NIVEAU A GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIVEAU A GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN"

Transcriptie

1 NIVEAU A GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN

2 NIVEAU A Gecertificeerde opleidingen Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. ~ Gandhi Leef alsof je morgen sterft. Leer alsof je nooit zal sterven.

3 NIVEAU A Gecertificeerde opleidingen Algemene informatie Dankzij de gecertificeerde opleidingen van niveau A kan je je kwalificaties en competenties updaten en ontwikkelen. Ze duren minstens 5 dagen (of 30 uren). Het aanbod is onderverdeeld in drie soorten gecertificeerde opleidingen: generieke opleidingen, opleidingen voor een specifieke vakrichting en opleidingen voor meerdere vakrichtingen. Generieke opleidingen zijn opleidingen die je helpen competenties te verbeteren die eerder algemeen zijn en die je dus nodig hebt ongeacht je specifieke functie. Opleidingen voor een specifieke vakrichting zijn opleidingen die je helpen specifieke competenties te verbeteren, die je in een bepaalde vakrichting nodig hebt. Opleidingen voor meerdere vakrichtingen zijn opleidingen die bestemd zijn voor een bepaalde doelgroep (vermeld in de opleidingsfiche). Als personeelslid van niveau A kan je vrij kiezen uit alle opleidingen van de catalogus, ongeacht je vakrichting: Opgepast, er zijn een aantal gespecialiseerde opleidingen die voor een bepaalde categorie deelnemers voorbehouden zijn. Indien u geen deel uitmaakt van die bepaalde groep, mag u dan ook niet inschrijven. Dit wordt dan telkens op de fiche van de opleiding aangegeven. Na afloop van een gecertificeerde opleiding wordt er een test georganiseerd om na te gaan of je de competenties en kennis verbonden met de inhoud van de opleiding voldoende verworven hebt. Om voor de test te slagen, moet je 60% behalen.

4 NIVEAU A Gecertificeerde opleidingen Generieke opleidingen Selfmanagement niveau A/B CACERBV07XNC 1 Leidinggeven / beheer van een team CACERM094XNC 3 Presentatietechnieken CACERM105XNC 5 Adviesvaardigheden in een één op één relatie CACERPO06XNC 6 Kennisbeheer CACERPO05XNC 8 Groepsdynamica CACERPO07XNC 9 Train-the-trainer CACERPO11XNC 11 Projectmanagement basisniveau CACERSA1AXNC 13 Vergader- en onderhandelingstechnieken CACERSA06XNC 14 Omgaan met statistische gegevens CACERSD05ANC 15 Opleidingen voor een specifieke vakrichting Professioneel schrijven CACERCO08XNC 17 De kwaliteit van vertalingen van het Frans naar het Nederlands optimaliseren CACERM120XNC 19 Reglementaire aspecten in de dagelijkse praktijk van het human resources management CACERPO01ANC 20 Informatie betreffende de sociale zekerheid uitwisselen CACERSD10ANC 22 Opleidingen voor meerdere vakrichtingen Elektronische documenten beheren CACERCO05XNC 24 Doeltreffender communiceren en tijdsbeheer in het kader van een inspectie/controle CACERM089XNC 25 Omgaan met agressiviteit en tijdsbeheer in het kader van een inspectie/controle CACERM090XNC 27 Uw kennis doorgeven CACERM111XNC 29 Zertifizierte Fortbildungen in deutscher Sprache Folgende zertifizierte Fortbildungen werden auch in deutscher Sprache organisiert Selbstmanagement Niveau A/B CACERBV07XDC 31 Versammlungs- und Verhandlungstechniken CACERSA06XDC 33 Zelfstudie overeenkomst e-learning 34

5 NIVEAU AB Selfmanagement niveau A/B CODE CACERBV07XNC Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau A en B Vereiste voorkennis Kennis van de doelstellingen van uw organisatie Kennis van uw eigen taken en van de resultaten waarvoor u verantwoordelijk bent De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De organisatie communiceert beter met haar klanten. De organisatie werkt op efficiënte en doeltreffende wijze. De organisatie en haar ambtenaren reageren op gepaste en doeltreffende wijze op onvoorziene omstandigheden. De ambtenaren beheren hun taken en prioriteiten beter en respecteren de termijnen beter. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: u op een duidelijke en begrijpelijke manier uit te drukken te luisteren naar de boodschap van anderen en die te begrijpen u in te leven in andermans situatie uw eigen werk te structureren door prioriteiten te stellen en een veelheid aan taken op een systematische manier uit te voeren uw taken binnen de vooropgestelde termijnen af te werken doelgericht te reageren en kalm te blijven in stresserende werksituaties Op het einde van de opleiding bent u in staat om: 1. Wat betreft communicatie en luistervaardigheid: 1. een communicatiesituatie te analyseren 2. een doelstelling te formuleren 3. de sterke en zwakke punten in (uw) communicatie te identificeren 4. de luistervaardigheidstechnieken correct toe te passen, inclusief herformulering en/of empathie 5. zich op een assertieve manier uit te drukken 6. een advies of constructieve feedback te formuleren in functie van een bepaalde actie of situatie. 1

6 NIVEAU AB Selfmanagement niveau A/B CODE CACERBV07XNC (vervolg) 2. Wat betreft tijds- en taakbeheer en omgaan met stress 1. de sterke en zwakke punten in (uw eigen) tijdsbeheer te identificeren 2. de belangrijkste obstakels voor een efficiënt tijdsbeheer te identificeren 3. de belangrijkste obstakels voor een efficiënt tijdsbeheer te verhelpen 4. externe tijdrovers te identificeren 5. externe tijdrovers te beheersen 6. de basisprincipes van delegeren te begrijpen 7. prioriteiten te stellen in functie van belangrijkheid en dringendheid 8. een planning op korte termijn (dagplanning) en middellange termijn (agenda) op te stellen 9. technieken en tools om prioriteiten beter te beheren te identificeren (tel., , vergadering, delegatie, neen zeggen, agenda, Outlook) 10. stressfactoren te identificeren. Praktische schikkingen Duur: 5 dagen: 2 dagen klassikale opleiding bij het OFO en 3 dagen zelfstudie Voor de zelfstudie krijg je een zelfstudiepakket. Je opleider legt je tijdens de klassikale opleiding uit hoe je met het zelfstudiepakket aan de slag kan. Spreek met je leidinggevende af wanneer je je zelfstudietijd kan nemen; om jullie afspraken vast leggen kan je onze template Zelfstudieovereenkomst gebruiken. 2

7 NIVEAU AB CODE CACERM094XNC Leidinggeven / beheer van een team Voor deze opleiding kan je niet meer inschrijven Doelgroep Federale ambtenaren van niveau A en B die verantwoordelijk zijn voor een team Vereiste voorkennis Ervaring hebben met het beheer van een team De voordelen van de opleiding voor uw organisatie de organisatie beschikt over leidinggevenden die hun stijl van leidinggeven kunnen aanpassen aan de omstandigheden. de prestaties van de teams en van de organisatie verbeteren. de toepassing van de Ontwikkelcirkels (OC) verbetert. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek een team aan te sturen door de eigen persoonlijkheidskenmerken, motivatie en competenties en die van uw medewerkers in te schaen en in te zeen vooropgestelde doelstellingen te realiseren door de doelstellingen helder te formuleren, een actieplan op te zeen, dit op te volgen en eventueel bij te sturen bij problemen efficiënt te communiceren door op een constructieve manier feedback te geven, op problemen te anticiperen en door conflicten uit te klaren Op het einde van de opleiding bent u in staat om: de verschillende rollen en vaardigheden van de leidinggevende te identificeren. persoonlijkheidskenmerken, competenties en kenmerken van motivatie te identificeren (onder andere in het kader van het planningsgesprek van de Ontwikkelcirkels.) de leiderschapsstijl te bepalen in functie van de competentie en motivatie van medewerkers (onder andere in het kader van de 4 gesprekken van de Ontwikkelcirkels) de basisbeginselen van communicatie toe te passen de rollen van de medewerkers binnen een team te identificeren zodat een goede werking van het team kan verzekerd worden de aangeleerde technieken om doelstellingen te formuleren, toe te passen een actieplan op te stellen om de opvolging van doelstellingen te verzekeren (onder andere in het kader van het planningsgesprek van de Ontwikkelcirkels) en om problemen op te lossen (onder andere in het kader van de functioneringsgesprekken van de Ontwikkelcirkels) de aangeleerde methode van probleemdetectie toe te passen de technieken om om te gaan met weerstand en conflicten, toe te passen. 3

8 NIVEAU AB CODE CACERM094XNC Leidinggeven / beheer van een team (vervolg) de technieken om op een constructieve manier feedback te geven, toe te passen (onder andere in het kader van een functioneringsgesprek en een evaluatiegesprek) Praktische schikkingen Aantal dagen: 5 4

9 NIVEAU AB Presentatietechnieken CODE CACERM105XNC Doelgroep Federale ambtenaren van niveau A of B die in het kader van hun functie presentaties moeten uitvoeren voor een gevarieerd doelpubliek. Vereiste voorkennis In staat zijn om PowerPoint te gebruiken Ervaring hebben met het geven van (interne of externe) presentaties. De voordelen van de opleiding voor uw organisatie: De impact van de mondelinge communicatie binnen de organisatie verhoogt dankzij het gebruik van betere presentatietechnieken. Het imago van de organisatie verbetert door een grotere effectiviteit van de interne en externe communicatie en een betere interactie bij presentaties. De organisatie kan presentatietechnieken en informaticatools voor visuele communicatie ten dienste stellen van de strategie, projecten, het personeel, enz. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: uw ideeën duidelijk, overtuigend en doeltreffend te presenteren professionele presentaties uit te werken door gebruik te maken van aangepaste middelen Op het einde van de opleiding bent u in staat om: het meest geschikte presentatietype te kiezen naargelang de gegeven situatie en de doelstellingen verschillende communicatiestijlen toe te passen de voor- en nadelen van de verschillende communicatiestijlen te beoordelen in functie van de specificiteit van de verschillende doelgroepen en/of de te behalen doelstellingen uw ideeën te structureren tijdens de voorbereidende fase de technische tools te gebruiken die toelaten de boodschap meer slagkracht te geven, opdat de doelstelling van de presentatie wordt bereikt een presentatie te geven, rekening houdend met het tijdsbeheer en de verschillende verbale en non-verbale aspecten Praktische schikkingen Duur: 5 dagen. 5

10 NIVEAU AB CODE CACERPO06XNC Adviesvaardigheden in een één op één relatie Voor deze opleiding kan je niet meer inschrijven Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau A of B die vanuit hun functie een adviserende rol dienen te vervullen waarvan de klemtoon ligt op individuele contacten Vereiste voorkennis De deelnemers dienen inhoudelijk expert te zijn binnen het domein waarin ze dienen te adviseren. De voordelen van de opleiding voor uw organisatie: Het uitbouwen van de rol van interne adviseur kan voor de organisatie een financiële besparing betekenen. Meer kansen geven aan eigen medewerkers om een rol als interne adviseur uit te bouwen, zal bijdragen tot een professionelere interne kennisontwikkeling door het intern doorgeven van know-how en expertise. Het uitbouwen van de rol van interne adviseur zal ook een meerwaarde bieden door de grotere vertrouwdheid vanwege de interne adviseurs met de eigenheid van de overheidscontext in het algemeen, of die van hun organisatie in het bijzonder. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: een adviesrelatie, gebaseerd op partnerschap aan te gaan algemene interpersoonlijke vaardigheden in een adviesrelatie toe te passen op te komen voor de eigen behoeften als adviseur om te gaan met weerstand Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: 1. de verschillende mogelijke rollen in het adviesproces te identificeren, nl expert, handlanger en partnerschap 2. de werkniveau s (inhoudsniveau en metaniveau) in een adviesrelatie te onderscheiden en te hanteren 3. de verschillende stappen in het adviesproces te onderscheiden, weten wat de bedoeling is van deze stappen en wat ze precies inhouden, en de vaardigheden, nodig tijdens deze verschillende stappen, toe te passen :» stap 1: kennismaken en contracting met de cliënt (o.m. de eerste bijeenkomst organiseren en een contractbespreking sturen, de essentiële elementen van het contract negociëren, de verwachtingen van de cliënt en van de adviseur zelf preciseren) 6

11 NIVEAU AB CODE CACERPO06XNC Adviesvaardigheden in een één op één relatie (vervolg)» stap 2: gegevens verzamelen en een diagnose opstellen (o. m. deze stap plannen, de duur vastleggen en zich eraan houden, de verschillende analyseniveaus aan de oppervlakte brengen, diagnoseconcepten hanteren en een diagnosemodel voorstellen, het politieke niveau in kaart brengen)» stap 3: feedback formuleren en een actieplan opstellen (o.m. comprimeren en presenteren van een grote hoeveelheid gegevens in een hanteerbaar aantal punten, omgaan met weerstand bij de klant tegen de feedbackgegevens)» stap 4: begeleidings- en adviesacties implementeren (o.m. de verschillende mogelijke rollen van de adviseur in deze fase doeltreffend opnemen)» stap 5: het adviesproces afronden (o.m. een globale evaluatie van het adviesproces opmaken, voorstellen en bespreken) Praktische schikkingen Duur: 5 dagen 7

12 NIVEAU AB CODE CACERPO05XNC Kennisbeheer Voor deze opleiding kan je niet meer inschrijven Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau A of B die verantwoordelijk zijn voor het initiëren en ontwikkelen van kennismanagement in het geheel van hun organisatie of binnen een specifiek onderdeel ervan. Alle federale ambtenaren van niveau A of B die projecten of praktijken inzake kennisbeheer willen opzeen of begeleiden. Vereiste voorkennis Ervaring hebben met projectmanagement De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De kapitalisatie van de kennis wordt georganiseerd. De toegang tot informatie wordt verbeterd. De nieuwkomers worden sneller operationeel. De evolutie van de organisatie inzake kennisbeheer wordt gemeten. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: een globale en strategische analyse te kunnen uitvoeren op het vlak van kennisbeheer een project inzake kennisbeheer op te zeen de kennisoverdracht te organiseren bij kritieke momenten (mobiliteit, opruststelling, ) een methode aan te wenden voor de formalisering van kennis een systeem van mentoring in te voeren een systeem voor de monitoring van het Knowledge Management uit te werken Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: de concepten uit te leggen die te maken hebben met kennisbeheer een cartografie op te maken met het oog op het identificeren van kennis de in kaart gebrachte kennis hiërarchisch in te delen in functie van hun strategisch belang de middelen en instrumenten te identificeren die kennisbeheer ondersteunen de technische functionaliteiten uit te leggen van de instrumenten aanwezig op de markt een systeem op te zeen voor het delen, de «kapitalisatie» en de overdracht van implicite en expliciete kennis (bijvoorbeeld: mentoring, praktijkgroepen, teamkennisontwikkeling,...) indicatoren te definiëren en te gebruiken om de evolutie inzake kennisbeheer op te volgen Praktische schikkingen Duur: 5 dagen 8

13 NIVEAU AB Groepsdynamica CODE CACERPO07XNC Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau A of B die vanuit hun functie teams en groepen moeten begeleiden of leiden. Alle federale ambtenaren van niveau A of B die deel uitmaken van een vast team of een projeceam en die de effectiviteit van hun eigen functioneren in een groep willen optimaliseren. Vereiste voorkennis Geen De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: de slaagkansen van veranderingsprocessen verhogen door het vermijden of aanpakken van weerstand die vaak het gevolg is van het negeren van de elementaire dynamiek binnen groepen en organisaties. teamwerk wordt veralgemeend de kwaliteit van teamwerk verbetert. de efficiëntie en slaagkansen van ad hoc groepen verhogen door betere procesbegeleiding Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: betere resultaten te behalen door de groepen waarin men werkt positief te beïnvloeden, bv. het energieniveau te doen stijgen interventietechnieken toe te passen om problemen zoals communicatiestoornissen of conflicten aan te pakken uw eigen functioneren en de eigen invloed die men uitoefent op de groep, te evalueren. Op het einde van de opleiding bent u in staat om: 1. het theoretisch kader te identificeren waarin het werken in en met groepen methodisch gefundeerd gerealiseerd kan worden. 2. een aantal concepten van groepsdynamica (de fasen in groepsontwikkeling, hoe groepen omgaan met communicatie, macht en besluitvorming) en teamrollen (bijvoorbeeld het Belbin-model) te definiëren 3. een analyse te maken van het functioneren in groepsverband 4. acties te formuleren om effectiever op te treden in vaste of projectmatige groepen 5. processen binnen groepen te identificeren 9

14 NIVEAU AB Groepsdynamica CODE CACERPO07XNC (vervolg) 6. de gepaste beïnvloedingsmethoden toe te passen technieken toe te passen om het energieniveau in een groep te identificeren en te beïnvloeden (bv apathie ) de interventies te bepalen die noodzakelijk zijn om goede groepsresultaten te behalen 7. de interventies te inventariseren die nodig zijn om communicatiestoornissen en (machts) conflicten aan te pakken 8. de rol als facilitator in verschillende situaties te identificeren 9. de invloed die men als groepslid of facilitator op de groep uitoefent, te identificeren 10. enkele belangrijke werkvormen en interventietechnieken toe te passen Praktische schikkingen Aantal dagen: 5 10

15 NIVEAU AB CODE CACERPO11XNC Train-the-trainer Voor deze opleiding kan je niet meer inschrijven Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau A of B die de kennis en vaardigheden eigen aan hun vakdomein aan collega s moeten aanleren als occasioneel opleider Vereiste voorkennis Grondige ervaring hebben met de materie die in de opleiding zal worden geven In staat zijn om te werken met Internet en Windows De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: Een beroep doen op interne trainers leidt tot een betere verspreiding van de aanwezige expertise binnen de federale overheid. Het inschakelen van interne trainers kan de opleiding nauwer laten aansluiten bij de concrete werkplekcontext van de deelnemers, wat de transfer van het geleerde positief kan beïnvloeden. Een beroep doen op interne trainers kan kostenbesparend werken. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: een leertraject samen te stellen en uit te voeren tijdens en na de opleiding te evalueren of de lerenden de leerdoelen bereikt hebben de aanpak aan te passen aan de specificiteit van gecertificeerde opleidingen Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: operationele, realistische en meetbare leerdoelen te definiëren de beginsituatie en de leernoden van de lerende te analyseren en met verschillende uitgangssituaties te kunnen omgaan te bepalen welke inhouden tijdens de opleiding behandeld moeten worden. een leermethode te kiezen in functie van de leerdoelen, de inhoud, het doelpubliek en de context (tijd, plaats) de gepaste leermiddelen te selecteren en/of uit te werken een communicatie en interactie tot stand te brengen aangepast aan methode, doelen, publiek en context Methodologie Naast een klassikaal deel omvat deze opleiding een deel zelfstudie aan de hand van e-learning en praktijkopdrachten. 11

16 NIVEAU AB Train-the-trainer CODE CACERPO11XNC (vervolg) Informeer u op voorhand over de afspraken met betrekking tot de zelfstudie in uw organisatie. Bespreek dit met uw leidinggevende en maak met hem/haar concrete afspraken over hoe de zelfstudie georganiseerd wordt. U legt deze afspraken best vast in een overeenkomst voor zelfstudie, waarvoor u de bijgevoegde template kunt gebruiken. Dit document is een hulpmiddel om de afspraken tussen u en uw leidinggevende gemakkelijker te laten verlopen. Het is bedoeld voor intern gebruik. Gelieve dit document niet terug te sturen naar het OFO. Voor deze opleiding is het noodzakelijk dat u kan werken met een PC (werken met het Internet en Windows). U dient over een PC te beschikken, hetzij op uw werkplek, hetzij elders, en dit om de e-learningcursus te volgen. Mocht u op uw werkplek of thuis niet de mogelijkheid hebben om de e-learningcursus te volgen, dan kan u terecht in het Open Leercentrum (OLC) van het OFO. Om daar een PC te reserveren, mailt u naar Praktische schikkingen Duur: 3 dagen klassikale opleiding + 12 uren zelfstudie (e-learning + praktijkopdrachten). 12

17 NIVEAU AB Projectmanagement basisniveau CODE CACERSA1AXNC Doelgroep De opleiding richt zich tot alle federale ambtenaren van niveau A of B die projecten leiden of projecten helpen realiseren (kleine en middelgrote projecten op strategisch en budgeair vlak). Vereiste voorkennis Geen. De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: Betere slaagkansen voor de projecten van de organisatie. Doelgerichtere werkwijzen. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: een project te realiseren, van ontwerp tot evaluatie, doeltreffende beslissingen te nemen tijdens het gehele project. Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: de inhoud van een project uit te werken; een project te plannen; de rollen van de verschillende actoren van een project toe te lichten; de noodzakelijke tools voor projectmanagement te gebruiken; de risico s van een project te identificeren; de weerstand tegen veranderingen te identificeren en er rekening mee te houden; een overzicht uit te werken van communicatieacties die onontbeerlijk zijn voor het project; de kwaliteit van de deliverables van een project te definiëren en te controleren; de te ondernemen acties om een project af te sluiten te identificeren. Praktische schikkingen Duur: 5 dagen 13

18 NIVEAU AB CODE CACERSA06XNC Vergader- en onderhandelingstechnieken Voor deze opleiding kan je niet meer inschrijven Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau A of B die regelmatig interne of externe vergaderingen moeten leiden of bijwonen Alle federale ambtenaren van niveau A of B die regelmatig interne of externe onderhandelingen moeten voeren Vereiste voorkennis U beschikt over goede communicatievaardigheden. De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De vergaderingen waaraan ambtenaren van de organisatie deelnemen worden goed voorbereid en goed geleid. Ook de opvolging ervan is verzekerd. De organisatie is in staat om coördinatievergaderingen (interdepartementaal of met de Gewesten/Gemeenschappen) te organiseren waarin de synthese van de meningen kan worden gemaakt en waarin beslissingen/oplossingen kunnen worden gevonden die voor iedereen aanvaardbaar zijn. De organisatie beschikt over vertegenwoordigers die onderhandelingen kunnen voeren zowel binnen als buiten de Belgische overheidscontext (met andere overheidsdiensten, privépersonen of bedrijven of met internationale organisaties zoals de EU, NAVO,...). Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: professionele en doelgerichte vergaderingen en onderhandelingen te voeren, zowel met interne als met externe gesprekspartners. Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: een gerichte vergadering te starten (inclusief voorbereiding), te leiden en af te sluiten de debaen niet van het onderwerp te laten afwijken de punten van overeenstemming te identificeren, te analyseren en beslissingen of compromisoplossingen te formuleren de gesprekspartners te overtuigen van, bijvoorbeeld, een visie of uitgangspunt, de belangen van de dienst of organisatie, de belangen van ons land op internationale vergaderingen,... synthesenota s op te stellen Praktische schikkingen Duur: 5 dagen 14

19 NIVEAU A CODE CACERSD05ANC Omgaan met statistische gegevens Voor deze opleiding kan je niet meer inschrijven Doelgroep Federale ambtenaren van niveau A (vooral voor niet-statistici) die cijfergegevens voor leesbare rapporten opstellen en die gegevens interpreteren Vereiste voorkennis Voldoende ervaring hebben met het beheer van cijfergegevens In staat zijn om rapporten op te stellen De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De organisatie beschikt over een beter gestructureerde en meer relevante methode voor de analyse en de opvolging van de cijfergegevens. De organisatie stelt (intern) kwaliteitsrapporten op met tabellen, grafieken, commentaar en interpretaties. De noodzaak om deze studies extern te laten uitvoeren neemt af met een daling van de kosten tot gevolg. Door een betere beheersing van de materie heeft de organisatie een sterkere positie bij de onderhandeling van de kwaliteitscriteria voor de uitvoering van studies met cijfergegevens door externe leveranciers. De organisatie kan op een meer precieze manier oordelen of een extern uitgevoerde studie beantwoordt aan de algemene kwaliteitscriteria en aan de verwachtingen van de organisatie. De organisatie kiest met meer kennis van zaken (volgens de behoeften van de dienst) een softwarepakket dat bestemd is voor de opslag en de extractie van gegevens. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: statistische analyses uit te voeren een gestructureerde en relevante methode voor de analyse en de opvolging van de cijfergegevens toe te passen kwaliteitsrapporten met tabellen, grafieken, commentaar en interpretaties op te stellen expertise te verschaffen met betrekking tot de uitvoering van statistische studies, die aan externe leveranciers zijn toegewezen algemene kwaliteitscriteria toe te passen bij statistische analyses de beslissing voor de aankoop van een softwarepakket dat bestemd is voor de opslag en de extractie van gegevens te ondersteunen 15

20 NIVEAU A CODE CACERSD05ANC Omgaan met statistische gegevens (vervolg) Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: de statistische methoden toe te passen die het mogelijk maken om relevante, valide en betrouwbare analyses uit te voeren, door: - een steekproef en de logische opbouw ervan te analyseren - de nominale, ordinale en metrische variabelen of meetschalen en de desbetreffende statistische testen te onderscheiden Indicatoren van de centrale tendens, spreiding en relatie op te stellen De gegevens van de steekproeven in enkele duidelijke karakteristieken (of schaingen) samen te vaen Geldige conclusies te trekken op het niveau van de hele populatie op basis van de analyse van de steekproeven De geobserveerde waarden met de vooropgestelde hypotheses over de populatie te vergelijken De kenmerken van de belangrijkste beschikbare software op de markt te beschrijven voor de opslag, de verwerking en de voorstelling van gegevens (data-miningtechniek) Praktische schikkingen Duur: 6 dagen De opleiding wordt in 2014 gegeven (nadien, om de 2 jaar). 16

21 NIVEAU AB Communicatie en informatie Professioneel schrijven CODE CACERCO08XNC Doelgroep Voor federale ambtenaren van niveau A is deze opleiding vooral bedoeld voor personeelsleden uit de vakrichting Communicatie en Informatie. Voor federale ambtenaren van niveau B is deze opleiding enkel bestemd voor wie in een communicatiedienst werkt en behoort tot een van de volgende functiefamilies: Dossierbeheer, Logistiek deskundige, Directiesecretaris en Administratieve ondersteuning. Vereiste voorkennis In staat zijn om de basisprincipes van het journalistieke schrijven toe te passen In staat zijn om de kenmerken van verschillende tekstsoorten te identificeren (brieven, brochures, folders, persberichten, jaarverslagen) De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De teksten van de organisatie worden op een professionele manier voorgesteld. De leesbaarheid van de teksten van de organisatie verbetert. De teksten van de organisatie zijn in een vloe, hedendaagse taal geschreven. De organisatie beschikt over een aantal modeldocumenten voor veel gebruikte teksten. De organisatie beschikt over professionele webteksten (voor interne en externe websites) die voor de gebruikers (ambtenaren en burgers) toegankelijk zijn. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: teksten kritisch te bekijken een coherent schrijfbeleid te voeren leesbare teksten te schrijven die aan uw publiek aangepast zijn op het vlak van de boodschap, de structuur, de taal, de stijl en de vorm. Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: de informatie die meegedeeld moet worden, duidelijk af te bakenen volgens de doelstelling en het doelpubliek duidelijk gestructureerde teksten te schrijven door gebruik te maken van een correcte alinea-indeling, rubrieken, titels, subtitels en andere structuuraanduiders een vloe en correcte zakelijke taal en een hedendaagse stijl te gebruiken in schriftelijke contacten met interne en externe gebruikers diverse hulpbronnen in verband met knelpunten bij het schrijven efficiënt te gebruiken (woordenboeken, naslagwerken, websites) 17

22 NIVEAU AB Communicatie en informatie Professioneel schrijven CODE CACERCO08XNC (vervolg) een tekst professioneel te herschrijven door gebruik te maken van hulpmiddelen (woordenboeken, naslagwerken, websites) modeldocumenten op te stellen voor veelgebruikte teksten (antwoorden op klachten, uitleg over reglementering, FAQ s, enz.) de doelstelling van verschillende tekstsoorten (brochures, folders, persberichten, jaarverslagen) te omschrijven diverse tekstsoorten (brochures, folders, persberichten, jaarverslagen) op een professionele manier te schrijven een professionele webtekst op te stellen. Methodologie Om uw leerproces te ondersteunen, stellen we u volgende methodes voor: een grondige reflectie over schrijven/schrijfbeleid theoretische en technische verklaringen tekstbeoordelingen (over reële ambtelijke teksten) oefeningen op de analyse, het schrijven en het herwerken van teksten Praktische schikkingen Duur:5 dagen 18

23 NIVEAU AB CODE CACERM120XNC Vertalers De kwaliteit van vertalingen van het Frans naar het Nederlands optimaliseren Voor deze opleiding kan je niet meer inschrijven Doelgroep Ambtenaren die van het Frans naar het Nederlands vertalen of eerder: Ambtenaren van niveau A die als vertaler-revisor of als tolk werken. Ambtenaren van niveau B uit de functiefamilie Vertaler. Vereiste voorkennis in staat om Windows en internet te gebruiken teksten van het Frans naar het Nederlands te kunnen vertalen De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De documenten die in de organisatie vertaald worden, zijn kwaliteitsvol aangepast aan de verschillende dragers Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: de kwaliteit van de vertaalde teksten te verhogen door het toepassen van een kwaliteitscontrole de gespecialiseerde terminologie correct te vertalen de kwaliteit van de vertaalde webteksten te optimaliseren Op het einde van de opleiding bent u in staat om: 1. de kwaliteit van vertalingen te controleren aan de hand van volgende methodes: - analytische, holistische evaluatie en ijkpuntenmethode - revisie en post-editing - normen inzake vertaaldiensten en audit 2. recente hulpmiddelen te gebruiken om terminologie op te zoeken: - de nieuwe tendensen in terminologisch onderzoek op te sommen - de meest aangepaste hulpmiddelen voor de federale overheidsdiensten te gebruiken 3. de specifieke kenmerken van webteksten te identificeren en er rekening mee te houden om: - webteksten te schrijven - webteksten te vertalen Praktische schikkingen Duur: 5 dagen 19

24 NIVEAU A CODE CACERPO01ANC Personeel en organisatie Reglementaire aspecten in de dagelijkse praktijk van het human resources management Voor deze opleiding kan je niet meer inschrijven Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau A die als P&O-medewerker in hun functie advies verlenen aan het lijnmanagement of aan andere personeelsleden over de toepassing van het statuut, of die voor de uitvoering van hun opdrachten een degelijke kennis van het statuut en de arbeidswetgeving nodig hebben. Vereiste voorkennis Beschikken over een elementaire kennis van de reglementaire bepalingen die gelden voor het statutaire en het contractuele personeel. De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: Het personeelsbeleid van de organisatie wordt efficiënter: De P&O-stafdienst functioneert beter, omdat de P&O-medewerkers van niveau A een betere kennis van de rechtspositieregeling van de personeelsleden bezien Het lijnmanagement wordt beter ondersteund in zijn rol van operationeel HRverantwoordelijke; De personeelsleden zijn beter geïnformeerd over hun rechtspositie. Een uniforme en correcte interpretatie van de reglementering inzake het administratief en geldelijk statuut en de arbeidswetgeving wordt mogelijk, waardoor het aantal geschillen zal verminderen. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: de kennis van de belangrijkste bestanddelen van de rechtspositieregeling (geldelijk en administratief) van de ambtenaren en contractuele personeelsleden te gebruiken in uw dagelijkse praktijk: 1. instructies formuleren aan de dossierbeheerders binnen de stafdiensten P&O van de instelling om deze reglementering correct toe te passen, 2. controle uitoefenen op de correcte uitvoering van de instructies ter zake, 3. het opmaken van duidelijke nota s en richtlijnen terzake zodat de reglementering duidelijk is voor zowel de dossierbeheerders, de hiërarchie als de personeelsleden op wie ze van toepassing is. de verschillende fasen van een HR-cyclus in hun reglementaire context te plaatsen en te integreren; in uw dagelijkse praktijk de mogelijke interacties in te schaen en aan te wenden tussen de verschillende fasen van de HR-cyclus en de corresponderende reglementaire aspecten. 20

25 NIVEAU A Personeel en organisatie Reglementaire aspecten in de dagelijkse praktijk van het human resources management CODE CACERPO01ANC (vervolg) Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: I) de reglementering inzake het administratief statuut toe te passen zodat u a) een stagedossier op correcte wijze kan beheren in al zijn aspecten; b) een tuchtdossier kan afhandelen; c) een dossier arbeidsongeval in al zijn aspecten kan beheren ; d) een arbeidstijdregeling kan opstellen; e) een advies kan geven rond rechten, plichten en cumulatiemogelijkheden voor de ambtenaar. II) de reglementering inzake de arbeidsvoorwaarden en het sociaal statuut toe te passen zodat u a) de toekenning van de verloven en afwezigheden kan beoordelen; b) het jaarlijks vakantieverlof, het ziekteverlof en het moederschapsverlof kan berekenen ; c) advies kan verlenen over deeltijds werken, onderbreking van de loopbaan en elders werken ; III) de reglementering inzake de loopbanen en het geldelijk statuut te kennen en toe te passen voor de gemene klassen en graden voor het federaal openbaar ambt, en dit rond het formuleren van adviezen in toepassingsgevallen rond : a) de evolutiemogelijkheden in geldelijke en administratieve loopbaan van een ambtenaar ; b) de berekening van de verschillende administratieve en geldelijke anciënniteiten van een ambtenaar c) mobiliteit, mutatie en verandering van graad ; d) de vaststelling van de wedde van een ambtenaar ; e) de bepaling van de verschillende toelagen en vergoedingen, de voorwaarden voor de toekkening ervan en de toepassingsvoorwaarden. Praktische schikkingen Duur: 6 dagen Deze opleiding wordt om de twee jaar georganiseerd (niet in 2012). 21

26 NIVEAU A CODE CACERSD10ANC Sociale zekerheid en sociale Bescherming Informatie betreffende de sociale zekerheid uitwisselen Voor deze opleiding kan je niet meer inschrijven Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau A die deskundigen zijn inzake sociaal recht en de sociale zekerheid en die belast zijn met het geven en zoeken van informatie betreffende de volgende materies: werkloosheid, pensioenen, uitkeringen voor personen met een handicap, kinderbijslag, ziekte-invaliditeit, arbeidsongevallen en beroepsziekten Vereiste voorkennis Beschikken over een grondige kennis van de wetgeving van één van de sectoren van de sociale zekerheid, zoals werkloosheid, pensioenen, uitkeringen aan personen met een handicap, gezinsuitkeringen, ziekte-invaliditeit, arbeidsongevallen en beroepsziekten Dagelijkse beroepservaring hebben in de toepassing van één van de bovenvermelde reglementeringen De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De organisatie zal over een krachtige advies- en informatiedienst beschikken die duidelijker, preciezer en sneller werkt voor de burgers in het algemeen en de sociaal verzekerden in het bijzonder. De organisatie zal de dienstverlening aan de sociaal verzekerden verbeteren inzake de behandeling van de dossiers, de instructie, de beslissing en de betekening, de herziening van de dossiers, de recuperaties, enz. De organisatie zal de draagwijdte van haar relaties met andere instellingen voor sociale zekerheid duidelijk identificeren. De organisatie zal het belang van de betrouwbaarheid en de volledigheid van de gegevens in de dossiers van de sociaal verzekerden duidelijk identificeren en de gegevensbestanden optimaliseren. De organisatie zal haar kennis van de buitenwereld van de ondernemingen verbeteren en meer bepaald van de identificatiegegevens die bruikbare inlichtingen over de sociale bescherming kunnen geven. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: deskundig advies en informatie te leveren de dienstverlening aan de sociaal verzekerden te verbeteren voor de behandeling van de dossiers, de instructies, de beslissing, de betekening, de herziening van de dossiers, de recuperaties, enz. 22

27 NIVEAU A Sociale zekerheid en sociale Bescherming Informatie betreffende de sociale zekerheid uitwisselen CODE CACERSD10ANC (vervolg) de draagwijdte van de relaties met andere instellingen voor sociale zekerheid die ook aan de bepalingen van het Handvest onderworpen zijn en de relaties met derde organisaties duidelijk te identificeren het belang van de betrouwbaarheid en de volledigheid van de gegevens in de dossiers van de sociaal verzekerden te identificeren en het gebruik van die gegevensbestanden te optimaliseren het gebruik van de gegevens vooral op het vlak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, te verbeteren de kennis van de buitenwereld van de ondernemingen te verbeteren en meer bepaald van de identificatiegegevens die bruikbare inlichtingen over de sociale bescherming kunnen geven Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: het precieze toepassingsgebied van het Handvest van de sociaal verzekerde af te bakenen met de hypothesen en de relaties waarin die al dan niet moeten worden toegepast de inhoud te omschrijven van de rechten en plichten die voor de betrokken instellingen van de sociale zekerheid uit zijn toepasbaarheid voortvloeien, zowel ten overstaan van de sociaal verzekerden als van andere instellingen de huidige evolutie inzake jurisprudentie als gevolg van de toepassing van het Handvest toe te passen de bepalingen van het Handvest in de dagelijkse beroepspraktijk toe te passen volgens de eventuele specifieke kenmerken van elke betrokken sector het toepassingsgebied van de ween en reglementen betreffende de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en de Kruispuntbank van de ondernemingen te verklaren de bepalingen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op de uitwisseling van gegevens toe te passen de economische spelers die het systeem van de sociale zekerheid beïnvloeden, te identificeren Praktische schikkingen Duur: 6 dagen 23

28 NIVEAU AB CODE CACERCO05XNC Elektronische documenten beheren Voor deze opleiding kan je niet meer inschrijven Doelgroep Ambtenaren van niveau A/B die als bibliothecaris, archivaris, documentalist, informatiespecialist werken of iedereen die in de werksituatie te maken heeft met digitalisering van documenten. Vereiste voorkennis Hoewel de deelnemers geen computer gebruiken tijdens de opleiding of tijdens de test, is het toch noodzakelijk dat de deelnemers ervaring hebben met: de algemene bureautica-concepten (i.v.m. het beheer van bestanden) en met het besturingssysteem; internet en zoekmachines. De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: Procedures leiden tot bewaring van relevante documenten en voorzien in consultatie en exploitatie. Informatie wordt sneller teruggevonden. Het beleid van de organisatie wordt blijvend verantwoord. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: Een digitaliseringproject te ontwikkelen dat aangepast is aan de specificiteit van de te bewaren documenten en aan de organisatie. De documenten adequaat te bewaren in functie van hun belang. Het bewaren van documenten en informatie in het algemeen te bevorderen. Op het einde van de opleiding bent u in staat om: normen en standaarden die een rol spelen bij een digitaliseringproject toe te passen te anticiperen op de implicaties die een keuze van opslagformaten met zich meebrengt keuzes inzake soft- en hardware te beargumenteren de levenscyclus van een document te beschrijven een selectiebeleid uit te schrijven informatiestromen te modelleren tot workflows een projectfiche op te stellen: een aanpak uit te schrijven, actoren te identificeren, kosten in te schaen, uitrusting te bepalen, kritische succesfactoren te identificeren de technieken om met weerstanden om te gaan, toe te passen. Praktische schikkingen Duur: 5 dagen 24

29 NIVEAU AB Doeltreffender communiceren en tijdsbeheer in het kader van een inspectie/controle CODE CACERM089XNC Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau A en B die in een inspectie- of controledienst werken Vereiste voorkennis Geen De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De medewerkers in dienst beheersen de basistechnieken van interpersoonlijke relaties en gebruiken communicatietechnieken voor onderhandelingssituaties, om bezwaren van gecontroleerde/ geïnspecteerde personen het hoofd te bieden. De medewerkers in dienst beheersen overtuigingsinstrumenten waarmee ze al hun invloed kunnen uitoefenen. De medewerkers in dienst beheersen de gesprekstechnieken om constructief te kunnen blijven en resultaten te behalen. De medewerkers in dienst optimaliseren hun tijdsbeheer. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek de verworven competenties van deze opleiding (zoals ze in de leerdoelstellingen hieronder zijn omschreven), in de dagelijkse uitoefening van uw functie toe te passen. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: wat betreft doeltreffender communiceren (onderhandelen) : de bij een controle/inspectie aanwezige protagonisten te identificeren, alsook de machtsverhoudingen en de onderliggende belangen de speelruimte te bepalen die een controleur/inspecteur heeft in de uitoefening van zijn functie uw communicatiestijl aan te passen in functie van uzelf en van uw gesprekspartner de juiste argumenten te gebruiken de technieken om een gesprek voor te bereiden te gebruiken de basistechnieken van nlp (neuro-linguïstisch programmeren) te gebruiken, om uw communicatiestijl te verbeteren de juiste gesprekstechnieken te gebruiken in functie van de gespreksfase (opening, verloop, fase voor de afsluiting, afsluiting) de aan multiculturaliteit verbonden elementen die de communicatie kunnen bemoeilijken,te identificeren de basisinstrumenten voor communicatie te gebruiken waarmee u gespannen situaties het hoofd kan bieden 25

30 NIVEAU AB Doeltreffender communiceren en tijdsbeheer in het kader van een inspectie/controle CODE CACERM089XNC (vervolg) wat betreft tijdsbeheer: de tijdvreters en de middelen om eraan te verhelpen te identificeren uw eigen tijdsbeheer te onderzoeken en daartoe een diagnose op te stellen prioriteiten te stellen in functie van uw eigen doelstellingen, d.w.z. bepalen wat belangrijk en wat dringend is in functie van uw rol en van uw functie in uw organisatie uw agenda te plannen in functie van de prioriteiten technieken toe te passen om per dag, per week, per maand en per jaar te plannen, om uw werk op korte, middellange en lange termijn te structureren te communiceren over uw planning en uw verplichtingen, door tijdsafspraken te maken met uw gesprekspartners op organisatorisch vlak uw arbeidstijd en arbeidsplaatsen te combineren (bezoeken, bureau en thuis) uw eigen reactie t.o.v. personen die de tijdsplanning verstoren te identificeren te voorzien in alternatieve taken voor onverwachte situaties efficiëntiefactoren te identificeren, waarmee tijd kan worden gewonnen bij recurrente taken afzonderingsmomenten in te lassen Praktische schikkingen Duur: 5 dagen 26

31 NIVEAU AB Omgaan met agressiviteit en tijdsbeheer in het kader van een inspectie/controle CODE CACERM090XNC doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau A en B die in een inspectie- of controledienst werken Vereiste voorkennis Geen De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De medewerkers in dienst gebruiken de juiste communicatietechnieken om intimidatie en agressiviteit in het kader van hun controle- of inspectieopdracht te beheersen De medewerkers in dienst optimaliseren hun tijdsbeheer Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek de verworven competenties van deze opleiding (zoals ze in de leerdoelstellingen hieronder zijn omschreven), in de dagelijkse uitoefening van uw functie toe te passen. Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: wat betreft intimidatie en agressie: de kenmerken van agressiviteit en geweld te vaen en te identificeren uw reactie t.o.v. agressiviteit te analyseren in een conflictsituatie communicatie-instrumenten te gebruiken om het conflict af te wenden, op te lossen de verschillende fasen die tot geweld leiden te identificeren de regels voor zelfbescherming toe te passen automatismen aan te leren om op dreigend gevaar te reageren wat betreft tijdsbeheer: de tijdvreters en de middelen om eraan te verhelpen te identificeren uw eigen tijdsbeheer te onderzoeken en daartoe een diagnose op te stellen de tijdvreters op te sporen en er oplossingen voor te vinden prioriteiten te stellen in functie van uw eigen doelstellingen, bepalen wat belangrijk en wat dringend is in functie van uw rol en van uw functie in uw organisatie uw agenda te plannen in functie van de prioriteiten technieken toe te passen om per dag, per week, per maand en per jaar te plannen, om uw werk op korte, middellange en lange termijn te structureren communiceren over uw planning en uw verplichtingen, door tijdsafspraken te maken met uw gesprekspartners 27

32 NIVEAU AB Omgaan met agressiviteit en tijdsbeheer in het kader van een inspectie/controle CODE CACERM090XNC (vervolg) uw eigen reactie t.o.v. personen die de tijdsplanning verstoren te identificeren op organisatorisch vlak uw arbeidstijd en arbeidsplaatsen te combineren (bezoeken, bureau en thuis) te voorzien in alternatieve taken voor onverwachte situaties efficiëntiefactoren te identificeren, waarmee tijd kan worden gewonnen bij recurrente taken afzonderingsmomenten te inlassen Praktische schikkingen Duur: 5 dagen 28

33 NIVEAU AB Uw kennis doorgeven CODE CACERM111XNC Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau A of B die binnenkort hun loopbaan beëindigen en gevraagd worden om hun kennis door te geven. Vereiste voorkennis U kunt een aantal basistaken op PC uitvoeren (Internet en Windows). De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De kennis die van belang is voor het functioneren binnen de organisatie zal beter beschermd worden. De kennisdeling binnen de organisatie wordt bevorderd. Ervaren ambtenaren worden meer gevaloriseerd omwille van de expertise die ze verworven hebben. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: de verschillende stappen te zeen voor de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van kennisoverdracht en kennisdeling binnen uw specifieke team, dienst of organisatie. Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: de specifieke kennis die overgedragen moet worden, te selecteren een kennisoverdrachtplan op te maken : de gepaste kennis-overdrachtmethoden en technieken selecteren, rekening houdend met de vastgelegde doelen, de kenmerken van de op te leiden persoon en de beschikbare middelen verschillende begeleidingsvormen toe te passen de transferacties te evalueren en indien nodig bij te sturen de basisbeginselen van professionele communicatie toe te passen in het kader van de kennisoverdracht Methodologie Naast een klassikaal deel omvat deze opleiding een deel zelfstudie aan de hand van e-learning en praktijkopdrachten. Informeer u op voorhand over de afspraken met betrekking tot de zelfstudie in uw organisatie. Bespreek dit met uw leidinggevende en maak met hem/haar concrete afspraken over hoe de zelfstudie georganiseerd wordt. 29

34 NIVEAU AB Uw kennis doorgeven CODE CACERM111XNC (vervolg) U legt deze afspraken best vast in een overeenkomst voor zelfstudie, waarvoor u de bijgevoegde template kunt gebruiken. Dit document is een hulpmiddel om de afspraken tussen u en uw leidinggevende gemakkelijker te laten verlopen. Het is bedoeld voor intern gebruik. Gelieve dit document niet terug te sturen naar het OFO. Voor deze opleiding is het noodzakelijk dat u kan werken met een PC (werken met het Internet en Windows). U dient over een PC te beschikken, hetzij op uw werkplek, hetzij elders, en dit om de e-learningcursus te volgen. Mocht u op uw werkplek of thuis niet de mogelijkheid hebben om de e-learningcursus te volgen, dan kan u terecht in het Open Leercentrum (OLC) van het OFO. Om daar een PC te reserveren, mailt u naar Praktische schikkingen Duur: 2 dagen klassikaal + 18 uren zelfstudie (e-learning + opdrachten) 30

35 NIVEAU AB Selbstmanagement Niveau A/B CODE CACERBV07XDC Zielgruppe Alle Föderalbeambten von Niveau A und B Erforderliche Vorkenntnisse Kenntnisse über die Zielstellungen Ihrer Organisation Kenntnisse über Ihre persönlich zu verantwortenden Aufgaben und deren Ergebnisse Die Vorteile der Fortbildung für Ihre Organisation: Die Organisation kommuniziert besser mit ihren Kunden. Die Organisation arbeitet effizient und effektiv. Die Organisation und ihre Beamten reagieren angemessen und zielgerichtet bei unvorhergesehenen Umständen. Die Beamten verwalten ihre Aufgaben und Prioritäten besser und halten Termine besser ein. Nach der Fortbildung sind Sie an Ihrem Arbeitsplatz in der Lage: sich auf deutliche und verständliche Art und Weise auszudrücken. die Nachricht der anderen anzuhören und zu verstehen. sich in die Lage des anderen zu versetzen. Ihre eigene Arbeit zu strukturieren, indem Prioritäten gesetzt und zahlreiche Aufgaben auf systematische Art und Weise ausgeführt werden. Ihre Aufgaben innerhalb der festgelegten Fristen auszuführen. zielgerichtet zu reagieren und in hektischen Arbeitssituationen die Ruhe zu bewahren. Nach beendeter Fortbildung sind Sie in der Lage: 1. Die Kommunikation und das Hörverstehen betreffend: 1. eine Kommunikationssituation zu analysieren. 2. eine Zielstellung zu formulieren. 3. die starken und schwachen Punkte in (Ihrer) Kommunikation zu identifizieren. 4. die Hörverständnistechniken korrekt auzuwenden, einschließlich der Neuformulierung und/oder der Empathie. 5. sich auf eine selbstsichere Art auszudrücken. 6. eine Empfehlung oder ein konstruktives Feedback in Funktion einer bestimmten Handlung oder Situation zu formulieren. 2. Das Zeitmanagement und die Aufgabenverwaltung sowie den Umgang mit Stress betreffend: 1. starke und schwache Punkte im (eigenen) Zeitmanagement zu identifizieren. 31

Niveau B GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN

Niveau B GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN Niveau B 2012 2013 GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN Niveau B Gecertificeerde opleidingen Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. ~ Gandhi Leef alsof je morgen sterft. Leer

Nadere informatie

Niveau c GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN

Niveau c GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN Niveau c 2012 2013 GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN Niveau C Gecertificeerde opleidingen Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. ~ Gandhi Leef alsof je morgen sterft. Leer

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

Informatie behandelen : Informatie begrijpen: Informatie analyseren: Informatie integreren: Conceptualiseren: Vernieuwen: Visie ontwikkelen:

Informatie behandelen : Informatie begrijpen: Informatie analyseren: Informatie integreren: Conceptualiseren: Vernieuwen: Visie ontwikkelen: Informatie begrijpen: Begrijpen van elementaire zaken, kunnen omgaan met onduidelijke informatie en correct inschatten van de eigen kennis. Informatie behandelen : Zoeken, verwerken en correct weergeven

Nadere informatie

De afmetingen en waarde van onroerende goederen vaststellen (terreinen, gebouwen, werktuigen, ) om ze zo precies mogelijk financieel te kwalificeren

De afmetingen en waarde van onroerende goederen vaststellen (terreinen, gebouwen, werktuigen, ) om ze zo precies mogelijk financieel te kwalificeren Functiefamilie: Niveau LANDMETER B Doel van de functiefamilie De afmetingen en waarde van onroerende goederen vaststellen (terreinen, gebouwen, werktuigen, ) om ze zo precies mogelijk financieel te kwalificeren

Nadere informatie

Als technisch beheerder het conserveren van voorwerpen en/of prepareren van stalen

Als technisch beheerder het conserveren van voorwerpen en/of prepareren van stalen Functiefamilie: Niveau: COLLECTIEBEHEERDER B Doel van de functiefamilie Het onderhouden, selecteren en conserveren van de collecties met als doel de interne en externe gebruiker er maximaal gebruik van

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon* adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon*  adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek Screening van de individuele dienstverlener in de pijler advies / advies Internationaal ondernemen / strategisch advies in het kader van de maatregel kmo-portefeuille Sjabloon van het onderzoeksverslag

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden -

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - 1.a. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover

Nadere informatie

FOTOGRAAF. Niveau: PC-vaardigheden: Specifieke programma s Specifieke software verbonden aan de functie en aan de dienst (vb.

FOTOGRAAF. Niveau: PC-vaardigheden: Specifieke programma s Specifieke software verbonden aan de functie en aan de dienst (vb. Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE FOTOGRAAF C Doel van de functiefamilie Op basis van technische kennis van de apparatuur deze bedienen teneinde vakkundig en kwaliteitsvol (analoog of digitaal)

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit Doel van de functiefamilie Ter plaatse bij derden de naleving van reglementeringen, normen, ed controleren of interne audit uitvoeren hierover te rapporteren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A4 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A1 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR (M/V)

FUNCTIEBESCHRIJVING SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR (M/V) 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Standplaats Weddeschaal (Loopbaanpad Asse, Brugge, Gent, Ronse C3 C5 / C4 C5 / B1 B2 B3 Projecten) 2. DOEL Instaan voor de coördinatie en realisatie van verschillende (complexere)

Nadere informatie

Als controleur instaan voor de budgetopvolging en controle van verschillende projecten of diensten

Als controleur instaan voor de budgetopvolging en controle van verschillende projecten of diensten Functiefamilie: Niveau: BUDGETBEHEER B Doel van de functiefamilie Coördinatie, ondersteuning, controle en uitvoering van verschillende taken binnen het boekhoudkundig en begrotingsproces van een dienst

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

A2 - Attaché managementondersteuning (algemeen beheer) 2016

A2 - Attaché managementondersteuning (algemeen beheer) 2016 A2 - Attaché managementondersteuning (algemeen beheer) 2016 Algemene Directie Instellingen en Bevolking Cel Management ondersteuning 1/5 Doelpubliek Statutaire ambtenaren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris HRM Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A2a Afdeling: Staf Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit Deze

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

ICT-DESKUNDIGE B. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

ICT-DESKUNDIGE B. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: ICT-DESKUNDIGE B Doel van de functiefamilie Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het testen, de implementatie, het documenteren en het onderhoud van programma s, systemen databanken

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C Doel van de functiefamilie Toedienen van verzorging en basis medische hulp teneinde bij te dragen tot de geestelijke en fysieke gezondheid

Nadere informatie

Analyseert stalen om de kwaliteit van een product te testen en om na te gaan of de vastgelegde normen gerespecteerd worden

Analyseert stalen om de kwaliteit van een product te testen en om na te gaan of de vastgelegde normen gerespecteerd worden Functiefamilie: Niveau: LABORANT B Doel van de functiefamilie Analyseert stalen om de kwaliteit van een product te testen en om na te gaan of de vastgelegde normen gerespecteerd worden Resultaatsgebieden

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris.

