Niveau c GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niveau c GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN"

Transcriptie

1 Niveau c GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN

2 Niveau C Gecertificeerde opleidingen Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. ~ Gandhi Leef alsof je morgen sterft. Leer alsof je nooit zal sterven.

3 Niveau C Gecertificeerde opleidingen Algemene informatie Dankzij de gecertificeerde opleidingen van niveau C kan je je kwalificaties en competenties updaten en ontwikkelen. Ze worden georganiseerd per functiefamilie en duren minsten 3 dagen. Het aanbod hieronder is onderverdeeld in drie soorten gecertificeerde opleidingen: generieke opleidingen, opleidingen voor een specifieke functiefamilie en opleidingen voor meedere functiefamilies. Generieke opleidingen zijn opleidingen die je helpen competenties te verbeteren die eerder algemeen zijn en die je dus nodig hebt ongeacht je specifieke functie. Opleidingen voor een specifieke functiefamilie zijn opleidingen die je helpen specifieke competenties te verbeteren, die je in een bepaalde functiefamilie nodig hebt. Opleidingen voor meerdere functiefamilies zijn opleidingen die bestemd zijn voor een bepaalde doelgroep (vermeld in de opleidingsfiche). Als personeelslid van niveau C kan je vrij kiezen uit de eerste en de derde groep (behalve: communicatie en dossierbeheer/g&p). Een opleiding voor een specifieke functiefamilie kan je alleen kiezen indien je tot de juiste functiefamilie behoort (en als er voor jouw functiefamilie opleidingen beschikbaar zijn). Na afloop van een gecertificeerde opleiding wordt er een test georganiseerd om na te gaan of je de competenties en kennis verbonden met de inhoud van de opleiding voldoende verworven hebt. Om voor de test te slagen, moet je 60% behalen.

4 Niveau C Gecertificeerde opleidingen Generieke opleidingen Mondeling en schriftelijk rapporteren CACERM092XNC 1 Leidinggeven / beheer van een team CACERM093XNC 2 Samenwerken in team CACERM095XNC 3 Omgaan met taken en informatie CACERM102XNC 4 Efficiënter communiceren met collega s en/of klanten CACERM104XNC 5 Selfmanagement niveau C/D CACERM113XNC 6 Opleidingen voor een specifieke vakrichting Communiceren in een onthaaldienst CACERM121XNC 8 Reglementaire aspecten in de dagelijkse praktijk van een dossier beheerder van een stafdienst P&O CACERMO86XNC 10 Opleidingen voor meerdere vakrichtingen Documenten klasseren, beheren en bewaren CACERM091XNC 12 Uw kennis doorgeven CACERM112XNC 14 De basisfuncties van Excel en de geavanceerde functies van Word leren (MS Office 2010) CACERMB01XNC 16 Communiceren en omgaan met taken (technische functie) CACERM103XNC 18 Zertifizierte Fortbildungen in deutscher Sprache Folgende zertifizierte Fortbildungen werden auch in deutscher Sprache organisiert Selbstmanagement Niveau C/D CACERM113XDC 19 Mündliche und schriftliche Berichterstaung CACERM092XDC 21 Kommunizieren am Empfang CACERM121XDC 22 Zelfstudie overeenkomst e-learning 24

5 niveau cd Mondeling en schriftelijk rapporteren Code CACERM092XNC Doelgroep Federale ambtenaren van niveau C en D uit alle functiefamilies Vereiste voorkennis Geen enkele De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De rapportering binnen de organisatie verloopt doeltreffend. Het advies dat aan de klanten wordt gegeven, gebeurt op professionele wijze. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: actief deel te nemen aan de werkvergaderingen efficiënt schriftelijk en mondeling te rapporteren de klant professioneel te informeren en te adviseren Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: de verschillende manieren om actief deel te nemen aan de werkvergaderingen toe te passen de technieken toe te passen om hoofd- en bijzaken bij het noteren te onderscheiden de aandachtspunten aan te wenden om mondeling te rapporteren over de uitgevoerde werkzaamheden en over de vervolgactiviteiten een gestructureerde manier te hanteren om over de uitgevoerde werkzaamheden en de vervolgactiviteiten schriftelijk te rapporteren de technieken om feedback te geven of om op feedback te reageren, toe te passen de aandachtspunten voor het mondeling en schriftelijk formuleren van adviezen, aan te wenden een onderscheid te maken tussen objectieve en subjectieve gegevens bij het verstrekken van informatie aangepaste technieken te gebruiken om na te gaan of de informatie die verstrekt wordt, voldoende duidelijkheid biedt voor de andere gesprekspartner(s) Praktische schikkingen Duur: 3 dagen 1

6 niveau cd Code CACERM093XNC Leidinggeven / beheer van een team Voor deze opleiding kan je niet meer inschrijven Doelgroep Federale ambtenaren van niveau C en D die verantwoordelijk zijn voor een team Vereiste voorkennis Ervaring hebben met het beheer van een team De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: de organisatie beschikt over leidinggevenden die hun stijl van leidinggeven kunnen aanpassen aan de omstandigheden. de prestaties van de teams en van de organisatie verbeteren. de toepassing van de Ontwikkelcirkels (OC) verbetert. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: een team aan te sturen door de eigen persoonlijkheidskenmerken, motivatie en competenties en die van uw medewerkers in te schaen en in te zeen doelstellingen te formuleren voor uw medewerkers efficiënt te communiceren door op een constructieve manier feedback te geven, op problemen te anticiperen en door conflicten uit te klaren Op het einde van de opleiding bent u in staat om: de verschillende rollen van de leidinggevende te omschrijven. technieken toe te passen om de eigen sterke en te verbeteren punten, alsook die van de medewerkers, te identificeren (onder andere in het kader van het planningsgesprek van de Ontwikkelcirkels). de leiderschapsstijl te selecteren in functie van aan de verschillende types van medewerkers ( onder andere in het kader van de 4 gesprekken van de Ontwikkelcirkels). de basisbeginselen van communicatie toe te passen. de criteria van een werkbare doelstelling toe te passen (onder andere in het kader van het planningsgesprek van de Ontwikkelcirkels). de methode van probleemdetectie toe te passen. de methode voor probleemoplossing toe te passen. de technieken om om te gaan met weerstand, toe te passen. de technieken om op een constructieve manier feedback te geven, toe te passen (onder andere in het kader van een functioneringsgesprek en een evaluatiegesprek ) Praktische schikkingen Aantal dagen: 3 2

