Installatie EPLAN platform 2.3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatie EPLAN platform 2.3"

Transcriptie

1 Installatie EPLAN platform 2.3

2 Voorwoord Omdat er binnen de automatiseringstechniek steeds meer eisen aan de documentatie van machines en installaties worden gesteld, neemt de aandacht voor engineeringtools en -methoden almaar toe. Met al zijn functies en mogelijkheden vormt het EPLAN platform de basis voor een efficiënte engineering. Van doorslaggevende betekenis zijn de werkwijzen en methoden die u, op basis van de geboden functionaliteit, in uw dagelijkse engineeringswerkzaamheden in de praktijk brengt. Aan de steeds hogere eisen die aan de engineering worden gesteld, kan alleen blijvend worden voldaan wanneer u zich kunt concentreren op werkzaamheden met toegevoegde waarde en EPLAN alle andere belangrijke taken voor zijn rekening neemt. Vooral de standaardisering, de automatisering en een consequente interdisciplinaire toepassing van één uniform platform tijdens het gehele engineeringproces bieden hier een beslissend optimaliseringspotentieel. De nieuwe versie van het EPLAN platform richt zich specifiek op deze taken: gestandaardiseerde en in hoge mate geautomatiseerde engineering op één platform, met uitgebreide mogelijkheden voor interdisciplinaire samenwerking. Laat u verrassen door de vereenvoudigde macrobewerking, het uitgebreide revisiebeheer en de omvangrijke ondersteuning bij het werken met actuele normen zoals IEC en veiligheidsgerelateerde waarden conform VDMA Versie 2.3 biedt talrijke nieuwe toepassingsmogelijkheden in het mechatronische engineeringproces. Hiertoe behoren in het bijzonder de uitbreidingen op het gebied van pre-planning en de engineering van vrij routeerbare verbindingen in elektrische schakelinstallaties alsmede in de compacte pneumatiek. Wij wensen u veel succes met het EPLANplatform 2.3. Meer informatie vindt u op onze website of Het team van EPLAN Software & Service 2

3 Installatie EPLAN platform 2.3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Installeren 5 Doeldirectory instellingen 6 Gebruikergedefinieerde installatie 8 Helptalen 9 Valideren 10 Lokale licentie 10 Netwerklicentie 10 Artikelen en projecten uit eerdere versie 12 Access-databank 12 SQL Artikelbeheer 12 Projecten overnemen 12 Bijlage: toelichting stamgegevens 14 3

4 Inleiding Het doel van dit document is om u te begeleiden bij de installatie van EPLAN Platform 2.3. De belangrijkste vensters van de installatie worden toegelicht. Daarnaast wordt informatie gegeven over het valideren van uw licentie, wat er gebeurt bij het overnemen van projecten en artikeldatabanken uit een eerdere versie en een uitleg over stamgegevens. Meer informatie over het EPLAN platform, zoals softwarevereisten en vrijgaven, extra informatie over de installatie en de vernieuwingen kunt u vinden in het document News_EPLAN_nl_NL.pdf. EPLAN werkt voortdurend aan de verbetering van de EPLAN software. Om deze verbeteringen gericht te kunnen doorvoeren, is een goed inzicht in de werkwijze van gebruikers noodzakelijk. Ook uw medewerking wordt op prijs gesteld, dus geef uw verbeteringen door. 4

5 Installeren De EPLAN Setup Manager spreekt grotendeels voor zich. Echter bij twee vensters is extra aandacht vereist en zullen nader worden toegelicht: het definiëren van doeldirectories en het type installatie. Naast dit installatie document kunt u ook informatie vinden in de help van de EPLAN Setup Manager. De software wordt normaal gesproken lokaal geïnstalleerd. In uitzonderingsgevallen kan ervoor gekozen worden het programma in het netwerk te installeren. Dit is specifiek en complex, waardoor dit niet door onze helpdesk ondersteund kan worden. U heeft echter wel de mogelijkheid om hiervoor een installatieservice af te nemen. Denk vooraf goed na over de locatie van de stamgegevens en instellingen of hanteer de locaties van een vorige versie. Zorg ervoor dat de gebruiker alle rechten heeft op de in te stellen directories. In dit document wordt EPLAN Electric P8 als voorbeeld gebruikt. Voor de andere producten is de installatieprocedure gelijk. Heeft u al met een eerdere versie van EPLAN gewerkt? Maak dan een export van uw gebruikers-, bedrijfs- en stationsinstellingen bij Opties > Instellingen. Deze kunt u indien nodig na de installatie importeren in de nieuwste versie. Wij adviseren u om de oudere versie te deïnstalleren als alles naar wens werkt en u de oudere versie niet meer hoeft te gebruiken. 5

6 Doeldirectory instellingen Voer de Setup.exe uit in de hoofddirectory van de download om de EPLAN Setup Manager te starten. Na het accepteren van de voorwaarden, komt onderstaand venster in beeld. Bladeren Afbeelding 1: Installatievenster doeldirectories 1. Met de knop [Vorige versie] worden de directory instellingen van de vorige installatie ingeladen (versie 2.1 of hoger). Met de knop [Standaard] worden de standaard directory s ingevuld. 2. Programmadirectory: Dit is de map waarin de software geïnstalleerd wordt. Wij adviseren om dit op een lokale schijf in te stellen. 3. Originele EPLAN-stamgegevens: Locatie voor de originele stamgegevens van EPLAN. Tip: In de bijlage vindt u meer gedetailleerde informatie over stamgegegevens. 6

7 Bij de eerste keer starten van EPLAN Electric P8 worden de originele EPLAN-stamgegevens gekopieerd naar uw systeemstamgegevens (zie instelling 4...\bedrijfskenmerk), mits u de werkomgeving Expert heeft gekozen. Zo verkrijgt u de nieuwste stamgegevens in uw eigen EPLAN omgeving. Indien de gekozen locatie voor de systeemstamgegevens (zie afbeelding 1 punt 4) al stamgegevens bevat vanwege een eerdere installatie, dan verschijnt onderstaande pop-up. Afbeelding 2: Mogelijkheid om de systeemstamgegevens te synchroniseren [Gebruikergedefinieerd]: Hier kunt u zelf kiezen welke systeemstamgegevens u update. [Ja]: Alle systeemstamgegevens met originele EPLAN namen worden geactualiseerd (aanbevolen). Zelf gemaakte wijzigingen in stamgegevens met originele EPLAN bestandsnaam worden overschreven. Eigen stamgegevens met aangepaste bestandsnamen blijven bestaan. [Nee]: Er wordt niets geüpdate. Niet aan te raden, omdat er dan met verouderde systeemstamgegevens gewerkt wordt. Kiest u er toch voor om op een ander moment te updaten dan kunt u dat doen via Hulpprogramma s > Stamgegevens > Systeemstamgegevens synchroniseren. Zorg dat u dat doet voor zowel Platform Data als voor Electric P8 Data. Platform Data bevat stamgegevens dat gebruikt wordt door meerdere producten van het EPLAN Platform, zoals de functiedefinitiebibliotheek en de SPECIAL symbolenbibliotheek. Electric P8 Data bevat stamgegevens specifiek voor EPLAN Electric P8. Afbeelding 3: Systeemstamgegevens synchroniseren 4. Systeemstamgegevens: Dit is de locatie voor de systeemstamgegevens. Moeten meerdere engineers werken met dezelfde systeemstam gegevens, kies hier dan allemaal dezelfde map op de betreffende netwerkschijf. Ons advies is om bij de installatie het pad voor de systeemstamgegevens direct in te stellen op de goede locatie. 7

8 5. Bedrijfskenmerk: Vul hier (de afkorting van) uw bedrijfsnaam in. De submap in elk map van de systeemstamgegevens krijgt de naam die hier ingevuld wordt. 6. Gebruikersinstellingen: Kies een directory. Dat kan op de lokale harde schijf zijn, maar ook op een netwerkschijf. Deze instellingen zijn o.a. nodig om EPLAN op te kunnen starten. 7. Stationsinstellingen: Kies een directory. Dat kan op de lokale harde schijf zijn, maar ook op een netwerkschijf. Deze instellingen zijn o.a. nodig om EPLAN op te kunnen starten. 8. Bedrijfsinstellingen: Kies een directory. Dat kan op de lokale harde schijf zijn, maar ook op een netwerkschijf. Deze instellingen zijn o.a. nodig om EPLAN op te kunnen starten. De locatie van de instellingen kan invloed hebben op de performance. Aanvullende informatie over de installatie is te vinden in News_EPLAN_nl_NL.pdf en in de Help van de EPLAN Setup Manager. Tip: Maak een printscreen van het venster van afbeelding 1 en sla deze op. Gebruikergedefinieerde installatie Als u in het volgende scherm klikt op [Gebruikergedefinieerde installatie] kunt u zien dat de programmatuur is onderverdeeld in een aantal programmacomponenten. Het platform bestaat uit onderstaande installatiepakketten: EPLAN License Client: pakket voor licentiëring (vereist) EPLAN Electric P8 2.3: pakket met programmabestanden van de programmavariant. In dit geval Electric P8 (vereist) EPLAN Electric P8 Data 2.3: pakket met originele EPLAN-stamgegevens van de programmavariant (aanbevolen) EPLAN Platform 2.3: pakket met programmabestanden voor het platform (vereist) EPLAN Platform Data 2.3: pakket met stamgegevens voor het platform (aanbevolen) EPLAN raadt aan om alle programmacomponenten te installeren in verband met eventuele uitbreiding van uw EPLAN platform (met bijv. Fluid of Pro Panel) en het updaten van systeemstamgegevens. Als er meerdere EPLAN gebruikers zijn, kan ervoor gekozen worden om alleen bij de eerste gebruiker de EPLAN Electric P8 Data en de Platform Data (originele EPLAN-stamgegevens) mee te installeren op een netwerklocatie en bij de overige gebruikers niet (dus alleen de programmabestanden). Zorg er dan wel voor dat de directory voor de Originele EPLAN-stamgegevens bij iedereen op dezelfde netwerklocatie staat ingesteld. 8

9 Afbeelding 4: Venster gebruikergedefinieerde installatie Als dit de eerste keer is dat u EPLAN gebruikt, adviseert EPLAN om alle stamgegevenstypen te installeren, zodat u bij de start beschikt over alle standaard EPLAN stamgegevens. Is deze versie een update dan kunt u er ook voor kiezen om bepaalde stamgegevenstypen niet te installeren. Stel bij Stamgegevens en talen de dialoogtaal(talen) in van EPLAN waar uw licentie voor is vrijgegeven. Helptalen Voor de installatie van het EPLAN-Help-systeem in verschillende talen, dient u gebruik te maken van de EPLAN Download Manager. Door meerdere Help-talen afzonderlijk via de EPLAN Download Manager te installeren, is enerzijds gegarandeerd dat het Help-systeem in de betreffende taal altijd van de meest recente versie is. Anderzijds wordt hierdoor de hoeveelheid gegevens op het EPLAN opslagmedium verminderd en verloopt de installatie sneller. Aanvullende informatie over de installatie van de EPLAN Help is te vinden in News_EPLAN_nl_NL.pdf in het hoofdstuk Help-talen via de EPLAN Download Manager installeren. 9

10 Valideren Er zijn twee soorten licenties, lokaal en netwerk. Hieronder staat beschreven hoe u deze kunt valideren. Lokale licentie Wanneer u EPLAN Electric P8 voor het eerst opstart, zal automatisch het venster Licentie valideren (afbeelding 5) verschijnen of het Licentie selecteren -venster (zie afbeelding 7). Bij Licentie valideren kies u Met een validatiecode. Als het venster van afbeelding 7 in beeld komt kiest u het menu Stand-alone-licentie > Validatiecode invoeren Afbeelding 5: Licentie selecteren venster U dient uw validatiecode in te voeren om EPLAN Electric P8 op te kunnen starten. Deze code kunt u via onderstaand venster Online aanvragen. Afbeelding 6: Validatiecode invoeren venster Netwerklicentie Om met een netwerklicentie te werken, moet een apart programma, genaamd EPLAN License Manager (ELM) geïnstalleerd worden op een netwerkserver. Staan er al een EPLAN License Manager en License Tools geïnstalleerd van een eerder platform, installeer dan de nieuwste versie van de software. Indien u nog geen nieuwe validatiecode heeft ontvangen via de , kunt u een sturen naar of o.v.v. het serienummer. 10

11 Klik hier voor de installatiehandleiding van de ELM. Hierin staan belangrijke (DCOM) instellingen. Gebruik dit document om de ELM te installeren. Om gebruik te maken van een netwerklicentie start u EPLAN op met de [Shift] toets ingedrukt. Het Licentie selecteren - venster komt in beeld. Afbeelding 7: Licentie selecteren > Netwerklicentie Ga naar het menu Netwerklicentie > Met de License Manager verbinden. Afbeelding 8: Venster met License Manager verbinden In dit venster vult u de servernaam van de License Manager in. Om de verbinding met de License Manager te verbreken kiest u voor Netwerklicentie > Van de License Manager verbreken. 11

12 Artikelen en projecten uit eerdere versie Artikelen en projecten uit eerdere versies van EPLAN dienen geconverteerd te worden, voordat de gegevens gebruikt kunnen worden in de nieuwste versie. Houdt er rekening mee dat artikeldatabanken of projecten aangemaakt in / geconverteerd naar de nieuwste versie niet downwards compatible zijn (niet bewerkbaar in een eerdere versie). Access-databank Als u een artikeldatabank uit een eerdere versie opent in versie 2.3 dan zal een pop-up komen met de vraag: De artikeldatabank is niet beschikbaar in de vereiste versie (vereiste versie: 131, gevonden versie: xxx). Wilt u de artikeldatabank actualiseren? U heeft een tweetal mogelijkheden: met [Ja] zal automatisch een kopie gemaakt worden, in dezelfde directory als het origineel ( <databanknaam> backup 1.mdb ) en het origineel zal worden geconverteerd naar versie 2.3. De geconverteerde databank is nog wel te gebruiken in een eerdere versie (t/m 2.0) bij artikel- en apparaatselectie. Op deze manier hoeft/kan de databank alleen onderhouden te worden in de nieuwste versie. Afbeelding 9: Voorbeeld automatische back-up artikeldatabank (Access) Als u ervoor kiest om de databank niet te actualiseren, dan wordt de databank niet geopend. Vervolgens moet een andere databank ingesteld worden. SQL Artikelbeheer Ook als u een SQL-server gebruikt, geldt dat het artikelbeheer niet uitwisselbaar is met vorige versies van EPLAN. Omdat er tijdens de conversie naar een hogere versie GEEN BACK-UP kan worden gemaakt, krijgt u de melding eerst een back-up te maken. Ons advies is eerst een export naar *.xml te maken van uw artikelgegevens. Maak vervolgens een nieuwe databank aan op de SQL-server (dit wordt de backup) en importeer hierin uw XML-export van de vorige versie. Het advies is om de versie van EPLAN op te nemen in de naam van de databank. Meer informatie is te vinden in het support document SQL-artikelbeheer. 12

13 Projecten overnemen Wanneer u een project uit een eerdere versie wilt openen, zal het project geconverteerd moeten worden naar de 2.3 versie. Onderstaande melding zal automatisch verschijnen: Afbeelding 10: Venster project actualiseren Wanneer u op [Ja] klikt, verschijnt onderstaand venster. Afbeelding 11: Mogelijkheid om de systeemstamgegevens te synchroniseren met het project [Gebruikergedefinieerd]: Hier kunt u zelf kiezen welke projectstamgegevens u wilt updaten [Ja]: Alle projectstamgegevens met originele EPLAN namen worden geactualiseerd. [Nee]: Er wordt niets geüpdate. Niet aan te raden, omdat er dan met verouderde systeemstamgegevens gewerkt wordt. Kiest u ervoor om op een ander moment te synchroniseren dan kunt u dat doen via Hulpprogramma s > Stamgegevens > Huidig project synchroniseren. Zorg dat u dat doet voor zowel de Platform Data als voor de Electric P8 Data. Naast het geconverteerde project komt er in dezelfde directory een kopie te staan van het oude project dat de naam krijgt: projectnaam_vx.x_jjjmmdduummss.elk en -.edb. Dit project is nog te openen in de versie waarin het project voor het laatst bewerkt is. Wilt u deze kopie niet dan kunt u het script Remove backup downloaden op en met de mogelijkheid om tijdens het openen van een ouder project in de 2.3 direct de kopie te laten verwijderen. Lees eerst de bijbehorende handleiding. 13

14 Bijlage: Toelichting stamgegevens Stamgegevens worden in EPLAN gebruikt tijdens het ontwerp en beheer van projecten. De gegevens zijn grofweg in twee categorieën in te delen: Bestanden en/of databanken met engineeringdata zoals symboolbibliotheken, artikeldatabanken, macro s, func tiedefinities etc.. Daarnaast zijn er ook bestanden die u helpen om de engineeringdata te verwerken en weer te geven, zoals for mulieren, plotkaders, afbeeldingen etc.. Het volgende hoofdstuk beschrijft de locatie en samenhang tussen de verschillende stamgegevens welke in EPLAN beschikbaar zijn. Indien u na of tijdens het lezen van dit document aanvullende vragen heeft, neem dan zeker contact op met de EPLAN support afdeling via telefoonnummer of adres (voor Nederland) of via telefoonnummer 013/ of adres (voor België). Locaties en samenhang van stamgegevens De stamgegevens waar EPLAN Electric P8 gebruik van maakt zijn opgesplitst in drie groepen, namelijk: Originele EPLAN-Stamgegevens: Dit zijn de voorbeeld stamgegevens welke door EPLAN meegeleverd worden en vormen de basis van de systeemstamgegevens. Doorgaans worden deze stamgegevens niet toe gepast voor productie projecten. De locatie van deze stamgegevens kan tijdens de installatie van EPLAN worden opgegeven. Systeemstamgegevens: Dit is de verzameling van eigen en/of klant specifieke stamgegevens welke binnen de diverse projecten kunnen worden toegepast. De locatie van deze stamgegevens kan tijdens de installatie van EPLAN worden opgegeven. Projectstamgegevens: Dit is een selectie van de systeemstamgegevens, welke specifiek voor het project noodzakelijk zijn. Tijdens het aanmaken van een nieuw project, worden de stamgegevens op basis van de projectinstellingen vanuit de systeem stamgegevens binnen het project opgeslagen. De verschillende groepen stamgegevens hebben een onderlinge samenhang. Deze samenhang maakt het mogelijk om terug te grijpen op standaard voorbeeld data van EPLAN of om projecten te voorzien van nieuwe gegevens. Afbeelding 1: Stamgegevens Middels een synchronisatie actie is data tussen de drie groepen stamgegevens uit te wisselen De systeem stamgegevens staan hierbij altijd centraal. Dit wordt in afbeelding 1 weergegeven. 14

15 De actualisatie van stamgegevens kan d.m.v. drie menuopties worden uitgevoerd (afbeelding 2): Afbeelding 2: Menuopties stamgegevens synchronisatie A) Via Hulpprogramma s > Stamgegevens > Huidig project synchroniseren, kunt u de projectstamgegevens (1) met uw systeemgegevens (2) synchroniseren. B) Via Hulpprogramma s > Stamgegevens > Huidig project actualiseren, kunt u uw projectstamgegevens (1) met uw systeemgegevens (2) actualiseren. Dit houdt in dat EPLAN de laatste wijzigingsdatum van de projectstamgegevens vergelijkt met de laatste wijzigingsdatum van de systeemstamgegevens. Vervolgens worden alle veroudere projectstamgegevens automatisch geactualiseerd. C) Via Hulpprogramma s > Stamgegevens > Systeemstamgegevens > Systeemstamgegevens synchroniseren, kunt u uw systeemstamgegevens (2) handmatig met de originele EPLAN-stamgegevens (3) synchroniseren. Let hierbij op dat de Originele EPLAN-stamgegevens bestaan uit meerdere bronnen, Platform Data (wordt gebruikt door het hele platform) en Electric P8 Data (productspecifiek). Er moet rechts boven in het venster handmatig ingesteld worden welke bron u wilt synchroniseren. Afbeelding 3: Systeemstamgegevens synchroniseren In afbeelding 1 kunt u grafisch zien tussen welke locaties de synchronisatie (A of C) of de actualisatie (B) plaats vindt. 15

16 EPLAN Software & Service Hengelder 56 Postbus 246 NL-6900 AE Zevenaar Tél: +31 (0) Fax: +31 (0) EPLAN Software & Service Bosstraat 54 B-3560 Lummen Tél: +32 (0) Fax: +32 (0)

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 0BAdditionele producten en Enterprise-uitbreidingen Mamut Business Software Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen Mamut Client Manager Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 I Inhoud Additionele producten

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Belangrijk niet

Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Belangrijk niet Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Laatste revisie: 14 juli 2006 Belangrijk De financiële administratie is een belangrijk onderdeel van uw

Nadere informatie

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4)

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Installatie van de Cloud-oplossingen

Nadere informatie

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 3 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant Software BV Het

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x 1999-2008 Quadrant Automatisering BV COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

NiceLabel Software. NiceLabel. Starters Handleiding. Nederlandse versie. Rev-0701. www.nicelabel.com

NiceLabel Software. NiceLabel. Starters Handleiding. Nederlandse versie. Rev-0701. www.nicelabel.com NiceLabel Software NiceLabel Starters Handleiding Nederlandse versie Rev-0701 www.nicelabel.com COPYRIGHTS Copyright 1995-2007 Euro Plus d.o.o. All rights reserved. www.europlus.si www.nicelabel.com Informatie

Nadere informatie

Installatie AccountView 9.0C en administratiebeheer

Installatie AccountView 9.0C en administratiebeheer Installatie AccountView 9.0C en administratiebeheer 1.1 Systeemeisen inventariseren Wat zijn de systeemeisen voor AccountView Windows? Om AccountView te installeren, moet u minimaal beschikken over een

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TiC Narrow Casting versie 3.2 TiC Narrow Casting versie 3.2 1 van 41 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Over TiC Narrow Casting 3 Contactgegevens 4 Systeemeisen 5 Ondersteunde bestandsformaten

Nadere informatie

V-Solution. 2009 Compad Software

V-Solution. 2009 Compad Software VSolution Title page 1 Use this page to introduce the product by Compad Software VSolution All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means graphic, electronic,

Nadere informatie

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs (LOVS) Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Versie 4.7 Installatie Licentievoorwaarden Cito Arnhem, december 2013 Artikelnummer 60830 Cito B.V. Arnhem

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leesaanwijzingen... 3 Opmerkingen bij het oefenproject... 4 EPLAN starten... 6 De gebruikersinterface van EPLAN leren kennen... 8 Wat u vooraf moet weten... 9

Nadere informatie

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012 Snel aan de slag handleiding Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor AccountView Windows

Installatie Handleiding voor AccountView Windows Installatie Handleiding voor AccountView Windows Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo.

Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo. Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo. 1 GensDataPro Demo 2.9 Deze demo versie van GensDataPro functioneert op alle versies van Windows, zowel 32-bits als 64-bits. De demo is 41 MB groot, inclusief

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie