Arrondissement Kortrijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arrondissement Kortrijk"

Transcriptie

1 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 06 JUNI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de heer Lieven Lybeer, voorzitter van de gemeenteraad. Aanwezig: Waarnemend Burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune,F. Santy, C. Depuydt, J. Coulembier Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman Stadssecretaris : G. Hillaert Beslissingen in verband met de agenda: Schepen S. Bral en de raadsleden A. Sansen, S. De Clerck, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, P. Demeyere, E. Flo en A.P. Mommerency zijn afwezig A. Overeenkomstig de artikels 22 en 29 van het gemeentedecreet worden volgende punten met eenparigheid van stemmen aan de agenda toegevoegd: 38 Motie van aanbeveling van raadslid B. Caron over de gevolgen van de afschaffing van de milieuconvenants en aanvullende vraag. 39 Vraag van raadslid H. Masselis betreffende de heraanleg van de Doorniksesteenweg (N50). 40 Vraag van raadslid B. Caron betreffende de niet-uitbetaling van de dividenden van de Gemeentelijke Holding (Dexia) en de gevolgen voor de stadsbegroting. 41 Vraag van raadslid P. De Coene over de realisatie van de Reepbrug als sluitstuk van de Leiewerken. vrijdag 10 juni :24 - Doorlopend verslag 06/06/2011 p1/208

2 42 Vraag van raadslid P. Avijn over trage wegen in Kortrijk en over de uitbouw van een wandelnetwerk. 43 Vraag van raadslid M. Seynaeve betreffende de doelstelling van de stad om het wonen boven winkels te stimuleren. 44 Vraag van raadslid P. Soens betreffende de toekomst van Koninklijke Handbooggilde Sint- Sebastiaan Heule. B. Op voorstel van wnd. burgemeester-voorzitter L. Lybeer wordt punt 26 'Aanvullende reglementen op het wegverkeer. Voorstel tot delegatie: met eenparigheid van stemmen uitgesteld naar de zitting van 04 juli Het dossier zal intussen verder onderzocht worden. C. De voorzitter doet volgende mededelingen: * Volgende activiteiten staan gepland: - dinsdag 07 juni om uur in OC Aalbeke: klankbordforum 'Sterk besturen in een sterke regio' waarbij de 3 werkgroepen (concern, federatie en staten-regionaal) hun tussentijdse resultaten presenteren; - weekend juni: Sinksenfeesten met openingsreceptie op zaterdag 11 juni om uur in de Beatrijszaal; - woensdag 15 juni om uur in zaaltje begraafplaats Hoog Kortrijk: persmoment voor Souto de Mourra, laureaat 2011 Pritzker Architectuurprijs. Uitnodiging volgt. - vrijdag 24 juni 2011 om uur: officiële opening brandweerkazerne Waterven: uitnodiging volgt. * De gemeenteraad van juli gaat door op 04 juli in plaats van 11 juli D. Raadslid M. Seynaeve vraagt om de zittingen stipter te beginnen. Hij verzoekt om dit als punt te agenderen op het bureau van de fractieleiders. De notulen van de zitting van 09 mei 2011 worden goedgekeurd, mits in punt 40 'Gaselwest - kapitaaloperatie Goedkeuren.' volgende materiële misslag recht te zetten: het bedrag ,38 EUR in de beschrijving en het bedrag van ,38 EUR in de beslissing worden beiden vervangen door het bedrag ,83 EUR. vrijdag 10 juni :24 - Doorlopend verslag 06/06/2011 p2/208

3 Agenda: 1 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen. Verslag mandataris. Jaarverslag Aktename. 2 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen. Algemene vergadering 21 juni Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. 3 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen. Algemene vergadering van 21 juni Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. 4 Intercommunale Gaselwest. Algemene vergadering van 24 juni Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. 5 Beheerscomité OC Aalbeke. Mandaatwissel. Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. 6 Gewijzigd reglement Fonds voor Sociaal Kapitaal. Goedkeuren. 7 Kenniscentrum Vlaamse Steden : rekening en jaarverslag jaaractieplan en begroting Goedkeuren. 8 AGB Buda. Resultatenrekening en jaarverslag Goedkeuren. 9 vzw Cultuurcentrum Kortrijk. Resultatenrekening en jaarverslag Goedkeuren. 10 vzw Stedelijke Musea Kortrijk. Resultatenrekening en jaarverslag Goedkeuren. 11 Vzw Feest in Kortrijk. Resultatenrekening en jaarverslag Goedkeuren. 12 Reglement subsidiëring voor professionele kunst- en cultuurorganisaties. vrijdag 10 juni :24 - Doorlopend verslag 06/06/2011 p3/208

4 Goedkeuren. 13 Straatnaamwijziging Twaalfapostelenstraat/Romeinselaan. Principiële goedkeuring. 14 Aankoop woning met grond gelegen Sint-Denijsestraat nr te Kortrijk. Goedkeuren. 15 Verkoop met biedingen door het Aankoopcomité van 2 percelen restgrond en 1 perceel bouwgrond gelegen St.-Antoniusstraat te Kortrijk. Goedkeuren. 16 Pachtbeëindiging op gronden gelegen "Groen Lint Zuid." Goedkeuren. 17 Aanpassing rechtspositiebesluit ingevolge technische aanpassing (aanpassing 8). 18 Wijziging geldelijk statuut brandweerpersoneel. Deler supplementen. 19 Huisvestingspremies. 20 Opmaak RUP 'Groeningebeek' en 'Bellegem Manpadstraat'. 21 Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk : beheersovereenkomst tussen de stad en AGB SOK. Goedkeuren. 22 Autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk. Jaarrekening en jaarverslag Ondernemingsplan Kennisname. 23 VZW Ontmoetingscentrum Groeningeheem. Resultatenrekening en jaarverslag Goedkeuren. 24 VZW Sportplus. Resultatenrekening en jaarverslag Goedkeuren. 25 Interreg IVA-project CORRID'OR - Grensoverschrijdend Landschapspark Leievallei. vrijdag 10 juni :24 - Doorlopend verslag 06/06/2011 p4/208

5 Goedkeuren. 26 Aanvullende reglementen op het wegverkeer. Voorstel tot delegatie. Uitgesteld 27 Zone 30 Slachthuisstraat en Pluimstraat. Vaststellen aanvullend verkeersreglement. 28 Stedelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Vaststellen. 29 Huishoudelijk reglement Het Blokkenhuis. Goedkeuren. 30 Addendum gemeentelijk retributiereglement. Vaststellen retributiereglement. 31 De Warande vzw. Resultatenrekening en jaarverslag Goedkeuren. 32 vzw Toerisme Kortrijk. Resultatenrekening en jaarverslag Goedkeuren. 33 vzw Ontmoetingscentra Kortrijk. Resultatenrekening Goedkeuren. 34 Vernieuwen raamcontract telefonie en data voor de stad Kortrijk, OCMW Kortrijk, politiezone Vlas en AGB's. Voorwaarden en wijze van gunnen. 35 Diftar containerpark: leveren en plaatsen van prefab gootdeksels. Voorwaarden en wijze van gunnen. 36 Leveren en plaatsen van een hoogspanningsschakelpost. Voorwaarden en wijze van gunnen. 37 Project toegankelijke toegangssluizen voor sporttereinen. Goedkeuren. 38 Motie van aanbeveling van raadslid B. Caron over de gevolgen van de afschaffing van de milieuconvenants en aanvullende vraag. 39 Vraag van raadslid H. Masselis betreffende de heraanleg van de Doorniksesteenweg (N50). vrijdag 10 juni :24 - Doorlopend verslag 06/06/2011 p5/208

6 40 Vraag van raadslid B. Caron betreffende de niet-uitbetaling van de dividenden van de Gemeentelijke Holding (Dexia) en de gevolgen voor de stadsbegroting. 41 Vraag van raadslid P. De Coene over de realisatie van de Reepbrug als sluitstuk van de Leiewerken. 42 Vraag van raadslid P. Avijn over trage wegen in Kortrijk en over de uitbouw van een wandelnetwerk. 43 Vraag van raadslid M. Seynaeve betreffende de doelstelling van de stad om het wonen boven winkels te stimuleren. 44 Vraag van raadslid P. Soens betreffende de toekomst van Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan Heule. vrijdag 10 juni :24 - Doorlopend verslag 06/06/2011 p6/208

7 1 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West- Vlaanderen. Verslag mandataris. Jaarverslag Aktename. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C. Depuydt, J. Coulembier Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: Artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de op voordracht van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde bestuurders minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad of provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uitbrengen over de uitoefening van hun mandaat en toelichting verstrekken bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging. De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, opgericht bij akte van 22 maart De jaarvergadering van Psilon gaat dit jaar door op 21 juni Het is aangewezen dat de jaarverslagen van de intergemeentelijke dienstverlenende of opdrachthoudende samenwerkingsverbanden waarbij de stad is aangesloten, in de gemeenteraad voorafgaand aan de algemene jaarvergadering, besproken worden. De raad hoort het verslag door burgemeester-voorzitter L. Lybeer. Bijlage uitnodiging AV Psilon 2011 statuten Psilon Jaarverslag en jaarrekening Psilon toelichting bij de jaarrekening Psilon verslag commissaris Type Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. vrijdag 10 juni :25 - Doorlopend verslag 06/06/2011 p7/208

8 De raad gaat over tot de stemming, waaraan 39 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt: 34 ja stemmen: L. Lybeer, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy, J. Coulembier, A. Sansen, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, P. Soens, R. Deseyn, M. Vandenbussche, A.P. Mommerency, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, K. Byttebier, E. Van Damme, A. Vanden Berghe, E. Brugman, M. Lemaitre, P. De Coene, R. Lesaffre, B. Caron, B. Herrewyn, P. Demeyere, S. You-Ala, P. Avijn 5 nee stemmen: W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad akte te nemen van het verslag van de mandataris-bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat en het jaarverslag 2010 van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen. 2 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West- Vlaanderen. Algemene vergadering 21 juni Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C. Depuydt, J. Coulembier Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, opgericht bij akte van 22 maart Bij aangetekend schrijven van 27 april 2011 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in vrijdag 10 juni :25 - Doorlopend verslag 06/06/2011 p8/208

9 Zuid-West-Vlaanderen op 21 juni 2011 om 19 uur in het onthaalgebouw bij de begraafplaats Hoog Kortrijk. Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat gemeenten-vennoten van intergemeentelijke verenigingen (dienstverlenende en opdrachthoudende) hun vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad. De stad kan statutair 3 vertegenwoordigers aanduiden. Artikel 33 van de statuten bepaalt dat elke gemeente 1 vertegenwoordiger per begonnen schijf van inwoners kan aanduiden. Bijlage uitnodiging AV Psilon 2011 statuten Psilon Type Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, na punt 4 'Intercommunale Gaselwest. Algemene vergadering van 24 juni Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad.', waaraan 41 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag, meegedeeld na punt 11 'Vzw Feest in Kortrijk. Resultatenrekening en jaarverslag Goedkeuren.' luidt als volgt: Vertegenwoordigers (3) - LESAFFRE Roger: 36 ja stemmen, 5 onthoudingen - SEYNAEVE Maarten: 7 ja stemmen, 10 nee stemmen, 24 onthoudingen - SOENS Pieter: 28 ja stemmen, 13 onthoudingen - VANDENBULCKE Marie Claire: 29 ja stemmen, 12 onthoudingen Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad De heer Pieter Soens (1300 stemmen), mevrouw Marie Claire Vandenbulcke (1200 stemmen) en de heer Roger Lesaffre (1200 stemmen) als vertegenwoordigers aan te duiden voor de algemene vergadering van Psilon op 21 juni Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West- Vlaanderen. Algemene vergadering van 21 juni Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. Dossier: Aanwezig: vrijdag 10 juni :25 - Doorlopend verslag 06/06/2011 p9/208

10 Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C. Depuydt, J. Coulembier Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, opgericht bij akte van 22 maart Bij aangetekend schrijven van 27 april 2011 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen op 21 juni 2011 om 19 uur in het onthaalgebouw bij de begraafplaats Hoog Kortrijk. De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit: 1. Verslag over de activiteiten in Verslag van de raad van bestuur -Verslag van de commissaris 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december Kwijting van de bestuurders en commissaris 4. Aanstelling van drie raadgevende bestuurders (voor te dragen door de gemeenten Menen, Moorslede en Pittem) 5. Vernieuwing mandaat commissaris. Volgens het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking moet de gemeenteraad goedkeuring verlenen aan de agendapunten van deze algemene vergadering waarbij een beslissing moet worden genomen, en het mandaat van de vertegenwoordiger, die voor deze algemene vergadering werd aangeduid, te bepalen. Bijlage uitnodiging AV Psilon 2011 statuten Psilon Type Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. vrijdag 10 juni :25 - Doorlopend verslag 06/06/2011 p10/208

11 De raad gaat over tot de stemming, waaraan 40 raadsleden deelnemen, waarvan de uitslag luidt als volgt: 35 ja stemmen: L. Lybeer, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy, J. Coulembier, A. Sansen, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, P. Soens, R. Deseyn, M. Vandenbussche, A.P. Mommerency, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, V. Van Quickenborne, K. Byttebier, E. Van Damme, A. Vanden Berghe, E. Brugman, M. Lemaitre, P. De Coene, R. Lesaffre, B. Caron, B. Herrewyn, P. Demeyere, S. You-Ala, P. Avijn 5 nee stemmen: W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad 1. Goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen van 21 juni De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van de vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West- Vlaanderen van 21 juni 2011, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren. 4 Intercommunale Gaselwest. Algemene vergadering van 24 juni Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C. Depuydt, J. Coulembier Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad is aangesloten bij Gaselwest. Deze intercommunale werd opgericht bij akte van 08 juli De laatste statutenwijziging dateert van 22 december vrijdag 10 juni :25 - Doorlopend verslag 06/06/2011 p11/208

12 Bij aangetekend schrijven van 11 maart 2011 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van Gaselwest op 24 juni 2011 om 11 uur in Oudenaarde. De gemeenteraad heeft in zitting van 12 februari 2007 mevrouw Godelieve Vanhoutte aangeduid als (vaste) vertegenwoordiger en de heer Hans Masselis als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor deze algemene vergadering. Zowel mevrouw Godelieve Vanhoutte als de heer Hans Masselis zijn verhinderd voor de algemene vergadering van 24 juni Het is daarom aangewezen dat de gemeenteraad een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger aanduidt specifiek voor de algemene vergadering van 24 juni Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat gemeenten-vennoten van intergemeentelijke verenigingen (dienstverlenende en opdrachthoudende) hun vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad. Hierbij dient men de onverenigbaarheden die voorzien zijn in artikel 48 van het hierboven vermelde decreet in acht te nemen. Bijlage GR 12 februari punt 14 - Gaselwest Gecoordineerde versie statuten uitnodiging Algemene Vergadering GASELWEST 2011 Type Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waaraan 41 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag, meegedeeld na punt 11 'Vzw Feest in Kortrijk. Resultatenrekening en jaarverslag Goedkeuren.' luidt als volgt: Vertegenwoordiger (1) - DEWEER Jan: 5 ja stemmen, 9 nee stemmen, 26 onthoudingen - LEMAITRE Marc: 9 ja stemmen, 8 nee stemmen, 23 onthoudingen - VANDENBUSSCHE Martine: 26 ja stemmen, 14 onthoudingen 1 ongeldige stem Plaatsvervangend vertegenwoordiger (1) - DEWEER Jan: 5 ja stemmen, 9 nee stemmen, 26 onthoudingen - LEMAITRE Marc: 8 ja stemmen, 8 nee stemmen, 24 onthoudingen - VANDENBULCKE Marie Claire: 26 ja stemmen, 1 nee stem, 13 onthoudingen 1 ongeldige stem vrijdag 10 juni :25 - Doorlopend verslag 06/06/2011 p12/208

13 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad Mevrouw M. Vandenbussche als vertegenwoordiger en mevrouw M. Vandenbulcke als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van intercommunale Gaselwest op 24 juni Beheerscomité OC Aalbeke. Mandaatwissel. Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C. Depuydt, J. Coulembier Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De gemeenteraad besliste in zitting van 9 juli 2007 de heer Vincent Verheye af te vaardigen als lid van het beheerscomité van OC Aalbeke. Bij brief, d.d. 19 mei 2011 diende de heer Vincent Verheye zijn ontslag in. Het is daarom aangewezen een opvolger aan te duiden als lid van het beheercomité van OC Aalbeke in de plaats van de heer Verheye. De heer Verheye werd voorgedragen door het Vlaams Belang, die nu ook een opvolger voordraagt. De samenstelling van de 7 beheerscomités die ressorteren onder de VZW Ontmoetingscentra Kortrijk is geregeld in de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 mei 2007 en houdt onder meer in dat er maximaal 10 leden afgevaardigd worden door de gemeenteraad (4 CD&V, 2 open VLD, 2 SP.A-Spirit-Groen en 1 VB). Wij verwijzen hierbij naar de statuten van de VZW Ontmoetingscentra Kortrijk, zoals laatst gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 13 december Conform artikel 43 2, 5 van het gemeentedecreet valt het aanwijzen van deze vertegenwoordiging onder de bevoegdheid van de gemeenteraad. vrijdag 10 juni :25 - Doorlopend verslag 06/06/2011 p13/208

14 Bijlage CBS VZW Ontmoetingscentra (samenstelling) GR VZW Ontmoetingscentra (vertegenwoordigers) GR VZW Ontmoetingscentra (statuten) ontslagbrief Vincent Verheye Type Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waaraan 39 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt: LANGLEY Steve: 29 ja stemmen, 10 onthoudingen Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad de heer Steve Langley af te vaardigen als lid van het beheerscomité van OC Aalbeke in opvolging van de heer Vincent verheye. 6 Gewijzigd reglement Fonds voor Sociaal Kapitaal. Goedkeuren. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C. Depuydt, J. Coulembier Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: In navolging van de beslissing die door de Gemeenteraad werd genomen op 24 november 2010 over de bepaling en verduidelijking van de rollen van Stad en OCMW Kortrijk m.b.t. Werk vrijdag 10 juni :25 - Doorlopend verslag 06/06/2011 p14/208

15 en Sociale Economie moet het 'Reglement tot het verkrijgen van een toelage uit het Fonds Sociaal Kapitaal' aangepast worden. De beslissing wijst namelijk de regie rond Werk en Sociale Economie toe aan de Stad en stelt bovendien dat het Fonds voor Sociaal Kapitaal een regieinstrument is, bijgevolg evolueert het Fonds voor Sociaal Kapitaal naar een stedelijk instrument. De tekst van het reglement moet hieraan aangepast worden. Bij de aanpassingen die worden voorgesteld, wordt niet geraakt aan de inhoudelijke principes van het reglement. De voorgestelde wijzigingen omvatten het wegnemen van de verwijzingen naar het OCMW als de tweede pijler van het Fonds. Voor alle duidelijkheid: 'het Forum Lokale Werkgelegenheid Kortrijk - Harelbeke - Kuurne - Lendelede', waar naar verwezen wordt in de tekst, betreft het Forum Lokale Werkgelegenheid Kortrijk - zoals opgericht door middel van de Lokale Samenwerkingsovereenkomst van 19/05/2000, goedgekeurd door de Gemeenteraad 08/09/2000 en gewijzigd op 11/06/2002 (Gemeenteraad 13/05/2002, punt 4.4) en op 25/09/2009 (Gemeenteraad 14/09/2009, punt 34). Ditzelfde Forum werd uitgebreid tot 'Forum Lokale Werkgelegenheid Kortrijk - Harelbeke - Kuurne - Lendelede', door middel van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst d.d. 1 februari zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad op 14 maart 2011, punt 8. Het Forum Lokale Werkgelegenheid Kortrijk - Harelbeke - Kuurne - Lendelede, is samengesteld uit de betrokken lokale besturen, de sociale partners, VDAB, RVA en diverse vertegenwoordigers uit het werkveld. Het Forum streeft een optimale ondersteuning van werkzoekenden in functie van een duurzame tewerkstelling na door middel van een goede dienstverlening. Hiertoe streeft het Forum naar een betere werking van en samenwerking tussen de verschillende actoren die hier rond actief zijn in Kortrijk - Harelbeke - Kuurne en Lendelede. Of zoals gestipuleerd in artikel 3: - het verhogen van de kansen van alle werkzoekenden op duurzame tewerkstelling; - het versterken van de integratie van de werking en samenwerking tussen de verschillende lokale actoren; - het uittekenen en uitbouwen van een lokaal werkgelegenheidsbeleid, gekaderd binnen de lokale realiteit en de lokale mogelijkheden en opportuniteiten, en dit onder de regie van de lokale overheid; - het zoeken naar dwarsverbindingen en mogelijkheden op de verschillende beleidsdomeinen i.f.v. het versterken van een inclusief lokaal werkgelegenheidsbeleid; - het kristalliseren van het bovenstaande in een optimale dienstverlening aan het doelpubliek. Conform art van het Gemeentedecreet behoort het tot de bevoegdheid van de Gemeenteraad om de gewijzigde, gecoördineerde tekst van het reglement goed te keuren. De raad hoort het amendement, ingediend door de raadsleden M. Seynaeve en W. Depauw, tot het verplicht maken van een SWOT-analyse, dat luidt als volgt: ' Onder 'Afdeling I: Bepalingen' wordt volgende wijziging aangebracht: - In artikel 1, wordt het derde lid geschrapt. vrijdag 10 juni :25 - Doorlopend verslag 06/06/2011 p15/208

16 - In artikel 2 wordt bij de 'ontvankelijkheidsvoorwaarden' een zevende streepje toegevoegd, luidend als volgt: ' - een SWOT-analyse door een erkend adviesbureau sociale economie, alvorens aanspraak te kunnen maken op een tussenkomst. Het resultaat van deze analyse is van doorslaggevende aard bij de beoordeling van de aanvraag.'' De raad gaat over tot de stemming over dit amendement, waaraan 39 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt: 5 ja stemmen: W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann 33 nee stemmen: L. Lybeer, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy, J. Coulembier, A. Sansen, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, P. Soens, R. Deseyn, M. Vandenbussche, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, V. Van Quickenborne, K. Byttebier, E. Van Damme, A. Vanden Berghe, M. Lemaitre, P. De Coene, R. Lesaffre, B. Caron, B. Herrewyn, P. Demeyere, S. You-Ala, P. Avijn 1 onthouding: E. Flo Het amendement tot het verplicht maken van een SWOT-analyse is bijgevolg niet aangenomen. De raad hoort het amendement, ingediend door de raadsleden M. Seynaeve en W. Depauw, tot het uitsluiten van projecten die de bestaande markt deloyaal concurreren, dat luidt als volgt: 'In het reglement worden volgende wijzigingen aangebracht: - In artikel 2 wordt bij de 'ontvankelijkheidsvoorwaarden' een zevende streepje toegevoegd, luidend als volgt: '- Indien het project een verstorend effect op het bestaande werkveld heeft of dienaangaande er duidelijke, aanwijsbare tekenen zijn, is de aanvraag onontvankelijk.' - Het derde lid van 'beoordelingscriterium 5' onder artikel 3, wordt geschrapt.' De raad gaat over tot de stemming over dit amendement, waaraan 38 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt: 5 ja stemmen: W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann 3 onthoudingen: P. Jolie, E. Flo, A.P. Mommerency 30 nee stemmen: L. Lybeer, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy, J. Coulembier, A. Sansen, S. De Clerck, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, P. Soens, R. Deseyn, M. Vandenbussche, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, K. Byttebier, E. Van Damme, A. Vanden Berghe, E. Brugman, M. Lemaitre, P. De Coene, R. Lesaffre, B. Caron, B. Herrewyn, P. Demeyere, S. You-Ala, P. Avijn Het amendement tot het uitsluiten van projecten die de bestaande markt deloyaal concurreren is bijgevolg niet aangenomen. De raad hoort het amendement, ingediend door de raadsleden M. Seynaeve en W. Depauw, tot het verlenen van inspraak en opvolging door UNIZO, dat luidt als volgt: 'In artikel 4 onder 'hoofdstuk IV: aanvraagprocedure', wordt bij het tweede lid een tweede streepje toegevoegd, luidend als volgt: - UNIZO Kortrijk, dat binnen de 30 kalenderdagen een niet bindend advies verleent. vrijdag 10 juni :25 - Doorlopend verslag 06/06/2011 p16/208

17 In artikel 5 wordt tussen de woorden 'Schepenen' en 'en het Werkgelegenheidsforum' de woorden ', Unizo Kortrijk' ingevoegd.' De raad gaat over tot de stemming over dit amendement, waaraan 41 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt: 6 ja stemmen: W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann, A.P. Mommerency 2 onthoudingen: P. Jolie, E. Flo 33 nee stemmen: L. Lybeer, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy, J. Coulembier, A. Sansen, S. De Clerck, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, P. Soens, R. Deseyn, M. Vandenbussche, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, V. Van Quickenborne, K. Byttebier, E. Van Damme, A. Vanden Berghe, E. Brugman, M. Lemaitre, P. De Coene, R. Lesaffre, B. Caron, B. Herrewyn, P. Demeyere, S. You-Ala, P. Avijn Het amendement tot het verlenen van inspraak en opvolging door UNIZO is bijgevolg niet aangenomen. Budget: Deze wijziging geeft geen aanvullende - nog niet eerder besliste - impact op het budget. Middelen zijn voorzien op de artikels 85021/ en 85022/ Advies van Communicatie en recht Bijlage Reglement FSK 2011 Type Gunstig Type Precedente beslissing: Fonds voor Sociaal Kapitaal. Wijzigen reglement. Goedkeuren. GR in zitting van 09/03/2009 Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. De raad gaat over tot de stemming over huidig punt, waaraan 41 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt: 33 ja stemmen: Lybeer, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy, J. Coulembier, A. Sansen, S. De Clerck, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, P. Soens, R. Deseyn, M. Vandenbussche,W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, V. Van Quickenborne, K. Byttebier, E. Van Damme, A. Vanden Berghe, E. Brugman, M. Lemaitre, P. De Coene, R. Lesaffre, B. Caron, B. Herrewyn, P. Demeyere, S. You-Ala, P. Avijn 6 nee stemmen: P. Jolie, W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann 2 onthoudingen: E. Flo, A.P. Mommerency vrijdag 10 juni :25 - Doorlopend verslag 06/06/2011 p17/208

18 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad in te stemmen met de gewijzigde tekst van het "Reglement tot het verkrijgen van een toelage uit het Fonds voor Sociaal Kapitaal", waarvan de gecoördineerde tekst luidt als volgt: "Reglement tot het verkrijgen van een toelage uit het Fonds voor Sociaal Kapitaal TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Afdeling I: Bepalingen Hoofdstuk I: Inleiding Het Fonds voor Sociaal Kapitaal is het instrument dat door Stad Kortrijk wordt ingezet in uitvoering van hun regierol m.b.t. werk & sociale economie. Door middel van dit Fonds voor Sociaal Kapitaal (FSK, het fonds) geeft Stad Kortrijk financiële steun aan projecten of initiatieven voor de realisatie van haar doelstellingen: - ondersteuning en promotie van een algemene en innoverende impuls aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen vanuit een werkgelegenheidsperspectief, met specifieke aandacht voor projecten binnen de sociale economie en de diensteneconomie in het bijzonder of projecten die tewerkstellingskansen bevorderen; - bijdragen tot een ruim, duurzaam en stabiel netwerk van projecten en initiatieven die bijdragen tot de maatschappelijke integratie via werk, met bijzondere aandacht voor de kansengroepen. - Het fonds kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een toelage toekennen aan de aanvrager i.f.v. de realisatie van zijn doelstellingen. Een aanvrager kan voor meerdere projecten een aanvraag tot tussenkomst doen, een project kan daarentegen maar één tussenkomst vanwege het fonds krijgen. Elke tussenkomst zal resulteren in een samenwerkingsovereenkomst waarin de rechten en plichten van alle partijen worden opgesomd. Het fonds wordt binnen en buiten rechte vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen. Het Fonds wordt door Stad Kortrijk gefinancierd, het stadsbestuur voorziet hiervoor jaarlijks middelen in het budget. Het Fonds zal slechts toelagen toekennen binnen de marges van het totale jaarlijks beschikbare budget. Hoofdstuk II: ONTVANKELIJKHEID Artikel 1 vrijdag 10 juni :25 - Doorlopend verslag 06/06/2011 p18/208

19 Om in aanmerking te komen voor een tussenkomst door het fonds, dient de aanvrager over een kwaliteitslabel te beschikken of minstens aan te tonen (via verslagen, facturen van begeleidende organisatie...) dat acties worden ondernomen om een dergelijk label te behalen. De aanvrager die niet op het Kortrijkse grondgebied (postcodes: 8500, 8501, 8510, 8511) gevestigd is kan enkel een toelage vragen voor projecten op het Kortrijkse grondgebied of voor projecten waarvan hij een belangrijke meerwaarde voor Kortrijk kan aantonen. In aanvulling beveelt het fonds aan om een SWOT-analyse van de organisatie te laten maken door een erkend adviesbureau sociale economie. Een dergelijke doorlichting, met actieplan i.f.v. versterking van de organisatie geldt als pluspunt bij de beoordeling van de aanvraag en wordt mee opgevolgd i.k.v. de samenwerkingsovereenkomst. Artikel 2 De aanvrager richt zijn aanvraag steeds rechtstreeks aan het College van Burgemeester en schepenen t.a.v. Team Werk en Sociale Economie -Grote Markt 54, 8500 Kortrijk dat beoordeelt of het dossier voldoet aan de volgende ontvankelijkheidsvoorwaarden: - een ondertekend aanvraagformulier; - een ondernemingsplan (incl. financiële prognose voor 5 jaar) opgesteld door iemand met toereikende professionele competentie; - de neergelegde balans en resultatenrekening van de afgelopen 2 jaar, behalve voor initiatieven die deze nog niet kunnen hebben; - een engagement tot het volgen van het Charter van de meerwaardeneconomie; - (verwacht) organogram van de organisatie; - Administratief ondersteunend dossier: - Statuten van de rechtspersoon + bewijs van publicatie in de "Bijlagen aan het Belgisch Staatsblad" - Samenstelling van de bestuursorganen AFDELING III: PROCEDURE HOOFDSTUK III:BEOORDELINGSCRITERIA Artikel 3 Een dossier wordt beoordeeld op volgende algemene criteria: 1. Projectbeschrijving: - Is het project duidelijk omschreven? - Blijkt uit de aanvraag duidelijk wat de inhoud en finaliteit van het project is. - Creëert het een (uitzonderlijke) meerwaarde i.k.v. de doelstellingen van het fonds, zoals omschreven in de inleiding (Hoofdstuk I)? 2. Inhoud van het projectvoorstel: vrijdag 10 juni :25 - Doorlopend verslag 06/06/2011 p19/208

20 - Is het concreet en realistisch qua timing, concrete acties en meetindicatoren? - Inhoudelijk samenhangend? - Blijkt duidelijk wat de rol/ het belang van de tussenkomst van het fonds is? 3. Innovatieve waarde van het project: - Gaat het om een vernieuwend project? - Valt het project, desgevallend, duidelijk te onderscheiden van de huidige werking van de (organisatie van de) aanvrager? 4. Begroting en financieel plan: - Is het financiële plan duidelijk en omvat het een lange termijnstrategie? - Kan het project rendabel zijn (op langere termijn)? - Is of wordt het project (financieel) zelfdragend? - Blijkt duidelijk dat het fonds laatste financier is? 5. Lokaal draagvlak: - Is het project ingebed in het lokale werkveld? - Voorziet de aanvrager acties om tot deze inbedding te komen of deze te versterken i.f.v. "een ruim, duurzaam en stabiel netwerk van projecten en initiatieven die bijdragen tot de maatschappelijke integratie via werk, met bijzondere aandacht voor de kansengroepen"? - Heeft of kan het project een verstorend effect hebben op het bestaande werkveld? Zo ja, zijn maatregelen genomen/ acties voorzien om marktverstorende of negatieve effecten op het werkveld te beperken of om te buigen? Aanvullende criteria van toepassing ingeval de aanvrager nieuwe producten of diensten aanbiedt. 6. Kwaliteit van de aangeboden diensten en/ of producten: - Kan de aanvrager garanties bieden voor de kwaliteit van de producten en/ of diensten die hij in het kader van dit project aanbiedt? 7. Meerwaarde van de aangeboden diensten en/of producten: - Beantwoordt de aanvrager met de nieuwe diensten en/of producten aan een bestaande behoefte waar geen of onvoldoende aanbod voor is? - Door middel van een volledig nieuw aanbod? - Door middel van het voor meer mensen toegankelijk maken van een bestaand aanbod? (vb. door aangepaste prijszetting, gebruikersparticipatie,...) vrijdag 10 juni :25 - Doorlopend verslag 06/06/2011 p20/208

21 - Kan de aanvrager aantonen/ garanderen dat er een (voldoende ruime) afzetmarkt is voor zijn dienstverlening en/of product? Een haalbaarheidsstudie door een door de Vlaamse overheid erkende instantie strekt hier tot aanbeveling. Aanvullende criteria van toepassing ingeval de aanvrager een nieuw tewerkstellingsperspectief opent binnen zijn eigen organisatie: 8. Werktoets: - Creëert het project nieuwe, bijkomende jobs? - Leidt het project tot verduurzaming van tewerkstelling? - Door verduurzaming van bestaande tewerkstelling. - Door creatie van aantoonbare doorgroei- en doorstroomkansen. - Biedt de aanvrager garanties m.b.t. de tewerkstelling van kansengroepen? 9. Biedt de aanvrager voldoende kwalitatieve tewerkstelling:* - De aard van de gebruikte arbeidsovereenkomsten - Opties i.f.v. betere verhouding arbeid-gezin - Voorzieningen m.b.t. begeleiding, opleiding i.f.v. loopbaanmogelijkheden zoals doorgroei en doorstroom 10. Werkgeverschap: - Heeft de aanvrager voldoende ervaring met werkgeverschap (van kansengroepen op de arbeidsmarkt)? Aanvullende criteria van toepassing ingeval de aanvrager / het project tewerkstellingskansen bevordert: 11. Mate waarin tewerkstellingskansen worden bevorderd: - Leidt het project tot een aantoonbare bevordering van tewerkstellingskansen? HOOFDSTUK IV: AANVRAAGPROCEDURE Artikel 4 Aanvragers kunnen hun aanvragen doorlopend richten aan het fonds door het indienen van hun dossier bij het College van Burgemeester en Schepenen - team Werk en Sociale Economie Zij dienen er zich echter wel rekenschap van te geven dat het fonds slechts 3 beoordelingsmomenten voorziet op (kalender)jaarbasis m.n. in de maanden februari, mei en vrijdag 10 juni :25 - Doorlopend verslag 06/06/2011 p21/208

22 oktober. Om passend behandeld te kunnen worden moet een dossier dan ook uiterlijk bij het fonds ingediend zijn op 24 december, hetzij uiterlijk op 30 april, hetzij uiterlijk op 30 september. Een dossier dat voldoet aan alle ontvankelijkheidvoorwaarden (cf. Hoofdstuk 2), wordt samen met het voorstel tot samenwerkingsovereenkomst ter advies voorgelegd aan: - het Forum Lokale Werkgelegenheid Kortrijk - Harelbeke - Kuurne - Lendelede, dat binnen de 30 kalenderdagen een niet bindend advies aflevert. Waarna de aanvraag ter beslissing wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Kortrijk. In de week volgend op de beslissing tot ondersteuning van het project door middel van middelen uit het fonds wordt de aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en worden alle administratieve verplichtingen, zoals: het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst, het eventueel aanvullend uitwisselen van informatie afgehandeld. Na afronding van deze formaliteiten vraagt het secretariaat de betaling van de tussenkomst hetzij volledig hetzij gefaseerd, al naargelang de aangetoonde noodwendigheid. Binnen de maand volgend op de beslissing volgt het opmaken van de "nulmeting", zoals voorzien in artikel 5 van dit reglement. Gedurende de hele procedure kan de beoordeling van de aanvraag geschorst worden, om de aanvrager de kans te geven zich te laten begeleiden door iemand met toereikende professionele competentie om zijn dossier op punt te stellen i.f.v. een sterker en beter dossier. Na deze begeleidende tussenkomst loopt de procedure verder. HOOFDSTUK V: OPVOLGING Artikel 5 De voortgang in de realisatie van de return zoals overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst wordt op kalenderjaarbasis geëvalueerd in overleg met de aanvrager, deze evaluatie zal worden teruggekoppeld aan het College van Burgemeester en Schepenen en het Forum Lokale Werkgelegenheid Kortrijk - Harelbeke - Kuurne - Lendelede. I.f.v. een goede voortgangsevaluatie wordt bij aanvang van de samenwerkingsovereenkomst een "nulmeting" opgemaakt m.b.t. de algemene criteria die gelden voor het fonds en de eventueel meer specifieke elementen die deel uitmaken van de door de aanvrager te realiseren return. Deze "nulmeting" dient dan als leidraad bij verdere evaluaties. AFDELING III: FINANCIELE TOELAGE Artikel 6 De gevraagde tussenkomst zoals vermeld in artikel 2 kan betrekking hebben op investeringsen/of werkingskosten, maar zal slechts gehonoreerd worden voor een maximaal bedrag van vrijdag 10 juni :25 - Doorlopend verslag 06/06/2011 p22/208

23 (per project). De aanvrager moet echter altijd kunnen aantonen dat de tussenkomst noodzakelijk is voor de realisatie van het project en dat hij alle andere mogelijkheden tot realisatie heeft uitgeput, overeenkomstige het additionaliteitsprincipe. Uit hoofde van het vorige lid zal de aanvrager op eer verklaren dat hij de mogelijkheden bij krediet-, subsidie- en fondsenverstrekkers heeft bevraagd en uitgeput. Ingeval meervoudige financiering (gecombineerde middelen: eigen vermogen en/of vreemd vermogen cf. tweede lid en tussenkomst door het fonds) zal de aanvrager duidelijk aangeven welk luik van het project specifiek mogelijk wordt gemaakt met de tussenkomst door het fonds. Deze opgaaf zal dan naast de algemene doelstellingen van het fonds gehanteerd worden bij het vaststellen van de te leveren return. Een toelage kan verstrekt worden conform de aangetoonde noodwendigheid i.f.v. het opstarten van een project en kan worden gefaseerd conform de noodwendigheid aangetoond in het ondernemingsplan. TITEL II: BIJZONDERE BEPALINGEN - THEMATISCHE OPROEPEN Binnen het algemene kader van het Fonds kan besloten worden tot het lanceren van een thematische oproep. Het betreft een oproep waarmee het Fonds gericht impulsen wil geven afgestemd op evoluties binnen het beleidsdomein Werk & Sociale Economie. Thematische oproepen worden bekendgemaakt via de geëigende communicatiekanalen van het stadsbestuur en het OCMW van Kortrijk, zoals: websites, stadskrant, ledwall...geïnteresseerden kunnen zich registreren, op de website van de stad Kortrijk, om per een melding te krijgen als een oproep gelanceerd wordt. Artikel 7 Binnen een thematische oproep kan het Fonds bijkomende ontvankelijkheidvoorwaarden - gekoppeld aan het thema van de oproep - op leggen, zij worden duidelijk opgenomen in de oproep. Daarnaast bepaalt het College van Burgemeester en Schepenen voor elke oproep: - thema van de oproep; - budget; - aanvraagprocedure; - beoordelingscriteria; - selectiecomité. deze worden duidelijk in de oproep vermeld. TITEL IV: SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN MET HET FONDS vrijdag 10 juni :25 - Doorlopend verslag 06/06/2011 p23/208

24 Model samenwerkingsovereenkomst tussen Stadsbestuur Kortrijk en 'organisatie xxx' i.k.v. een tussenkomst door het Fonds voor Sociaal Kapitaal Deze overeenkomst regelt de betoelaging door het stadsbestuur van Kortrijk, met het oog op samenwerking i.k.v. het Fonds voor Sociaal Kapitaal. Artikel 1: Wie Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen: - enerzijds het Fonds voor Sociaal Kapitaal, gevormd door het stadsbestuur van Kortrijk, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden de burgemeester en de stadssecretaris, handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van artikel 182 van het gemeentedecreet, hierna genoemd "het Fonds"; - anderzijds 'organisatie xxx ', met zetel te 'xxx' rechtsgeldig vertegenwoordigd door 'xxx', hierna genoemd "organisatie xxx" Artikel 2: Doel van het ter beschikking stellen van de toelage Het stadsbestuur Kortrijk voorziet in het kader van een tussenkomst door het Fonds voor Sociaal Kapitaal deze toelage exclusief voor de realisatie van volgende doelstelling: De inhoud van dit artikel wordt bepaald in overleg met de betrokken organisatie en omvat de concrete formulering van de doelstelling: wat moet in ruil voor deze toelage nagestreefd of gerealiseerd worden. Voor de hierboven geformuleerde doelstelling kan organisatie xxx geen andere toelage van het Fonds verkrijgen. "organisatie xxx" onderschrijft bij het aangaan van deze overeenkomst expliciet de doelstelling van het Fonds:" (a)ondersteuning en promotie van een algemene en innoverende impuls aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen vanuit een werkgelegenheidsperspectief, met specifiekeaandacht voor projecten binnen de sociale economie en de diensteneconomie in het bijzonder of projecten die tewerkstellingskansen bevorderen; (b)bijdragen tot een ruim, duurzaam en stabiel netwerk van projecten en initiatieven die bijdragen tot de maatschappelijke integratie via werk, met bijzondere aandacht voor de kansengroepen". Bijgevolg voorziet "organisatie xxx" in: - passende evaluatie i.f.v. de doorstroom en doorgroei kansen van de betrokken werknemers en/of deelnemers, met oog op de volledige loopbaan van de betrokkene (i.e. door betrokkenheid en participatie van de Werkwinkel); - melding van alle openstaande vacatures aan Werkwinkel Kortrijk; vrijdag 10 juni :25 - Doorlopend verslag 06/06/2011 p24/208

25 - herinvesteren van eventuele opbrengsten en boni i.f.v. verduurzaming van het project. Daarnaast onderschrijft "organisatie xxx" ook uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk de principes van het Charter van de Meerwaardeneconomie zoals opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 8 september 2000 en verbindt zich er toe deze optimaal in zijn werking te integreren: - maximale inspanningen leveren om mensen uit de kansengroepen aan te werven en hen gelijkwaardige kansen te bieden in de onderneming; - duurzame werkgelegenheid creëren waarbij aandacht gaat naar billijke arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen. Via maximale participatie van de werknemers streven naar een optimale individuele en collectieve ontwikkeling; - op een evenwichtige manier voldoen aan de respectieve belangen van de stakeholders, dit is al wie betrokken is bij de activiteiten van de onderneming; - voorrang geven aan activiteiten, producten en productiemethoden die op korte en lange termijn het leefmilieu respecteren; - gelijktijdig streven naar meerwaarden op economisch en sociaal vlak. Artikel 3: Criteria voor beoordeling van de realisatie van de doelstelling De inhoud van dit artikel wordt bepaald in overleg met de betrokken organisatie en omvat de wijze waarop zal beoordeeld worden of de afspraken werden nagekomen. De opgenomen criteria moeten direct gelinkt zijn aan de realisatie van de doelstelling opgenomen in artikel 2. + aanvulling met de concrete afspraken (in aantallen ~ gelinkt aan de nulmeting) Artikel 4: Bedrag van de toelage Binnen de beschikbare kredieten in de stads- en begroting zal het Fonds een eenmalige toelage verstrekken aan 'organisatie xxx' om haar werking binnen het project 'naam of omschrijving van het project" (verder) uit te bouwen. Deze toelage bedraagt xxx,xx. Artikel 5: Rapportering Organisatie xxx zal jaarlijks aan het fonds rapporteren over de gerealiseerde werking in het voorbije jaar en daarvoor de hiernavolgende documenten op eigen initiatief voorleggen aan het fonds tegen ten laatste 1 april van het jaar na het werkingsjaar: - een evaluatieverslag over de gerealiseerde werking en waaruit blijkt dat de doelstelling gerealiseerd werd volgens de in artikel 2 gestelde voorwaarden - een financieel verslag, waarbij de concrete besteding van de ontvangen toelage in functie van de gestelde doelstelling wordt aangetoond. 'Organisatie xxx' zal eventueel bijkomende verantwoordingsstukken die het fonds kan vragen binnen een afgesproken termijn bezorgen. vrijdag 10 juni :25 - Doorlopend verslag 06/06/2011 p25/208

Reglement tot het verkrijgen van een toelage uit het Fonds voor Sociaal Kapitaal

Reglement tot het verkrijgen van een toelage uit het Fonds voor Sociaal Kapitaal Reglement tot het verkrijgen van een toelage uit het Fonds voor Sociaal Kapitaal TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN AFDELING I: BEPALINGEN HOOFDSTUK I: INLEIDING Het Fonds voor Sociaal Kapitaal is het instrument

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 10 MEI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN DINSDAG 09 JUNI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 11 MEI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 11 MAART 2013 De zitting wordt geopend om 19u in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 SEPTEMBER 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 09/05/2011

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 09/05/2011 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 09/05/2011 Agenda: 1 2 3 4 5 6 Vervanging wegens tijdelijke afwezigheid burgemeester. Aktename. Commissie 1 Interne controle: jaarlijkse rapportering: periode april

Nadere informatie

Arrondissement. Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt (vanaf punt 6)

Arrondissement. Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt (vanaf punt 6) Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 JANUARI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 FEBRUARI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 MAART 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 JULI 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 08 NOVEMBER 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 NOVEMBER 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 11/04/2011

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 11/04/2011 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 11/04/2011 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 Project Buda Fabric : subidies in het kader van EFRO Doelsteling 2 - projectovereenkomst. Goedkeuren. Commissie 1 Gewijzigd reglement

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 NOVEMBER 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 10 maart 2014

Gemeenteraad Zitting van 10 maart 2014 Gemeenteraad Zitting van 10 maart 2014 Besluit GOEDGEKEURD Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester;

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 24 APRIL 2015 De gewone algemene

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 MEI 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 17 april 2015 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 28 april

Nadere informatie

PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JANUARI 2008

PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JANUARI 2008 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JANUARI 2008 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

GECÖORDINEERDE STATUTEN

GECÖORDINEERDE STATUTEN Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw P.C. Wagenschot vzw Steenweg 2 9810 Eke-Nazareth Ondernemingsnummer : 0435.044.505 GECÖORDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering van 19/06/2014, geldig samengeroepen

Nadere informatie

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Tussen ondergetekende, stichtende leden : Leden aangeduid door de Gemeenteraad: De Groote Piet, Boterbloemstraat

Nadere informatie

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Ouderraad: huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 De zitting wordt geopend om 19u in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Oprichting In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 augustus

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 06 APRIL 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Projectoproep Eco-bewoners" uit Sint-Gillis

Projectoproep Eco-bewoners uit Sint-Gillis Projectoproep Eco-bewoners" uit Sint-Gillis REGLEMENT ARTIKEL 1- ORGANISERENDE OVERHEID De gemeente Sint-Gillis, Van Meenenplein 39, 1060 Sint-Gillis vertegenwoordigd door het College van Burgemeester

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 11 APRIL 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 Hoofdstuk I. Algemeen reglement van de opleidingscommissies aan de Erasmushogeschool Brussel (goedgekeurd door het College

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN Titel 1 : NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 Vorm en naam Het Autonoom Gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid draagt de naam Woonregie Stad Kortrijk. Art.

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD Bedrijfsvoering Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

De zitting wordt geopend om 18.30 u. in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de heer Stefaan De Clerck, voorzitter van de gemeenteraad.

De zitting wordt geopend om 18.30 u. in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de heer Stefaan De Clerck, voorzitter van de gemeenteraad. Provincie Arrondissement Stad West-Vlaanderen Kortrijk Kortrijk PROCES-VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 08 SEPTEMBER 2008 De zitting wordt geopend om 18.30 u. in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD Hoofdstuk 1 - Oprichting Art.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel.

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Doel Artikel 1. Binnen de perken van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met een projecttoelage

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

b) de benoeming en het ontslag van bestuurders, commissarissen en rekeningtoezichters;

b) de benoeming en het ontslag van bestuurders, commissarissen en rekeningtoezichters; ADVIES NOTA VERSLAG VARIA Betreft: vzw Febelgra Limburg wijziging statuten 2014 T.a.v.: de heer Geert Heylen Contactpersoon: Waldo Van de Velde Artikel 16 De algemene vergadering is het hoogste gezag van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

Ouderraad : Huishoudelijk reglement

Ouderraad : Huishoudelijk reglement Ouderraad : Huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art.1. Art.2. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004,

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 15/04/2013

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 15/04/2013 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 15/04/2013 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 Plan Nieuw Kortrijk. Bespreking. Verhindering OCMW-raadslid en eedaflegging opvolger. Aktename. Buda Kunstencentrum vzw. Voordracht

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Huishoudelijk reglement van FOPAS Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Hoofdstuk II Beheerscomité Opdracht Art. 3 Samenstelling Art. 4 Stemming Art. 5 Voorzitter- en ondervoorzitterschap Art. 6 Secretariaat

Nadere informatie

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de vergadering van 29 april 2013 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark "Kasteel van Brasschaet" Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark Kasteel van Brasschaet Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark "Kasteel van Brasschaet" Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat Dienstverlenende Intergemeentelijke Vereniging Hierna aangeduid als de "Vereniging"

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST Nr. R.Verkb.2015/0001 van 31 maart 2015 in de zaak 1415/0001 In zake: de heer Steven APER, wonende te 9180 Moerbeke, Damstraat 159 verzoekende partij Belanghebbende

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control.

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control. STATUTEN Titel I Oprichting, doel en zetel van de vereniging Artikel 1 Oprichting Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/7 Notulen van de Algemene Vergadering van 30 oktober 2015 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2014/179/, (II)

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2014/179/, (II) 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING Nr. GOO/2014/179/, (II) Inzake :, wonende te..,, vertegenwoordigd door Mter, advocaat te, Verzoekende partij Tegen: de GEMEENTE, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden 1 STATUTEN 27.03.1991 (bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10.10.1991) gewijzigd op 27.01.1995 (BS 28/04/1995), 27.01.2001 (BS 27/09/2001), 6.12.2003 en 13.03.2004 (BS 06/01/2006 en 31.08.2007 (BS

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract 1 Reglement Starterscontract Artikel 1 - Situering De Stad Geraardsbergen, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een ondersteuning toekennen

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2014 De gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement GECORO huishoudelijk reglement 2014 blz. 1van 5 GR 04 maart 2014 GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement 1. Doelstellingen van de Gecoro Artikel 1 : De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie