Handboek GDI-Vlaanderen. Deel 2: Praktische leidraad GDI-Vlaanderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek GDI-Vlaanderen. Deel 2: Praktische leidraad GDI-Vlaanderen"

Transcriptie

1 Handboek GDI-Vlaanderen Deel 2: Praktische leidraad GDI-Vlaanderen Juni 2010

2 INHOUDSTAFEL 1 Inleiding Doel van deze praktische leidraad Hoe deze praktische leidraad gebruiken? Beslissingsbomen Steekkaarten Tips en verwijzingen Waarom en hoe GDI-componenten implementeren in mijn organisatie? Waarom een GDI? Welke GDI-componenten implementeren? Kort overzicht GDI-componenten Hoe ga verder ik te werk? Aanbieden en beheren van gegevens Gebruiken van gegevens Beslissingsbomen Overzicht van de beslissingsbomen Voor beheerders van geografische informatie en diensten Stap 1: bepalen van het type van geografische gegevensbron Stap 2: beheren van metadata Stap 3: aanbieden van zoekdiensten Stap 4: dataharmonisatie Stap 5: aanbieden van raadpleegdiensten Stap 6: aanbieden van rechtstreekse overdrachtdiensten Stap 7: aanbieden van downloaddiensten Stap 8: aanbieden van verwerkingsdiensten Stap 9: aanbieden via e-commercediensten Stap 10: kwaliteitsgaranties bieden voor authentieke geografische gegevensbronnen Stap 11: regelen van toegang en gebruik Stap 12: organiseren van monitoring en rapportering Voor gebruikers van geografische gegevensbronnen en diensten Steekkaarten Overzicht van de steekkaarten Beheer van metadata M/1 - Beheer van metadata met gebruik van een eigen infrastructuur, een eigen metadata editor M/2.1 - Beheer van metadata door gebruik te maken van medio-knooppunt editor M/2.2 - Beheer van metadata door gebruik te maken van AGIV-hoofdknooppunt editor Aanbieden van zoekdiensten Z/1 Eigen zoekdienst beheren, op eigen infrastructuur Z/1.1 - Beheren van een medio-knooppunt zoekdienst Z/2.1 - Aansluiten bij zoekdienst van medio-knooppunt Z/2.2 - Aansluiten bij de zoekdienst van het AGIV-hoofdknooppunt Dataharmonisatie D/1 - Dataharmonisatie volgens de specificaties van de GDI-Vlaanderen D/2 - Dataharmonisatie volgens de INSPIRE-dataspecificaties Aanbieden van raadpleegdiensten R/1 - Ontsluiten van geografische gegevensbronnen via eigen raadpleegdienst, op eigen infrastructuur R/1.1 - Beheren van een medio-knooppunt raadpleegdienst R/2.1 - Ontsluiten van geografische gegevensbronnen via een medioknooppunt raadpleegdienst R/2.2 - Ontsluiten van geografische gegevensbronnen via de raadpleegdienst van het AGIV-hoofdknooppunt i

3 4.6 Aanbieden van rechtstreekse overdrachtdiensten O/1 - Ontsluiten van geografische gegevensbronnen via eigen rechtstreekse overdrachtdienst O/1.1 - Beheren van een medio-knooppunt rechtstreekse overdrachtdienst O/2.1 - Ontsluiten van geografische gegevensbronnen via de rechtstreekse overdrachtdienst van een medio-knooppunt O/2.2 - Ontsluiten van geografische gegevensbronnen via de rechtstreekse overdrachtdienst van het AGIV-hoofdknooppunt Aanbieden van downloaddiensten DL/1 Ontsluiten van geografische gegevensbronnen via downloaddienst van het AGIV-hoofdknooppunt DL/2 Ontsluiten van geografische gegevensbronnen via downloaddienst van een medio-knooppunt DL/3 Ontsluiten van geografische gegevensbronnen via eigen downloaddienst Aanbieden van verwerkingsdiensten V/1 - Transformeren van geografische gegevensbronnen via eigen verwerkingsdienst V/1.1 - Beheren van een medio-knooppunt verwerkingsdienst V/2.1 - Transformeren van geografische gegevensbronnen via de verwerkingsdienst van een medio-knooppunt V/2.2 - Transformeren van geografische gegevensbronnen via de verwerkingsdienst van het AGIV-hoofdknooppunt Aanbieden via e-commercediensten EC1 - Ontsluiten van geografische gegevensbronnen eigen via e- commercedienst EC2 - Ontsluiten van geografische gegevensbronnen via e-commercedienst van het AGIV-hoofdknooppunt Kwaliteitsgaranties bieden voor authentieke geografische gegevensbronnen AB/1 - Kwaliteitsgaranties bieden voor authentieke geografische gegevensbronnen Regelen van toegang en gebruik TG/1 - Toegang en gebruik regelen Organiseren monitoring en rapportering MR/1 - Organiseren monitoring en rapportering Gebruik van geografische gegevensbronnen en diensten GR - Raadplegen van geografische gegevensbronnen via het geoportaal GN - Koppelen van netwerkdiensten aan gebruikerstoepassingen GD - Downloaden van geografische gegevensbronnen GG - Regelen van toegang tot en gebruik van geografische gegevensbronnen en diensten Centrale diensten en technische ondersteuning aangeboden door AGIV Centrale diensten Centrale diensten aangeboden door AGIV Ondersteuning GDI-Werkgroep GDI-testbed Aanbieden van geografische diensten in naam van GDI-deelnemers Bijlagen Bijlage 1: Lijst van afkortingen Bijlage 2: Lijst van geografische gegevensbronnen volgens de bijlagen van INSPIRE-richtlijn: thematische categorieën van ruimtelijke gegevens Bijlage 3: Referentiedocumenten ii

4 1 Inleiding 1.1 Doel van deze praktische leidraad Het doel van deze praktische leidraad GDI-Vlaanderen is om beheerders en gebruikers van geografische gegevens en diensten te begeleiden bij de concrete implementatie van het GDI-decreet. De Vlaamse geografische data-infrastructuur (GDI) wordt opgebouwd uit een aantal technologische en organisatorische componenten. Deze GDI-componenten worden gerealiseerd en beheerd door de beheerders van geografische gegevensbronnen en aangewend door gebruikers van geografische gegevensbronnen. Voor beheerders van geografische gegevensbronnen De praktische leidraad legt uit welke GDI-componenten door de beheerders moeten opgezet worden, conform het GDI-decreet en in functie van het type van geografische gegevensbronnen. Per GDI-component stelt de praktische leidraad een aantal mogelijke implementatietrajecten voor. Voordelen, kostendrijvers en risico's worden voor ieder traject geëvalueerd. Voor gebruikers van geografische gegevensbronnen De praktische leidraad legt uit hoe gebruikers de GDI-componenten kunnen aanwenden om hun processen te optimaliseren. 1.2 Hoe deze praktische leidraad gebruiken? De praktische leidraad beschrijft een aantal beslissingsbomen aan de hand waarvan de lezer, in functie van zijn specifieke situatie en noden, kan achterhalen aan welke eisen zijn organisatie moet voldoen om de GDI-componenten uit te voeren. Na het doorlopen van de beslissingsbomen wordt de lezer geleid naar een bepaalde steekkaart die de implementatie voor zijn situatie toelicht. De steekkaarten beschrijven de taken en verantwoordelijkheden voor het uitvoeren van de GDI-component en geven een overzicht van de mijlpalen, voordelen, kostendrijvers en risico's verbonden aan het implementatietraject. Deze praktische leidraad vormt Deel 2 van het Handboek GDI-Vlaanderen, en moet gelezen worden samen met de andere delen van dit handboek: Deel 1: Kader voor de uitbouw van de Vlaamse GDI Dit deel van het handboek beschrijft het kader voor de uitbouw van de Vlaamse GDI: de aanleiding, de toepasselijke wetgeving, de technologische achtergrond, enzovoort. Deel 3: Begrippenlijst De begrippenlijst geeft een overzicht van de belangrijkste begrippen die doorheen het handboek aan bod komen. Elk begrip wordt verklaard aan de hand van een korte beschrijving en er wordt verwezen naar documentatie waar verdere informatie over het begrip kan gevonden worden. De praktische leidraad bevat ook drie bijlagen: Bijlage 1: Lijst met afkortingen die doorheen dit deel van het handboek wordt gebruikt, Bijlage 2: Lijst met INSPIRE-datasets, Bijlage 3: Lijst met externe documentatie Beslissingsbomen Aan de hand van een aantal beslissingsbomen kan de lezer bepalen, op basis van zijn eigen situatie en noden, aan welke eisen zijn organisatie moet voldoen om de GDI-componenten uit te voeren. pag3

5 Een beslissingsboom is een schema die de lezer begeleidt doorheen een aantal vragen (ja/neen vragen) om te komen tot een status of beslissing. Waar nodig wordt er verdere toelichting bij de vragen gegeven. Het einde van een beslissingsboom kan een eindpunt zijn waarbij geen actie moet worden ondernomen door de lezer, of een eindpunt waar een mogelijk implementatietraject aan verbonden is voor de betreffende GDI-component. In dat laatste geval is dus wel actie vereist. De beslissingsbomen worden onderverdeeld in twee categorieën naar gelang het doelpubliek. Voor de beheerders van geografische gegevensbronnen en diensten zijn twaalf beslissingsbomen gedefinieerd onder de vorm van twaalf stappen. Voor de gebruikers van geografische gegevensbronnen en diensten is één beslissingsboom bepaald. Legende beslissingsbomen Vraag die eindigt met een beslissing: ja / nee Eindpunt in de beslissingsboom waar actie moet ondernomen worden. Dit resulteert in een mogelijk implementatietraject dat is weergegeven in een steekkaart. De implementatietrajecten zijn beschreven onder de vorm van steekkaarten. Eindpunt waarbij er geen actie moet ondernomen worden. Type van geografische gegevensbron waarvoor GDI-componenten moeten gerealiseerd worden Steekkaarten Nadat de lezer het tussenpunt of eindpunt bepaald heeft bij het doorlopen van de beslissingsboom, beschrijft de bijhorende steekkaart de verdere details van de implementatie. De structuur van de steekkaarten is als volgt opgebouwd: Wie Doel Taken en verantwoordelijkheden Interactie met andere organisaties Implementatie Timing Voordelen Kostendrijvers Risico's pag4

6 1.2.3 Tips en verwijzingen In deze praktische leidraad wordt verwezen naar een begrip uit de begrippenlijst, een andere beslissingsboom, een andere steekkaart of externe documentatie op volgende manier: Verwijzing naar een begrip uit de begrippenlijst Verwijzing naar een andere beslissingsboom Verwijzing naar een andere steekkaart Verwijzing naar externe documentatie pag5

7 2 Waarom en hoe GDI-componenten implementeren in mijn organisatie? 2.1 Waarom een GDI? Geografische informatie is een belangrijke bouwsteen voor beleidsvoering. Het optimaal inzetten van geografische informatie is dan ook fundamenteel om die beleidsvoering continu te verbeteren. Bij het beheer en gebruik van geografische informatie bestaan verschillende pijnpunten: kennis over het bestaan van geografische gegevens Gebruikers weten niet welke geografische gegevens beschikbaar zijn, met het gevolg dat bepaalde diensten of processen niet goed kunnen uitgevoerd worden of dat gegevens dubbel worden aangemaakt; gebrek aan standaarden Geografische gegevens of diensten kunnen moeilijk met elkaar gecombineerd worden omdat ze incompatibel zijn; gebrek aan coördinatie tussen verschillende bestuursniveaus en grensoverschrijdend tussen verschillende regio's, wat de toegang tot en het gebruik van de gegevens belemmert; beperkingen in gegevensbeleid: er bestaan geen eenduidige regels over prijzen, copyright, licenties, toegang,... Een geografische data-infrastructuur (GDI) probeert een oplossing te bieden voor deze pijnpunten. Via een geheel van technologie, beleid en organisatorische/institutionele afspraken wordt de beschikbaarheid van en de toegang tot geografische gegevens verbeterd en vereenvoudigd. Het woord "infrastructuur" wordt gebruikt om het concept van een duurzame, ondersteunende omgeving, analoog aan bijvoorbeeld een wegen- of telecommunicatienetwerk, te promoten. Via de uitbouw van een GDI zullen organisaties de aanmaak, beheer en gebruik van gegevens verbeteren. Via een decentraal beheer en gebruik kunnen nieuwe of geactualiseerde gegevens sneller verwerkt worden en ter beschikking gesteld worden. Een GDI verzorgt de processen die controle op toegang en gebruik organiseren (wie krijgt toegang tot welke gegevens en voor welke doeleinden?). Binnen een GDI worden duidelijke afspraken gemaakt rond de geografische gegevens en dienstverlening (actualiteit, kwaliteit, beschikbaarheid). Door geografische gegevens te koppelen aan geografische diensten kunnen geografische gegevens in een waaier van gebruikstoepassingen ingepast worden. Via de uitbouw van een GDI zullen organisaties hun operationele werking verbeteren. Een GDI is een moderne, toekomstgerichte en duurzame infrastructuur. Een GDI zorgt voor een betere samenwerking binnen de organisatie, promoot hergebruik van gegevens en de integratie in verschillende toepassingsdomeinen. Een GDI zorgt ook voor een betere samenwerking tussen organisaties, over de verschillende beleidsniveaus en regio's heen. Via de uitbouw van een GDI zullen organisaties meer waarde krijgen voor hun financiële inspanningen. De informatie wordt op een betere en efficiëntere wijze beheerd. pag6

8 Onnodige kosten i.v.m. gegevensbeheer en gebruik worden vermeden door een verbeterd hergebruik van gegevens en diensten. Overtollige gegevens of dubbele aanmaak van gegevens worden vermeden. Via de uitbouw van een GDI zullen burger en bedrijven een betere dienstverlening krijgen van de overheid. Beter beschikbare kwaliteitsvolle geografische gegevens leiden tot een beter en sneller beslissingsproces. Burger en bedrijven kunnen eveneens gebruik maken van de geografische informatie die overheidsorganisaties hebben ingewonnen. Een GDI is een belangrijk onderdeel van de e-government-infrastructuur dat als doel heeft om communicatie en samenwerking tussen overheden onderling, tussen overheid en burger en tussen overheid en bedrijf, te optimaliseren. 2.2 Welke GDI-componenten implementeren? De organisatorische en technische infrastructuur van de Vlaamse GDI bestaat uit volgende GDIcomponenten: geharmoniseerde geografische gegevensbronnen, metagegevens, geografische diensten met hun technische specificaties en standaarden, afspraken omtrent de toegang tot en het gebruik van geografische gegevens en diensten, mechanismen, processen en procedures voor het monitoren en de coördinatie van de infrastructuur. Deze componenten worden uitgebreid toegelicht en gekaderd in Deel 1 van deze handleiding "Kader voor de uitbouw van de Vlaamse GDI". Hieronder worden ze in het kort overlopen. De beheerders van geografische gegevensbronnen en diensten zijn verantwoordelijk voor het opzetten van de meeste GDI-componenten. Het AGIV is ook verantwoordelijk voor het opzetten van een aantal componenten. Meer informatie hierover is te vinden in deel 1 van het Handboek, hoofdstuk 5. Per GDI-component stelt de praktische leidraad een aantal mogelijke implementatietrajecten voor. De mogelijke trajecten kunnen afgeleid worden uit de beslissingsbomen voor beheerders van geografische informatie en diensten - zie sectie 0 (pagina 12). De gebruikers van geografische gegevensbronnen en diensten kunnen of moeten de GDIcomponenten aanwenden om hun processen en toepassingen te optimaliseren. De beslissingsboom in sectie 0 (pagina 43) helpt hen om de verschillende mogelijkheden te bepalen Kort overzicht GDI-componenten Zie deel 1: Algemeen Kader en deel 3: Begrippenlijst voor meer informatie Geografische gegevensbronnen De kern van de GDI zijn de geografische gegevensbronnen die ontsloten worden via geografische diensten. Volgende types van geografische gegevensbronnen vormen onderdeel van de Vlaamse GDI: 1. (Toekomstige) authentieke geografische gegevensbron: geografische gegevenbron die als de meest volledige en kwalitatief hoogstaande door de Vlaamse Regering erkend is of in de toekomst zal worden, en die nuttig of noodzakelijk is in het kader van het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. a. INSPIRE-dataset: (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron die valt onder de INSPIRE-richtlijn b. Geen INSPIRE-dataset: (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron die niet onder te brengen is in een van de INSPIRE-thema s. 2. Status van geografische gegevensbron van algemeen belang die geen authentieke bron zal worden: geografische gegevensbron waarvan de stuurgroep GDI-Vlaanderen heeft vastgesteld pag7

9 dat de gegevens en bijhorende diensten moeten kunnen uitgewisseld worden door middel van de GDI, maar die omwille van bijvoorbeeld hun inhoud geen authentieke bron zullen worden. In functie van het type van geografische gegevensbron dienen GDI-componenten al dan niet te worden voorzien, of zijn meer of minder technische voorschriften van toepassing. Metadata Metadata of metagegevens - gegevens over gegevens - beschrijven geografische gegevensbronnen en/of geografische diensten. Via de metadata wordt het mogelijk om gegevensbronnen en -diensten te inventariseren, op te zoeken en op een efficiënte en correcte manier te gebruiken. Metagegevens zijn erg belangrijk: zonder context en documentatie zijn geografische gegevensbronnen immers zo goed als onbruikbaar. Zoekdienst Via een zoekdienst is het mogelijk om geografische gegevensbronnen en diensten op te zoeken op basis van de inhoud van de overeenkomstige metagegevens, en de inhoud van de metagegevens weer te geven. Via een zoekdienst kunnen geografische gegevensbronnen en diensten op een meer efficiënte manier gevonden worden. Geharmoniseerde geografische gegevens Door geografische gegevensbronnen te harmoniseren wordt het mogelijk om geografische gegevens op een consistente manier te combineren met elkaar, tussen organisaties, tussen verschillende (beleids)domeinen en tussen regio's en Europese lidstaten. Door met een gestandaardiseerd, stabiel en gedocumenteerd datamodel te werken kunnen de gebruikers van de gegevens op een efficiënte en duurzame manier toepassingen ontwikkelen. Raadpleegdiensten Via een raadpleegdienst is het mogelijk om geografische gegevensbronnen raadpleegbaar te maken: ze weer te geven en ze te bevragen. Raadpleegdiensten laten toe om geografische gegevens op te vragen en te visualiseren zonder dat het mogelijk is om de oorspronkelijke gegevens te wijzigen. Rechtstreekse overdrachtdiensten Via een rechtstreekse overdrachtdienst is het mogelijk om de gegevens rechtstreeks uit de geografische gegevensbron te bevragen en het resultaat van de bevraging ter beschikking te hebben in een geografisch gegevensformaat. De brondatabank wordt rechtstreeks aangesproken. Downloaddiensten of onrechtstreekse overdrachtdiensten Via een downloaddienst is het mogelijk geografische gegevens onder vorm van voorgedefinieerde bestanden op te vragen. Een bestand bevat ofwel de gehele geografische gegevensbron of wel een subset ervan. Verwerkingsdiensten Via een verwerkingsdienst kunnen geografische gegevensbronnen getransformeerd worden om zo tot interoperabiliteit te komen. Een verwerkingsdienst zorgt ervoor dat gegevens naar een conform datamodel worden getransformeerd, omgevormd worden naar een ander coördinatenreferentiestelsel of omgezet worden naar een conform gegevensformaat. E-commercediensten Een e-commercedienst regelt bestelling, eventuele betaling en de controle op de levering van de geografische gegevens of diensten via het internet. Kwaliteitsgaranties voor authentieke geografische gegevensbronnen Voor authentieke geografische gegevensbronnen zijn specifieke kwaliteitsvereisten van toepassing in verband met actualiteit, nauwkeurigheid en volledigheid. pag8

10 Toegang tot en gebruik van geografische gegevensbronnen De toegangs- en gebruikersregels worden vastgelegd door het GDI-decreet en haar uitvoeringsbesluiten. Deze moeten concreet toegepast worden op elke geografische gegevensbron. Monitoring en rapportering In het kader van het GDI-decreet wordt gevraagd om op regelmatige tijdstippen de voortgang van het invoeringstraject te rapporteren aan de Vlaamse overheid. Deze informatie is belangrijk om de evolutie van de GDI-Vlaanderen op een weloverwogen manier te sturen. GDI-Vlaanderen - een netwerk van knooppunten GDI-Vlaanderen wordt opgebouwd onder de vorm van een netwerk van knooppunten. Een GDIknooppunt omvat de organisatorische en technische infrastructuur voor de toegang tot en het gebruik van geografische gegevensbronnen. De geografische gegevensbronnen worden ontsloten via geografische diensten die via het knooppunt ter beschikking worden gesteld. Knooppunten worden gecategoriseerd in functie van de grootte van het knooppunt en de diensten die het knooppunt aanbiedt. Een organisatie handelt als een miniknooppunt indien ze zich beperkt tot het aanbieden van de eigen geografische gegevensbronnen en diensten. Een medio-knooppunt voorziet in de meeste organisatorische en technische aspecten van de GDI en doet slechts in beperkte mate beroep op de diensten van het hoofdknooppunt. Een medioknooppunt kan een instantie zijn, maar kan ook een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties zijn. Een hoofdknooppunt koppelt alle onderliggende medio- en mini-knooppunten en zorgt ervoor dat alle geografische diensten van die knooppunten ontsloten worden naar andere hoofdknooppunten. Het bevat een centrale zoekdienst waarmee alle de geografische gegevensbronnen en diensten kunnen gevonden worden. In haar rol van operationele coördinator van de uitbouw en exploitatie van de GDI zet het AGIV het hoofdknooppunt op voor GDI-Vlaanderen. 2.3 Hoe ga verder ik te werk? Aanbieden en beheren van gegevens Als aanbieder en beheerder van geografische gegevens moet men zich volgende vragen stellen: Ben ik verplicht om mijn gegevens aan te bieden via de GDI? Welke GDI-componenten moet ik invullen? Opstellen van metadata, harmoniseren van geografische gegevens, opzetten van geografische diensten, verzorgen van specifieke kwaliteitsgaranties, opstellen van regels voor gebruik en toegang, monitoring van en rapportering over de implementatie en infrastructuur. Wat zijn de mogelijke implementatietrajecten? Welke processen moet ik aanpassen in mijn organisatie om de GDI-componenten te realiseren? Welke infrastructuur is daarvoor nodig? Bij welk knooppunt sluit ik aan? Aan welke timing moet ik mij houden? Wat zijn de voordelen van het gekozen implementatietraject, welke kosten en risico's zijn eraan verbonden? De beslissingsbomen en de steekkaarten helpen deze vragen te beantwoorden, de juiste afwegingen en keuzes te maken en een plan van aanpak voor de organisatie op te stellen. pag9

11 2.3.2 Gebruiken van gegevens Als gebruiker van gegevens moet men zich volgende vragen stellen: Welke gegevens gebruik ik veelvuldig in welk van mijn processen: wat is het belang van actuele gegevens, op welke manier heb ik de gegevens nodig? Op welke manier kunnen mijn processen geoptimaliseerd worden door aan te sluiten op de GDI? Ben ik verplicht om bepaalde geografische gegevens (bv. authentieke geografische gegevensbron) te gebruiken? Wat zijn de mogelijke implementatietrajecten? Hoe kan ik mijn processen en gebruikerstoepassingen aanpassen om ze aan te sluiten op de GDI? Welke infrastructuur is daarvoor nodig? Welke timing kan ik verwachten voor de beschikbaarheid van de geografische gegevens en diensten? Wat zijn de voordelen, de kosten en de mogelijke risico s verbonden aan het gekozen implementatietraject? De beslissingsbomen met bijhorende steekkaarten helpen de lezer om deze vragen te beantwoorden, de juiste afwegingen en keuzes te maken en een plan van aanpak voor de organisatie op te stellen. pag10

12 3 Beslissingsbomen 3.1 Overzicht van de beslissingsbomen Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende beslissingsbomen die beheerders of gebruikers van geografische gegevensbronnen kunnen doorlopen. Voor beheerders van geografische informatie Stap 1: bepalen van het type van geografische gegevensbron Stap 2: beheren van metadata Stap 3: aanbieden van zoekdiensten Stap 4: dataharmonisatie Stap 5: aanbieden van raadpleegdiensten Stap 6: aanbieden van rechtstreekse overdrachtdiensten Stap 7: aanbieden van downloaddiensten Stap 8: aanbieden van verwerkingsdiensten Stap 9: aanbieden via e-commercediensten Stap 10: kwaliteitsgaranties voor authentieke geografische gegevensbronnen Stap 11: regelen van toegang en gebruik Stap 12: monitoring en rapportering Voor gebruikers van geografische informatie GR - raadplegen van geografische gegevensbronnen via het geoportaal GN - koppelen van netwerkdiensten GD - downloaden van geografische gegevensbronnen GG - regelen van toegang tot en gebruik van geografische gegevensbronnen en diensten pag11

13 3.2 Voor beheerders van geografische informatie en diensten Stap 1: bepalen van het type van geografische gegevensbron Voor wie? Deze beslissingsboom dient enkel doorlopen te worden door organisaties die deelnemer zijn aan GDI- Vlaanderen en geografische gegevensbronnen beheren. De beslissingsboom moet doorlopen worden voor elke geografische gegevensbron die de organisatie beheert. Indien uw organisatie wél deelnemer is aan GDI-Vlaanderen maar zelf geen geografische gegevensbonnen beheert, gebruik dan beslissingsboom "Voor gebruikers van geografische informatie" (pagina 43). Wat? Geografische gegevensbronnen die binnen GDI-Vlaanderen vallen kunnen onderverdeeld worden in 3 groepen: 1. (Toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en INSPIRE-dataset 2. (Toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIRE-dataset 3. Status van geografische gegevensbron van algemeen belang die geen authentieke bron zal worden (en dus geen INSPIRE-dataset is, want alle GDI-Vlaanderen datasets die onder INSPIRE vallen zullen op termijn authentieke bron worden) De beheerder kan zelf nakijken of zijn dataset onder een (of meerdere) van de 34 thema s van INSPIRE valt. De stuurgroep zal bekrachtigen of een datasets al dan niet onder INSPIRE valt. De INSPIRE-datasets zullen door de stuurgroep worden aangeduid als toekomstige authentieke bronnen. Eens zij voldoen aan alle vereisten voor authentieke bron, zullen zij door de Vlaamse Regering worden aangeduid authentieke geografische gegevensbron. Voor datasets die niet onder INSPIRE vallen, zal het eveneens de stuurgroep GDI-Vlaanderen die voorstelt of zij al dan niet authentiek zullen worden op termijn. Het is aan de Vlaamse Regering om deze dan effectief aan te duiden als authentieke bron eens de dataset voldoet aan alle voorwaarden. Met deze beslissingsboom kan de lezer voor elke geografische gegevensbron die zijn organisatie beheert bepalen tot welk type deze behoort. Dit is een belangrijke eerste stap, want in functie van het type van geografische gegevensbron dienen GDI-componenten al dan niet te worden voorzien of zijn meer of minder technische voorschriften van toepassing. pag12

14 Beslissingsboom pag13

15 Verklaringen bij de beslissingsboom Vraag V2 Valt de geografische gegevensbron onder één van de INSPIRE-thema's? In bijlage 1, 2 en 3 van de INSPIRE-richtlijn staan alle INSPIRE thema s met hun definities. Bijlage 2 van deze leidraad bevat een voorlopige lijst met GDI-Vlaanderen datasets die onder INSPIRE vallen. Deze lijst is niet volledig en kan ten alle tijden worden aangepast. Indien u beheerder bent van een INSPIRE-dataset die nog niet op deze lijst vermeld staat, gelieve dit dan te melden aan de stuurgroep GDI-Vlaanderen. Vraag V3 Is de geografische gegevensbron erkend door de Vlaamse Regering als geografische gegevensbron van algemeen belang? De stuurgroep GDI-Vlaanderen stelt vast dat de onderlinge uitwisseling van bepaalde geografische gegevensbronnen nodig is, voor het uitvoeren van taken van algemeen belang of voor het uitoefenen van verantwoordelijkheden of het verlenen van openbare diensten met betrekking tot het milieu. Hieronder wordt het proces beschreven voor het vaststellen van geografische gegevensbronnen van algemeen belang. Vraag V4 Is de geografische gegevensbron erkend (aangeduid) door de Vlaamse Regering als (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron? Het is de Vlaamse Regering die, op voorstel van de stuurgroep GDI-Vlaanderen, zal aanduiden welke dataset in aanmerking komt als authentieke geografische gegevensbron worden. Hieronder wordt het proces beschreven voor de aanduiding en erkenning van authentieke geografische gegevensbronnen. Proces voor de erkenning van een geografische gegevensbron als authentieke geografische gegevensbron en / als geografische gegevensbron van algemeen belang Authentieke geografische gegevensbron De Vlaamse Regering erkent een geografische gegevensbron als een authentieke geografische gegevensbron indien die als de meest volledige en kwalitatief hoogstaande door de Vlaamse Regering erkend is, en nuttig of noodzakelijk is in het kader van het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. (zie Deel 1: Kader voor de uitbouw de Vlaamse GDI). Een authentieke geografische gegevensbron biedt kwaliteitsgaranties in verband met actualiteit, nauwkeurigheid, volledigheid en beschikbaarheid. Indien een geografische gegevensbron (nog) niet voldoet aan deze kwaliteitsgaranties, kan ze wel aangeduid worden als toekomstige authentieke geografische gegevensbron. Het is de Vlaamse Regering die, op voorstel van de stuurgroep GDI-Vlaanderen, aanduidt welke dataset een authentieke geografische bron wordt. De stuurgroep zal meer klaarheid brengen over de te volgen procedure (verwacht medio 2010). In deze Praktische leidraad spreken we over authentieke geografische gegevensbron, we bedoelen hiermee steeds zowel erkende als toekomstige authentieke geografische gegevensbronnen. Geografische gegevensbron van algemeen belang De stuurgroep GDI-Vlaanderen stelt vast welke geografische gegevensbronnen en bijhorende geografische diensten moeten kunnen worden uitgewisseld door middel van de GDI. Het gaat hierbij om geografische gegevensbronnen die beheerd worden door deelnemers aan GDI-Vlaanderen en waarvan de stuurgroep heeft vastgesteld dat de onderlinge uitwisseling ervan nodig is, voor het uitvoeren van taken van algemeen belang of voor het uitoefenen van verantwoordelijkheden of het verlenen van openbare diensten met betrekking tot het milieu. Hoe verder? In functie van het type van geografische gegevensbron dienen bepaalde GDI-componenten verzorgd te worden. De tabel hieronder geeft een overzicht. pag14

16 Voor elke GDI-component wordt een beslissingboom uitgewerkt. De lezer kan voor iedere GDIcomponent de beslissingsboom doorlopen. Aan de hand van de genomen keuzes zal blijken welk implementatietraject van toepassing is voor zijn organisatie. Deze implementatietrajecten worden in de steekkaarten beschreven. Stap GDI- component Type van geografische gegevensbron G/1 (toekomstige authentieke geografische gegevensbron en INSPIRE-dataset G/2 (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIREdataset 2 Beheer van metadata V V V 3 Aanbieden van zoekdiensten 4 Dataharmonisatie Aanbieden van raadpleegdiensten Aanbieden van rechtstreekse overdrachtdiensten Aanbieden van downloaddiensten Aanbieden van verwerkingsdiensten Aanbieden via e- commercediensten Kwaliteitsgaranties bieden voor authentieke geografische gegevensbronnen Regelen van toegang & gebruik Organiseren van monitoring en rapportering V: Verplicht NV: Niet verplicht V V V V (INSPIRE dataspecificaties) V (GDI-Vlaanderen dataspecificaties) G/3 V V NV V V NV V V V V indien nodig V indien vergoeding voor data en/of diensten V indien nodig V indien vergoeding voor data en/of diensten V V NV V V V geen (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIREdataset V (GDI-Vlaanderen dataspecificaties) V indien nodig V indien vergoeding voor data en/of diensten V (uitgebreid) V (beperkt) V (beperkt) Minimale trajecten voor beheerders van geografische gegevensbronnen Voor geografische gegevensbronnen van het type G/1 (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en INSPIRE-dataset Stap 2: beheren van metadata Stap 3: aanbieden van zoekdiensten pag15

17 Stap 4: dataharmonisatie Stap 5: aanbieden van raadpleegdiensten Stap 6: aanbieden van rechtstreekse overdrachtdiensten Stap 7: aanbieden van downloaddiensten Stap 10: kwaliteitsgaranties voor authentieke geografische gegevensbronnen Stap 11: regelen van toegang en gebruik Stap 12: monitoring en rapportering Voor geografische gegevensbronnen van het type G/2 (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIRE-dataset Stap 2: beheren van metadata Stap 3: aanbieden van zoekdiensten Stap 4: dataharmonisatie Stap 5: aanbieden van raadpleegdiensten Stap 6: aanbieden van rechtstreekse overdrachtdiensten Stap 7: aanbieden van downloaddiensten Stap 10: kwaliteitsgaranties voor authentieke geografische gegevensbronnen Stap 11: regelen van toegang en gebruik Stap 12: monitoring en rapportering Voor geografische gegevensbronnen van het type G/3 geen (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIRE-dataset Stap 2: beheren van metadata Stap 3: aanbieden van zoekdiensten Stap 4: dataharmonisatie Stap 7: aanbieden van downloaddiensten Stap 11: regelen van toegang en gebruik Stap 12: monitoring en rapportering pag16

18 3.2.2 Stap 2: beheren van metadata Stap 2 GDIcomponent Beheer van metadata Type van geografische gegevensbron G/1 V: Verplicht NV: Niet verplicht Voor wie? (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en INSPIRE-dataset G/2 (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIRE-dataset V V V G/3 geen (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIRE-dataset Deze beslissingsboom dient doorlopen te worden door de organisaties die volgende types van geografische gegevensbronnen beheren: G/1 (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en INSPIRE-dataset G/2 (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIRE-dataset G/3 geen (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIRE-dataset Wat? Deze beslissingsboom helpt de lezer om te bepalen op welke manier zijn organisatie metadata optimaal beheert. pag17

19 Beslissingsboom Hoe verder? De volgende steekkaarten beschrijven de verschillende manieren voor het beheer van metadata. M/1 Beheer van metadata met gebruik van eigen metadata-editor en infrastructuur, conform het GDI-Vlaanderen metadataprofiel (pagina 48). M/2.1 Beheer van metadata door gebruik te maken van medio-knooppunt editor, conform het GDI-Vlaanderen metadataprofiel (pagina 51). M/2.2 Beheer van metadata door gebruik te maken van AGIV-hoofdknooppunt editor, conform het GDI-Vlaanderen metadataprofiel (pagina 54). pag18

20 3.2.3 Stap 3: aanbieden van zoekdiensten Stap 3 GDIcomponent Aanbieden van zoekdiensten Type van geografische gegevensbron G/1 V: Verplicht NV: Niet verplicht Voor wie? (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en INSPIRE-dataset G/2 (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIRE-dataset V V V G/3 geen (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIRE-dataset Deze beslissingsboom dient doorlopen te worden door organisaties die volgende types van geografische gegevensbronnen beheren en hun geografische gegevensbronnen via zoekdiensten moeten kenbaar maken: G/1 (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en INSPIRE-dataset G/2 (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIRE-dataset G/3 geen (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIRE-dataset Wat? Deze beslissingsboom helpt de lezer om te bepalen op welke manier zijn organisatie de geografische gegevensbronnen die ze beheert kan kenbaar maken via zoekdiensten. pag19

21 Beslissingsboom Verklaring bij de beslissingsboom Vraag V6: Indien de organisatie de metadata van haar geografische gegevensbronnen beheert via de metadata-editor van een medio-knooppunt of AGIV-hoofdknooppunt, zullen deze metadata automatisch door de zoekdienst van het betreffende knooppunt worden ontsloten. pag20

22 Hoe verder? De volgende steekkaarten beschrijven de verschillende manieren om een zoekdienst te beheren: Z/1 Beheren van eigen zoekdienst (pagina57). Z/1.1 Beheren van een medio-knooppunt zoekdienst (pagina 62). Z/2.1 Aansluiten bij zoekdienst van een medio-knooppunt (pagina 65). Z/2.2 Aansluiten bij zoekdienst van het AGIV-hoofdknooppunt (pagina 68). pag21

23 3.2.4 Stap 4: dataharmonisatie Stap GDI- component Type van geografische gegevensbron 4 Dataharmonisatie G/1 V: Verplicht NV: Niet verplicht (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en INSPIRE-dataset V (INSPIRE dataspecificaties) G/2 (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIRE-dataset V (GDI-Vlaanderen dataspecificaties) G/3 geen (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIRE-dataset V (GDI-Vlaanderen dataspecificaties) Voor wie? Deze beslissingsboom dient doorlopen te worden door organisaties die volgende types van geografische gegevensbronnen beheren en hun geografische gegevensbronnen moeten harmoniseren: G/1 (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en INSPIRE-dataset G/2 (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIRE-dataset G/3 geen (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIRE-dataset Wat? Deze beslissingsboom helpt de lezer om te bepalen op welke manier zijn organisatie de geografische gegevensbronnen die ze beheert kan harmoniseren volgens de dataspecificaties. Beslissingsboom pag22

24 Verklaringen bij de beslissingsboom Vraag V2: Voor geografische gegevensbronnen van type G/1 (INSPIRE-datasets) gelden GDI-Vlaanderen dataspecificaties die conform zijn met de INSPIRE-dataspecifcaties. Voor andere datasets gelden specifieke dataspecificaties die zijn opgelegd door de stuurgroep GDI-Vlaanderen, in overleg met de databeheerder. Hoe verder? De volgende steekkaarten beschrijven de verschillende taken, nodig voor dataharmonisatie. D/1 Dataharmonisatie volgens de specificaties van de stuurgroep GDI-Vlaanderen (pagina 70). D/2 Dataharmonisatie volgens de INSPIRE-specificaties (pagina 72). pag23

25 3.2.5 Stap 5: aanbieden van raadpleegdiensten Stap GDI- component Type van geografische gegevensbron 5 Aanbieden van raadpleegdiensten V: Verplicht NV: Niet verplicht Voor wie? G/1 (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en INSPIRE-dataset G/2 (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIREdataset G/3 V V NV geen (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIRE-dataset Deze beslissingsboom dient doorlopen te worden door organisaties die volgende types van geografische gegevensbronnen beheren en hun geografische gegevensbronnen via raadpleegdiensten moeten aanbieden: G/1 (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en INSPIRE-dataset G/2 (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIRE-dataset Alhoewel het ontsluiten van datasets via raadpleegdiensten enkel wettelijk verplicht is voor authentieke geografische gegevensbronnen en INSPIRE-datasets, is het ook aangewezen om de andere datasets (G/3) raadpleegbaar te maken via raadpleegdiensten. Wat? Deze beslissingsboom helpt de lezer om te bepalen op welke manier zijn organisatie de geografische gegevensbronnen die ze beheert kan ontsluiten via raadpleegdiensten. pag24

26 Beslissingsboom Verklaring bij de beslissingsboom Vraag V1: Mijn organisatie is deelnemer aan GDI-Vlaanderen en beheerder van een geografische gegevensbron van type G/1 en G/2. Authentieke geografische gegevensbronnen en INSPIRE-datasets moeten via raadpleegdiensten ontsloten worden. Vraag V2, V4: Het is de verantwoordelijkheid van de beheerders om ervoor te zorgen dat de geografische gegevensbronnen ontsloten worden. Ofwel zorgt hij ervoor dat dit gebeurt op de infrastructuur van zijn organisatie, of indien er afspraken zijn met een medio-knooppunt, via deze weg. Een pag25

27 beheerder kan er ook voor kiezen om hiervoor beroep te doen op AGIV, indien tussen zijn organisatie en AGIV hiervoor de nodige overeenkomsten gemaakt worden. Vraag V3: Een organisatie die zelf de infrastructuur voor een raadpleegdienst heeft opgezet, kan deze aanbieden aan andere organisaties. In dit geval treedt de organisatie op als medio-knooppunt voor raadpleegdiensten. Hoe verder? De volgende steekkaarten beschrijven de verschillende taken, nodig voor ontsluiten van geografische gegevensbronnen via raadpleegdiensten. R/1 Ontsluiten van geografische gegevensbronnen via eigen raadpleegdienst (pagina 77). R/1.1 Beheren van een medio-knooppunt raadpleegdienst (pagina 82). R/2.1 Ontsluiten van geografische gegevensbronnen via een medio-knooppunt raadpleegdienst (pagina 86). R/2.2 Ontsluiten van geografische gegevensbronnen via het AGIV-hoofdknooppunt raadpleegdienst (pagina 90). pag26

28 3.2.6 Stap 6: aanbieden van rechtstreekse overdrachtdiensten Stap GDI- component Type van geografische gegevensbron 6 Aanbieden van rechtstreekse overdrachtdiensten V: Verplicht NV: Niet verplicht Voor wie? G/1 (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en INSPIRE-dataset G/2 (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIREdataset G/3 V V NV geen (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIREdataset Deze beslissingsboom dient doorlopen te worden door organisaties die volgende types van geografische gegevensbronnen beheren en hun geografische gegevensbronnen via rechtstreekse overdrachtdiensten moeten aanbieden. G/1 (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en INSPIRE-dataset G/2 (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIRE-dataset Via een rechtstreekse overdrachtdienst of web feature service (WFS) is het mogelijk om de gegevens uit de geografische gegevensbron te bevragen en het resultaat van de bevraging rechtstreeks ter beschikking te hebben in een geografisch gegevensformaat. Men heeft rechtstreeks toegang tot de brondatabank waardoor de gegevens niet meer lokaal geplaatst moeten worden. Wat? Deze beslissingsboom helpt de lezer om te bepalen op welke manier zijn organisatie de geografische gegevensbronnen die ze beheert kan ontsluiten via rechtstreekse overdrachtdiensten. pag27

29 Beslissingsboom Verklaring bij de beslissingsboom Vraag V1: Mijn organisatie is deelnemer aan GDI-Vlaanderen en beheerder van een geografische gegevensbron van type G/1 of G2. Authentieke geografische gegevensbronnen moeten via rechtstreekse overdrachtdiensten worden ontsloten. Dit is wettelijk verplicht. Vraag V2, V4: Het is de verantwoordelijkheid van de beheerders om ervoor te zorgen dat de geografische gegevensbronnen ontsloten worden. Ofwel zorgt hij ervoor dat dit gebeurt op de infrastructuur van zijn organisatie, of indien er afspraken zijn met een medio-knooppunt, via deze weg. Een beheerder kan er ook voor kiezen om hiervoor beroep te doen op AGIV, indien tussen zijn organisatie en AGIV hiervoor de nodige overeenkomsten gemaakt worden. pag28

30 Vraag V3: Een organisatie die zelf de infrastructuur voor een rechtstreekse overdrachtdienst heeft opgezet, kan deze aanbieden aan andere organisaties. In dit geval treedt de organisatie op als medioknooppunt voor rechtstreekse overdrachtdiensten. Hoe verder? De volgende steekkaarten beschrijven de verschillende taken, nodig voor ontsluiten van geografische gegevensbronnen via raadpleegdiensten. O/1 Ontsluiten van geografische gegevensbronnen via eigen rechtstreekse overdrachtdienst (pagina 94). O/1.1 Beheren van een medio-knooppunt rechtstreekse overdrachtdienst (pagina 100). O/2.1 Ontsluiten van geografische gegevensbronnen via de rechtstreekse overdrachtdienst van een medio-knooppunt (pagina 104). O/2.2 Ontsluiten van geografische gegevensbronnen via de rechtstreekse overdrachtdienst van het AGIV-hoofdknooppunt (pagina 108). pag29

31 3.2.7 Stap 7: aanbieden van downloaddiensten Stap GDI- component Type van geografische gegevensbron 7 Aanbieden van downloaddiensten V: Verplicht NV: Niet verplicht Voor wie? G/1 (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en INSPIRE-dataset G/2 (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIREdataset V V V G/3 geen (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIRE-dataset Deze beslissingsboom dient doorlopen te worden door organisaties die volgende types van geografische gegevensbronnen beheren en hun geografische gegevensbronnen via downloaddiensten (of onrechtstreekse overdrachtdiensten) moeten aanbieden: G/1 (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en INSPIRE-dataset G/2 (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIRE-dataset G/3 geen (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIRE-dataset Wat? Deze beslissingsboom helpt de lezer om te bepalen op welke manier zijn organisatie de geografische gegevensbronnen die ze beheert kan ontsluiten via downloaddiensten. pag30

32 Beslissingsboom Verklaring bij de beslissingsboom Vraag V2, V3: AGIV is volgens het GDI-decreet verplicht om een centrale downloaddienst op te zetten en te beheren. Elke GDI-deelnemer die gegevens aanbiedt kan hiervan gebruik maken. Anderzijds kan een organisatie er ook voor kiezen om een eigen downloaddienst op te zetten, of deze van het medio-knooppunt waar ze bij aangesloten is te gebruiken. In deze beide laatste gevallen moet het wel mogelijk zijn om de downloaddienst te koppelen aan het AGIV-hoofdknooppunt. Hoe verder? De volgende steekkaarten beschrijven de verschillende taken, nodig voor ontsluiten van geografische gegevensbronnen via downloaddiensten. DL/1 Ontsluiten van geografische gegevensbronnen via downloaddienst van het AGIV-hoofdknooppunt (pagina 112). DL/2 Ontsluiten van geografische gegevensbronnen via downloaddienst van een medio-knooppunt (pagina 116). DL/3 Ontsluiten van geografische gegevensbronnen eigen downloaddienst (pagina 119). pag31

33 3.2.8 Stap 8: aanbieden van verwerkingsdiensten Stap GDI- component Type van geografische gegevensbron 8 Aanbieden van verwerkingsdiensten V: Verplicht NV: Niet verplicht G/1 (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en INSPIRE-dataset V indien nodig G/2 (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIREdataset V indien nodig G/3 geen (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIREdataset V indien nodig Voor wie? Via een verwerkingsdienst kunnen geografische gegevensbronnen getransformeerd worden om zo tot interoperabiliteit te komen. Ze zorgen ervoor dat gegevens naar een conform datamodel worden getransformeerd, omgevormd naar een ander coördinaten-referentiestelsel of omgezet naar een conform gegevensformaat. Verwerkingsdiensten zijn hulpdiensten die onder andere kunnen gekoppeld worden aan raadpleegdiensten of overdrachtdiensten. Zo kunnen verwerkingsdiensten ervoor zorgen dat gegevens on-the-fly worden getransformeerd wanneer ze ontsloten worden via raadpleegdiensten of een overdrachtdienst. Verwerkingsdiensten kunnen ook op zichzelf bestaan en dus niet gebonden zijn aan een raadpleeg- of overdrachtdienst. Deze beslissingsboom dient doorlopen te worden door organisaties die volgende types van geografische gegevensbronnen beheren en hun geografische gegevensbronnen via een verwerkingsdienst willen transformeren naar conforme dataspecificaties: G/1 (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en INSPIRE-dataset G/2 (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIRE-dataset G/3 geen (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIRE-dataset Wat? Deze beslissingsboom helpt de lezer om te bepalen of zijn organisatie verwerkingsdiensten nodig heeft, en indien dit zo is, op welke manier de organisatie verwerkingsdiensten kan inzetten om de geografische gegevensbronnen die zijn organisatie beheert conform te maken aan de dataspecificaties. pag32

34 Beslissingsboom pag33

35 Verklaring bij de beslissingsboom Vragen V2, V3 Indien het datamodel van de geografische gegevensbron niet conform is met de dataspecificaties heeft de databeheerder steeds de keuze om ofwel het datamodel ongemoeid te laten en een verwerkingsdienst te voorzien, of om ofwel het datamodel zelf aan te passen. Indien de organisatie geen gebruik wil maken van verwerkingsdiensten, zal de organisatie de originele geografische gegevensbron conform moeten maken. Dit wordt uitgelegd in Steekkaart D/1 of D/2 - Dataharmonisatie. Hoe verder? De volgende steekkaarten beschrijven de verschillende taken, nodig voor het transformeren van het datamodel van geografische gegevensbronnen via verwerkingsdiensten. V/1 Transformeren van geografische gegevensbronnen via eigen verwerkingsdienst (pagina 123). V/1.1 Beheren van een medio-knooppunt verwerkingsdienst (pagina 128). V/2.1 Transformeren van geografische gegevensbronnen via de verwerkingsdienst van een medio-knooppunt (pagina 132). V/2.2 Transformeren van geografische gegevensbronnen via de verwerkingsdienst van het AGIV-hoofdknooppunt (pagina 135). De volgende beslissingsboom beschrijft hoe geografische gegevensbronnen conform aan dataspecificaties kunnen gemaakt worden. Beslissingsboom Dataharmonisatie (pagina 22) pag34

36 3.2.9 Stap 9: aanbieden via e-commercediensten Stap GDI- component Type van geografische gegevensbron 9 Aanbieden via e- commercediensten V: Verplicht NV: Niet verplicht G/1 (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en INSPIRE-dataset V indien vergoeding voor data en/of diensten G/2 (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIRE-dataset V indien vergoeding voor data en/of diensten G/3 geen (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIREdataset V indien vergoeding voor data en/of diensten Voor wie? Deze beslissingsboom dient doorlopen te worden door organisaties die volgende types van geografische gegevensbronnen beheren: G/1 (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en INSPIRE-dataset G/2 (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIRE-dataset G/3 geen (toekomstige) authentieke geografische gegevensbron en geen INSPIRE-dataset en die deze geografische gegevensbronnen en/of bijhorende geografische diensten tegen vergoeding willen aanbieden. Wat? Deze beslissingsboom helpt de lezer om te bepalen op welke manier een e-commercedienst kan georganiseerd worden. pag35

INSPIRE in Vlaanderen : plan van aanpak. Luc Depredomme (AGIV)

INSPIRE in Vlaanderen : plan van aanpak. Luc Depredomme (AGIV) INSPIRE in Vlaanderen : plan van aanpak Luc Depredomme (AGIV) In een notendop Situering Plan van aanpak 10 punten programma wat is reeds gerealiseerd? Samenwerken en samen delen Conclusie Situering INSPIRE

Nadere informatie

Wat betekenen de INSPIRE-richtlijn en het GDI-decreet voor de lokale besturen? Luc Depredomme en Leen De Temmerman (AGIV)

Wat betekenen de INSPIRE-richtlijn en het GDI-decreet voor de lokale besturen? Luc Depredomme en Leen De Temmerman (AGIV) Wat betekenen de INSPIRE-richtlijn en het GDI-decreet voor de lokale besturen? Luc Depredomme en Leen De Temmerman (AGIV) Overzicht Situering INSPIRE in Vlaanderen Impact voor gemeenten Ondersteuning door

Nadere informatie

Gratis gebruik van GDI-Vlaanderen geodata en diensten voor onderwijs

Gratis gebruik van GDI-Vlaanderen geodata en diensten voor onderwijs Gratis gebruik van GDI-Vlaanderen geodata en diensten voor onderwijs Bart Coessens De geografische datasets binnen de Vlaamse overheid kunnen gratis gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden. Tijdens deze

Nadere informatie

De huidige netwerkstatus van de GDI in Vlaanderen. Joris Sanders

De huidige netwerkstatus van de GDI in Vlaanderen. Joris Sanders De huidige netwerkstatus van de GDI in Vlaanderen Joris Sanders Derde Staten-Generaal 'Vlaanderen Geoland, 1 december 2011 Overzicht Inleiding situering netwerk Wettelijke verplichtingen vanuit Europa

Nadere informatie

Een introductie tot GDI-Vlaanderen en het GDI-Handboek

Een introductie tot GDI-Vlaanderen en het GDI-Handboek Uitgave mei 2011 Een introductie tot GDI-Vlaanderen en het GDI-Handboek Wat betekenen de Europese INSPIRErichtlijn en het Vlaamse GDI-decreet voor uw organisatie? Situering Op diverse bestuurlijke niveaus

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 33349 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID N. 2009 1521 [C 2009/35346]

Nadere informatie

De kracht van (internationaal) samenwerken. Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro

De kracht van (internationaal) samenwerken. Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro De kracht van (internationaal) samenwerken Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro Voorstelling Westtoer - Westtoer = autonoom provinciebedrijf voor Toerisme en Recreatie

Nadere informatie

Handboek GDI-Vlaanderen. Deel 3: Begrippenlijst

Handboek GDI-Vlaanderen. Deel 3: Begrippenlijst Handboek GDI-Vlaanderen Deel 3: Begrippenlijst Juni 2010 INHOUDSTAFEL 1 Inleiding... 1 1.1 Doel van de begrippenlijst... 1 1.2 Organisatie van de begrippenlijst... 1 2 Geografische data-infrastructuur...

Nadere informatie

Handboek GDI-Vlaanderen. Deel 1: Kader voor de uitbouw van de Vlaamse GDI

Handboek GDI-Vlaanderen. Deel 1: Kader voor de uitbouw van de Vlaamse GDI Handboek GDI-Vlaanderen Deel 1: Kader voor de uitbouw van de Vlaamse GDI Juni 2010 INHOUDSTAFEL Samenvatting... 3 Voorwoord... 5 1 Inleiding... 6 2 Visie... 7 3 Een geografische data-infrastructuur: wat

Nadere informatie

OPEN DATA VAN DOV, HOE AAN DE SLAG ERMEE? Marleen Van Damme DOV-coördinator (LNE-ALBON)

OPEN DATA VAN DOV, HOE AAN DE SLAG ERMEE? Marleen Van Damme DOV-coördinator (LNE-ALBON) OPEN DATA VAN DOV, HOE AAN DE SLAG ERMEE? Marleen Van Damme DOV-coördinator (LNE-ALBON) OVERZICHT Open data INSPIRE en GDI-Vlaanderen Waar vinden? Hoe gebruiken? Ondersteuning OPEN DATA Publieke toegang

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid; Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

OVERZICHT WETGEVING GEOGRAFISCHE DATA-INFRASTRUCTUUR VLAANDEREN

OVERZICHT WETGEVING GEOGRAFISCHE DATA-INFRASTRUCTUUR VLAANDEREN OVERZICHT WETGEVING GEOGRAFISCHE DATA-INFRASTRUCTUUR VLAANDEREN GDI-DECREET Decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen (B.S. 28 april 2009, I: te bepalen door

Nadere informatie

Jouw data in Geopunt, metadata zijn de sleutel. Geraldine Nolf Expert Metadata - AGIV

Jouw data in Geopunt, metadata zijn de sleutel. Geraldine Nolf Expert Metadata - AGIV Jouw data in Geopunt, metadata zijn de sleutel I Geraldine Nolf Expert Metadata - AGIV GDI-VLAANDEREN ONTWIKKELING 1995 GIS 2000 Het GIS- Vlaanderen decreet is een feit! K 2004 2006 GDI 2009 Het GDI- Vlaanderen

Nadere informatie

Kennissessie INSPIRE

Kennissessie INSPIRE Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum 15 Mei 2013, Amersfoort Agenda Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum Michel Grothe, Geonovum 15 Mei

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 8.12.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 323/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 1088/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 houdende wijziging van Verordening

Nadere informatie

GEOPUNT VLAANDEREN ONDER DE MOTORKAP. Sessie 26. AGIV-Trefdag ICC Gent, 28 november 2013

GEOPUNT VLAANDEREN ONDER DE MOTORKAP. Sessie 26. AGIV-Trefdag ICC Gent, 28 november 2013 GEOPUNT VLAANDEREN ONDER DE MOTORKAP Sessie 26 KORTE INHOUD www.geopunt.be WAT KOMT ER VANDAAG AAN BOD? Metadata in een nieuw jasje Hinder in kaart op Geopunt Toegang en gebruik binnen de GDI Geopunt-API

Nadere informatie

Aansluiten op Geopunt: beter te vinden, te bekijken en te downloaden

Aansluiten op Geopunt: beter te vinden, te bekijken en te downloaden Aansluiten op Geopunt: beter te vinden, te bekijken en te downloaden TREFWOORDEN: GDI-Vlaanderen thesaurus vervolledigen GDI-Vlaanderen thesaurus Voor de GDI-Vlaanderen voorzien we eveneens een lijst trefwoorden,

Nadere informatie

Stroomschema juridische aspecten leveren van gegevens

Stroomschema juridische aspecten leveren van gegevens Bijlage A Stroomschema juridische aspecten leveren van gegevens Op de volgende pagina s is een beslisboom weergegeven voor de Juridische aspecten van het leveren van gegevens. A.1 Soort verzoek Pagina

Nadere informatie

- - Actieplan aangaande de uitbouw van de Geografische Data Infrastructuur. GDI-uitvoeringsplan Pagina 1

- - Actieplan aangaande de uitbouw van de Geografische Data Infrastructuur. GDI-uitvoeringsplan Pagina 1 - - Actieplan aangaande de uitbouw van de Geografische Data Infrastructuur GDI-uitvoeringsplan 2013-2014 Pagina 1 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Ondersteuning gemeenten 4 2.1. Gemeentelijk beleidsplan 4 2.2.

Nadere informatie

GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID. Infosessie Geopunt Voorjaar 2015

GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID. Infosessie Geopunt Voorjaar 2015 GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID GIV AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN Samenwerkingsverband GDI-VLAANDEREN voor optimaal gebruik van geografische informatie

Nadere informatie

Adressenmonitor. Crab-decreet (8 mei 2009) Krachtlijnen. CRAB-decreet. 24-11-2009 Datawarehousing Monitor van adressen 1

Adressenmonitor. Crab-decreet (8 mei 2009) Krachtlijnen. CRAB-decreet. 24-11-2009 Datawarehousing Monitor van adressen 1 CRAB-decreet Crab-decreet (8 mei 2009) één generieke standaard (definitie en codering). één correct en actueel bestand met alle adressen de ligging van adressen (adresposities). Krachtlijnen een eenduidig

Nadere informatie

OVERZICHT REGELGEVING CENTRAAL REFERENTIEADRESSENBESTAND

OVERZICHT REGELGEVING CENTRAAL REFERENTIEADRESSENBESTAND OVERZICHT REGELGEVING CENTRAAL REFERENTIEADRESSENBESTAND I. CRAB-DECREET Decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (B.S., 01 juli 2009, in werking: 1 juni 2011, Besluit

Nadere informatie

Decreet betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (citeeropschrift: "CRAB-decreet")

Decreet betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (citeeropschrift: CRAB-decreet) pagina 1 van 5 Decreet betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (citeeropschrift: "CRAB-decreet") Datum 08/05/2009 DOCUMENT HOOFDSTUK I. Inleidende bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps-

Nadere informatie

GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID. AGIV-Trefdag ICC Gent, 28 november 2013

GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID. AGIV-Trefdag ICC Gent, 28 november 2013 GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID KORTE INHOUD WAT KOMT ER VANDAAG AAN BOD? II IV BEGIN GEOPUNT COMPONEN- TEN GEOPUNT DEMO I 7 MAAK OVER GEOPUNT III KENNIS MET HET TEAM V

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Stuk 303 (1999-2000) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 5 juli 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie :

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VERDERE ONTWIKKELING GIS. AANKOOP, IMPLEMENTATIE, OPLEIDING, ONDERSTEUNING EN ONDERHOUD.

BIJZONDER BESTEK VERDERE ONTWIKKELING GIS. AANKOOP, IMPLEMENTATIE, OPLEIDING, ONDERSTEUNING EN ONDERHOUD. BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP VERDERE ONTWIKKELING GIS. AANKOOP, IMPLEMENTATIE, OPLEIDING, ONDERSTEUNING EN ONDERHOUD. ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

Nadere informatie

BeSt-Address. Ziggy Vanlishout

BeSt-Address. Ziggy Vanlishout BeSt-Address Ziggy Vanlishout Adressen in Vlaanderen (CRAB) Adressen in België (BeSt-Add) CRAB in 5 minuten CRAB-film aanleiding geen unieke bron niet objectgeoriënteerd vervuiling en veroudering adresdefinitie

Nadere informatie

Catalogus Handleiding v2.0

Catalogus Handleiding v2.0 Catalogus Handleiding v2.0 Document versie 1.0 1 1. Inhoud De Geopunt-catalogus bevat de datasets, webservices en applicaties van het AGIV en derde partijen die deze beschikbaar stellen voor het publiek.

Nadere informatie

/// Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata

/// Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata /// Gebruiksvoorwaarden en bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata Voor taken van algemeen belang GDIVlaanderen deelnemers Elke deelnemer aan GDIVlaanderen heeft toegang

Nadere informatie

Infosessie CRAB. Gebruikersdagen CIPAL. 24 mei 2011. Jan Laporte GIS-Implementatie en Data-inwinning

Infosessie CRAB. Gebruikersdagen CIPAL. 24 mei 2011. Jan Laporte GIS-Implementatie en Data-inwinning Infosessie CRAB Gebruikersdagen CIPAL Jan Laporte GIS-Implementatie en Data-inwinning adressen authentieke geografische gegevensbron implementatie gebruik adressen zo eenvoudig kan het zijn Bron: http://bag.vrom.nl/

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

GESCHIEDENIS EN GEOGRAFIE

GESCHIEDENIS EN GEOGRAFIE GESCHIEDENIS EN GEOGRAFIE HAND IN HAND DOOR HET DIGITALE LANDSCHAP DIGITAAL AAN DE SLAG MET HISTORISCHE KAARTEN EN HUIZENGESCHIEDENIS Joeri Robbrecht, AGIV Brugge, 4 november 2014 WIE ZIJN WIJ? AGIV Agentschap

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Rapportage monitoring INSPIRE 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Rapportage monitoring INSPIRE 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Rapportage monitoring INSPIRE 2012 Titel Rapportage monitoring 2012 Auteur Geonovum Datum mei 2013 Onderwerp Monitoringsrapportage INSPIRE in Nederland

Nadere informatie

Opname geo-standaarden op de lijst voor pas toe of leg uit en status uitstekend beheer. Forum Standaardisatie Stuurgroep Standaardisatie

Opname geo-standaarden op de lijst voor pas toe of leg uit en status uitstekend beheer. Forum Standaardisatie Stuurgroep Standaardisatie 11. FS 141028.04B Opname geo-standaarden op de lijst voor pas toe of leg uit en status uitstekend beheer FORUM STANDAARDISATIE 28 oktober 2014 Agendapunt 04. Open standaarden, lijsten Stuk 04B. Forumadvies

Nadere informatie

HELP IK GIS! WWW.GEOPUNT.BE INSTRUMENTEN OP MAAT. AGIV-trefdag ICC Gent, 27 november 2014

HELP IK GIS! WWW.GEOPUNT.BE INSTRUMENTEN OP MAAT. AGIV-trefdag ICC Gent, 27 november 2014 HELP IK GIS! WWW.GEOPUNT.BE INSTRUMENTEN OP MAAT GEO VOOR IEDEREEN INSTRUMENTEN OP MAAT OVERBRUGGEN DE KLOOF MET DE GEBRUIKER Geopunt-kaart Geopunt plug-in Er werd een Quantum GIS plugin ontwikkeld zodat

Nadere informatie

OVERZICHT REGELGEVING AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN

OVERZICHT REGELGEVING AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN I. DECREET Decreet van 7 mei 2004 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap

Nadere informatie

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten Projectkenmerken SPATIALIST SPATIALIST-onderzoeksresultaten onderzoeksresultaten: Huidige Stand van Zaken in Vlaanderen Geert Bouckaert Website: www.spatialist.be Ontwikkeling Voor: Organisaties met Databanken

Nadere informatie

Toegang beperkingen en INSPIRE

Toegang beperkingen en INSPIRE Toegang beperkingen en INSPIRE Onderwerp Aan Klankbordgroep INSPIRE Van Bastiaan van Loenen, Michel Grothe, Datum 28 maart 2011 Bijlagen - Aan de Klankbordgroep INPSIRE wordt gevraagd: 1. Kennis te nemen

Nadere informatie

Deel II : Global change, ecosystemen en biodiversiteit

Deel II : Global change, ecosystemen en biodiversiteit Annex 1 - NL Tweede plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op Duurzame Ontwikkeling (PODO II) Deel II : Global change, ecosystemen en biodiversiteit tussen Het Federale Wetenschapsbeleid,

Nadere informatie

Metadata. Geraldine Nolf Expert Metadata

Metadata. Geraldine Nolf Expert Metadata Metadata I Geraldine Nolf Expert Metadata www.geopunt.be Agenda Workshop Metadata aanmaken en editeren Algemeen kader: meerwaarde van metadata Geopunt theorie + demo Zelf aan de slag met metadata Wat moet

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 274/9

Publicatieblad van de Europese Unie L 274/9 20.10.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 274/9 VERORDENING (EG) Nr. 976/2009 VAN DE COMMISSIE van 19 oktober 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad wat

Nadere informatie

AGIV basisregistraties

AGIV basisregistraties AGIV basisregistraties Ziggy Vanlishout AGIV Afdeling Geodata - Stafdienst (Authentieke) bronnen AGIV Grootschalig Referentiebestand (GRB) Gebiedsdekkend sinds eind 2013 Erkenning tot authentieke gegevensbron

Nadere informatie

Procedure PR01-1/5. Raad van Bestuur Documentenbeheer Datum: 15/09/2014 1. DOEL

Procedure PR01-1/5. Raad van Bestuur Documentenbeheer Datum: 15/09/2014 1. DOEL PR01-1/5 1. DOEL Deze procedure beschrijft hoe de kwaliteitsdocumenten worden beheerd. Hieronder wordt o.a. verstaan de werkwijzen die gevolgd worden bij het tot stand komen, wijzigen, bewaren en vrijgeven

Nadere informatie

G@LILEO Geïntegreerd GIS als spil in informatieuitwisseling. Joris Voets

G@LILEO Geïntegreerd GIS als spil in informatieuitwisseling. Joris Voets G@LILEO Geïntegreerd GIS als spil in informatieuitwisseling Joris Voets G@lileo Geïntegreerd Geografisch - Informatiesysteem Ontwikkeld door stad Leuven in samenwerking met EDS en GE Energy Geografisch

Nadere informatie

GIS op maat van uw organisatie. advies analyse ontwikkeling data systeem beheer

GIS op maat van uw organisatie. advies analyse ontwikkeling data systeem beheer GIS op maat van uw organisatie advies analyse ontwikkeling data systeem beheer GIS op maat van uw organisatie. Vraagt u zich wel eens af hoe u uw geografische data beter kan beheren? Hoe u die data nuttig

Nadere informatie

Amper een maand geleden verwerkte het KLIP al meer dan 112.000 planaanvragen, dat is een verdubbeling als we dit vergelijken met het

Amper een maand geleden verwerkte het KLIP al meer dan 112.000 planaanvragen, dat is een verdubbeling als we dit vergelijken met het TOESPRAAK DOOR BART DEWANDELEER, RAADGEVER VAN KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID Staten-Generaal: Geo-informatie

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Rapportage monitoring INSPIRE 2011

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Rapportage monitoring INSPIRE 2011 Infrastructure for Spatial Information in Europe Rapportage monitoring INSPIRE 2011 Titel Rapportage monitoring 2011 Auteur Geonovum Datum April 2012 Onderwerp Monitoringsrapportage INSPIRE in Nederland

Nadere informatie

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving Deel 1: Algemeen Inhoudsopgave Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving...1 1. Het project Decentrale Regelgeving...2 2. De wettelijke verplichting...3

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN HET COMITE VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN HET COMITE VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.3.2017 COM(2017) 134 final ANNEX 1 BIJLAGE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN HET COMITE

Nadere informatie

Gent & Geografische Informatieuitwisseling. Inspiratiedag - 23 oktober 2014 Efficiënter informatie uitwisselen

Gent & Geografische Informatieuitwisseling. Inspiratiedag - 23 oktober 2014 Efficiënter informatie uitwisselen Gent & Geografische Informatieuitwisseling Inspiratiedag - 23 oktober 2014 Efficiënter informatie uitwisselen Gent Inwoners: 247,486 Oppervlakte: 156,2 Km² Personeel stad: 3858 GIS Gent Type 4 Gemeente

Nadere informatie

/// Gebouwenregister v0.2 bèta: testing

/// Gebouwenregister v0.2 bèta: testing /// /// Gebouwenregister v0.2 bèta: testing 1 CONTEXT: HET VRD-PROJECT GEBOUWENREGISTER Het Gebouwenregister (bouwsteen binnen programma Vlaanderen Radicaal ) optimaliseert de informatiehuishouding van

Nadere informatie

1. De dienst in het kort 3. 2. Voordelen 3. 3. Context 3. 4. Huidige en beoogde klanten 4. 5. Beschrijving van de dienst 4 5.

1. De dienst in het kort 3. 2. Voordelen 3. 3. Context 3. 4. Huidige en beoogde klanten 4. 5. Beschrijving van de dienst 4 5. DIENST: EID DSS Dienstcode: Dienstengroep: Infrastructuur Doelpubliek: Partners Documentversie: V 1.0 Inhoudsopgave 1. De dienst in het kort 3 2. Voordelen 3 3. Context 3 4. Huidige en beoogde klanten

Nadere informatie

Open Data bij de Vlaamse overheid. 19 juni 2015

Open Data bij de Vlaamse overheid. 19 juni 2015 Open Data bij de Vlaamse overheid 19 juni 2015 Open Data in Vlaanderen Anno 2015 Strategisch Inhoudelijk Open Data Raamwerk 4 sporen Juridisch Technisch 2012 2013 2014 2015 2016 VIP projecten Coördinatiecomité

Nadere informatie

AGIV-downloadtoepassing

AGIV-downloadtoepassing AGIV-downloadtoepassing Dirk De Baere Laura D heer GIS Infomoment - Proces distributie data en diensten Dataproduct of dienst Levering/afname Gebruik data Toegang/Contract/ E-commerce GIRAF http://giraf.agiv.be/

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

GDI-jaarverslag 2013-2014

GDI-jaarverslag 2013-2014 GDI-jaarverslag 2013-2014 Uitbouw van de Geografische Data Infrastructuur in Vlaanderen: naar een verhoogde toegankelijkheid van geografische informatie Vlaamse Regering, 9 mei 2014 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Coördinatie binnen de GDI

Coördinatie binnen de GDI Coördinatie binnen de GDI Glenn Vancauwenberghe K.U.Leuven Instituut voor de Overheid Derde Staten Generaal Vlaanderen Geoland 1 december 2011 Coördinatie, een probleem? Verschillende organisaties zijn

Nadere informatie

FS 141216.5D. FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 5. Open standaarden, lijsten Stuknummer 5D. Intake-advies OSI.

FS 141216.5D. FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 5. Open standaarden, lijsten Stuknummer 5D. Intake-advies OSI. FS 141216.5D FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 5. Open standaarden, lijsten Stuknummer 5D. Intake-advies OSI Advies Het Forum Standaardisatie wordt geadviseerd om de OSI open source licenties

Nadere informatie

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer SHOPT-IT 2013. Informatieveiligheid omdat het moet!

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer SHOPT-IT 2013. Informatieveiligheid omdat het moet! voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer SHOPT-IT 2013 Informatieveiligheid omdat het moet! Caroline Vernaillen 25 april 2013 Wie zijn wij o adviseurs van de VTC o De voor het elektronische

Nadere informatie

inhoudsopgave 1 Inleiding 2 4 Een stappenplan voor impactanalyse 15 6 Relevante informatiebronnen 24

inhoudsopgave 1 Inleiding 2 4 Een stappenplan voor impactanalyse 15 6 Relevante informatiebronnen 24 inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Wat is INSPIRE? 5 3 Wat doet een INSPIRE dataprovider? 10 4 Een stappenplan voor impactanalyse 15 5 De organisatie van INSPIRE 20 6 Relevante informatiebronnen 24 1 1 inleiding

Nadere informatie

Gestandaardiseerde (tijdelijke) database t.b.v. attendering

Gestandaardiseerde (tijdelijke) database t.b.v. attendering Gestandaardiseerde (tijdelijke) database t.b.v. attendering Datum Auteur(s) Versie Classificatie Status 30 maart 2012 Tom Verhage 1 Restricted Definitief Inhoudsopgave Inleiding... 1 Ontwerp... 2 Functioneel

Nadere informatie

PTV MAP&GUIDE INTRANET WAT IS ER NIEUW?

PTV MAP&GUIDE INTRANET WAT IS ER NIEUW? PTV MAP&GUIDE INTRANET WAT IS ER NIEUW? Inhoud Inhoud 1 Wat heeft de nieuwe versie van PTV Map&Guide intranet u te bieden?... 3 2 Wat verandert er bij de licentieverlening?... 3 2.1 U gebruikt op dit moment

Nadere informatie

Samen werken aan de Geografische Data-Infrastructuur

Samen werken aan de Geografische Data-Infrastructuur Samen werken aan de Geografische Data-Infrastructuur Een terugblik en een reflectie over de beleidsplannen inzake geografische informatie 2014-2019 Tom Callens & Joris Gaens Team Geografische Informatie

Nadere informatie

10/12/2015. Vlaamse Basisregisters: Gebouwenregister. Ziggy Vanlishout. Stelsel van basisregisters

10/12/2015. Vlaamse Basisregisters: Gebouwenregister. Ziggy Vanlishout.  Stelsel van basisregisters Vlaamse Basisregisters: Gebouwenregister Ziggy Vanlishout www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Stelsel van basisregisters 1 Stelsel van basisregisters Bronnen zijn onafhankelijke silo s verwarrend, complex,

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

CORVE. Coördinatiecel. Vlaamse e-government

CORVE. Coördinatiecel. Vlaamse e-government CORVE Vlaamse e-government Kort gesitueerd t.o.v. financieel instrumentarium 1 E-government Meer dan enkel ICT Meer dan een technisch verhaal Is veel meer dan een e-loket MAAR vooral een uitdaging om dienstverlening

Nadere informatie

E-communicatie met de Rijksuniversiteit Groningen

E-communicatie met de Rijksuniversiteit Groningen facilitair bedrijf facilitaire informatisering E-communicatie met de Rijksuniversiteit Groningen Ondersteunde manieren van elektronische opdrachtflow Versie 1.1 (concept) 2 december 2013 E-communicatie

Nadere informatie

PDOK Geodatastore. Producten- en Dienstencatalogus. 0.1 15 juli 2015 Eerste concept, ter bespreking in Klankbordgroep Geodatastore 15 juli

PDOK Geodatastore. Producten- en Dienstencatalogus. 0.1 15 juli 2015 Eerste concept, ter bespreking in Klankbordgroep Geodatastore 15 juli PDOK Geodatastore Producten- en Dienstencatalogus Datum: 7 oktober Versie: 1.0 Status: definitief Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 0.1 15 juli Eerste concept, ter bespreking in

Nadere informatie

INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen

INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen Geonovum datum 22 mei 2012 versie v1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 Doel...4 1.2 Relevante achtergrondinformatie...4 1.3 Leeswijzer...4 1 Kader INSPIRE en wijzigingen...5

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 29 maart 2017 (OR. en) 7791/17 ADD 1 TELECOM 76 COMPET 226 MI 288 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 23 maart 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens

Nadere informatie

Roadmap. RIE Manager

Roadmap. RIE Manager Roadmap RIE Manager Look & Feel Rapportage/ Documentatie Uploaden Documenten Major Release 3 Lokaal beheer Major Release 2 Regie in eigen hand Submodules Major Release 1 Introductie In deze roadmap geeft

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

OMGEVINGSANALYSE BELEIDSVELD GEOGRAFISCHE INFORMATIE

OMGEVINGSANALYSE BELEIDSVELD GEOGRAFISCHE INFORMATIE OMGEVINGSANALYSE BELEIDSVELD GEOGRAFISCHE INFORMATIE juli 2014 OMGEVINGSANALYSE BELEIDSVELD GEOGRAFISCHE INFORMATIE 2014 1 INHOUD 1 SWOT-analyse samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen... 3 2 Samenvatting...

Nadere informatie

Informatieveiligheidsconsulent. 23 sept 2014 Gent

Informatieveiligheidsconsulent. 23 sept 2014 Gent Informatieveiligheidsconsulent 23 sept 2014 Gent Wie zijn ze wat doen ze? VERANTWOORDELIJKHEDEN INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENTEN Wie moet een informatieveiligheidsconsulent aanstellen? De verplichting

Nadere informatie

Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit. Noël Van Herreweghe

Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit. Noël Van Herreweghe Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit Noël Van Herreweghe 1 Inhoud: 1.Open data in de Belgische en Vlaamse context 2. Hoe zien wij open data in Vlaanderen 3. Status open data in

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Doel en opzet van het MAGDA programma

Doel en opzet van het MAGDA programma Achtergrond Doel en opzet van het MAGDA programma Hans C. Arents, adviseur strategie & technologie, (CORVE) Tel: (02) 553 52 95 Fax: (02) 553 55 42 E-mail: hans.arents@bz.vlaanderen.be Boudewijngebouw

Nadere informatie

Lara Loket voor Authentieke Registratie

Lara Loket voor Authentieke Registratie Loket voor Authentieke Registratie Tom Van Herck Achtergrond CRAB-decreet 8 mei 2009 Gemeente = decentraal beheerder adresgegevens Inwerkingtreding decreet : 1 juni 2011 4 jaar tijd voor initiële validatie

Nadere informatie

Release Notes CIRRO v4.0. voor Logo s en partnerorganisaties met een ondersteuningsaanbod voor Logo s

Release Notes CIRRO v4.0. voor Logo s en partnerorganisaties met een ondersteuningsaanbod voor Logo s Release Notes CIRRO v4.0 voor Logo s en partnerorganisaties met een ondersteuningsaanbod voor Logo s November 2013 INHOUD Introductie... 3 1 Algemeen... 3 2 Actiestrategieën... 4 3 Projecten... 5 4 Netwerk...

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij Geologische Dienst Nederland, TNO Onderwerpen GDN/TNO, Wie zijn wij? De Basisregistratie Ondergrond BRO in vogelvlucht

Nadere informatie

OSLO Open Standaarden voor Lokale Overheden

OSLO Open Standaarden voor Lokale Overheden Open Standaarden voor Lokale Overheden OSLO Publiek private samenwerking inventarisatie uitwerking formaliseren Plan van aanpak Open Standaarden voor Lokale Overheden ER-diagram definities serialisatie

Nadere informatie

Productspecificatie DKK in PDOK

Productspecificatie DKK in PDOK Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Materiebeleid PPB Digitale kadastrale kaart in PDOK Auteur(s) Kadaster Datum Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Materiebeleid PPB Inhoudsopgave 1 van 5 1 Inleiding...

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Workshop 4 CRAB gebruik. Jan Laporte Relatiebeheerder Dienst Klantenrelaties

Workshop 4 CRAB gebruik. Jan Laporte Relatiebeheerder Dienst Klantenrelaties Workshop 4 CRAB gebruik Jan Laporte Relatiebeheerder Dienst Klantenrelaties CRAB workshop - programma Korte inleiding CRAB, producten en diensten Voorbereiding data bestellen Aan de slag! vandaag geen

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning Brussel, 24 juni 2008 082406_Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning Advies Uniek loket bouw- en milieuvergunning 1. Inleiding De SERV werd op 29 mei door de Vlaamse minister van Openbare werken,

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Verkeersveiligheidsmonitor. Diederik Tirry (KULEUVEN SADL)

Ontwikkeling van een Verkeersveiligheidsmonitor. Diederik Tirry (KULEUVEN SADL) Ontwikkeling van een Verkeersveiligheidsmonitor Diederik Tirry (KULEUVEN SADL) Het Steunpunt Verkeersveiligheid verricht in opdracht van de Vlaamse Overheid beleidsrelevant, wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen standaardisatie. Danny Vandenbroucke

Conclusies en aanbevelingen standaardisatie. Danny Vandenbroucke Conclusies en aanbevelingen standaardisatie Danny Vandenbroucke Staten-Generaal 1 December 2011 Overzicht Het case onderzoeksopzet Standaarden en standaardisatie gedrag GDI-Performantie Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de digitale uitwisseling van stedenbouwkundige informatie via het Uitwisselingsloket DSI

Gebruikershandleiding voor de digitale uitwisseling van stedenbouwkundige informatie via het Uitwisselingsloket DSI Gebruikershandleiding voor de digitale uitwisseling van stedenbouwkundige informatie via het Uitwisselingsloket DSI versie 1.1 april 2015 Gebruikershandleiding Uitwisselingsloket DSI versie 1.1 bladzijde

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Belgium, 2009

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Belgium, 2009 INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Belgium, 2009 Title Member State Report: Belgium, 2009 Creator Date Mei 2010 Subject Status Publisher Type Description Contributor

Nadere informatie

Intelligent Bridge (i-bridge)

Intelligent Bridge (i-bridge) Intelligent Bridge (i-bridge) Innovatietraject voor crisismanagement tijdens crisisbeheersing, rampenbestrijding en oefeningen 13 april 2010 13-4-2010 i-bridge in a nutshell Doelstelling is door toepassing

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36050 27 juni 2017 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 26 juni 2017, nr. IENM/BSK-2017/74109, tot

Nadere informatie

De omgevingsvergunning en geografisch gekoppelde gegevens

De omgevingsvergunning en geografisch gekoppelde gegevens De omgevingsvergunning en geografisch gekoppelde gegevens OMGEVINGSLOKET 27 NOVEMBER 2014 Overzicht Geodata in de vergunningsaanvraag De ruimtelijke omgevingscheck en dxf GDI-knooppunt mercator en het

Nadere informatie

Migratie van Groupwise naar Exchange

Migratie van Groupwise naar Exchange BIJLAGE Bijlage nr. 1 Migratie van Groupwise naar Exchange Doelstelling. Momenteel wordt in de administratie van de VGC Novell Groupwise als mailsysteem gebruikt. De huidige versie van Groupwise is verouderd

Nadere informatie

De Beheerorganisatie. Rules & Regulations bepalingen. emandate Service Provider. Versie : 1.0 Datum : februari 2015. emandates

De Beheerorganisatie. Rules & Regulations bepalingen. emandate Service Provider. Versie : 1.0 Datum : februari 2015. emandates De Beheerorganisatie Rules & Regulations bepalingen emandate Service Provider Versie : 1.0 Datum : februari 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen... 3 2 Organisatie... 4 3 Proces... 5 3.1 Aangaan van overeenkomsten...

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

Intelligent Bridge 2.0 (i-bridge)

Intelligent Bridge 2.0 (i-bridge) Intelligent Bridge 2.0 (i-bridge) Innovatietraject voor crisismanagement tijdens crisisbeheersing, rampenbestrijding en oefeningen 23 maart 2010 21-10-2012 i-bridge in a nutshell Doelstelling is door toepassing

Nadere informatie