Arrondissement Kortrijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arrondissement Kortrijk"

Transcriptie

1 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 NOVEMBER 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de heer Lieven Lybeer, voorzitter van de gemeenteraad. Aanwezig: Waarnemend Burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo Stadssecretaris : G. Hillaert Verontschuldigd: P. Demeyere en M. Heuvelmann, raadsleden Beslissingen in verband met de agenda : De schepenen A. Cnudde en J. de Béthune en de raadsleden S. De Clerck, M. Vandenbussche en J. Ghyssel zijn afwezig A. Overeenkomstig de artikels 22 en 29 van het gemeentedecreet worden volgende punten met eenparigheid van stemmen aan de agenda toegevoegd: 33 Voorstel resolutie van raadslid M. Seynaeve aangaande de toekomst van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. 34 Vraag van raadslid F. Santy betreffende de veiligheid en toegankelijkheid m.b.t. de restauratie van de Broeltorens. 35 Vraag van raadslid E. Flo betreffende de deontologische code. dinsdag 17 november :16 - Doorlopend verslag 09/11/2009 p1/116

2 36 Vraag van raadslid M. Seynaeve betreffende de weekend- en nachtvergoeding voor brandweerpersoneel. 37 Vraag van raadslid M. Seynaeve aangaande de tijdelijke sluiting van het doortrekkersterrein op Heule-Watermolen. 38 Vragen van raadslid B. Caron over de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, de Rodenburgs en Stille Weldoeners. 39 Vraag van raadslid C. Matthieu i.v.m. het fietsbeleid in Kortrijk. 40 Vraag van raadslid B. Herrewyn over de veiligheid van fietsers in de Kleine Marktstraat. B. Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de geheime stemmingen in openbare zitting van de punten 14, 16, 18, 20 en 22 in één ronde te groeperen na punt 22. C. De voorzitter doet volgende mededelingen: Volgende activiteiten staan geprogrammeerd: - 14 november: opening geboortebos Marionetten om uur; - 22 november: volksfeest 'Aloha Kamiano' n.a.v. heiligverklaring Pater Damiaan - aan kerk; - 24 november: presentatie masterplan Bellegem om uur in OC De Wervel; - 7 december : opening Eiland van Licht en schaatspiste om uur. Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 12 oktober De notulen van de zitting van 12 oktober 2009 zijn derhalve goedgekeurd. Agenda: 1 Overeenkomst betreffende het gebruik door vzw De Leiegouw van rekken in het Stadsarchief. Instemmen. 2 Ruil van gronden gelegen Spoorweglaan met Vlamingenstraat te Kortrijk - ruil met gesloten beurzen. Instemmen. 3 Verlenging overeenkomst met de federale staat inzake bemiddelingsambtenaar. Goedkeuren. 4 VZW Sportplus - vervangen van één vertegenwoordiger in de bestuursorganen: Raad van Bestuur (vertegenw. Stad) en Algemene Vergadering (op voordracht CBS). dinsdag 17 november :16 - Doorlopend verslag 09/11/2009 p2/116

3 Voordracht bestuursmandaten. 5 VZW Ontmoetingscentrum Groeningeheem. Algemene Vergadering. Vervangen van een vertegenwoordiger vanuit het middenveld. Aktename. 6 Subsidiereglement voor het toekennen van specifieke subsidies aan door de stad erkende Kortrijkse sportverenigingen die spelen in de hoogste nationale afdeling. Goedkeuren. 7 Nieuw subsidiereglement voor "Sportmanifestaties op de openbare weg". Goedkeuren. 8 Vervangen glasvezelverlichting door led-points winkelwandelstraten. Voorwaarden en wijze van gunnen. 9 Vernieuwen verlichting op de Leiebrug. Voorwaarden en wijze van gunnen. 10 Herstellen van rijwegverhardingen met hun fundering in Hoge Dreef. Voorwaarden en wijze van gunnen. 11 Reinigen en onderzoeken van rioleringen door middel van een rijdende camera. Voorwaarden en wijze van gunnen. 12 Aanpassen van het waterbedelingsnet Oude Ieperseweg - Zuidstraat te Heule. Aktename ontwerp en financieringswijze. 13 Wegeniswerken - aanleg trottoirs ten behoeve van een bouwproject van de nv. Hectaar langs de Heulsestraat in Bissegem. Voorwaarden en wijze van gunnen. 14 Leiedal. Buitengewone algemene vergadering van 26 november Aanduiden vertegenwoordigers. 15 Leiedal. Buitengewone algemene vergadering van 26 november Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. dinsdag 17 november :16 - Doorlopend verslag 09/11/2009 p3/116

4 16 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen. Buitengewone algemene vergadering 8 december Aanduiden vertegenwoordigers. 17 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen. Buitengewone algemene vergadering van 8 december Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. 18 Imog. Intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen. Buitengewone algemene vergadering van 15 december Aanduiden vertegenwoordigers. 19 Imog. Intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen. Buitengewone algemene vergadering van 15 december Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. 20 WIV. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk- Wevelgem. Buitengewone algemene vergadering van 16 december Aanduiden vertegenwoordigers. 21 WIV. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk- Wevelgem. Buitengewone algemene vergadering van 16 december Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. 22 FIGGA. Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest. Buitengewone algemene vergadering van 16 december Aanduiden vertegenwoordigers. 23 FIGGA. Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest. Buitengewone algemene vergadering van 16 december Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. 24 Intercommunale Gaselwest. Statutenwijziging. Goedkeuren. 25 Intercommunale Gaselwest. Buitengewone algemene vergadering van 16 december Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. 26 Aktename schrijven van de heer Gouverneur betreffende definitieve vastlegging toelage aan de Y-centra. dinsdag 17 november :16 - Doorlopend verslag 09/11/2009 p4/116

5 27 Samenwerkingsovereenkomst 2010 politiezone Vlas - Stad Kortrijk. Goedkeuren. 28 Proces-verbaal van onderzoek van de stadskas - 3de kwartaal Aktename. 29 Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk. Vaststellen belastingsreglement. 30 Convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Actieplan Goedkeuren. 31 Aankoop Contactendatabank i.s.m. Leiedal, Roeselare, Zwevegem, Sint-Niklaas. Voorwaarden en wijze van gunnen. 32 Raamovereenkomst Stad - Basisonderwijs: flankerende onderwijsmaatregelen. Goedkeuren. 33 Voorstel resolutie van raadslid M. Seynaeve aangaande de toekomst van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. 34 Vraag van raadslid F. Santy betreffende de veiligheid en toegankelijkheid m.b.t. de restauratie van de Broeltorens. 35 Vraag van raadslid E. Flo betreffende de deontologische code. 36 Vraag van raadslid M. Seynaeve betreffende de weekend- en nachtvergoeding voor brandweerpersoneel. 37 Vraag van raadslid M. Seynaeve aangaande de tijdelijke sluiting van het doortrekkersterrein op Heule-Watermolen. 38 Vragen van raadslid B. Caron over de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, de Rodenburgs en Stille Weldoeners. 39 Vraag van raadslid C. Matthieu i.v.m. het fietsbeleid in Kortrijk. 40 Vraag van raadslid B. Herrewyn over de veiligheid van fietsers in de Kleine Marktstraat. Mondelinge vraagstelling dinsdag 17 november :16 - Doorlopend verslag 09/11/2009 p5/116

6 B1 Aanduiden gemeentelijke ambtenaren als vaststeller in het kader van gemeentelijke administratieve sancties (GAS). dinsdag 17 november :16 - Doorlopend verslag 09/11/2009 p6/116

7 1 Overeenkomst betreffende het gebruik door vzw De Leiegouw van rekken in het Stadsarchief. Instemmen. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, H. Demedts, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: Op 28 oktober 2008 stelde vzw De Leiegouw de vraag of het mogelijk zou zijn om haar bibliotheek, nu ondergebracht in het Rijksarchief, over te brengen naar een bewaarplaats van het stadsarchief. De leden van de archiefcommissie staan positief tegenover deze vraag. De werken uit die bibliotheek zullen immers ook kunnen geraadpleegd worden door de bezoekers van het stadsarchief. Deze bewaring betekent dus duidelijk ook een meerwaarde voor de werking van het stadsarchief. Voor het gebruik van het stadsarchief moet een overeenkomst afgesloten worden. De voornaamste bepalingen van deze overeenkomst luiden als volgt: Voorwerp: het betreft ca. 100 strekkende meter rekken in de geklimatiseerde ruimte van het stadsarchief. Duur: de rekken worden voor onbepaalde duur in gebruik gegeven vanaf de ondertekening van de overeenkomst. Er kan te allen tijde een einde aan de overeenkomst gemaakt worden door beide partijen mits een opzeggingstermijn van 3 maanden. Doel: de ingebruikgeving geschiedt met als exclusief doel de bibliotheek onder te brengen van vzw De Leiegouw. Vergoeding: Er wordt geen gebruiksvergoeding aangerekend. De bibliotheek van vzw De Leiegouw mag wel te allen tijde gebruikt worden door de stad en haar bezoekers, in het bijzonder voor wat betreft de leeszaalwerking. Aansprakelijkheid: vzw De Leiegouw is aansprakelijk voor ev. schade aan de stad of derden naar aanleiding van het gebruik van de ruimte. De Stad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de bibliotheek van vzw De Leiegouw. Vzw De Leiegouw stemde reeds in met deze gebruiksovereenkomst. dinsdag 17 november :17 - Doorlopend verslag 09/11/2009 p7/116

8 Conform artikel 42 van het gemeentedecreet komt het, wat de stad betreft, aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met deze gebruiksovereenkomst. Bijlage verslag archiefcommissie, d.d akkoord vzw De Leiegouw, d.d Type Raadslid A. Sansen verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen In te stemmen met de overeenkomst tussen de Stad Kortrijk en vzw De Leiegouw betreffende het gebruik van rekken in het stadsarchief, waarvan de tekst (inhoudelijk gedeelte) luidt als volgt: "WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: Artikel 1 - Partij enerzijds geeft in gebruik aan partij anderzijds, die aanvaardt, ca. 100 strekkende meter rekken in de geklimatiseerde ruimte van het Stadsarchief, Kortrijksestraat 388A te 8500 Kortrijk (hierna genoemd de infrastructuur). Artikel 2 - Voorbeschreven infrastructuur wordt door partij enerzijds in gebruik gegeven aan partij anderzijds voor onbepaalde duur, zonder dat er sprake kan zijn van eigendomsoverdracht, verpachting of verhuring. Dit ingebruikgeven neemt een aanvang vanaf de ondertekening van de huidige overeenkomst. Partij enerzijds behoudt zich het recht voor om te allen tijde een einde te maken aan het gebruik, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, bij middel van een ter post aangetekend schrijven en zonder dat dit enig recht op schadevergoeding kan doen ontstaan in hoofde van partij anderzijds. Partij anderzijds kan te allen tijde een einde maken aan deze overeenkomst door opzegging van drie maanden, bij middel van een ter post aangetekend schrijven. Artikel 3 - Het ingebruikgeven geschiedt met als exclusief doel de bibliotheek onder te brengen van partij anderzijds. Artikel 4 - Er wordt geen gebruiksvergoeding aangerekend. De bibliotheek die in de in gebruik gegeven ruimte bewaard wordt, mag evenwel te allen tijde gebruikt worden door partij enerzijds en haar bezoekers, in het bijzonder voor wat betreft de leeszaalwerking. Artikel 5 - De inrichting en plaatsing van deze bibliotheek moet volledig georganiseerd worden door partij anderzijds, na overleg met de stedelijke directie Communicatie en Recht - Stadsarchief. dinsdag 17 november :17 - Doorlopend verslag 09/11/2009 p8/116

9 Artikel 6 - Partij anderzijds heeft enkel toegang tot de voorbeschreven infrastructuur tijdens de openingstijden van het stadsarchief of na afspraak. Artikel 7 - Partij anderzijds verbindt er zich toe om de in gebruik gegeven infrastructuur te onderhouden als een goede huisvader. Deze zal dus in elk geval in een permanente verzorgde en keurige toestand gehouden worden. Bij de ontruiming dient de in gebruik gegeven infrastructuur volledig schoongemaakt te worden. Artikel 8 - Partij anderzijds mag verder geen enkele verandering, verbouwing of aanpassing doen, noch welk ander werk ook verrichten, zonder de geschreven en voorafgaande toestemming van partij enerzijds. Alle veranderingen tot verbetering van de indeling, alsook alle verbouwingen, al of niet toegestaan door partij enerzijds, zullen van rechtswege aan de partij enerzijds verworven blijven, zonder vergoeding voor partij anderzijds. Partij enerzijds kan er bij het einde van de overeenkomst ook de voorkeur aan geven ze te laten verwijderen op kosten van partij anderzijds. Artikel 9 - Partij anderzijds neemt er akte van en stemt er mee in dat alle eventuele beschadigingen aan de accommodaties, naar aanleiding van het gebruik door partij anderzijds, onmiddellijk aan haar (partij anderzijds) aangerekend zullen worden. Partij anderzijds verbindt er zich in dit verband toe om de nodige voorzorgen te nemen om elke mogelijke schade aan de betreffende infrastructuur te voorkomen. Artikel 10 - Partij anderzijds stemt er mee in dat gedurende de gebruiksperiode alle schadegevallen die hun oorzaak vinden in de gebruikte infrastructuur of het gebruik door partij anderzijds dat ervan gemaakt wordt, exclusief te haren (van partij anderzijds) laste zijn, zowel ten opzichte van derden als ten opzichte van partij enerzijds. Partij enerzijds wordt dan ook ontslagen van alle aansprakelijkheid of mede-aansprakelijkheid gedurende deze periode. Artikel 11 - Partij enerzijds wordt ontslagen van elke aansprakelijkheid of medeaansprakelijkheid ten aanzien van de boeken en tijdschriften die door partij anderzijds in het archief bewaard worden, o.m. in het geval van schade, verlies of diefstal. Artikel 12 - Partij anderzijds neemt er akte van dat ze het thans toegestane gebruiksrecht niet kan overdragen aan derden zonder de geschreven en voorafgaande toestemming van partij enerzijds. Artikel 13 Partij anderzijds verbindt er zich uitdrukkelijk toe om alle nodige en nuttige voorzorgen te nemen ten einde te voorkomen dat het gebruik van voormelde ruimte overlast/ burenhinder meebrengt. dinsdag 17 november :17 - Doorlopend verslag 09/11/2009 p9/116

10 Artikel 14 Partij enerzijds of haar aangestelden hebben steeds toegang tot de in gebruik gegeven infrastructuur. Opgemaakt te Kortrijk, in twee exemplaren, op" 2 Ruil van gronden gelegen Spoorweglaan met Vlamingenstraat te Kortrijk - ruil met gesloten beurzen. Instemmen. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: In het bouwdossier 2008/00631 voor het bouwen door de BVBA Haeze Projects van een meergezinswoning op de hoek van de Spoorweglaan en de Vlamingenstraat te Kortrijk werd er door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 november 2008, gunstig advies gegeven voor de bouwaanvraag. Om dit project te kunnen realiseren en om het gebouw op de hoek te kunnen afwerken, heeft de bouwheer een gedeelte van het openbaar domein nodig. Door de inplanting van het gebouw komt er ook grond vrij die door de stad in het openbaar domein ingelijfd zal worden. Het deel van het openbaar domein dat door de stad aan de BVBA Haeze Projects wordt afgestaan/verkocht, heeft een oppervlakte van 1,46m². BVBA Haeze Projects staat 2,04m² en 0,387m² aan de stad af voor opname ervan in het openbaar domein. Saldo: 0,967m² ten voordele van de stad en in principe te betalen door de stad, maar in overleg met BVBA Haeze Projects wordt er geopteerd voor een ruil met gesloten beurzen. De adviezen van de stedelijke directies Stadsplanning en -Ontwikkeling en Mobiliteit en Infrastructuur met betrekking tot deze ruil zijn gunstig. De directie Mobiliteit en Infrastructuur merkt wel op dat indien zou blijken dat er zich nutsleidingen zouden bevinden in het in te lijven stukje openbaar domein, dat dan de bouwheer op zijn kosten deze moet laten aanpassen/ verplaatsen. dinsdag 17 november :17 - Doorlopend verslag 09/11/2009 p10/116

11 Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 16/09/2009, punt 69, beslist om principieel in te stemmen met de voorgestelde ruil met gesloten beurzen van deze perceeltjes grond gelegen op de hoek van de Spoorweglaan en de Vlamingenstraat. De hierboven voorgestelde ruil met gesloten beurzen werd opgenomen in het ontwerp van akte ruil opgemaakt door het Aankoopcomité. De desaffectatie van het betreffende perceel stadsgrond en het ontwerp van akte ruil met gesloten beurzen worden, conform de artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet, ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Budget: Ruil met gesloten beurzen. Geen inkomst, geen uitgave voor de stad. Bijlage Kadastrale gegevens CBS d.d. 18/11/2008, punt 11, bouwdossier 2008/00631 Opmetingsplan CBS d.d. 16/09/2009, punt 69 Ontwerp van akte ruil Type Raadslid A. Sansen verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen 1. Over te gaan tot de desaffectatie van 1,46m² grond op de hoek van de Spoorweglaan en de Vlamingenstraat te Kortrijk van het openbaar naar het privaat domein van de stad. 2. In te stemmen met de ruil met gesloten beurzen om reden van openbaar nut van 1,46m² tegen 2,427m² grond gelegen Spoorweglaan - Vlamingstraat te Kortrijk tussen de stad en de BVBA Haeze Projects en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte, waarvan de tekst (inhoudelijk gedeelte) als volg luidt: "I. - RUILING De partij enerzijds verklaart af te staan, ten titel van ruiling, tegen de hierna vermelde voorwaarden, aan de partij anderzijds die aanvaardt: AANDUIDING VAN HET GOED GEOGRAFISCHE EN KADASTRALE BESCHRIJVING. STAD KORTRIJK -3 de afdeling dinsdag 17 november :17 - Doorlopend verslag 09/11/2009 p11/116

12 Twee centiare drieënveertig vierkante decimeter (2 ca 43 dm²) grond, gelegen Spoorweglaan, te nemen uit een perceel gekadastreerd sectie H nummer 1316/02 C met een totale oppervlakte volgens kadaster van één are vijftien centiare (1 a 15 ca). Zijnde de innemingen in groene kleur van het hierna vermeld plan. Hierna genoemd " het goed" EIGENDOMSAANHALING Het goed behoort toe aan de partij enerzijds om het verkregen te hebben jegens Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk bij akte verleden vóór de instrumenterende ambtenaar op zesentwintig mei tweeduizend en negen, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Kortrijk, op zeventien juni tweeduizend en negen, nummer 64 - T - 17/06/ IN RUIL voor deze afstand verklaart de partij anderzijds af te staan, tegen de hierna vermelde voorwaarden, aan de partij enerzijds die aanvaardt: AANDUIDING VAN HET GOED GEOGRAFISCHE EN KADASTRALE BESCHRIJVING. STAD KORTRIJK - 3 de afdeling Één centiare zesenveertig vierkante decimeter (1 ca 46 dm²) grond, gelegen hoek Spoorweglaan - Vlamingenstraat, te nemen uit een perceel gekadastreerd sectie H zonder nummer. Zijnde de inneming in rode kleur van het hierna vermeld plan. Hierna genoemd " het goed" EIGENDOMSAANHALING Het goed behoort toe aan de partij anderzijds sedert meer dan dertig jaar als deel van de openbare wegenis. PLAN. Het plan werd opgemaakt door architect * op *D* De partijen verklaren een exemplaar van dit plan in hun bezit te hebben. DOEL VAN DE RUILING De ruiling geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor de heraanleg van het kruispunt Vlamingenstraat - Spoorweglaan en de optimalisatie van de perceelsconfiguratie. dinsdag 17 november :17 - Doorlopend verslag 09/11/2009 p12/116

13 II. - VOORWAARDEN 1. - WAARBORG - HYPOTHECAIRE TOESTAND. De ruilenden vrijwaren elkander tegen alle stoornissen, uitwinningen of andere hindernissen van welke aard ook. De goederen worden geruild voor vrij en onbelast van alle hypothecaire lasten, zowel in hoofde van de beide partijen als in hoofde van de vorige eigenaars. Zo het goed, verkregen door partij anderzijds, van dergelijke lasten niet vrij is, dan zou deze het recht hebben de vernietiging van deze ruiling aan te vragen. 2.- ERFDIENSTBAARHEDEN De ruilenden ondergaan alle lijdende, zichtbare en niet zichtbare, voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden die de goederen zouden kunnen bezwaren, en zij zullen genieten van de heersende erfdienstbaarheden, indien er zijn, dit alles op hun kosten, lasten en risico, en zonder dat dit beding aan om het even wie meer rechten zou geven dan hij er zou bezitten ingevolge regelmatig overgeschreven en niet verjaarde titels of ingevolge de wet. 3.- STAAT VAN HET GOED - OPPERVLAKTE - INHOUD. De partijen bevestigen uitdrukkelijk dat het goed geen risicogrond is, zoals bedoeld in het Bodemdecreet. De instrumenterende commissaris bevestigt dat uit een schrijven van zesentwintig maart tweeduizend en acht en tweeëntwintig januari tweeduizend en negen van de stad Kortrijk blijkt dat het goed niet is opgenomen in de gemeentelijke inventaris van risicogronden. De partij anderzijds verklaart verder dat zij, ter ontlasting van de aanvraagverplichting van de partij enerzijds, vóór het sluiten van de huidige overeenkomst, een bodemattest heeft aangevraagd bij de OVAM voor elk perceel betreffende het goed; attesten waarvan partijen vóór het sluiten van onderhavige overeenkomst kennis hebben genomen. De inhoud van de attesten, afgeleverd door de OVAM op zes juni tweeduizend en acht en op vijftien oktober tweeduizend en negen luidt telkens als volgt: "De OVAM beschikt voor deze grond niet over informatie met betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. Opmerkingen 1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: dinsdag 17 november :17 - Doorlopend verslag 09/11/2009 p13/116

14 3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: De instrumenterende commissaris verklaart dat de bepalingen van Hoofdstuk VIII van het bodemdecreet van 27 oktober 2006 bij de bij deze akte vastgelegde overdracht van gronden werden nageleefd. De goederen worden geruild in de staat waarin zij zich bevinden. Geen vordering mag ingebracht worden wegens vergissing in de beschrijving of in de oppervlakte, het verschil in min of meer, al overtrof dit het twintigste, blijft ten bate of ten laste van de partijen. De partijen vrijwaren elkander voor eventuele verborgen gebreken. III.- STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN EN MILIEUVOORSCHRIFTEN. Aangezien er in het Belgisch Staatsblad nog niet gepubliceerd werd dat de bevoegde lokale overheid beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningsregister, zijn de informatieverplichtingen, zoals voorzien in de artikelen 5.2.1, en van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening nog niet van toepassing. 1. Voor het goed werd nog geen stedenbouwkundige vergunning uitgereikt. 2. Het goed is volgens het gewestplan Kortrijk goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van vier november negentienhonderd zevenenzeventig, gelegen woongebied. Het goed is gelegen in de afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk Het goed is gelegen in het BPA nr 82 Spoorweglaan, in opmaak 3. Voor het goed werd geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig artikelen of tot en met van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening. 4. Op het goed is geen recht van voorkoop op basis van artikel van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening van toepassing. 5. Voor het goed is geen verkavelingsvergunning van toepassing. Op vraag van de instrumenterende ambtenaar verklaart de verkopende partij uitdrukkelijk geen kennis te hebben ingevolge betekening of anderszins, van enige voorlopige of definitieve bescherming van voormeld goed als monument, beschermd archeologisch monument en/of zone, stads- of dorpsgezicht, of als landschap. IV. - GEBRUIK - INGENOTTREDING - BELASTINGEN. dinsdag 17 november :17 - Doorlopend verslag 09/11/2009 p14/116

15 Het goed, afgestaan door partij enerzijds, is niet verhuurd of verpacht is en derhalve vervreemd wordt voor vrij van gebruik. Het goed, afgestaan door partij anderzijds, is in eigen gebruik en wordt geruild voor vrij van gebruik. De ruilenden zullen wederzijds de volle eigendom en het genot van de goederen hebben vanaf heden. Zij zullen de onroerende voorheffing en de andere belastingen van alle aard welke betrekking hebben op het verkochte goed te hunne laste nemen vanaf één januari tweeduizend en tien. V.- WETTELIJKE VERMELDINGEN B.T.W. De ondergetekende instrumenterende ambtenaar geeft lezing aan de ruilende partijen van artikel 62, paragraaf 2 en van artikel 73 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. Artikel 62, paragraaf 2: "Iedere belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, 2, eigenaar of houder van een zakelijk recht op een voor hypotheek vatbaar goed, is gehouden, op verzoek van de notaris die belast is met het opmaken van de akte houdende vervreemding of hypotheekstelling betreffende dat goed, aan deze laatste zijn hoedanigheid van belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, 2, kenbaar te maken. De Minister van Financiën regelt de toepassingsmodaliteiten van deze paragraaf." Artikel 73 : "Onverminderd de fiscale geldboeten, wordt hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten overtreedt, gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 250 EUR tot EUR of met één van die straffen alleen". Op mijn vraag verklaart verschijner enerzijds, vermeld hierboven,de hoedanigheid van B.T.W.- plichtige te hebben en de ermee verband houdende aangiften in te dienen op het eerste controlekantoor van de B.T.W te Roeselare onder nummer De verschijner anderzijds verklaart niet B.T.W.-plichtig te zijn ART Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening De partijen verklaren door de instrumenterend ambtenaar te zijn gewezen op de inhoud van artikel van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening. dinsdag 17 november :17 - Doorlopend verslag 09/11/2009 p15/116

16 3. - POSTINTERVENTIEDOSSIER. Op vraag van de instrumenterende ambtenaar of er voor het hoger beschreven goed, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van vijfentwintig januari tweeduizend en één betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen een postinterventiedossier werd opgesteld, hebben de partijen ontkennend geantwoord, en hebben zij bevestigd dat er aan dit goed sinds één mei tweeduizend en één geen werken werden uitgevoerd door één of meerdere aannemers waarvoor, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van vijfentwintig januari tweeduizend en één betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen, een postinterventiedossier diende te worden opgesteld. VI.- PRIJS. De ruiling geschiedt zonder opleg, goed voor goed. VII. - SLOTBEPALINGEN 1.- KOSTEN. Alle kosten van deze akte zijn voor rekening van de partij enerzijds. De last wordt pro-fisco geschat op HONDERD EURO (100,00 ) 2.- ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING. De partijen verklaren de Heer Hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen, bij de overschrijving van deze akte. 3.- WOONSTKEUZE Voor de uitvoering van deze akte, doen beide partijen keuze van woonst op hun respectievelijke adressen. 4.- IDENTIFICATIE De instrumenterende ambtenaar verklaart de aanwezige personen te hebben geïdentificeerd aan de hand van hun identiteitskaart. 5.- VERKLARING PRO FISCO. De partij anderzijds verzoekt om de kosteloze registratie, voorzien door artikel 161,2 van het Wetboek van de Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten. 6.- VERKLARINGEN De partijen verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn en niet in staat van faillissement of onbekwaamheid te verkeren, noch een gerechtelijk akkoord aangevraagd te hebben en niet te vallen onder de toepassing van de collectieve schuldenregeling. dinsdag 17 november :17 - Doorlopend verslag 09/11/2009 p16/116

17 De partijen bevestigen tevens dat de instrumenterende ambtenaar hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte." 3 Verlenging overeenkomst met de federale staat inzake bemiddelingsambtenaar. Goedkeuren. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter: L. Lybeer Schepenen: W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, MC. Vandenbulcke, C. Depuydt Raadsleden: A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo Stadssecretaris: G. Hillaert Beschrijving: De gemeenteraad keurde in zitting van 8 oktober 2007 een overeenkomst goed met de federale overheid in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking tot de jeugdcriminaliteit. Deze overeenkomst regelt onder meer een subsidie voor de tewerkstelling van de bemiddelingsambtenaar, en was één jaar geldig, vanaf de aanstellingsdatum van betrokkene. Deze overeenkomst werd reeds voor een nieuwe periode van één jaar verlengd in de gemeenteraadszitting van 25 november De federale overheid vraagt opnieuw om de overeenkomst te verlengen voor een periode van één jaar. De nieuwe overeenkomst bevat geen ingrijpende inhoudelijke wijzigingen in vergelijking met de voorgaande goedgekeurde overeenkomsten. De wijzigingen hebben betrekking op een verduidelijking van de procedure voor het indienen van het activiteitenrapport en de schuldverklaringen. Verder is ook de betalingsprocedure gepreciseerd. Deze overeenkomst gaat ook gepaard met een verhoging van het subsidiebedrag. Dit werd verhoogd met 983,03 euro naar een jaarlijks bedrag van 50134,53 euro. Eventuele meerkosten van het project zullen verdeeld worden over de deelnemende gemeenten zoals bepaald in de overeenkomsten die de stad met hen heeft afgesloten. Wij verwijzen naar : - het voorstel van de federale overheid om deze samenwerkingsovereenkomst te verlengen voor de periode van één jaar vanaf 1 november artikel van het gemeentedecreet, op basis waarvan het aan de gemeenteraad toekomt om deze overeenkomst goed te keuren. dinsdag 17 november :17 - Doorlopend verslag 09/11/2009 p17/116

18 Precedente beslissing: Voorstel verlenging overeenkomst inzake bemiddelingsambtenaar. Goedkeuren. CBS in zitting van 09/09/2009 Raadslid A. Sansen verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen 1. De overeenkomst tussen de federale staat en de stad Kortrijk in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking tot de jeugdcriminaliteit te verlengen, waarvan de tekst luidt als volgt : "Overeenkomst tussen de federale staat en de Stad Kortrijk in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit Gelet op de wet van 13 mei 1999 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, Gelet op de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet en in het bijzonder artikel 119ter, Gelet op de beslissing van de ministerraad van 28 april 2006 betreffende de uitbreiding van de mogelijkheden tot oplegging van administratieve sancties in de strijd tegen overlastfenomenen, Gelet op het ministeriële besluit van houdende de toekenning van een toelage aan de stad Kortrijk in het kader van het grootstedenbeleid, Tussen enerzijds, De Belgische staat, vertegenwoordigd door de federale regering, in de persoon van Michel Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden, waarnaar hierna wordt verwezen als 'de federale staat', en anderzijds, Stad Kortrijk, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreden de heren Lieven Lybeer, burgemeester en Geert Hillaert, stadssecretaris, bij toepassing van artikel 182 van het gemeentedecreet, en in uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad van heden, waarnaar hierna wordt verwezen als 'de Stad', wordt het volgende overeengekomen: I. Vooraf: dinsdag 17 november :17 - Doorlopend verslag 09/11/2009 p18/116

19 De wet van 13 mei 1999 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet gaf de steden en gemeenten de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden administratieve sancties te voorzien tegen inbreuken op hun reglementen en verordeningen. Bovendien werd bij de wet van 17 juni 2004 het bemiddelingsinstrument in de nieuwe gemeentewet ingevoegd. De raad kan dus een bemiddelingsprocedure voorzien in het kader van de administratieve sancties. Dit is bovendien verplicht wanneer het minderjarigen betreft die al 16 jaar geworden zijn op het ogenblik van de feiten. II. Algemene bepalingen m.b.t. de uitvoering van de overeenkomst: Artikel 1: In het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de jeugdcriminaliteit stelt de federale staat een voltijdse bemiddelaar voor het gerechtelijk arrondissement Kortrijk ter beschikking van de Stad. Artikel 2: De Stad verbindt zich ertoe de bemiddelaar in te zetten voor de implementering en toepassing van de bemiddelingsprocedure, zoals voorzien in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Artikel 3: De bemiddelaar moet een licentie of master in de rechten of in de criminologie hebben. De bemiddelaar moet bovendien beroepservaring hebben in het bemiddelingsdomein of moet houder zijn van een diploma van een bemiddelingsopleiding of moet bereid zijn een dergelijke opleiding te volgen. De bemiddelaar die gesubsidieerd wordt door Grootstedenbeleid moet vergoed worden volgens de loonschaal vastgelegd voor een functie van niveau A bij het gemeentebestuur. Artikel 4: Opdat de bemiddelaar zijn opdracht kan vervullen op het niveau van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk verbindt de Stad zich ertoe partnerships aan te gaan met de gemeenten die onder de voormelde zone ressorteren. De voorwaarden van deze partnerships zullen in een overeenkomst(en) worden vastgelegd. Artikel 5: Bij gebrek aan andere afspraken met de partnersteden en -gemeenten zal de Stad een aangepast lokaal ter beschikking stellen van de bemiddelaar, opdat zijn bemiddelingssessies in optimale omstandigheden kunnen verlopen. De Stad zal daarnaast de administratieve ondersteuning verlenen nodig voor de uitoefening van de functie van bemiddelaar. Artikel 6: dinsdag 17 november :17 - Doorlopend verslag 09/11/2009 p19/116

20 De federale staat verbindt zich ertoe de Stad op haar verzoek methodologische ondersteuning te bieden bij de implementering van de bemiddelingsprocedure. Deze zal worden verzekerd door de Dienst Grootstedenbeleid van de POD Maatschappelijke Integratie. De federale staat zal bovendien meetings organiseren voor de bemiddelaars die in de verschillende steden van het land werkzaam zijn, voor de uitwisseling van ervaringen en in het kader van de huidige maatregel. Artikel 7: De Stad verbindt zich ertoe de bemiddelaar de nodige tijd te geven om deel te kunnen nemen aan de meetings voor de uitwisseling van ervaringen, georganiseerd door de federale staat. Artikel 8: De Stad verbindt zich ertoe om het activiteitenrapport van de bemiddelingsdienst over te brengen aan de dienst Grootstedenbeleid binnen de drie maanden na het einde van de huidige overeenkomst. De schuldverklaring nodig voor de betaling van het saldo, het activiteitenverslag en de eindafrekening moeten bij de Dienst Grootstedenbeleid worden ingediend binnen de drie maanden die volgen op het einde van de samenwerkingsovereenkomst tussen de federale overheid en de stad. Artikel 9: De stad verbindt zich ertoe om de gemeentelijke sanctionerende ambtenaar, de korpschef van de politiezone, de eventuele provinciaal sanctionerende ambtenaar en de vaststellende ambtenaren, aangesteld door de gemeenteraad, op de hoogte te brengen van de huidige overeenkomst en van de contactgegevens van de persoon aangesteld om de functie van bemiddelaar uit te oefenen. III. Financiële bepalingen: Afdeling 1: Financiering ten laste van de federale staat Artikel 10: De federale staat verbindt zich ertoe de kosten voor bezoldiging van de medewerker, alsook de werkings- en investeringskosten nodig voor de uitoefening van zijn functie, voor zijn rekening te nemen. Daartoe kent de federale staat aan de Stad een maximale subsidie toe van ,53 per jaar, aan te wenden in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst. Artikel 11: Er zal enkel rekening gehouden worden met: de personeelskosten (bemiddelaar), de werkings- en investeringskosten die rechtstreeks en effectief verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst; de uitgaven waarvoor facturen, onkostennota's, ontvangstbewijzen of kassabonnen kunnen worden voorgelegd. dinsdag 17 november :17 - Doorlopend verslag 09/11/2009 p20/116

21 Onder 'bezoldiging van de medewerker' wordt verstaan: het brutoloon (met inbegrip van de eindejaarspremie); de werkgeversbijdragen; het vakantiegeld; de tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingskosten; het werkgeversaandeel in de maaltijdcheques (indien de andere medewerkers ook deze tussenkomst genieten). Worden dus niet in aanmerking genomen: de afschrijvingskosten voor het gebruik van bestaande infrastructuren (gebouwen, materieel, inrichtingen, meubilair,...); "interne facturatie": bijvoorbeeld de facturatie van huurgeld voor de terbeschikkingstelling van gebouwen en infrastructuren die eigendom zijn van een plaatselijke overheid of vereniging,...; de kosten verbonden aan de structurele werking van de Stad of een andere partner betrokken bij de implementering van deze overeenkomst; aftrekbare beroepskosten; BTW: terugvorderbare BTW is niet subsidieerbaar en kan bijgevolg niet worden ingebracht. Dit geldt voor alle BTW die op welke manier dan ook kan worden teruggevorderd. Ingeval van een gemengde BTW-statuut betekent dit dat enkel dat deel van de BTW subsidiabel is dat niet kan worden teruggevorderd; boetes, financiële sancties en gerechtskosten zijn niet subsidiabel; kosten waarvoor reeds een andere bron van financiering werd gevonden. Artikel 12: De Stad verbindt zich tot terugbetaling aan de federale staat van de bedragen die ze niet zou opgebruiken of die niet werden aangewend in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst. Afdeling 2: Betalingsprocedure Artikel 13: Rekening houdend met de beschikbare kredieten zal de betaling van de door de federale staat toegekende subsidie als volgt gebeuren: dinsdag 17 november :17 - Doorlopend verslag 09/11/2009 p21/116

22 een eerste betalingsschijf, voor het betrokken jaar gelijk aan 50% van de subsidie, binnen de drie maanden na ondertekening van de overeenkomst; een tweede schijf gelijk aan het saldo van de subsidie, op basis van een schuldvordering en een eindafrekening met de bewijsstukken die overeenstemmen met de eerste schijf en het gevraagde saldo en na goedkeuring van het activiteitenverslag ingediend door de stad. Het activiteitenverslag, de schuldverklaring en de eindafrekening moeten bij de Dienst Grootstedenbeleid worden ingediend binnen de drie maanden die volgen op het einde van de samenwerkingsovereenkomst tussen de federale overheid en de stad. De schuldvordering is gedateerd, ondertekend en voor echt verklaard (zie model als bijlage); De tabellen van de uitgavenstaten voor personeel, werking en investering overeenkomstig de modellen als bijlage bij deze richtlijnen gevoegd; De schuldvordering, het activiteitenverslag en de eindafrekening worden in twee exemplaren op papier ingediend. Artikel 14: De federale staat verbindt zich ertoe om in overeenstemming met de geldende normen en met de hoger beschreven betalingsprocedure, de aangerekende en goedgekeurde bedragen te storten op de bankrekening met het nummer , op naam van de stad Kortrijk, met volgende vermelding "subsidie bemiddelingsambtenaar" De administratieve afhandeling zal gebeuren onder toezicht van de Dienst Grootstedenbeleid en de Dienst Conventies en Overheidsopdrachten van de POD Maatschappelijke Integratie, Anspachlaan 1, 14 de verdieping, 1000 Brussel. Artikel 15: De Stad geeft aan de minister van Grootstedenbeleid en de dienst Grootstedenbeleid de gegevens van de administratieverantwoordelijke door die is belast met de administratieve en financiële opvolging van de overeenkomst. IV. Communicatie Artikel 16: De partijen verbinden zich ertoe te gelegener tijd alle relevante informatie uit te wisselen die betrekking heeft op de goede uitvoering van de overeenkomst. Bovendien verbindt de Stad zich ertoe om in hun communicatie de oorsprong van de aangewende fondsen en deze overeenkomst bij het publiek bekend te maken, met name via de vermelding «met de steun van het federale Grootstedenbeleid», alsook het aanbrengen van het logo van de federale staat en van Grootstedenbeleid. dinsdag 17 november :17 - Doorlopend verslag 09/11/2009 p22/116

23 V. Eventuele correctie en wijziging van deze overeenkomst Artikel 17: Op vraag van een van de partijen kunnen correcties en wijzigingen aan deze overeenkomst worden aangebracht. De eventuele correcties zijn het voorwerp van voorafgaand overleg en moeten dus tijdig worden betekend aan de minister van Grootstedenbeleid. Over elke wijziging wordt op dezelfde manier onderhandeld als voor de oorspronkelijke overeenkomst. VI. Duur van de overeenkomst Artikel 18: Deze overeenkomst gaat in op 1 november 2009 en is één jaar geldig. Deze kan worden verlengd mits ondertekening van een nieuwe overeenkomst. " 2. Afschrift van dit besluit samen met de overeenkomst ter kennisgeving en voor verder gevolg toe te sturen aan de Federale Minister van Pensioenen en Grote Steden. 4 VZW Sportplus - vervangen van één vertegenwoordiger in de bestuursorganen: Raad van Bestuur (vertegenw. Stad) en Algemene Vergadering (op voordracht CBS). Voordracht bestuursmandaten. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: 1. Ontslagneming van de heer Matthieu Moerenhout als lid van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de VZW Sportplus. De heer Matthieu Moerenhout neemt ontslag als Bestuurder en lid van de Algemene Vergadering van de VZW Sportplus. (mailbericht van 06 juli 2009). 1. Raad van Bestuur. dinsdag 17 november :17 - Doorlopend verslag 09/11/2009 p23/116

24 De Gemeenteraad droeg in zitting van 09 juli 2007, punt 2.10, de heer Moerenhout voor als bestuurder van de VZW Sportplus. Hij zetelt in de Raad van Bestuur als vertegenwoordiger van de stad namens de Open VLD fractie in de Gemeenteraad. 2. Algemene Vergadering. De Gemeenteraad nam in zitting van 14 januari 2008, punt 1.4. kennis van de voordracht door het College van de heer Moerenhout als lid van de Algemene Vergadering. De heer Moerenhout is lid van de Algemene Vergadering als vertegenwoordiger van de sportsector op voordracht door het College. 2. Statutaire bepalingen in verband met de opvolging van een bestuurder, en een lid van de Algemene Vergadering van de VZW Sportplus. De statutenwijziging van de v.z.w. Sportplus werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 10 december 2007, agendapunt De beslissing van de gemeenteraad van Kortrijk van 10 december 2007 houdende de omvorming van de v.z.w. Sportplus tot een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtrechterlijke vorm, werd goedgekeurd door de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, bij Ministerieel Besluit van 13 maart De ontslagneming en de vervanging van een lid van de bestuursorganen van de VZW Sportplus gebeurt conform de statuten. 1. Algemene Vergadering. De modaliteiten zijn opgenomen in "TITEL II - DE LEDEN", artikels 6 tot en met Raad van Bestuur. De modaliteiten zijn opgenomen in "TITEL IV - HET BESTUUR", artikels 23 tot en met Regeling van de opvolging van de heer Matthieu Moerenhout in de VZW Sportplus. De Open VLD Kortrijk draagt in zijn mailbericht van 24 september 2009 mevrouw Ann De Busscher voor als opvolger van de heer Matthieu Moerenhout in de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de VZW Sportplus. 1. Als bestuurder voorgedragen door de stad Kortrijk. De gemeenteraad draagt acht bestuurders voor zoals bedoeld in artikel 246, 1 van het Gemeentedecreet, waaronder minstens één gemeenteraadslid. Deze voordracht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging. Ten hoogste twee derde van de voorgedragen leden zijn van hetzelfde geslacht. (Titel IV - Het Bestuur - Artikel van de statuten van de VZW Sportplus). De Gemeenteraad draagt mevrouw Ann De Busscher voor als bestuurder van de VZW Sportplus. Zij zal zetelen in de Raad van Bestuur als vertegenwoordiger van de stad namens de Open VLD fractie in de Gemeenteraad. De Algemene Vergadering van de VZW Sportplus benoemt de bestuurders (Titel III - De Algemene Vergadering - Artikel 16, 3 van de statuten van de VZW Sportplus). dinsdag 17 november :17 - Doorlopend verslag 09/11/2009 p24/116

25 2. Als lid van de Algemene Vergadering (vertegenwoordiger van de sportsector op voordracht van het College). De Algemene vergadering is samengesteld uit twee categorieën van vertegenwoordigers. Categorie A: de stad Kortrijk. De stad Kortrijk is vertegenwoordigd door vijf gemeenteraadsleden afgevaardigd door de Gemeenteraad. De mandaten worden evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld. (Titel II - De Leden - Artikel 6 2 van de statuten van de VZW Sportplus). Categorie B: veertien vertegenwoordigers van de stad Kortrijk. In deze categorie draagt de Stedelijke Sportraad negen vertegenwoordigers en het College vijf vertegenwoordigers voor als lid van de Algemene Vergadering van de VZW Sportplus. (Titel II - De Leden - Artikel 6 2. van de statuten van de VZW Sportplus). De Algemene Vergadering van de VZW Sportplus beslist over de aanstelling van alle voorgedragen leden. (Titel II - De Leden - Artikel 8 2. van de statuten van de VZW Sportplus). Mevrouw Ann De Busscher dient door het College voorgedragen te worden als vertegenwoordiger van de sportsector in de Algemene Vergadering van de VZW Sportplus. De directie sport geeft er de voorkeur aan dat de samenstelling van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering bij elkaar aansluit. Dit houdt in dat de leden van de Raad van Bestuur tevens zetelen in de Algemene Vergadering. De beslissingen in beide vergaderingen zijn complementair, wat een werkbare situatie en de continuïteit van het beslissingsniveau garandeert binnen de bestuursorganen van de VZW Sportplus. 4. Bevoegdheid van de Gemeenteraad. 1. De Gemeenteraad draagt mevrouw Ann De Busscher voor als bestuurder van de VZW Sportplus. Zij zal in de Raad van Bestuur zetelen als vertegenwoordiger van de stad namens de Open VLD fractie in de Gemeenteraad. 2. De Gemeenteraad neemt kennis van de voordracht door het College van Burgemeester en Schepenen van mevrouw Ann De Busscher, als vertegenwoordiger van de sportsector in de Algemene Vergadering van de VZW Sportplus. 5. Regelgeving. Volgende regelgeving is van toepassing op dit dossier: - Artikel 42 van het Gemeentedecreet; - Titel VII, Hoofdstuk II - Afdeling I en Afdeling III, van het Gemeentedecreet; - de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen en de stichtingen, zoals gewijzigd door de wetten van 02 mei 2002 en 16 januari Budget: dinsdag 17 november :17 - Doorlopend verslag 09/11/2009 p25/116

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 09/11/2009

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 09/11/2009 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 09/11/2009 Agenda: 1 2 3 4 5 6 Overeenkomst betreffende het gebruik door vzw De Leiegouw van rekken in het Stadsarchief. Instemmen. Commissie 1 Ruil van gronden gelegen

Nadere informatie

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging):

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): GEBRUIKSOVEREENKOMST Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): 1. Partij enerzijds, zijnde het Stadsbestuur van Kortrijk, alhier vertegenwoordigd

Nadere informatie

Arrondissement Voorstel van raadslid A. Vanden Berghe betreffende het invoeren van een 'ouderschapskaart'.

Arrondissement Voorstel van raadslid A. Vanden Berghe betreffende het invoeren van een 'ouderschapskaart'. Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 17 NOVEMBER 2008 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I,

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van de B.T.W. registratie en domeinen Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Bruxelles Dossier nr:21004/vgc/0533-001 Repertorium nr AKTE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 FEBRUARI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 januari 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD samen leven Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 NOVEMBER 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar 21 Belasting op het gebruik van de openbare weg voor publiciteitsdoeleinden (2013/2018).

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 10 MEI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 11 MEI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 VOORSTEL VAN BESLISSINGEN GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD 1. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad Het verslag van de gemeenteraad

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 11 MAART 2013 De zitting wordt geopend om 19u in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 05 MEI 2008 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN DINSDAG 09 JUNI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 SEPTEMBER 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 MAART 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET BOEK DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK. Openbare zitting van 11 september 2006

UITTREKSEL UIT HET BOEK DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK. Openbare zitting van 11 september 2006 UITTREKSEL UIT HET BOEK DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK Openbare zitting van 11 september 2006 Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : F. Destoop, P. De

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 JULI 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 10 JANUARI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 juli 2016 WELZIJN

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 juli 2016 WELZIJN Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 juli 2016 WELZIJN Samenstelling: Aanwezig: de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 DECEMBER 2013 De zitting wordt geopend om 19u in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00905 Onderwerp: Sluiten van een opstalovereenkomst voor een onroerend goed gelegen in de Walstraat te Gentbrugge

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 10/01/2011

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 10/01/2011 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 10/01/2011 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 Eedaflegging en installatie gemeenteraadslid. Commissie 1 Onderzoek geloofsbrieven opvolgers OCMW-raadsleden. Commissie 1 Aankoop

Nadere informatie

Arrondissement. Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt (vanaf punt 6)

Arrondissement. Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt (vanaf punt 6) Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 JANUARI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 06 JUNI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01260 Onderwerp: Sluiten van een huurovereenkomst voor het onroerend goed gelegen te Sint-Amandsberg, Groot

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Document opgesteld door het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw. Huidig document betreft een voorbeeld ter duiding van bepaalde passages

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014

Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014 Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014 Besluit GOEDGEKEURD Welzijn Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 NOVEMBER 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 MEI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN Titel 1 : NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 Vorm en naam Het Autonoom Gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid draagt de naam Woonregie Stad Kortrijk. Art.

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk", genoemd "INTERCOMMUNALE LEIEDAL", publiekrechtelijk

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015) PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE KOKSIJDE REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

Nadere informatie

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten.

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM VERHAALBELASTING OP HET VERWERVEN VAN DE ZATE VAN DE WEG (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Artikel 1. 1.De eigendommen, gelegen langs openbare wegen

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie; Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vermindering van het verkooprecht en de schenkbelasting

Nadere informatie

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel F L U X Y S Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel UITTREKSEL VAN DE BIJEENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2006 Voorstel om de statuten

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

Renovatie van. kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden. Subsidiereglement 2013

Renovatie van. kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden. Subsidiereglement 2013 DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT, Renovatie van kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden Subsidiereglement 2013 Artikel 1 Aan gemeenten, steden

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2011/0162 van 9 november 2011 in de zaak 2010/0276/SA/3/0255 In zake: 1.... 2.... beiden wonende te... advocaat Gert BUELENS kantoor houdende te 2800 Mechelen,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00904 Onderwerp: Sluiten van een bijakte tot verlenging en uitbreiding van een huurovereenkomst betreffende

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 8 mei 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 8 mei 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 8 mei 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING Samenstelling: Aanwezig: de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester;

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

VERBINTENIS TOT COMPENSERENDE BEBOSSING

VERBINTENIS TOT COMPENSERENDE BEBOSSING VERBINTENIS TOT COMPENSERENDE BEBOSSING 1. Ondertekenende partijen Tussen enerzijds : Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen Vertegenwoordigd door: De heer Jan Van Rensbergen,

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 16 september 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00650 Onderwerp: Sluiten van een bijakte aan de huurovereenkomst d.d. 25/09/2006 voor het stadseigendom

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

De zitting wordt geopend om 18.30 u. in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de heer Stefaan De Clerck, voorzitter van de gemeenteraad.

De zitting wordt geopend om 18.30 u. in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de heer Stefaan De Clerck, voorzitter van de gemeenteraad. Provincie Arrondissement Stad West-Vlaanderen Kortrijk Kortrijk PROCES-VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 08 SEPTEMBER 2008 De zitting wordt geopend om 18.30 u. in

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op het stilstaan en parkeren en op de overtredingen

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00576 Onderwerp: Addenda bij subsidieovereenkomsten tussen de Stad Gent en het SVK OCMW Gent als gevolg van enerzijds

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 JANUARI 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring GR20161124 Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries INHOUD 23. PLP33 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones. Algemene directie Directie Politiebeheer 24. Omzendbrief BA-2004/01 van 13 februari 2004 tot aanvulling van de omzendbrief BA-1998/01

Nadere informatie

AMENDEMENT. Huidig amendement verwijst naar punt 9 van de agenda voor de Gemeenteraad van Lebbeke dd. 26 juni 2014

AMENDEMENT. Huidig amendement verwijst naar punt 9 van de agenda voor de Gemeenteraad van Lebbeke dd. 26 juni 2014 AMENDEMENT Huidig amendement verwijst naar punt 9 van de agenda voor de Gemeenteraad van Lebbeke dd. 26 juni 2014 Toelichting. Inzake punt 9 van de bovenvermelde agenda staat een punt geagendeerd dat de

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Tussen ondergetekende, stichtende leden : Leden aangeduid door de Gemeenteraad: De Groote Piet, Boterbloemstraat

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 MEI 2013 De zitting wordt geopend om 19u in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 10 JUNI 2013 De zitting wordt geopend om 19u in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 JULI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD Bedrijfsvoering Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2012/0457 van 7 november 2012 in de zaak 1011/0835/A/3/0784 In zake: de heer.., wonende te.. bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Geert VRINTS kantoor

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD Welzijn Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

Statutenwijziging Akte d.d. 25/11/2014

Statutenwijziging Akte d.d. 25/11/2014 Statutenwijziging Akte d.d. 25/11/2014 P00239/2140610/not Rep. nr. ROG: 95,00 CAMPINE Naamloze vennootschap Te 2340 Beerse, Nijverheidsstraat 2 BTW BE 0403.807.337 RPR Turnhout STATUTENWIJZIGING. Het jaar

Nadere informatie