Gebruikershandleiding XENTA. innovation. cubed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding XENTA. innovation. cubed"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding XENTA innovation cubed

2 De informatie in dit document kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis van Atos Worldline N.V. De inhoud van dit document, met inbegrip maar niet beperkt tot de merken, designs, logo s, teksten en beelden zijn de eigendom van Atos Worldline en zijn beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en de andere toepasbare wetgeving. XENTA en de logo s van Atos Worldline en Banksys zijn handelsmerken van Atos Worldline. De inhoud van het document mag in geen enkele vorm gereproduceerd worden door of in opdracht van een derde partij, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Atos Worldline. Met uitzondering van de beperkte licentie om bepaald materiaal uit dit document voor niet-commercieel of persoonlijk gebruik te downloaden en af te drukken, kan geen enkele informatie in dit document het recht of een licentie toekennen voor gebruik van materiaal dat eigendom is van Atos Worldline. Atos Worldline besteedt veel aandacht en zorg aan het opstellen van dit document en streeft ernaar dat alle informatie zo juist mogelijk is. Atos Worldline voorziet echter geen enkele wettelijke of commerciële garantie voor de technologie die in dit document beschreven wordt. De technologie wordt dus geleverd as is aan de partijen zonder enige garantie of waarborg, uitdrukkelijk of impliciet vermeld, met inbegrip van de handelswaarde en de geschiktheid voor een bepaald doel. Atos Worldline is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of nuttigheid van enige informatie, product of proces die in dit document vervat zijn. Volgens de meest ruime interpretatie van de toepasbare wetgeving, zijn noch Atos Worldline, noch haar dochter- of moedervennootschappen, directeurs, werknemers of agenten verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de technologie zoals beschreven in dit document (met inbegrip maar niet beperkt tot de rechtstreekse, onrechtstreekse, toevallige, gevolgschade, boetes of derving van winst). Onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van conflict omtrent de interpretatie of het gebruik van dit document, zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd. XENTA Gebruikershandleiding Versie Atos Worldline, december 2009 Art /

3 1 Inleiding De terminal opstarten Keuze en opstarten van een toepassing... 7 Gebruik van het wachtwoord... 8 Administratiemode (voor de handelaar)... 8 Mode voor de technicus... 9 Mogelijke opstellingen Bancontact/Mister Cash-transacties uitvoeren Methode 1: De klant brengt eerst zijn betaalkaart in Methode 2: Een transactie uitvoeren met <Types> Methode 3: Een transactie uitvoeren via de kassa Proton-transacties uitvoeren Methode 1: De klant brengt eerst zijn betaalkaart in Methode 2: Een transactie uitvoeren via de kassa Het saldo van een Proton-kaart raadplegen Transfers van Proton-inkomsten Automatische transfers Hoe voert u een onmiddellijke (nacht)transfer uit? Transacties via een kredietkaart Methode 1: De klant brengt eerst zijn kredietkaart in Methode 2: Een transactie uitvoeren met <Types> Methode 3: Een transactie volledig <Manueel> uitvoeren Betalen met fooien Opties van het kredietkaartenmenu Een verkoop Reservering Een verkoop annuleren Een reservering annuleren Een verkoop na reservering Verkoop voice referral De tickets

4 6 Het financiele beheer van uw terminal (totalen) Aanvragen van dagtotalen Aanvragen van dagtotalen voor Bancontact/Mister Cash en Proton Aanvragen van dagtotalen voor kredietkaarten Uitgebreide totalen opvragen Bancontact/Mister Cash en Proton Totalen op 10 dagen Financiële totalen Kassiertellers Totalen / kassier Kassier / kaart Reset kassiertellers Ticket Uitgebreide totalen opvragen kredietkaarten Ticket 10 dagen Financiële tellers Logging van verrichtingen met kredietkaarten Parameters raadplegen en wijzigen Basisinstellingen van de terminal aanpassen Talen instellen Contrast van het scherm regelen Munteenheid instellen Handelaarsinstellingen aanpassen Gegevens handelaar Voetlijn tickets Kassier instellen Referentie instellen Telecommmunicatieleverancier voor PSTN selecteren Het identificatienummer van uw terminal (TID) opvragen Het aantal af te drukken tickets instellen Bancontact/Mister Cash Andere kaarten Transfer parameters raadplegen en wijzigen voor Proton Parameters raadplegen en wijzigen voor kredietkaarten Netwerkverbinding testen

5 8 Mogelijke foutboodschappen en oplossingen Nuttige adressen en telefoonnummers Aantekeningen Eigenschappen van uw terminal

6 1 Inleiding Gefeliciteerd met de keuze van uw XENTA! De XENTA is een betaalterminal die heel wat mogelijkheden biedt. Dit hoogtechnologische toestel aanvaardt naast Proton-, Bancontact/Mister Cash-, Maestro- en kredietkaarten ook nog kaarten voor andere toepassingen zoals bijvoorbeeld de SIS-kaart. Deze gebruikersgids is gericht op de betaaltoepassingen van uw toestel, met name de manier waarop u moet tewerk gaan om betaaltransacties te verrichten via Proton, Bancontact/Mister Cash en kredietkaarten. Bovendien bevat hij ook de procedures om een aantal instellingen van uw terminal te raadplegen of te wijzigen, zoals bijvoorbeeld de taal, de gegevens die op een ticket dienen geprint te worden, enz. U hebt samen met de verkoper beslist welke van deze betaalopties voor uw zaak de interessantste zijn. Afhankelijk van de gekozen opties verwijzen we naar het hoofdstuk over Bancontact/Mister Cash, Proton of de kredietkaarten. Voor een beschrijving van de algemene functies die van toepassing zijn op de hele terminal en de installatie ervan, bijkomende accessoires en aansluitingen verwijzen we naar de XENTA Productbeschrijving die u samen met uw terminal heeft ontvangen. Voor de goede werking van bepaalde functies van de terminal die in deze handleiding beschreven worden, raden wij u ten stelligste aan uw terminal steeds aangesloten te laten op het elektriciteitsnet en het communicatienetwerk. 6

7 2 De terminal opstarten Nadat u de terminal op de netvoeding hebt aangesloten en de terminal de nodige controles heeft uitgevoerd, verschijnt het volgende basisscherm. Let op: De terminal wordt in de fabriek standaard in het Engels geconfigureerd. Wanneer u eerst de taal wil aanpassen, raadpleegt u eerst hoofstuk 7. Keuze en opstarten van een toepassing Zodra het basisscherm verschijnt, kunt u op drie manieren de gewenste toepassing kiezen en opstarten: 1. door een kaart in te brengen; 2. door een toepassing op te roepen via <TYPES> of <MANUEEL>; 3. door rechtstreeks een toepassing op te roepen via uw geïntegreerde kassa. 7

8 Kaart inbrengen Steek een betaalkaart met chip in de chipkaartlezer of schuif een kaart met magneetstrook door de magneetkaartlezer. De terminal zal steeds automatisch het kaarttype herkennen en de gewenste betaaltoepassing opstarten. Het is mogelijk dat één betaalkaart verschillende betaalmogelijkheden biedt (bijvoorbeeld Bancontact/Mister Cash en Proton). De terminal zal daarom een scherm met de verschillende mogelijkheden tonen. Het is aan de klant om de gewenste toepassing te selecteren door middel van de overeenkomstige cijfertoets. Wanneer u voor een bepaalde leesmethode kiest en de terminal slaagt er niet in om de kaart correct te lezen zal hij u vragen om een andere leesmethode te gebruiken. Heeft de klant zijn kredietkaart met chip ingebracht, dan is het dus mogelijk dat de terminal lees magneetstrook vraagt; bracht de klant de kaart met magneetstrook in de kaartlezer dan kan de terminal lees chip vragen. Toepassing oproepen via functietoetsen U kunt een toepassing oproepen via de functietoetsen onder <Types> of <Manueel>. Als u <Types> kiest, krijgt u een lijstje met alle betaalkaartmerken die u daadwerkelijk geactiveerd hebt op uw terminal. U kan de gewenste toepassing selecteren door op de overeenkomstige cijfertoets te drukken. Als u <Manueel> kiest, kunt u enkel kredietkaartgegevens intikken zoals het kaartnummer (gevolgd door OK) en de vervaldatum (gevolgd door OK). Deze laatste handeling is slechts mogelijk indien u vooraf de toelating hebt gekregen van de kredietinstelling die de betrokken kredietkaart beheert. Toepassing oproepen via de geïntegreerde kassa Indien uw terminal aangesloten is op een kassa, stuurt u als handelaar alle bevelen en informatie via uw kassa naar de terminal. De software van uw kassa biedt u de mogelijkheid om de gewenste betaaltoepassing op te starten. Gebruik van het wachtwoord Administratiemode (voor de handelaar) sticker op de terminal. Voer uw wachtwoord in (vier laatste cijfers van uw terminalnummer) en druk op ter bevestiging. Uw terminalnummer kunt u terugvinden via Menu of eventueel op een Nadat u uw wachtwoord heeft ingevuld, worden de cijfers die de opties in het menu voorafgaan gevolgd door een dubbelpunt in plaats van een enkel punt. Zolang u in dit menu blijft werken, blijft u de dubbelpunten zien. Zodra u met naar het basisscherm terugkeert, vervalt dit en ziet u opnieuw de gewone schrijfwijze verschijnen. Indien u daarna opnieuw iets wil veranderen of consulteren, vraagt de terminal opnieuw het wachtwoord. 8

9 Mode voor de technicus of Deze menu s zijn uitsluitend bedoeld voor Atos Worldline technici. Mogelijke opstellingen De XENTA kan op 3 mogelijke manieren opgesteld worden 1. Stand-alone, dit betekent dat enkel de klantenmodule wordt gebruikt 2. Klantenmodule verbonden aan een handelaarsmodule 3. Klantenmodule verbonden aan een kassa In het vervolg van dit document zullen we de handelingen beschrijven voor de opstelling met een handelaarsmodule. De handelingen voor de stand-alone configuratie zijn gelijkaardig maar worden allen uitgevoerd op de klantenmodule. 9

10 3 Bancontact/Mister Cashtransacties uitvoeren U kan een Bancontact/Mister Cash- transactie op 3 manieren opstarten: Methode 1: door de kaart te lezen; Methode 2: door een keuze te maken uit de ondersteunde kaarttypes. Deze methode is nuttig wanneer de klant op voorhand heeft aangegeven welke betaaltoepassing hij wenst te gebruiken; Methode 3: door rechtstreeks een toepassing op te roepen via uw geïntegreerde kassa. Methode 1: De klant brengt eerst zijn betaalkaart in Handelaarsmodule Klantenmodule Laat de klant zijn betaalkaart invoeren. Op het scherm verschijnen 2 opties: BC/MCA en Proton. De handelaar kiest <1. BANCONTACT / MCA>. (optioneel) Indien dat zo werd bepaald in de parameters van de terminal, moet u eerst nog uw kassiernummer intikken en op drukken. Tik het te betalen bedrag in. Bevestig met. 10

11 FCT > (optioneel) Indien u deze functie in de kaartparameters hebt geprogrammeerd moet u nu een referentienummer intikken. Let op: DOOR MIDDEL VAN DE LINKERFUNCTIETOETS KAN U OOK LETTERS INGEVEN ALS REFERENTIE. KIES DAARVOOR DE FUNCTIETOETS ONDER <FCT> OP HET SCHERM. DRUK VERVOLGENS EEN AANTAL KEER OP DE CIJFERTOETS IN KWESTIE TOT DE GEWENSTE LETTER VERSCHIJNT. Het te betalen bedrag verschijnt op het scherm van de klantenmodule en er wordt aan de klant gevraagd zijn geheime code in te toetsen. Indien de transactie aanvaard wordt, verschijnt op het scherm Bancontact/ MCA aanvaard. Wanneer u de ticket - optie hebt geactiveerd (zie later), drukt de terminal automatisch een ticket af. Door middel van de functietoets onder de optie TICKET kan u een extra ticket afdrukken. 11

12 Methode 2: Een transactie uitvoeren met <Types> Druk op <Types>. U krijgt dan een lijst te zien met de types van betaalkaarten die geactiveerd zijn. Handelaarsmodule Klantenmodule Druk op <Types>. U krijgt dan een lijst te zien met de types van betaalkaarten die geactiveerd zijn. Kies <1. BANCONTACT/MCA>. Laat de klant zijn betaalkaart invoeren. (optioneel) Indien dat zo werd bepaald in de parameters van de terminal, moet u eerst nog uw kassiernummer intikken en op drukken. Tik het te betalen bedrag in. Bevestig met. 12

13 FCT > (optioneel) Indien u deze functie in de kaartparameters hebt geprogrammeerd, moet u nu een referentienummer intikken. Let op: DOOR MIDDEL VAN DE LINKERFUNCTIETOETS KAN U OOK LETTERS INGEVEN ALS REFERENTIE. KIES DAARVOOR DE FUNCTIETOETS ONDER <FCT> OP HET SCHERM. DRUK VERVOLGENS EEN AANTAL KEER OP DE CIJFERTOETS IN KWESTIE TOT DE GEWENSTE LETTER VERSCHIJNT. Het te betalen bedrag verschijnt op het scherm van de klantenmodule en er wordt aan de klant gevraagd zijn geheime code in te toetsen. Indien de transactie aanvaard wordt, verschijnt op het scherm Bancontact/ MCA aanvaard. Wanneer u de ticket - optie hebt geactiveerd (zie later), drukt de terminal automatisch een ticket af. Door middel van de functietoets onder de optie TICKET kan u een extra ticket afdrukken. Methode 3: Een transactie uitvoeren via de kassa Indien uw terminal aangesloten is op een kassa, stuurt u als handelaar alle bevelen en informatie via uw kassa naar de terminal. De software van uw kassa biedt u de mogelijkheid om de gewenste betaaltoepassing op te starten. 13

14 4 Proton-transacties uitvoeren In tegenstelling tot Bancontact/Mister Cash bestaan er bij Proton slechts twee manieren om een betaling uit te voeren. Methode 1: door de kaart te lezen; Methode 2: door rechtstreeks de toepassing op te roepen via uw geïntegreerde kassa. Methode 1: De klant brengt eerst zijn betaalkaart in Handelaarsmodule Klantenmodule Laat de klant zijn betaalkaart invoeren. Op het scherm verschijnen 2 opties: BC/MCA en Proton. De handelaar kiest <2. Proton>. (optioneel) Indien dat zo werd bepaald in de parameters van de terminal, moet u eerst nog uw kassiernummer intikken en op drukken. 14

15 Tik het te betalen bedrag in. Bevestig met. Het te betalen bedrag verschijnt op het scherm van de klantenmodule en er wordt aan de klant gevraagd op te drukken. Indien de transactie aanvaard wordt, verschijnt op het scherm Proton aanvaard. Wanneer u de ticket -optie hebt geactiveerd, drukt de terminal automatisch een ticket af. 15

16 Methode 2: Een transactie uitvoeren via de kassa Indien uw terminal aangesloten is op een kassa, stuurt u als handelaar alle bevelen en informatie via uw kassa naar de terminal. De software van uw kassa biedt u de mogelijkheid om de Proton-betaaltoepassing op te starten. Het saldo van een Proton-kaart raadplegen Uw klant kan op eender welk ogenblik zijn Proton-saldo raadplegen zelfs indien Proton niet geactiveerd is op de terminal. Hiervoor steekt hij zijn kaart met Proton in de chipkaartlezer en daarna drukt hij op de blauwe toets met het vraagteken. Het Proton-saldo verschijnt automatisch op het scherm. Transfers van Proton-inkomsten Een Proton-transfer is de elektronische overdracht van de Proton-inkomsten in uw toestel naar uw bankrekening. Alle Proton-transacties die in de terminal opgeslagen zijn, moeten minstens eenmaal per maand naar de centrale computer van Atos Worldline worden doorgestuurd. Atos Worldline stuurt dan op zijn beurt een aantal beveiligingsparameters naar uw terminal, samen met een rode lijst van gefraudeerde kaarten. Dankzij deze lijst voorkomen we dat u betalingen met gefraudeerde kaarten zou aanvaarden. Om de beschikbaarheid van uw terminal te garanderen zal hij dan ook automatisch eenmaal per maand een transfer opstarten. Automatische transfers Wanneer de terminal 80% van het maximum aantal toegelaten Proton-transacties bereikt of indien het ontvangen bedrag 80% van het maximum transferbedrag bereikt, zal er de volgende nacht automatisch een transfer plaatsvinden. U kunt echter nog Proton-betalingen blijven aanvaarden vooraleer deze automatische transfer plaatsvindt. Indien de terminal 100% van het maximum aantal toegelaten Proton-transacties bereikt of indien het ontvangen bedrag 100% van het maximum transferbedrag bereikt, zal de terminal automatisch een onmiddellijke transfer opstarten. Pas nadat deze transfer gebeurd is, zijn Proton-transacties weer mogelijk. 16

17 Hoe voert u een onmiddellijke of een nachttransfer uit? Dit is de snelste methode om een onmiddellijke Proton-transfer uit te voeren of een nachttransfer te programmeren. U kan ook via parameters op voorhand vastleggen wanneer u een transfer wenst uit te voeren (zie later). Handelaarsmodule Menu Druk de <Menu> toets in. 1 Kies optie <1. BANKSYS>. 3 def Kies optie <3. TERMINAL TRANSFER>. 1 Kies optie <1. Proton>. Wenst u een onmiddellijke transfer uit te voeren, kies dan met de functietoets voor <NU> en bevestig met. De transfer zal direct worden opgestart. Wenst u de transfer uit te voeren in de eerstvolgende nacht, tegen voordeeltarief, kies dan voor <NACHT>, gevolgd door. en 17

18 In dit scherm kan u het uur van de nachttransfer consulteren en dit type van transfer aan- of uitschakelen met de functietoetsen. Druk hierna op <OK> om te bevestigen. Druk op de toets tot u terug bent in het hoofdmenu. 18

19 5 Transacties via een kredietkaart Let op: De XENTA terminal voldoet aan de EMV-normen (Europay, MasterCard, Visa). Daardoor aanvaardt hij kredietkaarten en internationale debetkaarten met een ingebouwde chip. Daarnaast verwerkt hij echter ook nog altijd krediet- en debetkaarten na het lezen van de magneetstrook of na de manuele introductie van het kaartnummer. Voor vragen in verband met kredietkaarten of transacties met deze kaarten neemt u best contact op met de kredietkaartmaatschappij waar u bij aangesloten bent. U kan een transactie met kredietkaarten op 3 manieren opstarten: Methode 1: door eerst de kaart te lezen. Het lezen van een kaart kan op twee manieren gebeuren, via de magneetstrooklezer of via de chipkaartlezer. De manier die u zal gebruiken hangt af van de kredietkaartmaatschappij en/of het type kaart. Methode 2: door een keuze te maken uit de ondersteunde kaarttypes. Kies uit deze lijst het gewenste type. Vervolgens kan u kiezen om de kaart alsnog te lezen of om manueel verder te werken. Methode 3: door alle gegevens manueel in te voeren. 19

20 Methode 1: De klant brengt eerst zijn kredietkaart in Handelaarsmodule Klantenmodule Laat de klant zijn kaart invoeren. De terminal zal automatisch het kaarttype herkennen. De gewenste toepassing wordt opgestart. De terminal herkent dat het om een kredietkaart gaat en toont de verschillende opties op het scherm. Kies <1. VERKOOP>. Tik het te betalen bedrag in. Bevestig met. Het te betalen bedrag verschijnt op het scherm van de klantenmodule en er wordt aan de klant gevraagd zijn geheime code in te toetsen. Indien de transactie aanvaard wordt, verschijnt op het scherm kaart aanvaard. Wanneer u de ticket -optie hebt geactiveerd, drukt de terminal automatisch een ticket af. Door de functietoets onder <TICKET> in te toetsen wordt er een tweede ticket afgedrukt. 20

21 Methode 2: Een transactie uitvoeren met <Types> Handelaarsmodule Klantenmodule Druk op <Types>. U krijgt dan een lijst te zien met de types van betaalkaarten die geactiveerd zijn. Kies <2. VISA>. Laat de klant zijn betaalkaart invoeren. Tik het te betalen bedrag in. Bevestig met. Het te betalen bedrag verschijnt op het scherm van de klantenmodule en er wordt aan de klant gevraagd zijn geheime code in te toetsen. 21

22 Indien de transactie aanvaard wordt, verschijnt op het scherm kaart aanvaard. Wanneer u de ticket -optie hebt geactiveerd drukt de terminal automatisch een ticket af. Door de functietoets onder <TICKET> in te toetsen wordt er een tweede ticket afgedrukt. Methode 3: Een transactie volledig <Manueel> uitvoeren Deze methode is nuttig wanneer de kaarthouder niet aanwezig is om de transactie met zijn kaart uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een telefonische verkoop. Het spreekt voor zich dat deze methode een groter risico inzake veiligheid met zich draagt. Daarom mag en kan de functie <Manueel> enkel gebruikt worden als u van de desbetreffende kredietkaartmaatschappij de toelating hebt gekregen om manueel kaarten te aanvaarden. Het toestel vraagt om het kaartnummer in te tikken. Tik het nummer in en druk op om verder te gaan. Tik daarna de vervaldatum van de kaart in (de twee cijfers van de maand gevolgd door de laatste twee cijfers van het jaar). De terminal kan daarna vragen naar de kaartvalidatiecode (CCV of CVC code): deze code van 3 cijfers staat op de achterzijde van de kaart. Betalen met fooien Wanneer u deze optie hebt ingesteld (zie hoofdstuk 7), dan zal de terminal bij een verkoop met kredietkaart de volgende schermen tonen aan de kaarthouder: De klant kan hier het bedrag van de fooi invoeren. Dit staat standaard ingesteld op 0 Euro. Het totaal van het bedrag van de aankoop en van de fooi wordt bevestigd en de klant wordt gevraagd om zijn PIN-code in te voeren. 22

23 Opties van het kredietkaartenmenu Het kredietkaartmenu biedt u de volgende mogelijkheden: Een verkoop Een reservering Een verkoop annuleren Een reservering annuleren Een verkoop na reservering Een verkoop met voice referral Een verkoop Laat de klant zijn of haar kaart lezen en druk op <1. Verkoop>. Geef het bedrag van de verkoop in en druk op. De terminal neemt contact op met de kredietkaartinstelling waar de nodige controles gebeuren. Aan de kaarthouder wordt gevraagd om zijn of haar PIN-code in te geven en te bevestigen met, indien het een kredietkaart met chip is. Indien de betaling aanvaard wordt, drukt de terminal automatisch een ticket af dat het autorisatienummer van de transactie vermeldt. Let op: Afhankelijk van het type kaart zal de kaarthouder het ticket al dan niet moeten tekenen. Laat het eerste ticket door de klant ondertekenen als hij geen PIN-code heeft moeten ingeven. Dit exemplaar is voor u bestemd. Druk op de rechter functietoets bovenaan de terminal om een tweede ticket af te drukken dat u aan de klant geeft en druk vervolgens op om naar het basisscherm terug te keren. Reservering Indien u een bepaald bedrag wil reserveren (vroeger autorisatie genoemd), moet u eerst de kaart laten lezen of manueel het kaartnummer van uw klant invoeren. Druk daarna op <3.Reservering>. Voer het gewenste bedrag in en bevestig met. Uw verzoek tot reservering wordt uitgevoerd. Afhankelijk van het type kaart en de kredietkaartmaatschappij wordt aan de kaarthouder gevraagd zijn PIN-code in te geven. Indien de kredietkaartmaatschappij de reservering van dit bedrag aanvaardt, drukt de terminal een ticket af dat de autorisatiecode vermeldt. Druk ten slotte op om naar het basisscherm terug te keren. De functie <Reservering> kan enkel gebruikt worden en is enkel te zien op het menu - indien de kredietkaartmaatschappij dit toelaat. 23

24 Een verkoop annuleren Indien u een verkoop wil annuleren, vraagt u aan de klant zijn of haar kaart te lezen en drukt u op <4. Verkoop annuleren>. Geef daarna het bedrag in en druk op. Tik het autorisatienummer in dat u terugvindt op het ticket van de verkoop die u wil annuleren en druk op. De terminal neemt contact op met de kredietkaartmaatschappij en indien de annulering van de verkoop aanvaard wordt, drukt de terminal een ticket af om dit te bevestigen. Dit ticket moet door de handelaar getekend worden. Dit ticket bevat het autorisatienummer. Druk op om naar het basisscherm terug te keren. Een reservering annuleren Indien u een reservering wil annuleren, vraagt u aan de klant zijn of haar kaart te lezen en drukt u op <5. Reserv. annuleren>. Tik daarna het bedrag in en druk op. Geef het autorisatienummer in dat u terugvindt op het ticket van de reservering die u wil annuleren en druk op. De terminal neemt contact op met de kredietkaartmaatschappij en indien de annulering van de autorisatie aanvaard wordt, drukt de terminal een ticket af om dit te bevestigen. Dit ticket bevat het autorisatienummer. Druk op om naar het basisscherm terug te keren. Een verkoop na reservering Indien uw klant al een autorisatiecode heeft, kunt u de verkoop effectief laten doorgaan. Laat de klant zijn of haar kaart lezen en druk op <7. Verkoop na reserv.>. Geef het bedrag van de verkoop in en druk op. In het volgende scherm moet u de autorisatiecode invoeren die u voordien bij de reservering hebt gekregen. Druk nadien op. Vervolgens wordt u nog de mogelijkheid geboden om een referentienummer in te voeren. Aan de kaarthouder wordt NIET MEER gevraagd om zijn PIN-code in te geven indien het gaat om een kredietkaart met chip. De terminal neemt contact op met de kredietkaartmaatschappij en indien de betaling aanvaard wordt, drukt het toestel een ticket af met het autorisatienummer van de transactie. Afhankelijk van het type kaart zal de kaarthouder het ticket al dan niet moeten tekenen. Laat het eerste ticket door de klant ondertekenen als hij geen PIN-code heeft moeten ingeven. Dit exemplaar is voor u bestemd. Druk op de rechter functietoets bovenaan de terminal om een tweede ticket af te drukken dat u aan de klant geeft en druk vervolgens op om naar het basisscherm terug te keren. 24

25 Verkoop voice referral Een kredietkaartmaatschappij kan in bepaalde gevallen een verkoop annuleren en een voice referral vragen. In dit geval zal na de transactie het bericht ANNULATIE verschijnen op het scherm en er wordt een telefoonnummer weergegeven. U moet naar dit nummer bellen en aan de operator een autorisatienummer vragen. Vervolgens begint u opnieuw een transactie en kiest u de functie 9. VERKOOP VOICE REF. De terminal vraagt u om een bedrag in te geven en het autorisatienummer dat u voordien telefonisch gekregen hebt. Eventueel kan u ook nog een referentienummer aan de transactie meegeven. Het gebruik van deze functie wordt opnieuw bepaald door de kredietkaartmaatschappij. De tickets Na de transactie krijgt u twee tickets, één ervan is bedoeld voor de handelaar, en één voor de klant. Welk exemplaar bedoeld is voor klant of handelaar, vindt u links bovenaan op het ticket. Uiteraard is de informatie op beide tickets gelijk. Eventueel wordt het kaartnummer om veiligheidsredenen niet volledig getoond (veiligheidsvoorschriften van de kredietkaart maatschappijen). Dit is afhankelijk van de maatschappij waarbij U aangesloten bent om de transacties te verwerken. Het ticket voor de handelaar zal al dan niet ondertekend moeten worden. Indien de kaarthouder een PIN-code heeft moeten ingeven tijdens de transactie, moet hij het ticket niet meer ondertekenen. We geven een voorbeeld van elk. Voorbeeld van een ticket na het lezen van een kaart in de chipkaartlezer: MERCHANT TICKET LOGO WINKEL PLAATS WINKEL Terminal: Merchant: Periode: 12 Transactie: MASTERCARD A XXXX XXXX XXXX 1234 Valid through: 31/12/05 Logo/plaats van de winkel Terminalnummer Aansluitingsnummer handelaar Periodenummer Volgnummer transactie Type kaart Kaartnummer SALE Datum: :25 Auth. Code: Total: 40,23 EUR Type transactie Datum en uur van de transactie Autorisatiecode Referentienummer Read-mode: Chip DANK U TOT ZIENS Manier waarop de kaart gelezen werd (hangt af van het type kaart, hier chip : gelezen met chip) 25

26 Voorbeeld van een ticket na het lezen via de magneetstrooklezer: MERCHANT TICKET LOGO WINKEL PLAATS WINKEL Terminal: Merchant: Period: 12 Transaction: MASTERCARD A XXXX XXXX XXXX 1234 Valid through: 31/12/05 Logo/plaats van de winkel Terminalnummer Aansluitingsnummer handelaar Periodenummer Volgnummer transactie Type kaart Kaartnummer SALE Date: :25 Auth. Code: Total: Read-mode: swiped SIGNATURE: DANK U TOT ZIENS 40,23 EUR Type transactie Datum en uur van de transactie Autorisatiecode Referentienummer Manier waarop de kaart gelezen werd (hangt af van het type kaart, hier swiped : gelezen met magneetstrook) 26

27 6 het financiele beheer van uw terminal (totalen) Elke XENTA-terminal wordt geleverd met de nodige software voor het financiële, administratieve en technische beheer ervan. Met financieel beheer bedoelen we het beheer van totalen ( tellers ). Met administratief beheer bedoelen we bepaalde parameters die u als handelaar kan instellen. Met technisch beheer bedoelen we een overzicht ( journalen ) van gebeurtenissen in uw terminal. Aanvragen van dagtotalen Aanvragen van dagtotalen voor Bancontact/Mister Cash en Proton Voor een eenvoudig overzicht van uw verkoop tijdens de dag kunt u zowel het totaal van de transacties voor Bancontact/Mister Cash en Proton als voor uw dagverrichtingen consulteren. Handelaarsmodule Menu Druk de <Menu> toets in. 1 Kies optie <1. BANKSYS>. Optie <1. Dagtotalen> in dit menu is het totaal van de Bancontact/Mister Cash- en Proton-transacties van de huidige werkdag. Optie <2. Dagverrichtingen> in dit menu zijn de transacties die gedurende de huidige werkdag zijn uitgevoerd met een maximum van 50 transacties. 27

28 Aanvragen van dagtotalen voor kredietkaarten U kan dezelfde gegevens ook opvragen voor transacties met kredietkaarten. Handelaarsmodule Menu Druk de <Menu> toets in. 4 ghi Kies optie <4. OTHER CARDS>. Optie <1. Dagtotalen> in dit menu is het totaal van de transacties met kredietkaarten van de huidige werkdag. Optie <2. Dagverrichtingen> in dit menu zijn de transacties die gedurende de huidige werkdag zijn uitgevoerd met een maximum van 50 transacties. Uitgebreide totalen opvragen Bancontact/Mister Cash en Proton Indien u het totale aantal betaalverrichtingen en hun geldwaarde wil opvragen, hebt u de optie tellers nodig. Telkens wanneer er een betaalverrichting op uw terminal gebeurt, stijgt de teller. U kunt de resultaten van de tellers vergelijken met uw bankuittreksels. Een teller bevat steeds de volgende gegevens: Het aantal transacties Het totale bedrag van de transacties De munteenheid Het type teller De periode 28

Gebruikershandleiding YOMANI. colourful. innovation

Gebruikershandleiding YOMANI. colourful. innovation Gebruikershandleiding YOMANI colourful innovation De informatie in dit document kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis van Atos Worldline

Nadere informatie

XENTISSIMO SOL EMV GEBRUIKERSHANDLEIDING

XENTISSIMO SOL EMV GEBRUIKERSHANDLEIDING XENTISSIMO SOL EMV GEBRUIKERSHANDLEIDING De informatie in dit document kan aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis van Atos Worldline nv. De inhoud van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding YOXIMO. innovation. on the move

Gebruikershandleiding YOXIMO. innovation. on the move Gebruikershandleiding YOXIMO innovation on the move De informatie in dit document kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis van Atos Worldline

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Budgetmeter applicatie XENTA/YOMANI. innovation. cubed

Gebruikershandleiding voor de Budgetmeter applicatie XENTA/YOMANI. innovation. cubed Gebruikershandleiding voor de Budgetmeter applicatie XENTA/YOMANI innovation cubed De informatie in dit document kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een

Nadere informatie

Gebruikerhandleiding voor de Gift & Loyalty kaart Applicatie XENTA/YOMANI. colorful. innovation

Gebruikerhandleiding voor de Gift & Loyalty kaart Applicatie XENTA/YOMANI. colorful. innovation Gebruikerhandleiding voor de Gift & Loyalty kaart Applicatie XENTA/YOMANI colorful innovation De informatie in dit document kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden

Nadere informatie

C-ZAM/OPT SMASH Classic met petroleumsoftware

C-ZAM/OPT SMASH Classic met petroleumsoftware Even bijtanken C-ZAM/OPT SMASH Classic met petroleumsoftware Transactiegids INHOUDSTAFEL C-ZAM/SMASH Classic Transactiegids 1 Inleiding 2 Opstarten van de toepassingen van de terminal 2.1. Terminal opstarten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding productselectie (niet-geïntegreerde terminals)

Gebruikershandleiding productselectie (niet-geïntegreerde terminals) Gebruikershandleiding productselectie (niet-geïntegreerde terminals) 1 De informatie in dit document kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. uw terminal. aansluiten op. een Wireless LAN

Gebruikershandleiding. uw terminal. aansluiten op. een Wireless LAN Gebruikershandleiding uw terminal aansluiten op een Wireless LAN De informatie in dit document kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Financieel Beheer (totalen)

Gebruikershandleiding voor Financieel Beheer (totalen) Gebruikershandleiding voor Financieel Beheer (totalen) 1 De informatie in dit document kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis van Atos Worldline

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Semi-Offline EMV-toepassing (voor kredietkaarten)

Gebruikshandleiding Semi-Offline EMV-toepassing (voor kredietkaarten) Gebruikshandleiding Semi-Offline EMV-toepassing (voor kredietkaarten) Dit document heeft niet de waarde van een verbintenis. Onder voorbehoud van drukfouten. December 2004 2/30 Inhoudsopgave (1) INLEIDING

Nadere informatie

[Type text] User Manual

[Type text] User Manual [Type text] User Manual De informatie in dit document kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis van Atos Worldline N.V. ( Worldline ). De inhoud

Nadere informatie

Deze handleiding werd speciaal voor u gemaakt. U vindt hier alles terug om probleemloos met uw betaalterminal te kunnen werken.

Deze handleiding werd speciaal voor u gemaakt. U vindt hier alles terug om probleemloos met uw betaalterminal te kunnen werken. Beste Klant, Proficiat met de van uw nieuwe betaalterminal. U hebt gekozen voor een toestel dat u in staat stelt om uw betalingen te kunnen ontvangen naar de meest recente normen. Deze handleiding werd

Nadere informatie

Deze handleiding werd speciaal voor u gemaakt. U vindt hier alles terug om probleemloos met uw betaalterminal te kunnen werken.

Deze handleiding werd speciaal voor u gemaakt. U vindt hier alles terug om probleemloos met uw betaalterminal te kunnen werken. Beste Klant, Proficiat met de van uw nieuwe betaalterminal. U hebt gekozen voor een toestel dat u in staat stelt om uw betalingen te kunnen ontvangen naar de meest recente normen. Deze handleiding werd

Nadere informatie

Het gebruik van de elektronische identiteitskaart (eid) op uw betaalterminal

Het gebruik van de elektronische identiteitskaart (eid) op uw betaalterminal Het gebruik van de elektronische identiteitskaart (eid) op uw betaalterminal eid V 1.2 Haachtsesteenweg 1442 B-1130 Brussel - België www.banksys.be www.banksys.be/handelaars Redactie: Roel Cresens Verantwoordelijke

Nadere informatie

Handleiding VX670 Lidkaart waarmee je spaart

Handleiding VX670 Lidkaart waarmee je spaart Handleiding VX670 Lidkaart waarmee je spaart Versie 18/11/2014 INHOUD 0. Inleiding 4 1. Connectiemogelijkheden 5 2. Transactiemenu 6 2.1. Procentkorting toekennen 7 2.2. Bonkorting toekennen 8 2.3. Waardekorting

Nadere informatie

Handleiding VX570 Lidkaart waarmee je spaart. versie 1.4.20.10

Handleiding VX570 Lidkaart waarmee je spaart. versie 1.4.20.10 Handleiding VX570 Lidkaart waarmee je spaart versie 1.4.20.10 Versie 05/09/2013 INHOUD 0. Inleiding 4 1. Overzicht aansluitingen/toetsen 5 2. Overdrachtticket 6 3. Connectiemogelijkheden 7 4. Transactiemenu

Nadere informatie

Tina: uw betaalterminal altijd beschikbaar

Tina: uw betaalterminal altijd beschikbaar Tina: uw betaalterminal altijd beschikbaar FAQ 1 Wat is de TINA Service? 2 Wat is mijn activatiecode voor de TINA Service? 3 Hoe activeer ik de TINA Service? 4 Hoe desactiveer ik de TINA Service? 5 Waarom

Nadere informatie

C-ZAM/OPT SMASH Classic met petroleumsoftware

C-ZAM/OPT SMASH Classic met petroleumsoftware Even bijtanken C-ZAM/OPT SMASH Classic met petroleumsoftware Gebruikersgids INHOUDSTAFEL C-ZAM/SMASH Classic Gebruikersgids 1 Inleiding 2 Basismodule en onderdelen 2.1. Basismodule 2.2. De uitbatersmodule

Nadere informatie

[Type text] Gebruikershandleiding

[Type text] Gebruikershandleiding [Type text] Gebruikershandleiding De informatie in dit document kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis van Atos Worldline N.V. ( Worldline

Nadere informatie

YOMANI MU. verkorte handleiding

YOMANI MU. verkorte handleiding YOMANI MU verkorte handleiding Versie 2 oktober 2012 1. Aansluiten bekabeling A) Aansluiten communicatiekabel Plaats de UTP/CAT-5 (Ethernet) kabel in de Ethernet poort van de terminal. Verbind vervolgens

Nadere informatie

Handleiding. CCV Budget EVO

Handleiding. CCV Budget EVO Handleiding CCV Budget EVO Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 4 Het Manager wachtwoord.... 4 Het Service wachtwoord... 4 De pincode van de kaarthouder... 4 2. Overzicht van de terminal... 5 Onderdelen...

Nadere informatie

E.dentifier2. Voor het gebruik van de e.dentifier2 gekoppeld aan uw pc is de installatie van software vereist

E.dentifier2. Voor het gebruik van de e.dentifier2 gekoppeld aan uw pc is de installatie van software vereist Voor het gebruik van de e.dentifier2 gekoppeld aan uw pc is de installatie van software vereist Kijk voor alle voordelen en toepassingsmogelijkheden op www.abnamro.nl E.dentifier2 E.dentifier2: gemak en

Nadere informatie

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Budget (VX 520) www.ccv.nl

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Budget (VX 520) www.ccv.nl Verkorte gebruikershandleiding CCV Budget (VX 520) Introductie In deze verkorte gebruikershandleiding voor uw betaalautomaat vindt u veel voorkomende handelingen. Ook is beschreven wat u kunt doen als

Nadere informatie

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Smart (VX 520 + VX 820) www.ccv.nl

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Smart (VX 520 + VX 820) www.ccv.nl Verkorte gebruikershandleiding CCV Smart (VX 520 + VX 820) Introductie In deze verkorte gebruikershandleiding voor uw betaalautomaat vindt u veel voorkomende handelingen. Ook is beschreven wat u kunt doen

Nadere informatie

KASSA Gebruikersgids Boekenbeurs

KASSA Gebruikersgids Boekenbeurs KASSA Gebruikersgids Boekenbeurs BLZ. 1-18 KASSA...1 Gebruikersgids...1 HANDLEIDING van het kassaprogramma...3 MediaPos...3 Opstarten van MediaPos:...3 Verkoop van een boek:...5 Wijziging van een verkooplijn...9

Nadere informatie

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Smart (VX 570 + VX 820) www.ccv.nl

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Smart (VX 570 + VX 820) www.ccv.nl Verkorte gebruikershandleiding CCV Smart (VX 570 + VX 820) Introductie In deze verkorte gebruikershandleiding voor uw betaalautomaat vindt u veel voorkomende handelingen. Ook is beschreven wat u kunt doen

Nadere informatie

RETOURPINNEN V1

RETOURPINNEN V1 14.017 RETOURPINNEN V1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Overzicht betaalautomaten... 4 3. Activeren en gebruik retourpinnen t.b.v. YOMANI en YOXIMO met BE Suite... 6 4. Activeren en gebruik retourpinnen

Nadere informatie

RECORD BANK

RECORD BANK RECORD BANK RECORD@HOME 1 1. INHOUD Inhoud...1 Wat is Record@Home?...2 Hoe uw Record@Home abonnement gebruiken?...3 Gebruik van de kaartlezer...4 Gebruik van de digipass...5 Gebruik van de elektronische

Nadere informatie

Handleiding digitale geschenkkaart Bilzen

Handleiding digitale geschenkkaart Bilzen Handleiding digitale geschenkkaart Bilzen 1 Inhoud 1. De ontwaardingsmethoden... 3 1.1 Internet... 3 1.2 Bankterminal... 6 1.3 Smartphone of tablet... 7 2. Transacties raadplegen..9 3. Wachtwoord aanpassen

Nadere informatie

App4Broker : uw nieuwe app!

App4Broker : uw nieuwe app! App4Broker : uw nieuwe app! Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1. U GEBRUIKT MYBROKER AL... 3 1.1. APP4BROKER DOWNLOADEN OP UW TABLET... 3 1.2. INSTALLATIE VAN HET CERTIFICAAT... 4 2. U HEEFT NOG NOOIT MET

Nadere informatie

HANDLEIDING STEMBUS. Parlementsverkiezingen 2007. Handleiding stembus VL 2007 V. 1.01 1

HANDLEIDING STEMBUS. Parlementsverkiezingen 2007. Handleiding stembus VL 2007 V. 1.01 1 HANDLEIDING STEMBUS Parlementsverkiezingen 2007 Handleiding stembus VL 2007 V. 1.01 1 Inhoudstafel 1. Opstarten van de stembus 2. Normaal verloop van de verkiezing 3. Opstarten van de stembus 4. Afsluiten

Nadere informatie

Handleiding. CCV Duet EVO

Handleiding. CCV Duet EVO Handleiding CCV Duet EVO Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 4 Het Manager wachtwoord.... 4 Het Service wachtwoord... 4 De pincode van de kaarthouder... 4 2. Overzicht van de terminal... 5 3. Bediening

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

Handleiding. CCV Smart EVO

Handleiding. CCV Smart EVO Handleiding CCV Smart EVO Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 4 Het Manager wachtwoord.... 4 Het Service wachtwoord... 4 De pincode van de kaarthouder... 4 2. Overzicht van de terminal... 5 Onderdelen...

Nadere informatie

HANDLEIDING STEMBUS. Europese en Regionale Verkiezingen Handleiding stembus VL 2009 V

HANDLEIDING STEMBUS. Europese en Regionale Verkiezingen Handleiding stembus VL 2009 V HANDLEIDING STEMBUS Europese en Regionale Verkiezingen 2009 Handleiding stembus VL 2009 V. 1.07 1 Inhoudstafel 1. Opstarten van de stembus 2. Normaal verloop van de verkiezing 3. Opstarten van de stembus

Nadere informatie

RECORD BANK

RECORD BANK RECORD BANK RECORD@HOME 1 1. INHOUD Inhoud Wat is Record@Home? Hoe uw Record@Home abonnement gebruiken? Gebruik van de kaartlezer Gebruik van de digipass Gebruik van de elektronische identiteitskaart Wat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding CCV PC. CCV_Handleiding_PC_2012_NL.indd 1 26/01/12 00:32

Gebruikershandleiding CCV PC. CCV_Handleiding_PC_2012_NL.indd 1 26/01/12 00:32 Gebruikershandleiding CCV PC CCV_Handleiding_PC_2012_NL.indd 1 26/01/12 00:32 Beste Klant, Proficiat met de aankoop van CCV PC, het nieuwste geïntegreerde product van CCV Belgium. Deze nieuwste CCV PC

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 BACK TO BASICS HORECA

GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 BACK TO BASICS HORECA GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 BACK TO BASICS HORECA 03/12/2008 INHOUD: INLEIDING BACK TO BASIC PROGRAMMATIE 3 PROGRAMMATIE SCHERM OP QT6100 4 UITLEG VAN DE TOETSEN 5 11 PROGRAMMATIE 12 AANMAKEN VAN ARTIKELS

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 BACK TO BASICS BROODJES/SNACK

GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 BACK TO BASICS BROODJES/SNACK GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 BACK TO BASICS BROODJES/SNACK 09/01/2009 INHOUD: INLEIDING BACK TO BASIC PROGRAMMATIE 3 PROGRAMMATIE SCHERM OP QT6100 4 UITLEG VAN DE TOETSEN 5 13 PROGRAMMATIE 14 AANMAKEN

Nadere informatie

Productbeschrijving YOMANI. colourful. innovation

Productbeschrijving YOMANI. colourful. innovation Productbeschrijving YOMANI colourful innovation De informatie in dit document kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis van Atos Worldline N.V.

Nadere informatie

Secure eid Pinpad Reader

Secure eid Pinpad Reader Secure eid Pinpad Reader ontents Aan de slag... 3 Installatie... 5 Ondersteunde kaarttypes... 6 Belgische Eidkaartdetectie... 7 Het contrast aanpassen... 8 Rekenmachine... 9 Taal... 10 Authenticatiepincode...

Nadere informatie

Full Time Service B.V.B.A. HANDLEIDING HORECA QT 6100

Full Time Service B.V.B.A. HANDLEIDING HORECA QT 6100 HANDLEIDING HORECA QT 6100 A. DE TOETSEN : ESC/SKIP: dient om een programmatie of rapport af te sluiten door 3 maal op te drukken CLEAR: Om een foutieve getal ingave te annuleren X: Om buiten een bewerking

Nadere informatie

Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016?

Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016? Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016? 1. Vooraf 2. Wat heb je nodig? A. Besturingssoftware B. Browsers C. Kaartlezer D. Java plugin E. Wat kan er foutlopen? 3. Hoe ondertekenen?

Nadere informatie

Handleiding EMS Reports

Handleiding EMS Reports Handleiding EMS Reports Handleiding EMS Reports Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Hoe moet ik inloggen? 3. Hoe krijg ik inzicht in mijn Merchant details? 4. Hoe krijg ik inzicht in mijn transacties? 5. Hoe

Nadere informatie

gebruikershandleiding

gebruikershandleiding gebruikershandleiding 1 Bedankt voor uw aankoop! INHOUD Deze praktische gids vertelt u alles over de wereld van PostMobile, de herlaadbare GSM-kaart van De Post. Een handige oplossing waarmee u zorgeloos

Nadere informatie

Handleiding Web Banking Digipass

Handleiding Web Banking Digipass Handleiding Web Banking Digipass 1 : Uw codes PIN De PIN-code, die u per post ontvangen hebt, dient u in te voeren in uw Digipass telkens u wenst in te loggen in Web Banking of wanneer u een omschrijving

Nadere informatie

Gebruikersinstructie. Vx520 + Vx820

Gebruikersinstructie. Vx520 + Vx820 Gebruikersinstructie INHOUDSOPGAVE 1. 2. 3. 4. INLEIDING... 4 1.1. De betaalautomaat... 4 1.2. Partijen die het mogelijk maken om transacties uit te voeren... 4 WERKEN MET DE BETAALAUTOMAAT... 5 3.1. Overzicht

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

Inleiding...2. 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3. 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4

Inleiding...2. 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3. 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4 Manual MyBTN Inhoud Inleiding...2 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4 2.1 De standaard inbox openen...4 2.2 De inbox...5 2.3 Labels

Nadere informatie

Zo werkt de bankautomaat

Zo werkt de bankautomaat Zo werkt de bankautomaat Inleiding Wat met een bankautomaat doen Een bankautomaat is een toestel bij de bank waarmee je zelf je geld beheert. Met de bankautomaat kan je altijd: bekijken welk bedrag op

Nadere informatie

MENU: via de toets (linksonder op het toetsenbord) krijgt u toegang tot het menu van de betaalautomaat.

MENU: via de toets (linksonder op het toetsenbord) krijgt u toegang tot het menu van de betaalautomaat. 14.016 WORLDLINE V5 GEBRUIKERSHANDLEIDING YOXIMO Gefeliciteerd met uw nieuwe YOXIMO betaalautomaat. U ontvangt uw YOXIMO betaalautomaat volledig gebruiksklaar. Het enige dat u hoeft te doen, is de accu

Nadere informatie

HANDLEIDING EMS REPORTS

HANDLEIDING EMS REPORTS HANDLEIDING EMS REPORTS INHOUDSOPGAVE Hoe log ik in? 3 Hoe verander ik mijn wachtwoord? 3 Menu Structuur 4 Hoe krijg ik inzicht in mijn contract details? 4 Belangrijke informatie op uw bankafschrift, terminal

Nadere informatie

Full Time Service B.V.B.A. HANDLEIDING HORECA QT 6600

Full Time Service B.V.B.A. HANDLEIDING HORECA QT 6600 HANDLEIDING HORECA QT 6600 A. DE TOETSEN : ESC/SKIP: dient om een programmatie of rapport af te sluiten door 3 maal op te drukken CLEAR: Om een foutieve getal ingave te annuleren X: Om buiten een bewerking

Nadere informatie

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Mobile GPRS & WiFi (VX 680) www.ccv.nl

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Mobile GPRS & WiFi (VX 680) www.ccv.nl Verkorte gebruikershandleiding CCV Mobile GPRS & WiFi (VX 680) Introductie In deze verkorte gebruikershandleiding voor uw betaalautomaat vindt u veel voorkomende handelingen. Ook is beschreven wat u kunt

Nadere informatie

Studenten kunnen hun cursussen bestellen via de web applicatie https://cursusshop.hogent.be.

Studenten kunnen hun cursussen bestellen via de web applicatie https://cursusshop.hogent.be. Inleiding Studenten kunnen hun cursussen bestellen via de web applicatie https://cursusshop.hogent.be. Een student krijgt toegang tot deze web applicatie door in te loggen met de gebruikersnaam en wachtwoord

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

BCCA - Kwaliteitskader "Ventilatie" - Handleiding web applicatie

BCCA - Kwaliteitskader Ventilatie - Handleiding web applicatie BCCA - Kwaliteitskader "Ventilatie" - Handleiding web applicatie 19 april 2016 Versie 3.0 Versie historiek Versie Datum Inhoud Nagekeken door 1.0 01/02/2016 Eerste versie van het document MDS 2.0 17/02/2016

Nadere informatie

HANDLEIDING STEMBUS (materiaal type Digivote)

HANDLEIDING STEMBUS (materiaal type Digivote) HANDLEIDING STEMBUS (materiaal type Digivote) Europese, federale en regionale verkiezingen van 25 mei 2014 ManuelURNEDigivote-Bxl2014NLV1.1.doc 1 Inhoudstafel 1. Opstarten van de stembus 2. Normaal verloop

Nadere informatie

SGH-A400 WAP browser Handleiding

SGH-A400 WAP browser Handleiding * Het is mogelijk dat de informatie in deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijkt van uw telefoon, omdat deze soms afhangt van de geïnstalleerde software of uw internet provider. Drukfouten voorbehouden.

Nadere informatie

Handleiding gebruik van Mestbankloket

Handleiding gebruik van Mestbankloket Handleiding gebruik van Mestbankloket 20/12/ 13 Doel van de handleiding Via deze handleiding wordt u geholpen om op het Mestbankloket in te loggen en krijgt u tips om eventuele problemen met het inloggen

Nadere informatie

MENU: via de toets (linksonder op het toetsenbord) krijgt u toegang tot het menu van de betaalautomaat.

MENU: via de toets (linksonder op het toetsenbord) krijgt u toegang tot het menu van de betaalautomaat. 14.008 WORLDLINE V5 GEBRUIKERSHANDLEIDING YOMANI Gefeliciteerd met uw nieuwe YOMANI betaalautomaat. U ontvangt uw YOMANI betaalautomaat volledig gebruiksklaar. Het enige dat u hoeft te doen, is de automaat

Nadere informatie

De eerste stappen in uw Klantenruimte

De eerste stappen in uw Klantenruimte 0 De eerste stappen in uw Klantenruimte Inhoud 1. Hoe gaat u van start?... 2 2. Uw persoonlijke gegevens... 4 3. Uw Klantenruimte - Home... 5 4. Uw Klantenruimte - Onderneming... 6 4.1 Mijn organisatie...

Nadere informatie

Handleiding EMS Reports. Oktober Any transaction - any way EMSpay.nl

Handleiding EMS Reports. Oktober Any transaction - any way EMSpay.nl Handleiding EMS Reports Oktober 2016 Inhoudsopgave Hoe log ik in? 3 Hoe verander ik mijn wachtwoord? 3 Menu structuur 3 Hoe krijg ik inzicht in mijn contract details? 4 Belangrijke informatie op uw bankafschrift,

Nadere informatie

C-ZAM XENTA. S I S (BPA Compatibel) SISBPA v1.3

C-ZAM XENTA. S I S (BPA Compatibel) SISBPA v1.3 C-ZAM XENTA S I S (BPA Compatibel) SISBPA v1.3 Haachtsesteenweg 1442 B-1130 Brussel - België www.banksys.be www.banksys.be/handelaars Redactie: Roel Cresens Verantwoordelijke uitgever: Marina De Moerlooze

Nadere informatie

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Smart (VX VX 820)

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Smart (VX VX 820) Verkorte gebruikershandleiding CCV Smart (VX 570 + VX 820) Introductie In deze verkorte gebruikershandleiding voor uw betaalautomaat vindt u veel voorkomende handelingen. Ook is beschreven wat u kunt doen

Nadere informatie

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding Toegangsbeheer Inhoud Inleiding... 1 De lokale beheerder... 2 Hoe duidt u een lokale beheerder aan?... 2 De eerste maal aanloggen... 4 Hoe verandert u van lokale beheerder?... 4 Nuttige opties op de welkomstpagina

Nadere informatie

Welkom bij RES PLUS! praktische gids. Hét andere geld!

Welkom bij RES PLUS! praktische gids. Hét andere geld! Welkom bij RES PLUS! praktische gids Hét andere geld! 1. Eerst deze 6 stappen... 1. RES PLUS sticker op uw raam en kassa... Kleef de RES PLUS sticker duidelijk zichtbaar op uw etalage, uw deur en aan uw

Nadere informatie

Gebruikersinstructie. Vx520

Gebruikersinstructie. Vx520 Gebruikersinstructie INHOUDSOPGAVE 1. 2. 3. 4. INLEIDING... 4 1.1. De betaalautomaat... 4 1.2. Partijen die het mogelijk maken om transacties uit te voeren... 4 WERKEN MET DE BETAALAUTOMAAT... 5 2.1. Overzicht

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

WINexpert+ Boekhouding optie 005 Snel op weg met de jaarrekening XBRL

WINexpert+ Boekhouding optie 005 Snel op weg met de jaarrekening XBRL Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef 15, 9080 Lochristi, Telefoon: 09 / 355.76.37, email: info@ciro.be WINexpert+ Boekhouding optie 005 Snel op weg met de jaarrekening XBRL

Nadere informatie

Afbeelding 9: Menu toets. Afbeelding 10: Synchroniseren. Afbeelding 11: Synchroniseren WWW.KLANTKAART.NL - HOEFSMIDSTRAAT 41-3194 AA HOOGVLIET

Afbeelding 9: Menu toets. Afbeelding 10: Synchroniseren. Afbeelding 11: Synchroniseren WWW.KLANTKAART.NL - HOEFSMIDSTRAAT 41-3194 AA HOOGVLIET Synchroniseren Door het synchroniseren van de terminal worden de transacties naar de database verzonden. Het is van belang dat dit eens in de week gebeurd zodat de database up-to-date blijft en de terminal

Nadere informatie

Handleiding digitaal dossier

Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4

Nadere informatie

Full Time Service B.V.B.A. HANDLEIDING HORECA QT 6000

Full Time Service B.V.B.A. HANDLEIDING HORECA QT 6000 HANDLEIDING HORECA QT 6000 A. DE TOETSEN : ESC/SKIP: dient om een programmatie of rapport af te sluiten door 3 maal op te drukken CLEAR: Om een foutieve getal ingave te annuleren X: Om buiten een bewerking

Nadere informatie

Beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking

Beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking Beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking Hieronder volgt een overzicht van wat je met KBC-Mobile Banking allemaal kunt doen. Als je KBC-Mobile Banking niet alleen gebruikt voor

Nadere informatie

Gift & Loyalty card. User Guide v2.1 NL Schema Eigenaar. Laatste update : Mei 2014

Gift & Loyalty card. User Guide v2.1 NL Schema Eigenaar. Laatste update : Mei 2014 Gift & Loyalty card User Guide v2.1 NL Schema Eigenaar Laatste update : Mei 2014 For internal use Inhoud User guide scheme owner - NL Algemene informatie : Controle netwerkinstelling Login Beheer Overzicht

Nadere informatie

Handleiding. CCV Mobile EVO

Handleiding. CCV Mobile EVO Handleiding CCV Mobile EVO Voor uw veiligheid Het toestel dat u net hebt aangeschaft werkt met dezelfde functionaliteiten als een mobiele telefoon. Daarom is het belangrijk om volgende regels in acht te

Nadere informatie

Korte Handleiding iwl250

Korte Handleiding iwl250 Korte Handleiding iwl250 iwl250 - WLAN versie Pagina 1 van 8 Installatie van de terminal Waarschuwing Deze betaalterminal bevat een batterij. Houdt deze batterij weg van explosieve materialen. Opladen

Nadere informatie

BRICONweb voor de club

BRICONweb voor de club BRICONweb voor de club Starten met BW! 3 Aanmelden! 4 Registreren! 4 Club verantwoordelijke! 5 Bestaande club! 5 Nieuwe club aanmaken! 5 Aanmaken wedstrijd! 6 Betekenis icoontjes! 7 Inkorven! 8 Aantallen

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 FULL SCANNING EN BAKKERIJ

GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 FULL SCANNING EN BAKKERIJ GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 FULL SCANNING EN BAKKERIJ 09/01/2009 DE TOETSEN : Dient om een programmatie of rapport af te sluiten door 3 maal op te drukken Om een foutieve getal ingave te annuleren Om

Nadere informatie

Full Time Service B.V.B.A. HANDLEIDING WINKEL QT 6100

Full Time Service B.V.B.A. HANDLEIDING WINKEL QT 6100 HANDLEIDING WINKEL QT 6100 A. DE TOETSEN : ESC/SKIP: dient om een programmatie of rapport af te sluiten door 3 maal op te drukken CLEAR: Om een foutieve getal ingave te annuleren X: Om buiten een bewerking

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

Handleiding snom 320 / 360 / 370.

Handleiding snom 320 / 360 / 370. Handleiding Snom 320 / 360 / 370 versie 1.3 status definitief t.b.v. relatie Voip klanten Soort document Handleiding snom 320 / 360 / 370. Isaeus Openbaar pag. 1 van 14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Handleiding Sepa Direct Debit

Handleiding Sepa Direct Debit Handleiding Sepa Direct Debit U vindt volgende informatie terug in deze handleiding: De Europese domiciliëring Inleiding Schuldeiser Mandaten Overzicht en details Een mandaat creëren Een mandaat wijzigen

Nadere informatie

Energie in enkele minuten

Energie in enkele minuten Energie in enkele minuten Uw budgetmeterkaart opladen met een betaalterminal Inhoud Inleiding... 3 stap 1: Uw betaling verrichten... 4 stap 2: Uw budgetmeterkaart opladen... 6 Hoe moet ik handelen bij

Nadere informatie

Energie in enkele minuten

Energie in enkele minuten Energie in enkele minuten Uw budgetmeterkaart opladen met een betaalterminal Inleiding Inhoud Vanaf de lente van 2013 kunt u uw budgetmeterkaart opladen via een Xenta-betaalterminal, zoals hier geïllustreerd.

Nadere informatie

We hebben de vragen ingedeeld als volgt:

We hebben de vragen ingedeeld als volgt: In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

De eerste stappen in uw Klantenruimte Inhoud

De eerste stappen in uw Klantenruimte Inhoud 0 De eerste stappen in uw Klantenruimte Inhoud 1. Hoe gaat u van start?... 2 2. Uw persoonlijke gegevens... 4 3. Uw Klantenruimte - Home... 5 4. Uw Klantenruimte - Onderneming... 6 4.1 Mijn organisatie...

Nadere informatie

HANDLEIDING online reserveren van abonnement[en]

HANDLEIDING online reserveren van abonnement[en] HANDLEIDING online reserveren van abonnement[en] SEIZOEN 2015-2016 HANDLEIDING online reserveren van abonnement[en] Wat heb je nodig om online één of meerdere abonnementen te reserveren? NOODZAKELIJK:

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren.

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Smart (VX VX 820)

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Smart (VX VX 820) Verkorte rte gebruikershandleiding CCV Smart (VX 520 + VX 820) Introductie In deze verkorte gebruikershandleiding voor uw betaalautomaat vindt u veel voorkomende handelingen. Ook is beschreven wat u kunt

Nadere informatie

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING U wenst uw pensioendossier te raadplegen, veranderingen aan te brengen in uw gegevens (rekeningnummer, adres, ) of vooraf ingevulde formulieren voor een aanvullende

Nadere informatie

Handleiding Q8Liberty Web

Handleiding Q8Liberty Web Handleiding Q8Liberty Web Contents Handleiding Q8Liberty Web... 1 Login pagina... 4 1. Klant... 6 1.1. Contactgegevens... 6 1.2. Facturen... 7 1.3. Transacties... 8 1.3. Emedia... 9 1.4. Rapporten... 9

Nadere informatie

Athlon Mobility Card Getting started!

Athlon Mobility Card Getting started! Athlon Mobility Card Getting started! Proficiat! Proficiat met uw Athlon Mobility Card. Hier leest u hoe u deze kunt activeren en ten volle kunt benutten. 1. Kies uw wachtwoord en pincode 2. Activatie

Nadere informatie

De Sodexo Card in beeld. De Sodexo Card in 2 min 30! www.youtube.com

De Sodexo Card in beeld. De Sodexo Card in 2 min 30! www.youtube.com De Sodexo Card in beeld De Sodexo Card in 2 min 30! www.youtube.com 2 Agenda Wat is de Sodexo Card? De Sodexo Card in de praktijk: Hoe uw Sodexo Card gebruiken? Hoe verloopt een transactie? Hoe uw uitgaven

Nadere informatie

SNELLE GIDS WWW.GEOLIVES.COM. Zich voor geolives.com inschrijven. Onze software oplossingen. Hoe kunt u met Geolives PC Editor starten?

SNELLE GIDS WWW.GEOLIVES.COM. Zich voor geolives.com inschrijven. Onze software oplossingen. Hoe kunt u met Geolives PC Editor starten? Geolives SNELLE GIDS WWW.GEOLIVES.COM 1. Zich voor geolives.com inschrijven 2. Op uw account inloggen 3. Onze software oplossingen 4. Hoe kunt u met Geolives PC Editor starten? 5. Hoe kunt u met Geolives

Nadere informatie

Siemens Industry Mall. Handleiding. Winkelwagenbeheer

Siemens Industry Mall. Handleiding. Winkelwagenbeheer Siemens Industry Mall Handleiding Winkelwagenbeheer Page: 1 of 22 Inhoudstafel 1 VOORWOORD...3 2 CREATIE VAN WINKELWAGENS...4 2.1 Opladen van een bestaande winkelwagen uit de Mall... 4 2.2 Selectie van

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

BelfiusWeb. Elektronisch bankieren en gegevens uitwisselen in een handomdraai

BelfiusWeb. Elektronisch bankieren en gegevens uitwisselen in een handomdraai BelfiusWeb Elektronisch bankieren en gegevens uitwisselen in een handomdraai Verantwoordelijke uitgever: Dirk Smet, Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel IBAN BE23 0529 0064 6991 BIC GKCCBEBB RPR

Nadere informatie

Handleiding Mijn Yellowbrick

Handleiding Mijn Yellowbrick Handleiding Mijn Yellowbrick versie 2.0 augustus 2014 Voordelig bricken, makkelijk parkeren INHOUDSOPGAVE MIJN YELLOWBRICK 3 MIJN GEGEVENS 5 MOBIEL 7 KAARTEN 10 PARKEREN 13 TRANSACTIES 14 FACTUREN 14 ZAKELIJK

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie