standaardopleidingen september 2013 februari 2014 persoonlijke pc-vaardigheden schrijfvaardigheid management en communicatiemanagement Bestuurskunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "standaardopleidingen september 2013 februari 2014 persoonlijke pc-vaardigheden schrijfvaardigheid management en communicatiemanagement Bestuurskunde"

Transcriptie

1 standaardopleidingen september 2013 februari 2014 Inleiding Praktisch Waar bevindt het OFO zich? pc-vaardigheden TALEN en schrijfvaardigheid persoonlijke effectiviteit Het OFO partner in leren en ontwikkelen Opleidingscontacten Contacteer OFO management en communicatiemanagement HRM, ONTWIKKELCIRKELS, STATUUT EN REGELGEVING Bestuurskunde EUROPESE MATERIES OPLEIDINGS- METHODOLOGIE EN KENNISMANAGEMENT DUURZAME ONTWIKKELING en WELZIJN

2 Het opleidingsaanbod en de competenties Het competentiemodel dat specifiek is voor de federale overheid, laat toe om te beschrijven hoe een functie moet worden uitgeoefend, welke competenties voor die functie vereist zijn en wat de mogelijkheden zijn om ze te meten en te ontwikkelen. Het gebruik van deze competenties gebeurt zowel tijdens de selectie en de aanwerving als tijdens de loopbaan meer bepaald via de opleiding en de evaluatie. In dat opzicht helpen de competenties bij het bepalen van opleidingsbehoeften voor een specifieke functie of voor een functiegroepering en om een specifieke medewerker of een groep van medewerkers te identificeren. Het is duidelijk dat elke medewerker zowel over kerncompetenties moet beschikken, zoals in team werken, servicegericht handelen, betrouwbaarheid tonen, zichzelf ontwikkelen en objectieven behalen als over specifieke competenties die verband houden met zijn functie, en zelfs zijn loopbaan. Het competentiemodel van de federale overheid bestaat uit generieke competenties en uit technische competenties.

3 Het opleidingsaanbod en de competenties (vervolg) Voor meer info over het competentiemanagement of over de Crescendo toepassing van de FOD P&O De generieke competenties zijn gedragsmatige competenties, ze zijn onderverdeeld in 5 competentieclusters, die elk 8 competenties omvatten: Omgaan met informatie (informatie begrijpen, informatie behandelen, informatie analyseren, informatie integreren, vernieuwen, conceptualiseren, inzicht in de organisatie en visie ontwikkelen) Omgaan met taken (taken uitvoeren, werk structureren, problemen oplossen, beslissen, organiseren, beheren van de dienst, beheren van de organisatie en besturen van de organisatie) Omgaan met medewerkers (kennis en informatie delen, ondersteunen, medewerkers aansturen, medewerkers motiveren, medewerkers ontwikkelen, bouwen van teams, teams aansturen, inspireren) Omgaan met relaties (communiceren, actief luisteren, in team werken, servicegericht handelen, adviseren, beïnvloeden, relaties leggen, netwerken) Omgaan met het eigen functioneren (respect tonen, zich aanpassen, betrouwbaarheid tonen, inzet tonen, stress beheren, zichzelf ontwikkelen, objectieven behalen, organisatiebetrokkenheid tonen). Omgaan met taken Omgaan met relaties Omgaan met het eigen functioneren Omgaan met medewerkers Technische competenties Omgaan met informatie De technische competenties groeperen de kennis en de know-how die enerzijds bestaan uit de technische kennis en expertise, en anderzijds uit de kunst om kennis en leerprocessen in een gegeven situatie aan te wenden. De FOD P&O stelt een toepassing Crescendo genoemd - ter beschikking van de federale organisaties voor het aanmaken en het beheer van de generieke en technische competentieprofielen evenals het beheer van de functiebeschrijvingen. Deze tool laat eveneens het beheer van de ontwikkelcirkels toe.

4 Competenties Ontwikkeling van de generieke en technische competenties In zijn aanbod heeft het OFO voor zijn standaardopleidingen de oefening gedaan om een band te leggen met de generieke en technischecompetenties van het model van de federale overheid. De concordantietabel maakt het mogelijk om de opleiding beter in te schatten in functie van de te ontwikkelen / te verbeteren competentie. Zo wordt de geschiktheid tussen de competentieontwikkeling en de vereiste competenties voor de huidige of toekomstige functie verhoogd. De competenties zijn immers nuttig zowel voor de medewerker zelf, bij het oefenen van zijn huidige functie of in kader van zijn loopbaan, als voor de organisatie die hem tewerkstelt. Voor de organisatie betekent het concreet een betere werking van haar personeel en dus, een verhoging van de kwaliteit van haar dienstverlening. De medewerker, langs zijn kant, voelt zich op zijn gemak bij het uitoefenen van zijn dagelijkse taken of het verbeteren van, bijvoorbeeld, de samenwerking met zijn collega s, zijn kennis op het gebied van de reglementering rond overheidsopdrachten of bij de voorbereiding voor een overgangsexamen.

5 pc-vaardigheden Opleiding competenties niveau s Inhoudstabel Inleiding Online uw voorkennis testen Inleiding PC-vaardigheden INFORMATICAOPLEIDINGEN VOOR GEBRUIKERS Kennismaking PC Word basis 2010 in klas Word basis 2010 in blended learning Word basis 2007 in blended learning Migratie Word 2010 in blended learning Lange documenten in Word 2010 Afdruk samenvoegen in Word 2010 Excel basis 2010 in klas Excel basis 2010 in blended learning Excel basis 2007 in blended learning Migratie Excel 2010 in blended learning Grafieken in Excel 2010 Database in Excel 2010 omgaan met informatie omgaan met taken omgaan met medewerkers omgaan met relaties omgaan met het eigen functioneren technische competenties A B C D Formules en functies in Excel 2010 Access basis 2010 in klas Vervolmaking in Access 2010 PowerPoint basis 2010 in klas PowerPoint basis 2010 in blended learning PowerPoint basis 2007 in blended learning Migratie PowerPoint 2010 in blended learning Gevorderde technieken in PowerPoint 2010 Outlook basis 2010 in klas Om de opleidingsfiche te raadplegen, klik op de titel van de opleiding. Outlook basis 2010 in blended learning Outlook basis 2007 in blended learning

6 pc-vaardigheden Inhoudstabel Inleiding Migratie Outlook 2010 in blended learning Gevorderde technieken in Outlook 2010 INFORMATICA-OPLEIDINGEN VOOR PROFESSIONALS Creëren van een website in Dreamweaver Leren programmeren in VBA Programmeren in VBA Excel Programmeren in VBA Access Online uw voorkennis testen Inleiding PC-vaardigheden Om de opleidingsfiche te raadplegen, klik op de titel van de opleiding.

7 Opleidingen PC-vaardigheden Opleidingen U wil op een correcte manier een computermuis leren gebruiken om zo gemakkelijk om te kunnen gaan met vensters en bestanden binnen Windows. U bent reeds vertrouwd met Windows maar u moet voor het werk nog grondiger leren werken met softwarepakketten zoals Word, Excel, Access en andere. U wil uw PowerPoint presentaties nog aantrekkelijker maken of u wil vlugger informatie leren vinden op het internet. U bent een meer gevorderde gebruiker en moet voor het werk een eenvoudige website kunnen ontwerpen of u wil leren programmeren. Of u nu beginner of gevorderd bent, in een modern computerlokaal en onder begeleiding van ervaren opleiders kunt u bij ons terecht voor een opleiding informatica op uw kennisniveau. U kan ook op uw eigen tempo de opleidingen informatica onder de knie krijgen via blended learning. Onze opleidingen informatica zijn er voor alle federale ambtenaren van niveau A tot D.

8 Opleidingen PC-vaardigheden Opleidingen Online uw voorkennis testen Het OFO heeft een systeem ontwikkeld waarmee u zichzelf online kunt evalueren en oriënteren naar een informaticaopleiding die aangepast is aan uw kennisniveau. Waarom werd dit systeem gecreëerd? Om u de kans te bieden een opleiding te volgen die aangepast is aan uw kennisniveau, in een groep met deelnemers met dezelfde behoeften als uzelf. Maar ook om het de opleiders van het OFO mogelijk te maken les te geven aan homogenere groepen. Hierdoor kunnen ze meer aandacht besteden aan uw verwachtingen en kunnen ze uitvoeriger uitleg verstrekken. Wie kan gebruik maken van dit systeem? Elk federaal personeelslid zal dit systeem moeten gebruiken voordat hij/zij zich kan inschrijven voor een informaticaopleiding (dus voordat hij/ zij het inschrijvingsformulier uit de brochure standaardopleidingen van het OFO invult). Welke voordelen biedt het systeem u als personeelslid? Dankzij dit systeem kunt u de evolutie van uw kennis in de verschillende informaticaonderwerpen opvolgen en kunt u zich zo goed mogelijk oriënteren volgens het voorgestelde leertraject: zult opgenomen worden in een homogene deelnemersgroep waarin u op optimale wijze zult leren en uw kennis zult kunnen delen. U bent er zeker van dat u ingeschreven bent voor de gepaste opleiding op uw kennisniveau. U volgt zonder problemen het ideale leertraject, wat betekent dat u optimaal begeleid wordt bij uw leerinspanningen en dus ook bij uw loopbaanontwikkeling. Het leertraject dat u doorlopen hebt, zal up-to-date gehouden worden in de OFO-database, zodat u steeds op de hoogte blijft wanneer u op het systeem inlogt (bijvoorbeeld bij een nieuwe inschrijving).

9 Naar de interface gaan Nagaan of uw niveau gekend is Zo neen, de test afleggen Zich inschrijven voor de cursus Uitgenodigd worden Deelnemen aan de opleiding Verbeterd kennisniveau Opleidingen Hoe werkt het systeem? 1. U gaat naar de interface via de link op de OFO-website (www.ofoifa.belgium.be > standaardopleidingen > PC-Vaardigheden > klik op online-zelfevaluatiesysteem) en u registreert zich via uw familienaam en geboortedatum. 2. U krijgt vervolgens een overzicht van de kwalificaties. Deze kwalificaties hebt u behaald tijdens de informaticaopleidingen (klassikaal of via afstandsleren) die u hebt gevolgd sinds 01/09/2005 en waarop u minstens 80% aanwezig was. 3. Indien het systeem uw kennisniveau niet kent, moet u een zelfevaluatietest afleggen. 4. Indien het bereikte resultaat van de zelfevaluatietest toereikend is, kunt u zich inschrijven voor de gekozen opleiding door het inschrijvingsformulier uit de brochure standaardopleidingen van het OFO in te vullen en op te sturen naar uw opleidingsverantwoordelijke. Indien uit de zelfevaluatietest blijkt dat u niet over voldoende kennis beschikt om u in te schrijven voor de gevraagde opleiding, zult u eerst een opleiding moeten kiezen waarvoor u wel het vereiste niveau hebt. 5. Uw opleidingsverantwoordelijke schrijft u rechtstreeks in via het opleidingsbeheersysteem van het OFO. Zodra het OFO uw inschrijving ontvangen heeft, krijgt u thuis een bevestiging. 6. Wanneer het OFO sessies van uw opleiding organiseert, ontvangt u een voorstel voor een sessie. Als u het voorstel terugstuurt, is uw plaats voor die sessie definitief. 7. U neemt deel aan de opleiding waarvoor u uitgenodigd werd. 8. Indien u 80% van de opleiding aanwezig bent geweest, krijgt u een kwalificatie waarmee u zich kunt inschrijven voor een opleiding waarvoor een hoger kennisniveau vereist is.

10 Opleidingen PC-vaardigheden Opleidingen Schematisch overzicht van alle PC-opleidingen Inleiding PC-vaardigheden Je kan de basisopleidingen zowel in de klas als via blended learning volgen. De gevorderde modules daarentegen, kan je enkel in de klas volgen. Wat het MS-Office pakket betreft, biedt het OFO momenteel zowel versie 2007 als versie 2010 aan. Wanneer je de vereiste voorkennis niet hebt om de basisopleidingen te volgen, kan je je inschrijven voor de opleidingen Kennismaking PC. een opleiding die ze in het verleden al gevolgd hebben, schrijven zich in voor de opleiding met voorkennis. Via deze link kan je elke opleiding aanklikken om naar de gepaste opleidingsfiche met de juiste code te gaan. Om de groepen zo homogeen mogelijk te maken, bieden we je de keuze tussen basisopleidingen zonder voorkennis (voor de echte beginner die nog nooit met het programma gewerkt heeft) en opleidingen met voorkennis (voor de gebruiker die al een beetje met het programma gewerkt heeft). Aangezien de inhoud van deze twee types opleidingen identiek is, hoef je je enkel voor één van beide in te schrijven. Deelnemers die zich opnieuw willen inschrijven voor

11 IN DE KLAS kennismaking 2010 KENNISMAKING PC Blended learning KENNISMAKING Oriëntatiesessie op afstand Opleidingen BASIS WORD Basis EXCEL Basis OUTLOOK Basis POWERPOINT Basis ACCESS Basis 2010 sessie éénmalig te volgen bij de eerste inschrijving voor een Blended opleiding BASIS M migratie WORD BASIS EXCEL BASIS OUTLOOK BASIS POWERPOINT BASIS GEVORDERD Lange documenten WORD M mailing formules en Functies EXCEL D database G grafieken OUTLOOK GEVORDERD POWERPOINT GEVORDERD ACCESS Vervolmaking DREAMWeaver 2010 n.v.t. LEREN PROGRAMMEREN VBA in Excel n.v.t. MET VBA vba in Access n.v.t. n.v.t. = niet van toepassing

12 pc-vaardigheden Informaticaopleidingen voor gebruikers Kennismaking PC Code STICTKBW1XNT Tel Alle federale ambtenaren die geen elementaire basiskennis hebben van het gebruik van een computer voorzien van Windows 7 en Office Geen enkele De basishandelingen op een PC voorzien van Windows 7 en Office 2010 zullen kunnen uitgevoerd worden. met een computer te werken één van de andere opleidingen PC-vaardigheden te volgen de computer op te starten en af te sluiten de muis te gebruiken het toetsenbord te gebruiken programma s te openen en af te sluiten te werken met vensters en taakbalken bestanden te maken, te openen, te sluiten en op te slaan werkbalken, menu s en submenu s te gebruiken te knippen, te kopiëren en te plakken het bureaublad aan te passen bestanden af te drukken het configuratiescherm te veranderen Internet te openen en een webadres in te typen een blended learning opleiding van de OFO Campus te gebruiken Methodologie Om uw leerproces te ondersteunen, stellen we u volgende methode voor de vaardigheden verwerven door de verschillende programma s op de PC te gebruiken praktische oefeningen Duur 4 halve dagen in de klas, zelfstudie en coaching gedurende 3 maanden Data Meerdere opleidingssessies worden georganiseerd tussen september 2013 en augustus 2014.

13 pc-vaardigheden Informaticaopleidingen voor gebruikers Word basis 2010 in klas Code STICTWB10XNT Tel Alle federale ambtenaren die in het kader van hun functie Word 2010 gebruiken. In staat zijn om te werken met het toetsenbord, de muis, scroll-menu s, werkbalken, vensters, bestanden en mappen en de kwalificatie bereikt hebben via het online zelfevaluatiesysteem van deze opleiding of de opleiding Kennismaking PC gevolgd hebben. de teksten zullen op een efficiënte manier gemaakt en verbeterd worden. de documenten zullen op een kwaliteitsvolle manier gepresenteerd worden. efficiënter met Word te werken de opmaakmogelijkheden binnen Word te gebruiken teksten te typen en te verbeteren woorden op te maken (vet, cursief, hoofdletters, kleur, ) alinea s te maken en te laten inspringen of uit te lijnen pagina-einden aan te brengen, pagina s te nummeren, marges te wijzigen en eenvoudige kopteksten te maken tekst te voorzien van randen en arceringen tekstgedeelten te knippen, te kopiëren en te plakken, tekstopmaak te kopiëren en te plakken opsommingen en genummerde lijsten te maken eenvoudige tabellen te maken, kolommen in te voegen, randen en arceringen toe te passen binnen de tabel Methodologie Om uw leerproces te ondersteunen, stellen we u volgende methode voor praktische oefeningen Duur 5 halve dagen, waarvan 4 halve dagen in de klas en ongeveer 1 halve dag om oefeningen op zelfstandige basis te maken Data Meerdere opleidingssessies worden georganiseerd tussen september 2013 en augustus 2014.

14 pc-vaardigheden Informaticaopleidingen voor gebruikers Word Basis 2010 in blended learning Code STICTWB1EXNW Tel Alle federale ambtenaren die in het kader van hun functie Word 2010 gebruiken en die Word 2010 op hun PC geïnstalleerd hebben. In staat zijn om te werken met het toetsenbord, de muis, scroll-menu s, werkbalken, vensters, bestanden en mappen en de kwalificatie bereikt hebben via het online zelfevaluatiesysteem van deze opleiding of de opleiding Kennismaking PC gevolgd hebben. de teksten zullen op een efficiënte manier gemaakt en verbeterd worden. de documenten zullen op een kwaliteitsvolle manier gepresenteerd worden. efficiënter met Word te werken de opmaakmogelijkheden binnen Word te gebruiken teksten te typen en te verbeteren woorden op te maken (vet, cursief, hoofdletters, kleur, ) alinea s te maken en te laten inspringen of uit te lijnen pagina-einden aan te brengen, pagina s te nummeren, marges te wijzigen en eenvoudige kopteksten te maken tekst te voorzien van randen en arceringen tekstgedeelten te knippen, te kopiëren en te plakken, tekstopmaak te kopiëren en te plakken opsommingen en genummerde lijsten te maken eenvoudige tabellen te maken, kolommen in te voegen, randen en arceringen toe te passen binnen de tabel Methodologie Het blended learning traject omvat: 1) Individuele zelfstudie U krijgt gedurende 3 maanden toegang tot de gekozen opleiding. Voor de zelfstudieregeling gaat het OFO ervan uit dat de deelnemer een dienstvrijstelling krijgt van zijn directe chef en zijn opleidingsverantwoordelijke. De gemiddelde tijdsduur voor zelfstudie bedraagt 8 uur. (vervolg op volgende pagina)

15 pc-vaardigheden Informaticaopleidingen voor gebruikers Word Basis 2010 in blended learning Code STICTWB1EXNW Tel ) Individuele e-coaching U krijgt ondersteuning van een gespecialiseerde trainer (e-coach). U kan via met hem contact opnemen voor inhoudelijke vragen. Technische vereisten Toegang hebben tot het vereiste softwarepakket, installatie van plug-ins noodzakelijk voor de werking van de online opleiding. Duur Individuele zelfstudie en coaching - 3 maanden Data Elke maand zal er een oriëntatiesessie op afstand worden georganiseerd. Deze opleiding bevat een online zelfstudie module (e-learning). Maak je graag op voorhand afspraken met je leidinggevende over deze zelfstudie? Dan kan je daarvoor onze zelfstudieovereenkomst gebruiken. (vervolg)

16 pc-vaardigheden Informaticaopleidingen voor gebruikers Word Basis 2007 in blended learning Code STICTWB7EXNW Tel Alle federale ambtenaren die in het kader van hun functie Word 2007 gebruiken en die Word 2007 op hun PC geïnstalleerd hebben. In staat zijn om te werken met het toetsenbord, de muis, scroll-menu s, werkbalken, vensters, bestanden en mappen en de kwalificatie bereikt hebben via het online zelfevaluatiesysteem van deze opleiding of de opleiding Kennismaking PC gevolgd hebben. de teksten zullen op een efficiënte manier gemaakt en verbeterd worden. de documenten zullen op een kwaliteitsvolle manier gepresenteerd worden. efficiënter met Word te werken de opmaakmogelijkheden binnen Word te gebruiken teksten te typen en te verbeteren woorden op te maken (vet, cursief, hoofdletters, kleur, ) alinea s te maken en te laten inspringen of uit te lijnen pagina-einden aan te brengen, pagina s te nummeren, marges te wijzigen en eenvoudige kopteksten te maken tekst te voorzien van randen en arceringen tekstgedeelten te knippen, te kopiëren en te plakken, tekstopmaak te kopiëren en te plakken opsommingen en genummerde lijsten te maken eenvoudige tabellen te maken, kolommen in te voegen, randen en arceringen toe te passen binnen de tabel Methodologie Het blended learning traject omvat: 1) Individuele zelfstudie U krijgt gedurende 3 maanden toegang tot de gekozen opleiding. Voor de zelfstudieregeling gaat het OFO ervan uit dat de deelnemer een dienstvrijstelling krijgt van zijn directe chef en zijn opleidingsverantwoordelijke. De gemiddelde tijdsduur voor zelfstudie bedraagt 8 uur. (vervolg op volgende pagina)

17 pc-vaardigheden Informaticaopleidingen voor gebruikers Word Basis 2007 in blended learning Code STADMANCAXNT Tel ) Individuele e-coaching U krijgt ondersteuning van een gespecialiseerde trainer (e-coach). U kan via met hem contact opnemen voor inhoudelijke vragen. Technische vereisten Toegang hebben tot het vereiste softwarepakket, installatie van plug-ins noodzakelijk voor de werking van de online opleiding. Duur Individuele zelfstudie en coaching - 3 maanden Data Elke maand zal er een oriëntatiesessie op afstand worden georganiseerd. Deze opleiding bevat een online zelfstudie module (e-learning). Maak je graag op voorhand afspraken met je leidinggevende over deze zelfstudie? Dan kan je daarvoor onze zelfstudieovereenkomst gebruiken. (vervolg)

18 pc-vaardigheden Informaticaopleidingen voor gebruikers Migratie Word 2010 in blended learning Code STICTWMI1XNW Tel Alle federale ambtenaren die in het kader van hun functie overstappen naar Word 2010 en die Word 2010 op hun PC geïnstalleerd hebben. In staat zijn om te werken met het toetsenbord, de muis, scroll-menu s, werkbalken, vensters, bestanden en mappen en de kwalificatie bereikt hebben via het online zelfevaluatiesysteem van deze opleiding of de opleiding Kennismaking PC gevolgd hebben. de teksten zullen op een efficiënte manier gemaakt en verbeterd worden. de documenten zullen op een kwaliteitsvolle manier gepresenteerd worden. efficiënter met Word 2010 te werken de opmaakmogelijkheden binnen Word te gebruiken teksten te typen en te verbeteren woorden op te maken (vet, cursief, hoofdletters, kleur, ) alinea s te maken en te laten inspringen of uit te lijnen pagina-einden aan te brengen, pagina s te nummeren, marges te wijzigen en eenvoudige kopteksten te maken tekst te voorzien van randen en arceringen tekstgedeelten te knippen, te kopiëren en te plakken, tekstopmaak te kopiëren en te plakken opsommingen en genummerde lijsten te maken eenvoudige tabellen te maken, kolommen in te voegen, randen en arceringen toe te passen binnen de tabel Methodologie Het blended learning traject omvat: 1) Individuele zelfstudie U krijgt gedurende 3 maanden toegang tot de gekozen opleiding. Voor de zelfstudieregeling gaat het OFO ervan uit dat de deelnemer een dienstvrijstelling krijgt van zijn directe chef en zijn opleidingsverantwoordelijke. De gemiddelde tijdsduur voor zelfstudie bedraagt 8 uur. (vervolg op volgende pagina)

19 pc-vaardigheden Informaticaopleidingen voor gebruikers Migratie Word 2010 in blended learning Code STICTWMI1XNW Tel ) Individuele e-coaching U krijgt ondersteuning van een gespecialiseerde trainer (e-coach). U kan via met hem contact opnemen voor inhoudelijke vragen. Technische vereisten Toegang hebben tot het vereiste softwarepakket, installatie van plug-ins noodzakelijk voor de werking van de online opleiding. Duur Individuele zelfstudie en coaching - 3 maanden Data Elke maand zal er een oriëntatiesessie op afstand worden georganiseerd. Deze opleiding bevat een online zelfstudie module (e-learning). Maak je graag op voorhand afspraken met je leidinggevende over deze zelfstudie? Dan kan je daarvoor onze zelfstudieovereenkomst gebruiken. (vervolg)

20 pc-vaardigheden Informaticaopleidingen voor gebruikers Lange documenten in Word 2010 Code STICTWLD1XNT Tel Alle federale ambtenaren die vaak met lange documenten in Word 2010 moeten werken. De basisfuncties van Word beheersen en de kwalifi catie bereikt hebben via het online zelfevaluatiesysteem van deze opleiding of de opleiding Word Basis 2010 gevolgd hebben. Lange documenten zullen op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier gemaakt, opgemaakt en verbeterd worden. lange documenten op te maken en inhoudstabellen te genereren. alinea s te voorzien van opmaakprofielen aan de hand van de aangeduide koppen een inhoudsopgave te laten genereren verschillende soorten paginaopmaak te gebruiken binnen één document en te werken met secties kop- en voetteksten aan te maken en te verbeteren voet- en eindnoten te gebruiken Methodologie Om uw leerproces te ondersteunen, stellen we u volgende methode voor praktische oefeningen Duur Een halve dag Data Meerdere opleidingssesies worden georganiseerd tussen september 2013 en augustus 2014.

21 pc-vaardigheden Informaticaopleidingen voor gebruikers Afdruk samenvoegen in Word 2010 Code STICTWPB1XNT Tel Alle federale ambtenaren die vaak met Afdruk samenvoegen in Word 2010 moeten werken. De basisfuncties van Word beheersen en de kwalificatie bereikt hebben via het online zelfevaluatiesysteem van deze opleiding of de opleiding Word Basis 2010 gevolgd hebben. Het maken en afdrukken van grote aantallen brieven (etiketten) zal herleid worden tot het samenvoegen van één brief (etiket) met een gegevenslijst. een standaardbrief(etiket) samen te voegen met een lijst (van gegevens) om veel brieven en etiketten af te drukken. een standaardbrief op de juiste manier te maken en samen te voegen met een gegevenslijst de brieven automatisch te laten sorteren de brieven te laten afdrukken voor een selectie uit de gegevenslijst een standaardetiket te maken en dit etiket samen te voegen met een gegevenslijst Methodologie Om uw leerproces te ondersteunen, stellen we u volgende methode voor praktische oefeningen Duur Een halve dag Data Meerdere opleidingssessies worden georganiseerd tussen september 2013 en augustus 2014.

22 pc-vaardigheden Informaticaopleidingen voor gebruikers Excel basis 2010 in klas Code STICTEB10XNT Tel Alle federale ambtenaren die in het kader van hun functie met Excel 2010 moeten werken. In staat zijn om te werken met het toetsenbord, de muis, scroll-menu s, werkbalken, vensters, bestanden en mappen en de kwalificatie bereikt hebben via het online zelfevaluatiesysteem van deze opleiding of de opleiding Kennismaking PC gevolgd hebben. rekenbladen zullen op een aantrekkelijke en overzichtelijke manier gemaakt worden. berekeningen zullen op een georganiseerde en snellere manier uitgevoerd worden. gegevenslijsten zullen gemakkelijk gesorteerd of geconsulteerd kunnen worden. met Excel-rekenbladen te werken de lay-out van rekenbladen aantrekkelijker te maken berekeningen snel te laten uitvoeren gegevens en reeksen in te brengen en te verbeteren gegevens te knippen, te kopiëren en te plakken cellen, kolommen en rijen op te maken pagina-instellingen (kop- en voetteksten, marges, pagina-einde) toe te passen formules in te brengen formules te kopiëren (absoluut en relatief) met eenvoudige functies te werken een afdrukvoorbeeld te bekijken en een rekenblad af te drukken met meerdere werkbladen te werken eenvoudige grafieken te maken gegevenslijsten te sorteren en te raadplegen Methodologie Om uw leerproces te ondersteunen, stellen we u volgende methode voor praktische oefeningen Duur 5 halve dagen, waarvan 4 halve dagen in de klas en ongeveer 1 halve dag om oefeningen op zelfstandige basis te maken. (vervolg op volgende pagina)

23 pc-vaardigheden Code STICTEB10XNT Tel Informaticaopleidingen voor gebruikers Excel basis 2010 in klas Data Meerdere opleidingssessies worden georganiseerd tussen september 2013 en augustus (vervolg)

24 pc-vaardigheden Informaticaopleidingen voor gebruikers Excel basis 2010 in blended learning Code STICTEB1EXNW Tel Alle federale ambtenaren die in het kader van hun functie met Excel 2010 moeten werken en die Excel 2010 op hun PC geïnstalleerd hebben. In staat zijn om te werken met het toetsenbord, de muis, scroll-menu s, werkbalken, vensters, bestanden en mappen en de kwalifi catie bereikt hebben via het online zelfevaluatiesysteem van deze opleiding of de opleiding Kennismaking PC gevolgd hebben. rekenbladen zullen op een aantrekkelijke en overzichtelijke manier gemaakt worden. berekeningen zullen op een georganiseerde en snellere manier uitgevoerd worden. gegevenslijsten zullen gemakkelijk gesorteerd of geconsulteerd kunnen worden. met Excel-rekenbladen te werken de lay-out van rekenbladen aantrekkelijker te maken berekeningen snel te laten uitvoeren gegevens en reeksen in te brengen en te verbeteren gegevens te knippen, te kopiëren en te plakken cellen, kolommen en rijen op te maken pagina-instellingen (kop- en voetteksten, marges, pagina-einde) toe te passen formules in te brengen formules te kopiëren (absoluut en relatief) met eenvoudige functies te werken een afdrukvoorbeeld te bekijken en een rekenblad af te drukken met meerdere werkbladen te werken eenvoudige grafi eken te maken gegevenslijsten te sorteren en te raadplegen Methodologie Het blended learning traject omvat 1) Individuele zelfstudie U krijgt gedurende 3 maanden toegang tot de gekozen opleiding. Voor de zelfstudieregeling gaat het OFO ervan uit dat de deelnemer een dienstvrijstelling krijgt van zijn directe chef en zijn opleidingsverantwoordelijke. De gemiddelde tijdsduur voor zelfstudie bedraagt 8 uur. (vervolg op volgende pagina)

25 pc-vaardigheden Informaticaopleidingen voor gebruikers Excel basis 2010 in blended learning Code STICTEB1EXNW Tel ) Individuele e-coaching U krijgt ondersteuning van een gespecialiseerde trainer (e-coach). U kan via met hem contact opnemen voor inhoudelijke vragen. Technische vereisten Toegang hebben tot het vereiste softwarepakket, installatie van plug-ins noodzakelijk voor de werking van de online opleiding. Duur Individuele zelfstudie en coaching - 3 maanden Data Elke maand zal er een oriëntatiesessie op afstand worden georganiseerd. Deze opleiding bevat een online zelfstudie module (e-learning). Maak je graag op voorhand afspraken met je leidinggevende over deze zelfstudie? Dan kan je daarvoor onze zelfstudieovereenkomst gebruiken. (vervolg)

26 pc-vaardigheden Informaticaopleidingen voor gebruikers Excel Basis 2007 in blended learning Code STICTEB7EXNW Tel Alle federale ambtenaren die in het kader van hun functie met Excel 2007 moeten werken en die Excel 2007 op hun PC geïnstalleerd hebben. In staat zijn om te werken met het toetsenbord, de muis, scroll-menu s, werkbalken, vensters, bestanden en mappen en de kwalificatie bereikt hebben via het online zelfevaluatiesysteem van deze opleiding of de opleiding Kennismaking PC gevolgd hebben. rekenbladen zullen op een aantrekkelijke en overzichtelijke manier gemaakt worden. berekeningen zullen op een georganiseerde en snellere manier uitgevoerd worden. gegevenslijsten zullen gemakkelijk gesorteerd of geconsulteerd kunnen worden. met Excel-rekenbladen te werken de lay-out van rekenbladen aantrekkelijker te maken berekeningen snel te laten uitvoeren gegevens en reeksen in te brengen en te verbeteren gegevens te knippen, te kopiëren en te plakken cellen, kolommen en rijen op te maken pagina-instellingen (kop- en voetteksten, marges, pagina-einde) toe te passen formules in te brengen formules te kopiëren (absoluut en relatief) met eenvoudige functies te werken een afdrukvoorbeeld te bekijken en een rekenblad af te drukken met meerdere werkbladen te werken eenvoudige grafieken te maken gegevenslijsten te sorteren en te raadplegen Methodologie Het blended learning traject omvat: 1) Individuele zelfstudie U krijgt gedurende 3 maanden toegang tot de gekozen opleiding. Voor de zelfstudieregeling gaat het OFO ervan uit dat de deelnemer een dienstvrijstelling krijgt van zijn directe chef en zijn opleidingsverantwoordelijke. De gemiddelde tijdsduur voor zelfstudie bedraagt 8 uur. (vervolg op volgende pagina)

VOORWOORD. Alle trainingen worden zowel op onze vestiging als bij uw organisatie in huis verzorgd.

VOORWOORD. Alle trainingen worden zowel op onze vestiging als bij uw organisatie in huis verzorgd. VOORWOORD In deze brochure geven wij naast de algemene informatie over ons opleidingsinstituut, een omschrijving van de trainingen en faciliteiten die IP Computer Training Centrum Zwolle voor u verzorgt.

Nadere informatie

Microsoft Office cursussen Word, Excel, PowerPoint, Access en Outlook. Adobe cursussen Photoshop, Illustrator en Indesign

Microsoft Office cursussen Word, Excel, PowerPoint, Access en Outlook. Adobe cursussen Photoshop, Illustrator en Indesign Microsoft Office cursussen Word, Excel, PowerPoint, Access en Outlook Adobe cursussen Photoshop, Illustrator en Indesign Secretariële ondersteuning Notuleren, typevaardigheid - Notuleren met of zonder

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

IP Randsteden. Brochure 2011

IP Randsteden. Brochure 2011 IP Randsteden Amersfoort & Amsterdam Brochure 2011 Office Computerbasics Accountview Business trainingen ECDL IP Randsteden is een opleidingscentrum dat verschillende vormen van individueel onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Katern nr. 18 van het C.I.B.G. Opleidingen

Katern nr. 18 van het C.I.B.G. Opleidingen Katern nr. 18 van het C.I.B.G. Opleidingen Avenue des Arts - Kunstlaan 20 - b10 Bruxelles 1000 Brussel Tel: 02/282.47.70 Fax: 02/230.31.07 E-mail: mail@cibg.irisnet.be http://www.cibg.irisnet.be Laatste

Nadere informatie

FOPAS, uw blik op de toekomst. Fopas, your Assurance to Learn & Evolve for Change and Balance

FOPAS, uw blik op de toekomst. Fopas, your Assurance to Learn & Evolve for Change and Balance FOPAS, uw blik op de toekomst Fopas, your Assurance to Learn & Evolve for Change and Balance Inhoud Fopas, uw blik op de toekomst 03 Fopas, evolutie in competenties verzekerd 03 Tot wie richten we ons?

Nadere informatie

Migratiecursus MS Office 2007

Migratiecursus MS Office 2007 Migratiecursus MS Office 2007 Copyright 2008, Hugo Bakker Trainer en Coach Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Niveau B GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN

Niveau B GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN Niveau B 2012 2013 GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN Niveau B Gecertificeerde opleidingen Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. ~ Gandhi Leef alsof je morgen sterft. Leer

Nadere informatie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Powerpoint 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Powerpoint 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie SOFTWIJS Microsoft Windows en Office serie Powerpoint 2003 Speciale Editie MICROSOFT WINDOWS EN OFFICE SERIE PowerPoint 2003 Speciale Editie Softwijs Julianastraat 17 7161 CP Neede Tel. 0545-295813 Website:

Nadere informatie

Arnhemseweg 6 3817 CH Amersfoort www.studiecentrum-amersfoort.nl

Arnhemseweg 6 3817 CH Amersfoort www.studiecentrum-amersfoort.nl Studiegids INTRO Voor iedereen de juiste cursus voor de juiste prijs Iedereen Iedereen heeft een verschillende reden om te starten met een cursus of opleiding. Of het nu verwacht wordt van je werkgever,

Nadere informatie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Word 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Word 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie SOFTWIJS Microsoft Windows en Office serie Word 2003 Speciale Editie MICROSOFT WINDOWS EN OFFICE SERIE Word 2003 Speciale Editie Softwijs Julianastraat 17 7161 CP Neede Tel. 0545-295813 Website: http://www.softwijs.nl

Nadere informatie

Deel 3 Hogere Basis ICT-vaardigheden

Deel 3 Hogere Basis ICT-vaardigheden Virtueel Portaal voor Interactie en ICT Opleiding voor Personen met een Handicap Deel 3 Hogere Basis ICT-vaardigheden Resultaat Nr. Oplevering 10 Werkpakket Nr. WP3 Werkpakket titel Consolidatie van bestaand

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen 2014-2015 ijn precies wat ik nodig heb om verder te komen in mijn carrière... Cursussen & trainingen Bedrijfsadministratie Computercursussen Secretarieel Management Ondernemen P&O en Nederlandse taal Open

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding:

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding: VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding Opleiding: BOEKHOUDEN Leerplannummer: 2004/664L (nieuw) Nummer inspectie:

Nadere informatie

Brochure 2012 Computer- en beroepsopleidingen Administratief

Brochure 2012 Computer- en beroepsopleidingen Administratief Brochure 2012 Computer- en beroepsopleidingen Administratief Office Computerbasics Secretariële vaardigheden Administratieve taken Receptie taken IP Computer Limburg is een opleidingscentrum waar men zowel

Nadere informatie

Word 2010. Documentversie: 19 april 2011

Word 2010. Documentversie: 19 april 2011 Word 2010 Documentversie: 19 april 2011 Dit document is gemaakt door Christine M. Meijer van CME Consultancy. Wij verzorgen Office (conversie)cursussen. U mag dit document gratis gebruiken en doorsturen

Nadere informatie

Tekstverwerking Microsoft Office 2013

Tekstverwerking Microsoft Office 2013 Tekstverwerking Microsoft Office 2013 Jean-Pierre Pluymers Onderwijs: secundair onderwijs Informatica fase 1 Informatica deel 1 Z10320 Informatica deel 1 Z51626 Inhoudsopgave 1 Microsoft Word 2013 1.1

Nadere informatie

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding Professionaliseren met Skool Training en onderwijsbegeleiding Inhoud ICT effectief Alles start met een visie Coaching ICT-coördinator Werken met SkoolControl SkoolControl, overal en altijd Mediawijsheid

Nadere informatie

MOS Access 2013. Praktijkboek. Basisprincipes De databases. Maken van een database Het theater. Normaliseren en relaties Het tijdschrift

MOS Access 2013. Praktijkboek. Basisprincipes De databases. Maken van een database Het theater. Normaliseren en relaties Het tijdschrift MOS Access 2013 Praktijkboek Basisprincipes De databases Maken van een database Het theater Normaliseren en relaties Het tijdschrift Selectie- en actiequery s Het assurantiekantoor Formulieren ontwerpen

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

Informatie ICT Trainingen Gids 2009/2010

Informatie ICT Trainingen Gids 2009/2010 Informatie ICT Trainingen Gids 2009/2010 Denken en Werken met Informatie Technologie Educating you to higher perspectives > Hencom-Trai N.V. Multi Educational and Business centre > (Suriname Paramaribo)

Nadere informatie

Boekhoudkundige bediende

Boekhoudkundige bediende Leerplan OPLEIDING Boekhoudkundige bediende Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/696/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Inleiding tot de boekhouding voor een boekhoudkundige bediende 40

Nadere informatie

TV Toegepaste informatica

TV Toegepaste informatica LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica SPECIFIEK GEDEELTE 13/11 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Informaticabeheer Handel TSO Leerplannummer: 2011/043

Nadere informatie

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013 Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Colofon Copyright Syslogic 2013 Hoewel de in de handleiding vermelde gegevens met de grootst mogelijke nauwkeurigheid zijn

Nadere informatie

OpenOffice.org Impress 2.0

OpenOffice.org Impress 2.0 OpenOffice.org Impress 2.0 Bureau Interface Nolly Toenders Voorwoord Begin dit jaar, 2006, is OpenOffice.org 2.0 verschenen. Dit betekent dat de handleidingen allemaal herschreven worden. Nieuwe knoppen,

Nadere informatie

Secretariaatsmedewerker

Secretariaatsmedewerker Leerplan OPLEIDING Secretariaatsmedewerker Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/693/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

Inleiding en Inhoudsopgave

Inleiding en Inhoudsopgave september 2015 Inleiding en Inhoudsopgave Inleiding SeniorCompAS is een in 1997 opgerichte stichting, die senioren vertrouwd wil maken met de computer. Steeds meer dringt de digitale wereld zich aan ons

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

TV Toegepaste informatica

TV Toegepaste informatica LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica Specifiek gedeelte 2/2 lt/w Studierichting: Secretariaat - talen Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Handel TSO derde graad eerste

Nadere informatie

BUREAUTICA- EN INFORMATICA- OPLEIDINGEN VOOR BEDRIJVEN EN ANDERE ORGANISATIES

BUREAUTICA- EN INFORMATICA- OPLEIDINGEN VOOR BEDRIJVEN EN ANDERE ORGANISATIES BUREAUTICA- EN INFORMATICA- OPLEIDINGEN VOOR BEDRIJVEN EN ANDERE ORGANISATIES ABSTRACT De hogeschool biedt aan bedrijven en andere organisaties opleidingen aan in een aantal informatica-domeinen. In deze

Nadere informatie