaten Groenhorst Velp vmbo Deze pagina s horen bij het complete geïntegreerde jaardocument (jaarverslag en jaarrekening) van de Aeres Groep. Dit document kunt u vinden op de website www.aeres.nl.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap op basis van vakmanschap Vakman-ondernemer - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier

Nadere informatie

Projectplan. 1 - Praktische gegevens Plaats Pilot Den Haag. Projectleider. Arno van Houwelingen / Peter Eskens. Deelnemende instellingen

Projectplan. 1 - Praktische gegevens Plaats Pilot Den Haag. Projectleider. Arno van Houwelingen / Peter Eskens. Deelnemende instellingen Projectplan 1 - Praktische gegevens Plaats Pilot Den Haag Projectleider Arno van Houwelingen / Peter Eskens Deelnemende instellingen Haagse Hogeschool J. Westerdijkplein - namen en adressen 75 van de deelnemende

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

Netwerkschool concretisering IJkpunten. Criteria en meetvoorbeelden V1.0

Netwerkschool concretisering IJkpunten. Criteria en meetvoorbeelden V1.0 Netwerkschool concretisering IJkpunten Criteria en meetvoorbeelden V1.0 Positief exploitatie saldo Beter onderwijs voor hetzelfde budget Wettelijke kaders - Onderwijstijd - Personeel voldoet aan bekwaamheidseisen

Nadere informatie