7 niveau cd Samenwerken in team Code CACERM095XNC Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau C en D die deel uitmaken van een vast team of een projeceam en die de effectiviteit van hun eigen functioneren in een groep willen optimaliseren Vereiste voorkennis Geen De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: 1. de kwaliteit van teamwerk verbetert 2.de efficiëntie en slaagkansen van ad hoc groepen verhogen door effectievere en efficiëntere participatie van de teamleden Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: problemen in groepen waarin u werkt te herkennen efficiënt te beïnvloeden bij het werken in teams te adviseren over interventies om communicatiestoornissen aan te pakken Op het einde van de opleiding bent u in staat om: 1. een aantal concepten van groepsdynamica te omschrijven (bijvoorbeeld het Belbinmodel) 2. de aangeleerde methode van probleemdetectie toe te passen 3. de aangeleerde technieken om efficiënter te beïnvloeden in vaste of projectmatige teams, toe te passen 4. technieken te identificeren om communicatiestoornissen aan te pakken; 5. enkele belangrijke werkvormen en interventietechnieken te herkennen Praktische schikkingen Aantal dagen: 3 3

8 niveau cd Omgaan met taken en informatie Code CACERM102XNC Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau C of D met een administratieve functie Vereiste voorkennis Basiskennis van het Nederlands De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: Zowel het interne als het externe informatiebeheer zal verbeterd worden Elke personeelslid zal beter omgaan met zijn taken Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: Zowel interne als externe informatie correct te beheren De organisatie van uw taken te optimaliseren Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: verschillende communicatiemedia (bv. s, brieven, verslagen, dienstnota s, teksten, telefoongesprekken) objectief en binnen de toegestane termijn te verwerken op een duidelijke en aangepaste wijze informatie te bezorgen aan de bestemmeling. uw werk te structureren en uw taken uit te voeren in functie van bepaalde procedures, termijnen en prioriteiten. Methodologie Om uw leerproces te ondersteunen worden theorie en oefeningen met mekaar afgewisseld Praktische schikkingen Duur: 3 dagen 4

9 niveau cd Efficiënter communiceren met collega s en/of klanten Code CACERM104XNC Doelgroep Ambtenaren van niveau C en D die beter willen communiceren met collega s of klanten, zowel van persoon tot persoon als aan de telefoon. Vereiste voorkennis Geen enkele Voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De mondelinge en telefonische communicatie met collega s en klanten zal efficiënter verlopen. De verbale en non-verbale communicatie zal beter geïnterpreteerd worden. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek : gesprekken op een efficiëntere manier te voeren communicatiebevorderende methoden te gebruiken elk telefoongesprek te voeren door de gepaste technieken te gebruiken gestelde problemen op te lossen Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: Wat betreft het communicatieschema van Jakobson het communicatieschema van Jakobson en de bestanddelen van communicatie te beschrijven Wat betreft verbale en non-verbale communicatie de oorsprong van NLP, AT, te beschrijven perceptie en de onderliggende mechanismen te omschrijven (verbaal, non-verbaal en paraverbaal) non-verbale elementen te identificeren communicatietechnieken toe te passen de sterke en de zwakke punten m.b.t. communicatie in groep of van persoon tot persoon te bepalen Wat betreft het beheer van telefoongesprekken de aandachtpunten voor telefonische communicatie toe te passen technieken toe te passen om een vraag of een voorstel te formuleren technieken toe te passen om om te gaan met agressiviteit Praktische schikkingen Duur : 4 dagen 5

10 niveau cd Code CACERM113XNC Selfmanagement niveau C/D Voor deze opleiding kan je niet meer inschrijven Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau C en D Vereiste voorkennis Kennis van de doelstellingen van uw organisatie Kennis van uw eigen taken en van de resultaten waarvoor u verantwoordelijk bent De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De organisatie communiceert beter met haar klanten. De organisatie werkt op efficiënte en doeltreffende wijze. De organisatie en haar ambtenaren reageren op gepaste en doeltreffende wijze op onvoorziene omstandigheden. De ambtenaren beheren hun taken en prioriteiten beter en respecteren de termijnen beter. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: u op een duidelijke en begrijpelijke manier uit te drukken te luisteren naar de boodschap van anderen en die te begrijpen u in te leven in andermans situatie uw eigen werk te structureren door prioriteiten te stellen en een veelheid aan taken op een systematische manier uit te voeren uw taken binnen de vooropgestelde termijnen af te werken doelgericht te reageren en kalm te blijven in stresserende werksituaties Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: 1. Wat betreft communicatie en luistervaardigheid: 1. de relevante elementen in de communicatie te identificeren 2. de factoren die een optimale communicatie tegenwerken te identificeren 3. te luisteren naar een vraag en ze te herformuleren om te zien of ze correct werd begrepen 4. een luisterende houding aan te nemen, inclusief empathie 5. zich op een assertieve manier uit te drukken 6. een advies of feedback op een constructieve manier te formuleren in functie van een bepaalde actie of situatie. 2. Wat betreft tijds- en taakbeheer: 1. tijdwinnende en tijdrovende factoren te identificeren 2. een onderscheid te maken tussen belangrijkheid en dringendheid 3. de basisprincipes van een doeltreffend prioriteitenbeheer te begrijpen 4. de tijdvreters te identificeren (de controleerbare en andere). 6

11 niveau cd Selfmanagement niveau C/D Code CACERM113XNC (vervolg) 3. Wat betreft stressbeheer: 1. stressfactoren te identificeren 2. vast te stellen hoe hindernissen, storingen en veranderingssituaties beter beheerd kunnen worden. Praktische schikkingen Duur: 3 dagen 7

12 Niveau cd Code CACERM121XNC Onthaal Communiceren in een onthaaldienst Voor deze opleiding kan je niet meer inschrijven Doelgroep Federale ambtenaren van niveau C en D die tot de functiefamilie Onthaal behoren. Vereiste voorkennis In staat zijn om basiscommunicatievaardigheden toe te passen De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De mondelinge (en telefonische) informatieverstrekking aan klanten zal vloer, efficiënter en meer klantvriendelijk verlopen. De onthaalmedewerkers zullen beter gewapend zijn om om te gaan met moeilijke klanten. Kennisdeling binnen de onthaaldienst zal bevorderd worden. De onthaalmedewerkers zullen de deontologische aspecten, verbonden aan hun functie, respecteren. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: de juiste vragen te stellen aan uw klanten gepast om te gaan met moeilijke klanten op een correcte en toereikende manier informatie te verstrekken aan klanten de kennis en de informatie binnen uw team doeltreffend te delen Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: Wat de informatieverstrekking aan klanten betreft de aangeleerde methode van informatieverstrekking te gebruiken de aandachtspunten voor telefonische communicatie aan te wenden de gepaste vragen over opmerkingen van een burger te formuleren Wat het omgaan met moeilijke klanten betreft een assertieve, manipulatieve, passieve en agressieve houding te onderscheiden de regels voor het geven van een assertief antwoord volgens een assertiviteitsstappenplan te identificeren de verschillende types van agressie te herkennen de stappen van het escalatieproces van agressie te identificeren de technieken om de eigen emoties onder controle te houden tijdens en na een agressief incident, te identificeren de technieken om een adequaat antwoord te formuleren naargelang de vorm van agressie waarmee ze worden geconfronteerd, toe te passen 8

13 Niveau cd Code CACERM121XNC Onthaal Communiceren in een onthaaldienst (vervolg) Wat kennisdeling betreft de technieken toe te passen om informatie inzichtelijk en overzichtelijk te noteren voor een derde persoon de technieken toe te passen om informatie inzichtelijk en duidelijk aan een derde door te geven de technieken toe te passen om zijn kennis binnen het team door te geven Wat deontologie betreft de vuistregels toe te passen om reglementair om te gaan met persoonsgebonden informatie de vuistregels toe te passen voor het respecteren van discretie in hun functie Praktische schikkingen Duur: 3 dagen 9

14 Niveau bc Code CACERMO86XNC Onthaal Reglementaire aspecten in de dagelijkse praktijk van een dossierbeheerder van een stafdienst P&O Voor deze opleiding kan je niet meer inschrijven Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau B of C die op een P&O-stafdienst/HR-dienst/ personeelsdienst als dossierbeheerder autonoom dossiers opvolgen in verband met personeelszaken (loopbaanbeheer, weddenberekening, verlof en ziekte) Vereiste voorkennis Beschikken over een elementaire kennis van één of meerdere deelaspecten van één van de thema s uit de opleiding. De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: Het door de organisatie gevoerde personeelsbeleid wordt effectiever: het functioneren van de P&Ostafdienst verbetert, omdat de P&O-medewerkers van niveau B en C een betere kennis over de rechtspositieregeling van de personeelsleden bezien. De personeelsdossiers worden door de dossierbeheerders meer correct opgevolgd door een beter inzicht in de reglementering. Doordat de deelnemers tijdens de opleiding een duidelijke uiteenzeing krijgen over verschillende aspecten van de reglementering kunnen ze in de toekomst meer multifunctioneel worden ingezet. De dienstverlening aan de eigen personeelsleden van de organisaties in verband met hun eigen personeelsdossiers wordt versterkt. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: de kennis van de belangrijkste bestanddelen van de rechtspositieregeling van de ambtenaren en contractuele personeelsleden te kunnen gebruiken in uw dagelijkse praktijk bij het beheren van de dossiers de reglementering inzake verloven en afwezigheden van de ambtenaren en contractuele personeelsleden te kunnen gebruiken in uw dagelijkse praktijk bij het beheren van de dossiers autonoom beslissingen te nemen in geval van geschillen de reglementering uniform en correct te interpreteren, waardoor het aantal betwistingen over individuele personeelsdossiers zal verminderen Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: de kenmerken en gevolgen van het statuut en de verschillen tussen het statuut en de arbeidsovereenkomst op te sommen de principes van het statuut en de reglementering toe te passen in praktijkgerichte oefeningen 10

15 Niveau bc Code CACERMO86XNC Onthaal Reglementaire aspecten in de dagelijkse praktijk van een dossierbeheerder van een stafdienst P&O (vervolg) de reglementering inzake verloven en afwezigheden samen te vaen en toe te passen bij het formuleren van adviezen in concrete gevalstudies inzake: - het aanpassen van de arbeidsduur of het tijdelijk uitoefenen van een functie onderbreken wegens familiale of sociale omstandigheden, of wegens persoonlijke redenen - opleidingsverlof - moederschapsverlof - verlof wegens ziekte de reglementering inzake bezoldigingen en loopbaan samen te vaen en toe te passen bij het formuleren van adviezen in concrete gevalstudies inzake: - het vaststellen van bezoldigingen en weddenschalen in het algemeen en van de bezoldiging van contractuelen in het bijzonder - de link tussen functieweging en de klassen in niveau A - de valorisatie van vroegere diensten (privé, overheid) - ranginneming (dienstanciënniteit, niveau-anciënniteit, graadanciënniteit, klasseanciënniteit) en de impact ervan - de belangrijkste toelagen en premies Praktische schikkingen Duur: 4 dagen Deze opleiding wordt om de twee jaar georganiseerd (niet in 2011). 11

16 Niveau Bc Documenten klasseren, beheren en bewaren Code CACERM091XNC Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau B en C uit de functiefamilies Administratieve ondersteuning, Dossierbeheer, Documentatiebeheer, Directiesecretariaat. Vereiste voorkennis In staat zijn om: documenten in een dienst te beheren en/of te klasseren de basisfunctionaliteiten van een PC toe te passen De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: het documentatiebeheer (classificatie, opzoeking, raadpleging en toegang) wordt verbeterd; het risico dat documenten verloren gaan, wordt beperkt; het delen en overdragen van kennis en informatie wordt bevorderd. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: orde en structuur te brengen in de door u en uw collega s beheerde papieren en digitale documenten, volgens een logisch systeem. te analyseren welke documenten binnen uw dienst moeten worden bewaard en voor welke termijn, op basis van een selectielijst. een overbrenging te organiseren naar het Rijksarchief, op basis van de ontwikkelde richtlijnen. advies te verlenen inzake de goede bewaaromstandigheden voor documenten. Op het einde van de opleiding bent u in staat om: 1. bepaalde basisconcepten met betrekking tot het beheren van documenten te identificeren, zoals: - archiefdocument v.b. documentatie - levensloop van documenten - ordenen en beschrijven - mappenstructuur en bestandsnaamgeving - selectie, vernietiging en schonen - overbrenging van niet-digitale archieven 2. de rol van de ambtenaar bij het ordenen, beheren en bewaren van documenten te identificeren: - voorstellen te formuleren, rekening houdend met de reeds voorhanden zijnde middelen. - een behoefteanalyse op te stellen op vlak van documentbeheer. 12

17 Niveau Bc Code CACERM091XNC Documenten klasseren, beheren en bewaren (vervolg) 3. de juiste methodes te identificeren om documenten te ordenen en te beheren: - de verschillende methodes te kiezen in functie van de behoeften. - een logische ordeningsstructuur op te bouwen in functie van de behoeften. 4. de aanbevelingen van het Algemeen Rijksarchief inzake selectie, vernietiging en methodologie voor het ordenen en beheren toe te passen 5. maatregelen voor te stellen voor het materieel behoud van de documenten, rekening houdend met alle mogelijke schadelijke factoren. 6. de voor- en nadelen te illustreren van het gebruik van diverse elektronische dragers en bestandsformaten. Praktische schikkingen Aantal dagen: 4 dagen, waarvan 2 dagen klassikaal en 2 dagen (13u) zelfstudie (e-learning). Informeer u op voorhand over de mogelijkheid van zelfstudie in uw organisatie. Maak concrete afspraken met uw leidinggevende hoe de zelfstudie georganiseerd wordt. Leg deze afspraken best vast in een overeenkomst voor zelfstudie, u kan hiervoor de bijgevoegde template gebruiken. Dit document is een hulpmiddel om de afspraken tussen u en uw chef gemakkelijker te laten verlopen. Het is bedoeld voor intern gebruik. Gelieve het NIET terug te sturen naar het OFO. Voor deze opleiding is het noodzakelijk dat u kan werken met een PC. U dient ook over een PC te beschikken, hetzij op uw werkplek, hetzij elders, om de e-learningcursus te volgen. Om de e-learningmodules vlot te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk dat u PC uitgerust is met een Flash plug-in. Mocht u op de werkplek of elders niet over een PC kunnen beschikken, dan kan u terecht in het Open Leercentrum (OLC) van het OFO in Brussel. Om hier een PC te reserveren, mailt u naar 13

18 Niveau cd Uw kennis doorgeven Code CACERM112XNC Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau C of D die binnenkort hun loopbaan beëindigen en gevraagd worden om hun kennis door te geven. Vereiste voorkennis U beschikt over minimale schriftelijke communicatie-vaardigheden. De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De kennis die van belang is voor het functioneren binnen de organisatie zal beter beschermd worden. De kennisdeling binnen de organisatie wordt bevorderd. Ervaren ambtenaren worden meer gevaloriseerd omwille van de expertise die ze verworven hebben. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: de verschillende stappen te zeen voor de voorbereiding en de uitvoering van kennisoverdracht binnen uw team, dienst of organisatie. Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: enkele begrippen inzake kennisoverdracht te verduidelijken de technieken toe te passen om essentiële kennis voor het uitoefenen van de eigen functie te identificeren de basisbeginselen van professionele communicatie toe te passen in het kader van kennisoverdracht de technieken toe te passen om na te gaan of de informatie die verstrekt werd, voldoende duidelijkheid biedt voor de andere gesprekspartner Methodologie Naast een klassikaal deel omvat deze opleiding een deel zelfstudie aan de hand van een syllabus en praktijkopdrachten. Informeer u op voorhand over de afspraken met betrekking tot de zelfstudie in uw organisatie. Bespreek dit met uw leidinggevende en maak met hem/haar concrete afspraken over hoe de zelfstudie georganiseerd wordt. 14

19 Niveau cd Uw kennis doorgeven Code CACERM112XNC (vervolg) U legt deze afspraken best vast in een overeenkomst voor zelfstudie, waarvoor u de bijgevoegde template kunt gebruiken. Dit document is een hulpmiddel om de afspraken tussen u en uw leidinggevende gemakkelijker te laten verlopen. Het is bedoeld voor intern gebruik. Gelieve dit document niet terug te sturen naar het OFO. Praktische schikkingen Duur: 2 dagen klassikaal + 12 uren zelfstudie (syllabus + opdrachten) 15

20 Niveau bc De basisfuncties van Excel en de geavanceerde functies van Word leren (MS Office 2010) Code CACERMB01XNC Doelgroep Elke ambtenaar van niveau B of C die Excel en Word gebruikt en die op zijn werkplaats over de nodige uitrusting beschikt (pc, toegang tot het internet, Internet Explorer 9, Firefox of Chrome). Vereiste voorkennis 1. Excel : Geen enkele voorkennis vereist 2. Word : in staat zijn om: een tekst in voeren, op te slaan, te openen, te hernoemen, af te drukken en te verwijderen een eenvoudige opmaak toe te passen (indelen in paragrafen, leertype, grooe en kleur van de tekens) De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De kwaliteit en de snelheid van het bureauticawerk zullen verbeterd worden. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: moeilijke documenten vorm te geven cijfergegevens voor te stellen in de vorm van tabellen en grafieken brieven op te maken en te versturen naar een groot aantal geadresseerden met meerdere personen samenwerken aan documenten door middel van wijzigingen en opmerkingen Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: in Excel, een tabel in te vullen eenvoudige formules te gebruiken rekenbladen te maken en vorm te geven een werkmap aan te maken en af te drukken cellen in te voegen, te kopiëren en te verplaatsen eenvoudige grafieken op te maken 16

21 Niveau bc Code CACERMB01XNC De basisfuncties van Excel en de geavanceerde functies van Word leren (MS Office 2010) (vervolg) in Word, een tabel te maken door de verschillende opties op de werkbalk te gebruiken een mailing te doen stijlen en de overzichtsweergave te gebruiken opmerkingen toe te voegen en de opvolging van de wijzigingen te beheren een inhoudsopgave in te voegen, de titels te nummeren, kopteksten, voeeksten en voetnoten toe te voegen Methodologie Deze opleiding wordt georganiseerd via blended learning (gemengd leren klassikaal en via e-learning) Praktische schikkingen Duur: 4 dagen 2 dagen klassikaal een vijftiental uur zelfstudie via e-learning Deze duur is bedoeld om kennis te maken met de materie en niet om een grondige kennis ervan te verwerven (met het oog op de test). Plaats van de zelfstudie: Werkplaats en/of woonplaats, naargelang de afspraken gemaakt binnen de organisatie Cursisten die op zoek zijn naar een rustige plek met de nodige voorzieningen kunnen ook terecht bij het Open Learning Center van het OFO (OLC) (reservering: 17

22 Niveau cd Code CACERM103XNC Communiceren en omgaan met taken (technische functie) Voor deze opleiding kan je niet meer inschrijven Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau C of D met een technische functie Vereiste voorkennis Basiskennis van het Nederlands De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De communicatie tegenover collega s en/of klanten zal geoptimaliseerd worden Personeelsleden met een technische functie zullen hun werk beter beheren Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: Adequaat te communiceren met uw collega s en/of klanten De organisatie van uw werk te optimaliseren Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: reglementen, dienstnota s en uitvoeringsbesluiten toe te passen handleidingen te gebruiken duidelijk te communiceren en te informeren veiligheidssignalisatie te herkennen en de basisprincipes erop toe te passen werk te plannen in functie van taken en prioriteiten Methodologie Om uw leerproces te ondersteunen worden theorie en oefeningen met mekaar afgewisseld Praktische schikkingen Duur: 3 dagen 18

23 Niveau cd Code CACERM113XDC Selbstmanagement Niveau C/D Voor deze opleiding kan je niet meer inschrijven Zielgruppe Alle Föderalbeamten von Niveau C und D Erforderliche Vorkenntnisse Kenntnisse über die Zielstellungen Ihrer Organisation Kenntnisse über Ihre persönlich zu verantwortenden Aufgaben und deren Ergebnisse Die Vorteile der Fortbildung für Ihre Organisation: Die Organisation kommuniziert besser mit ihren Kunden. Die Organisation arbeitet effizient und effektiv. Die Organisation und ihre Beamten reagieren angemessen und effectiv bei unvorhergesehenen Umständen. Die Beamten verwalten ihre Aufgaben und Prioritäten besser und halten Termine besser ein. Nach der Fortbildung sind Sie an Ihrem Arbeitsplatz in der Lage: sich auf deutliche und verständliche Art und Weise auszudrücken. die Nachricht der anderen anzuhören und zu verstehen. sich in die Lage des anderen zu versetzen. Ihre eigene Arbeit zu strukturieren, indem Prioritäten gesetzt und zahlreiche Aufgaben auf systematische Art und Weise ausgeführt werden. Ihre Aufgaben innerhalb der festgelegten Fristen auszuführen. zielgerichtet zu reagieren und in hektischen Arbeitssituationen die Ruhe zu bewahren. Nach beendeter Fortbildung sind Sie in der Lage: 1. Die Kommunikation und das Hörverstehen betreffend: 1. die relevanten Elemente der Kommunikation zu identifizieren. 2. die Faktoren, die einer optimalen Kommunikation entgegenwirken, zu identifizieren. 3. eine Frage anzuhören und sie neu zu formulieren, um zu ergründen, ob sie korrekt verstanden wurde. 4. eine zuhörende Haltung einzunehmen, einschließlich Empathie. 5. sich auf eine selbstsichere Art und Weise auszudrücken. 6. eine Empfehlung oder ein Feedback auf eine konstruktive Art und Weise in Funktion einer bestimmten Handlung oder Situation zu formulieren. 19

24 Niveau cd Selbstmanagement Niveau C/D Code CACERM113XDC (vervolg) 2. Das Zeitmanagement und die Aufgabenverwaltung betreffend: 1. zeitsparende und zeitaufwendige Faktoren zu identifizieren. 2. einen Unterschied zwischen Wichtigkeit und Dringlichkeit zu machen. 3. die Grundprinzipien einer effektiven Prioritätsverwaltung zu verstehen. 4. die Zeitfresser zu identifizieren (die kontrollierbaren und andere). 3. Das Stressmanagement betreffend: 1. Stressfaktoren zu identifizieren. 2. festzustellen, wie Hindernisse, Störungen und Situationsänderungen besser beherrscht werden können. Praktische Hinweise Dauer: 3 Tage 20

25 Niveau cd Mündliche und schriftliche Berichterstaung Code CACERM092XDC Zielgruppe Föderale Beamte der Niveaus C und D aller Funktionsfamilien Erforderliche Vorkenntnisse Keines Die Vorteile der Fortbildung für Ihre Organisation: Die Berichterstaung innerhalb Ihrer Organisation verläuft zieltreffend. Die Kunden werden auf professionelle Weise beraten. Nach der Fortbildung sind Sie an Ihrem Arbeitsplatz in der Lage: aktiv an Arbeitsbesprechungen teilnehmen, effizient schriftlich und mündlich Bericht erstaen, den Kunden professionell informieren und beraten. Nach beendeter Fortbildung sind Sie in der Lage: die Techniken anzuwenden, um aktiv an Arbeitsbesprechungen teilzunehmen, die Haupt- und Nebensachen bei der Anfertigung von Besprechungsnotizen zu unterscheiden, die Schwerpunkte anzuwenden, um über abgeschlossene Tätigkeiten und den Nachfassprozess mündlich Bericht zu erstaen, über abgeschlossene Tätigkeiten und den Nachfassprozess schriftlich und strukturiert Bericht zu erstaen, Feedback zu geben und darauf zu reagieren, die Schwerpunkte anzuwenden, um schriftlich und mündlich Ratschläge zu erteilen, bei der Informationsübermilung zwischen subjektiven und objektiven Informationen zu unterscheiden, angemessene Techniken zu verwenden, um zu ermieln, ob die mitgeteilten Informationen den anderen Gesprächspartnern klar sind. Praktische Regelungen Dauer: 3 Tage 21

Niveau D GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN

Niveau D GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN Niveau D 2012 2013 GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN Niveau D Gecertificeerde opleidingen Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. ~ Gandhi Leef alsof je morgen sterft. Leer

Nadere informatie

Niveau B GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN

Niveau B GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN Niveau B 2012 2013 GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN Niveau B Gecertificeerde opleidingen Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. ~ Gandhi Leef alsof je morgen sterft. Leer

Nadere informatie

NIVEAU A GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN

NIVEAU A GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN NIVEAU A 2012 2013 GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN NIVEAU A Gecertificeerde opleidingen Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. ~ Gandhi Leef alsof je morgen sterft. Leer

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief medewerkers Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: ondersteuning Dienst: communicatie Subdienst:

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS.

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. 1. ALGEMENE GEGEVENS. 1. Naam van de functie: Maatschappelijk assistent(e) 2. Dienst en/of sectie: Sociale dienst 3. Code : 4. Datum : 13 januari 2009 5.

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

Als controleur instaan voor de budgetopvolging en controle van verschillende projecten of diensten

Als controleur instaan voor de budgetopvolging en controle van verschillende projecten of diensten Functiefamilie: Niveau: BUDGETBEHEER B Doel van de functiefamilie Coördinatie, ondersteuning, controle en uitvoering van verschillende taken binnen het boekhoudkundig en begrotingsproces van een dienst

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

COLLECTIEBEHEER. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie

COLLECTIEBEHEER. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau COLLECTIEBEHEER D Doel van de functiefamilie Ondersteuning bieden bij het beheer van collecties om deze in een goede staat te houden. Het in ontvangst nemen en hanteren van collectievoorwerpen,

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris HRM Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A2a Afdeling: Staf Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit Deze

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

De afmetingen en waarde van onroerende goederen vaststellen (terreinen, gebouwen, werktuigen, ) om ze zo precies mogelijk financieel te kwalificeren

De afmetingen en waarde van onroerende goederen vaststellen (terreinen, gebouwen, werktuigen, ) om ze zo precies mogelijk financieel te kwalificeren Functiefamilie: Niveau LANDMETER B Doel van de functiefamilie De afmetingen en waarde van onroerende goederen vaststellen (terreinen, gebouwen, werktuigen, ) om ze zo precies mogelijk financieel te kwalificeren

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C Doel van de functiefamilie Toedienen van verzorging en basis medische hulp teneinde bij te dragen tot de geestelijke en fysieke gezondheid

Nadere informatie

Informatie behandelen : Informatie begrijpen: Informatie analyseren: Informatie integreren: Conceptualiseren: Vernieuwen: Visie ontwikkelen:

Informatie behandelen : Informatie begrijpen: Informatie analyseren: Informatie integreren: Conceptualiseren: Vernieuwen: Visie ontwikkelen: Informatie begrijpen: Begrijpen van elementaire zaken, kunnen omgaan met onduidelijke informatie en correct inschatten van de eigen kennis. Informatie behandelen : Zoeken, verwerken en correct weergeven

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Administratief personeel Functietitel: Administratief medewerker Afdeling: Cultuur en vrije tijd Dienst: Druk en uitleendienst 2.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A1 December 2009 LEIDINGGEVEND A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Als technisch beheerder het conserveren van voorwerpen en/of prepareren van stalen

Als technisch beheerder het conserveren van voorwerpen en/of prepareren van stalen Functiefamilie: Niveau: COLLECTIEBEHEERDER B Doel van de functiefamilie Het onderhouden, selecteren en conserveren van de collecties met als doel de interne en externe gebruiker er maximaal gebruik van

Nadere informatie

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening Functiebeschrijving Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Dienst: algemeen

Nadere informatie

Instaan voor het veilig vervoer van personen en goederen binnen een aanvaardbare termijn teneinde ze naar de gewenste plaatsen te brengen.

Instaan voor het veilig vervoer van personen en goederen binnen een aanvaardbare termijn teneinde ze naar de gewenste plaatsen te brengen. Functiefamilie: Niveau: D TRANSPORT Doel van de functiefamilie Instaan voor het veilig vervoer van personen en goederen binnen een aanvaardbare termijn teneinde ze naar de gewenste plaatsen te brengen.

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(mens, vrije tijd, bibliotheek & kenniscentrum)

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(mens, vrije tijd, bibliotheek & kenniscentrum) Functie Functie Graadnaam: Administratief medewerker Functienaam: Bibliotheekassistent Afdeling: Mens Dienst: Bibliotheek & Kenniscentrum Functiefamilie: Administratief personeel Functionele loopbaan:

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A1 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Administratief personeel Functietitel: Archiefassistent Afdeling: Algemene zaken Dienst: Gemeentearchief 2. Positionering in het

Nadere informatie

FOTOGRAAF. Niveau: PC-vaardigheden: Specifieke programma s Specifieke software verbonden aan de functie en aan de dienst (vb.

FOTOGRAAF. Niveau: PC-vaardigheden: Specifieke programma s Specifieke software verbonden aan de functie en aan de dienst (vb. Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE FOTOGRAAF C Doel van de functiefamilie Op basis van technische kennis van de apparatuur deze bedienen teneinde vakkundig en kwaliteitsvol (analoog of digitaal)

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

Analyseert stalen om de kwaliteit van een product te testen en om na te gaan of de vastgelegde normen gerespecteerd worden

Analyseert stalen om de kwaliteit van een product te testen en om na te gaan of de vastgelegde normen gerespecteerd worden Functiefamilie: Niveau: LABORANT B Doel van de functiefamilie Analyseert stalen om de kwaliteit van een product te testen en om na te gaan of de vastgelegde normen gerespecteerd worden Resultaatsgebieden

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE ASSISTENT METEOROLOOG C. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

TECHNISCHE ASSISTENTIE ASSISTENT METEOROLOOG C. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE ASSISTENT METEOROLOOG C Doel van de functiefamilie Het volgens gestandaardiseerde procedures verzamelen en beheren van hydrometeorologische en klimatologische

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar Functiekaart Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: communicatieambtenaar Functiefamilie: coördinatoren Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Ondersteuning Dienst: Communicatie & informatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving. De afdeling bestaat daarnaast uit volgende diensten: Ruimtelijke Ordening & Milieu en de Uitvoeringsdiensten.

Functiebeschrijving. De afdeling bestaat daarnaast uit volgende diensten: Ruimtelijke Ordening & Milieu en de Uitvoeringsdiensten. Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Verkeerssignalisatie Functiefamilie: Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Grondgebiedzaken Subdienst: Team Grondgebiedzaken

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE CARTOGRAAF C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE CARTOGRAAF C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE CARTOGRAAF C Doel van de functiefamilie Door het verkrijgen, verzamelen, verwerken en verspreiden van gegevens topogeografische informatie produceren binnen

Nadere informatie

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: LOKAAL DIENSTENCENTRUM LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum 1. Plaats in de organisatie De administratief

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Deskundige Personeelsdienst 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE Zorgt voor de uitwerking, coördinatie en administratieve afhandeling van het personeelsbeleid van het bestuur

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën). Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: boekhouder Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Financiën Subdienst: Administratie Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

standaardopleidingen september 2013 februari 2014 persoonlijke pc-vaardigheden schrijfvaardigheid management en communicatiemanagement Bestuurskunde

standaardopleidingen september 2013 februari 2014 persoonlijke pc-vaardigheden schrijfvaardigheid management en communicatiemanagement Bestuurskunde standaardopleidingen september 2013 februari 2014 Inleiding Praktisch Waar bevindt het OFO zich? pc-vaardigheden TALEN en schrijfvaardigheid persoonlijke effectiviteit Het OFO partner in leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris.

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris Functiefamilie: functioneel leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Personeel Subdienst: Code:

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functionele loopbaan: C1-C3 Functiegroep : administratief uitvoerenden Code: Afdeling: generieke functiebeschrijving

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden -

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - 1.a. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam:

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Functiebeschrijving Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Financiële Zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Administratief personeel Functietitel: Administratief medewerker Afdeling: Algemene zaken Dienst: Burgerzaken 2. Positionering in

Nadere informatie

COLLECTIEBEHEERDER. Niveau:

COLLECTIEBEHEERDER. Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE COLLECTIEBEHEERDER C Doel van de functiefamilie Assistentie verlenen bij het onderhouden, selecteren, conserveren en restaureren van de collecties met als

Nadere informatie

Niveau: Doel van de functiefamilie

Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: BEGELEIDING VAN PERSONEN C Doel van de functiefamilie Praktisch, socio-psychologisch en procedureel begeleiden van personen (asielzoekers, geplaatste jongeren, ) tijdens hun verblijf

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A4 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

LOGISTIEK MEDEWERKER HUISVESTING OCMW (M/V)

LOGISTIEK MEDEWERKER HUISVESTING OCMW (M/V) LOGISTIEK MEDEWERKER HUISVESTING OCMW (M/V) Voltijds (38u) Locatie: Sociaal Huis Gooreind A. FUNCTIEBESCHRIJVING Niveau C Plaats in het organogram De logistiek medewerker huisvesting OCMW werkt onder de

Nadere informatie

ICT-ONDERSTEUNING. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie

ICT-ONDERSTEUNING. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau ICT-ONDERSTEUNING D Doel van de functiefamilie Op basis van de kennis van het informaticamateriaal (applicaties of machines) instaan voor de bediening of de technische ondersteuning

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan coördinator(maatschappelijke dienstverlening, IBO)

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan coördinator(maatschappelijke dienstverlening, IBO) Functie Graadnaam: administratief assistent Functienaam: Begeleider kinderopvang Functionele loopbaan: D1-D3 Code: Afdeling: Maatschappelijke dienstverlening Dienst: IBO Subdienst: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving. De afdeling bestaat daarnaast uit volgende diensten: Ruimtelijke Ordening & Milieu en de Uitvoeringsdiensten.

Functiebeschrijving. De afdeling bestaat daarnaast uit volgende diensten: Ruimtelijke Ordening & Milieu en de Uitvoeringsdiensten. Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Mobiliteitsambtenaar Functiefamilie: Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Grondgebiedzaken Subdienst: Team Grondgebiedzaken Code: Doel

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A2 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A2 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Deskundige Communicatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Deskundige Communicatie FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Deskundige Communicatie Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Deskundige Communicatie B1 B2 B3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

Doel van de functiefamilie Ondersteunt de controle bij opsporingswerken met een hond, waarbij de hond moet beschouwd worden als een werkinstrument..

Doel van de functiefamilie Ondersteunt de controle bij opsporingswerken met een hond, waarbij de hond moet beschouwd worden als een werkinstrument.. Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE HONDENMEESTER C Doel van de functiefamilie Ondersteunt de controle bij opsporingswerken met een hond, waarbij de hond moet beschouwd worden als een werkinstrument..

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Resultaatsgebieden Kernresultaatsgebieden echnicus echnicus onderhoudstechnicus

Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Resultaatsgebieden Kernresultaatsgebieden echnicus echnicus onderhoudstechnicus Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE TECHNICUS C Doel van de functiefamilie Op basis van de technische kennis van materiaal, apparatuur en/of technische uitrusting, instaan voor de bediening

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Functie Functiefamilie: Hulpverlening Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Departement: Welzijn Afdeling: Sociaal Beleid Aanwervingsvoorwaarden - In het

Nadere informatie

Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang. administratief

Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang. administratief FUNCTIEBESCHRIJVING: Begeleider binnenschoolse opvang 1. FUNCTIEBENAMING Naam van de functie Afdeling Niveau/rang Graad Begeleider Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang E1-E3 administratief

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER

Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator procesbewaker Maatschappelijk werker Sociale dienst B B1

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Functiebeschrijving. A. Functie. B. Plaats in de organisatie. C. Doel van de functie. Functietitel Administratief medewerker omgevingsdienst Graad

Functiebeschrijving. A. Functie. B. Plaats in de organisatie. C. Doel van de functie. Functietitel Administratief medewerker omgevingsdienst Graad Functiebeschrijving A. Functie Functietitel Administratief medewerker omgevingsdienst Graad Administratief medewerker Niveau van de functie C Rang Cv Salarisschaal C1-C2-C3 Dienst Omgevingsdienst Prestaties

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING. Resultaatsgebieden. Belangrijkste resultaatsgebieden

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING. Resultaatsgebieden. Belangrijkste resultaatsgebieden Functiefamilie: Niveau: ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING D Doel van de functiefamilie Het verzorgen van een geheel van welomschreven administratieve en uitvoerende taken ter ondersteuning van een dienst of

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Lieve Cornelis, diensthoofd Ann Van

Nadere informatie

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

FUNCTIEKAART TEAMCOACH SUPPORT TECHNISCHE DIENST

FUNCTIEKAART TEAMCOACH SUPPORT TECHNISCHE DIENST GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 389 29 00 - F 09 389 29 01 www.gavere.be info@gavere.be FUNCTIEKAART TEAMCOACH SUPPORT TECHNISCHE DIENST Teamcoach support Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

FUNCTIEKAART DESKUNDIGE TECHNISCHE DIENST

FUNCTIEKAART DESKUNDIGE TECHNISCHE DIENST GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 389 29 00 - F 09 389 29 01 www.gavere.be info@gavere.be FUNCTIEKAART DESKUNDIGE TECHNISCHE DIENST Deskundige technische dienst Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder Economische Migratie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder Economische Migratie Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder Economische Migratie Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende(n) Datum + handtekening Vincent Vandenameele Frank

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: toezichter gebouwen groen reiniging wegen C Cv C1/C3 Plaats in het organogram De toezichter rapporteert aan zijn directe hiërarchisch verantwoordelijke

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht 1. FUNCTIEBENAMING Naam van de functie Afdeling Niveau/rang Graad Gemeenschapswacht Gemeenschapswachten C1-C3 Administratief 2. DOEL VAN DE FUNCTIE Uitvoeren van

Nadere informatie

DOCUMENTATIEBEHEER. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie

DOCUMENTATIEBEHEER. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau DOCUMENTATIEBEHEER C Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer van een documentatiecentrum, toegankelijker maken van de documenten, verrichten van opzoekingen teneinde de

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: diensthoofd Extramurale dienst

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: diensthoofd Extramurale dienst Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker dienst ouderen en thuiszorg Functiegroep: administratief medewerker publieksgericht Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling:

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS CONTRACTUEEL DIENSTHOOFD WELZIJN EN GEZIN NIVEAU A1a-A1b-A2 (38/38) INHOUD: 1.

Nadere informatie

Algemene en bijzondere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden Informatiebundel Selectieprocedure voor een administratief medewerker met het oog op de opmaak van een werfreserve (C1-C3 contractueel - voltijds) (C1-C3 contractueel halftijds) 1/9 Inhoudstafel Algemene

Nadere informatie

Kennisname : Meewerkend onderhoudsverantwoordelijke poetsdienst BENAMING VAN DE FUNCTIE : Technisch hoofdassistent NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN :

Kennisname : Meewerkend onderhoudsverantwoordelijke poetsdienst BENAMING VAN DE FUNCTIE : Technisch hoofdassistent NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Meewerkend onderhoudsverantwoordelijke poetsdienst Technisch hoofdassistent D D4-D5 AFDELING : Grondgebiedzaken DIENST : Technische buitendienst

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de dienst. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundigen

Functiekaart. Functie. Doel van de dienst. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundigen Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige omgeving Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: grondgebiedzaken Dienst: omgeving Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundigen Doel van de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING 1

FUNCTIEBESCHRIJVING 1 FUNCTIEBESCHRIJVING 1 Functie Hoofddoel van de functie Diensthoofd personeel A1a-A3a U bent verantwoordelijk voor en efficiënte organisatie en werking van de personeelsdienst. U geeft leiding aan team

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: operationeel leidinggevenden Functietitel: Deskundige Burgerzaken Afdeling: Algemene Zaken Dienst: Burgerzaken 2. Positionering in

Nadere informatie