Niveau B GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niveau B GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN"

Transcriptie

1 Niveau B GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN

2 Niveau B Gecertificeerde opleidingen Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. ~ Gandhi Leef alsof je morgen sterft. Leer alsof je nooit zal sterven.

3 Niveau B Gecertificeerde opleidingen Algemene informatie Dankzij de gecertificeerde opleidingen van niveau A kan je je kwalificaties en competenties updaten en ontwikkelen. Ze duren minstens 5 dagen (of 30 uren). Het aanbod is onderverdeeld in drie soorten gecertificeerde opleidingen: generieke opleidingen, opleidingen voor een specifieke vakrichting en opleidingen voor meerdere vakrichtingen. Generieke opleidingen zijn opleidingen die je helpen competenties te verbeteren die eerder algemeen zijn en die je dus nodig hebt ongeacht je specifieke functie. Opleidingen voor een specifieke functiefamilie zijn opleidingen die je helpen specifieke competenties te verbeteren, die je in een bepaalde functiefamilie nodig hebt. Opleidingen voor meerdere functiefamilies zijn opleidingen die bestemd zijn voor een bepaalde doelgroep (vermeld in de opleidingsfiche). Als personeelslid van niveau B kan je vrij kiezen uit de eerste en de derde groep. Een opleiding voor een specifieke functiefamilie kan je alleen kiezen indien je tot de juiste functiefamilie behoort (en als er voor jouw functiefamilie opleidingen beschikbaar zijn). Na afloop van een gecertificeerde opleiding wordt er een test georganiseerd om na te gaan of je de competenties en kennis verbonden met de inhoud van de opleiding voldoende verworven hebt. Om voor de test te slagen, moet je 60% behalen.

4 Niveau B Gecertificeerde opleidingen Generieke opleidingen Selfmanagement niveau A/B CACERBV07XNC 1 Leidinggeven / beheer van een team CACERM094XNC 3 Presentatietechnieken CACERM105XNC 5 Adviesvaardigheden in een één op één relatie CACERPO06XNC 6 Kennisbeheer CACERPO05XNC 8 Groepsdynamica CACERPO07XNC 9 Train-the-trainer CACERPO11XNC 11 Projectmanagement basisniveau CACERSA1AXNC 13 Vergader- en onderhandelingstechnieken CACERSA06XNC 14 Opleidingen voor een specifieke vakrichting Reglementaire aspecten in de dagelijkse praktijk van een dossierbeheerder van een stafdienst P&O CACERMO86XNC 15 Omgaan met moeilijke situaties in het sociaal werk CACERB100BNC 17 De kwaliteit van vertalingen van het Frans naar het Nederlands optimaliseren CACERM120XNC 18 Opleidingen voor meerdere vakrichtingen Elektronische documenten beheren CACERCO05XNC 19 Professioneel schrijven CACERCO08XNC 20 Doeltreffender communiceren en tijdsbeheer in het kader van een inspectie/controle CACERM089XNC 22 Omgaan met agressiviteit en tijdsbeheer in het kader van een inspectie/controle CACERM090XNC 24 Documenten klasseren, beheren en bewaren CACERM091XNC 26 Uw kennis doorgeven CACERM111XNC 28 De basisfuncties van Excel en de geavanceerde functies van Word leren CACERMB01XNC 30 Zertifizierte Fortbildungen in deutscher Sprache Folgende zertifizierte Fortbildungen werden auch in deutscher Sprache organisiert Selbstmanagement Niveau A/B CACERBV07XDC 32 Versammlungs- und Verhandlungstechniken CACERSA06XDC 34 Algemene informatie 35 Waar bevindt het OFO zich? 36 Zelfstudie overeenkomst e-learning 37

5 Selfmanagement niveau A/B Code CACERBV07XNC Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau A en B Vereiste voorkennis Kennis van de doelstellingen van uw organisatie Kennis van uw eigen taken en van de resultaten waarvoor u verantwoordelijk bent De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De organisatie communiceert beter met haar klanten. De organisatie werkt op efficiënte en doeltreffende wijze. De organisatie en haar ambtenaren reageren op gepaste en doeltreffende wijze op onvoorziene omstandigheden. De ambtenaren beheren hun taken en prioriteiten beter en respecteren de termijnen beter. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: u op een duidelijke en begrijpelijke manier uit te drukken te luisteren naar de boodschap van anderen en die te begrijpen u in te leven in andermans situatie uw eigen werk te structureren door prioriteiten te stellen en een veelheid aan taken op een systematische manier uit te voeren uw taken binnen de vooropgestelde termijnen af te werken doelgericht te reageren en kalm te blijven in stresserende werksituaties Op het einde van de opleiding bent u in staat om: 1. Wat betreft communicatie en luistervaardigheid: 1. een communicatiesituatie te analyseren 2. een doelstelling te formuleren 3. de sterke en zwakke punten in (uw) communicatie te identificeren 4. de luistervaardigheidstechnieken correct toe te passen, inclusief herformulering en/of empathie 5. zich op een assertieve manier uit te drukken 6. een advies of constructieve feedback te formuleren in functie van een bepaalde actie of situatie. 1

6 Selfmanagement niveau A/B Code CACERBV07XNC (vervolg) 2. Wat betreft tijds- en taakbeheer en omgaan met stress 1. de sterke en zwakke punten in (uw eigen) tijdsbeheer te identificeren 2. de belangrijkste obstakels voor een efficiënt tijdsbeheer te identificeren 3. de belangrijkste obstakels voor een efficiënt tijdsbeheer te verhelpen 4. externe tijdrovers te identificeren 5. externe tijdrovers te beheersen 6. de basisprincipes van delegeren te begrijpen 7. prioriteiten te stellen in functie van belangrijkheid en dringendheid 8. een planning op korte termijn (dagplanning) en middellange termijn (agenda) op te stellen 9. technieken en tools om prioriteiten beter te beheren te identificeren (tel., , vergadering, delegatie, neen zeggen, agenda, Outlook) 10. stressfactoren te identificeren. Praktische schikkingen Duur: 5 dagen 2

7 niveau ab Leidinggeven / beheer van een team Code CACERM094XNC Doelgroep Federale ambtenaren van niveau A en B die verantwoordelijk zijn voor een team Vereiste voorkennis Ervaring hebben met het beheer van een team De voordelen van de opleiding voor uw organisatie de organisatie beschikt over leidinggevenden die hun stijl van leidinggeven kunnen aanpassen aan de omstandigheden. de prestaties van de teams en van de organisatie verbeteren. de toepassing van de Ontwikkelcirkels (OC) verbetert. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek een team aan te sturen door de eigen persoonlijkheidskenmerken, motivatie en competenties en die van uw medewerkers in te schaen en in te zeen vooropgestelde doelstellingen te realiseren door de doelstellingen helder te formuleren, een actieplan op te zeen, dit op te volgen en eventueel bij te sturen bij problemen efficiënt te communiceren door op een constructieve manier feedback te geven, op problemen te anticiperen en door conflicten uit te klaren Op het einde van de opleiding bent u in staat om: de verschillende rollen en vaardigheden van de leidinggevende te identificeren. persoonlijkheidskenmerken, competenties en kenmerken van motivatie te identificeren (onder andere in het kader van het planningsgesprek van de Ontwikkelcirkels.) de leiderschapsstijl te bepalen in functie van de competentie en motivatie van medewerkers (onder andere in het kader van de 4 gesprekken van de Ontwikkelcirkels) de basisbeginselen van communicatie toe te passen de rollen van de medewerkers binnen een team te identificeren zodat een goede werking van het team kan verzekerd worden de aangeleerde technieken om doelstellingen te formuleren, toe te passen een actieplan op te stellen om de opvolging van doelstellingen te verzekeren (onder andere in het kader van het planningsgesprek van de Ontwikkelcirkels) en om problemen op te lossen (onder andere in het kader van de functioneringsgesprekken van de Ontwikkelcirkels) de aangeleerde methode van probleemdetectie toe te passen de technieken om om te gaan met weerstand en conflicten, toe te passen. 3

8 niveau ab Code CACERM094XNC Leidinggeven / beheer van een team (vervolg) de technieken om op een constructieve manier feedback te geven, toe te passen (onder andere in het kader van een functioneringsgesprek en een evaluatiegesprek) Praktische schikkingen Aantal dagen: 5 4

9 Presentatietechnieken Code CACERM105XNC Doelgroep Federale ambtenaren van niveau A of B die in het kader van hun functie presentaties moeten uitvoeren voor een gevarieerd doelpubliek. Vereiste voorkennis In staat zijn om PowerPoint te gebruiken Ervaring hebben met het geven van (interne of externe) presentaties. De voordelen van de opleiding voor uw organisatie: De impact van de mondelinge communicatie binnen de organisatie verhoogt dankzij het gebruik van betere presentatietechnieken. Het imago van de organisatie verbetert door een grotere effectiviteit van de interne en externe communicatie en een betere interactie bij presentaties. De organisatie kan presentatietechnieken en informaticatools voor visuele communicatie ten dienste stellen van de strategie, projecten, het personeel, enz. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: uw ideeën duidelijk, overtuigend en doeltreffend te presenteren professionele presentaties uit te werken door gebruik te maken van aangepaste middelen Op het einde van de opleiding bent u in staat om: het meest geschikte presentatietype te kiezen naargelang de gegeven situatie en de doelstellingen verschillende communicatiestijlen toe te passen de voor- en nadelen van de verschillende communicatiestijlen te beoordelen in functie van de specificiteit van de verschillende doelgroepen en/of de te behalen doelstellingen uw ideeën te structureren tijdens de voorbereidende fase de technische tools te gebruiken die toelaten de boodschap meer slagkracht te geven, opdat de doelstelling van de presentatie wordt bereikt een presentatie te geven, rekening houdend met het tijdsbeheer en de verschillende verbale en non-verbale aspecten Praktische schikkingen Duur: 5 dagen. 5

10 Adviesvaardigheden in een één op één relatie Code CACERPO06XNC Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau A of B die vanuit hun functie een adviserende rol dienen te vervullen waarvan de klemtoon ligt op individuele contacten Vereiste voorkennis De deelnemers dienen inhoudelijk expert te zijn binnen het domein waarin ze dienen te adviseren. De voordelen van de opleiding voor uw organisatie: Het uitbouwen van de rol van interne adviseur kan voor de organisatie een financiële besparing betekenen. Meer kansen geven aan eigen medewerkers om een rol als interne adviseur uit te bouwen, zal bijdragen tot een professionelere interne kennisontwikkeling door het intern doorgeven van know-how en expertise. Het uitbouwen van de rol van interne adviseur zal ook een meerwaarde bieden door de grotere vertrouwdheid vanwege de interne adviseurs met de eigenheid van de overheidscontext in het algemeen, of die van hun organisatie in het bijzonder. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: een adviesrelatie, gebaseerd op partnerschap aan te gaan algemene interpersoonlijke vaardigheden in een adviesrelatie toe te passen op te komen voor de eigen behoeften als adviseur om te gaan met weerstand Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: 1. de verschillende mogelijke rollen in het adviesproces te identificeren, nl expert, handlanger en partnerschap 2. de werkniveau s (inhoudsniveau en metaniveau) in een adviesrelatie te onderscheiden en te hanteren 3. de verschillende stappen in het adviesproces te onderscheiden, weten wat de bedoeling is van deze stappen en wat ze precies inhouden, en de vaardigheden, nodig tijdens deze verschillende stappen, toe te passen :» stap 1: kennismaken en contracting met de cliënt (o.m. de eerste bijeenkomst organiseren en een contractbespreking sturen, de essentiële elementen van het contract negociëren, de verwachtingen van de cliënt en van de adviseur zelf preciseren) 6

11 Code CACERPO06XNC Adviesvaardigheden in een één op één relatie (vervolg)» stap 2: gegevens verzamelen en een diagnose opstellen (o. m. deze stap plannen, de duur vastleggen en zich eraan houden, de verschillende analyseniveaus aan de oppervlakte brengen, diagnoseconcepten hanteren en een diagnosemodel voorstellen, het politieke niveau in kaart brengen)» stap 3: feedback formuleren en een actieplan opstellen (o.m. comprimeren en presenteren van een grote hoeveelheid gegevens in een hanteerbaar aantal punten, omgaan met weerstand bij de klant tegen de feedbackgegevens)» stap 4: begeleidings- en adviesacties implementeren (o.m. de verschillende mogelijke rollen van de adviseur in deze fase doeltreffend opnemen)» stap 5: het adviesproces afronden (o.m. een globale evaluatie van het adviesproces opmaken, voorstellen en bespreken) Praktische schikkingen Duur: 5 dagen Deze opleiding wordt om de 2 jaar georganiseerd (niet in 2011). 7

12 Kennisbeheer Code CACERPO05XNC Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau A of B die verantwoordelijk zijn voor het initiëren en ontwikkelen van kennismanagement in het geheel van hun organisatie of binnen een specifiek onderdeel ervan. Alle federale ambtenaren van niveau A of B die projecten of praktijken inzake kennisbeheer willen opzeen of begeleiden. Vereiste voorkennis Ervaring hebben met projectmanagement De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De kapitalisatie van de kennis wordt georganiseerd. De toegang tot informatie wordt verbeterd. De nieuwkomers worden sneller operationeel. De evolutie van de organisatie inzake kennisbeheer wordt gemeten. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: een globale en strategische analyse te kunnen uitvoeren op het vlak van kennisbeheer een project inzake kennisbeheer op te zeen de kennisoverdracht te organiseren bij kritieke momenten (mobiliteit, opruststelling, ) een methode aan te wenden voor de formalisering van kennis een systeem van mentoring in te voeren een systeem voor de monitoring van het Knowledge Management uit te werken Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: de concepten uit te leggen die te maken hebben met kennisbeheer een cartografie op te maken met het oog op het identificeren van kennis de in kaart gebrachte kennis hiërarchisch in te delen in functie van hun strategisch belang de middelen en instrumenten te identificeren die kennisbeheer ondersteunen de technische functionaliteiten uit te leggen van de instrumenten aanwezig op de markt een systeem op te zeen voor het delen, de «kapitalisatie» en de overdracht van implicite en expliciete kennis (bijvoorbeeld: mentoring, praktijkgroepen, teamkennisontwikkeling,...) indicatoren te definiëren en te gebruiken om de evolutie inzake kennisbeheer op te volgen Praktische schikkingen Duur: 5 dagen 8

13 Groepsdynamica Code CACERPO07XNC Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau A of B die vanuit hun functie teams en groepen moeten begeleiden of leiden. Alle federale ambtenaren van niveau A of B die deel uitmaken van een vast team of een projeceam en die de effectiviteit van hun eigen functioneren in een groep willen optimaliseren. Vereiste voorkennis Geen De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: 1. de slaagkansen van veranderingsprocessen verhogen door het vermijden of aanpakken van weerstand die vaak het gevolg is van het negeren van de elementaire dynamiek binnen groepen en organisaties. 2. teamwerk wordt veralgemeend 3. de kwaliteit van teamwerk verbetert. 4. de efficiëntie en slaagkansen van ad hoc groepen verhogen door betere procesbegeleiding Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: betere resultaten te behalen door de groepen waarin men werkt positief te beïnvloeden, bv. het energieniveau te doen stijgen interventietechnieken toe te passen om problemen zoals communicatiestoornissen of conflicten aan te pakken uw eigen functioneren en de eigen invloed die men uitoefent op de groep, te evalueren. Op het einde van de opleiding bent u in staat om: 1. het theoretisch kader te identificeren waarin het werken in en met groepen methodisch gefundeerd gerealiseerd kan worden. 2. een aantal concepten van groepsdynamica (de fasen in groepsontwikkeling, hoe groepen omgaan met communicatie, macht en besluitvorming) en teamrollen (bijvoorbeeld het Belbin-model) te definiëren 3. een analyse te maken van het functioneren in groepsverband 4. acties te formuleren om effectiever op te treden in vaste of projectmatige groepen 5. processen binnen groepen te identificeren 9

14 Groepsdynamica Code CACERPO07XNC (vervolg) 6. de gepaste beïnvloedingsmethoden toe te passen technieken toe te passen om het energieniveau in een groep te identificeren en te beïnvloeden (bv apathie ) de interventies te bepalen die noodzakelijk zijn om goede groepsresultaten te behalen 7. de interventies te inventariseren die nodig zijn om communicatiestoornissen en (machts) conflicten aan te pakken 8. de rol als facilitator in verschillende situaties te identificeren 9. de invloed die men als groepslid of facilitator op de groep uitoefent, te identificeren 10. enkele belangrijke werkvormen en interventietechnieken toe te passen Praktische schikkingen Aantal dagen: 5 10

