KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER ( ) Handleiding bij fase 1: Validatie van de individuele resultaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER (2007-2008) Handleiding bij fase 1: Validatie van de individuele resultaten"

Transcriptie

1 KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER ( ) Handleiding bij fase 1: Validatie van de individuele resultaten 1

2 2

3 Op initiatief van de Vlaamse Overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, Zorgnet Vlaanderen en ICURO (de koepel van Vlaamse ziekenhuizen met publieke partners) werden in het kader van het Vlaams Indicatoren Project, voor Patiënten en Professionals (VIP ² ) voor verschillende domeinen, waaronder oncologie, kwaliteitsindicatoren ontwikkeld voor de Vlaamse Ziekenhuizen. Het doel is om feedback te geven aan de ziekenhuizen over hun kwaliteit van zorg en waar nodig een stimulans te zijn om de zorgkwaliteit verder te optimaliseren. De huidige basis-set van kwaliteitsindicatoren voor oncologie concentreert zich op borstkanker. Aan de hand van een vergelijkende studie tussen de indicatorenset gedefinieerd door de European Society of Breast Cancer Specialists (EUSOMA) 1,2 en de indicatoren berekend in een eerdere studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE-rapport 150A 3 ), heeft de ontwikkelingsgroep oncologie 13 basisindicatoren geselecteerd, bestaande uit 11 procesindicatoren en 2 outcome-indicatoren. De Stichting Kankerregister (SKR) werd aangesteld voor het uitvoeren van de analyses voor dit project en heeft hiervoor gebruik gemaakt van 2 databanken, met name de databank van de Stichting Kankerregister zelf (kankerregistratie via de zorgprogramma s oncologie en de anatoom-pathologische labo s) en de facturatiegegevens van de verzekeringsinstellingen (medische prestaties en farmaceutische producten). Afhankelijk van de beschikbaarheid van deze administratieve gegevens was het voor de Stichting Kankerregister mogelijk om 12 van de 13 basisindicatoren te berekenen, die al dan niet verder opgesplitst werden in deelindicatoren. Voor de berekening van de 13 de indicator (procesindicator: jaarlijkse mammografie na een voorgeschiedenis van borstkanker) waren onvoldoende follow-up gegevens beschikbaar. Daarnaast werd in samenspraak met de ontwikkelingsgroep oncologie een 14 de indicator toegevoegd die de proportie van tumoren met een ontbrekend stadium per ziekenhuis weergeeft. Het rapporteren van de individuele indicatorresultaten naar de ziekenhuizen toe verloopt in 2 fasen: de eerste (huidige) fase is de validatiefase die als doel heeft om eventuele knelpunten in de gevolgde methodologie bloot te leggen en bijsturing mogelijk te maken alvorens over te gaan naar de tweede fase. Deze bestaat uit het opstellen en uitsturen van de definitieve indicatorresultaten, waarbij de individuele resultaten van het ziekenhuis, op geanonimiseerde wijze, kunnen worden vergeleken met de resultaten van de andere Vlaamse ziekenhuizen en de algemene resultaten voor Vlaanderen. 1 Del Turco M.R. et al. (2010) Quality indicators in breast cancer care. EUR J CANCER 46: ( Stordeur S., Vrijens F., Beirens K., Vlayen J., Devriese S., Van Eycken E. (2010) Kwaliteitsindicatoren in oncologie: borstkanker. Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, rapport 150A ( 3

4 De Stichting Kankerregister nodigt de deelnemende ziekenhuizen graag uit om hun resultaten te valideren, rekening houdend met de gevolgde methodologische beslissingen die terug te vinden zijn in deze handleiding. Dit betreft o.a. de selectie van patiënten en tumoren, de toewijzing van elke patiënt aan één ziekenhuis en de berekening van de indicatoren. Daarnaast vormt dit document een richtlijn voor het interpreteren van de resultaten opgenomen in het rapport Kwaliteitsindicatoren voor oncologie: borstkanker. Fase 1: validatie van de individuele resultaten. A. Inclusie- en exclusiecriteria voor de selectie van patiënten en tumoren Patiënten en tumoren werden geïncludeerd op basis van de volgende criteria: De invasieve borsttumoren zijn gedefinieerd als de primaire tumoren met een ICD-10 code C50. Voor de ductaal carcinoma in situ (DCIS) werden de tumoren geselecteerd met ICD-10 code D05 in combinatie met de morfologiecodes 8500, 8501, 8503, 8507, 8521 of Tumoren met een incidentiedatum 4 in de periode Vrouwelijke patiënten met een officiële woonplaats in België. De exclusiecriteria waren als volgt: Patiënten die niet konden gekoppeld worden met de databank van de verzekeringsinstellingen. In situ borsttumoren bij patiënten met eveneens een invasieve borsttumor gediagnosticeerd vóór Patiënten met meer dan één invasieve borsttumor en patiënten met meerdere in situ borsttumoren gediagnosticeerd vóór Reden is dat de facturatiegegevens van de verzekeringsinstellingen niet gelinkt zijn aan een diagnose. Het is daarom niet mogelijk om bij pare organen de prestatie te linken aan de lateraliteit van het orgaan. Phyllodestumoren (histologiecode 9020) aangezien zij een andere behandelingsaanpak vereisen. Patiënten die overleden op dag van incidentie werden niet meegenomen, aangezien voor deze patiënten onvoldoende mogelijkheid was voor een 4 De incidentiedatum is de datum van de eerste microscopische (cytologische/histologische) bevestiging van maligniteit. Indien er geen microscopische bevestiging is of die pas na de eerste behandeling volgt, wordt de incidentiedatum in afnemende prioriteit bepaald door: - Eerste hospitalisatie voor kanker - Eerste consultatie o.w.v. maligniteit - Eerste klinische of technische diagnose - Begin van behandeling voor kanker - Overlijden (indien geen enkele andere informatie beschikbaar is) De incidentiedatum kan nooit na de overlijdensdatum of de datum van eerste behandeling vallen. 4

5 (uitgebreide) diagnose en behandeling (opm. geen enkele patiënt in de selectie werd gediagnosticeerd tijdens een autopsie). B. Tijdsintervallen en definities Aangezien de facturatiegegevens van de verzekeringsinstellingen geen rechtstreekse link bevatten naar een bepaalde diagnose, en er altijd rekening moet gehouden worden met een kleine foutenmarge op zowel de facturatiedatum als de geregistreerde incidentiedatum, werden na de koppeling tussen de gegevens van de Stichting Kankerregister en de verzekeringsinstellingen tijdsintervallen opgesteld voor de verschillende medische prestaties en toediening van farmaceutische producten, en dit afhankelijk van het type tumor (invasief of DCIS). Tijdens analyse werd steeds de dichtstbijzijnde prestatie of toediening bij incidentiedatum weerhouden. Tabel 1 van deze handleiding geeft een overzicht van de tijdsintervallen van de voornaamste medische prestaties. In deze tabel wordt o.a. verwezen naar de verschillende chirurgievariabelen die gehanteerd worden voor in dit project. Zij worden als volgt gedefinieerd: Eerste chirurgie: is de borstsparende chirurgie (BSC) of mastectomie die het dichtst bij incidentiedatum ligt en dit binnen het in tabel 1 opgegeven tijdsinterval voor respectievelijk invasieve borstkanker en DCIS. De eerste chirurgie wordt in acht genomen bij de berekening van de kwaliteitsindicatoren betreffende diagnostiek en stagering en multidisciplinair oncologisch consult (MOC). Chirurgie met de hoogste prioriteit (in wat volgt ook aangeduid als prioritaire chirurgie ): is gedefinieerd als mastectomie indien mastectomie voorkomt binnen de respectievelijk tijdsintervallen voor invasieve borstkanker en DCIS. Indien de mastectomie buiten de gedefinieerde tijdsintervallen voorkomt, maar nog binnen één maand na BSC en BSC binnen de opgegeven tijdsintervallen valt, wordt de prioritaire chirurgie eveneens gedefinieerd als mastectomie. In alle andere gevallen wordt de prioritaire chirurgie gedefinieerd als BSC als deze binnen het opgegeven tijdsinterval heeft plaatsgehad. De chirurgie met de hoogste prioriteit wordt in acht genomen bij de berekening van de kwaliteitsindicatoren betreffende behandeling, tenzij anders vermeld. Overige chirurgie: bestaat uit resectie van de schildwachtlymfeklier en/of okselevidement, reconstructieve heelkunde na BSC of mastectomie, plaatsing van een borstprothese, esthetische en reconstructieve heelkunde van de borst, resectie van een goedaardig borstletsel en resectie van een huidletsel, eveneens binnen het opgegeven tijdsinterval voor invasief en DCIS. 5

6 Indien in het opgegeven tijdsinterval geen BSC, mastectomie, noch overige chirurgie voorkomen, werd geen eerste, prioritaire of overige chirurgie geselecteerd. Tabel 1: Tijdsintervallen per medische prestatie en type tumor (invasief of DCIS) Medische prestatie Procedures voor diagnostiek en stagering: - Statusbepaling van: oestrogeenreceptor (ER), progesteronreceptor (PR) en humane epidermale groeifactor receptor 2 (HER2) - Cytologische en histologische bepaling van maligniteit - Beeldvorming - Analyse van tumormerkers Multidisciplinair oncologisch consult (MOC) - Chirurgie (borstsparende (BSC), mastectomie, eerste chirurgie, prioritaire chirurgie en overige chirurgie) - Radiotherapie in afwezigheid van chirurgie - Chemotherapie in afwezigheid van chirurgie - Hormonale therapie in afwezigheid van chirurgie - Toediening van bisfosfonaten - Toediening van trastuzumab in afwezigheid van chirurgie - Toediening van trastuzumab zonder verdere systemische therapie Toediening van trastuzumab in aanwezigheid van chirurgie - Radiotherapie vóór prioritaire chirurgie - Neo-adjuvante chemotherapie - Neo-adjuvante hormonale therapie - Adjuvante radiotherapie - Adjuvante chemotherapie - Adjuvante hormonale therapie Opm.: 1 maand werd gedefinieerd als 30 dagen invasief Tijdsinterval DCIS Vanaf 3 maanden vóór t.e.m. 3 maanden na incidentiedatum Vanaf 1 maand vóór t.e.m. 2 maanden na incidentiedatum of binnen 2 maanden na eerste chirurgie (incl. zelfde datum als chirurgie) Vanaf 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum Vanaf 1 maand vóór t.e.m. 6 maanden na incidentiedatum Vanaf 3 maanden vóór t.e.m. 9 maanden na prioritaire chirurgie Vanaf 1 maand vóór incidentiedatum, tot datum van prioritaire chirurgie (excl. zelfde datum als chirurgie) Vanaf datum prioritaire chirurgie (incl. zelfde datum als chirurgie) t.e.m. 9 maanden na prioritaire chirurgie C. Toewijzing van elke patiënt aan een ziekenhuis Om methodologische redenen was het noodzakelijk om elke patiënt aan slechts één ziekenhuis toe te wijzen, hoewel de mogelijkheid bestaat dat een patiënt meer dan één specialist in verschillende centra heeft geconsulteerd. Identificatie van het ziekenhuis met de grootste impact op de zorg voor een bepaalde patiënt werd mogelijk dankzij de gegevens van de Stichting Kankerregister (het ziekenhuis van het oncologisch zorgprogramma dat als eerste aanleverde aan de Stichting Kankerregister of extra informatie teruggevonden in de pathologieverslagen) en de facturatiegegevens van de verzekeringsinstellingen (ziekenhuistoekenning op basis van de belangrijkste medische prestaties). De regels die gevolgd werden voor het toe- 6

7 wijzen van patiënten aan één bepaald ziekenhuis zijn als volgt (volgens afnemende prioriteit): 1. Centrum waar prioritaire chirurgie werd uitgevoerd 2. Centrum waar chemotherapie werd gegeven 3. Centrum waar trastuzumab werd gegeven 4. Centrum waarvoor MOC werd gefactureerd 5. Centrum waar hormonale therapie werd gegeven 6. Centrum waar radiotherapie werd gegeven 7. Centrum van het oncologisch zorgprogramma dat als eerste aanleverde aan de SKR 8. Centrum van biopsie of punctie van de borstklier 9. Centrum vermeld in het pathologieverslag aangeleverd aan de SKR 10. Centrum onbekend Voor elk van de medische prestaties waarop een beroep werd gedaan in de ziekenhuistoewijzing werd telkens één ziekenhuis geselecteerd, zijnde het ziekenhuis van de medische prestatie die het dichtst bij incidentiedatum lag. Ziekenhuisfusies werden in rekening gebracht conform de situatie op 31/12/2008. Voor de behandelingen die vervat kunnen zitten in een klinische studie dient opgemerkt te worden dat deze gegevens niet opgenomen zijn in de facturatiegegevens van de verzekeringsinstellingen en zij dus ook niet in rekening konden gebracht worden bij de centrumtoewijzing noch bij het rapporteren van de resultaten omtrent dergelijke behandelingen. Hierdoor kunnen de gerapporteerde resultaten een onderschatting zijn van het werkelijke aantal. D. Richtlijnen voor de interpretatie van de resultaten Onderstaande hoofdstukken geven bijkomende informatie over hoe de resultaten in het document Fase 1: validatie van de individuele resultaten dienen geïnterpreteerd te worden. 1. Beschrijvende statistiek Het individuele rapport begint met een beschrijving van de patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker of ductaal carcinoma in situ die werden toegewezen aan uw ziekenhuis. Er dient opgemerkt te worden dat voor een patiënt die werd toegewezen aan uw ziekenhuis, het niet noodzakelijk betekent dat alle procedures (diagnostiek, stagering, MOC en behandeling) die werden teruggevonden voor deze patiënt ook daadwerkelijk plaatsvonden in uw ziekenhuis. 7

8 Tabel 1 beschrijft de patiënt- (leeftijd) en tumorkarakteristieken (histologisch subtype en stadium) en geeft weer voor hoeveel patiënten chirurgie (BSC en/of mastectomie) heeft plaatsgevonden. Wat betreft het histologisch subtype wordt in appendix 1 van deze handleiding een gedetailleerd overzicht gegeven van de geïncludeerde morfologiecodes per subgroep. Het gecombineerd stadium is een samenvatting van de informatie vervat in het klinisch stadium en het pathologisch stadium; een gekend pathologisch stadium krijgt prioriteit op een gekend klinisch stadium, behalve wanneer in het klinisch stadium de aanwezigheid van metastase gespecifieerd wordt. Het tijdsinterval voor chirurgie (BSC en/of mastectomie) in vergelijking met incidentiedatum is 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na voor patiënten met invasieve borstkanker en '1 maand vóór t.e.m. 6 maanden na' voor patiënten met DCIS. Tabel 2 is gelijkaardig aan tabel 1 maar bevat enkel informatie over de patiënten die chirurgie (BSC en/of mastectomie) kregen binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum voor de invasieve borstkankers en binnen 1 maand vóór t.e.m. 6 maanden na incidentiedatum voor de DCIS. Indien aan uw ziekenhuis geen geopereerde patiënten werden toegewezen, werd deze tabel niet weergegeven. Tabel 3 geeft de verdeling van het pathologisch stadium per klinisch stadium voor de geopereerde patiënten met invasieve borstkanker, toegewezen aan uw ziekenhuis. De categorie Niet van toepassing werd niet gerapporteerd in deze tabel. Indien aan uw ziekenhuis geen geopereerde patiënten met invasieve borstkanker werden toegewezen, werd deze tabel niet weergegeven. Tabel 4 geeft een overzicht van de procedures voor diagnostiek en stagering. Er werd een tijdsinterval van 3 maanden vóór t.e.m. 3 maanden na incidentiedatum vastgelegd waarin de procedure moet hebben plaatsgehad om meegenomen te worden voor analyse en rapportering. Voor ER/PR-statusbepaling waren in dit project geen specifieke nomenclatuurcodes ter beschikking. Om volledigheid van de resultaten voor ER/PR/HER2- statusbepaling te verzekeren werden daarom ook de nomenclatuurcodes voor immunohistochemische onderzoeken in rekening gebracht. Tabel 5 beschrijft het aantal patiënten dat besproken werd op het multidisciplinair oncologisch consult. In een eerste rubriek werd de proportie MOC enkel berekend t.o.v. de incidentiedatum, waarbij vier verschillende tijdsintervallen werden berekend: binnen 1 maand vóór t.e.m. respectievelijk 1, 2, 3 en 6 maanden na incidentiedatum. In een tweede rubriek werd de proportie MOC berekend t.o.v. zowel incidentiedatum als datum van eerste chirurgie. Voor de geopereerde patiënten werd eerst gekeken of een MOC plaatsvond binnen 1 maand vóór t.e.m. 2 maanden na inciden- 8

9 tiedatum, indien dit niet het geval was werd nagegaan of een MOC volgde binnen 2 maanden na datum van eerste chirurgie. Voor de niet-geopereerde patiënten werd enkel gekeken naar de MOC s binnen 1 maand vóór t.e.m. 2 maanden na incidentiedatum. Het aantal patiënten dat werd besproken op een MOC werd enkel gebaseerd op de bij de verzekeringsinstellingen geregistreerde/gefactureerde MOC s, wat kan afwijken van het werkelijk aantal besproken patiënten op een MOC. Tabel 6 geeft een overzicht van de chirurgische procedures die hebben plaatsgevonden binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum voor de invasieve borstkankers en binnen 1 maand vóór t.e.m. 6 maanden na incidentiedatum voor DCIS. De ingrepen resectie van de schildwachtlymfeklier en okselevidement worden enkel in de aparte rubriek Enkel resectie schildwachtlymfeklier en/of okselevidement gerapporteerd indien er ook daadwerkelijk een aparte nomenclatuurcode voor werd gefactureerd. Deze ingrepen kunnen namelijk ook vervat zitten in de nomenclatuurcodes voor borstsparende chirurgie (BSC) of mastectomie; in dat geval maken ze deel uit van de definitie van respectievelijk BSC of mastectomie. Indien geen van de overige chirurgieën hebben plaatsgevonden binnen de gedefiniëerde tijdsintervallen voor invasieve borstkanker en DCIS, werd de patiënt ondergebracht in de categorie Geen overige chirurgie. Tabel 7 geeft het aantal patiënten weer voor de voornaamste behandelingen (naast chirurgie) en toediening van ondersteunende medicatie. Indien in deze tabel sprake is van chirurgie wordt telkens de chirurgie met de hoogste prioriteit bedoeld. Neo-adjuvante en adjuvante behandelingen werden steeds bepaald t.o.v. deze prioritaire chirurgie. Voor de neo-adjuvante behandelingen en radiotherapie vóór chirurgie werd gewerkt met een tijdsinterval van 1 maand vóór incidentiedatum tot datum van prioritaire chirurgie (excl. zelfde datum als chirurgie). Voor de adjuvante behandelingen werd gewerkt met een tijdsinterval vanaf datum van prioritaire chirurgie t.e.m. 9 maanden na prioritaire chirurgie. Indien de overige behandelingen plaatsvonden in afwezigheid van prioritaire chirurgie, werden enkel deze behandelingen gerapporteerd die plaatsvonden binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum voor de patiënten met invasieve borstkanker en binnen 1 maand vóór t.e.m. 6 maanden na incidentiedatum voor de patiënten met DCIS. Tabel 8 geeft de verschillende behandelingsschema s weer. De aan uw ziekenhuis toegekende patiënten komen slechts in één van de opgesomde categorieën voor. Voor de termen chirurgie, neo-adjuvant, adjuvant en radiotherapie vóór chirurgie werden telkens dezelfde definitie en tijdsintervallen gebruikt als beschreven voor tabel 7. 9

10 2. Resultaten procesindicatoren Tabel 9 en 10 geven een overzicht van de procesindicatoren berekend voor de patiënten met invasieve borstkanker en DCIS toegewezen aan uw ziekenhuis, samen met de tellers en noemers die gebruikt werden om ze te berekenen. Tegelijk vindt u ook de door EUSOMA of experten vastgelegde targets weer om uw resultaten mee te kunnen vergelijken. Indien een target tussen haakjes weergegeven is, gaat het niet om een target bepaald door EUSOMA of door experten, maar om een schatting van de te verwachten range binnen de totale populatie. Voor enkele indicatoren werd geen target bepaald. In wat volgt, wordt een meer gedetailleerde beschrijving gegeven van de definitie en berekening van de procesindicatoren. Om hun reproduceerbaarheid te vergemakkelijken, werden in appendix 2 van dit document gedetailleerde flowcharts toegevoegd. Als algemene regel geldt dat voor de rubrieken Diagnostiek en stagering, Multidisciplinair oncologisch consult en Registratie: ongekend stadium de eerste chirurgie bekeken wordt indien chirurgie vermeld staat in de indicatoren. Voor de rubriek Behandeling werd steeds de chirurgie met de hoogste prioriteit in acht genomen, tenzij anders vermeld Invasieve borstkanker (tabel 9) ER/PR/HER2-statusbepaling Deze indicator werd opgesplitst in drie deelindicatoren: Proportie van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker bij wie ER/PR- en/of HER2-statusbepaling plaatsvond binnen 3 maanden rond incidentiedatum. Teller: Alle vrouwen gediagnosticeerd met invasieve borstkanker die ER/PR- en/of HER2-statusbepaling ondergingen binnen 3 maanden vóór t.e.m. 3 maanden na incidentiedatum. Noemer: Alle vrouwen gediagnosticeerd met invasieve borstkanker. Berekening van de indicator: De indicator werd berekend als een proportie, op basis van de hierboven gedefinieerde teller en noemer. De teller is in de flowchart aangeduid in het groen, de noemer in het blauw (zie Appendix 2: Figuur 1). Voor de berekening van de indicator werd eerst het totaal aantal patiënten met invasieve borstkanker bepaald voor uw ziekenhuis (de noemer). Vervolgens, werd voor deze patiënten nagegaan of zij ER/PR- en/of HER2- statusbepaling kregen binnen 3 maanden vóór t.e.m. 3 maanden na inciden- 10

11 tiedatum. De teller is de patiëntengroep waarvoor deze vraag positief werd beantwoord. Interpretatie van de resultaten: Een hoge score op deze indicator wijst op een goede kwaliteit van zorg. Proportie van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker bij wie systemische therapie voorafgegaan werd door ER/PR- en/of HER2- statusbepaling. Teller A: Alle vrouwen gediagnosticeerd met invasieve borstkanker die een ER/PR- en/of HER2-statusbepaling kregen vóór opstart van systemische therapie. Noemer: Alle vrouwen gediagnosticeerd met invasieve borstkanker die systemische therapie kregen binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum. Berekening van de indicator: De indicator werd berekend als een proportie, op basis van de hierboven gedefinieerde teller en noemer. Teller A is in de flowchart aangeduid in het groen, de noemer in het blauw (zie Appendix 2: Figuur 2). Voor de berekening van de indicator werd eerst het totaal aantal patiënten met invasieve borstkanker bepaald voor uw ziekenhuis. Voor deze patiënten werd nagegaan of zij systemische therapie (gedefinieerd als chemotherapie en/of hormonale therapie en/of trastuzumab) kregen binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum. Voor de patiënten waarvoor deze vraag positief beantwoord werd (de noemer), werd bekeken of ER/PR- en/of HER2-statusbepaling plaatsvond binnen 1 maand vóór incidentiedatum t.e.m. datum van systemische therapie. Teller A is de patiëntengroep waarvoor deze vraag positief werd beantwoord. Interpretatie van de resultaten: Een hoge score op deze indicator wijst op een goede kwaliteit van zorg. Proportie van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker bij wie systemische therapie niet voorafgegaan werd door ER/PR- en/of HER2- statusbepaling. Teller B: Alle vrouwen gediagnosticeerd met invasieve borstkanker die geen ER/PR- noch HER2-statusbepaling kregen vóór opstart van systemische therapie. 11

12 Noemer: Alle vrouwen gediagnosticeerd met invasieve borstkanker die systemische therapie kregen binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum. Berekening van de indicator: De indicator werd berekend als een proportie, op basis van de hierboven gedefinieerde teller en noemer. Teller B is in de flowchart aangeduid in het geel, de noemer in het blauw (zie Appendix 2: Figuur 2). Voor de berekening van de indicator werd eerst het totaal aantal patiënten met invasieve borstkanker bepaald voor uw ziekenhuis. Voor deze patiënten werd nagegaan of zij systemische therapie (gedefinieerd als chemotherapie en/of hormonale therapie en/of trastuzumab) kregen binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum. Voor de patiënten waarvoor deze vraag positief werd beantwoord (de noemer), werd bekeken of ER/PR- en/of HER2-statusbepaling plaatsvond binnen 1 maand vóór incidentiedatum t.e.m. datum van systemische therapie. Teller B is de patiëntengroep waarvoor deze vraag negatief werd beantwoord. Interpretatie van de resultaten: Een lage score op deze indicator wijst op een goede kwaliteit van zorg Cytologische en/of histologische bepaling Deze indicator werd opgesplitst in twee deelindicatoren: Proportie van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker bij wie cytologische en/of histologische bepaling plaatsvond voor de eerste chirurgie. Teller A: Alle vrouwen gediagnosticeerd met invasieve borstkanker die cytologische en/of histologische bevestiging van maligniteit kregen vóór de eerste chirurgie. Noemer A: Alle vrouwen gediagnosticeerd met invasieve borstkanker die een eerste chirurgische ingreep (BSC of mastectomie) ondergingen binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum. Berekening van de indicator: De indicator werd berekend als een proportie, op basis van de hierboven gedefinieerde teller en noemer. Teller A is in de flowchart aangeduid in het groen, noemer A in het blauw (zie Appendix 2: Figuur 3). Voor de berekening van de indicator werd eerst het totaal aantal patiënten met invasieve borstkanker bepaald voor uw ziekenhuis. Vervolgens werd 12

13 nagegaan of zij een eerste chirurgische ingreep ondergingen binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum. Voor de patiënten waarvoor deze vraag positief werd beantwoord (noemer A), werd bekeken of een cytologische en/of histologische bepaling plaatsvond binnen 1 maand vóór incidentiedatum t.e.m. de dag vóór de eerste chirurgie. Teller A is de patiëntengroep waarvoor deze vraag positief werd beantwoord. Interpretatie van de resultaten: Een hoge score op deze indicator wijst op een goede kwaliteit van zorg. Proportie van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker bij wie cytologische en/of histologische bepaling plaatsvond in afwezigheid van chirurgie. Teller B: Alle vrouwen gediagnosticeerd met invasieve borstkanker die geen operatie ondergingen binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum en een cytologische en/of histologische bepaling kregen binnen 3 maanden vóór t.e.m. 3 maanden na incidentiedatum. Noemer B: Alle vrouwen gediagnosticeerd met invasieve borstkanker, die geen chirurgische ingreep (BSC noch mastectomie) ondergingen binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum. Berekening van de indicator: De indicator werd berekend als een proportie, op basis van de hierboven gedefinieerde teller en noemer. Teller B is in de flowchart aangeduid in het geel, noemer B in het paars (zie Appendix 2: Figuur 3). Voor de berekening van de indicator werd eerst het totaal aantal patiënten met invasieve borstkanker bepaald voor uw ziekenhuis. Vervolgens werd nagegaan of zij een eerste chirurgische ingreep onderging binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum. Voor de patiënten waarvoor deze vraag negatief werd beantwoord (noemer B), werd bekeken of een cytologische en/of histologische bepaling plaatsvond binnen 3 maanden vóór t.e.m. 3 maanden na incidentiedatum. Teller B omvat de patiënten waarvoor deze vraag positief werd beantwoord. Interpretatie van de resultaten: Een hoge score op deze indicator wijst op een goede kwaliteit van zorg Mammografie en/of echografie van de borst Deze indicator werd opgesplitst in drie deelindicatoren: 13

14 Proportie van patiënten gediagnosticeerd met een klinisch stadium (cstadium) I-III borstkanker bij wie mammo- en/of echografie van de borst plaatsvond binnen 3 maanden vóór de eerste chirurgie, ongeacht of neoadjuvante therapie werd gegeven. Teller: Alle vrouwen gediagnosticeerd met een cstadium I-III borstkanker die een mammo- en/of echografie van de borst ondergingen binnen 3 maanden vóór de eerste chirurgie, ongeacht of zij neo-adjuvante therapie kregen. Noemer: Alle vrouwen gediagnosticeerd met een cstadium I-III borstkanker die een eerste chirurgische ingreep (BSC of mastectomie) ondergingen binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum. Berekening van de indicator: De indicator werd berekend als een proportie, op basis van de hierboven gedefinieerde teller en noemer. De teller is in de flowchart aangeduid in het groen, de noemer in het blauw (zie Appendix 2: Figuur 4). Voor de berekening van de indicator werd het aantal patiënten met een cstadium I, II of III borstkanker bepaald voor uw ziekenhuis. Voor patiënten met deze stadia werd gekeken of een eerste chirurgische ingreep plaatsvond binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum. Voor de patiënten waarvoor deze vraag positief beantwoord werd (de noemer), werd nagegaan of een mammo- en/of echografie plaatshad binnen 3 maanden vóór de eerste chirurgie t.e.m. datum van eerste chirurgie. De teller is de patiëntengroep waarvoor deze vraag positief werd beantwoord. Interpretatie van de resultaten: Een hoge score op deze indicator wijst op een goede kwaliteit van zorg. Proportie van patiënten gediagnosticeerd met een cstadium I-III borstkanker bij wie mammo- en/of echografie van de borst plaatsvond binnen 3 maanden vóór de eerste chirurgie, in afwezigheid van neo-adjuvante therapie. Teller A: Alle vrouwen gediagnosticeerd met een cstadium I-III borstkanker die een mammo- en/of echografie van de borst ondergingen binnen 3 maanden vóór de eerste chirurgie en die geen neo-adjuvante therapie kregen. Noemer A: Alle vrouwen gediagnosticeerd met een cstadium I-III borstkanker die een eerste chirurgische ingreep (BSC of mastectomie) ondergingen binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum en die geen neo-adjuvante therapie kregen. 14

15 Berekening van de indicator: De indicator werd berekend als een proportie, op basis van de hierboven gedefinieerde teller en noemer. Teller A is in de flowchart aangeduid in het groen, noemer A in het blauw (zie Appendix 2: Figuur 5). Voor de berekening van de indicator werd het aantal patiënten met een cstadium I, II of III borstkanker bepaald voor uw ziekenhuis. Voor de patiënten met deze stadia werd nagegaan of een eerste chirurgische ingreep plaatsvond binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum. Gevolgd door de vraag of er neo-adjuvante therapie (gedefinieerd als neoadjuvante chemotherapie en/of neo-adjuvante hormonale therapie) werd gegeven. Voor de patiënten waarvoor deze vraag negatief beantwoord werd (noemer A), werd nagegaan of een mammo- en/of echografie van de borst plaatsvond, binnen 3 maanden vóór de eerste chirurgie t.e.m. datum van eerste chirurgie. Teller A is de patiëntengroep waarvoor deze vraag positief werd beantwoord. Interpretatie van de resultaten: Een hoge score op deze indicator wijst op een goede kwaliteit van zorg. Proportie van patiënten gediagnosticeerd met een cstadium I-III borstkanker bij wie mammo- en/of echografie van de borst plaatsvond binnen 3 maanden vóór de eerste chirurgie, in aanwezigheid van neo-adjuvante therapie. Teller B: Alle vrouwen gediagnosticeerd met een cstadium I-III borstkanker die een mammo- en/of echografie van de borst ondergingen binnen 3 maanden vóór de eerste chirurgie en die neo-adjuvante therapie kregen. Noemer B: Alle vrouwen gediagnosticeerd met een cstadium I-III borstkanker die een eerste chirurgische ingreep (BSC of mastectomie) ondergingen binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum en die neoadjuvante therapie kregen. Berekening van de indicator: De indicator werd berekend als een proportie, op basis van de hierboven gedefinieerde teller en noemer. Teller B is in de flowchart aangeduid in het geel, noemer B in het paars (zie Appendix 2: Figuur 5). Voor de berekening van de indicator werd het aantal patiënten met een cstadium I, II of III borstkanker bepaald voor uw ziekenhuis. Voor deze patientengroep werd nagegaan of een eerste chirurgische ingreep plaatsvond binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum. Gevolgd door de vraag of er neo-adjuvante therapie (gedefinieerd als neo-adjuvante chemotherapie en/of neo-adjuvante hormonale therapie) werd gegeven. Voor de patiënten waarvoor deze vraag positief beantwoord werd (noemer B), 15

16 werd nagegaan of een mammo- en/of echografie van de borst plaatsvond binnen 3 maanden vóór de eerste chirurgie. Teller B is de patiëntengroep waarvoor deze vraag positief werd beantwoord. Interpretatie van de resultaten: Een hoge score op deze indicator wijst op een goede kwaliteit van zorg Multidisciplinair oncologisch consult Proportie van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker die binnen 2 maanden na incidentiedatum besproken werden op een multidisciplinair oncologisch consult. Teller: Alle vrouwen gediagnosticeerd met invasieve borstkanker die besproken werden op een multidisciplinair oncologisch consult binnen 2 maanden na incidentiedatum. Noemer: Alle vrouwen gediagnosticeerd met invasieve borstkanker. Berekening van de indicator: De indicator werd berekend als een proportie, op basis van de hierboven gedefinieerde teller en noemer. De teller is in de flowchart aangeduid in het groen, de noemer in het blauw (zie Appendix 2: Figuur 6). Voor de berekening van de indicator werd eerst het totaal aantal patiënten met invasieve borstkanker bepaald voor uw ziekenhuis (de noemer). Vervolgens werd nagegaan welke patiënten besproken werden op een multidisciplinair oncologisch consult binnen 1 maand vóór t.e.m. 2 maanden na incidentiedatum. De teller omvat de patiënten waarvoor deze vraag positief werd beantwoord. Interpretatie van de resultaten: Een hoge score op deze indicator wijst op een goede kwaliteit van zorg Neo-adjuvante systemische therapie Deze indicator werd opgesplitst in drie deelindicatoren: Proportie van patiënten gediagnosticeerd met een ct 2-3 cn 0-1 cm 0 borstkanker die neo-adjuvante systemische therapie kregen. Teller: Alle vrouwen gediagnosticeerd met ct 2-3 cn 0-1 cm 0 borstkanker die neo-adjuvante systemische therapie kregen. 16

17 Noemer: Alle vrouwen gediagnosticeerd met ct 2-3 cn 0-1 cm 0 borstkanker die chirurgie (BSC of mastectomie) ondergingen binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum. Berekening van de indicator: De indicator werd berekend als een proportie, op basis van de hierboven gedefinieerde teller en noemer. De teller is in de flowchart aangeduid in het groen, de noemer in het blauw (zie Appendix 2: Figuur 7). Voor de berekening van de indicator werd het aantal patiënten met een ct 2-3 cn 0-1 cm 0 borstkanker bepaald voor uw ziekenhuis. Vervolgens werd voor deze patiëntengroep nagegaan of een chirurgische ingreep plaatsvond binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum. Hiervoor werd de prioritaire chirurgie in acht genomen. Voor de patiënten waarvoor deze vraag positief beantwoord werd (de noemer), werd bekeken of neoadjuvante systemische therapie (gedefinieerd als neo-adjuvante chemotherapie en/of neo-adjuvante hormonale therapie) toegediend werd. De teller is de patiëntengroep waarvoor deze vraag positief werd beantwoord. Interpretatie van de resultaten: Voor deze indicator kon geen verwachte range bepaald worden. De indicator is bijgevolg louter beschrijvend. Proportie van patiënten gediagnosticeerd met een ct 1-2 cn 0-1 cm 0 borstkanker die neo-adjuvante systemische therapie kregen. Teller: Alle vrouwen gediagnosticeerd met ct 1-2 cn 0-1 cm 0 borstkanker die neo-adjuvante systemische therapie kregen. Noemer: Alle vrouwen gediagnosticeerd met ct 1-2 cn 0-1 cm 0 borstkanker die chirurgie (BSC of mastectomie) ondergingen binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum. Berekening van de indicator: De indicator werd berekend als een proportie, op basis van de hierboven gedefinieerde teller en noemer. De teller is in de flowchart aangeduid in het groen, de noemer in het blauw (zie Appendix 2: Figuur 7). Voor de berekening van de indicator werd het aantal patiënten met een ct 1-2 cn 0-1 cm 0 borstkanker bepaald voor uw ziekenhuis. De verdere berekening van deze indicator is gelijkaardig aan de bovenstaande deelindicator. 17

18 Interpretatie van de resultaten: Voor deze indicator wordt algemeen verwacht dat het resultaat eerder laag dient te zijn, al kunnen er voor sommige van deze patiënten gegronde redenen bestaan om tot neo-adjuvante therapie over te gaan. Proportie van patiënten gediagnosticeerd met een ct 3-4 cn any cm 0 of ct any cn 2-3 cm 0 borstkanker die neo-adjuvante systemische therapie kregen. Teller: Alle vrouwen gediagnosticeerd met ct 3-4 cn any cm 0 of ct any cn 2-3 cm 0 borstkanker die neo-adjuvante systemische therapie kregen. Noemer: Alle vrouwen gediagnosticeerd met ct 3-4 cn any cm 0 of ct any cn 2-3 cm 0 borstkanker die chirurgie (BSC of mastectomie) ondergingen binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum. Berekening van de indicator: De indicator werd berekend als een proportie, op basis van de hierboven gedefinieerde teller en noemer. De teller is in de flowchart aangeduid in het groen, de noemer in het blauw (zie Appendix 2: Figuur 7). Voor de berekening van de indicator werd het aantal patiënten met een ct 3-4 cn any cm 0 of ct any cn 2-3 cm 0 borstkanker bepaald voor uw ziekenhuis. De verdere berekening van deze indicator is gelijkaardig aan de bovenstaande deelindicatoren. Interpretatie van de resultaten: Voor deze indicator kon geen verwachte range bepaald worden. De indicator is bijgevolg louter beschrijvend Borstsparende chirurgie Proportie van patiënten gediagnosticeerd met een cstadium I of II borstkanker die borstsparende chirurgie (BSC) ondergingen, niet gevolgd door mastectomie binnen 6 maanden na BSC. Teller: Alle vrouwen gediagnosticeerd met een cstadium I of II borstkanker die BSC ondergingen binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum, niet gevolgd door mastectomie binnen 6 maanden na BSC. Noemer: Alle vrouwen gediagnosticeerd met een cstadium I of II borstkanker die een eerste chirurgie (BSC of mastectomie) ondergingen binnen 1 maand voor t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum. 18

19 Berekening van de indicator: De indicator werd berekend als een proportie, op basis van de hierboven gedefinieerde teller en noemer. De teller is in de flowchart aangeduid in het groen, de noemer in het blauw (zie Appendix 2: Figuur 8). Voor de berekening van de indicator werd het aantal patiënten met een cstadium I of II borstkanker bepaald voor uw ziekenhuis. Vervolgens werd voor deze patiënten nagegaan of een eerste chirurgische ingreep plaatsvond binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum. Voor de patiënten waarvoor deze vraag positief beantwoord werd (de noemer), werd bekeken of de eerste chirurgie een borstsparende ingreep was en zo ja, of er binnen 6 maanden na BSC nog een mastectomie volgde. De teller is de patiëntengroep waarvoor deze vraag negatief werd beantwoord. Interpretatie van de resultaten: Een hoge score op deze indicator wijst op een goede kwaliteit van zorg Adjuvante radiotherapie Proportie van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker die radiotherapie kregen na borstsparende chirurgie (BSC). Teller: Alle vrouwen gediagnosticeerd met invasieve borstkanker die adjuvante radiotherapie kregen na BSC, die niet gevolgd werd door mastectomie binnen de maand na BSC. Noemer: Alle vrouwen gediagnosticeerd met invasieve borstkanker die borstsparende chirurgie ondergingen binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum, niet gevolgd door mastectomie binnen de maand na BSC. Berekening van de indicator: De indicator werd berekend als een proportie, op basis van de hierboven gedefinieerde teller en noemer. De teller is in de flowchart aangeduid in het groen, de noemer in het blauw (zie Appendix 2: Figuur 9). Voor de berekening van de indicator werd eerst het totaal aantal patiënten met invasieve borstkanker bepaald voor uw ziekenhuis. Vervolgens werd nagegaan of de prioritaire chirurgie gedefinieerd was als BSC (dan volgt per definitie geen mastectomie binnen de maand na BSC). Voor de patiënten waarvoor deze vraag positief beantwoord werd (de noemer), werd nagegaan of zij adjuvante radiotherapie kregen. De teller is de patiëntengroep waarvoor deze vraag positief beantwoord werd. Interpretatie van de resultaten: Een hoge score op deze indicator wijst op een goede kwaliteit van zorg. 19

20 Adjuvante chemo- / hormonale therapie Deze indicator werd opgesplitst in drie deelindicatoren: Proportie van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker die chemotherapie kregen binnen 4 maanden na chirurgie. Teller A: Alle vrouwen gediagnosticeerd met invasieve borstkanker die chemotherapie kregen binnen 4 maanden na chirurgie. Noemer: Alle vrouwen gediagnosticeerd met invasieve borstkanker die chirurgie ondergingen binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum. Berekening van de indicator: De indicator werd berekend als een proportie, op basis van de hierboven gedefinieerde teller en noemer. Teller A is in de flowchart aangeduid in het groen, de noemer in het blauw (zie Appendix 2: Figuur 10). Voor de berekening van de indicator werd eerst het totaal aantal patiënten met invasieve borstkanker bepaald voor uw ziekenhuis. Vervolgens werd nagegaan of zij chirurgie kregen binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum. Hiervoor werd de prioritaire chirurgie in acht genomen. Voor de patiënten waarvoor deze vraag positief beantwoord werd (de noemer), werd nagegaan of er chemotherapie volgde binnen 4 maanden na chirurgie. Teller A is de patiëntengroep waarvoor deze vraag positief werd beantwoord. Interpretatie van de resultaten: Voor deze indicator werd geen target bepaald, enkel een schatting van wat verwacht wordt voor de totale populatie. De keuze van de meest geschikte adjuvante systemische therapie is afhankelijk van verschillende factoren zoals de hormoongevoeligheid en het risicoprofiel van de tumor, en de leeftijd, menopauzale status en co-morbiditeit van de patiënt. Proportie van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker die hormonale therapie kregen binnen 9 maanden na chirurgie. Teller B: Alle vrouwen gediagnosticeerd met invasieve borstkanker die hormonale therapie kregen binnen 9 maanden na chirurgie. Noemer: Alle vrouwen gediagnosticeerd met invasieve borstkanker die chirurgie ondergingen binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum. 20

21 Berekening van de indicator: De indicator werd berekend als een proportie, op basis van de hierboven gedefinieerde teller en noemer. Teller B is in de flowchart aangeduid in het geel, de noemer in het blauw (zie Appendix 2: Figuur 10). Voor de berekening van de indicator werd eerst het totaal aantal patiënten met invasieve borstkanker bepaald voor uw ziekenhuis. Vervolgens werd nagegaan of zij chirurgie kregen binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum. Hiervoor werd de prioritaire chirurgie in acht genomen. Voor de patiënten waarvoor deze vraag positief beantwoord werd (de noemer), werd nagegaan of er adjuvante hormonale therapie volgde. Teller B is de patiëntengroep waarvoor deze vraag positief werd beantwoord. Interpretatie van de resultaten: Voor deze indicator werd geen target bepaald, enkel een schatting van wat verwacht wordt voor de totale populatie. De keuze van de meest geschikte adjuvante systemische therapie is afhankelijk van verschillende factoren zoals de hormoongevoeligheid en het risicoprofiel van de tumor, en de leeftijd, menopauzale status en co-morbiditeit van de patiënt. Proportie van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker die chemo- en hormonale therapie kregen binnen 9 maanden na chirurgie. Teller C: Alle vrouwen gediagnosticeerd met invasieve borstkanker die chemo- en hormonale therapie kregen binnen 9 maanden na chirurgie. Noemer: Alle vrouwen gediagnosticeerd met invasieve borstkanker die chirurgie ondergingen binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum. Berekening van de indicator: De indicator werd berekend als een proportie, op basis van de hierboven gedefinieerde teller en noemer. Teller C is in de flowchart aangeduid in het oranje, de noemer in het blauw (zie Appendix 2: Figuur 10). Voor de berekening van de indicator werd eerst het totaal aantal patiënten met invasieve borstkanker bepaald voor uw ziekenhuis. Vervolgens werd nagegaan of zij chirurgie kregen binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum. Hiervoor werd de prioritaire chirurgie in acht genomen. Voor de patiënten waarvoor deze vraag positief beantwoord werd (de noemer), werd nagegaan of zowel chemotherapie als hormonale therapie volgden binnen 9 maanden na chirurgie. Teller C is de patiëntengroep waarvoor deze vraag positief werd beantwoord. 21

22 Interpretatie van de resultaten: Voor deze indicator werd geen target bepaald, enkel een schatting van wat verwacht wordt voor de totale populatie. De keuze van de meest geschikte adjuvante systemische therapie is afhankelijk van verschillende factoren zoals de hormoongevoeligheid en het risicoprofiel van de tumor, en de leeftijd, menopauzale status en co-morbiditeit van de patiënt Systemische therapie voor gemetastaseerde borstkanker Proportie van patiënten met gemetastaseerde borstkanker die systemische therapie kregen. Teller: Alle vrouwen gediagnosticeerd met een klinisch stadium (cstadium) IV of pathologisch stadium (pstadium) IV borstkanker die systemische therapie kregen binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum. Noemer: Alle vrouwen gediagnosticeerd met een cstadium IV of pstadium IV borstkanker. Berekening van de indicator: De indicator werd berekend als een proportie, op basis van de hierboven gedefinieerde teller en noemer. De teller is in de flowchart aangeduid in het groen, de noemer in het blauw (zie Appendix 2: Figuur 11). Voor de berekening van de indicator werd het aantal patiënten met een cstadium IV of een pstadium IV bepaald voor uw ziekenhuis (de noemer). Vervolgens werd de vraag gesteld of systemische therapie (gedefinieerd als chemotherapie en/of hormonale therapie) toegediend werd binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum. De teller is de patiëntengroep waarvoor deze vraag positief werd beantwoord. Interpretatie van de resultaten: Een hoge score op deze indicator wijst op een goede kwaliteit van zorg Ongekend stadium Deze indicator werd opgesplitst in drie deelindicatoren: Proportie van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker, waarvoor het klinisch stadium (cstadium) als ongekend geregistreerd werd bij de Stichting Kankerregister (SKR). 22

23 Teller: Alle vrouwen gediagnosticeerd met invasieve borstkanker, waarvoor het klinisch stadium als ongekend geregistreerd werd bij de SKR. Noemer: Alle vrouwen gediagnosticeerd met invasieve borstkanker. Berekening van de indicator: De indicator werd berekend als een proportie, op basis van de hierboven gedefinieerde teller en noemer. De teller is in de flowchart aangeduid in het groen, de noemer in het blauw (zie Appendix 2: Figuur 12). Voor de berekening van de indicator werd eerst het totaal aantal patiënten met invasieve borstkanker bepaald voor uw ziekenhuis (de noemer). Vervolgens werd voor deze patiënten bekeken of zij met een ongekend cstadium geregistreerd werden bij de SKR. De teller is de patiëntengroep waarvoor deze vraag positief werd beantwoord. Interpretatie van de resultaten: Een lage score op deze indicator wijst op een goede kwaliteit van zorg. Proportie van geopereerde patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker, waarvoor het pathologisch stadium (pstadium) als ongekend geregistreerd werd bij de Stichting Kankerregister (SKR). Teller: Alle vrouwen gediagnosticeerd met invasieve borstkanker, waarvoor het pathologisch stadium als ongekend geregistreerd werd bij de SKR en die een chirurgische ingreep (BSC en/of mastectomie) ondergingen binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum. Noemer: Alle vrouwen gediagnosticeerd met invasieve borstkanker die een chirurgische ingreep (BSC en/of mastectomie) ondergingen binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum. Berekening van de indicator: De indicator werd berekend als een proportie, op basis van de hierboven gedefinieerde teller en noemer. De teller is in de flowchart aangeduid in het groen, de noemer in het blauw (zie Appendix 2: Figuur 13). Voor de berekening van de indicator werd eerst het totaal aantal patiënten met invasieve borstkanker bepaald voor uw ziekenhuis. Vervolgens werd nagegaan of zij BSC en/of mastectomie ondergingen binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum. Voor de patiënten waarvoor deze vraag positief beantwoord (de noemer) werd, werd bekeken of zij met een ongekend pstadium geregistreerd werden bij de SKR. De teller is de patiëntengroep waarvoor deze vraag positief werd beantwoord. 23

24 Interpretatie van de resultaten: Een lage score op deze indicator wijst op een goede kwaliteit van zorg. Proportie van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker, waarvoor het gecombineerd stadium als ongekend geregistreerd werd bij de Stichting Kankerregister (SKR). Het gecombineerd stadium is een samenvatting van de informatie vervat in het klinisch stadium en het pathologisch stadium; een gekend pathologisch stadium krijgt prioriteit op een gekend klinisch stadium, behalve wanneer in het klinisch stadium de aanwezigheid van metastase gespecifieerd wordt. Teller: Alle vrouwen gediagnosticeerd met invasieve borstkanker, waarvoor het gecombineerd stadium als ongekend geregistreerd werd bij de SKR. Noemer: Alle vrouwen gediagnosticeerd met invasieve borstkanker. Berekening van de indicator: De indicator werd berekend als een proportie, op basis van de hierboven gedefinieerde teller en noemer. De teller is in de flowchart aangeduid in het groen, de noemer in het blauw (zie Appendix 2: Figuur 12). Voor de berekening van de indicator werd eerst het totaal aantal patiënten met invasieve borstkanker bepaald voor uw ziekenhuis (de noemer). Vervolgens werd voor deze patiënten nagegaan of zij met een ongekend gecombineerd stadium geregistreerd werden bij de SKR. De teller is de patiëntengroep waarvoor deze vraag positief werd beantwoord. Interpretatie van de resultaten: Een lage score op deze indicator wijst op een goede kwaliteit van zorg Ductaal carcinoma in situ (tabel 10) ER/PR-statusbepaling Deze indicator werd opgesplitst in drie deelindicatoren: Proportie van patiënten gediagnosticeerd met DCIS bij wie ER/PRstatusbepaling plaatsvond binnen 3 maanden rond incidentiedatum. Teller: Alle vrouwen gediagnosticeerd met DCIS die ER/PR-statusbepaling ondergingen binnen 3 maanden vóór t.e.m. 3 maanden na incidentiedatum. Noemer: Alle vrouwen gediagnosticeerd met DCIS. 24

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER Fase 1: validatie van de individuele resultaten Ziekenhuis 86

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER Fase 1: validatie van de individuele resultaten Ziekenhuis 86 1 KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER Fase 1: validatie van de individuele resultaten Ziekenhuis 86 2 1. BESCHRIJVENDE STATISTIEK Tabel 1: Invasieve borstkanker en ductaal carcinoma in situ

Nadere informatie

Vlaams Indicatoren Project VIP²: borstkankerindicatoren

Vlaams Indicatoren Project VIP²: borstkankerindicatoren Vlaams Indicatoren Project VIP²: borstkankerindicatoren Op initiatief van de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, Icuro, Zorgnet Vlaanderen en de Vlaamse overheid, is het Vlaamse VIP 2 -indicatorenproject

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER (2007-2008)

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER (2007-2008) KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER (2007-2008) Algemene informatie In dit rapport vindt U de resultaten van de kwaliteitsindicatoren voor borstkankertumoren van AZNikolaas. Hierbij

Nadere informatie

Borstkanker B1: Bepalen van ER/PR/Her2/Neu. Definitie: Aandeel van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker bij wie

Borstkanker B1: Bepalen van ER/PR/Her2/Neu. Definitie: Aandeel van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker bij wie Borstkanker B1: Bepalen van ER/PR/Her2/Neu Definitie: Aandeel van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker bij wie systemische therapie (hormoon- en/of chemotherapie) voorafgegaan werd door

Nadere informatie

Toelichting bij de resultaten van het Vlaams Indicatoren Project (VIP²)

Toelichting bij de resultaten van het Vlaams Indicatoren Project (VIP²) Toelichting bij de resultaten van het Vlaams Indicatoren Project (VIP²) Resultaten behandeling borstkanker Recent werden de resultaten van het Vlaams Indicatoren Project (VIP²) gepubliceerd met betrekking

Nadere informatie

INLEIDING kwaliteitsindicatoren.

INLEIDING kwaliteitsindicatoren. INLEIDING Om objectief zicht te krijgen op de resultaten en de geleverde kwaliteit van onze patiëntenzorg, heeft het A.Z. St.-Dimpna in 2013 besloten in het Vlaamse indicatorenproject voor patiënten en

Nadere informatie

VIP²: resultaten borstkankerindicatoren

VIP²: resultaten borstkankerindicatoren VIP²: resultaten borstkankerindicatoren Borstkanker 1: Statusbepaling Aandeel van patiëntes met invasieve borstkanker waarbij een ER, PR en/of HER2 statusbepaling werd uitgevoerd vóór enige systemische

Nadere informatie

Vlaams Indicatoren Project VIP²

Vlaams Indicatoren Project VIP² Vlaams Indicatoren Project VIP² Op initiatief van de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, Icuro, Zorgnet Vlaanderen en de Vlaamse overheid, is het Vlaamse VIP 2 -indicatorenproject opgericht. Samen met

Nadere informatie

Vlaams Indicatorenproject VIP²: Kwaliteitsindicatoren Borstkanker

Vlaams Indicatorenproject VIP²: Kwaliteitsindicatoren Borstkanker Vlaams Indicatorenproject VIP²: Kwaliteitsindicatoren Borstkanker INDICATOR B1 Proportie van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker bij wie een systeembehandeling voorafgegaan werd door ER/PR-

Nadere informatie

Aandeel van patiënten met invasieve borstkanker waarbij een ER, PR en/of HER2 statusbepaling werd uitgevoerd vóór enige systemische behandeling

Aandeel van patiënten met invasieve borstkanker waarbij een ER, PR en/of HER2 statusbepaling werd uitgevoerd vóór enige systemische behandeling Status bepaling: 99,4% Aandeel van patiënten met invasieve borstkanker waarbij een ER, PR en/of HER2 statusbepaling werd uitgevoerd vóór enige systemische behandeling Vóór het starten van de behandeling

Nadere informatie

Project Kwaliteitsindicatoren Borstkanker 2007-2008

Project Kwaliteitsindicatoren Borstkanker 2007-2008 Project Kwaliteitsindicatoren 2007-2008 De borstkliniek: Iedere nieuwe diagnose van een borsttumor dient door de borstkliniek te worden geregistreerd bij het Nationaal Kankerregister. Het Project Kwaliteitsindicatoren

Nadere informatie

INLEIDING kwaliteitsindicatoren.

INLEIDING kwaliteitsindicatoren. INLEIDING Om objectief zicht te krijgen op de resultaten en de geleverde kwaliteit van onze patiëntenzorg, heeft het Borstcentrum Zuiderkempen (ziekenhuizen Geel-Mol) in 2013 besloten in het Vlaamse indicatorenproject

Nadere informatie

METEN, MONITOREN, EN (PROACTIEF) ANTICIPEREN

METEN, MONITOREN, EN (PROACTIEF) ANTICIPEREN METEN, MONITOREN, EN (PROACTIEF) ANTICIPEREN ondertitel Liesbet Van Eycken INHOUD > VIP² => Oncologie > Overzicht Kwaliteitsindicatoren Oncologie Meten Monitoring Anticiperen 4.12.14 Vlaams Indicatorenproject

Nadere informatie

Uitleg over de interpretatie van de grafiek : De resultaten worden weergegeven via een trechtertechniek (= Funnel plot).

Uitleg over de interpretatie van de grafiek : De resultaten worden weergegeven via een trechtertechniek (= Funnel plot). Het H.-Hartziekenhuis scoort bij het Vlaams Indicatoren Project! Het initiatief voor het Vlaams Indicatoren Project (VIP²) gaat uit van de Vlaamse overheid, de Vlaamse vereniging van hoofdartsen en de

Nadere informatie

De indicatoren over borstkanker, die in kader van het VIP²-project worden opgevolgd zijn:

De indicatoren over borstkanker, die in kader van het VIP²-project worden opgevolgd zijn: Indicatoren VIP²-project Oncologie In België is, net als in Europa, borstkanker de meest voorkomende oorzaak van overlijden door kanker bij vrouwen (20,6 % van alle overlijdens ingevolge kanker). In 2009

Nadere informatie

Vlaams Indicatoren Project VIP²

Vlaams Indicatoren Project VIP² Vlaams Indicatoren Project VIP² Het initiatief voor het Vlaams Indicatoren Project VIP² gaat uit van de Vlaamse overheid, de Vlaamse vereniging van hoofdartsen en de ziekenhuiskoepels Zorgnet en Icuro.

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren inzake borstkanker

Kwaliteitsindicatoren inzake borstkanker Kwaliteitsindicatoren inzake borstkanker Hieronder vindt u de resultaten van de Borstkliniek van az Sint-Blasius. De Borstkliniek werd opgestart in 2002 en behandelt jaarlijks ruim 200 nieuwe patiënten

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER Inleiding Op initiatief van de Vlaamse Overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, Zorgnet Vlaanderen en ICURO (de koepel van Vlaamse ziekenhuizen

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren voor de opvolging van borstkanker (2007-2008).

Kwaliteitsindicatoren voor de opvolging van borstkanker (2007-2008). Kwaliteitsindicatoren voor de opvolging van borstkanker (2007-2008). Datum publicatie: 20/12/2013 Wanneer mensen met kanker af te rekenen krijgen, dan mogen ze terecht hopen op de best mogelijke zorg om

Nadere informatie

Borstkankerindicator 1 statusbepaling

Borstkankerindicator 1 statusbepaling In januari 2015 werden de borstindicatoren met betrekking op de periode 2009-2011 vrijgegeven. Op initiatief van de Vlaamse overheid worden in diverse medische domeinen indicatoren bepaald en gemeten,

Nadere informatie

NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Factsheet NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

Factsheet NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Factsheet NABON Breast Cancer Audit () [1.0.; 15-09-] Registratie gestart: 2011 Als algemene voorwaarde voor het meenemen van een patiënt in de berekening van de kwaliteitsindicatoren is gesteld dat ten

Nadere informatie

NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER VERGELIJKING 2007-2008 met 2009-2011

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER VERGELIJKING 2007-2008 met 2009-2011 KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER VERGELIJKING 2007-2008 met 2009-2011 Algemene informatie In dit rapport vindt U de resultaten van de kwaliteitsindicatoren voor borstkankertumoren

Nadere informatie

communicatie indicatoren borstkanker

communicatie indicatoren borstkanker communicatie indicatoren borstkanker Dr. Stevens Ellen De Vos 8/1/2015 De Sint-Jozefkliniek neemt zoveel mogelijk deel aan nationale en internationale initiatieven om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NBCA 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015]

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NBCA 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Factsheet en NABON Breast Cancer Audit () 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05112015] Inclusiecriteria Nabon Breast Cancer Audit Inclusie Alle primaire invasieve mammacarcinomen volgens de WHO classificatie

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN BINNEN DE ALGEMENE ZIEKENHUIZEN

KWALITEITSINDICATOREN BINNEN DE ALGEMENE ZIEKENHUIZEN KWALITEITSINDICATOREN BINNEN DE ALGEMENE ZIEKENHUIZEN Het VPP neemt actief deel aan het Quality Indicators project van de Vlaamse overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdgeneesheren en de ziekenhuiskoepels

Nadere informatie

Handleiding voor de registratie van een nieuwe diagnose (gevallen al dan niet besproken op een Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC))

Handleiding voor de registratie van een nieuwe diagnose (gevallen al dan niet besproken op een Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC)) U Private Stichting Kankerregister Handleiding voor de registratie van een nieuwe diagnose (gevallen al dan niet besproken op een Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC)) (1) Welke tumoren dient u

Nadere informatie

Mijn pathologieverslag begrijpen

Mijn pathologieverslag begrijpen Mijn pathologieverslag begrijpen Deze brochure bevat zeker niet alle gedetailleerde informatie over uw pathologieverslag. We geven u vooral de belangrijkste en juiste informatie mee over de resultaten

Nadere informatie

J. Mamma aandoeningen. Inhoudsopgave 01 J 02 J 03 J 04 J 05 J 06 J 07 J 08 J 09 J 10 J 11 J 12 J 13 J 14 J 15 J 16 J 17 J 18 J 19 J

J. Mamma aandoeningen. Inhoudsopgave 01 J 02 J 03 J 04 J 05 J 06 J 07 J 08 J 09 J 10 J 11 J 12 J 13 J 14 J 15 J 16 J 17 J 18 J 19 J J. Mamma aandoeningen nhoudsopgave 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 J 8 J 9 J 1 J 11 J 12 J 13 J 14 J 15 J 16 J 17 J 18 J 19 J Screening: vrouwen jonger dan 4 jaar zonder genetisch risico... 1 Screening: vrouwen

Nadere informatie

NABON Breast Cancer Audit. Pathologie

NABON Breast Cancer Audit. Pathologie NABON Breast Cancer Audit Pathologie Dr. P.J. Westenend, patholoog, pathologisch laboratorium Dordrecht Drs. A.C.M. van Bommel, arts-onderzoeker, DICA DICA Congres 25 juni 2013 Pathologie Volledige verslaglegging

Nadere informatie

Head and neck orofarynxcarcinomen formulier voor registratie nieuwe diagnose

Head and neck orofarynxcarcinomen formulier voor registratie nieuwe diagnose Head and neck: orofarynxcarcinoomregistratieformulier (nieuwe diagnose) 1/7 08/10/2012 Head and neck orofarynxcarcinomen formulier voor registratie nieuwe diagnose Alle variabelen zijn verplicht in te

Nadere informatie

Medische Publieksacademie

Medische Publieksacademie Medische Publiekacademie Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarder Courant Aan de winnende hand Borstkanker 27 oktober 2015 Welkom! #mclmpa 1 Borstkanker aan de winnende hand Marloes Emous, oncologisch chirurg

Nadere informatie

NBCA: Een eerste stap in de goede richting

NBCA: Een eerste stap in de goede richting NABON Breast Cancer Audit NBCA: Een eerste stap in de goede richting Prof. dr. Vivianne C.G. Tjan-Heijnen, voorzitter NABON en NBCA, hoogleraar Medische Oncologie, Maastricht Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Evaluatie gebruik richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van het mammacarcinoom

Evaluatie gebruik richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van het mammacarcinoom Evaluatie gebruik richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van het mammacarcinoom Vanuit de VIKC: Margriet van der Heiden, VIKC, IKMN Harriët Blaauwgeers, VIKC, IKA Laetitia Veerbeek, VIKC, IKW Otto

Nadere informatie

Integratie van de eerstelijns en regionale gezondheidszorg bij patiënten met borstkanker

Integratie van de eerstelijns en regionale gezondheidszorg bij patiënten met borstkanker Borstkliniek Voorkempen Integratie van de eerstelijns en regionale gezondheidszorg bij patiënten met borstkanker Didier Verhoeven,MD,PhD Herman Roelants 15-16 juni 2011 Verschillend uitgangspunt Het ziekenhuis

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) DMTR 2015 [2015.4.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015]

Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) DMTR 2015 [2015.4.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) DMTR [.4.ZIN besluit verwerkt; 0511] Beschrijving Indicatoren Registratie gestart: Medio 2013 Naar aanleiding van eerder gemaakte afspraken vindt de behandeling van

Nadere informatie

Wat brengt 2015 voor de borstkliniek? Dr. Hetty Sonnemans Gynaecoloog 28-02-2015

Wat brengt 2015 voor de borstkliniek? Dr. Hetty Sonnemans Gynaecoloog 28-02-2015 Wat brengt 2015 voor de borstkliniek? Dr. Hetty Sonnemans Gynaecoloog 28-02-2015 Huisartsensymposium Borstkanker 35% van kankers bij vrouwen 1989-1993 5 jaars overleving borstkanker: 77% inmiddels 5 jaars

Nadere informatie

basiszorg oncologie 1/23

basiszorg oncologie 1/23 rubriek vraagnr rijnr kolmnr vraag kolom_om antwoordtype keuzelijst help 199 1 0 0 Medisch coördinator 199 1 1 1 Medisch coördinator Naam 199 1 1 2 Specialisatie 199 1 1 3 RIZIV-nr 199 1 1 4 Betrokkenheid

Nadere informatie

5.4 Gastro-intestinaal

5.4 Gastro-intestinaal 5.4 Gastro-intestinaal 5.4.1 Indicator: Deelname aan de Dutch UpperGI Cancer Audit (DUCA) De mortaliteit en morbiditeit van de chirurgische behandeling van slokdarmkanker heeft de laatste jaren veel aandacht

Nadere informatie

Therapie & Prognose. Dr. A. Janssen

Therapie & Prognose. Dr. A. Janssen Therapie & Prognose Dr. A. Janssen Therapie & Prognose Heelkunde Radiotherapie Chemotherapie Hormonaal Herceptine Follow up Heelkunde van de borst Heelkunde van de borst Invloed leeftijd op de heelkunde

Nadere informatie

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA)

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De

Nadere informatie

Dutch Lung Surgery Audit (DLSA)

Dutch Lung Surgery Audit (DLSA) Dutch Lung Surgery Audit (DLSA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Variatie tussen ziekenhuizen in de behandeling van vijf soorten kanker. Een verkennend onderzoek naar aanknopingspunten

Nadere informatie

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA)

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA.

Nadere informatie

Hoofdstuk 5:... 50 Het patientendossier als referentiedocument... 50 1. Inleiding... 51 2. Inhoud van het patientendossier... 52

Hoofdstuk 5:... 50 Het patientendossier als referentiedocument... 50 1. Inleiding... 51 2. Inhoud van het patientendossier... 52 Hoofdstuk 5:... 50 Het patientendossier als referentiedocument... 50 1. Inleiding... 51 2. Inhoud van het patientendossier... 52 Officiële versie 2015 - Hoofdstuk 5 49 Hoofdstuk 5: Het patientendossier

Nadere informatie

EFFECT studie - Formulier follow-up registratie

EFFECT studie - Formulier follow-up registratie EFFECT studie - Formulier follow-up registratie (Opgelet: Tijdstip invullen variabelen: minstens 6 maand na diagnose of na het beëindigen van de adjuvante behandelingen of na de heelkundige ingreep als

Nadere informatie

Triple negatieve borstkanker. Algemene informatie

Triple negatieve borstkanker. Algemene informatie Triple negatieve borstkanker Algemene informatie Inge Konings, medisch oncoloog VUMC 20 juni 2014 Bron: RIVM Incidentie borstkanker in Nederland 14.000 nieuwe gevallen per jaar nog steeds stijgende relatief

Nadere informatie

EFFECT studie - Formulier follow-up registratie

EFFECT studie - Formulier follow-up registratie EFFECT studie - Formulier follow-up registratie (Opgelet: Tijdstip invullen variabelen: minstens 6 maand na diagnose of na het beëindigen van de adjuvante behandelingen of na de heelkundige ingreep als

Nadere informatie

7.4. Borsttumoren. Borsttumoren

7.4. Borsttumoren. Borsttumoren 7.4. 1. TNM classificatie (UICC 2009) 1.1. Klinische classificatie 1.1.1 Primaire tumor (T) TX T0 Tis primaire tumor kan niet worden beoordeeld geen evidentie voor primaire tumor Carcinoma in situ T1 Tis

Nadere informatie

Oncologische zorg bij ouderen

Oncologische zorg bij ouderen Oncologische zorg bij ouderen Balanceren tussen over- en onderbehandeling Johanneke Portielje, HagaZiekenhuis Kring ouderenzorg AMC & partners 12 juni 2013 mamma carcinoom

Nadere informatie

Oncologie en Fysiotherapie

Oncologie en Fysiotherapie Oncologie en Fysiotherapie Voorprogramma Regionale Ledenvergadering RGF Maasvallei Hub Dautzenberg & Piet Slangen, 19 mei 2010 Wat gebeurt er achter de schermen. Wat gebeurt er voor de schermen. IKL IKL-

Nadere informatie

15A031 20107023 Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met

15A031 20107023 Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met Passantentarieven 2014 Deze prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2014. Wij behouden ons het recht voor deze prijslijst aan te passen als de landelijke of interne ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Nadere informatie

Borstkanker. hoe moet het nu verder?

Borstkanker. hoe moet het nu verder? Borstkanker hoe moet het nu verder? Deze brochure bevat zeker niet alle gedetailleerde informatie over borstkanker. We geven u vooral de belangrijkste en juiste informatie mee over borstkanker. 2 We proberen

Nadere informatie

Wanneer geen chemo? Sabine Linn Internist-oncoloog NKI-AVL

Wanneer geen chemo? Sabine Linn Internist-oncoloog NKI-AVL Wanneer geen chemo? Sabine Linn Internist-oncoloog NKI-AVL Wanneer geen chemo? Als de patiënt al genezen is na locoregionale behandeling Prognostische factoren Als er geen extra overlevingswinst optreedt

Nadere informatie

Eline Deurloo Correlation of diagnostic breast imaging data and pathology: application to diagnosis and treatment

Eline Deurloo Correlation of diagnostic breast imaging data and pathology: application to diagnosis and treatment [Proefschriften] Eline Deurloo Correlation of diagnostic breast imaging data and pathology: application to diagnosis and treatment Mammacarcinoom is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in

Nadere informatie

Echogeleide chirurgie voor mammacarcinoom

Echogeleide chirurgie voor mammacarcinoom Echogeleide chirurgie voor mammacarcinoom Een prospectief gerandomiseerd onderzoek N.M.A. Krekel M.H. Haloua M.P. van den Tol S. Meijer Chirurgische oncologie VU Universitair Medisch Centrum Incidentie

Nadere informatie

Analyse en behandeling bij verdenking op maligniteit bij de oudste ouderen

Analyse en behandeling bij verdenking op maligniteit bij de oudste ouderen Dr. M.E. Hamaker Klinisch geriater mhamaker@diakhuis.nl Analyse en behandeling bij verdenking op maligniteit bij de oudste ouderen Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Betere kwaliteit = betere uitkomst van zorg?

Betere kwaliteit = betere uitkomst van zorg? Betere kwaliteit = betere uitkomst van zorg? Symposium (Over)leven na Kanker Tilburg, 8 maart 2013 Dr. V. Lemmens Hoofd Sector Onderzoek, Integraal Kankercentrum Zuid Eindhoven Kwaliteit Kwaliteit: definitie?

Nadere informatie

MRI: more is less? Emiel Rutgers

MRI: more is less? Emiel Rutgers Het 9e NKI-AVL mammacarcinoom symposium Less is more? Minder overbehandeling voor meer borstkankerpatiënten MRI: more is less? Emiel Rutgers Indicaties MRI mammae Opsporen van onbekende primaire bij patiënten

Nadere informatie

Echogeleide chirurgie. Palpatiegeleide chirurgie

Echogeleide chirurgie. Palpatiegeleide chirurgie Echogeleide chirurgie Palpatiegeleide chirurgie 3% van de patiënten had een irradicale resectie 17% van de patiënten had een irradicale resectie CRR=1 de ideale hoeveelheid gezond borstweefsel werd verwijderd

Nadere informatie

Individualized treatment in Breast Cancer op het scherpst van de snede

Individualized treatment in Breast Cancer op het scherpst van de snede 19 mei 2009 Jaarbeurs Utrecht Individualized treatment in Breast Cancer op het scherpst van de snede Hella Bosch Verpleegkundig specialist oncologie Máxima medisch centrum Eindhoven Opening ONS: Lezing

Nadere informatie

Vlaamse Kwaliteitsindicatoren. Moeder en Kind Dirk De Wachter TTP & Agentschap Zorg en Gezondheid

Vlaamse Kwaliteitsindicatoren. Moeder en Kind Dirk De Wachter TTP & Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaamse Kwaliteitsindicatoren Moeder en Kind Dirk De Wachter TTP & Agentschap Zorg en Gezondheid Agenda Kwaliteitsindicatoren een gezamenlijk project Plaats in het kwaliteitslandschap De domeinen Het domein

Nadere informatie

BS 20/07/2007 in voege 01/01/2008. KB 15/12/2013 BS 23/12/2013 in voege vanaf 02/01/2014. tt 1 / 19 KB 07/06/2012 BS 27/06/2012

BS 20/07/2007 in voege 01/01/2008. KB 15/12/2013 BS 23/12/2013 in voege vanaf 02/01/2014. tt 1 / 19 KB 07/06/2012 BS 27/06/2012 26 APRIL 2007. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het coördinerend gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker en het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma

Nadere informatie

Indicatoren Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving Indicator. DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009

Indicatoren Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving Indicator. DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009 en Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009 Type Uitvraag Bron Nr. indicator over (jaar) 1. Deelname aan de DSCA Structuur 2014 DSCA 2. Volume

Nadere informatie

Variatie tussen ziekenhuizen in de behandeling van vijf soorten kanker. Een verkennend onderzoek naar aanknopingspunten voor verbetering van zorg

Variatie tussen ziekenhuizen in de behandeling van vijf soorten kanker. Een verkennend onderzoek naar aanknopingspunten voor verbetering van zorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Variatie tussen ziekenhuizen in de behandeling van vijf soorten kanker. Een verkennend onderzoek naar aanknopingspunten

Nadere informatie

a) Percentage patiënten met een niercelcarcinoom 4 cm (ct1a) die geen nefrectomie hebben

a) Percentage patiënten met een niercelcarcinoom 4 cm (ct1a) die geen nefrectomie hebben Indicatoren evaluatie project richtlijn Niercelcarcinoom Indicator 1 a) Percentage patiënten met een niercelcarcinoom 4 cm (ct1a) die geen nefrectomie hebben ondergaan waarbij minstens 2 histologische

Nadere informatie

Adjuvant!! Online ~ Wanneer helpt het en wanneer niet?

Adjuvant!! Online ~ Wanneer helpt het en wanneer niet? Adjuvant!! Online ~ Wanneer helpt het en wanneer niet? Stella Mook NKI symposium Amsterdam, Oktober 2009 www.adjuvantonline.com Informatie Input Natural Mortality Tx benefit Breast Cancer Mortality Huidige

Nadere informatie

Borst- en/of eierstokkanker: Erfelijk risico en genetisch testen

Borst- en/of eierstokkanker: Erfelijk risico en genetisch testen Borst- en/of eierstokkanker: Erfelijk risico en genetisch testen In onze bevolking heeft iedere vrouw een risico van ongeveer 10% om in de loop van haar leven borstkanker te krijgen en 1,5% om eierstokkanker

Nadere informatie

3.3 Borstkanker bij de man

3.3 Borstkanker bij de man 3.3 Borstkanker bij de man Bij u is zojuist de diagnose borstkanker vastgesteld. Alle patiënten die voor borstkanker worden behandeld in het Catharina-ziekenhuis ontvangen een Persoonlijke Informatie Map.

Nadere informatie

Hoofdstuk II. zorgprogramma voor oncologische basiszorg

Hoofdstuk II. zorgprogramma voor oncologische basiszorg Simplificatie ontwerp KB oncologisch zorgprogramma: Hoofdstuk II. zorgprogramma voor oncologische basiszorg Afdeling 1. Doelgroep aard en inhoud Artikel 2 1 Elk ziekenhuis dient te beschikken over programma

Nadere informatie

NABON-Nota Handboek organisatie mammazorg

NABON-Nota Handboek organisatie mammazorg NABON-Nota Handboek organisatie mammazorg Uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland Update april 2008 Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON) p/a IKA

Nadere informatie

Borstkanker. Borstcentrum Máxima is gevestigd op locatie Eindhoven

Borstkanker. Borstcentrum Máxima is gevestigd op locatie Eindhoven Borstkanker Borstcentrum Máxima is gevestigd op locatie Eindhoven Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Vóór het dertigste jaar is borstkanker zeldzaam, maar met het stijgen

Nadere informatie

Rol van de pathologische anatomie in de oncologie. 16 maart 2013 Dr. Pascale De Paepe AZ St Jan Brugge-Oostende AV

Rol van de pathologische anatomie in de oncologie. 16 maart 2013 Dr. Pascale De Paepe AZ St Jan Brugge-Oostende AV Rol van de pathologische anatomie in de oncologie 16 maart 2013 Dr. Pascale De Paepe AZ St Jan Brugge-Oostende AV De oncologische patiënt Multidisciplinaire benadering: huisarts patholoog chirurg oncoloog

Nadere informatie

Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen. Versie juli 2014

Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen. Versie juli 2014 Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen Versie juli 2014 VGZ kiest voor kwaliteit VGZ staat voor zorg van goede medische kwaliteit, die klantvriendelijk en

Nadere informatie

Behandeling borstkanker

Behandeling borstkanker Behandeling borstkanker 1. Heelkunde (chirurgie) (operatie): - Borstsparend: betekent wegname van het gezwel met veiligheidsmarge van gezond weefsel rondom en wegname van de schildwachtklier (poortwachterklier

Nadere informatie

2. Koninklijk besluit Oncologisch zorgprogramma voor borstkanker

2. Koninklijk besluit Oncologisch zorgprogramma voor borstkanker 1. Wetteksten 2. Koninklijk besluit Oncologisch zorgprogramma voor borstkanker 26 APRIL 2007. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma

Nadere informatie

Borstletsels: codering en classificatie vanaf 2015. Inhoud. Voorwoord. Kwaliteitscriteria. Belgian Cancer Registry

Borstletsels: codering en classificatie vanaf 2015. Inhoud. Voorwoord. Kwaliteitscriteria. Belgian Cancer Registry Belgian Cancer Registry Borstletsels: codering en classificatie vanaf 2015 Nieuwsbrief 2015 Voorwoord Laboratoria voor Pathologische Anatomie vervullen een belangrijke rol in de kankerregistratie. Zoals

Nadere informatie

mammaprint adviezen hernia-operatie borstkanker ZorgSaam

mammaprint adviezen hernia-operatie borstkanker ZorgSaam mammaprint adviezen na een bij hernia-operatie borstkanker ZorgSaam 1 2 Mammaprint Deze folder geeft u informatie over de Mammaprint, een laboratoriumtest die kan worden ingezet bij de behandeling van

Nadere informatie

Ouderen en kanker: epidemiologie en factoren van invloed op behandeling en overleving. Maryska Janssen-Heijnen Valery Lemmens

Ouderen en kanker: epidemiologie en factoren van invloed op behandeling en overleving. Maryska Janssen-Heijnen Valery Lemmens Ouderen en kanker: epidemiologie en factoren van invloed op behandeling en overleving Maryska Janssen-Heijnen Valery Lemmens Levensverwachting in jaren Nederlandse bevolking 2007 Leeftijd Mannen Vrouwen

Nadere informatie

Borstkanker? meander medisch centrum. Snel duidelijkheid door gespecialiseerd onderzoek van borstafwijkingen. www.meandermedischcentrum.

Borstkanker? meander medisch centrum. Snel duidelijkheid door gespecialiseerd onderzoek van borstafwijkingen. www.meandermedischcentrum. Borstkanker? Snel duidelijkheid door gespecialiseerd onderzoek van borstafwijkingen meander medisch centrum www.meandermedischcentrum.nl Inleiding Uw huisarts heeft u doorverwezen naar de mammapoli van

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/35283 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/35283 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/35283 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Charehbili, Ayoub Title: Optimising preoperative systemic therapy for breast cancer

Nadere informatie

Prijslijst per 1 mei 2012 DBC zorgproducten 2012

Prijslijst per 1 mei 2012 DBC zorgproducten 2012 Prijslijst per 1 mei 2012 DBC producten 2012 instelling Infectie en parasitair - Infecties met hoofdzakelijk seksuele overdracht Binnen deze productgroep vallen de trajecten voor de volgende diagnoses:

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 mei 2012

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 mei 2012 Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 mei 2012 Zorgproduct Declaratiecode Declaratiecode onverzekerde kosten honorarium medisch code Type verzekerde zorg zorg Zorgproduct omschrijving

Nadere informatie

DOT in de medische oncologie

DOT in de medische oncologie NVMO-informatiesheet DOT in de medische oncologie versie 2.1, september 2012 NVMO-werkgroep DOT Inleiding Per 1-1-2012 zijn de DBC s vervangen door de DBC Zorgproducten onder DOT. Onder DOT worden zorgtrajecten

Nadere informatie

010501008 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectie met seksuele overdracht 17B909 412,89 320,80 92,09

010501008 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectie met seksuele overdracht 17B909 412,89 320,80 92,09 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 1.777,03 1.506,66 270,37 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B904 360,35 263,45 96,90

Nadere informatie

Leeswijzer diagnose mammacarcinoom binnen 5 dagen Publicatie: Leeswijzers. 1. Diagnose mammacarcinoom binnen vijf werkdagen

Leeswijzer diagnose mammacarcinoom binnen 5 dagen Publicatie: Leeswijzers. 1. Diagnose mammacarcinoom binnen vijf werkdagen Leeswijzer diagnose mammacarcinoom binnen 5 dagen Publicatie: Leeswijzers 1. Diagnose mammacarcinoom binnen vijf werkdagen 2. Externe verantwoording In het kader van de Kwaliteitswet Zorginstellingen leggen

Nadere informatie

special Mammazorg in de IKMN-regio over de hele linie verbeterd Vier projecten met succes afgerond evaluatie mammazorg

special Mammazorg in de IKMN-regio over de hele linie verbeterd Vier projecten met succes afgerond evaluatie mammazorg evaluatie mammazorg special Mammazorg in de IKMN-regio over de hele linie verbeterd Vier projecten met succes afgerond Een knobbeltje in de borst. Een verdachte uitslag van de bus. Dan wil je niet weken

Nadere informatie

Behandelwijzer Borstkanker

Behandelwijzer Borstkanker Behandelwijzer Borstkanker - Behandelteam - Algemene informatie borstkanker - Informatie over het behandeltraject Inleiding U heeft zojuist gehoord dat u een afwijking aan de borst heeft en welke behandeling

Nadere informatie

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van een onbekende primaire tumor in het hoofd-halsgebied: Unknown Primary

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van een onbekende primaire tumor in het hoofd-halsgebied: Unknown Primary VII Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van een onbekende primaire tumor in het hoofd-halsgebied: Unknown Primary naar Algemeen 538 Epidemiologie 538 1. Screening 538 2. Diagnostiek 538 2.1 Anamnese

Nadere informatie

BEVOLKINGSONDERZOEK NAAR BORSTKANKER 18. Inleiding 20

BEVOLKINGSONDERZOEK NAAR BORSTKANKER 18. Inleiding 20 JAARRAPPORT 2015 INHOUD JAARRAPPORT 2015 INLEIDING 17 BEVOLKINGSONDERZOEK NAAR BORSTKANKER 18 Inleiding 20 Start van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker 20 Hoe kunnen vrouwen deelnemen? 20 Beschrijving

Nadere informatie

Investigatie van microcalcificaties dmv mammotoom dr. W. Aertsens dr. S. Dekeyzer

Investigatie van microcalcificaties dmv mammotoom dr. W. Aertsens dr. S. Dekeyzer Investigatie van microcalcificaties dmv mammotoom dr. W. Aertsens dr. S. Dekeyzer Beeldvormende technieken bij borstpathologie 20 november 2010 Indicaties Techniek Voordelen en nadelen Resultaten van eerste

Nadere informatie

039847 OVPXXXXXX Beoordeling X-thorax voor derden. 32,13

039847 OVPXXXXXX Beoordeling X-thorax voor derden. 32,13 Passantentarieven 2015 Deze prijzen zijn geldig van 1 januari 2015 t/m 31 december 2015. Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Totaal tarief 039847 OVPXXXXXX Beoordeling X-thorax voor derden. 32,13 050501

Nadere informatie

Het imagen van tumor heterogeniteit bij een patiënte met borstkanker: FEScinerend

Het imagen van tumor heterogeniteit bij een patiënte met borstkanker: FEScinerend Het imagen van tumor heterogeniteit bij een patiënte met borstkanker: FEScinerend Lemonitsa Mammatas, internist-oncoloog in opleiding NVMO Nascholing Targeted Therapy, 31 maart 2015 Geen belangenverstrengeling

Nadere informatie

SAMEN VERDER NA KANKER TRANSMURALE ONCOLOGISCHE NAZORG

SAMEN VERDER NA KANKER TRANSMURALE ONCOLOGISCHE NAZORG SAMEN VERDER NA KANKER TRANSMURALE ONCOLOGISCHE NAZORG Wat is het beste voor de patiënt? Carla M.L. van Herpen, internist-oncoloog 14-10-2014 Nazorg en controle na kanker EXPERTISE Wat wil de patiënt?

Nadere informatie

Borstkanker. Wat is borstkanker? We leggen het u graag uit. ESMO/AKF Patient Guide Series. Gebaseerd op de medische praktijk aanbevelingen van ESMO

Borstkanker. Wat is borstkanker? We leggen het u graag uit. ESMO/AKF Patient Guide Series. Gebaseerd op de medische praktijk aanbevelingen van ESMO Borstkanker Wat is borstkanker? We leggen het u graag uit. www.antikankerfonds.org www.esmo.org ESMO/AKF Patient Guide Series Gebaseerd op de medische praktijk aanbevelingen van ESMO BORSTKANKER: GIDS

Nadere informatie

Knobbeltje in de borst

Knobbeltje in de borst Knobbeltje in de borst Deze brochure informeert u over de gang van zaken bij een afwijking (knobbeltje) in de borst. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Nadere informatie

Borstcentrum Bernhoven. Yvonne Paquay Chirurg

Borstcentrum Bernhoven. Yvonne Paquay Chirurg Borstcentrum Bernhoven Yvonne Paquay Chirurg Klachten van de borst? Verwijzing naar het borstcentrum voor analyse en zonodig behandeling 2 3 4 Verwijsredenen: > Knobbeltje voelbaar > BOBZ (de bus) > Controle

Nadere informatie

Gezondheidsindicatoren 2004-2005 Vlaams Gewest. Kanker en andere nieuwvormingen

Gezondheidsindicatoren 2004-2005 Vlaams Gewest. Kanker en andere nieuwvormingen Vlaams Gewest Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers/ziekten/cijfers-over-kanker/ - december 2008 Door: Cloots Heidi, De Kind Herwin, Kongs Anne, Smets Hilde Afdeling Informatie & Ondersteuning

Nadere informatie

St. Anna Borstzorg (mammapoli)

St. Anna Borstzorg (mammapoli) St. Anna Borstzorg (mammapoli) Uw huisarts heeft u doorverwezen naar St. Anna Borstzorg (mammapoli), van het St. Anna Ziekenhuis. In deze folder geven wij u meer informatie over de werkwijze binnen St.

Nadere informatie