14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL. MBOvt. versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject. florijn.nl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL. MBOvt. versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject. florijn.nl"

Transcriptie

1 MBOvt versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject florijn.nl THINK GLOBAL ACT LOCAL 14-15

2 MBOvt versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject Het Florijn College biedt Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) in Handel en Zakelijke Dienstverlening met opleidingen op niveau 2, 3 en 4. De niveau 4 opleidingen in het MBO duren in het algemeen 3 jaar. Toch zijn er altijd studenten die het korter willen en kunnen doen. Florijn College biedt nu voor de meeste opleidingen die mogelijkheid. Hierdoor kan de studieduur worden verkort met 1 of 11/2 jaar. florijn.nl

3 Over het Florijn College Think global, act local Het Florijn College wil studenten opleiden tot succesvol wereldburger, ieder op zijn eigen niveau. Twitter, foursquare, SMS, , Internet, digitale nieuwsbrieven, gaming, blue tooth, social media: de wereld om jou heen wordt steeds kleiner. Wie weet loop jij over twee jaar wel stage bij een internationaal bedrijf en zit je dagelijks aan telefoon met een collega uit China. Het Florijn speelt hierop in via het onderwijsprogramma, stages en bedrijfscontacten. Dat garandeert jou straks mogelijkheden op een boeiende baan in de handel of zakelijke dienstverlening, in of buiten Nederland. Met zeven opleidingen bieden we een brede keuzemogelijkheid. Voor uitgebreide opleidingsinfomatie verwijzen we je naar de folder en florijn.nl. florijn.nl Meeloopdagen Voor een aantal opleidingen is het mogelijk een dagdeel mee te draaien. Voor meer info hierover surf je naar florijn.nl/verkortmbo en mail je de betreffende contactpersoon. Aanmelden en intakeprocedure Aanmelden kan via onze website florijn.nl/aanmelden. Hier staat ook de intakeprocedure uitgelegd.

4 Voor wie? Voor het verkorte traject kom je als Havo-leerling in aanmerking met een diploma of met een overgangsbewijs van klas 4 naar 5 of als je na tweemaal Havo 4 niet bevorderd bent naar Havo 5. Ook VMBO-leerlingen met een goede motivatie en die op het VMBO hebben laten zien een hoog werktempo te hebben, kunnen in het MBOvt instromen. Waarom kiezen voor MBOvt na de Havo? Dat kan om diverse redenen zijn. Voor Havoleerlingen, die de stap naar het HBO te groot vinden of niet vier jaar verder willen studeren, kunnen de verkorte trajecten van onze opleidingen een prima alternatief zijn. Maar ook voor leerlingen die de overgang van 4 naar 5 Havo niet halen, biedt het prima kansen. Binnen twee jaar heb je dan een beroepskwalificatie met praktijkervaring. Daarna kan doorstuderen op het HBO alsnog een aantrekkelijk alternatief zijn. Waarin zit de verkorte studieduur? Dat wisselt per opleiding. Het kan zijn dat je instroomt in het 2e studiejaar en je extra lessen krijgt om de lesstof uit het 1e jaar in te halen. Een andere mogelijkheid is dat je pas aan het einde van het 1e jaar in het verkorte traject instroomt. Je werktempo en houding spelen een rol daarin. Open dagen en meeloopdagen Elk jaar in januari organiseren we Open Dagen (zie data verderop). Je bent dan van harte welkom. Je krijgt zo een goed beeld van de school en kunt vragen stellen aan studenten en docenten. Mocht je niet in de gelegenheid zijn de Open dagen te bezoeken, dan kun je altijd een meeloopdag aanvragen. Je loopt dan een dag met een student mee in de lessen. Je kunt hiervoor een sturen naar met je gegevens en voor welke opleiding je wilt meelopen. Verkorte studietrajecten per opleiding Op de volgende pagina s vind je per opleiding informatie over de invulling van het verkorte traject. De inhoudelijke informatie over de opleiding zelf en over de beroepsmogelijkheden vind je in de folder en op florijn.nl.

5 Opleiding Secretarieel Verkort traject: 11/2 of 2 jaar Wil jij informatiemanager (secretaresse-nieuwe-stijl) worden en houd je van organiseren? Schrijf je dan nu in voor onze FLEXIBELE leertrajecten. Afhankelijk van je leersnelheid, leercapaciteit en motivatie kun je de opleiding afsluiten in minimaal 11/2 jaar. Beschik je over een Havo- of VWO-diploma, dan zijn onze flexibele leertrajecten ook voor jou interessant. Jij kunt namelijk de Secretariële opleidingen versneld afronden. Dit is een mooie opstap om naar het HBO te gaan of om te gaan werken met een beroepsgericht diploma op zak. Op onze afdeling werk je met jouw eigen notebook. Kom vooral zelf eens kijken tijdens een van onze meeloopdagen! Meer informatie:

6 Opleiding Marketing & Communicatie (Commercieel) Verkort traject: 2 jaar Gedurende de leerjaren 1 en 2 wordt voor deze studenten een gemeenschappelijk programma verzorgd. Hierin wordt aandacht geschonken aan zowel theorie als aan het werken in projecten in de vorm van praktijk simulaties. Marketingmedewerker Assistent communicatiemedewerker Medewerker evenementenorganisatie Voor Marketing & Communicatie moet je altijd minimaal twee jaar Duits of Frans hebben gevolgd. Als voor jou situatie b of c geldt, is de inhoud van het doorstroom dossier en de informatie uit de intake bepalend of je definitief voor het verkort traject in aanmerking komt. Aan het einde van het 2e studiejaar wordt Als je in het verkorte traject start, stroom je een keuze gemaakt voor één van de boven- in bij onze 2e-jaars studenten. Je krijgt dus vrijstelling voor de leerstof uit het 1e leeraan genoemde uitstroomrichtingen. jaar, met uitzondering van enkele specifieke Het verkorte traject is voor jou mogelijk vakken, die je in een aanvullend programma als je doorloopt: ICT-programma van leerjaar 1 a. een Havo-diploma hebt in het profiel en lesstof van het vakgebied Marketing uit Economie en Maatschappij; leerjaar 1. b. een overgangsbewijs hebt naar Havo-5 met als profiel Economie en Voor dit aanvullend programma bieden we begeleiding aan, maar een groot deel moet Maatschappij; c. een MBO-diploma (niveau 3) hebt in de je doen door zelfstudie. De studielast is dus met name in het eerste schooljaar hoger commerciële studierichting. dan bij de 3-jarige opleiding. Meer informatie:

7 Opleiding Financiële Dienstverlening (Commercieel) Verkort traject: 2 jaar Bank- en verzekeringswezen De rode draad van deze opleiding bestaat uit de leerstof voor de drie WFT-examens (Basisdeskundigheid Consumptief krediet Schade verzekeringen). Daarnaast krijg je lessen voor de vakgebieden bedrijfsadministratie, bedrijfseconomie, bankleer en verzekeringsleer. De praktijk komt aan bod via ICT-toepassingen, presentaties, simulaties en uiteraard stage. Het verkorte traject is voor jou mogelijk als je a. een Havo-diploma hebt in het profiel Economie en Maatschappij; b. een overgangsbewijs hebt naar Havo-5 met als profiel Economie en Maatschappij; c. een MBO-diploma (niveau 3) hebt in de commerciële studierichting. uit de intake bepalend of je definitief voor het verkort traject in aanmerking komt. Als je in het verkorte traject start, stroom je in bij onze 2e-jaars studenten. Je krijgt dus vrijstelling voor de leerstof uit het 1e leerjaar, met uitzondering van enkele specifieke vakken, die je in een aanvullend programma doorloopt: ICT-programma van leerjaar 1 met basisbegrippen Besturing Word Excel Access Powerpoint Internet / ; je moet de lesstof van het WFT-examen Basisdeskundigheid bestuderen en het (extern) examen behalen. Voor dit aanvullend programma bieden we begeleiding aan, maar een groot deel moet je doen door zelfstudie. De studielast is dus met name in het eerste schooljaar hoger dan bij Als voor jou situatie b of c geldt, is de inhoud de 3-jarige opleiding. van het doorstroomdossier en de informatie Meer informatie:

8 Opleiding Juridisch Verkort traject: 2 jaar In het MBOvt Juridisch is het niet logisch dat je zonder meer instroomt in het 2e jaar. Je komt hier alleen voor een MBOvt in aanmerking met een Havo-diploma. Tijdens je vooropleiding heb je geen of zeer weinig recht gehad. Je zult dus een inhaalslag moeten maken om de theoretische kennis uit de rechtvakken en specifieke beroepsgerichte vakken uit het eerste jaar te beheersen. Van andere vakken, zoals Nederlands, Engels, Rekenen, Burgerschapscompetenties, verwachten we dat je een bepaald niveau hebt, zodat je bij die vakken wel meteen kunt aansluiten bij de 2e jaars. Dit betekent dat je voor een groot deel vakken uit het 2e jaar volgt, alleen voor de rechtvakken volg je een speciaal traject. Het 3e jaar (jouw 2e jaar) zal grotendeels bestaan uit BPV ofwel stage. Meer informatie:

9 Opleiding Bedrijfsadministratie Verkort traject: 2 jaar Voor het MBOvt Bedrijfsadministratie kom je in aanmerking als je een Havodiploma (of hoger) hebt. Het eerste half jaar volg je een intensief inhaalprogramma in een kleine groep, waarbij een grote zelfstandigheid en een pro-actieve houding wordt verwacht. Andere kenmerken zijn: Vaste coach met dagelijks contact. Individueel gericht programma (accenten en tempo individueel bepaald). Studenten sluiten aan bij een aantal onderwijsactiviteiten van andere groepen, maar werken hier ook individueel aan. Na het eerste half jaar sluit je aan bij een reguliere groep (2e jaars) en volg je tot het einde van de opleiding hetzelfde programma. Je behaalt na 2 jaar het niveau 4 diploma Administrateur in de uitstroomrichting Bedrijfsadministrateur of in de richting Assistent Accountant. Na de eerste stage werken studenten in individueel tempo op school verder aan theorie- en praktijkvakken in de reguliere groepen. In het 3e leerjaar (jouw 2e jaar) is in het programma een aantal activiteiten opgenomen gericht op de doorstroom naar verwante opleidingen in het HBO. Dit in samenwerking met de Academie voor Algemeen en Financieel Management van Avans Hogeschool Breda. Het laatste half jaar sluit je af met stage. Het programma ziet er voor jou als volgt uit: Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Leerjaar 2 Inhaaltraject Inhaaltraject en BPV BPV en les les Leerjaar 3 les les les en BPV BPV Meer informatie:

10 Opleiding Detailhandel Verkort traject: 2 jaar Bij de opleiding Ondernemer Detail handel is het verkorte traject eigenlijk een versneld traject. Dat betekent dat je alle vakken en toetsen uit de 3-jarige opleiding ook in de 2-jarige opleiding krijgt aangeboden. Er wordt vooral tijd gewonnen door de praktijk op een andere manier in te vullen. Het eerste en tweede leerjaar uit het 3-jarige traject hebben we in één schooljaar samengebracht. In het versnellingstraject start je in een aparte klas in het 2e leerjaar. Wanneer je deze met goed gevolg hebt afgesloten, kun je naar het gewone 3e leerjaar doorstromen. Dit traject is voor jou geschikt als je een goede motivatie en weinig moeite met theoretische vakken hebt, met name in Rekenen, Nederlands en Engels. Meer informatie:

11 Opleiding Groothandel/ Internationale Groothandel Verkort traject: 2 jaar Bij Groothandel kom je niet op voorhand in aanmerking voor het verkort traject. In het eerste half jaar van de opleiding Internationale Groothandel toon je dat aan door bovengemiddeld te presteren. Na afloop van periode 2 wordt gekeken of je aan het verkorte traject mee kan doen. Dit houdt in dat je in de tweede helft van het eerste leerjaar alle theorie/stof van leerjaar 2 in eigen tijd doorwerkt en dan deelneemt aan de examens van de 2e klassen. Bij voldoende resultaten stroom je dan aan het eind van leerjaar 1 meteen door naar leerjaar 3. Leerjaar 2 (is een half jaar stage en half jaar theorie) wordt overgeslagen. In de stage van leerjaar 3 worden de stage opdrachten van beide stages uitgevoerd. Meer informatie:

12 OPEN DAG Bezoek onze open dag op vrijdag 17 januari 2014 van uur Locatie: Wilhelminasingel 33, Breda Telefoon: MBO zaterdag 18 januari 2014 van uur Al voorbij? Bel ons dan even voor een afspraak. Voorbehoud: Het MBO-onderwijs, en het Florijn College in het bijzonder, werken voortdurend aan vernieuwing. Daarom kun je aan hetgeen in deze folder staat geen rechten ontlenen.

14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL

14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL 14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL De wereld binnen onze school......biedt jou grenzeloze mogelijkheden daarbuiten Twitter, foursquare, SMS, e-mail, Internet, digitale nieuwsbrieven, gaming, bluetooth, social

Nadere informatie

Versnelde mbo-opleidingen en mbo-plusopleidingen 2015-2016

Versnelde mbo-opleidingen en mbo-plusopleidingen 2015-2016 Versnelde mbo-opleidingen en mbo-plusopleidingen 2015-2016 Net gezakt voor havo/vwo Diploma vavo & mbo toch mogelijk! Aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt Ideaal als je nog niet meteen naar het hbo wilt!

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 1 Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 18 VRAGEN 2 Fijn dat je er bent! Voorwoord Beste jongens en meisjes, beste ouders, Het Mondriaan College is een school

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

gebied? Ben je organiseren? jou!

gebied? Ben je organiseren? jou! RENSKE KIEST secretarieel Vind je het leuk om dienstverlenend bezig te zijn op secretarieel gebied? Ben je stressbestendig en veelzijdig en kun je werken in teamverband? Vind je het leuk om te organiseren?

Nadere informatie

Commercieel Medewerker

Commercieel Medewerker Commerciële Dienstverlening niveau 3 Commercieel Medewerker LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 1 1 /2-2 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle** * BOL en BBL alleen in Harderwijk, in Raalte en Zwolle alleen BOL **

Nadere informatie

Marketing Medewerker

Marketing Medewerker Commerciële Dienstverlening niveau 4 Marketing Medewerker LEERWEG DUUR PLAATS BOL 3 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle* * Harderwijk: Westeinde 33 / Raalte: Zwolsestraat 63a / Zwolle: Dokterspad 2 Bedrijven,

Nadere informatie

Mbo sprintopleidingen. havisten

Mbo sprintopleidingen. havisten Mbo sprintopleidingen voor havisten : Snel met een diploma naar het hbo óf aan het werk! Mbo kan voor jou als gediplomeerde of ongediplomeerde havist een slimme keuze zijn. Met een sprintopleiding behaal

Nadere informatie

Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest?

Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest? Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest? Wat kun je in het vervolg doen met het uitstroomprofiel marketing? Auteur: Nikki Bleijerveld 1 Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing

Nadere informatie

2012-2013 www.rocrivor.nl. Economie & Dienstverlening. MBO-Opleidingen: Administratief Secretarieel

2012-2013 www.rocrivor.nl. Economie & Dienstverlening. MBO-Opleidingen: Administratief Secretarieel 2012-2013 www.rocrivor.nl Economie & Dienstverlening MBO-Opleidingen: Administratief Secretarieel Commercieel Detailhandel Groothandel Beveiliging ICT Mediavormgeving Evenementenorganisatie & Recreatie

Nadere informatie

economie & dienstverlening

economie & dienstverlening economie & dienstverlening 2013-2014 www.rocrivor.nl economie en administratie handel en ondernemerschap transport, scheepvaart en logistiek veiligheid en sport toerisme en recreatie media en vormgeving

Nadere informatie

ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN

ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN ECONOMIE & DIENSTVERLENING Verkoper en verkoopspecialist Ondernemer detailhandel Filiaalmanager detailhandel Logistiek medewerker Commercieel medewerker binnendienst Vestigingsmanager

Nadere informatie

GLANDEN REGIO HAA 2013

GLANDEN REGIO HAA 2013 REGIO HAAGLANDEN 2013 OPEN HIER! Kijk ook op www.bekijkjetoekomstnu.nl 3 Oktober 2 0 12 MA 1 ROC ID College 16.00-17.00 DO 4 Wellantcollege 16.00-19.00 DI 16 ROC Mondriaan 16.00-20.00 ZO 28 LIS 12.00-17.00

Nadere informatie

KIEST ALBEDA BUSINESS COLLEGE

KIEST ALBEDA BUSINESS COLLEGE VALERIE KIEST ALBEDA BUSINESS COLLEGE Wil je deel uitmaken van een avontuurlijke en uitdagende sector? Heb je affiniteit met de Engelse taal en leidinggeven? Ben je zelfstandig en nauwkeurig en houd je

Nadere informatie

TA M A R A KIEST COMMERCIEEL

TA M A R A KIEST COMMERCIEEL TAMARA KIEST COMMERCIEEL Vind je het leuk het gesprek aan te gaan? Wil jij leren hoe je de klant kan overtuigen? Zie jij het als een uitdaging om targets en deadlines te halen? DAN IS een toekomst in de

Nadere informatie

Managementassistent/ Directiesecretaresse

Managementassistent/ Directiesecretaresse Secretariële Beroepen niveau 4 Managementassistent/ Directiesecretaresse LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 3 jaar Harderwijk en Zwolle** * In Harderwijk alleen BOL ** Harderwijk: Westeinde 33 / Zwolle: Dokterspad

Nadere informatie

ik ga voor de 2015-2016 school voor economie en ondernemen

ik ga voor de 2015-2016 school voor economie en ondernemen ik ga voor de 2015-2016 school voor economie en ondernemen Een secretaresse voert natuurlijk heel ander werk uit dan een commercieel medewerker bij een bank, een juridisch medewerker bij een gemeente of

Nadere informatie

Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening

Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening Juridisch Administratieve Dienstverlening niveau 4 Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening LEERWEG DUUR PLAATS BOL 3 jaar Zwolle* * Zwolle: Dokterspad 2 In Nederland worden alle juridische zaken

Nadere informatie

Medewerker Marketing & Communicatie

Medewerker Marketing & Communicatie Commerciële Dienstverlening Medewerker Marketing & Communicatie LEERWEG: BOL NIVEAU: 4 DUUR: 3 jaar LESLOCATIE(S): Harderwijk: Westeinde 33 Raalte: Zwolsestraat 63a Zwolle: Dokterspad 2 Bedrijven, organisaties

Nadere informatie

Manager Gemechaniseerd Loonbedrijf

Manager Gemechaniseerd Loonbedrijf Loonwerk (Mighty Machines*) niveau 4 Manager Gemechaniseerd Loonbedrijf LEERWEG DUUR PLAATS BOL 3 jaar* Raalte** * Of 1 jaar na het behalen van het diploma Vakbekwaam Medewerker Gemechaniseerd Loonbedrijf

Nadere informatie

Logistiek Teamleider. Laat jezelf zien. Internationale Handel/Groothandel

Logistiek Teamleider. Laat jezelf zien. Internationale Handel/Groothandel Internationale Handel/Groothandel Logistiek Teamleider LEERWEG: BBL NIVEAU: 3 DUUR: 2-3 jaar LESLOCATIE(S): Harderwijk: Westeinde 33 In magazijn van bijvoorbeeld een transporteur, distributiecentrum, fabriek

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

KANTOOR, ORGANISEREN & ADMINISTRATIE

KANTOOR, ORGANISEREN & ADMINISTRATIE KANTOOR, ORGANISEREN & ADMINISTRATIE ECONOMIE & DIENSTVERLENING Bedrijfs- of financieel administratief medewerker Assistent-accountant Salaris- of bedrijfsadministrateur Juridisch medewerker sociale zekerheid

Nadere informatie

Bedrijfsadministrateur/ Assistent-Accountant

Bedrijfsadministrateur/ Assistent-Accountant Financiële Beroepen niveau 4 Bedrijfsadministrateur/ Assistent-Accountant LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 3 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle** * In Harderwijk en Raalte alleen BOL ** Harderwijk: Westeinde

Nadere informatie

Economie. > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016. Ben jij ondernemend, commercieel of dienstverlenend? kom dan bij ons studeren

Economie. > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016. Ben jij ondernemend, commercieel of dienstverlenend? kom dan bij ons studeren > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Ben jij ondernemend, commercieel of dienstverlenend? kom dan bij ons studeren Economie > FINANCIËLE & SECRETARIELE BEROEPEN > HANDEL & COMMERCIE Economie Ons motto is

Nadere informatie

Commerciële opleidingen

Commerciële opleidingen Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 10 2012-2013 Commerciële opleidingen www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor

Nadere informatie

niveau 2 Secretarieel Medewerker of Telefonist/Receptionist

niveau 2 Secretarieel Medewerker of Telefonist/Receptionist Secretariële Beroepen niveau 2 Secretarieel Medewerker of Telefonist/Receptionist ADMINISTRATIEF MEDEWERKER LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 2 jaar Dronten, Harderwijk en Zwolle** * In Dronten en Harderwijk

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Toerisme niveau 4 Manager Verkoop Reizen LEERWEG DUUR PLAATS BOL 3 jaar Harderwijk en Zwolle* * Harderwijk: Westeinde 33 / Zwolle: Rechterland 1 Je bent leidinggevende bij een toeristisch of zakelijk reisbureau

Nadere informatie