Wat betekenen de INSPIRE-richtlijn en het GDI-decreet voor de lokale besturen? Luc Depredomme en Leen De Temmerman (AGIV)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat betekenen de INSPIRE-richtlijn en het GDI-decreet voor de lokale besturen? Luc Depredomme en Leen De Temmerman (AGIV)"

Transcriptie

1 Wat betekenen de INSPIRE-richtlijn en het GDI-decreet voor de lokale besturen? Luc Depredomme en Leen De Temmerman (AGIV)

2 Overzicht Situering INSPIRE in Vlaanderen Impact voor gemeenten Ondersteuning door het AGIV Conclusie

3 Situering INSPIRE Ruimtelijke gegevens in EU: Eilanden van gegevens, verschillen in standaarden en kwaliteit... Grens Noord-Ierland en Ierland (bron : MOLAND-NI ) Verschil tussen UELN en Nationale nulpunten in cm

4 Situering INSPIRE Richtlijn 2007/2/CE (15 mei 2007) Doelstelling: infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Europese Gemeenschap ter ondersteuning beleidsmaatregelen en activiteiten die invloed hebben op het milieu Hoe: bestaande infrastructuren combineerbaar maken ruimtelijke gegevens op het passend niveau beheerd en ter beschikking stellen toegang via geoportaal van EU (en lidstaten) belemmeringen bij uitwisseling gegevens tegengaan

5 Situering INSPIRE Verplichtingen: uniformiteit van metadata harmonisatie van geo-informatie ontsluiten van geo-informatie en metadata via netwerk geo-informatie van 34 thema s, geclusterd in 3 bijlagen, met elk hun tijdspad met verplichtingen

6 Bijlage I 1. Systemen voor verwijzing door middel van coördinaten 2. Geografisch Situering rastersysteem 3. Geografische namen 4. Administratieve eenheden 5. Adressen Bv. CRAB 6. Kadastrale percelen 7. Vervoersnetwerken Bv. GRB-wegen 8. Hydrografie 9. Beschermde gebieden Bijlage II 1. Hoogte 2. Bodemgebruik 3. Orthobeeldvorming Bv. middenschalige kleurenortho s 4. Geologie Bijlage III 1. Statistische eenheden 2. Gebouwen Bv. GRB-gebouwen 3. Bodem 4. Landgebruik Bv. RUPs 5. Menselijke gezondheid en veiligheid 6. Nuts en overheids Bv. rioleringsnetwerk (gemeentelijk en gewestelijk) 7. Milieubewakingsvoorzieningen 8. Faciliteiten voor productie en industrie 9. Faciliteiten voor landbouw en aquacultuur 10. Spreiding van de bevolking demografie 11. Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden Bv. beschermingszones van grondwaterwinningen 12. Gebieden met natuurrisico's 13. Atmosferische omstandigheden 14. Meteorologische kenmerken 15. Oceanografische kenmerken 16. Zeegebieden 17. Bio gebieden 18. Habitats en biotopen 19. Spreiding van soorten 20. Energiebronnen 21. Minerale bronnen INSPIRE

7 Situering INSPIRE: wat wel en wat niet? INSPIRE vraagt niet om nieuwe datasets aan te maken is vooral geïnteresseerd in relevante regionale en nationale datasets van milieugerelateerde taken vraagt niet om datasets die puur van lokaal belang zijn - Bv dataset met lokale wandelwegen - Bv dataset met fietsknooppunten vraagt niet om alles onmiddellijk aan te passen: gefaseerde aanpak, met maximale recuperatie van de reeds bestaande realisaties (bv. GIS-Vlaanderen, GIS-West, LOGIN-project van Leiedal)

8 Situering In grote lijnen: Gefaseerde aanpak inventarisatie en aanmelden van datasets Vanaf 2011 Vanaf 2011 aanpassen van de ICT-infrastructuur zoals INSPIRE voorschrijft metadata van datasets die onder de INSPIRE-thema s vallen, aanpassen relevante datasets harmoniseren op basis van de INSPIRE-dataspecificaties datasets ontsluiten volgens de INSPIREen GDI-Vlaanderen voorschriften aanpassen van werk- en beheerprocessen om blijvend te voldoen aan de nieuwe werkwijze

9 Overzicht Situering INSPIRE in Vlaanderen Impact voor gemeenten Ondersteuning door het AGIV Conclusie

10 INSPIRE in Vlaanderen GDI-decreet van 20 februari 2009 (nog niet van kracht) Samenwerkingsovereenkomst met andere gewesten en federale overheid (nog niet van kracht) Gemeenschappelijk geoportaal Coördinatiecomité Nationaal contactpunt INSPIRE forum

11 GDI-decreet GIS-Vlaanderen GDI-Vlaanderen Meer deelnemers aan het samenwerkingsverband Alle Vlaamse instanties, dus ook intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, O.C.M.W. s, de lokale politie, onderwijsinstellingen Verschuiving van verantwoordelijkheden inzake Toegangsdrempel tot geodata nog meer verlagen kosteloos gebruik voor alle deelnemers voor taken van algemeen belang Invoering concept authentieke gegevensbronnen

12 GDI-decreet Authentieke gegevensbronnen Garanties op actualiteit volledigheid nauwkeurigheid Opzoekbaar via een zoekdienst Bekijkbaar via raadpleegdienst Overdraagbaar via overdrachtdienst Verplicht te gebruiken door deelnemers GDI-Vlaanderen voor taken van algemeen belang Bron:

13 GDI-decreet Authentieke gegevensbronnen toekomstige authentieke gegevensbron (beslissing van stuurgroep) authentieke gegevensbron (beslissing Vlaamse Regering) Bron:

14 GDI Geografische Data Infrastructuur Geografische data infrastructuur is een logisch geheel van geodata, en metadata technische specificaties en standaarden overeenkomsten over uitwisseling en gebruiksrechten monitoring en rapportering en mensen & kennis

15 GDI netwerk van knooppunten Hoofd INSPIRE Hoofd (Fed.) AGIV Hoofd (andere regio) Hoofd (AGIV) Hoofd (ander land) Bv. provincie Medio Medio Medio Bv. gemeente Mini Mini Mini Mini Mini Mini Mini Mini Mini

16 Overzicht Situering INSPIRE in Vlaanderen Impact voor gemeenten Ondersteuning door het AGIV Conclusie

17 GDI Impact voor gemeenten Bepalen via GDI-handboek Drie delen: Deel 1: Algemeen kader Deel 2: Praktische leidraad Deel 3: Begrippenlijst Beschikbaar op de AGIV-website eind mei

18 GDI Impact voor gemeente gebruiker beheerder

19 GDI Impact voor gemeente Bepalen via GDI-handboek Drie delen: Algemeen kader Praktische leidraad Begrippenlijst Beslissingsbomen + steekkaarten Voor gebruikers van gegevensbronnen en

20 GDI Handboek steekkaart Wie Doel Taken en verantwoordelijkheden Interactie met andere organisaties Implementatie Timing Voordelen Kostendrijvers Risico's

21 GDI Impact voor gemeente als gebruiker V1 Ik gebruik de gegevensbron of dienst. Geen gebruik van gegevensbron of dienst GR Raadplegen via de Geoportaal V2 Ik gebruik regelmatig de gegevensbron of dienst binnen een werkproces. V3 Dit proces vraagt om de meest actuele gegevens en heeft geen nood aan een lokale kopie van de dataset. GN Koppelen van netwerk GD Downloaden van gegevensbronnen V4 Mijn organisatie is deelnemer aan GDI-Vlaanderen. Gebruik en toegang geregeld en kostenloos V5 Ik gebruik de gegevensbron of dienst voor taken van algemeen belang of openbare met betrekking tot het milieu. GG Regelen van toegang en gebruik van gegevensbronnen en

22 GDI Impact voor gemeente als gebruiker GR Raadplegen via de Geoportaal V1 Ik gebruik de gegevensbron of dienst. V2 Ik gebruik regelmatig de gegevensbron of dienst binnen een werkproces. V3 Dit proces vraagt om de meest actuele gegevens en heeft geen nood aan een lokale kopie van de dataset. GD GN Downloaden van Koppelen van netwerk gegevensbronnen Geen gebruik van gegevensbron of dienst GR Raadplegen via de Geoportaal V1 Ik gebruik de gegevensbron of dienst. V2 Ik gebruik regelmatig de gegevensbron of dienst binnen een werkproces. Geen gebruik van gegevensbron of dienst V1 Ik gebruik de gegevensbron of dienst. Geen gebruik van gegevensbron of dienst V4 Mijn organisatie is deelnemer aan GDI-Vlaanderen. Gebruik en toegang geregeld en kostenloos V5 Ik gebruik de gegevensbron of dienst voor taken van algemeen belang of openbare met betrekking tot het milieu. GG Regelen van toegang en gebruik van gegevensbronnen en GR Raadplegen via de Geoportaal GN Koppelen van netwerk V3 Dit proces vraagt om de meest actuele gegevens en heeft geen nood aan een lokale kopie van de dataset. V2 Ik gebruik regelmatig de gegevensbron of dienst binnen een werkproces. GD Downloaden van gegevensbronnen V4 Mijn organisatie is deelnemer aan GDI-Vlaanderen. Gebruik en toegang geregeld en kostenloos V3 Dit proces vraagt om de meest actuele gegevens en heeft geen V5 Ik gebruik GG de gegevensbron of Regelen van toegang en dienst voor nood taken van algemeen aan een lokale gebruik kopie van van de belang of openbare met gegevensbronnen en betrekking tot dataset. het milieu.

23 GDI GR Raadplegen via de Geoportaal GR Raadplegen via het geoportaal V2 Ik gebruik regelmatig de gegevensbron of dienst binnen een werkproces. Taken en verantwoordelijkheden Via zoektoepassing op geoportaal de nodige informatie zoeken (VL, BE, EU gratis) Via een generieke viewer in het V3 geoportaal de data Dit proces vraagt om meest bekijken (combinatie verschillende bronnen) = actuele gegevens en heeft geen vervanging van de huidige nood aan een geoloketten lokale kopie van de dataset. Implementatie Voordelen: heel laagdrempelig, snel, enkel internetbrowser nodig Kostendrijvers: geen Risico s: geen GN Koppelen van netwerk GD Downloaden van gegevensbronnen

24 werkproces. GDI Impact voor gemeente als gebruiker GR Raadplegen via de Geoportaal V1 Ik gebruik de gegevensbron of dienst. V2 Ik gebruik regelmatig de gegevensbron of dienst binnen een werkproces. V3 Dit proces vraagt om de meest actuele gegevens en heeft geen nood aan een lokale kopie van de dataset. GD GN Downloaden van Koppelen van netwerk gegevensbronnen Geen gebruik van gegevensbron of dienst GR Raadplegen via de Geoportaal V1 Ik gebruik de gegevensbron of dienst. V3 Dit proces vraagt om de meest actuele gegevens en heeft geen nood aan een lokale kopie van de dataset. V2 Ik gebruik regelmatig de gegevensbron of dienst binnen een werkproces. Geen gebruik van gegevensbron of dienst V4 Mijn organisatie is deelnemer aan GDI-Vlaanderen. Gebruik en toegang geregeld en kostenloos V5 Ik gebruik de gegevensbron of dienst voor taken van algemeen belang of openbare met betrekking tot het milieu. GG Regelen van toegang en gebruik van gegevensbronnen en GN Koppelen van netwerk GN Koppelen van netwerk V3 Dit proces vraagt om de meest actuele gegevens en heeft geen nood aan een lokale kopie van de dataset. GD Downloaden van gegevensbronnen GD Downloaden van gegevensbronnen V4 Mijn organisatie is deelnemer aan GDI-Vlaanderen. Gebruik en toegang geregeld en kostenloos V4 Mijn organisatie is deelnemer aan GDI-Vlaanderen. V5 Ik gebruik de gegevensbron of dienst voor taken van algemeen belang of openbare met betrekking tot het milieu. GG Regelen van toegang en gebruik van gegevensbronnen en

25 GDI GD Downloaden van gegevensbronnen (1) elnemer aan ren. GD Downloaden van gegevensbronnen Wie: noodzaak om op lokaal computersysteem beschikbaar te zijn (analyses, zware bestanden) Taken en verantwoordelijkheden Via zoektoepassing op geoportaal de nodige informatie zoeken (VL, BE, EU gratis) Via de downloadtoepassing op het geoportaal dataset downloaden (gratis binnen GDI-Vlaanderen) Lokaal beheren van de datasets (tijdig updaten, metadata, gebruiksrechten respecteren)

26 GDI GD Downloaden van gegevensbronnen (2) elnemer aan ren. GD Downloaden van gegevensbronnen Implementatie Voordelen: goede oplossing indien de gebruikerstoepassing geen netwerk ondersteunt, indien wegens grote hoeveelheid aan info rechtstreekse toegang te traag is, bij rekenintensieve toepassingen Kostendrijvers: hardware (voldoende opslagruimte), personeel (lokaal beheren) Risico s: processen voor het regelmatig updaten van de lokale kopie staan niet op punt

27 werkproces. GDI Impact voor gemeente als gebruiker GR Raadplegen via de Geoportaal V1 Ik gebruik de gegevensbron of dienst. V2 Ik gebruik regelmatig de gegevensbron of dienst binnen een werkproces. V3 Dit proces vraagt om de meest actuele gegevens en heeft geen nood aan een lokale kopie van de dataset. GD GN Downloaden van Koppelen van netwerk gegevensbronnen Geen gebruik van gegevensbron of dienst GR Raadplegen via de Geoportaal V1 Ik gebruik de gegevensbron of dienst. V3 Dit proces vraagt om de meest actuele gegevens en heeft geen nood aan een lokale kopie van de dataset. V2 Ik gebruik regelmatig de gegevensbron of dienst binnen een werkproces. Geen gebruik van gegevensbron of dienst V4 Mijn organisatie is deelnemer aan GDI-Vlaanderen. Gebruik en toegang geregeld en kostenloos V5 Ik gebruik de gegevensbron of dienst voor taken van algemeen belang of openbare met betrekking tot het milieu. GG Regelen van toegang en gebruik van gegevensbronnen en GN Koppelen van netwerk GN Koppelen van netwerk V3 Dit proces vraagt om de meest actuele gegevens en heeft geen nood aan een lokale kopie van de dataset. GD Downloaden van gegevensbronnen GD Downloaden van gegevensbronnen V4 Mijn organisatie is deelnemer aan GDI-Vlaanderen. Gebruik en toegang geregeld en kostenloos V4 Mijn organisatie is deelnemer aan GDI-Vlaanderen. V5 Ik gebruik de gegevensbron of dienst voor taken van algemeen belang of openbare met betrekking tot het milieu. GG Regelen van toegang en gebruik van gegevensbronnen en

28 GDI GN Koppelen van netwerk (1) GN Koppelen van netwerk GD Downloaden van gegevensbronnen Wie: noodzaak aan actuele gegevens regelmatig gebruikt in 1 of meerdere processen organisatie koppelt de gebruikerstoepassingen voor deze processen V4 aan de netwerk die Mijn organisatie is deelnemer aan de benodigde GDI-Vlaanderen. gegevensbron ontsluiten

29 GDI GN Koppelen van netwerk (2) GN Koppelen van netwerk GD Downloaden van gegevensbronnen Taken en verantwoordelijkheden Evalueren welk type van netwerk nodig zijn Raadpleeg Rechtstreekse overdracht Opzoeken van V4 gegevensbronnen en Mijn organisatie is deelnemer aan GDI-Vlaanderen. in het geoportaal Zorgen voor de juiste koppeling met de netwerk (technische voorschriften)

30 GDI GN Koppelen van netwerk (3) GN Koppelen van netwerk GD Downloaden van gegevensbronnen Voordelen Meeste actuele gegevens Kostendrijvers Bestaande gebruikerstoepassingen moeten aangepast V4 worden om de koppeling met de Mijn organisatie is deelnemer aan netwerk GDI-Vlaanderen. te realiseren. Hardware (netwerk) met voldoende bandbreedte Risico s Geen garantie op netwerk (vlotte toegang kan niet 100% gegarandeerd worden)

31 gegevensbronnen GDI Impact voor gemeente als gebruiker V1 Ik gebruik de gegevensbron of dienst. Geen gebruik van gegevensbron of dienst V1 Ik gebruik de gegevensbron of dienst. Geen gebruik van gegevensbron of dienst GR Raadplegen via de Geoportaal V2 Ik gebruik regelmatig de gegevensbron of dienst binnen een werkproces. V3 Dit proces vraagt om de meest actuele gegevens en heeft geen nood aan een lokale kopie van de dataset. GD GN Downloaden van Koppelen van netwerk gegevensbronnen V4 Mijn organisatie is deelnemer aan GR Raadplegen via de Geoportaal V2 Ik gebruik regelmatig de GDI-Vlaanderen. gegevensbron of dienst binnen een werkproces. V4 Mijn organisatie is deelnemer aan GDI-Vlaanderen. Gebruik en toegang geregeld en kostenloos V5 Ik gebruik de gegevensbron of dienst voor taken van algemeen belang of openbare met betrekking tot het milieu. GG Regelen van toegang en gebruik van gegevensbronnen en V3 Dit proces vraagt om de meest actuele gegevens en heeft geen nood aan een lokale kopie van de dataset. GN Koppelen van netwerk GD Downloaden van gegevensbronnen Gebruik en toegang geregeld en kostenloos V5 V4 Mijn organisatie is deelnemer aan GDI-Vlaanderen. Ik gebruik de gegevensbron of dienst voor taken van algemeen belang of openbare met betrekking tot Gebruik en toegang geregeld en kostenloos het milieu. V5 Ik gebruik de gegevensbron of dienst voor taken van algemeen belang of openbare met betrekking tot het milieu. GG Regelen van toegang en gebruik van gegevensbronnen en GG Regelen van toegang en gebruik van gegevensbronnen en

32 GDI GG Regelen van toegang en gebruik van data en (1) EE GG Regelen van toegang en gebruik van gegevensbronnen en Wie een deelnemer aan GDI-Vlaanderen en gebruikt de gegevens niet voor doeleinden van algemeen belang of in het kader van milieuwetgeving een andere instantie van de federale overheid, de andere Belgische of Europese regio s een andere organisatie: bedrijf,...

33 GDI GG Regelen van toegang en gebruik van data en (2) EE GG Regelen van toegang en gebruik van gegevensbronnen en Taken en verantwoordelijkheden nakijken van de voorwaarden voor toegang en gebruik (metadata) Regelen van toegang en gebruik met de organisatie die de gegevensbron beheert (contact opnemen met beheerder indien nodig - zal zoveel mogelijk centraal worden geregeld)

34 GDI GG Regelen van toegang en gebruik van data en (3) EE GG Regelen van toegang en gebruik van gegevensbronnen en Kostendrijvers In sommige gevallen zal vergoeding moeten betaald worden voor gebruik van gegevens

35 GDI Impact voor gemeente als gebruiker + standaarden + grensgemeenten + betere vindbaarheid (metadata) + alles gratis voor taken van algemeen belang + meer (gratis) gebruikers: lokale politie, OCMW, + minimale administratieve belasting + geen/minder dubbele opslag van data + verplicht gebruik authentieke bronnen

36 GDI Impact voor gemeente als gebruiker - verplicht gebruik authentieke bronnen - aanpassen van gebruikerstoepassingen indien men gebruikt maakt van netwerk - aanpassen van gebruikerstoepassingen indien datasets die men gebruikt grondig geherstructureerd worden (aanpassen dataspecificaties) - momenteel geen extra financiering voorzien (maar baten zouden hoger moeten dan kosten volgens diverse studies)

37 GDI Impact voor gemeente gebruiker beheerder

38 GDI Impact voor gemeente als beheerder Op dit ogenblik, binnen GDI-Vlaanderen gemeenten = initiator Een hogere overheid (provincie of Vlaamse overheid) = verzamelaar, beheerder, verdeler Doet alles zelf Verandert gans het proces Geen impact voor gemeente Aanpassen van software, werkmethoden,

39 GDI Impact voor gemeente als beheerder Voorbeeld: CRAB INSPIRE-dataset en (toekomstige) authentieke bron Gevolgen voor deze dataset: Ontsluiten via zoekdienst, raadpleegdienst, overdrachtdienst Metadata INSPIRE-conform aanbieden Harmoniseren volgens INSPIRE-dataspecificaties Veranderen van datamodel Opzetten van transformatiedienst Rapporteren

40 GDI Impact voor gemeente als beheerder Voorbeeld: CRAB Impact voor gemeente: nihil, want AGIV, de beheerder, zal hierin voorzien Gevolgen voor gebruiker? indien voor het harmoniseren volgens INSPIRE-dataspecificaties datamodel wordt veranderd ander datamodel

41 GDI Impact voor gemeente als beheerder Voorbeeld: RUP INSPIRE-dataset en (toekomstige) authentieke bron Gevolgen voor deze dataset: Ontsluiten via zoekdienst, raadpleegdienst, overdrachtdienst Metadata INSPIRE-conform aanbieden Harmoniseren volgens INSPIRE-dataspecificaties Rapporteren Impact voor gemeente: zal afhangen van RWO: ofwel zullen zij hierin centraal voorzien ofwel zal RWO (deels) een beroep doen op AGIV ofwel zullen deze taken (gedeeltelijk) doorschuiven naar de gemeenten (of provincies)

42 Overzicht Situering INSPIRE in Vlaanderen Impact voor gemeenten Ondersteuning door het AGIV Conclusie

43 GDI Ondersteuning voor gemeenten door het AGIV GDI-handboek Infosessies Helpdesk voor vragen mbt INSPIRE en GDI Testomgeving Opmaak en verspreiding van standaarden Metadata-editor (gratis) Nieuwe downloadapplicatie (gratis) Vlaams geoportaal, met generieke viewer (gratis) Specifieke begeleiding voor datasets die AGIV beheert (GRB, CRAB)

44 Overzicht Situering INSPIRE in Vlaanderen Impact voor gemeenten Ondersteuning door het AGIV Conclusie

45 Conclusie INSPIRE is een trigger voor een betere GDI in Vlaanderen Gemeenten zijn vooral als gebruiker betrokken partij Ondersteuning en coördinatie van AGIV

46 Dank voor uw aandacht Contact: Beleid en strategische planning Nationaal contactpunt INSPIRE

INSPIRE in Vlaanderen : plan van aanpak. Luc Depredomme (AGIV)

INSPIRE in Vlaanderen : plan van aanpak. Luc Depredomme (AGIV) INSPIRE in Vlaanderen : plan van aanpak Luc Depredomme (AGIV) In een notendop Situering Plan van aanpak 10 punten programma wat is reeds gerealiseerd? Samenwerken en samen delen Conclusie Situering INSPIRE

Nadere informatie

De huidige netwerkstatus van de GDI in Vlaanderen. Joris Sanders

De huidige netwerkstatus van de GDI in Vlaanderen. Joris Sanders De huidige netwerkstatus van de GDI in Vlaanderen Joris Sanders Derde Staten-Generaal 'Vlaanderen Geoland, 1 december 2011 Overzicht Inleiding situering netwerk Wettelijke verplichtingen vanuit Europa

Nadere informatie

Handboek GDI-Vlaanderen. Deel 2: Praktische leidraad GDI-Vlaanderen

Handboek GDI-Vlaanderen. Deel 2: Praktische leidraad GDI-Vlaanderen Handboek GDI-Vlaanderen Deel 2: Praktische leidraad GDI-Vlaanderen Juni 2010 INHOUDSTAFEL 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van deze praktische leidraad... 3 1.2 Hoe deze praktische leidraad gebruiken?... 3 1.2.1

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling ondergrondse netten in Ontwikkelingen en behoeften in de sector in relatie tot INSPIRE

Informatie-uitwisseling ondergrondse netten in Ontwikkelingen en behoeften in de sector in relatie tot INSPIRE Informatie-uitwisseling ondergrondse netten in 2020 Ontwikkelingen en behoeften in de sector in relatie tot INSPIRE agenda Huidige informatie-uitwisseling kabels en leidingen Onderzoeksvraag Methode en

Nadere informatie

Gratis gebruik van GDI-Vlaanderen geodata en diensten voor onderwijs

Gratis gebruik van GDI-Vlaanderen geodata en diensten voor onderwijs Gratis gebruik van GDI-Vlaanderen geodata en diensten voor onderwijs Bart Coessens De geografische datasets binnen de Vlaamse overheid kunnen gratis gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden. Tijdens deze

Nadere informatie

Een introductie tot GDI-Vlaanderen en het GDI-Handboek

Een introductie tot GDI-Vlaanderen en het GDI-Handboek Uitgave mei 2011 Een introductie tot GDI-Vlaanderen en het GDI-Handboek Wat betekenen de Europese INSPIRErichtlijn en het Vlaamse GDI-decreet voor uw organisatie? Situering Op diverse bestuurlijke niveaus

Nadere informatie

Beleid en standaarden

Beleid en standaarden Beleid en standaarden Grondstof voor Nationale en Europese Geo-Infrastructuren Noud Hooyman 17-11-2004 Inhoud Wat is een Nationale Geo Infrastructuur Waar doen we het voor Stroomlijning Basisgegevens:

Nadere informatie

Kennissessie INSPIRE

Kennissessie INSPIRE Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum 15 Mei 2013, Amersfoort Agenda Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum Michel Grothe, Geonovum 15 Mei

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 33349 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID N. 2009 1521 [C 2009/35346]

Nadere informatie

Vlaanderen. Opzoeken van een URL van een WMS server Centrale toegangspoort:

Vlaanderen. Opzoeken van een URL van een WMS server Centrale toegangspoort: Vlaanderen Opzoeken van een URL van een Centrale toegangspoort: http://www.geopunt.be/catalogus Zoekdiensten Geopunt http://metadata.geopunt.be/zoekdienst http://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?request=getcapabilities&service=c

Nadere informatie

inhoudsopgave 1 Inleiding 2 4 Een stappenplan voor impactanalyse 15 6 Relevante informatiebronnen 24

inhoudsopgave 1 Inleiding 2 4 Een stappenplan voor impactanalyse 15 6 Relevante informatiebronnen 24 inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Wat is INSPIRE? 5 3 Wat doet een INSPIRE dataprovider? 10 4 Een stappenplan voor impactanalyse 15 5 De organisatie van INSPIRE 20 6 Relevante informatiebronnen 24 1 1 inleiding

Nadere informatie

De kracht van (internationaal) samenwerken. Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro

De kracht van (internationaal) samenwerken. Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro De kracht van (internationaal) samenwerken Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro Voorstelling Westtoer - Westtoer = autonoom provinciebedrijf voor Toerisme en Recreatie

Nadere informatie

Infosessie CRAB. Gebruikersdagen CIPAL. 24 mei 2011. Jan Laporte GIS-Implementatie en Data-inwinning

Infosessie CRAB. Gebruikersdagen CIPAL. 24 mei 2011. Jan Laporte GIS-Implementatie en Data-inwinning Infosessie CRAB Gebruikersdagen CIPAL Jan Laporte GIS-Implementatie en Data-inwinning adressen authentieke geografische gegevensbron implementatie gebruik adressen zo eenvoudig kan het zijn Bron: http://bag.vrom.nl/

Nadere informatie

GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID. Infosessie Geopunt Voorjaar 2015

GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID. Infosessie Geopunt Voorjaar 2015 GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID GIV AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN Samenwerkingsverband GDI-VLAANDEREN voor optimaal gebruik van geografische informatie

Nadere informatie

INSPIRE richtlijn Gevolgen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

INSPIRE richtlijn Gevolgen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest INSPIRE richtlijn Gevolgen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Infrastructuur voor ruimtelijke informatie : wat is dat? Metagegevens Verzamelingen ruimtelijke gegevens Diensten Netwerkdiensten Netwerktechnologies

Nadere informatie

Coördinatie binnen de GDI

Coördinatie binnen de GDI Coördinatie binnen de GDI Glenn Vancauwenberghe K.U.Leuven Instituut voor de Overheid Derde Staten Generaal Vlaanderen Geoland 1 december 2011 Coördinatie, een probleem? Verschillende organisaties zijn

Nadere informatie

OVERZICHT WETGEVING GEOGRAFISCHE DATA-INFRASTRUCTUUR VLAANDEREN

OVERZICHT WETGEVING GEOGRAFISCHE DATA-INFRASTRUCTUUR VLAANDEREN OVERZICHT WETGEVING GEOGRAFISCHE DATA-INFRASTRUCTUUR VLAANDEREN GDI-DECREET Decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen (B.S. 28 april 2009, I: te bepalen door

Nadere informatie

BeSt-Address. Ziggy Vanlishout

BeSt-Address. Ziggy Vanlishout BeSt-Address Ziggy Vanlishout Adressen in Vlaanderen (CRAB) Adressen in België (BeSt-Add) CRAB in 5 minuten CRAB-film aanleiding geen unieke bron niet objectgeoriënteerd vervuiling en veroudering adresdefinitie

Nadere informatie

Handboek GDI-Vlaanderen. Deel 1: Kader voor de uitbouw van de Vlaamse GDI

Handboek GDI-Vlaanderen. Deel 1: Kader voor de uitbouw van de Vlaamse GDI Handboek GDI-Vlaanderen Deel 1: Kader voor de uitbouw van de Vlaamse GDI Juni 2010 INHOUDSTAFEL Samenvatting... 3 Voorwoord... 5 1 Inleiding... 6 2 Visie... 7 3 Een geografische data-infrastructuur: wat

Nadere informatie

OVERZICHT REGELGEVING CENTRAAL REFERENTIEADRESSENBESTAND

OVERZICHT REGELGEVING CENTRAAL REFERENTIEADRESSENBESTAND OVERZICHT REGELGEVING CENTRAAL REFERENTIEADRESSENBESTAND I. CRAB-DECREET Decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (B.S., 01 juli 2009, in werking: 1 juni 2011, Besluit

Nadere informatie

OPEN DATA VAN DOV, HOE AAN DE SLAG ERMEE? Marleen Van Damme DOV-coördinator (LNE-ALBON)

OPEN DATA VAN DOV, HOE AAN DE SLAG ERMEE? Marleen Van Damme DOV-coördinator (LNE-ALBON) OPEN DATA VAN DOV, HOE AAN DE SLAG ERMEE? Marleen Van Damme DOV-coördinator (LNE-ALBON) OVERZICHT Open data INSPIRE en GDI-Vlaanderen Waar vinden? Hoe gebruiken? Ondersteuning OPEN DATA Publieke toegang

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid; Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

Decreet betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (citeeropschrift: "CRAB-decreet")

Decreet betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (citeeropschrift: CRAB-decreet) pagina 1 van 5 Decreet betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (citeeropschrift: "CRAB-decreet") Datum 08/05/2009 DOCUMENT HOOFDSTUK I. Inleidende bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps-

Nadere informatie

Een stevig fundament

Een stevig fundament Een stevig fundament Jandirk Bulens Omgeving ESTEC, NASA Continental Shelf Netherlands ALTERRA Sea-level> Sea-bottom> Marine+Kust Geo Milieu Geo Energie GrondWater Ondergrondse Geo Infrastructuur < Maaiveld

Nadere informatie

Gent & Geografische Informatieuitwisseling. Inspiratiedag - 23 oktober 2014 Efficiënter informatie uitwisselen

Gent & Geografische Informatieuitwisseling. Inspiratiedag - 23 oktober 2014 Efficiënter informatie uitwisselen Gent & Geografische Informatieuitwisseling Inspiratiedag - 23 oktober 2014 Efficiënter informatie uitwisselen Gent Inwoners: 247,486 Oppervlakte: 156,2 Km² Personeel stad: 3858 GIS Gent Type 4 Gemeente

Nadere informatie

Het Vlaamse Wegenregister. Evelien Dhollander stafmedewerker afdeling Geodata

Het Vlaamse Wegenregister. Evelien Dhollander stafmedewerker afdeling Geodata Het Vlaamse Wegenregister Evelien Dhollander stafmedewerker afdeling Geodata Agenda Korte inleiding Wegenregister wat doel eigenschappen project mijlpalen Proof of concept doel werkwijze Gemeentelijke

Nadere informatie

BRO DOOR EEN GIS BRIL BEKEKEN. Luc de Horde Adviseur/architect Geo-informatie Koen Rutten Specialist Geo-informatie

BRO DOOR EEN GIS BRIL BEKEKEN. Luc de Horde Adviseur/architect Geo-informatie Koen Rutten Specialist Geo-informatie BRO DOOR EEN GIS BRIL BEKEKEN Luc de Horde Adviseur/architect Geo-informatie Koen Rutten Specialist Geo-informatie 18/4/13 2 18/4/13 3 18/4/13 4 18/4/13 5 GRONDWATERONTTREKKINGEN BRO INSPIRE 18/4/13 6

Nadere informatie

AGIV basisregistraties

AGIV basisregistraties AGIV basisregistraties Ziggy Vanlishout AGIV Afdeling Geodata - Stafdienst (Authentieke) bronnen AGIV Grootschalig Referentiebestand (GRB) Gebiedsdekkend sinds eind 2013 Erkenning tot authentieke gegevensbron

Nadere informatie

GESCHIEDENIS EN GEOGRAFIE

GESCHIEDENIS EN GEOGRAFIE GESCHIEDENIS EN GEOGRAFIE HAND IN HAND DOOR HET DIGITALE LANDSCHAP DIGITAAL AAN DE SLAG MET HISTORISCHE KAARTEN EN HUIZENGESCHIEDENIS Joeri Robbrecht, AGIV Brugge, 4 november 2014 WIE ZIJN WIJ? AGIV Agentschap

Nadere informatie

- - Actieplan aangaande de uitbouw van de Geografische Data Infrastructuur. GDI-uitvoeringsplan Pagina 1

- - Actieplan aangaande de uitbouw van de Geografische Data Infrastructuur. GDI-uitvoeringsplan Pagina 1 - - Actieplan aangaande de uitbouw van de Geografische Data Infrastructuur GDI-uitvoeringsplan 2013-2014 Pagina 1 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Ondersteuning gemeenten 4 2.1. Gemeentelijk beleidsplan 4 2.2.

Nadere informatie

Jouw data in Geopunt, metadata zijn de sleutel. Geraldine Nolf Expert Metadata - AGIV

Jouw data in Geopunt, metadata zijn de sleutel. Geraldine Nolf Expert Metadata - AGIV Jouw data in Geopunt, metadata zijn de sleutel I Geraldine Nolf Expert Metadata - AGIV GDI-VLAANDEREN ONTWIKKELING 1995 GIS 2000 Het GIS- Vlaanderen decreet is een feit! K 2004 2006 GDI 2009 Het GDI- Vlaanderen

Nadere informatie

Samen werken aan de Geografische Data-Infrastructuur

Samen werken aan de Geografische Data-Infrastructuur Samen werken aan de Geografische Data-Infrastructuur Een terugblik en een reflectie over de beleidsplannen inzake geografische informatie 2014-2019 Tom Callens & Joris Gaens Team Geografische Informatie

Nadere informatie

Voorbeelden van Geoinformatie. gemeentelijke overheid. Kadastrale kaart. Grootschalige Basiskaart Rioolbeheergegevens. Groenbeheergegevens

Voorbeelden van Geoinformatie. gemeentelijke overheid. Kadastrale kaart. Grootschalige Basiskaart Rioolbeheergegevens. Groenbeheergegevens Agenda Wat is Geo-informatie? Even voorstellen: Geonovum Wat houdt het geo-werkveld bezig? NORA dossier Geo-informatie / Geo in Gemma Geo-standaarden Laan van de leefomgeving Voorbeelden van Geoinformatie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 454 Besluit van 30 oktober 2009 tot uitvoering van de Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie (Besluit Inspire) Wij

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

Adressenmonitor. Crab-decreet (8 mei 2009) Krachtlijnen. CRAB-decreet. 24-11-2009 Datawarehousing Monitor van adressen 1

Adressenmonitor. Crab-decreet (8 mei 2009) Krachtlijnen. CRAB-decreet. 24-11-2009 Datawarehousing Monitor van adressen 1 CRAB-decreet Crab-decreet (8 mei 2009) één generieke standaard (definitie en codering). één correct en actueel bestand met alle adressen de ligging van adressen (adresposities). Krachtlijnen een eenduidig

Nadere informatie

10/12/2015. Vlaamse Basisregisters: Gebouwenregister. Ziggy Vanlishout. Stelsel van basisregisters

10/12/2015. Vlaamse Basisregisters: Gebouwenregister. Ziggy Vanlishout.  Stelsel van basisregisters Vlaamse Basisregisters: Gebouwenregister Ziggy Vanlishout www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Stelsel van basisregisters 1 Stelsel van basisregisters Bronnen zijn onafhankelijke silo s verwarrend, complex,

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

gemeenteraad Besluit Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00156 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst betreffende het ter beschikking stellen door het Oost-Vlaams provinciaal

Nadere informatie

Op naar het GRB! Interregionaal ICT- en GIS-overleg Gent, 23 september 2014

Op naar het GRB! Interregionaal ICT- en GIS-overleg Gent, 23 september 2014 Op naar het GRB! Interregionaal ICT- en GIS-overleg Luc De Kock Relatiebeheerder AGIV 1 grootschalige kaart voor Vlaanderen even terug in de tijd Goedkeuring GRB-decreet Lancering FLEPOS Goedkeuring business

Nadere informatie

GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID. AGIV-Trefdag ICC Gent, 28 november 2013

GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID. AGIV-Trefdag ICC Gent, 28 november 2013 GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID KORTE INHOUD WAT KOMT ER VANDAAG AAN BOD? II IV BEGIN GEOPUNT COMPONEN- TEN GEOPUNT DEMO I 7 MAAK OVER GEOPUNT III KENNIS MET HET TEAM V

Nadere informatie

AGIV-downloadtoepassing

AGIV-downloadtoepassing AGIV-downloadtoepassing Dirk De Baere Laura D heer GIS Infomoment - Proces distributie data en diensten Dataproduct of dienst Levering/afname Gebruik data Toegang/Contract/ E-commerce GIRAF http://giraf.agiv.be/

Nadere informatie

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten Projectkenmerken SPATIALIST SPATIALIST-onderzoeksresultaten onderzoeksresultaten: Huidige Stand van Zaken in Vlaanderen Geert Bouckaert Website: www.spatialist.be Ontwikkeling Voor: Organisaties met Databanken

Nadere informatie

Op patrouille met gratis geodata

Op patrouille met gratis geodata Op patrouille met gratis geodata Jan Laporte Afdeling geodiensten dienst klantenrelaties Inleiding geo Adres! Ziptstraat 46, Kortenberg Inleiding geo Inleiding geo kan dat niet beter? geografische data!

Nadere informatie

GDI-jaarverslag 2013-2014

GDI-jaarverslag 2013-2014 GDI-jaarverslag 2013-2014 Uitbouw van de Geografische Data Infrastructuur in Vlaanderen: naar een verhoogde toegankelijkheid van geografische informatie Vlaamse Regering, 9 mei 2014 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

HELP IK GIS! WWW.GEOPUNT.BE INSTRUMENTEN OP MAAT. AGIV-trefdag ICC Gent, 27 november 2014

HELP IK GIS! WWW.GEOPUNT.BE INSTRUMENTEN OP MAAT. AGIV-trefdag ICC Gent, 27 november 2014 HELP IK GIS! WWW.GEOPUNT.BE INSTRUMENTEN OP MAAT GEO VOOR IEDEREEN INSTRUMENTEN OP MAAT OVERBRUGGEN DE KLOOF MET DE GEBRUIKER Geopunt-kaart Geopunt plug-in Er werd een Quantum GIS plugin ontwikkeld zodat

Nadere informatie

GIPOD, KLIP, GRB as-built Beste aannemer, ziet u de rode draad?

GIPOD, KLIP, GRB as-built Beste aannemer, ziet u de rode draad? GIPOD, KLIP, GRB as-built Beste aannemer, ziet u de rode draad? Bart Coessens en Jan Laporte relatiebeheerders Dienst Klantenrelaties Verkavelen start met een Idee: grond verkavelen Wat mag, wat kan?

Nadere informatie

Geo-usb 2014. Voorstelling

Geo-usb 2014. Voorstelling Geo-usb 2014 Voorstelling GEO 2014 Actualiseer en verrijk je GIS-databank met data van de Geo-usb actuele datalagen update en nieuw metadata GIS-software QGIS basisprojecten legendebestanden handleiding

Nadere informatie

Amper een maand geleden verwerkte het KLIP al meer dan 112.000 planaanvragen, dat is een verdubbeling als we dit vergelijken met het

Amper een maand geleden verwerkte het KLIP al meer dan 112.000 planaanvragen, dat is een verdubbeling als we dit vergelijken met het TOESPRAAK DOOR BART DEWANDELEER, RAADGEVER VAN KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID Staten-Generaal: Geo-informatie

Nadere informatie

GEOPUNT VLAANDEREN ONDER DE MOTORKAP. Sessie 26. AGIV-Trefdag ICC Gent, 28 november 2013

GEOPUNT VLAANDEREN ONDER DE MOTORKAP. Sessie 26. AGIV-Trefdag ICC Gent, 28 november 2013 GEOPUNT VLAANDEREN ONDER DE MOTORKAP Sessie 26 KORTE INHOUD www.geopunt.be WAT KOMT ER VANDAAG AAN BOD? Metadata in een nieuw jasje Hinder in kaart op Geopunt Toegang en gebruik binnen de GDI Geopunt-API

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Stuk 303 (1999-2000) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 5 juli 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie :

Nadere informatie

Handboek GDI-Vlaanderen. Deel 3: Begrippenlijst

Handboek GDI-Vlaanderen. Deel 3: Begrippenlijst Handboek GDI-Vlaanderen Deel 3: Begrippenlijst Juni 2010 INHOUDSTAFEL 1 Inleiding... 1 1.1 Doel van de begrippenlijst... 1 1.2 Organisatie van de begrippenlijst... 1 2 Geografische data-infrastructuur...

Nadere informatie

AGIV-ondersteuningsaanbod

AGIV-ondersteuningsaanbod AGIV-ondersteuningsaanbod Hans Tubbax BICC - Thomas More hans.tubbax@thomasmore.be Luc De Kock AGIV luc.dekock@agiv.be BICC Thomas More Missie: Neutraal platform voor samenwerking met de bedrijfswereld

Nadere informatie

GEOPUNT 2.0 WAT BRACHT 2014? PLANNING VOOR AGIV-trefdag ICC Gent, 27 november 2014

GEOPUNT 2.0 WAT BRACHT 2014? PLANNING VOOR AGIV-trefdag ICC Gent, 27 november 2014 GEOPUNT 2.0 WAT BRACHT 2014? PLANNING VOOR 2015 KORTE INHOUD WAT KOMT ER VANDAAG AAN BOD? BEGIN IV GEOPUNT ROADMAP I 7 GEOPUNT 1 JAAR GEOPUNT III DEMO VRAGEN II GEOPUNT COMPONEN- TEN 2 OVER GEOPUNT IEDEREEN

Nadere informatie

Agenda. Verwelkoming. Workshop case RUP 16/03/2010

Agenda. Verwelkoming. Workshop case RUP 16/03/2010 Workshop case RUP 16/03/2010 Agenda 9:30 ontvangst met koffie 10:00 verwelkoming, toelichting Spatialist project en case studies 10:30 break out sessies 11:30 koffiepauze 11:45 analyse en eerste resultaten

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Belgium, 2009

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Belgium, 2009 INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Belgium, 2009 Title Member State Report: Belgium, 2009 Creator Date Mei 2010 Subject Status Publisher Type Description Contributor

Nadere informatie

/// Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata

/// Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata /// Gebruiksvoorwaarden en bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata Voor taken van algemeen belang GDIVlaanderen deelnemers Elke deelnemer aan GDIVlaanderen heeft toegang

Nadere informatie

GRB Verken en erken deze authentieke gegevensbron

GRB Verken en erken deze authentieke gegevensbron GRB Verken en erken deze authentieke gegevensbron Liesbet De Wolf Stafmedewerker afdeling Geodata (AGIV) Luc De Kock Relatiebeheerder (AGIV) Hendrik Van Hemelryck - Stafmedewerker afdeling Geodata (AGIV)

Nadere informatie

Het strategische plan van de Vlaamse Regering betreffende de doelstellingen van het samenwerkingsverband GDI- Vlaanderen

Het strategische plan van de Vlaamse Regering betreffende de doelstellingen van het samenwerkingsverband GDI- Vlaanderen GDI-Vlaanderen-plan 2011-2015: de uitbouw en exploitatie van GDI-Vlaanderen als een geografische kruispuntbank, waarbij geografische informatie vlot bruikbaar wordt voor zowel overheid, burger als bedrijf

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Deel I Commentaar

INHOUDSTAFEL. Deel I Commentaar INHOUDSTAFEL Voorwoord Afkortingenlijst Deel I Commentaar A. Inleiding 1 Soorten overheidsinformatie 2 1.1 Een inhoudelijk criterium 2 1.2 Een economisch criterium 3 1.3 Een criterium met betrekking tot

Nadere informatie

DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL

DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL Walter de Koning / SIKB 25 september 2008 SIKB-Congres 2008_P_08_31725 Inhoud Meer vraag naar geo-informatie Informatiemodel bij bodem (SIKB 0101) Project digitaal normaal Archeologie

Nadere informatie

Open Data bij de Vlaamse overheid. 19 juni 2015

Open Data bij de Vlaamse overheid. 19 juni 2015 Open Data bij de Vlaamse overheid 19 juni 2015 Open Data in Vlaanderen Anno 2015 Strategisch Inhoudelijk Open Data Raamwerk 4 sporen Juridisch Technisch 2012 2013 2014 2015 2016 VIP projecten Coördinatiecomité

Nadere informatie

Metadataset: CRAB hulpbestanden

Metadataset: CRAB hulpbestanden Metadataset: CRAB hulpbestanden Versie: 01/01/2010 Publicatie: 22/10/2010 Toepassingsschaal: 1:1 Ruimtelijk schema: teksttabel Datasettaal: Duits Datasettaal: Frans Datasettaal: Nederlands Eigenaar: Agentschap

Nadere informatie

Kosten-batenanalyse INSPIRE

Kosten-batenanalyse INSPIRE Kosten-batenanalyse INSPIRE Eindrapport Opdrachtgever: Geonovum ECORYS Nederland BV & Grontmij Nederland BV Rotterdam, 17 november 2009 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD Rotterdam Watermanweg 44

Nadere informatie

Agenda. AbiWare en GIS. AbiWare. AbiWare Gebruikers. AbiWare Gebruikers. Kennismaking GIS en EDL. Eurotronics NV april / juni 2005

Agenda. AbiWare en GIS. AbiWare. AbiWare Gebruikers. AbiWare Gebruikers. Kennismaking GIS en EDL. Eurotronics NV april / juni 2005 Agenda Dhr Pol Van Cleemput - AbiWare Inleiding AbiPlan en GIS Dhr Peter Bonne Eurotronics Situering GIS en EDL product Demo AbiFire EDL Vragen AbiWare en GIS Pol Van Cleemput AbiWare 23 juni 25 Eurotronics

Nadere informatie

Aansluiten op Geopunt: beter te vinden, te bekijken en te downloaden

Aansluiten op Geopunt: beter te vinden, te bekijken en te downloaden Aansluiten op Geopunt: beter te vinden, te bekijken en te downloaden TREFWOORDEN: GDI-Vlaanderen thesaurus vervolledigen GDI-Vlaanderen thesaurus Voor de GDI-Vlaanderen voorzien we eveneens een lijst trefwoorden,

Nadere informatie

GIS organisatiebreed inzetten

GIS organisatiebreed inzetten GIS organisatiebreed inzetten Goedele Van der Spiegel Manage-IT 28/11/13 GIS ALS KOMPAS IN SMJP Meerjarenplan opstellen Lokale besturen zijn hun oefening aan het maken Besluit: Druk op financiën is groot

Nadere informatie

GIPOD Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein

GIPOD Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein GIPOD Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein Zonder omwegen naar meer synergie en minder hinder Luc De Kock (AGIV) Probleemstelling Huidige toestand Inname van het openbaar domein: gewenste situatie

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen standaardisatie. Danny Vandenbroucke

Conclusies en aanbevelingen standaardisatie. Danny Vandenbroucke Conclusies en aanbevelingen standaardisatie Danny Vandenbroucke Staten-Generaal 1 December 2011 Overzicht Het case onderzoeksopzet Standaarden en standaardisatie gedrag GDI-Performantie Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Overzicht. Van KADSCAN naar herinterpretatie in het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) OC-activiteiten i.v.m. vastgoed (cel GRB) Strategie vastgoed

Overzicht. Van KADSCAN naar herinterpretatie in het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) OC-activiteiten i.v.m. vastgoed (cel GRB) Strategie vastgoed Van naar herinterpretatie in het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) Overzicht strategie i.v.m. vastgoed methodiek, stand van zaken en gebruik GRB (methode herinterpretatie) FLAGIS Brugge, 24 januari

Nadere informatie

G@LILEO Geïntegreerd GIS als spil in informatieuitwisseling. Joris Voets

G@LILEO Geïntegreerd GIS als spil in informatieuitwisseling. Joris Voets G@LILEO Geïntegreerd GIS als spil in informatieuitwisseling Joris Voets G@lileo Geïntegreerd Geografisch - Informatiesysteem Ontwikkeld door stad Leuven in samenwerking met EDS en GE Energy Geografisch

Nadere informatie

Stroomschema juridische aspecten leveren van gegevens

Stroomschema juridische aspecten leveren van gegevens Bijlage A Stroomschema juridische aspecten leveren van gegevens Op de volgende pagina s is een beslisboom weergegeven voor de Juridische aspecten van het leveren van gegevens. A.1 Soort verzoek Pagina

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Rapportage monitoring INSPIRE 2011

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Rapportage monitoring INSPIRE 2011 Infrastructure for Spatial Information in Europe Rapportage monitoring INSPIRE 2011 Titel Rapportage monitoring 2011 Auteur Geonovum Datum April 2012 Onderwerp Monitoringsrapportage INSPIRE in Nederland

Nadere informatie

Catalogus Handleiding v2.0

Catalogus Handleiding v2.0 Catalogus Handleiding v2.0 Document versie 1.0 1 1. Inhoud De Geopunt-catalogus bevat de datasets, webservices en applicaties van het AGIV en derde partijen die deze beschikbaar stellen voor het publiek.

Nadere informatie

Metadata. Geraldine Nolf Expert Metadata

Metadata. Geraldine Nolf Expert Metadata Metadata I Geraldine Nolf Expert Metadata www.geopunt.be Agenda Workshop Metadata aanmaken en editeren Algemeen kader: meerwaarde van metadata Geopunt theorie + demo Zelf aan de slag met metadata Wat moet

Nadere informatie

OMGEVINGSANALYSE BELEIDSVELD GEOGRAFISCHE INFORMATIE

OMGEVINGSANALYSE BELEIDSVELD GEOGRAFISCHE INFORMATIE OMGEVINGSANALYSE BELEIDSVELD GEOGRAFISCHE INFORMATIE juli 2014 OMGEVINGSANALYSE BELEIDSVELD GEOGRAFISCHE INFORMATIE 2014 1 INHOUD 1 SWOT-analyse samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen... 3 2 Samenvatting...

Nadere informatie

GIS en economisch beleid

GIS en economisch beleid GIS en economisch beleid Staten-generaal Vlaanderen Geoland 2 december 2010 Filip Meuris Intercommunale Leiedal Intercommunale Leiedal 07.12.1960 Streekontwikkeling? Van ontwikkeling van bedrijventerreinen

Nadere informatie

Flow UPDATE van DISCRETE VERSIE van DATASET DUPLICAAT maken van bestaande METADATARECORD van dataset

Flow UPDATE van DISCRETE VERSIE van DATASET DUPLICAAT maken van bestaande METADATARECORD van dataset Flow UPDATE van DISCRETE VERSIE van DATASET DUPLICAAT maken van bestaande METADATARECORD van dataset Stap 1: Aanpassingen aan bestaande metadatarecord in NIEUWE AGIV-metadatacenter: 1. Inloggen 2. Zoek

Nadere informatie

BIDON. Data-uitwisseling: Hoe zorgen we voor uniformiteit bij markt en overheid? Roeland Heuff, SIKB Annemarie Feitz, RUDNHN

BIDON. Data-uitwisseling: Hoe zorgen we voor uniformiteit bij markt en overheid? Roeland Heuff, SIKB Annemarie Feitz, RUDNHN Data-uitwisseling: Hoe zorgen we voor uniformiteit bij markt en overheid? Roeland Heuff, SIKB Annemarie Feitz, RUDNHN Deelsessie 12 oktober 2016 1 Inrichting van de gemeenschappelijke voorziening Informatiebroker

Nadere informatie

KLIP. De digitale planafhandeling krijgt vorm. Pieter Noens (AGIV, KLIP productowner) Liesbeth Rombouts (AGIV, KLIP business analist)

KLIP. De digitale planafhandeling krijgt vorm. Pieter Noens (AGIV, KLIP productowner) Liesbeth Rombouts (AGIV, KLIP business analist) KLIP De digitale planafhandeling krijgt vorm Pieter Noens (AGIV, KLIP productowner) Liesbeth Rombouts (AGIV, KLIP business analist) Agenda Situering KLIP Demo nieuwe KLIP Planning en samenwerking Besluit

Nadere informatie

Verleden, heden, toekomst.

Verleden, heden, toekomst. luc.deschamps @dar.vlaanderen.be Leuven, 29 januari Luc Deschamps Verleden, heden, toekomst. Studiedienst de Vlaamse Regering Lokale statistieken: verleden Lokale statistieken : heden Lokale statistieken

Nadere informatie

Hoe vangt een koe een haas? Een multidisciplinaire kijk op geo-integratie in de publieke sector

Hoe vangt een koe een haas? Een multidisciplinaire kijk op geo-integratie in de publieke sector Hoe vangt een koe een haas? Een multidisciplinaire kijk op geo-integratie in de publieke sector Hoe vangt een koe een haas? Praktijk van GIS-coördinatie en - implementatie Geo-integratie in processen is

Nadere informatie

De omgevingsvergunning en geografisch gekoppelde gegevens

De omgevingsvergunning en geografisch gekoppelde gegevens De omgevingsvergunning en geografisch gekoppelde gegevens OMGEVINGSLOKET 27 NOVEMBER 2014 Overzicht Geodata in de vergunningsaanvraag De ruimtelijke omgevingscheck en dxf GDI-knooppunt mercator en het

Nadere informatie

OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL

OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL I. KLIP-DECREET Decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen (B.S.,

Nadere informatie

MOVI SPATIALIST: Geo-Informatie Infrastructuren and Publieke Sector Innovatie in Vlaanderen. Geert Bouckaert, Joep Crompvoets 19 Februari 2009

MOVI SPATIALIST: Geo-Informatie Infrastructuren and Publieke Sector Innovatie in Vlaanderen. Geert Bouckaert, Joep Crompvoets 19 Februari 2009 MOVI SPATIALIST: Geo-Informatie Infrastructuren and Publieke Sector Innovatie in Vlaanderen Geert Bouckaert, Joep Crompvoets 19 Februari 2009 Projectkenmerken SPATIALIST Start: September 2007 Duur: 4 jaar

Nadere informatie

2. De verplichtingen uit dit decreet doen geen afbreuk aan verplichtingen uit toepasselijke sectorreglementering, die in voorkomend geval cumulatief m

2. De verplichtingen uit dit decreet doen geen afbreuk aan verplichtingen uit toepasselijke sectorreglementering, die in voorkomend geval cumulatief m OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL I. KLIP-DECREET Decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen (B.S.,

Nadere informatie

NAAR EEN UNIEK PERCELENPLAN LIESBETH COEN (AAPD) LUC DEPREDOMME (AGIV) HENDRIK VAN HEMELRYCK (AGIV)

NAAR EEN UNIEK PERCELENPLAN LIESBETH COEN (AAPD) LUC DEPREDOMME (AGIV) HENDRIK VAN HEMELRYCK (AGIV) NAAR EEN UNIEK PERCELENPLAN LIESBETH COEN (AAPD) LUC DEPREDOMME (AGIV) HENDRIK VAN HEMELRYCK (AGIV) AGENDA Perceelsinformatie in Vlaanderen: kadastraal perceel op CADMAP administratief perceel in GRB ontstaan,

Nadere informatie

www.gis3700.be/geoloket

www.gis3700.be/geoloket Het online geoloket een portaalsite waarop de burger toegang krijgt tot een grote schat aan geo-informatie. te bekijken via kaarten per thema. INFO Wat? Online geoloket van de stad Tongeren Waarom? Voor

Nadere informatie

PDOK Geodatastore. Producten- en Dienstencatalogus. 0.1 15 juli 2015 Eerste concept, ter bespreking in Klankbordgroep Geodatastore 15 juli

PDOK Geodatastore. Producten- en Dienstencatalogus. 0.1 15 juli 2015 Eerste concept, ter bespreking in Klankbordgroep Geodatastore 15 juli PDOK Geodatastore Producten- en Dienstencatalogus Datum: 7 oktober Versie: 1.0 Status: definitief Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 0.1 15 juli Eerste concept, ter bespreking in

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Rapportage lidstaat: Nederland, 2009

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Rapportage lidstaat: Nederland, 2009 Infrastructure for Spatial Information in Europe Rapportage lidstaat: Nederland, 2009 Titel Lidstaat rapportage: Nederland, 2009 Auteur VROM/Geonovum Datum 15 april 2010 Onderwerp Status Uitgever Type

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Rapportage monitoring INSPIRE 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Rapportage monitoring INSPIRE 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Rapportage monitoring INSPIRE 2012 Titel Rapportage monitoring 2012 Auteur Geonovum Datum mei 2013 Onderwerp Monitoringsrapportage INSPIRE in Nederland

Nadere informatie

Sessie 21B. Uniek percelenplan.

Sessie 21B. Uniek percelenplan. Sessie 21B Uniek percelenplan www.vlaanderen.be\informatievlaanderen Agenda > INDICATIEVE TIMING Percelen in Vlaanderen > problematiek inleiding wat meer in detail gevolgen > samenwerkingsakkoord Informatie

Nadere informatie

Metadataset: Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie Oost-Vlaanderen, opname 2006

Metadataset: Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie Oost-Vlaanderen, opname 2006 Metadataset: Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie Oost-Vlaanderen, opname 2006 Versie: Opname 2006 Publicatie: 10/08/2007 Toepassingsschaal: 1:1000 Ruimtelijk schema: grid Datasettaal: Nederlands

Nadere informatie

/// Gebouwenregister v0.2 bèta: testing

/// Gebouwenregister v0.2 bèta: testing /// /// Gebouwenregister v0.2 bèta: testing 1 CONTEXT: HET VRD-PROJECT GEBOUWENREGISTER Het Gebouwenregister (bouwsteen binnen programma Vlaanderen Radicaal ) optimaliseert de informatiehuishouding van

Nadere informatie

Het project. Digitale Bouwaanvraag

Het project. Digitale Bouwaanvraag Het project Beleidskader Beslissing Vlaamse Regering 4 juni 2010 Regeerakkoord 2009 2014 - administratieve vereenvoudiging - klantvriendelijke overheid, - e-government, - innovatieve ontwikkelingen, -

Nadere informatie

Toegang beperkingen en INSPIRE

Toegang beperkingen en INSPIRE Toegang beperkingen en INSPIRE Onderwerp Aan Klankbordgroep INSPIRE Van Bastiaan van Loenen, Michel Grothe, Datum 28 maart 2011 Bijlagen - Aan de Klankbordgroep INPSIRE wordt gevraagd: 1. Kennis te nemen

Nadere informatie

Open Landelijke Speelplaatsregistratie

Open Landelijke Speelplaatsregistratie Open Landelijke Speelplaatsregistratie Gebruikersovereenkomst Waarom een landelijke registratie? Jongeren op gezond gewicht, dat willen we allemaal. Uit onderzoek blijkt echter dat er veel overgewicht

Nadere informatie

Vlaanderen Radicaal Digitaal Generieke bouwstenen

Vlaanderen Radicaal Digitaal Generieke bouwstenen Vlaanderen Radicaal Digitaal Generieke bouwstenen Hans Arents senior adviseur digitale overheid www.bestuurszaken.be/informatievlaanderen Vlaanderen radicaal digitaal Doel: de Vlaamse overheid transformeren

Nadere informatie

P-CRAB & Adressenmonitor. Nico Ulens en Philippe Derynck, dienst Datawarehousing provincie West-Vlaanderen

P-CRAB & Adressenmonitor. Nico Ulens en Philippe Derynck, dienst Datawarehousing provincie West-Vlaanderen P-CRAB & Adressenmonitor Nico Ulens en Philippe Derynck, dienst Datawarehousing provincie West-Vlaanderen P-CRAB P-CRAB Overheid als beheerder Gemeente is bevoegd, maar Geen strikte / duidelijke procedure

Nadere informatie

GIS in het stadsbeleid en de dienstverlening aan de bevolking. Inhoud. Inleiding. Stad Kortrijk. V-ict-or 21 december 2006 Hans Verscheure 1

GIS in het stadsbeleid en de dienstverlening aan de bevolking. Inhoud. Inleiding. Stad Kortrijk. V-ict-or 21 december 2006 Hans Verscheure 1 GIS in het stadsbeleid en de dienstverlening aan de bevolking V-ict-or 21 december 26 Hans Verscheure GIS-coördinator databeheerder Directie ICT stad Kortrijk Inhoud Inleiding Kortrijk organisatie 3 cases

Nadere informatie

Lara Loket voor Authentieke Registratie

Lara Loket voor Authentieke Registratie Loket voor Authentieke Registratie Tom Van Herck Achtergrond CRAB-decreet 8 mei 2009 Gemeente = decentraal beheerder adresgegevens Inwerkingtreding decreet : 1 juni 2011 4 jaar tijd voor initiële validatie

Nadere informatie