Ons bureauprofiel. Loopbaanadviseurs. Wie wij zijn: Onze visie. Waar wij voor staan:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ons bureauprofiel. Loopbaanadviseurs. Wie wij zijn: Onze visie. Waar wij voor staan:"

Transcriptie

1 Stevensweg AK Dordrecht T KvK:

2 Ons bureauprofiel Wie wij zijn: Wij zijn een gedreven adviesbureau met zelfstandige professionals die veel ervaring hebben op de arbeidsmarkt en in organisaties. Wij hebben ruime ervaring in het begeleiden van mensen op het gebied van personal coaching, mediation, team coaching en loopbaancoaching. Voor het uitvoeren van assessments werken wij uitsluitend met externe NIP gecertificeerde psychologen. Wij begeleiden middelbaar en hoger opgeleide medewerkers. Onze visie Wij geloven dat een organisatie het best functioneert als er helderheid is in waarden, visie en richting, als medewerkers op hun goede plek zitten en hun kwaliteiten kunnen benutten, er duidelijk leiderschap is en er een gezonde balans is tussen geven en nemen. Wij werken graag voor organisaties die in hun gezond belang en dat van de werknemer een professioneel personeelsbeleid voeren. Soms betekent dat ook een correct afscheid realiseren. Onze procedures zijn afgestemd op de belangen van beide partijen. Onze aanpak is gericht op integriteit en het voorkomen van schade aan één van de partijen. Waar wij voor staan: Wij kennen de arbeidsmarkt goed, zowel profit als non-profit. De procedures die de medewerkers bij ons doorlopen zijn uitsluitend maatwerk, de begeleiding altijd één op één. Gedurende het traject krijgt de medewerker een uitgebreid psychologisch onderzoek en wordt hij/zij begeleid door een vast team van één loopbaanadviseur en één personal coach. Onze procedures zijn intensief en niet vrijblijvend. Wij beschouwen een procedure pas geslaagd als een nieuwe baan gevonden is. De duur van een procedure is bij ons dus niet bepaald. Onze filosofie is dat een passende baan op niveau een werkelijk onderdeel van een een volwaardig leven kan zijn.

3 Wat wij voor u betekenen: Coaching: In veel gevallen is het goed medewerkers te ondersteunen in hun nieuwe functie. Bij verandering van functie wordt in veel gevallen een appèl gedaan op andere kwaliteiten van de medewerker. Om een dergelijke overgang soepeler te laten verlopen ondersteunen wij voor u de medewerker in deze nieuwe functie. Soms is het noodzakelijk een werknemer te ondersteunen in zijn huidige functie om op die manier het prestatieniveau te verhogen of zijn motivatie te verbeteren. In beide gevallen zijn wij in staat, om u en uw medewerker, een adequate ondersteuning te bieden. Outplacement: Helaas zijn er situaties die maken dat het beter is dat wegen zich scheiden. Wanneer gedane inspanningen niet tot het gewenste succes hebben geleid kan het noodzakelijk zijn dat de werknemer naar een nieuwe werkgever overstapt om zo weer nieuwe kansen te benutten. Onze outplacementprocedure is directief en onderscheidend, en leidt tot een professioneel, efficiënt en resultaatgericht plan van aanpak dat op maat geschreven is en waar alle partijen mee instemmen. Dit leidt tot transparante en inzichtelijke afspraken voor de opdrachtgever, de werknemer en onze organisatie. Wij tekenen samen met de medewerker een inspannings-verplichting. Wij maken gebruik van een uitgebreid psychologisch onderzoek en arbeidsmarktanalyse. Deze analyse, waarbij wekelijkse bijeenkomsten zijn van ongeveer 1,5 uur, duurt gewoonlijk 8 weken. Wij richten ons hierbij op kwaliteiten en op authenticiteit. Hierna weet de medewerker welke persoonlijke kwaliteiten hij/zij kan inzetten, waar hij/zij in een baan voor staat, en dus wat hij/zij de arbeidsmarkt te bieden heeft. Daarna wordt door ons wekelijks gecoacht in bijeenkomsten van ongeveer 1 uur. Hierin worden de verrichte activiteiten van de afgelopen week besproken en nieuwe activiteiten voor de komende week opgesteld. Wanneer een afspraak om welke reden dan ook uitvalt wordt op zo kort mogelijke termijn een vervangende afspraak gepland. Deze directieve aanpak zorgt er voor dat de cliënt efficiënt actief blijft opereren op die arbeidsmarkt. Wij blijven coachen tot de medewerker een nieuwe werkgever heeft gevonden, of voor de afgesproken duur van het outplacementtraject. De duur van de procedure is afhankelijk van de investeringsmogelijkheden van de werkgever. De cliënt kan na het beëindigen van de procedure nog geruime tijd een beroep op ons doen.

4 Detachering: In het geval u te maken heeft met medewerkers met een langdurig dienstverband kan het beter zijn voor de organisatie niet aan een ontslag-procedure te beginnen omdat dit doorgaans financieel kostbare consequenties met zich meebrengt. Het kan dan voor de organisatie aantrekkelijk zijn de betreffende medewerker in dienst te houden en hem in een andere organisatie te detacheren. Hierbij zijn wij aanspreekpunt voor de werkgever en aanspreekpunt en coach voor de cliënt en nemen op deze manier de personeelstaken van u over. Ook hier richten wij ons op kwaliteiten en op authenticiteit. Hiervoor maken wij gebruik van een uitgebreid psychologisch onderzoek en arbeidsmarktanalyse. Na uitwerking hiervan weet de medewerker welke persoonlijke kwaliteiten hij/zij kan inzetten bij de detachering. Deze analyse, waarbij wekelijkse bijeenkomsten zijn van ongeveer 1,5 uur, duurt gewoonlijk maximaal 8 weken, waarna de medewerker voldoende is voorbereid om de arbeidsmarkt betreden. Wanneer een detacherings-functie of een interim-functie eindigt komt de cliënt weer bij ons terug en zoeken we gezamenlijk weer naar een nieuwe detacherings- of interimfunctie. De Blikverruimer De Blikverruimer is een interventie-methodiek voor optimalisatie van persoonlijk- en/of team-functioneren. Het is een uitdagend, grensverleggend en praktisch zelfcoachingsspel. Een spel waarin je gaat ervaren dat je door een duidelijk doel en de hulp van mensen uit je netwerk of team het maximale uit jezelf kunt halen. Het is vanuit deze essentiële basis waar je de keuzes maakt die bij je passen. Tijdens het spel wordt het beeld, dat je van jezelf hebt verder uitgebreid met de beelden die anderen van je hebben. Je leert te zien wat anderen in je zien. Je krijgt adviezen en handreikingen, die je in de praktijk dichter naar je doelen gaan brengen. De Blikverruimer laat je de stap maken naar een nieuwe fase in je leven. Het spel biedt een gestructureerd proces om je punt op de horizon te bepalen, je pad uit te stippelen en je ingeslagen pad te evalueren en bij te sturen. Oude wijsheden, technieken, manieren van zelfreflectie en handige structuren die vergeten lijken te zijn, worden je opnieuw aangeboden. De Blikverruimer is ontwikkeld om doelen te bereiken, authentiek te zijn, kracht en voldoening te geven.

5 Arbeidsmarktcommunicatie: Deze procedure is bedoeld voor individuele coaching of voor groepscoaching van maximaal 8 werknemers. De duur van deze procedure is afhankelijk van de beschikbare financiële middelen van de opdrachtgever. Het betreft medewerkers die zich willen of moeten oriënteren op de arbeidsmarkt. De procedure is er op gericht de medewerker(s) inzichten en handvatten te verschaffen op welke manier ze de arbeidsmarkt gaan benaderen. De groepsprocedure: Deze bestaat uit twee delen, een collectief deel van vijf bijeenkomsten en een individueel deel van minimaal vier bijeenkomsten. In het collectief deel wordt aandacht besteed aan arbeidsmarktcommunicatie zoals sollicitatiebrief, CV, sollicitatiegesprekken, netwerkgesprekken, sociale media etc. In het individuele deel wordt het CV en de sollicitatiebrief besproken, netwerkgesprekken geoefend (met video) sollicitatiegesprek geoefend etc. De individuele procedure: Deze bestaat uit negen bijeenkomsten waarin dezelfde onderwerpen aan de orde komen als in de groepsprocedure. Een uitgebreide brochure kunnen wij u ter beschikking stellen. Mediation: Mediation is een betere, snellere, effectievere en goedkopere manier om een (dreigend) geschil te voorkomen. Het voorkomt in veel gevallen om in juridische procedures terecht te komen. In zo'n procedure worden veelal advocaten ingeschakeld. Advocaten gaan onderhandelen, waarin elk voor zijn cliënt uiteraard de beste oplossing tracht te bereiken. Meestal vinden die onderhandelingen plaats op basis van tegengestelde standpunten en argumenten. Daardoor bestaat het gevaar dat de "prijs" van de oplossing onnodig hoog gaat worden. Indien deze onderhandelingen niet slagen, beslist uiteindelijk de rechter. Dat levert dan een "winnaar" en een "verliezer" op. Maar de vraag is dan wél of de "winnaar" zijn/haar winst kan incasseren (verzilveren) en of de "verliezer" zijn/haar verlies kan en wil dragen. Het eindresultaat is in veel gevallen een verstoorde arbeidsrelatie, zodat er eigenlijk alleen maar sprake is van verliezers. Met mediation kunt u deze teleurstelling voorkomen. De mediation wordt uitgevoerd door een niet aan onze organisatie verbonden objectieve mediator.

6 Loopbaannavigator : Mensen ontwikkelen zich, doen nieuwe ervaringen op, maken levensfasen door. Behoeften en wensen veranderen mee, ook wat betreft werk. Nieuwe wensen, ambities, evenals een ontstane, specifieke problematiek of onvrede na het lang 'doorrollen' in functies, kunnen aanleiding zijn voor een koersverandering in werk. Stehouwer & Vink biedt u daartoe de loopbaannavigator. Van een grote beroepsmatige wending tot aan een bescheidener heroriëntatie of bezinning het is altijd van wezenlijk belang opnieuw en onbevangen te kijken naar wat voor soort werkzaamheden passend zijn, of inmiddels (beter) bij u passen. We onderzoeken met u uw passie, drijfveren, kwaliteiten, waarden, behoeften, persoonlijkheid, interesses, capaciteiten en competenties en werken toe naar een;/ gedegen loopbaanprofiel. Anders dan een CV met louter kennis en ervaring tot nu toe, geeft dit persoonlijk profiel een veelzijdig beeld van wie u bent in relatie tot werk en een omschrijving van wensen voor de toekomst. Uw profiel biedt houvast en levert de basis voor uw persoonlijke loopbaanstrategie. In het profiel worden de volgende onderwerpen beschreven: - welke beroepsterreinen het best bij u passen - uw belangrijkste gedragsvoorkeuren - in welke werkomgeving u het beste tot uw recht komt - welke inhoudelijke thema's interessant zijn om u op te richten - uw persoonlijke loopbaanstrategie Op basis van een vrijblijvend oriënterend gesprek worden uw vragen en behoeften met u besproken. Afhankelijk van deze gegevens kunnen wij in overleg met u bepalen welk coachingstraject zal worden ingezet. Dit kan zijn de Loopbaannavigator De Blikverruimer of een individueel coachtraject.

7 2e spoor Externe re-integratie (2e spoor) wordt ingezet als uw medewerker langdurig is uitgevallen door ziekte, lichamelijke problemen of psychische problematiek. Indien uit een arbeidskundig onderzoek blijkt, dat er geen mogelijkheid is om terug te keren in de eigen functie of in een andere geschikte functie binnen uw organisatie dan moet een extern re-integratie traject worden opgestart. Het integrale traject dat wordt ingezet is maatwerk en is er op gericht dat de werknemer een begeleidingstraject krijgt aangeboden met een tweeledig doel, nl. de medewerker te plaatsen in passend werk, bij een andere werkgever en het voldoen aan de wettelijke verplichting van werkgever en werknemer. Indien gewenst bezoeken wij de medewerker thuis. Gedurende het verloop van het traject kunt u regelmatig, formeel en/of informeel terugkoppeling over de stand van zaken van de adviseur verwachten. Start traject Het traject start met een bespreking tussen de opdrachtgever en de adviseur. Belangrijk hierbij is dat de adviseur een helder beeld krijgt van de situatie en van de vraagstelling van de opdrachtgever. Intake Tijdens de intake zal uitvoerig stil gestaan worden bij de huidige situatie en mogelijkheden maar ook de wensen en de behoeften van de medewerker. Er zal o.a. gekeken worden naar opleiding, werkervaring, mogelijkheden en belemmeringen in het voortzetten van de loopbaan van de medewerker. De adviseur maakt hierbij ook gebruik van reeds beschikbare informatie afkomstig van de Arbodienst, Arbeidsdeskundige en de leidinggevende en/of afdeling P&O. Het intakeverslag maakt onderdeel uit van het trajectplan. Dit zal als basis dienen bij het gehele begeleidingstraject. Trajectbegeleiding Naast de sollicitatietraining en jobhunting zal er regelmatig persoonlijk, telefonisch en via contact zijn tussen medewerker en de adviseur om vragen te beantwoorden; kandidaat te motiveren zelf actief te zoeken op de arbeidsmarkt; om informatie te geven over de arbeidsmarkt en mogelijke werkgevers. Gedragscode: Wij conformeren ons aan de gedragsregels van het NOBCO en NOLOC.

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding & Jobcoaching 2 Inhoudsopgave Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Inleiding blz. 4 Kennismakingsgesprek blz. 6 Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO)

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT Algemeen De loopbaanadviseurs van Middelhoff Personele Diensten zijn professionele duizendpoten: vakkundig en creatief in de aanpak. Vanuit hun mensenkennis kiezen

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015

WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015 WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015 Inhoud Inleiding 3 Beljon + Westerterp 5 Menea 7 Traject Consult Werkt! 8 WorkForce Holland 10 2 Inleiding Arbeidsmarktsituatie Gezien de arbeidsmarktsituatie bij

Nadere informatie

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training 1. Psychologisch onderzoek en assessment center bij selectie, ontwikkel- en loopbaanvragen 2. Scholing en training 3. Coaching 4. Loopbaancoaching 5.

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Toolkit 4you(th) samenwerking GGZ UWV Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Inhoud toolkit Pagina 1. Inleiding 03 2. Vormen van samenwerking 6 - Varianten van samenwerkingen uitgewerkt 8 - Wijzigingen 10

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten Verzuim & re-integratie diensten Arbeidsdeskundige Expert Wat is een arbeidsdeskundige? Arbeidsdeskundigen zijn specialisten in de 3 hoek Mens Werk en Inkomen. Zij zorgen voor een onafhankelijke, professionele

Nadere informatie

Trainingen en opleidingen

Trainingen en opleidingen ARBO, verzuim & re-integratie Trainingen en opleidingen Ambaum Arbeids Analyse/ Betervenlo B.V. www.betervenlo.nl Pand Ambaum Arbeids Analyse in Tegelen aan de Grotestraat 63. Over ons Ambaum Arbeids Analyse

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont!

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont! September 2014 nr 1 Outplacement Investeren in nieuw werk loont! Inhoudsopgave Inleiding... 3 Outplacement als oplossing voor boventalligheid... 4 Vormen van outplacement... 6 Beslisboom... 9 Resultaten

Nadere informatie

Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz

Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz Addendum bij doorlopen sociaal plan Topaz, mei 2015 1 Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz 1. Inleiding Topaz ziet zich, als organisatie binnen de zorg,

Nadere informatie

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Cruquius Januari 2012 Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Inhoudsopgave 1. Aanleiding 02 2. Onze visie op diagnostiek 03 3. Het assessmentprogramma 05 3.1. Verrichten van arbeid 05 3.2. Testen

Nadere informatie

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 Handboek Livvit 2010 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 902903-1001.indd 2 17-12-2009 11:30:35 Voorwoord Beste Livvit klant, Iedere hogeschool is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan

Nadere informatie

trainen Doen wat werkt

trainen Doen wat werkt trainen Doen wat werkt Gewoon-Trainen combineert theoretische kennis met ruime werk- en trainingservaring bij zeer verschillende organisaties waardoor praktijkgerichte programma s ontstaan die tot veranderingen

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO PAPER TEN BEHOEVE VAN CAO- PARTIJEN Gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door AStri Beleidsonderzoek en advies in opdracht van Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingsfonds

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie