EPLAN NEWS voor versie 2.4 Stand:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EPLAN NEWS voor versie 2.4 Stand: 02.07.2014"

Transcriptie

1 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG Technische informatie

2 Copyright 2014 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor technische of druktechnische fouten of onvolkomenheden in deze technische informatie en is ook niet verantwoordelijk voor schade die direct of indirect terug te voeren is op de levering, de kwaliteit en het gebruik van dit materiaal. Dit document bevat eigendomsrechtelijk beschermde informatie die valt onder het auteursrecht. Alle rechten zijn beschermd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG mag dit document noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd of vermenigvuldigd. De software die in dit document wordt beschreven, valt onder een licentiecontract. Gebruik en vermenigvuldiging van de software is alleen toegestaan in het kader van dit contract. RITTAL is een geregistreerd handelsmerk van Rittal GmbH & Co. KG. EPLAN, EPLAN Electric P8, EPLAN Fluid, EPLAN PPE, EPLAN Pro Panel en EPLAN Harness prod zijn geregistreerde handelsmerken van EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012, Microsoft Windows, Microsoft Excel, Microsoft Access en Notepad zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. PC WORX, CLIP PROJECT en INTERBUS zijn geregistreerde handelsmerken van Phoenix Contact GmbH & Co. AutoCAD en AutoCAD Inventor zijn geregistreerde handelsmerken van Autodesk, Inc. STEP 7, SIMATIC en SIMATIC HW Konfig zijn geregistreerde handelsmerken van Siemens AG. InstallShield is een geregistreerd handelsmerk van InstallShield, Inc. Adobe Reader en Adobe Acrobat zijn geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems Inc. TwinCAT is een geregistreerd handelsmerk van Beckhoff Automation GmbH. Unity Pro is een geregistreerd handelsmerk van Schneider Electric. RSLogix 5000 en RSLogix Architect zijn geregistreerde handelsmerken van Rockwell Automation. Alle overige genoemde product- en handelsnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende eigenaren. EPLAN gebruikt de Open-Source-Software 7-Zip (7za.dll), Copyright by Igor Pavlov. De broncode van 7- Zip valt onder de GNU Lesser General Public License (LGPL). De broncode van 7-Zip en meer informatie over deze licentie vindt u op EPLAN gebruikt de Open-Source-Software Open CASCADE, Copyright by Open CASCADE S.A.S. De broncode van Open CASCADE valt onder de Open CASCADE Technology Public License. De broncode van Open CASCADE en meer informatie over deze licentie vindt u op EPLAN biedt een importfunctie, die gebruik maakt van Voor het gebruik van de is een licentie nodig. U kunt deze bestellen en registeren in het download portal: 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 11 Leesaanwijzingen 13 EPLAN Preplanning 16 Uitbreidingen in de gebruikersinterface 19 Vernieuwingen in de eigenschappendialoogvensters 19 Reservoir als nieuw segment in de pre-planning 21 Uitgebreide nummeringsinstellingen voor PLT-systemen en segmenten 21 Schema's genereren uit de pre-planning 22 Macro's actualiseren 25 Pre-planning artikelen met de detailplanning synchroniseren 26 Segmentsjablonen 26 Segmentsjabloon-navigator 27 Segmentsjablonen maken 28 Segmentsjablonen toekennen 29 Segmentsjablonen bewerken 30 Segmentsjablonen en macro's 32 Verwerkingen in de pre-planning 32 Gebouwenautomatisering in de pre-planning 34 Gegevensovername van EPLAN PPE-projecten 35 Beter rekening houden met de pre-planning in het EPLAN platform 38 Deelprojecten en uitbreidingen voor de bewerkingsbereiken 40 Bewerkingsbereiken voor deelprojecten definiëren 41 Verbeterde indeling van projecten met doorlopende nummering 42 Rekening houden met de pre-planning in de bewerkingsbereiken 43 Deelprojecten beheren 44 Deelprojecten veilig opslaan 47 Meer informatie over deelprojecten 49 3

4 Deelprojecten opslaan 51 Nieuwe controleproceduremeldingen voor deelprojecten 53 Vernieuwingen voor het hele EPLAN platform 54 Teksten passend maken 54 Teksten in uitlijningsvakken passend maken 57 Nieuwe controleproceduremeldingen voor teksten 60 Wijzigings- en apparaatbeveiliging 61 De nieuwe wijzigingsbeveiliging 62 Beveiliging configureren 64 Uitbreidingen bij de apparaatbeveiliging 66 Weergave in de navigators 68 Wijzigingsbeveiliging voor structuurcodes 68 Beveiliging verwijderen 69 Gebruikergedefinieerde eigenschappen 70 Gebruikergedefinieerde eigenschappen maken 71 Gebruikergedefinieerde eigenschappen gebruiken 74 Gebruikergedefinieerde eigenschappen verwijderen 75 Gebruikergedefinieerde extra velden converteren 75 Uitgebreide ondersteuning van de EN-norm Uitbreidingen voor de referentiecodering 78 Objectcodes voor de structurering gebruiken 80 Nieuwe stamgegevens voor de uitgebreide referentiecodering 82 Grafische editor 83 Hyperlinks naar kruisverwijzingen 83 Uitbreiding voor structuurkasten met uitsparingen 84 Kruisverwijzingen 84 Fomuliergebaseerde contactspiegels 84 Gebruikersinterface 88 EPLAN-pictogrammen in nieuw design 88 Weergegeven waarden voor de instellingen uit de layer 88 4

5 Overige weergegeven eenheden 91 Minder bedieningselementen voor meer gebruiksvriendelijkheid 92 Uniforme codering voor onderdelen 102 Hernoemd dialoogvenster voor het selecteren van directory's 103 Projectbewerking 103 Uitgebreide projectdatabanken 103 SQL-server-databank voor het projectbeheer 104 Pictogram voor exclusief geopende projecten 106 Onderdelen 107 Overzichtelijkere weergave van de volledige ODC 107 Artikelselectie 109 Rekening houden met functiesjablonen 109 Eenvoudiger identificeren van hyperlinks uit het artikelbeheer 109 Apparaten 110 Uniform gedrag bij het overdragen van de steker-odc en de kanaalcode 110 Projectgegevens-navigators 111 Nieuw pictogram voor onderdelen die niet in het schema zijn geplaatst 111 Structuurcodebeheer 112 Overzichtelijkere weergave van de structuurcodes 112 Verbindingen 114 Verbondenheid van verbindingen 114 Hernoemde verbindingssymbolen 115 Meldingenbeheer 115 Controle van de artikelstamgegevens 115 Formuliereditor 119 Verbeterde vormgeving van dynamische bereiken 119 Uitgebreide vervolgformulieren 122 Verwerkingen 127 Artikelgroepenoverzicht genereren 127 Verwerkingen met afwijkend formulier 129 5

6 Artikelbeheer 133 Actualiseren van de artikeldatabank 133 Import van artikelgegevens volgens de 134 ATEX-certificering opgeven 135 Inbouwdiepte voor op montageoppervlakken geplaatste componenten 135 Hernoemd veld voor montagegegevens 136 Verwijderde velden 137 Instellingen 139 Gemeenschappelijk instellingsdialoogvenster voor het selecteren en beheren van artikelen 139 Verschoven instelling voor de vergrote weergave van teksten zoals in vorige EPLAN-versies 143 Hulpprogramma's 144 Uitbreidingen bij het synchroniseren van functies 144 Vernieuwingen in de uitbreidingsmodule "EPLAN Multi Language Translation" 145 Omvang van de vertaling voor het artikelbeheer definiëren 145 Vernieuwingen in de uitbreidingsmodule "EPLAN Revision Management"148 Uitgebreide eigenschappenvergelijking voor de pre-planning 148 Projectspecifiek opslaan van de vergelijkingsresultaten 150 Eigenschappen 151 Hernoemde eigenschappen voor structuurcodes 151 Vernieuwingen voor EPLAN Electric P8 153 Klemmen / stekers 153 Nieuwe instellingen voor het nummeren 153 Leidingverdelers / -verbinders in de elektrotechniek 156 Algemene informatie over leidingverdelers en -verbinders 157 Leidingverdelers in de topologie 158 Nieuwe controleproceduremeldingen voor leidingverdelers 160 Vernieuwingen in de uitbreidingsmodule "EPLAN FieldSys" 161 6

7 Topologie-routeringspad als polylijn tekenen 162 Vulcapaciteit van topologie-routeringspaden bepalen 163 Uitbreidingen voor klemmenstroken in routeringspadnetwerken 165 Verbindingen tussen verschillende coderingsstructuren routeren 166 Vernieuwingen in de uitbreidingsmodule "EPLAN PLC & Bus Extension" 168 Bouwgroepen-rack gerichte weergave in de PLC-navigator 170 Grafische bepaling van de busconfiguratie 171 Nieuwe structurering van PLC-objecten 175 Uitbreidingen bij adressen / I/O-lijsten 177 Gegevensuitwisseling met PLC-configuratieprogramma's 179 Nieuwe en geactualiseerde interfaces voor de PLC-gegevensuitwisseling 182 Vernieuwingen voor EPLAN Pro Panel 183 Uitgebreide werkbalk voor "Pro Panel-opties" 184 Uitbreidingen in de onderdelenlogica 185 Meerdere vlakken in hetzelfde 2D-vlak als een montageoppervlak definiëren 185 Vereenvoudigde werkwijze bij het definiëren van montage- en basispunten 186 Beschrijving van een montagepunt wijzigen 188 Inbouwoppervlakken in schemaprojecten definiëren en bewerken 188 Objecten om een vrij te kiezen as draaien 189 Uitbreidingen bij de modelaanzichten 192 Weergave van routeringspaden en curven in modelaanzichten 192 Weergave van de routeringstoebehoren in de modelaanzichten 193 Configureerbare weergave van de navigatorvensters voor het modelaanzicht193 Eigenschapsgroepering voor de modelaanzichten 194 Uitbreidingen bij het plaatsen van artikelen 195 Montageplaten in de hiërarchie van de layoutruimte opnemen 195 Afmetingen bij het plaatsen van artikelen terugschrijven 197 Artikelen van meerdere klemmenstroken plaatsen 197 Selectielijst bij het over elkaar heen liggen van interactieve punten en vlakken 198 7

8 Artikelbeheer bij het overdragen van een aansluitbeeld direct geopend 199 Boorpatronen uit externe productie-informatie 200 Boorpatronen uit NC-gegevens genereren 201 Boorpatronen uit DXF- / DWG-bestanden genereren 202 Boorpatronen grafisch definiëren 205 Nieuwe controleproceduremeldingen voor boorpatronen 206 Berekening van het totale verliesvermogen van schakelinstallaties 207 Nieuwe uitbreidingsmodule "Design Space Exchange" voor de import en export van constructieruimtes 208 Vernieuwingen in de uitbreidingsmodule "EPLAN Project Processing" 211 Verbeterd proces bij het importeren van onderdelen en routeringsverbindingen 211 Vernieuwingen in de uitbreidingsmodule "Process Copper" 217 Verzamelrails met korte kant buiging 218 Vernieuwingen in de uitbreidingsmodule "Process Wiring" 223 Instellingen voor het bundelen als schema 224 Beter rekening houden met faserails 229 Bedradingsblokkeringen als start- of eindpunt van routeringspaden of curven 234 Vernieuwingen voor EPLAN Fluid 235 Codering volgens DIN ISO : Onderdeelcodering 236 Nieuwe projectinstellingen 237 Nieuwe eigenschappen 240 Nieuwe bereiken 241 Nieuwe controleproceduremeldingen 243 Toekenning aan een bereik in een tabel bewerken 244 Online-nummering 244 Codering van Fluid-leidingen 246 Codering van afbreekpunten 248 Nieuwe stamgegevens 249 8

9 EPLAN Fluid Hose Configurator de nieuwe slangleidingconfigurator 249 Vernieuwingen voor EPLAN Harness prod 251 Vernieuwingen in de uitbreidingsmodule "EPLAN API Extension" 257 Vernieuwingen in de stamgegevens 262 Stamgegevens: Symbolen 262 Stamgegevens: Formulieren en plotkaders 273 Stamgegevens: Projecten en sjablonen 275 Stamgegevens: Macro's 276 Overige vernieuwingen en informatie 277 EPLAN Solution Center het nieuwe supportsysteem 277 Aanmelding bij het EPLAN Solution Center 278 Validatiecode 279 Validatiecode online aanvragen 279 Softwarevereisten en vrijgaven 281 Algemene voorwaarden 281 Besturingssystemen 281 Microsoft-producten 282 SQL-server 282 Autodesk-producten 283 PDF-redlining 283 PLC-systemen (PLC & Bus Extension) bit-versie van het EPLAN platform 284 9

10 10

11 Voorwoord Geachte EPLAN-gebruiker, Wereldwijde initiatieven zoals "Industry 4.0", "Smart Manufacturing" en "The internet of things" eisen van de maakindustrie dat er steeds meer intelligente componenten en geautomatiseerde tools voor de engineering worden ingezet. Dit heeft grote consequenties voor het engineeringproces en stelt hogere eisen aan de ontwerpsystemen, maar het biedt ook nieuwe uitdagingen. De almaar toenemende hoeveelheid data en communicatie vraagt om een hogere gegevenskwaliteit, consequente gegevenstransparantie, maximale systeemcompatibiliteit en een verbeterde interactie tussen ontwerpsystemen en tools, onderling en in combinatie met bestaande ERP-, PDM- en PLM-oplossingen. Het doel: meer efficiëntie in de productontwikkeling en een hoogwaardige documentatie voor productie, montage, testing, inbedrijfstelling en onderhoud. Het EPLAN platform is erop gericht om de doelstellingen van deze initiatieven duurzaam te ondersteunen. Enerzijds door een snellere registratie en structurering van gegevens voor de engineering, anderzijds door een hogere kwaliteit en uniformiteit van gegevens over alle processtadia van de productontwikkeling en productie heen. De uitgebreide ondersteuning van de norm IEC met functie-, plaatsen productaspecten biedt nieuwe en verbeterde mogelijkheden om uw projecten te structureren en om vele dagelijkse werkzaamheden in de engineering te automatiseren. De kwaliteit en structuur van de documentatie is eveneens doorslaggevend daarom ondersteunt het EPLAN platform de IEC standaard. 11

12 De interactie tussen de diverse ontwerpsystemen in de engineering is voor EPLAN een belangrijk thema. Daarom hebben wij in deze nieuwe versie enkele interacties sterk vereenvoudigd bijvoorbeeld de definitie van de PLC-bustopologie, gebruikergedefinieerde eigenschappen en nieuwe kruisverwijzingstechnieken. Wij zien de continue afstemming van onze oplossingen met uw processen in de schakelkast- en schakelcentrumbouw als een wezenlijke verplichting. Met EPLAN Pro Panel 2.4 kan boorinformatie uit externe systemen bijvoorbeeld in de vorm van DXF- / DWG-gegevens of productiegegevens uit de bibliotheken van gereedschapmachines in EPLAN Pro Panel worden geïntegreerd en in de engineering verder worden verwerkt. In deze vorm draagt ook de uitgebreide functionaliteit van de uitbreidingsmodule EPLAN Project Processing bij aan een verdere optimalisering van processen: onderdeel- en verbindingslijsten kunnen uit andere E-CAD- of ERP-systemen of in de vorm van Excel-lijsten worden overgenomen, ze kunnen gericht worden gesynchroniseerd met de inhoud van het actuele project en worden gebruikt voor de montageopbouw in 3D en voor de virtuele bedrading uniforme engineering, ook zonder schema. Op het gebied van de fluidtechniek hebben wij de EPLAN Fluid Hose Configurator geïntegreerd. Met deze slangleidingconfigurator wordt uw productiviteit bij het definiëren en maken van hydraulische slangleidingen blijvend verhoogd. 12

13 Begin direct en ontdek de talrijke nieuwe functies en verbeteringen die in het EPLAN platform versie 2.4 zijn geïntegreerd. Meer informatie vindt u op onze website onder Wij wensen u veel succes met het EPLAN platform 2.4. Het team van EPLAN Software & Service Leesaanwijzingen Belangrijke informatie: Raadpleeg vóór de installatie van de versie de informatie in het hoofdstuk "Overige vernieuwingen en informatie" (vanaf pagina "277"). Lees hier met name de paragraaf "Softwarevereisten en vrijgaven" (zie pagina "281"). Wanneer u oude projecten die met vorige EPLAN-versies zijn gemaakt in EPLAN-versie 2.4 wilt gebruiken, moeten deze projecten worden geactualiseerd. Lees hiervoor de paragraaf "Projectbewerking" (zie pagina "103"). Als u een "oude" artikeldatabank wilt gebruiken, moet die artikeldatabank eerst worden geactualiseerd. Lees hiervoor de paragraaf "Artikelbeheer" (zie pagina "133"). Voor het maken van afbeeldingen ten behoeve van dit document hebben wij gebruik gemaakt van "EPLAN Electric P8". Wanneer u een ander programma van het EPLAN platform gebruikt, wordt in het dialoogvenster van uw programma een ander programmasymbool weergegeven. 13

14 Voordat u begint te lezen, wijzen wij u op de volgende symbolen en schrijfwijzen die in dit document worden gehanteerd: Let op: Teksten die worden voorafgegaan door dit symbool zijn waarschuwingen. Lees voordat u verder gaat deze waarschuwingen altijd goed door! Opmerking: Teksten die worden voorafgegaan door dit symbool bevatten aanvullende opmerkingen. Tip: Na dit symbool volgen nuttige tips, die het werken met het programma vereenvoudigen. Voorbeeld: Voorbeelden worden voorafgegaan door dit symbool. Elementen van de gebruikersinterface worden vet (en blauw) aangegeven en kunnen zo direct in de tekst worden herkend. Cursief gemarkeerde teksten geven aan wat belangrijk is en waar u beslist op moet letten. Codevoorbeelden, directorynamen, directe invoer etc. worden weergegeven in niet-proportioneel lettertype. Functietoetsen, toetsen van het toetsenbord en knoppen in het programma worden tussen rechte haken weergegeven (bijvoorbeeld [F1] voor de functietoets "F1"). 14

15 Om de overzichtelijkheid tijdens het lezen te verbeteren, wordt in dit document gebruik gemaakt van een zogeheten "menupad" (bijvoorbeeld Help > Inhoud). De menu's en opties die in het menupad worden genoemd, moeten in de aangegeven volgorde worden gekozen om een bepaalde programmafunctie te kunnen bereiken. Via het hier genoemde menupad opent u bijvoorbeeld het Help-systeem van EPLAN. Bij instellingen of velden (zoals selectievakjes) die alleen kunnen worden in- of uitgeschakeld, worden in dit document vaak de termen "inschakelen" (de instelling is dan actief ) en "uitschakelen" (de instelling is dan niet actief ) gebruikt. 15

16 EPLAN Preplanning Met EPLAN Preplanning kunt u de eerste planningswerkzaamheden voor technische aspecten in het engineeringproces vroegtijdig in het EPLAN-platform uitvoeren. Het engineeringproces van een machine / installatie bestaat uit afzonderlijke fasen waarin het concept op basis van de eerste globale ontwerpen en ideeën steeds verder wordt verfijnd en concreter wordt, totdat uiteindelijk alle documenten en informatie zijn gemaakt die nodig zijn voor de productie en bouw van de machine. In de projectfase van de pre-planning worden concepten voor de technische omvang van de machine / installatie uitgewerkt en wordt een eerste inschatting gemaakt van de benodigde hoeveelheid componenten. Het doel hiervan is om het technisch meest voordelige concept te bepalen en de standaardinstellingen voor de daaropvolgende detailplanning te definiëren. Op basis van de pre-planning kan later de schemavervaardiging en detaillering van de installatie plaatsvinden. Nadat wij in de laatste versie de pre-planning als optionele uitbreiding voor het EPLAN platform hebben geïntroduceerd, is EPLAN Preplanning nu als zelfstandige toepassing (stand-alone-variant) en als add-on-variant beschikbaar. Als add-on-variant is EPLAN Preplanning voor de volgende programmavarianten optioneel verkrijgbaar: EPLAN Electric P8 Select EPLAN Electric P8 Professional EPLAN Electric P8 Professional+ 16

17 EPLAN Fluid EPLAN Fluid Professional. Voor EPLAN Electric P8 Ultimate behoort de add-on standaard tot de leveringsomvang. Als stand-alone-variant biedt EPLAN Preplanning daarnaast uitgebreide functies voor de grafische vervaardiging van P&I-schema's (P&ID's). Belangrijke uitbreidingen in de pre-planning De gegevensovername is in deze versie zo uitgebreid dat u nu niet alleen P&ID-projecten maar ook volledige EPLAN PPE-projecten vanuit EPLAN PPE aan EPLAN Preplanning kunnen worden overgedragen. U kunt de relevante gegevens bij een bepaald segment nu in een zogeheten "segmentsjabloon" voordefiniëren. Deze voorgedefinieerde gegevens kunt u bij het maken van nieuwe structuursegmenten, planningsobjecten etc. steeds opnieuw gebruiken. Het beheer en de bewerking van segmentsjablonen die in een project voorkomen, vindt plaatst in een nieuw dialoogvenster de segmentsjabloon-navigator. Daarnaast kunt u verwerkingen voor de segmentsjablonen uitvoeren. In de pre-planning is het nu ook mogelijk om functielijsten voor de gebouwenautomatisering volgens de normen VDI 3814 en DIN EN ISO uit te voeren. Deze functielijsten bevatten informatie die voor de planning en uitvoering van gebouwenautomatiseringssystemen en M&R-installaties vereist is. Om deze verwerkingen te kunnen maken, stellen wij speciale stamgegevens (projectsjablonen, formulieren etc.) ter beschikking. 17

18 Voordeel: Met behulp van segmentsjablonen kunt u standaarden voor de engineering maken en automatisch voorgedefinieerde gegevens aan segmenten overdragen en hoeft u niet steeds bij elk segment afzonderlijk gegevens in te voeren. Speciale sjablonen en stamgegevens maken het mogelijk om functielijsten voor de gebouwenautomatisering volgens de normen VDI 3814 en DIN EN ISO uit te voeren. In de onderstaande paragrafen worden de volgende onderwerpen behandeld: "Uitbreidingen in de gebruikersinterface" op pagina "19" "Schema's genereren uit de pre-planning" op pagina "22" "Segmentsjablonen" op pagina "26" "Verwerkingen in de pre-planning" op pagina "32" "Gebouwenautomatisering in de pre-planning" op pagina "34" "Gegevensovername van EPLAN PPE-projecten" op pagina "35" "Beter rekening houden met de pre-planning in het EPLAN platform" op pagina "38". 18

19 Uitbreidingen in de gebruikersinterface Vernieuwingen in de eigenschappendialoogvensters Structuursegmenten In het eigenschappendialoogvenster van structuursegmenten worden de structuurcodes nu overzichtelijk in de tabel Structuurcode weergegeven. Daardoor kon het groepsveld Eigenschappen vanuit het tabblad Volgende naar het eerste tabblad worden verplaatst en kon het tabblad Volgende worden verwijderd. Planningsobjecten In het eigenschappendialoogvenster van de planningsobjecten is de volgorde van de tabbladen gewijzigd. Het tabblad Macro is tussen de beide andere tabbladen Artikel en Sjablonen geplaatst. In het kader van deze wij- 19

20 ziging is het vorige tabblad PLC / Documenten verdeeld over de twee nieuwe tabbladen PLC en Documenten / pagina's. Segmentsjabloon toekennen In de eigenschappendialoogvensters van de segmenten wordt op het eerste tabblad het nieuwe veld Segmentsjabloon weergegeven. In dit veld wordt de segmentsjabloon weergegeven die aan het segment is toegekend. Meer informatie hierover vindt u in paragraaf "Segmentsjablonen" (zie pagina "26"). Documenten en / of pagina's toekennen U kunt in de pre-planning nu externe documenten en / of projectpagina's aan segmenten toekennen. Hiervoor is zowel bij de structuursegmenten als bij de planningsobjecten het nieuwe tabblad Documenten / pagina's beschikbaar. In de tabel Documenten op dit tabblad kunt u willekeurige documenten aangeven, die in verwerkingen als hyperlinks worden uitgevoerd. De pagina's die aan een segment zijn gekoppeld, worden in de tabel Pagina's op het tabblad Documenten / pagina's weergegeven. Via de toekenning van pagina's kan bij het segment worden afgeleid op welke pagina's de bijbehorende gegevens voorkomen. Met de knop (Nieuw) opent u het dialoogvenster Paginaselectie en selecteert u de pagina's die aan een segment worden toegekend. Met (Verwijderen) verwijdert u een geselecteerde pagina uit de tabel. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de online-help in de paragraaf "Segmenten aan pagina's koppelen". 20

21 Reservoir als nieuw segment in de pre-planning In de pre-planning zijn nu als nieuwe segmenten "reservoirs" beschikbaar. Reservoirs behoren in de proces-engineering tot de groep van apparaten. Ze kunnen onderdeel van een installatie zijn en worden onder een structuursegmentniveau ingevoegd. In de pre-planning worden reservoirs parallel aan algemene planningsobjecten beheerd en ze gedragen zich op soortgelijke wijze. Bij een reservoir kunnen functiesjablonen en externe documenten / pagina's worden opgeslagen, maar geen PLC-adressen. artikelen of macro's. Daarom bevat het eigenschappendialoogvenster van een reservoir alleen het tabblad Reservoir, algemeen, dat overeenkomt met dat van een planningsobject, en de tabbladen Documenten / pagina's en Sjablonen. Een reservoir kan in de pre-planning onder een structuursegment worden ingevoegd, maar niet onder een planningsobject of een PLT-systeem. De reservoirs zelf kunnen in de structuur ook PLT-systemen en planningsobjecten bevatten. Uitgebreide nummeringsinstellingen voor PLT-systemen en segmenten De instellingen voor de PLT-systemen in de pre-planning zijn in deze versie uitgebreid: het instellingsdialoogvenster bevat naast instellingen voor PLTsysteemnummers nu ook nummeringsinstellingen voor andere pre-planning segmenten. Daarom is het dialoogvenster hernoemd in Instellingen: Nummering / PLT-systemen (menupad: Opties > Instellingen > Projecten > "Projectnaam" > Pre-planning > Nummering / PLT-systemen). 21

22 In de nieuwe velden Minimum veldbreedte, Opvulteken, Startwaarde en Stapgrootte kunt u nu aparte instellingen voor de automatische nummering van segmenten en PLT-systemen aanbrengen. Op basis van deze instellingen stelt EPLAN bij het maken van segmenten / PLT-systemen, bij het kopiëren en plakken, of bij het invoegen van macro's met deze objecten automatisch een code / PLT-systeemnummer voor. Wanneer PLT-systemen worden genummerd, wordt er ook rekening gehouden met PLT-systemen die dezelfde code hebben. Schema's genereren uit de pre-planning U kunt vanuit de pre-planning meerlijnige schema's genereren door planningsobjecten (PLT-systemen, PLT-systeemfuncties) met toegekende macro's via slepen & neerzetten naar de pagina-navigator te slepen. U kunt daarbij nu ook gebruik maken van de volgende nieuwe mogelijkheden: Pagina's bij het genereren van een wijzigingsbeveiliging voorzien Meerdere venstermacro's naast elkaar op een pagina plaatsen. 22

23 Vanwege deze uitbreidingen is in de algemene instellingen voor de pre-planning het nieuwe groepsveld Schema genereren beschikbaar (menupad: Opties > Instellingen > Projecten > "Projectnaam" > Pre-planning > Algemeen). Wijzigingsbeveiliging bij het genereren van pagina's: Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden de pagina's die uit macro's worden gegenereerd automatisch van een wijzigingsbeveiliging voorzien. Dat wil zeggen dat aan deze pagina's de eigenschap Wijzigingsbeveiliging (ID 3014) wordt toegewezen. De pagina's en de functies die daarop zijn geplaatst, zijn daardoor tegen wijziging beveiligd en kunnen naderhand niet worden bewerkt, verwijderd etc. Wijzigingen via de pre-planning met de functie Detailplanning actualiseren zijn wel mogelijk. Als het selectievakje is uitgeschakeld, zijn de pagina's die uit de macro's zijn gegenereerd niet beveiligd en kunnen ze naderhand worden bewerkt. 23

24 Opmerkingen: Objecten waarvoor een wijzigingsbeveiliging is ingeschakeld, worden in de boomweergaven van de navigators door het pictogram aangeduid. De beveiliging voor onderdelen, functies of planningsobjecten is in deze versie hernoemd in "apparaatbeveiliging". In het kader van deze aanpassing is ook de instelling voor de beveiliging van functies in de preplanning hernoemd in Apparaatbeveiliging bij het genereren van functies. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de online-help in de paragraaf "Beveiligde segmenten". Meerdere macro's op een pagina plaatsen: Als u dit selectievakje inschakelt, worden wanneer u planningsobjecten meerdere keren naar een bestaande pagina sleept de macro's automatisch naast elkaar op een pagina geplaatst, zolang er voldoende ruimte is. Daarna wordt er een nieuwe pagina gegenereerd waarop de volgende macro wordt geplaatst. Als u daarentegen een planningsobject naar een hiërarchieniveau in de boomstructuur sleept, worden er altijd nieuwe pagina's gegenereerd. Als het selectievakje is uitgeschakeld, wordt voor elke macro een aparte pagina gegenereerd. Via de beide instellingen Afstand tot de rand en Afstand tussen de macro's kunt u de afstand opgeven die moet worden aangehouden wanneer er meerdere venstermacro's op één pagina worden geplaatst. 24

25 Macro's actualiseren Om macro's of macrogegevens die op projectpagina's zijn geplaatst te actualiseren, zijn in de pre-planning-navigator de volgende twee nieuwe functies beschikbaar: Macro nieuw plaatsen: als in de pre-planning bij een planningsobject een opgeslagen macro door een andere macro wordt vervangen, kunt u macro die op de projectpagina is geplaatst via de snelmenuopdracht Macro nieuw plaatsen in de pre-planning-navigator verwisselen. Daardoor wordt de geplaatste macro voor het in de pre-planning-navigator geselecteerde planningsobject verwijderd en wordt vervolgens de nieuwe macro geplaatst. Detailplanning actualiseren: tijdelijke aanduiding-objecten in macro's kunnen worden gebruikt om gegevens uit de eigenschappen van planningsobjecten over te dragen aan geplaatste functies in de detailplanning. Wanneer u in de pre-planning de gegevens van het planningsobject hebt gewijzigd (u hebt bijvoorbeeld een andere waardenset voor een tijdelijke aanduiding-object in de macro geselecteerd), kunt u in de pre-planning-navigator via de snelmenuopdracht Detailplanning actualiseren de gewijzigde gegevens overdragen aan het geplaatste tijdelijke aanduiding-object in de detailplanning. 25

26 Pre-planning artikelen met de detailplanning synchroniseren Er kunnen zich situaties voordoen dat artikelen bij de segmenten in de preplanning moeten worden gewijzigd, terwijl de bijbehorende hoofdfuncties al in de detailplanning zijn geplaatst. In dat geval kunt u de pre-planning artikelen met de artikelen in de detailplanning synchroniseren. Daarbij wordt de artikelinformatie bij de hoofdfuncties in de detailplanning verwijderd en vervangen door de artikelinformatie van de toegekende segmenten. Om een synchronisatie uit te voeren, kiest u de menuopdrachten Hulpprogramma's > Synchroniseren > Artikel > Pre-planning --> hoofdfunctie. Net zoals in het EPLAN platform gebruikelijk is, is de omvang van de synchronisatie afhankelijk van de segmenten die u in de pre-planning-navigator hebt geselecteerd. Nadat u de melding met [OK] hebt bevestigd, wordt de artikelinformatie van de geselecteerde segmenten, inclusief alle onderliggende segmenten, gesynchroniseerd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de online-help in de paragraaf "Pre-planning artikelen met de detailplanning synchroniseren". Segmentsjablonen In een segmentsjabloon kunt u alle relevante gegevens voor een segment voordefiniëren. Deze voorgedefinieerde gegevens kunt u bij het maken van nieuwe structuursegmenten, planningsobjecten etc. steeds opnieuw gebruiken. Door het toekennen van een segmentsjabloon worden de gegevens die daarin zijn gedefinieerd aan het segment overgedragen en hoeft u de gegevens niet afzonderlijk bij elk segment in te voeren. De gegevens van de toegekende segmentsjabloon kunnen bij de segmenten worden weergegeven. 26

EPLAN NEWS. voor versie 2.3

EPLAN NEWS. voor versie 2.3 EPLAN NEWS voor versie 2.3 Copyright 2013 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor technische of druktechnische fouten of onvolkomenheden

Nadere informatie

EPLAN NEWS (EPLAN NIEUWS) voor versie 2.1

EPLAN NEWS (EPLAN NIEUWS) voor versie 2.1 EPLAN NEWS (EPLAN NIEUWS) voor versie 2.1 Copyright 2011 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor technische of druktechnische fouten of

Nadere informatie

EPLAN NEWS (EPLAN NIEUWS) voor versie 1.9

EPLAN NEWS (EPLAN NIEUWS) voor versie 1.9 EPLAN NEWS (EPLAN NIEUWS) voor versie 1.9 Copyright 2008 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG. EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor technische of druktechnische fouten of

Nadere informatie

Projectbeheer naar SQL Server EPLAN Platform Version 2.4 Status: 05/2014

Projectbeheer naar SQL Server EPLAN Platform Version 2.4 Status: 05/2014 Omzetten van EPLAN Projectbeheer naar SQL Server EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG Technical Information Copyright 2014 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leesaanwijzingen... 3 Opmerkingen bij het oefenproject... 4 EPLAN starten... 6 De gebruikersinterface van EPLAN leren kennen... 8 Wat u vooraf moet weten... 9

Nadere informatie

Installatie EPLAN platform 2.4

Installatie EPLAN platform 2.4 Installatie EPLAN platform 2.4 Voorwoord Geachte EPLAN gebruiker, Wereldwijde initiatieven zoals Industry 4.0, Smart Manufacturing en The internet of things eisen van de maakindustrie dat er steeds meer

Nadere informatie

Gebruikershandboek II Versie 5.60 08 / 2004

Gebruikershandboek II Versie 5.60 08 / 2004 Gebruikershandboek II Versie 5.60 08 / 2004 1 Copyright 2004 by EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG assumes no liability for either technical or printing errors

Nadere informatie

Installatie EPLAN platform 2.3

Installatie EPLAN platform 2.3 Installatie EPLAN platform 2.3 Voorwoord Omdat er binnen de automatiseringstechniek steeds meer eisen aan de documentatie van machines en installaties worden gesteld, neemt de aandacht voor engineeringtools

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving.

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving. Content Management > Vereisten Content Management Deze onderwerpen zijn van toepassing op alle eindgebruikers van Content Collection en Blackboard Learn - Content Management, waaronder studenten, cursusleiders,

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282 6444

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen...

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen... Handleiding: Centix Office versie 4.0.10 Publicatiedatum: 10 november 2009 Pagina 1 van 228 pagina s. Inhoudsopgave Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1 Database... 1 Backup & Restore

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Nero BackItUp Handleiding

Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De volledige handleiding van Nero BackItUp is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013 Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Colofon Copyright Syslogic 2013 Hoewel de in de handleiding vermelde gegevens met de grootst mogelijke nauwkeurigheid zijn

Nadere informatie

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copyright 1981-2015 Netop Business Solutions A/S. All Rights Reserved. Portions used under license from third parties. Please send any comments to: Netop Business Solutions

Nadere informatie

Copyright. Microsoft, Visual FoxPro, SQL Server, Windows, Excel en Word zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Copyright. Microsoft, Visual FoxPro, SQL Server, Windows, Excel en Word zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. AccountView Solo Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen. Het

Nadere informatie

Hal. Schermlezer met Braille Ondersteuning. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Versie 11.0

Hal. Schermlezer met Braille Ondersteuning. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Versie 11.0 Hal Schermlezer met Braille Ondersteuning Versie 11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Publicatie Datum: 19 June 2009 Auteursrecht 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Allplan 2014 Nieuwigheden in Allplan 2014

Allplan 2014 Nieuwigheden in Allplan 2014 Allplan 2014 Nieuwigheden in Allplan 2014 New Features in Allplan 2014 Welkom 1 Inhoud Welkom... 7 Installatie en gegevensbeheer... 8 Unicode ondersteuning... 8 Installatie en Auto-Update... 8 Lokale

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

FileMaker 13. WebDirect Handleiding

FileMaker 13. WebDirect Handleiding FileMaker 13 WebDirect Handleiding 2014 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

EPLAN Education 1.9.10

EPLAN Education 1.9.10 EPLAN Education 1.9.10 -Begeleidend document- v1.0 2009 EPLAN Software & Service Benelux INHOUDSOPGAVE 1. INZICHT DATASTRUCTUUR EPLAN EDUCATION 4 1.1. PROGRAMMA - LICENTIE EPLAN 4 1.1.1. STAND ALONE 4

Nadere informatie

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Mamut Kennisreeks Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software 1 Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Inhoud Welkom... 3 Werkbalken op vensterniveau... 4 Aan de

Nadere informatie

Producthandleiding. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 - software

Producthandleiding. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 - software Producthandleiding McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 - software COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Kopiëren zonder toestemming is verboden. HANDELSMERKEN McAfee, het McAfee logo, McAfee Active Protection,

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie