Deelvraag: Wat zijn de verschillen in leesattitudes tussen jongens en meisjes? Beschouwing: Leesattitudes tussen jongens en meisjes verschillen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelvraag: Wat zijn de verschillen in leesattitudes tussen jongens en meisjes? Beschouwing: Leesattitudes tussen jongens en meisjes verschillen!"

Transcriptie

1 Leesonderzoek: Merlijn en Sunita Inhoudsopgave: Voorwoord Deelvraag: Wat zijn de verschillen in leesattitudes tussen jongens en meisjes? Beschouwing: Leesattitudes tussen jongens en meisjes verschillen! Verschillende leesattitudes in kaart Verschillende leesattitudes in kaart door middel van een grafiek Lees enquête Bronvermelding Deelvraag: Wat is de motivatie om te lezen voor VMBO leerlingen? Onderzoek Conclusie Resultaten enquête Bronvermelding

2 Onderzoek leesvoorkeuren jongeren Hier het onderzoek wat we hebben gedaan naar het leesgedrag en leesvoorkeur van jongeren. De hoofdvraag waar we ons mee bezig hielden is de volgende. Hoe wordt de leesvoorkeur van jongeren in de leeftijd van twaalf en vijftien jaar bepaald? In eerste instantie gingen we een vijftal mensen aan de slag. Ieder met zijn eigen deelvraag en onderzoek stuk. Al snel bleek dat een aantal van ons de deadline niet haalden. In overleg besloten Sunita en ik toen om onze delen samen te voegen en dit als ons onderzoeksverslag in te leveren. In dit onderzoek houden we ons bezig met de volgende deelvragen: Wat zijn de verschillen in leesattitudes tussen jongens en meisjes? Hier zal het eerste deel van het onderzoek over gaan. Sunita heeft zich hier in verdiept. Het tweede stuk heeft als deelvraag: Wat is de motivatie van leerlingen op het VMBO om te lezen. Waarom lezen ze? Welke boeken kiezen ze en waarom? Voor dit onderzoek hebben we artikelen en onderzoeken geraadpleegd als bron voor informatie. Ook hebben we een enquête afgenomen en de resultaten verwerkt in het onderzoek. Hieronder volgt het onderzoek in zijn geheel.

3 Deelvraag: - Wat zijn de verschillen in leesattitudes tussen jongens en meisjes? Hypothese De leesattitudes tussen jongens en meisjes verschillen! Ik verwacht dat mijn onderzoek hiervan praktische situaties zal aangeven met concrete voorbeelden. Hierbij zal ik voldoende informatie krijgen over wat ze lezen en waarom ze lezen om de verschillen in leesattitudes tussen jongens en meisjes in kaart te brengen. Beschouwing Wat zijn de verschillen in leesattitudes tussen jongens en meisjes? Leesattitude staat voornamelijk onder invloed van het geslacht: meisjes scoren hierop positiever dan jongens. Dit hangt samen met een eerdere ego-ontwikkeling en een hoger niveau van reflectie bij meisjes, Aldus Nelck- da Silva Rosa en Schlundt Bodien (Leesmonitor.nl) Volgens de onderzoekers Tellegen en Frankhuisen (leesmonitor.nl DE FEITEN 2002), hebben meisjes op alle leesgebieden voorsprong op de jongens. Ze zijn vaardiger in lezen, vinden lezen leuker en lezen ook meer dan jongens. Naast speciale aanleg voor taal en communicatie, is de oorzaak de onderliggende gedachte om te lezen. Het stillen van honger naar kennis en informatie blijkt voor zowel jongens als meisjes even groot. Maar meisjes lezen om hun humeur te reguleren. Als jongens met die intentie lezen, zijn ze vooral op zoek naar spanning en beroering. Daarnaast lezen meisjes onder andere om hun saaiheid aan te vechten, voor het krijgen van een rustiger gevoel, om afleiding te zoeken of om van hun eenzaamheid af te komen. Tellegen en Frankhuisen vinden ook dat de leesattitude in sterke mate afhankelijk is van het leesgedrag. Op basis daarvan zouden meisjes vaker moeten lezen dan jongens. Er zijn hierover geen actuele cijfers beschikbaar voor kinderen. Daarentegen voor volwassenen wel. Vrouwen besteden per week 25 procent meer tijd aan gedrukte media dan mannen. Dit verschil komt voornamelijk door boeken met fantasie. Meisjes lezen meer voor hun stemmingsregulatie en vinden boeken met de volgende genres, spanning en romantiek leuk, terwijl jongens science fiction en geweld positief waarderen. Tevens geldt voor meisjes in sterkere mate dat ze onder andere de boeken voor school met plezier lezen. Ze lezen voor de ontspanning, voor de structuur, empathie en verbeelding. Zo laten meisjes duidelijk het verschil van het vrijetijdslezen en het verplichte lezen zien. Meisjes in Nederland lopen ongeveer een jaar voor op jongens. De kloof groeit naarmate kinderen ouder worden. In het voortgezet onderwijs openbaart de kloof zich voornamelijk bij lezers die minder vaardig zijn. De verschillen tussen jongens en meisjes zijn in het vmbo groter dan op de havo en het vwo. Tevens vinden jongens lezen minder leuk, minder nuttig en minder belangrijk dan meisjes. Ze lezen ook minder vaak en minder lang. Factoren die de leesvaardigheid beïnvloeden Enkele factoren volgens de onderzoekers Kordes, Bolsina, Limpens en Stolwijk (Resultaten Pisa 2013, Praktische kennis en vaardigheden van 15- jarigen) die de leesvaardigheid beïnvloeden: Geslacht

4 Volgens de leesvaardigheid onderzoeken PIRLS en PISA zijn meisjes betere lezers dan jongens. Ze scoren al vanaf hun tien jarige leeftijd gemiddeld zes punten hoger (jongens 543 punten en meisjes 549 punten). Deze score geeft aan dat meisjes op vijftienjarige leeftijd gemiddeld 27 punten hoger staan dan jongens (jongens 498 punten en meisjes 525 punten). Meisjes zijn zowel beter in het verwerken van informatie en het maken van interferenties als in het interpreteren en evalueren van informatie (Netten, Droop, Verhoeven, 2012). Zo doet een vijftienjarig meisje het beter op de volgende onderdelen: het zoeken en vinden van informatie, het interpreteren van teksten en het reflecteren op en evalueren van teksten (Gille, Loijens, 2010). Leerprestaties De leerprestaties van zowel jongens en meisjes zijn in de loop der jaren naar elkaar toegegroeid. Dat komt niet omdat jongens leesvaardiger worden, maar omdat de leerprestaties van de meisjes achteruit zijn gegaan. Tussen 2003 en 2006 groeide de seksekloof wel. Jongens gingen in deze periode slechter lezen. Daarentegen waren de prestaties van de meisjes hetzelfde gebleven. Jongens en meisjes hebben verschillende leesattitudes! Uit mijn onderzoek constateer ik de volgende factoren: meisjes worden beïnvloed door de vriendenkring en ouders, meisjes zijn gevoeliger voor stimulans door docenten op school, meisjes zijn fantasierijker dan jongens en jongens kiezen eerder voor computerspelletjes dan lezen. Tevens kwam in dit onderzoek naar voren dat meisjes lezen, wat genre betreft, graag boeken over liefde, fantasie en humor. Terwijl jongens meer over griezel, science fiction en oorlog kiezen. Het genre avontuur lezen zowel jongens als meisjes. Een ander verschil uit mijn praktijkonderzoek blijkt dat de attitude van meisjes uitgaat naar tijdschriften en van de jongens naar stripboeken. Zowel jongens als meisjes vinden informatieboeken interessant. Kranten worden niet veel door jongeren gelezen. Deze worden alleen gelezen als het moet van de docent op school. RVC De Hef, waar ik werkzaam ben, heeft in het vmbo de basis- kaderberoepsgerichte leerwegen en leerwegondersteunend onderwijs. Het vmbo slaat een brug tussen het basisonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven met afspraken voor doorlopende leerlijnen. Het merendeel van de leerlingen is van allochtone afkomst. Deze doelgroep vindt dat lezen heel belangrijk is op het gebied van taalontwikkeling, kennis van de wereld en woordenschatuitbreiding. Ook wordt toegegeven dat vooral jongens meer voor sport en computerspel kiezen dan lezen. Zo zijn negen van de tien jongens zijn ook niet lid van de bibliotheek. De meisjes daarentegen vinden lezen wel leuk, maar vinden dat er vanuit school weinig stimulans is. Een mediatheek op school is zeer gewenst. Al met al, mijn oordeel en mening naar aanleiding van het onderzoek is dat interesses en behoeften van jongens en meisjes verschillen. Het is een oud onderwerp dat te verklaren is uit levensomstandigheden, waarden en normen oftewel socialisatie. Het feit blijft dat de gewoonten, motivatie en interesses verschillend zijn. Wat leesgewoonten betreft kunnen meisjes langer geboeid lezen, dan jongens. Meisjes nemen het initiatief om hun saaiheid aan te vechten. Daarentegen zijn jongens meer gefocust op computerspel en sportactiviteiten. Zo wordt er bij jongens van huis uit geen leesgewoonte ontwikkeld, welke invloed heeft op de leesmotivatie. Hierbij ziet het merendeel van de leerlingen het nut van lezen wel, op het

5 gebied van taalontwikkeling, kennis van de wereld en woordenschat uitbreiding. Echter vinden ze het tegelijkertijd vermoeiend, vermoedelijk door tijdnood en onvoldoende leeservaring. Ouders en de basisschool kunnen een steentje bijdragen aan de leesmotivatie. Aansluitend hierop zijn de interesses, zoals eerder genoemd ook verschillend. Verschillende leesattitudes in kaart Praktijkonderzoek (leesenquête ingevuld twintig jongens en twintig meisjes) Leesgewoonte Uit mijn praktijkonderzoek komt naar voren dat er zeventien meisjes thuis lezen zowel alleen, met broer, zus of ouders. Daarentegen lezen dertien jongens thuis. Er zijn dertien meisjes en acht jongens lid van de bibliotheek. Daarnaast zijn zeventien meisjes en dertien jongens vroeger voorgelezen. Er wordt thuis regelmatig over boeken gesproken bij dertien meisjes en zes jongens. Het lezen geschiedt wekelijks en maandelijks bij twintig meisjes, terwijl dat bij dertien jongens gebeurt. Motivatie Al de twintig meisjes zijn gemotiveerd tot lezen, terwijl dat bij dertien jongens het geval is. Aansluitend daarop zijn er tien meisjes die van huis uit gemotiveerd worden om te lezen en vier jongens. Daarbij zijn er tien meisjes die uit eigen initiatief gaan lezen, terwijl dat bij slechts één jongen het geval is. Twaalf meisjes en vijf jongens vinden dat ze op school door docenten gemotiveerd worden. Interesse Zestien meisjes en acht jongens zien de intentie van lezen in kennis, taalontwikkeling en plezier. Hierbij vinden vijftien meisjes en acht jongens het lezen in de Nederlandse taal leuk. Ook vinden tien meisjes jeugd- en informatieboeken leuk, terwijl er vijf jongens zijn die strip, krant en tijdschrift leuk vinden. Tevens kiezen vijftien meisjes boeken op genre, titel en illustratie, terwijl deze situatie zich speelt bij twaalf jongens. Daarnaast vinden acht meisjes en vier jongens het lezen van gedichten leuk. Dat het lezen nuttig is op het gebied van taalontwikkeling en woordenschatuitbreiding zien veertien meisjes en twaalf jongens in. Zeven meisjes en vier jongens vinden dat het leesplezier moet toenemen vanuit de school. Conclusie De leesattitudes tussen jongens en meisjes verschillen! Uit mijn onderzoek is er met behulp van de leesenquête gebleken dat er verschillen zijn in leesattitudes tussen jongens en meisjes. De praktische voorbeelden over wat ze lezen en waarom ze lezen heb ik al eerder beschreven en geconcretiseerd in de onderstaande grafieken.

6 In de onderstaande grafieken zijn de leesattitudes tussen jongens en meisjes naar aanleiding van mijn onderzoek af te lezen: Thuis lezen Lid Bieb Vroeger voorgelezen Praten over boeken Hoe vaak lezen Leesgewoonte (20 meisjes 20 jongens leesenquête ingevuld) Meisjes: Jongens: Thuis lezen: met broer/zus, ouders of alleen Lid van bieb Vroeger voorgelezen: door ouders, iemand anders Thuis praten over boeken: soms/ regelmatig Hoe vaak lezen: enkele dagen in een week, maand, weekend Lezen leuk Eigen initiatief Motivatie thuis Motivatie school Motivatie: (20 meisjes en 20 jongens leesenquête ingevuld) Meisjes: Jongens: Vind lezen leuk Besluit om te lezen: eigen initiatief (de rest volgens opdracht van de school, ouders) Motivatie vanuit thuis Leesmotivatie: op school door docenten

7 Lezen als doel Lezen in Ned. Taal Meisjes lit. / Jongens lec. Keuze boeken Interesse: (20 meisjes / 20 jongens leesenquête ingevuld) Meisjes: Jongens: Lezen als doel: kennis, taalontwikkeling, plezier Lezen in Nederlandse taal leuk Meisjes lezen: jeugdboeken, informatieboeken / Jongens lezen: strip, krant, tijdschrift Keuze boek: op genre, titel, illustratie Keuze op genre Gedichten lezen Lezen nuttig Leesplezier via school Interesse: (20 meisjes / 20 jongens leesenquête ingevuld) Meisjes: Jongens: Keuze op genre Gedichten lezen Vindt lezen nuttig: taalontwikkeling, woordenschat uitbreiding Leesplezier: moet toenemen via de school

8 Lees enquête 1 Algemeen Sekse: jongen / meisje Leeftijd : jaar Leerjaar :.. klas : Schooltype : Geboorteland : Geboorteland ouders : Lid van de bibliotheek : nee / ja 2 Leesgewoonte 2.1 Wie leest er bij jullie thuis wel eens een boek? Je kunt meerdere antwoorden aankruisen. o Vader o Moeder o Broer/ zus o Ik o Wij lezen thuis niet 2.2 Ben je lid van de bibliotheek en leen je wel eens een boek? o Ja, regelmatig o Ja, heel soms o Nee, maar iemand anders uit mijn familie wel (vader, moeder, broer, zus) o Nee, niemand uit mijn familie 2.3 Ben jij vroeger voorgelezen door je ouders of andere familieleden? o Ja, door mijn ouder(s) o Ja, door iemand anders uit mijn familie o Nee, ik ben nooit voorgelezen 2.4 Wordt er thuis over boeken gepraat? o Ja o Nee 2.5 Hoe vaak lees je? o Elke dag o Een aantal dagen in de week o Eén keer per week o Een aantal dagen in de maand o Een aantal dagen in het jaar o Nooit

9 3 Motivatie 3.1 Vind je lezen leuk? o Ja o Een beetje o Nee 3.2 Waardoor besluit jij om een bepaald boek te gaan lezen? Je kunt meerdere antwoorden aankruisen. o Ik kies zelf een boek uit dat mij leuk lijkt o Doordat een vriend of vriendin zegt dat het een leuk boek is o Doordat een familielid zegt dat het een leuk boek is o Doordat we het boek op school hebben behandeld o Ik lees nooit een boek o Anders, namelijk 3.3 Op welke manier word je thuis gemotiveerd om te lezen? Je kunt meerdere antwoorden aankruisen. o Mijn ouders hebben mij vroeger voorgelezen o Mijn ouders helpen mij bij het uitzoeken van boeken o Mijn ouders lezen zelf ook boeken o Wij praten thuis over boeken o Ik word thuis niet gemotiveerd om te lezen 3.4 Op welke manier word je op school gemotiveerd om te lezen? Je kunt meerdere antwoorden aankruisen. o Op school hebben wij een mediatheek o Op school zijn er leesmomenten ingepland o Mijn docent helpt mij bij het uitzoeken van boeken o Mijn docent besteedt aandacht aan voorlezen in de klas o Ik word op school niet gemotiveerd om te lezen 4 Interesse 4.1 Waarom lees je leesboeken? Je kunt meerdere antwoorden aankruisen. o Voor mijn plezier o Omdat ik mij dan kan inleven in iemand anders o Omdat ik iets wil weten over de wereld om mij heen o Omdat ik merk dat het goed is voor mijn taalontwikkeling o Het moet van mijn ouders o Het moet voor school o Anders, namelijk 4.2 In welke taal lees jij boeken? o Alleen in het Nederlands o In het Nederlands en in het Engels o In het Nederlands en in andere talen

10 4.3 Wat lees jij? Je kunt meerdere antwoorden aankruisen. o Leesboeken o Informatieboeken o Kranten o Tijdschriften o Stripboeken o Een religieus boek, zoals de Bijbel, de Koran of de Thora o Anders, namelijk 4.4 Wat, van het bovenstaande (vraag 4.3), lees je het liefst? 4.5 Hoe kies je een boek? Je kunt meerdere antwoorden aankruisen. o Ik kijk naar het kaft o Ik lees de tekst op de achterkant o Ik kies op genre (thema van het boek) o Ik vind een bepaalde schrijver goed en lees daar boeken van o Ik kijk naar het aantal pagina s o Ik hoor van een ander dat het een leuk boek is en dan lees ik het o Ik weet nooit waar ik op moet letten en heb altijd moeite met het kiezen van een boek o Anders, namelijk 4.6 Wat is je favoriete genre? Kruis maximaal drie antwoorden aan. o Avontuur o Liefde o Griezel o Drama o Fantasie o School o Science fiction o Sport o Western o Andere culturen o Detective o Religie o Geschiedenis o Reisverhalen o Oorlog o Sprookjes o Humor o Anders, namelijk 4.7 Staat in de lijst met genres (vraag 4.6) een genre waarvan je nog nooit een boek hebt gelezen, maar waarin je wel geïnteresseerd bent? o Ja, namelijk. o Nee 4.8 Vind je het leuk om gedichten te lezen? o Ja o Nee 4.9 Wat is je favoriete boek en schrijver? Boek: Schrijver:

11 4.10 Wat is volgens jou het nut van lezen? Je kunt meerdere antwoorden aankruisen. o Je krijgt meer kennis van de wereld o Je leert meer over jezelf en anderen o Lezen is goed voor je taalontwikkeling en de uitbreiding van je woordenschat o Lezen is goed voor de ontspanning o Lezen heeft volgens mij geen nut o Anders, namelijk 4.11 Hoe belangrijk vind je het om teksten en verhalen over je eigen cultuur te lezen? o Heel belangrijk o Best wel belangrijk o Een beetje belangrijk o Helemaal niet belangrijk 4.12 Hoe zou jouw leesplezier kunnen toenemen? Je kunt meerdere antwoorden aankruisen. o Als ik meer van boeken en schrijvers af zou weten o Als ik thuis meer begeleid zou worden bij het kiezen van het juiste boek o Als ik op school meer begeleid zou worden bij het kiezen van het juiste boek o Als er op school meer aandacht wordt besteed aan de boeken die we kunnen lezen o Als ik niet van de boeken die ik lees een leesverslag moet maken o Als ik eigen boeken uit kan kiezen en geen verplichte boeken hoef te lezen o Als we op school een mediatheek zouden hebben o Als ik meer tijd had om te lezen o Anders, namelijk Dit is het einde van de enquête. Hartelijk dank voor het invullen!

12 Bronvermelding: - Leesmonitor.nl DE FEITEN: Tellegen & Frankhuisen 2002 (geraadpleegd, 5 april 2014) - Resultaten Pisa en Pirls, Praktische kennis en vaardigheden van 15- jarigen : Kordes, Bolsinova, 2013 (geraadpleegd, 23 april 2014) - Lees enquête: De Boekzoekerclub

13 Deelvraag: Wat is de motivatie van leerlingen op het VMBO om te lezen. Waarom lezen ze? Welke boeken kiezen ze en waarom Tijdens de invoering van een verplicht leesuur voor alle leerjaren tijdens het vak Nederlands, stuitten wij met de hele vaksectie op verzet van de leerlingen. Lezen is saai, Ik lees nooit waren opmerkingen die we regelmatig hoorden en nog steeds af en toe de kop op steken. Dat leidde bij mij tot de vraag hoe het zit met de leesmotivatie van mijn leerlingen. Hoe graag lezen leerlingen. Wat is hun drijfveer om te gaan lezen. Welke boeken kiezen ze en waarom? Een onderzoek naar leesmotivatie. Bronnenonderzoek Ik ben gaan zoeken naar bronnen over het leesgedrag van VMBO leerlingen. Ik kon veel artikelen en onderzoeken vinden. Na bestudering kwam ik erachter dat dat er weinig was geschreven en onderzocht over leesmotivatie specifiek. Ik kwam erachter dat er veel meer gekeken was naar het leesgedrag en de attitude van leerlingen. Het onderdeel motivatie was niet uitgediept en ook nog eens niet echt eenduidig. Ook kon ik maar een bron vinden die echt gericht was op het VMBO. De andere waren breder georiënteerd. Veel onderzoeken gaven verschillende uitkomsten, die elkaar soms tegenspraken. Daardoor had ik niet echt een goed antwoord op mijn vraag. De informatie die ik heb gevonden en gebruikt heb, zal ik aan het begin van mijn onderzoek gebruiken. Daarnaast heb ik een enquête afgenomen onder zo n veertig leerlingen om een beeld te krijgen van de motivatie en redenen om te lezen. Die informatie gebruik ik in het tweede deel van mijn onderzoek. Als laatste deel zal ik de informatie samenvatten en een conclusie trekken aan de hand van mijn opgedane kennis. Niet leuk Nederlandse middelbare scholieren houden niet erg van lezen. In vergelijking met leeftijdsgenootjes uit 65 andere landen scoren vijftien jarigen laag op de index voor de leesattitude, waarvoor ze stellingen moeten beantwoorden als Lezen is één van mijn favoriete hobby s en Voor mij is lezen tijdverlies. Ze bungelen op de internationale ranglijst helemaal onderaan, met een score van 0,32 (De Meyer & Warlop, 2010). Een mogelijke oorzaak is de verschuiving van het vrijwillige naar het verplichte lezen. Als kinderen ouder worden, moeten ze steeds vaker een boek lezen voor school, een presentatie geven over een boek of een boekverslag schrijven. Terwijl ze juist minder vaak een zelf uitgezocht boek mogen lezen op school (Huysmans, 2013). Voor 13- tot 17-jarigen is lezen dan ook een minder grote hobby dan voor 7- tot 12-jarigen. Ze noemen lezen vaker saai, en beschouwen het als een verplichte activiteit (CHOICE, 2010).

14 Instrumentele Leesmotivatie Volgens Tellegen en Lampe is de belangrijkste reden om te lezen is de behoefte om nieuwe kennis en informatie te krijgen. Dit wordt ook de instrumentele leesmotivatie genoemd. Uit onderzoek van Tellegen/Lampe voor Stichting Lezen blijkt dat de meeste leerlingen lezen om iets te weten te komen. Het gaat dan vaak om algemene kennis en niet om specifieke kennis. Meisjes lezen hier dan vaak over popmuziek en jongens lezen vaak over sport. Ze lezen veel tijdschriften en wat minder boeken. Ook lezen met name jongens veel naslagwerken, zoals computertijdschriften in plaats van boeken. Uit het onderzoek van Tellegen en Lampe blijkt dat de meeste VMBO leerlingen lezen om iets te weten te komen. Leerlingen geven aan dat ze als er in een tekst informatie staat die ze aanspreekt ze de tekst geboeid lezen. Het gaat hier dan om informatieve teksten en minder om het lezen van literatuur. Het lezen in tijdschriften is hierdoor ook zeer geliefd onder jongeren. Informatie over nuttige dingen uit het dagelijks leven worden door leerlingen eerder gelezen dan bijvoorbeeld informatie over geschiedenis of over andere culturen. Intrinsieke Leesmotivatie Een tweede motivatie die Tellegen en Lampe noemen is de zogeheten intrinsieke leesmotivatie. Lezen vanuit emotionele behoeften. Lezen wordt dat gezien als een aangename bezigheid of om het humeur te beïnvloeden. Zesenzestig procent van de ondervraagde jongens en tachtig procent van de meisjes zeggen lezen best aangenaam kan zijn. Dat is opvallend en staat haaks op de bovengenoemde conclusie van De Meyer & Warlop, Wellicht komt dat omdat zij onderzoek hebben gedaan naar alle niveaus en ik slecht heb gekeken naar het VMBO 78% procent van de leerlingen geven aan niet uit zichzelf een boek te pakken. Als ze zich vervelen of ergens op moeten wachten, zullen ze niet snel een boek pakken. Ook dat is afwijkend op de conclusie van bovengenoemd onderzoek. Verder is opvallend dat meisjes, meer dan jongens, lezen vanuit emotionele overwegingen. Ze vinden het fijn om lekker weg te dromen bij een boek. Ze lezen om zichzelf te troosten of om even met andere dingen bezig te zijn. Bij jongens is dit minder het geval. Alleen de behoefte aan spanning en opwinding is bij beide seksen een even grote motivatie. Dus leerlingen lezen graag avonturen- of spannende verhalen. Als leerlingen leren dat lezen een boeiende bezigheid kan zijn, maakt dat de kans groter dat ze nu en later uit zichzelf gaan lezen. Nu ligt deze motivatie nog deels buiten henzelf. Een groot aantal leerlingen geeft aan buiten school niet te lezen. Enquête In de enquête die ik heb afgenomen onder twee brugklassen op mijn werk, blijkt dat maar elf procent van de leerlingen zegt lezen leuk te vinden. De helft zegt lezen niet leuk te vinden en zo n veertig procent zegt lezen soms leuk te vinden. Dit hangt dan af van welk

15 boek of de situatie. Dertig procent van de leerlingen zegt nooit een boek te lezen, maar tijdschriften of naslagwerken. Thuis lezen Ook blijkt dat slecht 18 procent van de leerlingen thuis leest. Terwijl veel leerlingen wel vertellen dat er thuis door andere gezinsleden vaak gelezen wordt. Twee derde van de leerlingen verteld dat ze thuis worden voorgelezen uit boeken. Door hun ouders of andere gezinsleden. De andere leerlingen worden niet voorgelezen. Als je kijkt naar de reden om te lezen en de motivatie zie je dat zestig procent van de leerlingen thuis niet wordt gestimuleerd of gemotiveerd om te lezen. De leerlingen geven aan op school te lezen, maar dan wel tijdens het leesuur, een uur in de week. Thuis wordt ook niet veel over lezen en/of boeken gesproken. Uit de enquête komt ook naar voren dat veel ouders niet weten want en of hun kind leest. Nut van lezen en reden om te lezen Wat mij opviel was dat de overgrote meerderheid van de leerlingen vertelde dat ze zeker nut zien van lezen. Slechts acht procent vindt dat lezen geen nut heeft. Het nut lezen volgens de leerlingen: Kennis van de wereld, en uitbreiden van de woordenschat. Ook de ontspannende functie van het lezen wordt genoemd door leerlingen. Dit is opvallend, omdat je zou verwachten dat meer leerlingen lezen dan als leuk zouden ervaren. Dit gebeurt toch niet. Want de vraag waarom leerlingen lezen wordt door zestig procent van de leerlingen beantwoord met: "omdat het moet. Slechts een enkeling noemt bovengenoemde als reden om te lezen. Het plezier in lezen wordt door zo n vijfendertig procent aangegeven als reden om te lezen. Keuze van een boek Wat is de reden dat leerlingen een boek kiezen? De meeste leerlingen kijken naar de kaft of lezen de tekst achterop het boek. Ook kiezen veel leerlingen op thema of genre. Populaire genres zijn: avonturenverhalen, spannende verhalen, liefdesboeken, boeken met humor, oorlog en fantasy. Daarnaast zijn ook sporttijdschriften in trek. Slechts 28 procent geeft aan graag boeken te lezen. De andere leerlingen lezen het liefst tijdschriften of stripboeken. Favoriete schrijvers onder de leerlingen zijn Francine Oomen, Carry Slee en Paul van Loon. Leesplezier Leerlingen willen meer plezier in het lezen. Uit de enquête blijkt dat ze graag zelf weten welke boeken ze willen lezen. Het lezen van verplichte boeken wordt als vervelend ervaren. Ook het maken van een boekbespreking of een leesverslag vinden veel leerlingen afdoen aan het leesplezier. En een reden die ik opvallend vind is dat 28 procent van de leerlingen zegt meer tijd te willen voor het lezen. Dat zou meer onderzoek waard zijn. Conclusie Ik heb niet echt een eenduidig antwoord gekregen op mijn vraag. Het levert een te grillig beeld op. Wellicht de enquête breder afnemen in meerdere leerjaren. Kijken naar de vraagstelling kan wellicht ook helpen. Het meeste heb ik gehad aan de enquête. Al met al kan je zeggen dat

16 leerlingen minder zin hebben in lezen als het verplichte karakter wordt benadrukt. Ze willen zelf beslissen wat ze lezen. Het lezen van boeken wordt wel als nuttig gezien, maar leerlingen geven de voorkeur aan het lezen van tijdschriften of stripboeken. Op school wordt wel gelezen, maar dit gebeurt voornamelijk in verplichte leesuren. De motivatie om in vrije momenten te gaan lezen ontbreekt. Thuis worden veel leerlingen niet gemotiveerd of gestimuleerd om te lezen. Een aantal leerlingen wordt wel voorgelezen thuis. Er lijkt weinig interesse voor het lezen van leesboeken. Als er boeken worden gelezen dan zijn het vooral de simpele boeken als Carry Slee of Francine Oomen. In de praktijk bij mijn op school zie ik bij de meisjes meer motivatie dan bij de jongens, maar dit heb ik niet kunnen meten. Het onderzoek kostte mij moeite om te doen, omdat ik weinig eenduidige informatie kon vinden. Ik vond veel verschillende uitkomsten. Wellicht is het ook niet eenduidig te zeggen wie Met het afnemen van de enquête heb ik wel informatie gekregen. Toch heb ik nog steeds niet een goed beeld voor mijzelf. Ik zou graag meer informatie willen hebben om te zorgen dat de leesmotivatie bij ons op school omhoog gaat bij de leerlingen. Wellicht was de uitkomst anders geweest als ik ook oudere klassen had gevraagd de enquête in te vullen. Met de vaksectie zullen we kijken hoe we de leerlingen beter kunnen motiveren om te lezen en het nut en belang van lezen duidelijker te maken.

17 7 (16,676 (3

18

19 8,10%) 12 (2

20 8,5

21 7%)

22

23

24

25

26

27

28

29 Bronvermelding: Leesgedrag van VMBO Leerlingen; Een profielschets Saskia Tellegen, Mirjam Lampe Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Stichting Lezen, Amsterdam P 6 t/m Een website met conclusies en samenvattingen van leesonderzoeken,zowel nationaal als internationaal. Leesmotivatie, leesgedrag en leesvaardigheid van Nederlandse 15 jarigen Aanvullende analyses op basis van PISA 2009 Cito Door: Joke Kordes Hiske Feenstra Ivailo Partchev Remco Feskens Anneke de Graaf Pagina 30 t/m 33 Ontroerend Goed Een onderzoek naar affectieve leeservaringen van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs ACADEMISCH PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam op gezag van de Rector Magnificus prof. dr. J.J.M. Franse ten overstaan van een door het College voor Promoties ingestelde commissie, in het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit Door: Elisabeth Johanna Maria van der Bolt Pag 22 t/m 25 en 120 t/m 123 Enquete door Sunita/ Carla/ Merlijn Resultaten:

Jeugdliteratuur. Hogeschool Rotterdam, Museumpark

Jeugdliteratuur. Hogeschool Rotterdam, Museumpark Jeugdliteratuur Hogeschool Rotterdam, Museumpark Docent: Bart Bijl Student: Melanie de Rooij 775 Student: Ellis van der Veen 77 DNLV1B Code: NEDJL1X (jeugdliteratuur) LERO NE Deeltijd Versneld Bronnenonderzoek

Nadere informatie

Lezen is leuk!... Maar hoeft het niet? Dan doe ik het liever niet! Leesvoorkeurenonderzoek naar leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 16

Lezen is leuk!... Maar hoeft het niet? Dan doe ik het liever niet! Leesvoorkeurenonderzoek naar leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 16 Lezen is leuk!... Maar hoeft het niet? Dan doe ik het liever niet! Leesvoorkeurenonderzoek naar leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 16 Sanne Veerman, 0860378 Marijana Zivanovic, 0872519 Maarten

Nadere informatie

Bijlage 3 Vragenlijst hoofdonderzoek

Bijlage 3 Vragenlijst hoofdonderzoek Bijlage 3 Vragenlijst hoofdonderzoek Beste scholier, Wat vind jij van lezen? En van de bibliotheek? Daarover gaat deze vragenlijst. Het gaat hierbij om het lezen van leesboeken, zoals thrillers, detectives,

Nadere informatie

Beschrijving van de gegevens: hoeveel scholen en hoeveel leerlingen deden mee?

Beschrijving van de gegevens: hoeveel scholen en hoeveel leerlingen deden mee? Technische rapportage Leesmotivatie scholen van schoolbestuur Surplus Noord-Holland Afstudeerkring Begrijpend lezen 2011-2012, Inholland, Pabo-Alkmaar Marianne Boogaard en Yvonne van Rijk (Lectoraat Ontwikkelingsgericht

Nadere informatie

Juf, er staat geen leuk boek in de kast!

Juf, er staat geen leuk boek in de kast! Taal Gemotiveerd stillezen Juf, er staat geen leuk boek in de kast! Betrokken zijn tijdens stillezen hoe vaak is dit zichtbaar in je klas? Er zijn altijd een paar boekenwurmen, die graag lezen. Daar hoef

Nadere informatie

Lezers onder de loep studies naar leesgedrag, MLP en 4You! Cedric Stalpers

Lezers onder de loep studies naar leesgedrag, MLP en 4You! Cedric Stalpers Lezers onder de loep studies naar leesgedrag, MLP en 4You! Cedric Stalpers 1 Onderwerpen Waarom lezen kinderen en tieners? Waarom lezen ze niet? Wat kan de bibliotheek nu en in de toekomst verbeteren?

Nadere informatie

Monitor de Bibliotheek op school vmbo

Monitor de Bibliotheek op school vmbo Monitor de Bibliotheek op school vmbo Vragenlijst bibliotheek Als de school meerdere vestigingen kent heeft deze vragenlijst betrekking op de vestiging waar hij wordt afgenomen. In dat geval moet in de

Nadere informatie

Vrij lezen groep 4. Doelen eind groep 4

Vrij lezen groep 4. Doelen eind groep 4 Vrij lezen groep 4 Doelen eind groep 4 Leerlingen hebben plezier in voorgelezen worden hebben plezier in lezen en voorlezen hebben belangstelling voor verhalende teksten (waaronder poëzie) en informatieve

Nadere informatie

Bijlage 1 Introductie en vragenlijst pilotonderzoek

Bijlage 1 Introductie en vragenlijst pilotonderzoek Bijlage 1 Introductie en vragenlijst pilotonderzoek Beste scholier, Deze vragenlijst is een belangrijk onderdeel van mijn promotieonderzoek naar het leesgedrag en bibliotheekgebruik onder jongeren. Ik

Nadere informatie

Totaalrapportage Nul- en éénmeting leesattitude vragenlijst. Kunst van Lezen de Bibliotheek op school

Totaalrapportage Nul- en éénmeting leesattitude vragenlijst. Kunst van Lezen de Bibliotheek op school Totaalrapportage Nul- en éénmeting leesattitude vragenlijst Kunst van Lezen de Bibliotheek op school Cubiss, 2012 0 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Samenvatting pagina 5 Theoretisch kader pagina 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Onderzoek leesgedrag

Onderzoek leesgedrag Onderzoek leesgedrag Uitgevoerd door Scholieren.com in maart 2015 1 Inhoud Voorwoord 3 Steekproefsamenstelling 4 Resultaten - Vragen over lezen 6 - Literatuurlijst 9 - Boekselectie 11 - Boekverslagen 14

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

Groep 7 en 8. Doelen. Waar werkt u aan in groep 7 en 8?

Groep 7 en 8. Doelen. Waar werkt u aan in groep 7 en 8? Groep 7 en 8 Doelen Leerlingen hebben plezier in voorgelezen worden hebben plezier in lezen en voorlezen hebben belangstelling voor verhalende teksten (waaronder poëzie) en informatieve teksten; lezen

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Onderzoek naar leesvoorkeuren wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Nadere informatie

De kijkwijzer lezen: een alternatief voor het beoordelen van de leesvaardigheden van de kinderen

De kijkwijzer lezen: een alternatief voor het beoordelen van de leesvaardigheden van de kinderen Kijkwijzer voor taal De kijkwijzer lezen: een alternatief voor het beoordelen van de leesvaardigheden van de kinderen Evaluatie van (begrijpende)leesvaardigheden van kinderen is zo moeilijk omdat de prestaties

Nadere informatie

Resultaten leesmonitor 2015 De Bieb op School. maart 2016

Resultaten leesmonitor 2015 De Bieb op School. maart 2016 Resultaten leesmonitor 2015 De Bieb op School maart 2016 Inleiding Eind 2014 ging in het kader van de structurele samenwerking tussen het bovenschoolse management van het basisonderwijs in de Zaanstreek

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving De relatie tussen leesvaardigheid en de ervaringen die een kind thuis opdoet is in eerder wetenschappelijk onderzoek aangetoond: ouders hebben een grote invloed

Nadere informatie

PGO Hannie van Rooijen, 0243973 Pagina 1 van 23 IVLOS Universitaire Lerarenopleiding Engels Juni 2007

PGO Hannie van Rooijen, 0243973 Pagina 1 van 23 IVLOS Universitaire Lerarenopleiding Engels Juni 2007 PGO Hannie van Rooijen, 0243973 Pagina 1 van 23 1 Inleiding 2 De ontwikkeling van literatuuronderwijs in het kort 3 Hoe verloopt het in de praktijk? 3.1 Docent A 3.2 Docent B 3.3 Docent C 4 Eerder Onderzoek:

Nadere informatie

Nationaal congres Taal en Lezen. 15 oktober 2015 Plezier beleven aan leren en lezen WWW.CPS.NL

Nationaal congres Taal en Lezen. 15 oktober 2015 Plezier beleven aan leren en lezen WWW.CPS.NL Nationaal congres Taal en Lezen 15 oktober 2015 Plezier beleven aan leren en lezen WWW.CPS.NL Lezen is heerlijk Het kan heerlijk wezen om een boek te lezen: boom-roos-vis-vuur en een boek is heus niet

Nadere informatie

Leesvoorkeurenonderzoek

Leesvoorkeurenonderzoek Leesvoorkeurenonderzoek Jeugdliteratuur Willemien Sneller & Marlies le Grand Debora Beltman 0864408 Gwenda Bloemink 0855259 Jennifer Chedi 0866762 Franke Schuurmans 0862773 (Linda Westdijk) Hogeschool

Nadere informatie

Monitor de Bibliotheek op school vmbo

Monitor de Bibliotheek op school vmbo Monitor de Bibliotheek op school vmbo Vragenlijst bibliotheek Als de school meerdere vestigingen kent heeft deze vragenlijst betrekking op de vestiging waar hij wordt afgenomen. In dat geval moet in de

Nadere informatie

Groep 5 en 6. Doelen. Waar werkt u aan in groep 5 en 6?

Groep 5 en 6. Doelen. Waar werkt u aan in groep 5 en 6? Groep 5 en 6 Doelen Leerlingen hebben plezier in voorgelezen worden hebben plezier in lezen en voorlezen hebben belangstelling voor verhalende teksten (waaronder poëzie) en informatieve teksten lezen en

Nadere informatie

Leesattitudeonderzoek Kunst van Lezen Bibliotheek op de basisschool

Leesattitudeonderzoek Kunst van Lezen Bibliotheek op de basisschool onderzoek Kunst van Lezen Bibliotheek op de basisschool In het kader van de Bibliotheek op de Basisschool heeft Cubiss een onderzoek uitgevoerd naar de leesattitude bij 3235 kinderen van de groepen 5 en

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

Monitor de Bibliotheek op school vmbo

Monitor de Bibliotheek op school vmbo Monitor de Bibliotheek op school vmbo Vragenlijst bibliotheek Als de school meerdere vestigingen kent heeft deze vragenlijst betrekking op de vestiging waar hij wordt afgenomen. In dat geval moet in de

Nadere informatie

BiblioMemo. Handleiding voor de bibliotheek Groep 5

BiblioMemo. Handleiding voor de bibliotheek Groep 5 BiblioMemo Handleiding voor de bibliotheek Groep 5 Colofon Cubiss Tilburg, 2009 Het spel BiblioMemo is een product van NBD/Biblion en is ontwikkeld in samenwerking met Cubiss. Samenstelling: José Peijen,

Nadere informatie

Uitleg boekverslag en boekbespreking

Uitleg boekverslag en boekbespreking Uitleg boekverslag en boekbespreking groep 7 schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave: Blz. 3 Blz. 3 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 7 Stap 1: Het lezen van je boek Stap 2: Titelpagina Stap 3: Inhoudsopgave

Nadere informatie

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN E-blog HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN In talent & groei Het is belangrijk om je talent goed onder woorden te kunnen brengen. Je krijgt daardoor meer kans om het werk te

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Bijlage A De enquête. Vragen over lezen IIII-II-10635853I

Bijlage A De enquête. Vragen over lezen IIII-II-10635853I BIJLAGEN IIII-II-10635853I Bijlage A De enquête Vragen over lezen Je doet mee aan een onderzoek naar het lezen van leerlingen. We willen onder andere weten wat leerlingen vinden van lezen en hoe vaak ze

Nadere informatie

Het gymnasium: iets voor jou?

Het gymnasium: iets voor jou? Het gymnasium: iets voor jou? Stel jezelf eens de vraag... Ben ik nieuwsgierig? Heb ik een brede belangstelling? Hou ik van onderzoeken? Ben ik gek op cultuur? Houd ik van nieuwe dingen leren? Ben ik kritisch?

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT NAAR LEESVOORKEUREN

ONDERZOEKSRAPPORT NAAR LEESVOORKEUREN ONDERZOEKSRAPPORT NAAR LEESVOORKEUREN ONDER LEERLINGEN VAN VMBO EN HAVO/VWO SHIRLEY HOFMAN NICOLE BLIEK MONIQUE VAN STAVEREN MARIËLLE HAMELINK MEI 2011 INHOUD Inleiding... 3 Hypothesen... 4 Werkwijze...

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 7. Eindverslag 86. Extra opdrachten 90. Tips voor op school 94

Inhoud. Inleiding 7. Eindverslag 86. Extra opdrachten 90. Tips voor op school 94 Inhoud Inleiding 7 deel 1 lees- en kijkbio Hoofdstuk 1 Verhalen vertellen 10 Hoofdstuk 2 Zelf verhalen vertellen 12 Hoofdstuk 3 Voorlezen 16 Hoofdstuk 4 Verhalen lezen 18 Hoofdstuk 5 Verhalen in boeken

Nadere informatie

Een doorlopende leeslijn voor elke leerling. Alle facetten van leesontwikkeling in het voortgezet onderwijs belicht

Een doorlopende leeslijn voor elke leerling. Alle facetten van leesontwikkeling in het voortgezet onderwijs belicht 2. Taalonderwijs van 12-18 Ronde 5 Regine Bots CED-Groep, Unit VO-BVE, Rotterdam Contact: r.bots@cedgroep.nl 2 Een doorlopende leeslijn voor elke leerling. Alle facetten van leesontwikkeling in het voortgezet

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

INZETBAARHEIDS ASSESSMENT

INZETBAARHEIDS ASSESSMENT INZETBAARHEIDS ASSESSMENT Hoe werkt dat? INSTRUCTIE: Vragenlijst: Dit is een vragenlijst die is gemaakt om een beeld te krijgen van je inzetbaarheid. Het is hierom belangrijk dat je de vragenlijst zo eerlijk

Nadere informatie

Leidt voorlezen tot meer leesplezier?

Leidt voorlezen tot meer leesplezier? Leidt voorlezen tot meer leesplezier? Een quasi-experimenteel onderzoek in het zesde leerjaar van het basisonderwijs Annick De Vylder Peter Van Petegem 1 2 Belang van GRAAG lezen GRAAG lezen goed lezen

Nadere informatie

Tekst lezen en vragen stellen

Tekst lezen en vragen stellen 1. Lees de uitleg. Tekst lezen en vragen stellen Als je een tekst leest, kunnen er allerlei vragen bij je opkomen. Bijvoorbeeld: Welke leerwegen zijn er binnen het vmbo? Waarom moet je kritisch zijn bij

Nadere informatie

Intakevragenlijst ouders Datum van invullen Ingevuld door

Intakevragenlijst ouders Datum van invullen Ingevuld door Intakevragenlijst ouders Datum van invullen Ingevuld door Uw kind komt in aanmerking voor onderzoek naar lees- en spellingsproblemen. Wij willen u vragen om ten behoeve van dit onderzoek onderstaande vragenlijst

Nadere informatie

Utrechts Kunst van Lezen / de bibliotheek op de basisschool. Isolde Vega/ Nicolien de Pater. 10 april 2012

Utrechts Kunst van Lezen / de bibliotheek op de basisschool. Isolde Vega/ Nicolien de Pater. 10 april 2012 Utrechts Kunst van Lezen / de bibliotheek op de basisschool Isolde Vega/ Nicolien de Pater 10 april 2012 Uitgangspunt voor leesbevordering Plezier en interesse in kinderboeken zorgen voor de motivatie

Nadere informatie

Lezen hoort erbij. Bouwstenen voor leesbevordering

Lezen hoort erbij. Bouwstenen voor leesbevordering Lezen hoort erbij Aanvulling Competent in leesbevordering Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent Auteur: Margriet Chorus Bouwstenen voor leesbevordering Colofon Auteur: Margriet

Nadere informatie

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Leercentrum Nijmegen Oberon, november 2012 1 Inleiding Playing for Success heeft, naast het verhogen van de taal- en rekenprestaties van de

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Vrij lezen. Wat is vrij lezen?

Vrij lezen. Wat is vrij lezen? Vrij lezen Vrij lezen in het Utrechts Taalcurriculum Vrij lezen is geen vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijsprogramma op scholen. Het is geen vak en er zijn geen leerdoelen voor opgenomen in het

Nadere informatie

Lezen is cool. Pilot met vrij lezen op vmbo- KB in Duiven slaat aan. Door: Elise Haarman

Lezen is cool. Pilot met vrij lezen op vmbo- KB in Duiven slaat aan. Door: Elise Haarman Lezen is cool Pilot met vrij lezen op vmbo- KB in Duiven slaat aan Door: Elise Haarman Toen docent Nederlands Hans van Kol vorig jaar gevraagd werd om mee te doen aan een project om zijn vmbo- leerlingen

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

Voor de leeftijdscategorie 10 t/m 12 jaar werden de volgende boeken gelezen:

Voor de leeftijdscategorie 10 t/m 12 jaar werden de volgende boeken gelezen: Juryrapport van de Senaat namens de Nederlandse Kinderjury 2007 Bij deze 20 e editie van de Nederlandse Kinderjury verschijnt voor het tweede achtereenvolgende jaar een juryrapport. Dit juryrapport is

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg Op vijf bladzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de leerlingen gevraagd.

Nadere informatie

Leesgedrag kinderen uit groep zeven en acht

Leesgedrag kinderen uit groep zeven en acht Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Leesgedrag kinderen uit groep zeven en acht Onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Kim Dalessi. K.dalessi@student.fontys.nl

Kim Dalessi. K.dalessi@student.fontys.nl 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Hallo!!...3 Aflevering 1...7 Opdracht 1...7 Opdracht 2...8 Aflevering 2...9 Opdracht 3...9 Opdracht 4...10 Aflevering 3...11 Opdracht 6...12 Opdracht 7...13 Werkblad Logboek...14

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Hou vol! Geen alcohol. Een alcohol preventieprogramma gericht op basisschool leerlingen en hun moeders.

Onderzoeksrapport. Hou vol! Geen alcohol. Een alcohol preventieprogramma gericht op basisschool leerlingen en hun moeders. Onderzoeksrapport Hou vol! Geen alcohol Een alcohol preventieprogramma gericht op basisschool leerlingen en hun moeders. Suzanne Mares, MSc Dr. Anna Lichtwarck-Aschoff Prof. Dr. Rutger Engels Inleiding

Nadere informatie

Eerwraak. Naam: Paul Rustenhoven Klas: 4GTL1 Inlever datum : Titel: Eerwraak Schrijver: Karin Hitlerman. Blz 1.

Eerwraak. Naam: Paul Rustenhoven Klas: 4GTL1 Inlever datum : Titel: Eerwraak Schrijver: Karin Hitlerman. Blz 1. Eerwraak Naam: Paul Rustenhoven Klas: 4GTL1 Inlever datum : Titel: Eerwraak Schrijver: Karin Hitlerman Blz 1. Vra!n. 1) Wat voor soort verhaal is je boek? Mijn boek is een eigentijdsverhaal/roman 2) Waar

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

2.1 FaVoriete leestips

2.1 FaVoriete leestips Verhalend 2.1 FaVoriete leestips Van klasgenoten heb ik de volgende tips gekregen van boeken/tijdschriften die mij leuk lijken: 1.... 2.... 3.... Van de leraar heb ik de volgende tips gekregen van boeken/tijdschriften

Nadere informatie

Balansverslag Nederlands

Balansverslag Nederlands Balansverslag Nederlands Janne rijpma HLR 2bwe Mevrouw Blonk Inhoud: Leesautobiografie Recensie Jonge jury Sms gedicht Balansverslag Verleden: 5 jaar was ik toen ik voor het eerst met ging lezen met mijn

Nadere informatie

Voorlezen is leuk en nuttig. Maar hoe doe je dat eigenlijk, goed voorlezen? Hieronder vindt u de belangrijkste tips en trucs.

Voorlezen is leuk en nuttig. Maar hoe doe je dat eigenlijk, goed voorlezen? Hieronder vindt u de belangrijkste tips en trucs. R.K. Basisschool Anselderlaan 10 6471 GL Eygelshoven Tel: 045-5351434 De fijne kneepjes van het voorlezen Voorlezen is leuk en nuttig. Maar hoe doe je dat eigenlijk, goed voorlezen? Hieronder vindt u de

Nadere informatie

Vaders Voor Lezen. Vaders die hun kind regelmatig voorlezen stimuleren het leesgedrag van hun kind in zeer positieve zin.

Vaders Voor Lezen. Vaders die hun kind regelmatig voorlezen stimuleren het leesgedrag van hun kind in zeer positieve zin. Vaders Voor Lezen Vaders die hun kind regelmatig voorlezen stimuleren het leesgedrag van hun kind in zeer positieve zin. Daarom lezen vaders dus voor?! Welnee, dat doen ze omdat ze het heel erg leuk vinden!

Nadere informatie

A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik

A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik Mediawijsheid A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik Ik heb samen met de kinderen een gesprek gevoerd over de sociale media en het internet gebruik. Ik heb voor mezelf thuis een

Nadere informatie

Basisschool de Triangel. Het houden van een spreekbeurt.

Basisschool de Triangel. Het houden van een spreekbeurt. Basisschool de Triangel Het houden van een spreekbeurt. 1 INHOUDSOPGAVE SPREEKBEURT GROEP 5 1 GROEP 6 5 GROEP 7 EN 8 9 2 HOE BEREID IK MIJN SPREEKBEURT VOOR? SPREEKBEURT IN GROEP 5 Wat is een spreekbeurt?

Nadere informatie

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2016

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2016 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2016 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

VoorleesExpress. Samen met ouders aan de slag. Praktische tips

VoorleesExpress. Samen met ouders aan de slag. Praktische tips VoorleesExpress Samen met ouders aan de slag Praktische tips Samen met ouders aan de slag Ouders betrekken bij het voorlezen Je gaat straks via de VoorleesExpress twintig weken voorlezen bij een of meerdere

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN! VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW!

ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN! VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW! ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW 2 november 2015 Inleiding De instroom in de bouwopleidingen is de afgelopen jaren sterk afgenomen. De moeilijke tijden waarmee

Nadere informatie

Praktische Opdracht (p.o.) brugklassen 2015-16. De Romeinen! NAAM: KLAS: ONDERWERP: 01-02-2016 p.o. inleveren!

Praktische Opdracht (p.o.) brugklassen 2015-16. De Romeinen! NAAM: KLAS: ONDERWERP: 01-02-2016 p.o. inleveren! Praktische Opdracht (p.o.) brugklassen 2015-16 NAAM: KLAS: ONDERWERP: 01-02-2016 p.o. inleveren! De Romeinen! Inhoudsopgave Hoe gaan jullie te werk? Blz. 2 Hoofd- en deelvragen bedenken Blz. 3 Inleiding

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

Boekenbeesten en digikids

Boekenbeesten en digikids Boekenbeesten en digikids Een onderzoek naar de leesattitude, het (digitale) leesgedrag en de vrijetijdsbesteding van Vlaamse kinderen tussen 9 en 12. Jan Van Coillie & Mariet Raedts KU Leuven (campus

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt.

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt. Toestemmingsverklaring: Ik heb informatie gekregen over de inhoud, methode en het doel van het onderzoek. Ik weet dat de gegevens en resultaten van het onderzoek alleen anoniem en vertrouwelijk gebruikt

Nadere informatie

Meedoen met de Monitor

Meedoen met de Monitor Meedoen met de Monitor Een school die deelneemt aan de Monitor de Bibliotheek op school wil doelgericht samenwerken met de bibliotheek om de taalontwikkeling van de leerlingen te stimuleren. Dat gebeurt

Nadere informatie

1.1 Vragenlijst: Wat ik leuk Vind

1.1 Vragenlijst: Wat ik leuk Vind 1.1 Vragenlijst: Wat ik leuk Vind 1. Wat kijk je graag op tv? 2. Wat is je lievelingsfilm? 3. Wat doe je op internet? 4. Welke games speel je? 5. Waar praat je over op facebook, twitter, enzo? 6. Wat doe

Nadere informatie

Sinemiddag Verdiepend lezem. 30 maart 2016 Plezier beleven aan leren en lezen

Sinemiddag Verdiepend lezem. 30 maart 2016 Plezier beleven aan leren en lezen Sinemiddag Verdiepend lezem 30 maart 2016 Plezier beleven aan leren en lezen WWW.CPS.NL Contactgegevens Bianca Lammers b.lammers@cps.nl 06 29502901 Lezen is heerlijk Het kan heerlijk wezen om een boek

Nadere informatie

Samenvatting van de enquête over de screening (53 reacties)

Samenvatting van de enquête over de screening (53 reacties) Samenvatting van de enquête over de screening (53 reacties) Juni 2014 Wat is de leeftijd van je leerling? jonger dan 13 4 8 13 5 9 14 17 32 15 12 23 16 3 6 17 10 19 18 1 2 19 1 2 ouder dan 19 0 0 Is de

Nadere informatie

De magie van het lezen. Kris Verbeeck

De magie van het lezen. Kris Verbeeck De magie van het lezen Kris Verbeeck Waarom is lezen belangrijk? Ontwikkeling van literaire competentie: verhaalstructuur, verband met de werkelijkheid, verwijzingen en toespelingen, humor,... Uitbreiding

Nadere informatie

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel Onderzoek Stress 5 Juni 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 20 mei tot en met 5 juni 2014 in samenwerking met 7Days, deden 2.415 jongeren mee. Hiervan zijn er 949 scholier en

Nadere informatie

van de Senaat namens de Nederlandse Kinderjury 2008

van de Senaat namens de Nederlandse Kinderjury 2008 Juryrapport van de Senaat namens de Nederlandse Kinderjury 2008 Bij deze 21 e editie van de Nederlandse Kinderjury verschijnt voor het derde achtereenvolgende jaar een juryrapport. Dit juryrapport is opgesteld

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015 Resultaten onderzoek Kinderen en geld Februari 2015 Resultaten onderzoek kinderen en geld 2015 2 Inleiding De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) organiseert ieder jaar in De week van het geld gastlessen

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

Monitor de Bibliotheek op school Landelijke analyse basisonderwijs

Monitor de Bibliotheek op school Landelijke analyse basisonderwijs Monitor de Bibliotheek op school Landelijke analyse basisonderwijs Lezende leerlingen: weinig ontwikkelingen, veel verschillen Bij de analyse van drie opeenvolgende metingen van de Monitor de Bibliotheek

Nadere informatie

Visie leesbevordering

Visie leesbevordering Visie leesbevordering Leesbevordering zien we als basis van het totale leesonderwijs Zonder aandacht voor leesbevordering mist het technisch lezen een belangrijke stimulans. Leesbevordering is dus niet

Nadere informatie

Wat te doen met zwakke begrijpend lezers?

Wat te doen met zwakke begrijpend lezers? Wat te doen met zwakke begrijpend lezers? Cor Aarnoutse Wat doe je met kinderen die moeite hebben met begrijpend lezen? In dit artikel zullen we antwoord geven op deze vraag. Voor meer informatie verwijzen

Nadere informatie

Welkom! Loopbaan-ID 2. Wie ben ik 4

Welkom! Loopbaan-ID 2. Wie ben ik 4 Loopbaan-ID 2 Wie ben ik 4 Hoe ben ik 6 Je familie 7 Hoe kies ik 8 Kiezen 9 Mijn 11 conclusies Welkom! Dit boekje is speciaal voor leerlingen van het ASHV gemaakt, omdat we willen dat je goede keuzes maakt

Nadere informatie

Lezen: Het lijkt of je televisie kijkt, alleen dan zonder televisie, je maakt beelden in je hoofd.

Lezen: Het lijkt of je televisie kijkt, alleen dan zonder televisie, je maakt beelden in je hoofd. Aan de ontwikkeling van educatwise is menig brainstormsessie vooraf gegaan. Graag leid ik u vandaag in een Pecha Kucha, een korte presentatie met 20 beelden, langs een aantal belangrijke fundamenten en

Nadere informatie

Juryrapport categorie 10 t/m 12 jaar

Juryrapport categorie 10 t/m 12 jaar Juryrapport categorie 10 t/m 12 jaar van de Senaat namens de Nederlandse Kinderjury 2009 Bij deze 22 e editie van de Nederlandse Kinderjury verschijnt voor het vierde achtereenvolgende jaar een juryrapport.

Nadere informatie

Woonadres :. E-mail:.

Woonadres :. E-mail:. Gegevens van (aangemeld) kind en ouder(s)/verzorger(s) Naam kind :. Geslacht: M / V Geboortedatum: Woonadres :. Postcode :.. Woonplaats :.. Tel.nr(s).:...... E-mail:. Naam vader:. Naam moeder:. Geboortedatum:../../..

Nadere informatie

Nee = punten. 5 Heb je een favoriet boek? 5a Zo ja welke? 6 Koop je zelf wel eens boeken? 6a Zo ja, wat voor boeken?

Nee = punten. 5 Heb je een favoriet boek? 5a Zo ja welke? 6 Koop je zelf wel eens boeken? 6a Zo ja, wat voor boeken? Scorelijst Algemene Vragenlijst Naam lezer: Datum:.. Rubriek 1: Leesfrequentie Vraag Ja = 1 punt 1 Lees je veel? 3 Lees je wel eens boeken? Nee = 0 punten Extra informatie 2 Waar lees je het meest? * Thuis

Nadere informatie

Onderzoek: Studiekeuze

Onderzoek: Studiekeuze Onderzoek: Studiekeuze Publicatiedatum: 31-01- 2014 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 t/m 31 januari 2014, deden 712 scholieren en 1064 studenten mee. De uitslag van de peiling

Nadere informatie

Vertel eens - aanpak van Aidan Chambers

Vertel eens - aanpak van Aidan Chambers Vertel eens - aanpak van Aidan Chambers bijlage 6 2 Theorie Aidan Chambers wil met de Vertel eens-aanpak kinderen helpen goed te praten over wat zij hebben gelezen en goed naar elkaar te leren luisteren.

Nadere informatie

Bijlage interview meisje

Bijlage interview meisje Bijlage interview meisje Wat moet er aan de leerlingen gezegd worden voor het interview begint: Ik ben een student van de Universiteit van Gent. Ik wil met jou praten over schrijven en taken waarbij je

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling

1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen. Vraag je decaan / mentor

Nadere informatie

Monitor de Bibliotheek op school Landelijke analyse basisonderwijs

Monitor de Bibliotheek op school Landelijke analyse basisonderwijs Monitor de Bibliotheek op school Landelijke analyse basisonderwijs Leerlingen lezen iets minder vaak en iets minder graag, maar halen vaker leesboeken uit de bibliotheek op school Bij de analyse van vier

Nadere informatie

Individuele lezersprofielen

Individuele lezersprofielen Individuele lezersprofielen Een eye-opener voor leerlingen en leraren? Hans Goosen In het literatuuronderwijs is naast tekstbestudering ook aandacht voor tekstervaring gekomen. Maar spelen verwerkingsopdrachten

Nadere informatie

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Voorwoord Uw school besteedt het komend schooljaar natuurlijk veel aandacht aan mediawijsheid en

Nadere informatie

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN HERKEN JE DIT? Heb je steeds het gevoel het net niet goed genoeg te doen voor iedereen? Zijn de dagen te kort voor

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie