Factsheet NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factsheet NABON Breast Cancer Audit (NBCA)"

Transcriptie

1 Factsheet NABON Breast Cancer Audit () [1.0.; ] Registratie gestart: 2011 Als algemene voorwaarde voor het meenemen van een patiënt in de berekening van de kwaliteitsindicatoren is gesteld dat ten minste bekend/ingevuld moeten zijn: Datum van het eerste positieve biopt Over periode ( of Kalenderjaar) Inclusiecriteria Exclusiecriteria Per indicator beschreven: 1) Patiënten met een datum eerste positieve biopt van tot en met () òf 2) Patiënten met een datum eerste positieve biopt van tot en met (kalenderjaar). Primaire mammacarcinomen waarbij de volgende tumorsoorten geïncludeerd worden: Alle tumorstadia, inclusief DCIS en mammacarcinoom met metastasen op afstand (M1-stadium) Invasief ductaal carcinoom Invasief lobulair carcinoom Ziekte van Paget - Inflammatoir carcinoom LCIS Recidief mammacarcinoom Conservatief behandelde patiënt (patiënt die geen operatie ondergaat) Zeldzame tumorsoorten zoals Phyllodes tumor Datum laatste wijziging Printversie is onbeheerde kopie. Versie 1.0 pagina 1 van 21

2 A. Structuur indicatoren (Gegevens kunnen door de ziekenhuizen ingevuld worden in het DICA transparantieportaal) Nr. 1 Worden er op uw ziekenhuislocatie patiënten met borstkanker behandeld? Antwoord: Ja/Nee Type indicator Structuur Uitvraag over of Kalenderjaar* Bron Invul *Indien Nee, dan hoeven onderstaande vragen niet ingevuld te worden. 2 a. Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten* met invasief borstkanker of DCIS dat op uw ziekenhuislocatie is behandeld** door chirurg en/of medisch oncoloog in de periode 1 oktober 2013 tot en met 30 september? Antwoord: Aantal: <CCC> Structuur Invul b. Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met een lokaal, regionaal of afstandsrecidief van hun borstkanker dat op uw ziekenhuislocatie is behandeld** door chirurg en/of medisch oncoloog in de periode 1 oktober 2013 tot en met 30 september? *Zowel geopereerde als niet geopereerde patiënten; patiënten met recidief borstkanker bij 1a niet meetellen **Chirurgie en/of systemische therapie, geen patiënten die alleen radiotherapie in uw instituut hebben ondergaan. Wel inclusief overname therapie van elders en second opinions bij patiënten daadwerkelijk gezien door chirurg of medisch oncoloog in uw instituut maar elders behandeld. Datum laatste wijziging Printversie is onbeheerde kopie. Versie 1.0 pagina 2 van 21

3 3 Internist oncologen a. Hoeveel internisten zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie? b. Hoeveel van deze internisten behandelen nieuwe patiënten met borstkanker? c. Hoeveel gecertificeerde internist-oncologen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie? d. Hoeveel gecertificeerde internist-oncologen werkzaam op uw ziekenhuislocatie hebben in het verslagjaar borstkankerpatiënten behandeld?* 4 Chirurgen a. Hoeveel NVvH chirurgen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie? b. Hoeveel NVvH chirurgen op uw ziekenhuislocatie behandelen nieuwe patiënten met borstkanker? c. Hoeveel gecertificeerde NVCO-chirurg-oncologen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie? d. Hoeveel gecertificeerde NVCO-chirurg-oncologen, werkzaam op uw ziekenhuislocatie hebben in het verslagjaar borstkankerpatiënten behandeld?* 5 Radiotherapeuten a. Hoeveel radiotherapeuten zijn betrokken bij uw ziekenhuis? Structuur Structuur Structuur Invul Invul Invul b. Hoeveel radiotherapeuten zijn betrokken bij de behandeling van nieuwe patiënten met borstkanker? Datum laatste wijziging Printversie is onbeheerde kopie. Versie 1.0 pagina 3 van 21

4 Antwoord: Aantal: <CC> c. Hoeveel radiotherapeuten hebben als aandachtsgebied borstkanker? 6 a. Is de voorziening tot invriezen van tumorweefsel op uw ziekenhuislocatie aanwezig? Antwoord: Ja/Nee Structuur Invul b. Indien Nee, wordt er gebruik gemaakt van faciliteiten elders voor het invriezen van tumorweefsel? Antwoord: Ja, nl. <naam instituut>./nee 7 a. Wordt op uw ziekenhuislocatie bij alle patiënten met borstkanker de behoefte aan psychosociale zorg standaard en bij herhaling in kaart gebracht met een gevalideerd signaleringsinstrument? (bijvoorbeeld met behulp van de LAST-meter) Antwoord: Ja/Nee b. Maakt op uw ziekenhuislocatie een klinisch psycholoog onderdeel uit van het multidisciplinaire mammateam (vast of op afroep)? Antwoord: Ja/Nee Structuur Invul * = t/m Kalenderjaar = t/m Datum laatste wijziging Printversie is onbeheerde kopie. Versie 1.0 pagina 4 van 21

5 B. Proces- en uitkomst indicatoren -registratie Nr. Type indicator 1 Deelname aan de NABON mammaregistratie (norm >90%) proces 2 Percentage patiënten bij wie er volledige pathologie verslaglegging zoals gedefinieerd is vastgelegd (norm >90%) proces 3 Percentage patiënten met een HER2 positieve bepaling proces 4 Percentage patiënten met een ER positieve bepaling proces 5 Percentage patiënten met een PR positieve bepaling proces 6 7 Percentage patiënten dat pre-behandeling is besproken in een multidisciplinair team en bij wie een digitaal verslag beschikbaar is (norm >90%) Zizo Percentage patiënten dat postoperatief is besproken in een multidisciplinair team en bij wie een digitaal verslag beschikbaar is (norm >90%) proces proces 8 Percentage patiënten met een BI-RADS eindcategorie in de verslaglegging (norm >90%) proces 9 Percentage patiënten met een MRI-mamma bij neo-adjuvante chemotherapie proces 10 Percentage patiënten met een MRI-mamma bij primaire operatie proces Uitvraag over of Kalenderjaar* Bron Datum laatste wijziging Printversie is onbeheerde kopie. Versie 1.0 pagina 5 van 21

6 11 Percentage patiënten met neo-adjuvante systemische therapie dat prebehandeling gezien wordt door de radiotherapeut proces 12 Irradicaliteit bij eerste mammasparende operatie voor invasief mammacarcinoom na neo-adjuvante therapie uitkomst 13 Irradicaliteit bij primair eerste mammasparende operatie voor invasief mammacarcinoom (zonder neo-adjuvante therapie) (norm <15%) uitkomst 14 Irradicaliteit bij eerste mammasparende operatie voor DCIS (norm <30%) uitkomst 15 Schildwachtklierprocedures bij pn0(i-), meer dan 5 klieren verwijderd (norm <5%) proces 16 Schildwachtklierprocedures bij pn0(i+), meer dan 5 klieren verwijderd (norm <5%) (opgesplitst) proces 17 Percentage (definitieve) mammasparende operaties voor invasief mammacarcinoom proces 18 Percentage (definitieve) mammasparende operaties met DCIS proces 19 Percentage patiënten met een directe reconstructie door plastisch chirurg bij eerste operatie voor invasief mammacarcinoom proces 20 Percentage patiënten met een directe reconstructie door plastisch chirurg bij eerste operatie voor DCIS proces 21 Percentage patiënten dat radiotherapie krijgt bij lokaal uitgebreid mammacarcinoom (exclusief T3N0) waarvoor ablatio mammae proces 22 Percentage patiënten dat radiotherapie krijgt bij DCIS na borstsparende behandeling proces 23 Percentage patiënten met systemische therapie bij invasief M0 mammacarcinoom proces 24 Wachttijd tussen diagnose en aanvang neo-adjuvante chemotherapie proces Kalenderjaar Kalenderjaar Kalenderjaar Kalenderjaar Datum laatste wijziging Printversie is onbeheerde kopie. Versie 1.0 pagina 6 van 21

7 25 Wachttijd tussen diagnose en eerste operatie (exclusief directe reconstructie) (norm >90%) proces 26 Wachttijd tussen diagnose en eerste operatie met directe reconstructie proces 27 Wachttijd tussen laatste chirurgische ingreep en start radiotherapie (opgesplitst) proces 28 Wachttijd tussen eerste dag laatste chemotherapie kuur en start radiotherapie (opgesplitst) proces 29 Wachttijd tussen operatie en aanvang adjuvante chemotherapie (opgesplitst) proces 30 Wachttijd tussen radiotherapie en aanvang adjuvante chemotherapie (opgesplitst) proces * = t/m Kalenderjaar = t/m Kalenderjaar Kalenderjaar Kalenderjaar Kalenderjaar Berekening per indicator 1. Percentage patiënten met een primair mammacarcinoom en/of DCIS dat is opgenomen en geaccordeerd door de behandelaars in de NABON mammaregistratie, waarbij de informatie in de registratie volledig is Aantal patiënten van wie de informatie in de registratie volledig* is en geaccordeerd is door het mammateam. Aantal geopereerde patiënten met primair invasief mammacarcinoom en/of DCIS * Definitie (s) Volledig: alle items in de mammaregistratie zijn ingevuld voor zover van toepassing en uitgevoerd in betreffende ziekenhuis. Uitvraag over periode: t/m Datum laatste wijziging Printversie is onbeheerde kopie. Versie 1.0 pagina 7 van 21

8 2. Percentage patiënten bij wie er volledige pathologie verslaglegging zoals gedefinieerd is vastgelegd Norm >90% Aantal patiënten waarbij standaardverslaglegging van de volgende items tenminste in het verslag zijn opgenomen: ER%, PR%, HER2status, gradering, tumorgrootte, resectievlak, aantal positieve lymfeklieren Aantal patiënten met een PA verslag postoperatief van een invasief carcinoom van tenminste 1 cm doorsnede, zonder neo-adjuvante therapie (waarbij ER, PR, HER2 ook op eerder biopt mag zijn bepaald) Uitvraag over periode: t/m Percentage patiënten met een HER2 positieve bepaling Aantal patiënten met een HER2 positieve uitslag Aantal patiënten met een primair invasieve mammacarcinomen waarvan de HER2 status bekend is Uitvraag over periode: t/m Percentage patiënten met een ER positieve bepaling Aantal patiënten met een ER positieve uitslag* Aantal patiënten met een primair invasieve mammacarcinomen waarvan de ER status bekend is Datum laatste wijziging Printversie is onbeheerde kopie. Versie 1.0 pagina 8 van 21

9 * Definitie (s) positief: > 10% van de tumorcellen positief Uitvraag over periode: t/m Percentage patiënten met een PR positieve bepaling Aantal patiënten met een PR positieve uitslag* Aantal patiënten met een primair invasieve mammacarcinomen waarvan de PR status bekend is * Definitie (s) positief: > 10% van de tumorcellen positief Uitvraag over periode: t/m Norm >90% Percentage patiënten dat pre-behandeling is besproken in een multidisciplinair team en bij wie een digitaal verslag beschikbaar is Aantal patiënten dat besproken is in een pre behandel MDO en bij wie een digitaal verslag beschikbaar is voor een aantal behandelaars Aantal patiënten met een primair invasief mammacarcinoom en/of DCIS die geopereerd zijn Uitvraag over periode: t/m Datum laatste wijziging Printversie is onbeheerde kopie. Versie 1.0 pagina 9 van 21

10 7. Norm >90% Percentage patiënten dat postoperatief is besproken in een multidisciplinair team en bij wie een digitaal verslag beschikbaar is Aantal patiënten dat besproken is in een postoperatief MDO en bij wie een digitaal verslag beschikbaar is voor een aantal behandelaars Aantal patiënten met een primair invasief mammacarcinoom en/of DCIS dat geopereerd is Uitvraag over periode: t/m Percentage patiënten met een BI-RADS eindcategorie in de verslaglegging Norm >90% Aantal patiënten bij wie een gestandaardiseerd mamma radiologieverslag met een BI-RADS eindcategorie voor een aantal foto's (mammografie, echo, MRI) in de diagnostische fase gemaakt is Aantal geopereerde patiënten met een primair invasief mammacarcinoom en/of DCIS Uitvraag over periode: t/m Datum laatste wijziging Printversie is onbeheerde kopie. Versie 1.0 pagina 10 van 21

11 9. Percentage patiënten met een MRI-mamma bij neo-adjuvante chemotherapie Uitvraag over periode: t/m Aantal patiënten die een MRI-mamma vóór start neo-adjuvante chemotherapie hebben ondergaan Aantal patiënten met invasief M0 mammacarcinoom behandeld met neo-adjuvante chemotherapie 10. Percentage patiënten met een MRI-mamma bij primaire operatie Aantal patiënten die een MRI-mamma vóór de mamma-operatie hebben ondergaan Uitvraag over periode: t/m Aantal patiënten met een primair invasief M0 mammacarcinoom en/of DCIS die primair zijn geopereerd Datum laatste wijziging Printversie is onbeheerde kopie. Versie 1.0 pagina 11 van 21

12 11. Percentage patiënten met neo-adjuvante systemische therapie dat prebehandeling gezien wordt door de radiotherapeut Aantal patiënten dat voorafgaand aan de neo-adjuvante systemische therapie is gezien door de radiotherapeut Aantal patiënten met een invasief M0 mammacarcinoom dat neo-adjuvante systemische therapie heeft gehad, geopereerd is, en tevens postoperatief bestraald is Uitvraag over periode: t/m Uitvraag over periode: t/m Percentage patiënten met een irradicale resectie bij eerste mammasparende operatie voor invasief mammacarcinoom na neo-adjuvante therapie a. Aantal patiënten bij wie tumorweefsel (DCIS of invasieve component) meer dan focaal aanwezig is in het resectievlak na een eerste lokale excisie b. Aantal patiënten bij wie niet bekend is of tumorweefsel aanwezig is in het resectievlak Aantal patiënten met neo-adjuvante therapie en een eerste borstsparende operatie voor een invasief M0 mammacarcinoom (met of zonder DCIS) zonder metastasen op afstand. Datum laatste wijziging Printversie is onbeheerde kopie. Versie 1.0 pagina 12 van 21

13 13. Norm <15% Uitvraag over periode: t/m Percentage patiënten met een irradicale resectie bij primair eerste mammasparende operatie voor invasief mammacarcinoom (zonder neo-adjuvante therapie) a. Aantal patiënten bij wie tumorweefsel (DCIS of invasieve component) meer dan focaal aanwezig is in het resectievlak na een eerste lokale excisie b. Aantal patiënten bij wie niet bekend is of tumorweefsel aanwezig is in het resectievlak Aantal patiënten die een eerste borstsparende operatie hebben ondergaan (zonder neo-adjuvante therapie) voor een invasief M0 mammacarcinoom (met of zonder DCIS) zonder metastasen op afstand. 14. Percentage patiënten met een irradicale resectie bij eerste mammasparende operatie voor DCIS Norm <30% Uitvraag over periode: t/m a. Aantal patiënten bij wie tumorweefsel focaal of meer dan focaal aanwezig is in het resectievlak na een eerste lokale excisie b. Aantal patiënten bij wie niet bekend is of tumorweefsel aanwezig is in het resectievlak Aantal patiënten die een eerste borstsparende operatie hebben ondergaan voor DCIS Datum laatste wijziging Printversie is onbeheerde kopie. Versie 1.0 pagina 13 van 21

14 15. Percentage patiënten, dat een schildwachtklierprocedure bij pn0(i-) ondergaat, waarbij meer dan 5 klieren zijn verwijderd Aantal patiënten bij wie meer dan 5 klieren zijn verwijderd Aantal patiënten dat een pn0(i-) status heeft na primair operatieve behandeling met schildwachtklierprocedure zonder okselklierdissectie van primair invasief pt1-2n0 M0 mammacarcinoom Norm <5% Uitvraag over periode: t/m Percentage patiënten, dat een schildwachtklierprocedure bij pn0(i+) ondergaat, waarbij meer dan 5 klieren zijn verwijderd (norm <5%) Aantal patiënten bij wie meer dan 5 klieren zijn verwijderd Aantal patiënten dat een pn0(i+) status heeft na primair operatieve behandeling met schildwachtklierprocedure zonder okselklierdissectie van primair invasief pt1-2n0 M0 mammacarcinoom Norm <5% Uitvraag over periode: t/m Datum laatste wijziging Printversie is onbeheerde kopie. Versie 1.0 pagina 14 van 21

15 17. Uitvraag over periode: t/m Percentage patiënten waarbij een (definitieve) mammasparende operatie voor invasief mammacarcinoom is uitgevoerd a. Aantal patiënten bij wie een enkele borstsparende operatie is uitgevoerd als definitieve chirurgische behandeling b. Aantal patiënten bij wie een borstsparende operatie (al dan niet gevolgd door re-excisie) is uitgevoerd als definitieve chirurgische behandeling Aantal patiënten met een invasief M0 mammacarcinoom, die (eenmalig of meermaals) geopereerd zijn, waarvan de eerste operatie sparend en zonder voorafgaande neo-adjuvante therapie was 18. Percentage patiënten met DCIS waarbij een (definitieve) mammasparende operatie is uitgevoerd a. Aantal patiënten bij wie een enkele borstsparende operatie wordt uitgevoerd als definitieve chirurgische behandeling b. Aantal patiënten bij wie een borstsparende operatie (al dan niet gevolgd door re-excisie) wordt uitgevoerd als definitieve chirurgische behandeling Aantal patiënten met DCIS, die (eenmalig of meermaals) geopereerd zijn, waarvan de eerste operatie sparend was Uitvraag over periode: t/m Datum laatste wijziging Printversie is onbeheerde kopie. Versie 1.0 pagina 15 van 21

16 19. Percentage patiënten met een directe reconstructie door plastisch chirurg bij eerste operatie voor invasief mammacarcinoom Aantal patiënten bij wie een directe reconstructie is uitgevoerd. a. Totaal b. Met prothese c. Autoloog Combinatie van prothese en autoloog Aantal patiënten met een primaire ablatieve ingreep voor invasief M0 mammacarcinoom Uitvraag over periode: t/m Percentage patiënten met een directe reconstructie door plastisch chirurg bij eerste operatie voor DCIS Aantal patiënten bij wie een directe reconstructie is uitgevoerd. a. Totaal b. Met prothese c. Autoloog Combinatie van prothese en autoloog Aantal patiënten met een primaire ablatieve ingreep voor DCIS Uitvraag over periode: t/m Datum laatste wijziging Printversie is onbeheerde kopie. Versie 1.0 pagina 16 van 21

17 21. Percentage patiënten dat radiotherapie krijgt bij lokaal uitgebreid mammacarcinoom (exclusief T3N0) waarvoor ablatio mamma Aantal patiënten dat radiotherapie heeft gekregen Uitvraag over periode: t/m Aantal patiënten met een primair invasief M0 lokaal uitgebreid mammacarcinoom (NABON richtlijn: klinisch T3, T4, any N, M0 en any T, N2-3, M0) geopereerd middels een ablatio mamma (excl. T3N0) 22. Percentage patiënten dat radiotherapie krijgt bij DCIS na borstsparende behandeling Aantal patiënten met DCIS dat radiotherapie heeft gekregen Aantal patiënten met DCIS dat borstsparend is geopereerd Uitvraag over periode: t/m Datum laatste wijziging Printversie is onbeheerde kopie. Versie 1.0 pagina 17 van 21

18 23. Percentage patiënten met systemische therapie bij invasief M0 mammac Uitvraag over periode: t/m a. Aantal patiënten behandeld met systemische therapie (Exclusief trastuzumab) A1. neo-adjuvant A2. adjuvant A3. totaal Aantal patiënten behandeld met chemotherapie Aantal patiënten met invasief M0 mammacarcinoom die zijn geopereerd 24. Percentage patiënten met een wachttijd van 5 weken tussen diagnose en aanvang neo-adjuvante chemotherapie Definitie (s) Uitvraag over periode: t/m Aantal patiënten dat 5 weken na datum biopt waarop diagnose is gesteld, is gestart met neo-adjuvante chemotherapie NB1. Registratie vindt plaats voor het ziekenhuis waar operatie heeft plaatsgevonden NB2. Bij verwijzingen: interval tussen intake en datum start neo-adjuvante therapie Aantal patiënten met als primaire behandeling neo-adjuvante chemotherapie voor een nieuw gediagnosticeerd invasief M0 mammacarcinoom De mediane wachttijd tussen datum biopt waarop diagnose is gesteld (cq datum intake bij overname therapie) en start met neo-adjuvante chemotherapie wordt tevens voor deze patiëntenpopulatie berekend. Datum laatste wijziging Printversie is onbeheerde kopie. Versie 1.0 pagina 18 van 21

19 25. Definitie (s) Uitvraag over periode: t/m Percentage patiënten met een wachttijd van 5 weken tussen diagnose en eerste operatie (exclusief directe reconstructie) Aantal patiënten dat 5 weken na datum biopt waarop diagnose is gesteld, is geopereerd (exclusief directe reconstructie) NB1. Registratie vindt plaats voor het ziekenhuis waar operatie heeft plaatsgevonden NB2. Bij verwijzingen: interval tussen intake en datum operatie Aantal patiënten met als primaire behandeling een operatie voor een nieuw gediagnosticeerd invasief M0 mammacarcinoom of DCIS, zonder directe reconstructie De mediane wachttijd tussen datum biopt waarop diagnose is gesteld (cq datum intake bij overname therapie) en datum van operatie wordt tevens voor deze patiëntenpopulatie berekend. 26. Percentage patiënten met een wachttijd van 5 weken tussen diagnose en eerste operatie met directe reconstructie Definitie (s) Uitvraag over periode: t/m Aantal patiënten dat 5 weken na datum biopt waarop diagnose is gesteld, is geopereerd en daarbij reconstructieve chirurgie heeft ondergaan (is operatie gezamenlijk met plastisch chirurgen). NB1. Registratie vindt plaats voor het ziekenhuis waar operatie heeft plaatsgevonden NB2. Bij verwijzingen: interval tussen intake en datum operatie Aantal patiënten met als primaire behandeling een operatie voor een nieuw gediagnosticeerd invasief M0 mammacarcinoom of DCIS met een directe reconstructie De mediane wachttijd tussen datum biopt waarop diagnose is gesteld (cq datum intake bij overname therapie) en datum van operatie met reconstructie wordt tevens voor deze patiëntenpopulatie berekend. Datum laatste wijziging Printversie is onbeheerde kopie. Versie 1.0 pagina 19 van 21

20 27. Percentage patiënten met een wachttijd van 5 weken tussen laatste chirurgische ingreep en start radiotherapie Definitie (s) Uitvraag over periode: t/m Aantal patiënten dat < 5 weken na de laatste therapeutische operatie is gestart met radiotherapie Aantal patiënten met een invasief M0 mammacarcinoom of DCIS dat radiotherapie heeft gekregen, volgend op de operatie, zonder voorafgaande adjuvante chemotherapie De mediane wachttijd tussen de laatste therapeutische operatie en start met radiotherapie wordt tevens voor deze patiëntenpopulatie berekend. 28. Definitie (s) Uitvraag over periode: t/m Percentage patiënten met een wachttijd van 5 weken tussen eerste dag laatste chemotherapie kuur en start radiotherapie Aantal patiënten dat < 5 weken na de eerste dag van de laatste chemotherapie is gestart met radiotherapie Aantal patiënten met een invasief M0 mammacarcinoom dat postoperatief chemotherapie gevolgd door radiotherapie heeft gekregen De mediane wachttijd tussen eerste dag van laatste chemotherapie en start radiotherapie wordt tevens voor deze patiëntenpopulatie berekend. Datum laatste wijziging Printversie is onbeheerde kopie. Versie 1.0 pagina 20 van 21

21 29. Percentage patiënten met een wachttijd van 5 weken tussen operatie en aanvang adjuvante chemotherapie Definitie (s) Uitvraag over periode: t/m Aantal patiënten dat < 5 weken na de laatste operatie is gestart met adjuvante chemotherapie Aantal patiënten met adjuvante chemotherapie volgend na operatie voor invasief M0 mammacarcinoom De mediane wachttijd tussen laatste operatie en start met adjuvante chemotherapie wordt tevens voor deze patiëntenpopulatie berekend. 30. Percentage patiënten met een wachttijd van 5 weken tussen radiotherapie en aanvang adjuvante chemotherapie Definitie (s) Uitvraag over periode: t/m Aantal patiënten dat < 5 weken na de laatste dag van de radiotherapie is gestart met adjuvante chemotherapie Aantal patiënten met adjuvante chemotherapie volgend na radiotherapie voor invasief M0 mammacarcinoom De mediane wachttijd tussen laatste dag van de radiotherapie en start met adjuvante chemotherapie wordt tevens voor deze patiëntenpopulatie berekend. Datum laatste wijziging Printversie is onbeheerde kopie. Versie 1.0 pagina 21 van 21

NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NBCA 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015]

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NBCA 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Factsheet en NABON Breast Cancer Audit () 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05112015] Inclusiecriteria Nabon Breast Cancer Audit Inclusie Alle primaire invasieve mammacarcinomen volgens de WHO classificatie

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2016

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2016 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2016 Registratie gestart: 2009 Inclusie en exclusie criteria Inclusie Primaire mammacarcinomen waarbij de volgende tumorsoorten geïncludeerd worden: Alle tumorstadia,

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017 Registratie gestart: 2009 Datum Versie Mutatie Eigenaar 23-10-2017 2017.1 Vrijwillig/ verplicht toegevoegd DICA 27-11-2017 2017.2 Schrappen van indicatoren

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017 Registratie gestart: 2009 Inclusie en exclusie criteria Inclusie Primaire mammacarcinomen waarbij de volgende tumorsoorten geïncludeerd worden: Alle tumorstadia,

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 NBCA 2018.3 Registratie gestart: 2009 Datum Versie Mutatie Eigenaar 01-07-2016 2017.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juli DICA 2016. Verwijderen

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 NBCA 2018.2 Registratie gestart: 2009 Datum Versie Mutatie Eigenaar 01-07-2016 2017.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juli DICA 2016. Verwijderen

Nadere informatie

Oplegger indicatorset Mammacarcinoom verslagjaar 2016

Oplegger indicatorset Mammacarcinoom verslagjaar 2016 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Mammacarcinoom

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Zorginstituut Nederland Sector Zorg Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 opendata@zinl.nl Oplegger indicatorenset Mammacarcinoom (NBCA)

Nadere informatie

nr Indicator Intern/extern*

nr Indicator Intern/extern* Indicatorenset NABON mammaregistratie Versie 17 januari 2013 (aangepast vanuit versies 29 juli 2011 en 17 januari 2011) nr Indicator Intern/extern* 1 Deelname aan de NABON mammaregistratie Extern 2 Gestandaardiseerde

Nadere informatie

De mamma audit op basis van de kwaliteitseisen NABON en DBCA. M.B.E. Menke Pluijmers ErasmusMC, Rotterdam

De mamma audit op basis van de kwaliteitseisen NABON en DBCA. M.B.E. Menke Pluijmers ErasmusMC, Rotterdam De mamma audit op basis van de kwaliteitseisen NABON en DBCA M.B.E. Menke Pluijmers ErasmusMC, Rotterdam Mammaregistratie, waarom? Er is behoefte aan transparantie vanuit De consument: keuze centrum voor

Nadere informatie

NBCA: Een eerste stap in de goede richting

NBCA: Een eerste stap in de goede richting NABON Breast Cancer Audit NBCA: Een eerste stap in de goede richting Prof. dr. Vivianne C.G. Tjan-Heijnen, voorzitter NABON en NBCA, hoogleraar Medische Oncologie, Maastricht Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA)

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De

Nadere informatie

Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen. Versie juli 2014

Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen. Versie juli 2014 Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen Versie juli 2014 VGZ kiest voor kwaliteit VGZ staat voor zorg van goede medische kwaliteit, die klantvriendelijk en

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA)

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Factsheet en Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) DUCA 2014 [2.5; 14-11- 2014] Registratie gestart: 2011 Nr. Type Uitvraag over Bron indicator (jaar) 1. Aantal nieuwe patiënten met een slokdarm- of maagcarcinoom.

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Inclusie & exclusie criteria DUCA. DUCA 2017 Registratie gestart: 2011

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Inclusie & exclusie criteria DUCA. DUCA 2017 Registratie gestart: 2011 Factsheet en Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) DUCA 2017 Registratie gestart: 2011 Inclusie & exclusie criteria DUCA Inclusie Primaire tumoren (slokdarm, slokdarm-maagovergang, maag) Recidief tumoren (slokdarm,

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2015 888.99.161.1427. Alles voor betere zorg. Beste zorg bij borstkanker

Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2015 888.99.161.1427. Alles voor betere zorg. Beste zorg bij borstkanker Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2015 1 888.99.161.1427 Beste zorg bij borstkanker Alles voor betere zorg Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2015 Beste zorg bij borstkanker CZ

Nadere informatie

NABON Breast Cancer Audit. Pathologie

NABON Breast Cancer Audit. Pathologie NABON Breast Cancer Audit Pathologie Dr. P.J. Westenend, patholoog, pathologisch laboratorium Dordrecht Drs. A.C.M. van Bommel, arts-onderzoeker, DICA DICA Congres 25 juni 2013 Pathologie Volledige verslaglegging

Nadere informatie

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA)

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA.

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2016. Beste zorg bij borstkanker. Delta Lloyd 2015, definitief

Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2016. Beste zorg bij borstkanker. Delta Lloyd 2015, definitief Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2016 Beste zorg bij borstkanker Delta Lloyd 2015, definitief Inhoud 1 Toelichting selectief inkoopbeleid... 3 1.1 Selectieve inkoop blijft in ontwikkeling...

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA)

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Factsheet en Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) DUCA 2018.1 Registratie gestart: 2011 Datum Versie Mutatie Eigenaar 22-07-2015 2015.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juni 2015 DICA 08-09-2015 2015.2

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO)

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO) Factsheet en Bariatrische chirurgie (DATO) DATO 2014 [2.0.; 10102014] Registratie gestart: 1 januari 2014 Type Uitvraag over Bron Nr. indicator (jaar) 1 Aantal primaire bariatrische ingrepen per ziekenhuislocatie.

Nadere informatie

Dutch Lung Surgery Audit (DLSA)

Dutch Lung Surgery Audit (DLSA) Dutch Lung Surgery Audit (DLSA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Longcarcinoom (DLSA-DLRA) 2016

Factsheet Indicatoren Longcarcinoom (DLSA-DLRA) 2016 Factsheet en Longcarcinoom (DLSA-DLRA) 2016 Inclusie en exclusie criteria DLSA Inclusie Alle chirurgische thoracale (thoraxwand, pleurale, long en mediastinale) ingrepen, in te delen in: Resecties bij

Nadere informatie

Wijzigingsdocument NBCA november 2015

Wijzigingsdocument NBCA november 2015 Wijzigingsdocument NBCA november 2015 Aanstaande maandag staat de nieuwe versie van de NBCA life. Hierin zitten vooral veel nieuwe variabelen, die van belang zijn voor de indicatoren over 2016. Het is

Nadere informatie

Echografie + biopsie

Echografie + biopsie Proces Chirurg/verpleegkundige anamnese en lichamelijk onderzoek Mammacare verpleegkundige geeft uitleg over de gang van zaken en begeleidt Mammografie/ echografie en zo nodig direct echogeleid histologisch

Nadere informatie

Vroegstadium borstkanker Medicamenteuze behandeling. Jan Drooger Internist-oncoloog Huisartsensymposium 20 september 2017

Vroegstadium borstkanker Medicamenteuze behandeling. Jan Drooger Internist-oncoloog Huisartsensymposium 20 september 2017 Vroegstadium borstkanker Medicamenteuze behandeling Jan Drooger Internist-oncoloog Huisartsensymposium 20 september 2017 Disclosures spreker (potentiële) belangenverstrengeling Nothing to disclose Voor

Nadere informatie

Evaluatie gebruik richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van het mammacarcinoom

Evaluatie gebruik richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van het mammacarcinoom Evaluatie gebruik richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van het mammacarcinoom Vanuit de VIKC: Margriet van der Heiden, VIKC, IKMN Harriët Blaauwgeers, VIKC, IKA Laetitia Veerbeek, VIKC, IKW Otto

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2016. Beste zorg bij borstkanker. CZ juni 2015, definitief

Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2016. Beste zorg bij borstkanker. CZ juni 2015, definitief Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2016 Beste zorg bij borstkanker CZ juni 2015, definitief Inhoud 1 Toelichting selectief inkoopbeleid...3 1.1 Selectieve inkoop blijft in ontwikkeling... 3

Nadere informatie

Indicatoren Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving Indicator. DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009

Indicatoren Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving Indicator. DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009 en Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009 Type Uitvraag Bron Nr. indicator over (jaar) 1. Deelname aan de DSCA Structuur 2014 DSCA 2. Volume

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER Fase 1: validatie van de individuele resultaten Ziekenhuis 86

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER Fase 1: validatie van de individuele resultaten Ziekenhuis 86 1 KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER Fase 1: validatie van de individuele resultaten Ziekenhuis 86 2 1. BESCHRIJVENDE STATISTIEK Tabel 1: Invasieve borstkanker en ductaal carcinoma in situ

Nadere informatie

Beste zorg bij borstkanker

Beste zorg bij borstkanker Beste zorg bij borstkanker Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2017 580.179.1549 Inhoud 1 Toelichting selectief inkoopbeleid... 3 1.1 Selectieve inkoop blijft in ontwikkeling... 3 1.2 Selectieve

Nadere informatie

special Mammazorg in de IKMN-regio over de hele linie verbeterd Vier projecten met succes afgerond evaluatie mammazorg

special Mammazorg in de IKMN-regio over de hele linie verbeterd Vier projecten met succes afgerond evaluatie mammazorg evaluatie mammazorg special Mammazorg in de IKMN-regio over de hele linie verbeterd Vier projecten met succes afgerond Een knobbeltje in de borst. Een verdachte uitslag van de bus. Dan wil je niet weken

Nadere informatie

Behandelwijzer Borstkanker

Behandelwijzer Borstkanker Behandelwijzer Borstkanker - Behandelteam - Algemene informatie borstkanker - Informatie over het behandeltraject Inleiding U heeft zojuist gehoord dat u een afwijking aan de borst heeft en welke behandeling

Nadere informatie

Borstcentrum Bernhoven. Yvonne Paquay Chirurg

Borstcentrum Bernhoven. Yvonne Paquay Chirurg Borstcentrum Bernhoven Yvonne Paquay Chirurg Klachten van de borst? Verwijzing naar het borstcentrum voor analyse en zonodig behandeling 2 3 4 Verwijsredenen: > Knobbeltje voelbaar > BOBZ (de bus) > Controle

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Dutch Pancreatic Cancer Audit (DPCA)

Factsheet Indicatoren Dutch Pancreatic Cancer Audit (DPCA) Factsheet en Dutch Pancreatic Cancer Audit (DPCA) DPCA 2018.3 Registratie gestart: 2014 Datum Versie Mutatie Eigenaar 27-07-2015 2015.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juni 2015 DICA 30-09-2015 2015.2

Nadere informatie

ZORG VOOR UITKOMST BORSTKANKER UITKOMSTINDICATOREN BEHANDELING KANKER RESULTATEN SANTEON ZIEKENHUIZEN EDITIE

ZORG VOOR UITKOMST BORSTKANKER UITKOMSTINDICATOREN BEHANDELING KANKER RESULTATEN SANTEON ZIEKENHUIZEN EDITIE ZORG VOOR UITKOMST UITKOMSTINDICATOREN BEHANDELING KANKER RESULTATEN SANTEON ZIEKENHUIZEN BORSTKANKER EDITIE 206 Marianne is behandeld en geopereerd in het CWZ en inmiddels vrij van borstkanker. Nadat

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) DMTR 2015 [2015.4.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015]

Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) DMTR 2015 [2015.4.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) DMTR [.4.ZIN besluit verwerkt; 0511] Beschrijving Indicatoren Registratie gestart: Medio 2013 Naar aanleiding van eerder gemaakte afspraken vindt de behandeling van

Nadere informatie

11 april Annemarie Haverhals Leider programma

11 april Annemarie Haverhals Leider programma 11 april 2017 VBHC@Santeon Annemarie Haverhals Leider VBHC@Santeon programma Santeon: zeven topklinische ziekenhuizen 2 Samen circa 13% van nationale zorg 2,56 miljard omzet 26.600 werknemers 1580 medisch

Nadere informatie

NABON-Nota Handboek organisatie mammazorg

NABON-Nota Handboek organisatie mammazorg NABON-Nota Handboek organisatie mammazorg Uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland Update april 2008 Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON) p/a IKA

Nadere informatie

LANDELIJK REGISTRATIEFORMULIER MAMMATUMOREN. Zkh reg.nr: SIG code zkh: pagina 1 van 5. Datum:. Paraaf:.

LANDELIJK REGISTRATIEFORMULIER MAMMATUMOREN. Zkh reg.nr: SIG code zkh: pagina 1 van 5. Datum:. Paraaf:. Zkh reg.nr: SIG code zkh: pagina 1 van 5 IDENTIFICATIE 1. Geboortenaam: Voorvoegsels: 2. Naam partner: Voorvoegsels: 3. Voorletters: 4. Geslacht (1=man, 2=vrouw, 3=overig) 5. Geboortedatum: 6. Geboorteplaats

Nadere informatie

Medische Publieksacademie

Medische Publieksacademie Medische Publiekacademie Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarder Courant Aan de winnende hand Borstkanker 27 oktober 2015 Welkom! #mclmpa 1 Borstkanker aan de winnende hand Marloes Emous, oncologisch chirurg

Nadere informatie

Aandeel van patiënten met invasieve borstkanker waarbij een ER, PR en/of HER2 statusbepaling werd uitgevoerd vóór enige systemische behandeling

Aandeel van patiënten met invasieve borstkanker waarbij een ER, PR en/of HER2 statusbepaling werd uitgevoerd vóór enige systemische behandeling Status bepaling: 99,4% Aandeel van patiënten met invasieve borstkanker waarbij een ER, PR en/of HER2 statusbepaling werd uitgevoerd vóór enige systemische behandeling Vóór het starten van de behandeling

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren DSSR 2018 Geïnstrumenteerd (A) DSSR 2018 Registratie gestart: 2014

Factsheet Indicatoren DSSR 2018 Geïnstrumenteerd (A) DSSR 2018 Registratie gestart: 2014 Factsheet en DSSR 2018 Geïnstrumenteerd (A) DSSR 2018 Registratie gestart: 2014 Inclusie- en exclusiecriteria geïnstrumenteerd (A) Inclusie Alle patiënten die operatief behandeld worden aan de lumbale

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese (LROI)

Factsheet Indicatoren Heupprothese (LROI) Factsheet en Heupprothese (LROI) - 12 november 2014 Beschrijving van indicatoren Registratie gestart: 1 januari 2007 Inclusiecriteria: Alle geplaatste totale heupprothesen en kop-halsprothesen in de LROI

Nadere informatie

NBCA: niet het hele verhaal

NBCA: niet het hele verhaal NABON Breast Cancer Audit NBCA: niet het hele verhaal Prof. dr. E.J.Th. Rutgers, hoogleraar Oncologische Chirurgie, Nederlands Kanker Instituut- Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis DICA Congres 25 juni 2013

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Datatype

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Datatype Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) 2017 Beschrijving Indicatoren

Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) 2017 Beschrijving Indicatoren Factsheet en Melanoom (DMTR) 2017 Beschrijving en Registratie gestart: Medio 2013 Naar aanleiding van eerder gemaakte afspraken vindt de behandeling van patiënten met een laag stadium melanoom (stadium

Nadere informatie

Chemotherapie voorafgaand aan de borstoperatie

Chemotherapie voorafgaand aan de borstoperatie Chemotherapie voorafgaand aan de borstoperatie Neo-adjuvante chemotherapie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Waarom vooraf chemotherapie? 1 Onderzoeken en afspraken 1 Evaluatie van

Nadere informatie

xxx Chirurgisch jaarverslag mammazorg 2009

xxx Chirurgisch jaarverslag mammazorg 2009 xxx Chirurgisch jaarverslag mammazorg 2009 xxx Inhoud Voorwoord 5 Algemeen 6 in 2009 zijn 16 patiënten behandeld met neoadjuvante chemotherapie, voorafgaand aan de operatie Historie 7 Mammateam 9 Invulling

Nadere informatie

De indicatoren over borstkanker, die in kader van het VIP²-project worden opgevolgd zijn:

De indicatoren over borstkanker, die in kader van het VIP²-project worden opgevolgd zijn: Indicatoren VIP²-project Oncologie In België is, net als in Europa, borstkanker de meest voorkomende oorzaak van overlijden door kanker bij vrouwen (20,6 % van alle overlijdens ingevolge kanker). In 2009

Nadere informatie

Borstkanker indicatoren - Resultaten voor

Borstkanker indicatoren - Resultaten voor Borstkanker indicatoren - Resultaten voor 2009-2011 AZ Sint-Jozef Malle maakt samen met AZ Klina Brasschaat deel uit van de Borstkliniek Voorkempen. Recent werden vanuit het Vlaams Indicatoren Project

Nadere informatie

KWALITEITSUITVRAAG Verslagjaar 2014. DICA transparantieportaal Structuurindicatoren. Versie 2015.5

KWALITEITSUITVRAAG Verslagjaar 2014. DICA transparantieportaal Structuurindicatoren. Versie 2015.5 KWALITEITSUITVRAAG Verslagjaar 2014 DICA transparantieportaal Structuurindicatoren 1 Inhoudsopgave 1 Documenthistorie... 4 2 Verklaring coderingen... 5 3 ONCOLOGIE - Uitvraag over 2014... 6 3.1 ALGEMENE

Nadere informatie

5.4 Gastro-intestinaal

5.4 Gastro-intestinaal 5.4 Gastro-intestinaal 5.4.1 Indicator: Deelname aan de Dutch UpperGI Cancer Audit (DUCA) De mortaliteit en morbiditeit van de chirurgische behandeling van slokdarmkanker heeft de laatste jaren veel aandacht

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Chirurgie / mammacare

Chirurgie / mammacare Afdeling: Onderwerp: Chirurgie / mammacare Algemeen U heeft van de chirurg en/ of nurse practitioner een schokkend bericht gekregen: u heeft borstkanker. Er komt veel op u af en er zullen ongetwijfeld

Nadere informatie

TP Indicatorenrapportage 2016 Ziekenhuis: Rijnstate Ziekenhuis Jaar: 2016

TP Indicatorenrapportage 2016 Ziekenhuis: Rijnstate Ziekenhuis Jaar: 2016 De nummering van de indicatoren is gebaseerd op de documenten te vinden op: DICA/Transparantieportaal TP Indicatorenrapportage 2016 Ziekenhuis: Rijnstate Ziekenhuis Jaar: 2016 Structuurindicatoren 1. patiënten

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER ( ) Individueel feedbackrapport Ziekenhuis 75

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER ( ) Individueel feedbackrapport Ziekenhuis 75 1 KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER (2007-2008) Individueel feedbackrapport Ziekenhuis 75 2 1. BESCHRIJVENDE STATISTIEK Tabel 1: Invasieve borstkanker (2007-2008) - Beschrijving

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER ( ) Individueel feedbackrapport Ziekenhuis 78

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER ( ) Individueel feedbackrapport Ziekenhuis 78 1 KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER (2007-2008) Individueel feedbackrapport Ziekenhuis 78 2 1. BESCHRIJVENDE STATISTIEK Tabel 1: Invasieve borstkanker (2007-2008) - Beschrijving

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER ( ) Individueel feedbackrapport Ziekenhuis 85

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER ( ) Individueel feedbackrapport Ziekenhuis 85 1 KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER (2007-2008) Individueel feedbackrapport Ziekenhuis 85 2 1. BESCHRIJVENDE STATISTIEK Tabel 1: Invasieve borstkanker (2007-2008) - Beschrijving

Nadere informatie

Invulformulier SONCOS-normen & NVvH-minimumnormen

Invulformulier SONCOS-normen & NVvH-minimumnormen Invulformulier SONCOS-normen & NVvH-minimumnormen 05-03-2014 1 Inhoudsopgave 1 Verklaring coderingen... 4 2 SONCOS - NVvH kwaliteitsnormen - Uitvraag 2014... 5 2.1 ALGEMENE DEEL... 5 2.2 MAMMACARCINOOM...

Nadere informatie

Neoadjuvante chemotherapie bij borstkanker

Neoadjuvante chemotherapie bij borstkanker Neoadjuvante chemotherapie bij borstkanker Samen met uw behandelend specialist is gekozen voor neoadjuvante chemotherapie. Dit is chemotherapie voorafgaand aan een operatie. In deze folder leest u meer

Nadere informatie

TP2015 Indicatorenrapportage Ziekenhuis: Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Jaar: 2015

TP2015 Indicatorenrapportage Ziekenhuis: Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Jaar: 2015 De nummering van de indicatoren is gebaseerd op de documenten te vinden op: Clinicalaudit/Transparantieportaal TP2015 Indicatorenrapportage Ziekenhuis: Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Jaar: 2015 Procesindicatoren

Nadere informatie

Toelichting bij de resultaten van het Vlaams Indicatoren Project (VIP²)

Toelichting bij de resultaten van het Vlaams Indicatoren Project (VIP²) Toelichting bij de resultaten van het Vlaams Indicatoren Project (VIP²) Resultaten behandeling borstkanker Recent werden de resultaten van het Vlaams Indicatoren Project (VIP²) gepubliceerd met betrekking

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER (2007-2008)

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER (2007-2008) KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER (2007-2008) Algemene informatie In dit rapport vindt U de resultaten van de kwaliteitsindicatoren voor borstkankertumoren van AZNikolaas. Hierbij

Nadere informatie

Indicatorenset Mammacarcinoom. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset Mammacarcinoom. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset Mammacarcinoom Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl.

Nadere informatie

Kwaliteitsregistratie: het werkt!

Kwaliteitsregistratie: het werkt! Kwaliteitsregistratie: het werkt! Marc van Tilburg Oncologisch en gastro-intestinaal chirurg 7 nov 2014 Disclosure belangen: (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Geïnstrumenteerde Lage Rug Chirurgie (DSSR) 2016

Factsheet Indicatoren Geïnstrumenteerde Lage Rug Chirurgie (DSSR) 2016 Factsheet en Geïnstrumenteerde Lage Rug Chirurgie (DSSR) 2016 Registratie gestart: 2014 Inclusie en exclusie criteria Inclusie Alle patienten met een degeneratieve lumbale wervelkolomaandoening die een

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER (2007-2008) Handleiding bij fase 1: Validatie van de individuele resultaten

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER (2007-2008) Handleiding bij fase 1: Validatie van de individuele resultaten KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER (2007-2008) Handleiding bij fase 1: Validatie van de individuele resultaten 1 2 Op initiatief van de Vlaamse Overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen,

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Knieprothese (LROI)

Factsheet Indicatoren Knieprothese (LROI) Factsheet en Knieprothese (LROI) - 12 november 2014 Beschrijving van indicatoren Registratie gestart: 1 januari 2007 Inclusiecriteria: Alle geplaatste totale knieprothesen en unicondylaire knieprothesen

Nadere informatie

Project Kwaliteitsindicatoren Borstkanker 2007-2008

Project Kwaliteitsindicatoren Borstkanker 2007-2008 Project Kwaliteitsindicatoren 2007-2008 De borstkliniek: Iedere nieuwe diagnose van een borsttumor dient door de borstkliniek te worden geregistreerd bij het Nationaal Kankerregister. Het Project Kwaliteitsindicatoren

Nadere informatie

Toetstabel Longcarcinoom vj 2018

Toetstabel Longcarcinoom vj 2018 Toetstabel Longcarcinoom vj 2018 Aard van de wijziging Criteria Toetsingskader Advies werkgroep PFN FMS V&VN ZN NVZ NFU ZKN 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18 Overweging ZiN Advies ZiN 4, 9, 13,

Nadere informatie

Algemeen Aangemaakt: Documentbeheerders. Beoordeling. Opmerkingen. Hyperlinks (Muskee - Ronhaar, B.F. (Ria)) Map:

Algemeen Aangemaakt: Documentbeheerders. Beoordeling. Opmerkingen. Hyperlinks (Muskee - Ronhaar, B.F. (Ria)) Map: Mamma carcinoom nazorg v. 1, te gebruiken tot 24 uur na 08092014 Map: Titel: Saxenburgh Groep\Zorgprocessen\Zorgpaden Mamma carcinoom nazorg Status: Aangemaakt door: Muskee Ronhaar, B.F. (Ria) Algemeen

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese (LROI)

Factsheet Indicatoren Heupprothese (LROI) Factsheet en Heupprothese (LROI) 9 september 2015 Beschrijving van indicatoren Registratie gestart: 1 januari 2007 Inclusiecriteria: Alle geplaatste totale heupprothesen en kop-halsprothesen in de LROI

Nadere informatie

Indicator 1 Aanwezigheid van gynaecologisch oncoloog bij operatie ovariumcarcinoom -aanwezigheid bij stadiëringsoperatie -aanwezigheid bij debulking

Indicator 1 Aanwezigheid van gynaecologisch oncoloog bij operatie ovariumcarcinoom -aanwezigheid bij stadiëringsoperatie -aanwezigheid bij debulking Indicatoren epitheliaal ovariumcarcinoom Indicator 1 Aanwezigheid van gynaecologisch oncoloog bij operatie ovariumcarcinoom -aanwezigheid bij stadiëringsoperatie -aanwezigheid bij debulking Beperkingen/aandachtspunten

Nadere informatie

Vlaams Indicatoren Project VIP²

Vlaams Indicatoren Project VIP² Vlaams Indicatoren Project VIP² Op initiatief van de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, Icuro, Zorgnet Vlaanderen en de Vlaamse overheid, is het Vlaamse VIP 2 -indicatorenproject opgericht. Samen met

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER Inleiding Op initiatief van de Vlaamse Overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, Zorgnet Vlaanderen en ICURO (de koepel van Vlaamse ziekenhuizen

Nadere informatie

Mammareconstructie & Radiotherapie

Mammareconstructie & Radiotherapie Mammareconstructie & Radiotherapie Oncologie in perspectief Focus op kwaliteit 5 juni 2014 Leonie Woerdeman Plastisch chirurg Mamma-reconstructie Slechts bij 15 % borstkanker patiënten t.g.v. onwetendheid

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2012-2013 880.99.105.1238. Alles voor betere zorg. Borstkankerzorg

Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2012-2013 880.99.105.1238. Alles voor betere zorg. Borstkankerzorg Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2012-2013 1 880.99.105.1238 Alles voor betere zorg Borstkankerzorg Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2013 Borstkankerzorg CZ 5 oktober 2012, versie 1.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2014 888.99.161.1339. Alles voor betere zorg. Beste zorg bij borstkanker

Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2014 888.99.161.1339. Alles voor betere zorg. Beste zorg bij borstkanker Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2014 1 888.99.161.1339 Beste zorg bij borstkanker Alles voor betere zorg Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2014 Beste zorg bij borstkanker CZ

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER ( )

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER ( ) KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER (2007-2008) Algemene informatie In dit rapport vindt U de resultaten van de kwaliteitsindicatoren voor borstkankertumoren van AZNikolaas. Hierbij

Nadere informatie

De patholoog en de marges

De patholoog en de marges De patholoog en de marges Guiding the surgeon s hand Jelle Wesseling, patholoog j.wesseling@nki.nl Rode draad Kennis Kunde Correlatie Communicatie De hamvragen Wat zijn de risico s op terugkerende of

Nadere informatie

1 Aantal patiënten met een colon of rectumresectie. Subindicator

1 Aantal patiënten met een colon of rectumresectie. Subindicator Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Chirurgie. Operatie voor borstkanker

Chirurgie. Operatie voor borstkanker Chirurgie Operatie voor borstkanker 1 Inleiding Wanneer u deze folder ontvangt heeft u zojuist een gesprek met de chirurg/ verpleegkundig specialist gehad. Uit onderzoeken is gebleken dat u borstkanker

Nadere informatie

Vlaams Indicatoren Project VIP²

Vlaams Indicatoren Project VIP² Vlaams Indicatoren Project VIP² Het initiatief voor het Vlaams Indicatoren Project VIP² gaat uit van de Vlaamse overheid, de Vlaamse vereniging van hoofdartsen en de ziekenhuiskoepels Zorgnet en Icuro.

Nadere informatie

Vlaams Indicatorenproject VIP²: Kwaliteitsindicatoren Borstkanker

Vlaams Indicatorenproject VIP²: Kwaliteitsindicatoren Borstkanker Vlaams Indicatorenproject VIP²: Kwaliteitsindicatoren Borstkanker INDICATOR B1 Proportie van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker bij wie een systeembehandeling voorafgegaan werd door ER/PR-

Nadere informatie

Behandelwijzer Borstkanker

Behandelwijzer Borstkanker Patiënteninformatie Behandelwijzer Borstkanker Behandelwijzer met informatie over mogelijke behandelingen bij borstkanker 1234567890-terTER_ Inhoudsopgave Pagina Algemeen 4 Borstkanker 4 Aanvullend onderzoek

Nadere informatie

Vlaams Indicatoren Project

Vlaams Indicatoren Project Laarbeeklaan 101 1090 Brussel Borstkliniek Vlaams Indicatoren Project Borstkliniek VLAAMS INDICATOREN PROJECT - UZ BRUSSEL INLEIDING In het kader van het 'Vlaams Indicatoren Project, voor Patiënten en

Nadere informatie

Borstsparende behandeling

Borstsparende behandeling Borstsparende behandeling Chirurgie Beter voor elkaar Algemeen U heeft van de chirurg en/ of nurse practitioner een schokkend bericht gekregen: u heeft borstkanker. Er komt veel op u af en er zullen ongetwijfeld

Nadere informatie

Welke vragen stel ik mijn dokter?

Welke vragen stel ik mijn dokter? Welke vragen stel ik mijn dokter? INLEIDING Goede algemene voorlichting over het onderzoek en de behandeling van borstkanker is enorm belangrijk. Goede voorlichting over het eigen ziektebeeld is nog belangrijker,

Nadere informatie

VIP²: resultaten borstkankerindicatoren

VIP²: resultaten borstkankerindicatoren VIP²: resultaten borstkankerindicatoren Borstkanker 1: Statusbepaling Aandeel van patiëntes met invasieve borstkanker waarbij een ER, PR en/of HER2 statusbepaling werd uitgevoerd vóór enige systemische

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren aneurysma aorta abdominalis (DSAA)

Factsheet Indicatoren aneurysma aorta abdominalis (DSAA) Factsheet en aneurysma aorta abdominalis (DSAA) DSAA 2018.2 Registratie gestart: 1 januari 2013 Datum Versie Mutatie Eigenaar 27-07-2015 2015.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juni 2015 DICA 21-10-2015

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: Invasieve borstkanker ( ) Individueel feedbackrapport Ziekenhuis 21

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: Invasieve borstkanker ( ) Individueel feedbackrapport Ziekenhuis 21 1 KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: Invasieve borstkanker (2009-2011) Individueel feedbackrapport Ziekenhuis 21 2 1. BESCHRIJVENDE STATISTIEK Tabel 1: Invasieve borstkanker (2009-2011) - Beschrijving

Nadere informatie

Wat brengt 2015 voor de borstkliniek? Dr. Hetty Sonnemans Gynaecoloog 28-02-2015

Wat brengt 2015 voor de borstkliniek? Dr. Hetty Sonnemans Gynaecoloog 28-02-2015 Wat brengt 2015 voor de borstkliniek? Dr. Hetty Sonnemans Gynaecoloog 28-02-2015 Huisartsensymposium Borstkanker 35% van kankers bij vrouwen 1989-1993 5 jaars overleving borstkanker: 77% inmiddels 5 jaars

Nadere informatie

Behandelwijzer Borstkanker

Behandelwijzer Borstkanker Behandelwijzer Borstkanker - Behandelteam - Algemene informatie borstkanker - Informatie over het behandeltraject Inleiding U heeft zojuist gehoord dat u een afwijking aan de borst heeft en welke behandeling

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Aneurysma Aorta Abdominalis (DSAA) A. Beschrijving Indicator

Factsheet Indicatoren Aneurysma Aorta Abdominalis (DSAA) A. Beschrijving Indicator Factsheet en Aneurysma Aorta Abdominalis (DSAA) A. Beschrijving DSAA 2014 [2.7.; 27-11- 2014] Registratie gestart: 1 januari 2013 Compleet in te vullen indien op de ziekenhuislocatie voor het aneurysma

Nadere informatie

Echogeleide chirurgie voor mammacarcinoom

Echogeleide chirurgie voor mammacarcinoom Echogeleide chirurgie voor mammacarcinoom Een prospectief gerandomiseerd onderzoek N.M.A. Krekel M.H. Haloua M.P. van den Tol S. Meijer Chirurgische oncologie VU Universitair Medisch Centrum Incidentie

Nadere informatie