INLEIDING kwaliteitsindicatoren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INLEIDING kwaliteitsindicatoren."

Transcriptie

1 INLEIDING Om objectief zicht te krijgen op de resultaten en de geleverde kwaliteit van onze patiëntenzorg, heeft het A.Z. St.-Dimpna in 2013 besloten in het Vlaamse indicatorenproject voor patiënten en professionals (VIP 2 ) te stappen. Met zo'n indicator kan ons ziekenhuis een welbepaald onderdeel van de kwaliteit van zorg meten en dat vergelijken met de resultaten van andere ziekenhuizen. Dit vormt een stimulans om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. Tevens kunnen we zo op een proactieve en transparante manier de patiënt informeren over de geleverde kwaliteit. Binnen het VIP 2 -indicatorenproject wordt een basisset gedefinieerd van kwaliteitsindicatoren. Hieronder worden de resultaten van de 13 indicatoren voor invasieve borstkanker uit het domein oncologie besproken. Deze resultaten zijn gebaseerd op gegevens van toen het borstcentrum in het A.Z. St.-Dimpa startte. Ondanks een net startend borstcentrum, kan het A.Z. St.-Dimpna voor mooie cijfers voorleggen die beantwoorden aan de vooropgestelde Vlaamse streefwaarden. Intussen is het centrum uitgegroeid tot een uitstekend uitgeruste en functionerende entiteit. Per indicator is een tabel toegevoegd met de aantallen van het A.Z. St.-Dimpna, het gemiddelde resultaat van het A.Z. St.- Dimpna en de Vlaamse streefwaarden (bepaald door het Kankerregister). We hebben achteraan nog een woordenlijst toegevoegd ter verduidelijking van een aantal vaktermen.

2 TUMORENCLASSIFICATIE Omdat er zeer veel verschillende soorten tumoren zijn en kanker bovendien bij iedere patiënt een uniek verloop kent, is het soms zeer moeilijk om een kanker bij een bepaalde patiënt op een eenvoudige manier te beschrijven. Toch zijn er enkele hulpmiddelen waarmee artsen kanker zeer nauwkeurig beschrijven en classificeren. Zo is er een classificatie die tumoren in stadia indeelt. Stadium I Betekent dat de tumor zich nog precies op die plek bevindt waar hij ontstaan is en nog niet in de omliggende weefsels is doorgegroeid. Dit wordt ook "in situ" genoemd. Stadium II De kanker is in het omliggende weefsel doorgegroeid maar blijft zeer dicht bij die primaire tumor zitten. Er zitten nog geen kwaadaardige cellen in de lymfeklieren of in andere organen. Stadium III Kankercellen hebben zich verspreid in de lymfeklieren in de omgeving van de originele tumor. Stadium IV De tumor heeft zich ook verspreid in de rest van het lichaam. Een andere manier om de graad van kanker te bepalen is op basis van een TNM-classificatie. Bij deze methode wordt beschreven hoe het gesteld is met de primaire tumor (T), de dichtbijgelegen lymfeklieren (N van het Engelse nodes of lymfeklieren) en de metastasen (M) of uitzaaiingen op afstand: T (1-4): grootte of directe uitbreiding van de primaire tumor. Een hogere waarde duidt op een slechtere prognose. N (0-3): uitbreiding naar regionale lymfeklieren. '0' betekent geen lymfekliermetastasen, 1-3 betekent dat er metastasen in de regionale lymfeklieren voorkomen (waarde afhankelijk van aantal en locatie). M (0-1): metastasen op afstand. '0' betekent geen metastase op afstand, '1' betekent metastasen op afstand. Bij een T2-3 N0-1 M0 is de primaire tumor dus al niet meer zo onschuldig, zijn er ook lymfeklieren gevonden met kankercellen in, maar gaat men er vanuit dat er geen metastasen zijn.

3 TER VERDUIDELIJKING Op de volgende pagina s vindt u onze resultaten. Per indicator is er een pagina. Waar nodig en nuttig zijn woorden of termen klikbaar gemaakt. Zo kan u bijvoorbeeld makkelijk onze verklarende woordenlijst achteraan raadplegen. Als u achter de verklaring aanklikt komt u weer terecht op de laatst bekeken pagina. Hier kan u een filmpje bekijken dat door ICURO* over dit onderwerp werd gemaakt. * ICURO is de Vlaamse koepel van 23 ziekenhuizen met publieke partners die op 1 juni 2010 officieel is gestart. ICURO heeft een samenwerkingsakkoord gesloten met Zorgnet Vlaanderen, de koepel van private ziekenhuizen in Vlaanderen. Hierdoor worden de beschikbare middelen op de meest efficiënte wijze aangewend. Elke koepel behoudt zijn zelfstandigheid, maar er zijn complementaire aandachtsdomeinen. Concreet betekent dit dat ICURO zich, naast de focus op de publieke aspecten voor de eigen leden, voluit richt op de ondersteuning van alle Vlaamse ziekenhuizen in de realisatie van kwaliteitsvolle zorg. Stimuleren van Ziekenhuisaccreditatie, best practices en werken met indicatoren zijn daarvan concrete voorbeelden.

4 ONZE RESULTATEN Bekijk hier onze resultaten voor 13 indicatoren (voor de behandeling van borstkanker) Indicator 1: statusbepaling Indicator 2: cel- en weefselbepaling Indicator 3: medische beeldvorming Indicator 4: multidisciplinair overleg Indicator 5: radiotherapie Indicator 6: borstsparende chirurgie Indicator 7: hormonale therapie Indicator 8: chemotherapie Indicator 9: systemische behandeling bij uitgezaaide borstkanker Indicator 10: neo-adjuvante systemische therapie Indicator 11: geobserveerde 5-jaars overleving Indicator 12: geobserveerde 5-jaars overleving gecorrigeerd voor leeftijd en stadium Indicator 13: relatieve 5-jaars overleving

5 BORSTKANKER INDICATOR 1: STATUSBEPALING Het aandeel van patiënten met borstkanker waarbij een oestrogeen, progesteron en/of HER2 1 - statusbepaling werd uitgevoerd voor systemische 2 behandeling. Indien kankercellen gevoelig zijn aan oestrogeen, progesteron of HER-2 kunnen deze bestreden worden met een hormonale therapie, die de werking van de hormonen blokkeert. Deze patiënten hebben minder kans op terugkeer van de ziekte en hebben een betere overlevingskans. Daarom is deze statusbepaling een belangrijk onderdeel van de diagnosestelling en het bepaalt de verdere behandeling. Het A.Z. St.-Dimpna Geel behaalt een score van 97.9 % dat ruim aan de Vlaamse doelstellingen voldoet ( 90%). Ons ziekenhuis streeft ernaar om bij alle borstkankerpatiënten bovenstaande statusbepaling uit te voeren.

6 BORSTKANKER INDICATOR 2: CEL -EN WEEFSELBEPALING Het aandeel van patiënten met borstkanker bij wie cel- of weefselonderzoek naar kwaadaardige cellen plaatsvond voor een eerste chirurgische ingreep. Voor een chirurgische ingreep is het stellen van een diagnose door middel van een biopsie met weefselonderzoek heel belangrijk. Deze informatie geeft een duidelijker beeld, in combinatie met andere gegevens, over het type en de ernstgraad van het gezwel. Al deze informatie maakt het mogelijk om de patiënt volledig te kunnen informeren. Bijkomend kunnen de artsen op basis van de resultaten van het cel -of weefselonderzoek een geschikte behandeling instellen. Het A.Z. St.-Dimpna Geel behaalt een score van 93.1 % dat ruim boven het Vlaamse gemiddelde ligt. Hiermee beantwoorden we bijna aan de bovengrens van de Vlaamse streefwaarden (80-95%).

7 BORSTKANKER INDICATOR 3: MEDISCHE BEELDVORMING Het aandeel van patiënten met een klinisch stadium 3 I-III borstkanker die een mammografie 4 en/of borstechografie 5 hebben gekregen binnen drie maanden voor een eerste chirurgische ingreep (afwezigheid neo-adjuvante 6 therapie). Een mammografie en/of echografie zijn een van de belangrijkste onderzoeken om een aandoening of een gezwel in de borst op te sporen en goed te kunnen beoordelen. De resultaten uit bovenstaande onderzoeken zijn erg belangrijk om een volledige diagnose te kunnen stellen en om tot de juiste keuze van chirurgische ingreep te komen. Met een resultaat van 95.3 % behaalt het A.Z. St.-Dimpna een resultaat dat vergelijkbaar is met het Vlaamse gemiddelde. Bij het percentage patiënten die geen mammografie of echografie kregen voor een ingreep, werd grotendeels een NMR 7 onderzoek uitgevoerd om een volledige diagnose te kunnen stellen. Wij streven er in het A.Z. St.-Dimpna naar om bij alle patiënten een mammografie, echografie en zo nodig een NMR te laten uitvoeren binnen de vooropgestelde periode voorafgaand aan een chirurgische ingreep.

8 BORSTKANKER INDICATOR 4: MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG Het aandeel van patiënten met een diagnose van invasieve 8 borstkanker die binnen 1 maand vóór t.e.m. 2 maanden na incidentiedatum 9 besproken werden op een multidisciplinair oncologisch consult (MOC). Het behandelen van een patiënt met borstkanker is een complex proces. Samenwerking en overleg tussen alle betrokken artsen in de zorg voor borstkankerpatiënten is essentieel om een juiste behandeling in te kunnen stellen. Dergelijke multidisciplinaire benadering van individuele patiënten heeft in belangrijke mate een invloed op de patiëntentevredenheid. Het A.Z. St.-Dimpa behaalt in een score van 68,3%, wat onder het Vlaamse gemiddelde en de Vlaamse richtwaarden ligt. Quasi alle patiënten kregen een multidisciplinair oncologisch consult, maar door de onderbestaffing en werkdruk bij een net opstartende borstkliniek waren de MOC verslagen niet altijd binnen het tijdsinterval van 2 maanden opgesteld en aldus geregistreerd. In was het doel om de verslagen binnen 6 maanden in te dienen, het huidig doel is binnen 4 weken. Wij streven er als ziekenhuis naar om voor al onze patiënten een multidisciplinair teamoverleg te organiseren. In 2012 werd ons streefdoel van 100% bereikt.

9 BORSTKANKER INDICATOR 5: RADIOTHERAPIE Aandeel van patiënten met een diagnose van invasieve borstkanker die radiotherapie 10 kregen na een borstsparende chirurgie. In een vroeg stadium van invasieve borstkanker is aanvullende radiotherapie aangewezen na borstsparende chirurgie. Een veelvoud van wetenschappelijke studies bevestigen een kleiner risico op het opnieuw ontwikkelen van een kwaadaardig gezwel wanneer een borstsparende ingreep aangevuld wordt door radiotherapie. Met een resultaat van 91,2% behalen we A.Z. St.-Dimpna ( ) de richtwaarde van 90% tot 98%.

10 BORSTKANKER INDICATOR 6: BORSTSPARENDE CHIRURGIE Aandeel van patiënten met een diagnose van invasieve borstkanker (klinisch stadium I of II) die borstsparende chirurgie (BSC) ondergingen, niet gevolgd door mastectomie 11 binnen 6 maanden na de BSC. In sommige gevallen moet een keuze gemaakt worden tussen het volledig wegnemen van de borst (mastectomie) of het wegnemen van een gedeelte van de borst (borstsparende chirurgie). Borstsparende heelkunde gevolgd door radiotherapie geeft hetzelfde resultaat als een volledige borstamputatie bij vrouwen met borstkanker in stadium I of II die hiervoor in aanmerking komen. De uiteindelijke keuze voor het type ingreep moet door de individuele patiënt worden gemaakt wanneer deze volledig geïnformeerd is door de arts over de verschillende mogelijkheden. Met een resultaat van 54.3% scoort het A.Z. St.-Dimpna binnen de norm die vooropgesteld is voor de Vlaamse ziekenhuizen (50-60%).

11 BORSTKANKER INDICATOR 7: HORMONALE THERAPIE Aandeel van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker die hormonale therapie kregen na een chirurgische ingreep. De keuze voor een hormonale behandeling bij patiënten met invasieve borstkanker is afhankelijk van verschillende parameters zoals de hormonale gevoeligheid van de tumor, leeftijd, risicoprofiel van de tumor, stadium van menopauze en comorbiditeit 12 van de patiënt. Het al dan niet opstarten van een hormonale behandeling bij patiënten met een hormoongevoelige tumor vormt onderdeel van de besprekingen gevoerd binnen het wekelijkse multidisciplinair team overleg. Met een score van 78.2% zit het A.Z. St.-Dimpna net op het gemiddelde resultaat van de Vlaamse ziekenhuizen. Het streefcijfer van 70 tot 80% wordt op die manier ruimschoots gehaald.

12 BORSTKANKER INDICATOR 8: CHEMOTHERAPIE Aandeel van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker die chemotherapie kregen na een chirurgische ingreep. De keuze voor een chemotherapie bij patiënten met invasieve borstkanker is afhankelijk van verschillende parameters zoals de hormonale gevoeligheid van de tumor, leeftijd, risicoprofiel van de tumor, stadium van menopauze en comorbiditeit van de patiënt. Het al dan niet opstarten van chemotherapie bij patiënten met invasieve borstkanker vormt onderdeel van de besprekingen gevoerd binnen het wekelijkse multidisciplinair team overleg. Met een resultaat van 35.6% behaalt het A.Z. St.-Dimpna een score dat erg dicht aanleunt bij het globaal Vlaamse gemiddelde en voldoet aan de Vlaamse streefwaarden (35 en 55%).

13 BORSTKANKER INDICATOR 9: SYSTEMISCHE BEHANDELING BIJ UITGEZAAIDE BORSTKANKER Het aandeel van patiënten die een systemische behandeling kregen bij uitgezaaide borstkanker (cstadium IV of pstadium IV 13 ). Bij vrouwen met een snel evoluerende, symptomatische of levensbedreigende borstkanker, waarbij hormonale behandeling geen goed resultaat geeft of bij uitgezaaide borstkanker (gemetastaseerd) die niet gevoelig is voor groeihormoon, is chemotherapie aangewezen. Het A.Z. St. -Dimpna scoort voor deze indicator 100%. Dit betekent dat we elke patiënt met een uitgezaaide borstkanker een systemische behandeling hebben aangeboden binnen ons ziekenhuis.

14 BORSTKANKER INDICATOR 10: NEO-ADJUVANTE SYSTEMISCHE THERAPIE Aandeel van geopereerde patiënten met borstkanker ct2-3 cn0-1 cm0 die een neo-adjuvante systemische behandeling kregen. Chemo- of hormonale therapie voorafgaand aan een chirurgische ingreep doet een kwaadaardig gezwel in sommige gevallen verkleinen waardoor de kans op een borstsparende ingreep kan vergroot worden. Bijkomend kan informatie bekomen worden over de gevoeligheid van de tumor voor een bepaalde therapie. Anderzijds kan dit gepaard gaan met een toename van herval op en rond de plaats van de tumor. Het A.Z. St.-Dimpna behaalt een score van 21.4%. De richtlijnen voor dit type behandeling zijn nog steeds in evolutie. Voor deze indicator is tot op heden geen bewezen voordeel op vlak van overlevingskans. De keuze om over te gaan tot deze behandeling wordt binnen ons ziekenhuis multidisciplinair besproken.

15 BORSTKANKER INDICATOR 11: GEOBSERVEERDE 5-JAARS OVERLEVING De geobserveerde 5-jaarsoverleving 14 (%) van vrouwen met een diagnose van invasieve borstkanker De cijfers in deze grafiek geven de overlevingskans weer van vrouwen vijf jaar na een diagnose van borstkanker zonder correctie. Dat wil zeggen dat de patiënten na vijf jaar ook kunnen gestorven zijn ten gevolge van andere doodsoorzaken zoals andere ziekten of trauma s, hogere leeftijd,... Zo zou men kunnen stellen dat ziekenhuizen die veel jonge patiënten behandelen met een vroeg stadium van de ziekte, vanzelf een betere overleving kunnen aantonen. Zo merken we bijvoorbeeld op dat 28.1% van onze patiënten met invasieve borstkanker ( ) een leeftijd had van 70 jaar en 23.1% had een klinisch stadium III of IV. Met 72,2% ligt het A.Z. St.-Dimpna Geel onder het Vlaams gemiddelde (81%). In de volgende indicator wordt daarom een gecorrigeerde overleving berekend die met beide factoren, leeftijd en stadium van ziekte, rekening houdt.

16 BORSTKANKER INDICATOR 12: GEOBSERVEERDE 5-JAARS OVERLEVING GECORRIGEERD VOOR LEEFTIJD EN STADIUM De geobserveerde 5-jaarsoverleving (%) van vrouwen met een diagnose van invasieve borstkanker, gecorrigeerd voor leeftijd en stadium. De cijfers in deze grafiek geven de overlevingskans weer van vrouwen 5 jaar na een diagnose van borstkanker met correctie voor leeftijd en het stadium waarin de kanker zich bevindt. De geobserveerde 5-jaars overleving is na correctie op leeftijd en stadium gestegen van 72.2% naar 74.9%. Met 74,9% ligt het A.Z. St.-Dimpna Geel net onder het Vlaams gemiddelde (81%) maar binnen de vooropgestelde Vlaamse referentiewaarden.

17 BORSTKANKER INDICATOR 13: RELATIEVE 5-JAARS OVERLEVING De relatieve 5-jaarsoverleving 15 (%) van vrouwen met een diagnose van invasieve borstkanker. De cijfers in deze grafiek geven de ziekte-specifieke overlevingskans weer van vrouwen 5 jaar na een diagnose van borstkanker. Dat betekent na het weglaten van een overlijden door andere oorzaken dan borstkanker. Bijkomend kan opgemerkt worden dat het resultaat een cijfer is zonder correctie voor leeftijd en het stadium waarin de kanker zich bevindt. Met een behaalde score van 80.3% ligt het A.Z. St.-Dimpna onder het Vlaams gemiddelde van 88%. In de detailrapporten van het Kankerregister ( ) zien we dat de relatieve 5-jaars overleving, mits een correctie voor leeftijd en stadium, stijgt van 80.3% naar 85%. Met 85% ligt het A.Z. St.-Dimpna Geel net onder het Vlaamse gemiddelde (88%) maar binnen de vooropgestelde Vlaamse referentiewaarden.

18 VERKLARENDE WOORDENLIJST 1. HER2-statusbepaling: HER2 is de afkorting voor Humane Epidermale groeifactor Receptor 2". Het is een eiwit dat borstkanker agressiever maakt 2. Systemische behandeling: medicamenteuze behandeling die kan opgesplitst worden in 4 categorieën: chemotherapie, hormonale behandeling, moleculaire behandeling, immunotherapie 3. Klinisch stadium of cstadium: Een stadium (ernst van de kanker) toegekend aan een tumor op basis van medische beeldvorming van voor de chirurgische ingreep 4. Mammografie: RX foto van de borst 5. Borstechografie: Onderzoek op basis van geluidsgolven 6. Neo-adjuvante therapie: Een chemotherapie, of hormonale therapie om de tumor eerst kleiner te krijgen zodat een operatie mogelijk wordt 7. NMR: De Nucleaire Magnetische Resonantie maakt gebruik van een sterk magnetisch veld en radiogolven om gedetailleerde beelden in het lichaam te maken 8. Invasief: Kwaadaardige cellen die doorgedrongen zijn in de omliggende weefsels 9. Incidentiedatum: Datum van eerste microscopische bevestiging van kwaadaardige cellen 10. Radiotherapie: Radiotherapie (ook bestraling genoemd) is een medische behandelingstechniek die werkt met straling. Deze stralen maken kwaadaardige cellen stuk 11. Mastectomie: Een mastectomie of borstamputatie is het chirurgisch verwijderen van de borstklier, tepel en de lymfeknopen in de oksel 12. Comorbiditeit: is het tegelijkertijd hebben van twee of meer stoornissen of aandoeningen bij een patiënt 13. Pathologisch stadium of pstadium: Een stadium (ernst van de kanker) toegekend aan een tumor op basis van een analyse op het weefsel weggenomen tijdens een chirurgische ingreep 14. Geobserveerde 5-jaars overleving: Is de geschatte proportie van patiënten die 5 jaar na hun diagnose van invasieve borstkanker nog in leven zijn 15. Relatieve 5-jaars overleving: Is de overleving van kankerpatiënten 5 jaar na diagnose, wanneer de sterfte door andere doodsoorzaken wordt verwijderd

INLEIDING kwaliteitsindicatoren.

INLEIDING kwaliteitsindicatoren. INLEIDING Om objectief zicht te krijgen op de resultaten en de geleverde kwaliteit van onze patiëntenzorg, heeft het Borstcentrum Zuiderkempen (ziekenhuizen Geel-Mol) in 2013 besloten in het Vlaamse indicatorenproject

Nadere informatie

Vlaams Indicatoren Project VIP²

Vlaams Indicatoren Project VIP² Vlaams Indicatoren Project VIP² Op initiatief van de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, Icuro, Zorgnet Vlaanderen en de Vlaamse overheid, is het Vlaamse VIP 2 -indicatorenproject opgericht. Samen met

Nadere informatie

Vlaams Indicatoren Project VIP²: borstkankerindicatoren

Vlaams Indicatoren Project VIP²: borstkankerindicatoren Vlaams Indicatoren Project VIP²: borstkankerindicatoren Op initiatief van de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, Icuro, Zorgnet Vlaanderen en de Vlaamse overheid, is het Vlaamse VIP 2 -indicatorenproject

Nadere informatie

De indicatoren over borstkanker, die in kader van het VIP²-project worden opgevolgd zijn:

De indicatoren over borstkanker, die in kader van het VIP²-project worden opgevolgd zijn: Indicatoren VIP²-project Oncologie In België is, net als in Europa, borstkanker de meest voorkomende oorzaak van overlijden door kanker bij vrouwen (20,6 % van alle overlijdens ingevolge kanker). In 2009

Nadere informatie

Project Kwaliteitsindicatoren Borstkanker 2007-2008

Project Kwaliteitsindicatoren Borstkanker 2007-2008 Project Kwaliteitsindicatoren 2007-2008 De borstkliniek: Iedere nieuwe diagnose van een borsttumor dient door de borstkliniek te worden geregistreerd bij het Nationaal Kankerregister. Het Project Kwaliteitsindicatoren

Nadere informatie

Borstkanker B1: Bepalen van ER/PR/Her2/Neu. Definitie: Aandeel van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker bij wie

Borstkanker B1: Bepalen van ER/PR/Her2/Neu. Definitie: Aandeel van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker bij wie Borstkanker B1: Bepalen van ER/PR/Her2/Neu Definitie: Aandeel van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker bij wie systemische therapie (hormoon- en/of chemotherapie) voorafgegaan werd door

Nadere informatie

Toelichting bij de resultaten van het Vlaams Indicatoren Project (VIP²)

Toelichting bij de resultaten van het Vlaams Indicatoren Project (VIP²) Toelichting bij de resultaten van het Vlaams Indicatoren Project (VIP²) Resultaten behandeling borstkanker Recent werden de resultaten van het Vlaams Indicatoren Project (VIP²) gepubliceerd met betrekking

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren inzake borstkanker

Kwaliteitsindicatoren inzake borstkanker Kwaliteitsindicatoren inzake borstkanker Hieronder vindt u de resultaten van de Borstkliniek van az Sint-Blasius. De Borstkliniek werd opgestart in 2002 en behandelt jaarlijks ruim 200 nieuwe patiënten

Nadere informatie

Vlaams Indicatoren Project VIP²

Vlaams Indicatoren Project VIP² Vlaams Indicatoren Project VIP² Het initiatief voor het Vlaams Indicatoren Project VIP² gaat uit van de Vlaamse overheid, de Vlaamse vereniging van hoofdartsen en de ziekenhuiskoepels Zorgnet en Icuro.

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER Inleiding Op initiatief van de Vlaamse Overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, Zorgnet Vlaanderen en ICURO (de koepel van Vlaamse ziekenhuizen

Nadere informatie

Aandeel van patiënten met invasieve borstkanker waarbij een ER, PR en/of HER2 statusbepaling werd uitgevoerd vóór enige systemische behandeling

Aandeel van patiënten met invasieve borstkanker waarbij een ER, PR en/of HER2 statusbepaling werd uitgevoerd vóór enige systemische behandeling Status bepaling: 99,4% Aandeel van patiënten met invasieve borstkanker waarbij een ER, PR en/of HER2 statusbepaling werd uitgevoerd vóór enige systemische behandeling Vóór het starten van de behandeling

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER (2007-2008)

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER (2007-2008) KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER (2007-2008) Algemene informatie In dit rapport vindt U de resultaten van de kwaliteitsindicatoren voor borstkankertumoren van AZNikolaas. Hierbij

Nadere informatie

Uitleg over de interpretatie van de grafiek : De resultaten worden weergegeven via een trechtertechniek (= Funnel plot).

Uitleg over de interpretatie van de grafiek : De resultaten worden weergegeven via een trechtertechniek (= Funnel plot). Het H.-Hartziekenhuis scoort bij het Vlaams Indicatoren Project! Het initiatief voor het Vlaams Indicatoren Project (VIP²) gaat uit van de Vlaamse overheid, de Vlaamse vereniging van hoofdartsen en de

Nadere informatie

Vlaams Indicatorenproject VIP²: Kwaliteitsindicatoren Borstkanker

Vlaams Indicatorenproject VIP²: Kwaliteitsindicatoren Borstkanker Vlaams Indicatorenproject VIP²: Kwaliteitsindicatoren Borstkanker INDICATOR B1 Proportie van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker bij wie een systeembehandeling voorafgegaan werd door ER/PR-

Nadere informatie

VIP²: resultaten borstkankerindicatoren

VIP²: resultaten borstkankerindicatoren VIP²: resultaten borstkankerindicatoren Borstkanker 1: Statusbepaling Aandeel van patiëntes met invasieve borstkanker waarbij een ER, PR en/of HER2 statusbepaling werd uitgevoerd vóór enige systemische

Nadere informatie

communicatie indicatoren borstkanker

communicatie indicatoren borstkanker communicatie indicatoren borstkanker Dr. Stevens Ellen De Vos 8/1/2015 De Sint-Jozefkliniek neemt zoveel mogelijk deel aan nationale en internationale initiatieven om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER (2007-2008) Handleiding bij fase 1: Validatie van de individuele resultaten

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER (2007-2008) Handleiding bij fase 1: Validatie van de individuele resultaten KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER (2007-2008) Handleiding bij fase 1: Validatie van de individuele resultaten 1 2 Op initiatief van de Vlaamse Overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen,

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER Fase 1: validatie van de individuele resultaten Ziekenhuis 86

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER Fase 1: validatie van de individuele resultaten Ziekenhuis 86 1 KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER Fase 1: validatie van de individuele resultaten Ziekenhuis 86 2 1. BESCHRIJVENDE STATISTIEK Tabel 1: Invasieve borstkanker en ductaal carcinoma in situ

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER VERGELIJKING 2007-2008 met 2009-2011

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER VERGELIJKING 2007-2008 met 2009-2011 KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER VERGELIJKING 2007-2008 met 2009-2011 Algemene informatie In dit rapport vindt U de resultaten van de kwaliteitsindicatoren voor borstkankertumoren

Nadere informatie

Borstkankerindicator 1 statusbepaling

Borstkankerindicator 1 statusbepaling In januari 2015 werden de borstindicatoren met betrekking op de periode 2009-2011 vrijgegeven. Op initiatief van de Vlaamse overheid worden in diverse medische domeinen indicatoren bepaald en gemeten,

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren voor de opvolging van borstkanker (2007-2008).

Kwaliteitsindicatoren voor de opvolging van borstkanker (2007-2008). Kwaliteitsindicatoren voor de opvolging van borstkanker (2007-2008). Datum publicatie: 20/12/2013 Wanneer mensen met kanker af te rekenen krijgen, dan mogen ze terecht hopen op de best mogelijke zorg om

Nadere informatie

METEN, MONITOREN, EN (PROACTIEF) ANTICIPEREN

METEN, MONITOREN, EN (PROACTIEF) ANTICIPEREN METEN, MONITOREN, EN (PROACTIEF) ANTICIPEREN ondertitel Liesbet Van Eycken INHOUD > VIP² => Oncologie > Overzicht Kwaliteitsindicatoren Oncologie Meten Monitoring Anticiperen 4.12.14 Vlaams Indicatorenproject

Nadere informatie

Behandeling borstkanker

Behandeling borstkanker Behandeling borstkanker 1. Heelkunde (chirurgie) (operatie): - Borstsparend: betekent wegname van het gezwel met veiligheidsmarge van gezond weefsel rondom en wegname van de schildwachtklier (poortwachterklier

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN BINNEN DE ALGEMENE ZIEKENHUIZEN

KWALITEITSINDICATOREN BINNEN DE ALGEMENE ZIEKENHUIZEN KWALITEITSINDICATOREN BINNEN DE ALGEMENE ZIEKENHUIZEN Het VPP neemt actief deel aan het Quality Indicators project van de Vlaamse overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdgeneesheren en de ziekenhuiskoepels

Nadere informatie

Mijn pathologieverslag begrijpen

Mijn pathologieverslag begrijpen Mijn pathologieverslag begrijpen Deze brochure bevat zeker niet alle gedetailleerde informatie over uw pathologieverslag. We geven u vooral de belangrijkste en juiste informatie mee over de resultaten

Nadere informatie

3.3 Borstkanker bij de man

3.3 Borstkanker bij de man 3.3 Borstkanker bij de man Bij u is zojuist de diagnose borstkanker vastgesteld. Alle patiënten die voor borstkanker worden behandeld in het Catharina-ziekenhuis ontvangen een Persoonlijke Informatie Map.

Nadere informatie

Wat brengt 2015 voor de borstkliniek? Dr. Hetty Sonnemans Gynaecoloog 28-02-2015

Wat brengt 2015 voor de borstkliniek? Dr. Hetty Sonnemans Gynaecoloog 28-02-2015 Wat brengt 2015 voor de borstkliniek? Dr. Hetty Sonnemans Gynaecoloog 28-02-2015 Huisartsensymposium Borstkanker 35% van kankers bij vrouwen 1989-1993 5 jaars overleving borstkanker: 77% inmiddels 5 jaars

Nadere informatie

Borstkanker. Borstcentrum Máxima is gevestigd op locatie Eindhoven

Borstkanker. Borstcentrum Máxima is gevestigd op locatie Eindhoven Borstkanker Borstcentrum Máxima is gevestigd op locatie Eindhoven Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Vóór het dertigste jaar is borstkanker zeldzaam, maar met het stijgen

Nadere informatie

Chirurgie / mammacare

Chirurgie / mammacare Afdeling: Onderwerp: Chirurgie / mammacare Algemeen U heeft van de chirurg en/ of nurse practitioner een schokkend bericht gekregen: u heeft borstkanker. Er komt veel op u af en er zullen ongetwijfeld

Nadere informatie

Risicofactoren Niet erfelijke factoren: Erfelijke factoren:

Risicofactoren Niet erfelijke factoren: Erfelijke factoren: Zoals bij alle soorten kanker, is er bij borstkanker sprake van cellen met een ontregelde celdeling. Door deze ontregeling kunnen cellen zich ongeremd vermenigvuldigen en uitgroeien tot een tumor. Deze

Nadere informatie

In deze brochure vind je algemene informatie over borstkanker, de diagnostische aanpak alsook de behandeling.

In deze brochure vind je algemene informatie over borstkanker, de diagnostische aanpak alsook de behandeling. Borstkanker In deze brochure vind je algemene informatie over borstkanker, de diagnostische aanpak alsook de behandeling. Wat is borstkanker? Borstkanker is een kwaadaardig gezel in de borst. Eén op negen

Nadere informatie

Behandeling borstkanker

Behandeling borstkanker Behandeling borstkanker Kanker in het algemeen Er zijn meer dan honderd soorten kanker die op verschillende plaatsen in het lichaam kunnen voorkomen. Elke soort kanker is een andere ziekte. Een gemeenschappelijk

Nadere informatie

Borstsparende behandeling

Borstsparende behandeling Borstsparende behandeling Chirurgie Beter voor elkaar Algemeen U heeft van de chirurg en/ of nurse practitioner een schokkend bericht gekregen: u heeft borstkanker. Er komt veel op u af en er zullen ongetwijfeld

Nadere informatie

J. Mamma aandoeningen. Inhoudsopgave 01 J 02 J 03 J 04 J 05 J 06 J 07 J 08 J 09 J 10 J 11 J 12 J 13 J 14 J 15 J 16 J 17 J 18 J 19 J

J. Mamma aandoeningen. Inhoudsopgave 01 J 02 J 03 J 04 J 05 J 06 J 07 J 08 J 09 J 10 J 11 J 12 J 13 J 14 J 15 J 16 J 17 J 18 J 19 J J. Mamma aandoeningen nhoudsopgave 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 J 8 J 9 J 1 J 11 J 12 J 13 J 14 J 15 J 16 J 17 J 18 J 19 J Screening: vrouwen jonger dan 4 jaar zonder genetisch risico... 1 Screening: vrouwen

Nadere informatie

NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Borstkanker,... wat nu?

Borstkanker,... wat nu? i patiënteninformatie Borstcentrum Borstkanker,... wat nu? www.borstcentrumgent.be GezondheidsZorg met een Ziel Mevrouw Mijnheer AZ Maria Middelares Gent bouwde een jarenlange ervaring op in de begeleiding

Nadere informatie

Factsheet NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

Factsheet NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Factsheet NABON Breast Cancer Audit () [1.0.; 15-09-] Registratie gestart: 2011 Als algemene voorwaarde voor het meenemen van een patiënt in de berekening van de kwaliteitsindicatoren is gesteld dat ten

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Variatie tussen ziekenhuizen in de behandeling van vijf soorten kanker. Een verkennend onderzoek naar aanknopingspunten

Nadere informatie

Borstcentrum Bernhoven. Yvonne Paquay Chirurg

Borstcentrum Bernhoven. Yvonne Paquay Chirurg Borstcentrum Bernhoven Yvonne Paquay Chirurg Klachten van de borst? Verwijzing naar het borstcentrum voor analyse en zonodig behandeling 2 3 4 Verwijsredenen: > Knobbeltje voelbaar > BOBZ (de bus) > Controle

Nadere informatie

Behandeling van borstkanker

Behandeling van borstkanker Behandeling van borstkanker De behandeling van borstkanker Deze folder geeft u algemene informatie over de behandeling van borstkanker. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders

Nadere informatie

Borstsparende operatie bij borstkanker

Borstsparende operatie bij borstkanker Chirurgie Borstsparende operatie bij borstkanker www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Hoe ontstaat kanker?... 3 Voorbereiding op de operatie... 4 De opname... 4 De operatie... 4 Na de operatie... 5 Mogelijke

Nadere informatie

Basisbegrippen Oncologie

Basisbegrippen Oncologie Basisbegrippen Oncologie Tumor afmeting Diagnose periode Behandel periode Preventie/interventie periode Invasie interventie Tijd Detectie drempel Van normale naar kankercel Normale cel Van celkern naar

Nadere informatie

Borst- en/of eierstokkanker: Erfelijk risico en genetisch testen

Borst- en/of eierstokkanker: Erfelijk risico en genetisch testen Borst- en/of eierstokkanker: Erfelijk risico en genetisch testen In onze bevolking heeft iedere vrouw een risico van ongeveer 10% om in de loop van haar leven borstkanker te krijgen en 1,5% om eierstokkanker

Nadere informatie

WEKE DELEN SARCOOM Wat betekent het?

WEKE DELEN SARCOOM Wat betekent het? WEKE DELEN SARCOOM Wat betekent het? Oncologie/0145 1 Deze informatiebrochure is voor personen met een weke delen sarcoom en alle anderen die hier heel dichtbij betrokken zijn: familie, vrienden We geven

Nadere informatie

Beentumoren (=bottumoren)

Beentumoren (=bottumoren) Beentumoren (=bottumoren) Inleiding Gezwellen in beenderen worden beentumoren genoemd. Er zijn verschillende typen beentumoren te onderscheiden. Zo zijn er vormen waarbij de tumor of het gezwel direct

Nadere informatie

Borstkanker. hoe moet het nu verder?

Borstkanker. hoe moet het nu verder? Borstkanker hoe moet het nu verder? Deze brochure bevat zeker niet alle gedetailleerde informatie over borstkanker. We geven u vooral de belangrijkste en juiste informatie mee over borstkanker. 2 We proberen

Nadere informatie

Behandelingen bij longkanker. inclusief klinische studie immuuntherapie

Behandelingen bij longkanker. inclusief klinische studie immuuntherapie Behandelingen bij longkanker inclusief klinische studie immuuntherapie 1 Longkanker Longkanker is niet één ziekte: er bestaan meerdere vormen van longkanker. In deze brochure bespreken we de twee meest

Nadere informatie

Ductaal Carcinoma In Situ (DCIS)

Ductaal Carcinoma In Situ (DCIS) Bij u is een voorstadium van borstkanker geconstateerd. Deze afwijking wordt Ductaal Carcinoma In Situ (afgekort DCIS) genoemd. Uw arts of verpleegkundig specialist heeft uitgelegd wat DCIS inhoudt en

Nadere informatie

Knobbeltje in de borst

Knobbeltje in de borst Knobbeltje in de borst Deze brochure informeert u over de gang van zaken bij een afwijking (knobbeltje) in de borst. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Nadere informatie

BORSTTUMOR BORSTKANKER

BORSTTUMOR BORSTKANKER borstkliniek BORSTTUMOR Wanneer u verneemt dat een borsttumor, een gezwel in de borst, bij u werd vastgesteld, krijgt u emotioneel heel wat te verwerken. Ongetwijfeld rijzen er ook veel vragen, van welke

Nadere informatie

Behandelwijzer Borstkanker

Behandelwijzer Borstkanker Behandelwijzer Borstkanker - Behandelteam - Algemene informatie borstkanker - Informatie over het behandeltraject Inleiding U heeft zojuist gehoord dat u een afwijking aan de borst heeft en welke behandeling

Nadere informatie

9.1 Chemotherapie na een operatie bij borstkanker

9.1 Chemotherapie na een operatie bij borstkanker 9.1 Chemotherapie na een operatie bij borstkanker Uw behandelend chirurg heeft in overleg met u en de internist-oncoloog (internist gespecialiseerd in de behandeling van kanker), besloten om na uw operatie

Nadere informatie

Borstchirurgie: mastectomie met okselklieruitruiming

Borstchirurgie: mastectomie met okselklieruitruiming AZ Monica, campus Antwerpen Harmoniestraat 68 2018 Antwerpen T 03 240 20 20 F 03 240 20 40 AZ Monica, campus Deurne Florent Pauwelslei 1 2100 Deurne T 03 320 50 00 F 03 320 56 00 Borstchirurgie: mastectomie

Nadere informatie

Borstkanker, wat nu?

Borstkanker, wat nu? Borstkanker, wat nu? Oktober 2014 Inleiding U bent verwezen naar de mammapolikliniek voor borstonderzoek. Uit de onderzoeken die zijn uitgevoerd, blijkt dat er bij u sprake is van een kwaadaardige afwijking

Nadere informatie

Passant tarief vanaf 01-01-2016 t/m 31-12-2016 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarieven

Passant tarief vanaf 01-01-2016 t/m 31-12-2016 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarieven 15B903 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 1.577,89 15B904 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 333,91

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Longkanker

Patiënteninformatie. Longkanker Patiënteninformatie Longkanker Inhoudsopgave Pagina Wat is longkanker? 4 Onderzoek en diagnose 4 De meest voorkomende onderzoeken. 5 Behandeling 7 De meest voorkomende behandelmethoden 8 Revalidatie 9

Nadere informatie

Kanker van de baarmoeder

Kanker van de baarmoeder Kanker van de baarmoeder Endometriumcarcinoom Deze informatiebrochure is bestemd voor vrouwen met baarmoederkanker en hun omgeving. De brochure geeft u een antwoord op volgende vragen: Wat is baarmoederkanker?

Nadere informatie

NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NBCA 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015]

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NBCA 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Factsheet en NABON Breast Cancer Audit () 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05112015] Inclusiecriteria Nabon Breast Cancer Audit Inclusie Alle primaire invasieve mammacarcinomen volgens de WHO classificatie

Nadere informatie

Behandeling van DCIS. Ductaal carcinoma in situ (DCIS) gemini-ziekenhuis.nl

Behandeling van DCIS. Ductaal carcinoma in situ (DCIS) gemini-ziekenhuis.nl Behandeling van DCIS Ductaal carcinoma in situ (DCIS) gemini-ziekenhuis.nl Inhoudsopgave Wat is DCIS 3 Borstsparende behandeling 4 Ablatio: verwijdering van de gehele borstklier en borst 5 Preventieve

Nadere informatie

Ductaal carcinoom in situ (DCIS) Voorstadium van borstkanker

Ductaal carcinoom in situ (DCIS) Voorstadium van borstkanker Ductaal carcinoom in situ (DCIS) Voorstadium van borstkanker Borstcentrum Máxima is gevestigd op locatie Eindhoven Wat betekent het als je te horen krijgt dat je een voorstadium van borstkanker hebt? In

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Standaard prijslijst DBC-zorgproducten DBCzorgproductcode 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 20160101 20161231 1.575,28 010501003

Nadere informatie

H.327185.0416. Het verwijderen van uw borst (Borstamputatie)

H.327185.0416. Het verwijderen van uw borst (Borstamputatie) H.327185.0416 Het verwijderen van uw borst (Borstamputatie) Inleiding Uw specialist heeft u verteld dat u geopereerd moet worden aan een kwaadaardige tumor in uw borst. Meestal is een kwaadaardige tumor

Nadere informatie

AZ Monica, campus Antwerpen Harmoniestraat 68 2018 Antwerpen T 03 240 20 20 F 03 240 20 40

AZ Monica, campus Antwerpen Harmoniestraat 68 2018 Antwerpen T 03 240 20 20 F 03 240 20 40 AZ Monica, campus Antwerpen Harmoniestraat 68 2018 Antwerpen T 03 240 20 20 F 03 240 20 40 AZ Monica, campus Deurne Florent Pauwelslei 1 2100 Deurne T 03 320 50 00 F 03 320 56 00 Borstchirurgie: segmentectomie

Nadere informatie

Kanker. de nieuwe aanpak

Kanker. de nieuwe aanpak Kanker de nieuwe aanpak Tijdens de komende lessen ga je veel meer leren over kanker. Hiervoor gebruik je het cahier Kanker - de nieuwe aanpak van de Stichting Bio- Wetenschappen en Maatschappij. Aan de

Nadere informatie

Borst- en/of eierstokkanker: Erfelijk risico en genetisch testen

Borst- en/of eierstokkanker: Erfelijk risico en genetisch testen Borst- en/of eierstokkanker: Erfelijk risico en genetisch testen In onze bevolking heeft iedere vrouw een risico van ongeveer 10% om in de loop van haar leven borstkanker te krijgen en 1,5% om eierstokkanker

Nadere informatie

Chirurgie. Borstamputatie. Afdeling: Onderwerp:

Chirurgie. Borstamputatie. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Chirurgie Operatieve behandeling borstkanker Algemeen U heeft van de chirurg en/ of nurse practitioner een schokkend bericht gekregen: u heeft borstkanker. Er komt veel op u af en

Nadere informatie

010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 2.147,72

010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 2.147,72 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 2.147,72 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B904 378,92

Nadere informatie

P A T I Ë N T E N I N F O R M A T I E

P A T I Ë N T E N I N F O R M A T I E Onderzoek naar een borstafwijking P A T I Ë N T E N I N F O R M A T I E Verwijzing door huisarts of via het bevolkingsonderzoek Uw huisarts heeft u verwezen naar de locatie Delfzicht van de Ommelander

Nadere informatie

Bo r s t i n g r e p e n. Gy n a e c o l o g i e

Bo r s t i n g r e p e n. Gy n a e c o l o g i e Bo r s t i n g r e p e n met sentinel-procedure Gy n a e c o l o g i e Campus Rooienberg Mevrouw, U wordt in het ziekenhuis opgenomen voor een borstoperatie. In deze brochure willen wij u hierover meer

Nadere informatie

Medische Publieksacademie

Medische Publieksacademie Medische Publiekacademie Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarder Courant Aan de winnende hand Borstkanker 27 oktober 2015 Welkom! #mclmpa 1 Borstkanker aan de winnende hand Marloes Emous, oncologisch chirurg

Nadere informatie

BASISPRINCIPES VAN KANKER

BASISPRINCIPES VAN KANKER BASISPRINCIPES VAN KANKER Prof.dr. D.J. Ruiter Afdeling Pathologie Cursus Introductie in de Fundamentele en Klinische Oncologie HET BEGRIP KANKER? a.alle gezwelgroei b.alle kwaadaardige gezwelgroei c.alle

Nadere informatie

patiënteninformatie algemene heelkunde Borstoperatie

patiënteninformatie algemene heelkunde Borstoperatie patiënteninformatie algemene heelkunde Borstoperatie ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-JOZEF Oude Liersebaan 4-2390 Malle tel. 03 380 20 11 - fax 03 380 28 90 azsintjozef@emmaus.be - www.azsintjozef-malle.be Dit

Nadere informatie

Onderzoek naar een borstafwijking

Onderzoek naar een borstafwijking Onderzoek naar een borstafwijking Inleiding Uw huisarts heeft u verwezen naar de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) in verband met een afwijking in uw borst. Het kan ook zijn dat u via het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Een borstafwijking: het stellen van een diagnose

Een borstafwijking: het stellen van een diagnose Een borstafwijking: het stellen van een diagnose Als u een verdachte knobbel voelt, moeten verdere onderzoeken uitgevoerd worden om meer informatie te krijgen over de soort en de ernst van het gezwel.

Nadere informatie

Triple negatieve borstkanker. Algemene informatie

Triple negatieve borstkanker. Algemene informatie Triple negatieve borstkanker Algemene informatie Inge Konings, medisch oncoloog VUMC 20 juni 2014 Bron: RIVM Incidentie borstkanker in Nederland 14.000 nieuwe gevallen per jaar nog steeds stijgende relatief

Nadere informatie

Hormonale therapie bij borstkanker

Hormonale therapie bij borstkanker Hormonale therapie bij borstkanker Borstcentrum Máxima is gevestigd op locatie Eindhoven Operatie, bestraling en chemotherapie zijn de meest bekende behandelmethoden bij kanker. Bij bepaalde soorten kanker

Nadere informatie

Betere kwaliteit = betere uitkomst van zorg?

Betere kwaliteit = betere uitkomst van zorg? Betere kwaliteit = betere uitkomst van zorg? Symposium (Over)leven na Kanker Tilburg, 8 maart 2013 Dr. V. Lemmens Hoofd Sector Onderzoek, Integraal Kankercentrum Zuid Eindhoven Kwaliteit Kwaliteit: definitie?

Nadere informatie

St. Anna Borstzorg (mammapoli)

St. Anna Borstzorg (mammapoli) St. Anna Borstzorg (mammapoli) Uw huisarts heeft u doorverwezen naar St. Anna Borstzorg (mammapoli), van het St. Anna Ziekenhuis. In deze folder geven wij u meer informatie over de werkwijze binnen St.

Nadere informatie

Declaratie Zorg code product Omschrijving Tarief

Declaratie Zorg code product Omschrijving Tarief Declaratie code Zorg product Omschrijving Tarief 15B903 10501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 3.060,92 15B904 10501003 Lasertherapie bij

Nadere informatie

Chirurgie. Operatie voor borstkanker

Chirurgie. Operatie voor borstkanker Chirurgie Operatie voor borstkanker 1 Inleiding Wanneer u deze folder ontvangt heeft u zojuist een gesprek met de chirurg/ verpleegkundig specialist gehad. Uit onderzoeken is gebleken dat u borstkanker

Nadere informatie

Geef borstkanker minder kans. Verklein het risico en laat u tijdig onderzoeken

Geef borstkanker minder kans. Verklein het risico en laat u tijdig onderzoeken Geef borstkanker minder kans Verklein het risico en laat u tijdig onderzoeken Deze brochure vertelt hoe u uw risico op borstkanker kan verkleinen en hoe u borstkanker vroegtijdig kan opsporen. De informatie

Nadere informatie

Zorgproductcode Declaratiecode Zorgproduct consumentenomschrijving Totaalprijs

Zorgproductcode Declaratiecode Zorgproduct consumentenomschrijving Totaalprijs 010501002 15B903 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 1.717,64 010501003 15B904 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 337,05

Nadere informatie

mammaprint adviezen hernia-operatie borstkanker ZorgSaam

mammaprint adviezen hernia-operatie borstkanker ZorgSaam mammaprint adviezen na een bij hernia-operatie borstkanker ZorgSaam 1 2 Mammaprint Deze folder geeft u informatie over de Mammaprint, een laboratoriumtest die kan worden ingezet bij de behandeling van

Nadere informatie

DBC-zorgproduct consumentenomschrijving

DBC-zorgproduct consumentenomschrijving DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Passantenprijslijst DOT Geldig vanaf 1 januari 2016, onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Het AMC behoudt zich het recht voor tarieven eenzijdig aan te passen.

Nadere informatie

15A031 20107023 Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met

15A031 20107023 Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met Passantentarieven 2014 Deze prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2014. Wij behouden ons het recht voor deze prijslijst aan te passen als de landelijke of interne ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Nadere informatie

Eenmalige bestraling bij borstkanker

Eenmalige bestraling bij borstkanker Deze folder geeft u informatie over Eenmalige bestraling bij borstkanker patiënteninformatie Intra-Operatieve Radiotherapie Inleiding Deze folder gaat over eenmalige inwendige bestraling tijdens een borstsparende

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Niveau: expert. Lees de taal van de tumor Organisatieniveaus

Docentenhandleiding. Niveau: expert. Lees de taal van de tumor Organisatieniveaus Docentenhandleiding Niveau: expert Lees de taal van de tumor Organisatieniveaus Ontwikkeld door het Cancer Genomics Centre in samenwerking met het Freudenthal Instituut voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen

Nadere informatie

Therapie & Prognose. Dr. A. Janssen

Therapie & Prognose. Dr. A. Janssen Therapie & Prognose Dr. A. Janssen Therapie & Prognose Heelkunde Radiotherapie Chemotherapie Hormonaal Herceptine Follow up Heelkunde van de borst Heelkunde van de borst Invloed leeftijd op de heelkunde

Nadere informatie

SF Z. Infobrochure: Borstkanker. Sint-Franciskusziekenhuis www.sfz.be P. Paquaylaan 129 3550 Heusden-Zolder Tel.: 011 71 50 00 Fax.

SF Z. Infobrochure: Borstkanker. Sint-Franciskusziekenhuis www.sfz.be P. Paquaylaan 129 3550 Heusden-Zolder Tel.: 011 71 50 00 Fax. SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS Infobrochure: Borstkanker 20 Sint-Franciskusziekenhuis www.sfz.be P. Paquaylaan 129 3550 Heusden-Zolder Tel.: 011 71 50 00 Fax.: 011 71 50 01 Inhoud Oncologisch supportteam

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2016 (voorlopig)

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2016 (voorlopig) DBCzorgproductc 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 1.731,82 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie

Een afwijking in de borst

Een afwijking in de borst Een afwijking in de borst EEN AFWIJKING IN DE BORST Borstafwijkingen komen veel voor bij vrouwen. Vaak gaat het om een onschuldige afwijking. Bij een minderheid van de vrouwen blijkt de afwijking kwaadaardig

Nadere informatie

Prijslijst DBC-zorgproducten Ziekenhuis Gelderse Vallei

Prijslijst DBC-zorgproducten Ziekenhuis Gelderse Vallei DBCzorgproduct 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 1.722,47 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie

Welke vragen stel ik mijn dokter?

Welke vragen stel ik mijn dokter? Welke vragen stel ik mijn dokter? INLEIDING Goede algemene voorlichting over het onderzoek en de behandeling van borstkanker is enorm belangrijk. Goede voorlichting over het eigen ziektebeeld is nog belangrijker,

Nadere informatie

Een afwijking in de borst

Een afwijking in de borst Een afwijking in de borst Een afwijking in de borst Borstafwijkingen komen veel voor bij vrouwen. Vaak gaat het om een onschuldige afwijking. Bij een minderheid van de vrouwen blijkt de afwijking kwaadaardig

Nadere informatie

Borstverwijdering bij borstkanker

Borstverwijdering bij borstkanker Chirurgie Borstverwijdering bij borstkanker www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Hoe ontstaat kanker?... 3 De opname... 4 Voorbereiding op de operatie... 4 De operatie... 4 Na de operatie... 5 Drains... 5

Nadere informatie

Versie 1.0 Blad 1 van 71. Declaratiecode DBCzorgproductcode

Versie 1.0 Blad 1 van 71. Declaratiecode DBCzorgproductcode Versie 1.0 Blad 1 van 71. 15B903 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 1.846,31 15B904 / 17B904 010501003 Lasertherapie bij een seksueel

Nadere informatie

Schildwachtklieronderzoek

Schildwachtklieronderzoek Chirurgie Schildwachtklieronderzoek www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Het onderzoek... 4 Bijwerkingen... 6 De uitslag... 6 Aanvullende behandelingen... 6 Vragen... 7 Contactgegevens... 7 Patiëntenvoorlichting:

Nadere informatie

Operatie voor borstkanker. Chirurgie

Operatie voor borstkanker. Chirurgie Operatie voor borstkanker Chirurgie Inleiding De diagnose borstkanker brengt veel emoties en onzekerheden met zich mee. De informatie in deze folder is bedoeld als algemene voorlichting. Mogelijk heeft

Nadere informatie