Fiscale voorstellen per categorie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiscale voorstellen per categorie"

Transcriptie

1

2 Fiscale voorstellen per categorie Bestrijding constructies en fraude (Innovatief) ondernemerschap Tijdelijke ondersteuning woningmarkt Vergroening en mobiliteit Verruiming werkkostenregeling Overige fiscale voorstellen Actualiteiten PricewaterhouseCoopers 2

3 Bestrijding constructies en fraude Reparatie constructies vastgoedlichamen Reparatie constructies winstvennootschappen Reparatie aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld Automatische internationale uitwisseling van (bank-)gegevens PricewaterhouseCoopers 3

4 Bestrijding constructies en fraude Reparatie constructies vastgoedlichamen hoofdzakelijkheidscriterium van 70% naar 50% kunstmatig gecreëerde bezittingen worden genegeerd buitenlands vastgoed gaat meetellen overig: reeds bij 1/3-belang in ander lichaam worden bezittingen en schulden van dat lichaam toegerekend uitbreiding begrip samenhangende overeenkomst : van dezelfde verkrijger naar referentiegroep verkrijging van rechten uit bestaande aandelen als gevolg van statutenwijziging PricewaterhouseCoopers 4

5 Bestrijding constructies en fraude Reparatie constructies winstvennootschappen Winst en verlies ontstaan binnen hetzelfde jaar niet meer verrekenbaar indien in dat jaar de aandelen van eigenaar zijn gewisseld. PricewaterhouseCoopers 5

6 Bestrijding constructies en fraude Reparatie aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld bij vooruit- of achterafbetaling van rente bij personeelsleningen PricewaterhouseCoopers 6

7 Bestrijding constructies en fraude Automatische internationale uitwisseling van (bank-)gegevens strijd tegen zwartsparen en andere belastingfraude thans: individuele gevallen, afzonderlijk verzoek beoogd: automatische gegevensuitwisseling van spaartegoeden, effectenbezit en verzekeringen Nederland neemt voortrekkersrol PricewaterhouseCoopers 7

8 (Innovatief) ondernemerschap Stimulering speur- en ontwikkelingswerk Verlaging tarief vennootschapsbelasting Verlengen tijdelijke verruiming verliesverrekening in de VpB Verlengen tijdelijke willekeurige afschrijving BTW-kwartaalaangifte structureel Uitbreiding innovatiebox PricewaterhouseCoopers 8

9 (Innovatief) ondernemerschap Stimulering speur- en ontwikkelingswerk S&O-afdrachtvermindering: succesvolle regeling: budgetoverschrijding wijzigingen 2011: percentage 1 e schijf verlaagd van 50% naar 46% percentage 2 e schijf verlaagd van 18% naar 16% maximum per werkgever van 14 mio naar 11 mio loongrens 1 e schijf blijft 220k PricewaterhouseCoopers 9

10 (Innovatief) ondernemerschap Verlaging tarief vennootschapsbelasting Rentebox van de baan, in ruil daarvoor: 1 e tariefschijf VpB blijft structureel 200k (tarief 20%) algemene tarief VpB van 25,5% naar 25,0% PricewaterhouseCoopers 10

11 (Innovatief) ondernemerschap Verlengen tijdelijke verruiming verliesverrekening in de VpB keuze verlies 2009, 2010 en 2011 verrekenbaar met 3 voorafgaande jaren voorwaartse verrekening alsdan beperkt van 9 tot 6 jaar tot EUR 10 mio verlies per extra verrekeningsjaar PricewaterhouseCoopers 11

12 (Innovatief) ondernemerschap Verlengen tijdelijke willekeurige afschrijving (1) regeling geldt voor 2009, 2010 en 2011 voor investeringen gedaan in deze jaren afschrijving investering maximaal 50% per jaar enige uitgezonderde bedrijfsmiddelen: gebouwen grond-, weg- en waterbouwkundige werken immateriële activa (vb: software, goodwill) personenauto s, bromfietsen, motorrijwielen uitbreiding toegelaten bedrijfsmiddelen: zeer zuinige personenauto s objecten die telkens kortstondig verhuurd worden PricewaterhouseCoopers 12

13 (Innovatief) ondernemerschap Verlengen tijdelijke willekeurige afschrijving (2) Financieringsinstrument Fiscale planning mogelijk bij zeer kapitaalsintensieve investeringen (schepen, vliegtuigen, machines) Zowel in VpB-sfeer als in IB-sfeer (box 1) PricewaterhouseCoopers 13

14 (Innovatief) ondernemerschap BTW-kwartaalaangifte structureel Ondernemers kunnen sinds juli 2009 kiezen om aangifte en afdracht van BTW per kwartaal te doen i.p.v. per maand Deze tijdelijke maatregel wordt thans structureel gemaakt PricewaterhouseCoopers 14

15 (Innovatief) ondernemerschap Uitbreiding innovatiebox Voordeel van de innovatiebox ook van toepassing in de periode tussen aanvraag en verkrijgen van een octrooi. PricewaterhouseCoopers 15

16 Tijdelijke ondersteuning woningmarkt Tijdelijke verlenging termijn verhuisregeling Herleving hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur Tijdelijke verlenging termijn doorverkoop woningen Tijdelijke verlaging btw-tarief arbeidskosten renovatie woningen PricewaterhouseCoopers 16

17 Tijdelijke ondersteuning woningmarkt Tijdelijke verlenging termijn verhuisregeling dubbele woonlasten eigen woning: oude woning staat te koop nieuwe woning is al betrokken of moet nog betrokken worden nieuwe woning is nog in aanbouw dubbele rente-aftrek gedurende 3 jaar (was 2 jaar) regeling duurt tot 1 januari 2013 PricewaterhouseCoopers 17

18 Tijdelijke ondersteuning woningmarkt Herleving hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur Tijdelijke verhuur behoeft de verhuisregeling van box 1 niet nadelig te beïnvloeden: als de 3-jaarsperiode nog niet verstreken is op moment van beëindiging van de verhuur bestaat voor de resterende periode weer recht op renteaftrek. PricewaterhouseCoopers 18

19 Tijdelijke ondersteuning woningmarkt Tijdelijke verlenging termijn doorverkoop woningen geldt voor woning die is verkregen in 2011 en is doorverkocht binnen 12 maanden overdrachtsbelasting alsdan slechts over de meerwaarde (Huidige regeling is 6 maanden) PricewaterhouseCoopers 19

20 Tijdelijke ondersteuning woningmarkt Tijdelijke verlaging btw-tarief arbeidskosten renovatie woningen regeling geldt van 1 oktober juli 2011 BTW-tarief van 19% naar 6% renovatie en herstel van woningen ouder dan 2 jaar geldt voor arbeidscomponent, niet voor materialen doel: voordeel doorberekenen aan consument PricewaterhouseCoopers 20

21 Vergroening en mobiliteit Stilzetten afbouw BPM BPM en MRB voor motoren Onderzoek periodieke aanpassing zuinigheidsgrenzen PricewaterhouseCoopers 21

22 Vergroening en mobiliteit Stilzetten afbouw BPM Weet u nog? afbouw BPM, verhoging MRB invoering rekeningrijden door Tweede Kamer controversieel verklaard Afbouw BPM en verhoging MRB stilgezet op in afwachting nieuw kabinet PricewaterhouseCoopers 22

23 Vergroening en mobiliteit BPM en MRB voor motoren geen verhoging BPM verhoging MRB 6% in 2011 en 2012, 12% in 2013 PricewaterhouseCoopers 23

24 Vergroening en mobiliteit Onderzoek periodieke aanpassing zuinigheidsgrenzen verkopen zeer zuinige auto s nemen snel toe: zeer zuinige auto s per verkopen eerste helft 2010: (heel 2009: ) 14 verschillende uitvoeringen per door voortschrijdende technologie kwalificeren steeds meer auto s als zeer zuinig ongewijzigde regeling heeft grote impact op overheidsfinanciën definitie zeer zuinig moet periodiek worden aangepast afhankelijk van komend onderzoek huidige berijders hebben iig zekerheid tot 2013 PricewaterhouseCoopers 24

25 Verruiming werkkostenregeling (1) Inleiding: keuzeregime gedurende 2011, 2012, 2013 maximale vergoeding 1,4% (1,5%) van de loonsom bij overschrijding: eindheffing 80% gerichte vrijstellingen: zakelijke reiskosten incl. woon-werkverkeer tijdelijke verblijfkosten vanwege dienstbetrekking cursussen, congressen, seminars, studiereizen etc. opleiding en studie ter verwerving inkomen 30%-vergoeding ex-pats verhuiskosten vanwege dienstbetrekking privégebruik auto valt niet onder de regeling PwC heeft inventarisatietool om juiste keuze te maken PricewaterhouseCoopers 25

26 Verruiming werkkostenregeling (2) uitbreiding gerichte vrijstelling met: kosten vakliteratuur kosten inschrijving beroepsregister nihil-waardering voor werkkleding met logo van tenminste 70 cm2 PricewaterhouseCoopers 26

27 Overige fiscale voorstellen Aanpassing peildatum box 3: 1 januari ipv gemiddelde waarde Aanwendingsmogelijkheden eenmalige schenking aan kind (EUR ) tussen jaar uitgebreid Verhoging accijns sigaretten en tabak Aftrek uitgaven monumentenpand bij te koop staande woning Nieuwe BTW-regels reisbranche per 1 april 2012 PricewaterhouseCoopers 27

28 Actualiteiten Eenmalige overdracht TBS-pand van privé naar BV Overdrachtsbelasting vastgoedlichamen in Europees verband onder vuur Wederom: bijtelling auto van de zaak PricewaterhouseCoopers 28

29 Actualiteiten Eenmalige overdracht TBS-pand van privé naar BV geen heffing van 52% inkomstenbelasting over boekwinst geen heffing van overdrachtsbelasting fiscale boekwaarde pand in box 1 schuift door naar BV overdracht pand moet plaatsvinden tegen uitreiking van aandelen DGA moet na de inbreng tenminste 90% aandeelhouder zijn Indien 100% DGA: geen notaris nodig (informeel kapitaal) geldt alleen voor 2010, op verzoek! PricewaterhouseCoopers 29

30 Actualiteiten Overdrachtsbelasting vastgoedlichamen in Europees verband onder vuur mogelijk strijdig met kapitaalsbelastingrichtlijn twee zaken aanhangig in Spanje EC: heffing bij storting op aandelen niet hoger dan 1% EC: idem bij handel in bestaande aandelen, maar heffing van forfaitaire rechten op overdracht van effecten is wél toegestaan advies: maak binnen 6 weken bezwaar tegen aangifte en afdracht overdrachtsbelasting (vastgoedlichamen) advies: structureer verkrijgingen in toekomst d.m.v. nieuw uitgegeven aandelen PricewaterhouseCoopers 30

31 Actualiteiten Wederom: bijtelling auto van de zaak Praktijkervaring: toename controle op privégebruik auto Controlemethoden fiscus: verkeerscontroles verkeersovertredingen tankbeurten uitwisseling kentekengegevens bij Park-line e.a. * PricewaterhouseCoopers 31

32 Koffie! PricewaterhouseCoopers 32

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2011)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2011) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2011) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo wij in overweging genomen hebben,

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010 Fiscale Eindejaarsspecial 2010 Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010 In deze uitgave geven wij - op hoofdlijnen - een overzicht van de meest belangwekkende en interessante wijzigingen per 1 januari 2011,

Nadere informatie

Highlights Prinsjesdag 2010 2011

Highlights Prinsjesdag 2010 2011 Highlights Prinsjesdag 2010 2011 0p Prinsjesdag heeft het demissionaire kabinet de voorstellen voor fiscale wijzigingen voor het komende jaar bekend gemaakt. Hieronder geven wij - op hoofdlijnen - een

Nadere informatie

december 2010 Accountants Belastingadviseurs Bedrijfsadviseurs Overnamespecialisten Salarisadministrateurs Estate Planners Recoveryspecialisten

december 2010 Accountants Belastingadviseurs Bedrijfsadviseurs Overnamespecialisten Salarisadministrateurs Estate Planners Recoveryspecialisten Accountants Belastingadviseurs Bedrijfsadviseurs Overnamespecialisten Salarisadministrateurs Estate Planners Recoveryspecialisten 2011 Informatiebrochure met daarin onder meer: - wijzigingen die in 2011

Nadere informatie

Aan de orde. Eindejaarstips 2010. Inleiding. Controleer VAR-verklaringen telefonisch. Stap over op BTWkwartaalaangifte

Aan de orde. Eindejaarstips 2010. Inleiding. Controleer VAR-verklaringen telefonisch. Stap over op BTWkwartaalaangifte Aan de orde N i e u w s v o o r o n d e r n e m e n d e o n d e r n e m e r s Jaargang 20 Nr. 5-2010 I n d i t n u m m e r Controleer VAR-verklaringen telefonisch Stap over op BTWkwartaalaangifte Geef

Nadere informatie

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve.

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve. 1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1.1 Forse verhoging van eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting De eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting wordt fors verhoogd. Bent u jonger dan

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven November 2013 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Directeur-grootaandeelhouder 7 Pensioen in eigen beheer 8

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

BELASTINGPLAN 2015 VOOR DGA S, ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN. Inkomstenbelasting

BELASTINGPLAN 2015 VOOR DGA S, ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN. Inkomstenbelasting BELASTINGPLAN 2015 Op 16 september 2014 is het Belastingplan 2015 gepubliceerd. Dit jaar is het aantal concrete nieuwe maatregelen zeer beperkt. De fiscaliteit in 2015 wordt echter niet alleen bepaald

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Op dinsdag 16 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u ook graag in 2013 fiscaal op koers houden. Daarom hebben wij in dit document de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Met dit document heeft

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Op dinsdag 21 december 2010 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2011 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2011.

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Op dinsdag 22 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2010, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010,

Nadere informatie

ejaarspersbericht belastingen Minist

ejaarspersbericht belastingen Minist Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Eindejaarspersbericht belastingen Mi nisterie van Financiën Eindejaarspers bericht belastingen Ministerie van Fin anciën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21]

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21] [1/21] Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2012, maar andere zaken vragen

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het INLEIDING Voor u ligt ons Eindejaarsbericht 2007. Met deze uitgave willen wij u attenderen op zaken die bij voorkeur nog dit jaar geregeld zouden moeten worden. Verder vragen wij uw aandacht voor een aantal

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013. 18 september 2013

Prinsjesdag 2013. 18 september 2013 18 september 2013 Prinsjesdag 2013 Voorwoord Op Prinsjesdag 2013 is het belastingpakket 2014 gepresenteerd. Dit pakket omvat vier wetsvoorstellen: het Belastingplan 2014, de Wet aanpak fraude toeslagen

Nadere informatie

Uw betrokken adviseur

Uw betrokken adviseur Driemaandelijkse nieuwsbrief van York Accountants Uitgave april 2013 Uw betrokken adviseur Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang

Nadere informatie

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie

Belastingplan 2014: Zelfstandigenaftrek (nog) niet versoberd. Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer!

Belastingplan 2014: Zelfstandigenaftrek (nog) niet versoberd. Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer! Fiscaal adviseurs en accountants JS nieuws december 2013 Eindejaarstips: voor u als IB ondernemer Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer! Steeds meer mensen kiezen ervoor om ondernemer te worden.

Nadere informatie