Het arbeidsinkomen op het melkveebedrijf. in functie van. het bruto-saldo per 100 liter melk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het arbeidsinkomen op het melkveebedrijf. in functie van. het bruto-saldo per 100 liter melk"

Transcriptie

1 Het arbeidsinkomen op het melkveebedrijf in functie van het bruto-saldo per 100 liter melk

2 Deze brochure wordt u aangeboden door: Auteurs Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Melkvee Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) ir. Ivan Ryckaert A. Anthonissen J. Winters Afdeling Monitoring en Studie (AMS) Ir. Tom Coulier Verantwoordelijke Uitgever Ir. Johan Verstrynge, afdelingshoofd Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Ellipsgebouw Koning Albert II-laan 35, bus BRUSSEL Website: (rubriek publicaties ) Deze brochure werd door de Vlaamse overheid met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie in deze brochure. De gebruiker van deze brochure ziet af van elke klacht tegen de Vlaamse overheid of haar ambtenaren, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze brochure beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zal de Vlaamse overheid of haar ambtenaren aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de via deze brochure beschikbaar gestelde informatie. Alle rechten voorbehouden. Overname van gedeelten van de tekst is toegestaan mits de bron wordt vermeld.

3 Contactpersonen van de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling die betrokken zijn bij voorlichtingsactiviteiten (situatie op : 16 februari 2010) VLAAMSE OVERHEID Departement Landbouw en Visserij Ellipsgebouw 6 de verdieping Koning Albert II-laan 35, bus BRUSSEL TELEFOON FAX Jules VAN LIEFFERINGE (02) (02) Secretaris-generaal Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling HOOFDBESTUUR ALGEMENE LEIDING ir. Johan VERSTRYNGE (02) (02) Afdelingshoofd ir. Herman VAN DER ELST (02) (02) Ingenieur-directeur DIERLIJKE SECTOR ir. Stijn WINDEY (02) (02) PLANTAARDIGE SECTOR EN GMO ir. Els LAPAGE (02) (02) SENIOR HOOFDDESKUNDIGE VOORLICHTING Geert ROMBOUTS (02) (02) BUITENDIENSTEN VLEESVEE ir. Laurence HUBRECHT (09) (09) Burg. Van Gansberghelaan 115 A 9820 MERELBEKE Walter WILLEMS (03) (03) VAC Anna Bijns gebouw, 3 e verdieping Lange Kievitstraat , bus ANTWERPEN MELKVEE ir. Ivan RYCKAERT (050) (050) Baron Ruzettelaan BRUGGE (ASSEBROEK) Alfons ANTHONISSEN (03) (03) VAC Anna Bijns gebouw, 3 e verdieping Lange Kievitstraat , bus ANTWERPEN Jan WINTERS (011) (011) VAC - Koningin Astridlaan 50, bus 6, 2 e verdieping 3500 HASSELT VARKENS - KLEINVEE - PAARDEN ir. Norbert VETTENBURG (02) (02) Ellipsgebouw Toren B Gelijkvloers Koning Albert II-laan 35, bus BRUSSEL Achiel TYLLEMAN (050) (050) Baron Ruzettelaan BRUGGE (ASSEBROEK) STALLENBOUW EN DIERENWELZIJN ir. Suzy VAN GANSBEKE (09) (09) Burg. Van Gansberghelaan 115 A 9820 MERELBEKE Tom VAN DEN BOGAERT (09) (09) Burg. Van Gansberghelaan 115 A 9820 MERELBEKE

4 TELEFOON FAX VOEDERGEWASSEN ir. Dirk COOMANS (02) (02) Ellipsgebouw Toren B Gelijkvloers Koning Albert II-laan 35, bus BRUSSEL FRUIT ir. Hilde MORREN (011) (011) VAC - Koningin Astridlaan 50, bus 6, 2 e verdieping 3500 HASSELT Francis FLUSU (011) (011) VAC - Koningin Astridlaan 50, bus 6, 2 e verdieping 3500 HASSELT Kim STEVENS (011) (011) VAC - Koningin Astridlaan 50, bus 6, 2 e verdieping 3500 HASSELT INDUSTRIËLE GEWASSEN ir. Annie DEMEYERE (02) (02) Ellipsgebouw Toren B Gelijkvloers Koning Albert II-laan 35, bus BRUSSEL Eugeen HOFMANS (02) (02) Ellipsgebouw Toren B Gelijkvloers Koning Albert II-laan 35, bus BRUSSEL INDUSTRIËLE GEWASSEN + AARDBEIEN François MEURRENS (02) (02) Ellipsgebouw Toren B Gelijkvloers Koning Albert II-laan 35, bus BRUSSEL BOOMKWEKERIJ + GEWASBESCHERMING SIERTEELT ir. Frans GOOSSENS (09) (09) Burg. Van Gansberghelaan 115 A 9820 MERELBEKE Yvan CNUDDE (09) (09) Burg. Van Gansberghelaan 115 A 9820 MERELBEKE GRANEN, EIWIT EN OLIEHOUDENDE GEWASSEN + BIOLOGISCHE LANDBOUW ir. Jean-Luc LAMONT (09) (09) Burg. Van Gansberghelaan 115 A 9820 MERELBEKE Yvan LAMBRECHTS (011) (011) VAC - Koningin Astridlaan 50, bus 6, 2 e verdieping 3500 HASSELT SIERTEELT ir. Adrien SAVERWYNS (09) (09) Burg. Van Gansberghelaan 115 A 9820 MERELBEKE GROENTEN IN OPEN LUCHT VOOR VERS GEBRUIK, WITLOOF EN CHAMPIGNONS ir. Marleen MERTENS (09) (09) Burg. Van Gansberghelaan 115 A 9820 MERELBEKE GROENTEN IN OPEN LUCHT VOOR VERWERKING ir. Bart DEBUSSCHE (050) (050) Baron Ruzettelaan BRUGGE (ASSEBROEK) GROENTEN ONDER GLAS ir. Marleen MERTENS (09) (09) Burg. Van Gansberghelaan 115 A 9820 MERELBEKE Henkie RASSCHAERT (09) (09) Burg. Van Gansberghelaan 115 A 9820 MERELBEKE

5 INHOUD Contactpersonen van de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling die betrokken zijn bij voorlichtingsactiviteiten Woord vooraf 1 Inleiding De basisgegevens Het arbeidsinkomen De opbrengsten De kosten Operationele kosten Structurele kosten Totale kosten 3.3 Arbeidsinkomen 15 4 Besluit Lijst van tabellen en figuren...21

6

7 Woord vooraf Het jaar 2009 was een zeer rumoerig jaar in de melkveehouderij. De beelden van melk die uitgespreid werd over de akkers haalden alle media. Het was een noodkreet van de sector, die aantoonde dat het inkomen zeer ernstig onder druk stond. De melkveehouders werden midden 2009 immers geconfronteerd met uiterst lage prijzen voor melk. Het inkomen in de melkveehouderij fluctueert natuurlijk van het ene jaar t.o.v. het andere. Dit wordt veroorzaakt door diverse factoren o.a. de stijging of daling van de melkprijs, veranderingen van de vleesprijzen, stijging van de diverse kosten (krachtvoeder, meststoffen, ). Naast de jaarlijkse fluctuatie van het inkomen, is er ook een groot verschil tussen het inkomen van gelijkaardige bedrijven. Het is dus zeker interessant om de oorzaken en verklaringen te kennen van de verschillen tussen de bedrijven. In deze studie worden de oorzaken van de verschillen bestudeerd op basis van het bruto-saldo, het verschil tussen de brutoopbrengsten en de variabele kosten, en het arbeidsinkomen per 100 l melk. Deze brochure werd tot stand gebracht door ir. I. Ryckaert, A. Anthonissen en J. Winters, experten voorlichters melkvee van de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling. Ik wens hen te bedanken voor de volgehouden inzet bij het schrijven van deze brochure, die van grote betekenis is voor de melkveehouders. Ook Carine Van Eeckhoudt wens ik te bedanken voor de eindafwerking van deze brochure. Deze brochure is samengesteld op basis van informatie uit het boekhoudnet van de Afdeling Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en Visserij. In het bijzonder wil ik ir. Tom Coulier van deze afdeling bedanken, voor de sortering en berekening van de diverse technische en economische parameters gebaseerd op de individuele boekhoudkundige gegevens van de bedrijven. Tot slot past zeker volgende bedenking. De cijfers zijn gebaseerd op de boekhoudingen van gespecialiseerde melkveebedrijven van de jaren 2006 en De gegevens kunnen natuurlijk niet zo maar overgenomen worden voor 2009, een jaar met zeer lage melkprijzen. Het zijn niet zozeer de absolute cijfers die van belang zijn maar wel de blijvend grote verschillen tussen vergelijkbare bedrijven. Ir. Johan Verstrynge Afdelingshoofd

8

9 1 Inleiding 1 De laatste jaren heeft de melkveehouderij duidelijk kennis gemaakt met hoge en lage melkprijzen. De inkomensvorming is afhankelijk van diverse factoren, waarvan de melkprijs een zeer bepalende factor is. Afgezien daarvan is de variatie rond dit gemiddeld inkomen echter nog steeds zeer groot, in die mate zelfs dat de groep betere melkveebedrijven een jaarlijks arbeidsinkomen haalt dat dubbel zo groot is dan de groep bedrijven die wat dit kenmerk betreft in de staart van het peloton zitten. Ondanks de stagnerende of dalende prijzen slagen de beste bedrijven er in om een zekere rendabiliteit te houden, anderen evenwel dreigen of komen in de rode cijfers. Een analyse naar de oorzaken van de verschillen is dus zeker op zijn plaats. In deze studie worden de betreffende oorzaken bestudeerd op basis van het bruto-saldo. Het bruto-saldo geeft aan wat er kan verdiend worden aan de productie van een bijkomende liter melk. Om het bruto-saldo per 100 liter melk te bekomen worden de bruto-opbrengsten (melkgeld, omzet en aanwas, premies,...) verminderd met de variabele kosten verbonden met de bedrijfsuitbating (bijkomende voederkosten (= de aankoop van voedermiddelen), dierenarts en medicamenten, veekosten, meststoffen, zaai-zaad, fytoproducten, loonwerk,...). Bij de berekening van het bruto-saldo wordt derhalve geen rekening gehouden met de vaste kosten (afschrijvingen, intresten, pachten,...). Aldus kan op basis van het bruto-saldo per 100 liter melk het inkomen van de bedrijven, ondanks hun structurele verschillen zoals het melken in afgeschreven stallen of in volledig nieuwe stallen, onderling beter vergeleken worden. Bij de berekening van het arbeidsinkomen wordt met deze vaste kosten wel rekening gehouden. De gegevens in deze brochure zijn gebaseerd op de boekhoudingen van gespecialiseerde melkveebedrijven van de jaren 2006 en Ze zijn het gemiddelde van die 2 specifieke jaren. Het jaar 2006 kan gezien worden als een gemiddeld jaar, terwijl 2007 een jaar was met uitstekende melkprijzen. De gegevens kunnen dus niet zo maar getransponeerd worden naar Zoals iedereen weet een jaar met zeer lage melkprijzen. Men mag zich dus niet blind staren op de absolute gegevens maar wel op de blijvend grote verschillen tussen vergelijkbare bedrijven.

10 2 In deze brochure wordt gepoogd die factoren op te sporen die aanleiding geven tot een hoger bruto-saldo per 100 liter melk. Zoals blijkt worden de verschillen niet verklaard door één enkele factor maar door een samenspel van veel verschillende factoren. ir. I. Ryckaert A. Anthonissen J. Winters ir T. Coulier Herwerkte versie : December 2009 Layout, eindafwerking en contactpersoon bestelling van brochures: Carine Van Eeckhoudt Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Tel: 02/ Fax: 02/

11 2 De basisgegevens 3 Deze studie is gebaseerd op de boekhoudkundige gegevens van de gespecialiseerde melkveebedrijven van het van het (AMS) Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en Visserij. De gegevens hebben betrekking op bedrijven in Vlaanderen en slaan op gemiddelde van beide boekjaren 2006 en Om de inkomens te vergelijken worden de bedrijven op basis van hun bruto-saldo per 100 liter melk ingedeeld in vier qua aantal bijna even grote groepen (telkens 22 tot 27 bedrijven per groep). Voor deze indeling in groepen worden de bedrijven in opklimmende volgorde gerangschikt naar het bruto-saldo van het rundvee en de voederteelten per 100 liter melk. In groep 1 zijn de bedrijven gegroepeerd met het laagste bruto-saldo per 100 liter melk, in groep 2 zitten de 24 volgende bedrijven uit deze rangschikking, in groep 3 treffen we de volgende groep van 27 bedrijven aan, in groep 4 ten slotte zijn gegroepeerd de 22 bedrijven met het hoogste bruto-saldo per 100 liter melk uit de reeks. In tabel 1 is voor de boekjaren 2006 en 2007 het bruto-saldo per 100 liter melk (bruto-saldo /100 l) weergegeven voor de 4 groepen alsook het aantal bedrijven per groep. Tabel 1 Aantal bedrijven en bruto-saldo in euro per 100 liter melk per groep in de boekjaren Bruto-saldo per 100 liter melk Jaar Groep Kenmerk Gemiddeld Aantal bedrijven laagste 22, , , hoogste 31,85 22 alle 27,17 Bron: AMS-LMN

12 4 relatief bruto-saldo per 100 liter melk relatief bruto-saldo/100 l melk groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 alle Figuur 1 Relatief bruto-saldo per 100 liter melk van de 4 groepen, uitgedrukt in percent t.o.v. het gemiddelde bruto-saldo per 100 liter melk van alle bedrijven (boekjaren ) Bron: AMS-LMN Op basis van de gegevens van de boekjaren bedraagt het verschil tussen de groep bedrijven met het laagste bruto-saldo per 100 liter melk (groep 1) en de groep bedrijven met het hoogste bruto-saldo per 100 liter melk (groep 4) 9,62 euro per 100 liter. Anders uitgedrukt is er een verschil van 35 % t.o.v. de totale groep bedrijven met het laagste bruto-saldo per 100 liter melk. In figuur 1 is voor het betreffende boekjaar en voor elk van de vier groepen het relatief bruto-saldo per liter 100 melk uitgedrukt in een percentage t.o.v. het gemiddelde over alle bedrijven, weergegeven. In tabel 2 is de gemiddelde waarde van enkele bedrijfsparameters gegeven in functie van de groep. Uit deze tabel blijkt dat er wel verschillen zijn in schaalgrootte en specialisatiegraad tussen de vier groepen. Al met al zijn deze verschillen nog vrij beperkt en kunnen zeker ook de groep bedrijven met het laagste bruto-saldo per 100 liter melk tot de echte melkveebedrijven gerekend worden. Het verschil in brutosaldo per 100 liter melk tussen de groepen wordt dus zeker ook door andere factoren bepaald (bedrijfsmanagement).

13 5 Tabel 2 Gemiddelde waarde van enkele bedrijfsparameters per groep Gemiddeld Bedrijfsparameters Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Alle Aantal koeien 51,78 55,33 60,92 61,06 57,34 Geproduceerde melk (l) Effectief quotum (l) Oppervlakte ruwvoederteelten (ha) Blijvend + tijdelijk grasland (ha) Kuilmaïs (ha) Totale beteelde oppervlakte (ha) 29,56 17,30 12,72 42,19 31,92 19,03 14,08 39,19 34,22 20,86 15,50 42,17 34,63 24,87 15,50 46,49 32,65 20,45 14,45 42,44 Liter melk per ha ruwvoederteelt Tabel 3 Gemiddelden inzake melkproductie en voeding per groep Gemiddeld Parameters van melkproductie en voeding Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Alle groepen Melkproductie per koe (l) Percentage vet Percentage eiwit Vet + eiwit per koe (kg) ,28 3, , ,30 3, , ,39 3, , ,42 3, , ,35 3, ,35 Percentage wintermelk Ruwvoedermelk per koe (l) % melk geleverd aan de melkerij Krachtvoeder per koe (kg) Krachtvoeder per liter (gram/ l) Oppervlakte ruwvoeder / koe (are) ,09 1, ,69 1, ,17 1, ,70 1, ,93 1,76

14 6 Melkkoeien (exclusief jongvee) per ha ruwvoeder Tabel 3 (blz. 5) geeft de belangrijkste technische parameters inzake melkproductie en voeding (= de belangrijkste kost). Uit de analyse van tabel 3 blijkt dat de variatie in melkproductie per koe beperkt is, het verschil tussen de groep met de hoogste productie en de groep met de laagste productie bedraagt slechts 278 liter of ± 4 %. Groep 4, tevens de groep met het hoogste bruto-saldo per 100 liter, behaalt met liter per koe de hoogste productie. De verschillen in kg vet + eiwit per koe zijn iets groter tussen de verschillende groepen. Dit komt vooral door het lager vet- en eiwitpercentage bij de groepen 1 en 2. Een eenzijdige selectie naar een grotere, eventueel kwalitatief betere melkplas leidt niet automatisch naar een hoger bruto-saldo per 100 liter melk. Het is wel opvallend dat de bedrijven van groep 4 deze hogere melkproductie halen met kg krachtvoeder per koe of 313 kg krachtvoeder per koe minder dan de bedrijven van groep 1. De groep met het hoogste bruto-saldo bereikt een ruwvoedermelk-productie per koe van liter (t.o.v liter in de minste groep zie ook figuur 2 blz. 7). De hoeveelheid ruwvoedermelk wordt berekend als het verschil tussen de melkproductie per koe en de hoeveelheid melk die geproduceerd wordt uit de verstrekte hoeveelheid krachtvoeder per koe (per kg krachtvoeder wordt een melkproductie van 2 liter verondersteld). De berekening van de hoeveelheid krachtvoeder per liter geproduceerde melk geeft een aanduiding van de efficiëntie van melkproductie. Een verhouding lager dan 200 gram krachtvoeder per liter melk wordt als een goed resultaat beschouwd. Dit wordt enkel behaald door de groepen 3 en 4. De bedrijven uit groep 1, relatief weinig efficiënt in de productie van ruwvoedermelk moeten dit compenseren door een hogere krachtvoedergift om nog een redelijke melkproductie per koe te halen. Niet de absolute melkproductie op zich is bepalend voor het inkomen per 100 liter melk, de manier waarop dit tot stand komt (en de kosten die daarmee gepaard gaan) is ter zake veel belangrijker! Het percentage wintermelk fluctueert niet echt significant over de verschillende groepen. Uit deze analyse kan besloten worden dat er nog steeds een duidelijk verband bestaat tussen de factor ruwvoedermelkproductie per koe en het bruto-saldo per 100 liter melk.

15 7 ruwvoedermelk- en krachtvoedermelkproductie per groep liter melk per koe groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 alle ruwvoedermelk krachtvoedermelk Figuur 2 Ruwvoedermelk- en krachtvoedermelkproductie per groep In tabel 4 worden een aantal bijkomende kengetallen en parameters weergegeven in verband met de rundveestapel. Tabel 4 Gemiddelde van enkele foktechnische parameters per groep Gemiddeld Foktechnische parameters Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Alle groepen Aantal kalvingen per koe (uit melkkoeien - MK) 0,92 0,96 0,98 0,95 0,95 Verkoopprijs per kalf ( ) Aantal stuks jongvee/100 MK 73,74 75,57 74,80 72,30 74,14 Vervangingspercentage 27,98 29,35 27,56 24,90 27,50 Verkoopprijs per koe ( ) Tussenkalftijd (dagen)

16 8 Het aantal kalvingen per koe wordt berekend als het quotiënt van het aantal kalvingen van melkkoeien in de loop van het boekjaar en het gemiddeld aantal aanwezige koeien in hetzelfde boekjaar. Dat deze parameter groter kan zijn dan 1 is te wijten aan het feit dat een of meerdere koeien kort na kalven worden verkocht of opgeruimd. De bedrijven met het hoogste bruto-saldo per 100 liter melk (groep 4) onderscheiden zich van de bedrijven met het laagste bruto-saldo (groep 1) door: - Een klein positief verschil in de verkoopprijs van de nuchtere kalveren (een verschil van 7 euro/kalf). Dit kan te danken of te wijten zijn aan een meer dubbeldoel georiënteerde veestapel of een verantwoord gebruik van vleesstieren op het ondereind van de veestapel (deze melkkoeien die niet echt geschikt meer zijn om vaarzen uit te fokken). Een verantwoord gebruik is evenwel beperkt in omvang (op ten hoogste 20 % van de koeien), en houdt via een goede stier-keuze, het aantal keizersneden in de hand. - Ze weten het vervangingspercentage bij de melkkoeien te beperken. Door de lage prijzen voor de reforme koeien (de gemiddelde verkoopprijs in dit boekjaar bedraagt 607 euro/koe) in verhouding met de opfokkosten van een kalfvaars resulteert een hogere vervanging tot meer vleesverliezen. - Het aantal stuks jongvee per koe wordt in de hand gehouden. Een positief arbeidsinkomen halen uit de opfok van jongvee is slechts voor een beperkt aantal veehouders weggelegd.

17 9 Samengevat Er kan bij de vergelijking van de gemiddelde kenmerken van groep 4 (hoogste brutosaldo per 100 liter melk) met deze van groep 1 (laagste bruto-saldo per 100 liter melk) de volgende verschillen vastgesteld worden: - Enkele melkkoeien meer - Een groter effectief melkquotum - Het beschikbare quotum effectief volmelken - Een groter areaal grasland en kuilmaïs, doch met dezelfde gemiddelde oppervlakte ruwvoederteelten per koe - Een iets hogere melkproductie per ha ruwvoederteelt - Een vergelijkbare melkproductie per koe met een iets hoger percentage vet - Meer ruwvoedermelk per koe - Een lagere krachtvoedergift per koe - Iets meer kalvingen per koe - Een hogere verkooprijs van de kalveren - Een lager aantal stuks jongvee per koe - Een lager vervangingspercentage van de melkkoeien - Een hogere verkoopprijs van de opgeruimde koeien - Een iets langere tussenkalftijd.

18 10

19 11 3 Het arbeidsinkomen Op basis van de gegevens uit tabel 1 (blz. 3) kan een verschil inzake bruto-saldo van rundvee en ruwvoeders per 100 liter melk tussen groep 1 (laagste bruto-saldo per 100 liter melk) en groep 4 (hoogste bruto-saldo per 100 liter melk) van 9,62 euro per 100 liter vastgesteld worden. Een analyse van de gemiddelde opbrengsten en kosten en van het daaruit afgeleide arbeidsinkomen (= opbrengsten - kosten) in elk van de vier groepen dringt zich dus op om aldus te pogen die factoren op de sporen die aanleiding geven tot een hoger bruto-saldo en/of arbeidsinkomen per 100 liter melk. 3.1 De opbrengsten Tabel 5 Gemiddelde opbrengst per 100 liter melk (euro/100 liter) en per groep Gemiddeld Aard van de opbrengsten Groep 1 Groep 4 Alle Melk 32,51 32,99 32,37 Omzet en aanwas -0,73 0,90 0,06 Diverse opbrengsten (werk voor derden, verkoop ruwvoeders,...) 2,08 1,79 1,89 Totale opbrengsten 33,85 35,68 34,32 Premies (MTR,...) 4,12 4,93 4,60 Totale opbrengsten (incl. premies) 37,97 40,61 38,92 Relatief totale opbrengsten t.o.v. het gemiddelde van alle bedrijven (= 100) 97,55 104, Bron: AMS-LMN Aan de opbrengstzijde (tabel 5) bedraagt het verschil tussen groep 1 (laagste brutosaldo/100 liter) en groep 4 (hoogste bruto-saldo/100 liter) 2,64 euro/100 liter. Uit een analyse van de diverse onderdelen van de opbrengsten blijkt: - Groep 4 haalt een meeropbrengst uit melk van 0,48 euro/100 liter. Een hoger vet- en eiwitgehalte van de melk en een hogere plaspremie lijken de voornaamste verklaring.

20 12 - Er is een belangrijk verschil in de omzet en aanwas tussen groep 4 en groep 1 van 1,63 euro/100 liter. De reeds eerder geformuleerde vaststellingen (ander veetype, betere kalverprijs, lager vervangingspercentage, hogere verkoopprijs van de reforme koeien) zijn daar zeker niet vreemd aan. - Er is ook een licht hogere opbrengst uit o.a. premies van groep 4 van zowat 0,81 euro/100 liter dan in groep De kosten De kosten, arbeidskosten niet meegerekend, worden onderverdeeld in voederkosten en andere kosten Operationele kosten In de operationele kosten (tabel 6) zitten vanzelfsprekend de kosten voor de aankoop van voedermiddelen, zowel krachtvoeder als ruwvoeders, maar ook de kosten gemaakt voor de productie van bedrijfsvoedermiddelen zoals de teeltkosten (zaad- en pootgoed, bestrijdingsmiddelen, meststoffen,..) en de kosten van werk door derden. Ook de courante veekosten o.a. dierenartskosten en de kosten van kunstmatige inseminatie, zijn hierin begrepen. Tabel 6 Voederkost als hoofdelement van de operationele kosten per 100 liter melk (euro/100 liter) per groep Gemiddeld Operationele kosten per 100 liter melk Groep 1 Groep 4 Alle Krachtvoederkosten 5,23 3,68 4,28 Gekochte voeders andere dan krachtvoeders 1,13 1,23 1,30 Kost ruwvoeder (meststoffen, zaaizaad,...) 8,20 3,64 5,44 Totale voederkosten 14,56 8,55 10,02 Totale operationele kosten 15,38 8,89 11,43 Relatief totale operationele kosten t.o.v. het gemiddelde van alle bedrijven (= 100) Bron: AMS-LMN

21 13 De voederkosten blijven een zeer belangrijke kostenfactor bij de melkproductie. Zoals u uit de bovenstaande tabel kunt afleiden zijn de krachtvoederkosten, de waarde van de gekochte voeders andere dan krachtvoeders, de teeltkosten en de kosten verbonden aan de machines opgenomen in het bedrag van de totale voederkosten. Het verschil in totale voederkosten tussen groep 1 (laagste bruto-saldo/100 liter) en groep 4 (hoogste bruto-saldo/100 liter) bedraagt niet minder dan 6,01 euro/100 liter. De kosten voor de ruwvoederteelt per 100 liter geproduceerde melk liggen duidelijk veel hoger in de groep met het laagste bruto-saldo per 100 liter melk. Er is een verschil van 4,56 euro/100 liter tussen groep 1 en groep 4. Dit heeft zowel te maken hebben met een hogere kostenstructuur om eenzelfde ha ruwvoeder te telen. Een ander belangrijk element is de opbrengst en de kwaliteit van de geteelde ruwvoeders (gras, maïs). Een ha maïs telen, vergt onafhankelijk van de opbrengst, heel wat standaardkosten (zaad, onkruidbestrijding, kosten zaaien en oogsten, ). Als de opbrengst dan tegen valt is de kostprijs per kg product hoog. Een andere verklarende factor is het verschil in aankoop van krachtvoeders (1,55 euro /100 liter). Dit resultaat kon reeds verwacht worden uit de lezing van tabel 3 (blz. 5) waarin een hogere krachtvoedergift per koe in de groep 1 t.o.v. groep 4 is opgenomen. Groep 1 (laagste bruto-saldo/100 liter melk) haalt een licht lagere melkproductie per koe (tabel 3), maar wel tegen een veel hogere voederkostprijs Structurele kosten In tabel 7 (blz. 14) worden de structurele kosten weergegeven: de grond- en gebouwenkosten en de algemene kosten (met o.a. de intresten op levend en omlopend kapitaal).

22 14 Tabel 7 Gemiddelde structurele kosten per 100 liter melk (euro/100 liter) en per groep Gemiddeld Aard van de structurele kosten Groep 1 Groep 4 Alle Grond- en gebouwenkosten 10,51 8,72 9,09 Algemene en diverse kosten (huur quota, telefoon, intresten,...) 1,48 0,90 1,08 Totaal structurele kosten 11,99 9,62 10,17 Relatief totaal structurele kosten t.o.v. het gemiddelde van alle bedrijven (= 100) Bron: AMS-LMN Globaal bedraagt het verschil in de structurele kosten tussen groep 1 en groep 4 2,37 euro/ 100 liter. Dit verschil is aanzienlijk maar veel kleiner dan het verschil in operationele kosten. Het relatief belang van de grond- en gebouwenkosten in het geheel van de kosten springt in het oog. De melkveehouder dient bij nieuwbouw of renovatie bijzondere aandacht te schenken aan deze kosten die gedurende jaren wegen op het inkomen. Luxe-investeringen voor onnodige toeters en bellen moeten in ieder geval vermeden worden. Bij nieuwbouw of renovatie dient het motto te zijn: functionaliteit, dierenwelzijn en lage kostprijs Totale kosten De totale kosten zijn de som van de operationele kosten en de structurele kosten.

23 15 Tabel 8 Gemiddelde totale kosten per 100 liter melk (euro/100 liter) en per groep Gemiddeld Aard van de kosten Groep 1 Groep 4 Alle Operationele kosten 15,38 8,89 11,43 Structurele kosten 11,99 9,62 10,17 Totale kosten 27,37 18,51 21,60 Relatief totale kosten t.o.v. het gemiddelde van alle bedrijven (= 100) Bron: AMS-LMN Uit bovenstaande tabel blijkt, dat het verschil in productiekostprijs van een liter melk tussen de groep 1 (laagste bruto-saldo per 100 liter melk) en groep 4 (hoogste bruto-saldo per 100 liter melk) 8,76 euro per 100 liter melk bedraagt. 3.3 Arbeidsinkomen Het arbeidsinkomen (tabel 9) is het verschil tussen de opbrengsten en de kosten. Tabel 9 Arbeidsinkomen per 100 liter melk (euro/100 liter) en per groep Opbrengsten - Kosten - Arbeidsinkomen per 100 liter melk Gemiddeld Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Alle groepen Opbrengsten 37,97 37,46 39,36 40,61 38,92 Kosten 27,37 21,44 20,17 18,51 21,60 Arbeidsinkomen 10,60 16,02 19,19 22,10 17,32 Bron: AMS-LMN

24 16 Door lagere opbrengsten (2,64 euro/100 liter), een groot verschil in operationele kosten (6,49 euro/100 liter) en hogere structurele kosten (2,37 euro/100 liter) bedraagt het verschil in arbeidsinkomen tussen de zwakste groep bedrijven en de beste groep 11,50 euro/100 liter melk! In figuur 3 is schematisch weergegeven dat de operationele kosten per 100 liter afnemen van groep 1 naar groep 4, dat de structurele kosten per 100 liter melk weinig variëren in functie van de groep en dat het arbeidsinkomen per 100 liter geproduceerde melk toeneemt van groep 1 naar groep 4, grosso modo van het enkelvoudige naar ruim het dubbele. U dient hierbij te bedenken dat deze vergelijking steunt op groepen van bedrijven waarbij elke groep zowat één kwart van de Vlaamse melkveehouders vertegenwoordigt. Indien het arbeidsinkomen per 100 liter melk in groep 1 laag is (10,60 euro/100 liter), zijn er in deze groep heel wat bedrijven waarvoor het arbeidsinkomen nog veel lager is dan het voornoemd gemiddelde en eventueel zelfs negatief kan zijn. arbeidsinkomen, structurele kosten en operationele kosten per 100 liter melk euro per 100 liter 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 alle arbeidsinkomen structurele kosten operationele kosten Figuur 3 arbeidsinkomen, structurele kosten en operationele kosten per 100 liter melk in elk van de groepen

25 17 Tabel 10 Arbeidsinkomen per 100 liter melk (euro/100 liter), per koe (euro/koe) en per ha ruwvoederteelt (euro/ha) per groep Gemiddeld Arbeidsinkomen Groep 1 Groep 4 Alle Arbeidsinkomen /100 l melk Relatief arbeidsinkomen /100 l melk t.o.v. het gemiddelde van alle bedrijven (= 100) 10, , , Arbeidsinkomen / koe Relatief arbeidsinkomen per koe t.o.v. het gemiddelde van alle bedrijven (= 100) Arbeidsinkomen / ha ruwvoederteelt Relatief arbeidsinkomen per ha ruwvoederteelt t.o.v. het gemiddelde van alle bedrijven (= 100) Relatief arbeidsinkomen/bedrijf t.o.v. het gemiddelde van alle bedrijven (= 100) Bron: AMS-LMN In vergelijking met het gemiddelde arbeidsinkomen per bedrijf ligt het arbeidsinkomen in groep 1 (laagste bruto-saldo per 100 liter melk) 46 % lager en dat van groep 4 (hoogste bruto-saldo per 100 liter melk) 38 % hoger (laatste lijn van tabel 10). Omdat de bedrijven in de verschillende groepen ongeveer evenveel koeien hebben, een gelijkaardige hoeveelheid melk produceren en een even groot areaal ruwvoeders telen, toont het relatief arbeidsinkomen uitgedrukt hetzij per 100 liter melk, hetzij per koe, hetzij per ha ruwvoederteelt steeds ongeveer dezelfde verhouding tussen groep 1 en groep 4.

26 18

27 19 4 Besluit Er blijven onwaarschijnlijk grote verschillen bestaan in bruto-saldo en arbeidsinkomen tussen de gespecialiseerde melkveebedrijven uit het boekhoudnet van het AMS (Afdeling Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en Visserij). Het op alle domeinen goed presteren (ruwvoederuitbating, voeding, verzorging,...) zonder onnodige kosten blijkt daarbij economisch veel belangrijker dan maximale technische resultaten behalen op één domein (vb. melkproductie/koe). Zeker in een tijd van beperkte groeimogelijkheden of zeer kostelijke uitbreiding van het melkquotum blijft het zo rendabel mogelijk benutten van het bestaande quotum zeker zo belangrijk als vroeger. Het inkomen van vandaag bepaalt de mogelijkheden tot investeren in de melkveehouderij van morgen. In een tijd van sterk wisselende marges (schommelingen in melk- en vleesprijzen,...) en toenemende kosten (voederkosten, milieukosten, sanitaire verplichtingen,...) dringt een gewetensonderzoek voor veel bedrijven zich op. De bedrijven uit groep 1 (laagste bruto-saldo per 100 liter melk) dienen dringend acties te ondernemen om in de nabije toekomst, zeker in mogelijke periodes van verslechterende conjunctuur, competitief te blijven en aldus hun toekomstkansen in de melkveehouderij te vrijwaren. Een kritische doorlichting van hun bedrijfsvoering moet hen in staat stellen om het in de toekomst beter te kunnen en willen doen. In dit verband en steunend op de belangrijkste factoren van invloed op het arbeidsinkomen dient de melkveehouder te zorgen voor: - Een hoge opbrengst per 100 liter melk qua melk en omzet en aanwas; - Een efficiënte productie van ruwvoeders met als doel de hoeveelheid ruwvoedermelk per koe te maximaliseren en daardoor de krachtvoedergift te beperken; - Bij nieuwbouw en renovatie efficiënt en prijsbewust omgaan met de kosten van investering en uitbating.

28 20

29 21 5 Lijst van tabellen en figuren Tabellen Tabel 1 Aantal bedrijven en bruto-saldo per 100 liter melk per groep in de boekjaren Tabel 2 Gemiddelde waarde van enkele bedrijfsparameters per groep 5 Tabel 3 Gemiddelden inzake melkproductie en voeding per groep 5 Tabel 4 Gemiddelde van enkele foktechnische parameters per groep 7 Tabel 5 Gemiddelde opbrengst per 100 liter melk ( /100 l) en per groep 11 Tabel 6 Voederkosten als hoofdelement van de operationele kosten per 100 liter melk ( /100 l) en per groep 12 Tabel 7 Gemiddelde structurele kosten per 100 liter melk ( /100 l) en per groep 14 Tabel 8 Gemiddelde totale kosten per 100 liter melk ( /100 l) en per groep 15 Tabel 9 Arbeidsinkomen per 100 liter melk ( /100 l) en per groep 15 Tabel 10 Arbeidsinkomen per 100 liter melk ( /100 l), per koe ( /koe) en per ha ruwvoederteelt ( /ha) per groep 17

30 22 Figuren Figuur 1 Relatief bruto-saldo per 100 liter melk van de 4 groepen, uitgedrukt in percent t.o.v. het gemiddelde bruto-saldo per 100 liter melk van alle bedrijven (boekjaren 2006 en 2007) 4 Figuur 2 Ruwvoedermelk- en krachtvoedermelkproductie per groep 7 Figuur 3 Voederkosten, andere kosten en arbeidsinkomen per 100 liter melk in elk van de groepen 16

36 INKOMENSVERSCHILLEN OP MELKVEEBEDRIJVEN Verklarende parameters. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij

36 INKOMENSVERSCHILLEN OP MELKVEEBEDRIJVEN Verklarende parameters. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Technische brochure 36 INKOMENSVERSCHILLEN OP MELKVEEBEDRIJVEN Verklarende parameters Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij INKOMENSVERSCHILLEN OP MELKVEEBEDRIJVEN Verklarende parameters

Nadere informatie

HET VERVANGINGSBELEID BIJ MELKVEE EN ZIJN ECONOMISCHE IMPACT

HET VERVANGINGSBELEID BIJ MELKVEE EN ZIJN ECONOMISCHE IMPACT HET VERVANGINGSBELEID BIJ MELKVEE EN ZIJN ECONOMISCHE IMPACT Deze brochure wordt u aangeboden door : Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Melkvee Baron

Nadere informatie

LINEAIRE BEOORDELING VAN HET BELGISCH WITBLAUW RAS

LINEAIRE BEOORDELING VAN HET BELGISCH WITBLAUW RAS LINEAIRE BEOORDELING VAN HET BELGISCH WITBLAUW RAS Deze brochure wordt u aangeboden door : Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Vleesvee Burg. Van Gansberghelaan

Nadere informatie

melkproductie per koe

melkproductie per koe De impact van melkproductie per koe op het arbeidsinkomen Deze brochure wordt u aangeboden door: Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Melkvee Baron Ruzettelaan

Nadere informatie

De cijfers zijn exclusief BTW en subsidie zoals toeslagrechten. De specialisatie van de melkveehouderij

De cijfers zijn exclusief BTW en subsidie zoals toeslagrechten. De specialisatie van de melkveehouderij Melkveehouderij VAC consult Een zoektocht naar een evenwichtige balans tussen groei en ontwikkeling Met het oog op de afschaffing van het melkquotum op 31 maart 2015, verandert de ondernemingsomgeving

Nadere informatie

www.vlaanderen.be/landbouw/praktijkgidswater WATER IN DE LAND- EN PRAKTIJKGIDS TUINBOUW

www.vlaanderen.be/landbouw/praktijkgidswater WATER IN DE LAND- EN PRAKTIJKGIDS TUINBOUW PRAKTIJKGIDS WATER IN DE LAND- EN TUINBOUW www.vlaanderen.be/landbouw/praktijkgidswater Water is onmisbaar op het land- en tuinbouwbedrijf. Het is essentieel als drinkwater voor het vee, als gietwater,

Nadere informatie

RENDABILITEIT IN DE ZOOGKOEIENHOUDERIJ: BELANG VAN GROEI EN VRUCHTBAARHEID

RENDABILITEIT IN DE ZOOGKOEIENHOUDERIJ: BELANG VAN GROEI EN VRUCHTBAARHEID RENDABILITEIT IN DE ZOOGKOEIENHOUDERIJ: BELANG VAN GROEI EN VRUCHTBAARHEID Deze brochure wordt u aangeboden door: Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Nadere informatie

BOSS. PC-programma voor de simulatie van de rendabiliteit van de vetmestingsfase op vleesveebedrijven HANDLEIDING

BOSS. PC-programma voor de simulatie van de rendabiliteit van de vetmestingsfase op vleesveebedrijven HANDLEIDING BOSS PC-programma voor de simulatie van de rendabiliteit van de vetmestingsfase op vleesveebedrijven HANDLEIDING Deze brochure wordt u aangeboden door: Ministerie van Middenstand en Landbouw Bestuur Onderzoek

Nadere informatie

Inkomensverschillen op bedrijfstak melkvee

Inkomensverschillen op bedrijfstak melkvee Inkomensverschillen op bedrijfstak melkvee verklarende parameters Departement Landbouw en Visserij Afdeling Monitoring en Studie Tom Coulier Inkomensverschillen op bedrijfstak melkvee verklarende parameters

Nadere informatie

FOKWAARDESCHATTING MELKVEE

FOKWAARDESCHATTING MELKVEE FOKWAARDESCHATTING MELKVEE Deze brochure wordt u aangeboden door : Ministerie van Middenstand en Landbouw Bestuur Onderzoek en Ontwikkeling DG 6 Dienst Ontwikkeling Dierlijke productie Melkvee Beenhouwersstraat

Nadere informatie

RUWVOEDERMELKPRODUCTIE EN ZIJN ECONOMISCHE IMPACT

RUWVOEDERMELKPRODUCTIE EN ZIJN ECONOMISCHE IMPACT RUWVOEDERMELKPRODUCTIE EN ZIJN ECONOMISCHE IMPACT Entiteit: Departement Landbouw en Visserij Afdeling: Duurzame Landbouwontwikkeling Auteurs(s): ir. Ivan RYCKAERT Datum: 3/09/2012 Alfons ANTHONISSEN COLOFON

Nadere informatie

STERK MET MELK BESLISSINGEN NEMEN OP BASIS VAN BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN.

STERK MET MELK BESLISSINGEN NEMEN OP BASIS VAN BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN. STERK MET MELK BESLISSINGEN NEMEN OP BASIS VAN BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN. Dirk Audenaert Consulent Rundvee Boerenbond INHOUD 1. DUURZAAMHEID : EEN VEELKLEURIG BEGRIP 2. KEN UW KOSTPRIJS 3. BEGRIPPEN

Nadere informatie

Ruwvoerkost in kostprijs melk. Diane Schoonhoven

Ruwvoerkost in kostprijs melk. Diane Schoonhoven Ruwvoerkost in kostprijs melk Diane Schoonhoven Overzicht Evolutie kostprijs melkveebedrijf De verschillen tussen bedrijven zijn groot Ruwvoermelk maakt het verschil Voorbeelden impact op voerkosten 2

Nadere informatie

SCHAPEN- EN GEITENRASSEN

SCHAPEN- EN GEITENRASSEN Technische brochure SCHAPEN- EN GEITENRASSEN Vleesschapen, Anglo-Nubisch, Toggenburger, Bonte geit Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Schapen- en geitenrassen Vleesschapen Anglo-Nubisch

Nadere informatie

68 melkkoeien (incl vaarzen), 21 pinken, 24 kalveren Vervangingspercentage 29 %

68 melkkoeien (incl vaarzen), 21 pinken, 24 kalveren Vervangingspercentage 29 % 2. OMZET EN AANWAS De bedrijfseconomische berekening van de omzet en aanwas is een verhaal apart. Hieronder zal dat aan de hand van een voorbeeldberekening worden duidelijk gemaakt. 2.2 Voorbeeldbedrijf

Nadere informatie

TECHNISCHE EN ECONOMISCHE RESULTATEN VAN DE VARKENSHOUDERIJ OP BASIS VAN HET LANDBOUWMONITORINGSNETWERK

TECHNISCHE EN ECONOMISCHE RESULTATEN VAN DE VARKENSHOUDERIJ OP BASIS VAN HET LANDBOUWMONITORINGSNETWERK FOCUS 2014 TECHNISCHE EN ECONOMISCHE RESULTATEN VAN DE VARKENSHOUDERIJ OP BASIS VAN HET LANDBOUWMONITORINGSNETWERK BOEKJAREN 2011-2013 Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij 1. Blik op varkenshouderij

Nadere informatie

Financiële Analyse. Frank de Boer. Aston Martinnlaan NB. Oud-Beijerland :56. Versie: Check FM 2_0 2016_09_05

Financiële Analyse. Frank de Boer. Aston Martinnlaan NB. Oud-Beijerland :56. Versie: Check FM 2_0 2016_09_05 Financiële Analyse Frank de Boer Aston Martinnlaan 70 3261 NB Oud-Beijerland 31-10-2016-15:56 Versie: Check FM 2_0 2016_09_05 Inhoud 1 Structuur van het bedrijf 2 Totaal bedrijfsresultaat 3 Beschikbare

Nadere informatie

TERREINBEGRAZING MET SCHAPEN. Het belang van correcte vergoeding voor terreinbeheer met schapen

TERREINBEGRAZING MET SCHAPEN. Het belang van correcte vergoeding voor terreinbeheer met schapen TERREINBEGRAZING MET SCHAPEN Het belang van correcte vergoeding voor terreinbeheer met schapen Inleiding Technische brochure Terreinbegrazing met schapen Schapenbestand in Vlaanderen Wettelijke verplichtingen

Nadere informatie

Bedrijfseconomisch belang van grasland in het basisrantsoen van melkkoeien

Bedrijfseconomisch belang van grasland in het basisrantsoen van melkkoeien Bedrijfseconomisch belang van grasland in het basisrantsoen van melkkoeien Studiedag Optimale eiwitproductie met grasland voor rundvee 10 november 2011 Guy Vandepoel, studiedienst BB 1 Economisch belang

Nadere informatie

GOED BEHEER VAN EEN KUDDE ZOOGKOEIEN

GOED BEHEER VAN EEN KUDDE ZOOGKOEIEN GOED BEHEER VAN EEN KUDDE ZOOGKOEIEN Deze brochure wordt u aangeboden door : Ministerie van Middenstand en Landbouw Bestuur Onderzoek en Ontwikkeling DG 6 Dienst Ontwikkeling Dierlijke productie Vleesvee

Nadere informatie

Meer zicht op de cijfers

Meer zicht op de cijfers Meer zicht op de cijfers Analyse technische en economische resultaten K&K bedrijven in vergelijking met andere praktijkbedrijven November 2001 Rapport 8 Koeien & Kansen; Pioniers duurzame melkveehouderij

Nadere informatie

PREVENTIE EN ZIEKTEN BIJ OPFOK VAN JONGVEE VOOR DE MELKVEEHOUDERIJ. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij

PREVENTIE EN ZIEKTEN BIJ OPFOK VAN JONGVEE VOOR DE MELKVEEHOUDERIJ. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Technische brochure 52 PREVENTIE EN ZIEKTEN BIJ OPFOK VAN JONGVEE VOOR DE MELKVEEHOUDERIJ Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij PREVENTIE EN ZIEKTEN BIJ OPFOK VAN JONGVEE VOOR DE MELKVEEHOUDERIJ

Nadere informatie

GEBRUIK VAN VOEDERGEWASSEN EN BIJPRODUCTEN VAN DE SUIKERINDUSTRIE IN DE RUNDVEESECTOR

GEBRUIK VAN VOEDERGEWASSEN EN BIJPRODUCTEN VAN DE SUIKERINDUSTRIE IN DE RUNDVEESECTOR GEBRUIK VAN VOEDERGEWASSEN EN BIJPRODUCTEN VAN DE SUIKERINDUSTRIE IN DE RUNDVEESECTOR Deze brochure wordt u aangeboden door : Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Kwaliteit Landbouwproductie

Nadere informatie

Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk Boekjaren 2008-2010

Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk Boekjaren 2008-2010 Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk Boekjaren 2008-2010 2012 Departement Landbouw en Visserij afdeling Monitoring en Studie Joeri Deuninck

Nadere informatie

Onderzoek naar verband tussen welzijnsindicatoren en bedrijfseconomische kengetallen op melkveebedrijven

Onderzoek naar verband tussen welzijnsindicatoren en bedrijfseconomische kengetallen op melkveebedrijven Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen Academiejaar 2014 2015 Onderzoek naar verband tussen welzijnsindicatoren en bedrijfseconomische kengetallen op melkveebedrijven Sarah Dendauw Promotor: Prof. dr. ir.

Nadere informatie

Resultaten Melkveehouderij Bedrijfsanalyse 2013

Resultaten Melkveehouderij Bedrijfsanalyse 2013 Resultaten Melkveehouderij Bedrijfsanalyse 2013 Inleiding Dit is een tussentijds overzicht van de bedrijfsresultaten van melkveehouders van PPP-Agro Advies over het boekjaar 2013. Achtereenvolgens zijn

Nadere informatie

Kengetallen. E-12 Inseminatiewaarde en Gebruikswaarde

Kengetallen. E-12 Inseminatiewaarde en Gebruikswaarde Kengetallen E-12 Inseminatiewaarde en Gebruikswaarde Inleiding Jaarlijks wordt circa 30% van de melkveestapel afgevoerd en vervangen door hoogdrachtige vaarzen. De afvoer van een koe kan gedwongen zijn

Nadere informatie

ADLO-project Arbeid ADELT

ADLO-project Arbeid ADELT ADLO-project Arbeid ADELT Op 1 mei 2010 is het demoproject gestart betreffende de Arbeidsefficiëntie en economie in de melkveehouderij: Arbeid ADELT, ook op melkveebedrijven. ADELT staat in dit geval voor

Nadere informatie

Hoe een boekhouding. Beginners

Hoe een boekhouding. Beginners Hoe een boekhouding Invullen???? Beginners Zit ik in het juiste boekjaar GEWASSEN OP HET BEDRIJF GEWASSEN OP HET BEDRIJF 1. ZIJN ALLE TEELTEN AANWEZIG? TEELTEN EN HUN OPPERVLAKTE WORDEN OVERGENOMEN UIT

Nadere informatie

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 1 Aanleiding en samenvatting In 2015 heeft toenmalig staatssecretaris Dijksma van EZ fosfaatrechten voor de melkveehouderij

Nadere informatie

De ondernemende mens centraal

De ondernemende mens centraal De ondernemende mens centraal Overzicht 1: Ontwikkeling van de bedrijfsstructuur GRONDGEBRUIK (HA) Grasland 40,15 40,94 42,38 Maïsland 7,21 7,31 7,15 Overig 0,44 0,34 0,26 Totaal 47,80 48,60 49,79 MELKQUOTUM

Nadere informatie

Rentabiliteits- en kostprijsanalyse vleesvee

Rentabiliteits- en kostprijsanalyse vleesvee Studie Rentabiliteits- en kostprijsanalyse vleesvee September 2012 José Gavilan, Joeri Deuninck, Luc Somers, Joost D hooghe Afdeling Monitoring en Studie Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij

Nadere informatie

Bedrijfseconomische analyse

Bedrijfseconomische analyse 0,78125 Bedrijfseconomische analyse Melkveehouder Straatnaam 1234 AB Plaats Bedrijfseconomische analyse 2013 Uitgebracht aan: Melkveehouder Straatnaam 1234 AB Plaats klantnummer: 1234 Alle bedragen in

Nadere informatie

Rapportage Toekomstvisie bedrijf

Rapportage Toekomstvisie bedrijf Rapportage Toekomstvisie bedrijf Dhr. G. Evers Groeneveld 5 3744 ML Baarn D L V R u n d v e e A d v i e s BV W W W. D L V. N L Noord President Kennedylaan 35a Postbus 354 8440 AJ Heerenveen Tel. 0513 65

Nadere informatie

Studiedag melkvee Mag het een liter méér zijn?

Studiedag melkvee Mag het een liter méér zijn? Studiedag melkvee Mag het een liter méér zijn? Financiering van het groeiend melkveebedrijf Jan Leyten 6 november 2014 Agenda 1. Evoluties in de melkveesector 2. Verantwoord investeren 3. Investeren in

Nadere informatie

Uw doel bereiken met MelkNavigator

Uw doel bereiken met MelkNavigator Uw doel bereiken met MelkNavigator Uw doel bereiken met MelkNavigator Als melkveehouder wilt u er uit halen, wat er in zit. Kies gericht voor meer melk, betere gehalten of meer grammen eiwit en/of vet.

Nadere informatie

30-11-2015 PROGRAMMA VOERWINST VERGELIJKING ZEUGEN ONTWIKKELINGEN EN TRENDS. 2015 is prognose bedragen exclusief btw

30-11-2015 PROGRAMMA VOERWINST VERGELIJKING ZEUGEN ONTWIKKELINGEN EN TRENDS. 2015 is prognose bedragen exclusief btw PROGRAMMA DE ROL VAN DE ADVISEUR Woensdag 2 december 2015 Ontwikkelingen en trends Uitbreiden zin of onzin? Toekomst bedrijven Risicomanagement / prijsfluctuaties De succesvolle melkveehouders De rol van

Nadere informatie

VOEDING VAN RUNDEREN VAN HET BELGISCH WITBLAUWE RAS

VOEDING VAN RUNDEREN VAN HET BELGISCH WITBLAUWE RAS VOEDING VAN RUNDEREN VAN HET BELGISCH WITBLAUWE RAS Deze brochure wordt u aangeboden door: Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) Voorlichting en

Nadere informatie

Wie ben ik? Rendementsverbetering in bedrijfsbegeleiding. Wat kunt u verwachten. 1 Economisch adviseur

Wie ben ik? Rendementsverbetering in bedrijfsbegeleiding. Wat kunt u verwachten. 1 Economisch adviseur Rendementsverbetering in bedrijfsbegeleiding Een paar startpunten voor discussie Wie ben ik? Boerenzoon, 45 melkkoeien Studie veeteelt, LandbouwUniversiteit Wageningen Epidemiologie Economie (lange termijn

Nadere informatie

Opmaak van een winnend Bedrijfsplan

Opmaak van een winnend Bedrijfsplan Opmaak van een winnend Bedrijfsplan 1 Inhoud - Voorstelling - Algemeen - Wat doe je ermee? - Waarom is het belangrijk? - Opbouw van het bedrijfsplan - Voorbeeld - Valkuilen 2 Bedrijfsplan: Algemeen - 4

Nadere informatie

HUISVESTING VAN LEGHENNEN

HUISVESTING VAN LEGHENNEN HUISVESTING VAN LEGHENNEN Deze brochure wordt u aangeboden door: Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Auteurs Ir. Suzy Van Gansbeke Tom Van den Bogaert

Nadere informatie

Huisvesting van paarden

Huisvesting van paarden Huisvesting van paarden Deze brochure wordt u aangeboden door: Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Auteurs Ir. Suzy Van Gansbeke Tom Van den Bogaert

Nadere informatie

DE VLAAMSE LANDBOUWCONJUNCTUURINDEX

DE VLAAMSE LANDBOUWCONJUNCTUURINDEX FOCUS 2015 DE VLAAMSE LANDBOUWCONJUNCTUURINDEX RESULTATEN ENQUÊTE VOORJAAR 2015 INHOUD 1. Vlaamse conjunctuurindex 2. Landbouw 3. Tuinbouw 4. Investeringen 5. Belemmeringen 6. Meer informatie 1. VLAAMSE

Nadere informatie

AANTAL FRUIT ARBEIDSINKOMEN VLAANDEREN EURO BEDRIJ BEDRIJFSECONOMISCHE GEMIDDELD MILJARD ECONOMISCH BRUTO ANDEEL S GESTEGEN VARKENS VOEDERGEWASSEN

AANTAL FRUIT ARBEIDSINKOMEN VLAANDEREN EURO BEDRIJ BEDRIJFSECONOMISCHE GEMIDDELD MILJARD ECONOMISCH BRUTO ANDEEL S GESTEGEN VARKENS VOEDERGEWASSEN Els Bernaerts, Els Demuynck VLAANDEREN UW VARKENS ANDEEL S GESTEGEN STIJGING RUNDVEE TABEL BASIS INBOUWWAARDE BELANG KOSTEN DRIJVENFAK GROENTEN AGRARISCHE MILJARD ERINGSKAART MELK MILJOEN LANDBOUWBEDRIJVEN

Nadere informatie

RENTABILITEITS- EN KOSTPRIJSANALYSE VLEESVEE

RENTABILITEITS- EN KOSTPRIJSANALYSE VLEESVEE RENTABILITEITS- EN KOSTPRIJSANALYSE VLEESVEE Rapport 2015 RENTABILITEITS- EN KOSTPRIJSANALYSE VLEESVEE Entiteit: Departement Landbouw en Visserij Afdeling: Monitoring en Studie Auteurs: Goedele Vrints,

Nadere informatie

Technische efficiëntie is belangrijker dan lage kosten, zowel voor grote als kleine bedrijven.

Technische efficiëntie is belangrijker dan lage kosten, zowel voor grote als kleine bedrijven. Technisch efficiënt boven lage kosten 31/12/2015 Inleiding Ilvo deed op basis van anonieme Liba-boekhouddata een onderzoek naar technische en economische efficiëntie op melkveebedrijven. - Het hoofdbesluit

Nadere informatie

Voorbeeld Melkvee 2014 Q4

Voorbeeld Melkvee 2014 Q4 Voorbeeld Melkvee Q4 BAS kwartaal 4 Inhoudsopgave Begeleidende brief Opbrengsten melkvee en veemanagement Voersaldo melkvee en voermanagement Saldo melkvee en toegerekende kosten Beschikbaar voor HARR

Nadere informatie

RENDABILITEIT IN DE VLEESVEEHOUDERIJ

RENDABILITEIT IN DE VLEESVEEHOUDERIJ Demonstratieproject duurzame landbouw 69 RENDABILITEIT IN DE VLEESVEEHOUDERIJ MANAGEMENT TER BEPERKING VAN KALVERSTERFTE Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij RENDABILITEIT IN DE VLEESVEEHOUDERIJ

Nadere informatie

Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk boekjaren

Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk boekjaren Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk boekjaren 2007 2009 Departement Landbouw en Visserij afdeling Monitoring en Studie Joeri Deuninck

Nadere informatie

Algemene bedrijfsgegevens

Algemene bedrijfsgegevens Blz. 1 Algemene bedrijfsgegevens 2233 1/1/14-31/12/14 Arbeid Ondernemer Gezinsleden Tussentotaal Personeel Totaal Gronden Eigendom Pacht Totaal Verloren opp. Beteelde opp. AK,,,,, ha,,,,, Teeltplan Grasland

Nadere informatie

ERFELIJKHEID EN SELECTIE BIJ VARKENS. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij

ERFELIJKHEID EN SELECTIE BIJ VARKENS. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Technische brochure 65 ERFELIJKHEID EN SELECTIE BIJ VARKENS Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij ERFELIJKHEID EN SELECTIE BIJ VARKENS Deze brochure wordt u aangeboden door: Vlaamse overheid

Nadere informatie

Ruimtelijke. Ordening Planning. Ordening en Stedenbouw Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Ruimtelijke ordening Provincieplein 1 3010 Leuven

Ruimtelijke. Ordening Planning. Ordening en Stedenbouw Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Ruimtelijke ordening Provincieplein 1 3010 Leuven Adreslijst adviesinstanties volgens het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma s van 12-10-2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

1. PROJECTINDIENING. Naam: Adres: Rechtsvorm: Doel en werking: BTW-plichtig: JA / NEEN BTW-nummer: E-mail: Contactpersoon instelling Functie:

1. PROJECTINDIENING. Naam: Adres: Rechtsvorm: Doel en werking: BTW-plichtig: JA / NEEN BTW-nummer: E-mail: Contactpersoon instelling Functie: Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Aanvraagformulier Demonstratieprojecten 2007 AANVRAAGSCHEMA VOOR HET BEKOMEN VAN STEUN IN HET KADER VAN: DEMONSTRATIEPROJECTEN

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Departement Landbouw en Visserij. Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling. Aanvraagformulier

Vlaamse overheid. Departement Landbouw en Visserij. Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling. Aanvraagformulier Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Aanvraagformulier Projectoproep onderzoek biologische land-en tuinbouw 2007 AANVRAAGSCHEMA VOOR HET BEKOMEN VAN

Nadere informatie

DE VLAAMSE LANDBOUWCONJUNCTUURINDEX

DE VLAAMSE LANDBOUWCONJUNCTUURINDEX FOCUS 2015 DE VLAAMSE LANDBOUWCONJUNCTUURINDEX RESULTATEN ENQUÊTE NAJAAR 2015 INHOUD 1. Vlaamse conjunctuurindex 2. Landbouw 3. Tuinbouw 4. Belemmeringen 5. Administratieve taken 6. Meer informatie 1.

Nadere informatie

Welke oude en nieuwe beperkingen houden de melkproductie op het spoor?

Welke oude en nieuwe beperkingen houden de melkproductie op het spoor? Welke oude en nieuwe beperkingen houden de melkproductie op het spoor? Erwin Wauters Senior Onderzoeker Melle, 27 maart 2015 WAT IS DE VRAAG EIGENLIJK Wat na de quota Wit goud of zwarte sneeuw?* De meningen

Nadere informatie

COLOFON. Eindbrochure ADLO Kengetallen september 2013 1

COLOFON. Eindbrochure ADLO Kengetallen september 2013 1 COLOFON Deze brochure is beschikbaar via de partners (zie hieronder) en te raadplegen via www.vlaanderen. be/landbouw, in de rubriek Documentatie/Publicaties en www.inagro.be/publicaties, in de rubriek

Nadere informatie

Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer. Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer

Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer. Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer Januari 2013 Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer Herman van Schooten (WUR-LR) Hans Dirksen (DMS) Januari 2013 Inleiding

Nadere informatie

Jaarrapport 2010 CENTRA VOORTPLANTINGS- TECHNIEKEN PAARD. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij

Jaarrapport 2010 CENTRA VOORTPLANTINGS- TECHNIEKEN PAARD. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Jaarrapport 2010 CENTRA VOORTPLANTINGS- TECHNIEKEN PAARD Jaarrapport 2010 Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Dit rapport wordt u aangeboden door: Vlaamse overheid Departement Landbouw

Nadere informatie

BEWUST BEPERKT BEWEIDEN: BETER VOOR KOE EN BOER?

BEWUST BEPERKT BEWEIDEN: BETER VOOR KOE EN BOER? BEWUST BEPERKT BEWEIDEN: BETER VOOR KOE EN BOER? An Schellekens en Gert Van de Ven Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw Sam De Campeneere Vlaamse Overheid, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek,

Nadere informatie

Productierekening 2005

Productierekening 2005 Productierekening 2005 December 2006 Els Demuynck Els Bernaerts Jonathan Platteau Beleidsdomein Landbouw en Visserij Afdeling Monitoring en Studie (AMS) Leuvenseplein 4 1000 Brussel De productierekening

Nadere informatie

Strategische keuzen in quotumloos tijdperk

Strategische keuzen in quotumloos tijdperk Strategische keuzen in quotumloos tijdperk Marc Vergote/Jacky Swennen Inleiding Inleiding Omgaan met verandering Grond Arbeid Kapitaal Succes Melkveebedrijven Productiefactoren Ondernemingsklimaat MAP

Nadere informatie

O v e r z i c h t v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e r e s u l t a t e n v a n 7 1 8 l a n d - e n t u i n b o uw b e d r i j v e n

O v e r z i c h t v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e r e s u l t a t e n v a n 7 1 8 l a n d - e n t u i n b o uw b e d r i j v e n O v e r z i c h t v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e r e s u l t a t e n v a n 7 1 8 l a n d - e n t u i n b o uw b e d r i j v e n Boekjaar 2006 L a n d b o u w m o n i t o r i n g s n e tw e r k

Nadere informatie

Vlaanderen is landbouw HET LANDBOUW MONITORINGS- NETWERK / LMN. Een bedrijfseconomische boekhouding voor land- en tuinbouwers

Vlaanderen is landbouw HET LANDBOUW MONITORINGS- NETWERK / LMN. Een bedrijfseconomische boekhouding voor land- en tuinbouwers Vlaanderen is landbouw HET LANDBOUW MONITORINGS- NETWERK / LMN Een bedrijfseconomische boekhouding voor land- en tuinbouwers COLOFON Datum 31/01/2015 Samenstelling Departement Landbouw en Visserij Verantwoordelijke

Nadere informatie

Extra bijvoeren in najaar op biologische bedrijven: economie en eiwitbenutting

Extra bijvoeren in najaar op biologische bedrijven: economie en eiwitbenutting Extra bijvoeren in najaar op biologische bedrijven: economie en eiwitbenutting Juli 2005 Gertjan Holshof (ASG) Gertjan.holshof@wur.nl Deze publicatie is tot stand gekomen in het kader van het project 100

Nadere informatie

Code van goede praktijk voor emissiearme stalsystemen in de varkenshouderij

Code van goede praktijk voor emissiearme stalsystemen in de varkenshouderij INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK BURG. VAN GANSBERGHELAAN 115 9820 MERELBEKE, BELGIË TEL. 09 272 28 00 - FAX 09 272 28 01 ILVO@ILVO.VLAANDEREN.BE WWW.ILVO.VLAANDEREN.BE EENHEID TECHNOLOGIE

Nadere informatie

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Carin Rougoor en Frits van der Schans CLM Onderzoek en Advies Achtergrond Begin juli 2014 heeft staatssecretaris Dijksma het voorstel voor de

Nadere informatie

DE WAALSE LANDBOUW IN CIJFERS

DE WAALSE LANDBOUW IN CIJFERS DE WAALSE LANDBOUW IN CIJFERS Update : Februari 2014 Opmerking Om redenen van administratieve vereenvoudiging berust de enquête van 2011 niet meer op de landbouwers die hebben deelgenomen aan de landbouwtelling

Nadere informatie

AgroFinancieel Melkvee

AgroFinancieel Melkvee AgroFinancieel Melkvee Mts. Veehouder Koestraat 8 9999 AA Darp Bedrijfsgegevens Klantnummer: Telefoon: Adviseur: BTW boekhouding Periode: 123456 0570 664111 Dhr A.D. Viseur Alle financiële cijfers zijn

Nadere informatie

Rentabiliteits- en kostprijsanalyse vleesvee

Rentabiliteits- en kostprijsanalyse vleesvee Studie Rentabiliteits- en kostprijsanalyse vleesvee Mei 2013 Goedele Vrints, Joeri Deuninck, Joost D hooghe Afdeling Monitoring en Studie Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij RENTABILITEITS-

Nadere informatie

Melk van Hier, kansen voor landbouw en natuur?

Melk van Hier, kansen voor landbouw en natuur? Melk van Hier, kansen voor landbouw en natuur? NATUUR EN LANDBOUW// VORSELAAR// 14 maart 2012 Draagvlakverbredingsproject Melk van Hier 1/1/2013 31/12/2013 Dit initiatief kadert binnen een overkoepelend

Nadere informatie

Vergelijking met buitenland

Vergelijking met buitenland Vergelijking met buitenland Michel de Haan Wageningen UR - LR USA NL Our Mission: Create a better understanding of milk production world-wide India China Ethiopia Argentinië Brazil Waarom vergelijking

Nadere informatie

Vetcorrectie Op basis van het voorgaande kan de NO berekend worden zonder een eventuele vetcorrectie.

Vetcorrectie Op basis van het voorgaande kan de NO berekend worden zonder een eventuele vetcorrectie. Kengetallen E3 Netto Opbrengst en Lactatiewaarde Inleiding Na elke monstername wordt voor alle melkkoeien op het bedrijf een Netto Opbrengst (NO) berekend. De NO geeft het gecorrigeerde rendement van een

Nadere informatie

Lage kostprijs biedt ruimte voor de toekomst (1)

Lage kostprijs biedt ruimte voor de toekomst (1) Lage kostprijs biedt ruimte voor de toekomst (1) Aart Evers en Michel de Haan Het lagekostenbedrijf realiseerde in 1999 een kostprijs van 74 cent per liter melk. Een mooi resultaat en gunstig voor de inkomenspositie!

Nadere informatie

DE VLAAMSE LANDBOUWCONJUNCTUURINDEX

DE VLAAMSE LANDBOUWCONJUNCTUURINDEX FOCUS 14 DE VLAAMSE LANDBOUWCONJUNCTUURINDEX RESULTATEN ENQUÊTE NAJAAR 14 Departement Landbouw en Visserij afdeling Monitoring en Studie 1. Blik op de conjunctuurindex 2. Landbouw per deelsector 3. Tuinbouw

Nadere informatie

Topkoers 2009/2010. Voorbeeld bedrijf. Accon AVM

Topkoers 2009/2010. Voorbeeld bedrijf. Accon AVM Topkoers 29/21 Voorbeeld bedrijf Accon AVM fgdfgdf INHOUDSOPGAVE VERANTWOORDING 1. STRUCTUUR VAN HET BEDRIJF 2. BESTEDING VAN EN BEHOEFTE AAN FINANCIELE RESULTATEN 3. PLANNING 1 2 4 6 4. FINANCIELE KENGETALLEN

Nadere informatie

AgroFinancieel Melkvee

AgroFinancieel Melkvee Dhr. Veehouder Koestraat 1 9999 AA DARP Bedrijfsgegevens Klantnummer: Telefoon: 123456 0570-664111 Adviseur: A.D. Viseur BTW-boekhouding Alle financiële cijfers zijn weergegeven exclusief BTW De financiële

Nadere informatie

De waalse landbouw in cijfers

De waalse landbouw in cijfers De waalse landbouw in cijfers 2017 Opmerking : Vanaf 2011, om redenen van administratieve vereenvoudiging, berusten de enquêtes niet meer op de landbouwers die aan de landbouwtelling hebben deelgenomen

Nadere informatie

RENTABILITEITSANALYSE VARKENS. Vrints Goedele 26 mei 2015

RENTABILITEITSANALYSE VARKENS. Vrints Goedele 26 mei 2015 RENTABILITEITSANALYSE VARKENS Vrints Goedele 26 mei 2015 INHOUD 1. Prognose van het arbeidsinkomen 2. Economische resultaten Kostenstructuur Economische resultaten Vermeerdering Afmesting Gesloten bedrijven

Nadere informatie

Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015

Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015 Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015 Melk- en voermarkt kort samengevat Vooruitzichten voor de melkmarkt zijn pover tot aan de zomer De melkmarkt is in de ban van het einde van de melkquotering o Afwachtende

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016

PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016 PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016 Een al bij al zeer moeilijk jaar voor landbouwers De heeft samen met de gewestelijke overheden en deskundigen ter zake de voorlopige schattingen van de Belgische landbouweconomische

Nadere informatie

De waalse landbouw in cijfers

De waalse landbouw in cijfers De waalse landbouw in cijfers 2015 Opmerking : Vanaf 2011, om redenen van administratieve vereenvoudiging, berusten de enquêtes niet meer op de landbouwers die aan de landbouwtelling hebben deelgenomen

Nadere informatie

De waalse landbouw in cijfers

De waalse landbouw in cijfers De waalse landbouw in cijfers 2016 Opmerking : Vanaf 2011, om redenen van administratieve vereenvoudiging, berusten de enquêtes niet meer op de landbouwers die aan de landbouwtelling hebben deelgenomen

Nadere informatie

SCHAPEN- EN GEITENRASSEN

SCHAPEN- EN GEITENRASSEN Technische brochure SCHAPEN- EN GEITENRASSEN Met uitsterven bedreigde rassen Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Schapen- en geitenrassen Met uitsterven bedreigde rassen Deze brochure

Nadere informatie

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?!

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! 2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! Vic Boeren (06 53407806) Eric Bouwman (06 26544114) november 2014 DLV Dier Groep BV Onafhankelijk, toonaangevend en landelijk werkend adviesbedrijf

Nadere informatie

VAN DER MEER. Health check ten aanzien van melkquotum. Oosterwolde, 3 december 2008

VAN DER MEER. Health check ten aanzien van melkquotum. Oosterwolde, 3 december 2008 Health check ten aanzien van melkquotum Oosterwolde, 3 december 2008 In het akkoord, dat op 20 november 2008 is gesloten door de Landbouw- en Visserijraad in het kader van de Health check zijn diverse

Nadere informatie

BIJPRODUCTEN VAN DE BIO-ETHANOLPRODUCTIE

BIJPRODUCTEN VAN DE BIO-ETHANOLPRODUCTIE ADLO-project 63 BIJPRODUCTEN VAN DE BIO-ETHANOLPRODUCTIE Aanbod en waarde voor melkvee Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Bijproducten van de bio-ethanolproductie Aanbod en waarde voor

Nadere informatie

DE WAALSE LANDBOUW IN CIJFERS. Foto : DGARNE DDV

DE WAALSE LANDBOUW IN CIJFERS. Foto : DGARNE DDV NL DE WAALSE LANDBOUW IN CIJFERS Foto : DGARNE DDV 2010 2 Produktiefactoren* Aantal bedrijven 15.500 waarvan 73% voltijds Tewerkstelling 25.839 personen in de landbouwsector, namelijk 18.846 arbeidseenheden

Nadere informatie

DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ

DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ v.u. Jules Van Liefferinge depotnr. D/2015/3241/316 www.vlaanderen.be/landbouw DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ PRODUCTIEWAARDE, MILJOEN EURO, 2014 overige 167 223 325 512 602 1.460 844 712 355 179 102

Nadere informatie

BLONDE D AQUITAINE. Resultaten van een demonstratieproef. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij

BLONDE D AQUITAINE. Resultaten van een demonstratieproef. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Technische brochure 66 BLONDE D AQUITAINE Resultaten van een demonstratieproef Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij BLONDE D AQUINTAINE Resultaten van een demonstratieproef Deze brochure

Nadere informatie

Jongveeopfok: een investering in de toekomst

Jongveeopfok: een investering in de toekomst Jongveeopfok: een investering in de toekomst Monique Mourits, Ronald Zom, Aart Evers, Ton Derks, Wilma Steeneveld, Henk Hogeveen en Michel de Haan Landelijke onderwijsdag Zuivelsector: Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Hygiëne en comfort in de varkensstallen. J. Daelemans en J. Flaba

Hygiëne en comfort in de varkensstallen. J. Daelemans en J. Flaba Hygiëne en comfort in de varkensstallen J. Daelemans en J. Flaba Deze brochure wordt u aangeboden door: Ministerie van Middenstand en Landbouw Bestuur Onderzoek en Ontwikkeling DG 6 Dienst Ontwikkeling

Nadere informatie

Bedrijfsvergelijkend overzicht Melkveehouderij 2014 Prognose 2015 en 2016 Liquiditeitsplanning en saldo per koe

Bedrijfsvergelijkend overzicht Melkveehouderij 2014 Prognose 2015 en 2016 Liquiditeitsplanning en saldo per koe Bedrijfsvergelijkend overzicht Melkveehouderij 2014 Prognose 2015 en 2016 Liquiditeitsplanning en saldo per koe Geachte relatie, Jaarlijks stellen we een bedrijfsvergelijkend overzicht samen van de bedrijfsresultaten

Nadere informatie

Diergeneeskundige bedrijfsadvisering bij melkvee

Diergeneeskundige bedrijfsadvisering bij melkvee Diergeneeskundige bedrijfsadvisering bij melkvee Pieter Passchyn AMCRA seminarie: Vaccinatie, bioveiligheid en management als tools voor een verminderd antibacterieel gebruik, Brussel, 10-11 oktober 2013

Nadere informatie

Bedrijfseconomische boekhouding. Slimmer boeren met cijfers

Bedrijfseconomische boekhouding. Slimmer boeren met cijfers Bedrijfseconomische boekhouding Slimmer boeren met cijfers Herman Vets Boerenbond Cursus bedrijfseconomie groentetelers Roeselare & St.-Kat.-Waver, Maart 2017 INHOUD Slimmer boeren met cijfers Ook economisch

Nadere informatie

Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk boekjaren 2006-2008

Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk boekjaren 2006-2008 Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk boekjaren 2006-2008 Departement Landbouw en Visserij afdeling Monitoring en Studie Joeri Deuninck,

Nadere informatie

Anders melken Seminar over de toekomst van de Nederlandse Melkveehouderij.

Anders melken Seminar over de toekomst van de Nederlandse Melkveehouderij. Anders melken Seminar over de toekomst van de Nederlandse Melkveehouderij. Programma Opening Wim Thus Visie van de Rabobank op de mondiale melkveehouderij Hans Huijbers Visie van de ZLTO op de Nederlandse

Nadere informatie

Handleiding bij de BASsistent Mestproductie

Handleiding bij de BASsistent Mestproductie Handleiding bij de BASsistent Mestproductie 2010 Doorheen het programma kan u enkel de groene cellen invullen door een tekst of getal te typen of de juiste mogelijkheden te kiezen in de keuzeboxen. Handleiding

Nadere informatie

Bedrijfsplan. Voorbeeld

Bedrijfsplan. Voorbeeld Bedrijfsplan Bedrijfsplan Voorbeeld Boekhouding evaluatie laatste jaar P. 2 Boekhouding 01/01/15-31/12/15 100 l. LIBA gem. Opbrengsten 965.110 li FPCM Bedrag FPCM * 100 l. FPCM * % Melkgeld 270.186 28,00

Nadere informatie

Kengetallen. E-5 MPR-Kwaliteit. Inleiding. MPR 24 uur. 4 Betekenis van MPR 24 uur

Kengetallen. E-5 MPR-Kwaliteit. Inleiding. MPR 24 uur. 4 Betekenis van MPR 24 uur Kengetallen E-5 MPR-Kwaliteit Inleiding Via Melkproductieregistratie (MPR) worden gegevens over de melk-, vet en eiwitproductie van de veestapel verzameld. Deze gegevens zijn de basis van managementinformatie

Nadere informatie