15 Train-the-trainer Code CACERPO11XNC Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau A of B die de kennis en vaardigheden eigen aan hun vakdomein aan collega s moeten aanleren als occasioneel opleider Vereiste voorkennis Grondige ervaring hebben met de materie die in de opleiding zal worden geven In staat zijn om te werken met Internet en Windows De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: Een beroep doen op interne trainers leidt tot een betere verspreiding van de aanwezige expertise binnen de federale overheid. Het inschakelen van interne trainers kan de opleiding nauwer laten aansluiten bij de concrete werkplekcontext van de deelnemers, wat de transfer van het geleerde positief kan beïnvloeden. Een beroep doen op interne trainers kan kostenbesparend werken. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: een leertraject samen te stellen en uit te voeren tijdens en na de opleiding te evalueren of de lerenden de leerdoelen bereikt hebben de aanpak aan te passen aan de specificiteit van gecertificeerde opleidingen Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: operationele, realistische en meetbare leerdoelen te definiëren de beginsituatie en de leernoden van de lerende te analyseren en met verschillende uitgangssituaties te kunnen omgaan te bepalen welke inhouden tijdens de opleiding behandeld moeten worden. een leermethode te kiezen in functie van de leerdoelen, de inhoud, het doelpubliek en de context (tijd, plaats) de gepaste leermiddelen te selecteren en/of uit te werken een communicatie en interactie tot stand te brengen aangepast aan methode, doelen, publiek en context Methodologie Naast een klassikaal deel omvat deze opleiding een deel zelfstudie aan de hand van e-learning en praktijkopdrachten. 11

16 Train-the-trainer Code CACERPO11XNC (vervolg) Informeer u op voorhand over de afspraken met betrekking tot de zelfstudie in uw organisatie. Bespreek dit met uw leidinggevende en maak met hem/haar concrete afspraken over hoe de zelfstudie georganiseerd wordt. U legt deze afspraken best vast in een overeenkomst voor zelfstudie, waarvoor u de bijgevoegde template kunt gebruiken. Dit document is een hulpmiddel om de afspraken tussen u en uw leidinggevende gemakkelijker te laten verlopen. Het is bedoeld voor intern gebruik. Gelieve dit document niet terug te sturen naar het OFO. Voor deze opleiding is het noodzakelijk dat u kan werken met een PC (werken met het Internet en Windows). U dient over een PC te beschikken, hetzij op uw werkplek, hetzij elders, en dit om de e-learningcursus te volgen. Mocht u op uw werkplek of thuis niet de mogelijkheid hebben om de e-learningcursus te volgen, dan kan u terecht in het Open Leercentrum (OLC) van het OFO. Om daar een PC te reserveren, mailt u naar Praktische schikkingen Duur: 3 dagen klassikale opleiding + 12 uren zelfstudie (e-learning + praktijkopdrachten). 12

17 Projectmanagement basisniveau Code CACERSA1AXNC Doelgroep De opleiding richt zich tot alle federale ambtenaren van niveau A of B die projecten leiden of projecten helpen realiseren (kleine en middelgrote projecten op strategisch en budgeair vlak). Vereiste voorkennis Geen. De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: Betere slaagkansen voor de projecten van de organisatie. Doelgerichtere werkwijzen. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: een project te realiseren, van ontwerp tot evaluatie, doeltreffende beslissingen te nemen tijdens het gehele project. Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: de inhoud van een project uit te werken; een project te plannen; de rollen van de verschillende actoren van een project toe te lichten; de noodzakelijke tools voor projectmanagement te gebruiken; de risico s van een project te identificeren; de weerstand tegen veranderingen te identificeren en er rekening mee te houden; een overzicht uit te werken van communicatieacties die onontbeerlijk zijn voor het project; de kwaliteit van de deliverables van een project te definiëren en te controleren; de te ondernemen acties om een project af te sluiten te identificeren. Praktische schikkingen Duur: 5 dagen 13

18 Vergader- en onderhandelingstechnieken Code CACERSA06XNC Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau A of B die regelmatig interne of externe vergaderingen moeten leiden of bijwonen Alle federale ambtenaren van niveau A of B die regelmatig interne of externe onderhandelingen moeten voeren Vereiste voorkennis U beschikt over goede communicatievaardigheden. De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De vergaderingen waaraan ambtenaren van de organisatie deelnemen worden goed voorbereid en goed geleid. Ook de opvolging ervan is verzekerd. De organisatie is in staat om coördinatievergaderingen (interdepartementaal of met de Gewesten/Gemeenschappen) te organiseren waarin de synthese van de meningen kan worden gemaakt en waarin beslissingen/oplossingen kunnen worden gevonden die voor iedereen aanvaardbaar zijn. De organisatie beschikt over vertegenwoordigers die onderhandelingen kunnen voeren zowel binnen als buiten de Belgische overheidscontext (met andere overheidsdiensten, privépersonen of bedrijven of met internationale organisaties zoals de EU, NAVO,...). Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: professionele en doelgerichte vergaderingen en onderhandelingen te voeren, zowel met interne als met externe gesprekspartners. Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: een gerichte vergadering te starten (inclusief voorbereiding), te leiden en af te sluiten de debaen niet van het onderwerp te laten afwijken de punten van overeenstemming te identificeren, te analyseren en beslissingen of compromisoplossingen te formuleren de gesprekspartners te overtuigen van, bijvoorbeeld, een visie of uitgangspunt, de belangen van de dienst of organisatie, de belangen van ons land op internationale vergaderingen,... synthesenota s op te stellen Praktische schikkingen Duur: 5 dagen 14

19 Niveau Bc Personeel en organisatie Reglementaire aspecten in de dagelijkse praktijk van een dossierbeheerder van een stafdienst P&O Code CACERMO86XNC Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau B of C die op een P&O-stafdienst/HR-dienst/ personeelsdienst als dossierbeheerder autonoom dossiers opvolgen in verband met personeelszaken (loopbaanbeheer, weddenberekening, verlof en ziekte) Vereiste voorkennis Beschikken over een elementaire kennis van één of meerdere deelaspecten van één van de thema s uit de opleiding. De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: Het door de organisatie gevoerde personeelsbeleid wordt effectiever: het functioneren van de P&Ostafdienst verbetert, omdat de P&O-medewerkers van niveau B en C een betere kennis over de rechtspositieregeling van de personeelsleden bezien. De personeelsdossiers worden door de dossierbeheerders meer correct opgevolgd door een beter inzicht in de reglementering. Doordat de deelnemers tijdens de opleiding een duidelijke uiteenzeing krijgen over verschillende aspecten van de reglementering kunnen ze in de toekomst meer multifunctioneel worden ingezet. De dienstverlening aan de eigen personeelsleden van de organisaties in verband met hun eigen personeelsdossiers wordt versterkt. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: de kennis van de belangrijkste bestanddelen van de rechtspositieregeling van de ambtenaren en contractuele personeelsleden te kunnen gebruiken in uw dagelijkse praktijk bij het beheren van de dossiers de reglementering inzake verloven en afwezigheden van de ambtenaren en contractuele personeelsleden te kunnen gebruiken in uw dagelijkse praktijk bij het beheren van de dossiers autonoom beslissingen te nemen in geval van geschillen de reglementering uniform en correct te interpreteren, waardoor het aantal betwistingen over individuele personeelsdossiers zal verminderen 15

20 Niveau Bc Code CACERMO86XNC Personeel en organisatie Reglementaire aspecten in de dagelijkse praktijk van een dossierbeheerder van een stafdienst P&O (vervolg) Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: de kenmerken en gevolgen van het statuut en de verschillen tussen het statuut en de arbeidsovereenkomst op te sommen de principes van het statuut en de reglementering toe te passen in praktijkgerichte oefeningen de reglementering inzake verloven en afwezigheden samen te vaen en toe te passen bij het formuleren van adviezen in concrete gevalstudies inzake: - het aanpassen van de arbeidsduur of het tijdelijk uitoefenen van een functie onderbreken wegens familiale of sociale omstandigheden, of wegens persoonlijke redenen - opleidingsverlof - moederschapsverlof - verlof wegens ziekte de reglementering inzake bezoldigingen en loopbaan samen te vaen en toe te passen bij het formuleren van adviezen in concrete gevalstudies inzake: - het vaststellen van bezoldigingen en weddenschalen in het algemeen en van de bezoldiging van contractuelen in het bijzonder - de link tussen functieweging en de klassen in niveau A - de valorisatie van vroegere diensten (privé, overheid) - ranginneming (dienstanciënniteit, niveau-anciënniteit, graadanciënniteit, klasseanciënniteit) en de impact ervan - de belangrijkste toelagen en premies Praktische schikkingen Duur: 4 dagen Deze opleiding wordt om de twee jaar georganiseerd (niet in 2011). 16

21 Niveau B Sociaal deskundige Omgaan met moeilijke situaties in het sociaal werk Code CACERB100BNC Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau B die in hun organisatie de rol van sociaal deskundige vervullen Vereiste voorkennis U moet de opleiding Sociaal Werk hebben gevolgd of ervaring hebben met het maatschappelijk werk Voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: de communicatie met de verschillende cliënten verbetert, onder andere in conflict- en stresssituaties, rekening houdend met het weelijk kader de maatschappelijke assistenten oefenen hun functie op een meer serene manier uit. de maatschappelijke assistenten zijn beter gewapend en kunnen moeilijke situaties op een adequate manier aanpakken Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: de toepasselijke wetgeving en reglementering toe te passen (privacywetgeving, beroepsgeheim, aangifteplicht van misdrijven, verplichting om bijstand te verlenen, ) in moeilijke situaties vlot te communiceren met agressiviteit om te gaan door op een meer geweldloze manier te communiceren vaag geformuleerde vragen te verduidelijken de eigen stress te beheersen om te gaan met diversiteit Op het einde van de opleiding bent u in staat om: 1. de diverse begrippen van het weelijk kader toe te passen 2. de methoden om een vaag geformuleerde vraag duidelijk te maken, toe te passen 3. de elementen die een rol spelen in het communicatieproces te identificeren 4. moeilijke situaties te categoriseren 5. de technieken voor Geweldloze Communicatie toe te passen 6. de technieken om slecht nieuws aan te kondigen, toe te passen 7. de technieken om stress in een professionele situatie te beheersen, toe te passen 8. de technieken om, om te gaan met diversiteit toe te passen 9. de vereiste communicatietechnieken toe te passen bij personen die lijden (psychologisch, cultureel, door verslaving, drugsgebruik, ) 17 Praktische schikkingen 4 dagen

22 Vertalers De kwaliteit van vertalingen van het Frans naar het Nederlands optimaliseren Code CACERM120XNC Doelgroep Ambtenaren die van het Frans naar het Nederlands vertalen of eerder: Ambtenaren van niveau A die als vertaler-revisor of als tolk werken. Ambtenaren van niveau B uit de functiefamilie Vertaler. Vereiste voorkennis in staat om Windows en internet te gebruiken teksten van het Frans naar het Nederlands te kunnen vertalen De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De documenten die in de organisatie vertaald worden, zijn kwaliteitsvol aangepast aan de verschillende dragers. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: de kwaliteit van de vertaalde teksten te verhogen door het toepassen van een kwaliteitscontrole de gespecialiseerde terminologie correct te vertalen de kwaliteit van de vertaalde webteksten te optimaliseren Op het einde van de opleiding bent u in staat om: 1. de kwaliteit van vertalingen te controleren aan de hand van volgende methodes: - analytische, holistische evaluatie en ijkpuntenmethode - revisie en post-editing - normen inzake vertaaldiensten en audit 2. recente hulpmiddelen te gebruiken om terminologie op te zoeken: - de nieuwe tendensen in terminologisch onderzoek op te sommen - de meest aangepaste hulpmiddelen voor de federale overheidsdiensten te gebruiken 3. de specifieke kenmerken van webteksten te identificeren en er rekening mee te houden om: - webteksten te schrijven - webteksten te vertalen Praktische schikkingen Duur: 5 dagen 18

23 Elektronische documenten beheren Code CACERCO05XNC Doelgroep Ambtenaren van niveau A/B die als bibliothecaris, archivaris, documentalist, informatiespecialist werken of iedereen die in de werksituatie te maken heeft met digitalisering van documenten. Vereiste voorkennis Hoewel de deelnemers geen computer gebruiken tijdens de opleiding of tijdens de test, is het toch noodzakelijk dat de deelnemers ervaring hebben met: de algemene bureautica-concepten (i.v.m. het beheer van bestanden) en met het besturingssysteem; internet en zoekmachines. De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: Procedures leiden tot bewaring van relevante documenten en voorzien in consultatie en exploitatie. Informatie wordt sneller teruggevonden. Het beleid van de organisatie wordt blijvend verantwoord. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: Een digitaliseringproject te ontwikkelen dat aangepast is aan de specificiteit van de te bewaren documenten en aan de organisatie. De documenten adequaat te bewaren in functie van hun belang. Het bewaren van documenten en informatie in het algemeen te bevorderen. Op het einde van de opleiding bent u in staat om: normen en standaarden die een rol spelen bij een digitaliseringproject toe te passen te anticiperen op de implicaties die een keuze van opslagformaten met zich meebrengt keuzes inzake soft- en hardware te beargumenteren de levenscyclus van een document te beschrijven een selectiebeleid uit te schrijven informatiestromen te modelleren tot workflows een projectfiche op te stellen: een aanpak uit te schrijven, actoren te identificeren, kosten in te schaen, uitrusting te bepalen, kritische succesfactoren te identificeren de technieken om met weerstanden om te gaan, toe te passen. Praktische schikkingen Duur: 5 dagen 19

NIVEAU A GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN

NIVEAU A GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN NIVEAU A 2012 2013 GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN NIVEAU A Gecertificeerde opleidingen Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. ~ Gandhi Leef alsof je morgen sterft. Leer

Nadere informatie

Niveau c GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN

Niveau c GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN Niveau c 2012 2013 GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN Niveau C Gecertificeerde opleidingen Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. ~ Gandhi Leef alsof je morgen sterft. Leer

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden -

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - 1.a. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Informatie behandelen : Informatie begrijpen: Informatie analyseren: Informatie integreren: Conceptualiseren: Vernieuwen: Visie ontwikkelen:

Informatie behandelen : Informatie begrijpen: Informatie analyseren: Informatie integreren: Conceptualiseren: Vernieuwen: Visie ontwikkelen: Informatie begrijpen: Begrijpen van elementaire zaken, kunnen omgaan met onduidelijke informatie en correct inschatten van de eigen kennis. Informatie behandelen : Zoeken, verwerken en correct weergeven

Nadere informatie

De afmetingen en waarde van onroerende goederen vaststellen (terreinen, gebouwen, werktuigen, ) om ze zo precies mogelijk financieel te kwalificeren

De afmetingen en waarde van onroerende goederen vaststellen (terreinen, gebouwen, werktuigen, ) om ze zo precies mogelijk financieel te kwalificeren Functiefamilie: Niveau LANDMETER B Doel van de functiefamilie De afmetingen en waarde van onroerende goederen vaststellen (terreinen, gebouwen, werktuigen, ) om ze zo precies mogelijk financieel te kwalificeren

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Als technisch beheerder het conserveren van voorwerpen en/of prepareren van stalen

Als technisch beheerder het conserveren van voorwerpen en/of prepareren van stalen Functiefamilie: Niveau: COLLECTIEBEHEERDER B Doel van de functiefamilie Het onderhouden, selecteren en conserveren van de collecties met als doel de interne en externe gebruiker er maximaal gebruik van

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris HRM Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A2a Afdeling: Staf Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit Deze

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon* adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon*  adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek Screening van de individuele dienstverlener in de pijler advies / advies Internationaal ondernemen / strategisch advies in het kader van de maatregel kmo-portefeuille Sjabloon van het onderzoeksverslag

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code:

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code: Functie Graadnaam: diensthoofd Afdeling: Vrije tijd Functienaam: Zakelijk leider bibliotheek en productontwikkelaar vrije tijd Functiefamilie: Coördinerend leidinggevenden Functionele loopbaan: B1-B3 Dienst:

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris.

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris Functiefamilie: functioneel leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Personeel Subdienst: Code:

Nadere informatie

ICT-DESKUNDIGE B. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

ICT-DESKUNDIGE B. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: ICT-DESKUNDIGE B Doel van de functiefamilie Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het testen, de implementatie, het documenteren en het onderhoud van programma s, systemen databanken

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR (M/V)

FUNCTIEBESCHRIJVING SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR (M/V) 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Standplaats Weddeschaal (Loopbaanpad Asse, Brugge, Gent, Ronse C3 C5 / C4 C5 / B1 B2 B3 Projecten) 2. DOEL Instaan voor de coördinatie en realisatie van verschillende (complexere)

Nadere informatie

FOTOGRAAF. Niveau: PC-vaardigheden: Specifieke programma s Specifieke software verbonden aan de functie en aan de dienst (vb.

FOTOGRAAF. Niveau: PC-vaardigheden: Specifieke programma s Specifieke software verbonden aan de functie en aan de dienst (vb. Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE FOTOGRAAF C Doel van de functiefamilie Op basis van technische kennis van de apparatuur deze bedienen teneinde vakkundig en kwaliteitsvol (analoog of digitaal)

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Instaan voor het veilig vervoer van personen en goederen binnen een aanvaardbare termijn teneinde ze naar de gewenste plaatsen te brengen.

Instaan voor het veilig vervoer van personen en goederen binnen een aanvaardbare termijn teneinde ze naar de gewenste plaatsen te brengen. Functiefamilie: Niveau: D TRANSPORT Doel van de functiefamilie Instaan voor het veilig vervoer van personen en goederen binnen een aanvaardbare termijn teneinde ze naar de gewenste plaatsen te brengen.

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A4 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Als controleur instaan voor de budgetopvolging en controle van verschillende projecten of diensten

Als controleur instaan voor de budgetopvolging en controle van verschillende projecten of diensten Functiefamilie: Niveau: BUDGETBEHEER B Doel van de functiefamilie Coördinatie, ondersteuning, controle en uitvoering van verschillende taken binnen het boekhoudkundig en begrotingsproces van een dienst

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit Doel van de functiefamilie Ter plaatse bij derden de naleving van reglementeringen, normen, ed controleren of interne audit uitvoeren hierover te rapporteren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief medewerkers Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: ondersteuning Dienst: communicatie Subdienst:

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Opleider. Context. Doel

Opleider. Context. Doel Opleider Doel (Mede)ontwikkelen van het opleidingsbeleid en ontwikkelen en (laten) verzorgen van trainingen en voor verschillende interne en/of externe doelgroepen, binnen de kaders van het beleid en de

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A1 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

INTERGENERATIONEEL MANAGEMENT EN KENNISOVERDRACHT. hr public. Leuven 14 mei 2014. Overzicht van het beleid en de ervaringen met

INTERGENERATIONEEL MANAGEMENT EN KENNISOVERDRACHT. hr public. Leuven 14 mei 2014. Overzicht van het beleid en de ervaringen met INTERGENERATIONEEL MANAGEMENT EN KENNISOVERDRACHT hr public Leuven 14 mei 2014 Overzicht van het beleid en de ervaringen met kennismanagement binnen de federale overheid Anne Coekelberghs Directeur-generaal

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: operationeel leidinggevenden Functietitel: Deskundige Burgerzaken Afdeling: Algemene Zaken Dienst: Burgerzaken 2. Positionering in

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS.

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. 1. ALGEMENE GEGEVENS. 1. Naam van de functie: Maatschappelijk assistent(e) 2. Dienst en/of sectie: Sociale dienst 3. Code : 4. Datum : 13 januari 2009 5.

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Wonen en omgeving

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Wonen en omgeving Functie Graadnaam: stedenbouwkundige Functienaam: stedenbouwkundige Functiefamilie: functioneel leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Wonen en omgeving Dienst: Wonen en omgeving Subdienst:

Nadere informatie

FUNCTIEKAART DESKUNDIGE TECHNISCHE DIENST

FUNCTIEKAART DESKUNDIGE TECHNISCHE DIENST GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 389 29 00 - F 09 389 29 01 www.gavere.be info@gavere.be FUNCTIEKAART DESKUNDIGE TECHNISCHE DIENST Deskundige technische dienst Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE ASSISTENT METEOROLOOG C. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

TECHNISCHE ASSISTENTIE ASSISTENT METEOROLOOG C. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE ASSISTENT METEOROLOOG C Doel van de functiefamilie Het volgens gestandaardiseerde procedures verzamelen en beheren van hydrometeorologische en klimatologische

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE CARTOGRAAF C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE CARTOGRAAF C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE CARTOGRAAF C Doel van de functiefamilie Door het verkrijgen, verzamelen, verwerken en verspreiden van gegevens topogeografische informatie produceren binnen

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

Analyseert stalen om de kwaliteit van een product te testen en om na te gaan of de vastgelegde normen gerespecteerd worden

Analyseert stalen om de kwaliteit van een product te testen en om na te gaan of de vastgelegde normen gerespecteerd worden Functiefamilie: Niveau: LABORANT B Doel van de functiefamilie Analyseert stalen om de kwaliteit van een product te testen en om na te gaan of de vastgelegde normen gerespecteerd worden Resultaatsgebieden

Nadere informatie

B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE

B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE Competentieprofiel Waardegebonden competenties Klantgerichtheid De dienstverlening afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne klanten en burgers, ook

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A1 December 2009 LEIDINGGEVEND A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

A2 - Attaché managementondersteuning (algemeen beheer) 2016

A2 - Attaché managementondersteuning (algemeen beheer) 2016 A2 - Attaché managementondersteuning (algemeen beheer) 2016 Algemene Directie Instellingen en Bevolking Cel Management ondersteuning 1/5 Doelpubliek Statutaire ambtenaren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Training Advies - Rekrutering

Training Advies - Rekrutering Training Gobbelsrode 42, 3220 HOLSBEEK. Tel: 016/62.35.22 www.amvr.be info@amvr.be Training Advies - Rekrutering Uitgangpunten: Het eerste doel dat wij ons stellen is bij te dragen tot het succes van uw

Nadere informatie

COLLECTIEBEHEER. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie

COLLECTIEBEHEER. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau COLLECTIEBEHEER D Doel van de functiefamilie Ondersteuning bieden bij het beheer van collecties om deze in een goede staat te houden. Het in ontvangst nemen en hanteren van collectievoorwerpen,

Nadere informatie

Verschillende zelftest Zelf test: Waar liggen jouw grenzen? Zelf test: Hoe ga jij om met agressie? Zelf test: Welke vrijwilligersklus past bij jou?

Verschillende zelftest Zelf test: Waar liggen jouw grenzen? Zelf test: Hoe ga jij om met agressie? Zelf test: Welke vrijwilligersklus past bij jou? Verschillende zelftest Zelf test: Waar liggen jouw grenzen? Zelf test: Hoe ga jij om met agressie? Zelf test: Welke vrijwilligersklus past bij jou? Microsoft office 2003 Office 2003 Word: Office 2003 Excel:

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ARCHIEFBEHEERDER WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT

FUNCTIEBESCHRIJVING ARCHIEFBEHEERDER WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT BIJLAGE FUNCTIEBESCHRIJVING ARCHIEFBEHEERDER WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT Voorafgaande opmerking : Deze functiebeschrijving mag niet worden beschouwd als een strikte limitatieve afbakening van de persoonlijke

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

Trainingsopzet Ondersteuning HARRIE

Trainingsopzet Ondersteuning HARRIE Trainingsopzet Ondersteuning HARRIE Stappenplan HARRIE training 1 Inleiding Deze trainingsopzet voor de ondersteuning van HARRIE maakt onderdeel uit van de toolbox Autiproof werkt!. Het is opgesteld om

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Deskundige Personeelsdienst 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE Zorgt voor de uitwerking, coördinatie en administratieve afhandeling van het personeelsbeleid van het bestuur

Nadere informatie

MEDISCH DESKUNDIGE B. Functiefamilie: Niveau:

MEDISCH DESKUNDIGE B. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: MEDISCH DESKUNDIGE B Doel van de functiefamilie Organiseren van en toedienen van medische hulp teneinde bij te dragen tot de gezondheid van de interne en externe klanten/patiënten

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C Doel van de functiefamilie Toedienen van verzorging en basis medische hulp teneinde bij te dragen tot de geestelijke en fysieke gezondheid

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Indien uw project geselecteerd wordt, krijgt u ongeveer 6 sessies coaching verspreid over de periode januari 2016 december 2016.

Indien uw project geselecteerd wordt, krijgt u ongeveer 6 sessies coaching verspreid over de periode januari 2016 december 2016. VERZOEK COACHING IN MANAGEMENT UW PROJECTVOORSTEL MAN-378 Elke groep die de ondersteuning van een coach wenst te genieten voor zijn project dient in het gedetailleerde beschrijving van het project op te

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

Niveau: Doel van de functiefamilie

Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: BEGELEIDING VAN PERSONEN C Doel van de functiefamilie Praktisch, socio-psychologisch en procedureel begeleiden van personen (asielzoekers, geplaatste jongeren, ) tijdens hun verblijf

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar Functiekaart Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: communicatieambtenaar Functiefamilie: coördinatoren Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Ondersteuning Dienst: Communicatie & informatie

Nadere informatie

ICT-ONDERSTEUNING. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie

ICT-ONDERSTEUNING. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau ICT-ONDERSTEUNING D Doel van de functiefamilie Op basis van de kennis van het informaticamateriaal (applicaties of machines) instaan voor de bediening of de technische ondersteuning

Nadere informatie

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR Verdiepingstraining Humor in professionele communicatie: focus op de mediator Introductie Wij definiëren humor in het professioneel communicatieproces

Nadere informatie

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden.

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden. Competentieprofiel Op het moment dat duidelijk is welke kant de organisatie op moet, is nog niet zonneklaar wat de wijziging gaat betekenen voor ieder afzonderlijk lid en groep van de betreffende organisatorische

Nadere informatie

Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk

Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk Functiebenaming/graad en functionele loopbaan Jeugdwerker, C1-C3. Doel van de functie Samen met de speelpleinverantwoordelijke organiseer je elke vakantie mee de

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Administratief personeel Functietitel: Administratief medewerker Afdeling: Cultuur en vrije tijd Dienst: Druk en uitleendienst 2.

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie verantwoordelijke Kinderdagverblijf (B) B1-B2-B3 celhoofd

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Sectormanager grondgebonden zaken. statuut: contractueel. werkregime: voltijds 1. DOEL VAN DE FUNCTIE

FUNCTIEPROFIEL. Sectormanager grondgebonden zaken. statuut: contractueel. werkregime: voltijds 1. DOEL VAN DE FUNCTIE FUNCTIEPROFIEL Functie: statuut: werkregime: weddeschaal: functiegroep: Sectormanager grondgebonden zaken contractueel voltijds A5a-A5b ADM leiding 1. DOEL VAN DE FUNCTIE Voeren van integraal management,

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS CONTRACTUEEL DIENSTHOOFD WELZIJN EN GEZIN NIVEAU A1a-A1b-A2 (38/38) INHOUD: 1.

Nadere informatie

Bijlage bij de VACANTVERKLARING

Bijlage bij de VACANTVERKLARING Bijlage bij de VACANTVERKLARING gaat over tot de aanwerving en aanleg wervingsreserve van een deskundige Financiën en overheidsopdrachten (m/v) : functiebeschrijving en competenties 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport

Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport Inhoudsopgave GOopleidingen.nl/doelgroep-OF Office managers,secretariaatsmedewerkersen medewerkers office- enmanagementsupport

Nadere informatie

Functiekaart. Na de overdracht naar het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dient hier gelezen te worden:

Functiekaart. Na de overdracht naar het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dient hier gelezen te worden: Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: coördinator BKO Functiefamilie: teamleiders Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Dienst: kinderopvang Subdienst: Code: Doel van de entiteit In afwachting van

Nadere informatie