LUTEIJN GROEP. Sterke mensen, sterke organisaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LUTEIJN GROEP. Sterke mensen, sterke organisaties"

Transcriptie

1 LUTEIJN GROEP Sterke mensen, sterke organisaties

2 3 Luteijn Groep, omdat mensen het verschil maken. We laten graag zien waar Luteijn voor staat en op welke manier dit een bijdrage kan leveren aan de resultaten van uw organisatie. Al meer dan 40 jaar is Luteijn de adviseur bij uitstek op het gebied van het beoordelen en ontwikkelen van mensen in organisaties. Omdat elk mens uniek is en een eigen pakket aan kwaliteiten en mogelijkheden met zich meebrengt is het van het grootste belang om deze talenten zo goed mogelijk te benutten en in lijn te brengen met de organisatiedoelen. Omdat mensen het verschil maken is het van cruciaal belang dat bij het aantrekken van medewerkers de beste mensen worden geselecteerd. Fouten op dit gebied kosten onnodig veel leed en geld. En als u goede medewerkers wilt behouden is het belangrijk om doorgroeimogelijkheden aan te bieden en mensen doelgericht op te leiden. Daarbij is het recruteren van binnenuit een succesfactor gebleken voor langlevende organisaties. Medewerkers worden gestimuleerd door een werkomgeving waar aandacht is voor persoonlijke kwaliteiten en ambities. Het is niet voor niets dat succesvolle organisaties aandacht blijken te hebben voor medewerkers en hun ontwikkeling en daarin willen investeren. Ze worden er namelijk allebei beter van. De missie van Luteijn is om hier een deskundige bijdrage aan te leveren. Jarenlange expertise en een gedreven team van ervaren psychologen en consultants stellen ons in staat om u door middel van psychologisch onderzoek, loopbaan- en talentontwikkeling, training, coaching en outplacement, terzijde te staan bij een effectief personeelsbeleid en bij het maken van juiste keuzes als het om personeels- en organisatie-ontwikkeling gaat. We doen dat gedegen, betrokken en met een hoge praktische waarde. Door samenwerking met Vitacon HR Services kunnen ook vragen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbo beleid, weten regelgeving en inrichting van loonadministratie deskundig worden opgepakt. Willeke Hoek, directeur Mensen helpen hun grenzen te verleggen, is de uitdaging in mijn werk.

3 5 Inhoud 1. Waar staan we voor? 1. Waar staan we voor? 4 2. Voor wie werken wij? 6 3. Ons aanbod Werving en selectie Assessment Center Personeels- en organisatieontwikkeling 9 Coaching 9 Executive coaching 9 Zelfkonfrontatiemethode 9 Loopbaanbegeleiding 10 Talentmanagement/Competentiemanagement 10 Leiderschapsontwikkeling 11 Intervisie Feedback Trainingen Bemiddeling bij Arbeidsconflicten Outplacement Waarom Luteijn? Praktische informatie 16 Hoe komt u met ons in contact? 16 Gratis adviesgesprek 16 Tarieven 16 Leveringsvoorwaarden 16 We willen u graag meer vertellen over onze visie op leren en ontwikkelen. Wij houden ons bezig met gedrag van mensen in organisaties en met motieven die dat gedrag aansturen en de normen en waardesystemen die daar onderliggen. Luteijn onderzoekt capaciteiten, gedrag, talenten en drijfveren en geeft inzicht in kwaliteiten en belemmeringen van mensen. Op basis daarvan kunnen uitspraken gedaan worden over ontwikkelbaarheid van competenties en over geschiktheid van kandidaten voor specifieke functies. Zo n analyse is de basis voor het doelgericht werken aan verbetering van de persoonlijke effectiviteit. Mensen voelen zich gelukkiger en functioneren beter als ze zich bekwaam voelen om gestelde doelen te realiseren. Mensen kunnen veel, vaak meer dan ze zelf denken. Dit potentieel aanboren is een uitdaging voor iedere leidinggevende. Wij helpen daar graag bij en doen dat op een integere en heldere manier, volgens de NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) gedragscode. Luteijn werkt met academisch opgeleide en gecertificeerde professionals die allemaal meerdere jaren ervaring hebben in hun vakgebied. Alle professionals volgen jaarlijks bij- en nascholingen. We werken uitsluitend met gevalideerde, moderne methodieken en bieden on-line aan wat on-line kan. Bij coaching en begeleiding richten we ons op duurzame gedragsverandering door niet alleen oog te hebben voor weten en willen, maar ook voor kunnen en doen. Trajecten duren bij ons zo kort als mogelijk is, omdat we mensen het nodige steuntje in de rug willen geven, maar ze altijd aanspreken op persoonlijke verantwoordelijkheid en zelfsturing. Daar waar het nodig is gaan we confrontatie niet uit de weg, maar doen dat altijd met respect. Leren doet soms pijn, maar maakt het tegelijk mogelijk de volgende stap te zetten. Wij zorgen ervoor dat onze dienstverlening optimaal is afgestemd op de vraagstelling. Wij verdiepen ons in de kandidaat, de functie en de organisatie, omdat een goede match van deze drie de basis vormt voor succes. Wij werken voor middelgrote en grote organisaties in alle sectoren. Het brede netwerk en bestaande samenwerkingsverbanden maken het mogelijk dat we steeds de beste specialist kunnen leveren die voor uw vraag de aangewezen adviseur is. Luteijn is in Arnhem gevestigd en biedt van daaruit haar dienstverlening landelijk aan.

4 Voor wie werken wij? Bent u geïnteresseerd in een persoonlijke kennismaking of heeft u een organisatie- of personeels vraagstuk waarover u verkennend wilt sparren met een van onze deskundigen, vraag dan een gratis adviesgesprek aan. Onze bijdrage is er op gericht om medewerker en organisatie gedurende de hele loopbaan in staat te stellen tot een maximale en duurzame prestatie. Dat begint bij werving en eindigt pas bij het vertrek uit de organisatie. werven selecteren doelen stellen voortgang bewaken beoordelen ontwikkelen (nieuwe) loopbaankeuzes maken Luteijn werkt voor een zeer diverse klantengroep. We werken o.a. voor banken, gemeenten, hogescholen, industrie, zorginstellingen, midden- en kleinbedrijf, rijks- en provinciale overheden, woningbouwcorporaties, zakelijke dienstverleners, politie en justitie, grafi/mediabedrijven, foodsector, transport etc. De dienstverlening van Luteijn wordt breed en landelijk geleverd. Systematisch onderzoekt Luteijn de tevredenheid bij klanten door middel van nazorggesprekken. Dit geeft ons de mogelijkheid onze dienstverlening blijvend te optimaliseren. Gelukkig kunnen we ons verheugen in een hoge klanttevredenheid. Voorbeelden van klantvragen We hebben twee goede kandidaten voor een managementfunctie en willen ons in onze uiteindelijke keuze laten ondersteunen door een selectieassessment. In verband met een sanering willen we twee medewerkers laten begeleiden naar ander werk, kunt u daar iets in betekenen? We willen investeren in de kwaliteit van ons management om nog beter in staat te zijn onze organisatiedoelen te realiseren. Kunt u helpen om een management developmentprogramma op te zetten en uit te voeren? We willen structureel aandacht besteden aan het verbeteren van de kwaliteit van medewerkers, kunt u ons helpen een competentiemanagementsysteem in te richten? Ik oriënteer me op een volgende stap in mijn loopbaan, kunt u mij daar doelgericht in begeleiden? Ik wil mijn persoonlijke effectiviteit verbeteren en wil me oriënteren op een coachingstraject. Er is een vervelend vastzittend arbeidsconflict, kan Luteijn hier iets in betekenen? Mijn team functioneert niet optimaal, wij willen graag hulp om de samenwerking te verbeteren.

5 Ons aanbod Luteijn heeft zich gespecialiseerd in Werving & Selectie, Psychologisch onderzoek (selectie en ontwikkelassessments), Loopbaanbegeleiding, Competentiegerichte trainingen, Coaching, Teamontwikkeling, Conflictbemiddeling en Outplacement. Ook biedt Luteijn Organisatie-advies, Teamontwikkeling, Competentiemanagement, Leiderschapsontwikkeling en Resultaatgericht Werken aan. We willen hiermee de verbinding leggen tussen personeelsontwikkeling en organisatieontwikkeling. Hieronder vindt u een toelichting op dit dienstenpakket. 3.1 Werving en Selectie Goede mensen vinden is een kunst apart. Of de arbeidsmarkt nu krap of ruim is, talent blijft schaars. Luteijn verzorgt al jaren de werving en selectie in uiteenlopende sectoren. Wij kunnen voor u de juiste man of vrouw vinden die past in de functie en in uw organisatie. Daarbij gaat het om zaken als opleiding, kennis en ervaring maar ook om persoonlijke vaardigheden en aansluiting met de bedrijfscultuur. Door de professionaliteit van de selecteurs, het netwerk van Luteijn en de kwaliteit van het psychologisch onderzoek helpen we u de beste kandidaat te plaatsen dan kunnen wij het testinstrumentarium daar op afstemmen. Het assessment geeft de psycholoog de basis voor een gericht en duidelijk advies waar zowel uw organisatie als de kandidaat mee verder kan. Luteijn maakt bij het testen optimaal gebruik van on-line mogelijkheden waardoor de kandidaat slechts een dagdeel op de testlocatie aanwezig moet zijn. Als het gewenst is dat de gehele test in het assessmentcenter wordt afgenomen kan dat natuurlijk, dan beslaat het assessment twee dagdelen. Binnen 3 tot 5 werkdagen ontvangt u het rapport. Het advies geeft een objectief en gedegen beeld van het potentieel van een kandidaat en van te ontwikkelen competenties. Ook doet het een uitspraak over geschiktheid van een kandidaat voor een mogelijke functie. De kandidaat zelf krijgt relevante informatie over zijn sterke en minder sterke kanten en kan daarmee input geven aan zijn persoonlijk ontwikkelplan. We bieden de volgende assessments aan: Selectieassessments zijn gericht op het vinden van de juiste kandidaat. Ontwikkelassessments zijn gericht op het benutten en ontwikkelen van talenten en competenties. Loopbaanonderzoek is gericht op het maken van de juiste loopbaankeuzes. DOEN Gedrag 3.2 Assessmentcenter Selectie- en ontwikkelassessments Het werven en inwerken van een nieuwe werknemer kost gemiddeld zo n ,-. Sollicitatiegesprekken en referenties zijn de gebruikelijke selectie-instrumenten. Uit onderzoek is gebleken dat de kans op een juiste beslissing tot vijf keer groter wordt als daarnaast een assessment wordt ingezet. Een assessment is een diepgaand psychologisch onderzoek waarmee de aan- of afwezigheid van bepaalde gedragskenmerken, talenten en drijfveren kan worden vastgesteld, die essentieel zijn voor een goede functievervulling binnen uw organisatie. Door het inzetten van dit instrument kunt u het aantal foute beslissingen reduceren tot vrijwel nul. Een assessment bestaat uit capaciteiten- en persoonlijkheidstests, een motivatie onderzoek, een gestructureerd gedragsgericht interview en één of meerdere praktijksimulaties die relevant zijn voor de beoogde functie. In een intake wordt vastgesteld wat de succesfactoren voor de functie en uw organisatie zijn. Dit bepaalt welke instrumenten worden ingezet. Als u in uw organisatie een competentiesysteem hanteert WETEN Marieke Sanders psycholoog/consultant Doen wat bij je past is een basis voor werkplezier KUNNEN Talenten/ Competenties WILLEN Drijfveren Prestaties en ontwikkeling komen voort uit: Weten, Willen, Kunnen en Doen.

6 10 11 Luteijn helpt mensen meer inzicht te krijgen in zichzelf (weten) en vanuit persoonlijke drijfveren en motivatie actieve keuzes te maken (willen). Persoonlijke talenten en beperkingen geven richting aan ontwikkeldoelen (kunnen), om uiteindelijk bekwaam en gedreven te zijn om effectief gedrag te vertonen (doen). Alles in samenhang met de functie en de organisatie. Door inzicht te verschaffen in de mate waarin gewenst gedrag, talenten en drijfveren aanwezig zijn om een specifieke functie te vervullen, biedt Luteijn daarmee mogelijkheden om tot de beste match te komen tussen persoon en organisatie. 3.3 Personeels- en organisatieontwikkeling U wilt een organisatie zijn waar het prettig werken is en waar persoonlijke ontwikkeldoelen en organisatiedoelen elkaar vinden en versterken. Dit gaat niet vanzelf. Luteijn draagt daar graag haar steentje aan bij. Hieronder vindt u een overzicht van onze ontwikkel- en adviesdiensten. Coaching Reflectie en meer zelfinzicht maken het mogelijk om een volgende stap in persoonlijke ontwikkeling te maken. De gespecialiseerde coaches van Luteijn helpen uw medewerkers grenzen te verleggen en regie in eigen hand te nemen. Coaching helpt de medewerker zijn omgeving effectief te beïnvloeden zodat doelen gerealiseerd worden. Ook is het een goed instrument om beter te leren omgaan met persoonlijke valkuilen. Het kan ook zijn dat u een medewerker heeft die wil en kan doorgroeien. In zulke gevallen is Coaching een effectieve methode die u of uw medewerker helpt een stap vooruit te zetten in de persoonlijke en professionele ontwikkeling. Coaching helpt ongewenste patronen te doorbreken en met meer zelfvertrouwen en lef doelen te realiseren. Een coachingstraject beslaat een intakegesprek en doorgaans zes sessies van elk anderhalf uur met een frequentie van één maal per twee weken. Coaches van Luteijn stimuleren, confronteren, hebben vertrouwen in mogelijkheden van mensen en weten dat overtreffen van jezelf bereikbaar is. Executive coaching Voor topkader beschikt Luteijn over executive coaches. Zij hebben naast hun professie als coach ruime leidinggevende ervaring in de top van organisaties. Zelfkonfrontatiemethode De Zelfkonfrontatiemethode (ZKM) is een systematische methode voor zelfonderzoek. De ZKM geeft zicht op gedragspatronen en de effectiviteit daarvan. Mensen leren zichzelf beter kennen, het heft meer in eigen hand te nemen en accenten actief en realistisch te verleggen. De ZKM komt voort uit wetenschappelijk toponderzoek in Nederland en heeft internationaal de erkenning excellent gekregen. De methode werkt bij loopbaanvragen, functioneringsvragen, ziekteverzuimproblematiek en organisatieveranderingen. Er worden concrete veranderingsdoelen vastgesteld, die in de praktijk van alle dag gerealiseerd kunnen worden. Een ZKM traject omvat doorgaans 5 sessies en kan binnen een relatief korte tijd worden afgerond. Psychologen van Luteijn zijn middels een gespecialiseerde postacademische opleiding gecertificeerd om deze methode op een professionele wijze toe te passen. Loopbaanbegeleiding Mensen komen het beste tot hun recht als ze werk doen waar hun hart ligt en wat bij hun talenten past. Dan zijn mensen productief en voelen zich vitaal. Als er een koerswijziging nodig is vanuit de persoon of vanuit de organisatie is het belangrijk om stil te staan bij wat iemand kan en wil en wat er nodig is om dit te realiseren. Een kort en professioneel loopbaantraject is daar heel behulpzaam bij. In een loopbaantraject bij Luteijn wordt onder begeleiding een analyse gemaakt. Hierin staan de eigen loopbaanontwikkeling, de kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en loopbaanwaarden centraal. In een intakegesprek worden doelen helder gedefinieerd. Er vinden doorgaans zes individuele gesprekken van ieder twee uur plaats. Talent- /Competentiemanagement Omdat mensen de motor zijn voor het succes van de organisatie, is het belangrijk om structureel aandacht te besteden aan talentontwikkeling. Luteijn kan ondersteunen bij het inrichten van de HRM cyclus: doelstellend jaargesprek, functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek, POP gesprek (persoonlijk ontwikkelplan). Ook kunnen wij leidinggevenden trainen in gesprekstechnieken om ook lastige gesprekken goed te kunnen voeren. Daarbij biedt Luteijn een on-line instrument om op een eenvoudige manier als competentiescan in te zetten, ingericht met de competenties die in uw organisatie relevant zijn. Dit instrument helpt de kwaliteit van de functionerings- en beoordelings- Lara Coeterier psycholoog/consultant Weten wat je wil en kan, helpt de regie in eigen hand te nemen.

7 12 13 gesprekken te verbeteren, en geeft sturing aan persoonlijke ontwikkelplannen van medewerkers. Leidinggevenden krijgen een structuur aangereikt waarmee het bespreken van sterktes en zwaktes van medewerkers makkelijker wordt. Ook kan er een ontwikkeladvies worden gegenereerd. Beoordelen en ontwikkelen van medewerkers kan op deze manier systematisch en kwalitatief beter verlopen. Leiderschapsontwikkeling Leidinggeven is een kunst die niet vanzelfsprekend iedereen gegeven is. Uw management is uw goud. Zij zijn de cultuurdragers, de rolmodellen, de coaches, de inspirators en de ondernemers. Dat zij hun werk goed doen is veel waard voor de organisatie. Luteijn helpt u graag om op maat een leiderschapsontwikkelingstraject uit te voeren. Luteijn richt zich met name op midden en hoger kader. Ook voor beginnend leidinggeven, leidinggeven aan professionals, of op het gebied van coachend-, resultaatgericht- of situationeel leidinggeven, bieden wij programma s aan. Alles is er op gericht om op basis van duidelijke persoonlijke leerdoelen de volgende stap te maken op het gebied van leiderschap. Er wordt met een variatie aan werkvormen gewerkt, de eigen praktijk staat centraal en er wordt een theoretisch kader aangeboden waardoor inzicht ontstaat in managementconcepten. De leiderschapstrainers van Luteijn zijn ervaren op dit vakgebied en helpen u graag bij het ontwerp van uw leiderschapsontwikkelprogramma. De ervaring leert dat dit zeer verrijkend is voor de eigen aanpak en een sterk bindend effect heeft op de leden van de intervisiegroep. Gun uzelf reflectiemomenten buiten de hectiek van uw werk, of organiseer dat uw organisatie een lerende organisatie blijft. Luteijn helpt u graag als intervisiebegeleider of als trainer van beoogde procesbegeleiders. Vraag de informatie aan. 360 Feedback Leren door persoonlijke feedback is een krachtig middel. De 360 Feedbackscan van Luteijn maakt het mogelijk om niet alleen een self assessment te doen, maar ook feedback te vragen aan meerdere mensen (4 à 5) uit de directe omgeving van de betreffende medewerker of de leidinggevende. Dit kunnen collega s, de eigen leidinggevende en (interne) klanten zijn. Er wordt zo in brede zin gereflecteerd op het gedrag van de feedbackvrager. De zelfperceptie kan afgezet worden tegen de waarnemingen van collega s. Op basis hiervan, kunnen leerdoelen worden vastgesteld en kan gewerkt worden aan verbetering en verdere ontwikkeling. De feedback kan gegeven worden op de persoonlijke stijl van werken, op leidinggeven en op samenwerken. Luteijn kan de begeleiding en het instrumentarium leveren om uw vraag op maat te beantwoorden. Intervisie U hebt een overvolle agenda en bent vaak alleen in het nemen van besluiten die vaak belangrijke gevolgen hebben. Collegiaal overleg is vaak moeilijk omdat die betreffende collega met dezelfde volle agenda worstelt en soms ook belanghebbende is. Opleiding en training slaat u als het er op aan komt over, omdat daar geen tijd voor is. Zo kan het gebeuren dat u begrijpt dat persoonlijke ontwikkeling belangrijk en nodig is, maar dat u te lang blijft varen op oude en vertrouwde inzichten, terwijl de wereld verandert en deze inzichten niet meer zo goed werken als vroeger. Een prettige en haalbare manier om u te blijven ontwikkelen is collegiale intervisie met inspirerende mensen op uw niveau, op maat van de behoefte van de intervisiegroep. Volgens een strak protocol toetst u uw aanpak aan de opvattingen van door uzelf gekozen collega s of anderen buiten de organisatie. Dit gebeurt door middel van casuïstiekbespreking. Corry Haring psycholoog/consultant Zelfkennis maakt ontwikkeling mogelijk.

8 Trainingen 5. Bemiddeling bij arbeidsconflicten Om de effectiviteit van medewerkers, leidinggevenden en teams te verbeteren biedt Luteijn maatwerk gedragstrainingen aan. Het zijn korte, krachtige praktijkgerichte trainingen op maat van uw vraag. Er wordt gewerkt met eigen casuistiek. Gedrag wordt zichtbaar gemaakt en de effecten daarvan worden beoordeeld. Er wordt met nieuw gedrag geoefend, waardoor er na de training makkelijker met oude niet productieve gedragspatronen gebroken kan worden. De duur van de training wordt in overleg vastgesteld. Luteijn werkt met ervaren trainers die op het gebied van leiderschapstrainingen vanuit hun eigen managementervaring waarde kunnen toevoegen. Hieronder vindt u het trainingsaanbod van Luteijn. Voor specifieke informatie per training kunt u de productfolder aanvragen. Leiderschapsontwikkeling: Beginnen met leidinggeven Leidinggeven aan professionals Professioneel leidinggeven Resultaatgericht management Coachend leidinggeven Persoonlijk leiderschap Persoonlijke effectiviteit / assertiviteit Teamontwikkeling Communicatievaardigheden Coachingsvaardigheden Beïnvloedingsvaardigheden Functionerings-, Beoordelings- en POP gesprekken voeren (persoonlijk ontwikkelplan) Selectiegesprekken voor managers en HR-professionals (STAR-methode) Arbeidsconflicten kunnen overal voorkomen en hebben vaak pijnlijke gevolgen voor zowel de werknemer als de werkgever. Als conflicten niet op tijd en niet goed worden opgelost kan dat uitmonden in een verharding van het conflict, verstoorde communicatie, stress of ziekte en uiteindelijk in dure en soms langdurige juridische procedures. Mediation of conflictbemiddeling is een succesvolle methode om in drie tot zes sessies, elk soort conflict op een effectieve manier op te lossen. Dat wil zeggen tot de best haalbare oplossing laat komen, die voor ieder acceptabel is. Het kan gaan over conflicten tussen twee individuen (baas/medewerker of medewerkers onderling), of over conflicten tussen teams of binnen teams. Niet alleen het zakelijke geschil wordt bemiddeld, ook op het gebied van de relatie vindt vaak een doorbraak plaats. Luteijn beschikt over ervaren gecertificeerde mediators. 6. Outplacement Het kan gebeuren dat de relatie tussen werkgever en medewerker niet meer productief is en er afscheid genomen moet worden. Het kan ook zijn dat er door reorganisatie mensen moeten vertrekken. In die gevallen wilt u optimale kansen bieden aan uw medewerker om elders passend werk te vinden. Outplacement is dan de goede oplossing voor beiden. Ook aan blijvers geeft dit de goede boodschap af. Outplacement kan kostbare juridische strijd voorkomen en biedt de werknemer zelf waardevolle inzichten over zijn eigen mogelijkheden. Luteijn begeleidt al tientallen jaren mensen succesvol naar nieuw werk. Op basis van een diagnosemethode wordt voor iedere kandidaat een verwachte looptijd bepaald en een optimaal begeleidingspakket samengesteld. Bij groepsontslag kan op projectbasis een traject aangeboden worden dat gedeeltelijk in groepsverband plaatsvindt en gedeeltelijk individueel, om zo effectief mogelijk en in zo kort mogelijke tijd te zorgen voor nieuwe perspectieven.

9 Waarom kiezen voor Luteijn? 8. Praktische informatie Aanpak afgestemd op uw specifieke vraag Betrokken, ervaren en gecertificeerde professionals Een netwerk van specialisten Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding Duidelijke en praktisch toepasbare adviezen Altijd evaluatie met klant over bereikte resultaat Veel tevreden en trouwe klanten Ervaren in MKB-segment Snelle en flexibele dienstverlening Aangesloten bij o.a. Noloc,NVP, Nederlands Instituut van Psychologen Partner in het Stolwijk Kennisnetwerk, omdat HR niet op zichzelf staat Succesvol sinds 1976 Hoe komt u met ons in contact? Bezoek de Luteijngroep: Schrijf ons: Mercurion 3 Postbus PX Zevenaar 6900 AE Zevenaar Bekijk onze website: Mail ons: Bel ons: , vraag naar Tineke van Stormbroek Gratis adviesgesprek Nodig ons uit voor een gratis adviesgesprek. Productfolders Wilt u meer weten over onze producten en diensten, vraag dan de gratis productfolders aan, of download ze van de website. Vraag naar Vanessa Alblas. Tarieven Luteijn is er op gericht om hoge kwaliteit te leveren tegen een concurrerende prijs. Wij zijn erg kritisch op onze kostenstructuur en kunnen daardoor excellente diensten leveren voor een verrassende prijs. Klantentrouw belonen wij graag met een nog aantrekkelijker prijsstelling, omdat het een voordeel voor beiden oplevert. We informeren u graag over de actuele tarieven van onze diensten. Leveringsvoorwaarden De condities waaronder wij graag zaken doen met u kunt u vinden op onze website Tineke van Stormbroek Officemanager Vanessa Alblas Marketing en sales support

10 Luteijn Groep Mercurion PX Zevenaar Postbus AE Zevenaar T: E:

Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep

Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep Sterke mensen, sterke organisaties Organisaties zijn voortdurend in verandering, de mensen die er werken ook. Om samen het beste resultaat te halen is

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Strijbosch Personeelsadvies

Strijbosch Personeelsadvies Strijbosch Personeelsadvies Menselijk kapitaal is een doorslaggevende succesfactor van elke organisatie. De opmars van zaken als persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP), de aandacht voor employability

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk

Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk Coaching is dé manier om medewerkers aan uw organisatie te binden. Werknemers willen namelijk tegenwoordig BOF-en. Coaching hoort erbij Het tijdperk

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Ons bureauprofiel. Loopbaanadviseurs. Wie wij zijn: Onze visie. Waar wij voor staan:

Ons bureauprofiel. Loopbaanadviseurs. Wie wij zijn: Onze visie. Waar wij voor staan: Stevensweg 42 3319 AK Dordrecht T 078 6453816 info@stehouwervink.nl www.stehouwervink.nl KvK: 24301459 Ons bureauprofiel Wie wij zijn: Wij zijn een gedreven adviesbureau met zelfstandige professionals

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training 1. Psychologisch onderzoek en assessment center bij selectie, ontwikkel- en loopbaanvragen 2. Scholing en training 3. Coaching 4. Loopbaancoaching 5.

Nadere informatie

Netto-plus 2013. Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie

Netto-plus 2013. Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie Netto-plus 2013 Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie Welkom bij Netto-plus! Netto-plus helpt, adviseert en begeleidt het individu in zijn persoonlijke ontwikkeling en heeft

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management Hoe krijg ik mijn mensen zover? Operationeel management is een vak apart en niet iets wat iemand zomaar kan of doet. In de praktijk

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie