OVERZICHT REGELGEVING AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT REGELGEVING AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN"

Transcriptie

1 1 OVERZICHT REGELGEVING AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN I. DECREET Decreet van 7 mei 2004 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap «Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen» - (B.S., 8 juni , I : 1 april 2006 art. 2 Besl. Vl. Reg. 31 maart 2006, B.S., 12 mei 2006) Decreet van 7 mei 2004 wijzigt verder de volgende decreten : - het decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen - het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij Wijzigingen : - Gewijzigd bij decreet van 21 april 2006 (B.S., 12 mei 2006, I : 1 april 2006 art. 9 Besl. Vl. Reg. 9 juni (B.S., 11 juli 2006) 2 Decreet van 21 april 2006 wijzigt verder de volgende decreten : - het decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (HOOFDSTUK III) - het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) (HOOFDSTUK IV) - het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij (HOOFDSTUK V) - Gewijzigd bij decreet van 25 mei 2007 (B.S., 19 juni 2007, I : 10 d. na publicatie) 3 Decreet van 25 mei 2007 wijzigt verder de volgende decreten : - het decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (HOOFDSTUK II) - het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) (HOOFDSTUK V) - Gewijzigd bij decreet van 27 april 2007 (B.S., 29 juni 2007, I : 10 d. na publicatie) 4 - Gewijzigd bij decreet van 14 maart 2008 (B.S., 6 mei 2008, I : 1 juni 2009) 5 - Gewijzigd bij decreet van 18 juli 2008 (B.S., 29 oktober 2008, I : 14 juli 2009 art. 10 Besl. Vl. Reg. 15 mei 2009 B.S., 14 juli 2009) 6 1 Zitting Stukken. Ontwerp van decreet, nr. 2035/1. Verslag van het Rekenhof, nr. 2035/2. Amendementen, nr. 2035/3. Verslag, nr. 2035/4. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, nr. 2035/5. Handelingen. Bespreking en aanneming: vergaderingen van 27 en 29 april Zitting Stukken. Ontwerp van decreet, Nr. 1. Verslag, Nr. 2. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, Nr. 3. Handelingen. Bespreking en aanneming: vergadering van 29 maart Zitting Stukken. - Ontwerp van decreet, Nr. 1. Amendementen, Nrs Verslag, Nr. 4. Verslag, Nr. 5. Tekst aangenomen door de Commissies, Nr Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, Nr. 7. Handelingen. - Bespreking en aanneming: vergadering van 23 mei Zitting Stukken. - Ontwerp van decreet, Nr. 1. Verslag, Nr. 2. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, Nr. 3. Handelingen. - Bespreking en aanneming: vergadering van 18 april Zitting Stukken. - Ontwerp van decreet, Nr Verslag, Nr Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, Nr. 3. Handelingen. - Bespreking en aanneming. Middagvergadering van 5 maart 2008.

2 2 - Gewijzigd bij decreet van 20 februari 2009 (B.S., 28 april 2009, I : 17 oktober 2010 art. 8 Besl. Vl. Reg. 10 september 2010, B.S. 7 oktober 2010) 7 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Art. 2. Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder : 1 het Kaderdecreet : het decreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003; 2 het Agentschap : het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen; 3 geografische informatie : alle ruimtelijk gerefereerde informatie; [4 GDI-Vlaanderen : Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen; 5 GDI-decreet : het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen; 6 Geografische Data-Infrastructuur, hierna GDI te noemen : een logisch geheel van metagegevens, geografische gegevensbronnen en geografische diensten en de overeenkomsten betreffende de uitwisseling, de toegang en het gebruik ervan, met de daarbij horende netwerkdiensten en technologieën en de in overeenstemming met het decreet ingestelde, beheerde of beschikbaar gemaakte mechanismen, processen en procedures en de monitoring ervan;] 7 referentiebestanden : geografische basisbestanden die een geometrische referentie, een topografische referentie of een objectreferentie bieden voor een van de volgende doelstellingen : a) om gebruikt te worden als ruimtelijk skelet om andere gegevens geometrisch bij te voegen of in te passen; b) om te dienen als topografische of visuele achtergrond voor opvraag- en weergavendoeleinden; c) om objectinformatielagen te bieden, die zodanig gestructureerd zijn dat algemene bestanden met thematische attributen hiermee koppelbaar zijn; 6 Zitting Stukken. - Ontwerp van decreet, Nr. 1. Amendementen, Nr Verslag, Nr. 3. Amendement, 1712 Nr Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, Nr. 5. Handelingen. - Bespreking en aanneming: vergadering van 9 juli Zitting Stukken. - Ontwerp van decreet, Nr Verslag, Nr Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, Nr. 3. Handelingen Bespreking en aanneming: Vergadering van 11 februari 2009.

3 3 8 themabestanden : bestanden die geselecteerde geografische informatie over een specifiek thema bevatten. 9 VLM-decreet : het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij; 10 Vlaamse Landmaatschappij : het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap, vermeld in het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij; 11 GRB-decreet : het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand. - 9, 10 en 11 toegevoegd bij art. 2 decr. 21 april 2006 (B.S., 12 mei 2006, I : 1 april art. 9 Besl. Vl.Reg. 9 juni 2006, B.S., 11 juli 2006) - 4, 5 en 6 gewijzigd bij art. 50 decr. 20 februari 2009 (B.S., 28 april 2009, I : 17 oktober 2010 art. 8 Besl. Vl. Reg. 10 september 2010, B.S. 7 oktober 2010 ) HOOFDSTUK II. Oprichting Art. 3. Er wordt een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid opgericht, bedoeld in artikel 13 van het Kaderdecreet. Dat Agentschap draagt als naam Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen. De Vlaamse regering bepaalt tot welk homogeen beleidsdomein het Agentschap behoort. De bepalingen van het kaderdecreet zijn van toepassing op het Agentschap. HOOFDSTUK III. Missie, taken en bevoegdheden Art. 4. Het agentschap heeft als missie om een optimaal gebruik mogelijk te maken van geografische informatie in Vlaanderen. - In zijn geheel vervangen bij art. 3 decr. 21 april 2006 (B.S., 12 mei 2006, I : 1 april art. 9 Besl. Vl.Reg. 9 juni 2006, B.S., 11 juli 2006) Art. 5. Onverminderd de bevoegdheden, opgenomen in het [GDI-decreet], het GRB-decreet en het KLIP-decreet, en om de missie, bedoeld in artikel 4, waar te maken, vervult het Agentschap de volgende taken : 1 de samenwerking inzake geografische informatie versterken; 2 mee te werken aan de uitbouw van een coördinerend, organisatorisch en juridisch kader voor het optimaal gebruik van geografische informatie; 3 de uitbouw van een geografische data-infrastructuur voor Vlaanderen; 4 het ter beschikking stellen van deskundigheid inzake geografische informatie; [5 mee te werken aan de uitvoering van het GDI-plan en het GDI-uitvoeringsplan, vermeld in artikel 10 van het GDI-decreet;] 6 de uitvoering van het GRB-uitvoeringsplan, vermeld in artikel 4 van het GRB-decreet; 7 de conceptuele ontwikkeling, de aanmaak, het beheer en het bijhouden van referentie- en themabestanden;

4 4 8 de ontwikkeling en distributie van informatieproducten, zowel afgeleid van referentiebestanden als van themabestanden; 9 de coördinatie en de organisatie van de toegang van de gebruikers tot de referentie- en themabestanden; 10 het aanleveren van diensten ten behoeve van geografische informatievoorziening, zoals o.m. : a) het verstrekken van adviezen; b) het ontwikkelen en exploiteren van on-line elektronische instrumenten; c) de ondersteuning en begeleiding van specifieke projecten voor diverse publieke en private partners; 11 proefprojecten opzetten gericht op de aanmaak, het beheer, het bijhouden, het ontsluiten en het gebruik van geografische informatie; 12 het zorgen voor de opbouw, het beheer en de distributie van [metagegevens als vermeld in artikel 3, 7, van het GDI-decreet]; 13 het zorgen voor de uitbouw van een documentatiecentrum met betrekking tot de verwerking van geografische informatie; 14 het toezien op de uitwisselbaarheid en de kwaliteit van geografische informatie; 15 het organiseren van de uitwisseling en het al dan niet tegen betaling ter beschikking stellen van geografische informatie, met inbegrip van het toezicht op het gebruik van deze informatie; Het Agentschap is een entiteit als vermeld in artikel 4, 3, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. 16 het afsluiten van overeenkomsten met openbare besturen, instellingen, intercommunales en rechtspersonen voor de opbouw en de uitwisseling van geografische informatie; [17 de deelname aan en het bijdragen tot nationale en internationale normeringsinitiatieven op het vlak van geografische informatie; 18 het uitwerken en invoeren van standaarden voor specifieke toepassingen binnen GDI- Vlaanderen teneinde het gebruik van geografische gegevensbronnen te optimaliseren en te integreren in beslissingsprocedures waaraan een ruimtelijke component verbonden is; 19 het valoriseren van Vlaamse GDI-expertise in binnen- en buitenland; 20 het doen voorstellen van : a) nadere regels voor het opstellen van metagegevens als vermeld in artikel 14 van het GDI-decreet; b) de criteria waarop de metagegevens betrekking hebben; c) technische voorschriften voor interoperabiliteit en harmonisering als vermeld in artikel 25 van het GDI-decreet; d) technische voorwaarden voor de koppeling van geografische gegevensbronnen en geografische diensten met het netwerk, vermeld in artikel 26 van het GDI-decreet.] - In zijn geheel vervangen bij art. 4 decr. 21 april 2006 (B.S., 12 mei 2006, I : 1 april art. 9 Besl. Vl.Reg. 9 juni 2006, B.S., 11 juli 2006) - Eerste lid gewijzigd bij art. 19 decr. 14 maart 2008 (B.S., 6 mei 2008, I: 1 juni 2009 art. 6 Besl. Vl. Reg. 20 maart 2009, B.S., 4 mei 2009) - Tweede lid toegevoegd aan art. 15, 5 bij art. 24 decr. 18 juli 2008 (B.S., 29 oktober 2008, I: 14 juli art. 10 Besl. Vl.Reg. 15 mei 2009, B.S., 14 juli 2009) - Inleidende zin en punt 5 gewijzigd bij art. 51 decr. 20 februari 2009 (B.S., 28 april 2009, I : 17 oktober 2010 art. 8 Besl. Vl. Reg. 10 september 2010, B.S. 7 oktober 2010 ) - Punt 17, 18, 19 en 20 toegevoegd bij decr. 20 februari 2009 (B.S., 28 april 2009, I : 17 oktober 2010 art. 8 Besl. Vl. Reg. 10 september 2010, B.S. 7 oktober 2010 )

5 5 Art. 6. De Vlaamse regering wordt gemachtigd, in het raam van de missie en de taken van het Agentschap, om bijzondere opdrachten aan het Agentschap toe te wijzen. HOOFDSTUK IV. Bestuur en werking Afdeling I. Raad van Bestuur Art. 7. Het Agentschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die als volgt is samengesteld: vijf leden op voordracht van het Vlaamse Gewest; twee leden op voordracht van de Vlaamse steden en gemeenten; één lid op voordracht van de Vlaamse provincies; de gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Landmaatschappij; een leidend ambtenaar van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed; een leidend ambtenaar van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. De Vlaamse Regering wijst de voorzitter van de raad van bestuur van het Agentschap aan alsook de overige leden van de raad van bestuur. De door de Vlaamse Regering aangestelde leden van de raad van bestuur kunnen bij consensus maximaal drie onafhankelijke bestuurders coöpteren. De leden van de raad van bestuur zijn deskundig in geografische informatie en overheidsaangelegenheden. Onverminderd artikel 21 van het kaderdecreet, is het mandaat van bestuurder van het Agentschap onverenigbaar met het lid zijn van : [1 de Stuurgroep GDI-Vlaanderen en de GDI-raad, als vermeld in het GDI-decreet;] 2 de GRB-raad, als vermeld in het GRB-decreet : De beslissingen van de raad van bestuur van het Agentschap worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Het hoofd van het Agentschap woont de vergadering van de raad van bestuur bij met raadgevende stem. - In zijn geheel vervangen bij art. 5 decr. 21 april 2006 (B.S., 12 mei 2006, I : 1 april art. 9 Besl. Vl.Reg. 9 juni 2006, B.S., 11 juli 2006) - Eerste lid, gewijzigd bij art. 6 decr. 25 mei 2007 (B.S., 19 juni 2007, I: 10 d. na publicatie) - Vijfde lid, punt 1 vervangen bij art. 52 decr. 20 februari 2009 (B.S., 28 april 2009, I : 17 oktober 2010 art. 8 Besl. Vl. Reg. 10 september 2010, B.S. 7 oktober 2010 ) Art. 8. Onverminderd de toepassing van de bepalingen in artikel 17 van het Kaderdecreet heeft de raad van bestuur de volgende bevoegdheden waarvoor geen delegatie mogelijk is : 1 het sluiten van de beheersovereenkomst; 2 het vaststellen van het ondernemingsplan, evenals een operationeel plan op middellange en lange termijn als bedoeld in artikel 15, 1, 4, van het Kaderdecreet;

6 6 3 het goedkeuren van de rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst; 4 de opmaak van het ontwerp van begroting; 5 de herverdeling van de begrotingskredieten; 6 de opmaak van de algemene rekening; 7 de rapportering over de uitvoering van de begroting; 8 de opmaak van het huishoudelijk reglement. De raad van bestuur mag, onder zijn verantwoordelijkheid, een gedeelte van zijn bevoegdheden overdragen aan één of meer van zijn leden of aan het hoofd van het agentschap, met uitzondering van de bevoegdheden, vermeld in het eerste lid. - Tweede lid toegevoegd bij art. 6 decr. 21 april 2006 (B.S., 12 mei 2006, I : 1 april art. 9 Besl. Vl.Reg. 9 juni 2006, B.S., 11 juli 2006) Art. 9. De raad van bestuur stelt, binnen drie maanden na de samenstelling ervan, een huishoudelijk reglement op over zijn werking en beslissingsprocedures. Het huishoudelijk reglement, met inbegrip van de naderhand aangebrachte wijzigingen, wordt ter kennis van de Vlaamse regering gebracht. Afdeling II. Dagelijks bestuur Art. 10. De Vlaamse Regering stelt het hoofd van het Agentschap aan dat belast is met het dagelijks bestuur van het Agentschap. - In zijn geheel vervangen bij art. 7 decr. 21 april 2006 (B.S., 12 mei 2006, I : 1 april art. 9 Besl. Vl.Reg. 9 juni 2006, B.S., 11 juli 2006) Art. 11. Het hoofd van het Agentschap is, binnen de perken van dit decreet, de uitvoeringsbesluiten ervan, alsmede van het huishoudelijk reglement, bedoeld in artikel 9, belast met het dagelijks bestuur van het Agentschap. [het hoofd van het Agentschap] rapporteert hierover aan de raad van bestuur volgens een werkwijze, vastgesteld in het huishoudelijk reglement. Het hoofd van het Agentschap is in het bijzonder belast met : 1 de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur; 2 de leiding van en het toezicht op de personeelsleden van het agentschap. - Eerste en tweede lid gewijzigd bij art. 8 decr. 21 april 2006 (B.S., 12 mei 2006, I : 1 april art. 9 Besl. Vl.Reg. 9 juni 2006, B.S., 11 juli 2006) - Eerste en tweede lid gewijzigd bij art. 7 decr. 25 mei 2007 (B.S., 19 juni 2007, I : 1 juni 2006 zie art. 50)

7 7 Art. 12. Het hoofd van het Agentschap kan, na eenparig akkoord van de raad van bestuur, zijn bevoegdheden subdelegeren tot op het meest functionele niveau. De procedure voor subdelegatie wordt vastgesteld in het huishoudelijk reglement, bedoeld in artikel 9. - Tweede lid gewijzigd bij art. 8 decr. 21 april 2006 (B.S., 12 mei 2006, I : 1 april art. 9 Besl. Vl.Reg. 9 juni 2006, B.S., 11 juli 2006 opmerking door vergissing van lid kan wijziging niet worden doorgevoerd) - Eerste lid gewijzigd bij art. 7 decr. 25 mei 2007 (B.S., 19 juni 2007, I : 1 juni 2006 zie art. 50) HOOFDSTUK V. Financiële middelen Art Het verzelfstandigd agentschap kan beschikken over volgende ontvangsten : 1 dotatie(s); 2 Leningen; 3 fiscale heffingen voor zover bij decreet toegewezen aan het agentschap; 4 retributies voor zover bij decreet toegewezen aan het agentschap; 5 schenkingen en legaten in speciën; 6 inkomsten uit eigen participaties en uit door het agentschap verstrekte leningen aan derden; 7 opbrengsten uit de verkoop van eigen participaties; 8 de subsidies waarvoor het agentschap als begunstigde in aanmerking komt; 9 terugvorderingen van ten onrechte gedane uitgaven; 10 vergoedingen en bijdragen voor het leveren van diensten voor de aanmaak, het beheer, de bijhouding, de distributie en de financiering van referentie- en themabestanden en voor de uitvoering van projecten, volgens de modaliteiten van het [GDI-decreet] en de beheersovereenkomst. 2. Tenzij anders is bepaald in een decreet worden de in 1 genoemde ontvangsten beschouwd als ontvangsten die bestemd zijn voor de gezamenlijke uitgaven. In afwijking van het eerste lid zijn de ontvangsten, bedoeld in 1, 10, te beschouwen als toegewezen ontvangsten. Zij worden aangewend voor personeels- en werkingsuitgaven van het agentschap. - Paragraaf 1, punt 10 gewijzigd bij art. 53 decr. 20 februari 2009 (B.S., 28 april 2009, I : 17 oktober 2010 art. 8 Besl. Vl. Reg. 10 september 2010, B.S. 7 oktober 2010 )

8 8 HOOFDSTUK Vbis. [ ] Opschrift Hoofdstuk Vbis toegevoegd bij art. 9 decr. 21 april 2006 (B.S., 12 mei 2006, I : 1 april art. 9 Besl. Vl.Reg. 9 juni 2006, B.S., 11 juli 2006) Hoofdstuk Vbis bestaande uit artikel 13bis opgeheven, met uitzondering van 13bis 2, derde lid bij art. 15 decr. 27 april 2007 (B.S., 29 juni 2007, I: 10 d. na bekendmaking) Art. 13bis. 1. [ ] 2. [ ] [ ] Voor de functie van [regeringsafgevaardigde] gelden dezelfde onverenigbaarheden als voor de functie van bestuurder. Het mandaat is daarenboven onverenigbaar met dat van : 1 provinciegouverneur of lid van de bestendige deputatie van de provincieraad; 2 lid van een provincieraad; 3 burgemeester, schepen of lid van een gemeenteraad; 4 bestuurder van het Agentschap. 3. [ ] 4. [ ] [ ] [ ] [ ] 5. [...] - Artikel 13bis toegevoegd bij art. 9 decr. 21 april 2006 (B.S., 12 mei 2006, I : 1 april art. 9 Besl. Vl.Reg. 9 juni 2006, B.S., 11 juli 2006) - Art. 13bis, 2, derde lid, gewijzigd bij art. 8, art. 13bis opgeheven met uitzondering van 2, derde lid bij art. 15 decr. 27 april 2007 (B.S. 29 juni 2007; I: 10 d. na bekendmaking) HOOFDSTUK VI. Slotbepalingen Art In artikel 2 van het GIS-decreet wordt 4 vervangen door wat volgt : «4 het agentschap : het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen.». 2. In artikel 6, 2, in artikel 14, 1, 2 en 3, in artikel 16, 1 en 2, in artikel 17, 1 en 2, in artikel 18, in artikel 19, 2, in artikel 21, 1, in artikel 22, 2, in artikel 25 en in artikel 26 van hetzelfde decreet wordt het woord «OC» telkens vervangen door het woord «agentschap». 3. In artikel 14 van hetzelfde decreet wordt 4 opgeheven. 4. [ ].

9 9-3 vervangen en 4 opgeheven bij art. 10 decr. 21 april 2006 (B.S., 12 mei 2006, I : 1 april art. 9 Besl. Vl. Reg. 9 juni 2006, B.S., 11 juli 2006) Art. 15. [ ] - In zijn geheel opgeheven bij art. 11 decr. 21 april 2006 (B.S., 12 mei 2006, I : 1 april art. 9 Besl. Vl.Reg. 9 juni 2006, B.S., 11 juli 2006) Art. 16. In artikel 15 van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak en de actualisering van het plannenregister, worden de woorden «ondersteunend centrum GIS-Vlaanderen» vervangen door de woorden «Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen». Art. 17. De Vlaamse regering wordt ermee belast de bestaande wets- en decreetsbepalingen te wijzigen, aan te vullen, te vervangen of op te heffen, om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit decreet en van het Kaderdecreet. De besluiten die krachtens dit artikel worden vastgesteld, houden op uitwerking te hebben als ze niet bij decreet zijn bekrachtigd binnen negen maanden na de datum van de inwerkingtreding ervan. De bekrachtiging werkt terug tot deze laatste datum. De in dit artikel aan de Vlaamse regering opgedragen bevoegdheid vervalt negen maanden na de inwerkingtreding van dit decreet. Na die datum kunnen de besluiten die krachtens deze paragraaf zijn vastgesteld en zijn bekrachtigd alleen bij een decreet worden gewijzigd, aangevuld, vervangen of opgeheven. Art. 18. De Vlaamse regering kan de bepalingen van de decreten betreffende [de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen] coördineren, alsook de bepalingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgende wijzigingen hebben aangebracht tot het tijdstip van de coördinatie. Te dien einde kan zij : 1 de te coördineren bepalingen anders inrichten, inzonderheid opnieuw ordenen en vernummeren; 2 de verwijzingen in de te coördineren bepalingen dienovereenkomstig vernummeren; 3 de te coördineren bepalingen met het oog op onderlinge overeenstemming en eenheid van terminologie herschrijven, zonder te raken aan de erin neergelegde beginselen. De coördinatie treedt pas in werking nadat ze bij decreet is bekrachtigd. - Gewijzigd bij art. 54 decr. 20 februari 2009 (B.S., 28 april 2009, I : 17 oktober 2010 art. 8 Besl. Vl. Reg. 10 september 2010, B.S. 7 oktober 2010 ) Art. 19. Tot de inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004 houdende regeling van de begrotingen, de boekhouding, de controle inzake subsidies, en de controle door het Rekenhof, zijn de artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 6bis en 13 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle

10 10 op sommige instellingen van openbaar nut van toepassing op het Agentschap. Voor de toepassing van voormelde wetsbepalingen wordt het Agentschap beschouwd als een organisme van categorie B. - In zijn geheel vervangen bij art. 8 decr. 27 april 2007 (B.S., 29 juni 2007, I : 10 d. na bekendmaking) Art. 20. De Vlaamse regering bepaalt de datum waarop dit decreet in werking treedt. Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Stuk 303 (1999-2000) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 5 juli 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie :

Nadere informatie

(B.S. 07/06/2004) Gecoördineerd tot 4 december Artikel. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

(B.S. 07/06/2004) Gecoördineerd tot 4 december Artikel. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Decreet van 7 mei 2004 (betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Sport Vlaanderen ) (Decreet van 4 december 2015, B.S., 21/12/2015, art. 2; Inwerkingtreding 1/1/2016)

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap Ondernemen

ONTWERP VAN DECREET. tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap Ondernemen Stuk 2201 (2003-2004) Nr. 8 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 29 april 2004 ONTWERP VAN DECREET tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap Ondernemen

Nadere informatie

OVERZICHT REGELGEVING CENTRAAL REFERENTIEADRESSENBESTAND

OVERZICHT REGELGEVING CENTRAAL REFERENTIEADRESSENBESTAND OVERZICHT REGELGEVING CENTRAAL REFERENTIEADRESSENBESTAND I. CRAB-DECREET Decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (B.S., 01 juli 2009, in werking: 1 juni 2011, Besluit

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : DECREET tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Toerisme Vlaanderen" HOOFDSTUK

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 2155 (2003-2004) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 23 maart 2004 ONTWERP VAN DECREET tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 653 (2015-2016) Nr. 4 20 april 2016 (2015-2016) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten ingevolge de integratie van

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij; Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 13 van het decreet van xx xxxxxxxxxxxx 2015 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven

Nadere informatie

OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL

OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL I. KLIP-DECREET Decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen (B.S.,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen;

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen; PPS Decreet 18 JULI 2003. - Decreet betreffende Publiek-Private Samenwerking. Publicatie : 19-09-2003 Inwerkingtreding : 29-09-2003 Inhoudstafel HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1-2 HOOFDSTUK II.

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet.

Nadere informatie

Decreet betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (citeeropschrift: "CRAB-decreet")

Decreet betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (citeeropschrift: CRAB-decreet) pagina 1 van 5 Decreet betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (citeeropschrift: "CRAB-decreet") Datum 08/05/2009 DOCUMENT HOOFDSTUK I. Inleidende bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps-

Nadere informatie

DECREET. houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest

DECREET. houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest Vlaams D ar emen DECREET houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest VERWIJZINGEN * Zitting 2015-2016 Stukken

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : DECREET houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM) HOOFDSTUK

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 51 Mobiliteit en Openbare Werken 20 NOVEMBER 2013. nv De Scheepvaart. Besluit van de Raad van Bestuur tot wijziging van de regelgeving betreffende de verlening van een vaarvergunning in de vorm van een

Nadere informatie

DECREET. houdende oprichting van de naamloze vennootschap Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied

DECREET. houdende oprichting van de naamloze vennootschap Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van de naamloze vennootschap Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen

tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen stuk ingediend op 1093 (2010-2011) Nr. 4 30 juni 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet.

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Decreet tot instelling van een Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen HOOFDSTUK I Algemeen

Nadere informatie

Vlaamse Regering.^SLT

Vlaamse Regering.^SLT Vlaamse Regering.^SLT Besluit van de Vlaamse Regering inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie DE VLAAMSE REGERING. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 Inzake de Sociaal-Economische

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid; Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 33349 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID N. 2009 1521 [C 2009/35346]

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

1. Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 (B.S ) 2. Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 (B.S

1. Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 (B.S ) 2. Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 (B.S BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 9 MAART 2007 TOT REGELING VAN DE VERGOEDINGEN VAN DE BESTUURDERS VAN DE PUBLIEKRECHTELIJK VORMGEGEVEN EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID,

Nadere informatie

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976 VLAAMSE OVERHEID 23 JUNI 2006. - Decreet houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen en gewesten (1) Het Vlaams Parlement heeft

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 880 (2015-2016) Nr. 3 9 november 2016 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van

Nadere informatie

2. De verplichtingen uit dit decreet doen geen afbreuk aan verplichtingen uit toepasselijke sectorreglementering, die in voorkomend geval cumulatief m

2. De verplichtingen uit dit decreet doen geen afbreuk aan verplichtingen uit toepasselijke sectorreglementering, die in voorkomend geval cumulatief m OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL I. KLIP-DECREET Decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen (B.S.,

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet ingediend op 812 (2015-2016) Nr. 9 16 november 2016 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het voorstel van decreet van Willem-Frederik Schiltz, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, inzonderheid op artikel 22;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, inzonderheid op artikel 22; Opschrift Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Datum 19.07.2007 De Vlaamse Regering, Gelet op het

Nadere informatie

Ontwerp van decreet ( ) Nr. 5 4 juli 2012 ( ) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet ( ) Nr. 5 4 juli 2012 ( ) stuk ingediend op stuk ingediend op 1599 (2011-2012) Nr. 5 4 juli 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 13 december 2002 houdende de oprichting van de naamloze vennootschap

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1 VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I. Definities en toepassingsgebied.

DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I. Definities en toepassingsgebied. DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I Definities en toepassingsgebied Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

Decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij 1

Decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij 1 1 Decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij 1 (B.S., 29 december 1988) 2 gewijzigd bij : - het decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid (B.S.,

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Artikel 2 1. Er wordt een Herplaatsingsfonds opgericht bij het

Nadere informatie

1 raadgevende comités : de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

1 raadgevende comités : de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 19 juli 2007 houdende samenstelling en werking van de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

VR DOC.0541/2BIS

VR DOC.0541/2BIS VR 2017 0206 DOC.0541/2BIS Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoersmaatschappij

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1

Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1 1 Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk 1 - Algemene

Nadere informatie

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet)

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet) WERKINSTRUMENTEN VAN DE PROVINCIES VOOR HET VOEREN VAN HET PROVINCIAAL BELEID Het is de algemene regel dat de provincies de hun toevertrouwde opdrachten zelf uitvoeren via hun administratie. Veel van hun

Nadere informatie

Decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen 1

Decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen 1 1 Decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen 1 Historiek decreet (B.S., 9 februari 2007) Gewijzigd bij de decreten van :

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

VLAAMSE OVERHEID. Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: VLAAMSE OVERHEID 9 DECEMBER 2016. - Decreet betreffende de tijdelijke werkervaring, het regelen van stages en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming (1) Het VLAAMS PARLEMENT heeft

Nadere informatie

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering

Nadere informatie

Brus sel, 19 mei 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent,

Brus sel, 19 mei 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, 1608 Brus sel, 19 mei 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij hebben de eer U ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing

Nadere informatie

DECREET. inzake sociale werkplaatsen

DECREET. inzake sociale werkplaatsen VLAAMS PARLEMENT DECREET inzake sociale werkplaatsen HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Artikel 2 Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 55165 FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 7 APRIL 2017. Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw [C 2017/40263] FILIP, Koning der Belgen, Aan allen

Nadere informatie

VR DOC.0332/2BIS

VR DOC.0332/2BIS VR 2017 3103 DOC.0332/2BIS Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2005-2006 14 juni 2006 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Norbert De Batselier houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen Datum 01/06/2012 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Amendementen. op het ontwerp van decreet

Amendementen. op het ontwerp van decreet ingediend op 687 (2015-2016) Nr. 2 23 mei 2016 (2015-2016) Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende diverse fiscale en financiële bepalingen. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet. houdende diverse fiscale en financiële bepalingen. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering stuk ingediend op 1045 (2010-2011) Nr. 7 30 juni 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Stukken in het dossier:

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID [C 2016/36331] 15 JULI 2016. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten wat betreft de integratie van de opdrachten van het agentschap Inspectie RWO in het departement

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen Datum 14/10/2011 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige DE

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : DECREET houdende de controle op de communicatie van de Vlaamse overheid Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps-

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie van

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2007 2996 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/36057] 25 MEI 2007. Decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op

Nadere informatie

BOEK 5. - WONEN IN EIGEN STREEK. TITEL 1. - Monitoring

BOEK 5. - WONEN IN EIGEN STREEK. TITEL 1. - Monitoring 2. De Vlaamse Regering bepaalt de minimale specificaties waaraan de kruispuntdatabank Betaalbaar Wonen moet voldoen. Zij kan de wijze bepalen waarop de kruispuntdatabank Betaalbaar Wonen technisch en inhoudelijk

Nadere informatie

Publicatie : 2006-08-22

Publicatie : 2006-08-22 VLAAMSE OVERHEID Publicatie : 2006-08-22 23 JUNI 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed

Nadere informatie

OVERZICHT WETGEVING GEOGRAFISCHE DATA-INFRASTRUCTUUR VLAANDEREN

OVERZICHT WETGEVING GEOGRAFISCHE DATA-INFRASTRUCTUUR VLAANDEREN OVERZICHT WETGEVING GEOGRAFISCHE DATA-INFRASTRUCTUUR VLAANDEREN GDI-DECREET Decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen (B.S. 28 april 2009, I: te bepalen door

Nadere informatie

Ontwerp van decreet ( ) Nr maart 2014 ( ) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet ( ) Nr maart 2014 ( ) stuk ingediend op stuk ingediend op 2413 (2013-2014) Nr. 3 19 maart 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen

Nadere informatie

Vlaams Parlement VR DEC.0030 DECREET

Vlaams Parlement VR DEC.0030 DECREET VR 2016 0306 DEC.0030 Vlaams Parlement DECREET houdende instemming met 1 de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; BESLUIT: Ontwerp van decreet tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. Stuk 2206 ( ) Nr. 5. Zitting april 2004 TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET. Stuk 2206 ( ) Nr. 5. Zitting april 2004 TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Stuk 2206 (2003-2004) Nr. 5 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 29 april 2004 ONTWERP VAN DECREET tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 1720 (2011-2012) Nr. 3 14 november 2012 (2012-2013) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 1720 (2011-2012) Nr. 3 14 november 2012 (2012-2013) stuk ingediend op stuk ingediend op 1720 (2011-2012) Nr. 3 14 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

5 JULI Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening.

5 JULI Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. 5 JULI 1994. - Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. BS : 16-09-1994 in voege 16/09/1994 (art. 11) Gewijzigd door: KB BS in voege blz 04/07/2004

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

Brussel, 23 maart 2009. Mijnheer de minister-president,

Brussel, 23 maart 2009. Mijnheer de minister-president, 2013 Brussel, 23 maart 2009 Mijnheer de minister-president, Wij hebben de eer U ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2003 TOT INSTELLING VAN EEN HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRAND-WEERDIENSTEN EN TWEE SUPRA-PROVINCIALE OPLEIDINGSRADEN VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN.

Nadere informatie

Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 7, 11 en 12;

Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 7, 11 en 12; 1 december 1998 - Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : DECREET tot wijziging van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg

Nadere informatie

Art. 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Handhavingsbesluit Baby s en Peuters van 11 december 2015.

Art. 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Handhavingsbesluit Baby s en Peuters van 11 december 2015. 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 (BS 3 februari 2016) houdende de maatregelen in het kader van de handhaving van de voorwaarden voor gezinsopvang en groepsopvang van baby s en peuters

Nadere informatie

61078 BELGISCH STAATSBLAD 20.08.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

61078 BELGISCH STAATSBLAD 20.08.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 61078 BELGISCH STAATSBLAD 20.08.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID 25 APRIL 2014. Decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg [C 2014/35671]

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Algemene bepaling. Artikel 1. Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. HOOFDSTUK II.

HOOFDSTUK I. Algemene bepaling. Artikel 1. Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. HOOFDSTUK II. 1 OVERZICHT REGELGEVING GROOTSCHALIG REFERENTIE BESTAND I. GRB-DECREET Decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) (B.S., 5 juli 2004) 1 Wijzigingen : - errata (B.S., 9

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ORDENING

RUIMTELIJKE ORDENING BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be Augustus 2009 RUIMTELIJKE ORDENING In het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2009 verscheen

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende wijziging van het tarief op het recht op verdelingen en gelijkstaande overdrachten

Ontwerp van decreet. houdende wijziging van het tarief op het recht op verdelingen en gelijkstaande overdrachten stuk ingediend op 1529 (2011-2012) Nr. 1 14 maart 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende wijziging van het tarief op het recht op verdelingen en gelijkstaande overdrachten verzendcode: FIN 2 Stuk

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Deel I Commentaar

INHOUDSTAFEL. Deel I Commentaar INHOUDSTAFEL Voorwoord Afkortingenlijst Deel I Commentaar A. Inleiding 1 Soorten overheidsinformatie 2 1.1 Een inhoudelijk criterium 2 1.2 Een economisch criterium 3 1.3 Een criterium met betrekking tot

Nadere informatie

14 MAART Decreet houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen.

14 MAART Decreet houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen. 14 MAART 2008. - Decreet houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen. (KLIP-decreet) HOOFDSTUK I - Inleidende bepalingen. Artikel 1 Dit decreet regelt

Nadere informatie

Charter deugdelijk bestuur

Charter deugdelijk bestuur Charter deugdelijk bestuur 1. Principes en aanbevelingen inzake deugdelijk bestuur voor extern verzelfstandigde agentschappen OPZ Geel onderschrijft onderstaande principes inzake deugdelijk bestuur voor

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen.

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. Gelet op de grondwet, de artikelen 1, 33, 35, 39 en 134; Gelet

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. 18 JULI Kaderdecreet bestuurlijk beleid (1)

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. 18 JULI Kaderdecreet bestuurlijk beleid (1) N. 2003 3279 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 18 JULI 2003. Kaderdecreet bestuurlijk beleid (1) [C 2003/35939] Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Nadere informatie

VR DOC.1059/2

VR DOC.1059/2 VR 2016 0710 DOC.1059/2 Ontwerp van decreet betreffende de tijdelijke werkervaring, het regelen van stages en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2004 2098 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 7 MEI 2004. Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij (1) [C 2004/35914] Het

Nadere informatie

VR DOC.1037/1

VR DOC.1037/1 VR 2016 3009 DOC.1037/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Definitieve goedkeuring van het ontwerp

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 AUGUSTUS 1998 TOT OPRICHTING VAN DE COMMISSIES VOOR DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING. (B.S

KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 AUGUSTUS 1998 TOT OPRICHTING VAN DE COMMISSIES VOOR DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING. (B.S MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 AUGUSTUS 1998 TOT OPRICHTING VAN DE COMMISSIES VOOR DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING. (B.S. 02.09.1998) Gelet

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

gemeenteraad Besluit Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00156 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst betreffende het ter beschikking stellen door het Oost-Vlaams provinciaal

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

Decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij 1

Decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij 1 1 Decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij 1 (B.S., 29 december 1988) 2 gewijzigd bij : - het decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid (B.S.,

Nadere informatie