december 2010 Accountants Belastingadviseurs Bedrijfsadviseurs Overnamespecialisten Salarisadministrateurs Estate Planners Recoveryspecialisten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "december 2010 Accountants Belastingadviseurs Bedrijfsadviseurs Overnamespecialisten Salarisadministrateurs Estate Planners Recoveryspecialisten"

Transcriptie

1 Accountants Belastingadviseurs Bedrijfsadviseurs Overnamespecialisten Salarisadministrateurs Estate Planners Recoveryspecialisten 2011 Informatiebrochure met daarin onder meer: - wijzigingen die in 2011 van kracht worden - eindejaarstips - crisismaatregelen - stimuleringsmaatregelen woningmarkt december 2010 De Ruijterstraat 2, 2231 RV Rijnsburg T F Beconnummer Driebergen Accountants is een samenwerkingsverband van registeraccountants, accountants-administratieconsulenten en federatie-belastingadviseurs. Op al onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden u op verzoek toegezonden.

2 Inhoud 1. Wijzigingen in 2011 a. de werkkostenregeling b. verlaging tarief vennootschapsbelasting c. fiscale voordelen (zeer) zuinige auto s en oudere auto s d. wijziging peildatum box 3 e. omzetbelasting f. fiscaal partnerschap g. heffings- en invorderingsrente h. versobering VAMIL, MIA en EIA 2. Eindejaarstips 3. Crisismaatregelen a. verruiming verliesverrekening in de vennootschapsbelasting b. versnelde afschrijving 4. Stimuleringsmaatregelen woningmarkt a. 6% BTW bij renovatie b. behoud hypotheekrenteaftrek c. herleving hypotheekrente na verhuur d. verlenging termijn doorverkoop 5. Diverse onderwerpen a. zakelijk lenen bij de eigen B.V. b. zakelijk lenen bij de eigen B.V.: hoge rente gunstig! c. waardering van TBS-vorderingen op uw B.V. d. voordelen Tante Agaath-lening ingeperkt e. stimuleringsregeling speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) Colofon 1

3 1. Wijzingen in 2010 a. de werkkostenregeling Per 1 januari 2011 wordt een nieuwe regeling ingevoerd rond belaste en vrijgestelde vergoedingen voor uw werknemers. Met de nieuwe regels, de zogenaamde werkkostenregeling, wordt op een andere wijze bepaald of u belasting moet betalen over vergoedingen en verstrekkingen voor uw personeel. Soms biedt de nieuwe regeling ruimte voor nieuwe onbelaste vergoedingen voor uw werknemers. Onder vergoedingen en verstrekkingen worden verstaan alle uitgaven die u, naast salaris, pensioen, auto en studie, aan uw werknemer vergoedt of voor hem of haar betaalt. U kunt daarbij denken aan vaste onkostenvergoedingen, de vergoeding voor een mobiele telefoon of de telefoon thuis, het kerstpakket of personeelsuitjes en -activiteiten. Andere, meer strikt zakelijke vergoedingen zoals reis- en verblijfkosten, zakelijke autokosten, de zakelijke mobiele telefoon en laptop, kunnen volledig onbelast worden vergoed en vallen buiten de heffingsgrondslag van deze regeling. Hierna treft u een overzicht van voorbeelden aan van kosten die wel en niet onder de regeling vallen. Onder de werkkostenregeling blijven alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel onbelast zolang het totaalbedrag daarvan niet meer bedraagt dan 1,4% van de totale fiscale loonsom. Komen de vergoedingen en verstrekkingen boven dat bedrag uit, dan moet over het meerdere 80% loonheffing worden afgedragen. Mogelijk wordt het percentage van 1,4% nog verhoogd (tot 1,5%). Rekenvoorbeeld Stel dat u aan vergoedingen en verstrekkingen op jaarbasis uitgeeft. Vanaf 2011 moet bepaald worden wat de maximale ruimte is om belastingvrij deze vergoedingen te kunnen verstrekken. Die ruimte is 1,4% van de fiscale loonsom. Bij een fiscale loonsom van kan maximaal onbelast worden vergoed. De overschrijding bedraagt dan en daarover is (80% van 1.500) loonheffing verschuldigd. Dat betekent een forse verhoging van uw loonkosten, omdat de verstrekkingen en vergoedingen in veel gevallen nu geheel belastingvrij zijn. Bij de invoering van de regeling is afgesproken dat er gedurende drie jaar een overgangsregeling geldt. Voor de jaren 2011, 2012 en 2013 kan gekozen worden voor de werkkostenregeling of voor de oude regeling. Wordt gekozen voor de nieuwe regeling dan moet uw administratie daarop ingericht worden. U moet dus snel beslissen van welke regeling u in 2011 gebruik wilt maken. Het kan aantrekkelijk zijn om de nieuwe regeling al vanaf 2011 toe te passen, met name wanneer u gewoonlijk minder uitgeeft voor vergoedingen en verstrekkingen dan de hiervoor genoemde maximale ruimte. Deze keuze is niet zo maar te maken. Het is van belang goed inzicht te hebben in de kosten die u voor uw werknemers maakt. Dan kan vastgesteld worden welke vergoedingen en verstrekkingen onder de nieuwe regeling vallen. Wij zijn u daarbij graag ten dienste. 2

4 Voorbeelden van vergoedingen en verstrekkingen die onder de werkkostenregeling vallen Kerstpakketten en andere kleine geschenken (niet een fruitmand bij ziekte) Cadeaus met verjaardagen, huwelijk en dergelijke Niet-verhaalde verkeersboetes Parkeer-, veer- en tolgelden (voor privé-auto s van werknemers) Bedrijfsfitness buiten de werkplek Contributie van personeelsverenigingen Contributie voor vakvereniging Internet thuis Personeelsfeesten en personeelsreizen Reiskostenvergoedingen van meer dan 0,19 per kilometer Rentevoordeel van aan personeel verstrekte leningen (niet voor de eigen woning bestemd) Vakliteratuur thuis Werkkleding die mee naar huis gaat en geschikt is om ook thuis te dragen Werkruimte bij de werknemer thuis Persoonlijke verzorging Vergoeding van schade wegens diefstal tijdens de vervulling van de dienstbetrekking Voorbeelden van vergoedingen en verstrekkingen die niet onder de werkkostenregeling vallen Reiskosten zakelijk en woon - werk (tot 0,19 per kilometer) OV- of trajectkaart Studiekosten, bijscholing, congres, training Verblijfskostenvergoeding werkzaamheden elders Maaltijden als gevolg van overwerk, koopavond, dienstreizen Notebooks, laptops (mits voor 90% of meer zakelijk gebruikt) Mobiele telefoons (mits voor meer dan 10% zakelijk gebruikt) Consumpties tijdens de werktijd (niet zijnde maaltijden) 3

5 b. verlaging tarief vennootschapsbelasting Het tarief voor de vennootschapsbelasting wordt in 2011 verlaagd. Voor 2011 gelden de volgende tarieven: voor de eerste aan belastbare winst geldt een tarief van 20% (gelijk aan 2009 en 2010), voor de belastbare winst boven bedraagt het tarief 25% (in 2009 en 2010 nog 25,5%). c. fiscale voordelen (zeer) zuinige auto s en oudere auto s (Zeer) zuinige auto s In 2011 blijven de fiscale voordelen voor zeer zuinige auto s ongewijzigd. Voor deze auto s geldt een vrijstelling voor de BPM en de motorrijtuigenbelasting en een fiscale bijtelling voor het privé-gebruik van 14%. Wie nu een zeer zuinige auto rijdt profiteert in ieder geval tot 2013 van de fiscale voordelen. De regeling voor de bijtelling bij uw winst of inkomen wegens het privé-gebruik van een (bestel)auto is niet gewijzigd. De regels zetten wij nogmaals op een rijtje. De normale bijtelling bedraagt 25% van de cataloguswaarde van de auto. Om het gebruik van elektrische auto s (zogenaamde nulemissieauto s) te stimuleren, bedraagt de bijtelling voor dergelijke auto s 0% voor de komende vier jaren. Voor zuinige en zeer zuinige auto s geldt een lagere bijtelling van 20% en 14%. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 20% bijtelling voor een zuinige auto: diesel: niet meer dan 116 gram CO 2 -uitstoot per kilometer overige auto s: niet meer dan 140 gram CO 2 -uitstoot per kilometer 14% bijtelling voor een zeer zuinige auto: diesel: niet meer dan 95 gram CO 2 -uitstoot per kilometer overige auto s: niet meer dan 110 gram CO 2 -uitstoot per kilometer Oudere auto s Voor auto s ouder dan 15 jaar wordt de bijtelling met ingang van 2011 niet langer berekend over de cataloguswaarde, maar over de waarde in het economisch verkeer (de werkelijke waarde). Die waarde kan bepaald worden door afstemming met veilingprijzen of met een taxatierapport. Het percentage van de bijtelling wordt per 1 januari verhoogd van 25% naar 35%, maar omdat de bijtelling mag worden berekend over een lagere waarde kan de bijtelling toch lager uitkomen dan onder de oude rekenregels. Rekenvoorbeeld U heeft een auto van 20 jaar oud, met een nieuwwaarde van en een dagwaarde van De bijtelling bedraagt in % van 6.500, ofwel per jaar. De bijtelling bedroeg in (25% over de nieuwwaarde). 4

6 De regeling heeft ook voordelen voor de omzetbelasting. Jaarlijks bent u immers 12% omzetbelasting verschuldigd over het bedrag van de bijtelling. Nu de bijtelling in 2011 lager wordt, bent u ook minder omzetbelasting verschuldigd, terwijl alle voorbelasting op de kosten van de auto wel verrekenbaar blijft. Tenslotte wijzen wij u er op dat er voor de motorrijtuigenbelasting (wegenbelasting) een vrijstelling geldt voor auto s die ouder zijn dan 25 jaar. Vanaf 1 januari 2012 wordt deze vrijstelling echter bevroren. Alleen voor auto s die op dat moment ouder zijn dan 25 jaar blijft de vrijstelling gelden. Met andere woorden: alleen voor auto s uit 1986 en eerdere jaren (datum eerste toelating) blijft de vrijstelling gelden. d. wijziging peildatum box 3 Tot en met 2010 gelden er bij de bepaling van het belaste box 3-vermogen twee peildata, te weten 1 januari en 31 december. Met ingang van 2011 gaat dit veranderen en geldt voor het gehele jaar nog maar één peildatum en wel 1 januari. Voor grote privé-aankopen die niet hoeven te worden aangegeven als bezitting in box 3 (denk aan auto, boot, inrichting van het huis) is het aan te bevelen deze in 2010 te betalen. Betaalt u bijvoorbeeld de nieuwe auto in de loop van de maand december dan verlaagt u daarmee de rendementsgrondslag van box 3 op 31 december, maar gelijktijdig ook voor het hele jaar U bespaart zich daarmee over 2010 en 2011 in totaal 1,8% belasting over het bedrag dat u uitgeeft aan een dergelijke privé-uitgave. e. omzetbelasting Algemeen BTW-tarief podiumkunsten Met ingang van 2011 worden muziek- en toneeluitvoeringen en het optreden door uitvoerende kunstenaars onder het hoge tarief van 19% BTW gebracht. Dat betekent een stijging van 13% voor het toegangskaartje voor opera s, musicals en dergelijke voorstellingen. De Eerste Kamer moet nog instemmen met deze verhoging. De BTW-kwartaalaangifte blijft Ondernemers kunnen ook na 2010 vrijelijk kiezen of zij de BTW-aangifte per maand of per kwartaal indienen. Wanneer u kiest voor kwartaalaangifte in plaats van maandaangifte kan dat een liquiditeitsvoordeel voor u betekenen, met name wanneer u doorgaans BTW afdraagt. Het voordeel betreft uitstel van betaling voor de eerste twee maanden van een kwartaal. Deze regeling was in 2009 al ingevoerd als tijdelijke crisismaatregel, maar nu is besloten de regeling structureel te maken. 5

7 f. fiscaal partnerschap Per 1 januari 2011 ondergaan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap voor ongehuwd samenwonenden een flinke wijziging. Voorheen konden partners er voor kiezen elkaar als fiscaal partner aan te wijzen. Die vrijblijvendheid verdwijnt. Er is vanaf 2011 sprake van fiscaal partnerschap als voldaan wordt aan één van de volgende voorwaarden: - ongehuwd samenwonenden met een notarieel samenlevingscontract; - ongehuwd samenwonenden zonder een notarieel samenlevingscontract die hetzij: a. samen een kind hebben; b. samen een eigen woning bezitten; c. elkaar hebben aangewezen als partner voor een pensioenregeling. Wij adviseren u na te gaan welke gevolgen deze wijziging in uw situatie heeft. Wij zijn u daarbij graag behulpzaam. g. heffings- en invorderingsrente Bij het opleggen van onder meer aanslagen Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting wordt door de Belastingdienst bij te betalen bedragen rente berekend en bij door hen uit te betalen bedragen rente vergoed. In beide gevallen is het percentage gelijk en bedraagt in het 4 e kwartaal ,5%. Met ingang van 1 januari 2011 vergoedt de Belastingdienst nog slechts 1% rente op belastingrestituties, terwijl zij wel 2,5% in rekening brengt bij verschuldigde belastingbedragen. De percentages worden ieder kwartaal opnieuw vastgesteld, met een verschil van 1,5%. h. versobering VAMIL, MIA en EIA Vanaf 1 januari 2011 worden de regelingen Variabele afschrijving milieu-investeringen (VAMIL), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Energie-investeringsaftrek (EIA) versoberd. De aftrekpercentages worden verlaagd. De versobering geldt in ieder geval tot Een investering in een bedrijfsmiddel dat opgenomen is in de Milieulijst MIA/VAMIL leidt tot en met 2010, afhankelijk van de categorie, tot een extra aftrek van 40%, 30% of 15% van de aanschafprijs ten laste van de fiscale winst. Deze percentages worden met ingang van 2011 bepaald op 36%, 27% en 13,5%. Onder de VAMIL-regeling kan willekeurig worden afgeschreven op investeringen die met een speciale aanduiding op eerdergenoemde Milieulijst MIA/VAMIL vermeld staan. Tot en met 2010 kon gekozen worden voor 100% afschrijving. Vanaf 2011 mag nog slechts 75% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten willekeurig worden afgeschreven. Een investering in een bedrijfsmiddel dat op de Energielijst van het Agentschap NL is opgenomen geeft onder bepaalde voorwaarden in 2010 recht op een aftrek van de fiscale winst van 44% van het investeringsbedrag. Dit percentage wordt verlaagd naar 41,5%. 6

8 2. Eindejaarstips Giften: opsparen kan slim zijn Giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen, de zogenaamde ANBI s, zijn aftrekbaar als deze in totaal meer zijn dan 60 en meer dan 1% van uw inkomen. Komt u niet boven deze drempel uit, spaar uw giften dan op en schenk bijvoorbeeld eens in de twee jaar. Let wel op het plafond! Het aftrekbare bedrag is namelijk maximaal 10% van het inkomen. Wanneer u toch al regelmatig schenkt aan een goed doel, kunt u ook kiezen voor een periodieke gift. Voor zo n gift geldt namelijk geen aftrekdrempel als u notarieel vastlegt dat u minimaal vijf jaar lang, maar uiterlijk tot het tijdstip van uw overlijden, gelijkmatig een vast bedrag aan de instelling van uw keuze schenkt. Aan een periodieke gift zijn notaris-kosten verbonden, maar veel goede doelen en kerken nemen deze kosten graag voor hun rekening als u hen aanwijst als begunstigde. Tenslotte verwijzen wij u naar Deze stichting uit Katwijk biedt u de mogelijkheid om al uw giften op te nemen in een notariële akte. Hierdoor geldt er voor alle giften volledige aftrek. Dit kan u een belangrijk belastingvoordeel opleveren! Aflossen van een kleine schuld op uw woning Heeft u niet veel hypotheekschuld meer op uw woning, dan kan het voordelig zijn deze helemaal af te lossen. Doordat u over de waarde van uw woning de zogenaamde huurwaarde moet bijtellen bij uw inkomen, is de hypotheekrente over de lage hypotheekschuld veelal niet aftrekbaar. Door de schuld helemaal af te lossen, vervalt de bijtelling. Naast de te betalen bankrente bespaart u zich mogelijk ook nog 1,2% box 3 belasting over het gebruikte spaargeld. Kerstpakketten Het geven van kerstpakketten valt onder de zogenaamde geschenkenregeling. De totaal in een jaar gegeven geschenken (in natura!) zijn tot een waarde van 70 (per werknemer/per jaar) vrijgesteld van loonbelasting en premies. U moet wel 20% eindheffing afdragen. U bent voor het geven van geschenken niet gebonden aan bepaalde (feest)dagen. Het is van belang dat de waarde van de kerstpakketten verwerkt wordt in de salarisadministratie van Als wij uw salarisadministratie verzorgen, ontvangen we daarom graag opgave van de waarde van de geschenken aan uw medewerkers in Wellicht ten overvloede wijzen wij u er op dat deze regeling in 2011 wijzigt. Kortheidshalve verwijzen wij naar hoofdstuk 1 van deze brochure ( de werkkostenregeling ). 7

9 Vraag op tijd een nieuwe VAR-verklaring voor 2011 aan Een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) is slechts één kalenderjaar geldig. De geldigheid van de VAR-verklaring 2010 eindigt dus op 31 december. Vanaf 1 september kunt u de VAR voor een volgend jaar aanvragen. Bent u vóór 1 november 2010 begonnen met een opdracht die doorloopt tot in 2011 (maximaal één jaar), dan hoeft u voor die opdracht in 2011 geen nieuwe VAR aan uw opdrachtgever te overleggen. Bent u na 1 november 2010 met een opdracht begonnen dan moet u in 2011 wel een nieuwe VAR aan uw opdrachtgever verstrekken. Vraag dus nu nog een nieuwe VAR aan, aangezien de Belastingdienst voor de afhandeling acht weken de tijd kan nemen. Let op: de VAR wordt per werkzaamheid afgegeven en niet per persoon. U kunt dus meerdere VAR s hebben. In sommige gevallen hoeft voor het volgende kalenderjaar geen nieuwe VAR te worden aangevraagd. Er wordt automatisch een nieuwe VAR verstrekt als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: - u hebt de afgelopen drie jaar een VAR aangevraagd; - u hebt telkens een VAR voor hetzelfde soort werk aangevraagd; - u hebt het werk onder vergelijkbare omstandigheden uitgevoerd; - u hebt telkens eenzelfde VAR van de Belastingdienst ontvangen; - de belastingdienst heeft de VAR s in de tussentijd niet herzien. Heeft u de VAR 2011 nog niet ontvangen, dan is het verstandig alsnog zelf een aanvraag in te dienen. Schenken aan kinderen en kleinkinderen Dit jaar mag u uw kinderen tot een bedrag van belastingvrij schenken. Is uw kind (of diens partner) ouder dan 18 maar jonger dan 35 jaar, dan kunt u hem of haar in plaats daarvan eenmalig tot belastingvrij schenken. Wordt de schenking echter aangewend voor de aankoop van een huis, verbetering of onderhoud van een eigen woning, aflossing van een hypotheekschuld of voor een studie dan wordt deze vrijstelling verhoogd met tot Van deze schenkingen dient wel een notariële akte te worden opgemaakt. Kinderen die al eerder, voor 2010, gebruik hebben gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling (in ) kunnen vóór het bereiken van de 35-jarige leeftijd alsnog een eenmalige vrijstelling krijgen van , mits het bedrag wordt gebruikt voor de aankoop van een eigen woning, ter dekking van de kosten van onderhoud van een woning of voor aflossing van een eigenwoningschuld. Wanneer u gebruik maakt van de eenmalige vrijstelling, moet u altijd aangifte doen binnen twee maanden na afloop van het jaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden. Schenkt u meer dan de jaarvrijstelling, dan bent u schenkingsrecht verschuldigd. Het belastingtarief over de eerste schijf van het schenkingsrecht bedraagt 10%, tot maximaal ; over het meerdere is 20% belasting verschuldigd. Doet u uw kinderen een schenking van bijvoorbeeld zonder daarbij gebruik te maken van de eenmalige hoge vrijstelling, dan kost u dat (namelijk 10% van het bedrag waarover schenkingsrecht verschuldigd is, zijnde verminderd met de jaarlijkse vrijstelling van 5.000). 8

10 Wilt u wél schenken maar wilt u niet dat uw kind al de beschikking heeft over het geschonken bedrag, dan kunt u schenken met schuldigerkenning. U leent dan het bedrag weer terug van uw kind. Graag informeren wij u over alle mogelijkheden. Schenkingen door grootouders aan kleinkinderen en schenkingen aan derden kunnen eenmaal per kalenderjaar belastingvrij worden gedaan tot een bedrag van (per persoon). Voor kleinkinderen bedraagt het tarief over de eerste % en over het meerdere 36%! Voor derden bedragen de tarieven 30% respectievelijk 40%. Belegging in Scheepvaart CV mogelijk interessant Met enige regelmaat wordt er geadverteerd met beleggingen in Scheepvaart CV s. Dat kan aantrekkelijk zijn, omdat bij dergelijke beleggingsconstructies het voordeel bestaat dat de investering in twee jaar tijd geheel fiscaal kan worden afgeschreven. De initiators van de CV s maken daarbij handig gebruik van één van de crisismaatregelen, namelijk de mogelijkheid tot versnelde afschrijving van investeringen in twee jaar. De CV s die momenteel aangeboden worden, zijn bij oprichting georganiseerd als zogenaamde open CV s. Daarbij worden de commanditaire vennoten aangemerkt als ondernemer, waardoor ze van de eerder genoemde fiscale voordelen kunnen profiteren. In het tweede jaar wordt de CV omgezet in een gesloten CV. De fiscale behandeling van de CV gaat dan over van box 1 naar box 2. Bij die overgang is enige belasting verschuldigd. Het fiscale voordeel van een dergelijke belegging is daardoor in het eerste jaar belangrijk groter dan in het tweede jaar. Participatie in een dergelijke CV is slechts aantrekkelijk wanneer de top van uw inkomen belast wordt tegen 52% en de aftrek uit hoofde van de belegging in de CV geheel tegen het 52%-tarief wordt afgerekend. De CV s die nu worden aangeboden, bieden over 2010 en 2011 in totaal een belastingvoordeel van 80% van het ingelegde bedrag (mits aan de hiervoor genoemde voorwaarden wordt voldaan). Dat betekent dat uw risico in zeer korte tijd tot een beperkt bedrag wordt gereduceerd. Verder rendement hangt af van de exploitatie en uiteindelijke verkoop van het schip aan het einde van de looptijd van de CV. Wij wijzen u er op dat u deze informatie niet kunt beschouwen als een beleggingsadvies. Deze informatie is slechts bedoeld om u te informeren omtrent de fiscale achtergronden van dergelijke beleggingen. Wij adviseren u steeds goed te laten voorlichten over de relevante aspecten in uw situatie indien u overweegt te participeren in een dergelijke CV. 9

11 3. Crisismaatregelen a. verlenging verruiming verliesverrekening in de vennootschapsbelasting In de vennootschapsbelasting kan een negatief belastbaar bedrag over 2010 worden verrekend met een positief belastbaar bedrag over 2009 (één jaar carry-back) en van 2011 tot en met 2019 (negen jaar carry-forward). Eerder werd een crisismaatregel getroffen, waarbij tijdelijk verruiming van de mogelijkheden van carry-back werd toegestaan. Deze regeling wordt in 2011 verlengd. U heeft de keuze om een verlies over 2011 te verrekenen met drie (in plaats van één) voorliggende jaren (dus 2008, 2009 en 2010). Daar staat tegenover dat de voorwaartse verliescompensatie ingekort wordt van negen jaar naar zes jaar. U kunt er echter ook voor kiezen de normale regeling te volgen. b. versnelde afschrijving De in 2009 ingevoerde mogelijkheid versneld af te schrijven op investeringen is wederom verlengd met één jaar en geldt nu ook voor investeringen gedaan in het jaar Dus een investering in 2011 kan in 2011 en 2012 voor maximaal 50% per jaar worden afgeschreven. De willekeurige afschrijving is van toepassing op bestel- en vrachtauto s, computers, machines en installaties en wordt berekend over de voor afschrijving in aanmerking komende aanschaffingskosten. Bij de berekening van de afschrijving moet wel rekening worden gehouden met een restwaarde. 10

12 4. stimuleringsmaatregelen woningmarkt a. 6% BTW bij renovatie en onderhoud Met ingang van 1 oktober 2010 mag over arbeidskosten bij werkzaamheden aan een woning 6% BTW worden berekend. Het moet wel gaan om een woning die ouder is dan twee jaar na de eerste ingebruikname. De maatregel eindigt op 1 juli Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. Het verlaagde tarief geldt niet voor materiaalkosten. Het lage tarief kan slechts worden toegepast wanneer de werkzaamheden tussen 1 oktober 2010 en 1 juli 2011 worden opgeleverd. Voor schilder- en stukadoorswerkzaamheden voor woningen van 15 jaar en ouder geldt al langer het BTW-tarief van 6%, evenals voor schoonmaakwerkzaamheden binnenshuis. Deze regelingen zijn permanent. b. behoud hypotheekrenteaftrek De maximale termijn voor het behoud van de hypotheekrenteaftrek voor een leegstaande woning, bestemd voor de verkoop, wordt tijdelijk met één jaar verlengd tot drie jaar. Hetzelfde geldt voor een leegstaande toekomstige eigen woning en voor een toekomstige eigen woning in aanbouw. Per 1 januari 2013 wordt weer de huidige termijn van twee jaar van toepassing. c. herleving hypotheekrente na verhuur Als een voormalige eigen woning wordt verhuurd (bijvoorbeeld omdat de verkoop niet vordert), valt de woning in box 3 (sparen en beleggen). Sinds 1 januari 2010 is het mogelijk om na een periode van verhuur terug te keren naar de eigenwoningregeling van box 1. Dit kan alleen voorzover de maximumtermijn voor de hypotheekrenteaftrek nog niet is verlopen. Door de tijdelijke maatregel bedraagt die termijn tot 1 januari 2013 dus drie jaar. Op het moment van terugkeer naar box 1 herleeft de hypotheekrenteaftrek voor het restant van de periode. Deze maatregel vervalt per 1 januari d. verlenging termijn doorverkoop Als een woning binnen zes maanden wordt doorverkocht, is bij de tweede verkoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over de waardestijging tussen de twee verkoopmomenten. Deze zesmaandstermijn wordt met ingang van 1 januari 2011 verlengd tot een jaar. De maatregel is tijdelijk en geldt alleen voor de verkrijging van een woning in 2011 en de doorverkoop daarna binnen twaalf maanden. 11

13 5. Diverse onderwerpen a. zakelijk lenen bij de eigen B.V. Als u een eigen B.V. hebt, zult u zich vaak één voelen met deze B.V. De fiscus kijkt echter kritisch naar alle transacties die u met uw eigen B.V. doet. Daarom moeten deze altijd tegen zakelijke voorwaarden plaatsvinden. Als u geld leent van of aan uw B.V. is het aan te bevelen dat u daarvan een schriftelijke overeenkomst opstelt. Daarin neemt u zakelijke voorwaarden op, zoals een rentepercentage dat een bank ook zou berekenen, het stellen van voldoende zekerheid en een aflossingsschema. Zakelijke afspraken met uw eigen B.V. vastleggen voorkomt discussies achteraf met de belastingdienst! b. zakelijk lenen bij de eigen B.V.: hoge rente gunstig! Als uw B.V. over te beleggen gelden beschikt, kan het voordelig zijn om geld van uw eigen B.V. te lenen voor de financiering van uw eigen woning. Als u over uw inkomen in box 1 52% aan belasting betaalt, is het voordelig om de rente die u aan uw B.V. moet betalen binnen de grenzen van de zakelijkheid zo hoog mogelijk vast te stellen. U bespaart zich namelijk 52% inkomstenbelasting terwijl de rente bij de B.V. met maximaal 25% vennootschapsbelasting belast is. Een belastingvoordeel van 27% over de betaalde rente. Zou de B.V. direct een dividend uitkeren ter grootte van de netto rentewinst (omdat u weer in privé over het geld wenst te beschikken) dan bent u nog eens 25% belasting verschuldigd. Deze twee heffingen belopen cumulatief maximaal 43,75%, waardoor u zich tenminste 8,25% inkomstenbelasting bespaart over elke euro rente die u betaalt aan de B.V. Ook hiervoor is vastlegging van de afspraken van groot belang. Verder is van belang dat onderzocht wordt wat de achtergrond is van het feit dat de B.V. de liquide middelen overtollig heeft. Betreft het gelden die bestemd zijn voor toekomstige pensioenuitkeringen, dan is het de vraag of het verstandig is die middelen langdurig uit te lenen ten behoeve van de financiering van uw woning. Tegen de tijd van uw pensionering heeft de B.V. de middelen immers weer nodig, en mogelijk wilt u dan uw woning nog niet verlaten. Graag denken wij hierover met u mee. 12

14 c. waardering van TBS-vorderingen op uw B.V. Als u geld heeft uitgeleend aan uw B.V. dan valt deze vordering voor de inkomstenbelasting onder de zogenaamde terbeschikkingstellingsregeling (TBS). Dat betekent dat de door de B.V. betaalde rente als TBS-resultaat belast is in box 1. Gaat het niet goed met de B.V. en is het twijfelachtig of de B.V. de vordering ooit terug zal betalen, dan kunt u de vordering afwaarderen ten laste van uw TBS-resultaat. De vordering is dan minder waard dan de nominale waarde en het verschil is een aftrekpost in box 1. Mocht het tij keren voor de B.V. en de vordering wordt weer volwaardig, dan leidt dit wel weer tot een positief TBS-resultaat. Maar dat geldt niet wanneer u de vordering al eerder tegen de lagere waarde hebt verkocht of weggeschonken, bijvoorbeeld aan uw meerderjarige kinderen. Mits die geen aandeelhouder zijn in uw B.V., is de latere waardestijging bij hen helemaal onbelast! De praktijk is in deze materie overigens weerbarstig. De belastingdienst is zeer terughoudend in het toestaan van een aftrekpost wegens afwaardering van de TBS-vordering. De lening moet onder strikt zakelijke voorwaarden verstrekt zijn, zoals onder paragraaf 5.a beschreven. Een lening is zakelijk wanneer u deze tegen dezelfde voorwaarden aan een willekeurige derde (in vergelijkbare omstandigheden) zou hebben verstrekt. d. voordelen Tante Agaath-lening ingeperkt Een aantal jaar geleden werd de zogenaamde Tante Agaath-lening geïntroduceerd. Het beeld daarbij was die van een innovatief ondernemer die geld nodig had voor verwezenlijking van zijn plannen en daarvoor aanklopte bij zijn suikertante (durfkapitaal). Dergelijke leningen waren voor de leningverstrekker aftrekbaar indien de vordering oninbaar bleek. Die aftrekbaarheid wordt in 2011 ingeperkt voor nieuwe leningen. Voor leningen die eind 2010 reeds verstrekt waren, blijft de aftrekbaarheid bij verlies in stand. e. stimuleringsregeling speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) Werkgevers kunnen een subsidie genieten wanneer speur- en ontwikkelingswerk wordt verricht binnen hun onderneming. De subsidie wordt uitbetaald door een vermindering van de af te dragen loonbelasting. De regeling, de zogenaamde WBSO-regeling, werd in 2009 en 2010 in het kader van de crisismaatregelen uitgebreid. In 2011 vervallen de extra maatregelen, maar de omvang van de subsidie is (ten opzichte van 2008) wel verruimd. Een werkgever geniet een afdrachtvermindering van 50% van het loon dat besteed is aan speur- en ontwikkelingswerk, met een maximum van Voor het meerdere geldt een aftrek van 18%. 13

15 Colofon Deze brochure geeft een overzicht van de op het moment van publiceren bekende informatie over de in deze brochure opgenomen onderwerpen. Regelingen zijn beschreven naar de stand van de beschikbare informatie tot begin december Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij aanvaarden evenwel geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden van de in deze brochure opgenomen informatie. Regelingen zijn niet uitputtend beschreven. Raadpleeg voor nadere informatie steeds uw vaste aanspreekpunt binnen onze organisatie. DRIEBERGEN ACCOUNTANTS De Ruijterstraat RV Rijnsburg T (071) F (071) E I 14

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR).

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR). Cliëntenbrief werkkostenregeling (WKR) Onderwerp: werkkostenregeling Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: ondernemers Eersel, november 2012 Geachte heer, mevrouw, Middels dit schrijven willen wij

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief en daardoor verplicht voor alle werkgevers. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de juiste toepassing

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

Van Wantrouwen naar Vertrouwen. 6 december 2011 Gijs van der Voet

Van Wantrouwen naar Vertrouwen. 6 december 2011 Gijs van der Voet Van Wantrouwen naar Vertrouwen 6 december 2011 Gijs van der Voet Inleiding Onderneming/BV Belastingplan 2012 Eindejaarstips 2011 Overige zaken Belastingplan 2012 Kabinet: Eenvoudiger, meer solide en fraudebestendig

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Christo van Gennep / Madeleine Lamers CMS Derks Star Busmann 24 januari 2011 Huidige situatie Belast Loon Onbelast (geheel of gedeeltelijk) Vergoedingen Verstrekkingen 2 Nieuwe situatie

Nadere informatie

Algemene tips en adviezen voor ondernemers. Willekeurige afschrijving

Algemene tips en adviezen voor ondernemers. Willekeurige afschrijving Eindejaartips 2011 Het einde van het jaar nadert gestaag. Sinterklaas is weer in het land en over een paar weken zal de kerstboom de woonkamers weer sieren en het vuurwerk zal weer de lucht in worden geschoten.

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie,

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie, MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015 Geachte relatie, Op Prinsjesdag 2014 is bekend geworden dat de Werkkostenregeling vanaf 2015 verplicht is voor alle werkgevers. Ten opzichte

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti Werkkostenregeling Bijeenkomst 25 november 2014 Jur Alberti Inleiding Gestart op 1 januari 2011 Vrijwillig; werkgevers jaarlijks de keuze Vanaf 1 januari 2015 verplicht Nog veel onduidelijkheden en aanpassingen

Nadere informatie

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken? VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DOOR LEDEN 1. Zijn er methoden waarbij een lening of schenking voor ons leden fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden? Ja er zijn enkele financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoud Tip 1: Betaal je zorgverzekering in één keer... 2 Tip 2: Levensloopregeling voordelig afkopen... 2 Tip 3: Eigenwoninglening registreren bij fiscus... 2 Tip

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld:

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: A. INKOMSTEN/VENNOOTSCHAPSBELASTING De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: U betaalt als werkgever 1.904 inclusief BTW voor een personeelsdag

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer:

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer: Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014 In dit nummer: - Wijzigingen Werkkostenregeling 2015 - Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling 2015 - Nihil-waarderingen werkkostenregeling

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSTIPS

NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSTIPS NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSS Het einde van het jaar komt in zicht. Graag willen wij van Administratiekantoor Janse BV u informeren wat u echt nog dit najaar moet doen (of juist

Nadere informatie

RB Eindejaarstips 2009

RB Eindejaarstips 2009 Inkomstenbelasting Verplichtingen periodieke giften en alimentatie uit het box 3-vermogen U kunt onder voorwaarden periodieke giften en alimentatie als persoonsgebonden aftrek in mindering brengen op uw

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Fiscale voorstellen per categorie

Fiscale voorstellen per categorie Fiscale voorstellen per categorie Bestrijding constructies en fraude (Innovatief) ondernemerschap Tijdelijke ondersteuning woningmarkt Vergroening en mobiliteit Verruiming werkkostenregeling Overige fiscale

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Schenken, lenen en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Bent u op zoek naar een manier om uw kind financieel te steunen? Bijvoorbeeld om die dure studie te betalen, die mooie woning te kunnen financieren

Nadere informatie

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning Belastingplan 2014 / tips 2013 Schenken voor eigen woning Van 1 okt 2013 t/m 31 dec 2014: - Schenken tot 100.000: vrij van schenkbelasting - Van iedereen! (niet alleen ouder-kind) - Aan meerdere begiftigden/van

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Vermogen schenken of erven Nieuwe regels 2010 De Successiewet is per 1 januari 2010 drastisch gewijzigd. De termen successie- en schenkingsrecht zijn vervangen door erf- en schenkbelasting.

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling PAG 2 LET OP BIJ BTW- TARIEF VERBOUWINGEN PAG 3 TIPS BIJ HET AAN VRAGEN VAN EEN VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR) PAG 4 2015: ARBEIDS- KORTING OMHOOG VOOR LAGERE INKOMENS EN OMLAAG VOOR HOGERE INKOMENS PAG

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, anders dan winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] Fiscale eindejaarstips Vennootschapsbelasting Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53 accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 INLEIDING Nog even en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Het einde van het jaar is traditioneel het moment om eens terug te kijken op het

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden!

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Optimaliseer uw ondernemersinkomen 2013 Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Als u ervoor gekozen heeft te ondernemen in de bv, krijgt u meteen meerdere petten op.

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

Benut uw mogelijkheden!

Benut uw mogelijkheden! Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga (2013) Benut uw mogelijkheden! Huizen, november 2013 1 Introductie Als u ervoor gekozen

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling

Special Werkkostenregeling Special Werkkostenregeling 0 Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Categorieën kosten pag. 3 3. De vrije ruimte pag. 4 4. Overgangsregeling pag. 5 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Oude regeling... 2 3. Nieuwe regeling... 2 3.1 Soorten kosten... 2 3.1.1 Intermediaire kosten... 2 3.1.2 Gericht vrijgestelde vergoedingen... 3 3.1.3 Overige voordelen,

Nadere informatie

Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur. Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning

Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur. Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur In eerdere whitepapers informeerden

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 2015

Werkkostenregeling per 2015 Werkkostenregeling per 2015 Inhoud Werkkostenregeling verplicht...1 Verschil ter beschikking stellen en verstrekken...1 Hoofdlijnen Werkkostenregeling...1 Werkkostenregel in schema...3 Kosten uit uw financiële

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2014

Nieuwsbrief november 2014 Nieuwsbrief november 2014 Het jaar 2014 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Nieuwsbrief CONTENT. Jaargang 15, nr.28, maart 2011. Tijd voor de aangifte over 2010. Wijzigingen. inkomstenbelasting. Wijzigingen Loonbelasting

Nieuwsbrief CONTENT. Jaargang 15, nr.28, maart 2011. Tijd voor de aangifte over 2010. Wijzigingen. inkomstenbelasting. Wijzigingen Loonbelasting Nieuwsbrief Jaargang 15, nr.28, maart 2011 CONTENT Tijd voor de aangifte over 2010 Wijzigingen inkomstenbelasting 2011 Wijzigingen Loonbelasting 2011 Wijzigingen Vennootschapsbelasting 2011 Wijzigingen

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Belastingplan 2017

Fiscale eindejaarstips Belastingplan 2017 Fiscale eindejaarstips door: Keetie Duijkers Belastingadviseur Steven Huizer Adviseur Accountancy & Bedrijfsadvies BDO Accountants & Belastingadviseurs Agenda Introductie met eindejaarstips Vragen uit

Nadere informatie

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Werkkostenregeling Melvin Rademaker Een nieuwe kijk op vergoedingen en verstrekkingen 2 De Werkkostenregeling in vogelvlucht 3 Loonbegrip, intermediaire kosten, loon in natura

Nadere informatie

Werkkostenregeling in HR2day

Werkkostenregeling in HR2day Werkkostenregeling in HR2day Personeel Salaris Vandaag Morgen Per 1 januari 2015 wordt het toepassen van de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. In dit document een korte introductie van

Nadere informatie

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier.

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Eindejaarstips 2015! Optimaliseer investeringsaftrek De investeringsaftrek is een fiscale subsidie op investeringen. Boven een investeringsgedrag

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF 1. December 2007 TAK NIEUWSBRIEF IB ondernemer houd uw uren goed bij, dit levert veel fiscale voordelen op waarmee per jaar honderden euro s kunnen worden bespaard.. Als u wilt voldoen aan het urencriterium

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling: Wat? De vergoedingen en verstrekkingen worden belast bij de werkgever tegen een eindheffingtarief van: 80% tenzij het gaat om:

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten. 20 november 2015 Ing. J.J. Woldendorp

Fiscale actualiteiten. 20 november 2015 Ing. J.J. Woldendorp Fiscale actualiteiten 20 november 2015 Ing. J.J. Woldendorp Programma Asbest en zonnepanelen Energie- en milieulijst Herwaardering landbouwgrond Fiscale actualiteiten & tips Fiscale voordelen Asbest /

Nadere informatie

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de Inkomstenbelasting - eindejaarstips Voorlopige aanslag kan in rekening brengen belastingrente voorkomen Wie verwacht (meer) belasting te moeten betalen over 2013, kan verzoeken om een voorlopige aanslag

Nadere informatie

Highlights Prinsjesdag 2010 2011

Highlights Prinsjesdag 2010 2011 Highlights Prinsjesdag 2010 2011 0p Prinsjesdag heeft het demissionaire kabinet de voorstellen voor fiscale wijzigingen voor het komende jaar bekend gemaakt. Hieronder geven wij - op hoofdlijnen - een

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé

Auto: zakelijk of privé Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Auto: zakelijk of privé Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Huizen, november 2013 1 Introductie "Zet

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus

De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus Versie: 6.4 Versiedatum: 30-11-2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht. Door deze regeling kan maximaal 1.2%

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 Prinsjesdag 2015: belastingen gaan eindelijk omlaag! Het belastingplan 2016 staat in het "teken" van belastingverlaging. Deze verlaging komt vooral werknemers en werkgevers ten

Nadere informatie

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23 3 Privé RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 23 3.1 Schommelende inkomsten? Vraag belasting terug via middeling Heeft u in opeenvolgende jaren te maken met wisselende inkomsten in box

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen

de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen 1 2. Goede doelen financieel steunen 2 3. Privébetalingen en aankopen doen 3 4. Beleggen in groenfondsen

Nadere informatie

Automobiellink. BPM tarieven voor personenauto s in 2014

Automobiellink. BPM tarieven voor personenauto s in 2014 December 2013 - nummer 443 Automobiellink Het loopt tegen het einde van het jaar. Daarom stellen wij u nu op de hoogte van enkele fiscale tips, zodat u dit jaar nog van deze tips gebruik kunt maken. BPM

Nadere informatie

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN BELASTINGPLAN 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN door Henk Bosman AA - INKOMSTENBELASTING/ VENNOOTSCHAPSBELASTING door Bennie Wijnne AA SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 door Kees Westeneng AA/Fb

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen w e h i e r m e t lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt van en ter beschikking stelt aan uw BV. In dit hoofdstuk spreken we

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014.

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

negentig NIEUWS In dit nummer: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies Innovatie blijft ook dit jaar lonend

negentig NIEUWS In dit nummer: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies Innovatie blijft ook dit jaar lonend Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 8 keer per jaar uit zeventiende jaargang NIEUWS 1 negentig In dit nummer: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling.

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling. Vennootschapsbelasting - eindejaarstips Tijdelijk maximaal 50% ineens afschrijven in 2013 In 2013 bestaat voor vennootschappen opnieuw een tijdelijke mogelijkheid om versneld af te schrijven op investeringen

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie