Niveau c GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niveau c GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN"

Transcriptie

1 Niveau c GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN

2 Niveau C Gecertificeerde opleidingen Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. ~ Gandhi Leef alsof je morgen sterft. Leer alsof je nooit zal sterven.

3 Niveau C Gecertificeerde opleidingen Algemene informatie Dankzij de gecertificeerde opleidingen van niveau C kan je je kwalificaties en competenties updaten en ontwikkelen. Ze worden georganiseerd per functiefamilie en duren minsten 3 dagen. Het aanbod hieronder is onderverdeeld in drie soorten gecertificeerde opleidingen: generieke opleidingen, opleidingen voor een specifieke functiefamilie en opleidingen voor meedere functiefamilies. Generieke opleidingen zijn opleidingen die je helpen competenties te verbeteren die eerder algemeen zijn en die je dus nodig hebt ongeacht je specifieke functie. Opleidingen voor een specifieke functiefamilie zijn opleidingen die je helpen specifieke competenties te verbeteren, die je in een bepaalde functiefamilie nodig hebt. Opleidingen voor meerdere functiefamilies zijn opleidingen die bestemd zijn voor een bepaalde doelgroep (vermeld in de opleidingsfiche). Als personeelslid van niveau C kan je vrij kiezen uit de eerste en de derde groep (behalve: communicatie en dossierbeheer/g&p). Een opleiding voor een specifieke functiefamilie kan je alleen kiezen indien je tot de juiste functiefamilie behoort (en als er voor jouw functiefamilie opleidingen beschikbaar zijn). Na afloop van een gecertificeerde opleiding wordt er een test georganiseerd om na te gaan of je de competenties en kennis verbonden met de inhoud van de opleiding voldoende verworven hebt. Om voor de test te slagen, moet je 60% behalen.

4 Niveau C Gecertificeerde opleidingen Generieke opleidingen Mondeling en schriftelijk rapporteren CACERM092XNC 1 Leidinggeven / beheer van een team CACERM093XNC 2 Samenwerken in team CACERM095XNC 3 Omgaan met taken en informatie CACERM102XNC 4 Efficiënter communiceren met collega s en/of klanten CACERM104XNC 5 Selfmanagement niveau C/D CACERM113XNC 6 Opleidingen voor een specifieke vakrichting Communiceren in een onthaaldienst CACERM121XNC 8 Reglementaire aspecten in de dagelijkse praktijk van een dossier beheerder van een stafdienst P&O CACERMO86XNC 10 Opleidingen voor meerdere vakrichtingen Documenten klasseren, beheren en bewaren CACERM091XNC 12 Uw kennis doorgeven CACERM112XNC 14 De basisfuncties van Excel en de geavanceerde functies van Word leren (MS Office 2010) CACERMB01XNC 16 Communiceren en omgaan met taken (technische functie) CACERM103XNC 18 Zertifizierte Fortbildungen in deutscher Sprache Folgende zertifizierte Fortbildungen werden auch in deutscher Sprache organisiert Selbstmanagement Niveau C/D CACERM113XDC 19 Mündliche und schriftliche Berichterstaung CACERM092XDC 21 Kommunizieren am Empfang CACERM121XDC 22 Zelfstudie overeenkomst e-learning 24

5 niveau cd Mondeling en schriftelijk rapporteren Code CACERM092XNC Doelgroep Federale ambtenaren van niveau C en D uit alle functiefamilies Vereiste voorkennis Geen enkele De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De rapportering binnen de organisatie verloopt doeltreffend. Het advies dat aan de klanten wordt gegeven, gebeurt op professionele wijze. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: actief deel te nemen aan de werkvergaderingen efficiënt schriftelijk en mondeling te rapporteren de klant professioneel te informeren en te adviseren Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: de verschillende manieren om actief deel te nemen aan de werkvergaderingen toe te passen de technieken toe te passen om hoofd- en bijzaken bij het noteren te onderscheiden de aandachtspunten aan te wenden om mondeling te rapporteren over de uitgevoerde werkzaamheden en over de vervolgactiviteiten een gestructureerde manier te hanteren om over de uitgevoerde werkzaamheden en de vervolgactiviteiten schriftelijk te rapporteren de technieken om feedback te geven of om op feedback te reageren, toe te passen de aandachtspunten voor het mondeling en schriftelijk formuleren van adviezen, aan te wenden een onderscheid te maken tussen objectieve en subjectieve gegevens bij het verstrekken van informatie aangepaste technieken te gebruiken om na te gaan of de informatie die verstrekt wordt, voldoende duidelijkheid biedt voor de andere gesprekspartner(s) Praktische schikkingen Duur: 3 dagen 1

6 niveau cd Code CACERM093XNC Leidinggeven / beheer van een team Voor deze opleiding kan je niet meer inschrijven Doelgroep Federale ambtenaren van niveau C en D die verantwoordelijk zijn voor een team Vereiste voorkennis Ervaring hebben met het beheer van een team De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: de organisatie beschikt over leidinggevenden die hun stijl van leidinggeven kunnen aanpassen aan de omstandigheden. de prestaties van de teams en van de organisatie verbeteren. de toepassing van de Ontwikkelcirkels (OC) verbetert. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: een team aan te sturen door de eigen persoonlijkheidskenmerken, motivatie en competenties en die van uw medewerkers in te schaen en in te zeen doelstellingen te formuleren voor uw medewerkers efficiënt te communiceren door op een constructieve manier feedback te geven, op problemen te anticiperen en door conflicten uit te klaren Op het einde van de opleiding bent u in staat om: de verschillende rollen van de leidinggevende te omschrijven. technieken toe te passen om de eigen sterke en te verbeteren punten, alsook die van de medewerkers, te identificeren (onder andere in het kader van het planningsgesprek van de Ontwikkelcirkels). de leiderschapsstijl te selecteren in functie van aan de verschillende types van medewerkers ( onder andere in het kader van de 4 gesprekken van de Ontwikkelcirkels). de basisbeginselen van communicatie toe te passen. de criteria van een werkbare doelstelling toe te passen (onder andere in het kader van het planningsgesprek van de Ontwikkelcirkels). de methode van probleemdetectie toe te passen. de methode voor probleemoplossing toe te passen. de technieken om om te gaan met weerstand, toe te passen. de technieken om op een constructieve manier feedback te geven, toe te passen (onder andere in het kader van een functioneringsgesprek en een evaluatiegesprek ) Praktische schikkingen Aantal dagen: 3 2

7 niveau cd Samenwerken in team Code CACERM095XNC Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau C en D die deel uitmaken van een vast team of een projeceam en die de effectiviteit van hun eigen functioneren in een groep willen optimaliseren Vereiste voorkennis Geen De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: 1. de kwaliteit van teamwerk verbetert 2.de efficiëntie en slaagkansen van ad hoc groepen verhogen door effectievere en efficiëntere participatie van de teamleden Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: problemen in groepen waarin u werkt te herkennen efficiënt te beïnvloeden bij het werken in teams te adviseren over interventies om communicatiestoornissen aan te pakken Op het einde van de opleiding bent u in staat om: 1. een aantal concepten van groepsdynamica te omschrijven (bijvoorbeeld het Belbinmodel) 2. de aangeleerde methode van probleemdetectie toe te passen 3. de aangeleerde technieken om efficiënter te beïnvloeden in vaste of projectmatige teams, toe te passen 4. technieken te identificeren om communicatiestoornissen aan te pakken; 5. enkele belangrijke werkvormen en interventietechnieken te herkennen Praktische schikkingen Aantal dagen: 3 3

8 niveau cd Omgaan met taken en informatie Code CACERM102XNC Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau C of D met een administratieve functie Vereiste voorkennis Basiskennis van het Nederlands De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: Zowel het interne als het externe informatiebeheer zal verbeterd worden Elke personeelslid zal beter omgaan met zijn taken Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: Zowel interne als externe informatie correct te beheren De organisatie van uw taken te optimaliseren Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: verschillende communicatiemedia (bv. s, brieven, verslagen, dienstnota s, teksten, telefoongesprekken) objectief en binnen de toegestane termijn te verwerken op een duidelijke en aangepaste wijze informatie te bezorgen aan de bestemmeling. uw werk te structureren en uw taken uit te voeren in functie van bepaalde procedures, termijnen en prioriteiten. Methodologie Om uw leerproces te ondersteunen worden theorie en oefeningen met mekaar afgewisseld Praktische schikkingen Duur: 3 dagen 4

9 niveau cd Efficiënter communiceren met collega s en/of klanten Code CACERM104XNC Doelgroep Ambtenaren van niveau C en D die beter willen communiceren met collega s of klanten, zowel van persoon tot persoon als aan de telefoon. Vereiste voorkennis Geen enkele Voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De mondelinge en telefonische communicatie met collega s en klanten zal efficiënter verlopen. De verbale en non-verbale communicatie zal beter geïnterpreteerd worden. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek : gesprekken op een efficiëntere manier te voeren communicatiebevorderende methoden te gebruiken elk telefoongesprek te voeren door de gepaste technieken te gebruiken gestelde problemen op te lossen Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: Wat betreft het communicatieschema van Jakobson het communicatieschema van Jakobson en de bestanddelen van communicatie te beschrijven Wat betreft verbale en non-verbale communicatie de oorsprong van NLP, AT, te beschrijven perceptie en de onderliggende mechanismen te omschrijven (verbaal, non-verbaal en paraverbaal) non-verbale elementen te identificeren communicatietechnieken toe te passen de sterke en de zwakke punten m.b.t. communicatie in groep of van persoon tot persoon te bepalen Wat betreft het beheer van telefoongesprekken de aandachtpunten voor telefonische communicatie toe te passen technieken toe te passen om een vraag of een voorstel te formuleren technieken toe te passen om om te gaan met agressiviteit Praktische schikkingen Duur : 4 dagen 5

10 niveau cd Code CACERM113XNC Selfmanagement niveau C/D Voor deze opleiding kan je niet meer inschrijven Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau C en D Vereiste voorkennis Kennis van de doelstellingen van uw organisatie Kennis van uw eigen taken en van de resultaten waarvoor u verantwoordelijk bent De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De organisatie communiceert beter met haar klanten. De organisatie werkt op efficiënte en doeltreffende wijze. De organisatie en haar ambtenaren reageren op gepaste en doeltreffende wijze op onvoorziene omstandigheden. De ambtenaren beheren hun taken en prioriteiten beter en respecteren de termijnen beter. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: u op een duidelijke en begrijpelijke manier uit te drukken te luisteren naar de boodschap van anderen en die te begrijpen u in te leven in andermans situatie uw eigen werk te structureren door prioriteiten te stellen en een veelheid aan taken op een systematische manier uit te voeren uw taken binnen de vooropgestelde termijnen af te werken doelgericht te reageren en kalm te blijven in stresserende werksituaties Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: 1. Wat betreft communicatie en luistervaardigheid: 1. de relevante elementen in de communicatie te identificeren 2. de factoren die een optimale communicatie tegenwerken te identificeren 3. te luisteren naar een vraag en ze te herformuleren om te zien of ze correct werd begrepen 4. een luisterende houding aan te nemen, inclusief empathie 5. zich op een assertieve manier uit te drukken 6. een advies of feedback op een constructieve manier te formuleren in functie van een bepaalde actie of situatie. 2. Wat betreft tijds- en taakbeheer: 1. tijdwinnende en tijdrovende factoren te identificeren 2. een onderscheid te maken tussen belangrijkheid en dringendheid 3. de basisprincipes van een doeltreffend prioriteitenbeheer te begrijpen 4. de tijdvreters te identificeren (de controleerbare en andere). 6

11 niveau cd Selfmanagement niveau C/D Code CACERM113XNC (vervolg) 3. Wat betreft stressbeheer: 1. stressfactoren te identificeren 2. vast te stellen hoe hindernissen, storingen en veranderingssituaties beter beheerd kunnen worden. Praktische schikkingen Duur: 3 dagen 7

12 Niveau cd Code CACERM121XNC Onthaal Communiceren in een onthaaldienst Voor deze opleiding kan je niet meer inschrijven Doelgroep Federale ambtenaren van niveau C en D die tot de functiefamilie Onthaal behoren. Vereiste voorkennis In staat zijn om basiscommunicatievaardigheden toe te passen De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De mondelinge (en telefonische) informatieverstrekking aan klanten zal vloer, efficiënter en meer klantvriendelijk verlopen. De onthaalmedewerkers zullen beter gewapend zijn om om te gaan met moeilijke klanten. Kennisdeling binnen de onthaaldienst zal bevorderd worden. De onthaalmedewerkers zullen de deontologische aspecten, verbonden aan hun functie, respecteren. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: de juiste vragen te stellen aan uw klanten gepast om te gaan met moeilijke klanten op een correcte en toereikende manier informatie te verstrekken aan klanten de kennis en de informatie binnen uw team doeltreffend te delen Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: Wat de informatieverstrekking aan klanten betreft de aangeleerde methode van informatieverstrekking te gebruiken de aandachtspunten voor telefonische communicatie aan te wenden de gepaste vragen over opmerkingen van een burger te formuleren Wat het omgaan met moeilijke klanten betreft een assertieve, manipulatieve, passieve en agressieve houding te onderscheiden de regels voor het geven van een assertief antwoord volgens een assertiviteitsstappenplan te identificeren de verschillende types van agressie te herkennen de stappen van het escalatieproces van agressie te identificeren de technieken om de eigen emoties onder controle te houden tijdens en na een agressief incident, te identificeren de technieken om een adequaat antwoord te formuleren naargelang de vorm van agressie waarmee ze worden geconfronteerd, toe te passen 8

13 Niveau cd Code CACERM121XNC Onthaal Communiceren in een onthaaldienst (vervolg) Wat kennisdeling betreft de technieken toe te passen om informatie inzichtelijk en overzichtelijk te noteren voor een derde persoon de technieken toe te passen om informatie inzichtelijk en duidelijk aan een derde door te geven de technieken toe te passen om zijn kennis binnen het team door te geven Wat deontologie betreft de vuistregels toe te passen om reglementair om te gaan met persoonsgebonden informatie de vuistregels toe te passen voor het respecteren van discretie in hun functie Praktische schikkingen Duur: 3 dagen 9

14 Niveau bc Code CACERMO86XNC Onthaal Reglementaire aspecten in de dagelijkse praktijk van een dossierbeheerder van een stafdienst P&O Voor deze opleiding kan je niet meer inschrijven Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau B of C die op een P&O-stafdienst/HR-dienst/ personeelsdienst als dossierbeheerder autonoom dossiers opvolgen in verband met personeelszaken (loopbaanbeheer, weddenberekening, verlof en ziekte) Vereiste voorkennis Beschikken over een elementaire kennis van één of meerdere deelaspecten van één van de thema s uit de opleiding. De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: Het door de organisatie gevoerde personeelsbeleid wordt effectiever: het functioneren van de P&Ostafdienst verbetert, omdat de P&O-medewerkers van niveau B en C een betere kennis over de rechtspositieregeling van de personeelsleden bezien. De personeelsdossiers worden door de dossierbeheerders meer correct opgevolgd door een beter inzicht in de reglementering. Doordat de deelnemers tijdens de opleiding een duidelijke uiteenzeing krijgen over verschillende aspecten van de reglementering kunnen ze in de toekomst meer multifunctioneel worden ingezet. De dienstverlening aan de eigen personeelsleden van de organisaties in verband met hun eigen personeelsdossiers wordt versterkt. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: de kennis van de belangrijkste bestanddelen van de rechtspositieregeling van de ambtenaren en contractuele personeelsleden te kunnen gebruiken in uw dagelijkse praktijk bij het beheren van de dossiers de reglementering inzake verloven en afwezigheden van de ambtenaren en contractuele personeelsleden te kunnen gebruiken in uw dagelijkse praktijk bij het beheren van de dossiers autonoom beslissingen te nemen in geval van geschillen de reglementering uniform en correct te interpreteren, waardoor het aantal betwistingen over individuele personeelsdossiers zal verminderen Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: de kenmerken en gevolgen van het statuut en de verschillen tussen het statuut en de arbeidsovereenkomst op te sommen de principes van het statuut en de reglementering toe te passen in praktijkgerichte oefeningen 10

15 Niveau bc Code CACERMO86XNC Onthaal Reglementaire aspecten in de dagelijkse praktijk van een dossierbeheerder van een stafdienst P&O (vervolg) de reglementering inzake verloven en afwezigheden samen te vaen en toe te passen bij het formuleren van adviezen in concrete gevalstudies inzake: - het aanpassen van de arbeidsduur of het tijdelijk uitoefenen van een functie onderbreken wegens familiale of sociale omstandigheden, of wegens persoonlijke redenen - opleidingsverlof - moederschapsverlof - verlof wegens ziekte de reglementering inzake bezoldigingen en loopbaan samen te vaen en toe te passen bij het formuleren van adviezen in concrete gevalstudies inzake: - het vaststellen van bezoldigingen en weddenschalen in het algemeen en van de bezoldiging van contractuelen in het bijzonder - de link tussen functieweging en de klassen in niveau A - de valorisatie van vroegere diensten (privé, overheid) - ranginneming (dienstanciënniteit, niveau-anciënniteit, graadanciënniteit, klasseanciënniteit) en de impact ervan - de belangrijkste toelagen en premies Praktische schikkingen Duur: 4 dagen Deze opleiding wordt om de twee jaar georganiseerd (niet in 2011). 11

16 Niveau Bc Documenten klasseren, beheren en bewaren Code CACERM091XNC Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau B en C uit de functiefamilies Administratieve ondersteuning, Dossierbeheer, Documentatiebeheer, Directiesecretariaat. Vereiste voorkennis In staat zijn om: documenten in een dienst te beheren en/of te klasseren de basisfunctionaliteiten van een PC toe te passen De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: het documentatiebeheer (classificatie, opzoeking, raadpleging en toegang) wordt verbeterd; het risico dat documenten verloren gaan, wordt beperkt; het delen en overdragen van kennis en informatie wordt bevorderd. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: orde en structuur te brengen in de door u en uw collega s beheerde papieren en digitale documenten, volgens een logisch systeem. te analyseren welke documenten binnen uw dienst moeten worden bewaard en voor welke termijn, op basis van een selectielijst. een overbrenging te organiseren naar het Rijksarchief, op basis van de ontwikkelde richtlijnen. advies te verlenen inzake de goede bewaaromstandigheden voor documenten. Op het einde van de opleiding bent u in staat om: 1. bepaalde basisconcepten met betrekking tot het beheren van documenten te identificeren, zoals: - archiefdocument v.b. documentatie - levensloop van documenten - ordenen en beschrijven - mappenstructuur en bestandsnaamgeving - selectie, vernietiging en schonen - overbrenging van niet-digitale archieven 2. de rol van de ambtenaar bij het ordenen, beheren en bewaren van documenten te identificeren: - voorstellen te formuleren, rekening houdend met de reeds voorhanden zijnde middelen. - een behoefteanalyse op te stellen op vlak van documentbeheer. 12

17 Niveau Bc Code CACERM091XNC Documenten klasseren, beheren en bewaren (vervolg) 3. de juiste methodes te identificeren om documenten te ordenen en te beheren: - de verschillende methodes te kiezen in functie van de behoeften. - een logische ordeningsstructuur op te bouwen in functie van de behoeften. 4. de aanbevelingen van het Algemeen Rijksarchief inzake selectie, vernietiging en methodologie voor het ordenen en beheren toe te passen 5. maatregelen voor te stellen voor het materieel behoud van de documenten, rekening houdend met alle mogelijke schadelijke factoren. 6. de voor- en nadelen te illustreren van het gebruik van diverse elektronische dragers en bestandsformaten. Praktische schikkingen Aantal dagen: 4 dagen, waarvan 2 dagen klassikaal en 2 dagen (13u) zelfstudie (e-learning). Informeer u op voorhand over de mogelijkheid van zelfstudie in uw organisatie. Maak concrete afspraken met uw leidinggevende hoe de zelfstudie georganiseerd wordt. Leg deze afspraken best vast in een overeenkomst voor zelfstudie, u kan hiervoor de bijgevoegde template gebruiken. Dit document is een hulpmiddel om de afspraken tussen u en uw chef gemakkelijker te laten verlopen. Het is bedoeld voor intern gebruik. Gelieve het NIET terug te sturen naar het OFO. Voor deze opleiding is het noodzakelijk dat u kan werken met een PC. U dient ook over een PC te beschikken, hetzij op uw werkplek, hetzij elders, om de e-learningcursus te volgen. Om de e-learningmodules vlot te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk dat u PC uitgerust is met een Flash plug-in. Mocht u op de werkplek of elders niet over een PC kunnen beschikken, dan kan u terecht in het Open Leercentrum (OLC) van het OFO in Brussel. Om hier een PC te reserveren, mailt u naar 13

18 Niveau cd Uw kennis doorgeven Code CACERM112XNC Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau C of D die binnenkort hun loopbaan beëindigen en gevraagd worden om hun kennis door te geven. Vereiste voorkennis U beschikt over minimale schriftelijke communicatie-vaardigheden. De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De kennis die van belang is voor het functioneren binnen de organisatie zal beter beschermd worden. De kennisdeling binnen de organisatie wordt bevorderd. Ervaren ambtenaren worden meer gevaloriseerd omwille van de expertise die ze verworven hebben. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: de verschillende stappen te zeen voor de voorbereiding en de uitvoering van kennisoverdracht binnen uw team, dienst of organisatie. Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: enkele begrippen inzake kennisoverdracht te verduidelijken de technieken toe te passen om essentiële kennis voor het uitoefenen van de eigen functie te identificeren de basisbeginselen van professionele communicatie toe te passen in het kader van kennisoverdracht de technieken toe te passen om na te gaan of de informatie die verstrekt werd, voldoende duidelijkheid biedt voor de andere gesprekspartner Methodologie Naast een klassikaal deel omvat deze opleiding een deel zelfstudie aan de hand van een syllabus en praktijkopdrachten. Informeer u op voorhand over de afspraken met betrekking tot de zelfstudie in uw organisatie. Bespreek dit met uw leidinggevende en maak met hem/haar concrete afspraken over hoe de zelfstudie georganiseerd wordt. 14

19 Niveau cd Uw kennis doorgeven Code CACERM112XNC (vervolg) U legt deze afspraken best vast in een overeenkomst voor zelfstudie, waarvoor u de bijgevoegde template kunt gebruiken. Dit document is een hulpmiddel om de afspraken tussen u en uw leidinggevende gemakkelijker te laten verlopen. Het is bedoeld voor intern gebruik. Gelieve dit document niet terug te sturen naar het OFO. Praktische schikkingen Duur: 2 dagen klassikaal + 12 uren zelfstudie (syllabus + opdrachten) 15

20 Niveau bc De basisfuncties van Excel en de geavanceerde functies van Word leren (MS Office 2010) Code CACERMB01XNC Doelgroep Elke ambtenaar van niveau B of C die Excel en Word gebruikt en die op zijn werkplaats over de nodige uitrusting beschikt (pc, toegang tot het internet, Internet Explorer 9, Firefox of Chrome). Vereiste voorkennis 1. Excel : Geen enkele voorkennis vereist 2. Word : in staat zijn om: een tekst in voeren, op te slaan, te openen, te hernoemen, af te drukken en te verwijderen een eenvoudige opmaak toe te passen (indelen in paragrafen, leertype, grooe en kleur van de tekens) De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De kwaliteit en de snelheid van het bureauticawerk zullen verbeterd worden. Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: moeilijke documenten vorm te geven cijfergegevens voor te stellen in de vorm van tabellen en grafieken brieven op te maken en te versturen naar een groot aantal geadresseerden met meerdere personen samenwerken aan documenten door middel van wijzigingen en opmerkingen Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: in Excel, een tabel in te vullen eenvoudige formules te gebruiken rekenbladen te maken en vorm te geven een werkmap aan te maken en af te drukken cellen in te voegen, te kopiëren en te verplaatsen eenvoudige grafieken op te maken 16

21 Niveau bc Code CACERMB01XNC De basisfuncties van Excel en de geavanceerde functies van Word leren (MS Office 2010) (vervolg) in Word, een tabel te maken door de verschillende opties op de werkbalk te gebruiken een mailing te doen stijlen en de overzichtsweergave te gebruiken opmerkingen toe te voegen en de opvolging van de wijzigingen te beheren een inhoudsopgave in te voegen, de titels te nummeren, kopteksten, voeeksten en voetnoten toe te voegen Methodologie Deze opleiding wordt georganiseerd via blended learning (gemengd leren klassikaal en via e-learning) Praktische schikkingen Duur: 4 dagen 2 dagen klassikaal een vijftiental uur zelfstudie via e-learning Deze duur is bedoeld om kennis te maken met de materie en niet om een grondige kennis ervan te verwerven (met het oog op de test). Plaats van de zelfstudie: Werkplaats en/of woonplaats, naargelang de afspraken gemaakt binnen de organisatie Cursisten die op zoek zijn naar een rustige plek met de nodige voorzieningen kunnen ook terecht bij het Open Learning Center van het OFO (OLC) (reservering: 17

22 Niveau cd Code CACERM103XNC Communiceren en omgaan met taken (technische functie) Voor deze opleiding kan je niet meer inschrijven Doelgroep Alle federale ambtenaren van niveau C of D met een technische functie Vereiste voorkennis Basiskennis van het Nederlands De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie: De communicatie tegenover collega s en/of klanten zal geoptimaliseerd worden Personeelsleden met een technische functie zullen hun werk beter beheren Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: Adequaat te communiceren met uw collega s en/of klanten De organisatie van uw werk te optimaliseren Aan het einde van de opleiding bent u in staat om: reglementen, dienstnota s en uitvoeringsbesluiten toe te passen handleidingen te gebruiken duidelijk te communiceren en te informeren veiligheidssignalisatie te herkennen en de basisprincipes erop toe te passen werk te plannen in functie van taken en prioriteiten Methodologie Om uw leerproces te ondersteunen worden theorie en oefeningen met mekaar afgewisseld Praktische schikkingen Duur: 3 dagen 18

23 Niveau cd Code CACERM113XDC Selbstmanagement Niveau C/D Voor deze opleiding kan je niet meer inschrijven Zielgruppe Alle Föderalbeamten von Niveau C und D Erforderliche Vorkenntnisse Kenntnisse über die Zielstellungen Ihrer Organisation Kenntnisse über Ihre persönlich zu verantwortenden Aufgaben und deren Ergebnisse Die Vorteile der Fortbildung für Ihre Organisation: Die Organisation kommuniziert besser mit ihren Kunden. Die Organisation arbeitet effizient und effektiv. Die Organisation und ihre Beamten reagieren angemessen und effectiv bei unvorhergesehenen Umständen. Die Beamten verwalten ihre Aufgaben und Prioritäten besser und halten Termine besser ein. Nach der Fortbildung sind Sie an Ihrem Arbeitsplatz in der Lage: sich auf deutliche und verständliche Art und Weise auszudrücken. die Nachricht der anderen anzuhören und zu verstehen. sich in die Lage des anderen zu versetzen. Ihre eigene Arbeit zu strukturieren, indem Prioritäten gesetzt und zahlreiche Aufgaben auf systematische Art und Weise ausgeführt werden. Ihre Aufgaben innerhalb der festgelegten Fristen auszuführen. zielgerichtet zu reagieren und in hektischen Arbeitssituationen die Ruhe zu bewahren. Nach beendeter Fortbildung sind Sie in der Lage: 1. Die Kommunikation und das Hörverstehen betreffend: 1. die relevanten Elemente der Kommunikation zu identifizieren. 2. die Faktoren, die einer optimalen Kommunikation entgegenwirken, zu identifizieren. 3. eine Frage anzuhören und sie neu zu formulieren, um zu ergründen, ob sie korrekt verstanden wurde. 4. eine zuhörende Haltung einzunehmen, einschließlich Empathie. 5. sich auf eine selbstsichere Art und Weise auszudrücken. 6. eine Empfehlung oder ein Feedback auf eine konstruktive Art und Weise in Funktion einer bestimmten Handlung oder Situation zu formulieren. 19

24 Niveau cd Selbstmanagement Niveau C/D Code CACERM113XDC (vervolg) 2. Das Zeitmanagement und die Aufgabenverwaltung betreffend: 1. zeitsparende und zeitaufwendige Faktoren zu identifizieren. 2. einen Unterschied zwischen Wichtigkeit und Dringlichkeit zu machen. 3. die Grundprinzipien einer effektiven Prioritätsverwaltung zu verstehen. 4. die Zeitfresser zu identifizieren (die kontrollierbaren und andere). 3. Das Stressmanagement betreffend: 1. Stressfaktoren zu identifizieren. 2. festzustellen, wie Hindernisse, Störungen und Situationsänderungen besser beherrscht werden können. Praktische Hinweise Dauer: 3 Tage 20

25 Niveau cd Mündliche und schriftliche Berichterstaung Code CACERM092XDC Zielgruppe Föderale Beamte der Niveaus C und D aller Funktionsfamilien Erforderliche Vorkenntnisse Keines Die Vorteile der Fortbildung für Ihre Organisation: Die Berichterstaung innerhalb Ihrer Organisation verläuft zieltreffend. Die Kunden werden auf professionelle Weise beraten. Nach der Fortbildung sind Sie an Ihrem Arbeitsplatz in der Lage: aktiv an Arbeitsbesprechungen teilnehmen, effizient schriftlich und mündlich Bericht erstaen, den Kunden professionell informieren und beraten. Nach beendeter Fortbildung sind Sie in der Lage: die Techniken anzuwenden, um aktiv an Arbeitsbesprechungen teilzunehmen, die Haupt- und Nebensachen bei der Anfertigung von Besprechungsnotizen zu unterscheiden, die Schwerpunkte anzuwenden, um über abgeschlossene Tätigkeiten und den Nachfassprozess mündlich Bericht zu erstaen, über abgeschlossene Tätigkeiten und den Nachfassprozess schriftlich und strukturiert Bericht zu erstaen, Feedback zu geben und darauf zu reagieren, die Schwerpunkte anzuwenden, um schriftlich und mündlich Ratschläge zu erteilen, bei der Informationsübermilung zwischen subjektiven und objektiven Informationen zu unterscheiden, angemessene Techniken zu verwenden, um zu ermieln, ob die mitgeteilten Informationen den anderen Gesprächspartnern klar sind. Praktische Regelungen Dauer: 3 Tage 21

Niveau B GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN

Niveau B GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN Niveau B 2012 2013 GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN Niveau B Gecertificeerde opleidingen Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. ~ Gandhi Leef alsof je morgen sterft. Leer

Nadere informatie

NIVEAU A GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN

NIVEAU A GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN NIVEAU A 2012 2013 GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN NIVEAU A Gecertificeerde opleidingen Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. ~ Gandhi Leef alsof je morgen sterft. Leer

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS.

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. 1. ALGEMENE GEGEVENS. 1. Naam van de functie: Maatschappelijk assistent(e) 2. Dienst en/of sectie: Sociale dienst 3. Code : 4. Datum : 13 januari 2009 5.

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Als controleur instaan voor de budgetopvolging en controle van verschillende projecten of diensten

Als controleur instaan voor de budgetopvolging en controle van verschillende projecten of diensten Functiefamilie: Niveau: BUDGETBEHEER B Doel van de functiefamilie Coördinatie, ondersteuning, controle en uitvoering van verschillende taken binnen het boekhoudkundig en begrotingsproces van een dienst

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

COLLECTIEBEHEER. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie

COLLECTIEBEHEER. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau COLLECTIEBEHEER D Doel van de functiefamilie Ondersteuning bieden bij het beheer van collecties om deze in een goede staat te houden. Het in ontvangst nemen en hanteren van collectievoorwerpen,

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

Informatie behandelen : Informatie begrijpen: Informatie analyseren: Informatie integreren: Conceptualiseren: Vernieuwen: Visie ontwikkelen:

Informatie behandelen : Informatie begrijpen: Informatie analyseren: Informatie integreren: Conceptualiseren: Vernieuwen: Visie ontwikkelen: Informatie begrijpen: Begrijpen van elementaire zaken, kunnen omgaan met onduidelijke informatie en correct inschatten van de eigen kennis. Informatie behandelen : Zoeken, verwerken en correct weergeven

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C Doel van de functiefamilie Toedienen van verzorging en basis medische hulp teneinde bij te dragen tot de geestelijke en fysieke gezondheid

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar Functiekaart Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: communicatieambtenaar Functiefamilie: coördinatoren Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Ondersteuning Dienst: Communicatie & informatie

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A1 December 2009 LEIDINGGEVEND A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

ICT-ONDERSTEUNING. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie

ICT-ONDERSTEUNING. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau ICT-ONDERSTEUNING D Doel van de functiefamilie Op basis van de kennis van het informaticamateriaal (applicaties of machines) instaan voor de bediening of de technische ondersteuning

Nadere informatie

standaardopleidingen september 2013 februari 2014 persoonlijke pc-vaardigheden schrijfvaardigheid management en communicatiemanagement Bestuurskunde

standaardopleidingen september 2013 februari 2014 persoonlijke pc-vaardigheden schrijfvaardigheid management en communicatiemanagement Bestuurskunde standaardopleidingen september 2013 februari 2014 Inleiding Praktisch Waar bevindt het OFO zich? pc-vaardigheden TALEN en schrijfvaardigheid persoonlijke effectiviteit Het OFO partner in leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functionele loopbaan: C1-C3 Functiegroep : administratief uitvoerenden Code: Afdeling: generieke functiebeschrijving

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën). Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: boekhouder Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Financiën Subdienst: Administratie Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Deskundige Personeelsdienst 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE Zorgt voor de uitwerking, coördinatie en administratieve afhandeling van het personeelsbeleid van het bestuur

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING. Resultaatsgebieden. Belangrijkste resultaatsgebieden

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING. Resultaatsgebieden. Belangrijkste resultaatsgebieden Functiefamilie: Niveau: ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING D Doel van de functiefamilie Het verzorgen van een geheel van welomschreven administratieve en uitvoerende taken ter ondersteuning van een dienst of

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris.

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris Functiefamilie: functioneel leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Personeel Subdienst: Code:

Nadere informatie

Niveau: Doel van de functiefamilie

Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: BEGELEIDING VAN PERSONEN C Doel van de functiefamilie Praktisch, socio-psychologisch en procedureel begeleiden van personen (asielzoekers, geplaatste jongeren, ) tijdens hun verblijf

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Lieve Cornelis, diensthoofd Ann Van

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder Economische Migratie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder Economische Migratie Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder Economische Migratie Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende(n) Datum + handtekening Vincent Vandenameele Frank

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Functiebeschrijving. De afdeling bestaat daarnaast uit volgende diensten: Ruimtelijke Ordening & Milieu en de Uitvoeringsdiensten.

Functiebeschrijving. De afdeling bestaat daarnaast uit volgende diensten: Ruimtelijke Ordening & Milieu en de Uitvoeringsdiensten. Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Mobiliteitsambtenaar Functiefamilie: Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Grondgebiedzaken Subdienst: Team Grondgebiedzaken Code: Doel

Nadere informatie

FUNCTIEKAART TEAMCOACH SUPPORT TECHNISCHE DIENST

FUNCTIEKAART TEAMCOACH SUPPORT TECHNISCHE DIENST GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 389 29 00 - F 09 389 29 01 www.gavere.be info@gavere.be FUNCTIEKAART TEAMCOACH SUPPORT TECHNISCHE DIENST Teamcoach support Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

FUNCTIEKAART DESKUNDIGE TECHNISCHE DIENST

FUNCTIEKAART DESKUNDIGE TECHNISCHE DIENST GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 389 29 00 - F 09 389 29 01 www.gavere.be info@gavere.be FUNCTIEKAART DESKUNDIGE TECHNISCHE DIENST Deskundige technische dienst Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

DOCUMENTATIEBEHEER. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie

DOCUMENTATIEBEHEER. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau DOCUMENTATIEBEHEER C Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer van een documentatiecentrum, toegankelijker maken van de documenten, verrichten van opzoekingen teneinde de

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht 1. FUNCTIEBENAMING Naam van de functie Afdeling Niveau/rang Graad Gemeenschapswacht Gemeenschapswachten C1-C3 Administratief 2. DOEL VAN DE FUNCTIE Uitvoeren van

Nadere informatie

bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits

bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits Bestelling : Bestelling plaatsen Wij overwegen de aanschaf van... Wir ziehen den Kauf von... in Betracht... Formeel, voorzichtig

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER

Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator procesbewaker Maatschappelijk werker Sociale dienst B B1

Nadere informatie

Voltijds deskundige Personeel (m/v)

Voltijds deskundige Personeel (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006

FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006 FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006 Dit sectoraal akkoord is van toepassing op het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. CUBES Competency Profile / Expert Standaard Rapport

Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. CUBES Competency Profile / Expert Standaard Rapport Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. CUBES Competency Profile / Expert Standaard Rapport Dit rapport werd gegenereerd op 11-11-2015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: Diensthoofd Algemene Zaken

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: Diensthoofd Algemene Zaken Functie Graadnaam: Informaticus Functienaam: ICT-deskundige Functiefamilie: Deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene Zaken Dienst: Subdienst: Team IT Code: Doel van de entiteit Het team

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING C Doel van de functiefamilie Beheer van alle materiaal en technische uitrusting van een dienst of van een locatie en het verzorgen van de administratieve

Nadere informatie

De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de sociale dienst van het O.C.M.W. en werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werker.

De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de sociale dienst van het O.C.M.W. en werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werker. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SOCIALE DIENST SOCIALE DIENST Arbeidsbegeleid(st)er 1. Plaats in de organisatie De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Jeugd Subdienst: Code:

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Niveau: Doel van de functiefamilie

Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: DOSSIERBEHEER B Doel van de functiefamilie Dossiers uit een bepaald complex kennis- of expertisedomein verwerken met het oog op een beslissing, zonder af te wijken van de reglementering

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

I-rater. Best Peter Crew Leader Brainwave

I-rater. Best Peter Crew Leader Brainwave Best Peter Crew Leader Brainwave I-rater Dit rapport werd gegenereerd op 24-11-2015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 24-11-2015. HET THALENTO I-RATER RAPPORT Het I-rater

Nadere informatie

1. Groepstraining of individuele coaching: thema s met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling

1. Groepstraining of individuele coaching: thema s met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling Opleidingsoverzicht IMPACT nv 1. 1. Groepstraining of individuele coaching: thema s met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling Assertiviteit Onderscheid leren maken tussen onderdanig (sub-assertief),

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Technisch- en onderhoudspersoneel Functietitel: Redder Afdeling: Afdeling Cultuur en Vrije Tijd Dienst: Sport 2. Positionering in

Nadere informatie

PEDAGOGISCHE OPLEIDING THEORIE

PEDAGOGISCHE OPLEIDING THEORIE PEDAGOGISCHE OPLEIDING THEORIE September 2012 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf... 6 Hoofdstuk 1: Communicatie en feedback... 7 1.1 De roos van Leary... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.1.1 Acht leraarstypen...

Nadere informatie

Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk

Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk Functiebenaming/graad en functionele loopbaan Jeugdwerker, C1-C3. Doel van de functie Samen met de speelpleinverantwoordelijke organiseer je elke vakantie mee de

Nadere informatie

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk.

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk. COMPETENTIEPROFIEL COACH BEGELEIDING MODULES PSYCHO-EDUCATIEPAKKET DEMENTIE EN NU De coach van Dementie en nu is hij/zij die de vormingssessies begeleidt voor een groep mantelzorgers van personen met dementie.

Nadere informatie

financiële- en sociale dienst O.C.M.W.

financiële- en sociale dienst O.C.M.W. O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SECRETARIS-SECRETARIAAT SECRETARIAAT administratief medewerk(st)er financiële- en sociale dienst O.C.M.W. 1. Plaats in de organisatie

Nadere informatie

Woonzorgcentrum De Berk

Woonzorgcentrum De Berk FUNCTIEPROFIEL WOONASSISTENT 1 FUNCTIEDOEL De woonassistent verzorgt een nette en hygiënische woon- en leefomgeving van de bewoner De woonassistent biedt ondersteuning aan het verzorgend personeel. De

Nadere informatie

VAK Informatica. LP NR September 2007 LICAP BRUSSEL D/2007/0279/046 KSO LEERKRACHT Kris Cauberghe

VAK Informatica. LP NR September 2007 LICAP BRUSSEL D/2007/0279/046 KSO LEERKRACHT Kris Cauberghe JAARPLANNING GRAAD 2 VAK Informatica 2 U/W 1 SCHOOLJAAR 2011-2012 HANDBOEK Desktopper Windows 7: Gegevensbeheer, Internet, Rekenblad STUDIERICHTING 4AVVa LP NR September 2007 LICAP BRUSSEL D/2007/0279/046

Nadere informatie

Binnendifferenzierung Schnellere TN können mit den Arbeitsblättern 2a und 2b arbeiten.

Binnendifferenzierung Schnellere TN können mit den Arbeitsblättern 2a und 2b arbeiten. ab les 2: WIE? WAT? WAAR? Vorbereitung Kopieren Sie die Arbeitsblätter auf festes Papier und schneiden Sie die Informationskärtchen aus. Pro Gruppe von 4 Personen brauchen Sie jeweils die Arbeitsblätter

Nadere informatie

Kennisname : Bibliotheekassistent dienstleider BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :...

Kennisname : Bibliotheekassistent dienstleider BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Bibliotheekassistent dienstleider Deskundige B B1-B3 AFDELING : DIENST : Bibliotheek Bibliotheek Kennisname : Datum : Functionaris :...

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

ES-S7A. Außensirene. www.etiger.com

ES-S7A. Außensirene. www.etiger.com ES-S7A Außensirene www.etiger.com DE Merkmale - Funkverbindung für eine einfache Installation - Radiofrequenzsicherheit des Zubehörs: über eine Million Codekombinationen - EEPROM-Informationsschutz, keine

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief

Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Artikel 1 : Dit reglement is van toepassing voor alle archiefdocumenten die

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

Bijlage bij de VACANTVERKLARING

Bijlage bij de VACANTVERKLARING Bijlage bij de VACANTVERKLARING gaat over tot de aanwerving en aanleg wervingsreserve van een deskundige Financiën en overheidsopdrachten (m/v) : functiebeschrijving en competenties 1. Algemene informatie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit Doel van de functiefamilie Ter plaatse bij derden de naleving van reglementeringen, normen, ed controleren of interne audit uitvoeren hierover te rapporteren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden

Nadere informatie

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET LEREN LEREN EN GOK Voet@2010 leren leren en thema s gelijke onderwijskansen Socio-emotionele ontwikkeling (1ste graad)

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) financiën

Voltijds deskundige (m/v) financiën De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Syllabus Communicatie en Intergenerationele Samenwerking voor werknemers binnen de publieke sector met een leeftijd van 30-

Syllabus Communicatie en Intergenerationele Samenwerking voor werknemers binnen de publieke sector met een leeftijd van 30- Syllabus Communicatie en Intergenerationele Samenwerking voor werknemers binnen de publieke sector met een leeftijd van 30- Inleiding: De opleiding in en intergenerationele samenwerking is bedoeld voor

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Functiebeschrijving Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Loon- en personeelsadministratie Je bent verantwoordelijk voor een correcte weddeverwerking en werkt hiervoor nauw samen met het

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie verantwoordelijke Kinderdagverblijf (B) B1-B2-B3 celhoofd

Nadere informatie

MEDISCH DESKUNDIGE B. Functiefamilie: Niveau:

MEDISCH DESKUNDIGE B. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: MEDISCH DESKUNDIGE B Doel van de functiefamilie Organiseren van en toedienen van medische hulp teneinde bij te dragen tot de gezondheid van de interne en externe klanten/patiënten

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Als controleur het opvolgen van de werkzaamheden van de adjunct-weersvoorspellers. De gegevens nagaan op basis van zijn eigen kennis.

Als controleur het opvolgen van de werkzaamheden van de adjunct-weersvoorspellers. De gegevens nagaan op basis van zijn eigen kennis. Functiefamilie: Niveau: METEOROLOGIE B Doel van de functiefamilie Het volgens gestandaardiseerde procedures verzamelen en beheren van hydro-meteorologische en klimatologische gegevens en deze ten dienste

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek Functie Graadnaam: assistent-dienstleider Functienaam: assistent-dienstleider Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Bibliotheek Subdienst: Administratie

Nadere informatie

BIJ HET ECONOMAAT VAN HET FEDERAAL PARKET

BIJ HET ECONOMAAT VAN HET FEDERAAL PARKET DESKUNDIGE-DOSSIERBEHEERDER DIE HOOFDZAKELIJK INGESCHAKELD WORDT IN DE ONDERSTEUNENDE PROCESSEN (m/v) - 1 vacante plaats NIVEAU B BIJ HET ECONOMAAT VAN HET FEDERAAL PARKET Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod

Nadere informatie

Opleidingscyclus Winkelveiligheid 2014 Workshop 1 Diefstal door collega s: hoe stel je het vast en hoe ga je ermee om?

Opleidingscyclus Winkelveiligheid 2014 Workshop 1 Diefstal door collega s: hoe stel je het vast en hoe ga je ermee om? Opleidingscyclus Winkelveiligheid 2014 Workshop 1 Diefstal door collega s: hoe stel je het vast en hoe ga je ermee om? Hoe omgaan met moeilijke situaties? Hoe pak ik conflicten en agressie aan? David De

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur. Scholengroep FORUM

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur. Scholengroep FORUM FUNCTIEBESCHRIJVING Directeur Scholengroep FORUM Instelling Adres Instellingsnummer FUNCTIEBESCHRIJVING: DIRECTEUR Naam en voornaam Stamboeknummer Eerste evaluator Tweede evaluator De Algemeen directeur

Nadere informatie

Voor alle leraren Nederlands. 'Vergelijkend schema', eindtermen vaardigheden van de 3 graden: tekstsoorten, procedures/strategieën en attitudes.

Voor alle leraren Nederlands. 'Vergelijkend schema', eindtermen vaardigheden van de 3 graden: tekstsoorten, procedures/strategieën en attitudes. Voor alle leraren Nederlands 'Vergelijkend schema', eindtermen vaardigheden van de 3 graden:, procedures/strategieën en attitudes. 1 Luisteren 1e graad 2e graad 3e graad uiteenzetting leerstofonderdeel

Nadere informatie

Op vlak van communicatie: 1. Regelmatig overleggen en afstemmen met betrekking tot het gevoerde communicatiebeleid.

Op vlak van communicatie: 1. Regelmatig overleggen en afstemmen met betrekking tot het gevoerde communicatiebeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SECRETARIAAT COMMUNICATIEDIENST communicatiemedewerk(st)er 1. Plaats in de organisatie De communicatiemedewerk(st)er werkt onder

Nadere informatie

NAAM VOORNAAM 29/10/2012

NAAM VOORNAAM 29/10/2012 NAAM VOORNAAM 29/10/2012 Rijksregisternummer Naam Selectienummer 99999999999 NAAM VOORNAAM SELECTIE Feedbackrapport aangaande de selectie: SELECTIE TITEL Het rapport bestaat uit 3 delen: 1. De competenties

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie. Doel van de entiteit. Beschrijving van de afdeling

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie. Doel van de entiteit. Beschrijving van de afdeling Functie Functienaam: Sportmonitor Graadnaam: Monitor Functionele loopbaan: C1 Afdeling: Leven en Genieten Dienst: Vrije Tijd Subdienst: Sport Doel van de entiteit Beschrijving van de afdeling De afdeling

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0158)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0158) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0158) Dispatcher personenvervoer (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Dispatcher personenvervoer (m/v) 1.2 Definitie Het beheren (coördineren en controleren) van de transportwerkzaamheden

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ARCHIEFBEHEERDER WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT

FUNCTIEBESCHRIJVING ARCHIEFBEHEERDER WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT BIJLAGE FUNCTIEBESCHRIJVING ARCHIEFBEHEERDER WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT Voorafgaande opmerking : Deze functiebeschrijving mag niet worden beschouwd als een strikte limitatieve afbakening van de persoonlijke

Nadere informatie

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent Functieomschrijving: consulent 1. Graad/ Functietitel Consulent 2. Doel van de functie Dienstverlening en ondersteuningsmaatregelen uitwerken en verbeteren ten gunste van een divers en toegankelijk, plaatselijk

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie