INHOUD. Bestuur en directie 3. Voorwoord 4. Bouwen aan onze organisatie 6. Bouwen aan een aantrekkelijk zorgaanbod 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. Bestuur en directie 3. Voorwoord 4. Bouwen aan onze organisatie 6. Bouwen aan een aantrekkelijk zorgaanbod 9"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009

2 INHOUD Bestuur en directie 3 Voorwoord 4 Bouwen aan onze organisatie 6 Bouwen aan een aantrekkelijk zorgaanbod 9 Bouwen aan operationele excellentie 13 Bouwen aan dienstverlening 19 Bouwen aan een nieuw ziekenhuis 23 Bouwen aan een financieel gezond ziekenhuis 25 Financiën 27 Geneesheren 31 02

3 Raad van Bestuur (per ) Mevr. G. Brugmans, voorzitter Dhr. B. Peirsegaele, ondervoorzitter Dhr. I. Huyghe, secretaris Dhr. A. Daenekindt E.Z. M.-C. Everaere Dhr. D. Laleman Prof. Dr. A. Lerut Dhr. W. Michils Mevr. M. Van de Walle Prof. Dr. Ph. Vandekerckhove Dhr. B. Vander Cruyssen Dhr. L. Vansteene E.Z. G. Verhelst Dhr. P. Verhulst, algemeen directeur Directiecomité (per ) Mevr. S. Commeyne Mevr. E. Depreter Dhr. X. Keters Dhr. P. Lanssens Mevr. M. Spileers Dhr. S. Van Neste Dr. S. Vanthuyne Dhr. P. Verhulst Medische Raad (per ) Dr. J. Van Oyen, voorzitter Dr. G. Orbie, secretaris Dr. Y. Hagers, ondervoorzitter Dr. G. Alliët Dr. A. Broeders Dr. A. Janssen Dr. L. Nuytten Dr. L. Parmentier Dr. E. Van Ingelghem Ethisch comité (per ) Dr. G. Fonteyn, voorzitter Mevr. N. Mortier, secretaris Magistraat D. Floren Dr. B. Linden Dr. L. Parmentier E.H. F. Sonneville Dr. Ph. Vandelanoitte Dr. A. Vandenbroucke Dr. G. Van Paemel Dhr. B. Dejaegher (niet stemgerechtigd) Dhr. J. Snoeck (niet stemgerechtigd) Ondernemingsraad (per ) Dhr. P. Verhulst, voorzitter Dhr. N. Coulier, secretaris Dhr. J. Snoeck, verantwoordelijke bedienden Dhr. J. Szlanyinka, verantwoordelijke arbeiders Mevr. S. Commeyne Mevr. E. Depreter Dhr. X. Keters Dhr. P. Lanssens Mevr. M. Spileers Dhr. S. Van Neste Dr. S. Vanthuyne Dhr. R. Busschaert Mevr. H. Devriendt Mevr. L. Dendooven Dhr. K. De Roo Mevr. A. Dewinter Dhr. G. Geerseau Mevr. M. Vanhooren Mevr. T. Pilaeis Mevr. R. Van Vooren Dhr. T. Ballieu Comité voor preventie en bescherming op het werk (per ) Dhr. P. Verhulst, voorzitter Dhr. F. Goeminne, secretaris Dr. B. de Milliano, arbeidsgeneesheer Mevr. S. Commeyne Mevr. E. Depreter Dhr. X. Keters Dhr. P. Lanssens Mevr. M. Spileers Dhr. S. Van Neste Dr. S. Vanthuyne Dhr. R. Busschaert Dhr. N. Coulier Dhr. J. Snoeck Dhr. J. Szlanyinka Mevr. W. Van Buren Dhr. J. Van Buren Dhr. P. Vanhoutte Mevr. M. Vastesaegher Mevr. L. Vanbeckevoort Mevr. C. Willems Mevr. T. Pilaeis Mevr. C. Vanhee Dhr. J. Steenhuyse BESTUUR & DIRECTIE 03

4 04 VOORWOORD

5 WOORD VAN DE VOORZITTER Intussen is het tien jaar geleden dat het fusieziekenhuis AZ Damiaan werd opgericht. Onze vernieuwde visie straalt ambitie uit: Het AZ Damiaan wil het referentiecentrum van de regionale gezondheidszorg voor de bevolking aan de kust zijn. Om deze visie te verwezenlijken formuleerden we een aantal strategische doelstellingen: uitbouw van een aantrekkelijk zorgaanbod, operationele excellentie, gepaste dienstverlening, realisatie van het nieuwbouwproject en structureel gezond bedrijf. Deze doelstellingen willen we realiseren in de periode Zoals u kan lezen is dit jaarverslag opgebouwd rond onze strategische doelstellingen. In de eerste plaats danken we onze artsen, verpleegkundigen, andere medewerkers en vrijwilligers van harte voor hun inzet en enthousiasme, hun voortdurend streven naar beter. Dankzij hun onverminderde inspanningen krijgt de patiënt elke dag meer dan de vriendelijke en professionele zorg waar hij recht op heeft. Kwaliteit van zorg is sturend geworden voor de keuze door de patiënt en de verwijzer van de zorgverlener. Multidisciplinaire aanpak en een functionele patiëntgerichte ziekenhuisorganisatie zijn daarom erg belangrijk. In 2009 mochten we acht nieuwe artsen verwelkomen en werden gespecialiseerde centra uitgebouwd zoals het geheugencentrum en de pijnkliniek. De steeds krapper wordende ziekenhuisfinanciering maakt het nemen van fundamentele keuzes noodzakelijk. Alles draait om kostenbeheersing, maar goede zorg heeft een prijs. De zorgprogramma s en erkenningsnormen, die de federale overheid vastlegt, geven direct en indirect aanleiding tot samenwerking tussen ziekenhuizen. Vlaamse ziekenhuizen opereren sinds jaren in een turbulente omgeving van schaalvergroting, samenwerkingsverbanden, netwerkvorming. Ook wij bewegen hierin mee. Dit getuigt van onze dynamiek. Gezien ziekte niet begint op de drempel van een ziekenhuis en behandelingen niet stoppen bij de deur van het ziekenhuis, is de relatie met de huisartsen erg belangrijk. Alle ambulante specialistische zorg kan maar goed functioneren wanneer er een systematische informatiestroom bestaat tussen huisartsen en specialisten. De hedendaagse communicatiemiddelen laten een elektronische gegevensuitwisseling perfect toe. Zo zou de huisarts kunnen aanloggen naar het centraal medisch ziekenhuisdossier van zijn opgenomen patiënt. Dergelijke samenwerkingsmodaliteiten moeten uiteraard worden uitgewerkt met respect voor een strikte privacy. Ook het management heeft hier een rol te vervullen. Om onze dienstverlening verder af te stemmen op de behoeften van onze belangrijkste klanten, met name onze patiënten en hun familie en de huisartsen uit onze zorgregio, werd een project opgestart in samenwerking met professor Paul Gemmel van de Universiteit Gent. Ons nieuwbouwproject loopt op volle kracht. Het project zit op schema op vlak van timing, budget en vereiste kwaliteit. Financieel was 2009 een jaar vol uitdagingen. Wij blijven financieel gezond en kunnen de uitdagingen voor de komende jaren aan. Met dit jaarverslag hopen we u veel nuttige informatie te geven over A.Z. Damiaan; Gerda Brugmans Voorzitter van de Raad van Bestuur. 05

6 Bouwen aan onze organisatie Algemene vergadering en Raad van Bestuur In 2009 verlieten Zuster Benedicta en Zuster Suzanne de raad van bestuur van AZ Damiaan. E.H. Frans Sonneville en Jules Ackermans verlieten de raad van bestuur wegens het bereiken van de leeftijdsgrens. Het AZ Damiaan is hen dankbaar voor hun gewaardeerde inbreng en inzet. Zij hebben een stuk van de geschiedenis van de gezondheidszorg in Oostende helpen schrijven. Organisatie Onze grote groep gemotiveerde en enthousiaste medewerkers staat garant voor een goede en kwaliteitsvolle zorgverlening. Een goed uitgekiende organisatiestructuur biedt iedereen de kans om zijn bijdrage te leveren. We moeten echter durven onze organisatiestructuur in vraag te stellen en aan te passen aan de snel evoluerende zorgwereld. In 2009 werden wijzigingen doorgevoerd in de organisatiestructuur. Oriëntatie naar een departement Patiëntenzorg, vanaf 1 juli 2009 onder leiding van Eveline Depreter, beklemtoont de aandacht voor de zorg aan de patiënt. In lijn met deze filosofie verviel de functie van directeur zorg- en kwaliteitsbeleid en werd een staffunctie coördinator kwaliteit en patiëntveiligheid binnen het departement Patiëntenzorg ingesteld. De functie directeur veiligheid en milieu verviel en werd vervangen door een staffunctie veiligheid en milieu bij de algemeen directeur. Een groeiend PC- en printerpark, een groeiende servercapaciteit en nieuwe kansen voor automatiseren maakten van Informatie- en Communicatietechnologie een volwaardig departement. MEDISCH DEPARTEMENT Medisch directeur Dr. S. Vanthuyne CEL BELEIDSINFO STAF PATIËNTENFLOW MANAGEMENT Directie-assistent DEPARTEMENT PATIËNTENZORG Directeur E. Depreter ZIEKENHUISHYGIËNE STAF KWALITEIT & PATIËNTVEILIGHEID STAGECOÖRDINATIE ZORGCOÖRDINATIE DEPARTEMENT ADMINISTRATIE & FINANCIËN Directeur S. Van Neste FINANCIËN Adj. Directeur S. Vanslembrouck ALGEMENE DIRECTIE Algemeen Directeur P. Verhulst DEPARTEMENT ICT Directeur X. Keters 06 Staf PR & Communicatie Staf Juridische Zaken - ombudsfunctionaris DEPARTEMENT APOTHEEK Directeur S. Commeyne DEPARTEMENT FACILITAIR BEHEER Directeur P. Lanssens ADK. HOOFDAPOTHEKER SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Staf Veiligheid & Milieu DEPARTEMENT HRM Directeur M. Spileers STAF HRM STAF PERSONEELSADMINISTRATIE

7 Benoemingen In lijn met ons streven naar diepgaande verdere professionalisering, kwamen nieuwe stafmedewerkers en / of kaderleden de rangen versterken. Het departement Patiëntenzorg kwam onder de leiding van directeur Eveline Depreter. De dienst ergotherapie wordt campusoverstijgend geleid door diensthoofd Jordy Boey. Hoofdverpleegkundige Annelies Vangheluwe stroomlijnt de werking van de operatiekwartieren op beide campussen. Met Thierry Claeys als tweede begeleidingsverpleegkundige wordt de inscholing van nieuwe verpleegkundigen intensiever uitgewerkt. Diensthoofd dieet Els Museeuw bouwt de dieetdienst dieper uit met aandacht voor GVO en patiëntenparticipatie. Coördinator interculturele bemiddeling Joke Damman heeft als opdracht om artsen en ziekenhuismedewerkers, die in contact komen met allochtonen, te helpen om de taal- en cultuurbarrières weg te werken. De juiste patiënt in het juiste bed en een correcte ligduur vormen de aandachtspunten van Hilde Devriendt, coördinator patiëntenflow. Onthaal- en polikliniekmedewerkers komen onder de leiding van Bernard Meyers, diensthoofd onthaal en polikliniek. Ombudsfunctionaris Nele Rooryck staat in voor de klachtenbemiddeling en advies om onze dienstverlening te optimaliseren. HR-professional Evy Leekens werkt aan het introduceren van competentiemanagement in het ziekenhuis. Hiertoe worden voor alle functies up-to-date functiebeschrijvingen opgemaakt. Deze zullen ook gebruikt worden als basis voor het opzetten van een coachingscyclus. Supply Chain manager Wim Gevaert spoort facilitaire processen binnen het ziekenhuis op en zal die waar nodig vereenvoudigen of sterker uitwerken. Hij garandeert een verantwoord goederenbeheer met het uitwerken van de aankoop-, voorraad- en distributiestrategie. Hij is tevens de coach voor de Project Management Methodologie. Bouwen met onze medewerkers Elke dag weer staat onze grote groep medewerkers borg voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. Het AZ Damiaan investeert in haar medewerkers door gerichte opleidingskansen te bieden, een aantrekkelijk extralegaal aanbod met een gratis hospitalisatieverzekering voor het hele gezin en interne initiatieven om elkanders opdrachten te leren kennen. Cijfers Op waren personen in dienst. Hiervan werkten 432 personen voltijds en 805 deeltijds. Dit kadert in het belang dat AZ Damiaan hecht aan de balans werk/gezin. Het personeelsbestand bestaat uit vrouwen en 193 mannen. Leeftijdsverdeling Leeftijdsverdeling personeel <21j 21-25j 26-30j 31-35j 36-40j 41-45j 46-50j 51-55j 56-60j >60j Anciënniteitverdeling Anciënniteitsverdeling personeel j 6-10 j j j j j >= 31 j Plaats van tewerkstelling Benoeming medische diensthoofden Dr. Luk De Vlieger, anesthesist, werd benoemd tot medisch diensthoofd van het operatiekwartier. Dr. Paul Lambert werd benoemd tot medisch diensthoofd O.R.L. Dr. Geert Desmet werd benoemd tot medisch diensthoofd van de Mid Care Unit verplegend en verzorgend paramedisch loontrekkend administratief ander Vorming In 2009 bleef het aantal vormingsuren gelijk aan dat van Externe vormingen maken het grootste aandeel uit. Er is een groei merkbaar van de afdelingsgebonden interne vormingen. Vorming op thema s toegespitst op de specifieke 07

8 08 Bouwen aan onze organisatie zorg en noden van een afdeling verhogen de competenties van onze medewerkers. In 2009 bood AZ Damiaan aan de geïnteresseerde medewerkers een gratis basisopleiding werken met pc & internet aan. Dit aanbod kaderde in een instapdiversiteitsplan, waarbij de oudere werknemers de voornaamste doelgroep waren. Het initiatief bleek een succes want twee groepen van telkens elf deelnemers volgden de opleidingscyclus van vier namiddagen. Na afloop waren de reacties unaniem positief en was AZ Damiaan 22 pc-vaardige medewerkers rijker! Een opleidingstraject rond omgaan met stress & agressie werd opgezet. Dit traject wordt gespreid over twee jaar en kadert in het project 500 van het Fonds voor de Privéziekenhuizen. Het doel van het traject is om verpleegkundigen en onthaalmedewerkers beter te wapenen tegen verbale agressie. AZ Damiaan werkt hiervoor samen met de firma CrimeControl. Voor twee verpleegkundigen per afdeling en voor alle onthaalmedewerkers is er een opleiding van anderhalve dag voorzien, gegeven door een trainer en een professionele acteur. Naast dit doorgedreven opleidingstraject waren er voor de andere medewerkers infosessies rond het omgaan met stress en agressie. Tijdens deze sessies werd ook het agressieprotocol van AZ Damiaan toegelicht. Tabel vorming Intern 7639,1 7521, ,8 6696,1 Extern 4803, , , ,5 TOTAAL 12442, , , ,6 HR In de loop van 2009 werd gewerkt aan de verdere professionalisering van het HR-departement. De basisconcepten van het competentiemanagement werden gedefinieerd en de opmaak van het competentiewoordenboek werd voorbereid. De VTO-cyclus werd grondig beschreven en gedocumenteerd. Dit zal AZ Damiaan in staat stellen de budgetten dienaangaande op een gestructureerde manier op te volgen. Ook op het gebied van werving en selectie werd gestreefd naar optimale service naar kandidaten. Service Level Agreements waren hierbij een bijzonder handig instrument. Werving In de zorgsector heerst een constante nood aan goed opgeleide medewerkers. De interne werkgroep HR vormt een overlegforum betreffende werving, selectie en retentie van verpleegkundigen. In 2009 werden een aantal initiatieven uitgewerkt om laatstejaarsstudenten verpleegkunde naar een sollicitatiegesprek toe te leiden. De laatstejaarsstudenten worden actief aangesproken door de begeleidingsverpleegkundigen. Een Award werd ingesteld voor uitmuntende eindwerken van laatstejaarsstudenten. Met haar eindwerk over gedragsveranderingen bij geriatrische patiënten in het kader van valpreventie, sleepte Ilse Lelie, studente ergotherapie aan de Hogeschool Gent, de Award en de eraan verbonden 250 euro in de wacht. Op dinsdag 8 december 2009 ging het AZ Damiaan door. Laatstejaarsstudenten, stagebegeleiders en stagementoren werden uitgenodigd op een avant-première van de Vlaamse film Dossier K in Kinepolis Oostende. Dit was een mooi forum voor informele kennismaking. De deelnemers gingen huiswaarts met een USB-stick met relevante informatie over werken in AZ Damiaan en hoe solliciteren. Het initiatief sloeg in en is voor herhaling vatbaar. Begeleiding In 2009 werden 36 nieuw in dienst gekomen verpleegkundigen begeleid. Elke nieuwe verpleegkundige krijgt drie introductiedagen en een inscholingspakket aangevuld met de begeleidingsgesprekken door de begeleider. Opleidingsplaats Het AZ Damiaan is een opleidingsziekenhuis. 16 GSO s (geneesheer-specialist- in opleiding) van KU Leuven en UGent volgden een opleidingjaar in AZ Damiaan. Opleiding werd gevolgd o.a. op Heelkunde, Inwendige Ziekten, Pediatrie, Medische beeldvorming en Orthopedie. Een nieuwe opleidingsplaats urgentiegeneeskunde werd aan het AZ Damiaan toegekend. 71 studenten master geneeskunde van KU Leuven en UGent liepen een stage van drie weken tot drie maanden op diverse diensten. Per schoolweek waren gemiddeld 41 studenten verpleegkunde op stage op onze afdelingen. Op de diensten facilitair beheer liepen 6 studenten stage. IKG Het project Interne klantgerichtheid stelt een goede werkrelatie tussen de verschillende diensten centraal. Vier diensten stelden hun werking voor aan de collega s. Dagziekenhuis1, Schoonmaak, Palliatieve zorgeneenheid en Mortuarium zetten hun rol in de keten van zorgverlening in de kijker. Met een interne Openbedrijvenavond werd een boeiende blik geboden op enkele diensten van het ziekenhuis. Dienst Informatica, laboratorium, vasculaire heelkunde en het Joint- Care team zetten hun deuren open. Op zaterdag 5 september namen 750 medewerkers deel aan een geslaagd personeelsfeest. In een informele sfeer konden medewerkers de banden met elkaar aanhalen.

9 Ons ziekenhuis positioneert zich als een middelgroot regionaal ziekenhuis dat aan de zorgregio Oostende en omgeving een aantrekkelijk zorgaanbod wil bieden. Bouwstenen bij de uitbouw van een aantrekkelijk zorgaanbod zijn het klinisch aanbod, het zorgnetwerk, de medische infrastructuur en de kwaliteitszorg. In dat kader wordt een dynamische aanwervingpolitiek gevoerd door het ziekenhuis en de verschillende artsenassociaties. Tevens worden er gespecialiseerde centra uitgebouwd zoals het geheugencentrum en de pijnkliniek. Bouwen aan het klinisch zorgaanbod Nieuwe artsen Anesthesie Anesthesist dr. Steven Cnudde heeft een bijzondere interesse in de spoedgevallen en urgentiegeneeskunde. Hij startte in AZ Damiaan per 1 augustus Anesthesist dr. Christophe Grumbers heeft een bijzondere interesse in de chronische pijn en zal samen met Dr. Pottiez het pijncentrum verder uitbouwen. Hij startte in AZ Damiaan per 1 augustus Medische beeldvorming Radioloog dr. Geert Heirwegh genoot een uitstekende opleiding in de conventionele radiologie, echografie, mammografie, CT en MR met nadruk op abdominale en musculoskeletale beeldvorming. Hij heeft bijzondere interesse in de ORL- en neuroradiologie. Hij startte in AZ Damiaan per 1 augustus Medische Oncologie Medisch oncoloog dr. Isabelle Spoormans werd op basis van haar wetenschappelijk en klinisch werk, alsook de sociale omgang met collega s, verpleging, en patiënten op het einde van haar opleiding laureaat van de Pfizer Educational Grant Zij startte in AZ Damiaan per 1 oktober Plastische heelkunde Plastisch chirurg dr. Diederick Kerckhove genoot een uitstekende opleiding plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde. Hij startte in AZ Damiaan per 7 september Pneumologie Dr. Ann Simpelaere werd benoemd tot toegelaten geneesheer in de pneumologie van tot Vaatheelkunde Met de komst van twee vaatchirurgen werden nieuwe lasertechnieken in de vaatchirurgie geïntroduceerd. Vaatchirurg dr. Sophie Depuydt heeft een bijzonder interesse in endovasculaire chirurgie. Zij bekwaamde zich bovendien in de borstchirurgie in het Leuvens universitair borstcentrum onder leiding van Professor Christiaens. Zij startte in AZ Damiaan per 1 augustus Vaatchirurg dr. Stijn Schepers heeft een bijzonder interesse in endovasculaire chirurgie. Hij startte in AZ Damiaan per 1 augustus Bouwen aan een aantrekkelijk zorgaanbod 09

10 10 Bouwen aan een aantrekkelijk zorgaanbod Uitbouw geheugencentrum Het geheugencentrum van het AZ Damiaan is een samenwerkingsverband tussen de diensten neurologie, neuropsychologie, geriatrie en psychiatrie. Ze biedt een gespecialiseerde aanpak van geheugen en gedragsveranderingen bij volwassenen. Mensen die zich zorgen maken over toenemende geheugen- en/of gedragsveranderingen bij zichzelf of een naaste, kunnen via de huisarts of specialist doorgestuurd worden naar het geheugencentrum. Een team van deskundigen op het terrein van geriatrie, neurologie en psychiatrie zal via een stapsgewijze en gestructureerde aanpak de klachten zo duidelijk mogelijk in kaart brengen. Tijdens het eerste contact via de consultatie wordt een beeld geschetst van de problematiek. Na dit eerste contact wordt een opname in het dagziekenhuis gepland, waar bijkomende onderzoeken zoveel mogelijk op één dag uitgevoerd worden. Zo zal er o.a. een algemeen lichamelijk onderzoek, bloedafname, beeldvorming (CT-scan, ) en een neuropsychologisch onderzoek plaatsvinden. Aan de hand van deze gegevens bepaalt de arts of er eventueel nog bijkomende onderzoeken nodig zijn. Wekelijks wordt op een teamvergadering gezamenlijk overleg gevoerd. Op basis hiervan worden aanbevelingen geformuleerd voor verdere behandeling en begeleiding. Multidisciplinair pijnteam Pijn kan het gevolg zijn van veel oorzaken en zowel acuut optreden of chronisch van aard zijn. Weten waar de pijn vandaan komt, wat de oorzaak is en hoe de pijn best te bestrijden is, maakt een multidisciplinaire aanpak van pijn noodzakelijk. Om patiënten met pijnklachten zo goed mogelijk te onderzoeken en te behandelen, heeft het AZ Damiaan een multidiscplinair pijnteam. In 2009 werd ingestapt in het pilootproject Multidisciplinair pijnteam en Algologische functie. Het multidisciplinair pijnteam wordt gestuurd door een anesthesist met bijzondere bekwaming in het behandelen en het opvolgen van patiënten met chronische pijn. Bijgestaan door andere medewerkers zorgt hij voor de verwezenlijking van een goede kwalitatieve pijnzorg. Naast de anesthesiologen nemen ook een klinisch psycholoog, een chronische pijnverpleegkundige en een revalidatiearts deel aan het pijnteam, dat wordt ondersteund door een secretariaatsfunctie. Naargelang de pijnklachten kunnen andere disciplines worden betrokken bij het pijnteam. De doelstellingen van het multidisciplinair pijnteam zijn onder te verdelen in 5 grote pijlers: aanpak van pijn ten gevolge van kanker of kankerbehandeling aanpak van locmotorische pijn aanpak van pijn ten gevolge van diverse ziekten opleiding, onderwijs en protocols chronische pijnverpleegkundige Chronische pijn verpleegkundige Opleiding, onderwijs en protocols Aanpak pijn t.g.v. kanker of behandeling kanker Multidisciplinair pijnteam Aanpak pijn t.g.v. diverse ziekten Aanpak van locomotorische pijn Werking De verwijzing naar het multidisciplinair pijnteam (MPT) gebeurt steeds door een huisarts of een arts-specialist. Naast een doorverwijzing kan een chronisch pijnprobleem ook gemakkelijk opgemerkt worden bij een spoedopname, aangezien de spoedarts steeds een anesthesioloog is en in nauw contact staat met zijn/haar collega, die de algologische problematiek behandelt. De anesthesioloog voert de eigenlijke consultatie uit in het MPT. Tijdens deze consultatie wordt er uitgebreid ingegaan op de pijnproblematiek a.d.h.v. een systematische vragenlijst, anamnesegesprek en een klinisch onderzoek. Op het MPT wordt dan patiënt per patiënt besproken op basis van de gegevens uit het klinisch gesprek, het onderzoek en de vragenlijsten. Er gebeurt een overleg over de mogelijke diagnose, de nood aan aanvullende onderzoeken en het eventuele behandelplan.

11 Twee weken na de eerste consultatie komt de patiënt terug. Tijdens deze consultatie worden de resultaten van de bespreking in het pijnteam meegedeeld. Eventueel volgen er verdere onderzoeken en een behandelplan. Naast de informatie die hierover rechtstreeks aan de patiënt wordt meegedeeld, wordt er ook een brief met conclusies van het pijnteam en een voorstel voor behandeling naar de huisarts gestuurd. De patiënt kan zodoende, vooraleer een beslissing te nemen, overleg plegen met zijn/haar huisarts. Het behandelteam staat ter beschikking van de huisarts voor verdere informatie en advies. Het MPT werkte in 2009 een aantal pijnprotocols en staande orders uit. Ook enkele informatiebrochures voor patiënten werden ontwikkeld. Op elke verpleegafdeling is er een referentieverpleegkundige pijn. Een systematische pijnmeting m.b.v. VAS wordt uitgevoerd op alle chirurgische verpleegafdelingen. Dit laat gerichte pijnbestrijding toe. In het groeiplan zal deze systematische pijnmeting ziekenhuisbreed worden ingevoerd. Algologische functie Dit team bestaat uit een anesthesioloog en een chronische pijnverpleegkundige. Het algologisch team zorgt voor het dagdagelijks uitdragen van het pijnbeleid op de werkvloer. Uitbouwen van het zorgnetwerk Met het AZ Gezondheidszorg Oostkust Knokke werd met ingang op een samenwerkingsovereenkomst gesloten op het vlak van neurologie. Concreet houdt de overeenkomst in dat consulten door de neurologen van AZ Damiaan worden uitgevoerd in Knokke/Blankenberge en de participatie aan de wachtdienst neurologie in Knokke/Blankenberge door de neurologen van AZ Damiaan. Met het AZ H. Hart te Roeselare werd een samenwerkingsverband afgesloten met betrekking tot brachytherapie bij prostaatkanker. Met AZ Maria Middelares te Gent werd een overeenkomst afgesloten voor robotgeassisteerde radicale prostatectomie. Met het RIZIV werd een diabetespompconventie alsook een conventie voor het plaatsen van abdominale vasculaire endoprothesen afgesloten. Met Veilige Have werd een overeenkomst bereikt voor de overname van 48 Sp-bedden. De Vlaamse Overheid heeft zijn akkoord gegeven voor de overname van 28 Sp-bedden. In 2010 wordt hiervoor een erkennings- en planningsvergunning aangevraagd. Dit stelt AZ Damiaan in staat zijn revalidatie activiteiten verder uit te bouwen. De coördinator patiëntenflow onderhoudt goede contacten met de revalidatie-instellingen en zorgt aldus voor een vlotte doorstroming naar de extramurale zorg. Initiatieven werden genomen op vlak van doorstroming van patiënten naar het BZIO, de KEI en de Branding. Patiënten die chemotherapie ondergaan, kunnen last hebben van bepaalde bijwerkingen. Onder andere kunnen misselijkheid, braken of diarree optreden. De alleenstaande chemopatiënt die na de dagbehandeling naar huis trekt, staat er dan alleen voor. In Oostende ontstond de vzw Zorghuis, waar alleenstaande kankerpatiënten een aantal dagen kunnen opgevangen worden na een chemokuur. De twee Oostendse ziekenhuizen waaronder AZ Damiaan ondertekenden een overeenkomst om dit initiatief volop te ondersteunen. Samenwerken met eerste lijn Om de drie maanden wordt een overleg georganiseerd met de huisartsen en actoren uit de eerstelijnsgezondheidszorg. Tweemaal per jaar organiseert AZ Damiaan een wetenschappelijke vergadering voor huisartsen. Medische stafleden uit AZ Damiaan lichten een nieuwe topic binnen hun discipline toe. Deze avonden gingen door in mei en oktober en konden op ruime belangstelling rekenen. 11

12 12 Bouwen aan een aantrekkelijk zorgaanbod De dienst orthopedie hield in mei een symposium Update Orthopedie. Nieuwste inzichten en technieken betreffende enkelarthroscopie, knielijden, heup- en schouderprothesen kwamen aan bod. Het symposium werd bijgewoond door 110 artsen. Naar aanleiding van de investering in een update van de NMR, organiseerde de dienst medische beeldvorming in november een symposium over State of the Art NMR. Ook hier waren meer dan 100 deelnemers. In het kader van het interactief afstandsonderwijs Pentalfa van de Faculteit Geneeskunde KU Leuven gingen 11 sessies door per videoconferentie. AZ Damiaan referentie voor nieuwe heupprothesen In 2009 werden in AZ Damiaan meer dan 150 heupprothesen geplaatst met een spiersparende techniek. Dr. Geert De Loore is pionier in ons land met deze techniek. Hij schoolde zich daarvoor bij in Frankrijk en Zwitserland. Met de nieuwe techniek worden geen spieren of pezen doorgesneden. De patiënten hebben minder pijn, ze kunnen sneller wandelen zonder krukken, de kosten worden gedrukt en de patiënten kunnen sneller naar huis. Internationaal is dr. De Loore werkleider op workshops over de nieuwe techniek en is hij referentiechirurg in België. Investeringen Halfweg 2012 wordt het nieuwbouwziekenhuis in gebruik genomen. De investeringen worden in het licht van dit gegeven uitgewerkt en gepland. In 2009 werd een investeringsplan voor medische infrastructuur opgemaakt. Naast de investeringen in nieuwe medische basisapparatuur voor de nieuwbouw, werd eveneens een jaarlijks vervangingsbudget ingeschreven. Dit investeringsplan zal AZ Damiaan toelaten om in te spelen op de medische evolutie en de werking te verzekeren. High-end upgrade NMR-systeem In augustus 2009 kreeg ons NMR-systeem 1,5 Tesla Symphony Siemens, een volledige high-end upgrade, zowel in software als hardware. Het Siemens Symphony TIM-systeem (Total Imaging Matrix) is ontworpen om deel uit te maken van een modern gezondheidsmanagement waarbij accurate diagnostiek, geoptimaliseerde workflow, verantwoord kostenmanagement en vooral patiëntgerichtheid centraal staan. In de klinische setting heeft het TIM-systeem veel voordelen: gedetailleerde en betrouwbare beeldvorming door de nieuwe flexibele matrixcoils met een sterk verhoogde signaal-ruisverhouding en verhoogde resolutie. Nieuwe tools en state-ofthe-art sequenties werden geïmplementeerd voor optimaal klinisch gebruik from head to toe. Enkele applicaties: 3D isotrope resolutiemeting met de SPACE-techniek voor reconstructies ultrasnelle sequenties door parallel-imaging BLADE-techniek voor beeldcorrectie bij patiëntbeweging PACE-techniek voor vrije ademhaling tijdens meting VIBE voor optimale evaluatie van aankleuringscurves en detectie van kleine letsels REVEAL voor diffusiebeeldvorming in de oncologie (lever / borst / wervelzuil) 3D CISS voor hoge resolutie-beeldvorming van intracraniële zenuwen SWI voor detectie van bloeding of vasculaire malformatie intracranieel diffusie- en perfusietechniek voor detectie ischemie 3D DES voor excellente kraakbeenevaluatie TWIST voor snelle en gedetailleerde angiografie (inclusief nieuwe dedicated matrixcoil voor onderste ledematen) mammo-suite met de nieuwe hoge resolutie mammomatrixcoil en geoptimaliseerde biopsiecoil voor gerichte diagnostiek en biopsie (vacuüm geassisteerde technologie) ARGUS voor geïntegreerde cardiale beeldvorming zowel morfologisch als functioneel In het perspectief van de patiënt biedt de TIM-oplossing veel snellere onderzoeken waardoor korter verblijf in de onderzoekstunnel, snellere patiëntenflow en kortere wachttijden. Het onderzoek is ook aangenamer gezien de flexibele en de lichtere coils en de positionering met het hoofd uit de tunnel. De investering in de TIM-upgrade geeft ons NMR-systeem de flexibiliteit, de accuraatheid en de snelheid van een state-ofthe-art-toestel met de allernieuwste tools in de medische diagnostiek. Nieuwe veilige MUG-wagen AZ Damiaan zette de laatste week van 2009 in met een gloednieuwe MUG interventiewagen. Snel ter plaatse komen, gespecialiseerde zorg verlenen en de patiënt in goede omstandigheden naar het ziekenhuis brengen, daar draait het om. Veilig toekomen op de interventieplaats is de eerste opdracht voor het MUG-team. De nieuwe Volvo XC 90D zal daar zeker aan bijdragen. Het SUV model geeft de chauffeur een beter zicht door de hogere zit. Ook wordt de wagen door het SUV-model beter gezien in het verkeer door de andere weggebruikers. Met de vierwielaandrijving is de Volvo CX 90 klaar voor ritten in moeilijke omstandigheden. De investering van ruim euro in de nieuwe wagen ondersteunt het belang dat AZ Damiaan hecht aan de dringende hulpverlening voor de bevolking van de Oostendse regio.

Klinisch Pad Suïcidepreventie

Klinisch Pad Suïcidepreventie Klinische paden Werken aan kwaliteit en patiëntveiligheid, een zaak van iedereen! Klinisch Pad Suïcidepreventie Kristien Cremie en Bart Rens Inhoud Klinisch pad Plan van aanpak Doelstellingen KP suïcidepreventie

Nadere informatie

Inhoud. Algologische functie in de praktijk. Annemie Van Aken verpleegkundige 4/13/2011

Inhoud. Algologische functie in de praktijk. Annemie Van Aken verpleegkundige 4/13/2011 Algologische functie in de praktijk Annemie Van Aken verpleegkundige Inhoud Taak van de algologische functie (AF) FOD begeleidingscomité - universitair onderzoeksequipe Samenstelling van de AF Project

Nadere informatie

Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen.

Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen. Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen. Dr. Y. Lievens 1,2, Dr. J. Menten 1, I. Bossuyt 1, M. Depril 1. 1 Palliatief-supportteam Dienst Gezwelziekten Universitaire Ziekenhuizen K.U.Leuven 2 Correspondentieadres

Nadere informatie

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 De vragen zijn opgedeeld in verschillende rubrieken en betreffen het thema safe surgery. Het is de bedoeling dat de

Nadere informatie

Hij wordt verder in het directiecomité omringd door de directeurs van de verschillende departementen.

Hij wordt verder in het directiecomité omringd door de directeurs van de verschillende departementen. 3. Departementen 3.1 Algemene directie De algemene leiding van het ziekenhuis berust bij de algemeen directeur Peter Verhulst. Hij is verantwoordelijk voor het dagelijkse beleid van het ziekenhuis. Hij

Nadere informatie

Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams. Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven

Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams. Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven Overzicht Historiek Pilootprojecten Algologische functies Multidisciplinaire pijnteams Waar staan

Nadere informatie

Tweedelijnspijnzorg vanuit de praktijk

Tweedelijnspijnzorg vanuit de praktijk Tweedelijnspijnzorg vanuit de praktijk Nationaal congres NVKVV 29/03/2011 Guido Van Hamme Psycholoog-Gedragstherapeut Ziekenhuis Oost-Limburg Schiepse Bos 6 B-3600 Genk e.: Guido.vanhamme@zol.be Inhoud

Nadere informatie

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

24/09/2014. Indeling. Definitie Klinisch Pad. Klinische paden in de psychiatrie: twee jaar later. Sabine Buntinx

24/09/2014. Indeling. Definitie Klinisch Pad. Klinische paden in de psychiatrie: twee jaar later. Sabine Buntinx Klinische paden in de psychiatrie: twee jaar later Sabine Buntinx Indeling Intro KP Methodiek ontwikkelen zorgpad Hoe verliep het proces voor zorgpad Korsakov? Conclusie 11/9/ 2014 Icuro Q&S slide 2 Definitie

Nadere informatie

OLV Ziekenhuis Aalst Asse - Ninove. Welkom, nieuwe collega s!

OLV Ziekenhuis Aalst Asse - Ninove. Welkom, nieuwe collega s! OLV Ziekenhuis Aalst Asse - Ninove Welkom, nieuwe collega s! OLV in een notendop Wie zijn we en waarvoor staan we OLV in cijfers De organisatiestructuur Ooit was het zo OLV 1904-2014: Groeiende capaciteit

Nadere informatie

WEEK VAN DE PATIËNTVEILIGHEID

WEEK VAN DE PATIËNTVEILIGHEID WEEK VAN DE PATIËNTVEILIGHEID UZ Leuven vindt het belangrijk om de verwachtingen van u als patiënt of familie te kennen. Zo kunnen we werken aan voortdurende verbetering van onze patiëntenzorg. Sinds eind

Nadere informatie

21/02/2012. Check it Out! AZ Turnhout

21/02/2012. Check it Out! AZ Turnhout Check it Out! AZ Turnhout Inhoud Voorstelling AZ Turnhout Definitie project Start project Check it Out! - AZ Turnhout Cyclus 1: Periode oktober 2010 juni 2011 Naar een digitaal, flexibel, vraaggestuurd

Nadere informatie

Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis

Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Missie en strategie van het OLV Ziekenhuis Het OLV Ziekenhuis wil een patiëntgericht, lokaal verankerd ziekenhuis zijn met een internationale

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Afstudeerrichtingen: gezondheidszorgbeleid ziekenhuismanagement Faculteit Geneeskunde De zorgverlening is uitgegroeid tot een van de belangrijkste

Nadere informatie

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099.

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099. STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

Openbaar. Solliciteren:

Openbaar. Solliciteren: Openbaar In het kader van de verbreding en verdieping van artikel 107 rond de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg zoekt het netwerk GG ADS regio Aalst een teamcoördinator voor het

Nadere informatie

PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN

PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN / Archief cijfers PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN Vlaams Gewest 2013 / 5.01.2016 5.01.2016 Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 1/20 GEPUBLICEERD OP: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op januari

Nadere informatie

een kwaliteitsprogramma voor heup- en kniepatiënten die een gewrichtsvervangende operatie ondergaan. dr. R. Driesen C.

een kwaliteitsprogramma voor heup- en kniepatiënten die een gewrichtsvervangende operatie ondergaan. dr. R. Driesen C. een kwaliteitsprogramma voor heup- en kniepatiënten die een gewrichtsvervangende operatie ondergaan. dr. R. Driesen C. Desticker, ZOL Commissie Q & S ICURO, dd. 22/01/2015 Doelstellingen en principes Door

Nadere informatie

Welkom in GZA Ziekenhuizen

Welkom in GZA Ziekenhuizen Welkom in GZA Ziekenhuizen Wie zijn we? GasthuisZusters Antwerpen - GZA Ziekenhuis met 3 campussen: Sint-Augustinus Sint-Vincentius Sint-Jozef + Low care dialyse centrum Berchem 10 woonzorgcentra vanaf

Nadere informatie

ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours

ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours Stef Meukens ZNA Coördinator patiëntveiligheid FOD Week van de patiëntveiligheid 17/11/2009 ZNA in cijfers Kwaliteit

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Iedereen Mentor? Mentorenwerking in het AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV. Eveline Depreter Stagecoördinator Departement Zorg

Iedereen Mentor? Mentorenwerking in het AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV. Eveline Depreter Stagecoördinator Departement Zorg Iedereen Mentor? Mentorenwerking in het AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV Eveline Depreter Stagecoördinator Departement Zorg Inleiding Praktische implementatie van het werkplekleren in het AZ Sint-Jan AV

Nadere informatie

studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Rwww.mariamiddelares.be Ontdek onze nieuwe website op GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Rwww.mariamiddelares.be Ontdek onze nieuwe website op GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Ontdek onze nieuwe website op Rwww.mariamiddelares.be GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

Opleiding Zorgpaden 2015

Opleiding Zorgpaden 2015 Opleiding Zorgpaden 2015 BELGISCH NEDERLANDS NETWERK KLINISCHE PADEN CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS EN VERPLEGINGSWETENSCHAP KU LEUVEN 1. Doelstelling De doelstelling van de opleiding zorgpaden volgens het 7

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 21/22 : Innovatieve benaderingen in de psychosociale steun

Projectoproep Kankerplan Actie 21/22 : Innovatieve benaderingen in de psychosociale steun C Projectoproep Kankerplan Actie 21/22 : Innovatieve benaderingen in de psychosociale steun Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 21/22 van het Kankerplan: Psychosociale

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Strategische doelstellingen

Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen 2017-2022 Missie en visie Strategische en operationele doelstellingen Missie Sint-Jozefkliniek is een dynamisch regionaal ziekenhuis waar iedereen welkom is. In samenwerking

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie AZ Sint-Maarten Mechelen April, 2006 1 Inleiding Sinds 1997

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie A-dienst Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Toelichting bij de organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis

Toelichting bij de organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Toelichting bij de organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Missie en strategie van het OLV Ziekenhuis Het OLV Ziekenhuis wil een patiëntgericht, lokaal verankerd ziekenhuis zijn met een internationale

Nadere informatie

Lentesymposium Dienst Orthopedie

Lentesymposium Dienst Orthopedie 1 Lentesymposium Dienst Orthopedie Kan meer met minder middelen? Naar meer performantie en kwaliteit van zorg in het gezondheidssysteem Zaterdag 23 maart 2013 De Montil (Essene) Decoster Christiaan Directeur-generaal

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

ADVIES MET BETREKKING TOT DEEL 1 VAN DE ADVIESVRAAG BETREFFENDE DE UITVOERING VAN ARTIKEL 17 BIS TOT 17 SEXIES EN ARTIKEL 8, 7 EN 8

ADVIES MET BETREKKING TOT DEEL 1 VAN DE ADVIESVRAAG BETREFFENDE DE UITVOERING VAN ARTIKEL 17 BIS TOT 17 SEXIES EN ARTIKEL 8, 7 EN 8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen NATIONALE RAAD VOOR ZIEKEN- HUISVOORZIENINGEN. BRUSSEL, 12/01/2006 Afdeling

Nadere informatie

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds!

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds! Grip op Zorgpaden Best of both worlds! Christiaan Hol Business Partner Zorglogistiek, Amphia Ziekenhuis Robert Klingens Senior Consultant, Process Express [1] Agenda 1. Het ziekenhuis: een complexe organisatie

Nadere informatie

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Functieomschrijving: Kinesitherapeut

Functieomschrijving: Kinesitherapeut Functieomschrijving: Kinesitherapeut 1 Functietitel Kinesitherapeut 2 Doel van de functie Instaan voor de coördinatie, organisatie en realisatie van de kinesitherapeutische behandelingen, voorgeschreven

Nadere informatie

De dienst Spoedgevallen

De dienst Spoedgevallen De dienst Spoedgevallen De dienst Spoedgevallen als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over dienst Spoedgevallen 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.4 Patiëntenpopulatie 37 2 Verloop opvang

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten

Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten 1 Voorwoord Beste nieuwe medewerker, Beste student, Welkom bij de diëtisten. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Op weg naar een geïntegreerd kwaliteitsbeleid? Gert Peeters Seppe Deckx

Op weg naar een geïntegreerd kwaliteitsbeleid? Gert Peeters Seppe Deckx ICURO 04 12 2014 Op weg naar een geïntegreerd kwaliteitsbeleid? Gert Peeters Seppe Deckx LEUVEN KORTENBERG UPC KULEUVEN : Definition Merger of mental health-care / mental care units of different hospital

Nadere informatie

RESULTAATSGERICHTE FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER PERSONEEL EN ORGANISATIE

RESULTAATSGERICHTE FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER PERSONEEL EN ORGANISATIE RESULTAATSGERICHTE FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER PERSONEEL EN ORGANISATIE 1. NAAM VAN DE FUNCTIE ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER PERSONEEL EN ORGANISATIE 2. FUNCTIE-OMGEVING Afdeling: Personeel

Nadere informatie

Afdelingsbrochure Sociale dienst

Afdelingsbrochure Sociale dienst Afdelingsbrochure Sociale dienst Studenteninformatie Versie 1.0 Beste student Binnenkort vat je je stage aan in ons ziekenhuis. Deze brochure bevat alle praktische en nuttige info over de dienst waar je

Nadere informatie

GERONTO-ORTHOPEDISCHE PROBLEMEN ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG

GERONTO-ORTHOPEDISCHE PROBLEMEN ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG DONDERDAG 19 NOVEMBER 2015 ERGOTHERAPIE BIJ STUDIEDAG GERONTO-ORTHOPEDISCHE PROBLEMEN ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG 27 NOVEMBER 2014 Graag nodigen we je uit op een themadag rond de ergotherapeutische

Nadere informatie

Keeping the clinical path Primary Operable Breast Cancer alive. Evolutie Multidisciplinair team Borstkliniek Sint-Augustinus Antwerpen

Keeping the clinical path Primary Operable Breast Cancer alive. Evolutie Multidisciplinair team Borstkliniek Sint-Augustinus Antwerpen Keeping the clinical path Primary Operable Breast Cancer alive. Evolutie 2002-2009. Multidisciplinair team Borstkliniek Sint-Augustinus Antwerpen Sint-Augustinusziekenhuis Sint-Vincentius Sint-Vincentiusstraat

Nadere informatie

Zorgpad Zwangerschapsdiabetes

Zorgpad Zwangerschapsdiabetes Zorgpad Zwangerschapsdiabetes Projectdossier kwaliteitsprijs Rode Kruis 2012 Verloskunde, endocrinologie, diëtiek, pediatrie O.L.Vrouwziekenhuis Aalst-Asse-Ninove natascha.deprez@olvz-aalst.be paul.van.crombrugge@olvz-aalst.be

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1

Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1 Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1 OH_OC_deel 1_2017-2018 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen... 4 Het belang van het Oncologische Centrum

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

Multidisciplinair pijncentrum

Multidisciplinair pijncentrum Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Multidisciplinair pijncentrum Dienst kwaliteit E-mail: kwaliteit@jessazh.be Tel: 011 30 81 11 Jessa Ziekenhuis vzw Maatschappelijke

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc 18 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie, alsmede

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT WVC Afdeling Verzorgingsvoorzieningen

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT WVC Afdeling Verzorgingsvoorzieningen MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT WVC Afdeling Verzorgingsvoorzieningen Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Sint-Vincentiusziekenhuis

Nadere informatie

1. Periodische personeelsregistratie

1. Periodische personeelsregistratie Bijlage 1. Periodische personeelsregistratie De periodische personeelsregistratie wordt éénmaal per registratieperiode opgevraagd, telkens de eerste dag van de maanden maart, juni, september en december.

Nadere informatie

! " # $% & $%' ( $ ) * +%, -% ) $ 0 1 1 ". ( ) & + ) 2!1 & * 2! + & 7 89 : ;<5 )

!  # $% & $%' ( $ ) * +%, -% ) $ 0 1 1 . ( ) & + ) 2!1 & * 2! + & 7 89 : ;<5 ) ! " # $% & $%' ( $ ) * +%, -% ) $././ 0 1 1 ". ( ) & + ) 2!1 & * 2! + 3-4 % - 5-4 3 6-4 - + & 7 89 : ;

Nadere informatie

Het niet-chirurgisch dagziekenhuis

Het niet-chirurgisch dagziekenhuis Het niet-chirurgisch dagziekenhuis Het niet-chirurgisch dagziekenhuis als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over het niet-chirurgisch dagziekenhuis 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.3

Nadere informatie

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012 4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg DAGG vzw, Guffenslaan 22-3500 Hasselt Adelberg 31-3920 LOMMEL Tel. 011 54 72 43 - Fax. 011 54 72 44 e-mail: administratie@dagg-cgg.be

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Geel

Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Geel Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Geel Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Geel Verpleegafdelingen Regionaal ziekenhuis met 295 bedden Vier chirurgische verpleegdiensten Vier interne verpleegdiensten Verloskamer

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

Organisatie van psychologen in algemene ziekenhuizen 16 mei 2013

Organisatie van psychologen in algemene ziekenhuizen 16 mei 2013 Organisatie van psychologen in algemene ziekenhuizen 16 mei 2013 Organisatie van een psychologische dienst. Een autonome dienst in het algemeen ziekenhuis. Ann Verhaert, AZ Sint Jan Brugge Erkende bedden

Nadere informatie

Informatiebrochure Oncologisch Centrum

Informatiebrochure Oncologisch Centrum Informatiebrochure Oncologisch Centrum Oncologisch Centrum 3 We werken samen aan uw gezondheid De laatste jaren is de kennis over de behandeling van kanker sterk toegenomen. Enerzijds heeft dit geleid

Nadere informatie

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen Universiteit Hasselt Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits-

Nadere informatie

Bevraging over het veiligheidsmanagementsysteem voor het jaar 2016

Bevraging over het veiligheidsmanagementsysteem voor het jaar 2016 Administratieve gegevens * Geef hieronder uw erkenningsnummer en de naam van uw ziekenhuis: * Naam en voornaam van de contactpersoon * Contactgegevens van de contactpersoon: E-mailadres Telefoonnummer

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Criteria voor de opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie

HOOFDSTUK I. - Criteria voor de opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie VAS, afdeling Antwerpen 1 20 OKTOBER 2004. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit

Nadere informatie

Innovaties en uitdagingen. Prof. Pascal Verdonck 18 maart 2011

Innovaties en uitdagingen. Prof. Pascal Verdonck 18 maart 2011 Innovaties en uitdagingen Prof. Pascal Verdonck 18 maart 2011 Economische ontwikkeling 20 10 00 90 80 70 Duurzame ontwikkeling Cleantech Innovatie Globaliseren ICT Kwaliteit 60 Massaproductie Snelheid

Nadere informatie

Onthaalbrochure spoedgevallendienst

Onthaalbrochure spoedgevallendienst Onthaalbrochure spoedgevallendienst Diensthoofd spoedgevallen: dr. Dirk Van der Donckt Medisch coördinator spoedgevallen: dr. Hilde Quintens Hoofdverpleegkundige: dhr. Chris Van Dijck Telefoon onthaal

Nadere informatie

Het Geriatrisch Dagziekenhuis - Campus Sint-Jan - Informatiebrochure

Het Geriatrisch Dagziekenhuis - Campus Sint-Jan - Informatiebrochure Het Geriatrisch Dagziekenhuis - Campus Sint-Jan - Informatiebrochure 1 inhoud Wat is het Geriatrisch dagziekenhuis? 03 Wat zijn de doelstellingen? 03 Wat is het aanbod? diagnostiek behandeling - revalidatie

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp en triage

Spoedeisende Hulp en triage Spoedeisende Hulp en triage Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Laurentius Ziekenhuis. Op de afdeling SEH komen dagelijks 40 tot 70 patiënten. Een kwart van deze personen wordt met de

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Sessies voor personen met langdurige pijn

Patiënteninformatie. Sessies voor personen met langdurige pijn Patiënteninformatie Sessies voor personen met langdurige pijn Wat doet de pijnkliniek? Het Multidisciplinair Pijn Team (of de pijnkliniek ) bekijkt chronische pijn vanuit verschillende invalshoeken. De

Nadere informatie

Een veiligheidsronde is veel meer dan een inspectieronde

Een veiligheidsronde is veel meer dan een inspectieronde Een veiligheidsronde is veel meer dan een inspectieronde V. Vande Gucht AZ Jan Portaels Vilvoorde DIT IS HET NIET! Voorstelling AZ Jan Portaels Het ziekenhuis beschikt over 406 erkende bedden verdeeld

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

PATIËNTENBROCHURE Sociale Dienst

PATIËNTENBROCHURE Sociale Dienst PATIËNTENBROCHURE Sociale Dienst Werkwijze en Missie De inschakeling van de sociaal werker kan ofwel gebeuren op eigen initiatief ofwel op vraag van een andere hulpverlener, de patiënt en/of zijn omgeving.

Nadere informatie

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers.

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. OTV- SENIORPLAZA OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. Als partners staan wij in voor een totaalaanbod op het vlak van wonen, zorg en service. De

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

ADVIES BETREFFENDE DE VERSTERKING VAN DE PALLIATIEVE FUNCTIE IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN EN IN DE RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN

ADVIES BETREFFENDE DE VERSTERKING VAN DE PALLIATIEVE FUNCTIE IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN EN IN DE RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 12/11/2009 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN NATIONALE RAAD VOOR DE ZIEKENHUISVOORZIENINGEN --------

Nadere informatie

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Functieomschrijving Coördineren en opvolgen van alle activiteiten met betrekking tot materiële en agogische

Nadere informatie

Re-Inventing Healthcare: de HR impact? Raf Vandenbussche Directeur HR en Communicatie UZ Brussel

Re-Inventing Healthcare: de HR impact? Raf Vandenbussche Directeur HR en Communicatie UZ Brussel Re-Inventing Healthcare: de HR impact? Raf Vandenbussche Directeur HR en Communicatie UZ Brussel VERANDERENDE WERELD VERANDERENDE ZORG HÔPITAL Een hospitaal is oorspronkelijk een plaats waar vreemdelingen

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Art. 3. De hoofdgeneesheer dient over de mogelijkheden te beschikken om de kwaliteitszorg in het ziekenhuis te bevorderen.

Art. 3. De hoofdgeneesheer dient over de mogelijkheden te beschikken om de kwaliteitszorg in het ziekenhuis te bevorderen. Koninklijk besluit van 15 december 1987 houdende uitvoering van de artikels 13 tot en met 17 van de wet op de ziekenhuizen, zoals gecoördineerd door het koninklijk besluit van 7 augustus 1987. (B.S. 25.12.1987)

Nadere informatie

Onthaalbrochure Afdeling Multidisciplinair pijncentrum

Onthaalbrochure Afdeling Multidisciplinair pijncentrum Onthaalbrochure Afdeling Multidisciplinair pijncentrum Inhoudstafel Voorstelling ziekenhuis... 3 Voorstelling afdeling... 4 Meest voorkomende pathologieën en behandelingen... 6 Verpleegkundige dagindeling....

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

(On)bezorgd kind zijn

(On)bezorgd kind zijn Vlaams Congres voor Pediatrische Psychologie Zaterdag 26 september 2015 (On)bezorgd kind zijn Zorgen voor chronisch zieke kinderen in (en buiten) het ziekenhuis Wat? Voor wie? Waar? Congres over de psychosociale

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

MEDEWERKER SCHOONMAAK met extra coördinerende taken

MEDEWERKER SCHOONMAAK met extra coördinerende taken Wij zijn niet zo groot dat je er verloren loopt, en niet zo klein dat je snel uitgekeken geraakt. RZ Heilig Hart Tienen heeft de juiste omvang om je meteen thuis te voelen. Nabijheid daar draait het om.

Nadere informatie

1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Wat is de eerste lijn? 3. Wat is een Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)? 4.

1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Wat is de eerste lijn? 3. Wat is een Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)? 4. Klankbordgroep eerste lijn Gent 18 januari 2011 i.s.m. PLAZZO 1 Programma 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Wat is de eerste lijn? 3. Wat is een Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg

Nadere informatie

Voorstel bachelor proef Phara

Voorstel bachelor proef Phara Voorstel bachelor proef 2015 Phara Inhoud: voorstel Bachelor proef Referentie: 20150904 Voorstel bachelor proef Phara 2015 Laatste wijziging: 7/09/2015 Aantal pagina s: 9 Voorstel bachelor proef 2015-7/09/2015

Nadere informatie

(Net)werking van een PAAZ

(Net)werking van een PAAZ (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) en Henrik Palmans (psychiatrisch verpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/-

Nadere informatie

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V)

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Scholengroep 19 Dender wenst op korte termijn volgende vacature in te vullen: Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Als coördinator psychosociaal welzijn ben je begaan met welzijn op het werk. In dat

Nadere informatie

Melden en analyseren van (bijna) incidenten Click to add title patiëntveiligheid. Click to add subtitle. Workshop FOD 25 mei 2009

Melden en analyseren van (bijna) incidenten Click to add title patiëntveiligheid. Click to add subtitle. Workshop FOD 25 mei 2009 Melden en analyseren van (bijna) incidenten Click to add title patiëntveiligheid Click to add subtitle Workshop FOD 25 mei 2009 Ziekenhuis Oost-Limburg Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) is een dynamisch

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Verpleegkundig coördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Verpleegkundig coördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie Functie: Verpleegkundig coördinator FUNCTIEPROFIEL A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Je bepaalt mee het zorginhoudelijk beleid van de organisatie op verpleegkundig vlak en je zorgt voor de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Intensieve Zorgen Pediatrie. Studentenbrochure

Intensieve Zorgen Pediatrie. Studentenbrochure Intensieve Zorgen Pediatrie Studentenbrochure 01. Inleiding Beste student, Met deze brochure willen we je goed informeren over onze afdeling, medewerkers en patiënten ter voorbereiding van je stage. Uiteraard

Nadere informatie

Zorgpad stomazorg Wit-Gele Kruis van Antwerpen: samen op weg naar een kwaliteitsvolle stomazorg

Zorgpad stomazorg Wit-Gele Kruis van Antwerpen: samen op weg naar een kwaliteitsvolle stomazorg Zorgpad stomazorg Wit-Gele Kruis van Antwerpen: samen op weg naar een kwaliteitsvolle stomazorg Hilde Claessen donderdag 21 november 2013 VLAS-congres Inleiding Samen een warme kwaliteitsvolle zorg kunnen

Nadere informatie