Koninklijke Schuttevaer-BLN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koninklijke Schuttevaer-BLN"

Transcriptie

1 Koninklijke Schuttevaer-BLN Beste leden, Hierbij de BLN / BLN-Koninklijke Schuttevaer nieuwsbrief met het volgende nieuws: 1. Wesel Dattelnkanaal; kleine sluizen gestremd vanwege personeelsgebrek 2. Amsterdam Rijnkanaal; stremming Galecopperbrug 3. Voorschutten op de Moezel, is dat nog zo en hoe werkt het? 4. Abonnementen voor afgifte huisvuil recreatievaart 5. Pilotproject BLIS haven Rotterdam 6. Opening Julianasluis in Gouda 7. Aandacht voor gewijzigde bedieningstijden sluizen Twentekanalen 8. Vernieuwing Wilhelminasluis in de Zaan 9. Gewijzigde sluisbediening op de Twentekanalen 1. Wesel Dattelnkanaal; kleine sluizen gestremd vanwege personeelsgebrek Het bericht dat de kleine sluizen van Hünxe, Dorsten, Flaesheim en Ahsen niet schutten in de periode van 1 juli tot 30 september vanwege personeelsgebrek heeft ons al veel telefoontjes van verontruste schippers opgeleverd. De voorzitter van de BLN-Koninklijke Schuttevaer IA heeft dit hoog op de agenda staan tijdens het gesprek dat hij bij de directie in Bonn heeft. Op 29 april jl. heeft de IA hier ook al over gesproken en suggesties aangedragen die tot mogelijke oplossingen zouden kunnen leiden. Zoals gezegd, het wordt in Bonn besproken, wij houden u op de hoogte van deze en andere situaties. Meer informatie: 2. Amsterdam Rijnkanaal; stremming Galecopperbrug Dit weekend is het Amsterdam Rijnkanaal opnieuw gestremd voor het invaren van de voorspanliggers m.b.t. de renovatie van de Galecopperbrug. Het Amsterdam-Rijnkanaal is van zaterdag 28 juni 18:00 uur t/m zondag 29 juni 14:00 uur geheel gestremd voor het scheepvaartverkeer. Aanstaande donderdag wordt gestart met het invaren van de middendelen van de binnenste voorspanliggers. Daardoor is het Amsterdam-Rijnkanaal op donderdag 3 juli van tot uur (totaal 8 uur) gestremd. Deze stremming wordt direct gevolgd door een hoogtebeperking (maximale hoogte waarmee de Galecopperbrug gepasseerd mag worden is 7,60 meter). Deze duurt van donderdag 3 juli uur tot zondag 6 juli 9.00 uur. Als alle werkzaamheden volgens verwachting verlopen zijn dit de laatste stremmingen voor het Amsterdam-Rijnkanaal m.b.t. de renovatie van de Galecopperbrug. Meer informatie:

2 3. Voorschutten op de Moezel, is dat nog zo en hoe werkt het? Wij kregen regelmatig vragen krijgen over het voorschutten op de Moezel. Via deze weg infomeren wij u over de wijze waarop een en ander nu is geregeld. Er is nog steeds sprake van de regel voorschutten op de Moezel. Doorgaande Passagiersschepen kunnen het recht op voorschutten aanvragen. Veel schepen doen dit ook ongeacht of ze gebruik maken van de vergunning. Vaak worden vergunningen aangevraagd zonder dat men weet of men een traject op de Moezel gaat varen. De lokale passagiersschepen genieten nagenoeg altijd voorschutting. Op zich ontstaan van deze categorie passagiersschepen het minste hinder. Het zijn vaak wat kleinere schepen die met het beroepsgoederenvervoer kunnen mee schutten. Wat is de regel vanaf Per bovengenoemde datum is het voorschutten op vaste tijden afgeschaft. Wat betekent dat dan? Passagierschepen hebben alleen nog recht op voorschutting wanneer zij daartoe een vergunning hebben voor de periode van s ochtends uur tot uur. Na uur in de avond tot de volgende ochtend uur heeft dus geen enkel schip voorschutting. Een schip dat voorschutting heeft in de periode wanneer dat geldt, dient zich bij aankomst van de zone voor de sluis op 1500 meter afstand te melden. Voor de daadwerkelijke schutvolgorde geldt het moment van het ingaan van het sluiskanaal (het C4 teken). Na een schutting met schepen die voorschutting genieten vindt altijd een schutting plaats met schepen zonder voorschutting. Klik hier voor de informatiebrochure. Zijn de sluismeesters goed op de hoogte van de regeling? Naar aanleiding van de telefoontjes die bij ons binnenkwamen over het voorschutten moeten wij constateren dat er wel eens afwijkend gehandeld wordt. Men heeft daarbij de indruk dat ook de sluismeester de regeling verschillend uitlegt. Ook hier kan wel eens verwarring of discussie over optreden. Op zich is het dan prettig als u in elk geval kunt aangeven waar een en ander te vinden is en hoe de regeling dient te worden geïnterpreteerd. Naast de folder waar naar verwezen wordt kunt u een en ander terugvinden in de Moselschifffahrtspolizeiverordnung, artikel 6.29 op pagina 64. U kunt hier de verordening downloaden. Als u ervaringen heeft die niet stroken met deze richtlijn dan horen wij dat graag van u. U kunt hiervoor het klachtenformulier Nautische knelpunten melden op onze website invullen. Meer informatie over dit dossier: 4. Abonnementen voor afgifte huisvuil recreatievaart Beroepsschippers betalen sinds 1 november 2013 zelf de kosten voor inzameling en verwerking van overig scheepsbedrijfsafval, waaronder huisvuil en niet-oliehoudend klein gevaarlijk afval, langs de rijksvaarwegen. Hiervoor zijn de open containers langs de rijkswegen vervangen door gesloten containers, die alleen geopend kunnen worden als er een abonnement is afgesloten. Ook voor de recreatievaart is per 1 juli een abonnement beschikbaar. Uiteraard kan men ook gebruik blijven maken van alternatieven zoals afgifte in jachthavens. Betalen voor afgifte van afval Om het abonnementensysteem mogelijk te maken zijn de open containers langs de rijksvaarwegen vervangen door gesloten containers, die alleen met een ecokaart met chip of een SAB-kaart geopend kunnen worden als er een abonnement is afgesloten bij de SAB (Stichting Afvalstoffen

3 Vaardocumenten Binnenvaart). Met het invoeren van het abonnementensysteem is ook het inzamelnetwerk gewijzigd. Het aantal afvalcontainers is teruggebracht om de kosten van het abonnement zo laag mogelijk te houden. De precieze locaties van de afvalcontainers staan op de website van de SAB, Speciaal abonnement voor recreatievaart Omdat de recreatievaart over het algemeen minder afval afgeeft, is er voor hen een speciaal abonnement beschikbaar voor 85,- per jaar. Voor dit abonnement geldt: een maximum van 14 afvalzakken (trommelwentelingen); niet-oliehoudend klein gevaarlijk afval (KGA) is uitgesloten van het abonnement; het abonnement is geldig van 1 april 1 oktober (voor het seizoen van 2014 wordt naar rato betaald); elke extra vuilniszak kost 5,95 per stuk. Het abonnement is verkrijgbaar bij de SAB, zie Grootverbruikers binnen de recreatievaart kunnen er overigens ook voor kiezen om een abonnement voor de beroepsvaart te nemen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de SAB. Het afsluiten van een abonnement om langs de rijksvaarwegen afval te kunnen afgeven is niet verplicht en voor veel recreatieschippers ook niet noodzakelijk. De recreatievaart kan gebruik maken van alternatieven zoals afgifte in (jacht)havens. Meer informartie: of 5. Pilotproject BLIS haven Rotterdam Het havenbedrijf Rotterdam dankt de schippers die aan het project BLIS (Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem) hebben meegewerkt. Als u meegewerkt heeft aan de pilot en u heeft de vragen die daarover gesteld zijn nog niet beantwoord, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen. U bewijst uzelf, de collega s en het havenbedrijf Rotterdam er een dienst mee. Kent u het project nog niet? Bekijk dan hier het filmpje. Meer informatie: of 6. Opening Julianasluis in Gouda Vorige week is de tweede Julianasluis in Gouda geopend. De nieuwe sluis is gebouwd voor klasse IV schepen en is veertien meter breed en 115 meter lang. Ondanks dat het niet gebruikelijk zal zijn dat er een 135 meter op de Gouwe zal varen, kunnen deze schepen wel schutten in de nieuwe sluis. Als een dergelijk schip geschut moet worden kan dit alleen als de brug open blijft staan. In dat geval kan het precies. Met de komst van de tweede sluis kan beroeps- en recreatievaart gescheiden geschut worden. Meer informatie: 7. Aandacht voor gewijzigde bedieningstijden sluizen Twentekanalen Misschien is het u al bekend maar de versobering die bij Rijkswaterstaat is doorgevoerd heeft consequenties voor de bedieningstijden van de sluizen in Delden en Hengelo. Om tot een werkbare situatie te komen is gezocht naar een manier waarop de binnenvaart zo min mogelijk schade oploopt van deze bezuinigingen en het vervoer over water ingezet kan blijven worden als volwaardig alternatief voor weg en spoor. Port of Twente, een samenwerkingsverband van bedrijven en

4 overheid, heeft gewerkt aan een sluisplanningstool. Het is van groot belang dat schippers zich nu al aanmelden als zij verwachten nu of binnenkort gebruik zullen gaan maken van de sluizen Delden en/of Hengelo. Aanmelden t.b.v. Sluisplanning 2.0 Sluis Hengelo, de laatste sluis op het Twentekanaal, wordt vanaf 1 juli door de sluiswachter van Delden bediend. Doordat de sluiswachter op het moment dat u aankomt mogelijk de andere sluis bedient, kan er een wachttijd ontstaan. Om oponthoud zoveel mogelijk te voorkomen, heeft Port of Twente als proef een Sluisplanningstool ontwikkeld. Schippers, zowel beroeps als recreatief, worden verzocht zich via de website aan te melden. Dit kan tussen 3-12 uur voorafgaand aan de gewenste schuttijd. Zo weet de sluismeester waar en wanneer schepen in sluis Delden en/of Hengelo een schutting krijgen. Schippers krijgen via de Sluisplanningstool direct te horen op welk tijdstip de schutting gepland is. Ruimere bedieningstijden Naast de ingebruikname van de tool worden de bedieningstijden verruimd en zijn beide sluizen langer open. Vanaf 1 juli worden de sluizen van maandag t/m donderdag 24 uur per dag bediend. Schippers kunnen dus ook s nachts worden geschut, mits zij zich via de Sluisplanningstool hebben aangemeld. Proef tot 31 december 2014 De proefperiode is van 1 juli tot 31 december Eind dit jaar bekijken Port of Twente en Rijkswaterstaat of de proef geslaagd is. Dit hangt mede af van het aantal aanmeldingen via de tool. Hoe meer schippers zich via de tool aanmelden, des te betrouwbaarder kunnen de schuttijden worden ingeschat. En des te korter kan de wachttijd zijn. Meer weten of aanmelden via: 8. Vernieuwing Wilhelminasluis in de Zaan De huidige Wilhelminasluis is verouderd qua afmetingen en in een slechte bouwkundige- en technische staat. Inmiddels is gekozen voor de vernieuwing van de Wilhelminasluis inclusief de naastgelegen Wilhelmina- en Beatrixbrug. Door de sluis van 12 meter naar 14 meter te verbreden en te verlengen tot 156 meter is de sluis geschikt voor schepen van het formaat klasse Va. De afgelopen maanden is de planning van de werkzaamheden aan de sluis herzien en is nu definitief. Vanaf 1 augustus 2014 tot medio 2015 geldt een omvaaradvies voor de pleziervaart via de naastgelegen historische Groote Sluis, via de Nauernasche Vaart of het Noordhollandsch kanaal. De stremming van de vaarweg en afsluiting van de bruggen is voor begin 2015 voorzien. Als alles volgens plan verloopt is de nieuwe sluis tijdens Sail 2015 weer volledig in gebruik. Meer informatie of 9. Gewijzigde sluisbediening op de Twentekanalen

5 Per 1 juli 2014 verandert de bediening van de sluizen Hengelo en Delden op het Twentekanaal. De beschikbare sluismeesters voor de sluizen Hengelo en Delden worden vanaf die dag efficiënter ingezet en beide sluizen zijn langer open. Dit kan met behulp van de Sluisplanningstool van Port of Twente. Aanmelden t.b.v. Sluisplanning 2.0 Sluis Hengelo, de laatste sluis op het Twentekanaal, wordt vanaf 1 juli door de sluiswachter van Delden bediend. Doordat de sluiswachter op het moment dat u aankomt mogelijk de andere sluis bedient, kan er een wachttijd ontstaan. Om oponthoud zoveel mogelijk te voorkomen, heeft Port of Twente als proef een Sluisplanningstool ontwikkeld. Schippers, zowel beroeps als recreatief, worden verzocht zich via de website aan te melden. Dit kan tussen 3-12 uur voorafgaand aan de gewenste schuttijd. Zo weet de sluismeester waar en wanneer schepen in sluis Delden en/of Hengelo een schutting krijgen. Schippers krijgen via de Sluisplanningstool direct te horen op welk tijdstip de schutting gepland is. Ruimere bedieningstijden Naast de ingebruikname van de tool worden de bedieningstijden verruimd en zijn beide sluizen langer open. Vanaf 1 juli worden de sluizen van maandag t/m donderdag 24 uur per dag bediend. Schippers kunnen dus ook s nachts worden geschut, mits zij zich via de Sluisplanningstool hebben aangemeld. Proef tot 31 december 2014 De proefperiode is van 1 juli tot 31 december Eind dit jaar bekijken Port of Twente en Rijkswaterstaat of de proef geslaagd is. Dit hangt mede af van het aantal aanmeldingen via de tool. Hoe meer schippers zich via de tool aanmelden, des te betrouwbaarder kunnen de schuttijden worden ingeschat. En des te korter kan de wachttijd zijn. Versobering met zo min mogelijk hinder De aanpassing van de bediening van deze sluizen is een gevolg van versoberingsmaatregelen. Rijkswaterstaat vult hiermee de taakstelling in die in het regeerakkoord is afgesproken. Om de overlast voor de beroepsvaart en de recreatievaart te beperken, is samen met de regio en de scheepvaartsector gezocht naar oplossingen. Meer informatie over de Sluisplanningstool is te vinden op de website van Port of Twente: op de site staan de instructies om u aan te melden. Indien het systeem niet werkt, kunt u contact opnemen via Informatie over bedientijden van de sluizen is te vinden op de website van Rijkswaterstaat Voor andere vragen over de sluizen kunt u bellen met

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen die door Kamerlid dhr. Smaling van de SP zijn gesteld op 4 februari 2014.

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen die door Kamerlid dhr. Smaling van de SP zijn gesteld op 4 februari 2014. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Uw kenmerk 2014Z01908 Datum 19 februari 2014 Onderwerp

Nadere informatie

Verslag Informatiebijeenkomst Wilhelminasluis 14-4-2011

Verslag Informatiebijeenkomst Wilhelminasluis 14-4-2011 Verslag Informatiebijeenkomst Wilhelminasluis 14-4-2011 Dit is een verslag van de informatiebijeenkomst Wilhelminasluis van 14 april 2011. De bijeenkomst had als doel het bespreken van de plannen voor

Nadere informatie

Bedientijden bruggen en sluizen per

Bedientijden bruggen en sluizen per Bedientijden bruggen en sluizen per 1-1-2015 Inhoud Sluis Hengelo en Delden 3 Meppelerdiepbrug en Spooldersluis 4 Stevinsluis en Naviduct 5 Nijkerkersluis 6 Roggebotsluis 7 Ketel-,Ramspol- en Eilandbrug

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 Postbus 20901 2500 EX

Nadere informatie

~~:-- BLN I Koninklijke Schuttevaer-BLN I

~~:-- BLN I Koninklijke Schuttevaer-BLN I ..., tt. 1';;S1~~I.... 11',,,.. '-'~J!I... ~~:-- BLN I Koninklijke Schuttevaer-BLN I ot1,~!!j.l!!!o!2 Beleid en bestuur ledengroep Containervaart Het bestuur van de ledengroep containervaart werkt aan

Nadere informatie

Bezoek BLN-Koninklijke Schuttevaer tijdens de vakbeurs Shipping Technics Logistics op 30 september en 1 oktober in Kalkar

Bezoek BLN-Koninklijke Schuttevaer tijdens de vakbeurs Shipping Technics Logistics op 30 september en 1 oktober in Kalkar Koninklijke Schuttevaer-BLN Bezoek BLN-Koninklijke Schuttevaer tijdens de vakbeurs Shipping Technics Logistics op 30 september en 1 oktober in Kalkar BLN-Koninklijke Schuttevaer is prominent aanwezig tijdens

Nadere informatie

Congestie ECT Terminal

Congestie ECT Terminal Koninklijke Schuttevaer-BLN Congestie ECT Terminal BLN-Koninklijke Schuttevaer krijgt de afgelopen tijd veel vragen van leden en media over de ontstane situatie in de Rotterdamse haven. Vooralsnog ziet

Nadere informatie

Wilhelminakanaal. Koninklijke Schuttevaer-BLN. Regulaties

Wilhelminakanaal. Koninklijke Schuttevaer-BLN. Regulaties Koninklijke Schuttevaer-BLN Stremmingen en regulaties Oude Maas i.v.m. Botlekbrug Wellicht heeft u het al vernomen maar genoemde stremmingen zijn nogal ingrijpend, derhalve besteden wij hier nogmaals aandacht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 409 Zee- en binnenvaart Nr. 60 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Veilig varen op de Gouwe

Veilig varen op de Gouwe Veilig varen op de Gouwe Door de komst van de overslagterminal (het Alpherium) langs de Gouwe in Alphen aan den Rijn is er meer containerscheepvaart op de Gouwe. De provincie Zuid-Holland is vaarwegbeheerder

Nadere informatie

Koninklijke Schuttevaer-BLN

Koninklijke Schuttevaer-BLN Koninklijke Schuttevaer-BLN BLN-Koninklijke Schuttevaer start (online) kennisgroep over vergroening van motoren BLN-Koninklijke Schuttevaer voert regelmatig gesprekken met haar leden over vergroening van

Nadere informatie

Mogelijk hebben schippers gewacht op de uitkomsten van dit overleg voordat zij besluiten wel of niet een abonnement te nemen.

Mogelijk hebben schippers gewacht op de uitkomsten van dit overleg voordat zij besluiten wel of niet een abonnement te nemen. Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Sanitair afval Olie Huisvuil Chemicaliën AFGIFTE SCHEEPSAFVAL IN. zeehavens Amsterdam. 1 november 2004 start uitvoering Haven Afvalstoffen Plan (HAP)

Sanitair afval Olie Huisvuil Chemicaliën AFGIFTE SCHEEPSAFVAL IN. zeehavens Amsterdam. 1 november 2004 start uitvoering Haven Afvalstoffen Plan (HAP) Sanitair afval Olie Huisvuil Chemicaliën AFGIFTE SCHEEPSAFVAL IN zeehavens Amsterdam 1 november 2004 start uitvoering Haven Afvalstoffen Plan (HAP) Schonere zee, goed geregeld Een schonere zee via een

Nadere informatie

Beleidsregels voor nautische. vergunningen. Datum 30 september Ons kenmerk /BBV

Beleidsregels voor nautische. vergunningen. Datum 30 september Ons kenmerk /BBV Datum 30 september Beleidsregels voor nautische Ons kenmerk 16.089057/BBV16.0425 Versie vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 27 september vergunningen Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Binnenvaartpolitiereglement

Nadere informatie

Welkom bij de havens aan het Twentekanaal

Welkom bij de havens aan het Twentekanaal 01 20 16 Mainport van Oost-Nederland Welkom bij de havens aan het Twentekanaal Eind 2014 gingen de gemeenteraden van Hengelo, Enschede, Almelo, Lochem en Hof van Twente akkoord met het voorstel voor een

Nadere informatie

... .. 11',,,.. 1'~;S1~~I. -''':-:.._~flll.. -..-, BLN Koninklijke Schuttevaer-BLN. ~4 ~~Ir"

... .. 11',,,.. 1'~;S1~~I. -''':-:.._~flll.. -..-, BLN Koninklijke Schuttevaer-BLN. ~4 ~~Ir ...,. 1'~;S1~~I... 11',,,.. -''':-:.._~flll.. -..-, BLN Koninklijke Schuttevaer-BLN ~4 ~~Ir" Bediening Kreekraksluizen vanaf Neeltje Jans Het project Modernisering Objectenbediening Zeeland (MOBZ) bouwt

Nadere informatie

Betere informatie met VOS. Jan Paul Kors

Betere informatie met VOS. Jan Paul Kors Betere informatie met VOS Jan Paul Kors 11 mei 2010 Aanleiding De implementatie van de Beleidsbrief Binnenvaart, (Beleidsdoelstellingen o.a. betrouwbare reistijden, beter benutten van bestaande infrastructuur

Nadere informatie

Tweede kolk Julianasluis in Gouda

Tweede kolk Julianasluis in Gouda Koninklijke Schuttevaer-BLN Tweede kolk Julianasluis in Gouda De dienst Beheer Infrastructuur van de provincie Zuid-Holland heeft gisteren (28-07) omstreeks 08:00 uur de 2 e kolk van de Julianasluis te

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 12 februari 2001, nr (Provinciaal Blad 2001, nr. 7);

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 12 februari 2001, nr (Provinciaal Blad 2001, nr. 7); Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 24 april 2012, nummer 2012-16035, tot het vaststellen van de bedieningstijden op de vaarroute van Zaandam tot Den Helder (Voorzaan, Zaan, Tap- of

Nadere informatie

ScheepvaartVerkeersCentrum

ScheepvaartVerkeersCentrum ScheepvaartVerkeersCentrum Het landelijk ScheepvaartVerkeersCentrum (SVC) is onderdeel van Rijkswaterstaat en werkt aan uniform en optimaal management van het scheepvaartverkeer op de Rijkswateren in Nederland.

Nadere informatie

Veilig het water op! Vaarregels recreatie- en beroepsvaart. Algemeen. hoofdvaargeul varen.

Veilig het water op! Vaarregels recreatie- en beroepsvaart. Algemeen. hoofdvaargeul varen. Veilig het water op! Vaarregels recreatie- en beroepsvaart Algemeen - Houd op het vaarwater zoveel mogelijk stuurboordwal (rechterkant) aan. Ook binnen de betonde vaargeul. - Pas uw koers en snelheid tijdig

Nadere informatie

Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009

Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009 Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009 Disclaimer: Bijgaande tekst gaat in op de gevolgen van de invoering van de nieuwe Binnenvaartwet voor vaarbewijzen en examinering

Nadere informatie

Koninklijke Schuttevaer-BLN

Koninklijke Schuttevaer-BLN Koninklijke Schuttevaer-BLN Beste leden, Hierbij de BLN-Koninklijke Schuttevaer nieuwsbrief met het volgende nieuws: 1. Stand van zaken rondom integratie BLN met Koninklijke Schuttevaer 2. Marktupdate

Nadere informatie

~~~,ain I Koninklijke Schuttevaer-BLN I

~~~,ain I Koninklijke Schuttevaer-BLN I ..., tt. 1';;S1~~I.... 11',,,.. '-'~J!I... ~~~,ain I Koninklijke Schuttevaer-BLN I ot1,~!!j.l!!!o!2 Maritime Industry BLN-Koninklijke Schuttevaer is prominent vertegenwoordigd tijdens de vakbeurs Maritime

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrijwilligers Groote Sluis

Nieuwsbrief Vrijwilligers Groote Sluis Nieuwsbrief nummer 2 / 2013 In deze nieuwsbrief: 1. Opknappen Weerhuis 2. Kijkje in de keuken Zaandijkersluis 3. Vakantieperiode Opknappen Weerhuis Door Madelon Mantel Op dinsdag 2 juli jl. hebben wij

Nadere informatie

Bijeenkomst 24-uurs centrale bediening brug en sluis en Blauwe Golf. Alkmaar

Bijeenkomst 24-uurs centrale bediening brug en sluis en Blauwe Golf. Alkmaar Bijeenkomst 24-uurs centrale bediening brug en sluis en Blauwe Golf Alkmaar 10 juli 2012 Welkom Thécla Lammersen Sectormanager Dagelijks Beheer Directie Beheer & Uitvoering Programma Presentatie 24-uurs

Nadere informatie

BEDIENINGSTIJDEN VAN DE KUNSTWERKEN

BEDIENINGSTIJDEN VAN DE KUNSTWERKEN BEDIENINGSTIJDEN VAN DE KUNSTWERKEN STANDAARDBEDIENINGSREGELING REGELING PERIODE MAANDAG DINSDAG TOT VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG VAN TOT VAN TOT VAN TOT VAN TOT A gans het jaar 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 24.00

Nadere informatie

Varen in Assen. Welkom in het centrum van Assen!

Varen in Assen. Welkom in het centrum van Assen! Varen in Assen Welkom in het centrum van Assen! Veel boten zijn de laatste jaren de haven van Assen binnengevaren. Geen wonder, de haven ligt in hartje stad. Met op loopafstand een scala aan winkels, restaurants

Nadere informatie

Werksessie 1 Effectief en efficiënt gebruik van de vaarweg: Blauwe Golf en Verkeersmanagement

Werksessie 1 Effectief en efficiënt gebruik van de vaarweg: Blauwe Golf en Verkeersmanagement Werksessie 1 Effectief en efficiënt gebruik van de vaarweg: Blauwe Golf en Verkeersmanagement Kim Hofhuis Platform WOW Bart Bosman Provincie Noord-Holland Verkeersmanagement Efficiënt, effectief gebruik

Nadere informatie

BLN-Koninklijke Schuttevaer

BLN-Koninklijke Schuttevaer BLN-Koninklijke Schuttevaer Beste leden, Hierbij de BLN / BLN-Koninklijke Schuttevaer nieuwsbrief met het volgende nieuws: 1. Ruim honderdduizend euro beschikbaar voor innovatieve projecten binnenvaart

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338 S. js.io Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338 Ri jkswater s t aat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart. Dordrecht, 2 juni 1975. NOTITIE

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst!

Klaar voor de toekomst! Klaar voor de toekomst! Den Haag Rotterdam Dordrecht Moerdijk Zierikzee Voorwoord Breda Middelburg Vlissingen Goes Bergen op Zoom Roosendaal De politiek heeft na een uitgebreide verkenning besloten om

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS VAN RIJKSWATERSTAAT. op afstand bedienen

MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS VAN RIJKSWATERSTAAT. op afstand bedienen MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS VAN RIJKSWATERSTAAT DECEMBER 2015 Bruggen en sluizen op afstand bedienen 01-KRACHT_Cover.indd 1 23-11-15 11:35 REPORTAGE Blauwe golf door ritsend bedienen Buiten timmert de aannemer

Nadere informatie

Veilig varen doen we samen

Veilig varen doen we samen Veilig varen doen we samen Vaarregels recreatie- en beroepsvaart Algemeen - Houd op het vaarwater zoveel mogelijk stuurboordwal (rechterkant) aan. Ook binnen de betonde vaargeul. - Pas uw koers en snelheid

Nadere informatie

Het schip dient uiterlijk om 13.00 uur terug te zijn in de haven!

Het schip dient uiterlijk om 13.00 uur terug te zijn in de haven! Rode route Nieuwegein, Utrecht (alleen voor schepen met een hoogte tot 2.85 mtr), Maarssen, Breukelen, Loosdrechtse Plassen, Weesp, Muiden-IJsselmeer (alleen met toestemming van Hatenboer Yachtcharter),

Nadere informatie

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer Basijn nr:04/ 2015 IJmuiden,13 maart 2015 Onderwerp: Verkeersmaatregelen tijdens Sail 2015 De Havenmeester van Amsterdam,

Nadere informatie

Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant

Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant s-hertogenbosch 30 Juni 2014 WATERTRUCK PROEFVAARTEN in ZO-Brabant 26 mei 2014-11 juni 2014 C.B.O. bvba MCA Brabant MEBIN BAETSEN-GROEP VAN NIEUWPOORT

Nadere informatie

ACTUEEL FORUM 12.11.15

ACTUEEL FORUM 12.11.15 26 nu al geld tekort voor onderhoud Volle kracht achteruit? Een tekort van 400 miljoen en vast geld geleend van toekomstige begrotingen. Minister Melanie Schultz heeft te weinig geld om de belangrijkste

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft 1. Werkzaamheden Wat gaat er gebeuren? De provincie Zuid-Holland voert vanaf het voorjaar van 2015 groot onderhoud uit aan de N473. De N473 loopt van de

Nadere informatie

Koninklijke Schuttevaer-BLN

Koninklijke Schuttevaer-BLN Koninklijke Schuttevaer-BLN Schriftelijke inspectie ARBO zorg Menig binnenvaartondernemer heeft de laatste weken een brief ontvangen van de inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid)

Nadere informatie

Houd plezier in de vaart!

Houd plezier in de vaart! Houd plezier in de vaart! Regels en tips voor veilige recreatievaart 1 2 Trossen los, lekker varen Net als op de weg gelden ook op de vaarweg verkeersregels. Rijkswaterstaat zet in deze brochure de belangrijkste

Nadere informatie

Molenmaker Techniek B.V. Sneek

Molenmaker Techniek B.V. Sneek December 2015 Molenmaker Techniek B.V. Sneek Inhoud 10 jaar Molenmaker Techniek B.V. www.mts-cilinders.nl Eigen transport Lopende projecten Gerealiseerde projecten 10 jaar Molenmaker Techniek B.V. Dit

Nadere informatie

Nieuwsbrief Verruiming Twentekanalen fase 2

Nieuwsbrief Verruiming Twentekanalen fase 2 Lammertink, H.E.M. (BMO-COM) Van: Twentekanalen (DON) Verzonden: woensdag 18 februari 2015 18:35 Onderwerp: Nieuwsbrief Verruiming Twentekanalen fase 2 - nummer 5 Nummer 5 / 18 februari

Nadere informatie

n.v.t. Hollandse Delta - Kostenverdeling niet aan

n.v.t. Hollandse Delta - Kostenverdeling niet aan Bijlage 2 Tabel met vaarwegen Waterschap Hollandse Delta Wateren Lijst A Categorie Handreiking Vaarwegbeheer(der) -- Categorie Handreiking Vaarwegbeheer(der) Voedingskanaal (1.127) - BZM n.v.t. Hollandse

Nadere informatie

PROCES VAN SCHEEPSAFHANDELING ZEEHAVENS AMSTERDAM. Start

PROCES VAN SCHEEPSAFHANDELING ZEEHAVENS AMSTERDAM. Start PROCES VAN SCHEEPSAFHANDELING ZEEHAVENS AMSTERDAM Start Aankomen Lichteren? Aangifte / controle bij aankomst vertrekken/verhalen Verhalen Verhalen? Verhalen of Verhalen? Aangifte / controle bij vertrek?

Nadere informatie

Januari Werk aan de stad in januari

Januari Werk aan de stad in januari Januari 2017 Via deze nieuwsbrief informeren wij u iedere maand over de werkzaamheden in Assen. Ook vertellen wij u meer over acties en regelingen die bijdragen aan de bereikbaarheid van de stad. Werk

Nadere informatie

Verbeterpunten nautische toegankelijkheid haven van Gent

Verbeterpunten nautische toegankelijkheid haven van Gent Verbeterpunten nautische toegankelijkheid haven van Gent kapt. Dirk Vernaeve Havenkapitein-commandant Situatieschets nautische toegang Max. schip Middensluis l.o.a.:: 115 m b.o.a.: 16 m sd: 7.25 m 10,000

Nadere informatie

Betreft: Zienswijze ASV op Ontwerptracébesluit bouw nieuwe sluis Terneuzen.

Betreft: Zienswijze ASV op Ontwerptracébesluit bouw nieuwe sluis Terneuzen. Aan: Platform Participatie van de Nederlandse overheid. Betreft: Zienswijze ASV op Ontwerptracébesluit bouw nieuwe sluis Terneuzen. Bijlagen: 1. Brief aan Provinciale Statenlid Zeeland 2. Brief aan vaste

Nadere informatie

Staking Spoor in Duitsland; al aan de binnenvaart gedacht? In Duitsland staak het goederen- en personenvervoer via het. Koninklijke Schuttevaer-BLN

Staking Spoor in Duitsland; al aan de binnenvaart gedacht? In Duitsland staak het goederen- en personenvervoer via het. Koninklijke Schuttevaer-BLN Koninklijke Schuttevaer-BLN Agenda's ledengroepbijeenkomsten 8 mei a.s. Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van BLN- Koninklijke Schuttevaer op 8 mei a.s. in hotel van der Valk in Vianen, organiseren

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer; Ontwerp-Verkeersbesluit Oude IJssel Tekst van de regeling Overwegingen Het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel; gezien het voorstel d.d. dd mm jjjj, kenmerk Nr. xxxxxxxxx

Nadere informatie

~~~,ain I Koninklijke Schuttevaer-BLN I

~~~,ain I Koninklijke Schuttevaer-BLN I ..., tt. 1';;S1~~I.... 11',,,.. '-'~J!I... ~~~,ain I Koninklijke Schuttevaer-BLN I _,!IiJl t'\.j the Blue Road O~"~--~.. Man overboord project ondergebracht bij het Platform Zero Incidents BLN-Koninklijke

Nadere informatie

Sprong over het IJ Kaders

Sprong over het IJ Kaders Betreft: Input waterrecreatie MKBA Sprong over het IJ Datum: 20 oktober 2016 Contactpersonen: Jaap Brouwer Waterrecreatie Nederland Auke Bender ANWB / Watersportverbond Sprong over het IJ De gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Toelichting locatiekeuze nieuwe sluis

Toelichting locatiekeuze nieuwe sluis Bijlage 2 Toelichting locatiekeuze nieuwe sluis Bijlage 2 : Toelichting locatiekeuze nieuwe sluis Locatieafweging tweede Sluis Eefde Uitgangspunten en werkwijze Een extra sluiskolk kan op verschillende

Nadere informatie

Het betreft hier de volgende wateren: Geldersche IJssel Neder-Rijn Lek Twentekanalen Zwartewater Zwolle-IJsselkanaal Meppelerdiep

Het betreft hier de volgende wateren: Geldersche IJssel Neder-Rijn Lek Twentekanalen Zwartewater Zwolle-IJsselkanaal Meppelerdiep CONVENANT Samen veiilliig varen Roeiivereniigiingen en Riijjkswaterstaat Oost-Nederlland Doel Ter verbetering van de veiligheid van de beroepsschippers en de roeiers is het wenselijk om tussen Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen

Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen Inhoud presentatie Mariska ten Heuw Aanleiding (waarom de focus op de havens, waarom samenwerken) De kansen Huidige ontwikkelingen in de havens Harrie Huitema

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5. Bepalingen over het beheer van specifieke materiaalkringlopen en afvalstoffen

HOOFDSTUK 5. Bepalingen over het beheer van specifieke materiaalkringlopen en afvalstoffen VLAREMA 17 FEBRUARI 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen Relevante artikels ivm binnenvaart,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ALGEMEEN. Vul s.v.p. uw scheepsgegevens in op het formulier Overzicht van uw schepen

AANVRAAGFORMULIER ALGEMEEN. Vul s.v.p. uw scheepsgegevens in op het formulier Overzicht van uw schepen AANVRAAGFORMULIER ALGEMEEN Wat wilt u aanvragen (kruis uw keuze aan) o Ecorekening (vul formulier Aanvraag ecorekening en/of ecokaart(en) in) o Extra eco-kaart(en) (vul formulier Aanvraag ecorekening en/of

Nadere informatie

~~:-- BLN I Koninklijke Schuttevaer-BLN I

~~:-- BLN I Koninklijke Schuttevaer-BLN I ..., tt. 1';;S1~~I.... 11',,,.. '-'~J!I... ~~:-- BLN I Koninklijke Schuttevaer-BLN I ot1,~!!j.l!!!o!2 Problemen rond bedieningstijden Twenthekanalen opgelost Minister Schultz heeft tijdens een Algemeen

Nadere informatie

VOORGENOMEN BESPARING OP SLUISBEDIENING TWENTEKANALEN EFFECTEN EN ALTERNATIEVEN

VOORGENOMEN BESPARING OP SLUISBEDIENING TWENTEKANALEN EFFECTEN EN ALTERNATIEVEN VOORGENOMEN BESPARING OP SLUISBEDIENING TWENTEKANALEN EFFECTEN EN ALTERNATIEVEN Twente, 14 juni 2013 1 Port of Twenteis een vereniging van belanghebbenden in de logistieke sector in Twente. In Port of

Nadere informatie

Veilig varen doen we samen

Veilig varen doen we samen 10 gouden tips voor roeiers Veilig varen doen we samen Roeien op de Geldersche IJssel, Neder-Rijn, Lek, Pannerdensch Kanaal, Twentekanalen, Zwarte Water, Zwolle-IJsselkanaal en Meppelerdiep Veilig roeien

Nadere informatie

Johan Frisosluis Stavoren: vragen en antwoorden

Johan Frisosluis Stavoren: vragen en antwoorden Johan Frisosluis Stavoren: vragen en antwoorden Over het plan en de kosten Waarom is deze sluis 10 miljoen goedkoper dan het oorspronkelijke plan? Het gekozen aanbestedingsproces heeft geleid tot een creatieve

Nadere informatie

Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen Maasroute Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen Maasroute

Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen Maasroute Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen Maasroute Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen Maasroute Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen Maasroute 6 november 2013 Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen

Nadere informatie

Presentatie Alpherium masterclass natte bedrijventerreinen en binnenvaart

Presentatie Alpherium masterclass natte bedrijventerreinen en binnenvaart Presentatie Alpherium masterclass natte bedrijventerreinen en binnenvaart 1. Initiatieffase 1. Uitwerking massa maken 1. Nazorg 10 november 2011 1. Initiatieffase 1995: haalbaarheidsonderzoek naar mogelijkheden

Nadere informatie

BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00. E-MELDPLICHT met BICS 4.00. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Instructies Melden met BICS

BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00. E-MELDPLICHT met BICS 4.00. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Instructies Melden met BICS BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00 Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 1 Dit document bevat de beknopte (werk)instructies voor schippers die moeten voldoen aan de meldplicht (m.n. de elektronische

Nadere informatie

BRUG / SLUIS VHF TELEFOON / GSM DOORVAARTHOOGTE Meulestedebrug 20 T +32 9 235 81 20

BRUG / SLUIS VHF TELEFOON / GSM DOORVAARTHOOGTE Meulestedebrug 20 T +32 9 235 81 20 Hoe Gent te bereiken? Vanuit noordelijke richting: kanaal Gent-Terneuzen Kom je van het kanaal Gent-Terneuzen is Meulestedebrug het eerste herkenningspunt. Daaropvolgend heb je Muidespoorbrug die op vaste

Nadere informatie

NOTITIE. 1 Inleiding. Onderwerp : Bepaling ligplaatslengte Referentie : VNZT N 050 5 Datum : 20 maart 2015 : W. van den Bos/F.

NOTITIE. 1 Inleiding. Onderwerp : Bepaling ligplaatslengte Referentie : VNZT N 050 5 Datum : 20 maart 2015 : W. van den Bos/F. NOTITIE Project : VNZT Onderwerp : Bepaling ligplaatslengte Referentie : VNZT N 050 5 Datum : 20 maart 2015 Auteur : W. van den Bos/F. Westebring Aan: Kees Schefferlie (KeesSchefferlie@vnsc.eu) Onno Miete

Nadere informatie

Terugblik Algemene Ledenvergadering BLN-Koninklijke Schuttevaer

Terugblik Algemene Ledenvergadering BLN-Koninklijke Schuttevaer Koninklijke Schuttevaer-BLN Terugblik Algemene Ledenvergadering BLN-Koninklijke Schuttevaer Gisteren vond in Hotel Arnhem de eerste Algemene Ledenvergadering van BLN-Koninklijke Schuttevaer plaats. De

Nadere informatie

dat de nieuwe Nelson Mandelabrug is gelegen in de noordelijke toegangsweg naar het bedrijventerrein Beverkoog ;

dat de nieuwe Nelson Mandelabrug is gelegen in de noordelijke toegangsweg naar het bedrijventerrein Beverkoog ; 37 2016 37 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 16 maart 2016, nr. 779900/779905, tot het vaststellen van de bedieningstijden van de Kraspolderbrug, Nelson Mandelabrug, Roskamsluis, Braaksluis,

Nadere informatie

Eindrapportage enquête Varen doe je samen! 2009

Eindrapportage enquête Varen doe je samen! 2009 Eindrapportage enquête Varen doe je samen! 2009 x - 0 - Voorwoord Varen doe je samen! is een project met als doel de risico s te beperken die ontstaan als de beroepsen recreatievaart in elkaars vaarwater

Nadere informatie

Uittreksel Scheepsafvalstoffenverdrag

Uittreksel Scheepsafvalstoffenverdrag Uittreksel Scheepsafvalstoffenverdrag DISCLAIMER: Dit uittreksel uit het Scheepsafvalstoffenverdrag is opgesteld door het CBRB, en specifiek gericht op de bepalingen die betrekking hebben op de afgifte

Nadere informatie

Verwachtingen van reddingsvesten met AIS

Verwachtingen van reddingsvesten met AIS Koninklijke Schuttevaer-BLN Verwachtingen van reddingsvesten met AIS Eén van de belangrijke speerpunten in het beleid van BLN is veiligheid. In het kader van de man overboord problematiek, promoten en

Nadere informatie

Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1

Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1 vergunninghouder Scheepvaartwegen Waver en Oude Waver Datum 3 maart 2015 Casecode W-15.00287 Kenmerk 15.020852 Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1 Varen met bovenmaats schip Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam

Nadere informatie

BLN-Koninklijke Schuttevaer

BLN-Koninklijke Schuttevaer BLN-Koninklijke Schuttevaer Beste leden, Hierbij de BLN / BLN-Koninklijke Schuttevaer nieuwsbrief met het volgende nieuws: 1. Huisvuil 2. Droogtesituatie verder verbeterd 3. Haarlem int als 1e gemeente

Nadere informatie

Welkom in de haven van Vlaardingen!

Welkom in de haven van Vlaardingen! Welkom in de haven van Vlaardingen! U bent net onze fraaie stad binnengevaren of u bent van plan dat te doen. En dat is een felicitatie waard! Want Vlaardingen is een stad die u zal verrassen. Een knus

Nadere informatie

PROVINCIALESTATEN VANOVERUSSEL Reg.nr. "RS/2_ ( O /6&0 10 JUN 2010

PROVINCIALESTATEN VANOVERUSSEL Reg.nr. RS/2_ ( O /6&0 10 JUN 2010 Provinciate Staten PROVINCIALESTATEN VANOVERUSSEL Reg.nr. "RS/2_ ( O /6&0 Dat. ontv.: 10 JUN 2010 Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 0384998899 Fax 038425 48 88 overijssel.nl

Nadere informatie

De brugbediening buiten de huidige bedieningstijden in het weekend te laten uitvoeren door medewerkers van de jachthaven.

De brugbediening buiten de huidige bedieningstijden in het weekend te laten uitvoeren door medewerkers van de jachthaven. , Voorstel Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : Status : Openbaar / Ter bespreking Datum : 8 april 2014 Afdeling : Beheer en Vastgoed Paraaf Medewerk(st)er : ing. R.W. van Keulen medewerk(st)er:

Nadere informatie

Programma Varend Erfgoed Aanlooproute: Start in Veere op vrijdag 17 juni!

Programma Varend Erfgoed Aanlooproute: Start in Veere op vrijdag 17 juni! Programma Varend Erfgoed Aanlooproute: Start in Veere op vrijdag 17 juni! Net als in 2003 en 2009 wordt er voor het Varend Erfgoed in het kader van DelfSail 2016 een aanlooproute georganiseerd. Die start

Nadere informatie

Nautisch Veiligheidsplan, leidraad

Nautisch Veiligheidsplan, leidraad Nautisch Veiligheidsplan, leidraad Havenbedrijf Rotterdam N.V. Divisie Havenmeester Wilhelminakade 909 3072 AP Rotterdam evenementendhmr@portofrotterdam.com Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Gebruik van dit veiligheidsplan

Nadere informatie

~~:-- BLN I Koninklijke Schuttevaer-BLN I

~~:-- BLN I Koninklijke Schuttevaer-BLN I ..., tt. 1';;S1~~I.... 11',,,.. '-'~J!I... ~~:-- BLN I Koninklijke Schuttevaer-BLN I _,!IiJl t'\.j the Blue Road O~"~--~.. ADN vooroverleg met EBU en het ministerie Vorige week is samen met EBU/ESO overlegd

Nadere informatie

3. Vlot en veilig verkeer over het water

3. Vlot en veilig verkeer over het water Een binnenvaartschip op de Oude Maas passeert het dorp Puttershoek. 3. Vlot en veilig verkeer over het water Vervoer over water is van groot economisch belang. De binnenvaart vervoert veel bulkgoederen.

Nadere informatie

Gebruikerstevredenheidsonderzoek recreatievaart 2009. Landelijk rapport

Gebruikerstevredenheidsonderzoek recreatievaart 2009. Landelijk rapport Gebruikerstevredenheidsonderzoek recreatievaart 2009 Landelijk rapport 3827856 RE015 Recreatievaart.indd 1 17-12-2009 12:50:07 Gebruikerstevredenheidsonderzoek recreatievaart 2009 Landelijk rapport Datum

Nadere informatie

VOORWOORD. Eric Bodar, directeur GAD

VOORWOORD. Eric Bodar, directeur GAD VOORWOORD U ontvangt hierbij de tweede editie van de nieuwsbrief over de pilot afvalscheiding in Naarden. Op 14 juni jl. gaf de wethouder, Mw. Wil de Vries-Kempes, het startsein voor de proef, waarbij

Nadere informatie

Bijlage 3: Afvalbrengpunten in Enschede

Bijlage 3: Afvalbrengpunten in Enschede Bijlage 3: Afvalbrengpunten in Enschede Huidige situatie De gemeente Enschede heeft 3 afvalbrengpunten, in Zuid aan de Vlierstraat, in Oost aan de Lenteweg en in West aan de Binnenhaven. Zuid heeft verreweg

Nadere informatie

Marjolein Jansen. De reis naar Parijs met de Fram en de Phoca deel I

Marjolein Jansen. De reis naar Parijs met de Fram en de Phoca deel I Marjolein Jansen De reis naar Parijs met de Fram en de Phoca deel I Reis naar Parijs met de Fram en de Phoca - Deel 1 Al sinds de bouw van ons schip, een luxe motor van 22 meter genaamd de Fram, hebben

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst WiFi op ligplaatsen Erwin Stringer/Gert- Jan v/d Bilt 22 Januari 2013 Agenda Inleiding Toelichting IDVV programma Wifi op ligplaatsen Achtergrond & doelstelling De techniek Het Business

Nadere informatie

Weesp Smal Weesp (Amsterdam-Rijnkanaal) Gein Abcoude Abcouder Meer Holendrecht Waver Amstel Uithoorn 25 Km

Weesp Smal Weesp (Amsterdam-Rijnkanaal) Gein Abcoude Abcouder Meer Holendrecht Waver Amstel Uithoorn 25 Km Roeivakantie 2013 De route. Dag 1, zaterdag 8 juni Weesp Smal Weesp (Amsterdam-Rijnkanaal) Gein Abcoude Abcouder Meer Holendrecht Waver Amstel Uithoorn 25 Km Om 10 uur ontvangst bij Roeivereniging Weesp

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE PLANNING!

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE PLANNING! BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE PLANNING! B BEDRIJFSMANAGEMENT voor goederen, bus en taxi 1 lesdag P PERSONEELSMANAGEMENT voor goederen, bus en taxi 1 lesdag C CALCULATIE voor goederen, bus en taxi 3 lesdagen

Nadere informatie

TERNEUZEN Bestemmingsplan Nieuwe Sluis Terneuzen

TERNEUZEN Bestemmingsplan Nieuwe Sluis Terneuzen TERNEUZEN Bestemmingsplan Nieuwe Sluis Terneuzen Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen Versie 20072017 INHOUD BLZ 1. Inleiding 3 1.1. Procedure 3 1.2. Leeswijzer 4 2. Zienswijzen 5 2.1. Overzicht

Nadere informatie

Besprekingsverslag. Bijlagen: Presentaties context planstudie en opzet planstudie

Besprekingsverslag. Bijlagen: Presentaties context planstudie en opzet planstudie Besprekingsverslag Plaats Referentienummer Kenmerk De Bilt, 18 oktober 2010 291914 Plaats bespreking GrolschVeste, Enschede Betreft Informatieavond planstudie Verruiming Twentekanalen Bijlagen: Presentaties

Nadere informatie

Overnachtingshaven Lobith

Overnachtingshaven Lobith Koninklijke Schuttevaer Vasteland 12e - 3011 BL RotterdamPostbus 23415 3001 KK Rotterdam T +31 10 412 91 36 F +31 10 433 09 18 I www.koninklijkeschuttevaer.nl Overnachtingshaven Lobith Onderwerp: 18 maart

Nadere informatie

Systems Engineering bij een sluisontwerp. Jacques Montijn, Movares Zuid West, Rotterdam, 19 januari 2012

Systems Engineering bij een sluisontwerp. Jacques Montijn, Movares Zuid West, Rotterdam, 19 januari 2012 Systems Engineering bij een sluisontwerp Jacques Montijn, Movares Zuid West, Rotterdam, 19 januari 2012 Inhoud presentatie Doelstelling De sluis Rol Movares in het ontwerp Ontwikkeling van eisen Omgeving

Nadere informatie

Foto: Janneke Bos INFO 20M. Informatieblad grote pleziervaart

Foto: Janneke Bos INFO 20M. Informatieblad grote pleziervaart Foto: Janneke Bos INFO 20M Informatieblad grote pleziervaart Nummer 78 Juli/Augustus 2014 INFO 20M Informatieblad grote pleziervaart Het Informatieblad grote pleziervaart is bedoeld voor eigenaren, schippers

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013 HAVENVERORDENING GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013 gelet op de artikelen

Nadere informatie

Gemeentelijke Havenpolitieverordening 2015. 5.3 Slepen

Gemeentelijke Havenpolitieverordening 2015. 5.3 Slepen Gemeentelijke Havenpolitieverordening 2015 5.3 Slepen Agenda 1.BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE ORGANISATIE VAN SLEEPDIENSTEN EN DE SLEEPDIENSTVERLENERS 2.BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN HAVENGEBRUIKERS 1 BEPALINGEN

Nadere informatie

Infodossier Noorderlaanbrug

Infodossier Noorderlaanbrug Infodossier Noorderlaanbrug DEEL 1: PROJECTINFORMATIE Laatste update: 9/0/08 Inhoudstafel Inleiding Pagina 3 Situering Noorderlaanbrug 4 Onderdeel van het project Bruggen Albertkanaal 5 Huidige situatie

Nadere informatie

Regionale centrale brugbediening

Regionale centrale brugbediening Regionale centrale brugbediening Onderzoek gevolgen voor Zaanstad 17 november 2016 Aanleiding Besluit Gedeputeerde Staten 8 juli 2014; verbeteren vaarwegmanagement in de provincie (één regionale regisseur

Nadere informatie

Regioteam Rivierengebied Watersportverbond. Nieuwsbrief 1. April 2016

Regioteam Rivierengebied Watersportverbond. Nieuwsbrief 1. April 2016 Nieuwsbrief 1 April 2016 ----------------------------------------------------------------------------------- In deze Nieuwsbrief: v Voorwoord van onze voorzitter. v Uitbreiding Beatrixsluis te Vreeswijk

Nadere informatie

1 Herinnert u zich uw argumenten voor de voorkeursbeslissing voor de locatie Noord voor de extra sluiskolk Eefde? 1

1 Herinnert u zich uw argumenten voor de voorkeursbeslissing voor de locatie Noord voor de extra sluiskolk Eefde? 1 > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Planstudie Paddepoelsterbrug Steller Jeanet Halsema De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 050-3678865 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6261150 Datum Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

Kleine schepen Grote schippers. Small Ships Race

Kleine schepen Grote schippers. Small Ships Race Kleine schepen Grote schippers Small Ships Race Vertrekkersavond: Programma van dag tot dag Vertrek IJmuiden Navigatie onderweg Aanloop Lowestoft Contact onderweg Programma Woensdag 11 mei (Seaport Marina

Nadere informatie