Niveau c GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niveau c GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN"

Transcriptie

1 Niveau c GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN

2 Niveau C Gecertificeerde opleidingen Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. ~ Gandhi Leef alsof je morgen sterft. Leer alsof je nooit zal sterven.

3 Niveau C Gecertificeerde opleidingen Algemene informatie Dankzij de gecertificeerde opleidingen van niveau C kan je je kwalificaties en competenties updaten en ontwikkelen. Ze worden georganiseerd per functiefamilie en duren minsten 3 dagen. Het aanbod hieronder is onderverdeeld in drie soorten gecertificeerde opleidingen: generieke opleidingen, opleidingen voor een specifieke functiefamilie en opleidingen voor meedere functiefamilies. Generieke opleidingen zijn opleidingen die je helpen competenties te verbeteren die eerder algemeen zijn en die je dus nodig hebt ongeacht je specifieke functie. Opleidingen voor een specifieke functiefamilie zijn opleidingen die je helpen specifieke competenties te verbeteren, die je in een bepaalde functiefamilie nodig hebt. Opleidingen voor meerdere functiefamilies zijn opleidingen die bestemd zijn voor een bepaalde doelgroep (vermeld in de opleidingsfiche). Als personeelslid van niveau C kan je vrij kiezen uit de eerste en de derde groep (behalve: communicatie en dossierbeheer/g&p). Een opleiding voor een specifieke functiefamilie kan je alleen kiezen indien je tot de juiste functiefamilie behoort (en als er voor jouw functiefamilie opleidingen beschikbaar zijn). Na afloop van een gecertificeerde opleiding wordt er een test georganiseerd om na te gaan of je de competenties en kennis verbonden met de inhoud van de opleiding voldoende verworven hebt. Om voor de test te slagen, moet je 60% behalen.

4 Niveau C Gecertificeerde opleidingen Generieke opleidingen Mondeling en schriftelijk rapporteren CACERM092XNC 1 Leidinggeven / beheer van een team CACERM093XNC 2 Samenwerken in team CACERM095XNC 3 Omgaan met taken en informatie CACERM102XNC 4 Efficiënter communiceren met collega s en/of klanten CACERM104XNC 5 Selfmanagement niveau C/D CACERM113XNC 6 Opleidingen voor een specifieke vakrichting Communiceren in een onthaaldienst CACERM121XNC 8 Reglementaire aspecten in de dagelijkse praktijk van een dossier beheerder van een stafdienst P&O CACERMO86XNC 10 Opleidingen voor meerdere vakrichtingen Documenten klasseren, beheren en bewaren CACERM091XNC 12 Uw kennis doorgeven CACERM112XNC 14 De basisfuncties van Excel en de geavanceerde functies van Word leren (MS Office 2010) CACERMB01XNC 16 Communiceren en omgaan met taken (technische functie) CACERM103XNC 18 Zertifizierte Fortbildungen in deutscher Sprache Folgende zertifizierte Fortbildungen werden auch in deutscher Sprache organisiert Selbstmanagement Niveau C/D CACERM113XDC 19 Mündliche und schriftliche Berichterstaung CACERM092XDC 21 Kommunizieren am Empfang CACERM121XDC 22 Zelfstudie overeenkomst e-learning 24

5 niveau cd Mondeling en schriftelijk rapporteren Code CACERM092XNC Doelgroep Federale ambtenaren van niveau C en D uit alle functiefamilies Vereiste voorkennis Geen enkele De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De rapportering binnen de organisatie verloopt doeltreffend. Het advies dat aan de klanten wordt gegeven, gebeurt op professionele wijze. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: actief deel te nemen aan de werkvergaderingen efficiënt schriftelijk en mondeling te rapporteren de klant professioneel te informeren en te adviseren Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: de verschillende manieren om actief deel te nemen aan de werkvergaderingen toe te passen de technieken toe te passen om hoofd- en bijzaken bij het noteren te onderscheiden de aandachtspunten aan te wenden om mondeling te rapporteren over de uitgevoerde werkzaamheden en over de vervolgactiviteiten een gestructureerde manier te hanteren om over de uitgevoerde werkzaamheden en de vervolgactiviteiten schriftelijk te rapporteren de technieken om feedback te geven of om op feedback te reageren, toe te passen de aandachtspunten voor het mondeling en schriftelijk formuleren van adviezen, aan te wenden een onderscheid te maken tussen objectieve en subjectieve gegevens bij het verstrekken van informatie aangepaste technieken te gebruiken om na te gaan of de informatie die verstrekt wordt, voldoende duidelijkheid biedt voor de andere gesprekspartner(s) Praktische schikkingen Duur: 3 dagen 1

6 niveau cd Code CACERM093XNC Leidinggeven / beheer van een team Voor deze opleiding kan je niet meer inschrijven Doelgroep Federale ambtenaren van niveau C en D die verantwoordelijk zijn voor een team Vereiste voorkennis Ervaring hebben met het beheer van een team De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: de organisatie beschikt over leidinggevenden die hun stijl van leidinggeven kunnen aanpassen aan de omstandigheden. de prestaties van de teams en van de organisatie verbeteren. de toepassing van de Ontwikkelcirkels (OC) verbetert. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: een team aan te sturen door de eigen persoonlijkheidskenmerken, motivatie en competenties en die van uw medewerkers in te schaen en in te zeen doelstellingen te formuleren voor uw medewerkers efficiënt te communiceren door op een constructieve manier feedback te geven, op problemen te anticiperen en door conflicten uit te klaren Op het einde van de opleiding bent u in staat om: de verschillende rollen van de leidinggevende te omschrijven. technieken toe te passen om de eigen sterke en te verbeteren punten, alsook die van de medewerkers, te identificeren (onder andere in het kader van het planningsgesprek van de Ontwikkelcirkels). de leiderschapsstijl te selecteren in functie van aan de verschillende types van medewerkers ( onder andere in het kader van de 4 gesprekken van de Ontwikkelcirkels). de basisbeginselen van communicatie toe te passen. de criteria van een werkbare doelstelling toe te passen (onder andere in het kader van het planningsgesprek van de Ontwikkelcirkels). de methode van probleemdetectie toe te passen. de methode voor probleemoplossing toe te passen. de technieken om om te gaan met weerstand, toe te passen. de technieken om op een constructieve manier feedback te geven, toe te passen (onder andere in het kader van een functioneringsgesprek en een evaluatiegesprek ) Praktische schikkingen Aantal dagen: 3 2

7 niveau cd Samenwerken in team Code CACERM095XNC Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau C en D die deel uitmaken van een vast team of een projeceam en die de effectiviteit van hun eigen functioneren in een groep willen optimaliseren Vereiste voorkennis Geen De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: 1. de kwaliteit van teamwerk verbetert 2.de efficiëntie en slaagkansen van ad hoc groepen verhogen door effectievere en efficiëntere participatie van de teamleden Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: problemen in groepen waarin u werkt te herkennen efficiënt te beïnvloeden bij het werken in teams te adviseren over interventies om communicatiestoornissen aan te pakken Op het einde van de opleiding bent u in staat om: 1. een aantal concepten van groepsdynamica te omschrijven (bijvoorbeeld het Belbinmodel) 2. de aangeleerde methode van probleemdetectie toe te passen 3. de aangeleerde technieken om efficiënter te beïnvloeden in vaste of projectmatige teams, toe te passen 4. technieken te identificeren om communicatiestoornissen aan te pakken; 5. enkele belangrijke werkvormen en interventietechnieken te herkennen Praktische schikkingen Aantal dagen: 3 3

8 niveau cd Omgaan met taken en informatie Code CACERM102XNC Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau C of D met een administratieve functie Vereiste voorkennis Basiskennis van het Nederlands De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: Zowel het interne als het externe informatiebeheer zal verbeterd worden Elke personeelslid zal beter omgaan met zijn taken Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: Zowel interne als externe informatie correct te beheren De organisatie van uw taken te optimaliseren Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: verschillende communicatiemedia (bv. s, brieven, verslagen, dienstnota s, teksten, telefoongesprekken) objectief en binnen de toegestane termijn te verwerken op een duidelijke en aangepaste wijze informatie te bezorgen aan de bestemmeling. uw werk te structureren en uw taken uit te voeren in functie van bepaalde procedures, termijnen en prioriteiten. Methodologie Om uw leerproces te ondersteunen worden theorie en oefeningen met mekaar afgewisseld Praktische schikkingen Duur: 3 dagen 4

9 niveau cd Efficiënter communiceren met collega s en/of klanten Code CACERM104XNC Doelgroep Ambtenaren van niveau C en D die beter willen communiceren met collega s of klanten, zowel van persoon tot persoon als aan de telefoon. Vereiste voorkennis Geen enkele Voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De mondelinge en telefonische communicatie met collega s en klanten zal efficiënter verlopen. De verbale en non-verbale communicatie zal beter geïnterpreteerd worden. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek : gesprekken op een efficiëntere manier te voeren communicatiebevorderende methoden te gebruiken elk telefoongesprek te voeren door de gepaste technieken te gebruiken gestelde problemen op te lossen Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: Wat betreft het communicatieschema van Jakobson het communicatieschema van Jakobson en de bestanddelen van communicatie te beschrijven Wat betreft verbale en non-verbale communicatie de oorsprong van NLP, AT, te beschrijven perceptie en de onderliggende mechanismen te omschrijven (verbaal, non-verbaal en paraverbaal) non-verbale elementen te identificeren communicatietechnieken toe te passen de sterke en de zwakke punten m.b.t. communicatie in groep of van persoon tot persoon te bepalen Wat betreft het beheer van telefoongesprekken de aandachtpunten voor telefonische communicatie toe te passen technieken toe te passen om een vraag of een voorstel te formuleren technieken toe te passen om om te gaan met agressiviteit Praktische schikkingen Duur : 4 dagen 5

10 niveau cd Code CACERM113XNC Selfmanagement niveau C/D Voor deze opleiding kan je niet meer inschrijven Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau C en D Vereiste voorkennis Kennis van de doelstellingen van uw organisatie Kennis van uw eigen taken en van de resultaten waarvoor u verantwoordelijk bent De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De organisatie communiceert beter met haar klanten. De organisatie werkt op efficiënte en doeltreffende wijze. De organisatie en haar ambtenaren reageren op gepaste en doeltreffende wijze op onvoorziene omstandigheden. De ambtenaren beheren hun taken en prioriteiten beter en respecteren de termijnen beter. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: u op een duidelijke en begrijpelijke manier uit te drukken te luisteren naar de boodschap van anderen en die te begrijpen u in te leven in andermans situatie uw eigen werk te structureren door prioriteiten te stellen en een veelheid aan taken op een systematische manier uit te voeren uw taken binnen de vooropgestelde termijnen af te werken doelgericht te reageren en kalm te blijven in stresserende werksituaties Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: 1. Wat betreft communicatie en luistervaardigheid: 1. de relevante elementen in de communicatie te identificeren 2. de factoren die een optimale communicatie tegenwerken te identificeren 3. te luisteren naar een vraag en ze te herformuleren om te zien of ze correct werd begrepen 4. een luisterende houding aan te nemen, inclusief empathie 5. zich op een assertieve manier uit te drukken 6. een advies of feedback op een constructieve manier te formuleren in functie van een bepaalde actie of situatie. 2. Wat betreft tijds- en taakbeheer: 1. tijdwinnende en tijdrovende factoren te identificeren 2. een onderscheid te maken tussen belangrijkheid en dringendheid 3. de basisprincipes van een doeltreffend prioriteitenbeheer te begrijpen 4. de tijdvreters te identificeren (de controleerbare en andere). 6

11 niveau cd Selfmanagement niveau C/D Code CACERM113XNC (vervolg) 3. Wat betreft stressbeheer: 1. stressfactoren te identificeren 2. vast te stellen hoe hindernissen, storingen en veranderingssituaties beter beheerd kunnen worden. Praktische schikkingen Duur: 3 dagen 7

12 Niveau cd Code CACERM121XNC Onthaal Communiceren in een onthaaldienst Voor deze opleiding kan je niet meer inschrijven Doelgroep Federale ambtenaren van niveau C en D die tot de functiefamilie Onthaal behoren. Vereiste voorkennis In staat zijn om basiscommunicatievaardigheden toe te passen De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De mondelinge (en telefonische) informatieverstrekking aan klanten zal vloer, efficiënter en meer klantvriendelijk verlopen. De onthaalmedewerkers zullen beter gewapend zijn om om te gaan met moeilijke klanten. Kennisdeling binnen de onthaaldienst zal bevorderd worden. De onthaalmedewerkers zullen de deontologische aspecten, verbonden aan hun functie, respecteren. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: de juiste vragen te stellen aan uw klanten gepast om te gaan met moeilijke klanten op een correcte en toereikende manier informatie te verstrekken aan klanten de kennis en de informatie binnen uw team doeltreffend te delen Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: Wat de informatieverstrekking aan klanten betreft de aangeleerde methode van informatieverstrekking te gebruiken de aandachtspunten voor telefonische communicatie aan te wenden de gepaste vragen over opmerkingen van een burger te formuleren Wat het omgaan met moeilijke klanten betreft een assertieve, manipulatieve, passieve en agressieve houding te onderscheiden de regels voor het geven van een assertief antwoord volgens een assertiviteitsstappenplan te identificeren de verschillende types van agressie te herkennen de stappen van het escalatieproces van agressie te identificeren de technieken om de eigen emoties onder controle te houden tijdens en na een agressief incident, te identificeren de technieken om een adequaat antwoord te formuleren naargelang de vorm van agressie waarmee ze worden geconfronteerd, toe te passen 8

13 Niveau cd Code CACERM121XNC Onthaal Communiceren in een onthaaldienst (vervolg) Wat kennisdeling betreft de technieken toe te passen om informatie inzichtelijk en overzichtelijk te noteren voor een derde persoon de technieken toe te passen om informatie inzichtelijk en duidelijk aan een derde door te geven de technieken toe te passen om zijn kennis binnen het team door te geven Wat deontologie betreft de vuistregels toe te passen om reglementair om te gaan met persoonsgebonden informatie de vuistregels toe te passen voor het respecteren van discretie in hun functie Praktische schikkingen Duur: 3 dagen 9

14 Niveau bc Code CACERMO86XNC Onthaal Reglementaire aspecten in de dagelijkse praktijk van een dossierbeheerder van een stafdienst P&O Voor deze opleiding kan je niet meer inschrijven Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau B of C die op een P&O-stafdienst/HR-dienst/ personeelsdienst als dossierbeheerder autonoom dossiers opvolgen in verband met personeelszaken (loopbaanbeheer, weddenberekening, verlof en ziekte) Vereiste voorkennis Beschikken over een elementaire kennis van één of meerdere deelaspecten van één van de thema s uit de opleiding. De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: Het door de organisatie gevoerde personeelsbeleid wordt effectiever: het functioneren van de P&Ostafdienst verbetert, omdat de P&O-medewerkers van niveau B en C een betere kennis over de rechtspositieregeling van de personeelsleden bezien. De personeelsdossiers worden door de dossierbeheerders meer correct opgevolgd door een beter inzicht in de reglementering. Doordat de deelnemers tijdens de opleiding een duidelijke uiteenzeing krijgen over verschillende aspecten van de reglementering kunnen ze in de toekomst meer multifunctioneel worden ingezet. De dienstverlening aan de eigen personeelsleden van de organisaties in verband met hun eigen personeelsdossiers wordt versterkt. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: de kennis van de belangrijkste bestanddelen van de rechtspositieregeling van de ambtenaren en contractuele personeelsleden te kunnen gebruiken in uw dagelijkse praktijk bij het beheren van de dossiers de reglementering inzake verloven en afwezigheden van de ambtenaren en contractuele personeelsleden te kunnen gebruiken in uw dagelijkse praktijk bij het beheren van de dossiers autonoom beslissingen te nemen in geval van geschillen de reglementering uniform en correct te interpreteren, waardoor het aantal betwistingen over individuele personeelsdossiers zal verminderen Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: de kenmerken en gevolgen van het statuut en de verschillen tussen het statuut en de arbeidsovereenkomst op te sommen de principes van het statuut en de reglementering toe te passen in praktijkgerichte oefeningen 10

15 Niveau bc Code CACERMO86XNC Onthaal Reglementaire aspecten in de dagelijkse praktijk van een dossierbeheerder van een stafdienst P&O (vervolg) de reglementering inzake verloven en afwezigheden samen te vaen en toe te passen bij het formuleren van adviezen in concrete gevalstudies inzake: - het aanpassen van de arbeidsduur of het tijdelijk uitoefenen van een functie onderbreken wegens familiale of sociale omstandigheden, of wegens persoonlijke redenen - opleidingsverlof - moederschapsverlof - verlof wegens ziekte de reglementering inzake bezoldigingen en loopbaan samen te vaen en toe te passen bij het formuleren van adviezen in concrete gevalstudies inzake: - het vaststellen van bezoldigingen en weddenschalen in het algemeen en van de bezoldiging van contractuelen in het bijzonder - de link tussen functieweging en de klassen in niveau A - de valorisatie van vroegere diensten (privé, overheid) - ranginneming (dienstanciënniteit, niveau-anciënniteit, graadanciënniteit, klasseanciënniteit) en de impact ervan - de belangrijkste toelagen en premies Praktische schikkingen Duur: 4 dagen Deze opleiding wordt om de twee jaar georganiseerd (niet in 2011). 11

16 Niveau Bc Documenten klasseren, beheren en bewaren Code CACERM091XNC Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau B en C uit de functiefamilies Administratieve ondersteuning, Dossierbeheer, Documentatiebeheer, Directiesecretariaat. Vereiste voorkennis In staat zijn om: documenten in een dienst te beheren en/of te klasseren de basisfunctionaliteiten van een PC toe te passen De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: het documentatiebeheer (classificatie, opzoeking, raadpleging en toegang) wordt verbeterd; het risico dat documenten verloren gaan, wordt beperkt; het delen en overdragen van kennis en informatie wordt bevorderd. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: orde en structuur te brengen in de door u en uw collega s beheerde papieren en digitale documenten, volgens een logisch systeem. te analyseren welke documenten binnen uw dienst moeten worden bewaard en voor welke termijn, op basis van een selectielijst. een overbrenging te organiseren naar het Rijksarchief, op basis van de ontwikkelde richtlijnen. advies te verlenen inzake de goede bewaaromstandigheden voor documenten. Op het einde van de opleiding bent u in staat om: 1. bepaalde basisconcepten met betrekking tot het beheren van documenten te identificeren, zoals: - archiefdocument v.b. documentatie - levensloop van documenten - ordenen en beschrijven - mappenstructuur en bestandsnaamgeving - selectie, vernietiging en schonen - overbrenging van niet-digitale archieven 2. de rol van de ambtenaar bij het ordenen, beheren en bewaren van documenten te identificeren: - voorstellen te formuleren, rekening houdend met de reeds voorhanden zijnde middelen. - een behoefteanalyse op te stellen op vlak van documentbeheer. 12

17 Niveau Bc Code CACERM091XNC Documenten klasseren, beheren en bewaren (vervolg) 3. de juiste methodes te identificeren om documenten te ordenen en te beheren: - de verschillende methodes te kiezen in functie van de behoeften. - een logische ordeningsstructuur op te bouwen in functie van de behoeften. 4. de aanbevelingen van het Algemeen Rijksarchief inzake selectie, vernietiging en methodologie voor het ordenen en beheren toe te passen 5. maatregelen voor te stellen voor het materieel behoud van de documenten, rekening houdend met alle mogelijke schadelijke factoren. 6. de voor- en nadelen te illustreren van het gebruik van diverse elektronische dragers en bestandsformaten. Praktische schikkingen Aantal dagen: 4 dagen, waarvan 2 dagen klassikaal en 2 dagen (13u) zelfstudie (e-learning). Informeer u op voorhand over de mogelijkheid van zelfstudie in uw organisatie. Maak concrete afspraken met uw leidinggevende hoe de zelfstudie georganiseerd wordt. Leg deze afspraken best vast in een overeenkomst voor zelfstudie, u kan hiervoor de bijgevoegde template gebruiken. Dit document is een hulpmiddel om de afspraken tussen u en uw chef gemakkelijker te laten verlopen. Het is bedoeld voor intern gebruik. Gelieve het NIET terug te sturen naar het OFO. Voor deze opleiding is het noodzakelijk dat u kan werken met een PC. U dient ook over een PC te beschikken, hetzij op uw werkplek, hetzij elders, om de e-learningcursus te volgen. Om de e-learningmodules vlot te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk dat u PC uitgerust is met een Flash plug-in. Mocht u op de werkplek of elders niet over een PC kunnen beschikken, dan kan u terecht in het Open Leercentrum (OLC) van het OFO in Brussel. Om hier een PC te reserveren, mailt u naar 13

18 Niveau cd Uw kennis doorgeven Code CACERM112XNC Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau C of D die binnenkort hun loopbaan beëindigen en gevraagd worden om hun kennis door te geven. Vereiste voorkennis U beschikt over minimale schriftelijke communicatie-vaardigheden. De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De kennis die van belang is voor het functioneren binnen de organisatie zal beter beschermd worden. De kennisdeling binnen de organisatie wordt bevorderd. Ervaren ambtenaren worden meer gevaloriseerd omwille van de expertise die ze verworven hebben. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: de verschillende stappen te zeen voor de voorbereiding en de uitvoering van kennisoverdracht binnen uw team, dienst of organisatie. Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: enkele begrippen inzake kennisoverdracht te verduidelijken de technieken toe te passen om essentiële kennis voor het uitoefenen van de eigen functie te identificeren de basisbeginselen van professionele communicatie toe te passen in het kader van kennisoverdracht de technieken toe te passen om na te gaan of de informatie die verstrekt werd, voldoende duidelijkheid biedt voor de andere gesprekspartner Methodologie Naast een klassikaal deel omvat deze opleiding een deel zelfstudie aan de hand van een syllabus en praktijkopdrachten. Informeer u op voorhand over de afspraken met betrekking tot de zelfstudie in uw organisatie. Bespreek dit met uw leidinggevende en maak met hem/haar concrete afspraken over hoe de zelfstudie georganiseerd wordt. 14

19 Niveau cd Uw kennis doorgeven Code CACERM112XNC (vervolg) U legt deze afspraken best vast in een overeenkomst voor zelfstudie, waarvoor u de bijgevoegde template kunt gebruiken. Dit document is een hulpmiddel om de afspraken tussen u en uw leidinggevende gemakkelijker te laten verlopen. Het is bedoeld voor intern gebruik. Gelieve dit document niet terug te sturen naar het OFO. Praktische schikkingen Duur: 2 dagen klassikaal + 12 uren zelfstudie (syllabus + opdrachten) 15

20 Niveau bc De basisfuncties van Excel en de geavanceerde functies van Word leren (MS Office 2010) Code CACERMB01XNC Doelgroep Elke ambtenaar van niveau B of C die Excel en Word gebruikt en die op zijn werkplaats over de nodige uitrusting beschikt (pc, toegang tot het internet, Internet Explorer 9, Firefox of Chrome). Vereiste voorkennis 1. Excel : Geen enkele voorkennis vereist 2. Word : in staat zijn om: een tekst in voeren, op te slaan, te openen, te hernoemen, af te drukken en te verwijderen een eenvoudige opmaak toe te passen (indelen in paragrafen, leertype, grooe en kleur van de tekens) De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De kwaliteit en de snelheid van het bureauticawerk zullen verbeterd worden. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: moeilijke documenten vorm te geven cijfergegevens voor te stellen in de vorm van tabellen en grafieken brieven op te maken en te versturen naar een groot aantal geadresseerden met meerdere personen samenwerken aan documenten door middel van wijzigingen en opmerkingen Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: in Excel, een tabel in te vullen eenvoudige formules te gebruiken rekenbladen te maken en vorm te geven een werkmap aan te maken en af te drukken cellen in te voegen, te kopiëren en te verplaatsen eenvoudige grafieken op te maken 16

21 Niveau bc Code CACERMB01XNC De basisfuncties van Excel en de geavanceerde functies van Word leren (MS Office 2010) (vervolg) in Word, een tabel te maken door de verschillende opties op de werkbalk te gebruiken een mailing te doen stijlen en de overzichtsweergave te gebruiken opmerkingen toe te voegen en de opvolging van de wijzigingen te beheren een inhoudsopgave in te voegen, de titels te nummeren, kopteksten, voeeksten en voetnoten toe te voegen Methodologie Deze opleiding wordt georganiseerd via blended learning (gemengd leren klassikaal en via e-learning) Praktische schikkingen Duur: 4 dagen 2 dagen klassikaal een vijftiental uur zelfstudie via e-learning Deze duur is bedoeld om kennis te maken met de materie en niet om een grondige kennis ervan te verwerven (met het oog op de test). Plaats van de zelfstudie: Werkplaats en/of woonplaats, naargelang de afspraken gemaakt binnen de organisatie Cursisten die op zoek zijn naar een rustige plek met de nodige voorzieningen kunnen ook terecht bij het Open Learning Center van het OFO (OLC) (reservering: 17

22 Niveau cd Code CACERM103XNC Communiceren en omgaan met taken (technische functie) Voor deze opleiding kan je niet meer inschrijven Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau C of D met een technische functie Vereiste voorkennis Basiskennis van het Nederlands De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De communicatie tegenover collega s en/of klanten zal geoptimaliseerd worden Personeelsleden met een technische functie zullen hun werk beter beheren Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: Adequaat te communiceren met uw collega s en/of klanten De organisatie van uw werk te optimaliseren Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: reglementen, dienstnota s en uitvoeringsbesluiten toe te passen handleidingen te gebruiken duidelijk te communiceren en te informeren veiligheidssignalisatie te herkennen en de basisprincipes erop toe te passen werk te plannen in functie van taken en prioriteiten Methodologie Om uw leerproces te ondersteunen worden theorie en oefeningen met mekaar afgewisseld Praktische schikkingen Duur: 3 dagen 18

23 Niveau cd Code CACERM113XDC Selbstmanagement Niveau C/D Voor deze opleiding kan je niet meer inschrijven Zielgruppe Alle Föderalbeamten von Niveau C und D Erforderliche Vorkenntnisse Kenntnisse über die Zielstellungen Ihrer Organisation Kenntnisse über Ihre persönlich zu verantwortenden Aufgaben und deren Ergebnisse Die Vorteile der Fortbildung für Ihre Organisation: Die Organisation kommuniziert besser mit ihren Kunden. Die Organisation arbeitet effizient und effektiv. Die Organisation und ihre Beamten reagieren angemessen und effectiv bei unvorhergesehenen Umständen. Die Beamten verwalten ihre Aufgaben und Prioritäten besser und halten Termine besser ein. Nach der Fortbildung sind Sie an Ihrem Arbeitsplatz in der Lage: sich auf deutliche und verständliche Art und Weise auszudrücken. die Nachricht der anderen anzuhören und zu verstehen. sich in die Lage des anderen zu versetzen. Ihre eigene Arbeit zu strukturieren, indem Prioritäten gesetzt und zahlreiche Aufgaben auf systematische Art und Weise ausgeführt werden. Ihre Aufgaben innerhalb der festgelegten Fristen auszuführen. zielgerichtet zu reagieren und in hektischen Arbeitssituationen die Ruhe zu bewahren. Nach beendeter Fortbildung sind Sie in der Lage: 1. Die Kommunikation und das Hörverstehen betreffend: 1. die relevanten Elemente der Kommunikation zu identifizieren. 2. die Faktoren, die einer optimalen Kommunikation entgegenwirken, zu identifizieren. 3. eine Frage anzuhören und sie neu zu formulieren, um zu ergründen, ob sie korrekt verstanden wurde. 4. eine zuhörende Haltung einzunehmen, einschließlich Empathie. 5. sich auf eine selbstsichere Art und Weise auszudrücken. 6. eine Empfehlung oder ein Feedback auf eine konstruktive Art und Weise in Funktion einer bestimmten Handlung oder Situation zu formulieren. 19

24 Niveau cd Selbstmanagement Niveau C/D Code CACERM113XDC (vervolg) 2. Das Zeitmanagement und die Aufgabenverwaltung betreffend: 1. zeitsparende und zeitaufwendige Faktoren zu identifizieren. 2. einen Unterschied zwischen Wichtigkeit und Dringlichkeit zu machen. 3. die Grundprinzipien einer effektiven Prioritätsverwaltung zu verstehen. 4. die Zeitfresser zu identifizieren (die kontrollierbaren und andere). 3. Das Stressmanagement betreffend: 1. Stressfaktoren zu identifizieren. 2. festzustellen, wie Hindernisse, Störungen und Situationsänderungen besser beherrscht werden können. Praktische Hinweise Dauer: 3 Tage 20

25 Niveau cd Mündliche und schriftliche Berichterstaung Code CACERM092XDC Zielgruppe Föderale Beamte der Niveaus C und D aller Funktionsfamilien Erforderliche Vorkenntnisse Keines Die Vorteile der Fortbildung für Ihre Organisation: Die Berichterstaung innerhalb Ihrer Organisation verläuft zieltreffend. Die Kunden werden auf professionelle Weise beraten. Nach der Fortbildung sind Sie an Ihrem Arbeitsplatz in der Lage: aktiv an Arbeitsbesprechungen teilnehmen, effizient schriftlich und mündlich Bericht erstaen, den Kunden professionell informieren und beraten. Nach beendeter Fortbildung sind Sie in der Lage: die Techniken anzuwenden, um aktiv an Arbeitsbesprechungen teilzunehmen, die Haupt- und Nebensachen bei der Anfertigung von Besprechungsnotizen zu unterscheiden, die Schwerpunkte anzuwenden, um über abgeschlossene Tätigkeiten und den Nachfassprozess mündlich Bericht zu erstaen, über abgeschlossene Tätigkeiten und den Nachfassprozess schriftlich und strukturiert Bericht zu erstaen, Feedback zu geben und darauf zu reagieren, die Schwerpunkte anzuwenden, um schriftlich und mündlich Ratschläge zu erteilen, bei der Informationsübermilung zwischen subjektiven und objektiven Informationen zu unterscheiden, angemessene Techniken zu verwenden, um zu ermieln, ob die mitgeteilten Informationen den anderen Gesprächspartnern klar sind. Praktische Regelungen Dauer: 3 Tage 21

Niveau B GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN

Niveau B GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN Niveau B 2012 2013 GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN Niveau B Gecertificeerde opleidingen Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. ~ Gandhi Leef alsof je morgen sterft. Leer

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

FOPAS, uw blik op de toekomst. Fopas, your Assurance to Learn & Evolve for Change and Balance

FOPAS, uw blik op de toekomst. Fopas, your Assurance to Learn & Evolve for Change and Balance FOPAS, uw blik op de toekomst Fopas, your Assurance to Learn & Evolve for Change and Balance Inhoud Fopas, uw blik op de toekomst 03 Fopas, evolutie in competenties verzekerd 03 Tot wie richten we ons?

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg Leerplan OPLEIDING Zorgkundige Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2012/706/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Communicatief gedrag 40 Context van de zorgvrager 40 10 Begeleide intervisie

Nadere informatie

SPeCIAL. Carrosserie. Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie

SPeCIAL. Carrosserie. Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie Carrosserie SPeCIAL Opleidingscatalogus Editie 2013 www.educam.be Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie EDUCAM Service helpt u uw doelstellingen

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL AANWERVING VAN EEN VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL 1. STATUUT De vacante betrekking voor VOLTIJDS VERANTWOORDELIJK ARCHIVERING

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014 Opleidingen Informatiemanagement en ICT 1 Studiegids 2013-2014 2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2013-2014 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel THEMA 4 De rol van de direct leidinggevende 4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel 4.1.1 Ik als leidinggevende Om van competentieontwikkeling een succesverhaal te maken, spelen de direct leidinggevenden

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Kind en Gezin Ontwerper Kind

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

Optimaal digitaal. Technisch rapport over efficiënt informatiebeheer

Optimaal digitaal. Technisch rapport over efficiënt informatiebeheer Optimaal digitaal Technisch rapport over efficiënt informatiebeheer Rapporten van het stadsarchief Antwerpen Reeds verschenen 1. Kabinetsarchieven van de Antwerpse burgemeesters en schepenen: waarde en

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v)

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen: 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening: DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Handleiding voor de facilitator

Handleiding voor de facilitator Handleiding voor de facilitator Versie 3.3 1. Inleiding Deze tekst is gericht naar begeleiders van een BLITS-groep. Jij hebt jezelf hiervoor aangemeld, of je bent gevraagd voor deze uitdagende taak. Hieronder

Nadere informatie