Jaarvergadering 15 februari 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarvergadering 15 februari 2016"

Transcriptie

1 Jaarvergadering 15 februari

2 JAARVERGADERING 2016 INHOUD: Pagina: Index 2 Voorwoord voorzitter 3 Agenda 5-6 Notulen Jaarvergadering Jaarverslag secretaris De Jaarvergadering wordt gehouden in de kantine van de Voetbalvereniging Wemeldinge te Wemeldinge. De vergadering begint om uur. 2

3 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER. Beste leden en genodigden. Namens het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Noord- en Zuid- Beveland wil ik u allemaal van harte uitnodigen voor onze 75e jaarvergadering van Scheidsrechtersvereniging Noord- en Zuid- Beveland. Het jaar 2016 is inmiddels begonnen en we hebben elkaar een Gelukkig nieuw jaar kunnen toewensen tijdens ons Nieuwjaarreceptie 8 januari jongstleden. Een jaar wat voor ons ligt met mogelijkheden en het creëren van kansen op de werkvloer, in ons privé leven waarin we wensen hebben maar zeker ook tal van ambities op sportief vlak. Ik wens nogmaals iedereen het geluk toe, hoe complex het geluk ook kan zijn. Een jaar wat voor ons ligt, 2016, welke onder andere in het teken staat van het vieren van het 75- jarig bestaan van onze Scheidsrechtersvereniging Noord- en Zuid Beveland. U kunt dit ongetwijfeld terug vinden op de agenda, welke u verderop aantreft. U bent van de voorzitter gewend om vooraf al een uitgebreid voorwoord aan te treffen. Dit wil ik u nu besparen. Ik wil het openingswoord namelijk op de vergadering zelf als echt openingswoord gebruiken. Ik hoop op een goede opkomst van onze leden, de uitnodiging die gedaan wordt naar onze zuster verenigingen en andere afgevaardigden, allemaal van harte welkom. Gerrit J. de Pater voorzitter 3

4 AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING 2016 Hierbij nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van onze 75ᵉ jaarvergadering, welke zal worden gehouden op maandag 15 februari 2016 in de kantine van de Voetbalvereniging Wemeldinge te Wemeldinge. De aanvang van de vergadering is uur. 1. OPENING. 2. MEDEDELINGEN. 3. NOTULEN. Notulen van de 74 ste Jaarvergadering gehouden op 23 februari Zie vanaf pagina INGEKOMEN STUKKEN. 5. JAARVERSLAG SECRETARIS. Jaarverslag 2015 van de secretaris. Zie vanaf pagina JAARVERSLAG PENNINGMEESTER. Het jaarverslag 2015 van de penningmeester wordt ter vergadering uitgereikt. 7. VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE. 8. VASTSTELLING BEGROTING. De begroting 2016 wordt ter vergadering uitgereikt. 9. VASTSTELLING CONTRIBUTIE. Het bestuur stelt voor de contributie 2016 niet te verhogen en vast te stellen op 45,= per jaar. De leden die een machtiging geven voor de automatische inning van de contributie krijgen een korting van 1,= 10. BESPREKING BESTUURSBELEID. 11. VERKIEZING BESTUURSLEDEN. Op grond van artikel 12, lid 3, van het Huishoudelijk Reglement zijn Vincent Wagenaar en Adrie Huyssen aftredend. Zij stellen zich herkiesbaar. Eventuele (tegen)kandidaten kunnen worden voorgedragen met inachtneming van artikel 17 van de statuten. 4

5 12. VERKIEZING LEDEN KASCOMMISSIE. Aftredend en niet herkiesbaar is: Jos Simonse. Het bestuur stelt voor tot leden van de kascommissie te benoemen: Hans Geleijnse, Martinus de Boer en Ko van Stel. Reserveleden dienen zich nog aan te melden. 13. VERDIENSTELIJKE LEDEN. 14. BEKENDMAKING SPELREGELKAMPIOEN VAN HET JAAR ACTIVITEITEN GENODIGDEN AAN HET WOORD. 17. RONDVRAAG. 18. SLUITING. Na de Jaarvergadering is er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. 5

6 NOTULEN JAARVERGADERING februari 2015 Voorafgaand aan de vergadering vraagt Erik Filius (vicevoorzitter) toestemming aan de vergadering of de ad interim voorzitter Gerrit de Pater de vergadering mag leiden. De vergadering gaat hiermee akkoord. 1. OPENING De a.i. voorzitter, Gerrit de Pater opent de 74e jaarvergadering om 19:30 uur met het volgende openingswoord: Geachte aanwezigen, beste dames en beste heren. Namens het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Noord- en Zuid- Beveland heet ik u allemaal van harte welkom op deze 74e jaarvergadering van Scheidsrechtersvereniging Noord- en Zuid- Beveland. Een speciaal woord van welkom voor onze ere voorzitter Ko de Winter en ons Erelid Anton Koens Ook een hartelijk welkom voor de afgevaardigden van de COVS Zuid 1,bestuurslid Wim Broekhoven en regio correspondent Jan Stuut. Wij vinden het prettig dat onze zusterverenigingen vanuit het Zeeuwse ook weer hun belangstelling tonen voor het wel en wee van de onze Scheidsrechtersvereniging. Welkom Harold van de Ketterij namens de Scheidsrechtersvereniging Walcheren en Hans van Klink van de v.v. Wemeldinge heten we natuurlijk ook van harte welkom in zijn eigen vertrouwde omgeving. Maar voordat we onze agenda, welke u tijdig van onze secretaris heeft mogen ontvangen, gaan afwerken vraag ik eerst een moment stilte. Een moment stilte voor verdriet onder ons, bekend of onbekend. Een moment stilte om te gedenken aan dierbaren, welke ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Ik verzoek u allen dan ook op te staan en met mij diegenen te gedenken naar wie onze gedachten uitgaan. Ik dank u hartelijk. Zoals gemeld heeft een ieder, leden en genodigden een uitnodiging voor deze vergadering mogen ontvangen. Hierin staan naast de bekende stukken ook mijn openingswoord in waarmee ik de vergadering wenst voort te zetten: Beste leden en genodigden. Hierbij treft u de agenda voor de algemene ledenvergadering aan alsmede de daarbij behorende stukken zoals de notulen van de vorige algemene ledenvergadering, het jaarverslag van de secretaris en financiële stukken van de penningmeester. 6

7 Zoals u in de agenda kunt lezen vervullen de secretaris en de voorzitter hun functie ad interim. Erik is in de functie van vicevoorzitter periodiek aftredend en herkiesbaar. Tevens is de functie van penningmeester periodiek aftredend en Monique heeft enkele jaren terug al aangeven graag de schatkist over te willen dragen. Het stemt mij gelukkig dat hier nu een kandidaat voor is gevonden, Adrie Huyssen! Het afgelopen jaar is er op bestuurlijk vlak een hoop gebeurt en werden de bestuursfuncties door verschillende personen ingevuld. Zondag 31 maart 2014, de dag waarop we diep geschokt werden vanwege het trieste ongeval van Cees van de Linden zullen we niet snel vergeten. Cees kennen we als een (h)eerlijke, open collega met rijke ervaring en kijk op het arbitreren. Cees is in na het ongeval in kritieke toestand opgenomen in het Erasmus MC in Rotterdam waarna hij is overgeplaatst naar Goes. Hier heeft hij ook enige tijd gelegen en is daarna verhuisd naar Ter Valke waar hij tot op dit moment nog verblijft. Cees is nog steeds buiten kennis. Lichamelijk gaat het redelijk met hem en het bestuur en leden zoeken hem regelmatig op. We missen Cees nog elke week op de training! Naast de afwezigheid van Cees hebben meerdere leden te kampen gehad met langdurige blessures. Jos Simonse heeft lange tijd last gehad van hielspoor, Josephe Ngoumout is geopereerd en zo waren er nog enkele met wat (kleine) probleempjes. Op woensdagavond hebben we, onder leiding van trainer Leo Uitterhoeve weer de nodige trainingen gehad waarin we onze conditie op peil konden houden en waar we de nodige kennis en ervaring met elkaar hebben uitgewisseld. Zo werd door Erik elke 3 e woensdag van de maand een spelregel toets georganiseerd waar gretig gebruik van werd gemaakt. We begonnen het jaar 2014 op 3 januari met een nieuwjaarsreceptie. Onze vrienden uit Tielt, onze collega s van naburige COVS verenigingen als van het COVS bestuur en afgevaardigden van voetbalverenigingen waren aanwezig. Naast een woord van welkom door de vicevoorzitter werden er nog een verloting gehouden. Verder hebben we op 4 januari meegedaan met het Zaalvoetbaltoernooi Zuid 1. Hier werden we verdienstelijk 6 e en hebben we de vereniging weer van een positieve kant laten zien. Op 3 februari werd de prijsuitreiking van de Ko de Winter Fair Play bokaal uitgereikt aan De Volharding. Deze vereniging was over het seizoen het sportiefst van de verenigingen in ons werkgebied. Op 7 februari werden we uitgenodigd door onze zuster vereniging van Zeeuws Vlaanderen. Ze vierden hun 75 jarig bestaan en er werd een receptie georganiseerd. Maandag 17 februari hielden onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. De notulen zijn hiervan bijgesloten en schetsen hiermee een beeld van deze avond. We sloten het seizoen af op 6 juni met een goed verzorgde barbecue. Hier waren leden en hun partners van harte uitgenodigd. 7

8 Vrijdag 12 september hebben we het seizoen geopend met heerlijke mossels. De 2 e uitreiking van de Ko de Winter FairPlay bokaal van dit jaar werd gehouden op 13 oktober. Dit was de uitreiking van het seizoen De winnaar werd verdienstelijk Krabbendijke. Maandag 17 november werd er een spelregelavond gehouden om de kennis van de regels op peil te houden. Rien verzorgde deze avond met een diversiteit aan vragen. Voor diverse verenigingen hebben we spelregelavonden mogen verzorgen. Zo zijn we onder andere naar Luctor en Yerseke geweest en hebben we de jeugd van Bevelanders wegwijs gemaakt. Naast het organiseren van de hiervoor genoemde activiteiten heeft het bestuur achter de schermen zich druk gemaakt over de visie en beleid van de COVS. Dat het niet goed gaat met de scheidsrechters en de COVS in het algemeen, de kwaliteit en kwantiteit is geen geheim meer. De verhoudingen, communicatie en overleg met de KNVB zijn geminimaliseerd en hoe hiermee verder mee omgegaan moet worden en in welke vorm is nog niet bekend. Daar waar mogelijk was werd er vanuit het bestuur de vele vergaderingen van de COVS trouw bezocht en werd er blijk gegeven van onze belangstelling en betrokkenheid. De relatie met onze vrienden uit Tielt hebben we weer nieuw leven in geblazen. Na een periode van inactiviteit hebben we op 26 september meegedaan met de Luc Matthys Quiz en werden we uitgenodigd om tijdens de receptie op 24 oktober aanwezig te zijn. Dit vanwege het 60 jarig bestaan van de Vriendenkring Scheidsrechters Tielt & Omliggende. Een jaar waarin veel is gebeurd, leuke momenten maar helaas ook minder leuke momenten, hebben we inmiddels afgesloten. We hebben even achterom gekeken maar kijken ook weer vooruit. Zo staan er belangrijke beslissingen te nemen t.a.v. de COVS landelijk en wordt er voorzichtig uitgekeken naar het 75 jarig bestaan van onze vereniging. Ik wil iedereen bedanken die, op welke wijze dan ook heeft ingezet voor onze mooie vereniging! Als ad interim voorzitter spreek ik, gezien de agenda, de wens uit naar een grote opkomst en een constructieve vergadering. Verder wens ik u allemaal een prachtig 2015 toe en veel plezier aan deze mooie hobby die ons samen brengt! 8

9 2. MEDEDELINGEN De secretaris a.i. meld de volgende afwezigheidmeldingen: Hans Smits Hans Geleijnse Rob Venmans Peter Scherpenisse van COVS Zeeuws Vlaanderen 3. NOTULEN De notulen van de73ste jaarvergadering gehouden 17 februari 2014, worden ongewijzigd vastgesteld. De secretaris wordt bedankt voor het maken van het verslag. 4. INGEKOMEN STUKKEN Een schriftelijke verklaring is binnen gekomen van de kascommissie. De voorzitter stelt voor deze bij agendapunt 7 te behandelen. Hiermee gaat de vergadering akkoord. 5. JAARVERSLAG SECRETARIS 2014 Het jaarverslag 2014 van de secretaris a.i. wordt goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris a.i. 6. JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 2014 Het jaarverslag 2014 van de penningmeester wordt ter vergadering uitgereikt. Het bestuur licht enkele zaken op de exploitatie toe. de vergadering heeft geen verdere vragen en wordt het jaarverslag 2014 van de penningmeester goedgekeurd onder dankzegging aan de penningmeester. 7. VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE De kas is gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit Hans Geleijnse, Jos Simonse en Izaak Lamse. Er is een goedkeurende schriftelijke verklaring van de commissie ontvangen. Deze wordt door de voorzitter voorgelezen en hij vraagt de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Hiermee gaat de vergadering unaniem akkoord. Naast de schriftelijke verklaring zijn er door de kascommissie nog een tweetal vragen gesteld per mail. Deze werden tijdens de vergadering niet beantwoord. Wel werd de toezegging gedaan dat hier nog op terug gekomen zal worden. 8. VASTSTELLING BEGROTING 2015 De begroting 2015 wordt ter vergadering uitgereikt en wordt door de vergadering goedgekeurd en vastgesteld. De penningmeester wordt bedankt voor de samenstelling hiervan. 9

10 9. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE 2015 Het bestuur stelt voor de contributie 2015 te verhogen en vast te stellen op 45,- per jaar. De leden die een machtiging geven voor de automatische inning van de contributie krijgen een korting van 1,- Dit gezien de negatief saldo over Daarnaast is de contributie niet verhoogd sinds de invoering van de euro in Om in de toekomst de spelregelavonden bij de verenigingen en daarnaast andere activiteiten van de vereniging mogelijk te blijven maken is een contributie verhoging dringend aan te bevelen. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel. 10. BESPREKING BESTUURSBELEID De kontakten onderhouden met TIELT en Omliggende en daar waar mogelijk verbeteren De verenigingen blijven bezoeken met de spelregel uitleg voor de jeugd De KO de WINTER Fair Play Bokaal uitreiking in oktober De gedachten laten gaan over het jubileum dat over 1,5 jaar ons te wachten staat. 11. VERKIEZING BESTUUR Op grond van artikel 12, lid 3, van het Huishoudelijk Reglement is Erik Filius aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. Erik krijgt het woord en stelt voor om Gerrit de Pater definitief te benoemen als voorzitter. De vergadering gaat hiermee akkoord. Monique Wisselink heeft vorig jaar al aangegeven af te willen treden als penningmeester. Zij heeft toch nog een jaar de penningen voor ons beheert. Monique werd bedankt en in de bloemetjes gezet. We zitten nu zonder penningmeester. Het bestuur stelt voor om Adrie Huyssen te benoemen als penningmeester. Adrie heeft het afgelopen jaar de bestuursvergaderingen bijgewoond en is reeds aardig ingewerkt. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel. De vacature van secretaris is vanaf maart a.i. ingevuld door Rien van Haaften. Het bestuur stelt voor om Rien definitief te benoemen als secretaris. Ook hier gaat de vergadering mee akkoord. 10

11 12. VERKIEZING LEDEN KASCOMMISSIE. Aftredend en niet herkiesbaar is: Izaak Lamse. Het bestuur stelt voor tot leden van de kascommissie te benoemen: Jos Simonse, Hans Geleijnse en Martinus de Boer. Ko van Stel stelt zich beschikbaar als reserve lid van de kascommissie. 13. BEKENDMAKING VERDIENSTELIJKE LEDEN. In plaats van het lid van het jaar worden een aantal leden welke zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging in de bloemetjes gezet. Leo Uiterhoeve, trainer. Kees Toorenaar, verzorging rondom de trainingen. Izaak Lamse, het up-to-date houden van de website Nathalie Brouwer, welke ons verzorgt van een natje en een droogje. Verder zijn er onder ons een aantal jubilarissen. Wim Broekhoven van COVS Zuid I spelt de volgende onderscheidingen op: Anton Koens, heeft nog zijn huldiging tegoed vanwege zijn 40-jarig jubileum van vorig jaar. Anton was vorig jaar wettig verhinderd dus dat was blijven liggen. Jaap van Dalen, 50 jaar lid Jan Geldof, 40 jaar lid, Jannie zijn vrouw is aanwezig om de bloemen, de speld en de felicitaties in ontvangst te nemen. Hans Smits, 25 jaar lid is afgelopen donderdag geopereerd en daardoor afwezig. Ko van Stel, 25 jaar lid van Scheidsrechtersvereniging Noord- en Zuid Beveland 14. BEKENDMAKING SPELREGELKAMPIOEN VAN HET JAAR Erik verzorgt, zoals bekend, elke 3 e woensdag van de maand spelregeltoetsen en krijgt nu de gelegenheid om de uitslag bekend te maken. 1 ste plaats: Gerrit de Pater 2 de plaats: Kees Toorenaar 3 de plaats: Jos Simonse 15. ACTIVITEITEN 2015 Ook dit seizoen hopen we naast de wekelijkse training weer diverse activiteiten te organiseren. In het najaar staat de uitreiking van de Ko de Winter Fairplay Trofee 11

12 weer gepland en we willen het seizoen eindigen en weer starten met nog nader te bepalen bezigheden. We willen ook in 2015 weer elke woensdagavond blijven trainen dus ik roep alle leden op om de trainingen te bezoeken. 16. GENODIGDEN AAN HET WOORD Wim Broekhoven vraagt het woord namens COVS Zuid I. Bedankt het bestuur voor de uitnodiging. Het VCN heeft een nieuwe voorzitter (Pol Hinke) Er wordt gewerkt aan nieuw wervingsmateriaal. Het VCN wil meer gaan betekenen in de opleidingssfeer. Er wordt gedacht aan congressen met brainstormsessies, de themabijeenkomsten georganiseerd door de KNVB waren het niet. Er wordt gedacht aan een cursus rapport lezen. Districtsbestuur wordt wellicht opgeheven in de toekomst. De opvolger voor Ad Bierens (secretaris COVS Zuid I) wordt Wim Broekhoven. Rapport betreffende de toekomstvisie van de COVS is nog niet klaar, wordt wel aan gewerkt. Plaatste een oproep om mee te doen aan de spelregelwedstrijden, zo moeilijk zijn de vragen over het algemeen niet. Harald van de Ketterij vraagt het woord namens COVS Walcheren. Bedankt het bestuur voor de uitnodiging. Feliciteert Adrie, Gerrit en Rien. Feliciteert de verdienstelijke leden de spelregelkampioen en de jubilerende leden. Uitte zijn zorgen betreffende het landelijk gebeuren binnen de COVS. 17. RONDVRAAG Jan Stuut vraagt als regioschrijver om zijn adres op te nemen in de mailingslijst. Zodat hij op de hoogte blijft betreffende onze activiteiten. 18. SLUITING De voorzitter bedankt een ieder voor de bijdrage aan deze vergadering, op welke wijze dan ook. Graag tot ziens en na de vergadering is er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. 12

13 JAARVERSLAG SECRETARIS 2015 BESTUUR. Na onze jaarvergadering van 23 februari zag het bestuur er in 2015 als volgt uit: - Voorzitter: Gerrit de Pater - Vicevoorzitter: Erik Filius - Secretaris: Rien van Haaften - Penningmeester: Adrie Huyssen - Algemeen adjunct: Vincent Wagenaar - Adviseur: Ko de Winter. Een compleet bestuur met duidelijke taken. Prettig om met een complete ploeg te kunnen werken. Ook nu heb ik geprobeerd een bijdrage te leveren aan het reilen en zeilen van de vereniging. Er was een prettige samenwerking binnen het bestuur. Binnen onze vereniging was het een rustig jaar. Dat kan men niet zeggen bij het VCN. COVS Zuid I kwam met een rapport betreffende de toekomst visie en het VCN gaf opdracht aan een ander om ook een rapport te maken betreffende de toekomstvisie. In het afgelopen jaar heb ik geprobeerd daar wat inzicht in te krijgen, maar alle neuzen staan nog niet in dezelfde richting. Ik ben van mening dat men zich moet realiseren dat steeds meer lid verenigingen van COVS Nederland zich gaan afvragen wat de meerwaarde is van de landelijke organisatie. ACTIVITEITEN. In 2015 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden die we als vereniging hebben georganiseerd of waaraan we hebben deelgenomen Nieuwjaarsreceptie Zaalvoetbaltoernooi COVS Zuid 1 (met Zeeuws Vlaanderen) Bestuursvergadering Spelregelavond jeugd Wolfaartsdijk Spelregelavond jeugd Kloetinge Spelregelavond jeugd Kloetinge Jaarvergadering Spelregelavond Jeugd Luctor Spelregelavond SV Waarde Bestuursvergadering vooroverleg COVS Zuid I Jaarvergadering COVS Zuid I Bestuursvergadering Seizoen afsluiting BBQ Bestuursvergadering Spelregels leden spelregelavond jeugd Rillandia 13

14 Seizoen opening, spareribs Quiz Luc Matthys te Schuiferskapelle Bestuursvergadering Ko de Winter fairplay wisselbeker Spelregelavond Jeugd Luctor Bijzondere Algemene District Vergadering COVS Zuid I Bestuursvergadering WEBSITE. Ook in 2015 heeft Izaak Lamse weer de website van onze scheidsrechtersvereniging bijgehouden. Hiervoor onze dank! LEDEN. Het ledenverloop over 2015 was als volgt: - aantal leden per 1 jan 2015: 57 - aangemeld: 2 - einde lidmaatschap: 3 - aantal leden per 31 dec 2014: 56 COVS. Ook in 2015 hebben we samengewerkt met de COVS Zuid 1. Wederom hebben we als bestuur enkele bijeenkomsten en vergaderingen bijgewoond. Op was er nog een Bijzondere algemene district vergadering over de ontstane situatie bij de GSV. Deze vereniging dreigde op te stappen uit de COVS organisatie. TOT SLOT. Het jaar 2015 was een jaar waar onze vereniging bestuurlijk in rustiger vaarwater terecht is gekomen. De georganiseerde activiteiten kunnen naar mijn mening beter bezocht worden, we doen het overigens voor degene die komen en niet voor de wegblijvers. Dit jaar is voor Scheidsrechtersvereniging Noord- en Zuid Beveland een jubileumjaar. We bestaan in oktober jaar. Het bestuur is er al een heel eind uit hoe we dat gaan vieren. We hopen daarbij op de medewerking van alle leden. Rien van Haaften Secretaris 14

Jaarvergadering! 17 februari 2014!

Jaarvergadering! 17 februari 2014! CONCEPT Jaarvergadering 17 februari 2014 JAARVERGADERING 2013 INDEX BLAD Index 2 Voorwoord voorzitter 3 Agenda 4-5 Notulen Jaarvergadering 2011 6-11 Jaarverslag secretaris 2011 12-13 De Jaarvergadering

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING COVS WALCHEREN

ALGEMENE LEDENVERGADERING COVS WALCHEREN ALGEMENE LEDENVERGADERING COVS WALCHEREN MAANDAG 20 MAART 2017 Aanvang 19.30 uur Clubhuis s.v. Walcheren Olympiaweg 1, Vlissingen 1 Ritthem, februari 2017 Geachte leden, UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda Notulen algemene ledenvergadering Algemeen Datum: dinsdag 2 oktober 2012 Locatie: Tijd: Notulist: Aanwezig: Afwezig: Basisschool de Klimop Mr. Treubstraat 3 2982 VN Ridderkerk 19.45 21.30 uur S. Oudijn

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Hengelsportvereniging Ons Genoegen Gemert Gemert 16 oktober 2015 Slide 2 1. Opening Slide 3 2. Notulen: Algemene ledenvergadering 06 maart 2015 Notulen algemene ledenvergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Gerrit Oonk benoemd tot Erelid van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen.

Gerrit Oonk benoemd tot Erelid van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen. Tijdens de jaarvergadering werd als opvolger van Jos Helmink de heer Bryan van Leeuwen gekozen tot secretaris. Bryan fluit sinds een klein jaar in de K.N.V.B.,

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie TUBBERGEN Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN STATUTEN Artikel 1 De vereniging is op 27 oktober 1981 voor onbepaalde tijd opgericht.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 REGLEMENT van de personeelsvereniging PEVAD van: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Benamingen ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bedrijf: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Vereniging:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Definities Artikel 1. Ouders: de ouders en verzorgers van de leerlingen die aan de school

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

verloting Ja... je leest het goed!!!

verloting Ja... je leest het goed!!! Kop hoofdartikel Opgericht 14 september 1973 MAART 2012 CLUBNIEUWS 26 JAAARGANG 3 verloting Ja.... je leest het goed!!! Er zijn leuke prijzen te winnen en het enige wat jij hoeft te doen is naar de Algemene

Nadere informatie

Reglement van de Ouderraad

Reglement van de Ouderraad Reglement van de Ouderraad Onderdeel van: Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110, 2082 BD Santpoort-Zuid Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ouderraad: Het Dagelijks bestuur,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Bridge Club Tilburg Zuid Huishoudelijk Reglement Het huishoudelijk reglement is aangenomen op de algemene ledenvergadering van 6 december 2007 en treedt in werking per 6 december 2007. Het huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij Artikel 1 - Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld als richtlijn en ter aanvulling op de bestuurlijke taak- en rolverdeling, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden opgenomen in de statuten van de

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Locatie Aanwezig Afwezig met kennisgeving Verslag : Kantine Voetbalvereniging Monnickendam : leden : Cees Zonneveld,

Nadere informatie

Notulen ALV 26-09-2015

Notulen ALV 26-09-2015 Notulen ALV 26-09-2015 1. Opening Voorzitter Wendy Tavenier doet het welkomstwoord. Er zijn nieuwe leden bij en daardoor stelt het bestuur zich nogmaals voor. Vervolgens wordt de ALV gepresenteerd aan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992 Opgericht 11 juli 1930. Ingeschreven bij de KvK onder nr. V445719. Aangesloten bij de N.B.A.T. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Het vormen van groepen en/of afdelingen

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Inhoud

Huishoudelijk Reglement Inhoud Huishoudelijk Reglement Inhoud Algemeen...2 Commissies...3 Clubblad...3 Lidmaatschap...3 Ereleden en leden van verdienste...3 Wedstrijden...4 Algemene Vergadering...4 Geldmiddelen...4 Wijzigingen in Huishoudelijk

Nadere informatie

AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS

AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS Schiedam, maart 2014 AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS 01 Opening 02 Notulen 96ste Algemene Ledenvergadering d.d. 17 april 2013 03

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant Huishoudelijk reglement Op te nemen/ behorende bij Bijlage 1.3 Kwaliteitshandboek Midden Brabant Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: o Het Collectief: de Coöperatief Collectief Agrarisch

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl Notulen van de Algemene Leden Vergadering van FC op 18 november 2013. 1. Opening & inleiding vergadering door de voorzitter. Hans van Collenburg opent de vergadering met een woord van welkom voor alle

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder - NH : de vereniging Bridgedistrict Noord-Holland - NBB : de Nederlandse Bridge Bond - Vereniging : het Bridgedistrict Noord-Holland -

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam.

1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam. Doel en middelen 1.2 Zij is sedert 5 september 2005 een voortzetting van de Schaakvereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van. Klootschietvereniging De Toekomst.

Huishoudelijk reglement van. Klootschietvereniging De Toekomst. Huishoudelijk reglement van Klootschietvereniging De Toekomst. Art. 1 De vereniging stelt zich ten doel: A: Het bevorderen van het saamhorigheidgevoel van de leden; B: Het behartigen van de ontspanningsmogelijkheden

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Vrijdag 18 november 2016 om 19.30 uur Locatie: kantine Sporthal Egerbos (Drie Decembersingel 34, Blerick) Het bestuur van basketbalvereniging Venlo Sport Crusaders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1 Leden Onder leden worden verstaan de aangesloten lidverenigingen conform artikel 5 van de statuten. Artikel 2 Indirecte leden Onder indirecte leden worden verstaan de

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Becege Doetinchem

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Becege Doetinchem Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Becege Doetinchem Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering van Becege (najaarsvergadering 2015). Datum: Woensdag 17 december 2014

Nadere informatie

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Ruitersport Vereniging Reigersburgh Waddinxveen, 23 maart 2016 Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Deze uitnodiging geldt voor alle leden van RSV Reigersburgh

Nadere informatie

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Verslag vergadering : Datum : 30 mei 2013 Tijd : 13.30 uur Algemene Ledenvergadering (ALV) Locatie : Nieuwe Kerk, Spui 175, Den Haag Kenmerk : V-13-59 Notulist : Amber Cornelissen 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg.

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Notulen Algemene Ledenvergadering RRAF 2 016 op 12 maart 2016 Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Aanwezig : Jan den Hartog, Rolf Blei, Hans Schuttenbeld, Egbert Wits, Kees Kuijpers,

Nadere informatie

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007.

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Aanwezig: 37 stemgerechtigde leden, incl. bestuursleden, die de presentielijst getekend

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen In dit reglement kunnen verwijzingen staan in de mannelijke persoonsvorm, maar hier dient men ook de vrouwelijke

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Convocatie A.L.V. 16 oktober 2014 blad 1 BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Algemene Leden Vergadering Donderdag 16 oktober 2014 te Leiden Bowling Vereniging Leiden Zuid-West Convocatie A.L.V. 16 oktober

Nadere informatie

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen.

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen. Opgericht 28 augustus 1974 Secretariaat : postbus 111, 7730 AC Ommen. Bankrekeningnr. : ING 69212648 Gironr. : 4218270 KvK nr. : 40059418 S T A T U T E N NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Op woensdag 19 mei 2010 heeft de Algemene Ledenvergadering VAV over het verenigingsjaar 2009 plaatsgevonden in het clubgebouw VAV. 1. Opening en mededelingen:

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE".

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING DE VESTE. 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE". ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het huishoudelijk reglement heeft de bedoeling, nadere richtlijnen te geven ten aanzien van het bestuur van de Huurdersvereniging

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK NA STATUTENWIJZIGING DE DATO 13 MEI 2009 BIJ AKTE VERLEDEN VOOR MR. G.G.W. DE VRIES, NOTARIS TE LEEK NAAM EN ZETEL. Artikel 1. De vereniging

Nadere informatie

a. Het lidmaatschap wordt aangegaan als bepaald in artikel 5 van de statuten.

a. Het lidmaatschap wordt aangegaan als bepaald in artikel 5 van de statuten. Huishoudelijk reglement van de bridgeclub "Sans Atout" te Barendrecht Artikel 1 - Begrippen In dit huishoudelijk reglement worden verder aangeduid: a. De Bridgeclub "Sans Atout" als "SA" b. Het Bestuur

Nadere informatie