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris Functiefamilie: functioneel leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Personeel Subdienst: Code:

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A1 December 2009 LEIDINGGEVEND A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE CARTOGRAAF C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE CARTOGRAAF C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE CARTOGRAAF C Doel van de functiefamilie Door het verkrijgen, verzamelen, verwerken en verspreiden van gegevens topogeografische informatie produceren binnen

Nadere informatie

Deeltijdse ICT-medewerker SASK

Deeltijdse ICT-medewerker SASK Deeltijdse ICT-medewerker SASK B1-B3 Doel van de functie: Je staat in voor in voor het dagelijks onderhouden, beheren en ondersteunen van de ICT-infrastructuur in functie van de algemene (administratieve)

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Systeembeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Systeembeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Systeembeheerder Graad B1-B3 1 1 Systeembeheerder 1.1 Rol De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het operationeel houden van de ICT-infrastructuur en voor de installatie, configuratie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code:

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code: Functie Graadnaam: diensthoofd Afdeling: Vrije tijd Functienaam: Zakelijk leider bibliotheek en productontwikkelaar vrije tijd Functiefamilie: Coördinerend leidinggevenden Functionele loopbaan: B1-B3 Dienst:

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Resultaatsgebieden Kernresultaatsgebieden echnicus echnicus onderhoudstechnicus

Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Resultaatsgebieden Kernresultaatsgebieden echnicus echnicus onderhoudstechnicus Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE TECHNICUS C Doel van de functiefamilie Op basis van de technische kennis van materiaal, apparatuur en/of technische uitrusting, instaan voor de bediening

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

MEDISCH DESKUNDIGE B. Functiefamilie: Niveau:

MEDISCH DESKUNDIGE B. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: MEDISCH DESKUNDIGE B Doel van de functiefamilie Organiseren van en toedienen van medische hulp teneinde bij te dragen tot de gezondheid van de interne en externe klanten/patiënten

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: operationeel leidinggevenden Functietitel: Deskundige Burgerzaken Afdeling: Algemene Zaken Dienst: Burgerzaken 2. Positionering in

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A2 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A2 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Niveau: Doel van de functiefamilie

Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: BEGELEIDING VAN PERSONEN C Doel van de functiefamilie Praktisch, socio-psychologisch en procedureel begeleiden van personen (asielzoekers, geplaatste jongeren, ) tijdens hun verblijf

Nadere informatie

Open training Constructief Beïnvloeden

Open training Constructief Beïnvloeden Open training Constructief Beïnvloeden 2 Deze vierdaagse training biedt u de kans uw persoonlijke effectiviteit in allerlei beïnvloedings-situaties te verhogen: leiding geven, adviseren, stuurgroepen,

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE ASSISTENT METEOROLOOG C. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

TECHNISCHE ASSISTENTIE ASSISTENT METEOROLOOG C. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE ASSISTENT METEOROLOOG C Doel van de functiefamilie Het volgens gestandaardiseerde procedures verzamelen en beheren van hydrometeorologische en klimatologische

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

COLLECTIEBEHEER. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie

COLLECTIEBEHEER. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau COLLECTIEBEHEER D Doel van de functiefamilie Ondersteuning bieden bij het beheer van collecties om deze in een goede staat te houden. Het in ontvangst nemen en hanteren van collectievoorwerpen,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS.

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. 1. ALGEMENE GEGEVENS. 1. Naam van de functie: Maatschappelijk assistent(e) 2. Dienst en/of sectie: Sociale dienst 3. Code : 4. Datum : 13 januari 2009 5.

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening Functiebeschrijving Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Dienst: algemeen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

ICT-ONDERSTEUNING. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie

ICT-ONDERSTEUNING. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau ICT-ONDERSTEUNING D Doel van de functiefamilie Op basis van de kennis van het informaticamateriaal (applicaties of machines) instaan voor de bediening of de technische ondersteuning

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

Als controleur het opvolgen van de werkzaamheden van de adjunct-weersvoorspellers. De gegevens nagaan op basis van zijn eigen kennis.

Als controleur het opvolgen van de werkzaamheden van de adjunct-weersvoorspellers. De gegevens nagaan op basis van zijn eigen kennis. Functiefamilie: Niveau: METEOROLOGIE B Doel van de functiefamilie Het volgens gestandaardiseerde procedures verzamelen en beheren van hydro-meteorologische en klimatologische gegevens en deze ten dienste

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Functie Functiefamilie: Hulpverlening Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Departement: Welzijn Afdeling: Sociaal Beleid Aanwervingsvoorwaarden - In het

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS CONTRACTUEEL DIENSTHOOFD WELZIJN EN GEZIN NIVEAU A1a-A1b-A2 (38/38) INHOUD: 1.

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Team Sociale dienst

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Team Sociale dienst Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: maatschappelijk werker algemene sociale dienst Functiefamilie: Deskundige Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Welzijnshuis Dienst: Team Sociale

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Consulent lokale economie 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE De consulent lokale economie is het aanspreekpunt voor handelaars en ondernemers en stimuleert, behartigt en

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

Bijlage bij de VACANTVERKLARING

Bijlage bij de VACANTVERKLARING Bijlage bij de VACANTVERKLARING gaat over tot de aanwerving en aanleg wervingsreserve van een deskundige Financiën en overheidsopdrachten (m/v) : functiebeschrijving en competenties 1. Algemene informatie

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING C Doel van de functiefamilie Beheer van alle materiaal en technische uitrusting van een dienst of van een locatie en het verzorgen van de administratieve

Nadere informatie

B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE

B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE Competentieprofiel Waardegebonden competenties Klantgerichtheid De dienstverlening afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne klanten en burgers, ook

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Functiebeschrijving Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Loon- en personeelsadministratie Je bent verantwoordelijk voor een correcte weddeverwerking en werkt hiervoor nauw samen met het

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten.

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten. Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel IO01-SECRETARIS/JURIST Statutair onbepaalde duur voltijds Functionele loopbaan: A21-A22 Afdeling: Interne organisatie DOEL VAN DE FUNCTIE Als secretaris

Nadere informatie

Kennisname : Bibliotheekassistent dienstleider BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :...

Kennisname : Bibliotheekassistent dienstleider BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Bibliotheekassistent dienstleider Deskundige B B1-B3 AFDELING : DIENST : Bibliotheek Bibliotheek Kennisname : Datum : Functionaris :...

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kapitein

Functiebeschrijving Kapitein Functiebeschrijving Kapitein Doel 1. De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties om te garanderen dat de ploegen en diensten

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Trainingsopzet Ondersteuning HARRIE

Trainingsopzet Ondersteuning HARRIE Trainingsopzet Ondersteuning HARRIE Stappenplan HARRIE training 1 Inleiding Deze trainingsopzet voor de ondersteuning van HARRIE maakt onderdeel uit van de toolbox Autiproof werkt!. Het is opgesteld om

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Wonen en omgeving

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Wonen en omgeving Functie Graadnaam: stedenbouwkundige Functienaam: stedenbouwkundige Functiefamilie: functioneel leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Wonen en omgeving Dienst: Wonen en omgeving Subdienst:

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie