ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember"

Transcriptie

1 ONDERDAK Jaargang 10 Nr.2 November 2014 Interview Niko van de Poel Nieuwe bewoner van appartementen Miereakker FUSIEONDERZOEK UITNODIGING Algemene ledenvergadering woensdag 10 december

2 Meer inbreng huurders; graag! Eind oktober zijn de adviezen gepresenteerd van de enquêtecommissie van de regering over Woningcorporaties. De commissie heeft veel onderzoek gedaan, gesprekken en openbare verhoren gehouden. Ik ben blij dat men verder heeft gekeken dan enkel naar de negatieve incidenten zoals die van Vestia. Uiteindelijk heeft het onderzoek geleid tot 18 adviezen die begin december in de tweede kamer worden besproken. Adviezen op gebied van toezicht, hoe groot een woningcorporatie mag zijn, wat de taken wel en vooral ook niet zijn, de rol van de gemeente en die van de huurders. Vincent van Luit Over dat laatste, de rol van de huurders, is het advies die veel sterker te maken. Begrijpelijk vind ik, want er zijn woningcorporaties die wel erg zakelijk zijn geworden en te ver van hun huurders afstaan. Dan bedoel ik niet zozeer waar het kantoor staat, maar meer hoe de woningcorporatie de huurders betrekt bij de plannen. Dit rapport maakt ook mij weer scherp. Hoe gaan wij daarmee om? Natuurlijk hebben wij korte lijnen met onze huurders, maar als het om keuzes gaat die wij maken voor de nieuwbouw, ons huurbeleid, onze inspanningen om de woningen energiezuinig te maken, de onderhoudsplannen etc., hoe betrekken wij de huurders dan bij de keuzes en het stellen van prioriteiten daarbinnen. Is dan een behandeling in de algemene ledenvergadering (is geen huurdersraad natuurlijk) echt huurders invloed geven? Deze vraag willen wij de komende tijd met u, onze huurders, bespreken. Met, wat mij betreft, het doel de betrokkenheid en invloed te versterken. Wij willen als eerste in gesprek met een groep huurders over woonwensen van senioren. Daarnaast starten we, in combinatie met het fusieonderzoek, met een werkgroep, die gaat nadenken hoe we die betrokkenheid en invloed van huurders kunnen versterken. Nu hoop ik van harte dat onze huurders, door zich aan te melden voor deze groepen, aantonen dat ook huurders van Woningbouwvereniging Reeuwijk meer betrokken willen zijn bij dergelijke onderwerpen. Vincent van Luit

3 Interview Niko van de Poel Terwijl de zomervakanties nog in volle gang waren werden boven het nieuwe winkelcentrum Miereakker 12 huurwoningen opgeleverd en overgedragen aan de woningbouwvereniging. Zeven appartementen waren bestemd als sociale huurwoning met een huurprijs tot 660,- en vijf appartementen werden in de vrije sector huur met een huurprijs van 850,- uitgegeven. Geluk bij ongeluk Eén van de bewoners van de vrije sector woningen is de 69- jarige Niko van de Poel. De gepensioneerde ICT-er huurde sinds 1972 een ruime eengezinswoning aan de Rietgors maar werd in april getroffen door een hersenbloeding waardoor hij niet meer in zijn oude huis kon blijven wonen. We treffen Niko in zijn ruime appartement waar hij, nog niet zonder emotie, terug kijkt op de afgelopen periode en zijn plotselinge verhuizing. Als zoiets gebeurt staat je leven op z n kop. Ik fietste nog om de dag km op mijn racefiets en van de ene op de andere dag ben je gehandicapt en kun je niet meer terug naar je eigen huis. Ik ben 5 maanden in een revalidatiecentrum geweest en in die tijd hebben mijn ex-vrouw en een bevriend echtpaar alles in het werk gesteld om passende huisvesting voor mij te vinden, want ik wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Omdat Niko een te hoog inkomen had en daardoor niet voor een sociale huurwoning in aanmerking kwam was de vrije sector woning voor hem een uitkomst. De beschikbaarheid van deze woning is voor mij een geluk bij een ongeluk. Hoewel gedwongen door de omstandigheden is dit voor mij een prima oplossing. Alles is gelijkvloers en ik kan mij met mijn rolstoel goed door het huis bewegen. Het is een mooie, lichte woning met een groot balkon en de ruime, aangepaste badkamer is ook een uitkomst. Het is even afwachten hoe de geplande nieuwbouw aan de overkant zal uitpakken, maar ik denk dat ik hier heel plezierig kan wonen. Binnentuin Op de vraag of hij ook blij is met de grote binnentuin kijkt hij bedenkelijk. Hij ziet er mooi uit, maar je vraagt je af waarom de ontwerper geen betere aansluiting heeft gezocht bij het feit dat het hier om een seniorencomplex gaat. Door het gebruik van grof grind op de paden is de tuin maar beperkt bruikbaar voor mensen die moeilijk lopen of in een rolstoel zitten. Jammer, daar had beter over nagedacht kunnen worden. Niko van der Poel

4 Uw mening is belangrijk Waarom fusieonderzoek Alle huurders en leden hebben half oktober een brief ontvangen, waarin is aangegeven, dat een onderzoek naar fusie wordt gestart. Een klein jaar geleden werd in de Algemene Ledenvergadering toegelicht, dat we steeds wikken en wegen of onze woningbouwvereniging zelfstandig kan blijven. Dit vanwege de vele nieuwe eisen, regels en wetten. Een speciale notitie die hierover was opgesteld, kon opgevraagd worden. Er werd op dat moment gekozen voor samenwerkingstraject met Mozaïek Wonen. Ook dit jaar is er uitgebreid gewikt en gewogen en uiteindelijk heeft de Raad van Toezicht de visie van de directeur, om een onderzoek te starten naar fusie, onderschreven. In dit artikel meer achtergrond over de reden daarvan. Wijzigingen met een groot effect op onze activiteiten Al geruime tijd wordt er politiek gesproken over de taken en het toezicht bij de woningcorporaties. U hebt daar vast het nodige van meegekregen. Er liggen voorstellen in de eerste en tweede kamer om dat nu wettelijk goed te regelen. In oktober presenteerde de enquêtecommissie Woningcorporaties haar bevindingen. Deze worden ook meegewogen. De grote lijn is helder; de taken voor de woningcorporaties worden beperkt. De kerntaken zijn sociale huurwoningen met nog beperkte activiteiten op gebied van leefbaarheid en heel beperkt maatschappelijk vastgoed. Zaken als het Medisch Centrum in Reeuwijk (MCR) en de dorpswinkel in Driebruggen mogen wij niet meer ontwikkelen. Of het nog toegestaan wordt om duurdere huurwoningen te bouwen is onzeker. In de voorstellen voor de nieuwe wet staat nu nog het volgende: duurdere huurwoningen bouwen mag, maar enkel onder strenge regels als commerciële partijen deze niet willen bouwen en de gemeente akkoord gaat. De financiering (leningen) hiervoor aantrekken wordt stukken moeilijker en duurder doordat de gezamenlijke zekerheid van alle corporaties (en het Rijk) hier niet voor geldt. Tot slot, het ministerie en onze financiële toezichthouder moeten per project uiteindelijk ook nog akkoord geven. Maar het advies van de enquêtecommissie van onze regering over de woningcorporaties is strenger. Ook duurdere huurwoningen bouwen mag niet meer en wat de woningcorporatie in bezit heeft moet worden afgebouwd. Wat betekent dit voor ons. Zoals eerder aangegeven, wij willen duurdere huurwoningen bouwen. In onze projecten Miereakker, Maxima Fase II en Westveen II zijn/worden al enkele woningen opgeleverd met een huurprijs boven 699,- Een belangrijk deel van onze huurders kan op dit moment, als men dat wenst, niet verhuizen naar een andere sociale huurwoning vanwege de geldende inkomensgrens. Wij willen met het oog op de doorstroming en de toekomstwens van senioren voor een gelijkvloerse woning daarom ook in de toekomst meer duurdere huurwoningen (> 700,-) bouwen. Dat kan betekenen dat we te maken krijgen met de bovengenoemde ingewikkelde regels. Minister Blok stelt in de concept wet ook, dat onze administratie volledig gesplitst moet worden in sociaal en middendure huurwoningen (en zaken als het MCR). Of de huidige en nieuwe duurdere woningen, het medisch centrum en de winkel moeten in een BV ondergebracht worden. Het kan ook nog zo zijn, zoals hiervoor geschreven, dat we helemaal geen duurdere woningen mogen bouwen. Dan is de vraag of een andere commerciële partij dat wil doen. Het kan betekenen dat onze organisatie moet krimpen. Wat staat er verder op de agenda Naast deze veranderingen komt, na de uitbreidingsnieuwbouw zoals die in de projecten Westveen, Miereakker en Maximalocatie, ook de vernieuwing van onze bestaande woningen aan bod. Wat gaan we slopen, wat renoveren en wat bouwen we terug. Hoe zorgen wij voor goed overleg met onze huurders hierover. Dergelijke plannen zijn voor de huurders, maar ook voor ons, zeer ingrijpend. Deskundigheid en ervaring is daarbij noodzakelijk. Daarnaast blijft het ook van belang om onze dienstverlening aan te passen aan de nieuwe ontwikkelingen. Zo hebben we eerder besloten om onze woningen via Woningnet aan te bieden.

5 Kom naar de vergadering op 10 december a.s. in de Brug! Begin dit jaar hebben wij het KWH label behaald voor onze dienstverlening. (minimaal een cijfer 7 is daarbij nodig.) Dezelfde instantie heeft laatst alle websites van woningcorporaties gecontroleerd en aangegeven dat onze website niet geschikt is om via een smartphone (mobiele telefoon met internet mogelijkheden) te lezen. Dat vraagt weer aanpassingen. Eerder gaf ik in dit blad voorbeelden van andere (digitale) ontwikkelingen. Bijvoorbeeld dat het op enig moment mogelijk moet worden om de status van uw brief, reparatieverzoek, de huurbetalingen etc. via onze website te kunnen volgen. Zie het net als tal van andere ontwikkelingen, vroeger of later moeten we -voor een goede service aan u- mee. Ook vinden wij, net als uit de enquêtecommissie, dat uw mening meer mag worden gehoord bij ons beleid en onze plannen. Alles bij elkaar opgeteld; voor een kleine club met ca. 8 mensen, erg veel. Wetend dat onze organisatiekosten ten opzichte van andere woningcorporaties de laatste jaren al hoog zijn en we gezien bovenstaande ontwikkelingen weer deskundigheid in zouden moeten huren, is de vraag of dat nog wel verantwoord is. Al het geld wat we besteden aan onze organisatie en adviseurs, kunnen we tenslotte niet meer besteden aan o.a. onderhoud of nieuwbouw. HOE VERDER Voor het verdere onderzoek is een extern deskundige gevraagd om dit onderzoek goed te begeleiden. Als eerste werd er een plan van aanpak opgesteld. Daarin zijn de punten beschreven waarop we beter inzicht willen hebben of fusie leidt tot meerwaarde. Bovengenoemde zaken zijn daar onder andere in benoemd. Maar ook zaken op financieel gebied en over de organisatorische gevolgen. Een ander belangrijk punt is natuurlijk de relatie met en invloed van u, onze huurders. Hoe zorgen wij dat in de toekomst de huurdersbelangen van Reeuwijk en omgeving goed zijn vertegenwoordigd, mochten we tot fusie over gaan. We willen al dit jaar starten met een groep huurders en/of leden die daar goed over gaan nadenken. Wat is belangrijk om te behouden en wat moet er versterkt worden? Is het goed een huurdersraad voor Reeuwijk op te richten of doen we dat samen met die in Bodegraven. Tal van dat soort onderwerpen wordt in deze werkgroep van huurders behandeld en meegenomen in het onderzoek en mogelijk vervolg. Het eindelijke doel is natuurlijk dat ook in de toekomst voldoende goede en betaalbare woningen in een goede woonomgeving in Reeuwijk, Driebruggen en Waarder beschikbaar zijn. Dat alles met een goede dienstverlening naar de huurders. Een dergelijk onderzoek vraagt veel tijd, we schatten in vele maanden. We verwachten dat het onderzoek eind maart/begin april 2015 is afgerond. Dat wordt natuurlijk met de Raad van Toezicht besproken en aan de leden voorgelegd. Als dan de meerwaarde duidelijk is, zullen wij het voorbereidingstraject tot fusie ingaan. De leden moeten dan formeel instemmen met de omzetting van vereniging in stichting. Allerlei formele stukken moeten aan de minister, die uiteindelijk toestemming moet geven, toegestuurd worden. De gemeente en de huurdersorganisaties worden door de minister om een zienswijze gevraagd. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (die onze leningen borgt) en het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (de toezichthouder op ons namens de minister) worden om hun mening gevraagd en een accountant toetst of er geen financiële valkuilen zijn. Al met al nog een heel traject, waar wij u via dit blad, onze website en de Algemene Ledenvergadering uitgebreid van op de hoogte houden.

6 UITNODIGING algemene ledenvergadering Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering. Deze vergadering is op woensdag 10 december a.s. om uur in het Zalencentrum De Brug. Geen lid? U bent als huurder voor deze vergadering ook van harte welkom. Als er die avond gestemd wordt, stemmen alleen de leden. We willen in gesprek met u over de toekomst! AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken, waaronder - Onderzoek naar meerwaarde van fusie met Mozaïek Wonen. - Parlementaire enquête Woningcorporaties, nieuwe Woningwet en duurdere huurwoningen, stand van zaken. - Nieuwbouwontwikkelingen 3. Notulen van de algemene ledenvergadering dd Wilt u een papieren versie van de notulen ontvangen, dan kunt u bellen naar ons algemene nummer (0182) U kunt de notulen ook downloaden vanaf onze website. 4. Toelichting begroting 2015 en meerjarenbegroting De begroting, gebaseerd op de wetten en regels zover van toepassing op moment van opstellen, is klaar. Er zijn, als gevolg van de nieuwe Woningwet, behoorlijk veel wijzigingen te verwachten. Deze zullen van invloed zijn op ons taakveld (wel of niet duurdere huurwoningen), het toezicht, de administratie en het verkrijgen van leningen. Omdat de regels op moment van opstellen van de begroting nog onvoldoende duidelijk waren en de wetten nog niet definitief in de 2e en 1e kamer zijn behandeld, is de begroting nog op de formeel bekende wetgeving en regels gebaseerd. Met enkele scenario s wordt inzicht geboden in mogelijk toekomstige effecten. Een exemplaar is te downloaden vanaf onze website of wordt op uw verzoek toegezonden. 5. Herbenoeming lid Raad van Toezicht De Raad van Toezicht vraagt de aanwezige huurders in te stemmen met de herbenoeming van mevrouw Ineke Bezemer. 6. Rondvraag Er is gelegenheid tot het stellen van vragen over het beleid en het beheer bij de vereniging. Het is niet de bedoeling om vragen te stellen over uw (woon)problemen. Wij willen graag uw vragen goed beantwoorden. Als u vragen heeft, wilt u ze dan schriftelijk een paar dagen van te voren bij ons inleveren? 7. Sluiting Huurders aan het woord over de toekomst herbenoeming Raad van Toezicht lid op voordracht huurders. Twee leden van de Raad van Toezicht zijn benoemd op voordracht van de huurders. Van een van de leden, mevrouw Ineke Bezemer loopt de eerste zittingstermijn per 1 januari a.s. af. De Raad van Toezicht wil haar herbenoemen voor de komende vier jaar. De aanwezige huurders tijdens de Algemene ledenvergadering wordt gevraagd daarmee in te stemmen. Mocht u bezwaar hebben en niet op de vergadering aanwezig zijn, dan kunt u dat schriftelijk tijdig voor de vergadering kenbaar maken aan Woningbouwvereniging Reeuwijk

7 NIEUWBOUW ONTWIKKELINGEN Maxima fase 2 Miereakker, Reeuwijk Op 1 augustus jl. zijn de sleutels van de 12 huurappartementen aan de blije huurders overhandigd. Zeven woningen met een sociale huurprijs en vijf met een iets duurdere huur gericht op mensen die vanuit een sociale huurwoning met een iets hoger inkomen willen verhuizen. Begin december 2014 wordt duidelijk hoeveel woningen nog resteren voor verhuur. In oktober is er in de Kijk op Reeuwijk een advertentie geplaatst en zijn de woningen op Woningnet aangeboden. Een prachtig nieuw winkelcentrum met 30 fantastische appartementen aan een grote daktuin. Heerlijk wonen in het centrum van Reeuwijk. Maxima fase 2, Waarder Op 27 mei jl. is de eerste paal geslagen voor de 28 seniorenappartementen en de Huiskamer van Waarder In het gebouw komt ook een nieuwe ruimte voor de fysiotherapie van Annette van Eijk, en voor Schakel Advies. De oplevering wordt na circa een jaar bouwtijd verwacht. Gelijktijdig met het slaan van de eerste paal zijn de 30 seniorenwoningen van het huidige Kerverland overgedragen aan Woningbouwvereniging Reeuwijk en sindsdien richt Kerverland zich enkel op welzijnsactiviteiten. De plannen m.b.t. de herontwikkeling van Kerverland zijn nog in voorbereiding. Westveen II, Reeuwijk Na de opgeleverde 23 appartementen wordt in 2015 een vergelijkbaar bouwblok met 22 huurappartementen opgeleverd. We verwachten begin volgend jaar met de bouw te starten. Naast onze appartementen worden door projectontwikkelaar Timpaan ook ca. 40 koopwoningen gebouwd. Al met al een goede ontwikkeling na een periode waarin de bouw en verkoop van woningen moeilijk verliep. Daarbij is het natuurlijk prachtig dat deze vernieuwing voor Reeuwijk Brug-West nu echt gaat plaatsvinden. Voormalig Gemeentehuis - Thomashuizen/Herbergier, Reeuwijk Het voormalige gemeentehuis wordt verbouwd door Vergeer Bouw b.v. als locatie voor een Thomashuis (gehandicapte jongeren) en Herbergier (dementerende ouderen). We verwachten de oplevering voor de zomer van Oude Tol, Reeuwijk In 2015/2016 gaan wij hier circa zeven grondgebonden woningen realiseren. Ondertekening overeenkomst Westveen II door Vincent van Luit, directeur Woningbouwvereniging Reeuwijk en Kees Oskam, wethouder. Groendijck Oost, Driebruggen Wij verwachten de komende 3 a 5 jaar circa. 12 woningen in dit nieuwbouwplan voor de verhuur van de ontwikkelaar Jansen de Jong af te nemen.

8 Opbrengsten Huur Verkopen 538 Overig 61 Aangetrokken leningen 0 BEGROTING 2015 Media november zijn de begroting voor 2015 en de prognose voor de jaren 2016 tot en met 2024 vastgesteld. De begroting wordt gebruikt om de inkomsten en uitgaven voor het komend jaar vast te stellen. Met de prognose bekijken we hoe de belangrijkste kengetallen zich de komende jaren ontwikkelen en of onze financiële positie gezond blijft. De inkomsten uit huurontvangsten zijn ingeschat. Het aantal mutaties is stabiel en de leegstand is zeer beperkt. De huurverhoging per 1 juli van het komend jaar wordt begroot op een door de overheid vast te stellen percentage. De nieuwe huurverhogingspercentages zijn nog niet bekend. Naast inkomsten uit huur worden inkomsten uit de verkoop van woningen ingerekend. Het geld dat binnenkomt, moet zo goed mogelijk worden besteed. De voornaamste uitgaven zijn uitgaven aan onderhoud van woningen, bedrijfskosten, personeelskosten, rente, aflossing en belastingen. Met name de laatste post is sterk gestegen door de verhuurderheffing. Uitgaven voor nieuwbouw worden grotendeels betaald met nieuw aangetrokken leningen. Onder andere de verhuurderheffing ( in 2015) dwingt ons enerzijds tot hogere huurverhogingen en anderzijds op zoek te gaan naar mogelijkheden om de uitgaven te beperken. De professionalisering van onze organisatie en de zeer dynamische werkomgeving van Woningbouwcorporaties in het algemeen maken dit gezien onze omvang daarentegen voor de organisatiekosten niet mogelijk. Dat is, zoals u elders kunt lezen, één van de redenen om een fusieonderzoek te starten. Op de uitgaven aan onderhoud is een besparing gerealiseerd. Dit is gelukt door kritisch te kijken naar het geplande onderhoud in de komende jaren én door verbeteringen aan te brengen in het proces van aanbesteden en in opdracht geven van onderhoud. De huidige begroting geeft een gezond beeld voor de nabije toekomst. De kengetallen, die ook door onze toezichthouders worden beoordeeld, blijven allen binnen de gestelde normen. Dit betekent dat we financieel gezien de stevige ambitie op het gebied van nieuwbouw en renovatie kunnen realiseren. Hiermee kunnen we de kwaliteit van het woningbezit op peil houden. Dat ook dit extra deskundigheid vraagt van een kleine organisatie als de onze, is ook een onderdeel van het fusieonderzoek. Uitgaven Personeel 719 Onderhoud Bedrijfskosten 512 Belastingen 476 Heffingen 995 Rente 891 Belas9ngen 9% Opbrengsten (Verkopen 7% Overig 1% Heffingen 19% Huur 92% Kosten Rente 17% Personeel 14% Onderhoud 31% Bedrijfskosten 10%

9 Planmatig onderhoud 2015 Welke onderhoudsprojecten worden in 2015 uitgevoerd? Periodiek buitenschilderwerk aan ca. 140 woningen. Binnen onze kernen Waarder, Driebruggen en Reeuwijk uit te voeren. Dakrenovatie van het eengezinswoningblok aan de D. Rijkersstraat door o.a. de oude pannen te vervangen door nieuwe dakpannen. Het aanbrengen van energetische maatregelen aan de eengezinswoningen aan Snippedrift 2-16, De Lange Krag 1-15 en aan de Rietgors tegen een geringe huurverhoging. In de woningen wordt het dak extra geïsoleerd, in alle gevelkozijnen wordt HR++ (extra isolerende beglazing) geplaatst en de begane grondvloer (kruipruimte) wordt geïsoleerd. Sander en Lenie Twee nieuwe gezichten bij Woningbouwvereniging Reeuwijk Sinds 1 september werkt Sander de Ruijter bij de woningbouwvereniging als coördinator financiën. Een functie die in de vacature omschreven werd als de financiële spin in het web bij een kleine woningcorporatie. Sander was direct enthousiast omdat hij zich helemaal herkende in het profiel en ook ervaring heeft bij een middelgrote woningbouwverenging. De start in Reeuwijk vindt hij positief: een uitdagende functie in een fijne werksfeer. De betrokkenheid bij de huurders en de dorpsgemeenschap is erg groot, wat mij aanspreekt. Het zijn dynamische tijden voor woningcorporaties en het is mooi om te zien dat Woningbouwvereniging Reeuwijk zich staande weet te houden én ontwikkelt in een sterk veranderende omgeving. Het is leuk om hier een bijdrage aan te leveren. Zijn collega Lenie Brussé is het hiermee helemaal eens. Sinds april werkt Lenie parttime als medewerkster secretariële ondersteuning en klantcontacten. Lenie heeft veel ervaring bij verschillende woningcorporaties en voelt zich helemaal op haar plaats. Het werk is erg afwisselend en ik heb veel contact met de huurders. De werksfeer en samenwerking binnen het team is erg goed, dus werk ik hier met heel veel plezier.

10 Visitatie Eens in de vier jaar moeten alle woningcorporaties in Nederland een extern onderzoek laten uitvoeren over hun prestaties. Zet de woningbouwvereniging zich naar vermogen in? Maakt ze de afspraken waar, die met de gemeente zijn gemaakt? Vinden de huurders, gemeente en zorg/welzijnspartijen dat wij hen voldoende horen? Voldoen wij aan alle eisen van een goed bestuur? Over de periode was het nodig om weer een dergelijk onderzoek uit te laten voeren. Er zijn enkele bureaus bevoegd om zo n onderzoek uit te mogen voeren en wij hebben uiteindelijk Ernst en Young (EY) hiervoor geselecteerd. In de afgelopen maanden heeft men zeer veel informatie onderzocht, zoals de jaarverslagen, prestatieafspraken met de gemeente, oordeelsverslagen van onze toezichthouders en meer. Ook heeft men o.a. met een afvaardiging van de huurders, met de wethouder en enkele ambtenaren, met de GGZ, Zorgpartners MiddenHolland en de Raad van Toezicht gesproken. De eindconclusie was naar verwachting positief, maar met een belangrijk kritisch punt. Dat laatste betreft onze bedrijfs-, oftewel organisatiekosten. Ten opzichte van vergelijkbare woningcorporaties zijn die bij ons (te) hoog. Vandaar het cijfer vijf, wat zorgt dat we bij presteren naar vermogen afgerond een 7 krijgen. Alle andere gebieden geven een score van 7, 4 tot een 8,2. Gelukkig hadden we dit kritische punt al onderkend. Vorig jaar werd al een verbeterplan opgesteld en elders in OnderDak vindt u een artikel over het fusieonderzoek, waarvan een van de achtergronden het terugdringen van de organisatiekosten is. Uit het onderzoek en de interviews die daarvoor zijn gehouden, komen ook enkele kleinere leerpunten naar voren, waarmee we aan de slag gaan. Voor de medewerking, de beoordeling en deze leerpunten zeggen wij hartelijk dank. Het gehele rapport van de visitatie van EY vindt u op onze website Maatschappelijke prestaties van Woningbouwvereniging Reeuwijk

11 WONINGRUIL Aangeboden: 4-kamer eengezinswoning aan de Koningin Wilhelminastraat in Reeuwijk-brug Gevraagd: woning aan de Ravensbergseweg in Reeuwijk-Sluipwijk Waar komt de naam van de straat vandaan De Van der Veldenstraat De Van der Veldenstraat in Reeuwijk-dorp ligt tussen het Kaagjesland en de Beatrixlaan. De naam werd in 1957 aan deze straat toegekend als eerbetoon aan pastoor en martelaar Maarten (of Martinus) van der Velden. Van der Velden werd in 1603 in Leiden geboren als zoon van welgestelde ouders. Hij werd in 1927 benoemd voor een groot gebied, dat o.a. Zoetermeer, Leidschendam en de dorpen rond Reeuwijk, omvatte. Het gebied werd door de Katholieke Kerk als missiegebied gezien en de pastoor was een vurig pleitbezorger voor zijn geloof waarbij hij alle kosten ook nog eens uit eigen zak betaalde. Niet iedereen nam hem dat in dank af en tijdens de viering van de avondmis op 6 maart 1639 werd hij door een groep papenhaters in het kerkje van het buurtschap Middelburg dusdanig mishandeld dat hij een maand later overleed. Van de ongelukkige pastoor zijn enkele portretten bewaard gebleven, één van die portretten hangt in de pastorie van Reeuwijk-dorp. Overigens is het opmerkelijk dat de straat de Van der Veldestraat heet ipv. Van der Veldenstraat en dat er ook een onjuist geboortejaar wordt vermeld op het straatnaambord. Met dank aan: Reeuwijkse Reeks deel 6 en heiligen.net Aangeboden: 3-kamer etagewoning op de begane grond (met tuin) aan de Moerweide in Reeuwijk-brug Gevraagd: 2 of 3 kamer etagewoning (niet op de begane grond) in Reeuwijk Aangeboden: 4-kamer eengezinswoning (met tuin) aan de Raadhuisweg in Reeuwijk, geschikt vanaf 1 persoon Gevraagd: 3 kamer begane grond woning of eengezinswoning (passend voor 1 persoon) in Reeuwijk-brug Aangeboden: 5-kamer hoek eengezinswoning aan de Rietgors in Reeuwijk, geschikt voor een gezin met kinderen Gevraagd: 4 of 5-kamer eengezinswoning in Reeuwijk (voorkeur in Oost) met zon in zowel de voor- als de achtertuin Aangeboden: 5-kamer eengezinswoning aan de Rietgors in Reeuwijk, geschikt voor een gezin met kinderen Gevraagd: Goedkope woning in Reeuwijk-brug, geschikt voor 2 personen Aangeboden: 4-kamer eengezinswoning aan de Esdoornstraat in Driebruggen Gevraagd: 4-kamer eengezinswoning in Reeuwijk-brug Aangeboden: 2-kamer appartement begane grond aan de D Dekkerstraat in Reeuwijk Gevraagd: 4-kamer eengezinswoning in Gouda Meer informatie kunt u opvragen bij Monique de Bie of Elma Huisman, tel. (0182)

12 Contact informatie Kantooradres Koningin Wilhelminahof 6, 2811 SZ Reeuwijk Postadres Postbus 4, 2810 AA Reeuwijk Website Telefoon (0182) Openingstijden Maandag t/m donderdag: uur Vrijdag: uur Calamiteiten na openingstijden en in het weekend Telefoon (0182) Via het antwoordapparaat krijgt u informatie over wie u in zeer dringende gevallen kunt bereiken. Storing cv-installatie kern Reeuwijk: contact opnemen met Fa. A. Huisman, (0182) kern Driebruggen en Waarder: contact opnemen met Francken & Vermeij b.v. (0348) Glasbreuk voor alle kernen kunt u contact opnemen met BBM glas b.v., (0172) COLOFON Dit is een uitgave van Woningbouwvereniging Reeuwijk voor alle huurders/bewoners, leden en relaties. REDACTIE Woningbouwvereniging Reeuwijk TEKSTBIJDRAGE Bert Verver GRAFISCHE VORMGEVING Graphic Design, Diebruggen OPLAGE 1400 exemplaren FOTO S Bert Verver & Woningbouwvereniging Reeuwijk

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 11-06-2014 Aanwezig: 16 stemgerechtigde leden, waaronder 1 medewerkers, 12 niet-leden, waaronder 4 leden van de Raad van Toezicht en 6 medewerkers. Aantal

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

ONDERDAK. INTERVIEW Marleen en Carlo Onderstal over de Herbergier. Iris Kortekaas en Bart Lubbers over het Thomashuis

ONDERDAK. INTERVIEW Marleen en Carlo Onderstal over de Herbergier. Iris Kortekaas en Bart Lubbers over het Thomashuis CONTACT INFORMATIE Kantooradres Koningin Wilhelminahof 6, 2811 SZ Reeuwijk Postadres Postbus 4, 2810 AA Reeuwijk Website www.wbvreeuwijk.nl E-mail info@wbvreeuwijk.nl Telefoon (0182) 39 45 93 ONDERDAK

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

Verslag van huurdersbijeenkomst van Woningbouwvereniging Oudewater Datum: 11 mei 2016 Plaats: PGO Zalencentrum Westsingel 2 te Oudewater

Verslag van huurdersbijeenkomst van Woningbouwvereniging Oudewater Datum: 11 mei 2016 Plaats: PGO Zalencentrum Westsingel 2 te Oudewater Verslag van huurdersbijeenkomst van Woningbouwvereniging Oudewater Datum: 11 mei 2016 Plaats: PGO Zalencentrum Westsingel 2 te Oudewater Aanwezig: Huurders: De heer Van der Klis (Pr. Margrietstraat 125)

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 08-06-2016 Aanwezig: Verslag: 50 stemgerechtigde leden, 14 niet-leden, waaronder 5 leden van de Raad van Toezicht, de directeur-bestuurder en 4 medewerkers

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

RESULTATEN 2016

RESULTATEN 2016 DOELGROEPEN Inclusief de nieuwbouw verhuren wij in 2016 minimaal 225 huurwoningen. Gelukt door een combinatie van nieuwbouw en lokaal maatwerk o.a. gericht op doorstroom: 242 verhuringen. 70% van onze

Nadere informatie

Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016

Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016 Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016 Agenda Welkom Opening door wethouder van Wonen, mevrouw Van Vroonhoven Presentatie: achtergronden prestatieafspraken Korte pauze Wat is uw mening over: - betaalbaarheid

Nadere informatie

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 Risico s voor borgstelsel nemen toe Corporaties nemen maatregelen om de financiële conti - nuïteit te waarborgen. Dit is het gevolg van de overheidsmaatregelen

Nadere informatie

Namens de Raad van Commissarissen, het Bestuur en de medewerkers van Woningschng Maasdriel

Namens de Raad van Commissarissen, het Bestuur en de medewerkers van Woningschng Maasdriel 15 december 2011 Openingstijden en telefoonnummers: Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Maarn, 13 juni 2016 Onderwerp: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Geachte leden, Hierbij nodig ik U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op dinsdag 28 juni 2016

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

Zorgwoningen in oude gemeentehuis EEN GOEDE BUUR... Een huurder in de spotlights. Algemene ledenvergadering woensdag 11 juni.

Zorgwoningen in oude gemeentehuis EEN GOEDE BUUR... Een huurder in de spotlights. Algemene ledenvergadering woensdag 11 juni. ONDERDAK Reeuwijk Zorgwoningen in oude gemeentehuis EEN GOEDE BUUR... Een huurder in de spotlights UITNODIGING Algemene ledenvergadering woensdag 11 juni. Jaargang 10 Nr.1 Mei - juni 2014 VOORWOORD Mogen,

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 10-12-2014 Aanwezig: 44 stemgerechtigde leden, waaronder 2 medewerkers, 33 niet-leden, waaronder 4 leden van de Raad van Toezicht en 7 medewerkers. Aantal

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen.

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen. In maart 2015 vroegen wij in een enquête onze huurders, woningzoekenden, collega corporaties, gemeenten, medewerkers en via social media om mee te denken met ons beleid. In totaal hebben 3.700 deelnemers

Nadere informatie

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn Prestatieafspraken Domesta Borger - Odoorn 2017-2021 Betaaibaarheid en bereikbaarheid Uit het Drents woonlastenonderzoek is naar voren gekomen dat onze huurders gemiddeld een woonquote hebben van 37%.

Nadere informatie

Het zoeken naar een ruilpartner. Heeft u een ruilpartner gevonden? Gesprek met de ruilkandidaat

Het zoeken naar een ruilpartner. Heeft u een ruilpartner gevonden? Gesprek met de ruilkandidaat Woningruil, hoe gaat dat? Woningruil, hoe gaat dat? Als u een huurwoning heeft en u zoekt een andere huurwoning, in Zeewolde of daarbuiten, dan kan woningruil een mogelijkheid zijn. In deze folder leest

Nadere informatie

Ruimte. Verpleging. Jong en oud. Zorg. Gerief. Voorzieningen. IJsselmuiden: dorp van miljoenen! Beter Wonen investeert in de toekomst

Ruimte. Verpleging. Jong en oud. Zorg. Gerief. Voorzieningen. IJsselmuiden: dorp van miljoenen! Beter Wonen investeert in de toekomst Ruimte Gerief Verpleging Voorzieningen Zorg Jong en oud Samen IJsselmuiden: dorp van miljoenen! Beter Wonen investeert in de toekomst Onze investeringen op een rijtje: 2000-2008 ingrijpende verbetering

Nadere informatie

Verslag: bewonersavond 26 mei 2016

Verslag: bewonersavond 26 mei 2016 Verslag: bewonersavond 26 mei 2016 Ruim 30 huurders zijn aanwezig op de bewonersavond van OFW. Onderwerpen die besproken werden, zijn: de jaarresultaten van 2015 en de ontwikkelingen in de zorg, met als

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Spreker: Jaap Groeneveld Voorzitter Huurderscollectief Heuvelrug Wonen 30 november 2015

Spreker: Jaap Groeneveld Voorzitter Huurderscollectief Heuvelrug Wonen 30 november 2015 Huurdersorganisaties en de Woningwet 2015 Spreker: Jaap Groeneveld Voorzitter Huurderscollectief Heuvelrug Wonen 30 november 2015 Opbouw presentatie 1. Huurdersorganisaties in de Utrechtse Heuvelrug 2.

Nadere informatie

47 stemgerechtigde leden, 9 niet-leden, waaronder 4 leden van de Raad van Toezicht en 5 medewerkers. Aantal huurders 39. Algemene Ledenvergadering

47 stemgerechtigde leden, 9 niet-leden, waaronder 4 leden van de Raad van Toezicht en 5 medewerkers. Aantal huurders 39. Algemene Ledenvergadering NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 14-09-2015 Aanwezig: Verslag: 47 stemgerechtigde leden, 9 niet-leden, waaronder 4 leden van de Raad van Toezicht en 5 medewerkers. Aantal huurders 39. mevrouw

Nadere informatie

Aangepaste agenda. Feestelijke oprichting huurdersvereniging Wbv. Reeuwijk. Korte koffiepauze. Opening Algemene ledenvergadering (gasten)

Aangepaste agenda. Feestelijke oprichting huurdersvereniging Wbv. Reeuwijk. Korte koffiepauze. Opening Algemene ledenvergadering (gasten) 1 Aangepaste agenda Feestelijke oprichting huurdersvereniging Wbv. Reeuwijk Korte koffiepauze Opening Algemene ledenvergadering (gasten) Notulen van de algemene ledenvergadering dd. 11-06-2014 Mededelingen

Nadere informatie

Rondetafelbijeenkomst met leden, d.d. 6 juni 2016

Rondetafelbijeenkomst met leden, d.d. 6 juni 2016 /// Verslag Rondetafelbijeenkomst met leden, d.d. 6 juni 2016 Project Aanwezig Locatie Notulist Mogelijke krachtenbundeling Wovesto en Huis & Erf Leden van Wovesto: 20 huurders/woningzoekenden Namens de

Nadere informatie

HUURDERS WOONFRIESLAND STAVOREN AAN HET WOORD RAPPORTAGE VAN DE HUURENQUÊTE IN STAVOREN

HUURDERS WOONFRIESLAND STAVOREN AAN HET WOORD RAPPORTAGE VAN DE HUURENQUÊTE IN STAVOREN HUURDERS WOONFRIESLAND STAVOREN AAN HET WOORD RAPPORTAGE VAN DE HUURENQUÊTE IN STAVOREN Januari 2014 Inleiding Sinds de verzelfstandiging van de woningcorporaties is er veel gebeurd. Woningcorporaties

Nadere informatie

Jaarbericht 2015/2016

Jaarbericht 2015/2016 Jaarbericht 2015/2016 Meneer en mevrouw Van der Naalt uit Marum zijn al 50 jaar huurder van Wold & Waard. Onze activiteiten in 2015 Onze financiën in 2015 Onze plannen in 2016 Zicht op 2015/2016 In dit

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 14-04-2015 Aanwezig: 73 stemgerechtigde leden, waaronder 2 medewerkers, 15 niet-leden, waaronder 5 leden van de Raad van Toezicht en 2 medewerkers. Aantal

Nadere informatie

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST)

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST) Aanwezig L. Ederveen Voorzitter, SDAN N. Pouwels Projectmanager Kadoelerbreek, SDAN M. Neep Stedenbouwkundige, RPHS-architecten S. Bach Projectleider, Woningcorporatie Ymere alsmede circa 30 personen als

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

26 eengezinswoningen voor gezinnen en starters 17 comfort woningen voor senioren en starters

26 eengezinswoningen voor gezinnen en starters 17 comfort woningen voor senioren en starters Broekkant, Malden Wijk: Herstructurering Malden Jachthuis Broekkant Op 15 mei 2009 heeft Oosterpoort het sloopbesluit genomen voor de woningen Broekkant 22 t/m 56. Acaciastraat 1 t/m 36, Meidoornstraat

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid.

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Inhoud Welkom thuis pagina 3 U praat mee... pagina 6 Onze organisatie

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

ONDERDAK. INTERVIEW Wil Poons-Hofland Verhuizen naar Maximalocatie voelde als thuiskomen. De begroting voor 2016

ONDERDAK. INTERVIEW Wil Poons-Hofland Verhuizen naar Maximalocatie voelde als thuiskomen. De begroting voor 2016 ONDERDAK Jaargang 10 Nr.3 december 2015 INTERVIEW Wil Poons-Hofland Verhuizen naar Maximalocatie voelde als thuiskomen De begroting voor 2016 Leden hechten aan de verenigingsstructuur STATUSHOUDERS IN

Nadere informatie

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector?

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector? Nieuwe Woningwet Wat verandert er in de sociale huursector? NIEUWE WONINGWET Maart 2015 Nederlandse Woonbond Samenstelling Nederlandse Woonbond Voor de tekst in deze brochure is gebruikt gemaakt van gegevens

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen?

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? 1 Met de vraag 'Een huis kopen of een huis huren?' kunt u op verschillende momenten in uw leven te maken krijgen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Uw advies onze uitdaging!

Uw advies onze uitdaging! Uw advies onze uitdaging! Wat deden we met uw adviezen? In november 2011 ontmoetten we onze belanghouders. Huurders, het bestuur van de huurdersvereniging, vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politieke

Nadere informatie

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging Huurverhoging 2015 Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2 3 Inhoud 1 Spelregels 4 2 Wat doet Rochdale met de huuropbrengst? 8 3 Bezwaar tegen de huurverhoging 10 4 Huurtoeslag en inkomensdaling

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Woningbouwvereniging Maarn d.d. 8 december 2015

Verslag Algemene Ledenvergadering Woningbouwvereniging Maarn d.d. 8 december 2015 Verslag Algemene Ledenvergadering Woningbouwvereniging Maarn d.d. 8 december 2015 Aanwezig: Bestuursleden: N. van Veen, voorzitter J. Stuurman, penningmeester A. Kaiser, secretaris Raad van Toezicht: M.

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

Woningmarkt Leiderdorp. DEEL 2: Strategieën Rijnhart Wonen (theorie vs praktijk) Verkoop Betaalbaarheid/huurbeleid Nieuwbouw

Woningmarkt Leiderdorp. DEEL 2: Strategieën Rijnhart Wonen (theorie vs praktijk) Verkoop Betaalbaarheid/huurbeleid Nieuwbouw Woningmarkt Leiderdorp DEEL 2: Strategieën Rijnhart Wonen (theorie vs praktijk) Verkoop Betaalbaarheid/huurbeleid Nieuwbouw Gemeenteraad, 1 september 2014 Het werk van mij = simpel + - - Ca 3 miljoen!

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Extra editie Bereikbaarheid Gewijzigde inkomensgrenzen. Magazine. Energiezuinige woningen. Wat verandert er voor u in 2017?

Extra editie Bereikbaarheid Gewijzigde inkomensgrenzen. Magazine. Energiezuinige woningen. Wat verandert er voor u in 2017? Magazine Extra uitgave editie januari 2017 Wat verandert er voor u in 2017? Extra editie Bereikbaarheid Gewijzigde inkomensgrenzen Energiezuinige woningen Ontstoppingen Is er in uw woning een verstopping

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Woningwet Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Tweede druk, februari 2016

Woningwet Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Tweede druk, februari 2016 Woningwet 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties Tweede druk, februari 2016 WONINGWET 2015 Tweede druk, februari 2016 2016 Nederlandse Woonbond Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013. 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013. 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG 27 1111 1. Opening en mededelingen 2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013 3. Huurbeleid en huuraanpassing per 1 juli 2013 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG 5. Rondvraag

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Rochdale geeft thuis Terugblik 2016 Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Wij zijn een woningcorporatie voor mensen met een laag inkomen. Binnen deze inkomensgroep zijn we er voor iedereen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Woonwensen enquête. 5. Bent u tevreden met uw huidige woning? zeer tevreden, omdat.. tevreden, omdat ontevreden, omdat.. zeer ontevreden, omdat.

Woonwensen enquête. 5. Bent u tevreden met uw huidige woning? zeer tevreden, omdat.. tevreden, omdat ontevreden, omdat.. zeer ontevreden, omdat. Woonwensen enquête Huidige woonsituatie 1. Wat zijn uw persoonsgegevens? Naam. Straat en huisnummer. Postcode en Plaats. 2. In wat voor type woning woont u? eengezinswoning appartement/flat met/zonder

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125)

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125) VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING 27 oktober 2016 Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum (Aantal aanwezigen huurders 125) 1. Welkom namens de drie HBV s van de Alliantie, Dudok Wonen en Gooi & Omstreken

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Seniorenappartementen in De Woerd De Meern

Seniorenappartementen in De Woerd De Meern Seniorenappartementen in De Woerd De Meern Omschrijving project Groenrand Wonen heeft in het voorjaar van 2010 een seniorencomplex met WoonKeur opgeleverd. Het is gelegen in de wijk De Woerd, ten oosten

Nadere informatie

Verkort rapport van bevindingen

Verkort rapport van bevindingen Verkort rapport van bevindingen Financiële beoordeling voorstel tot fusie Ymere De Woningbouw 5 maart 2013 Geachte werkgroep, In navolging op onze opdracht, zoals door u op 7 januari 2013 aan BAAS Management

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Aanbod woningen 2008/2009 215,25

Aanbod woningen 2008/2009 215,25 Haalbaarheid Aanvullend op het stedenbouwkundig plan gaat dit document in op de haalbaarheid van het plan en dan met name de keuze van de twee doelgroepen en het daarbij te realiseren aanbod. Door het

Nadere informatie

Herziening Woningwet:

Herziening Woningwet: Herziening Woningwet: Inleiding en de rol van de gemeente 28 mei 2015 Chantal van Mil Advocaat Programma 8:30-9:00 Inleiding, prestatieafspraken en rol gemeenten, mr. Chantal van Mil 9:00-9:30 Rol huurdersorganisaties,

Nadere informatie

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Inhoudsopgave Werk aan de wijk! 5 Vitale en gewilde wijken 7 Oog voor de klant 11 Energiebewust bouwen en beheren 15 Een solide corporatie 17 3 4 Informatie voor

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 9 december 2014 Aanwezig:

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 9 december 2014 Aanwezig: Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 9 december 2014 Aanwezig: Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken Verslaglegging T.S.J. Meester, voorzitter

Nadere informatie

verkoop woningen Servatius PCMM Vanderbroeck E 1. verzoek Servatius Wonen & Vastgoed

verkoop woningen Servatius PCMM Vanderbroeck E 1. verzoek Servatius Wonen & Vastgoed Agendapunt Collegevergadering 10-05- 2016 B08 Onderwerp verkoop woningen Servatius Registratienummer 2016-15134 Raad actief betrekken Organisatieonderdeel BO Ruimte Behandelend ambtenaar Bijlagen Stukken

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven.

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven. Woningruil Een woning vinden in deze regio is niet makkelijk. De wachtlijsten zijn vaak lang. Een snellere mogelijkheid om aan een andere huurwoning te komen kan zijn om met iemand van woning te ruilen.

Nadere informatie

Onze financiën in 2014

Onze financiën in 2014 Jaa r 20 beric h 14/ 20 t 15 Onze activiteiten in 2014 Onze financiën in 2014 Onze plannen in 2015 Zicht op 2014/2015 Financieel gezien was 2014 een goed jaar. Dat lijkt een vreemde opmerking, omdat in

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

Nieuwe huurdersvereniging

Nieuwe huurdersvereniging Nieuwe huurdersvereniging Woningbouwvereniging Reeuwijk 8 juni 2015 9-6-2015 1 Even voorstellen! 2 Waarom vinden we dat er een huurdersvereniging moet komen? Belangen behartiging van de huurders. Samen

Nadere informatie

Akropolis op Zeeburgereiland

Akropolis op Zeeburgereiland Akropolis op Zeeburgereiland Het Zeeburgereiland Het Zeeburgereiland is een nieuw stuk stad, tussen het Oostelijk Havengebied en IJburg in. Het hele Zeeburgereiland bestaat uit verschillende buurten. Voor

Nadere informatie

Passie voor Barneveld

Passie voor Barneveld Passie voor Barneveld Activiteiten 2016 ontvouwd Dit hebben we gedaan in 2015 Wij zijn trots op wat wij in het tweede jaar van de nieuwe beleidsperiode met onze medewerkers en samenwerkingspartners bereikten.

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014.

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. 1 Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. Aanwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter x A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van Toezicht C.

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016.

Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016. Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016. 1. Welkom en vaststellen agenda De voorzitter, Albert van Zandt, heet alle aanwezigen van harte welkom. In het

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.543 3.327 2.934 1.169 12.973 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMERSFOORT

Nadere informatie

ZOwonen in Lekker wonen

ZOwonen in Lekker wonen ZOwonen in 2015 Lekker wonen 1 Inleiding Voor u ligt de verkorte versie van het jaarverslag 2015. We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan uw woonplezier. Wat hebben we allemaal gedaan en wat hebben

Nadere informatie

Ondernemingsplan Beter Wonen Ammerstol Bijzonder door gewoon te zijn.

Ondernemingsplan Beter Wonen Ammerstol Bijzonder door gewoon te zijn. Ondernemingsplan Beter Wonen Ammerstol 2014-2020 Bijzonder door gewoon te zijn. In 2014 heeft het bestuur van Beter Wonen besloten om een ondernemingsplan tot het jaar 2020 op te stellen. In een aantal

Nadere informatie

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd Januari 2014 Samenvatting SeysterPanel 2013 In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd gevraagd naar hun tevredenheid. Tevredenheid over de woningen,

Nadere informatie

Financiën van woningcorporaties

Financiën van woningcorporaties Financiën van woningcorporaties Financiën van woningcorporaties Handleiding en tips voor huurdersorganisaties Tweede, geheel herziene, druk, oktober 2016 Inhoud Inleiding 6 Verscherpte aandacht 7 Waarom

Nadere informatie

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 13 mei 2014 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen: Van

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

OP MAAT HUREN IN HET VECHTDAL

OP MAAT HUREN IN HET VECHTDAL OP MAAT HUREN IN HET VECHTDAL OP MAAT HUREN IN HET VECHTDAL De wereld waarin we leven en wonen, staat niet stil. Die verandert continu en wij veranderen mee. Voor jou komt het betalen van de huur iedere

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Te huur 86 appartementen in woonpark Zonnetij te Aarle-Rixtel

Te huur 86 appartementen in woonpark Zonnetij te Aarle-Rixtel Te huur 86 appartementen in woonpark Zonnetij te Aarle-Rixtel Inhoudsopgave Zonnetij 3 Waar gelegen in Aarle-Rixtel? 4 De appartementen 5 Kwaliteit en voorzieningenniveau 6 Situatietekening 7 Blok A Overzichtsplattegrond

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief Ingekomen stuk D42 (PA 4 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie