Overzicht ingekomen stukken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht ingekomen stukken"

Transcriptie

1 Overzicht ingekomen stukken De stukken zijn op te vragen bij de secretaris Veiligheidsberaad 18 maart 2013 Bevolkingszorg op orde Op 28 september 2012 is het rapport 'Bevolkingszorg op orde, de vrijblijvendheid voorbij' vastgesteld. Het rapport presenteert een nieuwe visie op bevolkingzorg. Het bevat ook prestatie-eisen die passen bij een eigentijdse en realistische bevolkingszorg. In handen gesteld van de specialist operationele voorbereiding, oranje kolom. Public Profit 18 maart 2013 Aanbieding onderzoeksrapport kosten en financiering veiligheidsregio s Public Profit is een onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in bedrijfseconomische vraagstukken voor het openbaar bestuur. Recentelijk hebben wij een onderzoek uitgevoerd waarbij de begrotingen 2013 van alle veiligheidsregio's zijn doorgelicht op kost en verhouding en financieringsbijdragen. In handen gesteld van de directeur/ regionaal commandant.. Gemeente Veere 22 maart 2013 Gemeenschappelijke regeling en financiering Veiligheidsregio Op 31 januari 2013 heeft u ons gevraagd een besluit te nemen over een nieuwe gemeenschappelijke regeling met de Veiligheidsregio Zeeland. In deze gemeenschappelijke regeling is ook het door u genomen besluit over een nieuwe financieringssystematiek opgenomen. In handen gesteld van de teamleider bestuursondersteuning. VZG 26 maart 2013 Richtlijn begroting 2014 en de meerjarenramingen gemeenschappelijke regelingen In vervolg op onze ledenbrief d.d. 12 november jl. nr en de daarop van U ontvangen reacties, is in onze bestuursvergadering van 22 maart jl. besloten de bijgevoegde ontwerp-richtlijn conform vast te stellen. In handen gesteld van de concerncontroller. Stadsgewestelijke brandweer Vlissingen/Middelburg 27 maart 2013 Garanties personeel inzake aanstelling en plaatsing in nieuwe organisatie VRZ Reactie gevraagd op brief van woensdag 09 januari 2013 over de garanties van het personeel inzake aanstelling en plaatsing in de nieuwe organisatie VRZ. In handen gesteld van de directeur/ regionaal commandant.. Gemeente Goes 28 maart 2013 Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland. Pagina 1 van 7

2 Korte Inhoud Behandeling van de nieuwe gemeenschappelijke regeling in vergadering van 21 maart In handen gesteld van teamleider bestuursondersteuning Provincie Zeeland 2 april 2013 Uitnodiging Rijksherenoverleg Uitnodiging Rijksherenoverleg 12 september 2013 In handen gesteld van de directeur/ regionaal commandant. Gemeente Kapelle 4 april 2013 Algemeen Bestuur Aangaan gemeenschappelijke regeling Op 2 april 2013 heeft het college besloten om de gemeenschappelijke regeling vast te stellen. Dit hebben zij gedaan na toestemming van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft op 26 maart 2013 besloten om hier toestemming voor te verlenen. In handen gesteld van de teamleider bestuursondersteuning Gemeente Goes 8 paril 2013 Gemeenschappelijke regeling B&W heeft besloten om oude Gr in te trekken en nieuwe GR vast te stellen. In handen gesteld van directeur/ regionaal commandant. Gemeente Kapelle 11 april 2013 Taakstelling 2012 De taakstelling is niet geïmplementeerd. In handen gesteld van de teamleider financiën Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers + Persbericht 12 april 2013 Tijd voor het eerlijke verhaal over opkomsttijden en dekkingsplannen In het genoemde nieuwsbericht op de website nuanceren wij onderbouwd de berichtgeving van Een Vandaag en de inhoud van het TNO rapport dat is opgesteld in opdracht van het Veiligheidsberaad en een aantal aspecten onderbelicht laat. In handen gesteld van Tactisch manager Incident beheersing Gemeente Hulst 12 april 2013 Aangaan Gemeenschappelijke Regeling VRZ 2013 De raad van de gemeente Hulst op 21 maart 2013 heeft toestemming verleend aan het college van B&W tot het aangaan van de GR VRZ 2013 en hierbij impliciet ook akkoord is met de voorgestelde financiële verdeelsleutel. 12 april 2013 Aandragen lid In handen gestel van de teamleider bestuursondersteuning CNV publieke zaak Pagina 2 van 7

3 Aandragen van een lid namens CNV Publieke Zaak, zitting zal nemen in het Georganiseerd Overleg (GO) van de Veiligheidsregio Zeeland Dhr. van de Borgt. In handen gesteld van teamleider bestuursondersteuning CNV publieke zaak 12 april 2013 Aandragen lid Aandragen van een lid namens CNV Publieke Zaak, zitting zal nemen in het Georganiseerd Overleg (GO) van de Veiligheidsregio Zeeland Dhr. Torque. In handen gesteld van de teamleider bestuursondersteuning. Dagelijks Bestuur Stadsgewestelijke brandweer Vlissingen/Middelburg 12 april 2013 Artikel PZC 4 april 2013 Mening van het DB van de SGB met betrekking tot het artikel in PZC van 4 april In handen gesteld van de directeur/ regionaal commandant.. Gemeente Hulst 15 april 2013 Uitnodiging opening Brandweerkazerne en gemeentewerkplaats Uitnodiging In handen gesteld van de directeur/ regionaal commandant. Veiligheidsoverleg Kring van gemeentesecretarissen Zeeland 16 april 2013 Evaluatie ROL-VRZ Standpunt Kring van Gemeentesecretarissen In handen gesteld van de tactisch manager incidentbeheersing/incidentbestrijding Veiligheidsoverleg Kring van gemeentesecretarissen Zeeland 16 april 2013 Jaarverslag 2012 Jaarverslag De Zeeuwse Ombudsman In handen gesteld van Teamleider Bestuursondersteuning Inspectie Veiligheid en Justitie 17 april 2013 Eindmeting ICMS Verzoek van Inspectie VenJ voor medewerking van de heer Lonink aan het onderzoek Intensivering Civiel Militaire samenwerking. Interview vindt in mei plaats. In handen gesteld van de directeur/ regionaal commandant.. Gemeente Borsele 18 april 2013 Aangaan gemeenschappelijke regeling De gemeenteraad op 4 april 2013 heeft zijn toestemming verleend met het aangaan van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland In handen gesteld van de teamleider bestuursondersteuning Pagina 3 van 7

4 Gemeente Middelburg 23 april 2013 Geen toestemming te verlenen tot het treffen van een nieuwe gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland. De gemeenteraad van de gemeente Middelburg verleent geen toestemming tot het aangaan van de Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Zeeland In handen gesteld van de teamleider bestuursondersteuning. Minsterie van Veiligheid en Justitie 24 april 2013 Afschrift brief aan de Tweede Kamer over opdrachtformuleringen meldkameronderzoeken. De opdrachtformulering van het financiële vergelijk naar de potentiële meldkamerlocaties Alkmaar en Schiphol en de opdrachtformulering en uitvoerder van de risicoanalyse van de potentiële meldkamerlocatie Schiphol. In handen gesteld van de teamleider bestuursondersteuning Stichting Nationaal Brandweermonument 25 april 2013 Uitnodiging eerste herdenking Nationaal Brandweermonument Korte Inhoud Uitnodiging herdenking op 15 juni 2013 In handen gesteld van de afdeling bedrijfsvoering Deloitte Accountants B.V. 26 april 2013 Accountantsverslag 2012 VRZ Samenvatting controlebevindingen en analyse ontwikkelingen In handen gesteld van de business controller Gemeente Vlissingen 26 april 2013 Besluit gemeenteraad Vlissingen inzake Gemeenschappelijke Regeling VRZ 2013 Niet in te stemmen met deelname aan nieuwe Gemeenschappelijke Regeling VRZ 2013 In handen gesteld van de teamleider bestuursondersteuning Gemeente Vlissingen 26 april 2013 Zienswijze gemeenteraad Vlissingen herziene begroting 2013, de begroting 2014 inclusief het herziene plan van aanpak taakstelling niet mogelijk Verzoek tot opschorten van de formele bekrachtiging van de begrotingen totdat de raden daadwerkelijk in de gelegenheid zijn geweest hun zienswijze kenbaar te maken. In handen gesteld van de teamleider financiën. Stadsgewestelijke Brandweer Middelburg/Vlissingen 26 april 2013 "Doen-alsof-constructie" Het Dagelijks Bestuur van de SGB op 10 april 2013 heeft besloten de "doen-alsofconstructie" voor 100% door te voeren. In handen gesteld van de teamleider bestuursondersteuning. Pagina 4 van 7

5 Gemeente Sluis 1 mei 2013 Realisatie Taakstelling Namens gemeente Sluis positief antwoord t.a.v. behalen taakstelling In handen gesteld van de teamleider bestuursondersteuning Gemeente Borsele 1 mei 2013 Planning herziene begroting 2013 en begroting 2014 inclusief herzien plan taakstelling Gemeente Borsele verzoekt overleg gemeentelijk financieel beleidsmedewerkers en bestuurlijk afstemmingsoverleg voorafgaand aan behandeling in het DB te houden zodat inhoudelijke discussie mogelijk is. In handen gesteld van de teamleider financiën Deloitte Accountants B.V. 2 mei 2013 Controleverklaring jaarrekening 2012 Korte Inhoud Hierbij ontvangt u onze controleverklaring d.d. 4 april 2013 bij de jaarrekening 2012 van uw gemeenschappelijke regeling. In handen gesteld van de teamleider bestuursondersteuning Gemeente Hulst 6 mei 2013 Realisatie Taakstelling 2012 Taakstelling van 2% t.a.v. het lokale brandweerbudget is gerealiseerd. In handen gesteld van de teamleider financiën T. van den Heuvel 6 mei 2013 Verzoek openbaar maken en toesturen van aantal incidenten en klachten gebruikers p2000 over Verzoek overzicht aantal incidenten en klachten van gebruikers van P2000 over het jaar 2011 binnen de regio. In handen gesteld van de juridisch medewerker Inspectie van Veiligheid en Justitie 6 mei 2013 Eerste werkprogramma Inspectie Veiligheid en Justitie 2013 Het werkprogramma 2013 heeft een flexibel karakter en is gericht op 7 kernthema s. In handen gesteld van de afdeling bestuursondersteuning Gemeente Terneuzen 8 mei 2013 Taakstelling 2012 De gemeente Terneuzen geeft aan de taakstelling 2012 te hebben behaald. In handen gestel van de teamleider financiën Stadsgewestelijke Brandweer Middelburg/Vlissingen Pagina 5 van 7

6 13 mei 2013 Verduidelijking "Doen-alsof-constructie" De tekst onder 1. in genoemde brief "conform de bijgevoegde lijst" vervalt. In handen gesteld van de teamleider bestuursondersteuning Veiligheidsberaad 13 mei 2013 Model convenant Graag bied ik via onze website het nieuwste model convenant aan dat u allen recent in het Veiligheidsberaad heeft vastgesteld. In handen gesteld van de teamleider bestuursondersteuning WOB verzoek J. Vermanen 13 mei Wob-verzoek opkomsttijden brandweer Hierbij verzoek ik u, de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) indachtig, alle documenten te openbaren die gaan over of betrekking hebben op opkomsttijden van de brandweer. Een digitale kopie van opkomsttijden van PRI01-meldingen per individueel incident, waaronder gemeente tijdstip start incident, PC4, classificatie van incident, beroeps- of vrijwillig personeel, tijdstip alarmering, tijdstip uitgerukt en tijdstip ter plaatse, in de periode 2010, 2011 en In handen gesteld van de juridisch medewerker Ondernemingsraad 14 mei Dienstverleningsovereenkomst ARBO. De TOR heeft geen bezwaar tegen het eenmalig ter informatie aanbieden van het stuk. In handen gesteld van de adviseur HRM. Gemeente Hulst 17 mei 2013 Reactietermijn op termijn op ontwerp-begrotingswijziging Termijn kan niet gehaald worden omdat beide begrotingen geagendeerd zullen worden voor de raadsvergadering van In handen gesteld van de teamleider bestuursondersteuning Ministerie van veiligheid en Justitie & IOOV 21 mei 2013 Provinciebezoek van het Koninklijk paar Bezoek Koninklijk paar aan de gemeente Middelburg In handen gesteld van de juridisch medewerker Gemeente Reimerswaal 27 mei 2013 Besluitvorming Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Zeeland 2013 Aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013 In handen gestel van de teamleider bestuursondersteuning Ministerie van Veiligheid en Justitie, NCTV 28 mei 2013 Pagina 6 van 7

7 Inspectie Veiligheid en Justitie (Ministerie V&J) 28 mei 2013 Regiobeeld dekkingsplannen Algemeen Bestuur Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming incl. instellingsbesluit Handboek met 7 kernthema s, In 2013 zet de Inspectie de verbreding met name in op de kernthema s Nationale politie en Nederland veiliger. In handen gesteld van de directeur veiligheidsregio Zeeland Stand van zaken Veiligheidsregio Zeeland, ter verificatie aangeboden aan contactpersoon In handen gesteld van de directeur Veiligheidsregio Zeeland Ministerie van Veiligheid en Justitie 29 mei 2013 Ter informatie aanbieden regiobeeld Aanbieden regiobeeld voor hoor en wederhoor aangaande dekkingsplan In handen gesteld van teamleider bestuursondersteuning Evenementenhal 29 mei 2013 Uitnodiging 112 vakdagen Gorinchem Vakdagen Gorinchem van 11t/m 13 juni In handen gesteld van de directeur veiligheidsregio Zeeland Inspectie Veiligheid en Justitie 30 mei 2013 Samenvatting onder de loep Onderzoek naar opbouw en organisatie alarmnummer en storingen In handen gesteld van de directeur Veiligheidsregio Zeeland Pagina 7 van 7

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad,

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad, Aan de gemeenteraden in Zeeland SST*** 12.017097 li li Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Brandweerzorg Geneeskundige Hulpverlenings gs- organisatie in de Regio (GHOR) Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging

Nadere informatie

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland.

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland. Doorkiesnummer : 0113-249456 Uw kenmerk : Uw brief van : Ons kenmerk : 160418 NP/CvD Datum : 18 april 2016 De raden van de Zeeuwse gemeenten Onderwerp : 2e begrotingswijziging 2016 Geachte raad, Bijgevoegd

Nadere informatie

Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2

Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2 Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2 Adviescommissie Financiën 22 oktober 2012 Ontwerp ter advisering Dagelijks bestuur 25 oktober 2012 Ontwerp ter vaststelling Gemeenteraden Toezending na DB 25- Procedure

Nadere informatie

ZIENSWIJZEN N.A.V. RUD-BEGROTING 2014

ZIENSWIJZEN N.A.V. RUD-BEGROTING 2014 ZIENSWIJZEN N.A.V. RUD-BEGROTING 2014 Terneuzen Afgelopen woensdag is de begroting besproken in de vergadering van de commissie Omgeving. Aldaar is men unaniem akkoord gegaan met de door het college van

Nadere informatie

- Bovengenoemde ontwikkelingen ertoe kunnen leiden dat er over 6 weken een totaalplan voor de meldkamer

- Bovengenoemde ontwikkelingen ertoe kunnen leiden dat er over 6 weken een totaalplan voor de meldkamer Bestuursvergadering VRZ (Openbaar) Vergaderdatum:13 april 2012 Locatie: Raadszaal, Stadskantoor Middelburg Concept-Besluitenlijst Tijd: 09.30 11.30 uur Aanwezig: De heren: J. Gelok (Borsele), J. Huisman

Nadere informatie

III III! Ml III Ui I III II

III III! Ml III Ui I III II Advies B&W 1 2 FE& 2ÖÍJ gemeente orsele B&W 12 februari 2013 Beslissing Akkoord Bespreken Registratienummer Burgemeester Gelok (*7 ' ^ Raadsinformatiebijeenkomst n.v.t. Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

De 1e begrotingswijziging 2019 wordt ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 12 april 2019.

De 1e begrotingswijziging 2019 wordt ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 12 april 2019. Gemeenschappelijke Zeeland Doorkiesnummer : 0113-249400 Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk : 181217 RMeij/CvD De raden van de Zeeuwse gemeenten Datum : 17 december 2018 Onderwerp : P begrotingswijziging

Nadere informatie

Zeeland. Provincie. Gedeputeerde Staten. Voorzitter van Provinciale Staten T.a.v. de Statengriffie. Middelburg, 26 september Geachte voorzitter,

Zeeland. Provincie. Gedeputeerde Staten. Voorzitter van Provinciale Staten T.a.v. de Statengriffie. Middelburg, 26 september Geachte voorzitter, 17020519 Gedeputeerde Staten Provincie Zeeland Voorzitter van Provinciale Staten T.a.v. de Statengriffie onderwerp wijziging begroting 2018 van de RUD Zeeland kenmerk 17020206 behandeld door E.IVI. Janse

Nadere informatie

AGENDAPUNT /03

AGENDAPUNT /03 AGENDAPUNT 2014.02.16/03 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: Ingekomen en uitgaande stukken De heer Van Zanen

Nadere informatie

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland Voorbereidende raadsvergadering: 20 oktober 2009 Besluitvormende raadsvergadering: 10 november 2009 Portefeuillehouder: S.W.G.M. Kramer AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 Onderwerp

Nadere informatie

RAADSLEDEN OOSTERSCHELDE REGIO

RAADSLEDEN OOSTERSCHELDE REGIO RAADSLEDEN OOSTERSCHELDE REGIO In gesprek met GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland 18 mei 2016 REGIONALE INFORMATIEVE RAADSBIJEENKOMST GGD ZEELAND DORPSHUIS MEERWAARDE (WAARDE), 18 MEI 2016

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 399 15 augustus 2016 Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2016 Besluit

Nadere informatie

Overzicht bijeenkomsten/onderwerpen met geheimhouding

Overzicht bijeenkomsten/onderwerpen met geheimhouding Overzicht bijeenkomsten/onderwerpen met geheimhouding Provincie Zeeland Volgende dossiers: - Thermphos - Tour de France - Waterdunen - Sloeweg - Marinierskazerne - Perkpolder - Sluiskiltunnel - Delta NV

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Overzicht inkomende en uitgaande stukken

Overzicht inkomende en uitgaande stukken Bijlage A bij agendapunt 04: Inkomende en uitgaande stukken [AB20170213-04] Overzicht inkomende en uitgaande stukken Inkomende stukken Onderwerp Uw brief met kenmerk 17.0000425 (Foto s damesteam) Afzender

Nadere informatie

Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke

Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke Gemeente Zienswijze Jaarrekening Reactie Alle gemeenten behalve Medemblik Medemblik Conform voorstel In te stemmen met de resultaatbestemming 2015 met uitzondering van de toevoeging van 1.064.000,- aan

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 28 5 januari 2017 Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2017 Besluit van

Nadere informatie

Advies aan Dagelijks Bestuur

Advies aan Dagelijks Bestuur Advies aan Dagelijks Bestuur Adviseur : Jos Saes/Peter Schrijvers Datum : 30 maart 2015 Onderwerp/Verzoek : voorgenomen opheffing van de GR Pentasz Mergelland Algemeen Bestuur : ja, besluitvorming Publiceren

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (14) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 18 april 2017

BESLUITENLIJST (14) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 18 april 2017 BESLUITENLIJST (14) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 18 april 2017 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A.C. Bragt (loco) Wethouder : C.A.H. Zondag Wethouder

Nadere informatie

Bundel. 'Wijziging gemeenschappelijke regeling' Kenmerk: 1014314-040

Bundel. 'Wijziging gemeenschappelijke regeling' Kenmerk: 1014314-040 Bundel 'Wijziging gemeenschappelijke regeling' Kenmerk: 1014314-040 Inhoud: Voorstel OLAZ wijziging GR Besluit wijziging gemeenschappelijke regeling Notitie voor de raden en colleges van B&W van de Zeeuwse

Nadere informatie

Met de kadernota WSD 2017 is de planning vastgesteld voor de behandeling van de financiële stukken in De hoofdlijn van deze planning is:

Met de kadernota WSD 2017 is de planning vastgesteld voor de behandeling van de financiële stukken in De hoofdlijn van deze planning is: Aan de beleidsmedewerkers Wsw c.a. van de aan WSD deelnemende gemeenten ons kenmerk: PC16-1-abdb/CO afdeling: Reporting & Control datum: 29-03-2016 Aanbieding financiële stukken WSD aan Raad en/of College

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland (versie 14 juli 2014, waarin het erratum d.d. 7 februari 2013 is verwerkt)

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland (versie 14 juli 2014, waarin het erratum d.d. 7 februari 2013 is verwerkt) Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013 (versie 14 juli 2014, waarin het erratum d.d. 7 februari 2013 is verwerkt) Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013 De colleges

Nadere informatie

AGENDAPUNT /03

AGENDAPUNT /03 AGENDAPUNT 2013.12.13/03 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 13 december 2013 Onderwerp: Portefeuillehouder: Steller: Ingekomen en uitgaande stukken De heer Wolfsen

Nadere informatie

De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00

De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00 De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00 Tijd Raadzaal 1.02 16:00 Verantwoordingsdebat Jaarverslag 2006 en Burgerjaarverslag 2006 Verantwoordingsdebat naar aanleiding van - Jaarverslag 2006 - Burgerjaarverslag

Nadere informatie

Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord. GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 6 juni 2017 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders

College van burgemeester en wethouders College van burgemeester en wethouders Openbare besluitenlijst Zitting van 10 oktober 2017 Samenstelling Aanwezig: de heer Jan Lonink, burgemeester; de heer Cees Liefting, wethouder; de heer Frank van

Nadere informatie

1. Samenvatting voorstel Op 8 juni 2018 vonden de vergaderingen van het Veiligheidsberaad en het Algemeen Bestuur IFV plaats.

1. Samenvatting voorstel Op 8 juni 2018 vonden de vergaderingen van het Veiligheidsberaad en het Algemeen Bestuur IFV plaats. 6. 1. Samenvatting voorstel Op 8 juni 2018 vonden de vergaderingen van het Veiligheidsberaad en het Algemeen Bestuur IFV plaats. 2. Algemeen : Vergadering Veiligheidsberaad 8 juni 2018 Opgesteld door:

Nadere informatie

ons kenmerk: PC15-1-abdb/CO afdeling: Reporting & Control datum: 17-04-2015 behandeld door: C.M.J. Onckels telefoonnummer: 0411-650366

ons kenmerk: PC15-1-abdb/CO afdeling: Reporting & Control datum: 17-04-2015 behandeld door: C.M.J. Onckels telefoonnummer: 0411-650366 Aan de beleidsmedewerkers Wsw c.a. van de aan WSD deelnemende gemeenten ons kenmerk: PC15-1-abdb/CO afdeling: Reporting & Control datum: 17-04-2015 Aanbieding financiële stukken WSD aan Raad en/of College

Nadere informatie

AGENDAPUNT /14

AGENDAPUNT /14 AGENDAPUNT 2015.02.16/14 Voorstel voor de vergadering van: het dagelijks bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: Herzien voorstel Tijdelijke adviescommissie

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

6v/ pffis. 0 2cu\AwCpS-~ Veiligheidsberaad. Veiligheidsreqio Zeeland. Verschuivend werkgeverschap brandweer.

6v/ pffis. 0 2cu\AwCpS-~ Veiligheidsberaad. Veiligheidsreqio Zeeland. Verschuivend werkgeverschap brandweer. Veiligheidsberaad Veiligheidsregio Zeeland Aan het bestuur van de veiligheidsregio Postbus 8016 4330 EA MIDDELBURG Veiligheidsreqio Zeeland Organisatieonderdeel 6v/ pffis Ontvangen, 3 jy N 2013 Behandelaar

Nadere informatie

Voorstel : Planning en control kalender Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk : Nee

Voorstel : Planning en control kalender Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk : Nee Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart 2015 Agendapunt : 5.a Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, Voor een adequate sturing en beheersing van de activiteiten van de ODZOB is een

Nadere informatie

AAN DE GEMEENTERAAD. Geachte raad,

AAN DE GEMEENTERAAD. Geachte raad, Voorbereidende raadsvergadering: 28 augustus 2012 Besluitvormende raadsvergadering: 18 september 2012 Portefeuillehouder: J.H. Herselman AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2012/50 Datum : 7 augustus 2012 Onderwerp

Nadere informatie

E03B. gemeente Risicoprofiel Beleidsplan, incl. dekkingsplan

E03B. gemeente Risicoprofiel Beleidsplan, incl. dekkingsplan E03B Samenvatting binnengekomen zienswijzen gemeenteraden op - Regionaal risicoprofiel Twente - Beleidsplan 2016-2019, incl. dekkingsplan - Begroting 2016, incl.. gemeente Risicoprofiel Beleidsplan, incl.

Nadere informatie

* *

* * *17.0000778* 17.0000778 Gemeente Noord-Beveland Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders Aanwezige leden: M.A.J. Delhez MSc, A.G. van der Maas, P.L. de Putter, A.P.L.M. Slenter- Jamar en drs. D. Sinke,

Nadere informatie

Veiligheidsbureau VRHM, Peter Kessels Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 30 juni Informatief H. Meijer (VD) - Datum: -

Veiligheidsbureau VRHM, Peter Kessels Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 30 juni Informatief H. Meijer (VD) - Datum: - 6. 1. Samenvatting voorstel Op 27 mei jl. heeft het Veiligheidsberaad vergaderd. Op basis van de agenda en definitieve besluitenlijst vindt een terugkoppeling plaats. 2. Algemeen Onderwerp: Vergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus Agendapunt : 06. Voorstelnummer : 06-036 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Dimitri Druiven Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven tst. 269 Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman Zaaknummer

Nadere informatie

Presentatie voorstellen AB MOED

Presentatie voorstellen AB MOED Presentatie voorstellen AB MOED 16 oktober 2014 Filmpje toekomstige brandweer dia 1 openingsdia Visieplaat MOED dia 2: Doel van de presentatie 1. Voorstellen MOED met raad delen vóór het AB van 30 oktober.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2016

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2016 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wets d.d. 17 mei 2016 Aanwezig: Afwezig: Dhr. drs. A. Mans, burgemeester Dhr. G.A. Suanet QC, loco-secretaris Dhr. C.P.M. Rood Dhr. M. Steeman Dhr.

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Vergadering 29-10-2014 Agendapunt 7 Voorgenomen besluit opheffing gemeenschappelijke regeling Stadsgewest Haaglanden

Nadere informatie

Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners

Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Inleiding. Met de doorontwikkeling van VRZ en de nieuwe gemeenschappelijke regeling kwam de vraag naar voren welke positie de Veiligheidsdirectie

Nadere informatie

Zienswijzen Jaarstukken 2016 Avri

Zienswijzen Jaarstukken 2016 Avri Zienswijzen Jaarstukken 2016 Avri Inleiding: De Jaarstukken 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Avri (Avri) is op 13 april 2017 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenten hebben

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013 CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR353937_1 15 maart 2016 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013 (versie 14 juli 2014,

Nadere informatie

Bundel van de Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering. van 9 juni 2017

Bundel van de Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering. van 9 juni 2017 Bundel van de Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering. van 9 juni 2017 A Algemeen A.1 Opening en mededelingen A.2 Verslag (incl. presentielijst) reguliere vergadering BC Veiligheid d.d. 31

Nadere informatie

De2e begrotingswijziging 2017 wordt besluitvormend geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 14 juli 2017.

De2e begrotingswijziging 2017 wordt besluitvormend geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 14 juli 2017. Gemeenschappelijke Zeeland Doorkiesnummer : 0113-249370 Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk : 170428 PKat/CvD De raden van de Zeeuwse gemeenten Datum : 28 april 2017 Onderwerp : r begrotingswijziging 2017

Nadere informatie

Agendapunt vergadering Algemeen Bestuur WBA d.d. 7 april Mededelingen. - Uitoefenen van taken voor derden:

Agendapunt vergadering Algemeen Bestuur WBA d.d. 7 april Mededelingen. - Uitoefenen van taken voor derden: Agendapunt vergadering Algemeen Bestuur WBA d.d. 7 april 2017 Mededelingen - Uitoefenen van taken voor derden: Eind januari 2017 hebben de dagelijkse besturen van de gemeenschappelijke regelingen in het

Nadere informatie

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten. ledenbrief

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten. ledenbrief Vereniging van Zeeuwse Gemeenten Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten ledenbrief 2016-001 status standpuntbepaling ons kenmerk BO bijlage(n) -2- contactpersoon bezoekadres

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (38) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 17 november 2015 AANWEZIG:

BESLUITENLIJST (38) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 17 november 2015 AANWEZIG: BESLUITENLIJST (38) Van de vergadering van Burgemeester en s van de gemeente Zaltbommel d.d. 17 november 2015 OPENBAAR AANWEZIG: Secretaris : C.A.H. Zondag : A.C. Bragt : A.C. van Balken : H.J. Looijen

Nadere informatie

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Aan de Raad Made, 9 oktober 2006 Raadsvergadering: 14 december 2006 Nummer raadsnota: 13 Onderwerp: Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

*Z012CF7DC2D* Lijst van ingekomen stukken. Registratienummer: Z -13-02050 / 3071

*Z012CF7DC2D* Lijst van ingekomen stukken. Registratienummer: Z -13-02050 / 3071 *Z012CF7DC2D* Registratienummer: Z -13-02050 / 3071 Lijst van ingekomen stukken Raadsvergadering : 25 april 2013 Registratienummer : 3071 Agendanummer : 3 Datum : 11 april 2013 Onderwerp : Ingekomen stukken

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst - College van B&W

Openbare besluitenlijst - College van B&W Datum 23-04-2019 Tijd 9:00-12:00 Locatie B&W kamer Voorzitter B. Koelewijn Openbare besluitenlijst - College van B&W 1. Besluitenlijst van de vergadering burgemeester en wethouders van 16 april 2019 19INT00476

Nadere informatie

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG Retouradres: Postbus 12600,2500 DJ Den Haag Colleges van B&W in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag U w brief van U w k enmer k Ons kenmerk Burgemees ter/2013. aanbiedingvoor

Nadere informatie

Alle zienswijzen overwegende stelt het Dagelijks Bestuur voor om de Eerste Bestuursrapportage 2018 ongewijzigd vast te stellen.

Alle zienswijzen overwegende stelt het Dagelijks Bestuur voor om de Eerste Bestuursrapportage 2018 ongewijzigd vast te stellen. Aanbiedingsbrief aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht van: Dagelijks Bestuur steller: M. van Bockel onderwerp: AP03.1a_Reactie zienswijzen Eerste Bestuursrapportage 2018 t.b.v.: AB d.d. 15 oktober 2018 bijlagen:

Nadere informatie

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 9 mei 2017

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 9 mei 2017 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders. Dinsdag 16 mei 2017 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen. Aanwezig: Nr. Burgerparticipatie Burgemeester

Nadere informatie

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden,

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden, Agenda commissie Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n Kenmerk : MB/ Onderwerp : Agenda vergadering Strijen, 26 augustus 2010 Geachte commissieleden,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 3 MEI 2016.

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 3 MEI 2016. BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 3 MEI 2016. Aanwezig: burgemeester D.H.A. van Hemmen, wethouders G. van den Berg, J. Groothuis, L. van der Maas, mw. M.W. Storteboom en secretaris

Nadere informatie

Evaluatie Wet veiligheidsregio's (2135): projectbeschrijving

Evaluatie Wet veiligheidsregio's (2135): projectbeschrijving 1 Betrekkingen (EWB) 070 370 7051 Evaluatie Wet veiligheidsregio's (2135): projectbeschrijving Projectnaam Evaluatie Wet veiligheidsregio's (2135) 1. Evaluatie Wet veiligheidsregio's (Wvr) Bij de behandeling

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Lijst van beslissingen van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 15 maart Aanwezig:

GEMEENTE OLDEBROEK. Lijst van beslissingen van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 15 maart Aanwezig: GEMEENTE OLDEBROEK Lijst van beslissingen van de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 maart 2016 Aanwezig: de burgemeester, A. Hoogendoorn de wethouder, E.G Vos-van de Weg de wethouder, L.

Nadere informatie

GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. Geachte mevrouw, mijnheer,

GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. Geachte mevrouw, mijnheer, Aan de gemeenteraden t.a.v. de voorzitter van de raad GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. i.a.a. de colleges van burgemeester en wethouders Onderwerp Consultatie jaarstukken 2013 en programmabegroting

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 57 Leefomgeving 25 oktober 2011 onderwerp Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 57 Leefomgeving 25 oktober 2011 onderwerp Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 57 Leefomgeving 25 oktober 2011 onderwerp Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg Inleiding Inleiding De verplichte vorming van veiligheidsregio

Nadere informatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie Bevolkingszorg De weg naar een regionale organisatie 1 1. Inleiding In de 2 e helft van 2011 is het project Ontwikkeling Bevolkingszorg opgestart. Met dit project wordt beoogd dat de sectie Bevolkingszorg

Nadere informatie

WSD voert verder opdrachten uit van gemeenten op het gebied van schoonmaak, catering, groenvoorziening en dienstverlening.

WSD voert verder opdrachten uit van gemeenten op het gebied van schoonmaak, catering, groenvoorziening en dienstverlening. Datum: Onderwerp Zienswijze van de raad op de jaarstukken van WSD over 2014. Status Oordeelvormend Voorstel 1. Kennis te nemen van de jaarstukken WSD over 2014. 2. De zienswijze van de raad over deze stukken

Nadere informatie

Gemeente jñ Bergen op Zoom. RAADSVKGADERļNĢ. d.d. r^slissing: cru^ì - GRIFFIE ìergeņfl^zcof RVB Voorlegger Raadsvoorstel

Gemeente jñ Bergen op Zoom. RAADSVKGADERļNĢ. d.d. r^slissing: cru^ì - GRIFFIE ìergeņfl^zcof RVB Voorlegger Raadsvoorstel Gemeente jñ Bergen op Zoom Voorlegger Raadsvoorstel Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend Voorstel 1. Het verzoek tot openbaarmaking van gegevens met betrekking tot het instellen van een vuurwerkverbod

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie Terneuzen 23 januari 2013 Samenstelling van de Rekenkamercommissie Terneuzen de heer drs. A.W. Zabel (voorzitter) de heer M.A. de Doelder (lid)

Nadere informatie

Ontwerp. 1 e Begrotingswijziging september 2015

Ontwerp. 1 e Begrotingswijziging september 2015 Ontwerp 1 e Begrotingswijziging 3 september Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Voorwoord 3 1.2 Inhoud swijziging 2. Begrotingswijziging naar Programma's 2.1 Programma Waarderen 2.2 Programma Heffen 2.3 Programma

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig:

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo Vergadering d.d. Agendapunt: 29 mei 2018 Zaaknummer: 471970 Portefeuillehouder : J. Gopal Openbaar Besloten Team : Team Mens en Maatschappij Adviseur

Nadere informatie

Bijlage A. Ingekomen stukken

Bijlage A. Ingekomen stukken Bijlage A. Ingekomen stukken 2013.03.25/03 Nr./Afzender 1/ Gemeente Bunschoten Datum 20 december 2012 Onderwerp Reactie raad op gewijzigde programmabegroting 2013 Reg.nr. 13.500011 Nr./Afzender 2/ Gemeente

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Het Veiligheidsberaad t.a.v. de voorzitter mw. G. Faber Postbus 7010 6801 HA ARNHEM Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Voorstel/alternatieven

Voorstel/alternatieven Raadsvergadering d.d. 14-6-2018 Aan de Raad Voorstraat 31Voorstraat 31Voorstraat 31, WissenkerkeWissenkerkeWissenkerke 4491 EV4491 EV4491 EV Postbus 3Postbus 3Postbus 3, 4490 AA4490 AA4490 AA WissenkerkeWissenkerkeWissenkerke

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 19 APRIL 2016. College Leesmap Voor kennisgeving aangenomen

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 19 APRIL 2016. College Leesmap Voor kennisgeving aangenomen BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 19 APRIL 2016 Aanwezig: Afwezig: Burgemeester Baas, de wethouders Olierook, Kok, De Jong en Wijnne, secretaris Reus en loco-secretaris

Nadere informatie

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 17, 7 mei 2013

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 17, 7 mei 2013 Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 17, 7 mei 2013 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Tjapko Poppens Wilma van de Werken, loco Carel van Gelder Jan Burger Algemeen Onderwerp

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 onderwerp Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846 zaakkenmerk Inleiding Op grond van de Wet op de

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 22 SEPTEMBER 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 22 SEPTEMBER 2015 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 22 SEPTEMBER 2015 Samenstelling: Zijn afwezig: De heer Jan Lonink, burgemeester De heer Cees Liefting, wethouder; de heer Frank van Hulle,

Nadere informatie

ons kenmerk ECCVA/U201300794 Lbr: 13/059 LOGA 13/12

ons kenmerk ECCVA/U201300794 Lbr: 13/059 LOGA 13/12 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft werkgeverschap veiligheidsregio's Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201300794 Lbr: 13/059 LOGA 13/12

Nadere informatie

doorkiesnummer (0592) 36 67 27 onderwerp Jaarverslag en jaarrekening 2010 en Begroting 2012 Veiligheidsregio

doorkiesnummer (0592) 36 67 27 onderwerp Jaarverslag en jaarrekening 2010 en Begroting 2012 Veiligheidsregio Veiligheidsregio.1 4 Drenthe 111.06108 De raden van Class, nr. Postbus 402 9400 AK Assen NR. 15 JUL 2011 Bezoekadres Jan Fabriciusstraat 60, Assen T. (0592) 32 46 60 Paraaf voor archie! Bankrelatie BNG

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-15-07182 / Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR-KDB) portefeuillehouder J. Roeffen

Nadere informatie

Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 27 maart 2013.

Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 27 maart 2013. AGP 2a d 1 Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 27 maart 2013. Aanwezig: mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans (voorzitter), drs. J. Hamming, drs. H.A.G.

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Deelname Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan Gemeenschappelijke Regeling ICT ondersteuning van de bedrijfsvoering (Parkstad IT).

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERVELD. Agenda/besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 augustus 2013.

GEMEENTE WESTERVELD. Agenda/besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 augustus 2013. GEMEENTE WESTERVELD Agenda/besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 augustus 2013. Afwezig: Nr. Afdeling Onderwerp Toelichting Advies Besluit 1. Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

B&W-nota. gemeente Winterswijk : : 1 /5 datum nota : // ^, zaaknummer. : 10: Maatschappelijke Participatie & Zorg

B&W-nota. gemeente Winterswijk : : 1 /5 datum nota : // ^, zaaknummer. : 10: Maatschappelijke Participatie & Zorg B&W-nota zaaknummer programma werkdoel onderwerp :133467 : 1 /5 datum nota : 05-04-2017 : 10: Maatschappelijke Participatie & Zorg : 1092 / GG D NOG : Vergadering Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Maatwerk in Brandweerzorg

Bestuursvoorstel. Maatwerk in Brandweerzorg Bestuursvoorstel Onderwerp Status Maatwerk in Brandweerzorg Besluitvormend Gevraagd besluit 1. In te stemmen met de rapportage Maatwerk in Brandweerzorg 3.0; 2. De rapportage Maatwerk in Brandweerzorg

Nadere informatie

Governance [GOVERANCE IN DE VNOG] Noord- en Oost- Gelderland

Governance [GOVERANCE IN DE VNOG] Noord- en Oost- Gelderland Governance Noord- en Oost- Gelderland 0 4 [GOVERANCE IN DE VNOG] In deze korte notitie moet duidelijk worden hoe de 'besturing' van de organisatie wordt geregeld binnen de VNOG: De wijze waarop er invulling

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0054 Rv. nr.: 11.0054 B en W-besluit d.d.: 7-6-2011 B en W-besluit nr.: 11.0596 Naam programma: Welzijn en Zorg Onderwerp: Aanleiding: Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Openbare

Nadere informatie

Jaargang 3, week Onderstaande informatie is beschikbaar in de raadskamer, tenzij anders wordt vermeld.

Jaargang 3, week Onderstaande informatie is beschikbaar in de raadskamer, tenzij anders wordt vermeld. GRIFFIEBERICHT argang 3, week 1-2010 Info voor de gemeenteraad Onderstaande informatie is beschikbaar in de raadskamer, tenzij anders wordt vermeld. Activiteiten voor de tweede week in 2010 (vergaderingen,

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z00F1B8B1E4* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : mevr. S. van Heeren Zaakgericht\351 Behandelend ambtenaar J.E.A. Pin Zaaknummer Z.16-16265 Datum: 9 mei 2016 Afdeling

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wets d.d. 26 mei 2015 Aanwezig: Dhr. drs. A. Mans, burgemeester Mw. mr. C.A. Peters, secretaris Dhr. H. Klijnstra MBA, wet Dhr. L. van Schoonhoven,

Nadere informatie

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota.

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. Aan de raad AGENDAPUNT 6.11 Kadernota regionalisering brandweer Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. In 2006 besloten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 31 JANUARI 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 31 JANUARI 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 31 JANUARI 2017 Samenstelling: Zijn aanwezig: De heer Jan Lonink, burgemeester De heer Cees Liefting, wethouder; de heer Frank van Hulle,

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

Het college van burgemeester en wethouders besluit: Openbare besluitenlijst van door burgemeester en wethouders genomen besluiten in week 11 mei t.m. 17 mei 2016. Datum aanmaak: 25.05.2016.. Directie AST/2016/009226 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 24 september 2009 Nr. 9 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om de jaarrekening/jaarverslag 2008 van GGD Zeeland vast te stellen en om niet in te stemmen

Nadere informatie

Bestuursreglement IFV

Bestuursreglement IFV Bestuursreglement IFV Vastgesteld 26 maart 2018 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Wet: IFV: Bestuur: AB: DB: Managementraden: Directie: Concerncontroller:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 14 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 september 2012

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 14 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 september 2012 RAADSVOORSTEL Agendapunt : 14 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 september 2012 Onderwerp Voorstel om toestemming te verlenen voor het aangaan van de Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen en

Nadere informatie