EPLAN NEWS voor versie 2.4 Stand:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EPLAN NEWS voor versie 2.4 Stand: 02.07.2014"

Transcriptie

1 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG Technische informatie

2 Copyright 2014 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor technische of druktechnische fouten of onvolkomenheden in deze technische informatie en is ook niet verantwoordelijk voor schade die direct of indirect terug te voeren is op de levering, de kwaliteit en het gebruik van dit materiaal. Dit document bevat eigendomsrechtelijk beschermde informatie die valt onder het auteursrecht. Alle rechten zijn beschermd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG mag dit document noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd of vermenigvuldigd. De software die in dit document wordt beschreven, valt onder een licentiecontract. Gebruik en vermenigvuldiging van de software is alleen toegestaan in het kader van dit contract. RITTAL is een geregistreerd handelsmerk van Rittal GmbH & Co. KG. EPLAN, EPLAN Electric P8, EPLAN Fluid, EPLAN PPE, EPLAN Pro Panel en EPLAN Harness prod zijn geregistreerde handelsmerken van EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012, Microsoft Windows, Microsoft Excel, Microsoft Access en Notepad zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. PC WORX, CLIP PROJECT en INTERBUS zijn geregistreerde handelsmerken van Phoenix Contact GmbH & Co. AutoCAD en AutoCAD Inventor zijn geregistreerde handelsmerken van Autodesk, Inc. STEP 7, SIMATIC en SIMATIC HW Konfig zijn geregistreerde handelsmerken van Siemens AG. InstallShield is een geregistreerd handelsmerk van InstallShield, Inc. Adobe Reader en Adobe Acrobat zijn geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems Inc. TwinCAT is een geregistreerd handelsmerk van Beckhoff Automation GmbH. Unity Pro is een geregistreerd handelsmerk van Schneider Electric. RSLogix 5000 en RSLogix Architect zijn geregistreerde handelsmerken van Rockwell Automation. Alle overige genoemde product- en handelsnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende eigenaren. EPLAN gebruikt de Open-Source-Software 7-Zip (7za.dll), Copyright by Igor Pavlov. De broncode van 7- Zip valt onder de GNU Lesser General Public License (LGPL). De broncode van 7-Zip en meer informatie over deze licentie vindt u op EPLAN gebruikt de Open-Source-Software Open CASCADE, Copyright by Open CASCADE S.A.S. De broncode van Open CASCADE valt onder de Open CASCADE Technology Public License. De broncode van Open CASCADE en meer informatie over deze licentie vindt u op EPLAN biedt een importfunctie, die gebruik maakt van Voor het gebruik van de is een licentie nodig. U kunt deze bestellen en registeren in het download portal: 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 11 Leesaanwijzingen 13 EPLAN Preplanning 16 Uitbreidingen in de gebruikersinterface 19 Vernieuwingen in de eigenschappendialoogvensters 19 Reservoir als nieuw segment in de pre-planning 21 Uitgebreide nummeringsinstellingen voor PLT-systemen en segmenten 21 Schema's genereren uit de pre-planning 22 Macro's actualiseren 25 Pre-planning artikelen met de detailplanning synchroniseren 26 Segmentsjablonen 26 Segmentsjabloon-navigator 27 Segmentsjablonen maken 28 Segmentsjablonen toekennen 29 Segmentsjablonen bewerken 30 Segmentsjablonen en macro's 32 Verwerkingen in de pre-planning 32 Gebouwenautomatisering in de pre-planning 34 Gegevensovername van EPLAN PPE-projecten 35 Beter rekening houden met de pre-planning in het EPLAN platform 38 Deelprojecten en uitbreidingen voor de bewerkingsbereiken 40 Bewerkingsbereiken voor deelprojecten definiëren 41 Verbeterde indeling van projecten met doorlopende nummering 42 Rekening houden met de pre-planning in de bewerkingsbereiken 43 Deelprojecten beheren 44 Deelprojecten veilig opslaan 47 Meer informatie over deelprojecten 49 3

4 Deelprojecten opslaan 51 Nieuwe controleproceduremeldingen voor deelprojecten 53 Vernieuwingen voor het hele EPLAN platform 54 Teksten passend maken 54 Teksten in uitlijningsvakken passend maken 57 Nieuwe controleproceduremeldingen voor teksten 60 Wijzigings- en apparaatbeveiliging 61 De nieuwe wijzigingsbeveiliging 62 Beveiliging configureren 64 Uitbreidingen bij de apparaatbeveiliging 66 Weergave in de navigators 68 Wijzigingsbeveiliging voor structuurcodes 68 Beveiliging verwijderen 69 Gebruikergedefinieerde eigenschappen 70 Gebruikergedefinieerde eigenschappen maken 71 Gebruikergedefinieerde eigenschappen gebruiken 74 Gebruikergedefinieerde eigenschappen verwijderen 75 Gebruikergedefinieerde extra velden converteren 75 Uitgebreide ondersteuning van de EN-norm Uitbreidingen voor de referentiecodering 78 Objectcodes voor de structurering gebruiken 80 Nieuwe stamgegevens voor de uitgebreide referentiecodering 82 Grafische editor 83 Hyperlinks naar kruisverwijzingen 83 Uitbreiding voor structuurkasten met uitsparingen 84 Kruisverwijzingen 84 Fomuliergebaseerde contactspiegels 84 Gebruikersinterface 88 EPLAN-pictogrammen in nieuw design 88 Weergegeven waarden voor de instellingen uit de layer 88 4

5 Overige weergegeven eenheden 91 Minder bedieningselementen voor meer gebruiksvriendelijkheid 92 Uniforme codering voor onderdelen 102 Hernoemd dialoogvenster voor het selecteren van directory's 103 Projectbewerking 103 Uitgebreide projectdatabanken 103 SQL-server-databank voor het projectbeheer 104 Pictogram voor exclusief geopende projecten 106 Onderdelen 107 Overzichtelijkere weergave van de volledige ODC 107 Artikelselectie 109 Rekening houden met functiesjablonen 109 Eenvoudiger identificeren van hyperlinks uit het artikelbeheer 109 Apparaten 110 Uniform gedrag bij het overdragen van de steker-odc en de kanaalcode 110 Projectgegevens-navigators 111 Nieuw pictogram voor onderdelen die niet in het schema zijn geplaatst 111 Structuurcodebeheer 112 Overzichtelijkere weergave van de structuurcodes 112 Verbindingen 114 Verbondenheid van verbindingen 114 Hernoemde verbindingssymbolen 115 Meldingenbeheer 115 Controle van de artikelstamgegevens 115 Formuliereditor 119 Verbeterde vormgeving van dynamische bereiken 119 Uitgebreide vervolgformulieren 122 Verwerkingen 127 Artikelgroepenoverzicht genereren 127 Verwerkingen met afwijkend formulier 129 5

6 Artikelbeheer 133 Actualiseren van de artikeldatabank 133 Import van artikelgegevens volgens de 134 ATEX-certificering opgeven 135 Inbouwdiepte voor op montageoppervlakken geplaatste componenten 135 Hernoemd veld voor montagegegevens 136 Verwijderde velden 137 Instellingen 139 Gemeenschappelijk instellingsdialoogvenster voor het selecteren en beheren van artikelen 139 Verschoven instelling voor de vergrote weergave van teksten zoals in vorige EPLAN-versies 143 Hulpprogramma's 144 Uitbreidingen bij het synchroniseren van functies 144 Vernieuwingen in de uitbreidingsmodule "EPLAN Multi Language Translation" 145 Omvang van de vertaling voor het artikelbeheer definiëren 145 Vernieuwingen in de uitbreidingsmodule "EPLAN Revision Management"148 Uitgebreide eigenschappenvergelijking voor de pre-planning 148 Projectspecifiek opslaan van de vergelijkingsresultaten 150 Eigenschappen 151 Hernoemde eigenschappen voor structuurcodes 151 Vernieuwingen voor EPLAN Electric P8 153 Klemmen / stekers 153 Nieuwe instellingen voor het nummeren 153 Leidingverdelers / -verbinders in de elektrotechniek 156 Algemene informatie over leidingverdelers en -verbinders 157 Leidingverdelers in de topologie 158 Nieuwe controleproceduremeldingen voor leidingverdelers 160 Vernieuwingen in de uitbreidingsmodule "EPLAN FieldSys" 161 6

7 Topologie-routeringspad als polylijn tekenen 162 Vulcapaciteit van topologie-routeringspaden bepalen 163 Uitbreidingen voor klemmenstroken in routeringspadnetwerken 165 Verbindingen tussen verschillende coderingsstructuren routeren 166 Vernieuwingen in de uitbreidingsmodule "EPLAN PLC & Bus Extension" 168 Bouwgroepen-rack gerichte weergave in de PLC-navigator 170 Grafische bepaling van de busconfiguratie 171 Nieuwe structurering van PLC-objecten 175 Uitbreidingen bij adressen / I/O-lijsten 177 Gegevensuitwisseling met PLC-configuratieprogramma's 179 Nieuwe en geactualiseerde interfaces voor de PLC-gegevensuitwisseling 182 Vernieuwingen voor EPLAN Pro Panel 183 Uitgebreide werkbalk voor "Pro Panel-opties" 184 Uitbreidingen in de onderdelenlogica 185 Meerdere vlakken in hetzelfde 2D-vlak als een montageoppervlak definiëren 185 Vereenvoudigde werkwijze bij het definiëren van montage- en basispunten 186 Beschrijving van een montagepunt wijzigen 188 Inbouwoppervlakken in schemaprojecten definiëren en bewerken 188 Objecten om een vrij te kiezen as draaien 189 Uitbreidingen bij de modelaanzichten 192 Weergave van routeringspaden en curven in modelaanzichten 192 Weergave van de routeringstoebehoren in de modelaanzichten 193 Configureerbare weergave van de navigatorvensters voor het modelaanzicht193 Eigenschapsgroepering voor de modelaanzichten 194 Uitbreidingen bij het plaatsen van artikelen 195 Montageplaten in de hiërarchie van de layoutruimte opnemen 195 Afmetingen bij het plaatsen van artikelen terugschrijven 197 Artikelen van meerdere klemmenstroken plaatsen 197 Selectielijst bij het over elkaar heen liggen van interactieve punten en vlakken 198 7

8 Artikelbeheer bij het overdragen van een aansluitbeeld direct geopend 199 Boorpatronen uit externe productie-informatie 200 Boorpatronen uit NC-gegevens genereren 201 Boorpatronen uit DXF- / DWG-bestanden genereren 202 Boorpatronen grafisch definiëren 205 Nieuwe controleproceduremeldingen voor boorpatronen 206 Berekening van het totale verliesvermogen van schakelinstallaties 207 Nieuwe uitbreidingsmodule "Design Space Exchange" voor de import en export van constructieruimtes 208 Vernieuwingen in de uitbreidingsmodule "EPLAN Project Processing" 211 Verbeterd proces bij het importeren van onderdelen en routeringsverbindingen 211 Vernieuwingen in de uitbreidingsmodule "Process Copper" 217 Verzamelrails met korte kant buiging 218 Vernieuwingen in de uitbreidingsmodule "Process Wiring" 223 Instellingen voor het bundelen als schema 224 Beter rekening houden met faserails 229 Bedradingsblokkeringen als start- of eindpunt van routeringspaden of curven 234 Vernieuwingen voor EPLAN Fluid 235 Codering volgens DIN ISO : Onderdeelcodering 236 Nieuwe projectinstellingen 237 Nieuwe eigenschappen 240 Nieuwe bereiken 241 Nieuwe controleproceduremeldingen 243 Toekenning aan een bereik in een tabel bewerken 244 Online-nummering 244 Codering van Fluid-leidingen 246 Codering van afbreekpunten 248 Nieuwe stamgegevens 249 8

9 EPLAN Fluid Hose Configurator de nieuwe slangleidingconfigurator 249 Vernieuwingen voor EPLAN Harness prod 251 Vernieuwingen in de uitbreidingsmodule "EPLAN API Extension" 257 Vernieuwingen in de stamgegevens 262 Stamgegevens: Symbolen 262 Stamgegevens: Formulieren en plotkaders 273 Stamgegevens: Projecten en sjablonen 275 Stamgegevens: Macro's 276 Overige vernieuwingen en informatie 277 EPLAN Solution Center het nieuwe supportsysteem 277 Aanmelding bij het EPLAN Solution Center 278 Validatiecode 279 Validatiecode online aanvragen 279 Softwarevereisten en vrijgaven 281 Algemene voorwaarden 281 Besturingssystemen 281 Microsoft-producten 282 SQL-server 282 Autodesk-producten 283 PDF-redlining 283 PLC-systemen (PLC & Bus Extension) bit-versie van het EPLAN platform 284 9

10 10

11 Voorwoord Geachte EPLAN-gebruiker, Wereldwijde initiatieven zoals "Industry 4.0", "Smart Manufacturing" en "The internet of things" eisen van de maakindustrie dat er steeds meer intelligente componenten en geautomatiseerde tools voor de engineering worden ingezet. Dit heeft grote consequenties voor het engineeringproces en stelt hogere eisen aan de ontwerpsystemen, maar het biedt ook nieuwe uitdagingen. De almaar toenemende hoeveelheid data en communicatie vraagt om een hogere gegevenskwaliteit, consequente gegevenstransparantie, maximale systeemcompatibiliteit en een verbeterde interactie tussen ontwerpsystemen en tools, onderling en in combinatie met bestaande ERP-, PDM- en PLM-oplossingen. Het doel: meer efficiëntie in de productontwikkeling en een hoogwaardige documentatie voor productie, montage, testing, inbedrijfstelling en onderhoud. Het EPLAN platform is erop gericht om de doelstellingen van deze initiatieven duurzaam te ondersteunen. Enerzijds door een snellere registratie en structurering van gegevens voor de engineering, anderzijds door een hogere kwaliteit en uniformiteit van gegevens over alle processtadia van de productontwikkeling en productie heen. De uitgebreide ondersteuning van de norm IEC met functie-, plaatsen productaspecten biedt nieuwe en verbeterde mogelijkheden om uw projecten te structureren en om vele dagelijkse werkzaamheden in de engineering te automatiseren. De kwaliteit en structuur van de documentatie is eveneens doorslaggevend daarom ondersteunt het EPLAN platform de IEC standaard. 11

12 De interactie tussen de diverse ontwerpsystemen in de engineering is voor EPLAN een belangrijk thema. Daarom hebben wij in deze nieuwe versie enkele interacties sterk vereenvoudigd bijvoorbeeld de definitie van de PLC-bustopologie, gebruikergedefinieerde eigenschappen en nieuwe kruisverwijzingstechnieken. Wij zien de continue afstemming van onze oplossingen met uw processen in de schakelkast- en schakelcentrumbouw als een wezenlijke verplichting. Met EPLAN Pro Panel 2.4 kan boorinformatie uit externe systemen bijvoorbeeld in de vorm van DXF- / DWG-gegevens of productiegegevens uit de bibliotheken van gereedschapmachines in EPLAN Pro Panel worden geïntegreerd en in de engineering verder worden verwerkt. In deze vorm draagt ook de uitgebreide functionaliteit van de uitbreidingsmodule EPLAN Project Processing bij aan een verdere optimalisering van processen: onderdeel- en verbindingslijsten kunnen uit andere E-CAD- of ERP-systemen of in de vorm van Excel-lijsten worden overgenomen, ze kunnen gericht worden gesynchroniseerd met de inhoud van het actuele project en worden gebruikt voor de montageopbouw in 3D en voor de virtuele bedrading uniforme engineering, ook zonder schema. Op het gebied van de fluidtechniek hebben wij de EPLAN Fluid Hose Configurator geïntegreerd. Met deze slangleidingconfigurator wordt uw productiviteit bij het definiëren en maken van hydraulische slangleidingen blijvend verhoogd. 12

13 Begin direct en ontdek de talrijke nieuwe functies en verbeteringen die in het EPLAN platform versie 2.4 zijn geïntegreerd. Meer informatie vindt u op onze website onder Wij wensen u veel succes met het EPLAN platform 2.4. Het team van EPLAN Software & Service Leesaanwijzingen Belangrijke informatie: Raadpleeg vóór de installatie van de versie de informatie in het hoofdstuk "Overige vernieuwingen en informatie" (vanaf pagina "277"). Lees hier met name de paragraaf "Softwarevereisten en vrijgaven" (zie pagina "281"). Wanneer u oude projecten die met vorige EPLAN-versies zijn gemaakt in EPLAN-versie 2.4 wilt gebruiken, moeten deze projecten worden geactualiseerd. Lees hiervoor de paragraaf "Projectbewerking" (zie pagina "103"). Als u een "oude" artikeldatabank wilt gebruiken, moet die artikeldatabank eerst worden geactualiseerd. Lees hiervoor de paragraaf "Artikelbeheer" (zie pagina "133"). Voor het maken van afbeeldingen ten behoeve van dit document hebben wij gebruik gemaakt van "EPLAN Electric P8". Wanneer u een ander programma van het EPLAN platform gebruikt, wordt in het dialoogvenster van uw programma een ander programmasymbool weergegeven. 13

14 Voordat u begint te lezen, wijzen wij u op de volgende symbolen en schrijfwijzen die in dit document worden gehanteerd: Let op: Teksten die worden voorafgegaan door dit symbool zijn waarschuwingen. Lees voordat u verder gaat deze waarschuwingen altijd goed door! Opmerking: Teksten die worden voorafgegaan door dit symbool bevatten aanvullende opmerkingen. Tip: Na dit symbool volgen nuttige tips, die het werken met het programma vereenvoudigen. Voorbeeld: Voorbeelden worden voorafgegaan door dit symbool. Elementen van de gebruikersinterface worden vet (en blauw) aangegeven en kunnen zo direct in de tekst worden herkend. Cursief gemarkeerde teksten geven aan wat belangrijk is en waar u beslist op moet letten. Codevoorbeelden, directorynamen, directe invoer etc. worden weergegeven in niet-proportioneel lettertype. Functietoetsen, toetsen van het toetsenbord en knoppen in het programma worden tussen rechte haken weergegeven (bijvoorbeeld [F1] voor de functietoets "F1"). 14

15 Om de overzichtelijkheid tijdens het lezen te verbeteren, wordt in dit document gebruik gemaakt van een zogeheten "menupad" (bijvoorbeeld Help > Inhoud). De menu's en opties die in het menupad worden genoemd, moeten in de aangegeven volgorde worden gekozen om een bepaalde programmafunctie te kunnen bereiken. Via het hier genoemde menupad opent u bijvoorbeeld het Help-systeem van EPLAN. Bij instellingen of velden (zoals selectievakjes) die alleen kunnen worden in- of uitgeschakeld, worden in dit document vaak de termen "inschakelen" (de instelling is dan actief ) en "uitschakelen" (de instelling is dan niet actief ) gebruikt. 15

16 EPLAN Preplanning Met EPLAN Preplanning kunt u de eerste planningswerkzaamheden voor technische aspecten in het engineeringproces vroegtijdig in het EPLAN-platform uitvoeren. Het engineeringproces van een machine / installatie bestaat uit afzonderlijke fasen waarin het concept op basis van de eerste globale ontwerpen en ideeën steeds verder wordt verfijnd en concreter wordt, totdat uiteindelijk alle documenten en informatie zijn gemaakt die nodig zijn voor de productie en bouw van de machine. In de projectfase van de pre-planning worden concepten voor de technische omvang van de machine / installatie uitgewerkt en wordt een eerste inschatting gemaakt van de benodigde hoeveelheid componenten. Het doel hiervan is om het technisch meest voordelige concept te bepalen en de standaardinstellingen voor de daaropvolgende detailplanning te definiëren. Op basis van de pre-planning kan later de schemavervaardiging en detaillering van de installatie plaatsvinden. Nadat wij in de laatste versie de pre-planning als optionele uitbreiding voor het EPLAN platform hebben geïntroduceerd, is EPLAN Preplanning nu als zelfstandige toepassing (stand-alone-variant) en als add-on-variant beschikbaar. Als add-on-variant is EPLAN Preplanning voor de volgende programmavarianten optioneel verkrijgbaar: EPLAN Electric P8 Select EPLAN Electric P8 Professional EPLAN Electric P8 Professional+ 16

17 EPLAN Fluid EPLAN Fluid Professional. Voor EPLAN Electric P8 Ultimate behoort de add-on standaard tot de leveringsomvang. Als stand-alone-variant biedt EPLAN Preplanning daarnaast uitgebreide functies voor de grafische vervaardiging van P&I-schema's (P&ID's). Belangrijke uitbreidingen in de pre-planning De gegevensovername is in deze versie zo uitgebreid dat u nu niet alleen P&ID-projecten maar ook volledige EPLAN PPE-projecten vanuit EPLAN PPE aan EPLAN Preplanning kunnen worden overgedragen. U kunt de relevante gegevens bij een bepaald segment nu in een zogeheten "segmentsjabloon" voordefiniëren. Deze voorgedefinieerde gegevens kunt u bij het maken van nieuwe structuursegmenten, planningsobjecten etc. steeds opnieuw gebruiken. Het beheer en de bewerking van segmentsjablonen die in een project voorkomen, vindt plaatst in een nieuw dialoogvenster de segmentsjabloon-navigator. Daarnaast kunt u verwerkingen voor de segmentsjablonen uitvoeren. In de pre-planning is het nu ook mogelijk om functielijsten voor de gebouwenautomatisering volgens de normen VDI 3814 en DIN EN ISO uit te voeren. Deze functielijsten bevatten informatie die voor de planning en uitvoering van gebouwenautomatiseringssystemen en M&R-installaties vereist is. Om deze verwerkingen te kunnen maken, stellen wij speciale stamgegevens (projectsjablonen, formulieren etc.) ter beschikking. 17

18 Voordeel: Met behulp van segmentsjablonen kunt u standaarden voor de engineering maken en automatisch voorgedefinieerde gegevens aan segmenten overdragen en hoeft u niet steeds bij elk segment afzonderlijk gegevens in te voeren. Speciale sjablonen en stamgegevens maken het mogelijk om functielijsten voor de gebouwenautomatisering volgens de normen VDI 3814 en DIN EN ISO uit te voeren. In de onderstaande paragrafen worden de volgende onderwerpen behandeld: "Uitbreidingen in de gebruikersinterface" op pagina "19" "Schema's genereren uit de pre-planning" op pagina "22" "Segmentsjablonen" op pagina "26" "Verwerkingen in de pre-planning" op pagina "32" "Gebouwenautomatisering in de pre-planning" op pagina "34" "Gegevensovername van EPLAN PPE-projecten" op pagina "35" "Beter rekening houden met de pre-planning in het EPLAN platform" op pagina "38". 18

19 Uitbreidingen in de gebruikersinterface Vernieuwingen in de eigenschappendialoogvensters Structuursegmenten In het eigenschappendialoogvenster van structuursegmenten worden de structuurcodes nu overzichtelijk in de tabel Structuurcode weergegeven. Daardoor kon het groepsveld Eigenschappen vanuit het tabblad Volgende naar het eerste tabblad worden verplaatst en kon het tabblad Volgende worden verwijderd. Planningsobjecten In het eigenschappendialoogvenster van de planningsobjecten is de volgorde van de tabbladen gewijzigd. Het tabblad Macro is tussen de beide andere tabbladen Artikel en Sjablonen geplaatst. In het kader van deze wij- 19

20 ziging is het vorige tabblad PLC / Documenten verdeeld over de twee nieuwe tabbladen PLC en Documenten / pagina's. Segmentsjabloon toekennen In de eigenschappendialoogvensters van de segmenten wordt op het eerste tabblad het nieuwe veld Segmentsjabloon weergegeven. In dit veld wordt de segmentsjabloon weergegeven die aan het segment is toegekend. Meer informatie hierover vindt u in paragraaf "Segmentsjablonen" (zie pagina "26"). Documenten en / of pagina's toekennen U kunt in de pre-planning nu externe documenten en / of projectpagina's aan segmenten toekennen. Hiervoor is zowel bij de structuursegmenten als bij de planningsobjecten het nieuwe tabblad Documenten / pagina's beschikbaar. In de tabel Documenten op dit tabblad kunt u willekeurige documenten aangeven, die in verwerkingen als hyperlinks worden uitgevoerd. De pagina's die aan een segment zijn gekoppeld, worden in de tabel Pagina's op het tabblad Documenten / pagina's weergegeven. Via de toekenning van pagina's kan bij het segment worden afgeleid op welke pagina's de bijbehorende gegevens voorkomen. Met de knop (Nieuw) opent u het dialoogvenster Paginaselectie en selecteert u de pagina's die aan een segment worden toegekend. Met (Verwijderen) verwijdert u een geselecteerde pagina uit de tabel. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de online-help in de paragraaf "Segmenten aan pagina's koppelen". 20

21 Reservoir als nieuw segment in de pre-planning In de pre-planning zijn nu als nieuwe segmenten "reservoirs" beschikbaar. Reservoirs behoren in de proces-engineering tot de groep van apparaten. Ze kunnen onderdeel van een installatie zijn en worden onder een structuursegmentniveau ingevoegd. In de pre-planning worden reservoirs parallel aan algemene planningsobjecten beheerd en ze gedragen zich op soortgelijke wijze. Bij een reservoir kunnen functiesjablonen en externe documenten / pagina's worden opgeslagen, maar geen PLC-adressen. artikelen of macro's. Daarom bevat het eigenschappendialoogvenster van een reservoir alleen het tabblad Reservoir, algemeen, dat overeenkomt met dat van een planningsobject, en de tabbladen Documenten / pagina's en Sjablonen. Een reservoir kan in de pre-planning onder een structuursegment worden ingevoegd, maar niet onder een planningsobject of een PLT-systeem. De reservoirs zelf kunnen in de structuur ook PLT-systemen en planningsobjecten bevatten. Uitgebreide nummeringsinstellingen voor PLT-systemen en segmenten De instellingen voor de PLT-systemen in de pre-planning zijn in deze versie uitgebreid: het instellingsdialoogvenster bevat naast instellingen voor PLTsysteemnummers nu ook nummeringsinstellingen voor andere pre-planning segmenten. Daarom is het dialoogvenster hernoemd in Instellingen: Nummering / PLT-systemen (menupad: Opties > Instellingen > Projecten > "Projectnaam" > Pre-planning > Nummering / PLT-systemen). 21

22 In de nieuwe velden Minimum veldbreedte, Opvulteken, Startwaarde en Stapgrootte kunt u nu aparte instellingen voor de automatische nummering van segmenten en PLT-systemen aanbrengen. Op basis van deze instellingen stelt EPLAN bij het maken van segmenten / PLT-systemen, bij het kopiëren en plakken, of bij het invoegen van macro's met deze objecten automatisch een code / PLT-systeemnummer voor. Wanneer PLT-systemen worden genummerd, wordt er ook rekening gehouden met PLT-systemen die dezelfde code hebben. Schema's genereren uit de pre-planning U kunt vanuit de pre-planning meerlijnige schema's genereren door planningsobjecten (PLT-systemen, PLT-systeemfuncties) met toegekende macro's via slepen & neerzetten naar de pagina-navigator te slepen. U kunt daarbij nu ook gebruik maken van de volgende nieuwe mogelijkheden: Pagina's bij het genereren van een wijzigingsbeveiliging voorzien Meerdere venstermacro's naast elkaar op een pagina plaatsen. 22

23 Vanwege deze uitbreidingen is in de algemene instellingen voor de pre-planning het nieuwe groepsveld Schema genereren beschikbaar (menupad: Opties > Instellingen > Projecten > "Projectnaam" > Pre-planning > Algemeen). Wijzigingsbeveiliging bij het genereren van pagina's: Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden de pagina's die uit macro's worden gegenereerd automatisch van een wijzigingsbeveiliging voorzien. Dat wil zeggen dat aan deze pagina's de eigenschap Wijzigingsbeveiliging (ID 3014) wordt toegewezen. De pagina's en de functies die daarop zijn geplaatst, zijn daardoor tegen wijziging beveiligd en kunnen naderhand niet worden bewerkt, verwijderd etc. Wijzigingen via de pre-planning met de functie Detailplanning actualiseren zijn wel mogelijk. Als het selectievakje is uitgeschakeld, zijn de pagina's die uit de macro's zijn gegenereerd niet beveiligd en kunnen ze naderhand worden bewerkt. 23

24 Opmerkingen: Objecten waarvoor een wijzigingsbeveiliging is ingeschakeld, worden in de boomweergaven van de navigators door het pictogram aangeduid. De beveiliging voor onderdelen, functies of planningsobjecten is in deze versie hernoemd in "apparaatbeveiliging". In het kader van deze aanpassing is ook de instelling voor de beveiliging van functies in de preplanning hernoemd in Apparaatbeveiliging bij het genereren van functies. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de online-help in de paragraaf "Beveiligde segmenten". Meerdere macro's op een pagina plaatsen: Als u dit selectievakje inschakelt, worden wanneer u planningsobjecten meerdere keren naar een bestaande pagina sleept de macro's automatisch naast elkaar op een pagina geplaatst, zolang er voldoende ruimte is. Daarna wordt er een nieuwe pagina gegenereerd waarop de volgende macro wordt geplaatst. Als u daarentegen een planningsobject naar een hiërarchieniveau in de boomstructuur sleept, worden er altijd nieuwe pagina's gegenereerd. Als het selectievakje is uitgeschakeld, wordt voor elke macro een aparte pagina gegenereerd. Via de beide instellingen Afstand tot de rand en Afstand tussen de macro's kunt u de afstand opgeven die moet worden aangehouden wanneer er meerdere venstermacro's op één pagina worden geplaatst. 24

25 Macro's actualiseren Om macro's of macrogegevens die op projectpagina's zijn geplaatst te actualiseren, zijn in de pre-planning-navigator de volgende twee nieuwe functies beschikbaar: Macro nieuw plaatsen: als in de pre-planning bij een planningsobject een opgeslagen macro door een andere macro wordt vervangen, kunt u macro die op de projectpagina is geplaatst via de snelmenuopdracht Macro nieuw plaatsen in de pre-planning-navigator verwisselen. Daardoor wordt de geplaatste macro voor het in de pre-planning-navigator geselecteerde planningsobject verwijderd en wordt vervolgens de nieuwe macro geplaatst. Detailplanning actualiseren: tijdelijke aanduiding-objecten in macro's kunnen worden gebruikt om gegevens uit de eigenschappen van planningsobjecten over te dragen aan geplaatste functies in de detailplanning. Wanneer u in de pre-planning de gegevens van het planningsobject hebt gewijzigd (u hebt bijvoorbeeld een andere waardenset voor een tijdelijke aanduiding-object in de macro geselecteerd), kunt u in de pre-planning-navigator via de snelmenuopdracht Detailplanning actualiseren de gewijzigde gegevens overdragen aan het geplaatste tijdelijke aanduiding-object in de detailplanning. 25

26 Pre-planning artikelen met de detailplanning synchroniseren Er kunnen zich situaties voordoen dat artikelen bij de segmenten in de preplanning moeten worden gewijzigd, terwijl de bijbehorende hoofdfuncties al in de detailplanning zijn geplaatst. In dat geval kunt u de pre-planning artikelen met de artikelen in de detailplanning synchroniseren. Daarbij wordt de artikelinformatie bij de hoofdfuncties in de detailplanning verwijderd en vervangen door de artikelinformatie van de toegekende segmenten. Om een synchronisatie uit te voeren, kiest u de menuopdrachten Hulpprogramma's > Synchroniseren > Artikel > Pre-planning --> hoofdfunctie. Net zoals in het EPLAN platform gebruikelijk is, is de omvang van de synchronisatie afhankelijk van de segmenten die u in de pre-planning-navigator hebt geselecteerd. Nadat u de melding met [OK] hebt bevestigd, wordt de artikelinformatie van de geselecteerde segmenten, inclusief alle onderliggende segmenten, gesynchroniseerd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de online-help in de paragraaf "Pre-planning artikelen met de detailplanning synchroniseren". Segmentsjablonen In een segmentsjabloon kunt u alle relevante gegevens voor een segment voordefiniëren. Deze voorgedefinieerde gegevens kunt u bij het maken van nieuwe structuursegmenten, planningsobjecten etc. steeds opnieuw gebruiken. Door het toekennen van een segmentsjabloon worden de gegevens die daarin zijn gedefinieerd aan het segment overgedragen en hoeft u de gegevens niet afzonderlijk bij elk segment in te voeren. De gegevens van de toegekende segmentsjabloon kunnen bij de segmenten worden weergegeven. 26

Projecten geautomatiseerd updaten EPLAN Platform Version 2.5 Status: 08/2015

Projecten geautomatiseerd updaten EPLAN Platform Version 2.5 Status: 08/2015 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG Technical Information Copyright 2015 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor technische of druktechnische

Nadere informatie

Voorbeelddata importeren EPLAN Platform Versie 2.5 Status: 06/2015

Voorbeelddata importeren EPLAN Platform Versie 2.5 Status: 06/2015 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG Technical Information Copyright 2015 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor technische of druktechnische

Nadere informatie

Projectbeheer naar SQL Server EPLAN Platform Version 2.4 Status: 05/2014

Projectbeheer naar SQL Server EPLAN Platform Version 2.4 Status: 05/2014 Omzetten van EPLAN Projectbeheer naar SQL Server EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG Technical Information Copyright 2014 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG

Nadere informatie

Omzetten van EPLAN Woordenboek naar SQL Server EPLAN Platform Version 2.4 Status: 05/2014

Omzetten van EPLAN Woordenboek naar SQL Server EPLAN Platform Version 2.4 Status: 05/2014 Omzetten van EPLAN Woordenboek naar SQL Server EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG Technical Information Copyright 2014 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG

Nadere informatie

Artikeldatabank naar SQL Server EPLAN Platform Version 2.4 Status: 05/2014

Artikeldatabank naar SQL Server EPLAN Platform Version 2.4 Status: 05/2014 Omzetten van EPLAN Artikeldatabank naar SQL Server EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG Technical Information Copyright 2014 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN Software & Service GmbH & Co.

Nadere informatie

Projectbeheer naar SQL Server EPLAN Platform Version 2.6 Status: 05/2016

Projectbeheer naar SQL Server EPLAN Platform Version 2.6 Status: 05/2016 Omzetten van EPLAN Projectbeheer naar SQL Server EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG Technical Information Copyright 2016 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG

Nadere informatie

Omzetten van EPLAN Woordenboek naar SQL Server EPLAN Platform Versie 2.6 Status: 05/2016

Omzetten van EPLAN Woordenboek naar SQL Server EPLAN Platform Versie 2.6 Status: 05/2016 Omzetten van EPLAN Woordenboek naar SQL Server EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG Technical Information Copyright 2016 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG

Nadere informatie

Artikeldatabank naar SQL Server EPLAN Platform Versie 2.6 Status: 05/2016

Artikeldatabank naar SQL Server EPLAN Platform Versie 2.6 Status: 05/2016 Omzetten van EPLAN Artikeldatabank naar SQL Server EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG Technical Information Copyright 2016 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN Software & Service GmbH & Co.

Nadere informatie

Projectbeheer naar SQL Server EPLAN Platform Version 2.7 Status: 05/2017

Projectbeheer naar SQL Server EPLAN Platform Version 2.7 Status: 05/2017 Omzetten van EPLAN Projectbeheer naar SQL Server EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG Technische Informatie Copyright 2017 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG

Nadere informatie

SQL Express Download EPLAN Electric P8 Versie 2.7 Status: 05/2017

SQL Express Download EPLAN Electric P8 Versie 2.7 Status: 05/2017 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG Technische informatie Copyright 2017 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor technische of druktechnische

Nadere informatie

Artikeldatabank naar SQL Server EPLAN Platform Versie 2.7 Status: 05/2017

Artikeldatabank naar SQL Server EPLAN Platform Versie 2.7 Status: 05/2017 Omzetten van EPLAN Artikeldatabank naar SQL Server EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG Technische Informatie Copyright 2017 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN Software & Service GmbH & Co.

Nadere informatie

Omzetten van EPLAN Woordenboek naar SQL Server EPLAN Platform Versie 2.7 Status: 05/2017

Omzetten van EPLAN Woordenboek naar SQL Server EPLAN Platform Versie 2.7 Status: 05/2017 Omzetten van EPLAN Woordenboek naar SQL Server EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG Technische Informatie Copyright 2017 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG

Nadere informatie

Beginnershandboek 07 / 2013

Beginnershandboek 07 / 2013 Beginnershandboek 07 / 2013 Copyright 2013 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor technische of druktechnische fouten of onvolkomenheden

Nadere informatie

EPLAN NEWS. voor versie 2.3

EPLAN NEWS. voor versie 2.3 EPLAN NEWS voor versie 2.3 Copyright 2013 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor technische of druktechnische fouten of onvolkomenheden

Nadere informatie

Indirecte eigenschappen met behulp van blokeigenschappen weergeven

Indirecte eigenschappen met behulp van blokeigenschappen weergeven Indirecte eigenschappen met behulp van blokeigenschappen weergeven Rev 01 Copyright 2005 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG. EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor technische

Nadere informatie

EPLAN NEWS voor versie 2.5 Stand: 23.06.2015

EPLAN NEWS voor versie 2.5 Stand: 23.06.2015 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG Technische informatie Copyright 2015 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor technische of druktechnische

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E

I N H O U D S O P G A V E Rev 02 I N H O U D S O P G A V E 1 INLEIDING... 1 2 INSTELLINGEN DEFINIËREN... 1 2.1 Instellingen voor de export definiëren... 1 2.2 Instellingen voor de import definieren... 2 2.3 Layers toekennen...

Nadere informatie

Beginnershandboek 02 / 2009

Beginnershandboek 02 / 2009 Beginnershandboek 02 / 2009 Copyright 2009 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG. EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor technische of druktechnische fouten of onvolkomenheden

Nadere informatie

EPLAN NEWS. voor versie 2.2

EPLAN NEWS. voor versie 2.2 EPLAN NEWS voor versie 2.2 Copyright 2012 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor technische of druktechnische fouten of onvolkomenheden

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E

I N H O U D S O P G A V E Rev 00 I N H O U D S O P G A V E 1 INLEIDING... 1 2 LABELINGSSCHEMA MAKEN... 2 3 INSTELLINGEN DEFINIËREN... 4 3.1 Instellingen voor tekstuitvoer... 4 3.2 Instellingen voor Excel-uitvoer... 4 3.3 Kop-,

Nadere informatie

EPLAN NEWS (EPLAN NIEUWS) voor versie 2.1

EPLAN NEWS (EPLAN NIEUWS) voor versie 2.1 EPLAN NEWS (EPLAN NIEUWS) voor versie 2.1 Copyright 2011 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor technische of druktechnische fouten of

Nadere informatie

Installatie EPLAN platform 2.4

Installatie EPLAN platform 2.4 Installatie EPLAN platform 2.4 Voorwoord Geachte EPLAN gebruiker, Wereldwijde initiatieven zoals Industry 4.0, Smart Manufacturing en The internet of things eisen van de maakindustrie dat er steeds meer

Nadere informatie

Beginnershandboek 07 / 2013

Beginnershandboek 07 / 2013 Beginnershandboek 07 / 2013 Copyright 2013 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor technische of druktechnische fouten of onvolkomenheden

Nadere informatie

Beginnershandboek 08 / 2010

Beginnershandboek 08 / 2010 Beginnershandboek 08 / 2010 Copyright 2010 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor technische of druktechnische fouten of onvolkomenheden

Nadere informatie

Installatie EPLAN platform 2.3

Installatie EPLAN platform 2.3 Installatie EPLAN platform 2.3 Voorwoord Omdat er binnen de automatiseringstechniek steeds meer eisen aan de documentatie van machines en installaties worden gesteld, neemt de aandacht voor engineeringtools

Nadere informatie

Grafische elementen invoegen

Grafische elementen invoegen Grafische elementen invoegen Rev 00 I N H O U D S O P G A V E 1 INLEIDING... 1 2 LIJNEN EN RECHTHOEKEN TEKENEN... 1 2.1 Lijnen tekenen... 1 2.2 Polylijnen tekenen... 3 2.3 Rechthoeken tekenen... 3 3 CIRKELS,

Nadere informatie

Elementen bewerken. Rev 00

Elementen bewerken. Rev 00 Rev 00 I N H O U D S O P G A V E 1 INLEIDING... 1 2 ELEMENTEN SELECTEREN... 1 2.1 Meerdere individuele elementen selecteren... 1 2.2 Een bereik van elementen selecteren... 1 2.3 Een bereik via het toetsenbord

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E

I N H O U D S O P G A V E Rev 02 I N H O U D S O P G A V E 1 INLEIDING... 1 2 EEN TIJDELIJKE AANDUIDING-OBJECT GENEREREN... 2 3 EEN MACRO EEN MET TIJDELIJKE AANDUIDING-OBJECT INVOEGEN... 7 4 EEN TIJDELIJKE AANDUIDING-OBJECT BEWERKEN...

Nadere informatie

EPLAN NEWS (EPLAN NIEUWS) voor versie 1.9

EPLAN NEWS (EPLAN NIEUWS) voor versie 1.9 EPLAN NEWS (EPLAN NIEUWS) voor versie 1.9 Copyright 2008 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG. EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor technische of druktechnische fouten of

Nadere informatie

1 INLEIDING DE BELANGRIJKSTE VERTAALINSTELLINGEN... 1

1 INLEIDING DE BELANGRIJKSTE VERTAALINSTELLINGEN... 1 Rev 04 Inhoud 1 INLEIDING... 1 2 DE BELANGRIJKSTE VERTAALINSTELLINGEN... 1 3 DE EIGENSCHAPPEN VAN TEKSTEN... 2 3.1 Vrije teksten en padfunctieteksten... 2 3.1.1 Tabblad Tekst... 2 3.1.2 Tabblad Taal...

Nadere informatie

Installatie instructies Geldig voor EPLAN Platform Versie 2.6 Status: 07 / 2016

Installatie instructies Geldig voor EPLAN Platform Versie 2.6 Status: 07 / 2016 Installatie instructies Geldig voor EPLAN Platform Versie 2.6 Status: 07 / 2016 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG Technical Information Copyright 2016 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leesaanwijzingen... 3 Opmerkingen bij het oefenproject... 4 EPLAN starten... 6 De gebruikersinterface van EPLAN leren kennen... 8 Wat u vooraf moet weten... 9

Nadere informatie

Installatie instructies Geldig voor EPLAN Platform Versie 2.7 Status: 05 / 2017

Installatie instructies Geldig voor EPLAN Platform Versie 2.7 Status: 05 / 2017 Installatie instructies Geldig voor EPLAN Platform Versie 2.7 Status: 05 / 2017 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG Technische Informatie Copyright 2017 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN

Nadere informatie

Beginnershandboek 08 / 2006

Beginnershandboek 08 / 2006 Beginnershandboek 08 / 2006 Copyright 2006 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG. EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor technische of druktechnische fouten of onvolkomenheden

Nadere informatie

Vertalen. Ver. <<versienummer>>

Vertalen. Ver. <<versienummer>> Ver. I N H O U D S O P G A V E 1. INLEIDING... 1 2. DE BELANGRIJKSTE VERTAALINSTELLINGEN... 2 3. DE EIGENSCHAPPEN VAN TEKSTEN... 3 3.1. Vrije teksten en padfunctieteksten... 3 3.1.1. Tabblad

Nadere informatie

Migreren naar Access 2010

Migreren naar Access 2010 In deze handleiding Het uiterlijk van Microsoft Access 2010 verschilt aanzienlijk van Access 2003. Daarom hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u niet te veel tijd hoeft te besteden aan het leren werken

Nadere informatie

Taken automatiseren met Visual Basicmacro's

Taken automatiseren met Visual Basicmacro's Taken automatiseren met Visual Basicmacro's Als u niet bekend bent met macro's, moet u zich niet hierdoor laten afschrikken. Een macro is een opgenomen set toetsaanslagen en instructies waarmee u een taak

Nadere informatie

EPLAN NEWS (EPLAN NIEUWS) voor versie 2.0

EPLAN NEWS (EPLAN NIEUWS) voor versie 2.0 EPLAN NEWS (EPLAN NIEUWS) voor versie 2.0 Copyright 2010 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor technische of druktechnische fouten of

Nadere informatie

Installatie EPLAN platform 2.5

Installatie EPLAN platform 2.5 Installatie EPLAN platform 2.5 Voorwoord Geachte EPLAN gebruiker, Wereldwijde initiatieven zoals Industry 4.0, Smart Manufacturing en de toegevoegde waardeketen vereisen innovatieve toepassingsmogelijkheden

Nadere informatie

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken pagina 1 van 10 In deze handleiding leest u hoe u leerlingaccounts kunt beheren en hoe u ervoor zorgt dat de inlogaccounts van leraren en leerlingen klaar

Nadere informatie

ADAPTABLE. Microsoft Dynamics TM NAV. Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen

ADAPTABLE. Microsoft Dynamics TM NAV. Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen ADAPTABLE Microsoft Dynamics TM NAV Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen Inhoudsopgave Productie instellen Setup Guide 1... Een artikelkaart maken Setup Guide 2... Een productiestuklijst maken Setup

Nadere informatie

Installatie EPLAN Education 2.5

Installatie EPLAN Education 2.5 Installatie EPLAN Education 2.5 Ver. Inhoudsopgave INLEIDING... 2 INSTALLEREN... 3 64 bit-versie van het EPLAN platform... 3 VALIDEREN... 7 PROJECTEN EN ARTIKELEN UIT EERDERE VERSIE OVERNEMEN...

Nadere informatie

Handleiding InCD Reader

Handleiding InCD Reader Handleiding InCD Reader Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van Nero AG.

Nadere informatie

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden Support Note Rekeningschema importeren in Davilex Online In deze Support Note leest u hoe u een rekeningschema importeert in Davilex Online en wordt toegelicht welke voorwaarden bij de import gelden. Davilex

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 ISBN: 978-90-817910-7-6 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

De gebruikershandleiding mag in zijn geheel in digitale of gedrukte versie vrij worden verspreid onder alle

De gebruikershandleiding mag in zijn geheel in digitale of gedrukte versie vrij worden verspreid onder alle Copyright Deze gebruikershandleiding is auteursrechtelijk beschermd. Wijzigingen in de inhoud, of gedeeltelijke overname van de inhoud, is alleen toegestaan na toestemming van de houder van het auteursrecht.

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

naar een SQL-server Rev 01

naar een SQL-server Rev 01 De EPLAN-artikeldatabank overzetten naar een SQL-server Rev 01 I N H O U D S O P G A V E 1 VEREISTEN EN VRIJGAVE... 1 2 INLOGGEN ALS EEN SQL-ADMINISTRATOR... 1 3 DE DATABANK VOOR EPLAN OPZETTEN... 2 3.1

Nadere informatie

Productbeschrijving. EPLAN Preplanning 2.5 Stand: 09/2015

Productbeschrijving. EPLAN Preplanning 2.5 Stand: 09/2015 EPLAN Preplanning 2.5 Copyright 2015 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor technische of druktechnische fouten of onvolkomenheden in deze

Nadere informatie

Pictogrammenuitleg. Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties. www.aliro-opens-doors.com

Pictogrammenuitleg. Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties. www.aliro-opens-doors.com Pictogrammenuitleg Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties De pictogrammenuitleg voor de Aliro-software is een uitgebreid overzicht van alle pictogrammen die in de software worden gebruikt. Deze

Nadere informatie

Hoofdstuk 8: Bewerken

Hoofdstuk 8: Bewerken Hoofdstuk 8: Bewerken 8.0 Inleiding Bewerken in Excel gaat grotendeels hetzelfde als het bewerken in andere Microsoft Office programma s. Als het bekend is hoe in Word tekst te knippen en plakken, dan

Nadere informatie

POWER. voor elektro-engineering en ontwerp

POWER. voor elektro-engineering en ontwerp POWER voor elektro-engineering en ontwerp EPLAN Interdisciplinaire engineering Minimaliseer de kosten die met afstemming gepaard gaan en verhoog de kwaliteit van uw engineering. Vertrouw op de innovatieve,

Nadere informatie

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

Het Wepsysteem. Het Wepsysteem wordt op maat gebouwd, gekoppeld aan de gewenste functionaliteiten en lay-out van de site. Versie september 2010

Het Wepsysteem. Het Wepsysteem wordt op maat gebouwd, gekoppeld aan de gewenste functionaliteiten en lay-out van de site. Versie september 2010 Het Wepsysteem Het Wepsysteem is een content management systeem, een systeem om zonder veel kennis van html of andere internettalen een website te onderhouden en uit te breiden. Met het Content Management

Nadere informatie

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Beheer Webredactie dashboard Het webredactie dashboard geeft u in één oogopslag een overzicht van de beheersmogelijkheden van uw website. Daarnaast blijft u via het dashboard gemakkelijk op de hoogte van

Nadere informatie

Aan de slag. Het lint weergeven of verbergen Klik op Weergaveopties voor lint of druk op Ctrl+F1 om het lint weer te geven of te verbergen.

Aan de slag. Het lint weergeven of verbergen Klik op Weergaveopties voor lint of druk op Ctrl+F1 om het lint weer te geven of te verbergen. Aan de slag Microsoft Project 2013 ziet er anders uit dan eerdere versies. Daarom hebben we deze handleiding samengesteld om de leercurve zo kort mogelijk te maken. Werkbalk Snelle toegang Pas dit gebied

Nadere informatie

Verbinding maken met whiteboard op afstand

Verbinding maken met whiteboard op afstand RICOH Interactive Whiteboard Client for Windows Snel aan de slag Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product in gebruik neemt. Bewaar de handleiding op een handige plek voor eventueel toekomstig

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

Quick start handleiding versie 1.0

Quick start handleiding versie 1.0 Quick start handleiding versie.0 Inleiding Beste gebruiker, Via dit document lopen we door de basis onderdelen van je eigen Mijn Kroost control panel. Dit control panel vormt de basis voor het gebruik

Nadere informatie

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Gebruik Google Drive om vanaf elke gewenste locatie uw bestanden, mappen, Google-documenten, Google-spreadsheets en Google-presentaties op te slaan en te openen.

Nadere informatie

7 stramienen. maken en gebruiken. Stramienen maken. Wat ken je na dit hoofdstuk? Tips en richtlijnen voor werken met stramienen

7 stramienen. maken en gebruiken. Stramienen maken. Wat ken je na dit hoofdstuk? Tips en richtlijnen voor werken met stramienen 7 stramienen maken en gebruiken Een stramien is te vergelijken met een achtergrond die je snel op een reeks pagina s kunt toepassen. Objecten in een stramien staan op alle pagina s Wat ken je na dit hoofdstuk?

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Nero ControlCenter Handleiding

Nero ControlCenter Handleiding Nero ControlCenter Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding Nero ControlCenter en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

PRODUCTIEF. direct vanaf de start met gecertificeerde apparaatgegevens

PRODUCTIEF. direct vanaf de start met gecertificeerde apparaatgegevens in engineering PRODUCTIEF direct vanaf de start met gecertificeerde apparaatgegevens Naadloze engineering dat is high-end software PLUS de juiste apparaatgegevens. Gegevens 1:1 in het ontwerp overnemen

Nadere informatie

Handleiding Nero ImageDrive

Handleiding Nero ImageDrive Handleiding Nero ImageDrive Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero ImageDrive en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

Inhoud van dit document

Inhoud van dit document Handleiding OVM Menu versie 1.0.0 (definitief) november 2012 Inhoud van dit document 1 INLEIDING... 2 2 MENU... 3 3 GEBRUIKERSBEHEER... 4 3.1 SORTEREN EN FILTEREN... 5 3.2 'UITGESTELD' BEHEER... 5 3.3

Nadere informatie

Google products. Het gebruik van Picasa 2 is gratis. Het programma is in veel verschillende talen verkrijgbaar, waaronder Nederlands.

Google products. Het gebruik van Picasa 2 is gratis. Het programma is in veel verschillende talen verkrijgbaar, waaronder Nederlands. 1 Picasa 2 Picasa 2 is een foto-organizer van zoekmachinefabrikant Google. Het gratis programma bevat handige functies om uw foto's te beheren, te bewerken en te delen. Het gebruik van Picasa 2 is gratis.

Nadere informatie

Pictogrammenuitleg. Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties. www.aliro-opens-doors.com

Pictogrammenuitleg. Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties. www.aliro-opens-doors.com Pictogrammenuitleg De pictogrammenuitleg voor de Aliro-software is een uitgebreid overzicht van alle pictogrammen die in de software worden gebruikt. Deze uitleg is ontwikkeld om u te helpen pictogrammen

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Vergelijkingseditor 2007

Vergelijkingseditor 2007 Vergelijkingseditor 2007 Wiskunde Module 1a Wiskunde en ICT 1 WISKUNDE EN ICT Tijdens de lessen wiskunde op deze hogeschool met de laptop moet je ook voor wiskunde de laptop zinvol gebruiken. Dat dit niet

Nadere informatie

Darts. Versie 1.21 23 september 2010 Reinier Vos. CS Engineering Brugweg 56 Postbus 235 2740 AE Waddinxveen

Darts. Versie 1.21 23 september 2010 Reinier Vos. CS Engineering Brugweg 56 Postbus 235 2740 AE Waddinxveen Darts Versie 1.21 23 september 2010 Reinier Vos CS Engineering Brugweg 56 Postbus 235 2740 AE Waddinxveen Inhoud HOOFDSTUK 1 - INLEIDING... 3 1.1 DOEL VAN DIT DOCUMENT... 3 1.2 DOELGROEP VOOR DIT DOCUMENT...

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Nero AG Nero DiscCopy

Nero AG Nero DiscCopy Handleiding Nero DiscCopy Nero AG Nero DiscCopy Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding van Nero DiscCopy en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd

Nadere informatie

Data Analyse Software VERSIE ACHT AANPASSINGEN. Word een betere auditor. U heeft de kennis. Wij hebben de tools.

Data Analyse Software VERSIE ACHT AANPASSINGEN. Word een betere auditor. U heeft de kennis. Wij hebben de tools. Data Analyse Software VERSIE ACHT AANPASSINGEN Word een betere auditor. U heeft de kennis. Wij hebben de tools. Info over IDEA Verbeter uw audit performance en breid uw capaciteiten uit. Met IDEA, kunt

Nadere informatie

Hoofdstuk 12 Werken met sjablonen

Hoofdstuk 12 Werken met sjablonen Inleidende gids Hoofdstuk 12 Werken met sjablonen OpenOffice.org Auteursrecht Op dit document is het auteursrecht 2005 van toepassing. De medewerkers aan dit document staan vermeld in de hieronder weergegeven

Nadere informatie

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Een uitgave van Dedicon Postbus 24 5360 AA GRAVE Tel.: (0486) 486 486 Fax: (0486) 476 535 E-mail: abonnee@dedicon.nl 1 Inhoudsopgave 1.1 De-installatie...

Nadere informatie

HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN

HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN Sportlink Services 28-3-2013 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 1.1 De handleiding... 2 1.2 Onvolkomenheden... 2 2. AAN DE SLAG MET DE FUNCTIONALITEIT DEELNEMERSLIJSTEN...

Nadere informatie

Geavanceerde opties. Afdrukken op deelpagina's. Phaser 5500-laserprinter. In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

Geavanceerde opties. Afdrukken op deelpagina's. Phaser 5500-laserprinter. In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Geavanceerde opties In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Afdrukken op deelpagina's" op pagina 2-68 "Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken (X op één)" op pagina 2-69 "Brochures afdrukken"

Nadere informatie

Handleiding capaciteitsplanning

Handleiding capaciteitsplanning Handleiding capaciteitsplanning Inhoud Inleiding... 3 1. Home... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Medewerker invoeren / wijzigen / verwijderen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Project invoeren

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010)

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010) Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010) Inhoudsopgave 1 HANDLEIDING EXCEL TOOL... 3 2 TOEGEVOEGDE MENU OPTIES... 4 2.1 KEUZEOPTIE NIEUW... 6 2.2 HET INLEZEN VAN

Nadere informatie

Handleiding Afdrukken samenvoegen

Handleiding Afdrukken samenvoegen Handleiding Afdrukken samenvoegen Versie: 1.0 Afdrukken Samenvoegen Datum: 17-07-2013 Brieven afdrukken met afdruk samenvoegen U gebruikt Afdruk samenvoegen wanneer u een reeks documenten maakt, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

EPLAN. your Engineering. Internationaal vertrouwen meer dan 18.000 klanten. uit alle engineeringdisciplines van de automatisering

EPLAN. your Engineering. Internationaal vertrouwen meer dan 18.000 klanten. uit alle engineeringdisciplines van de automatisering Plant Engineering EPLAN your Engineering Internationaal vertrouwen meer dan 18.000 klanten uit alle engineeringdisciplines van de automatisering in de machinebouw en (proces) installaties op de kracht

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

Onder meer voor de regio Parkstad. De gemeenten daar besloten om de kolken, naar reinigingsfrequentie, in 3 klassen in te delen:

Onder meer voor de regio Parkstad. De gemeenten daar besloten om de kolken, naar reinigingsfrequentie, in 3 klassen in te delen: Werkinstructie: Opbouw bestanden voor het registeren van kolken Vanaf Kikker versie 5.0 is kolken registratie in kikker gekoppeld aan knooppunten. Deze koppeling is noodzakelijk vanwege: De registratie

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Het handboek van SymbolEditor. Stephen P. Allewell

Het handboek van SymbolEditor. Stephen P. Allewell Stephen P. Allewell 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 De gebruikersinterface 6 2.1 Het hoofdvenster van SymbolEditor........................... 6 2.1.1 Het venster Bewerken...............................

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

RTE. Handleiding. Publiceren Documenten

RTE. Handleiding. Publiceren Documenten RTE Handleiding Publiceren Documenten Datum: December 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 2 2. Aan de slag 3 2.1. Het opstarten van de applicatie 3 2.2. WebHare Applicaties 3 2.3. De RTE applicatie 3 3.

Nadere informatie

Overdaad schaadt Simple Screen Adaptation in SAP Business One

Overdaad schaadt Simple Screen Adaptation in SAP Business One Overdaad schaadt Simple Screen Adaptation in SAP Business One Vergroot gebruiksvriendelijkheid en productiviteit door een passende user interface per rol of functie Wat zijn uw ervaringen met SAP Business

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Image Manager hoofdscherm... 2 1.1 Onderdelen van het venster... 2 1.2 Het scherm veranderen... 2 1.3 Een andere

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0 Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers

Nadere informatie