ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember"

Transcriptie

1 ONDERDAK Jaargang 10 Nr.2 November 2014 Interview Niko van de Poel Nieuwe bewoner van appartementen Miereakker FUSIEONDERZOEK UITNODIGING Algemene ledenvergadering woensdag 10 december

2 Meer inbreng huurders; graag! Eind oktober zijn de adviezen gepresenteerd van de enquêtecommissie van de regering over Woningcorporaties. De commissie heeft veel onderzoek gedaan, gesprekken en openbare verhoren gehouden. Ik ben blij dat men verder heeft gekeken dan enkel naar de negatieve incidenten zoals die van Vestia. Uiteindelijk heeft het onderzoek geleid tot 18 adviezen die begin december in de tweede kamer worden besproken. Adviezen op gebied van toezicht, hoe groot een woningcorporatie mag zijn, wat de taken wel en vooral ook niet zijn, de rol van de gemeente en die van de huurders. Vincent van Luit Over dat laatste, de rol van de huurders, is het advies die veel sterker te maken. Begrijpelijk vind ik, want er zijn woningcorporaties die wel erg zakelijk zijn geworden en te ver van hun huurders afstaan. Dan bedoel ik niet zozeer waar het kantoor staat, maar meer hoe de woningcorporatie de huurders betrekt bij de plannen. Dit rapport maakt ook mij weer scherp. Hoe gaan wij daarmee om? Natuurlijk hebben wij korte lijnen met onze huurders, maar als het om keuzes gaat die wij maken voor de nieuwbouw, ons huurbeleid, onze inspanningen om de woningen energiezuinig te maken, de onderhoudsplannen etc., hoe betrekken wij de huurders dan bij de keuzes en het stellen van prioriteiten daarbinnen. Is dan een behandeling in de algemene ledenvergadering (is geen huurdersraad natuurlijk) echt huurders invloed geven? Deze vraag willen wij de komende tijd met u, onze huurders, bespreken. Met, wat mij betreft, het doel de betrokkenheid en invloed te versterken. Wij willen als eerste in gesprek met een groep huurders over woonwensen van senioren. Daarnaast starten we, in combinatie met het fusieonderzoek, met een werkgroep, die gaat nadenken hoe we die betrokkenheid en invloed van huurders kunnen versterken. Nu hoop ik van harte dat onze huurders, door zich aan te melden voor deze groepen, aantonen dat ook huurders van Woningbouwvereniging Reeuwijk meer betrokken willen zijn bij dergelijke onderwerpen. Vincent van Luit

3 Interview Niko van de Poel Terwijl de zomervakanties nog in volle gang waren werden boven het nieuwe winkelcentrum Miereakker 12 huurwoningen opgeleverd en overgedragen aan de woningbouwvereniging. Zeven appartementen waren bestemd als sociale huurwoning met een huurprijs tot 660,- en vijf appartementen werden in de vrije sector huur met een huurprijs van 850,- uitgegeven. Geluk bij ongeluk Eén van de bewoners van de vrije sector woningen is de 69- jarige Niko van de Poel. De gepensioneerde ICT-er huurde sinds 1972 een ruime eengezinswoning aan de Rietgors maar werd in april getroffen door een hersenbloeding waardoor hij niet meer in zijn oude huis kon blijven wonen. We treffen Niko in zijn ruime appartement waar hij, nog niet zonder emotie, terug kijkt op de afgelopen periode en zijn plotselinge verhuizing. Als zoiets gebeurt staat je leven op z n kop. Ik fietste nog om de dag km op mijn racefiets en van de ene op de andere dag ben je gehandicapt en kun je niet meer terug naar je eigen huis. Ik ben 5 maanden in een revalidatiecentrum geweest en in die tijd hebben mijn ex-vrouw en een bevriend echtpaar alles in het werk gesteld om passende huisvesting voor mij te vinden, want ik wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Omdat Niko een te hoog inkomen had en daardoor niet voor een sociale huurwoning in aanmerking kwam was de vrije sector woning voor hem een uitkomst. De beschikbaarheid van deze woning is voor mij een geluk bij een ongeluk. Hoewel gedwongen door de omstandigheden is dit voor mij een prima oplossing. Alles is gelijkvloers en ik kan mij met mijn rolstoel goed door het huis bewegen. Het is een mooie, lichte woning met een groot balkon en de ruime, aangepaste badkamer is ook een uitkomst. Het is even afwachten hoe de geplande nieuwbouw aan de overkant zal uitpakken, maar ik denk dat ik hier heel plezierig kan wonen. Binnentuin Op de vraag of hij ook blij is met de grote binnentuin kijkt hij bedenkelijk. Hij ziet er mooi uit, maar je vraagt je af waarom de ontwerper geen betere aansluiting heeft gezocht bij het feit dat het hier om een seniorencomplex gaat. Door het gebruik van grof grind op de paden is de tuin maar beperkt bruikbaar voor mensen die moeilijk lopen of in een rolstoel zitten. Jammer, daar had beter over nagedacht kunnen worden. Niko van der Poel

4 Uw mening is belangrijk Waarom fusieonderzoek Alle huurders en leden hebben half oktober een brief ontvangen, waarin is aangegeven, dat een onderzoek naar fusie wordt gestart. Een klein jaar geleden werd in de Algemene Ledenvergadering toegelicht, dat we steeds wikken en wegen of onze woningbouwvereniging zelfstandig kan blijven. Dit vanwege de vele nieuwe eisen, regels en wetten. Een speciale notitie die hierover was opgesteld, kon opgevraagd worden. Er werd op dat moment gekozen voor samenwerkingstraject met Mozaïek Wonen. Ook dit jaar is er uitgebreid gewikt en gewogen en uiteindelijk heeft de Raad van Toezicht de visie van de directeur, om een onderzoek te starten naar fusie, onderschreven. In dit artikel meer achtergrond over de reden daarvan. Wijzigingen met een groot effect op onze activiteiten Al geruime tijd wordt er politiek gesproken over de taken en het toezicht bij de woningcorporaties. U hebt daar vast het nodige van meegekregen. Er liggen voorstellen in de eerste en tweede kamer om dat nu wettelijk goed te regelen. In oktober presenteerde de enquêtecommissie Woningcorporaties haar bevindingen. Deze worden ook meegewogen. De grote lijn is helder; de taken voor de woningcorporaties worden beperkt. De kerntaken zijn sociale huurwoningen met nog beperkte activiteiten op gebied van leefbaarheid en heel beperkt maatschappelijk vastgoed. Zaken als het Medisch Centrum in Reeuwijk (MCR) en de dorpswinkel in Driebruggen mogen wij niet meer ontwikkelen. Of het nog toegestaan wordt om duurdere huurwoningen te bouwen is onzeker. In de voorstellen voor de nieuwe wet staat nu nog het volgende: duurdere huurwoningen bouwen mag, maar enkel onder strenge regels als commerciële partijen deze niet willen bouwen en de gemeente akkoord gaat. De financiering (leningen) hiervoor aantrekken wordt stukken moeilijker en duurder doordat de gezamenlijke zekerheid van alle corporaties (en het Rijk) hier niet voor geldt. Tot slot, het ministerie en onze financiële toezichthouder moeten per project uiteindelijk ook nog akkoord geven. Maar het advies van de enquêtecommissie van onze regering over de woningcorporaties is strenger. Ook duurdere huurwoningen bouwen mag niet meer en wat de woningcorporatie in bezit heeft moet worden afgebouwd. Wat betekent dit voor ons. Zoals eerder aangegeven, wij willen duurdere huurwoningen bouwen. In onze projecten Miereakker, Maxima Fase II en Westveen II zijn/worden al enkele woningen opgeleverd met een huurprijs boven 699,- Een belangrijk deel van onze huurders kan op dit moment, als men dat wenst, niet verhuizen naar een andere sociale huurwoning vanwege de geldende inkomensgrens. Wij willen met het oog op de doorstroming en de toekomstwens van senioren voor een gelijkvloerse woning daarom ook in de toekomst meer duurdere huurwoningen (> 700,-) bouwen. Dat kan betekenen dat we te maken krijgen met de bovengenoemde ingewikkelde regels. Minister Blok stelt in de concept wet ook, dat onze administratie volledig gesplitst moet worden in sociaal en middendure huurwoningen (en zaken als het MCR). Of de huidige en nieuwe duurdere woningen, het medisch centrum en de winkel moeten in een BV ondergebracht worden. Het kan ook nog zo zijn, zoals hiervoor geschreven, dat we helemaal geen duurdere woningen mogen bouwen. Dan is de vraag of een andere commerciële partij dat wil doen. Het kan betekenen dat onze organisatie moet krimpen. Wat staat er verder op de agenda Naast deze veranderingen komt, na de uitbreidingsnieuwbouw zoals die in de projecten Westveen, Miereakker en Maximalocatie, ook de vernieuwing van onze bestaande woningen aan bod. Wat gaan we slopen, wat renoveren en wat bouwen we terug. Hoe zorgen wij voor goed overleg met onze huurders hierover. Dergelijke plannen zijn voor de huurders, maar ook voor ons, zeer ingrijpend. Deskundigheid en ervaring is daarbij noodzakelijk. Daarnaast blijft het ook van belang om onze dienstverlening aan te passen aan de nieuwe ontwikkelingen. Zo hebben we eerder besloten om onze woningen via Woningnet aan te bieden.

5 Kom naar de vergadering op 10 december a.s. in de Brug! Begin dit jaar hebben wij het KWH label behaald voor onze dienstverlening. (minimaal een cijfer 7 is daarbij nodig.) Dezelfde instantie heeft laatst alle websites van woningcorporaties gecontroleerd en aangegeven dat onze website niet geschikt is om via een smartphone (mobiele telefoon met internet mogelijkheden) te lezen. Dat vraagt weer aanpassingen. Eerder gaf ik in dit blad voorbeelden van andere (digitale) ontwikkelingen. Bijvoorbeeld dat het op enig moment mogelijk moet worden om de status van uw brief, reparatieverzoek, de huurbetalingen etc. via onze website te kunnen volgen. Zie het net als tal van andere ontwikkelingen, vroeger of later moeten we -voor een goede service aan u- mee. Ook vinden wij, net als uit de enquêtecommissie, dat uw mening meer mag worden gehoord bij ons beleid en onze plannen. Alles bij elkaar opgeteld; voor een kleine club met ca. 8 mensen, erg veel. Wetend dat onze organisatiekosten ten opzichte van andere woningcorporaties de laatste jaren al hoog zijn en we gezien bovenstaande ontwikkelingen weer deskundigheid in zouden moeten huren, is de vraag of dat nog wel verantwoord is. Al het geld wat we besteden aan onze organisatie en adviseurs, kunnen we tenslotte niet meer besteden aan o.a. onderhoud of nieuwbouw. HOE VERDER Voor het verdere onderzoek is een extern deskundige gevraagd om dit onderzoek goed te begeleiden. Als eerste werd er een plan van aanpak opgesteld. Daarin zijn de punten beschreven waarop we beter inzicht willen hebben of fusie leidt tot meerwaarde. Bovengenoemde zaken zijn daar onder andere in benoemd. Maar ook zaken op financieel gebied en over de organisatorische gevolgen. Een ander belangrijk punt is natuurlijk de relatie met en invloed van u, onze huurders. Hoe zorgen wij dat in de toekomst de huurdersbelangen van Reeuwijk en omgeving goed zijn vertegenwoordigd, mochten we tot fusie over gaan. We willen al dit jaar starten met een groep huurders en/of leden die daar goed over gaan nadenken. Wat is belangrijk om te behouden en wat moet er versterkt worden? Is het goed een huurdersraad voor Reeuwijk op te richten of doen we dat samen met die in Bodegraven. Tal van dat soort onderwerpen wordt in deze werkgroep van huurders behandeld en meegenomen in het onderzoek en mogelijk vervolg. Het eindelijke doel is natuurlijk dat ook in de toekomst voldoende goede en betaalbare woningen in een goede woonomgeving in Reeuwijk, Driebruggen en Waarder beschikbaar zijn. Dat alles met een goede dienstverlening naar de huurders. Een dergelijk onderzoek vraagt veel tijd, we schatten in vele maanden. We verwachten dat het onderzoek eind maart/begin april 2015 is afgerond. Dat wordt natuurlijk met de Raad van Toezicht besproken en aan de leden voorgelegd. Als dan de meerwaarde duidelijk is, zullen wij het voorbereidingstraject tot fusie ingaan. De leden moeten dan formeel instemmen met de omzetting van vereniging in stichting. Allerlei formele stukken moeten aan de minister, die uiteindelijk toestemming moet geven, toegestuurd worden. De gemeente en de huurdersorganisaties worden door de minister om een zienswijze gevraagd. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (die onze leningen borgt) en het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (de toezichthouder op ons namens de minister) worden om hun mening gevraagd en een accountant toetst of er geen financiële valkuilen zijn. Al met al nog een heel traject, waar wij u via dit blad, onze website en de Algemene Ledenvergadering uitgebreid van op de hoogte houden.

6 UITNODIGING algemene ledenvergadering Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering. Deze vergadering is op woensdag 10 december a.s. om uur in het Zalencentrum De Brug. Geen lid? U bent als huurder voor deze vergadering ook van harte welkom. Als er die avond gestemd wordt, stemmen alleen de leden. We willen in gesprek met u over de toekomst! AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken, waaronder - Onderzoek naar meerwaarde van fusie met Mozaïek Wonen. - Parlementaire enquête Woningcorporaties, nieuwe Woningwet en duurdere huurwoningen, stand van zaken. - Nieuwbouwontwikkelingen 3. Notulen van de algemene ledenvergadering dd Wilt u een papieren versie van de notulen ontvangen, dan kunt u bellen naar ons algemene nummer (0182) U kunt de notulen ook downloaden vanaf onze website. 4. Toelichting begroting 2015 en meerjarenbegroting De begroting, gebaseerd op de wetten en regels zover van toepassing op moment van opstellen, is klaar. Er zijn, als gevolg van de nieuwe Woningwet, behoorlijk veel wijzigingen te verwachten. Deze zullen van invloed zijn op ons taakveld (wel of niet duurdere huurwoningen), het toezicht, de administratie en het verkrijgen van leningen. Omdat de regels op moment van opstellen van de begroting nog onvoldoende duidelijk waren en de wetten nog niet definitief in de 2e en 1e kamer zijn behandeld, is de begroting nog op de formeel bekende wetgeving en regels gebaseerd. Met enkele scenario s wordt inzicht geboden in mogelijk toekomstige effecten. Een exemplaar is te downloaden vanaf onze website of wordt op uw verzoek toegezonden. 5. Herbenoeming lid Raad van Toezicht De Raad van Toezicht vraagt de aanwezige huurders in te stemmen met de herbenoeming van mevrouw Ineke Bezemer. 6. Rondvraag Er is gelegenheid tot het stellen van vragen over het beleid en het beheer bij de vereniging. Het is niet de bedoeling om vragen te stellen over uw (woon)problemen. Wij willen graag uw vragen goed beantwoorden. Als u vragen heeft, wilt u ze dan schriftelijk een paar dagen van te voren bij ons inleveren? 7. Sluiting Huurders aan het woord over de toekomst herbenoeming Raad van Toezicht lid op voordracht huurders. Twee leden van de Raad van Toezicht zijn benoemd op voordracht van de huurders. Van een van de leden, mevrouw Ineke Bezemer loopt de eerste zittingstermijn per 1 januari a.s. af. De Raad van Toezicht wil haar herbenoemen voor de komende vier jaar. De aanwezige huurders tijdens de Algemene ledenvergadering wordt gevraagd daarmee in te stemmen. Mocht u bezwaar hebben en niet op de vergadering aanwezig zijn, dan kunt u dat schriftelijk tijdig voor de vergadering kenbaar maken aan Woningbouwvereniging Reeuwijk

7 NIEUWBOUW ONTWIKKELINGEN Maxima fase 2 Miereakker, Reeuwijk Op 1 augustus jl. zijn de sleutels van de 12 huurappartementen aan de blije huurders overhandigd. Zeven woningen met een sociale huurprijs en vijf met een iets duurdere huur gericht op mensen die vanuit een sociale huurwoning met een iets hoger inkomen willen verhuizen. Begin december 2014 wordt duidelijk hoeveel woningen nog resteren voor verhuur. In oktober is er in de Kijk op Reeuwijk een advertentie geplaatst en zijn de woningen op Woningnet aangeboden. Een prachtig nieuw winkelcentrum met 30 fantastische appartementen aan een grote daktuin. Heerlijk wonen in het centrum van Reeuwijk. Maxima fase 2, Waarder Op 27 mei jl. is de eerste paal geslagen voor de 28 seniorenappartementen en de Huiskamer van Waarder In het gebouw komt ook een nieuwe ruimte voor de fysiotherapie van Annette van Eijk, en voor Schakel Advies. De oplevering wordt na circa een jaar bouwtijd verwacht. Gelijktijdig met het slaan van de eerste paal zijn de 30 seniorenwoningen van het huidige Kerverland overgedragen aan Woningbouwvereniging Reeuwijk en sindsdien richt Kerverland zich enkel op welzijnsactiviteiten. De plannen m.b.t. de herontwikkeling van Kerverland zijn nog in voorbereiding. Westveen II, Reeuwijk Na de opgeleverde 23 appartementen wordt in 2015 een vergelijkbaar bouwblok met 22 huurappartementen opgeleverd. We verwachten begin volgend jaar met de bouw te starten. Naast onze appartementen worden door projectontwikkelaar Timpaan ook ca. 40 koopwoningen gebouwd. Al met al een goede ontwikkeling na een periode waarin de bouw en verkoop van woningen moeilijk verliep. Daarbij is het natuurlijk prachtig dat deze vernieuwing voor Reeuwijk Brug-West nu echt gaat plaatsvinden. Voormalig Gemeentehuis - Thomashuizen/Herbergier, Reeuwijk Het voormalige gemeentehuis wordt verbouwd door Vergeer Bouw b.v. als locatie voor een Thomashuis (gehandicapte jongeren) en Herbergier (dementerende ouderen). We verwachten de oplevering voor de zomer van Oude Tol, Reeuwijk In 2015/2016 gaan wij hier circa zeven grondgebonden woningen realiseren. Ondertekening overeenkomst Westveen II door Vincent van Luit, directeur Woningbouwvereniging Reeuwijk en Kees Oskam, wethouder. Groendijck Oost, Driebruggen Wij verwachten de komende 3 a 5 jaar circa. 12 woningen in dit nieuwbouwplan voor de verhuur van de ontwikkelaar Jansen de Jong af te nemen.

8 Opbrengsten Huur Verkopen 538 Overig 61 Aangetrokken leningen 0 BEGROTING 2015 Media november zijn de begroting voor 2015 en de prognose voor de jaren 2016 tot en met 2024 vastgesteld. De begroting wordt gebruikt om de inkomsten en uitgaven voor het komend jaar vast te stellen. Met de prognose bekijken we hoe de belangrijkste kengetallen zich de komende jaren ontwikkelen en of onze financiële positie gezond blijft. De inkomsten uit huurontvangsten zijn ingeschat. Het aantal mutaties is stabiel en de leegstand is zeer beperkt. De huurverhoging per 1 juli van het komend jaar wordt begroot op een door de overheid vast te stellen percentage. De nieuwe huurverhogingspercentages zijn nog niet bekend. Naast inkomsten uit huur worden inkomsten uit de verkoop van woningen ingerekend. Het geld dat binnenkomt, moet zo goed mogelijk worden besteed. De voornaamste uitgaven zijn uitgaven aan onderhoud van woningen, bedrijfskosten, personeelskosten, rente, aflossing en belastingen. Met name de laatste post is sterk gestegen door de verhuurderheffing. Uitgaven voor nieuwbouw worden grotendeels betaald met nieuw aangetrokken leningen. Onder andere de verhuurderheffing ( in 2015) dwingt ons enerzijds tot hogere huurverhogingen en anderzijds op zoek te gaan naar mogelijkheden om de uitgaven te beperken. De professionalisering van onze organisatie en de zeer dynamische werkomgeving van Woningbouwcorporaties in het algemeen maken dit gezien onze omvang daarentegen voor de organisatiekosten niet mogelijk. Dat is, zoals u elders kunt lezen, één van de redenen om een fusieonderzoek te starten. Op de uitgaven aan onderhoud is een besparing gerealiseerd. Dit is gelukt door kritisch te kijken naar het geplande onderhoud in de komende jaren én door verbeteringen aan te brengen in het proces van aanbesteden en in opdracht geven van onderhoud. De huidige begroting geeft een gezond beeld voor de nabije toekomst. De kengetallen, die ook door onze toezichthouders worden beoordeeld, blijven allen binnen de gestelde normen. Dit betekent dat we financieel gezien de stevige ambitie op het gebied van nieuwbouw en renovatie kunnen realiseren. Hiermee kunnen we de kwaliteit van het woningbezit op peil houden. Dat ook dit extra deskundigheid vraagt van een kleine organisatie als de onze, is ook een onderdeel van het fusieonderzoek. Uitgaven Personeel 719 Onderhoud Bedrijfskosten 512 Belastingen 476 Heffingen 995 Rente 891 Belas9ngen 9% Opbrengsten (Verkopen 7% Overig 1% Heffingen 19% Huur 92% Kosten Rente 17% Personeel 14% Onderhoud 31% Bedrijfskosten 10%

9 Planmatig onderhoud 2015 Welke onderhoudsprojecten worden in 2015 uitgevoerd? Periodiek buitenschilderwerk aan ca. 140 woningen. Binnen onze kernen Waarder, Driebruggen en Reeuwijk uit te voeren. Dakrenovatie van het eengezinswoningblok aan de D. Rijkersstraat door o.a. de oude pannen te vervangen door nieuwe dakpannen. Het aanbrengen van energetische maatregelen aan de eengezinswoningen aan Snippedrift 2-16, De Lange Krag 1-15 en aan de Rietgors tegen een geringe huurverhoging. In de woningen wordt het dak extra geïsoleerd, in alle gevelkozijnen wordt HR++ (extra isolerende beglazing) geplaatst en de begane grondvloer (kruipruimte) wordt geïsoleerd. Sander en Lenie Twee nieuwe gezichten bij Woningbouwvereniging Reeuwijk Sinds 1 september werkt Sander de Ruijter bij de woningbouwvereniging als coördinator financiën. Een functie die in de vacature omschreven werd als de financiële spin in het web bij een kleine woningcorporatie. Sander was direct enthousiast omdat hij zich helemaal herkende in het profiel en ook ervaring heeft bij een middelgrote woningbouwverenging. De start in Reeuwijk vindt hij positief: een uitdagende functie in een fijne werksfeer. De betrokkenheid bij de huurders en de dorpsgemeenschap is erg groot, wat mij aanspreekt. Het zijn dynamische tijden voor woningcorporaties en het is mooi om te zien dat Woningbouwvereniging Reeuwijk zich staande weet te houden én ontwikkelt in een sterk veranderende omgeving. Het is leuk om hier een bijdrage aan te leveren. Zijn collega Lenie Brussé is het hiermee helemaal eens. Sinds april werkt Lenie parttime als medewerkster secretariële ondersteuning en klantcontacten. Lenie heeft veel ervaring bij verschillende woningcorporaties en voelt zich helemaal op haar plaats. Het werk is erg afwisselend en ik heb veel contact met de huurders. De werksfeer en samenwerking binnen het team is erg goed, dus werk ik hier met heel veel plezier.

10 Visitatie Eens in de vier jaar moeten alle woningcorporaties in Nederland een extern onderzoek laten uitvoeren over hun prestaties. Zet de woningbouwvereniging zich naar vermogen in? Maakt ze de afspraken waar, die met de gemeente zijn gemaakt? Vinden de huurders, gemeente en zorg/welzijnspartijen dat wij hen voldoende horen? Voldoen wij aan alle eisen van een goed bestuur? Over de periode was het nodig om weer een dergelijk onderzoek uit te laten voeren. Er zijn enkele bureaus bevoegd om zo n onderzoek uit te mogen voeren en wij hebben uiteindelijk Ernst en Young (EY) hiervoor geselecteerd. In de afgelopen maanden heeft men zeer veel informatie onderzocht, zoals de jaarverslagen, prestatieafspraken met de gemeente, oordeelsverslagen van onze toezichthouders en meer. Ook heeft men o.a. met een afvaardiging van de huurders, met de wethouder en enkele ambtenaren, met de GGZ, Zorgpartners MiddenHolland en de Raad van Toezicht gesproken. De eindconclusie was naar verwachting positief, maar met een belangrijk kritisch punt. Dat laatste betreft onze bedrijfs-, oftewel organisatiekosten. Ten opzichte van vergelijkbare woningcorporaties zijn die bij ons (te) hoog. Vandaar het cijfer vijf, wat zorgt dat we bij presteren naar vermogen afgerond een 7 krijgen. Alle andere gebieden geven een score van 7, 4 tot een 8,2. Gelukkig hadden we dit kritische punt al onderkend. Vorig jaar werd al een verbeterplan opgesteld en elders in OnderDak vindt u een artikel over het fusieonderzoek, waarvan een van de achtergronden het terugdringen van de organisatiekosten is. Uit het onderzoek en de interviews die daarvoor zijn gehouden, komen ook enkele kleinere leerpunten naar voren, waarmee we aan de slag gaan. Voor de medewerking, de beoordeling en deze leerpunten zeggen wij hartelijk dank. Het gehele rapport van de visitatie van EY vindt u op onze website Maatschappelijke prestaties van Woningbouwvereniging Reeuwijk

11 WONINGRUIL Aangeboden: 4-kamer eengezinswoning aan de Koningin Wilhelminastraat in Reeuwijk-brug Gevraagd: woning aan de Ravensbergseweg in Reeuwijk-Sluipwijk Waar komt de naam van de straat vandaan De Van der Veldenstraat De Van der Veldenstraat in Reeuwijk-dorp ligt tussen het Kaagjesland en de Beatrixlaan. De naam werd in 1957 aan deze straat toegekend als eerbetoon aan pastoor en martelaar Maarten (of Martinus) van der Velden. Van der Velden werd in 1603 in Leiden geboren als zoon van welgestelde ouders. Hij werd in 1927 benoemd voor een groot gebied, dat o.a. Zoetermeer, Leidschendam en de dorpen rond Reeuwijk, omvatte. Het gebied werd door de Katholieke Kerk als missiegebied gezien en de pastoor was een vurig pleitbezorger voor zijn geloof waarbij hij alle kosten ook nog eens uit eigen zak betaalde. Niet iedereen nam hem dat in dank af en tijdens de viering van de avondmis op 6 maart 1639 werd hij door een groep papenhaters in het kerkje van het buurtschap Middelburg dusdanig mishandeld dat hij een maand later overleed. Van de ongelukkige pastoor zijn enkele portretten bewaard gebleven, één van die portretten hangt in de pastorie van Reeuwijk-dorp. Overigens is het opmerkelijk dat de straat de Van der Veldestraat heet ipv. Van der Veldenstraat en dat er ook een onjuist geboortejaar wordt vermeld op het straatnaambord. Met dank aan: Reeuwijkse Reeks deel 6 en heiligen.net Aangeboden: 3-kamer etagewoning op de begane grond (met tuin) aan de Moerweide in Reeuwijk-brug Gevraagd: 2 of 3 kamer etagewoning (niet op de begane grond) in Reeuwijk Aangeboden: 4-kamer eengezinswoning (met tuin) aan de Raadhuisweg in Reeuwijk, geschikt vanaf 1 persoon Gevraagd: 3 kamer begane grond woning of eengezinswoning (passend voor 1 persoon) in Reeuwijk-brug Aangeboden: 5-kamer hoek eengezinswoning aan de Rietgors in Reeuwijk, geschikt voor een gezin met kinderen Gevraagd: 4 of 5-kamer eengezinswoning in Reeuwijk (voorkeur in Oost) met zon in zowel de voor- als de achtertuin Aangeboden: 5-kamer eengezinswoning aan de Rietgors in Reeuwijk, geschikt voor een gezin met kinderen Gevraagd: Goedkope woning in Reeuwijk-brug, geschikt voor 2 personen Aangeboden: 4-kamer eengezinswoning aan de Esdoornstraat in Driebruggen Gevraagd: 4-kamer eengezinswoning in Reeuwijk-brug Aangeboden: 2-kamer appartement begane grond aan de D Dekkerstraat in Reeuwijk Gevraagd: 4-kamer eengezinswoning in Gouda Meer informatie kunt u opvragen bij Monique de Bie of Elma Huisman, tel. (0182)

12 Contact informatie Kantooradres Koningin Wilhelminahof 6, 2811 SZ Reeuwijk Postadres Postbus 4, 2810 AA Reeuwijk Website Telefoon (0182) Openingstijden Maandag t/m donderdag: uur Vrijdag: uur Calamiteiten na openingstijden en in het weekend Telefoon (0182) Via het antwoordapparaat krijgt u informatie over wie u in zeer dringende gevallen kunt bereiken. Storing cv-installatie kern Reeuwijk: contact opnemen met Fa. A. Huisman, (0182) kern Driebruggen en Waarder: contact opnemen met Francken & Vermeij b.v. (0348) Glasbreuk voor alle kernen kunt u contact opnemen met BBM glas b.v., (0172) COLOFON Dit is een uitgave van Woningbouwvereniging Reeuwijk voor alle huurders/bewoners, leden en relaties. REDACTIE Woningbouwvereniging Reeuwijk TEKSTBIJDRAGE Bert Verver GRAFISCHE VORMGEVING Graphic Design, Diebruggen OPLAGE 1400 exemplaren FOTO S Bert Verver & Woningbouwvereniging Reeuwijk

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g

J a a r v e r s l a g J a a r v e r s l a g ALGEMENE GEGEVENS J a a r v e r s l a g Naam van de toegelaten instelling: Woningbouwvereniging Anna Paulowna Statutaire vestigingsplaats: Anna Paulowna Datum oprichting 06-06-1919

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Begroting 2015 27 november 2014

Begroting 2015 27 november 2014 o Begroting 2015 27 november 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Lokale opgave 4 1.1 Nieuwe set afspraken met gemeente en collega-corporaties 1.2 Portfoliobeleid 1.3 Nieuwbouw in 2015-2017 1.4 Betaalbaar

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis Midden in de Noordwijkse gemeenschap NWS Magazine Uitgave juni 2013 Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis 2Voorwoord

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 de Sleutels

Jaarstukken 2011 de Sleutels Jaarstukken 2011 de Sleutels 22 mei 2012 Jaarverslag 1. Resultaten... 6 2. MENSEN... 8 2.1 Inleiding... 8 2.2 Beleid... 10 2.3 In gesprek met onze klanten... 11 2.4 Verhuren... 13 2.5 Verkoop en VVE beheer...

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties ruimte maken voor maatschappelijke prestaties jaarverslag 2013 voorwoord ruimte voor maatschappelijke prestaties In dit jaarverslag leest u hoe wooncorporatie Lefier zich in 2013 heeft ingespannen voor

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

Nummer 31-1 e kwartaal 2013. Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen

Nummer 31-1 e kwartaal 2013. Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen Nummer 31-1 e kwartaal 2013 Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen Nuttige informatie 2 Postadres Postbus 40, 1777 ZG Hippolytushoef Bezoekadres Kerkplein 29, 1777

Nadere informatie

Gewoon goed wonen MAGAZINE

Gewoon goed wonen MAGAZINE Magazine voor huurders van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken nummer 1, lente 2011 Gewoon goed wonen MAGAZINE Ruim wonen in Blaricum Bijvanck op pad met projectleider groot onderhoud Martin

Nadere informatie

JAARGANG 15 PEELRANDWONEN. Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie. Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas

JAARGANG 15 PEELRANDWONEN. Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie. Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas THUIS BIJdecember JAARGANG 15 2012 PEELRANDWONEN Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie DECEMBER 2011 1 Van de redactie Het is

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan 2015 Pagina 1 van 35 1. VOORWOORD De corporatiewereld bevindt zich in zwaar weer. De maatschappij is erg negatief over onze sector. Hoe kan dat? Natuurlijk gaan er zaken verkeerd en hebben

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

2 0 1 1 VOORZORG INFO

2 0 1 1 VOORZORG INFO a p r i l 2 0 1 1 VOORZORG INFO 18 Regelmatig overleg met huurders is belangrijk Nadere kennismaking met Voorzorgmedewerkster Hetty Engels Wie is wie: de leden van het overlegorgaan Recht op huurtoeslag?

Nadere informatie