Gebruikershandleiding XENTA. innovation. cubed

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding XENTA. innovation. cubed"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding XENTA innovation cubed

2 De informatie in dit document kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis van Atos Worldline N.V. De inhoud van dit document, met inbegrip maar niet beperkt tot de merken, designs, logo s, teksten en beelden zijn de eigendom van Atos Worldline en zijn beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en de andere toepasbare wetgeving. XENTA en de logo s van Atos Worldline en Banksys zijn handelsmerken van Atos Worldline. De inhoud van het document mag in geen enkele vorm gereproduceerd worden door of in opdracht van een derde partij, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Atos Worldline. Met uitzondering van de beperkte licentie om bepaald materiaal uit dit document voor niet-commercieel of persoonlijk gebruik te downloaden en af te drukken, kan geen enkele informatie in dit document het recht of een licentie toekennen voor gebruik van materiaal dat eigendom is van Atos Worldline. Atos Worldline besteedt veel aandacht en zorg aan het opstellen van dit document en streeft ernaar dat alle informatie zo juist mogelijk is. Atos Worldline voorziet echter geen enkele wettelijke of commerciële garantie voor de technologie die in dit document beschreven wordt. De technologie wordt dus geleverd as is aan de partijen zonder enige garantie of waarborg, uitdrukkelijk of impliciet vermeld, met inbegrip van de handelswaarde en de geschiktheid voor een bepaald doel. Atos Worldline is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of nuttigheid van enige informatie, product of proces die in dit document vervat zijn. Volgens de meest ruime interpretatie van de toepasbare wetgeving, zijn noch Atos Worldline, noch haar dochter- of moedervennootschappen, directeurs, werknemers of agenten verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de technologie zoals beschreven in dit document (met inbegrip maar niet beperkt tot de rechtstreekse, onrechtstreekse, toevallige, gevolgschade, boetes of derving van winst). Onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van conflict omtrent de interpretatie of het gebruik van dit document, zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd. XENTA Gebruikershandleiding Versie Atos Worldline, december 2009 Art /

3 1 Inleiding De terminal opstarten Keuze en opstarten van een toepassing... 7 Gebruik van het wachtwoord... 8 Administratiemode (voor de handelaar)... 8 Mode voor de technicus... 9 Mogelijke opstellingen Bancontact/Mister Cash-transacties uitvoeren Methode 1: De klant brengt eerst zijn betaalkaart in Methode 2: Een transactie uitvoeren met <Types> Methode 3: Een transactie uitvoeren via de kassa Proton-transacties uitvoeren Methode 1: De klant brengt eerst zijn betaalkaart in Methode 2: Een transactie uitvoeren via de kassa Het saldo van een Proton-kaart raadplegen Transfers van Proton-inkomsten Automatische transfers Hoe voert u een onmiddellijke (nacht)transfer uit? Transacties via een kredietkaart Methode 1: De klant brengt eerst zijn kredietkaart in Methode 2: Een transactie uitvoeren met <Types> Methode 3: Een transactie volledig <Manueel> uitvoeren Betalen met fooien Opties van het kredietkaartenmenu Een verkoop Reservering Een verkoop annuleren Een reservering annuleren Een verkoop na reservering Verkoop voice referral De tickets

4 6 Het financiele beheer van uw terminal (totalen) Aanvragen van dagtotalen Aanvragen van dagtotalen voor Bancontact/Mister Cash en Proton Aanvragen van dagtotalen voor kredietkaarten Uitgebreide totalen opvragen Bancontact/Mister Cash en Proton Totalen op 10 dagen Financiële totalen Kassiertellers Totalen / kassier Kassier / kaart Reset kassiertellers Ticket Uitgebreide totalen opvragen kredietkaarten Ticket 10 dagen Financiële tellers Logging van verrichtingen met kredietkaarten Parameters raadplegen en wijzigen Basisinstellingen van de terminal aanpassen Talen instellen Contrast van het scherm regelen Munteenheid instellen Handelaarsinstellingen aanpassen Gegevens handelaar Voetlijn tickets Kassier instellen Referentie instellen Telecommmunicatieleverancier voor PSTN selecteren Het identificatienummer van uw terminal (TID) opvragen Het aantal af te drukken tickets instellen Bancontact/Mister Cash Andere kaarten Transfer parameters raadplegen en wijzigen voor Proton Parameters raadplegen en wijzigen voor kredietkaarten Netwerkverbinding testen

5 8 Mogelijke foutboodschappen en oplossingen Nuttige adressen en telefoonnummers Aantekeningen Eigenschappen van uw terminal

6 1 Inleiding Gefeliciteerd met de keuze van uw XENTA! De XENTA is een betaalterminal die heel wat mogelijkheden biedt. Dit hoogtechnologische toestel aanvaardt naast Proton-, Bancontact/Mister Cash-, Maestro- en kredietkaarten ook nog kaarten voor andere toepassingen zoals bijvoorbeeld de SIS-kaart. Deze gebruikersgids is gericht op de betaaltoepassingen van uw toestel, met name de manier waarop u moet tewerk gaan om betaaltransacties te verrichten via Proton, Bancontact/Mister Cash en kredietkaarten. Bovendien bevat hij ook de procedures om een aantal instellingen van uw terminal te raadplegen of te wijzigen, zoals bijvoorbeeld de taal, de gegevens die op een ticket dienen geprint te worden, enz. U hebt samen met de verkoper beslist welke van deze betaalopties voor uw zaak de interessantste zijn. Afhankelijk van de gekozen opties verwijzen we naar het hoofdstuk over Bancontact/Mister Cash, Proton of de kredietkaarten. Voor een beschrijving van de algemene functies die van toepassing zijn op de hele terminal en de installatie ervan, bijkomende accessoires en aansluitingen verwijzen we naar de XENTA Productbeschrijving die u samen met uw terminal heeft ontvangen. Voor de goede werking van bepaalde functies van de terminal die in deze handleiding beschreven worden, raden wij u ten stelligste aan uw terminal steeds aangesloten te laten op het elektriciteitsnet en het communicatienetwerk. 6

7 2 De terminal opstarten Nadat u de terminal op de netvoeding hebt aangesloten en de terminal de nodige controles heeft uitgevoerd, verschijnt het volgende basisscherm. Let op: De terminal wordt in de fabriek standaard in het Engels geconfigureerd. Wanneer u eerst de taal wil aanpassen, raadpleegt u eerst hoofstuk 7. Keuze en opstarten van een toepassing Zodra het basisscherm verschijnt, kunt u op drie manieren de gewenste toepassing kiezen en opstarten: 1. door een kaart in te brengen; 2. door een toepassing op te roepen via <TYPES> of <MANUEEL>; 3. door rechtstreeks een toepassing op te roepen via uw geïntegreerde kassa. 7

8 Kaart inbrengen Steek een betaalkaart met chip in de chipkaartlezer of schuif een kaart met magneetstrook door de magneetkaartlezer. De terminal zal steeds automatisch het kaarttype herkennen en de gewenste betaaltoepassing opstarten. Het is mogelijk dat één betaalkaart verschillende betaalmogelijkheden biedt (bijvoorbeeld Bancontact/Mister Cash en Proton). De terminal zal daarom een scherm met de verschillende mogelijkheden tonen. Het is aan de klant om de gewenste toepassing te selecteren door middel van de overeenkomstige cijfertoets. Wanneer u voor een bepaalde leesmethode kiest en de terminal slaagt er niet in om de kaart correct te lezen zal hij u vragen om een andere leesmethode te gebruiken. Heeft de klant zijn kredietkaart met chip ingebracht, dan is het dus mogelijk dat de terminal lees magneetstrook vraagt; bracht de klant de kaart met magneetstrook in de kaartlezer dan kan de terminal lees chip vragen. Toepassing oproepen via functietoetsen U kunt een toepassing oproepen via de functietoetsen onder <Types> of <Manueel>. Als u <Types> kiest, krijgt u een lijstje met alle betaalkaartmerken die u daadwerkelijk geactiveerd hebt op uw terminal. U kan de gewenste toepassing selecteren door op de overeenkomstige cijfertoets te drukken. Als u <Manueel> kiest, kunt u enkel kredietkaartgegevens intikken zoals het kaartnummer (gevolgd door OK) en de vervaldatum (gevolgd door OK). Deze laatste handeling is slechts mogelijk indien u vooraf de toelating hebt gekregen van de kredietinstelling die de betrokken kredietkaart beheert. Toepassing oproepen via de geïntegreerde kassa Indien uw terminal aangesloten is op een kassa, stuurt u als handelaar alle bevelen en informatie via uw kassa naar de terminal. De software van uw kassa biedt u de mogelijkheid om de gewenste betaaltoepassing op te starten. Gebruik van het wachtwoord Administratiemode (voor de handelaar) sticker op de terminal. Voer uw wachtwoord in (vier laatste cijfers van uw terminalnummer) en druk op ter bevestiging. Uw terminalnummer kunt u terugvinden via Menu of eventueel op een Nadat u uw wachtwoord heeft ingevuld, worden de cijfers die de opties in het menu voorafgaan gevolgd door een dubbelpunt in plaats van een enkel punt. Zolang u in dit menu blijft werken, blijft u de dubbelpunten zien. Zodra u met naar het basisscherm terugkeert, vervalt dit en ziet u opnieuw de gewone schrijfwijze verschijnen. Indien u daarna opnieuw iets wil veranderen of consulteren, vraagt de terminal opnieuw het wachtwoord. 8

9 Mode voor de technicus of Deze menu s zijn uitsluitend bedoeld voor Atos Worldline technici. Mogelijke opstellingen De XENTA kan op 3 mogelijke manieren opgesteld worden 1. Stand-alone, dit betekent dat enkel de klantenmodule wordt gebruikt 2. Klantenmodule verbonden aan een handelaarsmodule 3. Klantenmodule verbonden aan een kassa In het vervolg van dit document zullen we de handelingen beschrijven voor de opstelling met een handelaarsmodule. De handelingen voor de stand-alone configuratie zijn gelijkaardig maar worden allen uitgevoerd op de klantenmodule. 9

10 3 Bancontact/Mister Cashtransacties uitvoeren U kan een Bancontact/Mister Cash- transactie op 3 manieren opstarten: Methode 1: door de kaart te lezen; Methode 2: door een keuze te maken uit de ondersteunde kaarttypes. Deze methode is nuttig wanneer de klant op voorhand heeft aangegeven welke betaaltoepassing hij wenst te gebruiken; Methode 3: door rechtstreeks een toepassing op te roepen via uw geïntegreerde kassa. Methode 1: De klant brengt eerst zijn betaalkaart in Handelaarsmodule Klantenmodule Laat de klant zijn betaalkaart invoeren. Op het scherm verschijnen 2 opties: BC/MCA en Proton. De handelaar kiest <1. BANCONTACT / MCA>. (optioneel) Indien dat zo werd bepaald in de parameters van de terminal, moet u eerst nog uw kassiernummer intikken en op drukken. Tik het te betalen bedrag in. Bevestig met. 10

11 FCT > (optioneel) Indien u deze functie in de kaartparameters hebt geprogrammeerd moet u nu een referentienummer intikken. Let op: DOOR MIDDEL VAN DE LINKERFUNCTIETOETS KAN U OOK LETTERS INGEVEN ALS REFERENTIE. KIES DAARVOOR DE FUNCTIETOETS ONDER <FCT> OP HET SCHERM. DRUK VERVOLGENS EEN AANTAL KEER OP DE CIJFERTOETS IN KWESTIE TOT DE GEWENSTE LETTER VERSCHIJNT. Het te betalen bedrag verschijnt op het scherm van de klantenmodule en er wordt aan de klant gevraagd zijn geheime code in te toetsen. Indien de transactie aanvaard wordt, verschijnt op het scherm Bancontact/ MCA aanvaard. Wanneer u de ticket - optie hebt geactiveerd (zie later), drukt de terminal automatisch een ticket af. Door middel van de functietoets onder de optie TICKET kan u een extra ticket afdrukken. 11

12 Methode 2: Een transactie uitvoeren met <Types> Druk op <Types>. U krijgt dan een lijst te zien met de types van betaalkaarten die geactiveerd zijn. Handelaarsmodule Klantenmodule Druk op <Types>. U krijgt dan een lijst te zien met de types van betaalkaarten die geactiveerd zijn. Kies <1. BANCONTACT/MCA>. Laat de klant zijn betaalkaart invoeren. (optioneel) Indien dat zo werd bepaald in de parameters van de terminal, moet u eerst nog uw kassiernummer intikken en op drukken. Tik het te betalen bedrag in. Bevestig met. 12

13 FCT > (optioneel) Indien u deze functie in de kaartparameters hebt geprogrammeerd, moet u nu een referentienummer intikken. Let op: DOOR MIDDEL VAN DE LINKERFUNCTIETOETS KAN U OOK LETTERS INGEVEN ALS REFERENTIE. KIES DAARVOOR DE FUNCTIETOETS ONDER <FCT> OP HET SCHERM. DRUK VERVOLGENS EEN AANTAL KEER OP DE CIJFERTOETS IN KWESTIE TOT DE GEWENSTE LETTER VERSCHIJNT. Het te betalen bedrag verschijnt op het scherm van de klantenmodule en er wordt aan de klant gevraagd zijn geheime code in te toetsen. Indien de transactie aanvaard wordt, verschijnt op het scherm Bancontact/ MCA aanvaard. Wanneer u de ticket - optie hebt geactiveerd (zie later), drukt de terminal automatisch een ticket af. Door middel van de functietoets onder de optie TICKET kan u een extra ticket afdrukken. Methode 3: Een transactie uitvoeren via de kassa Indien uw terminal aangesloten is op een kassa, stuurt u als handelaar alle bevelen en informatie via uw kassa naar de terminal. De software van uw kassa biedt u de mogelijkheid om de gewenste betaaltoepassing op te starten. 13

14 4 Proton-transacties uitvoeren In tegenstelling tot Bancontact/Mister Cash bestaan er bij Proton slechts twee manieren om een betaling uit te voeren. Methode 1: door de kaart te lezen; Methode 2: door rechtstreeks de toepassing op te roepen via uw geïntegreerde kassa. Methode 1: De klant brengt eerst zijn betaalkaart in Handelaarsmodule Klantenmodule Laat de klant zijn betaalkaart invoeren. Op het scherm verschijnen 2 opties: BC/MCA en Proton. De handelaar kiest <2. Proton>. (optioneel) Indien dat zo werd bepaald in de parameters van de terminal, moet u eerst nog uw kassiernummer intikken en op drukken. 14

15 Tik het te betalen bedrag in. Bevestig met. Het te betalen bedrag verschijnt op het scherm van de klantenmodule en er wordt aan de klant gevraagd op te drukken. Indien de transactie aanvaard wordt, verschijnt op het scherm Proton aanvaard. Wanneer u de ticket -optie hebt geactiveerd, drukt de terminal automatisch een ticket af. 15

16 Methode 2: Een transactie uitvoeren via de kassa Indien uw terminal aangesloten is op een kassa, stuurt u als handelaar alle bevelen en informatie via uw kassa naar de terminal. De software van uw kassa biedt u de mogelijkheid om de Proton-betaaltoepassing op te starten. Het saldo van een Proton-kaart raadplegen Uw klant kan op eender welk ogenblik zijn Proton-saldo raadplegen zelfs indien Proton niet geactiveerd is op de terminal. Hiervoor steekt hij zijn kaart met Proton in de chipkaartlezer en daarna drukt hij op de blauwe toets met het vraagteken. Het Proton-saldo verschijnt automatisch op het scherm. Transfers van Proton-inkomsten Een Proton-transfer is de elektronische overdracht van de Proton-inkomsten in uw toestel naar uw bankrekening. Alle Proton-transacties die in de terminal opgeslagen zijn, moeten minstens eenmaal per maand naar de centrale computer van Atos Worldline worden doorgestuurd. Atos Worldline stuurt dan op zijn beurt een aantal beveiligingsparameters naar uw terminal, samen met een rode lijst van gefraudeerde kaarten. Dankzij deze lijst voorkomen we dat u betalingen met gefraudeerde kaarten zou aanvaarden. Om de beschikbaarheid van uw terminal te garanderen zal hij dan ook automatisch eenmaal per maand een transfer opstarten. Automatische transfers Wanneer de terminal 80% van het maximum aantal toegelaten Proton-transacties bereikt of indien het ontvangen bedrag 80% van het maximum transferbedrag bereikt, zal er de volgende nacht automatisch een transfer plaatsvinden. U kunt echter nog Proton-betalingen blijven aanvaarden vooraleer deze automatische transfer plaatsvindt. Indien de terminal 100% van het maximum aantal toegelaten Proton-transacties bereikt of indien het ontvangen bedrag 100% van het maximum transferbedrag bereikt, zal de terminal automatisch een onmiddellijke transfer opstarten. Pas nadat deze transfer gebeurd is, zijn Proton-transacties weer mogelijk. 16

17 Hoe voert u een onmiddellijke of een nachttransfer uit? Dit is de snelste methode om een onmiddellijke Proton-transfer uit te voeren of een nachttransfer te programmeren. U kan ook via parameters op voorhand vastleggen wanneer u een transfer wenst uit te voeren (zie later). Handelaarsmodule Menu Druk de <Menu> toets in. 1 Kies optie <1. BANKSYS>. 3 def Kies optie <3. TERMINAL TRANSFER>. 1 Kies optie <1. Proton>. Wenst u een onmiddellijke transfer uit te voeren, kies dan met de functietoets voor <NU> en bevestig met. De transfer zal direct worden opgestart. Wenst u de transfer uit te voeren in de eerstvolgende nacht, tegen voordeeltarief, kies dan voor <NACHT>, gevolgd door. en 17

18 In dit scherm kan u het uur van de nachttransfer consulteren en dit type van transfer aan- of uitschakelen met de functietoetsen. Druk hierna op <OK> om te bevestigen. Druk op de toets tot u terug bent in het hoofdmenu. 18

19 5 Transacties via een kredietkaart Let op: De XENTA terminal voldoet aan de EMV-normen (Europay, MasterCard, Visa). Daardoor aanvaardt hij kredietkaarten en internationale debetkaarten met een ingebouwde chip. Daarnaast verwerkt hij echter ook nog altijd krediet- en debetkaarten na het lezen van de magneetstrook of na de manuele introductie van het kaartnummer. Voor vragen in verband met kredietkaarten of transacties met deze kaarten neemt u best contact op met de kredietkaartmaatschappij waar u bij aangesloten bent. U kan een transactie met kredietkaarten op 3 manieren opstarten: Methode 1: door eerst de kaart te lezen. Het lezen van een kaart kan op twee manieren gebeuren, via de magneetstrooklezer of via de chipkaartlezer. De manier die u zal gebruiken hangt af van de kredietkaartmaatschappij en/of het type kaart. Methode 2: door een keuze te maken uit de ondersteunde kaarttypes. Kies uit deze lijst het gewenste type. Vervolgens kan u kiezen om de kaart alsnog te lezen of om manueel verder te werken. Methode 3: door alle gegevens manueel in te voeren. 19

20 Methode 1: De klant brengt eerst zijn kredietkaart in Handelaarsmodule Klantenmodule Laat de klant zijn kaart invoeren. De terminal zal automatisch het kaarttype herkennen. De gewenste toepassing wordt opgestart. De terminal herkent dat het om een kredietkaart gaat en toont de verschillende opties op het scherm. Kies <1. VERKOOP>. Tik het te betalen bedrag in. Bevestig met. Het te betalen bedrag verschijnt op het scherm van de klantenmodule en er wordt aan de klant gevraagd zijn geheime code in te toetsen. Indien de transactie aanvaard wordt, verschijnt op het scherm kaart aanvaard. Wanneer u de ticket -optie hebt geactiveerd, drukt de terminal automatisch een ticket af. Door de functietoets onder <TICKET> in te toetsen wordt er een tweede ticket afgedrukt. 20

21 Methode 2: Een transactie uitvoeren met <Types> Handelaarsmodule Klantenmodule Druk op <Types>. U krijgt dan een lijst te zien met de types van betaalkaarten die geactiveerd zijn. Kies <2. VISA>. Laat de klant zijn betaalkaart invoeren. Tik het te betalen bedrag in. Bevestig met. Het te betalen bedrag verschijnt op het scherm van de klantenmodule en er wordt aan de klant gevraagd zijn geheime code in te toetsen. 21

22 Indien de transactie aanvaard wordt, verschijnt op het scherm kaart aanvaard. Wanneer u de ticket -optie hebt geactiveerd drukt de terminal automatisch een ticket af. Door de functietoets onder <TICKET> in te toetsen wordt er een tweede ticket afgedrukt. Methode 3: Een transactie volledig <Manueel> uitvoeren Deze methode is nuttig wanneer de kaarthouder niet aanwezig is om de transactie met zijn kaart uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een telefonische verkoop. Het spreekt voor zich dat deze methode een groter risico inzake veiligheid met zich draagt. Daarom mag en kan de functie <Manueel> enkel gebruikt worden als u van de desbetreffende kredietkaartmaatschappij de toelating hebt gekregen om manueel kaarten te aanvaarden. Het toestel vraagt om het kaartnummer in te tikken. Tik het nummer in en druk op om verder te gaan. Tik daarna de vervaldatum van de kaart in (de twee cijfers van de maand gevolgd door de laatste twee cijfers van het jaar). De terminal kan daarna vragen naar de kaartvalidatiecode (CCV of CVC code): deze code van 3 cijfers staat op de achterzijde van de kaart. Betalen met fooien Wanneer u deze optie hebt ingesteld (zie hoofdstuk 7), dan zal de terminal bij een verkoop met kredietkaart de volgende schermen tonen aan de kaarthouder: De klant kan hier het bedrag van de fooi invoeren. Dit staat standaard ingesteld op 0 Euro. Het totaal van het bedrag van de aankoop en van de fooi wordt bevestigd en de klant wordt gevraagd om zijn PIN-code in te voeren. 22

23 Opties van het kredietkaartenmenu Het kredietkaartmenu biedt u de volgende mogelijkheden: Een verkoop Een reservering Een verkoop annuleren Een reservering annuleren Een verkoop na reservering Een verkoop met voice referral Een verkoop Laat de klant zijn of haar kaart lezen en druk op <1. Verkoop>. Geef het bedrag van de verkoop in en druk op. De terminal neemt contact op met de kredietkaartinstelling waar de nodige controles gebeuren. Aan de kaarthouder wordt gevraagd om zijn of haar PIN-code in te geven en te bevestigen met, indien het een kredietkaart met chip is. Indien de betaling aanvaard wordt, drukt de terminal automatisch een ticket af dat het autorisatienummer van de transactie vermeldt. Let op: Afhankelijk van het type kaart zal de kaarthouder het ticket al dan niet moeten tekenen. Laat het eerste ticket door de klant ondertekenen als hij geen PIN-code heeft moeten ingeven. Dit exemplaar is voor u bestemd. Druk op de rechter functietoets bovenaan de terminal om een tweede ticket af te drukken dat u aan de klant geeft en druk vervolgens op om naar het basisscherm terug te keren. Reservering Indien u een bepaald bedrag wil reserveren (vroeger autorisatie genoemd), moet u eerst de kaart laten lezen of manueel het kaartnummer van uw klant invoeren. Druk daarna op <3.Reservering>. Voer het gewenste bedrag in en bevestig met. Uw verzoek tot reservering wordt uitgevoerd. Afhankelijk van het type kaart en de kredietkaartmaatschappij wordt aan de kaarthouder gevraagd zijn PIN-code in te geven. Indien de kredietkaartmaatschappij de reservering van dit bedrag aanvaardt, drukt de terminal een ticket af dat de autorisatiecode vermeldt. Druk ten slotte op om naar het basisscherm terug te keren. De functie <Reservering> kan enkel gebruikt worden en is enkel te zien op het menu - indien de kredietkaartmaatschappij dit toelaat. 23

24 Een verkoop annuleren Indien u een verkoop wil annuleren, vraagt u aan de klant zijn of haar kaart te lezen en drukt u op <4. Verkoop annuleren>. Geef daarna het bedrag in en druk op. Tik het autorisatienummer in dat u terugvindt op het ticket van de verkoop die u wil annuleren en druk op. De terminal neemt contact op met de kredietkaartmaatschappij en indien de annulering van de verkoop aanvaard wordt, drukt de terminal een ticket af om dit te bevestigen. Dit ticket moet door de handelaar getekend worden. Dit ticket bevat het autorisatienummer. Druk op om naar het basisscherm terug te keren. Een reservering annuleren Indien u een reservering wil annuleren, vraagt u aan de klant zijn of haar kaart te lezen en drukt u op <5. Reserv. annuleren>. Tik daarna het bedrag in en druk op. Geef het autorisatienummer in dat u terugvindt op het ticket van de reservering die u wil annuleren en druk op. De terminal neemt contact op met de kredietkaartmaatschappij en indien de annulering van de autorisatie aanvaard wordt, drukt de terminal een ticket af om dit te bevestigen. Dit ticket bevat het autorisatienummer. Druk op om naar het basisscherm terug te keren. Een verkoop na reservering Indien uw klant al een autorisatiecode heeft, kunt u de verkoop effectief laten doorgaan. Laat de klant zijn of haar kaart lezen en druk op <7. Verkoop na reserv.>. Geef het bedrag van de verkoop in en druk op. In het volgende scherm moet u de autorisatiecode invoeren die u voordien bij de reservering hebt gekregen. Druk nadien op. Vervolgens wordt u nog de mogelijkheid geboden om een referentienummer in te voeren. Aan de kaarthouder wordt NIET MEER gevraagd om zijn PIN-code in te geven indien het gaat om een kredietkaart met chip. De terminal neemt contact op met de kredietkaartmaatschappij en indien de betaling aanvaard wordt, drukt het toestel een ticket af met het autorisatienummer van de transactie. Afhankelijk van het type kaart zal de kaarthouder het ticket al dan niet moeten tekenen. Laat het eerste ticket door de klant ondertekenen als hij geen PIN-code heeft moeten ingeven. Dit exemplaar is voor u bestemd. Druk op de rechter functietoets bovenaan de terminal om een tweede ticket af te drukken dat u aan de klant geeft en druk vervolgens op om naar het basisscherm terug te keren. 24

25 Verkoop voice referral Een kredietkaartmaatschappij kan in bepaalde gevallen een verkoop annuleren en een voice referral vragen. In dit geval zal na de transactie het bericht ANNULATIE verschijnen op het scherm en er wordt een telefoonnummer weergegeven. U moet naar dit nummer bellen en aan de operator een autorisatienummer vragen. Vervolgens begint u opnieuw een transactie en kiest u de functie 9. VERKOOP VOICE REF. De terminal vraagt u om een bedrag in te geven en het autorisatienummer dat u voordien telefonisch gekregen hebt. Eventueel kan u ook nog een referentienummer aan de transactie meegeven. Het gebruik van deze functie wordt opnieuw bepaald door de kredietkaartmaatschappij. De tickets Na de transactie krijgt u twee tickets, één ervan is bedoeld voor de handelaar, en één voor de klant. Welk exemplaar bedoeld is voor klant of handelaar, vindt u links bovenaan op het ticket. Uiteraard is de informatie op beide tickets gelijk. Eventueel wordt het kaartnummer om veiligheidsredenen niet volledig getoond (veiligheidsvoorschriften van de kredietkaart maatschappijen). Dit is afhankelijk van de maatschappij waarbij U aangesloten bent om de transacties te verwerken. Het ticket voor de handelaar zal al dan niet ondertekend moeten worden. Indien de kaarthouder een PIN-code heeft moeten ingeven tijdens de transactie, moet hij het ticket niet meer ondertekenen. We geven een voorbeeld van elk. Voorbeeld van een ticket na het lezen van een kaart in de chipkaartlezer: MERCHANT TICKET LOGO WINKEL PLAATS WINKEL Terminal: Merchant: Periode: 12 Transactie: MASTERCARD A XXXX XXXX XXXX 1234 Valid through: 31/12/05 Logo/plaats van de winkel Terminalnummer Aansluitingsnummer handelaar Periodenummer Volgnummer transactie Type kaart Kaartnummer SALE Datum: :25 Auth. Code: Total: 40,23 EUR Type transactie Datum en uur van de transactie Autorisatiecode Referentienummer Read-mode: Chip DANK U TOT ZIENS Manier waarop de kaart gelezen werd (hangt af van het type kaart, hier chip : gelezen met chip) 25

26 Voorbeeld van een ticket na het lezen via de magneetstrooklezer: MERCHANT TICKET LOGO WINKEL PLAATS WINKEL Terminal: Merchant: Period: 12 Transaction: MASTERCARD A XXXX XXXX XXXX 1234 Valid through: 31/12/05 Logo/plaats van de winkel Terminalnummer Aansluitingsnummer handelaar Periodenummer Volgnummer transactie Type kaart Kaartnummer SALE Date: :25 Auth. Code: Total: Read-mode: swiped SIGNATURE: DANK U TOT ZIENS 40,23 EUR Type transactie Datum en uur van de transactie Autorisatiecode Referentienummer Manier waarop de kaart gelezen werd (hangt af van het type kaart, hier swiped : gelezen met magneetstrook) 26

27 6 het financiele beheer van uw terminal (totalen) Elke XENTA-terminal wordt geleverd met de nodige software voor het financiële, administratieve en technische beheer ervan. Met financieel beheer bedoelen we het beheer van totalen ( tellers ). Met administratief beheer bedoelen we bepaalde parameters die u als handelaar kan instellen. Met technisch beheer bedoelen we een overzicht ( journalen ) van gebeurtenissen in uw terminal. Aanvragen van dagtotalen Aanvragen van dagtotalen voor Bancontact/Mister Cash en Proton Voor een eenvoudig overzicht van uw verkoop tijdens de dag kunt u zowel het totaal van de transacties voor Bancontact/Mister Cash en Proton als voor uw dagverrichtingen consulteren. Handelaarsmodule Menu Druk de <Menu> toets in. 1 Kies optie <1. BANKSYS>. Optie <1. Dagtotalen> in dit menu is het totaal van de Bancontact/Mister Cash- en Proton-transacties van de huidige werkdag. Optie <2. Dagverrichtingen> in dit menu zijn de transacties die gedurende de huidige werkdag zijn uitgevoerd met een maximum van 50 transacties. 27

28 Aanvragen van dagtotalen voor kredietkaarten U kan dezelfde gegevens ook opvragen voor transacties met kredietkaarten. Handelaarsmodule Menu Druk de <Menu> toets in. 4 ghi Kies optie <4. OTHER CARDS>. Optie <1. Dagtotalen> in dit menu is het totaal van de transacties met kredietkaarten van de huidige werkdag. Optie <2. Dagverrichtingen> in dit menu zijn de transacties die gedurende de huidige werkdag zijn uitgevoerd met een maximum van 50 transacties. Uitgebreide totalen opvragen Bancontact/Mister Cash en Proton Indien u het totale aantal betaalverrichtingen en hun geldwaarde wil opvragen, hebt u de optie tellers nodig. Telkens wanneer er een betaalverrichting op uw terminal gebeurt, stijgt de teller. U kunt de resultaten van de tellers vergelijken met uw bankuittreksels. Een teller bevat steeds de volgende gegevens: Het aantal transacties Het totale bedrag van de transacties De munteenheid Het type teller De periode 28

banksys Installatiegids Gebruiksaanwijzing

banksys Installatiegids Gebruiksaanwijzing banksys nstallatiegids Gebruiksaanwijzing 1740000221 Een modulaire, gebruiksvriendelijke en perfect veilige terminal. nhoud Pagina 1. nleiding... 4 2. Basismodule en onderdelen... 5 2.1 Basismodule...

Nadere informatie

Argenta Internetbankieren

Argenta Internetbankieren Handleiding Argenta Internetbankieren ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 1 Inloggen... 6 2 Ondertekenen... 6 2.1 Ondertekenen transacties via de M2-knop... 6 2.2 Ondertekenen

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding epoint 5164 Bedankt voor uw aankoop van de epoint 5164 betaalautomaat. Lees deze handleiding met aandacht en bewaar hem binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Alvira Services

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

DEBETKAARTEN REGLEMENT VAN CRELAN Bijlage bij het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen van Crelan

DEBETKAARTEN REGLEMENT VAN CRELAN Bijlage bij het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen van Crelan DEBETKAARTEN REGLEMENT VAN CRELAN Bijlage bij het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen van Crelan 1. INLEIDING 1.1 : DEFINITIES In dit reglement worden de volgende termen gebruikt: a. Bank : verwijst

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Leverancier: Specificaties van de handleiding: Documenten behorende bij de handleiding: Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Holland Postbus 7023 3502 KA Utrecht Tel.:

Nadere informatie

Dexia Direct Net. Beknopte handleiding DEXIA DIRECT NET

Dexia Direct Net. Beknopte handleiding DEXIA DIRECT NET Dexia Direct Net Beknopte handleiding DEXIA DIRECT NET Inhoudstafel 1. Computervereisten...3 2. Veiligheid...4 3. De Dexia Card Reader...5 3.1. Beschrijving... 5 3.2. Protongegevens raadplegen... 5 4.

Nadere informatie

Belgacom Maestro 2056

Belgacom Maestro 2056 Belgacom Maestro 2056 Handleiding Met deze telefoon kan u een tweede oproep beheren, de naam en het nummer van de beller zien voor u opneemt, oproepen doorverbinden en conferentiegesprekken organiseren.

Nadere informatie

WinAuditor bvba, 2002-2005.

WinAuditor bvba, 2002-2005. WinAuditor bvba Giervalkenlaan 10 bus 34, 1170 Brussel Tel.: +32-2-672.55.94, Fax: +32-2-660.59.82 web: http://www.winauditor.com/ e-mail: info@winauditor.com WinAuditor bvba, 2002-2005. Revisie 1.5 (06/2005)

Nadere informatie

P.1 Algemene voorwaarden van het Raamcontract Aansluiting verwerking kredietkaarten en internationale 2011/08

P.1 Algemene voorwaarden van het Raamcontract Aansluiting verwerking kredietkaarten en internationale 2011/08 Algemene voorwaarden van het Raamcontract Aansluiting verwerking kredietkaarten en internationale debetschema s Card Not Present (Transacties waarbij de kaart niet gelezen wordt) VersiE 2011/08 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Model Voice Processing systeem KX-TVM50/KX-TVM200 ACD-Berichtenserver Model KX-NCV200 Gebruikershandleiding Hartelijk dank voor uw aankoop van een Panasonic-product. Lees eerst deze handleiding voordat

Nadere informatie

Handleiding Telestick

Handleiding Telestick Handleiding Telestick Datum 22-03-2013 Status V 2.4 Pagina 2 Colofon Commando Diensten Centra IVENT Adres Kromhoutkazerne Herculeslaan 1 3584 AB Utrecht Contactpersoon Team Telestick Opdrachtgever DMO/IVENT

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 2011 BE Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België Externe statistieken de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding Inhoudsopgave Fiscale boekhouding 1. Algemeenheden 2 1.1. Boekjaren... 2 1.2. Dagboeken... 4 1.3. Algemene rekeningen... 5 1.4. Rappelbrieven... 6 1.5. Klanten en leveranciers... 7 1.6. Algemene instellingen...

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

Hymedis Client. - Handleiding -

Hymedis Client. - Handleiding - - Handleiding - 1 Inhoud 1 INHOUD...2 2 HISTORIEK...3 3 BIJKOMENDE DISCLAIMER...4 3.1 VOORAFGAANDE BEPALING...4 3.2 AANVAARDING VOORWAARDEN...4 3.3 GEBRUIK VAN DE APPLICATIES...4 3.4 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN...4

Nadere informatie

FAXBERICHTEN VERZENDEN

FAXBERICHTEN VERZENDEN Beste klant, U heeft een faxtoestel gekocht, dat het gebruik van extra telefoons, in het bijzonder, draadloze telefoons, ondersteunt. Verder is uw faxtoestel met functies uitgerust waarmee het voor u makkelijk

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

«Praktische handleiding» Analytische boekhouding

«Praktische handleiding» Analytische boekhouding 11/05/01 B50/v2.31/F/PH004.02 «Praktische handleiding» Analytische boekhouding Financieel Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Oplossing Sage BOB 50 2 Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

REGLEMENT AXA BANKKAART Bijlage 3 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT AXA BANKKAART Bijlage 3 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT AXA BANKKAART Bijlage 3 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de aflevering aan en het gebruik

Nadere informatie

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S).

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S). INFO & KLANT DASHBOARD. INFO & KLANT DASHBOARD Inhoud Presentatie CCS... 3... 3 Kanalen... 3 Soorten tools voor uw SFU WEB solutie :... 3 Vereisten... 3 1.1 Voordat u zich aanmeldt... 4 1.2 GEBRUIKTE SYMBOLEN...

Nadere informatie

En algemene voorwaarden

En algemene voorwaarden 12:00 Handleiding En algemene voorwaarden September 2013 1 Welkom bij DekaMobiel Gefeliciteerd met de aanschaf van uw DekaMobiel prepaid startpakket. U heeft gekozen voor een van de meest voordelige manieren

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Horeca versie 2.0

Gebruikershandleiding. Horeca versie 2.0 Gebruikershandleiding Horeca versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Algemeen 4 1.1 Introductie 4 1.2 Spanningsuitval / accu 4 1.3 Onderhoud 5 2. Kassa en printer in de praktijk 6 2.1 in gebruik name starten van de

Nadere informatie