Samen werken aan de Geografische Data-Infrastructuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen werken aan de Geografische Data-Infrastructuur"

Transcriptie

1 Samen werken aan de Geografische Data-Infrastructuur Een terugblik en een reflectie over de beleidsplannen inzake geografische informatie Tom Callens & Joris Gaens Team Geografische Informatie Stafdienst van de Vlaamse Regering Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

2 Inhoud 1. Terugblik, stand van zaken over de uitbouw van de Geografische Data-Infrastructuur. 2. Reflectie over de beleidsplannen (regeerakkoord en beleidsnota bestuurszaken) op basis van de beleidsvoorstellen geografische informatie. 2

3 Inhoud 1. Terugblik, stand van zaken over de uitbouw van de Geografische Data-Infrastructuur. 2. Reflectie over de beleidsplannen (regeerakkoord en beleidsnota bestuurszaken) op basis van de beleidsvoorstellen geografische informatie. 3

4 SWOT-ANALYSE SAMENWERKINGSVERBAND GDI-VLAANDEREN Sterktes Zwaktes Data-aanbod Duurzame infrastructuur Overkoepelend geoportaal Informatiehuis (AGIV) Vakmanschap Afsprakenkaders Overlegcultuur Proeftuinen operationele samenwerking Bekendheid van de Geografische Data-Infrastructuur Onderbenutting van het potentieel gebruik Data-integratie Maatschappelijk relevante bovenbouw is beperkt Gebruiksvriendelijkheid Cultuur van operationele samenwerking Integratie met E-government Besparingen die leiden tot schaalvergroting Regelgeving als basis voor operationele samenwerking Innovatie Samenwerking met private sector Opwaardering technisch onderwijs Bestuursniveau overschrijdende uitdagingen GIS-maturiteit gemeenten Te veel regelgeving Besparingen Te veel outsourcing Knelpuntberoepen Competenties afgestudeerden Bron: Omgevingsanalyse beleidsveld geografische informatie (DDAR, 2014) Kansen Bedreigingen 4

5 Verhoogde toegankelijkheid van geografische databanken Stand van zaken eind oktober 2014: 128 van de 200 belangrijkste geografische databanken zijn beschikbaar voor hergebruik (d.i. 64%). Hiervan zijn 113 databanken beschikbaar via een Open Data Licentie (d.i. 88%). Ter vergelijking: in 2012 waren slechts 5 geografische databanken beschikbaar voor hergebruik. INSPIRE- en niet-inspire-datasets beschikbaar voor hergebruik Voorwaarden bij hergebruik van geodata (toestand oktober 2014) geen voorwaarden 36% beschikbaar voor hergebruik open data-licentie 64% niet beschikbaar voor hergebruik specifieke licentie specifieke licentie open data-licentie geen voorwaarden Aantal datasets

6 Geopunt = klantvriendelijke toegangspoort 6

7 SWOT-ANALYSE SAMENWERKINGSVERBAND GDI-VLAANDEREN Sterktes Zwaktes Data-aanbod Duurzame infrastructuur Overkoepelend geoportaal Informatiehuis (AGIV) Vakmanschap Afsprakenkaders Overlegcultuur Proeftuinen operationele samenwerking Bekendheid van de Geografische Data-Infrastructuur Onderbenutting van het potentieel gebruik Data-integratie Maatschappelijk relevante bovenbouw is beperkt Gebruiksvriendelijkheid Cultuur van operationele samenwerking Integratie met E-government Besparingen die leiden tot schaalvergroting Regelgeving als basis voor operationele samenwerking Innovatie Samenwerking met private sector Opwaardering technisch onderwijs Bestuursniveau overschrijdende uitdagingen GIS-maturiteit gemeenten Te veel regelgeving Besparingen Te veel outsourcing Knelpuntberoepen Competenties afgestudeerden Bron: Omgevingsanalyse beleidsveld geografische informatie (DDAR, 2014) Kansen Bedreigingen 7

8 Inhoud 1. Terugblik, stand van zaken over de uitbouw van de Geografische Data-Infrastructuur. 2. Reflectie over de beleidsplannen (regeerakkoord en beleidsnota bestuurszaken) op basis van de beleidsvoorstellen geografische informatie. 8

9 Beleidsvoorbereiding Geografische Informatie Beleid Vlaamse Regering 30/1 Publiek Programma Radicaal Digitaal 10/3 GDI-raad Voorstellen 23/4 Stuurgroep GDI- Vlaanderen Departement DAR Beleidsnota /10 Minister 9

10 Beleidsvoorbereiding: publieke input Hoe kan geo-informatie een bijdrage leveren tot de belangrijke maatschappelijke uitdagingen? Slimme mobiliteit Ruimte voor morgen Energie Zorg Slagkrachtige overheid Leren, Werken en Ondernemen 10

11 11

12 Beleidsvoorstellen Geografische Informatie Basisvoorzieningen uitbouwen en toegankelijk maken Slagkrachtige overheid Slimme mobiliteit Ruimte voor morgen Zorg Energie Leren, werken en ondernemen Afgetoetst met het regeerakkoord Vlaamse Regering en met de beleidsnota Bestuurszaken

13 Basisvoorzieningen uitbouwen en toegankelijk maken Voorstellen: Breidt de functionaliteit van Geopunt uit Koppel statistische gegevens aan Geopunt Voorstellen: Bevorder gebruik van CRAB & GRB Bouw van nieuwe basisregisters: o Uniek percelenplan o Gebouwenregister Erken authentieke gegevensbronnen 13

14 Basisvoorzieningen uitbouwen en toegankelijk maken Beleidsnota Bestuurszaken Ik investeer verder in het GRB om de datakwaliteit en waar mogelijk verder te verbeteren. Het zijn vooral de lokale besturen die als partner van de Vlaamse overheid instaan voor de actualisatie en de verrijking. In overleg met de nutssector wordt het GRB aangeboden als gratis open data. Ik zal erop toezien dat de Vlaamse overheden hun rol opnemen als beheerder van authentieke gegevensbronnen. Ik laat het Agentschap Informatie Vlaanderen de overkoepelende bronnen over Vlaanderen en over de Vlaamse overheid (bijvoorbeeld rijksregister, VKBO, gebouwen- en percelenregister, adressenregister, wegenregister, overheidsdata zoals rollen, organisaties en diensten en processen, ) koppelen en ter beschikking stellen op het geïntegreerde datauitwisselingsplatform. De gewaardeerde vastgoeddatabank integreer ik binnen Geopunt. 14

15 Slagkrachtige overheid Vlaamse gemeenten: 14% in staat om aan digitale informatiestromen zoals de omgevingsvergunning deel te nemen 50% beschikt over de infrastructuur om gegevens intern vlot te kunnen delen 7% heeft een publiek geoloket Zonder een goed informatiemanagement bij de gemeenten is een moderne elektronische dienstverlening bij de Vlaamse overheid niet mogelijk. 15

16 Slagkrachtige overheid Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Gemeente zonder GIS-gebruik Gemeente met GIS als raadpleegtoepassing Gemeente met GIS-gebruik in verschillende diensten Gemeente steunt op dienstenbreed GIS Gemeente met organisatiebreed en geïntegreerd GIS 16

17 GIS-verplichtingen voor lokale besturen Digitale bouwaanvraag (DBA) Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP) digitale fase Digitale ruimtelijke uitvoeringsplannen Digitaal Stedenbouwkundige Informatie (DSI) Omgevingsvergunning 2000 Vergunningenregister Verkeersbordendatabank Grootschalig Referentie Bestand (GRB) Plannenregister Inventaris leegstaande bedrijfsruimtes Leegstandsregister 2005 Register planbaten Wegenwerken.be 2011 Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP) Centraal Referentie Adressen Bestand (CRAB) 2015 Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) Grondeninformatieregister Register Onbebouwde Percelen Rechten Van Voorkoop (RVV) 17

18 Slagkrachtige overheid Start-to-GIS Lokale besturen begeleiding op maat aanbieden: bij het starten met gebruik en implementatie van GIS voor het dienstenbreed uitbouwen van GIS Dit moet lokale besturen op termijn beter in staat stellen om geografische informatie digitaal en automatisch uit te wisselen met andere overheidsinstanties, burgers en bedrijven en om hun decretale informatieverplichtingen na te komen. 18

19 Radicaal digitale overheid Ambitie uit regeerakkoord: Tegen 2020 biedt de Vlaamse overheid alle administratieve transacties tussen de overheid en burgers of lokale besturen of ondernemingen via digitale kanalen aan. Beleidsnota bestuurszaken: Ik kies daarbij maximaal voor gedeelde platformen die ter beschikking staan van de Vlaamse maar ook van de lokale overheden. Een vlotte en correcte uitwisseling van gegevens en informatie is noodzakelijk om zowel de lokale besturen als de Vlaamse overheid verder te digitaliseren. Daarom is het essentieel dat de gegevens worden gestandaardiseerd en gedocumenteerd in een data- en informatiearchitectuur. Ik pleit bovendien voor een verplicht gebruik van die datastandaarden en dataplatformen. 19

20 Slimme mobiliteit Doel De weggebruiker moet voor hij zijn reisweg aanvangt beschikken over alle relevante informatie om zijn reisweg uit te stippelen en vervoersmodi te kiezen Voorstellen: Bijhouding van het middenschalig wegenregister organiseren; Opmaak van een van register trage wegen op basis van en aanvullend aan het middenschalig wegenregister; Het functioneel fietsroutenetwerk enten op het wegenregister en herbruikbaar stellen; Realtime verkeerstellingen ter beschikking stellen; Doorstroming van informatie over geplande hinder op de weg en omleidingen verder verbeteren. 20

21 Ruimte voor morgen Doel Verhogen van de toegang tot geodata over ruimtegebruik Herbruikbaar maken: Ruimtelijk verordenende plannen Landgebruiksbestand Register onbebouwde percelen Leegstandsregister Register brownfields en blackfields Signaalgebieden, overstromingskaarten Geoloket milieubarometer: Door verschillende indicatoren betreffende de gezonde leefomgeving te bundelen en visueel voor te stellen, krijgen zowel de burgers als overheid een duidelijk en volledig zicht op de leefkwaliteit in Vlaanderen. 21

22 Zorg Voorstel: Breng het aanbod van zorg en opvang in kaart Het zorgaanbod is al gedeeltelijk gekend (o.a. via en Koppeling maken met de bevolkingsgegevens (statistische gegevens) om toekomstgericht te werken (cf. planningstool voor een goed beleid). Optimale afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van zorg. 22

23 Leren, werken en ondernemen Bedrijven en overheidsdiensten kampen met een tekort aan goed opgeleide geo-informatiewerknemers. Daarnaast moet de praktijk- en Geo-ICT-kennis van studenten aangescherpt worden (DDAR, 2014, Geosector in kaart). Voorstel: De instroom van leerlingen naar geo-gerelateerde opleidingen bevorderen door het project Geomobiel op een structurele, duurzame manier te financieren. De Geomobiel is een project van de drie universiteiten (UGent, VUB en KU Leuven) om GIS op een bevattelijke manier aan te bieden aan leerlingen van de derde graad middelbaar onderwijs. Meer praktijk in de opleidingen actief aanmoedigen door in te zetten op stages en gastcolleges. Door onderwijsinstellingen te verbinden met het werkveld proberen we vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. 23

24 Beleidsnota Bestuurszaken Ik bouw het GDI-platform verder uit. Dit zorgt voor een maximale gegevensdeling van geografische gegevens, op Vlaams, federaal en Europees niveau. De overheid moet de kracht van digitalisering gebruiken om haar diensten meer klantgericht en op maat te organiseren. Open data wordt de norm. 24

25 25

26 Deze presentatie zal vanaf 2 december 2014 te downloaden zijn op Volg ons op Like us on Facebook 26

GIS-MONITOR 2015: WIE DOET WAT? Informatie over lokale besturen

GIS-MONITOR 2015: WIE DOET WAT? Informatie over lokale besturen GIS-MONITOR 2015: WIE DOET WAT? Informatie over lokale besturen GIS-TYPOLOGIE VAN LOKALE BESTUREN 5 TYPES GIS-GEMEENTEN 7 TYPE 1 GEMEENTE ZONDER GIS-GEBRUIK 7 TYPE 2 - GEMEENTE MET GIS ALS RAADPLEEGTOEPASSING

Nadere informatie

Bouwstenen voor de bibliotheek en het archief van de toekomst

Bouwstenen voor de bibliotheek en het archief van de toekomst Bouwstenen voor de bibliotheek en het archief van de toekomst Memorandum van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw (VVBAD) voor de verkiezingen van 2014 Tien prioriteiten Vlaams

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Kerndata. Informatie aan. uw bestuur. Een uitgave van V-ICT-OR vzw

Kerndata. Informatie aan. uw bestuur. Een uitgave van V-ICT-OR vzw Kerndata Informatie aan het werk in uw bestuur Een uitgave van V-ICT-OR vzw 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 Colofon Deze tekst kwam tot stand tijdens zes

Nadere informatie

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE April 2014 INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 5 3. Van segmentering naar synergie... 7 3.1. informatiseren op maat van de klant...7 3.2.

Nadere informatie

Beleidsagenda 2014 2018

Beleidsagenda 2014 2018 Om de leerling Beleidsagenda 2014 2018 2 Beleidsagenda 2014 2018 Inhoud Kinderen laten leren 4 Focus 2014 2018 6 Thema 1: Verbinding 8 Thema 2: Innovatie en ICT 10 Thema 3: Kennis en onderzoek 13 Thema

Nadere informatie

Rapport Waterschappen en Open Databeleid. een afwegingskader. Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013

Rapport Waterschappen en Open Databeleid. een afwegingskader. Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013 1 Rapport Waterschappen en Open Databeleid een afwegingskader Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013 2 Rapport Waterschappen en Open Databeleid - een afwegingkader Auteurs:

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

SHOPT IT 2012. Met opleidingsgids ESCALA. Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar!

SHOPT IT 2012. Met opleidingsgids ESCALA. Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar! SHOPT IT 2012 Met opleidingsgids ESCALA Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar! tijdschrift_victor_shopt ITindd 1 28/03/2012 16:29:04 2 V-ICT-OR Inhoudstafel 2 Voorwoord 2-10 Tracks

Nadere informatie

Actieplan voor het Nederlands in taal- en spraaktechnologie

Actieplan voor het Nederlands in taal- en spraaktechnologie Actieplan voor het Nederlands in taal- en spraaktechnologie Notitie t.b.v. het Nederlands-Vlaams platform voor het Nederlands in taal- en spraaktechnologie 1. Inleiding 1.1 Strategisch belang 1.2 Knelpunten

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2009 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord 2009 was een jubileumjaar voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Op 10 maart 2009 mocht het Contactpunt immers tien kaarsjes uitblazen. Bij de start

Nadere informatie

Informatiebeheerder lokale besturen. Module 4 Informatiesystemen. Ivan Stuer 5 maart 2013

Informatiebeheerder lokale besturen. Module 4 Informatiesystemen. Ivan Stuer 5 maart 2013 Informatiebeheerder lokale besturen Module 4 Informatiesystemen Ivan Stuer 5 maart 2013 Agenda Optimale informatiesystemen Authentieke gegevensbronnen Midoffice concepten Geografische informatiesystemen

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

versie 1.0 31/03/09 versie 1.1 07/05/09 versie 1.2 15/05/09 bijwerking na het SmartCities-colloqium over gepersonaliseerde diensten en midoffice

versie 1.0 31/03/09 versie 1.1 07/05/09 versie 1.2 15/05/09 bijwerking na het SmartCities-colloqium over gepersonaliseerde diensten en midoffice Het POGO-model Data-Uitwisselingsmodel voor een kwalitatief verbeterde dienstverlening Project MijnKortrijk als testcase versie 1.0 31/03/09 versie 1.1 07/05/09 versie 1.2 15/05/09 bijwerking na het SmartCities-colloqium

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid De entiteit e-government en ICT-Beheer ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid Jaarrapport 2013 Entiteit e-government en ICT-beheer (e-ib) Jaarrapport 2013 2 Inhoudstafel Inhoudstafel...2

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES De Raad van Wijzen 27 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting... 6 Inleiding... 6 Transversaliteit in bestuur, organisatie, processen

Nadere informatie

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Collega s, Voorzitter, Armoede is moeilijk te bestrijden. Ook de collega s van de oppositie zullen dat moeten toegeven. Zo is mevrouw Lieten 5 jaar

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

De geboorte van een standaard

De geboorte van een standaard 1 De geboorte van een standaard OSLO 31 Mei 2013 9u12 3,54 kg 3XI: DOELSTELLINGEN Stimuleren van innovatieve acties bij bedrijven op het vlak van informatiemanagement bij lokale besturen, om zo te komen

Nadere informatie

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING Meer nog dan voorheen staat Brussel voor een tweesprong. Sinds het 25 jaar geleden het levenslicht zag, is de eerste roeping van het Brussels Hoofdstedelijk gewest steeds

Nadere informatie

SOLUTIONS SPOTLIGHT TRENDWATCHER. Esri Nederland kiest Orbit GT s generieke Mobile Mapping tools

SOLUTIONS SPOTLIGHT TRENDWATCHER. Esri Nederland kiest Orbit GT s generieke Mobile Mapping tools SOLUTIONS Esri Nederland kiest Orbit GT s generieke Mobile Mapping tools NedGraphics kiest voor Orbit Softcopy als stereooplossing binnen de BGT workflow SPOTLIGHT De lokale politie van Antwerpen zet GIS

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013

Ondernemingsplan 2013 Ondernemingsplan 2013 Departement Financiën en Begroting Pagina 1 van 52 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Voorwoord 3. Doelstellingen 2013 4. Projecten in het kader van organisatiebeheersing 5. Projecten

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI 2010-165- Vraag nr. 72 van 20 november 2009 van CARL DECALUWE

VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI 2010-165- Vraag nr. 72 van 20 november 2009 van CARL DECALUWE VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI 2010-165- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,

Nadere informatie