Spaarne Online Competentie Coaching

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spaarne Online Competentie Coaching"

Transcriptie

1 Spaarne Online Competentie Coaching Wat is online competentie coaching? Online competentie coaching is een website voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. De kern van deze website bestaat uit vijf digitale coaches die jonge dierenartsen stap voor stap op weg nemen naar de oplossing voor hun persoonlijke en werkgerelateerde vraagstukken. We hebben geen standaardantwoorden, maar helpen jonge dierenartsen intensief bij het bedenken van eigen antwoorden voor hun vraagstukken. Dit doen we door middel van de volgende dingen: We verzorgen uitgebreide feedback op persoonlijk gedrag en geven persoonlijk advies voor te volgen online coachsessies en workshops. We maken jonge dierenartsen bewust van hun gedrag en de factoren die dit gedrag veroorzaken. Dit doen we door het stellen van slimme vragen. Jonge dierenartsen krijgen hierdoor inzicht in de oorzaken van hun persoonlijke vraagstukken en bedenken samen met de coaches gepaste oplossingen. We helpen jonge dierenartsen bij het bedenken van slimme oplossingen door middel van een groot aantal coachoefeningen en creatieve technieken. We ondersteunen de website zoveel mogelijk met video. Dit betekent dat veel van de aangeboden informatie wordt aangeboden door middel van videofilmpjes waarin de coach uitleg geeft. Er zijn meer dan 500 video's aanwezig op deze website. We brengen de competenties van jonge dierenartsen op peil via online workshops. In deze workshops kijken jonge dierenartsen ondermeer naar het eigen gedrag, belemmeringen voor verandering, motivatie. Gebruikers oefenen met nieuw gedrag en ze hebben de beschikking over de nieuwste coachtechnieken voor de ontwikkeling van hun kwaliteiten. We helpen jonge dierenartsen veranderplannen te maken zodat de voorgenomen gedragsveranderingen ook echt slagen. We voeren evaluaties uit waarmee de voortgang van het veranderproces in de gaten kan worden gehouden Waarom online competentie coaching? Veel jonge dierenartsen willen zich graag persoonlijk en professioneel ontwikkelen, via online competentie coaching kun je zelf aan de slag met persoonlijke en professionele vraagstukken. Het enige wat je zelf hoeft te doen, is bereid zijn om te leren en tijd te investeren. De combinatie van een persoonlijke coach met online competentie coaching is een uistekende manier om verandering teweeg te brengen. Met behulp van vier digitale coaches, ontwikkel je

2 jezelf snel naar een hoger niveau. Dit heeft voordelen voor jezelf, jouw collega s en de organisatie waarin je werkt. Hoe werkt online competentie coaching? Het mooie en slimme van online competentie coaching is dat het jonge dierenartsen helpt om eigen antwoorden te bedenken en oplossingen te vinden. Door het stellen van vragen, het vertonen van video's, creatieve technieken, het oefenen van vaardigheden en het beschikbaar stellen van up to date kennis, blijken jonge dierenartsen prima in staat om persoonlijke en professionele doelen te bereiken. Wanneer kun je terecht bij de online coaches? Online competentie coaching is 24 uur per dag beschikbaar. Het is een volledig gedigitaliseerd systeem en werkt dag en nacht. Gebruikers werken in eigen tijd aan persoonlijke veranderingen en professionele groei. Met welke vraagstukken kun je terecht? Online competentie coaching is een totaalconcept en jonge dierenartsen kunnen er terecht voor een vele problemen en vraagstukken. Online competentie coaching werkt bijvoorbeeld uitstekend voor de volgende problemen: verminderen van stress, timemanagement, assertiviteit, samenwerking, piekeren, loopbaanvraagstukken, conflicten, leiderschap, accepteren van verandering, veranderen van overtuigingen, motivatieproblemen, etc. etc. etc. Daarnaast is het een prima ontwikkeltool voor vaardigheden op het gebied van leidinggeven, coachen, verkopen, presenteren, leiderschap, etc. Online competentie coaching is niet bedoeld voor jonge dierenartsen met een psychisch ziektebeeld, ernstige verslavingen of egostoornissen. Dit soort problemen horen naar onze mening thuis bij medische professionals, psychologen en psychotherapeuten. Wat doet de POP Coach? Met je coach (of leidinggevende) maak je een persoonlijk ontwikkelplan. Een persoonlijk ontwikkelplan kun je via de portal online maken. Alle persoonlijke ontwikkelplannen die je maakt blijven bewaard en je kunt deze printen en via mail versturen naar anderen Wat doet de personal coach? De personal coach helpt jonge dierenartsen bij het oplossen van praktische (werk)problemen. Hij analyseert samen met de gebruiker wat de onderliggende factoren bij dit probleem zijn (o.a onprettige gevoelens, ineffectief gedrag, stressoorzaken, angsten, oordelen, belemmeringen). Na de analyse heeft de personal coach een aantal oplossingsstrategieën voor de aangedragen problemen: Volwassen gedrag en gedachten ontwikkelen Stressreductie Omgaan met eisende overtuigingen Overwinnen van belemmeringen Effectief omgaan met rampdenken Kwaliteiten en vaardigheden benutten in de probleemsituatie Loslaten van ineffectieve patronen Na het uitvoeren van iedere oplossingsstrategie krijgen jonge dierenartsen een persoonlijk advies. De personal coach is geen database met standaardantwoorden, maar helpt jonge dierenartsen bij het geven van antwoorden vanuit de eigen (onderbewuste en onbenutte) wijsheid. Wij geloven dat jonge dierenartsen met enige hulp prima in staat zijn om de juiste oplossingen te vinden voor hun vraagstukken. De personal coach helpt jonge dierenartsen deze antwoorden te vinden via het stellen van slimme vragen en creatieve technieken. Iedere oplossingsstrategie wordt afgesloten met het maken van een veranderplan waarmee jonge dierenartsen de adviezen ook echt in de praktijk gaan uitvoeren.

3 Wat doet de creatieve coach? De creatieve coach kan telkens gebruikt worden als jonge dierenartsen tegen één van de volgende dingen aanlopen: Er is een probleem en jonge dierenartsen hebben onvoldoende ideeën voor een oplossing. Tijdens een workshops of sessies met de personal coach hebben jonge dierenartsen niet direct antwoorden op de gestelde vragen. Jonge dierenartsen hebben wel oplossingen, maar die leiden niet tot bevredigende resultaten. Er is dus een alternatieve zienswijze gewenst. Jonge dierenartsen hebben een aantal ideeën of oplossingen bedacht en kunnen niet kiezen welke ze daadwerkelijk gaan gebruiken. De creatieve coach is ook erg handig als je tijdens het volgen van een workshop even anders tegen een vraagstuk wilt aankijken. Je switcht dan naar de creatieve coach en als je voldoende ideeën hebt, ga je weer terug naar de workshop en ga je verder waar je gebleven was. De tijdsduur van een sessie met de creatieve coach is afhankelijk van het vraagstuk en varieert van enkele minuten tot een paar uur. Wat doet de feedbackcoach? De feedbackcoach helpt jonge dierenartsen bij het verkrijgen van feedback op hun (werk)gedrag. Met zijn hulp krijgen deelnemers feedback van een aantal andere mensen in hun (werk)omgeving. Dat is erg leerzaam en jonge dierenartsen krijgen hierdoor een goed beeld van hun sterke en minder sterke gedragspunten. De feedback wordt verkregen door middel van een zogenaamde feedbackscan. De feedbackscan werkt als volgt: de gebruiker geeft vooraf de namen en adressen op van de mensen (maximaal 5) waarvan hij feedback wil. De feedbackgevers krijgen online een aantal stellingen over het gedrag van de gebruiker te zien en geven antwoord in welke mate dit gedrag op de gebruiker van toepassing is. Daarnaast hebben de feedbackgevers de mogelijkheid om open feedback te geven. Uit de feedbackscan komt automatisch een rapportage. Hierin staat een sterkte-zwakte analyse en een persoonlijk advies voor het volgen van workshops en/of sessies met andere coaches op deze website. Wat doet de workshopcoach? De workshopcoach heeft meer dan 25 workshops waarmee jonge dierenartsen hun competenties kunnen aanscherpen, vaardigheden kunnen ontwikkelen en effectief gedrag kunnen aanleren. Alle workshops worden afgesloten met het maken van een veranderplan. Via een veranderplan helpt de workshopcoach om de voorgenomen veranderingen ook echt uit te voeren en gewoontepatronen te doorbreken. Tot slot begeleid de workshopcoach jonge dierenartsen bij het uitvoeren van evaluaties. Momenteel zijn de volgende online workshops beschikbaar: Assertiviteit Effectieve mondelinge communicatie Kernkwaliteiten Omgaan met conflicten en confrontaties Omgaan met emoties Onderhandelen Ontspannen en omgaan met stress Samenwerken met jouw interne criticus Succesvol samenwerken Wie ben ik? Timemanagement Waarnemen zonder oordeel

4 Accepteren van verandering Veranderen van overtuigingen Verantwoordelijkheid nemen Klantgericht denken en doen Leiderschap Coachen op competenties Presenteren Gestructureerd oplossen van vraagstukken Telefonische acquisitie Succesvolle verkoophouding Leidinggevende vaardigheden Contact maken op het werk Effectief overleggen en vergaderen Het beste uit jezelf halen Op zoek naar een nieuwe baan Hoe is de privacy geregeld bij online competentie coaching? Ten eerste willen we vermelden dat via deze website geen enkele persoonlijke informatie aan derden verstrekt. Daarnaast verstrekken wij geen enkele informatie aan derden over hetgeen de gebruiker invult op de website. De gebruiker zal op verschillende momenten (o.a. bij de feedbackcoach en bij de workshopcoach) de vraag voorgelegd krijgen of hij informatie wil delen met derden. De gebruiker kan zelf beslissen welke informatie hij wil delen met bijvoorbeeld zijn leidinggevende of andere betrokkenen. Alle informatie van de gebruiker wordt gedurende de abonnementsperiode van 12 maanden bewaard op beveiligde servers. De informatie blijft één jaar bewaard na afloop van de abonnementsperiode, tenzij de deelnemer aangeeft dat alle Hoe lang duurt online competentie coaching? Persoonlijke verandertrajecten kosten enige tijd en moeite, maar met een beperkte tijdsinvestering kunnen jonge dierenartsen veel bereiken: Een sessie met een personal coach duurt één tot een paar uur. Jonge dierenartsen kunnen daarna direct aan de slag met de persoonlijke adviezen. Uit de praktijk blijkt dat jonge dierenartsen er veel praktische problemen mee oplossen. Gebruikers die starten met online workshops mogen op een langere tijdsinvestering rekenen. Een workshop volledig uitvoeren brengt een tijdsinvestering met zich mee van enkele weken tot twee maanden (bij een tijdsinvestering van twee tot drie uur per week). Het maken van een sterkte-zwakteanalyse via de feedbackcoach is de minst tijdrovende activiteit. Dit proces is in een half uur afgerond. Sessies met de creatieve coach variëren van tien minuten tot enkele uren. We willen opmerken dat persoonlijke verandering altijd tijd en moeite met zich meebrengt. De bereidheid om enige tijd te investeren, is een eerste stap voor het behalen van resultaten. Als jonge dierenartsen geen tijd willen investeren in persoonlijke verandering, is dat wellicht al een eerste vraagstuk waar ze aan kunnen werken. Wat zijn de voorwaarden voor succes bij online competentie coaching? Verschillende soorten psychische problemen worden al jaren met succes online behandeld. Het blijkt dat je voor het veranderen van gedrag goed uit de voeten kunt met online begeleiding. Natuurlijk is er één belangrijke voorwaarde voor succes. Het is uitermate belangrijk dat de persoon die start met online competentie coaching enige motivatie heeft om een persoonlijk

5 verandertraject in gang te zetten. Als iemand echt niet wil veranderen, dan helpt ook online competentie coaching niet. Resultaten van online competentie coaching Er zijn vele resultaten via online competentie coaching te behalen. We noemen enkele mogelijkheden: Jonge dierenartsen krijgen feedback op hun gedrag. Ze leren te reflecteren op hun eigen gedrag en vergroten daarmee blijvend hun (zelf)kennis. Jonge dierenartsen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen professionele groei. Jonge dierenartsen worden geholpen bij het opzetten en doorzetten van veranderingen en het doorbreken van gedragspatronen. In veel organisaties maakt men vanuit functioneringsof beoordelingsgesprekken persoonlijke ontwikkelplannen (POP). In de dagelijkse praktijk blijkt dat veel afspraken niet worden nagekomen omdat jonge dierenartsen niet goed weten hoe ze kunnen starten met de afgesproken verandering. Ze vertonen uitstelgedrag en het leidt ertoe dat er weinig tot niets gebeurd. Online competentie coaching helpt jonge dierenartsen in actie te komen. Stap voor stap nemen de digitale coaches jonge dierenartsen mee op weg naar het afgesproken doel. Via het opstellen van uitgekiende veranderplannen is de kans dat verandertrajecten slagen vele malen groter. Jonge dierenartsen leren de eigen overtuigingen en drijfveren kennen en zijn daardoor in staat ander gedrag te laten zien. Jonge dierenartsen leren creatiever om te gaan met hun mogelijkheden. Jonge dierenartsen krijgen weer meer energie, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. Jonge dierenartsen kiezen zelf voor wat ze echt willen en doorbreken het gewoontepatroon waarin ze vastzitten. Voordelen van online competentie coaching Online competentie coaching is geen vervanging van een echte coach, maar is gebaseerd op de veronderstelling dat jonge dierenartsen zelfstandig kunnen werken aan verandering als ze daarbij hulp krijgen van hun E-Coach. Online competentie coaching biedt een aantal grote voordelen: Individueel en gestructureerd werken aan persoonlijke ontwikkeling: reflecteren, oefenen en maken van veranderplannen. De digitale coaches zijn 24 uur per dag beschikbaar. Jonge dierenartsen werken in hun eigen tempo, wanneer en waar het ze uitkomt. Meer dan 25 online workshops om competenties te verbeteren. Privacy en bewaarfunctie: Een persoonlijk domein waar de coachtrajecten beveiligd worden bewaard Praktische ondersteunende diensten: assessment centers en eendaagse workshops.

Informatiebrochure 1

Informatiebrochure 1 Informatiebrochure 1 SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@samen.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! 2013 CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 1 WORKSHOPS > Alle workshops duren 1 dag of 2 losse dagdelen. Profileren kun je leren dagdelen worden een aantal netwerken geïntro- Workshops Profileren kun je leren

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake.

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake. BREAKING BARRIERS & BUILDING BRIDGES B4 Organisaties COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN. Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Inleiding

Inhoud. Voorwoord Inleiding Inhoud Voorwoord Inleiding IX XI 1. Leiderschap & Invloed 1. Het situationeel leiderschapsmodel 3 Succesvol leidinggeven door flexibel te zijn en af te stemmen op de situatie 2. Het model van concurrerende

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is!

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Rudy Vandamme Coachinggids 2004 Inleiding Veel leidinggevenden horen steeds meer over de mogelijkheid om zich te laten coachen, maar niet iedereen

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Neem je leven in eigen hand

Neem je leven in eigen hand NLP & Communicatie NLP Practitioner & meer... - 22 november 2013 Neem je leven in eigen hand Herken je jezelf? Je vraagt je af of je je talenten wel genoeg kent en inzet. Je wilt meer uit jezelf halen

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

InCompany workshops 2014

InCompany workshops 2014 InCompany workshops 2014-2 - INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS Schot in de roos! Ik ben het visitekaartje Zij krijgt alles gedaan Laat je uitstraling voor je werken Hoe hecht is ons team? Uit je comfortzone De weg

Nadere informatie

Ons bureauprofiel. Loopbaanadviseurs. Wie wij zijn: Onze visie. Waar wij voor staan:

Ons bureauprofiel. Loopbaanadviseurs. Wie wij zijn: Onze visie. Waar wij voor staan: Stevensweg 42 3319 AK Dordrecht T 078 6453816 info@stehouwervink.nl www.stehouwervink.nl KvK: 24301459 Ons bureauprofiel Wie wij zijn: Wij zijn een gedreven adviesbureau met zelfstandige professionals

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Vervolgopleiding Systemisch coachen

Vervolgopleiding Systemisch coachen Vervolgopleiding Systemisch coachen Al het persoonlijke is universeel Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind ik de balans tussen

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato INDIVIDUEEL LOOPBAAN BUDGET. Overzicht van Trainingen & Workshops

Expertisecentrum Plato INDIVIDUEEL LOOPBAAN BUDGET. Overzicht van Trainingen & Workshops Expertisecentrum Plato INDIVIDUEEL LOOPBAAN BUDGET Overzicht van Trainingen & Workshops HET INDIVIDUEEL LOOPBAAN BUDGET OM MEDEWERKERS TE ONDERSTEUNEN EN TE STIMULEREN IN HUN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie